Sunteți pe pagina 1din 5

1

MUŞCHII REGIUNII NUCALE


PLANUL I

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE ACŢIUNE RAPORTURI


M.TRAPEZ - pe protuberanţa -fibre descendente: - n.cranian accesor - pt fibrele cu orig . - fibrele superioare - acoperit de piele
occipitală externă pe marginea poste- IX prin ramura lat. cervicală:a.vertebr ridică scapula -acoperă ceilalţi m.
- linia nucală supe- rioară a claviculei (străbate faţa pro- ală şi a.occipitală - fibrele mijlocii ai reg. nucale
rioară (1/3 medie) (1/3 laterală) fundă a SCM pă- - pt fibrele cu orig . apropie scapula de - ant-sup delim. Cu
-ligamentul nucal -fibrele mijlocii şi trunzând în trapez toracală a.intercos- coloană SCM triunghiul
- procesele spinoa- ascendente:pe buza prin faţa lui pro- tale - fibrele inferioare supraclavicular
se t1-t10 pe stg. şi superioară a spinei fundă) coboară scapula
t1-t12 pe dr. scapulei prelungin- - accesor plexul - contrcţia simul-
- du-se pe acromion cervical profund tană dă mişcarea
(c2) de basculă a scapu-
lei
- pct.fix pe scapulă
dă mişcarea de că-
ţărare,înclină late-
ral capul de acceaşi
parte,rotează capul
de parte opusă
PLANUL II

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE ACŢIUNE RAPORTURI


M.SPLENIUS - pe porţiunea infe- - m.splenius al ca- - marele nerv occi- ----------- - extensie,înclinare - faţa posterioară vine în
contact cu SCM şi cu
rioară a ligamentu- pului:- pe ½ lat a ln pital laterală,rotaţie a trapez
lui nucal nucale superioare capului de acceaşi - faţa anterioară aco-peră
- pe procesul spi- - pe procesul parte m.reg.nucale
- marg.lat. vine în con-
nos al lui c7-t4 mastoid tact cu m.ridicător al
- m.splenius al gâ- scapulei
tului:- pe tuberculii - marg.mij. oblică în sus
delim.cu lig. nucal
posteriori ai proce- triunghiul unde se vede
selor transverse c1- m.semispinal al capului
c4
2

PLANUL III

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE ACŢIUNE RAPORTURI


M.SEMISPINAL AL - tuberculii post. ai - între linia nucală - marele nerv occi- ----------- - extensor al capu- - acoperit de sple-
CAPULUI(MARELE proceselor tansver- inferioară şi cea pital lui nius
COMPLEX) - n.c3-c5
se c4-c7 superioară - înclinare laterală - acoperă restul m.
- procesele tansver- de acceaşi parte
se t1-t5 - rotaţie de parte
- procesele spinoa- opusă
se c7-t1
M.LONGISSIMUS- - pe tuberculii post. - pe mastoide - marele nerv occi- --------- - extensie,înclinare - medial m. semi-
PARTEA ai proc.transverse - pe linia nucală pital laterală,rotaţie a spinal al capului
CEFALICĂ(MICUL - n.c3-c5
COMPLEX)
t1-t4 sup. capului de acceaşi - lateral m. semi-
parte spinal al gâtului
M.LONGISSIMUS- - pe proc. trans- - pe tuberculii post. - n.c8-t1 ------------ - extensie,înclinare - între longissimus
PARTEACERVICALĂ verse t1-t5 c3-c7 laterală,rotaţie a (partea toracică)şi
(TRANSVERS AL
GÂTULUI)
capului de acceaşi iliocostal
parte

PLANUL IV

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE ACŢIUNE RAPORTURI


M.MARE DREPT - pe apofiza spi- - pe linia nucală - primul n.. cervi- --------- - extensie,înclinare - acoperit de m.
POSTERIOR AL noasă a c2 inferioară în 1/3 cal laterală,rotaţie a precedenţi
CAPULUI
mijlocie capului de acceaşi - formează cu m.
parte de parte opusă un
triunghi ce acoperă
m.mic drept poste-
rior al capului
M.MIC DREPT - tuberculul post. al - linia nucală infe- - primul n.. cervi- ----------- - extensor al capu- - situat sub m. ma-
POSTERIOR AL lui c1 rioară(1/3 medie) cal lui re drept posterior al
CAPULUI
capului
-formează trigonul
3
suboccipital prn
care se observă
a.vertebrală şi
primul n. spinal
M.OBLIC - pe procesul -pe pe linia nucală - primul n. cervical - ------- - extensor al capu- - participă la deli-
SUPERIOR AL transvers al c1 inferioară în 1/3 lui mitarea trigonului
CAPULUI laterală suboccipital
M.OBLIC - pe procesul - pe procesul - primul şi al doilea -------- - rotator al c1 şi al - faţa post. străbă-
INFERIOR AL spinos al c2 transvers al c1 n. cervical capului tută de n. Arnold
CAPULUI - acoperit de micul
şi marele complex
- acoperă lig.atlan-
to-axoidian şi a.
vertebrală
4
MUSCHII SPATIILOR VERTEBRALE

.Provin dintr-o masă comună ce s.n.m.erector spinal sau sacro-spinal.Se inseră pe creasta sacrală,faţa posterioară a sacrului,procesele spinoase l4-l5,creasta
iliacă,faţa profundă a aponevrozei lombo-dorsale.De aici pornesc 3 mase musculare:-m.iliocostal(lateral)
-m.longissimus(în mijloc)
-m.spinal(medial):-m.semispinal toracic
-m. semispinal cervical
-m.multifizi
-m.rotatori

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE ACŢIUNE RAPORTURI


M.ILIOCOSTAL - masa sacrospinală - pe unghiurile ce- - ramuri posteri- ----------------- -extensor al co- - fascicul lateral
lor 12 coaste oare ale n. rahidi- loanei
-pe tuberculii pos- eni - înclină lateral
teriori ai proceselor coloana
transverse c3-c7 -coboară coastele
(m. expirator)
M.LONGISSIMUS - masa sacrospinală - pe coaste - ramuri posteri- ------------------ - extensor al co- -în mijloc
(PARTEA LOMBO- - pe procese trans- oare ale n. rahidi- loanei
TORACICĂ)
verse toracice eni
- pe procesele cos-
tiforme
M.SEMISPINAL - procesele trans- - procesele spinoa- - ramuri posteri- ------------------ - extensor al co- - sare peste 5
TORACIC verse t6-t12 se c6-t4 oare ale n. rahidi- loanei vertebre
eni
M.SEMISPINAL - procesele trans- pe tuberculii pos- - ramuri posteri- --------------- - extensor al co- - sare peste 4
CERVICAL verse t1-t4 teriori ai proceselor oare ale n. rahidi- loanei vertebre
transverse c2-c6 eni
M.MULTIFIZI - pe procesele - pe procesele - ramuri posteri- ------------------ - extensor al co- - cei scurţi sar 2
transverse spinoase oare ale n. rahidi- loanei vertebre
- cei lungi sar 3
eni vertebre
-deasupra m. rotatori
5
M.ROTATORI - pe procesele - pe procesele - ramuri posteri- ----------------- - extensor al co- - cei scurţi se leagă
transverse spinoase oare ale n. rahidi- loanei de cei supraadia-
eni centi
- cei lungi sar 1
vertebră
- sunt sub m.multi-
fizi

MUSCHII INTERTRANSVERSARI

Se întind între :-procesele transverse


-coaste
-procesele costiforme
Cuprinde :- m.intertransversari cervicali:-anteriori
pt fiecare spaţiu intertransversar
-posteriori

- m.intertransversari toracali:-reprezentaţi de lamele tendinoase


- m.intertransversari lombari:-mediali
reapare pântecele muscular
-laterali
Acţiune:flexori laterali ai coloanei

MUSCHII INTERSPINALI SI SPINALI

M.interspinali se întind între 2 procese spinoase.În zona -cervicală sunt 6 perechi,


-toracală sunt ligamente(t4-t10)
-lombară sunt 4 perchi
M.spinali sunt întinşi în sens craniocaudal peste procesele spinoase