Sunteți pe pagina 1din 5

www.referat.

ro

Obligatiile si indatoririle functionarilor publici


Administratie Publica Anul 1 Grupa 3 Functionarul public
Viata sociala a pus multiple probleme de ordin administrativ, ceea ce a dus la aparitia functiei publice si a functiilor care sa indeplineasc; nevoile aparute. Diversitatea sarcinilor pe care le are de indeplinit administratia publica necesita o extrem de variata gama de prestatiuni realizate prin serviciile publice, ca si un personal cu pregatire profesionala diversa. Functionar public este persoana numita intr-o functie publica1[1]. Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau institutia publica, in temeiul legii, in scopul realizarii competentelor sale2[2]. Corpul functionarilor publici este formata din totalitatea functionarilor publici din administratia locala si centrala. Raporturile de serviciu se nasc si se executa pe baza actului administrativ de numire, emis in conditii legale si supus regimului dreptului administrativ. Pentru ocuparea functiei publice, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
1[1] 2[2]

cetatenie romana si domiciliu in Romania cunoasterea limbii romane-scris si vorbit varsta minima de 18 ani capacitate deplina de exercitiu stare de sanatate corespunzatoare

Art. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici Art. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

indeplinirea conditiilor de studii prevazute sa nu fi fost condamnat pentru o infractiune sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica in ultimii 7 ani sa hu fi desfasurat activitati de politie politica

Functionarul public este legat de autoritatea sau institutia publica pentru care exercita atributiile functiei, printr-un raport juridic statuar, acest statut legal conferandu-i drepturi si obligatii specifice.

Obligatiunile functionarului sunt urmatoarele:

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

sa execute la timp si calitativ deciziile autoritatilor publice in problemele ce tin de competenta lui; sa dirijeze, in cunostinta de cauza, sectorul de munca incredintat, sa manifeste initiative si perseverenta, sa asigure indeplinirea neconditionata a sarcinilor ce stau in fata autoritatii publice; sa respecte cu strictete drepturile si libertatile cetatenilor; sa se calauzeasca in exercitarea atributiilor de legislatia in vigoare, sa fie obiectiv si impartial, sa nu dea dovada de tergiversari si birocratism; sa examineze la timp propunerile, cererile si plangerile cetatenilor in domeniul activitatii sale de serviciu, in conformitate cu legislatia; sa studieze opinia publica si sa tina cont de aceasta in activitatea sa; sa pastreze secretele de stat ori un alt secret ocrotit de lege, precum si informatiile despre cetateni de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor, respectand legislatia. sa-si indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a preferintelor lor politice in exercitiul atributiilor ce le revin sa se conformeze dispozitiilor date de functionarii cu functii de conducere, carora se subordoneaza direct (cu exceptia dispozitiilor

ilegale) k) functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, pentru imbunatatirea activitatii l) au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea profesionala Au obligatia de a servi, adica obligatia de a executa sarcinile ce-i sunt incredintate. Un element al acestei obligatii este datoria de a indeplini personal sarcinile conferite. Functionarului public de executie ii este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lui ori sa intervina pentru solutionarea acestor cereri. Regula este ca toate cererile trebuie depuse la biroul de registratura, si primesc un numar de inregistrare.3[3] Nu se permite, conform legii, nici acceptarea de daruri si alte servicii din partea agentilor economici si cetatenilor pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, cu exceptia semnelor de atentie simbolice, recunoscute conform normelor de politete si ospitalitate. Functionarul public nu are dreptul sa plece in delegatii peste hotare din contul persoanelor juridice sau ai cetatenilor, sa aiba conturi in banci din strainatate. Obligatiile membrilor serviciului public decurg din misiunea lor de a servi interesului general. In primul rand, ei trebuie sa respecte o serie de obligatii profesionale propriu-zise, care trebuie realizate in exercitiul functiei; in al doilea rand, ei sunt datori sa indeplineasc&# 424c29e 259; unele obligatii ce afecteaza comportamentul lor personal.

Obligatii ce afecteaza comportamentul personal al functionarului:

Obligatii specifice: obligatia de resedinta (pentru ambasadori, militari, de exemplu), obligatia de a cere autorizatie de casatorie (in Franta, de exemplu, pentru militarii jandarmeriei). Obligatii generale. Functionarul trebuie sa aiba, in viata sa personala, un comportament ce nu compromite reputatia administratiei. El trebuie sa dea dovada de demnitate, probitate,
3[3]

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

onestitate, dezinteres, discretie, neutralitate, decenta, simtul responsabilitatii. Nerespectarea de catre functionar a acestor datorii este sanctionata disciplinar. In ceea ce priveste incompatibilitatile, calitatea de functionar public nu este compatibila cu orice alta functie publica, cu exceptia calitatii de cadru didactic. De asemenea, functionarul public nu poate detine functii in regiile autonome, societatile comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ. Functionarului public i se interzice sa participe la grevele care perturbeaza activitatea autoritatilor publice respective, de a carei activitate depinde asigurarea societatii cu bunuri si servicii de importanta vitala. In genere, statutul juridic al functionarilor publici este menit sa sporeasca interesarea lor morala si materiala, sa le creeze conditii necesare pentru exercitarea functiilor de serviciu, sa garanteze drepturile si asistenta sociala adecvata pentru acei care si au consacrat viata slujirii statului si poporului.

Bibliografie:
1. Chiriac Lucian, Drept administrativ-partea generala-I, Editura Universitatii Petru Maior, 2007

2. Negoita Alex, Drept administrativ si stiinta administratiei, Bucuresti, 1993 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (publicata in Monitorul Oficial nr. 600 din 8 decembrie 1999)

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici (publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004)