Sunteți pe pagina 1din 14
L A C O L O N I Z Z A Z I O N
L
A
C
O
L
O
N
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E
D
E
L
DEL
NORD
L ’ A M E R
L ’
A
M
E
R
I C A
I
C
A

IndexulIndexul conconțținutuluiinutului revistelorrevistelor dindin coleccolecțțieie

E R I C A Indexul Indexul con con ț ț inutului inutului revistelor revistelor din
E R I C A Indexul Indexul con con ț ț inutului inutului revistelor revistelor din

II

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Apogeul galioanelor

Drumul Indiilor Galioanele de pe drumul Indiilor şi galioanele Armadei Sfântul Ioan Botezătorul Evoluţia galioanelor Călătorii maritime îndelungate şi dificile Proiectarea şi tehnologia construcţiei corăbiilor în secolul al XVII-lea Dimensiunile marilor galioane spaniole din secolul al XVII-lea Diverse ţări, diverse tendinţe Veneţia şi ţările mediteraneene Diferite unităţi de măsură şi formule Olanda: Corăbii uşoare cu pescaj mare Portugalia: Cele mai bune nave şi cei mai buni dulgheri de corăbii Ierarhia pe galioane Anglia: Patria inovaţiilor Tratate referitoare la construcţiile navale

1

3

5

6

10

11

15

18

22

24

26

29

31

32 37 40 43 47 51 53 53 57 59 61 64 66 67 71
32
37
40
43
47
51
53
53
57
59
61
64
66
67
71
73
75
78
78
79
81
81
82
88
91
93
96
100
102
103

Construcţiile navale în secolul al XVII-lea

Calculele dulgherilor de corăbii Primele tratate Pescajul navelor olandeze Către linia de plutire Evoluţia arboradei galioanelor Arborii Dimensiunile catargelor Arboreţi, vele de tip rândunică şi vele bompres Velele în timpul secolului al XVII-lea Reglementarea arborilor

în timpul secolului al XVII-lea Reglementarea arborilor Epopeea corabiei Vasa O poveste incredibil ă Cea mai

Epopeea corabiei Vasa

O poveste incredibilă

Cea mai mare navă din epocă

Obiectiv: recuperarea navei Vasa Primii scafandri din istorie Recuperată după 333 de ani

O

O

O

De ce s-a scufundat Vasa?

navă extraordinară

restaurare meticuloasă

dramă fără vinovaţi

Navigaţia în secolul al XVII-lea

Navigaţia pe Marea Mediterană Studiul sferei terestre Navigaţia în larg Galileo, Kepler şi Newton Problema devierii acului busolei

Mediteran ă Studiul sferei terestre Naviga ţ ia în larg Galileo, Kepler ş i Newton Problema

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Calculul latitudinii: de la astrolab până la cadranul lui Davis Practica navigaţiei oceanice Hărţile şi calculele matematice

106

108

110

Bătăliile navale din secolul al XVII-lea

Ultimele galere de luptă Preţul schimbării Războaiele Spaniei în timpul domniei lui Filip al IV-lea Luptele de la Pernambuco şi San Martin Marea bătălie de la Pernambuco Anglia şi Franţa împotriva Spaniei Apogeul naval al Ţărilor de Jos Primul război anglo-olandez Franţa lui Richelieu şi Mazarin Doi mari autori ai progresului marinei de război Războiul de la Kalmar şi puterea Suediei Veneţia şi turcii Al doilea război anglo-olandez Anglia şi Franţa fac saltul cel mare Clasificările navelor de război Către nava de linie „Linia întâi” Moartea lui de Ruyter

Colonizarea Americii de Nord

113

115

123

127

134

136

141

142

145

149 150 155 157 159 163 165 165 169 173 175 178 179 183 184
149
150
155
157
159
163
165
165
169
173
175
178
179
183
184
185
188
197
198
199
201
206
211
213
214
218
221
225
228
232
235

Durul traseu septentrional Traversarea Atlanticului de Nord Hărţile lui Smith Drumul navei Mayflower Pocahontas Mayflower Marea migraţie Interioarele navei Mayflower Primul mare convoi de colonişti Călătoria navei Mayflower O adevărată odisee Gatere şi şantiere navale Expediţiile lui Robert Cavelier de La Salle Cel mai bun lemn pentru cele mai bune nave Olandezii în America de Nord Griffon şi Marile Lacuri Coborârea pe Mississippi Competiţia la pescuit Ultima expediţie: dezastrul din golful Mexic Recuperarea navei Belle

pe Mississippi Competi ţ ia la pescuit Ultima expedi ţ ie: dezastrul din golful Mexic Recuperarea
pe Mississippi Competi ţ ia la pescuit Ultima expedi ţ ie: dezastrul din golful Mexic Recuperarea

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Nave în drumul către Orient

Miraculoasele bogăţii ale navei Madre de Deus Compania engleză a Indiilor de Est Prima mare expediţie oficială a englezilor în Asia De la Londra spre golful Table, luptând împotriva scorbutului John Davis, marele navigator către Orient Necesitatea de a aproviziona calele Întoarcerea furtunoasă Compania olandeză a Indiilor de Est Marinari păcăliţi Navele olandeze, cele mai bune pentru Orient Istoria incendiului de pe Nieu Hoorn Odiseea navei Hollandia Teribila aventură a navei Batavia Călătoria Replica navei Batavia: zece ani de muncă intensă Descoperirea şi recuperarea epavei Oameni în situaţii extreme Climatologia rutelor spre Indiile de Est

241

246

248

249

253

254

261

267

270

271

274

277

284

285 288 290 291 292 292 297 299 302 305 309 312 314 316 318
285
288
290
291
292
292
297
299
302
305
309
312
314
316
318
323
325
326
327
331
332
334
337
338
339
341
345
346
351
354

Navele uşoare olandeze

Necesitatea unui tip diferit de navă Geografia Olandei Botter-ul Fluyut sau flute Primele iahturi, primele regate Botter Conceptul de ambarcaţiune de relaxare Carol al II-lea al Angliei şi motivaţia sa de a construi iahturi Mary Dezvoltarea ambarcaţiunilor sportive Prima regată din istorie

ambarca ţ iunilor sportive Prima regat ă din istorie Pira ţ i ş i corsari în

Piraţi şi corsari în Marea Caraibilor

Piraţi, corsari şi hoţi de mare Rute prestabilite Ierarhia democratică Atacurile piraţilor Rapide şi manevrabile Comunitatea de piraţi din insula Tortuga Sir Harry Morgan Gloria şi distrugerea oraşului Port Royal Bătălia de la Maracaibo Cucerirea istmului Panama

Lupte în linie de şir

Războiul succesiunii spaniole

Royal B ă t ă lia de la Maracaibo Cucerirea istmului Panama Lupte în linie de

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Spioni şi legături Menţinerea liniei cu orice preţ Tactica de luptă „în linie de şir” în punctul său culminant Când se forma linia şi cu ce fel de orientare Supraveghere şi patrulare Lupta Două strategii alternative

Flota de linie

Manevrabilitate mai mare Corpuri de nave mai solide şi mai stabile Echipaje mai pregătite Suprafaţă velică mai mare Evoluţia bompresului: focurile Surprinzătoarele nave sebec din Mediterană

355

358

360

365

366

368

372

379

381

383

386

388

397 400 407 410 414 415 416 418 422 426 430 436 438 442 444
397
400
407
410
414
415
416
418
422
426
430
436
438
442
444
449
456
457
459
464
470
472
477
480
481
485
488
491
492
499

Explorarea Pacificului

Luis-Antoine de Bougainville: ultimul „aventurier” Itinerariul lui Cook în prima sa călătorie în jurul Pământului Călătoriile lui Cook

Prima

James Cook, pionierul expediţiilor ştiinţifice moderne Dietă, igienă şi salubritate Nava Endeavour

A

Itinerariul lui Cook în cea de-a doua sa călătorie în jurul Pământului

A

Itinerariul lui Cook în cea de-a treia sa călătorie în jurul Pământului Navele lui Cook Misterul contelui de La Pérouse

În

Călătoria şi revolta de pe nava Bounty William Bligh şi Fletcher Christian: doi marinari antitetici Odiseea bărcii Bounty Launch

În căutarea rebelilor

Alessandro Malaspina: ultimul mare explorator al imperiului spaniol

călătorie: Australia şi Tahiti

doua călătorie: Cercul polar antarctic

treia şi ultima călătorie

Cercul polar antarctic treia ş i ultima c ă l ă torie c ă utarea lui

căutarea lui La Pérouse

Măsurarea longitudinii

O

Metoda distanţelor lunare

soluţie dificilă pentru o problemă simplă

Un lung şir de naufragii

O

Găsirea modalităţii de măsurare a longitudinii Idei nebuneşti de măsurarea longitudinii Soluţia: măsurarea timpului

problemă la scară mondială

Idei nebune ş ti de m ă surarea longitudinii Solu ţ ia: m ă surarea timpului

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Instrumentele cu reflexie Cronometrul lui Harrison John Harrison, de la dulgher la ceasornicar Navigaţia astronomică şi ştiinţa

500

505

506

508

A doua generaţie de nave de linie

Mai multe tunuri Succesul celor „74” Clasele mai mici Scurta „renaştere” a flotei spaniole Metoda ştiinţifică Declinul Olandei şi al Ţărilor Baltice Franţa în faţa Angliei Revoluţia franceză Ultimele modificări ale navelor de linie

513

515

519

521

521

526

526

528

533 535 537 540 542 542 548 551 554 556 561 563 564 565 568
533
535
537
540
542
542
548
551
554
556
561
563
564
565
568
571
576
582
585
589
591
598
603
604
607
612
617
619
624
633
636

Marile bătălii de la sfârşitul secolului al XVIII-lea

Anglia şi Franţa faţă în faţă „Pentru a-i încuraja pe ceilalţi” Bătălia de la Ouessant Două tactici şi două modalităţi de a ţinti Bătăliile din timpul Revoluţiei americane Înfrângerea marinei britanice la Chesapeake Lupta navă contra navă Noi tactici Al patrulea şi ultimul război anglo-olandez Un inovator autentic: comandantul Sir Charles Douglas (1748–1826) Rodney şi Douglas, mari inovatori Bătălia din insulele Les Saintes Tunurile mortale Problemele navale ale Republicii franceze Bătălia de la 1 iunie Eşecul debarcării franceze în Irlanda Noii strategi englezi: ascensiunea lui Nelson Curajul lui Nelson în bătălia de la Saint Vincent Înfrângerea lui Nelson în Tenerife Expediţia lui Napoleon în Egipt Nelson îl urmăreşte pe Napoleon în Mediterană Marea bătălie de pe Nil Exemple de excepţională valoare Flota engleză domină Marea Mediterană Bătălia de la Copenhaga Horatio Nelson, unul dintre cei mai mari eroi ai Angliei Declinul flotei spaniole în epoca napoleoniană San Juan Nepomuceno

Nelson, unul dintre cei mai mari eroi ai Angliei Declinul flotei spaniole în epoca napoleonian ă
Nelson, unul dintre cei mai mari eroi ai Angliei Declinul flotei spaniole în epoca napoleonian ă

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Forţele în ajunul marii confruntări Anglia declară război Franţei Marele plan al lui Napoleon Urmărire prin Atlantic Artileria îmbunătăţită din Golful Cadiz Nave lente şi nave rapide Confruntarea de la Capul Finisterre şi problemele flotei aliate Blocada de la Cadiz Planurile lui Nelson The Nelson Touch (Marca lui Nelson) Linia franco-spaniolă, frântă în trei Cea mai sângeroasă bătălie Santísima Trinidad, gigantul de la Trafalgar Confruntarea a doi coloşi Confuzie în avangarda flotei spaniole Predarea navelor Bucentaure şi Santísima Trinidad Faptele eroice ale lui Churruca Moartea lui Nelson Urmările bătăliei de la Trafalgar S-a întâmplat la Trafalgar Victory

639

640

641

645

647

648

648

654

659

662

666

669

674 675 676 677 680 682 683 688 691 701 703 705 710 710 717
674
675
676
677
680
682
683
688
691
701
703
705
710
710
717
720
722
726
726
729
732
733
734
743
746
747
751
752
758

Naşterea Marinei Statelor Unite

Conflictul de interese Războiul de Independenţă american Corsarii berberi Cu toate mările înainte

ţă american Corsarii berberi Cu toate m ă rile înainte Apogeul fregatelor Nuestra Senora del Pilar

Apogeul fregatelor

Nuestra Senora del Pilar Companiile navelor de linie Începe epoca vitezei Puternicele fregate americane Ideile lui Humphreys şi opiniile diferite ale lui Fox 9 000 de copaci pentru trei fregate Incursiunea Statelor Unite în Mediterană Constellation Al doilea război cu Anglia David împotriva lui Goliat

Ultimele corăbii de război de la Navarino

Navele de linie după bătălia de la Trafalgar Dispariţia imperiului colonial spaniol Brigantine, corvete, goelete, brigantine cu gabieri, şebecuri şi nave de tip polonez

ia imperiului colonial spaniol Brigantine, corvete, goelete, brigantine cu gabieri, ş ebecuri ş i nave de

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

Apogeul corăbiilor cu vele

Situaţia în secolul al XVIII-lea Comerţul naval la începutul secolului al XIX-lea Precursorul cliperelor Provocarea tehnică a vitezei

DIN

COLEC Ț I E

761

765

767

771

774

Cliperul: apogeul şi sfârşitul epocii navelor cu vele

Cliperele Baltimore Cliperele opiului şi Tratatul de la Nanjing Primul cliper, Rainbow Marile clipere Febra aurului De la nava de transport la cliper Evoluţie şi apogeul velelelor pătrate Cel mai faimos cliper: Cutty Sark Primele „pilot charts” Marile rute Apogeul cliperelor Declinul cliperelor americane şi dominaţia celor engleze De la lemn la fier

Apariţia vaporului

Vapoarele în larg Papin, New Comen şi Watt Elicea şi deschiderea canalului Suez Ultima mare întrecere Ultimii uriaşi din perioada navelor cu vele

Pescadoarele

775

779

781

785

788

789

792 794 795 806 809 813 815 817 821 824 828 829 831 831 835
792
794
795
806
809
813
815
817
821
824
828
829
831
831
835
837
842
845
846
848
850
855
858
860
862
863
866
869
870
872
874
848 850 855 858 860 862 863 866 869 870 872 874 Scurt ă istorie a

Scurtă istorie a pescuitului Principalele tipuri de pescadoare Pescadoarele de coastă: nave mici, dar foarte importante Navele de tip Biscaya Pescadoarele cu velă trapezoidală la treime Vela aurică: cutterul Vela latină mediteraneană Creuzetul galician Goeleta islandeză Pescuitul de larg Cutterul, ketchul şi yawlul Apogeul sistemului cu vele aurice Goeletele pentru bancurile mari Balenierele „Chasse-mareé”, cabotaj şi activitate de pescuit Dundée

vele aurice Goeletele pentru bancurile mari Balenierele „Chasse-mareé”, cabotaj ş i activitate de pescuit Dundée

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Epoca primelor iahturi de regată

877

Primele cluburi nautice

879

New York Yacht Club

884

Cowes, capitala engleză a nauticii sportive

884

America’s Cup în secolul al XIX-lea

891

Marea provocare americană

892

America’s Cup

898

Deed of Gift

899

1870–1876: perioada goeletelor

899

Cupa celor o sută de guinee

900

1881–1887: momentul cutterelor

901

Traseele Cupei Americii

902

905 911 914 914 920 926 928 934 934 936 946 948 948 950 953
905
911
914
914
920
926
928
934
934
936
946
948
948
950
953
954
962
968
969
971
975
976
981
984
988
989
995
998
999
1002

Navele-şcoală

Pionerii secolului al XIX-lea 1900–1930: răspândirea instruirii cu vele Şcoala germană Şcoala scandinavă Tradiţia japoneză Nave comerciale transformate în nave-şcoală: cazul navei Sedov Şcoala de marină de pescuit Gustul italian pentru frumos Germania între cele două războaie mondiale Belgia şi Olanda, fidele propriilor tradiţii Drumul de capă şi strângerea velelor Juan Sebastian Elcano: radiografia unei nave-şcoală Manevrele de pe o navă-şcoală De şase ori în jurul lumii Dimensiunile unei tall ship Cariera unui cadet spaniol Navele-şcoală după cel de-al Doilea Război Mondial Relansarea germană Renaşterea marinelor din America de Sud Japonia, steaua Extremului Orient Nave-şcoală deschise publicului

Extremului Orient Nave- ş coal ă deschise publicului Naviga ţ ia sportiv ă de croazier ă

Navigaţia sportivă de croazieră

Arta navigaţiei se răspândeşte Iahturi de croazieră mari şi mici Joshua Slocum, singur în jurul lumii

Extraordinara expansiune a regatelor de coastă

Evoluţia cupei Americii Sir Thomas Lipton şi epopeea bărcilor Shamrock Arta navigaţiei se răspândeşte

Evolu ţ ia cupei Americii Sir Thomas Lipton ş i epopeea b ă rcilor Shamrock Arta

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

Armarea Marconi Fascinanta clasă J

Epoca iahturilor de 12 m S.I. Bărcile IACC Clasele olimpice

O întrecere de cinci luni

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

1006

1009

1012

1017

1019

1020

Marile regate de croazieră şi de larg

Fastnet, cea mai mare regată europeană de larg

Halloween, proiectat pentru a învinge în ocean Formulele de compensare a timpului şi iahturile de regată Transatlantice în solitar sau pereche: ambarcaţiuni cu corp simplu sau compus Regatele în jurul lumii

Raliurile prin Atlantic

Mari bărci de serie The Race, înconjurul lumii fără restricţii

1023

1026

1027

1031

1037

1040 1044 1047 1047 1051 1054 1058 1060 1060 1062 1066 1067 1069 1072 1073
1040
1044
1047
1047
1051
1054
1058
1060
1060
1062
1066
1067
1069
1072
1073
1074
1076
1079
1081
1082
1083
1086
1087
1088
1090
1094
1095
1096
1096
1097

Egiptenii şi fenicienii: primele nave

Egiptenii construiesc primele nave Prima velă Precursorul Canalului Suez Balansul pe mare Flota reginei Hatșepsut Prima bătălie navală din istorie Precursoarele galerelor

Prima problemă tehnică: trunchierea Construirea unei nave pornind de la bordaj Fenicienii, primii navigatori de larg Minoicii şi micenienii Primele corăbii cu două rânduri de rame Dincolo de Marea Mediterană

În

Expediţia africană a lui Hannon

Marea Mediteran ă În Expedi ţ ia african ă a lui Hannon c ă utarea metalului

căutarea metalului celtic

Hegemonia greacă

Nave comerciale cu o singură propulsie velică Corăbiile greceşti cu două rânduri de rame Marea şi corăbiile în literatură Naşterea marii nave de război: corabia cu trei rânduri de rame Bătălia de la Salamina: apariţia tacticii în lupta navală Pytheas: primul matematician navigator Tactica încercuirii Interese comerciale în Mediterana occidentală Călătoriile lui Pytheas şi Eutimene

Tactica încercuirii Interese comerciale în Mediterana occidental ă C ă l ă toriile lui Pytheas ş

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Cartagina şi noua stea, Roma Războaiele punice: rolul marinei de război

1101

1103

Supremaţia romană

Bătălia de la Milazzo Bătălii, şantiere şi furtuni Echipaje eterogene Războiul civil din secolul I Teribilul corvus şi catapultele distrugătoare Proiectarea şi construirea unei corăbii cu trei rânduri de rame Giganţi legendari Farul din Alexandria Problema pirateriei Nave comerciale prevăzute doar cu vele Marele progres al marinei comerciale Supremaţia romană şi căderea Imperiului roman (476 d. Hr.) Începuturile Bizanţului Dromonul bizantin Modificări în tehnica de construcţie Nava de la Yassi Ada

1107

1109

1110

1114

1115

1116

1117

1118

1122

1122

1128 1128 1136 1137 1139 1142 1146 1149 1151 1153 1156 1157 1158 1160 1164
1128
1128
1136
1137
1139
1142
1146
1149
1151
1153
1156
1157
1158
1160
1164
1165
1167
1170
1171
1172
1174
1177
1180
1184
1184
1186
1188
1191
1193
1195

Trezirea Europei de Nord

Descoperirile lui Iulius Caesar Saxoni, angli, iuţi şi frisoni Nava de la Nydam Expansiunea civilizaţiei maritime anglo-saxone Navigatorii acelor vremuri Începuturile civilizaţiei maritime vikinge Era vikingă Evoluţia navei vikinge Oseberg şi Gokstad, exemple de perfecţiune vikingă Bordajul din scânduri suprapuse Copia navei de la Andersen Prima navă oceanică din istorie Ceremonii şi sacrificii funerare Nave de război şi de marfă din ultima perioadă vikingă Marea expansiune vikingă Perfecţionarea bordajului suprapus Colonizarea Islandei şi a Groenlandei Navigaţia vikingă Primii europeni în America de Nord Navele normande

ă Primii europeni în America de Nord Navele normande Navele din Evul Mediu Navele de r

Navele din Evul Mediu

Navele de război din Europa de Nord

ă Primii europeni în America de Nord Navele normande Navele din Evul Mediu Navele de r

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Coverta, inovaţie medievală

1198

Evoluţia timonei centrale

1200

Agitaţie în Mediterană

1205

Întâlnirea tradiţiilor

1206

De la amforă la butoi

1208

Apariţia velei latine

1208

Nao-urile mediteraneene

1209

Acul magnetic

1213

Koga hanseatică

1213

Koga din Bremen

1214

Marile nave de la sfârşitul Evului Mediu

1219

Eficientele caravele Lungimea navelor în Evul Mediu Caravela rotundă Evoluţia nao-urilor

1222

1226 1227 1229 1233 1234 1240 1240 1247 1250 1254 1255 1258 1269 1272 1277
1226
1227
1229
1233
1234
1240
1240
1247
1250
1254
1255
1258
1269
1272
1277
1278
1289
1290
1293
1297
1298
1303
1305
1307
1308
1311
1317
1319

Corăbiile din secolul al XV-lea

Influenţa navelor de tip kogă asupra nao-urilor

în

Tipuri de ambarcaţiuni în Evul Mediu

Marea Mediterană

Maiestoasele carace portugheze

Expansiunea portugheză către Orient

Henric Navigatorul Monştri şi abisuri Bartolomeu Dias înconjoară Capul Bunei Speranţe Vasco da Gamma ajunge în India

ă Capul Bunei Speran ţ e Vasco da Gamma ajunge în India C ă l ă

Călătoriile lui Columb

Teorii despre sfericitatea Pământului Proiectul lui Cristofor Columb

O

Pregătiri dificile Marea călătorie San Salvador Cuba şi Insula Hispaniola

viaţă pentru o idee

Navigaţia estimată prin Atlantic Întoarcerea din prima călătorie

A doua călătorie (1493–1496)

A treia călătorie (1498–1500)

Santa Maria Cea de-a patra călătorie

Galere militare şi comerciale

Galerele medievale

l ă torie (1498–1500) Santa Maria Cea de-a patra c ă l ă torie Galere militare

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Galerele comerciale veneţiene Armarea galerelor Copia galerei regale Galera ca navă de război Bătălia de la Lepanto Galeasele Declinul galerelor

1320

1327

1331

1332

1334

1334

1341

Evoluţia navelor de război

Navele cu artilerii Construcţia navei Great Harry Crearea Marinei Regale Britanice Puterea navală spaniolă în secolul al XVI-lea Apariţia galionului Galioane engleze perfecţionate Marele conflict dintre Spania şi Anglia Dezastrul aşa-numitei Invencible Armada Două tipuri de galioane de luptă

1345

1347

1348

1352

1359

1360 1362 1363 1367 1368 1373 1375 1376 1377 1381 1383 1383 1387 1390 1394
1360
1362
1363
1367
1368
1373
1375
1376
1377
1381
1383
1383
1387
1390
1394
1396
1399
1400
1402
1402
1404
1413
1416
1418
1419
1429
1432
1434
1443
1446

Navigaţia în jurul lumii

Recunoaşterea unui mare continent Planul lui Magellan

O

Iarna australă şi Strâmtoarea lui Magellan Ambarcaţiunile microneziene

O

Moartea lui Magellan şi expediţia lui Elcano Fascinantele ambarcaţiuni asiatice Bordaj cu margini suprapuse şi juxtapuse Drake aduce Anglia în prim-plan

traversare periculoasă a Atlanticului

călătorie cumplită prin Pacific

ă a Atlanticului c ă l ă torie cumplit ă prin Pacific Pirateria: din Itaca pân

Pirateria: din Itaca până în Somalia

Cine sunt piraţii? Marele istoric Tucidide Lupta împotriva pirateriei Policrat din Samos Pirateria în Roma Antică Războaiele mithridadice Cezar – prizonierul piraţilor Pirateria şi lupta pentru putere la Roma Epoca brigandajului internaţional Cruciada regelui Sigurd Faptele eroice ale lui Aruj Barbarossa Hayreddin Barbarossa – pirat, beilerbei şi amiral Marele asediu al Maltei

Faptele eroice ale lui Aruj Barbarossa Hayreddin Barbarossa – pirat, beilerbei ş i amiral Marele asediu

INDEXUL

CON Ț INUTULUI

REVISTELOR

DIN

COLEC Ț I E

Pirateria algeriană după fraţii Barbarossa Piraţii olandezi din Africa de Nord „Urmaşul” lui Robin Hood Sclavii – cea mai profitabilă marfă Flotele europene în lupta împotriva pirateriei barbare Bombardarea Algerului în anul 1816 Piraţii din Marea Neagră Primele campanii ale cazacilor Cazacii din Zaporoje şi cei de pe Don pătrund în Marea Neagră Ultimii piraţi din Marea Neagră Apele periculoase ale Mării Caspice Vikingii – piraţi şi cuceritori Alfred cel Mare Piraţii din Marea Baltică Hansa şi piraţii Klaus Störtebeker Piraţii din Marea Britanie Răzbunătoarea Jeanne Hansa, împotriva comerţului exterior John Howkins, pirat şi comerciant de sclavi Vânătorii norocului Norocosul Every Trista poveste a lui William Kidd Ultimii pirați celebri Pirații din Orientul Îndepărtat Istoria și contemporaneitatea

1447

1457

1462

1471

1473

1476

1485

1490

1499

1502

1503

1513

1516

1527 1529 1532 1541 1543 1546 1555 1639 1641 1644 1652 1667 1671
1527
1529
1532
1541
1543
1546
1555
1639
1641
1644
1652
1667
1671
1473 1476 1485 1490 1499 1502 1503 1513 1516 1527 1529 1532 1541 1543 1546 1555
1473 1476 1485 1490 1499 1502 1503 1513 1516 1527 1529 1532 1541 1543 1546 1555