Sunteți pe pagina 1din 6

Fiziopatologie 11.12.

2001
LP 04
IV. Disenzimia din patologia musculară

Distrofia musculară progresivă Guchenne :


 Triada asemănătoare ca la IMA crescute :
 CPK – MM
 GOT
 LDH 3,4
 Enzimele sunt utile pentru diagnosticul de purtător (boală genetică) şi
pentru diagnosticul de formă clinică
 Enzimele nu se modifică când apar simptomele, rezultă o origine
neurologică a afectării musculare

TESTELE IMUNOCHIMICE

1. Imunoelectroforeza
Este o migrare în câmp electric combinat cu o reacţie imună
antigen-anticorp (Ag-Ac).
Am complex cu multe proteine ce au rol de antigeni = plasma
umană . Pe o placă cu gel de agaroză se ştanţează un canal central
dreptunghiular. Lăsăm ca antigenii să difuzeze în gel prin electroforeză
simplă, apoi ştanţăm în faţa canalului un godeu cu anticorpi (mai multe
tipuri de anticorpi – sau unul singur – ser monospecific). Se continuă
electroforeza astfel încât antigenele migrate acum se orientează spre
anticorpii din jur care şi ei migrează. La locul de întâlnire apar arcuri de
precipitare .
Este o reacţie de precipitare antigen-anticorp în gel.
Fiecare arc de precipitare corespunde unei anumite proteine din
complexul pe care îl căutăm
Există rigle pe care sunt desenate arcurile de precipitare normale
care se suprapun pe placă şi vedem dacă arcurile obţinute sunt normale,
mai mari sau mai mici.
Este o reacţie calitativă şi are o durată de lucru mare : 24-72 de ore
Zona albumine şi alfa1 gamaglobuline - aici migrează :
 Prealbumina,
 Albumina,
 Alfa1-antitripsina,
 Alfa1-glicoproteina acidă şi
 Componente ale complementului : C5; şi altele :
 Alfa1-fetoproteina - proteină sintetizată fetal, la adult există în
concentraţii foarte mici în mod fiziologic, patologic în carcinomul
hepato-celular creşte mult sinteza acestor proteine, ea fiind utilă pentru

1/6
Fiziopatologie 11.12.2001
LP 04
diagnosticul diferenţial dintre un carcinom primar hepatic şi unul
secundar – de metastază
 Protrombina.
Zona alfa2 – migrează :
 Haptoglobina – fixează globina în sânge, globina aflată în cantităţi
foarte mici datorită hemolizei intravasculare – e fiziologică în cantităţi
mici; numai când hemoliza intravenoasă e suficient de puternică apare
hematuria
 Ceruloplastina – proteină transportatoare a cuprului – absenţa
congenitală a ei dă degenerescenţa hepatolenticulară sau boala Wilson
 Alfa2 – macroglobulina
 Colinesteraza nespecifică
 Alfa2 – antitrombina
 Plasminogenul
 Transcortina – transportă cortizolul plasmatic
 Eritropoietina
 Componentele C1,C4,C6,C9 ale complementului
 Lipoproteine migrează alături de proteine
Zona beta şi gama – aici migrează :
 Transferina – e o beta-globulină
 Imunoglobulinele – cele 5 tipuri
 Lizozim
 Beta-lipoproteinele

2. Electroimunodifuzia
Este o reacţie antigen-anticorp desfăşurată în gel în prezenţa
câmpului electric. În gel ştanţăm 2 godeuri : în primul punem serul de la
un bolnav de la care inspectăm o anume proteină (este antigenul) iar în al
doilea godeu punem imunoserul specific.
Dacă antigenul e în ser, între cele 2 godeuri apare o linie de
precipitare, iar dacă nu corespunde serul cu anticorpul această linie nu
apare. Sunt posibile de foarte multe ori reacţii false (când serul este foarte
bogat în lipide – ele precipită şi apare o linie falsă) ; posibilitate de
contaminare bacteriologică.

3. Imunodifuzia radiară simplă (IDRS)


Este o reacţie cantitativă.
Pe placa cu gel de agaroză turnăm şi serul cu anticorpii – ştim
cantitatea de ser şi concentraţia de anticorpi.
Ştanţăm la mijloc un godeu în care se pune serul bolnavului, apoi
se conectează la curent. Curentul electric şi datorită faptului că anticorpii
sunt peste tot în gel apare un inel de precipitare al cărui diametru este

2/6
Fiziopatologie 11.12.2001
LP 04
direct proporţional cu concentraţia de antigen (care se cunoaşte, dar
trebuie doar să-l dozăm). Mai e un inel de precipitare standard în funcţie
de concentraţia şi de diametrul – se face regula de 3 simplă.
Buletine de analiză

Buletin 1

TEST VALOARE VARIAŢIE CONCLUZII


PT 7g% Normal < 2 g % are edem
Albumine 55 % Normal
α1 8% Crescut
α2 13 % Crescut În inflamaţia acută
β 7% Scăzut
γ 17 % Normal
VSH 25mm/1h Crescut
50mm/2h
Proteina C Prezentă Prezentă
reactivă
Fibrinogen 435 mg % Crescut
Hb 8,7 g % Scăzută Sindrom anemic
Leucocite 10500 /mm3 Crescute Arată o infecţie
Neutrofile 70 % Crescute Deviere la stânga – infecţie
Eozinofile 1%
Bazofile 0%
Limfocite 25 % Crescute Limfocitoză
Monocite 4%
Proteinurie 4 g/24 h Prezentă Sindrom nefrotic
Titrul ASLO 450 UI Crescut Streptococ

Concluzii : o reacţie inflamatorie acută determinată de o infecţie


streptococică – rezultă că e o glomerulonefrită . Glomerulonefrita dă
mereu hematurie şi sindrom nefrotic.

Buletin 2

TEST VALOARE VARIAŢIE CONCLUZII


PT 7,2 g % Normal
Albumine 51 % Normal
α1 7% Crescut Inflamaţie acută

3/6
Fiziopatologie 11.12.2001
LP 04
α2 14 % Crescut
β 9% Scăzut
γ 18 % Normal
VSH 38mm/1h Crescut
56mm/2h
Proteina C Prezentă Prezentă
reactivă
Fibrinogen 470 mg % Crescut
Leucocite 9200 /mm3
GPT 500 mU/ml Crescut
GOT 1500 mU/ml Crescut Foarte mare
CPK 230 U /ml Crescut
LDH 480
TA 80/60 mm Hg

Concluzie : Infarct miocardic în primele 3 zile.

Buletin 3

TEST VALOARE VARIAŢIE CONCLUZII


PT 6,8 g % Normal
Albumine 52 % Normal
α1 8% Crescut
α2 14 % Crescut
β 9% Scăzut
γ 17 % Normal
VSH 32mm/1h Crescut
62mm/2h
Proteina C Prezentă
reactivă
Fibrinogen 500 mg % Crescut
GPT 200 mU/ml Crescut Crescut sub 10% -
afecţiune pancreatică
Amilaza serică 270 U % Crescut
Amilaza urinară 400 U/1h Crescut N:<260U/1h
TA 75/55 mmHg Scăzut
Oligoanurie <200 ml urină/zi Foarte puţină urină

4/6
Fiziopatologie 11.12.2001
LP 04
Concluzie : Pancreatită acută la început pentru că a început să crească
alfa1 şi alfa2. Se instalează stare de şoc cu colaps, pentru că scade
tensiunea arterială.

Buletin 4

TEST VALOARE VARIAŢIE CONCLUZII


PT 6,5 g % Normal
Albumine 50 % Normal
α1 4% Normal
α2 7% Normală
β 17 % Crescut
γ 22 % Crescut Moderat policlonal
VSH 15 mm/1h Crescut
33 mm/2h
GPT 2500 mU/ml Crescut
GOT 1250 mU/ml Crescut Raportul de Ritis < 1,3 =
hepatită virală
PCE Scăzut Formă acută de
insuficienţă hepatică
Fosfataza 12 U.B./ml Crescut
alcalină
LDH 520 U/ml Puţin Hepatită
crescut
IgA, IgM, IgG Crescut

Concluzie : Hepatită virală acută

Buletin 5

TEST VALOARE VARIAŢIE CONCLUZII


PT 6,2 g % Scăzut
Albumine 50 % Normal
α1 4% Normal
α2 7% Normală
β 14 % Crescut
γ 25 % Crescut Creştere policlonală
VSH 22 mm/1h Crescut
44 mm/2h
GPT 187 mU/ml Crescut

5/6
Fiziopatologie 11.12.2001
LP 04
moderat
GOT 120 mU/ml Crescut Raport de Ritis < 1,3 =
moderat afecţiune hepatică
PCE Normal
Enzime de Normal
colestază
Hepato- Prezentă
splenomegalie

Concluzie : Hepatită cronică formă agresivă, poate fi şi un început de


ciroză.

6/6

S-ar putea să vă placă și