Sunteți pe pagina 1din 5

COALA GIMNAZIALGRIGORE SILAI BECLEAN

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINILOR ANUL COLAR 2012/2013


OBIECTIVE DE REFERIN MODALITI DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILI

1 Asigurarea cadrului legislativ specific activitii educative colare i extracolare

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea i desfurarea activitilor de diriginte. Septembrie 2012

Diriginii

Diriginii

2 Asigurarea eficienei proiectrii curriculare i extracolare a activitilor educative a diriginilor 1. PROIECTARE

Stabilirea de ctre dirigini a intervalelor orare, n afara orelor de curs, pentru elevi i prini n vederea desfurrii activitilor: de suport educaional, consiliere si orientare profesional pentru elevi de suport educaional, consiliere pentru prini Studierea programelor de consiliere si orientare n vigoare pentru nvmntul liceal I.P.T si teoretic, de ctre diriginii claselor terminale. ntocmirea planificarilor anuale si semestriale: ale orelor de consiliere si orientare, ale activitatilor extrascolare, ale activitatilor educative cu parintii: -conform programei de consiliere si orientare - pe baza documentelor proritare ale activitatii educative: portofoliul / caietul dirigintelui)

Octombrie 2012 Diriginii

Octombrie 2012

Diriginii

Asigurarea eficienei proiectrii activitilor educative a diriginilor la nivelul comisiei metodice a diriginilor

ntocmirea calendarului activitilor metodice la nivelul comisiei diriginilor, n baza analizei raportului comisiei dirginilor din anul colar trecut

Octombrie 2012

Resp. Comisia dirigintilor

Asigurarea eficienei proiectrii activitilor educative a diriginilor la nivelul comisiei metodice a diriginilor

ntocmirea graficului de interasistene la orele de consiliere i orientare

5 ntrirea statutului activitilor educative ca spaiu de dezvoltare personal, social i profesional a elevilor ;
Dimensiuni ale activitilor educative: - ergonomia, estetica i igiena clasei - particularitile psiho-sociale i de nvare ale elevilor - managementul relaiilor socioafective - managementul situaiei disciplinare - consiliere i orientare colar si profesional

2.IMPLEMENTARE

ERGONOMIA, ESTETICA I IGIENA CLASEI a. Activitati de promovare a unei culturi grupale a clasei de elevi (elaborare i promovare mpreuna cu elevii de: sloganuri, simboluri, jocuri ceremonii, obiecte ornamentale tablouri, flori etc, "ritualuri de socializare", seturi de fotografii reprezentative pentru clas) b. Activitati organizatorice i educative de nsuire i respectare a normelor de igien, de prevenire a mbolnvirii ( PARTICULARITI PSIHO-SOCIALE SI DE INVATARE ALE ELEVILOR Studiu individual pentru actualizarea cunotinelor de psihologie privind particularitatile psiho-fiziologice ale adolescentei (elaborare de materiale suport) Studiu individual pentru actualizarea metodelor psihologice si pedagogice de studiere si sprijinire a elevilor (elaborare de fie de lucru / instrumente psihopedagogice suport) Aplicarea de teste /fise/ exercitii de (auto) cunoastere a elevilor (trasaturi stabile, abilitati si interese, stil de invatare) in cadrul orelor de dirigentie ntocmirea fiselor individualizate: a) fisa de monitorizare a elevilor cu situatii de risc b) fisele de risc pentru elevii identificati c) fiele psihopedagogice ale elevilor

Permanent

Diriginii

Periodic

Periodic Periodic Periodic

Dirigini Consilier scolar

Semestrial

Dirigini Consilier scolar.

Cf. planiActiviti consultative cu prinii pentru cunoaterea mai bun a ficarii elevilor i a climatulului lor familial, social, economic i grafic sed. Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de cu parintii disciplin, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati in situatii de risc socio-scolar MANAGEMENTUL RELAIILOR SOCIO-AFECTIVE Periodic Aplicarea de proceduri democratice de alegere a liderilor clasei Aplicarea de chestionare/ fise de lucru, completarea de fise observaionale pentru a identifica gradul de coeziune al clasei si elevii cu Periodic risc de neadaptare la grup; Desfurarea de activiti de consolidare a colectivului de elevi concursuri, jocuri educative, activiti inter-clase, activiti extracolare ce solicita implicarea elevilor ca si grup

Dirigini

6 ntrirea statutului activitilor educative ca spaiu de dezvoltare personal, social i profesional a elevilor
Dimensiuni ale activitilor educative: - ergonomia, estetica i igiena clasei - particularitile psiho-sociale i de nvare ale elevilor - managementul relaiilor socioafective - managementul situaiei disciplinare - consiliere i orientare colar si profesional

MANAGEMENTUL SITUAIEI DISCIPLINARE Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioar la fiecare clas; Aplicarea procedurii de sanctionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor, elaborata de Comisia de Disciplina in acord cu ROI Realizarea de cercetari (pe baza de chestionare / focus-grupuri) privind problematica violenei, a absenteismului scolar la nivelul clasei/ colii Derularea de aciuni educative /proiecte educative (la nivel de clasa / de coal), n urma interpretrii datelor din chestionare sau a analizelor individuale ale diriginilor Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de disciplin, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati in situatii de risc socio-scolar CONSILIERE I ORIENTARE (conform programei in vigoare) Derularea de activiti educative derulate in cadrul orelor de consiliere si orientare, care s asigure manifestarea plenar a personalitii elevilor prin metode activ-participative, mijloace moderne, munc difereniat Derularea de activiti educative, care sa asigure o orientare colar si profesionala corespunztoare particularitilor fiecrui elev: - teste /chestionare de interese si aptitudini, corelate profesiilor de pe piata muncii - ore de dirigentie care sa valorifice utilizarea celor mai importante instrumente in procesul de angajare (CV, scrisoare de intentie) si cele mai importante sfaturi pentru o angajare reusita (intrebari pentru interviul de angajare, imbracamintea adecvata in mediul profesional etc.) activitati educative, in colaborare cu AJOFM pentru asigurarea unei insertii profesionale a absolventilor - activitati educative, in colaborare cu diferite institutii din invatamantul superior pentru asigurarea unei absorbtii educationale reusite a absolventilor colegiului

Dirigini Comisia de disciplina Resp. Comisia dirigintilor

Periodic Semestrial

Periodic

2.IMPLEMENTARE

Periodic Dirigini Comisia de O.S.P. Cf. planificarii Resp. Comisia dirigintilor

Cf. planificarii

Sem II Sem II

Consilier scolar

7 Redimensionarea activitilor educative din perspectiva valenelor educaiei de impact

8 ntrirea statutului activitilor educative ca spaiu de optimizare i consolidare a parteneriatului coal-familie:


Cunoaterea mediului familial al elevilor n vederea atenurii efectelor negative i potentarii celor pozitive; Creterea gradului de responsabilizare a parintilor n educarea copiilor. Antrenarea prinilor n activiti colare i extracolare;

Desfasurarea de activitati extrascolare (zile aniversare/ comemorative, festivitati, excursii tematice, intruniri, dezbateri, concursuri, excursii tematice, schimburi de experienta etc) specifice : - educatiei pentru dezvoltare personal - educatiei inter i multicultural - educatiei pentru pace - educatiei ptr. drepturile copilului Lunar - educatiei pentru sntate - prevenirea abandonului colar - prevenirea traficului de persoane - prevenirea exploatrii - prevenirea violenei i abuzului asupra copilului prin munc a copiilor - promovarea egalitii de anse (non-discriminare, grupuri dezavantajate) - educatiei pentru dezvoltarea comunitar - educatiei ecologic - educatiei prin sport etc. Semnarea acordului de parteneriat coal-prini care s prevad responsabiliti i angajamente concrete din partea semnatarilor. Oferirea de consultatii i consiliere individualizata parintilor Sem II Desfasurarea sedintelor i lectoratelor cu prinii Redactarea i aplicarea de fise de lucru, chestionare / scenarii didactice n vederea cunoaterii mai bune a nevoilor parintilor si a gradului de Periodic satisfactie al acestora fata de serviciile colegiului; Participarea prinilor la diferite activiti colare i extracolare la invitaia cadrelor didactice sau la solicitarea prinilor;

Diriginti

Resp. Comisia dirigintilor

2.IMPLEMENTARE

Diriginti

Resp. Comisia dirigintilor

2.IMPLEMENTARE

9 Creterea vizibilitii eficienei activitii educative prin promovarea colaborrilor si parteneriatelor la nivelul comunitatii locale

Desfasurarea de activitati extracurriculare in colaborare / parteneriat cu cercurile i cluburile scolare si extrascolare ale colegiului / ale Palatului Copiilor / ale altor institutii ce ofera educatie nonformala Participarea reprezentanilor comunitii locale la activitile educative colare i extracolare ale clasei / scolii Periodic Participarea reprezentantilor elevilor clasei /scolii la activitile comunitii locale prin programe dedicate diferitelor evenimente; Derularea de proiecte educative pe diferite problematici de interes comun, in parteneriat cu institutii private, publice ale comunitatii Invitarea reprezentantilor mass-media (presa, TV) la diferitele activitati educative scolare si extrascolare derulate de colegiu pentru a populariza Periodic activitatile i rezultatele deosebite ale scolii Postarea rezultatelor celor mai importante activitati educative pe site-ul scolii / site-uri educationale Participarea diriginilor la activitile de perfectionare ale C.C.D., cat i la cele susinute n coal, pe linie educativa Periodic Desfasurarea de ore demonstrative cu dirigintii pe diferite problematici educative in cadrul activitatilor metodice ale comisiei dirigintilor Prezentarea de referate / exemple de bun practic pe problematici / metode educative inovative / de actualitate in cadrul activitatilor metodice ale comisiei dirigintilor Dezvoltarea resurselor materiale si didactice specifice activitatii didactice (achizitionarea de carti si cd-ri educative, postarea pe site-ul intern a unor materiale didactice utile etc.) Realizarea de interasistene la orele de consiliere i activitile educative Monitorizarea (periodica i finala) a tuturor activitilor cuprinse n fisa postului dirigintelui, urmrindu-se strategiile educative, stadiile de parcurgere, optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora i dovezile aferente (cuprinse in portofoliul /caietul dirigintelui)

Diriginti

Resp. Comisia dirigintilor

3. PERFECIONARE

10 Creterea vizibilitii eficienei activitii educative prin popularizarea rezultatelor deosebite ale colii n massmedia; 11 Profesionalizarea activitilor educative prin perfecionarea metodelor, instrumentelor, resurselor didactice utilizate n actul educaional

Resp. Comisia dirigintilor

Cf. graficului comisiei

Resp. Comisia dirigintilor

Periodic

4. CONTROL EVALUARE

12 Monitorizarea si evaluarea (periodica si finala) a activitatii educative membrilor comisiei metodice

Periodic Resp. Comisia dirigintilor

Responsabil Comisia Comisia metodic metodic a diriginilor, Prof. Szakcs va


5