Sunteți pe pagina 1din 16
EDITEDITAATT DEDE TMTTMT MEDIAMEDIA INTERNINTERNAATIONTIONALAL DIREDIRECTCTOROR GENERAL:GENERAL: VVALENTINALENTIN
EDITEDITAATT DEDE TMTTMT MEDIAMEDIA INTERNINTERNAATIONTIONALAL
DIREDIRECTCTOROR GENERAL:GENERAL: VVALENTINALENTIN POPESCUPOPESCU
WWWWWW.SER.SERVUSPRESS.RVUSPRESS.ROO
conţine şi informaţii din Valea Jiului Anul X Nr. 2350 Joi, 19 septembrie 2013, 16
conţine şi informaţii din
Valea
Jiului
Anul X Nr. 2350 Joi, 19 septembrie 2013, 16 pagini
Preţ: 80 bani
Aproape 2.000 de ortaci vor mai scoate cărbune din minele neviabile din Valea Jiului
77
Pagina

ANANALIZELEALIZELE MEDICILMEDICILOROR LEGIŞTILEGIŞTI AAUU CCONFIRMAONFIRMATT IPOIPOTEZATEZA

Bebeluşii morţi la Hunedoara au contactat bacteria în spital

Pagina 33 Festivalul „Magna Curia” -eveniment de excepţie la Deva Noi locuri de joacă pentru
Pagina
33
Festivalul
„Magna Curia”
-eveniment
de excepţie la Deva
Noi locuri de joacă pentru
copiii din Deva şi Cristur
Pagina 99

CURS VALUTAR

CURS VALUTAR Sursa:bnr.ro EURO 4,4751 RON FRANCUL ELVEŢIAN 3,6198 RON
Sursa:bnr.ro
Sursa:bnr.ro
EURO
EURO

4,4751 RON

CURS VALUTAR Sursa:bnr.ro EURO 4,4751 RON FRANCUL ELVEŢIAN 3,6198 RON

FRANCUL ELVEŢIAN

3,6198 RON

USD

3,3504 RON

3,3504 RON

USD 3,3504 RON
USD 3,3504 RON
LIRASTERLINĂ 5,3498 RON
LIRASTERLINĂ 5,3498 RON

LIRASTERLINĂ

5,3498 RON

LIRASTERLINĂ 5,3498 RON
 

METEO

 
 
  Minim 12 0 C   12 0 C 28 0 C Minim Maxim

Minim 12 0 C

 

12 0 C 28 0 C 0 C 28 0 C

Minim

Maxim

Deva

Maxim

17 0 C

Hunedoara

 
  Minim 10 0 C Petroşani Minim 8 0 C Maxim 11 0 C

Minim 10 0 C

Petroşani

Minim 8 0 C Maxim 11 Minim 8 0 0 C 0 C

Brad

Maxim

15 0 C

   

Sursa: meteo.ro

55
55
Pagina Început de sezon cu surprize „pe maidane” Asistenţii şi medicii de la spitalul din
Pagina
Început de sezon cu surprize
„pe maidane”
Asistenţii şi medicii de la spitalul
din Vulcan vor să dea în judecată
conducerea unităţii
Pagina 1313
22
Paginile

2

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

Servus Hunedoara

Actualitate

ÎŞIÎŞI CCAAUTUTĂĂ DREPTDREPTAATEATEA ÎNÎN INSINSTTANŢANŢĂĂ

Asistenþii ºi medicii de la spitalul din Vulcan vor sã dea în judecatã conducerea unitãþii

Aceºtia reclamã faptul cã salariile le-au fost reduse drastic din cauza managementului defectuos al ºefilor

S -au săturat de salarii

diminuate şi de veşni-

ca scuză: e criză! An-

gajaţii de la Spitalul din Vul- can, care, de jumătate de an, câştigă tot mai puţini bani, vor să apeleze la instanţă.

Asta deşi parcă sunt sleiţi şi de justiţia care le-a dreptate, dar degeaba.

„Am ajuns să nu mai putem trăi de la o lună la alta”

Zeci de oameni, care fac gărzi acasă şi pun în pericol via- ţa pacienţilor ce se adresează Spitalului din Vulcan spun că îşi vor căuta dreptatea la tribu- nal. Mai întâi au apelat la un mediator, iar apoi vor să ajungă ca justiţia să le facă dreptate şi să nu mai meargă acasă cu ju- mătate din salariu, după o zi în- treagă de lucru pe brânci. Oa- menii explică prin ce chin trec şi la ce riscuri expun pacienţii. “De 6 luni ne confruntăm cu o situaţie care la început a părut

a fi o situaţie de criză, dar care,

prelungită fiind pe termen ne- determinat sau, cum spune con- ducerea, până va avea spitalul bani, s-a transformat într-o umi- linţă atât pentru cadrele medi- cale, cât şi pentru pacienţi. Ac- tuala conducere ne-a redus din luna martie salariile cu procen- te ce ajung până la 50 la sută s- au redus toate sporurile la 1 la sută, nu se mai plătesc sâmbe- tele şi duminicile pentru cadre- le medii şi s-au desfiinţat două linii de gardă, transformându-le în gărzi la domiciliu, ceea ce pu- ne în pericol viaţa pacienţilor, întrucât la sosirea în „Urgenţă”

nu-i mai asteaptă niciun specia- list şi sunt nevoiţi să aştepte so- sirea medicilor de acasă. După ani de muncă în sistem, am a- juns să nu mai putem trăi de la

o lună la alta din salariul pe ca- re îl primim”, a declarat un an- gajat al spitalului din Vulcan.

ÎNTÂI MEDIERE, APOI INSTANŢĂ

Din aceste motive, persona-

PLEPLECCAATT DUPDUPĂĂ CIUPERCIUPERCICI

PLE PLE C C A A T T DUP DUP Ă Ă CIUPER CIUPER CI CI

lul sanitar de la Vulcan spune că se va adresa instanţei. „Am apelat la avocatul Uniunii Jude- ţene „Sanitas”, iar acesta va

veni cu mediatorul la discuţii, iar dacă nu se ajunge la un con- sens, mergem mai departe în instanţă, deşi, parcă ne-am săturat şi de instanţă pentru că avem procese câştigate, cu exe- cutare, şi ni se spune că nu au fost cuprinse în buget”, spune

Veronica Popescu, lider sindical la Spitalul din Vulcan. Angajaţii spitalului din Vulcan au ieşit de mai multe ori şi au făcut grevă, însă, drept consecinţă s-au alesc doar cu salarii mai mici, din cauza crizei economice. La începutul acestui an, uni- tatea medicală avea datorii că- tre furnizori de 1,3 milioane de lei, dar de atunci, pentru că au strâns cureaua, managerii au

Angajaţii din spitalului Vulcan au făcut de mai multe ori grevă pentru salarii
Angajaţii din
spitalului
Vulcan
au făcut
de
mai
multe
ori
grevă
pentru
salarii

reuşit

să plă- tească o pa- rte dintre ele. Totuşi, acest lucru s-a reflectat în salariile angajaţilor, care acum muncesc mai mult şi câştigă tot mai puţin.

DianaDiana MitrMitracheache

SSALALVVAATTOROR ÎNÎN TIMPULTIMPUL LIBERLIBER

Un pãdure. bãrbat A de fost 61 cãutat de ani de s-a mai rãtãcit multe în echipe ºi un câine de urmã

M ai multe echipe formate din poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ilia, personal din

cadrul ocolului silvic Dobra şi voluntari, însoţiţi de un câine de urmă l-au căutat timp de mai multe ore pe un bărbat de de 61 de ani, din Lugoj, plecat la cules de ciuperci şi care nu s-a mai întors la rudele sale din satul Fintoag, comuna Lăpugiu de Jos. Autorităţile au fost alertate despre dispariţia bărbatului de nepotul acestu- ia, de 39 de ani, din Fintoag.

GĂSIT ÎN FAŢA UNEI CABANE FORESTIERE

Echipele de căutare au efectuat scoto- ciri pe o rază de 10 km în pădurea din împrejurimea localităţii Fintoag ce se întinde inclusiv pe raza judeţelor Timiş şi Arad. Într-un final, marţi, a doua zi de la dispariţia bărbatului acesta a fost găsit teafăr şi nevătămat la aproximativ 10 km de Fintoag, în faţa unei cabane ce serveşte ca loc de odihnă pentru lucră-

unei cabane ce serveşte ca loc de odihnă pentru lucră- torii forestieri, cabană situată pe raza

torii forestieri, cabană situată pe raza localităţii Recea, judeţul Arad. „Bărbatul nu prezenta leziuni sau vătămări corpo- rale şi a declarat că s-a rătăcit în pădure, petrecându-şi noaptea într-o livadă cu pruni, unde şi-a improvizat un aşternut din crengi de mesteacăn. Acesta a fost însoţit de către poliţişti până în satul Fintoag unde a fost prelu- at de familie”, a afirmat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Hunedoara.

OanaOana BimbiricăBimbirică VVasiuasiu

Conflict „domestic” la Hunedoara, aplanat de un jandarm

Acesta a reuºit sã-l imobilizeze pe un bãrbat ce agre- sase o femeie ºi „sã-l dea pe mâna” poliþiºtilor

O femeie a fost sal- vată ieri diminea- ţă, de un jandarm

hunedorean, din mâinile unui bărbat ce tăbărâse pe ea să o agreseze. Jandarmul se afla în timpul său liber şi a inter- venit în momentul în care bărbatul în vârstă de 35 de ani a lovit-o pe femeia ce tocmai intrase în incin- ta unei unităţi bancare din municipiul Hunedoa- ra. Jandarmul, de 45 de ani, l-a imobilizat pe agre- sor şi a solicitat persona- lului unităţii bancare să anunţe incidentul la nu- mărul de urgenţă 112. În scurt timp, la faţa locului, a sosit un echipaj de poli- ţie care a preluat agre- sorul. Bărbatul, domicili-

poli- ţie care a preluat agre- sorul. Bărbatul, domicili- at în municipiul Hunedoa- ra a fost

at în municipiul Hunedoa- ra a fost sancţionat de po- liţie cu amendă contra-

venţională. Conflictul din- tre cele două persoane s-a produs pe baza unor neîn- ţelegeri mai vechi, aceştia având în trecut o relaţie de concubinaj. Jandarmul ce interve- nit în altercaţie este an- gajat al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Hunedoara

OanaOana BimbiricăBimbirică

VVasiuasiu

DN7 Deva Sântuhalm Gurasada - Burjuc DN Mintia Săcămaş DN Ilia - Gurasada - Zam
DN7
Deva
Sântuhalm
Gurasada
- Burjuc
DN
Mintia
Săcămaş
DN
Ilia
- Gurasada
- Zam
DN7 Burjuc-Zam
Deva, Calea Zarand;
DN
7 7 68 DN
A
7 - Ilia Săcămaş
Dobra
DN7
Mintia
Veţel
Sântuhalm;
DN 76 Căinelul
de Jos -
Sursa: IPJ Hunedoara
DN7
Veţel
-
Leşnic
DN7
Leşnic
Săcămaş
Bejan
Petrila str. Republicii
DN7
- - - Gurasada
-

Eveniment

Servus Hunedoara

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

3

ANANALIZELEALIZELE MEDICILMEDICILOROR LEGIŞTILEGIŞTI AAUU CCONFIRMAONFIRMATT IPOIPOTEZATEZA

Bebeluºii morþi la Hunedoara au contactat bacteria în spital

Conducerea unitãþii sanitare infirmã ipoteza unei infecþii nozocomiale ºi aºteaptã rezultatele laboratorului de la Timiºoara

R ezultatele analize- lor prelevate de la cei doi nou-născuţi

decedaţi la Spitalul Muni- cipal din Hunedoara de le- giştii de la Serviciul Jude- ţean de Medicină Legală (SJML) par să confirme faptul că cei doi micuţi au fost infestaţi cu bacteria mortală în unitatea medi- cală. Pe de altă parte, conducerea spitalului in- firmă acest fapt şi aşteap- tă rezultatele de la Insti- tutul de Medicină Legală de la Timişoara. Doi bebeluşi, o fetiţă de şase zile şi un băieţel de trei, au pierit la o di- ferenţă de numai câteva ore, luni, la Spitalul Mu- nicipal din Hunedoara. Primele rapoarte ale me- dicilor legişti au stabilit ca principală cauză a mor- ţii o infecţie respiratorie, pneumonia, care a condus la un stop cardio-respira- tor. Cei doi micuţi au pri- mit note mari la naştere, tocmai din această cauză poliţia a deschis un dosar de cercetare penală şi, în paralel, conducerea unită- ţii a demarat o anchetă internă.

INFECŢIE CU

KLEBSIELLA

PNEUMONIAEM

În urma unor analize specifice medicii legişti de la SJML Hunedoara au stabilit că cei doi bebeluşi născuţi la Spitalul Muni-

cipal din Hunedoara au murit din cauza unei bac- terii contactate din secţia de neonatologie. „În urma necropsiei şi a analizelor efectuate la laboratorul din Deva a fost depistată enterobacteria numită Klebsiella Pneumoniaem, aceasta a dus la moartea celor doi bebeluşi. În mod cert, ambii s-au îmbolnă- vit de pneumonie din cau- za unei infecţii nozoco- miale, adică intra-spitali- cească, având în vedere că această bacterie a fost găsită atât în exudatele faringiene, cât şi în sân- gele celor doi”, a precizat şeful SJML Hunedoara, Dan Mărculescu. Astfel medicii legişti consideră că nu este posibilă ipote- za în care nou-născuţii să fi contactat boala încă din pântecele mamei, totuşi sunt aşteptate şi rezulta- tele probelor trimise la Ti- mişoara.

LA SPITAL, SE AŞTEAPTĂ REZUL- TATELE OFICIALE

Reprezentanţii condu- cerii unităţii spitaliceşti din Hunedoara consideră imposibilă existenţa unei bacterii intra-spitaliceşti în baza probelor prelevate de ei, dar şi a consideren- tului că în secţia de neo- natologie existau inter- naţi 15 nou-născuţi şi doar aceşti doi au avut de suferit. „În cadrul secţiei

de ginecologie şi neonato- logie s-a efectuat o prele- vare de probe şi o analiză atât vineri, cât şi luni du- pă tragedie, în cazul am- belor probe prelevate re- zultatele au fost negative, adică nu exista iminenţa infestării cu niciun fel de bacterie. Iar dacă ar fi vorba de o infestare nozo- comială atunci ar fi tre-

buit să iasă la orice anali- ză. Sunt medic primar specialist în bacterorolo- gie cu o experienţă de

specialist în bacterorolo- gie cu o experienţă de din Timişoara şi apoi vom stabili ce măsuri

din Timişoara şi apoi vom stabili ce măsuri vor fi

luate”, susţine directorul medical al Spitalului Mu-

nicipal Hunedoara, doctor Carolina Radu.

RalucaRaluca PPolmoleaolmolea

Nou- născuţii au venit pe lume sănătoşi şi au trăit doar pentru a face pneu-
Nou-
născuţii au
venit pe lume
sănătoşi şi au
trăit
doar pentru
a face pneu-
monie

25 de ani şi nu văd cum ar pu- tea ca aceşti micuţi să fi luat infecţia din spital. Aş- teptăm o comu-

nicare oficială pe această te-

mă şi rezultatele de la laboratorul

PERPERCHEZIŢIILECHEZIŢIILE LALA DOMICILIU”DOMICILIU” AAUU DDAATT-O-O DEDE GOLGOL

Petroºãneancã de 59 de ani, reþinutã pentru contrabandã cu þigãri netimbrate

A vea locuinţele pli-

ne de pachete de

ţigări netimbrate,

semn că fie fuma excesiv de mult, fie se pregătea să le comercializeze ile- gal. În situaţia de mai sus se afla o petroşăneancă de 59 de ani, care a fost reţinută de poliţişti, fiind acuzată nu de consum ne- sănătos de tutun, ci de contrabandă, deţinere şi transport de ţigări netim- brate.

PROPUSĂ PENTRU

ARESTARE

Poliţiştii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Petro- şani au făcut percheziţii i- mobiliare două locaţii din municipiu aparţinând fe- meii de 59 de ani, unde au găsit mai multe pache- te de ţigări netimbrate. „Ca urmare a acestui fapt, ei au dispus reţine-

rea pentru 24 de ore a în- vinuitei G. L., de 59 de ani, din Petroşani, acuza- tă de comiterea infracţi- unii de contrabandă, res- pectiv deţinerea şi trans- portul de bunuri catego- ria ţigarete, care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscându-se că acestea sunt destinate săvârşirii

toratului Judeţean de Po- liţie (IPJ) Hunedoara. Oa- menii legii fac în contin- uare cercetări în acest caz, în timp ce femeia a- cuzată de contrabandă cu ţigăriva fi prezentată Par- chetului de pe lângă Ju- decătoria Petroşani cu propunere de arestare preventivă.

contrabandei”, a declarat

OanaOana BimbiricăBimbirică

Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspec-

VVasiuasiu

Mai multe pachete de ţigări fără timbru au fost găsite în locuinţa femeii
Mai multe pachete de ţigări fără timbru
au fost găsite în locuinţa femeii
CatCatalogulalogul zileizilei 1100 NNoottaa 44 NNoottaa Mihai Panaitescu, directorul artistic al Teatrului de
CatCatalogulalogul zileizilei
1100
NNoottaa
44
NNoottaa
Mihai
Panaitescu,
directorul artistic
al Teatrului de Artă
din Deva
Ioan
Cristea,
membru Noua
Republică
Pentru că pune umărul la prezentarea de
către instituţia de cultură a unor spectacole de
înaltă ţinută în stagiunea de toamnă care va
începe în curând, fiind unul dintre realizatorii
reprezentaţiilor
Pentru că din dorinţa de a ieşi în faţă cu
o nouă viziune pune la zid oameni cu care
deunăzi era coleg în aceaşi formaţiune
politică.

4

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

Servus Hunedoara

Eveniment

„CINS„CINSTIRETIRE ICICARARULULUIUI RROMÂNESC”OMÂNESC”

Biblioteca judeţeană le-a arătat ieri liceenilor din Deva de ce trebuie să-l preţuiască pe Aurel Vlaicu

Documente, cãrþi ºi imagini- toate despre pionierul aviaþiei române, au fost puse la dispoziþia elevilor în cadrul unei activitãþi educative

C âteva zeci de elevi de la liceele din municipiul Deva au aflat ieri tot

ceea ce nu au ştiut despre viaţa

şi personalitatea celui supranu-

mit „Vulturul din Carpaţi”.

OanaOana BimbiricăBimbirică VVasiuasiu oanabimbiricaoanabimbirica @ser@servusvusprpress.ress.roo

Evenimentul cultural- educa-

tiv dedicat lui Aurel Vlaicu a a- vut loc în Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva şi a fost or- ganizat de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” din reşedin-

ţa judeţului. Acţiunea s-a înca-

drat în şirul de manifestări de- rulate în judeţ cu prilejul împli- nirii a 100 de ani de la moartea pionierului aviaţiei române.

AU FOST ATENŢI ŞI AU PRIMIT PREMII

Dotaţi cu cărţi, materiale do- cumentare şi o prezentare în power- point, aşa au venit ieri

în faţa elevilor deveni, reprezen-

tanţii bibliotecii judeţene. Şi nu

au făcut-o degeaba, ci pentru a-

i ajuta pe liceeni să înţeleagă şi, mai ales, să preţuiască viaţa şi realizările lui Aurel Vlaicu. Din

datele puse la dispoziţia lor de

bibliotecari, elevii din reşedinţa judeţului, prezenţi în sala mică

a Centrului Cultural „Drăgan

Muntean” au aflat ce înseamnă pasiunea pentru o idee, munca, perseverenţa şi dorinţa de a re- uşi, de a nu ceda în faţa eşecu- rilor şi de a o lua de la început, toate acestea fiind caracteris- tice personalităţii „Vulturului din Carpaţi”, născut în fostul sat Binţinţi, actual Aurel Vlai- cu, de lângă Geoagiu, şi mort la

Băneşti, în judeţul Prahova, du- pă ce s-a prăbuşit cu cel de-al doilea său aparat de zbor.

Pe de altă parte, tot repre- zentanţii bibliotecii judeţene le- au prezentat elevilor din Deva

şi prietenii celebri pe care i-a a-

vut Aurel Vlaicu. Acesta a fost iubit şi apreciat de Octavian Go-

Cei care au ştiut să răspundă întrebărilor despre Vlaicu au primit diplome şi premii
Cei care au ştiut să răspundă întrebărilor
despre Vlaicu au primit diplome şi premii

ga, Spiru Haret, I.L. Caragiale, Ilarie Chendi, Alexandru Vlahu- ţă sau Nicolae Iorga. „Se uită bărbaţi politici, se uită scriitori de renume. Pe el, însă nu-l vom uita. Oricând îndrăzneala ome-

nească va smulge aiurea succe- se strălucite naturii învinse, nu vom privi cu invidie pe acel în- vingător, ci vom zice cu mân- drie: „Şi noi am avut pe

Sala mică a
Sala
mică a

mii constând în cărţi. „Figura

legendară a lui Aurel Vlaicu s-a bucurat de o atenţie specială

din partea noastră şi anul tre-

cut la împlinirea a130 de ani de la naşterea sa. De fiecare dată, ne-am adresat cu precădere u-

nui public tânăr, căruia i-am

prezentat pe larg viaţa, activita-

tea şi jertfa lui Aurel Vlaicu.

Ne-am propus în acest fel să

Centrului Cultural „Drăgan Muntean” a fost ieri plină de elevi
Centrului
Cultural
„Drăgan
Muntean”
a fost
ieri plină de
elevi

insu-

flăm

generaţiei tinere interesul faţă de valorile

autentice ale poporului nostru”, a declarat Sebastian Bara, man- agerul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” din Deva.

Vlaicu”, scria marele Nicolae Iorga despre pionierul aviaţiei române. La fel ca în cazul altor eveni- mente similare organizate de biblioteca judeţeană, după ce au aflat informaţiile despre Aurel Vlaicu, elevilor li s-au adresat întrebări pe această temă, iar cei mai buni dintre ei au fost re- compensaţi cu diplome şi pre-

DONDONAAŢIEŢIE DEDE LALA „S„STEATEAUUAA CETCETĂĂŢII”ŢII” DINDIN DEVDEVAA

Ghiozdane cu rechizite pentru elevii sãraci de la liceul din Ilia

C irca 20 de copii cu dizabilităţi sau provenind din familii sărace din co- muna Ilia vor primi astăzi ghiozdane

pline cu rechizite. Acţiunea este organizată de Asociaţia „Steaua Cetăţii” din Deva, împreună Pri- măria Ilia. ONG-ul devean a fost înfiinţat de un grup de profesori şi pensionari, iar aceştia au pus „mână de la mână” pentru a-i ajuta pe elevii aflaţi în dificultate. „Nu este pentru prima oară când îi ajutăm pe a- ceşti copii amărâţi, însă este pentru prima dată când o facem în calitate de ONG. A- ceşti elevi au diferite handicapuri sau diza- bilităţi şi provin şi din familii foarte sărace. Noi, cu sprijinul Primăriei Ilia, am reuşit

să stabilim exact care dintre aceşti elevi va primi donaţiile noastre”, a declarat Gheor- ghe Socaciu, vicepreşedinte al Asociaţiei

declarat Gheor- ghe Socaciu, vicepreşedinte al Asociaţiei „Steaua Cetăţii” din Deva. Elevii care vor fi

„Steaua Cetăţii” din Deva. Elevii care vor fi ajutaţi de reprezentanţii ONG-ului au vârs- te cuprinse între 9 şi 15 ani, învaţă la liceul din Ilia (foto sus), iar toţi vor primi azi

ghiozdane pline cu rechizite şi alte lucruri necesare începerii anului şcolar.

OanaOana BimbiricăVBimbiricăVasiuasiu

Actualitate

Servus Hunedoara

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

5

TREITREI SERISERI CUCU MUZICĂMUZICĂ DEDE CCALITALITAATETE

Festivalul „Magna Curia” - eveniment de excepþie la Deva

Prima ediþie a acþiunii va avea loc în perioada 11-13 octombrie ºi va aduce în audiþie artiºti locali, dar ºi naþionali

T oamna se numără eve- nimentele de excepţie la Centrul Cultural

„Drăgan Muntean” din De- va. În luna octombrie va a- vea loc prima ediţie a Festi- valului „Magna Curia”, care va reuni o serie de artişti lo- cali, dar se bucură şi de pre- zenţa unor nume consacrate pe scena muzicală clasică din ţară.

RalucaRaluca PPolmoleaolmolea rraluca@seraluca@servusvusprpress.ress.roo

Organizatori ai acestui eve- niment de excepţie sunt Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Ro- mane (MCDR) şi primăria mu- nicipiului Deva. Iar pentru ca totul să fie pregătit până la startul festivalului, reprezen- tanţii Centrului Cultural din Deva au preluat, zilele acestea, în custodie un pian de concert „Steinbach” cu sprijinul finan- ciar al unei firme de telefonie fixă. Pianul ajuns deja la Pala- tul Magna Curia şi va fi inaugu- rat pe data de 11 octombrie, cu ocazia primei zi a festivalului.

MUZICĂ SIMFONICĂ CU TINERI ARTIŞTI

Pentru prima seară a Festi- valului de toamnă „Magna Cu- ria”, programul pregătit este u-

de toamnă „Magna Cu- ria”, programul pregătit este u- nul de muzică clasică. Artiştii sunt nimeni

nul de muzică clasică. Artiştii sunt nimeni alţii decât elevii de la Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” din Deva şi ai Colegiu- lui Naţional de Informatică „Traian Lalescu” din Hunedoa- ra, care formează Orchestra de Cameră „Juventa”. Din instru- mentele tinerilor menestreli vor răsuna arii celebrele ale unor

compozitori precum Torelli, Bach, Vivaldi şi Boccherini cu celebra „Musica notturna”. Re- prezentaţia va fi susţinută în sala Şemineului a Palatului Magna Curia, începând cu ora 19:00, iar preţul unui bilet este cinci lei şi poate fi achiziţionat la intrarea în sală în limita lo- curilor disponibile.

BRAHMS AJUNGE ÎN REŞEDINŢA JUDEŢULUI

Dacă în prima seară, tinerii artişti vor readuce publicului devean bucuria unui concert de muzică clasică cameral, amfitri- onii celei de-a doua sunt instru- mentişti apreciaţi şi cunoscuţi la nivel mondial. Aceştia vor a- duce în faţa spectatorilor cele mai cunoscute suite pentru vio- loncel şi pian ale compozitoru- lui german Brahms. Anul tre- cut, violoncelistul Răzvan Suma aducea în atenţia tuturor frag- mente din Bach, iar în 2013, a- preciatul muzician român lan- sează melomanilor deveni o pro- vocare: „Vă place Brahms?”. A- lături de el, va fi invitat special pianistul spaniol Josu Okinena, unul dintre cei mai activi ins- trumentişti ai momentului. Concertul propune întâlnirea cu cele două sonate pentru violon- cel şi pian semnate de celebrul compozitor german Brahms. Preţul unui bilet la acest con- cert este 10 lei.

ÎNTOARCERE ÎN ANII ‘20

După două seri relaxante şi liniştite, pentru ultima organi-

Centrul Cultural va „Drăgan noul la Muntean” pune dispoziţie pian din cus- todie pentru un
Centrul
Cultural
va „Drăgan noul
la Muntean”
pune
dispoziţie
pian
din cus-
todie
pentru
un
spectacol de cali-
tate

zatorii

festivalu-

lui propun publicului o reamin-

tire a muzicii din anii 1920.

Costumele, machiajul şi coafura vor fi aidoma celor de acum a- proape 100 de ani, iar principa-

lii

artişti vor fi tot elevii liceu-

lui

de muzică din Deva, comple-

taţi de „Old Dixieland Band” din Timişoara. Spectacolul va debuta cu un concert susţinut

de Corul Arlechino de la „Sigis-

mund Toduţă” şi se va încheia

cu o reprezentaţie de charleston

prezentată de ansamblul cu a- celaşi nume, îndrumaţi de pro- fesorul Gheorghe Mihuţ. Repre-

zentaţia „Vă plac anii ‘20?” va avea loc tot în Sala Şemineului

de la Palatul Magna Curia, cu

începere de la ora 19:00, iar preţul unui bilet va fi 10 lei. Organizatorii îi invită pe toţi

devenii cu gusturi muzicale cul- tivate să participe în premieră

la Festivalul muzical de toamnă

„Magna Curia” în perioada 11- 13 octombrie.

La Palatul Magna Curia vor acea loc concertele
La Palatul Magna Curia vor acea loc concertele

6

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

Servus Hunedoara

Social

MAIDMAIDANEZII,ANEZII, ADUNADUNAAŢIŢI ŞIŞI NUNU PREAPREA

„Ecarisajul” nu mai prinde câinii comunitari la Petroşani. Hingherii au fost relocaţi în alte oraşe din Valea Jiului

au fost relocaţi în alte oraşe din Valea Jiului A bia pornită acţiu- nea de strângere
au fost relocaţi în alte oraşe din Valea Jiului A bia pornită acţiu- nea de strângere

A bia pornită acţiu-

nea de strângere a

pe străzi, iar hingherii „au lăsat-o” mai moale. Asta pentru că oricum sunt puţini, în comparaţie cu numărul maidanezilor şi, mai mult, după ce me-

dicul veterinar de la Pe- troşani şi-a luat concediu de odihnă, şi hingherii s- au mutat mai la Vest. Vi- ceprimarul municipiului Pretroşani, Dorina Niţă ne explică ce se mai face acum în acest domeniu. „Momentan, de două zile, nu se prind câinii

câinilor vagabonzi

din Petroşani, a şi fost oarecum întreruptă. Serviciul de ecarisaj nu mai face faţă şi, în plus, în aceste zile totul e stopat, pentru că hinghe- rii sunt în alte oraşe ale Văii Jiului.

VETERINAR

ÎN CONCEDIU,

ADĂPOST FĂRĂ

ACTIVITATE

Căţeii liniştiţi soare în cen- la trul stau oraşului până se întorc hingherii
Căţeii
liniştiţi
soare
în cen-
la trul stau
oraşului
până se întorc
hingherii

din Petroşani. E- chipajele sunt relocate în alte oraşe din Valea Jiului, mai exact, la

Parcă s-au înmulţit maidanezii. Asta spun toţi oamenii din Petro- şani, care observă zilnic haitele care se plimbă în

voie sau se odihnesc peste tot în oraş. „Nu ştiu de unde au apărut, dar sunt mai mulţi ca înainte, deşi se zice că îi adună. Parcă e prea mult!”, afirmă un trecător, care admira o haită în

centrul ca-

pitalei Văii

Jiului.

Lupeni. După aceea merg la A- ninoasa. Deci, mo-

mentan, câteva zile, adă- postul de la Petroşani nu are activitate”, a spus Do- rina Niţă, viceprimarul municipiului Petroşani. Chiar

ar

avea acti-

vitate,

aici sunt

aduşi

câinii

doar cât

timp sunt sterilizaţi şi apoi ei ajung din nou pe stradă. Aşa se explică de ce sunt atât de mulţi maidanezi liberi prin oraş. Operaţiunea e greoaie şi încurcată mult de iubitorii de animale, care nu au înţeles că maid- anezii oricum se întorc în stradă, după ce sunt deparazitaţi şi castraţi.

DianaDiana MitrMitracheache

De 3

zile nu se mai prind câini în Petroşani

dacă

Tot mai

mulţi câini

comunitari

sunt acum

Mitr Mitr ache ache De 3 zile nu se mai prind câini în Petroşani dacă Tot

Actualitate

Servus Hunedoara

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

7

SUBSUB ŞASEŞASE LALA SUTSUTĂĂ „NEOCUP„NEOCUPAAŢI”ŢI”

Mai puþini ºomeri ºi locuri de muncã în judeþ

Peste 11.000 de hunedoreni fãrã un serviciu se „bat” pe 514 de slujbe puse la dispoziþie de AJOFM

L a finele lunii august în jude- ţul Hunedoara

Peste 500

de locuri de muncă sunt disponibile în această săptămână

doara, 174, urmată de O- răştie cu 93. La polul opus însă cei peste 330 de şomeri din comuna Ilia nu au la dis- poziţie niciun loc de muncă la agenţia Locală. La Petrila, pentru oferta de 5 locuri de muncă se bat mai mult de 100 de locuitori fără un serviciu, două posturi fiind de bucătar şi trei în indus- tria textilă. Nici sime- rienii nu pot găsi o ofertă prea bogată în această săptămână pentru că au la dispoziţie cinci posturi de „plămaşi” în agricul- tură, unul în construcţii, dar şi unul de inginer agronom. Pe de altă parte, la nivelul judeţului Hune- doara, cele mai multe pos- turi căutate sunt de muncitori necalificaţi sau cu studii medii în indus- tria textilă, prelucarea plantelor mediciale sau pentru cablaje. Puţin pes- te 20 de posturi sunt pen- tru persoanele care au studii superioare şi vor- bim aici în majoritate de specializări pe domeniul agricol.

RalucaRaluca PPolmoleaolmolea

La nivelul judeţului Hunedoara, oferta este de o slujbă la circa 21 de şomeri
La nivelul judeţului Hunedoara, oferta
este de o slujbă la circa 21 de şomeri

AAUU ÎNCEPUTÎNCEPUT DISPONIBILIZĂRILE!DISPONIBILIZĂRILE!

Aproape 2.000 de ortaci vor mai scoate căr- bune din minele neviabile din Valea Jiului

La Petrila, Paroºeni ºi Uricani se va lucra pânã în 2018 cu personal mult redus, mulþi optând pentru concediere ºi plãþi compensatorii

L a exploatările de huilă din Valea Jiu- lui ce se vor în-

chide în câţiva ani vor mai lucra aproape 2.000 de mineri. Restul s-au trecut pe listele de disponibilizare şi, într-o lună, se aleg şi cu sumele compensatorii.

ŞOMAJUL,

RECALIFICAREA

SAU PENSIONAREA

La Petrila vor mai scoate cărbuni 573 de mi- neri, alţi 737 mai rămân

la Paroşeni şi 564 la Uri- cani. În cadrul adminis- traţiei Societăţii Naţiona- le de Închideri de Mine Valea Jiului (SNÎMVJ) vor mai fi alţi 65 de anga- jaţi, iar până la jumătatea lunii viitoare, cei 489 de disponibilizaţi primesc şi

banii, toţi într-o singură tranşă. Asta după ce au fost consiliaţi de cei de la „Şomaj”. „În această peri- oadă au fost efectuate, la fiecare sucursală minieră, serviciile de pre-concedie- re, servicii care constau în prelucrarea către

jaţii care pleacă din sis- tem a drepturilor şi obli- gaţiilor, referitoare la aju- torul de şomaj. După a- ceastă perioadă, în data de 8 octombrie, le înce- tează contractele indivi- duale de muncă, după ca- re fiecare angajat are de făcut o fişă de lichidare, pe baza căreia când o fi- nalizează, disponibilizaţii îşi vor putea ridica suma de bani. Sumele se ridică de la casieriile sucursale- lor, fie de pe card, la so- licitarea angajatului, înce- pând cu data de 15 oc- tombrie”, a declarat Aurel Anghel, directorul gener-

După 15 octombrie, foştii mineri ajung şomeri şi mai primesc o indem- nizaţie a cărei valoare de- pinde de vechimea în muncă, dar, în medie, a- ceasta este de 500 de lei. Disponibilizările sunt în plină desfăşurare, iar ortacii au discutat cu res- ponsabilii de la agenţiile locale de formare profe- sională. Asta, dacă vor vrea să se recalifice pe pe- rioada şomajului, gratuit şi să îşi găsească apoi o nouă slujbă. O bună parte dintre ei, însă, vor ajunge în câteva luni, pensionari.

DianaDiana MitrMitracheache

Minerii sunt din ce în ce mai puţini
Minerii
sunt din ce
în ce mai
puţini

toţi

anga- al al SNÎMVJ.

sunt din ce în ce mai puţini toţi anga- al al SNÎMVJ. procentul şomerilor a scăzut

procentul şomerilor a scăzut sub şase la sută, respectiv 5,98 procente. Tot în scă-

dere este şi numărul acestora de la peste 11.500 la 11.204. Însă oferta locurilor de muncă înregistrată la Agenţia Ju- deţeană de Ocuparea a Forţei de Muncă (AJOFM) Hunedoara este mult sub cerere. Potrivit reprezentan- ţilor AJOFM Hunedoara, în ultima lună de vară un număr de 1.224 de locuri de muncă au fost ocupate prin programul de me- diere, 916 pe perioadă ne- determinată şi 308 şo- meri au închiat un con- tract pe o perioadă deter- minată. Dintre şomerii angajaţi, cei mai mulţi au fost persoane de peste 45 de ani, respectiv, 340, iar 54 fac parte din noul val de persoane fără un loc de muncă, anume absol- venţii unor instituţii de învăţământ. Dintre aceştia, majori- tatea au beneficiat de pro- gramele şi cursurile de formare profesională sus- ţinute de agenţie.

ILIA, OFERTĂ ZERO

Din cele 519 posturi puse la dispoziţia şomer- ilor în această săptămână cele mai multe sunt pen- tru municipiul Hune-

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA PRIMĂRIA ORAŞULUI GEOAGIU

Dramele prin care trec semenii noştri din tara, grav afectaţi de ploile abundente din ultima perioadă, nu ne pot lăsa indiferenţi, chiar dacă şi pentru noi sunt vre- muri grele. Primăria oraşului Geoagiu derulează o campanie de strângere de bunuri neperis- abile (conserve, ceai, zahar, biscuiţi, mălai, orez, ulei, pâine, brânzeturi, ciocolata, paste făinoase, lanterne) pentru persoanele din zonele afectate . Donaţiile de produse se pot face la sediul Primăriei oraşului Geoagiu, de vineri - 20.09.2013 până vineri - 27.09.2013, între orele 8,00 - 14,00. In fiecare an instituţia noastră a iniţiat astfel de campanii, dumneavoastră fiind receptivi de fiecare dată la suferinţa prin care trec persoanele afectate de diferite situaţii de urgenta, astfel încât avem convingerea că şi de această dată veţi întinde, din suflet, o mână de ajutor acestor oameni cărora nu le-a mai rămas decât sper- anţa .

Cu respect, Primarul oraşului Geoagiu Ioan Vălean

8

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

Servus Hunedoara

Comunitate

EXPOEXPOZIŢIEZIŢIE CUCU VVÂNZAREÂNZARE ŞIŞI MULMULTTĂĂ MUZICĂMUZICĂ POPULARĂPOPULARĂ

Þurcana – cotatã din nou la „Bursa de ovine” de la Costeºti

Zeci de standuri vor fi amenajate ºi în acest an pentru ciobanii hunedoreni

A flată la cea de-a

noua ediţie, în a-

program bine pus la punct care nu ţine numai de „vânzarea- cumpărarea” oilor, ci şi
program bine pus
la punct care
nu ţine numai
de „vânzarea-
cumpărarea”
oilor, ci şi de
Platoul
de la Costeşti
va fi şi în acest
an invadat
bună dispoziţie
şi târg de produ-
se tradiţionale. Astfel,
în 29 septembrie, de pe la
ora 10:00, se dă drumul la
listatul pe bursă a mioare-
lor coborâte de puţin timp
de pe munte. Apoi, pe la
prânz, juriul format din
specialişti va alege cele
mioare de

mai frumoase şi de calita- te ţurcane ale căror pro- prietari vor fi răsplătiţi cu premii. „Lansăm o invita- ţie tuturor proprietarilor

de oi din judeţ, dar şi din ţară să vină în număr cât mai mare la „Expoziţia şi Bursa de Ovine” de la Costeşti. Am crescut nu- mărul de participanţi de la an la an şi sperăm ca în 2013 să depăşim 120 de standuri. Este singurul târg de profil din zonă şi anul trecut am avut cio- bani care au venit să cum- pere tocmai din judeţul Suceava. Iar pentru cei care nu sunt în breasla oierilor, îi aşteptăm la o porţie de balmoş şi să cumpere produse naturale de la stână”, susţine pri- marul comunei Orăştioa- ra de Sus, Marian Inăşesc (foto mic). După ce pre- cupeţii şi-au vândut toate mioarele şi marfa expusă pe platoul de la Costeşti, va fi organizat un specta- col folcloric cu interpreţi îndrăgiţi ca Elena Merişo- reanu, Puiu Codreanu, Mariana Anghel sau Lena Miclăuş.

RalucaRaluca PPolmoleaolmolea

sau Lena Miclăuş. Raluca Raluca P P olmolea olmolea cest an, „Expoziţia şi bursa de ovine”

cest an, „Expoziţia

şi bursa de ovine” de la Costeşti, comuna Orăşti- oara de Sus, a devenit de- ja un eveniment de tradi- ţie printre ciobani. Iar or- ganizatorii speră ca în 2013 să doboare recordul de 120 de participanţi în- registrat anul trecut. „Ţurcana” va avea loc în data de 29 septembrie. Manifestarea este or- ganizată de Asociaţia Crescătorilor de Ovine „Dacia” în parteneriat cu primăria comunei Orăşti- oara de Sus şi Direcţia A- gricolă Hunedoara. Miza acesteia nu ţine doar de mândria fiecărui proprie- tar de oi, ci şi de găsirea unor eventuali clienţi pen- tru a vinde turmele de a- nimale. Iar preţurile sunt negociate „la sânge” şi de- pind de rasă şi producţia de lapte sau lână a fiecă- rui exemplar în parte.

DUPĂ OVINE,

FOLCLOR

Ca în fiecare an orga- nizatorii au pregătit un

a fiecă- rui exemplar în parte. DUPĂ OVINE, FOLCLOR Ca în fiecare an orga- nizatorii au

Actualitate

Servus Hunedoara

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

9

INVESINVESTIŢIITIŢII

Noi locuri de joacã pentru copiii din Deva ºi Cristur

Alte astfel de amplasamente vor fi inaugurate de primãria reºedinþei de judeþ pânã la sfârºitul lunii octombrie

Î ncă de la începutul anului municipalitatea din Deva a început demersurile nece-

sare pentru construcţia a noi lo- curi special amenajate de joacă. Acestea erau preconizate a fi fi- nalizate în primăvară, dar pen- tru că procesul de licitaţie a du- rat ceva mai mult, prima inves- tiţie de acest gen va fi inaugu- rată la sfârşitul acestei săptă- mâni. Spaţile special amenajate în care copiii să îşi poată petrece timpul liber erau insuficiente la nivelul Devei. Astfel, edilii locali au decis încă de la începutul a- cestui an că o investiţie în rea- lizarea acestora ar fi oportună. „Noi am început demersurile necesare pentru demararea con- strucţiei a şapte noi locuri de joacă încă de la începutul aces- tui an. Însă, procedura de licita- ţie a durat mai mult decât am preconizat din cauza contesta- ţiilor astfel că doar la sfârşitul verii am reuşit să ne apucăm e- fectiv de lucru. Construcţia pro- priu-zisă nu durează foarte mult şi până în luna octombrie toate

aceste spaţii vor fi date în folo- sinţă”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiu- lui Deva, Andrei Nistor. Costul acestora nu depăşeşte câteva zeci de mii de lei.

LOC DE JOACĂ ŞI LA CRISTUR

Şase din noile spaţii amena-

jate pentru copii sunt în Deva, iar unul este în localitatea apar- ţinătoare muncipiului de reşe- dinţă şi anume la Cristur. Acesta din urmă a fost o reală necesitate având în vedere că în sat nu exista un loc de joacă

având în vedere că în sat nu exista un loc de joacă tor”, susţine purtătorul de

tor”, susţine purtătorul de cuvânt în cadrul Primăriei Deva, Andrei Nistor. Două din locurile de joacă vor fi pe Aleea Romanilor, blocurile 15-16 respectiv 25-26, unul pe Aleea Pescarilor în

vecinătatea blocului K4, un alt spaţiu va fi amenajat pe strada Mihai Viteazu lângă Protecţia Consumatorului şi un altul pe Bulevardul Nicolae Bălcescu .

RalucaRaluca PPolmoleaolmolea

Până luna viitoare, majoritatea copi- ilor din Deva va avea un spaţiu spe- cial pentru
Până
luna viitoare,
majoritatea
copi-
ilor din Deva va
avea un spaţiu
spe-
cial pentru joacă
în vecinătate

amenajat şi utilat la standarde moderne. Primul astfel de spaţiu care va fi dat în folosinţă

chiar vinerea aceas- ta este amplasat pe Aleea Panseluţelor şi

le-au comunicat locuitorii astfel am

este dotat cu aparate moderne, care nu pun în pericol siguranţa celor care le folosesc. „Am identificat spaţiile nece- sare, dar şi nevoile pe care ni

ales să investim în locuri de joacă în zonele unde sunt mulţi copii şi care nu aveau în imediata apropiere un spaţiu amenajat corespunză-

DDANSANS PEPE SCENSCENAA TEATEATRTRULULUIUI DEDE ARARTTĂĂ

“Aztlan - Puebla Mexico” aduce tradiþiile, costumele ºi obiceiurile mexicane la Deva

P ână la debutul stag- iunii de toamnă a Teatrului de Artă

din Deva, publicul amator de spectacole vizionate în sala acestei instituţii de cultură, are o primă invi- taţie. Duminică, 22 septem- brie, pe scena teatrului va urca o trupă de dans din Mexic care va aduce la Deva culoare, muzică şi obiceiuri din toate zonele acestei ţări. Spectacolul susţinut de Ensamble Fol- kloriko “Aztlan - Puebla Mexico” va învepe la ora 19:00, iar preţul unui bi- let este 40 de lei.

DANSEAZĂ INSPIRAŢI DIN VIAŢA DE ZI CU ZI

Înfiinţat iniţial în luna august 2005 sub egida Ca-

sei de cultură „Fausto Ro- driguez Leon” a Statului Puebla, Ansamblul fol- cloric „Aztlan” îşi desfă- şoară, în prezent, activi- tatea în mod indepen- dent. Denumirea grupului are o încărcătură mitică deosebită, „Aztlan” fiind

o mică insulă în nordul A-

mericii Centrale de unde triburile aztece şi-au înce- put pelegrinajul, „locul purităţii” sau „locul de unde răsare soarele”. Cei circa 30 de tineri care fac parte din grup au ca o- biectiv principal promova- rea şi conservarea dansu-

lui, a tradiţiilor şi obiceiu- rilor mexicane, atât pe plan naţional cât şi inter- naţional, dar şi dorinţa de

a progresa până la rangul

de cel mai bun ansamblu folcloric din zonă. Reper- toriul lor conţine dansuri

şi obiceiuri din toate zo- nele statului Mexic, cum ar fi Mexico, Veracruz, Huapango, Puebla sau Jalisco. Sursele de inspiraţie pro- vin de la activităţile de zi cu zi ale mexicanilor din zona rurală, de la flora ?i

fauna regiunii. Unele sunt dansuri de curtare pe care doamnele le inter- pretează cu feminitate, ju- cându-se şi dăruind zâm- bete cavalerului cu care dansează. Întâlnim, de a- semenea, „dansul focu- lui”, un dans cu origini şi semnificaţii de ritual, sau „Dansul păsării Quetza- les”, dansuri puse în val- oare de costume spectacu- loase, pline de culoare.

Fiind unul dintre cele mai apreciate grupuri fol- clorice mexicane, „Az- tlan” a fost invitat să par-

Ansamblul de dans va urca pe scena teatrului din Deva duminică seara
Ansamblul de dans va urca pe scena
teatrului din Deva duminică seara

ticipe, de-a lungul timpu- lui, la numeroase eveni- mente sociale, festivaluri folclorice şi manifestări

de gen din Mexic şi în străinătate câştigând nu- meroase premii şi distinc- ţii.

OanaOana BimbiricăBimbirică

VVasiuasiu

10

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

Locuri de muncă

10 Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013 Locuri de muncă ELITON TRANS SRL PITEŞTI angajează conducători-auto

ELITON TRANS SRL PITEŞTI angajează conducători-auto TIR pentru transport internaţional marfă.

Venituri atractive peste media pieţei. Experienţă minimum 2 ani. Tel. 0723.223.823,

0372.652.944

e-mail: viorica.buda@eliton.ro

Caut familie gospodară pentru întreţinerea unui imobil cu destinaţie turistică la munte, la 15 km de Sovata. Ofer cazare, gospodărie şi salariu. Informaţii:

0751.012.277.

SOCIETATE COMERCIALĂ DIN SIMERIA, DOMENIU DE ACTIVITATE COMERŢ, ANGAJAZĂ DIRECTOR GENERAL, EXPERIENŢĂ MINIMUM 5 ANI IN POSTURI DE CONDUCERE. CV-URI LA TRUCKAUTOCENTER@ YAHOO.COM

Firmă de recrutare angajează de urgenţă în Deva personal calificat pentru următoarele poziţii:

-vânzătoare – magazin de desfacere. Condiţii financiare foarte avanta- joase. Se solicită maximă seriozitate. -bona (babysitter) şi menajeră. Condiţii financiare foarte avanta- joase. Se solicită maximă seriozitate. CV se trimit la adresa de e-mail angajarehd@yahoo.com Informaţii la telefon 0735.655.612

Angajăm urgent instructor pentru sală fitness. Telefon: 0726.648.046

Societate comercială din Deva angajează munci- tori necalificaţi, mecanici utilaje, inginer sau tehnicieni pentru postul de şef Fermă Piscicolă şi paznic de vânătoare pentru Fond de vânătoare din Orăştie. Informaţii la telefon: 0254.234.448

Companie de distribuţie produse farmaceutice Angajează urgent

Reprezentant vânzări Cerinţe:

- studii superioare sau medii, - domiciliul stabil în judeţul Hunedoara,

- permis de conducere cat. B

- posesor de auto, constituie avantaj Trimiteţi CV - ul + poză pe adresa de e-mail: timisoara@superfood.ro Tel/fax. 0256/225.459

Angajăm bonă pentru copii în Deva. Tel: 0723.280.450 Angajez muncitori calificaţi şi necalificaţi în construcţii. Lucrări în Deva, plata la zi. Tel: 0726.931.266 Angajez şofer profesionist cu experienţă, cat. B,C,E, atestat analize medicale. Tel: 0747.047.704

Carpatica Asig angajează inspector asigurări în Deva, Hunedoara, Petroşani. Cerinţe: studii supe- rioare, permis de conducere cat. B, cunoştiinţe operare calculator, experienţă în asigurări sau în vânzări. Beneficii: carieră în cadrul firmei, telefon de serviciu, salarii avantajoase. Tel: 0741.269.188, e-mail: mihaela.popelca@carpaticaasig.ro.

Angajez femeie serioasă, harnică, fără obligaţii cu vârs- ta între 40-46 ani. Tel: 0730.469.925

Societate comercială angajează lucrător co-

Firma specializată în montarea de pardoseli angajază personal. Informaţii la telefon:

0354/101.328 sau 0747. 07.77.41.

S.C Editura Emia SRL Deva angajează tehnoredactor. Informaţii telefon: 0254.230.246

mercial pentru magazin legume fructe. Se cere domiciliul stabil în Hunedoara şi expe- rienţă în domeniu. Inf. la telef:

0727.098.279; 0722.281.876.

Angajăm doamnă seriosă, eventual cunoscătoare peda- gogie şi limbi străine, pentru îngrijire copii în Deva. Tel: 0723.280.490 Caffe-bar din Deva angajează barman-ospătar cu expe- rienţă în domeniu. Telefon: 0721.269.139 Angajez persoană serioasă pentru firmă de animale şi lucru în agricultură. Rog seriozitate. Telefon:

0755.189.257

Familie serioasă de români, stabiliţi în Bruxelles caută o persoană pentru îngrijire doi copii, şi menaj uşor. Telefon: 0728.343.867, 0723.655.855

SC METROPOLIS BETS SRL angajează agenţi vânzări în tot judeţul Hunedoara. Relaţii la telefon: 0758.224.131

Firmă de construcţii angajează muncitori calificaţi în domeniu. Informaţii pentru depunere CV la telefon: 0720.532.004

Sală de jocuri şi divertisment, City Bowling, angajează personal. Informaţii la numărul 0723635785. Cv-urile se pot depune la City Bowling în incinta Deva Mall etaj 3.

S.C METRATIR SIBIU, angajează şoferi cu experienţă pe transportor de autoturisme cat.C+E pe comunitate. Telefon: 0740.410.566. E-mail:metratirautomotive@yahoo.ro

Angajez personal calificat cu experienţă pentru spălăto- rie în Deva. Telefon: 0745.573.089 Angajez muncitori calificaţi şi necalificaţi în con- strucţii. Lucrări în Deva, plata la zi. Telefon:

0726.931.266

Angajez personal pentru spălătorie auto situată în Hunedoara. Telefon: 0768.477.622

Angajez mecanizator pentru utilaje agricole, tractorist, combanier. Telefon: 0732.361.778 Angajez vânzătoare magazin alimentar în Deva. De preferinţă cu domiciliul în localitate. Telefon: 0722.376.828 S.C. Angajează muncitori necalificaţi în agricultură. Relaţii la telefon: 0725.350.384 sau 0724.585.177 sau la sediul societăţii, localitatea Peşteana, nr 2, comuna Densuş. Angajez cioban şi îngrijitor oi şi vaci. Telefon:

0745.475.356

Societate comercială angajează barman în Deva, condiţii de muncă deosebite. Rog seriozitate. Telefon: 0729.988.603 Selectăm agenţi de pază. Relaţii la telefon:

0720.312.655

Angajez personal cu experienţă pentru spălătorie Deva. Telefon: 0745.573.089 Angajez vânzătoare legume-fructe în P.ţa centrală. Telefon: 0727.616.091

Pizzerie din Deva angajează pizzer şi ajutor bucă- tar. Se cere experienţă. Tel: 0741.903.117

OFERTE DE MUNCĂ

Îngrijesc copii sau fac menaj la familii serioase, spăl covoare. Zona Bradului. Telefon: 0747/984.955 Firmă autorizată ANRE execută instalaţii electrice de

joasă tensiune, indrustriale şi civile. Relaţii la telefon:

0752.299.022

Reparaţii electrocasnice: maşini de spălat, aspiratoare, expresoare, montări aplice, draperii, mibilă sus- pendată, cabine de duş, uşi, uşi de garaj (cu sistem), instalaţii electrice, sanitare, încălzire solare. Repar şi montez hidrofoare, instalaţii de irigat, fose septice cla-

Mica publicitate

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

11

SC TIRIUS TRANSTUR SRL

SC TIRIUS TRANSTUR SRL ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2013 EFECTUEAZĂ TRANSPORT PERSOANE, PE RUTELE: -

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2013 EFECTUEAZĂ TRANSPORT PERSOANE, PE RUTELE:

- DEVA-BRAD-ŞTEI-BEIUŞ-ORADEA

- DEVA-ARAD-TIMIŞOARA

- BRAD-DEVA-TIMIŞOARA

INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI LA TELEFON:

0254/231.394 SAU 0720.005.452

sice şi ecologice, jacuzzi, piscine. Telefon:

0721.079.491, 0720.447.448 şi 0746.478.342 Pf, execut lucrări în construcţii, zidări, fundaţii, pae,

glet, tinci, zugraveli, săpături, fântâni, fose,pavaje,pole- stiren sau angajare firme, orice domeniu. Telefon:

0726.815.652

Execut diverse lucrări de instalaţii sanitare, termice, apă canal, montez centrale termice, efectuez des- fundării de canalizări. Telefon: 0730.279.295

Efectuez transport cu camioneta basculantă, care duce 3t de nisip, pietriş, moloz, materiale de construcţii. Preţ negociabil. Telefon: 0766.447.676 Executăm lucrări de interior, exterior, placări polis-

tiren, tencuială, textură, gresie, faianţă, zidării,tavane false, parchet, glet, lavabilă toată gama. Calitate garan- tată. Rog seriozitate. Preţ negociabil. Telefon:

0747.503.353

Echipă de meseriaşi, executăm lucrări la un preţ avan- tajos. Telefon: 0736.052.335

Efectuez lucrări la sobe de teracotă, montaj coşuri de fum, cuptoare din cărămidă, diverse zidării. Telefon:

0723.475.376

Firmă de construcţie efectuăm lucrării fundaţii, zidării, grinzi ,acoperişuri,armături, termoizolaţii. Preţ nego- ciabil. Telefon 0769.323.174

Meseriaşi cu experienţă, execută lucrări de zugrăveli, gipscarton, polestiren,uşi, parchet, instalaţii electrice şi sanitare. Oferim garanţie. Telefon: 0752.546.184 Montăm, demontăm şi prelucrăm mobilă la comandă din pal. Preţuri rezonabile. Telefon: 0742.813.021,

0756.563.128

Efectuez transport mobilă, mutări cu oamenii mei, lemne pentru foc, tăiatul gratis. Preţ negociabil. Telefon: 0748.941.904

Execut tencuieli pe bază de ipsos, gletuiesc cu 5 lei/mp, zugrăveli lavabil 3 lei/mp. Telefon:

0763.836.988

Echipă de meseriaşi , executăm lucrări la un preţ avan- tajos. Telefon: 0736.052.335

Firmă de construcţii execut lucrări de la Ala Z, la preţuri acceptabile. Telefon: 0755.649.789 Execut lucrări în cimitire , săpături betoane, mozaic, cavouri, cruci, orice în domeniu. Telefon: 0754.339.257 Caut menajeră care să locuiască în zona Gh.Apostol Hunedoara,care poate să ofere servicii de menaj şi bucătărie, 4 ore pe zi. Tel: 0728.284.409 Caut loc de muncă: contabilitate primară, casier, operator facturare. Tel: 0733.254.100

primară, casier, operator facturare. Tel: 0733.254.100 L o c u r i d e m u
primară, casier, operator facturare. Tel: 0733.254.100 L o c u r i d e m u

Locuri de muncă vacante după data de 18 septembrie 2013

m u n c ă vacante după data de 18 septembrie 2013 De v a -

Deva - 0755.999.916, Hunedoara - 0755.999.917 Petroşani - 0755.999.918 Orăştie - 0755.999.922 Haţeg - 0755.999.925

Brad - 0755.999.923 Călan - 0755.999.924 Simeria - 0755.999.921 Lupeni - 0755.999.919 Vulcan - 0755.999.920

Ilia - 0755.999.926 Petrila - 0755.999.928 Aninoasa - 0755.999.927

Pentru relaţii suplimentare 0254/216.151-int. 230

12

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

Servus Hunedoara

Sport

S-S-AA IMPUSIMPUS ÎNÎN ŢARAŢARA BASCILBASCILOROR

Debut cu dreptul pentru Sahtior Donþek

Echipa antrenatã de românul Mircea Lucescu a învins-o pe Real Sociedad în primul meci din faza grupelor Champions League

S tart perfect de sezon eu-

ropean pentru Şahtior

Doneţk, echipa antrenată

de Mircea Lucescu, care s-a im- pus în deplasarea de la San Se- bastian. Meciul a fost arbitrat de o brigadă din România cu O- vidiu Haţegan la centru. Mine-

rii din Doneţk au câştigat cu 2- 0, în deplasare, în faţa bascilor de la Real Sociedad, echipă care

a revenit în Champions League

după un deceniu de la ultima participare

GAZDELE AU CERUT PENALTY

Golurile campioanei Ucrai- nei au fost marcate în partea secundă a jocului, dupa ce în fi- nalul primei reprize gazdele au solicitat o lovitură de la 11 me- tri la intervenţia lui Srna asu- pra lui Prieto. Centralul Ovidiu Haţegan a judecat însă foarte bine faza şi a dictat lovitură lib-

era pentru gazde din afara careului. Mai întâi Şah-

Şahtior Doneţk nit forţă noul în sezon Champions League
Şahtior
Doneţk
nit
forţă
noul
în sezon
Champions
League
a por- în din
a por-
în
din

lung. Gazdele au dominat înce- putul meciului când au ratat şi o bună ocazie prin căpitanul

Xavi Prieto, acesta reluând pu- ţin peste poartă în urma unui corner. De asemenea, în partea

secundă Real Sociedad a trimis

de două ori în bara porţii lui

Pyatov.

OnlinesOnlinesporportt

tior a avut un gol a- nulat la Taison pe motiv de offside în minutul 63. Două minute mai târziu

plasa porţii gazdelor a fost scuturată din nou, iar golul lui Teixeira a fost va- lidat şi Şahtior trecea în avan-

taj. Srna a pătruns pe dreapta şi a pasat pe jos în careu, iar Douglas Costa a deviat subtil pentru şutul în forţă trimis de Teixeira.

DOMINARE BASCĂ ÎN PARTEA SECUNDĂ

Acelaşi Teixeira avea să facă linişte printre cei aproape 28.000 de suporteri basci pre- zenţi pe Anoeta din San Sebas- tian cu reuşita din minutul 87. A fost o fază personală a brazili- anului finalizată cu şut la colţul

TENSIUNITENSIUNI LALA FERRARIFERRARI

Felipe Massa se revoltã ºi ameninþã

Pilotul brazilian anunþã cã în ultimele curse la echipa italianã va lupta doar pentru el

F elipe Massa susţine că nu va mai juca rolul de pilot numă-

rul doi al Scuderiei Ferra-

ri în ultima parte a sezo-

nului, întrucât echipa a decis să-l înlocuiască cu Kimi Raikkonen. De ase- menea, el a afirmat că vor exista disensiuni între spaniol şi finlandez, vi- itori colegi în sezonul următor.

„Voi concura pentru mine!”

Felipe Massa a avut pr- ima răbufnire după ce Ferrari a decis să-l în- locuiască cu Kimi Raikko- nen începând din sezonul următor. După ce l-a spri- jinit în permanenţă pe Fernando Alonso de la so- sirea acestuia la echipă în 2010, brazilianul afirmă că nu-l va mai ajuta pe spaniol să câştige titlul mondial. „De acum înain-

te nu voi mai concura pentru Alonso. De la pri- mele antrenamente de vi- neri, din Singapore voi

munci pentru mine însu- mi. Voi ataca tot timpul, în fiecare tur. A venit tim- pul să am grijă de mine însumi“, a declarat el pen- tru postul de televiziune O’Globo.

„Alonso şi Raikkonen se vor certa!”

Luca di Montezemolo, preşedintele Ferrari, a ex- clus însă această posibili- tate, argumentând că-l va ajuta în continuare pe A- lonso în lupta pentru tit- lul mondial. „Se spune că nu-l va ajuta pe Alonso? Te rog! Cu siguranţă va face asta şi ne va da o mână de ajutor pentru tit- lul constructorilor şi lui Alonso pentru cel al pilo- ţilor“, a explicat italianul

într-un interviu acordat publicaţiei Gazzetta dello Sport. De asemenea, Mas- sa anticipează că Ferrari nu va fi capabilă să ges-

tioneze corespunzător re- laţia dintre Alonso şi Rai- kkonen. „Îi cunosc pe A- lonso şi Raikkonen pe cir- cuit şi în afara lui şi îi ca-

taloghez drept piloţi exce- lenţi, dar mă tem că vor intra în coliziune când vor împărţi echipa. Le-am spus şefilor să respire cât

mai mult posibil, atât cât mai au timp, pentru că în sezonul viitor le va fi mai greu să respire“, a mai precizat brazilianul.

wwwwww.aut.automaromarkkeet.rt.roo

Felipe Massa e la ultimele luni în echipa Ferrari
Felipe Massa e la ultimele luni
în echipa Ferrari

Servus Hunedoara

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

13

Sport

UNUN PRIMPRIM PPASAS SPRESPRE „EUR„EUROO 2020114”4”

„Naþionala” de futsal e la 40 minute de turneul final

Reprezentativa României, cu 4 deveni în lot, a învins Serbia în manºa tur a barajului de calificare la Campionatul European din Belgia

„N aţionala” de futsal a României, cu Vlad Iancu, Robert Lupu

şi Florin Matei între titulari, a trecut la limită de echipa simi- lară a Serbiei, scor 2-1, în pri- ma manşă a barajului de califi- care la Campionatul European din 2014. Pentru a obţine califi- carea, tricolorii au nevoie de un rezultat de egalitate la Belgrad, dar au şi varianta unei înfrân- geri la limită, cu condiţia să marcheze minimum două go- luri. În afara lui Cristi Matei, ca- re a rămas pe bancă pe tot par- cursul meciului, ceilalţi trei ju- cători de la AS FC Fiat Auto- bergamo Deva au fost printre protagoniştii partidei, jucând în prima linie gândită de selecţio- nerul Nelu Stancea. Florin Ma- tei a deschis drumul spre victo- rie, iar Vlad Iancu a reuşit câte- va parade de excepţie.

MATEI A DESCHIS „BALUL”

Drumul spre al treilea tur- neu final de campionat Euro- pean al “Naţionalei” României de futsal va trece prin Serbia. Tricolorii cârmuiţi de Nelu

FFOOTBALTBALULUL „MIC”„MIC”

Stancea au învins la Călăraşi reprezentativa statului vecin cu scorul de 2-1 şi au prima şansă la calificarea la competiţia din Belgia de anul viitor. Cu devenii Vlad Iancu, Robert Lupu şi Flo-

rin Matei în prima linie, tricolo- rii au deschis scorul cu o secun- dă înaintea expirării primelor 3 minute, Florin Matei executân- du-l pe goalkeeperul Aksent- ijevic cu un şut plasat în colţul lung. Forcingul României a con- tinuat pe parcursul acestei re- prize şi în minutul 7, fostul component al echipei CIP Deva, Marian Şotârcă, a majorat dife- renţa cu o execuţie deviată de un fundaş în poarta plavilor. În finalul reprizei, sârbii au acu- mulat 5 greşeli de echipă, dar România nu a mai reuşit ob- ţinerea a încă unui fault pentru

a beneficia de o lovitură de pe- nalitate.

TAXAŢI PENTRU RETRAGERE

Partea secundă a început cu

o “Naţională” tricoloră pruden-

tă, care a încercat să se apere e-

xact şi să lovească pe contraat- ac. Vlad Iancu a făcut minuni în poartă, blocând şuturile lui

Deveanul Florin Matei (foto, în galben) a marcat primul gol din victoria României
Deveanul Florin Matei (foto, în galben)
a marcat primul gol din victoria
României

Kocic sau Zivanovic, iar Al- Ioani şi Dobre au semnat ocazii- le tricolore. Din păcate, oaspeţii

au redus din diferenţă în minu- tul 31, prin Rajcevic, acesta îns- criind cu un şut din unghi, pe colţul scurt, la care şi Vlad Ian- cu a avut partea sa de vină. De- şi a presat în continuare, ra-

tând ocazii prin Stoica sau Şo- târcă, România nu a mai reuşit să înscrie, iar deznodământul calificării se va decide marţi, 24 septembrie, la Belgrad. Tricolo-

rii au trei variante de calificare:

victorie, egal sau chiar o înfrân- gere la limită cu minimum două

goluri marcate.

OvidiuOvidiu MănăstirMănăstiree

ROMÂNIA – SERBIA 2-1 (2-0)

Au marcat: F.MATEI (3), ŞOTÂRCĂ (7) – RAJCEVIC (31) România: V. Iancu – Dobre, F. Matei, Lupu (cpt), Gherman. Au mai jucat: Stoica, Al-Ioani, Ignat, Răducu, Şotârcă. Antrenor: Nelu Stancea Serbia: Aksentijevic – Rakic, Janjic, Kocic, Rajcevic. Au mai jucat: Peric, Zivanovic, Milosavac, Matijevic, Prsic, Cvetanovic, Bojovic (cpt). Antrenor: Aka Kovacevic Arbitrii: Oleg Ivanov – Serghey Drebuzan (Ucraina)

Început de sezon cu surprize „pe maidane”

Cerna Lunca Cernii, AS Sântãmãrie Orlea ºi Santos Boz sunt echipele ce uimesc în debutul sezonului din Liga a V-a

D eşi în campionatul trecut s-au făcut remarcate doar

prin rezultate negative, cele trei grupări nu au cu- noscut gustul amar al în- frângerii în primele trei e- tape scurse din acest se- zon. Cerna conduce ierar- hia în seria I, cu două vic- torii şi un rezultat de ega- litate, iar gruparea din Boz cu nume de echipă braziliană are maximum de puncte, secondând-o pe Berianul Beriu în topul ie- rarhiei seriei a II-a. Surprind neplăcut Mă- gura Pui şi Key Sistemsro

Ribiţa, adică vicecampioa- na seriei I şi campioana seriei a II-a din sezonul trecut. Cele două se află în coada clasamentelor, „moţii” fiind fără niciun succes.

MĂGURA PUI, PE PENULTIMUL LOC

Ca „din puşcă” a plecat în acest sezon de Liga a V-a Cerna Lunca Cernii, „pădurenii” conducând după trei etape ierarhia din seria I. Trupa ce nu a impresionat în sezonul trecut a învins-o în depla-

sare chiar pe Măgura Pui, iar apoi „a demolat-o” pe teren propriu pe Voinţa Sălaşu de Sus. În ultima etapă, liderul a remizat pe terenul din Băcia, în faţa celor de la Agrocom- pany. Aflată pe locul 3, AS Sântămărie Orlea nu a învins încă pe teren pro- priu, obţinând două remi- ze, dar a câştigat specta- culos în deplasare în faţa Daciei Boşorod, scor 5-4. Surprinde prestaţia celor de la Măgura Pui, cu o singură victorie în acest sezon, aceasta plasând-o pe penultimul loc al clasa-

mentului. Un alt rezultat uluitor s-a înregistrat în ultima etapă, Cetate Ră- chitova învingând-o cu 6-0 pe terenul fostei grupări din Liga a IV-a, CS Ghe- lari.

SANTOS FACE LEGEA PE MUREŞ

În seria de pe Valea Mureşului, Berianul Beriu face legea. Echipa de lân- gă Orăştie are maximum de puncte şi 12 goluri marcate, în ultima etapă învingând clar, scor 5-2, pe terenul Ribiţei, fosta

învingând clar, scor 5-2, pe terenul Ribiţei, fosta sa rivală. Pe locul secund, tot cu maximum

sa rivală. Pe locul secund, tot cu maximum de punc- te o găsim pe Santos Boz, formaţie ce în campiona- tul trecut s-a clasat pe ul- tima poziţie, iar primul succes l-a obţinut abia în retur. „Brazilienii” de pe Mureş s-au metamorfozat în bine şi i-au învins chiar

pe rivalii locali, Mureşul Brănişca, cu un clar 4-1. Următoarea etapă propu- ne un duel interesant, în- tre Zarandul Crişcior, lo- cul 3, şi liderul Berianul Beriu, o eventuală victo- rie a gazdelor putând să schimbe ierarhia.

OvidiuOvidiu MănăstirMănăstiree

14
14

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

Mica publicitate

14 Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013 Mica publicitate APARTAMENTE ŞI CASE Persoană fizică, vând garsonieră

APARTAMENTE ŞI CASE

Persoană fizică, vând garsonieră + uscătorie alăturată, et.4, centrală termică, geamuri termopan, gre- sie şi faianţă, în Simeria - zonă centrală. Preţ neg.: 58.000 lei cu uscătorie sau 45.000 lei fără uscă- torie. Inf. la telefon: 0726.774.179

Vând apartament trei camere, Deva, zona Casei de Cultură, et. 3, centrală termică, gresie, faianţă, parchet, balcon închis. Preţ: 45.000 euro, telefon: 0722.327.148.

Vând garsonieră , 2 camere, termopane, repartitoare, par- chet, faianţă, gresie, izolaţie termică, S=26 mp,parter zona Dacia, Deva. Preţ: 14.000 euro. Tel: 0744.358.833 Vând casă în Lăpuşnic, 5 camere, 250 mp şi 4900 mp teren sau schimb cu casă în judeţul Braşov. Informaţii la telefon: 0744.364.061

Vând teren şi casă P+1 în Târgu- Jiu, str. George Coşbuc, Nr2A, rea- lizată şi finisată în 2000 cu toate utilităţile: apă, gaze, canal, izolaţie termosistem şi termopane. Suprafaţă teren 800mp, deschidere la stradă de 50 mp. Anexe: beci suprafaţă de 30mp, garaj dublu pentru 2 autoturisme. Preţ negocia- bil. Telefon: 0727.874.449

Vând garsonieră, confort 1, B.dul. Decebal, S=37 mp, totul renovat. Preţ negocia- bil. Nu sunt agent imobiliar. Tel: 0765.658.266 Vând apartament 2 camere,

tip vagon, et. 1, fără amena- jări, zona Dacia Deva. Preţ:

65.000 Ron neg. Tel:

0723.166.125

Vând garsonieră, balcon

zonă Piaţa Deva, et.1, stare bună, mobilată şi utilată. Preţ 23.000 Euro neg. Tel:

0731.259.599

Vând apartament două camere, semi-decomandat, 2 balcoane, mai necesită îmbunătăţiri, gre- sie, parchet laminat, uşi noi, etaj4, bloc de cărămidă, zona Gojdu (ITM) Deva. Preţ 22.000 EURO uşor nego- ciabil. Telefon: 0734.537.151 sau

0749.405.000

Vând garsonieră, zonă Mărăşti, et. 4, izolaţie, ame- najată, mobilată, balcon. Preţ

75.000 Ron. Tel: 0721.708.708 Vând garsonieră, zona Gojdu, et.1, bl. de cărămidă, parchet, gresie, faianţă, con- torizări amenajată, stare foarte bună sau schimb cu ap 2 camere, fără amenajări. Preţ bun. Tel: 0731.259.599 Vând apartament trei camere, Deva, zona Casei de Cultură, cu vedere în două părţi, et.3, centrală termică, gresie, faianţă, parchet, bal- con închis. Preţ: 45.000 euro, telefon: 0722.327.148. Vând apartament 2 camere, în Haţeg, et.2, CT proprie gresie, faianţă. Preţ: 20.000 euro. Tel: 0765.048.441

Vând apartament 2 camere, în Hunedoara, str. Bucegi, complet renovat, mobilat, termopane, CT, aragaz, bucătărie mobilată. Tel:

0728.285.861

TERENURI

Particular, vând teren intravilan în Deva, str. Roci spre Cozia, zonă de case, sub pădure, parcele de cca 1000 mp, întabulat. Acces auto, curent, soare, linişte, aer curat. Preţ negociabil la faţa locului. Telefon: 0764.242.714

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere garso- nieră, et.2 zona Dacia, Deva. Preţ 70 euro/lună+garanţie. Tel: 0723.080.584 Ofer spre închiriere ap. 2 camere, mobilat şi utilat, zona Dacia, Deva, et.3.

Preţ 80 euro + garanţie. Tel:

0723.080.584

Ofer spre închiriere garso- nieră, nemobilată, etaj 1, zona Piaţă, pe termen lung. Preţ 100 euro. Tel:

0723.660.160

Ofer spre închiriere garso- nieră, mobilată, utilată. Preţ. 100 euro. Tel: 0768.518.114

DIVERSE

Antrenor calificat ofer consul- tanţă în dietă pentru slăbit, combinat cu exerciţii fizice. Număr de con-

tact:0731.502.142

Spitalul Municipal Brad (judeţul Hunedoara) scoate la concurs in temeiul O.M.S. nr.284/2007 şi art.183 alin 2 lit.”b” din Ordonanţa nr.48/02.06.2010, 1 post direc- tor medical şi 1 post director financiar contabil la Spitalul

SC Eco Sid SRL

S C Eco Sid S R L Spaţii de închiriat HALĂ INDUSTRIALĂ -Oferim la preţuri avantajoase

Spaţii de închiriat

HALĂ INDUSTRIALĂ -Oferim la preţuri avantajoase suprafaţă de 1000-3500 mp pretabilă pentru activităţi industriale, depozitare, etc.

pretabilă pentru activităţi industriale, depozitare, etc. SPAŢII PENTRU BIROURI - Oferim la preţuri avantajoase

SPAŢII PENTRU BIROURI

- Oferim la preţuri avantajoase spaţii pentru

birouri, sedii de firme, etc., la nivel I, II, III în blocul administrativ în suprafaţă de 400 mp/nivel.

TEREN

- Oferim spre închiriere terenuri în suprafaţă

de 2000 - 50000 mp, situat vis a vis de OE 2, pe

DJ 687, la intrarea în municipiul Hunedoara.

Produse oferite

687, la intrarea în municipiul Hunedoara. Pr oduse oferit e SC Eco Sid SRL Hunedoara oferă

SC Eco Sid SRL Hunedoara oferă spre vân- zare următoarele materiale rezultate din recu- perări:

Traverse de cale ferată din beton SC Ecosid SRL Hunedoara nu are un depozit fix, materialele solicitate se află pe teren, necesi- tând forţă de muncă pentru manipulare.

SC Eco Sid SRL Hunedoara efectuează lucrări de proiectare şi întocmirea devizelor de lucrări.

Relaţii suplimentare la telefon 0744.208.977 sau email ecosidhunedoara@yahoo.com, www.ecosid.ro

Municipal Brad Concursul de selecţie va avea loc în data de 09.10.2013 la sediul Spitalului Municipal Brad ora 10.

Criteriile de selecţie cuprind:

- studierea dosarului de candi- dat – proba eliminatorie

- concursul propriu - zis ,care

cuprinde:

a.- test-grila de verificare a cunoştintelor – eliminatoriu; b.- susţinerea proiectului de management; c.- interviu de selecţie; Inscrierile se fac la sediul

Spitalului Municipal Brad situ- at in Municipiul Brad, strada Spitalului nr.10 judeţul Hunedoara, până în data de 04.10.2013 ora 13.00. Dosarul de înscrie la concurs va cuprinde următoarele acte:

- Cerere de înscriere la con-

curs cu menţionarea postului

pentru care candidează;

- Copia actului de identitate;

- Copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

- Curriculum vitae;

- Cazier judiciar;

- Adeverinţa care atestă

vechimea in specialitate

- Adeverinţa din care rezultă

că este apt medical, fizic şi

neuropsihic;

- Declaraţie pe proprie răspun-

dere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a

început urmărirea penală asupra sa;

- Declaraţia pe propria răspun- dere privind colaborarea cu securitatea înainte de 1989

- Copii legalizate a actelor

(certificat de căsătorie ,etc.) prin care şi-a schimbat

numele, după caz;

- Proiectul/lucrare realizată de candidat;

- Chitanţa de plată a sumei de participare la concurs;

Taxa de participare la concurs este de 50 lei care va fi achi- tată la caseria Spitalului Municipal Brad sau la Trezorereia Brad în contul IBAN

RO69TREZ3695041XXX000087

Relaţii suplimentare la biroul RUNOS al Spitalului Municipal Brad, sau la telefon

0254610722.

Vând prune pentru ţuică angro în localitatea Geoagiu.

Preţ negociabil. Informaţii la

telefon: 0745.29.92.72 sau

0254/248.510

Vând tablou 40 ani vechime. Preţ 3500 ron negociabil.

Telefon:0731.502.142

Vând vacă Bălţată Românească, o juncă metiş 1,2 ani, zona Brad. Preţ

negociabil. Tel: 0728.277.648

PIERDERE

Pierdut legitimaţie de servici eliberată de Complexul Energetic Hunedoara, punct de lucru Deva-Mintia pe numele Balogh Bianca. O declar nulă. Pierdut carnet de student şi legitimaţie de student, elibera- te de Universitatea Politehnică Timişoara – Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi pe numele OLAR SERGIU – CLAUDIU. Le declar nule

ANUNŢ

General Activ Expert IPURL, lichidator judiciar al SC

AGROMEC SA, vinde prin negociere directă: teren, hală metalică,

magazie, bunuri mobile (generator sudură, redresor, semănătoare

etc). Orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel. 0729.005.638. Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul

lichidatorului din Petroşani, str. Carpaţi, bl.2, sc.7, ap.1, jud.

Hunedoara sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254.541.686 pana la data de 27.09.2013.

Redactor şef - int. 13

Director marketing - int. 18

ADRESA REDACŢIEI

   

SUBREDACŢIA PETROŞANI

Oana BIMBIRICĂ VASIU

Colaborator Ţara Haţegului

Savin Cristian RISTA

DEVA

 

Corespondent Valea Jiului

Aurel ANCA

 

SGR - int. 14

Ramona ŞTEFAN

Redactori

Fotoreporter

Ionuţ ONU

Şef departament DTP

Referent marketing

Maria HOGMAN

Str. Mareºal Averescu, nr. 1 Bloc 1 Parter,

Diana MITRACHE e-mail:redactia@servuspress.ro Coordonator:

Tiberiu VINÞAN

   

Telefon/fax:

0254/222.599

e-mail:exclusivmediagroup@yahoo.com

 

Sorin VRĂJITORU

Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea,în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, respon- sabilitatea le aparþine.

 

Tel. 0722/554.809

Raluca POLMOLEA Ovidiu MĂNĂSTIRE Alin Ştefan ONU

Secretariat - int.11

0354/809.784

 

Tipărit la S.C. TIPOGRAFIA PRODCOM S.R.L. Târgu-Jiu, jud. Gorj.

Tel. 0253.212.991, 0722.393.897 Fax 0253.218.343

 

Camelia VRĂJITORU

E-mail:

s e r v u s @ t m t m e d i a . r o r e d a c t i a @ s e r v u s p r e s s . r o

     

ABONABONAMENTEAMENTE sese popott ffaceace lala oriceorice ffactactoror sausau ofoficiuiciu poştpoştalal dindin judeţ!judeţ! NNee găsiţigăsiţi lala nrnr

113.4283.428 înîn catcatalogulalogul publicaţiilorpublicaţiilor poştpoştaleale

 

Cod ISSN 1584 - 465X

Utile şi timp liber Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013 15 Reţeta zilei! BanculBancul zilei!zilei!
Utile şi timp liber
Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013
15
Reţeta zilei!
BanculBancul zilei!zilei!
În rai, Dumnezeu stă de vorbă cu câţiva români:
Tochitura
Ingrediente reteta :
Ortodox
UTILITĂŢI:
Apã caldã 0254/212.225
Apã rece: 0254/227.087
Electrica: 0254/205.864
Sfinþii Mucenici
Trofim, Savaþie ºi
Dorimedont
Greco - catolic
1/2 kg carne porc, 3 car-
naciori afumati, 1 borcan ciu-
perci, 1 cutie mica rosii in
bulion, 2 linguri bulion,
patrunjelul si celelalte ingre-
diente-dupa gust.
Preparare reteta :
- Cum o duc moldovenii tăi, Ştefane?
- Rău, Doamne…
– Cum aşa?
- Jumătate sunt în Spania, jumătate în Rusia.
- Da’ ardelenii tăi, Iancule?
- Binişor Doamne…
- I-auzi! Păi de ce?
Ascensoare: 0254/235.090
E.ON Gaz Distribuþie:
0265/200.928
0800.800.928
Informaþii CFR: 0254/212.725
Sf. m. Trofim,
Savatie ºi
Dorimedont.
Romano - catolic
INSTITUŢII
PUBLICE:
Sf. Ianuariu,
ep. m. * LP
Spalam carnea bine, o
taiem cubulete si o punem pe
foc intr-o cratita cu ulei si
putina apa in asa fel incat sa
se rumeneasca treptat. Dupa
ce s-a rumenit adaugam car-
naciorii taiati feliute si apoi
ciupercile. Le lasam la foc
mic un pic,dupa care
adaugam rosiile in bulion si
bulionul diluat in apa si
bineinteles celelalte ingredi-
ente, mai putin smantana. Le
lasam sa dea intr-un clocot.
Apoi adaugam smantana, mai
dau intr-un clocot si la final
adaugam patrunjelul.
– Jumătate sunt în Italia, jumătate sunt în Germania!
- Da’ oltenii tăi, Tudore?
– Foarte bine, Doamne!
- Bravo! Cum aşa?
- Păi jumătate sunt în Camera Deputaţilor, jumătate în
Senat!!!

AJOFM: 0254/216.151 Casa de Sãnãtate: 0254/219.280 Casa de Pensii: 0254/224.560 Consiliul Judeþean: 0254/211.350 Prefecturã: 0254/211.850 DSVSA: 0254/221.145 OPC: 0254/214.971 Birou anticorupþie:0254/223.700

TAXIMETRE:

City Taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly Taxi: 0254/222.943 Euro Taxi: 0254/223.344 Astral Taxi: 0254/234.567

DEVA Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas

DEVA

Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas II“, Al. Transilvaniei,

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm“ program non-stop. Str. G. Enescu, nr. 14. Farmacia „Green Line“, program non-stop. Bd. Republicii, nr. 8. Farmacia „Arnica“, Str. G. Enescu, nr. 7.

PETROŞANI

Farmacia „Piaþã”, Str. A. Iancu, nr. 5 Orãªtie Farmacia „Oros”, Str. N. Bãlcescu, nr. 7

BRAD

Farmacia „Remedia”, Str. Avram Iancu,

PETRILA

Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu,

HorHoroscoposcop

19 septembrie 2013

Hor Hor oscop oscop 19 septembrie 2013

Vi

se conturează

Vi se conturează

un

plan de afaceri

la

care vă gândiţi

de

multă vreme.

Dacă mai aveţi

dubii, vă sfătuim

 

apelaţi la o

persoană mai în vârstă.

Partenerul de viaţă vă impre- sionează cu un

cadou la care nu

vă aşteptaţi.

Spre seară, vă simţiţi bine împreună, la o ieşire cu pri- etenii.

sionează cu un cadou la care nu vă aşteptaţi. Spre seară, vă simţiţi bine împreună, la

Vă sfătuim să vă păstraţi calmul

şi să manifestaţi

mai multă diplo-

maţie în relaţiile

cu cei din jur.În

cazul în care circulaţi cu autotur- ismul, conduceţi cu prudenţă!

diplo- maţie în relaţiile cu cei din jur.În cazul în care circulaţi cu autotur- ismul, conduceţi

Sunteţi nerăbdă-

tor să încheiaţi o lucrare pe care

aţi început-o de

mai mult timp. Nu vă pripiţi, dacă nu vreţi să stricaţi ceva tocmai la final!

o lucrare pe care aţi început-o de mai mult timp. Nu vă pripiţi, dacă nu vreţi

Aveţi o capaci-

tate de comuni-

care foarte bună

şi rezolvaţi mai uşor toate prob- lemele. Aveţi

succes în societate.

o capaci- tate de comuni- care foarte bună şi rezolvaţi mai uşor toate prob- lemele. Aveţi

S-ar putea să întârziaţi la serviciu din cauze indepen-

dente de dum- neavoastră.

Dacă nu vă stăpâniţi nervozitatea, riscaţi să ajungeţi în situaţii neplăcute.

dente de dum- neavoastră. Dacă nu vă stăpâniţi nervozitatea, riscaţi să ajungeţi în situaţii neplăcute.

Este o zi destul de dificilă, în

Este o zi destul de dificilă, în

care aveţi multe de rezolvat. Principala prob-

lemă s-ar putea să fie de natură financiară.

Începeţi ziua cu o stare de agitaţie şi aveţi

Începeţi ziua cu o stare de agitaţie şi aveţi

tendinţa să deveniţi impul- siv. S-ar putea

să declanşaţi o ceartă cu partenerul de viaţă.

Vă sfătuim să fiţi prudent în colab- orarea cu un partener de afac- eri. S-ar putea ca acesta să apeleze la mijloace nelegale.

să fiţi prudent în colab- orarea cu un partener de afac- eri. S-ar putea ca acesta

Un prieten vă dă de gândit, sfă- tuindu-vă să vă temperaţi dor- inţa de a câştiga bani cu orice

Un prieten vă dă de gândit, sfă- tuindu-vă să vă temperaţi dor- inţa de a câştiga

preţ. Încercaţi să vedeţi şi alte interese decât cele de natură materială!

S-ar putea să aveţi parte de reproşuri din partea partene- rului de viaţă - fie pentru că aţi venit târziu acasă, fie pen- tru că aţi cheltuit prea mult.

din partea partene- rului de viaţă - fie pentru că aţi venit târziu acasă, fie pen-

În cazul în care sunteţi nevoit să folosiţi maşina, circulaţi cu mare atenţie şi nu vă grăbiţi! De ase-

menea, ar fi bine să verificaţi cu mare atenţie

starea tehnică a autoturismului.

şi nu vă grăbiţi! De ase- menea, ar fi bine să verificaţi cu mare atenţie starea

SUDOKUSUDOKU

SUDOKU SUDOKU Scopul jocului este de a umple această grilă cu cifrele de la 1 la

Scopul jocului este de a umple această grilă cu cifrele de la 1 la 9, respectând anumite condiţii, unele cifre fiind de la început dispuse în grilă. Regula jocului este simplă:

fiecare rând, coloană sau regiune nu trebuie să conţină decât o dată cifrele de la unu la nouă.

7:00 Telejurnal 9:00 Arta spaţiu- 7:30 O poveste cu cân- tec! 8:00 Carabinieri 7:00 Stirile
7:00 Telejurnal
9:00 Arta spaţiu-
7:30 O poveste
cu cân-
tec!
8:00 Carabinieri
7:00 Stirile Pro TV
10:05 Tânăr şi
neliniştit
8:00 'Neaţza cu
Răzvan şi
Dani
7:00 Don Quijote
9:30 Trăsniţii
lui
9:30 Oameni care au schim-
bat Lumea
11:10 Legendele palatului
12:30 Tribuna partidelor
13:00 De joi până joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:00 Interes general
17:40 Legendele palatului
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Festivalul Internaţional
de Folclor "Cântecele
munţilor"
23:10 Pe ritmuri de hip-hop
7:15 La un pas de
fericire
9:00 Ce gătim
10:30 Soţia perfectă!
9:00 Popasuri fol-
clorice
10:00 Engleza la colţ de stradă
10:30 Leacuri, hapuri şi bucate
12:00 Povesti din jurul lumii
13:00 Dragostea trece prin stomac
11:00 Salvamarii de pe coastele
Irlandei
12:00 Profil, poveste, personaj
13:00 Deportatii
13:30 Coreea: spirit şi culoare
14:20 Agenda Festivalului
George Enescu
14:30 Cultura minorităţilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colţ de stradă
17:30 Leacuri, hapuri şi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneşti
19:30 Coreea: spirit şi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Omul cu vidrele
22:00 Ora de ştiri
23:00 Agenda Festivalului
11:00 Vulcanul din
mlaştină
13:00 Stirile Pro
14:00 Tânăr şi neliniştit
15:00 Tinereţe, tinereţe!
17:00 Stirile Pro TV
17:30 La Maruţă
19:00 Stirile Pro TV
20:00 Fotbal Europa League:
10:50 În gura presei
12:00 Mireasă pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
14:00 Dragul de Raymond
15:00 Focus
15:30 Focus Monden
16:00 Cireaşa de pe tort
Pandurii - Dnepr
22:30 Stirile Pro TV
22:30 Patru nunţi şi o provocare
17:00 Fii pe fază!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
azi?
9:30 Teleshopping
10:00 Draga mea prietenă
12:30 Stirile Kanal D
13:15 Te vreau lângă mine
14:45 Teleshopping
15:30 Cu capul în nori
16:45 Teo Show
18:45 Stirea zilei
19:00 Stirile Kanal D
20:00 Faci faţă, faci bani
21:15 Asta-i România!
22:15 WOWbiz
19:30 Cireasa de pe tort
20:30 Mărul discordiei
22:15 Trăsniţii
22:30 Un show păcătos
23:00 Focus Monden
6:00 Rugul aprins(12) (ceh., 2013, mini-
s.) Partea a doua 7:20 Moneyball: Arta
de a învinge(12) (sua, 2011, dr. bio.)
9:30 Politisti rromi(12) (ung., 2010, f.
7:00 Ştiri Sport.ro 8:00 Ştiri Sport.ro
9:00 Ştiri Sport.ro 9:10 Ora exactă în
sport 10:00 Ora exactă în sport (live)
7:00 Triumful dragostei(AP) (mex., 2010,
s) (reluare) 8:00 Povestiri adevarate(AP)
(progr. edu) (reluare) 9:00 Teleshopping
(promo) 9:15 Que bonito amor(AP)
doc.) 10:35 Gardienii destinului(12)
(sua, 2010, thrill.) 12:20 Phil Spector(12) (sua, 2013, drama)
13:55 Solaris(12) (sua, 2002, S.F.) 15:35 Talismanul norocos(12)
(sua, 2012, drama) 17:15 Yoko(12) (ger.-a.-sue., 2012, f.
avent.fam.) 19:00 În deriva(12) (rom., 2010, s. dr., sezonul 2,
episodul 9) 19:30 În deriva(12) (rom., 2010, s. dr., sezonul 2,
episodul 14) 20:00 Furia titanilor(12) (sua, 2012, actiune) 21:40
Betoniera(15) (rom., 2013, s. m.) 22:00 Martorul(18) (sua, 2012,
s.
doc., episodul 3) - Sudan 23:00 True Blood(18) (sua, 2008, s,
sezonul 6, episodul 7) - Seara
12:00 Ora exactă în sport 12:00 Ora
exacta în sport 13:00 Stiri Sport.ro 13:10 Ora exacta în sport
14:00 Stiri Sport.ro 14:10 Ora exacta în sport 15:00 Ora de
Prosport (live) 16:00 Stiri Sport.ro 16:30 Ora exacta în sport (live)
18:00 Stiri Sport.ro (live) 19:00 Informatia (live) 20:00 Spargatorii
de râs Showtime 21:00 Stiri Sport.ro (live) 22:00 Wrestling WWE
PPV Night of Champions Showtime
(mex., 2012, s. rom.) (reluare) 10:15
Teleshopping (promo) 10:45 Maricruz(AP) (mex., 2013, dr. roman-
tic.) (reluare) 11:45 Teleshopping (promo) 12:00 Iubiri vinovate(AP)
(mex., 2012, drama) (reluare) 13:00 Teleshopping (promo) 13:30
Îngeri pierduti(12) (rom., 2013, s. rom.) (reluare) 15:30 Triumful
dragostei(AP) (mex., 2010, s) 16:30 Povestiri adevarate(AP) (progr.
edu) 17:30 Que bonito amor(AP) (mex., 2012, s. rom.) 18:30
Maricruz(AP) (mex., 2013, dr. romantic.) 19:30 Iubiri vinovate(AP)
(mex., 2012, drama) 20:30 Îngeri pierduti(12) (rom., 2013, s. rom.)
22:30 Povestiri de noapte(12) (2007, divertisment) 23:00
Cancan.ro(12) (mag. de div.) Cu: Marius Nita
Program TV Joi, 19 SEPTEMBRIE 2013

Servus Hunedoara

Nr. 2350, Joi, 19 septembrie 2013

16

Mapamond

Leonardo DiCaprio, pro- ducător şi actor într-un film despre viaţa unui preşedinte american

A ctorul Leonardo DiCaprio va produce şi va juca rolul principal într-un film despre viaţa şi cariera politică a celui de-al 28-lea preşedinte

american, Woodrow Wilson. DiCaprio va produce acest proiect cinematografic prin intermediul com- paniei sale Appian Way, în colaborare cu partenerul său de afaceri Jennifer Davisson Killoran, informează hollywoodreporter.com. Warner Bros. a achiziţionat drepturile de ecranizare a biografiei „Wilson“, scrisă de A. Scott Berg. Cartea, lansată în Statele Unite săp- tămâna trecută, a generat recenzii pozitive în rândul istoricilor şi criticilor literari şi reprezintă un portret literar intem al lui Woodrow Wilson, ales preşedinte al Statelor Unite în 1912, fiind politicianul care a con- dus această ţară pe durata Primului Război Mondial. Înainte de a deveni preşedinte, Woodrow Wilson a fost profesor şi antrenor de fotbal american la Universitatea Wesleyan, decan al Universităţii Princeton şi, din 1910 până în 1912, guvernator al statului New Jersey. El este singurul preşedinte din istoria Statelor Unite care a obţinut o diplomă de doc- torat. A. Scott Berg a câştigat premiul Pulitzer pen- tru „Lindbergh“, biografia sa din 1998 despre viaţa şi cariera aviatorului Charles Lindbergh. Adaptarea cin- ematografică a vieţii unui alt preşedinte american, „Lincoln“, regizată de Steven Spielberg, a avut mare succes, demonstrând că anumite poveşti merită să fie spuse pe marele ecran. Acest film a generat încasări de peste 275 de milioane de dolari pe plan mondial şi a fost recompensat cu două premii Oscar din 12 nom- inalizări.

SurSursa:sa: MediafMediafax.rax.roo

mondial şi a fost recompensat cu două premii Oscar din 12 nom- inalizări. Sur Sur sa:

TRATRAGEDIAGEDIA NNAŞTEAŞTE POPOVEŞTIVEŞTI

Vila în care a fost asasinat Gianni Versace, vândutã la licitaþie

Peste 41 de milioane de dolari a plãtit un grup imobiliar pentru casa din Miami

de dolari a plãtit un grup imobiliar pentru casa din Miami L uxoasa vilă din Miami

L uxoasa vilă din Miami în ca-

re a trăit creatorul de modă

italian Gianni Versace, în ca-

re celebrul designer a fost asasinat în 1997, a fost vândută la licitaţie, marţi, cu 41,5 milioane de dolari unui grup imobiliar. „Licitaţia pen- tru această vilă legendară din Flo- rida s-a încheiat la suma de 41,5 mi- lioane de dolari, acesta fiind ulti- mul preţ oferit de VM South Beach LLC. Este o afacere bună şi suntem bucuroşi“, a declarat Lamar Fisher, un reprezentant al casei de licitaţii Fisher Auctions, organizatoarea e- venimentului. Doar trei cumpără- tori potenţiali au participat la lici-

taţie: grupul VM South Beach LLC, fiul magnatului Donald Trump, E- ric, şi Glenn Straub, proprietarul cluburilor Palm Beach Polo şi Country Club.

AMPLASAMENT CU GHINION

Preţul de pornire pentru „Casa Casuarina“, o vilă din anii 1930 care are 10 camere şi două terase, din care una dă spre plajă, era de 25 milioane de dolari. Vila are şi o piscină de 16 metri, placată cu mo- zaic şi aur de 24 carate. Multe din- tre camerele vilei sunt decorate cu fresce pictate manual, marmură i- taliană şi vitralii din sticlă. Gianni

41 vila Peste cu grup de mil- ioane de dolari dat un imobil- iar pe
41 vila Peste cu grup
de
mil-
ioane
de
dolari
dat
un
imobil-
iar
pe
în
care
urmă
16
ani a a în
fost
asasinat
Versace

Versace a

cumpărat

proprietatea

în 1992 cu 2,9 milioane de dolari. Designerul a cheltuit 33 milioane de dolari reno- vând-o şi adăugându-i o aripă nouă. În 1997, Gianni Versace a fost îm- puşcat mortal în cap în faţa casei sale de criminalul în serie Andrew Cunanan, care s-a sinucis ulterior. În ultimii ani, vila a fost transfor- mată în hotel, dar, din cauza unor probleme financiare, proprietarii au decis să o scoată la vânzare.

SurSursa:sa: MediafMediafax.rax.roo

financiare, proprietarii au decis să o scoată la vânzare. Sur Sur sa: sa: Mediaf Mediaf ax.r