Sunteți pe pagina 1din 5

Conflictul de interese

in exercitarea functiei de membru al


Guvernului
1 Legislaţie. Articole ce reglementeazã conflictul de interese
Legea nr. 161/ 2003

SECTIUNEA 1 Definitie si principii


Art. 70. - Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate
publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta
indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative.
Art. 71. - Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor
publice si functiilor publice sunt: impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia
interesului public.
SECTIUNEA a 2-a Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului si a
altor functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala
Art. 72. - (1) Persoana care exercita functia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar
de stat sau functii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligata sa nu emita un act
administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in
exercitarea functiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul
sau ori rudele sale de gradul I.
(2) Obligatiile prevazute in alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative
Art. 73. - (1) Incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) constituie abatere
administrativa,daca nu este o fapta mai grava, potrivit legii.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice incheiate prin incalcarea obligatiilor prevazute in
art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
(3) Verificarea sesizarilor privind incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) se face de catre
Corpul de control al primului-ministru. Rezultatul verificarilor se prezinta primuluiministru, care
dispune, prin decizie, asupra masurilor ce se impun.Daca din verificarile efectuate potrivit alin. (3)
rezulta ca cel in cauza a realizat foloase materiale prin savarsirea abaterii administrative prevazute
la alin. (1), primul-ministru dispune, dupa caz, sesizarea organelor de urmarire penala competente
sau a comisiilor competente de cercetare a averii, constituite potrivit Legii nr. 115/1996 pentru
declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si
de control si a functionarilor publici.
(5) Decizia primului-ministru poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios
administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea curtii de apel este supusa recursului.
(6) Hotararea judecatoreasca irevocabila sau, dupa caz, decizia primului-ministru, neatacata in
termenul prevazut la alin. (5), se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.(7) Persoana
care a savarsit o abatere administrativa constatata potrivit alin. (3) - (6) estedecazuta din dreptul de
a mai exercita o functie publica dintre cele prevazute la art. 72 alin. (1)pentru o perioada de 3 ani de
la data publicarii hotararii judecatoresti sau, dupa caz, a deciziei primului-ministru.
Art. 74. - (1) In cazul conflictului de interese prevazut in prezenta sectiune, primul-ministru poate
fi sesizat de orice persoana sau se poate sesiza din oficiu.
(2) Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunica, in scris, modul de solutionare a
sesizarii, in termen de 30 de zile de la data solutionarii acesteia.

2
Art. 75. - Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim ca
urmare a existentei unui conflict de interese prevazut in prezenta sectiune se poate adresa instantei
de judecata competente, potrivit legii, in functie de natura actului emis sau incheiat.

2. Notiune si principii
Conflictul de interese reprezinta situatia in care persoana care exercita o demnitate publica
sau o functie publica, are un interes personal de natura economica, patrimoniala, interes care ar
putea sa influenteze indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce le sunt stabilite prin dispozitiile
constitutionale sau prin alte dispozitii.
La baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea functiilor publice sau a demnitatilor
publice stau urmatoarele principii, care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici:
o suprematia legii, potrivit caruia functionarii publici sunt obligati sa respecte
Constitutia Romaniei si toate actele normative aflate in vigoare;
o prioritatea (suprematia) interesului public, conform caruia functionarii publici sunt obligati,
in exercitarea functiei sau demnitatii publice, sa considere interesul public mai presus fata
de orice alt interes;
o impartialitatea (independenta), in conformitate cu care, functionarii publici sunt
obligati sa manifeste o atitudine neutra, impartiala si obiectiva fata de anumite interese politice,
economice, etnice, religioase sau de orice alta natura, in exercitiul functiei lor, ei pot sa-si exprime
opiniile cu stricta respectare a ordinii de drept si a bunelor moravuri;
o integritatea, este principiul potrivit caruia, functionarilor publici le este interzis sa
solicite sau sa primeasca, fie direct fie indirect, pentru ei sau pentru altii, anumite avantaje sau
beneficii in considerarea functiei lor, sau sa abuzeze in orice fel de pozitia pe care o detin; in
exercitarea functiei publice, functionarul public trebuie sa fie un model de cinste si corectitudine;
o profesionalismul, este principiul conform caruia functionarii publici sunt obligati
sa-si indeplineasca atributiile ce le revin cu responsabilitate, eficienta si competenta,
constiinciozitate si corectitudine;
o transparenta decizionala.

3. Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al


Guvernului

3
Persoana care exercita functia de membru al Guvernului, de secretar sau subsecretar de stat
sau alte functii publice asimilate acestora, precum si cel ce exercita functia de prefect sau subprefect,
este obligata sa nu emita acte administrative sau sa nu incheie acte juridice, sa nu ia sau sa nu
participe la luarea de decizii publice de autoritate cu scopul de a produce foloase materiale pentru
sine, pentru sotul sau sau pentru rude de gradul I (art.72 alin. I din legea nr.161/ 2003). In caz
contrar, intervin urmatoarele sanctiuni:
- sanctiuni disciplinare pentru cei ce au savarsit in acest sens abateri disciplinare;
- decaderea din dreptul de a mai exercita o astfel de functie publica pe o perioada de 3 ani;
- plata de despagubiri persoanelor vatamate in dreptul sau in interesul lor legitim ca urmare a
existentei unui conflict de interese.

4. Parere personalã

Cred ca articolul 72, alin. 1 din legea nr. 161/ 2003 este incomplet, intrucat pentru un
membru al Guvernului intr-o lume ideala, nu ar trebui sa existe notiunea de interes personal, nici
macar pentru rude indepartate sau prieteni. Mintea unui membru al Guvernului ar trebui sa se
invarta in jurul notiunii de interes public, insa, din pacate, modul in care Guvernele trateaza
prioritatile tarii ne fac deseori sa ne intrebam de ce si cum au ajuns acesti oameni care nu idee
despre realitatile de zi cu zi, sa ne conduca. Mai ales, ma intreb cine i-a ales? In jurul meu se afla
numai oameni nemultumiti sau care si-au pierdut orice simt civic si interesul pentru ce se intampla
in fruncea tarii, in mahalaua politica care nu ii reprezinta. Si daca asa suntem toti? Si daca asta este
atitudinea generala in Romania, atunci cine i-a ales pe acesti domni care decid prioritatile ca si cum
ar exista intr-un univers paralel celui in care noi ceilalti pur si simplu ne pierdem increderea in
institutiile statului vazand cum se comporta alesii nostri (mai preocupati de marirea taxelor,
programarea vacantelor, de “pomenile electorale” decat de invatamant sau sanatate).
Din pacate, nu putem dovedi, de exemplu, ca acceptarea maririi salariilor profesorilor cu 50
%, nu a fost o strategie de obtinere a unor foloase personale (acest fenomen a luat denumirea
populara de “pomana electorala”) adica simpatia electoratului pentru partidul/ partidele ai caror
membri au fost de acord fara macar sa clipeasca cu o marire atat de semnificativa. Si atunci ne
intrebam: pana acum nu au fost bani? Pana acum nu au fost resurse? De ce tocmai acum au aparut?
Este numai o coincidenta apropierea alegerilor?
Cred ca daca numai acest articol ar fi respectat iar daca alesii nostri ar fi sinceri si ar dori
intr-adevar sa ridice Romania la un alt standard-si nu numai din vorbe- fara a-si urmari propriile
interese (sa ne amintim si cazul Matusii Tamara) am construi o noua lume. Atunci, poate si cei mai
neinteresati dintre noi, poate si cei mai pasivi cetateni s-ar implica cat de cat pentru a ajuta la
consolidarea unei tari care a trecut si asa prin destule.

4
5