Sunteți pe pagina 1din 10

Aspecte tehnologice n realizarea unor protezepartiale fixe integral ceramice

Dei ceramica a fost descoperit n timpul secolului al XVIII-lea, a fost necesar trecerea unui secol pentru a realiza primele restaurri integral ceramice. Primele restaurri integral ceramice au fost realizate din ceramic feldspatic. Dei aveau avantaje estetice, acestea nu au fost populare datorit probabilittii crescute de a se fractura, rezistentei sczute i nchiderii marginale defectoase.Zirconia a fost descoperit n anul 1789 dectre chimistul german Martin Heinrich Klaproth i a fost folosit pentru mult timp n combinatie cu alti oxizi rari pentru a pigmenta ceramica. Prima utilizare biomedical a zirconiei a fost realizat n anul1969. Dupa cativa ani a nceput s fie folosit i n stomatologie oferind alterna-tive estetice mbunttite. Termenul CAD/CAM, adic Computer-Aided - Design / Computer - Aided- Manufacturing (Modelare asistat de calculator/Fabricare asistat de calculator) ,denumete planificarea tri-dimensional aunei piese pe ecranul calculatorului cu producerea ulterioar de ctre o mainunealt controlat de un calculator (Tinschert et al, 2004a). n 1971, FrancoisDuret a introdus tehnologia CAD-CAM ndomeniul stomatologiei (Duret et al, 1988).Sistemele contemporare CAD/CAM au 3componente (Luthardt, 2001a, b): 1. Scanerul Scaneaz preparatia dentar furnizat de ctre doctorul stomatolog atat intra oral cit i extra-oral cu referint la modelele de dinti. Pentru inlay -uri i scheletul unei singure coroane trebuie digitalizate doar datele despre suprafata dintelui preparat.Pentru scheletele PPF sau caracterizri ocluzale aditionale sunt necesare att date suplimentare despre dintii vecini i antagoniti, cat i relatiile spatiale dintre dintii preparati 2. Sistemul CAD Este compus dintr-o unitate de calculator folosit pentru planificarea i modelarea restaurrilor pe calculator. Programele soft-ware disponibile astzi ofer posibilitatea unui nivel inalt de interventie i ingduie modelarea i productia unei restaurri individualizate. Sistemele care nu ofer o component complet CAD nu sunt considerate sisteme CAD/CAM ci doar sisteme CAMsau sisteme (CAD-)/CAM (Witkowski,2005). 3. Sistemul CAM Acoper diferite tehnologii de productie pentru a converti o restauratie virtual dintr-o informatie numeric ntr-o proteza dentar real. In prezent sunt utilizate mai ales frezarea controlat de calculator.Acestea prelucreaz restauratie din blocul din material plin alctuit din metal sau ceramic prefabricat. Dup activarea sis-temului CAM, este necesar i corectarea manual i finisarea sau individualizarea restaurrii cu culori de personalizare sau materiale de placaj de ctre tehnicianul dentar (Luthardt, 2001a, b).Majoritatea sistemelor CAD-CAM in tehnicavdentar opereaz ca un sistem de date inchis, adic toate componentele (scaner,unitatea CAD si cea CAM) fac legtura din tre un format de date specific i utilizator.Materilele folosite pentru producerea restaurrilor sunt prti ale acestui ntreg nsensul c sunt utilizate sisteme codate.Pe de alt parte, din ce in ce mai multe sis-teme CADCAM care opereaz printr-un schimb deschis de date, sunt introduse pe piata dentar. In acest caz modelul 3 D este transferat dela CAD la CAM ntr-un format de date neutru. Acest limbaj permite alegerea liber printre diversele centre deproductie i sisteme CAM (Witkowski, 2005).In continuare vor fi prezentate etapele de realizare a protezei partiale fixe din zirconia prin frezare CAD-CAM. Modelul de lucru a fost realizat din gips , urmnd indica]iile productorului , s-a realizat mod-elul unitar . Dup priza gipsului s-a demulat modelul unitar i s -a soclat astfel nct baza modelului s fie plan. Cu aju-torul aparatului Sirio model Woody SR 200s-au forat puturile in care au fost introduce pinuri Dowel care au fost fixate cu ciano-acrilati. Dup ce pinurile au fost fixate, baza modelului a fost izolat i apoi s-a preparat gipsul de cls. a III -a dup indica]iile productorului. Intr un conformator pentru soclu s -a turnat gipsul de cls. a III-a n care s-a introdus modelul propriu-zis pe care a fost aplicat in prealabil gips pentru a se evita formarea incluziunilor de aer. Dup priza gipsului s-a demulat conformatorul pentru soclu, s-au sectionat i mobilizat bonturile, iar apoi s -au preparat cervical cele dou bonturile (Fig. 3, 4, 5).Dup introducerea modelului de lucru in scaner i fixarea acestuia pe

msuta existent, s a trecut la scanarea modelului de lucru. Cu ajutorul software -ului de scanare3D-Scanner versiunea 2.05, s-a realizat o poz 2D a modelului de lucru pe care s-a selectat zona unde urmeaz a se realize viitoare protez partial fix din Zirconia i anume: punctul de contact situat mezial de bonturile preparate, cele dou bonturi preparate i creasta edentat pe care se va realiza intermediarul. Apoi s-a trecut la scanarea separat a punctului de contact i a celor dou bonturi. Dup scanarea tuturor zonelor de interes, software-ul calculeaz pozitia fiecrui element in parte, urmand verificarea modelului virtual. In cazul in care dup scanarea initial exist portiuni care nu sunt vizibile pe modelul virtual se scaneaz din nou respectiva zon. Acest procedeu se repet pan la obtinerea unui model virtual integru. In acest moment se pot elimina portiunile din modelul virtual pe care le conside rm in plus (Fig. 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13). Fig.6. Scanner-ul Smart Optics.Fig. 7. Modelul de lucru a fost pozi]ionat pe msu]aaparatului de scanat. Fig.8. Scanarea 2D a modelului de lucru pe care s -a pre-cizat zonele de interes pentru realizarea viitoare protezepar]iale fixe din Zirconia: 44 reprezint punctul de contact,4.5., 4.7. bonturile preparate i 46 intermediarul. Fig. 11. Bontul 45 a fost pozi]ionat in soclul modelu-lui pentru a fi scanat.Fig. 9. Software-ul ne precizeaz urmtorul element care va fi scanat i anume 4.4.Fig. 10. Scanarea lui 4.4.Fig. 12. Bontul 47 a fost pozi]ionat pe soclu in ved-erea scanrii.Fig.13. Aspectul modelului de lucru virtual vedere dinspre ocluzal.

ntr-un caz clinic, urmtoarea etap ar fi scanarea mucturii care se pozitioneaz deasupra modeluluidelucru acrui soclu seaflincontinuarefixat pemsuta mobil ascanerului.Apoi se salveazpehard diskdatele preluatedelascaner.Dupscanarea modeluluidelucru s-a trecut la proiectarea viitoarei piese protetice. n software-uldedesignZenoCadClientversiunea2.0.1s-a creat un nou pacient ncares-a incrcat de pe hard disk imaginea modeluluivirtual.La crearea noului pacient s-a specificatcareestearcada cu bonturilepreparateicaresunt acetia,carevafiintermediarul idincematerialvorfirealizate.In cazulnostru s-au alesdintii444546pentru a forma proteza partial fix unde 44i 46 vorfidintiistlpi,iar45vafiintermediarul.Deasemenea, tot in acest moment afost ales i materialuldincarevorfi realizateianumeZirconia.Apoi,sealegeaxuldeinser]ieaviitoareiproteze par]ialefixeisedelimiteazcareestezonavestibulariceaoralamodelului.Software-ulnepermitealegereamodalit]iidetrasarealimitei cole-tului.Incazulincaresoftware-ulnudelim-iteazcorectliniacoletului,nisepermitecorectareamanualaacesteia.Apoisesta-bilete spa]iulnecesarpentrucimentuldefixare.Dupdelimitareacoletuluiispecifi-careaspa]iuluipentruciment,setrecelarealizarea propriuzis a viitoarei protezepar]iale fixe: se stabilete dimensiuneacapelor 0,5 mm n cazul de fa], se alegetipul intermediarului cu sau fr morfolo-gie, i se proiecteaz conectorii. Software-ul detecteaz dac conectorii nu au odimensiune potrivit i ne atragea aten]iaasupra zonelor in care exist risc crescut de fracturare. La terminarea proiectrii protezei par]iale fixe se salveaz pe harddisk. (Fig. 14).Software-ul WhiteCam versiunea 3.0 ne-apermis pozi]ionarea viitoarei pun]i in disculde zirconia Copran cu dimensiunile 98x14mm. Dup stabilirea pozi]iei pe discul de zir-conia s -a stabilit pozi]ia tijelor de sus]inerea pun]ii - pentru fiecare dinte s-a ataat 3tije de sus]inere. Apoi aceste date au fost transmise mainii de frezat de la Wielandmodel Zeno 4030 M1.Ini]ial a fost fixat discul de zirconia in dispo-zitivul de sus]inere a acestuia. Frezarea adurat 40 minute, timp in care ini]ial punteade 3 elemente a fost frezat cu o frez cudiametrul de 2,5 mm pentru schi]areaviitoarei pun]i in discul de zirconia, apoi fi-nisrile au fost realizate cu o frez dediametrul 1 mm. Prin micarea vertical ilateral a bra]ului mobil a mainii de frezat se realizeaz freazarea in planul X i Z, iar prin micarea in plan orizontal a discului serealizeaz frezarea in planul Y. (Fig. 15, 16,17, 18, 19).Dup finalizarea frezrii i tierea tijelor desus]inere de pe discul de zirconia, s -a trecut la determinarea culorii viitoarei protezepar]iale fixe. Sinterizarea are loc la tempe-ratura de 1.450 C timp de 120 min.Programul de sinterizare dureaz in jur de9 h. (Fig. 20).Dup sinterizare, dac este necesar, se maiprelucreaz scheletul ceramic. Apoi se spal de impurit]i cu vaporizatorul i sepregtete ceramica pentru placareascheletului integral ceramic din zirconia. Amfolosit ceramica pentru zirconia VisionZirkon (Wohlwend, Lichtenstein). Ini]ial afost acoperit scheletul cu un strat uniformde opac dentin. Apoi am depus dentina ienamel -ul astfel nct s existe o supradi-mensionare de 10% pentru contrac]ia careare loc la sinterizare. Fig. 14. Aspectul final al viitoarei proteze par]iale fixe vedere dinspre ocluzal. Fig. 15. Prin software-ul White Cam 3.0 se alege placa pecare se va freza i se va pozi]iona viitoare protez par]ialfix astfel incat s poat fi pozi]ionate cilindrii de sus]inere aacesteia. Fig. 16. Maina de frezaj de la Wieland model Zeno4030 M1.Fig. 17. Vedere de ansamblu a interiorului mainiide frezat.F i g . 1 8 . A s p e c t d i n t i m p u l f r e z r i . F i g . 1 9 . A s p e c t u l s c h e l e t u l u i d i n c e r a m i c d u p frezarea sa in placa de Zirconia vedere dinspreocluzal.Fig. 21. Intreaga gam de ceramic de placaj VisionZirkon.Fig. 22. Ceramica folosit la placarea scheletului dinzirconia.Fig. 23. Peste stratul de opac dentin s -a depusdentina. In aceast etap se realizeaz morfologiaviitoarei proteze par]iale fixe vedere dinspre linguaFig. 20. Aspectul scheletului din zirconia dup sin-terizare vedere dinspre lingual.

45 c e r c e t a r e f u n d a m e n t a l ` Dup arderea de sinterizare dup indica]iileproductorului a fost prelucrat. A fost dinnou splat de impurit]i i s-a introdus prinvibrare ceramica pentru dentin astfel incat s se evite formarea de incluziuni de aer inmasa ceramic. Urmtoarea etap a fost realizarea arderii de corectare. La final s arealizat arderea de glazurare a protezeipar]iale fixe. (Fig. 21, 22, 23, 24).In etapa urmtoare s-a efectuat testareaprotezelor par]iale fixe cu scheletele realizat prin frezare CAD/CAM i placate cu ceram-ic Vision Zirkon (Wohlwend, Lichtenstein).In vederea testrii s-a realizat un dispozitivcompus din cele dou bonturi preparatecare au fost pozi]ionate cu ajutorul unor tijela baza dispozitivului astfel incat s putemcimenta inaintea testrii proteza par]ial fix-at realizat in acest scop. Acest dispozitiva fost machetat din cear, i prin procedeulde topire-turnare a fost realizat din metal.Dup tierea tijelor de turnare s -a realizat planarea bazei dispozitivului prin frezare.Cimentarea s-a realizat cu Dyract Cem de laDentsply (Konstanz, Germania). S-a verifi-cat planaritatea dispozitivului i s-a trecut latestarea protezei par]iale fixe din zirconia.Dispozitivul metalic pe care a fost cimentatproteza par]ial fix a fost pozi]ionat inmaina de testare Mecmesim modelMultiTest 5-i. Dup ce au fost introduiparametrii pentru test i ne am asigurat depozi]ia protezei par]iale fixe s-a nceput tes-tul propriu-zis.Prin deplasarea capului de testare, a cruiform a fost rotund, s -a aplicat o for]cresctoare progresivpan la rupereaprotezei par]iale fixe. Fracturarea a avut untraiect oblic plecnd din punctul unde s-aaplicat for]a i mergand spre spre por]iuneamezio-cervical a conectorului. Fracturareaa avut loc la 1.649,10 NF cu o deplasare acapului de testare de 2,32. (Fig. 25, 26, 27,28, 29, 30, 31). Toate valorile din studiile realizate pe pro-teze par]iale fixe integral ceramice cuscheletul din zirconia au fost mult mai micidecat valorile raportate pentru protezelepar]iale fixe metalo ceramice (2.500 3.000 N) dar mai ridicate de 1.000 N careeste considerat rezisten]a minim pentruun material pentru a fi utilizat in regiuneaposterioar. Concluzii Din testele realizate de mai mul]i cercettoriprotezele par]iale fixe din Y -TZP aupoten]ialul de a face fa] for]elor ocluzaledin regiunea lateral, i par a fi o alternativviabil pentr u nlocuirea protezelor par]ialefixe conven]ionale.Mai sunt necesare optimiz`ri \n ceea ceprivete dimensiunea i forma conectorului,ceramica de placare, comportamentul lauzur i performan]ele clinice ale protezelor par]iale fixe integral ceramice cu scheletulrealizat din zirconia. Fig. 24. Aspectul protezei par]iale fixe dup ardereade glazurare vedere dinspre vestibular.Fig. 25. Aspectul dispozitivului metalic pe care s-acimentat proteza partiala fix in vederea testrii.Fig. 26. Dispozitivul metalic de testare pe care a fost cimentat proteza par]ial fix integral ceramic.Fig. 27. Aparatul de testare Mecmesim modelMultitest 5 i. Fig. 28. Bra]ul mobil al aparatului de testare . Prin mi-carea acestuia in concordan] cu p arametrii introdui seva aplica progresiv o for] astfel incat s fie posibill cal-cularea de ctre

software -ul aparatului de testare a for]eila care s -a produs fracturarea protezei par]iale fixe din zir-conia Fig. 29. Capul de testare este in contact intim cuproteza par]ial fix cu schelet din zirconia.Fig. 31. Aspectul protezei par]iale fixe dup frac-turarea protezei par]iale fixe vedere dinspre oral.Fig. 30. Aspectul protezei par]iale fixe dup fracturar ea protezei par]iale fixe vedere dinspre vestibular.