Sunteți pe pagina 1din 10

Operatiunile economice ale SA Steaua Reds

Continutul operatiei
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

14

15

16
17

Soldul productiei in curs de executie se raporteaza la contul productiei de baza


Se inregistreaza in contul de decontare credite bancare pe termen lung
Se inregistreaza marimea capitalului statutar prin majorarea valorii nominale a
actiunilor:
- pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenti
- pe seama capitalului suplimentar
Se calculeaza uzura mijloacelor fixe:
- cu destinatie generala de productie
- cu destinatie generala a intreprinderii
Se calculeaza amortizarea activelor nemateriale cu destinatie generala a
intreprinderii
Se plateste avans furnizorilor in contul achizitionarii viitoare a stocurilor de
marfuri si materiale
Se accepta facturile furnizorilor pentru materialele intrate:
- pret de achizitie
- TVA 20%
Se elibereaza materiale de la depozit pentru :
- productia de baza
- necesitati generale de productie
- necesitati generale ale intreprinderii
- pentru ambalarea produselor finite
Se pun in functiune OMVSD in valoare de pina la 3000 lei o unitate pentru
necesitatile productiei de baza
Se pun in functiune OMVSD in valoare de peste 3000 lei o unitate pentru
necesitatile productiei de baza
Se calculeaza uzura OMVSD pentru necesitatile productiei de baza
Se calculeaza salariul :
- muncitorilor de baza care participa la fabricarea produselor
- personalului administrativ al sectiei de productie
- personalului administrativ si de conducere
- muncitorilor care participa la ambalarea produselor
Se efectueaza defalcari pentru CAS (23%) :
- muncitorilor de baza care participa la fabricarea produselor
- personalului administrativ al sectiei de productie
- personalului administrativ si de conducere
- muncitorilor care participa la ambalarea produselor
Se efectueaza defalcari pentru CAM (3,5 %) :
- muncitorilor de baza care participa la fabricarea produselor
- personalului administrativ al sectiei de productie
- personalului administrativ si de conducere
- muncitorilor care participa la ambalarea produselor
Se accepta factura fiscala pentru combustibil si energia consumata in scopuri
tehnologice
- pret de achizitie
- TVA 20%
Se accepta factura de expeditie pentru paza subdiviziunilor de productie
Se vind mijloace fixe cu plata ulterioara :
- pret de vinzare
- TVA 20%

Suma
9150
20000

Debit
811
242

Credit
215
411

2500
3800

332
312

311
311

1500
1800
306

813
713
713

124
124
113

25000

224

242

30500
6100

211
534

521
521

30750
3100
800
1250
550

811
813
713
712
813

211
211
211
211
213

3200

213.1

213.2

1000

813

214

55000
9000
18000
3500

811
813
713
712

531
531
531
531

12650
2070
4140
805

811
813
713
712

533.1
533.1
533.1
533.1

1925
315
630
122.50

811
813
713
712

533.3
533.3
533.3
533.3

10500
2100
8750

813
534
813

521
521
521

21090
4218

229
229

621
534

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34
35

36

Se reflecta valoarea de bilant a mijloacelor fixe vindute


Se deconteaza suma uzurii calculate a mijloacelor fixe vindute
Se caseaza suma uzurii calculate aferenta OMVSD
Se inregistreaza deseurile rezultate din scoaterea din uz a OMVSD in cadrul
valorii ramase stabilita anterior
Se reflecta consumurile indirecte de productie aferenta productiei de baza
Se depoziteaza produsele finite la cost efectiv
Se caseaza costul produselor finite vindute
Se reflecta valoarea produselor vindute la pretul de vinzare :
- in numerar, prin casieria intreprinderii
- conform facturii fiscale prezentate
Se reflecta suma TVA-20% aferenta produselor vindute:
- in numerar, prin casieria intreprinderii
- conform facturii fiscale prezentate
Au fost procurate actiunile altor intreprinderi cu termenul de stingere pina la 1
an
Se incaseaza avansurile pe termen scurt anterior acordate
Se trece la cheltuieli avansul pe termen lung acordat si nereclamat
Se accepta factura fiscala privind serviciile postale si telegrafice, inclusiv TVA20%, suma 600 lei
- TVA
Se incaseaza in contul de decontare :
- avansuri pe termen lung in contul livrarii utilajului
- sumele amenzilor pentru incalcarea clauzelor contractuale
Se calculeaza chiria pentru mijloacele fixe predate in arenda finantata pe termen
lung
Se retin din salariul personalului:
- impozitul pe venit
- defalcarile in fondul de pensii
- defalcari pentru medicina asigurata
- conform titlurilor executorii
Se ridica in numerar din contul de decontare
Se plateste din casa :
- salariile
- titularilor de avans pentru cheltuieli de deplasare
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor postale si tichetelor
Din contul de decontare s-a transferat furnizorilor:
- pentru consumul de energie electrica
- pentru serviciile postale si telegrafice

37

Se vind produse contra numerar prin magazinul intreprinderii

38
39
40

Se reflecta TVA aferent produselor vindute


Se reflecta valoarea de bilant a produselor vindute contra numerar
Se accepta factura fiscala pentru cheltuielile de transport aferente desfacerii
produselor, inclusiv TVA-20%, suma 2220 lei
- TVA

41
42

Se trece la cheltuieli valoarea ambalajului aferent impachetarii produselor la


depozitul comercial
Se inregistreaza in contul de decontare suma aferenta produselor vindute contra

15590
5300
740
110

721
124
214
211

123
123
213
213

36785
146260
111000

811
216
711

813
811
216

100000
60000

241
221

611
611

20000
12000
20000

241
221
231

534
534
242

5000
10000

242
714

224
136

500
100

713
534

521
521

250000
1750

242
242

424
612

2650

228

622

10360
1710
1710
700
91000

531
531
531
531
241

534.7
533.1
533.3
539
242

83550
1200

531
227

241
241

250

227

241

12000
400
30000

521
521
241

242
242
611

6000
27500

241
711

534
216

1850
370
540

712
534
712

521
521
211

36000

242

241

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55

56

numerar (op. 37, 38)


Se accepta factura fiscala privind cheltuielile de reprezentare, inclusiv TVA
20%, suma 480 lei
- TVA
Din contul de decontare se achita datoria fata de furnizor privind cheltuielile de
reprezentare
Se incaseaza in contul de decontare mijloacele banesti de la clienti
Se deschide un acreditiv pe seama mijloacelor banesti de la clienti
Se accepta deconturile de avans privind:
- cheltuielile de deplasare ale directorului
- documentele banesti procurate
Se restituie in casierie suma nefolosita de catre titularul de avans (op. 35-47)
Se calculeaza si se platesc dobinzile aferente creditelor primite in lei
Se reflecta valoarea actiunilor proprii rascumparate de la actionari la pret de
procurare (valoarea nominala constituie 4800 lei)
S-au procurat investitiile pe termen lung in parti legate
Se trece in cont avansurile acordate anterior furnizorilor pentru livrarea
materialelor
Se transfera din contul de decontare :
- platile in avans aferente impozitului pe venit ale persoanelor juridice
- impozitul pe venit ale persoanelor fizice
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate si servicii prestate
- organelor de asigurari sociale
- organelor de asigurare medicala
- comisioanele bancii

400
80
480

713
534
521

521
521
242

107550
35000

242
244

221
242

1140
250
60
2600
5200

713
246
241
714
314

227
227
227
242
242

30000
15000

132
521

242
224

10000
10360
46000
30000
3420
180

225
534.7
521
533.1
533.3
713

242
242
242
242
242
242

Se calculeaza redeventele rezultate din transmiterea activelor nemateriale in


folosinta altor intreprinderi
Se caseaza valoarea de bilant a mijloacelor fixe iesite ca urmare a calamitatilor
naturale:
- valoarea de intrare 20000 lei
- uzura acumulata 18000 lei

7300

228

622

2000
18000

723
124

123
123

Se supune recuperarii, din contul persoanei vinovate, suma lipsurilor de


materiale la pret de piata, inclusiv TVA 20%, suma 430 lei
- TVA

358.33
71.67

227
227

612
534

57

Se calculeaza dividendele aferente actiunilor procurate din participarea la


capitalul statutar al altor intreprinderi

3000

228

621

58

Se inregistreaza materialele achizitionate de la furnizori

13500

211

521

59
60

Se reflecta TVA aferenta materialelor achizitionate


Se plateste pentru materialele achizitionate din contul acreditivului

2700
16200

534
521

521
244

61
62

Se primeste cu titlu gratuit un autoturism


Se reflecta valoarea de vinzare a investitiilor pe termen scurt realizate

20000
10200

123
229

622
612

63

Se trece la cheltuili valoarea de bilant a investitiilor pe termen scurt vindute

10000

714

231

64

Se incaseaza in casierie mijloace banesti pentru achitarea creantelor pe termen


scurt aferente redeventelor calculate (op. 54)

7300

241

228

65

Se anuleaza 50% din actiunile proprii rascumparate


Vnom=2400
Vproc=2600

66

Se inregistreaza diferenta din reevaluarea mijloacelor fixe (pozitiv)

67

Se inregistreaza in contul valutar diferentele de curs valutar pozitive aferente


soldurilor mijloacelor valutare
Se efectueaza defalcari in rezerve prevazute de statut pe seama profitului
nerepartizat al anilor precedenti
Se calculeaza dividendele fondatorilor pe seama rezervelor prevazute de statutul
intrerpinderii
Din casierie se platesc dividendele fondatorilor (op. 69)

68
69
70

Dt

111

Ct

Dt

113
Ct
Si=750

Si=13000

2400
200
3400

311
312
123

314
314
341

50

243

622

2740

332

322

7200

322

537

7200

537

241

Dt
123
Si=339950

306

Ct
20000

15590

Sf = 13000
Dt
5300
18000
23300

124

Ct
Si= 50050
1500
1800

3300
Sf=30050

Dt
211
Si=6000
30500
30750
110
3100
13500
800
1250
540
44110
36440
Sf = 13670
Sf=1180

306
Sf=1056

Dt
134
Si=30500

Ct

Dt
136
Si=25000

Ct

10000
Sf=30500

Ct

3400
5300
2000
18000
23400
4089
Sf=322460

Dt
213
Ct
Si=3170
3200
550
740
110
3200
3200

4600

Sf=15000

10000

Dt

Ct
Si=920

214

740
1000

740

1000
Sf=1770

Dt
215
Si=9150

Ct
9150

Dt
216
Si=5450
146260

Ct

Dt
221
Si=58750
111000

Ct
60000

107550
27500
107550
Sf = 0

Dt
Si=4750
25000

25000
Sf =9750

9150

138500

Sf=13210

224

Ct

20000

Dt
226
Si=4735

Sf=4735

Ct

10000

Sf=21200

72000
Sf=23200

Ct

5000
15000

Dt
231
Si=11200
20000
10000
20000

146260

12000

Dt
227
Ct
Si=2500
1200
1140
250
250
357.33
60
71.67
1880
1450
Sf=2930

Dt
241
Ct
Si=850
100000
83550
20000
1200
91000
250
30000
36000
6000
7200
60
7300
254360
128200
Sf=127010

Dt
242
Si= 9705
20000
25000
5000
20000
250000
91000
1750
12000
36000
400
107550
480
35000
2600
5200

Ct

Dt
243
Si=9100
50

Ct

Dt
251
Si =12000

Ct

420300
Sf =108365

Dt

30000
10000
10360
46000
30000
3420
180
321640

50
Sf =9150

311
Ct
Si=236900
2500
3800

2400
2400

Dt

312
Ct
Si=4386

4000

323
Ct
Si=51450

Sf =12000
Dt

3800
200

6300
Sf =240800

Dt

Dt

7200
Sf =386

7200

332
Ct
Si=5240

Dt

2500
2740
-

5240

322
Ct
Si =15642
2740
2740
Sf=11182

424
Si =20000
250000
-

250000
Sf = 51450

Dt

511
Si=26000

Sf =0

Ct

Dt

Sf=270000

515
Ct
Si=16000

Dt
12000
400
480
15000
46000
16200

77450

Sf =26000

Sf =16000

521
Ct
Si =28420
30500
6100
10500
2100
8750
500
100
1850
400
370
80
13500
2700
90080
Sf =15790

Dt
10360
1710
1710
700
83550

531
Si= 54200
55000
9000
18000
3500

98030

Ct

Dt

534
Ct
Si=5250
6100
4218
2100
20000
100
12000
370
10360
80
6000
10360
71.67
2700
21810
52649.67
Sf=36089.67

Dt
Si= 0
35000

85500
Sf = 41670
244

Ct

Dt

411
Ct
Si=0
20000

16200

Dt

538
Ct
Si =13800

Sf =13800

Dt

533 Ct
Si=16802
12650
2070
4140
805
1710
315
630

30000
3420

122.50
35000
Sf=18800
Dt
9150
30750
55000
12650
1925
36785

146260
Dt
1250
3500
805
122.50
1850
540
8067.50

16200
811
Ct
146260

Dt
1500
3100
550
1000
9000
2070
315
10500
8750

146260
712
Ct
8067.50

8067.50

20000
Sf =20000
813
Ct
36785

36785
Dt

33420
Dt
1800
306
800
18000
4140
630
500
400
1140
180

36785

621

Ct

24090

21090
3000

24090

24090

1710
26077.50Sf
Sf=9459.50
713
Ct

27896
Dt

27896

27896

721
Ct
15590
15590

15590

15590

Dt

711

111000
27500
22600
138500

Ct
138500

138500

Dt
12308.33

12308.33

Dt
229
Si= 0
21090
4218
10200
35508
Sf =35508
Dt
Si= 0
250

Ct

Ct

Dt
Si=0
2650
7300

228

Ct

Dt
Si=0

Dt

314

Ct
2400
200
2600

341

Dt
351
Ct
27896
24090
8067.50
190000
15590
12308.33
138500
30000
22600
2000
41744.83
256398.33 256398.33

Dt

Ct

3400
Sf =3400

41744.83
Sf=41744.83

Ct
2000

2000

539

Ct
Si =0
700
700
Sf=700

Dt
132
Si =0
30000
30000
Sf=30000

333
Ct
41744.83

723

2000

Dt

Ct

22600

Si=0
3400
-

Dt
2000

7300

5200
Sf =2600
Ct

10000
22600

7300

5200

Dt
225
Si= 0
10000
10000
Sf =10000

Dt
622
Ct
30000
2650
7300
20000
50
30000
30000

12950
Sf =5650

246

250
Sf =250

Ct

Dt
714
10000
2600

30000
190000

190000

612
1750
358.33
10200

12308.33

Dt
611
Ct
190000
100000
60000

Dt
7200
7200

537

Ct

Ct
Si =0
7200
7200
Sf=0

Balanta de verificare
Cont
111
113
123
124
132
134
136
211
213
214
215
216
221
224
225
226
227
228
229
231
241
242
243
244
246
251
311
312
314
322
323
332
333
341
351
411
424

Sold initial
Debit
Credit
13000
750
339950
50050
30500
25000
6000
3170
920
9150
5450
58750
4750

Rulaje
Debit
23400
23300
30000

44110
3200
740
146260
72000
25000

4735
2500

20000
1880
12950
35508
20000
254360
420300
50
35000
250

11200
850
9705
9100

Credit
306
40890
3300

10000
36440
4600
1000
9150
138500
107550
20000
10000
1450
7300
10000
128200
321640
16200

12000
236900
4386
15642
51450
5240

2400
4000
5200
7200

20000
26000

515
521
531
533
534
537
538
539
611
612
621
622
711
712
713

16000
28420
54200
16802
5250

2600
2740

5240

256398.33

511

6300

41744.83
3400
256398.33
20000
250000

Sold final
Debit
Credit
13000
1056
322460
30050
30000
30500
15000
13670
1770
1180
0
13210
23200
9750
4735
21200
2930
5650
35508
21200
127010
108365
9150
18800
250
12000
240800
386
2600
11182
51450
0
41744.83
3400
20000
270000
26000

90080
98030
33420
21810
7200

77450
85500
26077.50
52649.67
7200

190000
12308.33
24090
30000
138500
8067.50
27896

700
190000
12308.33
24090
30000
138500
8067.50
27896

13800

16000
15790
41670
9459.50
36089.67
13800
700

714
721
723
811
813
TOTAL

545810

545810

22600
15590
2000
146260
36785
2343383.16

22600
15590
2000
146260
36785
2343383.16

830758

830758