Sunteți pe pagina 1din 24

E x t r a o r d i n a r ! E x i s t ă vi a ţ ă p e M a r t e !

REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE

ANUL II. NR.8 - MARTIE 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2 LEI

Profeţii pentru
ROMÂNIA

Ce ascunde
NASA?

Povestea unei
reviste

La Mulţi Ani tuturor


femeilor din România!
EDITORIAL

Bătălia pentru România -II-


mass-media, este evident că lucrurile nu au cum Lupta între minciună şi Adevăr a
Contele Incappucciato să meargă bine. Ce vor aceşti farisei moderni? început
Vor să controleze totul, astfel încât voi, cei De curând, pentru ca să vedeţi până
Am urmărit în perioada scursă între numărul 7 şi 21 de milioane de români, de la cel mai unde merg reptilienii şi slugile
numărul 8 al revistei o serie de evenimente care s-au tânăr la cel mai bătrân, să nu mai acestora, vă voi povesti pe scurt ce
petrecut în România. Printre altele am observat cum ridicaţi fruntea către cer, să vă s-a întâmplat. Noi, echipa
astrologia a fost din nou lovită pe nedrept, deşi acum supuneţi ca vitele la jug, pentru ca redacţională, am primit de la voi
există standard ocupaţional pentru ea. Cum s-ar zice averile lor să sporească, iar voi să fiţi cititorii, multe telefoane şi
este legalizată acum. Dar cine are interesul ca în sclavii lor. Acest lucru loveşte foarte scrisori în ultimele luni şi vă
România să persiste nedreptatea? mult în credinţa voastră pe care o mulţumim foarte mult pentru
Încep prin a vă ruga să faceţi un mic exerciţiu de aveţi în suflete. aprecierile pe care le-aţi făcut.
imaginaţie. Priviţi cu ochii minţii ceea ce se petrece în Se vrea să vi se introducă în suflete Ştim de la voi că revista Cosmos
România. Copii care trăiesc în sărăcie şi mizerie, frica din ce în ce mai mare pentru ziua este foarte aproape de sufletele
condamnaţi de indiferenţa unui sistem putred de corupt, de mâine, căci dacă nu ai un loc de voastre şi că vă regăsiţi în ea. Cu
copii ale căror lacrimi şi plânsete au ajuns până şi la muncă, nu ai bani, dacă nu ai bani, nu toate acestea personal am fost
Dumnezeu, cu părinţi ale căror lacrimi de neputinţă nu poţi să fii liber. atenţionat, de către unii colegi de
se mai usucă pe obraji, cu părinţi care trudesc din greu breaslă, că ar fi indicat să nu mai scriem
pentru pâinea lor cea de toate zilele, o Românie în care Matricea codurilor ADN despre civilizaţiile extraterestre, cu dezvălurile
aceşti părinţi sunt batjocoriţi pe faţă de un sistem politic Dacă vi se năruie credinţa, atunci întunecaţii – şi conexiunile pe care le-am arătat număr de număr.
degenerat, în care milioane de părinţi sunt trataţi ca nişte reptilienii care sunt stăpânii fariseilor moderni vor putea Explicaţia lor a fost pe motiv de ”concurenţă”. Păi în
vite de povară, daţi afară când le vine cheful mai uşor să treacă de bariera de apărare constituită de condiţiile în care şi în alte câteva reviste de paranormal
patronilor înhăitaţi cu mai marii zilei, credinţa în Dumnezeu a neamului românesc. Aşa se scriu despre extratereştri (desigur nu aşa de amplu
aruncaţi în stradă fără milă după o mizează ei pe acest factor, pentru a pune mâna cum o facem noi), cum să facă revista Cosmos
viaţă de muncă cinstită (acolo unde pe Matricea de Configurare. Trebuie să ştiţi concurenţă? Vi se pare normal să existe o asemenea
se întâmplă aşa ceva), o că sufletul colectiv al românilor situaţie? Vi se pare normal ca într-o Românie în care se
Românie în care bătrânii îşi înconjoară ca o alveolă câmpul pretinde că există democraţie şi în care prin Constituţie
plâng soarta şi mor de foame energetic în care stă Matricea, este garantată libertatea de exprimare prin orice
în casele lor sau stând la deoarece există nişte conexiuni mijloace, să ni se impună să nu mai scriem despre ceea
cozi, o Românie în care spirituale între oamenii acestor ce este adevărat?
cinstea şi dreptatea meleaguri şi codurile de energie Dacă voi, cititorii noştri, consideraţi revista noastră
cetăţeanului sunt călcate ale Matricei. ca o sursă de informare asupra Adevărului şi cunoaşteţi
în picioare de slugoii Reptilienii prin slugile lor – Adevărul care în cele din urmă vă va face liberi, atunci
îmbuibaţi ai întunericului, noii farisei, urmăresc să distrugă este clară intenţia din spatele celor care ne-au atenţionat
în care se cere multă câmpul de protecţie alcătuit de la modul acesta. Reptilienilor aflaţi în România le este
muncă şi se plătesc bani sufletul colectiv românesc, pentru frică de această revistă, de ceea ce vă aducem număr de
puţini, în care până şi a putea trece mai uşor către zona număr şi de acum încolo vă garantăm, aşa cum foarte
învăţătura creştină a fost unde se află Matricea. Aceasta este mulţi dintre voi ne-aţi cerut-o, că vom merge mai
pângărită de preoţi masoni, conectată la ADN-ul câtorva departe indiferent ce va fi şi indiferent câte ameninţări şi
cei care ar trebui să apere şi să persoane care trăiesc în România şi atenţionări maliţioase vom primi.
propovăduiască oamenilor care prin ceea ce vor face în plan subtil, Întreaga echipă redacţională vă asigură că această
Cuvântul lui Dumnezeu. vor amorsa energia Matricei. Bineînţeles publicaţie va deveni revista neamului românesc, revistă
Vă place dragi prieteni ce se că pentru a reuşi să distrugă acest câmp prin care vom lupta pentru eliberarea spirituală a
întâmplă în această ţară, despre care protector, format din sufletul colectiv românesc, românilor de sub influenţa întunecaţilor. Să vă amintiţi
însăşi Fecioara Maria spunea în mesajele sale reptilienii prin marionetele lor ştiu ce trebuie să facă. că Iisus este aici cu noi toţi, aşa cum a promis, adică
că este Grădina lui Dumnezeu? Respectiv să inducă frica pentru ziua de mâine prin ”...până la sfârşitul vremurilor...”
prezentarea ştirilor abundente despre crime şi nenorociri
Noii Farisei şi stăpânii lor care se petrec zilnic, apoi să inducă frica de sărăcie (de
Enumerarea anterioară ar fi putut continua, desigur, ce ţi-e frică nu scapi, vorba proverbului) prin salarii
însă am vrut să vă reamintesc imaginea reală a României mici, să epuizeze oamenii psihic prin a-i determina să
de azi, alcătuită nu din cei care conduc ţara, căci aceştia muncească mult (şi astfel nu mai are românul timp să
sunt puţini, ci din 21 de milioane de persoane care citească ceva pentru a cunoaşte Adevărul) şi altele,
trăiesc – cam 18 milioane, de azi pe mâine – şi nu mai care nu au loc aici pentru a fi enumerate.
ştiu ce să facă să scape de această situaţie. O întrebare se Matricea trebuie pornită din nou, pentru că
pune: oare Dumnezeu când l-a creat pe om, prin dinspre ea va fi alimentată Marea Piramidă din
mesagerii săi din tărâmuri spirituale, l-a creat ca să Egipt şi codurile de acces din Sfinx, pentru ca
trăiască sărac şi cu necazuri? Putea Dumnezeu să facă o Vibraţia Nouă să poată fi emisă treptat pe tot
asemenea eroare de proporţii? Absolut deloc! De aceea Pământul, iar reptilienii şi domnia lor să se
actuala stare de lucruri, atât cea de la noi, cât şi în multe sfârşească prin deconspirare. Odată cu
alte locuri din lume, este provocată artificial şi apropierea de Centura Fotonică trebuie
premeditat. activată Matricea de Configurare şi astfel
Ce vor noii farisei în România? Dacă în urmă cu câmpurile de camuflaj ale reptilienilor vor
2000 şi ceva de ani Iisus a fost condamnat de fariseii cade, oamenii având posibilitatea să-i vadă aşa
cărora nu le convenea că El le oferea oamenilor simpli cum sunt în realitate. În timpul unui astfel de
Adevărul pe care doar fariseii îl cunoşteau, acum se proces energetic spiritual, Iisus îşi va face apariţia
întâmplă din nou acelaşi lucru, desigur cu alte nuanţe. cu mare discreţie, lupta cu întunecaţii va începe pe
Din ce motiv se petrec toate acestea în România? Unde faţă, iar o învăţătură cu totul nouă, bazată totuşi pe
se vrea să fie lovit neamul nostru? Vă spunem noi, în principiile divine, va fi împărţită românilor pentru a se
credinţă, căci dacă îi iei unui popor credinţa, atunci i-ai reforma sistemul spiritual şi de ce nu, chiar şi cel
luat totul. Într-o Românie în care până şi patriarhul religios.
ortodox este mason şi are un imperiu financiar şi de

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 2 COSMOS


GÂNDURI PENTRU ROMÂNIA

Misiun e a s pi r i t u a l ă a R o m â n i ei
Dumitru Vamfim şi răutăţii omeneşti care au făcut cu putinţă atâtea acţiuni popoarele Asiei, se vor orienta către religia creştină
de greşită interpretare a voinţei divine. Perpetuarea aproape fulgerător, iar o mulţime de triburi sălbatice se
Pe durata a trei episoade vom parcurge împreună răului va fi stăvilită atunci, iar revelaţiile divine vor vor creştina, aceasta şi datorită marii răspândiri a
profeţiile despre România ale înţeleptului Sundar Singh, ajunge să acopere Pământul, făcând ca tot ceea ce este Bibliei. Creştinismul adevărat, lipsit de dogme, se va
profeţii care vă vor ajuta să înţelegeţi mai bine timpurile bun şi plăcut înaintea lui DUMNEZEU să iasă la generaliza apoi la toate popoarele Pământului, indiferent
pe care le trăim acum. Informaţii interesante, concise şi lumină, pentru a-i ajuta pe oameni să atingă de limbă, de la Polul Nord şi până la Polul Sud.
de mare importanţă găsiţi în cartea “2012 Anul înţelepciunea şi să se desăvârşească. Veţi şti că acele vremuri sunt aproape atunci când
Apocalipsei sau Marea Translaţie?” de Sirius Zoreanu, Acum, când fac cunoscute aceste profeţii, dacă aş fi Anglia îşi va pierde puterea, iar Franţa va fi aproape în
editura Sapienţia, pe care personal vă îndemn să o aveţi român de origine, probabil că aş putea fi învinuit de întregime asimilată de popoarele din jur. Treptat,
în bibliotecă. părtinire naţională, iar dacă aş fi european din puterile statale vor dispărea, ca în locul acestora să apară
Sundar Singh, binecunoscut înţelept şi iluminat comunitatea latină, ar fi fără îndoială unele motive să fiu o nouă putere denumită Federaţia Statelor Pământene,
indian, a trecut la creştinism în urma unei experienţe judecat într-un fel omenesc, cu patimă omenească; însă cu un singur preşedinte, o singură monedă, un singur
spirituale deosebite, legată de o apariţie a lui lisus. În deoarece eu sunt un indian iluminat prin intermediul lui consiliu de conducere şi o singură armată, aeropurtată,
primul deceniu al secolului XX a făcut o călătorie prin lisus Hristos şi ferm stabilit în credinţa creştină, pot folosită doar pentru apărare sau pază internă, soldaţii săi
toate ţările creştine, ocazie cu care Sundar Singh a având menirea de a păstra ordinea în acele zone reunite.
vizitat şi ţara noastră. În România, el a făcut unele În acea perioadă, Rusia va deveni una dintre cele mai
profeţii în legătură cu aceasta. Aceste profeţii au creştine ţări de pe suprafaţa Pământului, Bosforul şi
circulat, încă pe vremea regimului de tristă amintire al Dardanelele se vor scufunda, dispărând complet de pe
dictatorului Ceauşescu, în manuscris, fiind sistematic suprafaţa globului şi de asemenea, o mulţime de insule
prohibite sau confiscate de către organele de securitate, vor dispărea, fiind nimicite de cutremure. În multe locuri
de fiecare dată când erau descoperite la cineva. de pe glob, scoarţa pământului va fi zdruncinată de o
Speriată de perspectiva unui reviriment spiritual care mulţime de urgii ce se vor abate asupra oamenilor.
ar putea să se manifeste în poporul român, prin Bisericile purtătoare de har divin se vor uni într-una
dinamizarea încrederii în resursele sale fabuloase şi prin singură, supranumită Biserica Creştină Drept-
cristalizarea ideii că românii sunt un popor ales de credincioasă, Apostolică şi Misionară, care va pregăti
DUMNEZEU, Francmasoneria mondială şi, la ora aproape întreaga lume pentru transformările spirituale
actuală, cea locală, a urmărit cu îndârjire şi viclenie să ce vor avea loc la nivelul întregii planete. Tot atunci va
minimalizeze importanţa acestor profeţii susţinând în apărea Anticristul, prin Anticrist înţelegându-i pe toţi
nenumărate rânduri că aceste profeţii nu au existat aceia care, mai mult sau mai puţin conştient, luptă cu
niciodată (în ciuda faptului că ele circulă încă din anul îndârjire împotriva lui DUMNEZEU şi contra
1940 şi sunt cunoscute de zeci de mii de oameni). Şi, ca spiritualităţii veritabile, urmărind prin toate mijloacele
o culme a absurdului, unii înverşunaţi duşmani ai să triumfe forţele obscure (satanice) ale întunericului şi
acestor profeţii au susţinut, nici mai mult nici mai puţin, minciunii, ce menţin fiinţa umană într-o stare de
că Sundar Singh nici nu a existat vreodată. inconştienţă şi sclavie letargică. Atunci multe lupte de
Toţi cei care lecturează aceste profeţii trebuie să nu idei se vor da, fără nici un fel de armă, pentru nimicirea
ia în considerare tentativele francmasonilor, care sunt parţială sau deplină a adevăratei credinţe în
duşmanii acestui popor, de a anula, prin tertipuri DUMNEZEU.
murdare, mesajul profund spiritual al acestor profeţii. Toate acestea şi multe altele, deşi poate acum
Cine are urechi de auzit, să audă! necrezute de unii oameni, mai târziu totuşi se vor realiza
după cum vă spun, din voia lui DUMNEZEU. Vor face
excepţie de la pedeapsa focului nimicitor şi a măcelului
TEXTUL PROPRIU-ZIS AL ce se vor desfăşura pe aproape întreg globul pământesc,
vorbi cu toată uşurinţa, încredinţându-vă că acum nu fac România şi locurile supranumite sfinte din Palestina.
PROFEŢIILOR LUI
altceva decât să exprim voia lui DUMNEZEU. În anii şi Netrecută prin sabie va rămâne de asemenea cetatea
SUNDAR SINGH lunile care vor veni, în ţara voastră (România), scoarţa Vaticanului, dar puterea sa de influenţă, atât de pregnant
Pământului va lua foc, clima va suferi unele schimbări, urmărită, se va reduce aproape la zero.
„Să nu vă surprindă deloc acest fel de adresare cutremure îngrozitoare vor distruge multe dintre România va trece prin mai multe faze de transformări
deoarece fac aceasta pentru a nu vă lăsa să fiţi înşelaţi de clădirile existente, uragane şi vânturi puternice care vor fundamentale, devenind în cele din urmă, graţie
această înscenare satanică atât de abil pusă la punct ca să apare pe pământ şi pe mări, vor nimici îndrăzneala orientării ei către DUMNEZEU şi a spiritualizării
vă înşele. Eu ştiu că România are o mare misiune obraznică a oamenilor bazaţi numai pe aşa-zisa putere a exemplare, un veritabil focar spiritual, ce va putea fi
dumnezeiască de redresare spirituală ce o va face până ştiinţei. comparat cu miticul „NOU CANAAN". Capitala acestei
la urmă să se înfăţişeze ca un veritabil model demn de Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului va ţări, Bucureşti, se va transforma până la urmă într-un
urmat pentru întreaga umanitate. Este necesar să fac face cunoscute lumii cele mai groaznice crime şi centru divin esenţial al acestui focar. Această capitală
această mărturisire- profeţie în faţa popoarelor întregii Pământul va cunoaşte cele mai cumplite boli care vor unică a polului spiritual al planetei va fi aproape în
lumi, creştine sau de alte religii, fiindcă toate semnele apărea pentru a fi nimicită existenţa oamenilor răi sau întregime reconstruită, rămânând în cele din urmă o
marchează schimbările spirituale uluitoare care vor avea perverşi. În acele timpuri de mari schimbări, în alte aranjare de construcţii, în formă inelară, având 7 km în
loc în curând. Spusele mele nu trebuie să vă determine locuri de pe Pământ un sfert din omenire va dispărea diametru şi ea va fi considerată de toate popoarele drept
să mă consideraţi un fanatic simpatizant al românilor fulgerător, iar după aceasta, la a doua încercare, din cei un veritabil „NOU IERUSALIM" pământesc.
care îşi imaginează himerice plăsmuiri, căci cea care mi- rămaşi în viaţă şi îngroziţi se vor suprima încă aproape Chiar dacă spusele mele vă uimesc, trebuie să vă
a inspirat, fără putinţă de tăgadă, aceste profeţii este un sfert, restul se vor orienta trup şi suflet către mărturisesc tuturor că aceasta se va întâmpla întru totul
Preasfânta Născătoare a lui lisus şi reamintesc din nou DUMNEZEU - de la cel aflat la sânul mamei şi până la în acele vremi viitoare, deoarece toate acestea reprezintă
că, din câte simt, locul de cinste în ocrotirea României îl cel mai îndârjit tiran ce păşeşte pe scoarţa Pământului. voinţa atotputernică a lui DUMNEZEU şi nu pe aceea a
ocupă Maica Domnului şi apoi marile puteri cereşti, la Însă vă atrag atenţia să nu socotiţi după calendarul oamenilor. Toate popoarele de pe întregul Pământ vor
toate acestea mai adăugându-se şi majoritatea sfinţilor intereselor voastre meschine schimbările spirituale ce participa la diferite activităţi comune, având drepturi
din cer. vor avea loc la nivelul lumii pământene, căci iată, după egale în acest nou centru spiritual, considerat drept
În curând aproape toate popoarele neamului omenesc cum am văzut eu în spirit, aceste transformări vor veni manifestarea NOULUI IERUSALIM biblic, egalitatea
vor deschide ochii, contribuind la împlinirea realităţii peste voi şi chiar vă vor lua prin surprindere dacă veţi în drepturi a tuturor ţărilor şi popoarelor fiind pe bună
orânduite de DUMNEZEU şi se vor supune voinţei rămâne neclintiţi în încăpăţânarea voastră şi până atunci dreptate o condiţie esenţială în faţa Bunului
divine mult mai bine decât altă dată, deoarece atunci vor nu veţi ajunge să credeţi în DUMNEZEU. DUMNEZEU.
lua sfârşit într-o mare măsură manifestările îndărătniciei Mulţi oameni dintre cei care alcătuiesc la ora actuală Vom continua in numărul următor

COSMOS PAGINA 3 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


VIAŢA PE TERRA

Cum vom trăi în a 5-a dimensiune?


descrise în text se vor termina, va fi un „...Cer nou şi dorinţele. Unde este atunci misterul şi răspunsul? Iată
un Pământ nou...”. Desigur că această frază are unde dragii mei. Ei şi alţii care sunt, acolo unde trăiesc,
conotaţie dublă, căci Ioan se referea la două nu sunt atenţi şi în loc să-şi fixeze energia mentală pe
componente principale: Pământul însuşi ca entitate, planul mental, deci acolo unde îi este locul, ei plasează
precum şi fiinţa umană. Dacă în privinţa planetei ştim energia propriului mental pe planul astral al dorinţelor,
că se îndreaptă către o stare nouă de existenţă, astralul fiind planul formelor iluzorii şi efemere. De
actualele fenomene naturale fiind procesul de aceea tot ce proiectau mental dura o vreme după care se
purificare pentru accesul la această nouă stare, în destrăma. Ori o formă gând mentală durează etern faţă
privinţa oamenilor lucrurile stau cam în acelaşi mod, de o formă gând astrală. Acesta este secretul. Deci
însă cu nuanţele de rigoare. pentru a înţelege cum veţi trăi în a 5-a dimensiune, poate
S-a scris şi s-a comentat mult pe mapamond, despre unii dintre voi deja trăiţi, este necesar să vă explic
cum va fi viaţa omului în dimensiunea a 5-a. Acest anumite aspecte.
Mahatma aspect este direct legat de transformările prin care fiinţa Odată ce vă plasaţi energia mentală pe Planul Mental,
umană va trece, prin procesul de translaţie prin unde se află originea sa, aţi rezolvat problema. Începând
Aceşti ani pe care îi parcurgem reprezintă finalul
dimensiunea a 4-a a astralului, pentru a ajunge în cea de- cu acel moment veţi simţi că aura voastră şi chiar corpul
Apocalipsei şi sfârşitul unei stări de lucruri relativ
a 5-a a mentalului. Căci deocamdată oamenii şi-au fizic, se vor simţi mult mai bine, vă veţi simţi revigoraţi
anacronice, raportată la Principiile Divine. Să vedem
folosit mentalul doar pe planul astral şi prea puţin pe şi asta deoarece voi veţi capta mai multă lumină
cum se va transforma planul lumesc al celor trei
planul mental. A nu se confunda corpul mental cu planul spirituală, acele particule subcuantice existente şi tot
dimensiuni, odată cu terminarea anului 2012...
mental. ceea ce vă puneţi în gând se va împlini, desigur în sensul
Mayaşii – acest misterios neam derivat din strămoşii
Cerul vechi şi Pământul vechi în raport cu omul benefic. Aşa cum aţi citit în revista noastră, activarea
călători ai geto-dacilor, aveau un sistem astronomic
reprezintă corpul său actual şi mentalul, ale căror Corpului de Lumină, acesta fiind Corpul Mental sau
exact, cu care realizau calcule complexe în raport cu
structuri se vor schimba. Mai ales că la acest fenomen va Corpul de Slavă (Universul este o creaţie Mentală –
Universul şi dimensiunile acestuia. Ei au lăsat încifrat în
contribui şi Centura Fotonică. Cerul nou şi Pământul prima lege a Kybalionului), duce la intensificarea
celebrul lor calendar mayaş profeţiile legate de cea de-a
nou vor fi corpul uman transformat şi mentalul purificat luminozităţii propriei persoane. Tot ceea ce veţi dori să
şasea lume, care va începe în 2012. Transmisiunile
şi urcat de pe planul astral al iluziilor pe cel mental al faceţi se va materializa într-un timp foarte scurt, aceasta
telepatice din ultimii ani realizate de către mediumi şi
lucrurilor concrete. fiind dovada că deja Corpul Mental lucrează pe planul
primite de la spirite elevate din dimensiunile superioare,
Trebuie să înţelegeţi anumite lucruri pentru a vă da său – Planul Mental. Cum aţi putea şti dacă unii dintre
au pus în evidenţă faptul că odată cu 2012-2013 planeta
seama cum va fi existenţa voastră după 2012. Gândiţi-vă voi deja sunteţi cu mentalul pe planul mental? Dacă de
îşi va schimba starea. Ca să înţelegeţi mai simplu, va
de exemplu că în viaţa voastră, până acum, mentalul la un timp încoace orice v-aţi propus vi se îndeplineşte,
trece dintr-o stare în alta, mai rafinată, la fel precum apa
vostru a proiectat şi a pus la lucru energiile sale, pentru înseamnă că v-aţi fixat mentalul pe Planul corespunzător
din vasul de pe aragaz se preschimbă în abur sub
a obţine ceea ce doreaţi. Însă adevărul este că nu aţi lui, iar ideile – care sunt forme gând mentale, prind viaţă
acţiunea căldurii. Însă aşa cum aburul, deşi dispare din
obţinut mare lucru din ceea ce v-aţi propus. De ce s-a animate de energia pe care le-o daţi.
raza vizuală, nu se pierde ci se transformă în altă stare de
întâmplat mereu aşa? De ce în ciuda tuturor eforturilor Astfel vă îndreptaţi pas cu pas către acea lume
agregare, la fel şi Pământul va trece printr-o schimbare
voastre nu vi s-au îndeplinit dorinţele? Vreau să vă spun minunată anunţată de Sfântul Ioan – acesta fiind
substanţială.
că am mulţi prieteni care şi-au însuşit foarte multe acum aici, aşteptând să-şi capete Împărăţia după 2012,
Aşa cum spunea Sfântul Ioan (care trăieşte
noţiuni spirituale, despre cum trebuie să lucreze cu aşa cum i s-a promis de către Iisus Cristos în urmă cu
actualmente în România, reîntrupat, ca şi o parte din

Planeta Noastră - Structură Vie


energiile, au făcut multe cursuri, lucrează excelent cu 2000 de ani.
Apostoli) în textul Apocalipsei după ce evenimentele
energia şi vindecă pe alţii, dar nu li s-au împlinit

la Ea îşi primeşte corpul său, în acelaşi sprijinul tău”-aşa ar putea suna o ne-am obişnuit, ne distrugem habitatul,
Cecilia David mod în care un copil se naşte în pântecul rugăciune pentru împăcarea cu Buna distrugându-ne de fapt şansa la viaţă.
După o logică simplă, nici o structură mamei sale”. Deci suntem fii ai Mamei Maică. Aţi întâlnit voi oare la o altă specie
moartă nu poate întreţine viaţa. Tot ce se noastre Pământeşti şi ar fi cazul să Cândva, demult, când oamenii erau atâta sete de a se distruge, ca la specia
află pe şi în pământ, în apă, în aer este învăţăm să ne respectăm moştenirea oameni şi cunoşteau legile divine, exista umană?
Viul Planetar. noastră divină. Din moment ce toate o relaţie simbiotică între viul
Şlefuiţi până la ignoranţă, orgolioşi şi acţiunile noastre duc la distrucţie, oare nu planetar şi elementele de
inconştienţi, suntem singura specie care este clar că întunericul ne conduce...?! Şi forţă care supravegheau
îşi distruge habitatul. Trist este faptul că noi de ce îi facem jocul? Şi de ce credem bunul mers al lucrurilor. Şi
de acţiunile noastre depinde întreg că nu putem să ne împotrivim, individual toate fiinţele şi toate
ecosistemul. În Evangheliile Eseniene, sau colectiv?? Cine ne-a inoculat ideea că elementele vii iubeau şi
Maica Pământească este la fel de suntem slabi şi veşnic sub control? Şi al respectau pe Buna Maică şi
importantă ca Tatăl Creator. Corpurile cui este controlul?? Şi de ce îl acceptăm totul trăia în armonie şi
noastre sunt făcute din structura Maicii, dacă îl avem pe Dumnezeu de partea binecuvântare. Acum, în
iar spiritul aparţine Tatălui. Copacii sunt noastră?? inconştienţa noastră, ne
fraţii noştri, care ne pot hrăni şi adăposti, Hai să ne întoarcem la izvoare cu mic comportăm ca stăpânii
pe lângă funcţia de bază - oxigenarea cu mare şi să salvăm ce se mai poate absoluţi ai planetei, o
planetară. Ce facem cu ei şi cu planeta salva. De fapt, cei mici învăţând din împărţim şi o zgârmăm
noastră, se vede minut de minut şi ceas de greşelile noastre de generaţii. Dar mai după bunul nostru plac şi
ceas... Am masacrat suprafaţa împădurită ales să-i mulţumim şi s-o slăvim, intrând extragem petrol la greu, fără
a Maicii Geea şi am otrăvit aerul cu în comuniune zilnică cu Maica să ne dăm seama că acesta
coloşi industriali fără valoare. În ultimii Pământească şi cu îngerii ei. Să ne cerem este ,,sângele planetei”. Am
200 de ani tehnologia a adus progres, dar iertare de la sufletul ei viu şi să ne devenit proprietari urâţi şi
şi mult regres. Facem orice ca să întoarcem spăşiţi la sânul ei iubitor! meschini pe avuţia lui
câştigăm bani. Ne furăm chiar aerul pe ,,Maica mea dragă, în numele meu îţi Dumnezeu, când de fapt noi
care îl respirăm şi poluăm apa pe care o mulţumesc şi îmi cer iertare pentru toată suntem chiriaşi vremelnici
bem. neştiinţa şi ignoranţa mea şi a semenilor ai Maicii Pământeşti... Tatăl
În Evanghelia Eseniană, Iisus le spune mei! Maica noastră bună, ajută-ne să Ceresc ne-a dat-o în grijă,
celor veniţi să-i asculte predica îndreptăm şi să conştientizăm că fără tine nu să o otrăvim, să o
următoarele: ,,Adevăr zic vouă, omul nimic nu ar mai fi posibil pentru toate mutilăm, să o zgârmăm, să
este fiul Maicii noastre Pământeşti şi de fiinţele care îşi desăvârşesc evoluţia cu o distrugem! Dar aşa cum

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 4 COSMOS


CĂLĂTORIILE ŞTIINŢEI

C u m v a f i d u p ă 2 0 1 2 ?
Radu Ran o formă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu s-a stabilit Sinele spiritual, ca formă de alimentare a noilor
nici ce carburanţi vor exista, nici cum vor fi formele structuri. Odată cu acest aspect se va declanşa şi emisia
Omenirea se află deja în pragul unor descoperiri economice şi sociale de existenţă şi nici principiile de Marii Piramide din Egipt, care va rezona cu Piatra Sacră
spirituale epocale. Dacă înţelepţii Maeştri Spirituali au evoluţie socială şi umană. Ca urmare, ne întrebăm: cum a Dacilor şi cu tehnologia Templului din Carpaţi.
decis să aducă din Planurile Superioare străvechile va fi după 2012? Schimbările care vor veni în următorii Datorită acestei conjuncturi pe care şi voi o veţi resimţi,
Principii Spirituale, este pentru că a sosit vremea ani vor determina dispariţia monopolurilor în toate conştiinţa umană va cunoaşte o expansiune rapidă şi
trecerii de la o lume la altă lume, cu alte structuri şi domeniile, în primul rând al energiei. Sunt foarte profundă, întocmai cum un foc se întinde repede peste o
alte valori. Ceva cu totul nou se naşte în creuzetul atât importante aceste aspecte deoarece noi toţi vom exista şi pajişte. Foarte mulţi oameni vor folosi energia Sfântului
de tumultuos al acestui prezent ce constituie finalul după 2012 şi trebuie să ştim cum va fi. Duh pentru a realiza lucruri necesare în societate.
Apocalipsei... Tehnologia actuală aşa cum o ştim va trece printr-o
Mulţi şi-au pus întrebarea cum va fi după ce perioada transformare necesară, al cărui stadiu în următorii 200- Dar dacă vreţi să ştiţi cum vom trăi după 2012, citiţi
Apocalipsei va trece. Dincolo de scenariile de tip 300 de ani se va apropia de cea pe care o vedem în în numărul următor despre Programul Codurilor
ştiinţific, economic şi de alte feluri, trebuie înţeles foarte filmele SF. Componentele nanoelectronice vor putea Personale de Acces cu ajutorul cărora oamenii paşnici
clar că o nouă lume viitoare, oricum şi oricare va fi servi ca extensii ale simţurilor fizice, precedând pot modela viitoarea lume.
aceasta, nu se poate configura fără un set de principii revoluţia tehnico-spirituală ce se
bine stabilite şi aplicate. De aceea viitoarea omenire îşi prefigurează la orizontul Noii Ere a
va baza existenţa pe cu totul alte valori. Vărsătorului. Un scenariu foarte
Se ştie din literatura esoterică faptul că Tesla – predictibil ar putea fi următorul: Datorită
marele fizician american de origine română a descoperit readucerii în actualitate a misterelor
mecanismul energiei libere. Aceasta poate fi folosită spirituale ancestrale oamenii vor învăţa
fără a se epuiza vreodată, principiul de funcţionare fiind să-şi dirijeze propriile energii mentale şi
bazat pe relaţia magnetismului cu formele pe care le au spirituale în aşa manieră încât foarte multe
obiectele materiale, acestea la rândul lor emiţând lucruri vor fi puse în mişcare doar prin
anumite energii. Ce-i drept încă din străvechime emisia de unde mentale, iar cu ajutorul
înţelepţii Maeştri Spirituali cunoşteau secretele energiei aparatelor se vor realiza diferenţierile pe
generate de forme, precum şi tainele electromag- frecvenţe.
netismului. De aceea există pe suprafaţa planetei multe Planeta Uranus în 2012 se va afla în
piramide, pe toate continentele, nu doar cele din Egipt. semnul de Foc al Berbecului, ceea ce
Deci putem spune astfel. După ce actuala lume, care este înseamnă că începând cu 2013 societatea
cea de-a 5-a, se va termina ca ciclu evolutiv în 2012, va planetară va utiliza ca energie de bază

Marţienii, iubirea şi copiii indigo


începe a 6-a lume, care încă nu este configurată sub nici focul spiritual, adică energia provenită din

Pare de necrezut că informaţii care vorbesc despre respectiv planeta Marte, Boris a salutat în limbajul
Radu Ran viitorul unei civilizaţii planetare sunt stocate în structura marţian. Cuvântul “Kailis” seamănă de altfel izbitor de
Continuăm în acest număr cu prezentarea ultimei interioară – genetică sau spirituală – a unui copil indigo. mult cu numele unui munte din partea spirituală a
părţi a informaţiilor referitoare la băieţelul minune Însă o astfel de realitate, din punctul de vedere al Ştiinţei Tibetului – Muntele Kailas. De aici se desprinde
Boris. Aşa cum nimic nu este întâmplător în acest Spirituale, nu este deloc incredibilă, deoarece toţi concluzia că civilizaţia marţiană a emigrat pe Pământ, în
miraculos Univers în care trăim, viitorul şi informaţiile Maeştrii Spirituali ai civilizaţiei umane au afirmat urma războiului descris de Boris, care a avut loc pe
relatate de către Boris nu sunt nici ele bizare, deşi par mereu acelaşi lucru, anume că totul cu toate răspunsurile vremea când Lemuria apăruse ca civilizaţie terestră.
incredibile. se află în noi. Despre câteva aspecte ale lumii marţiene băiatul
Partea cea mai interesantă pe care micul marţian a Într-o altă împrejurare, băiatul a fost întrebat de către oferă informaţii relevante. Astfel, în timp ce agenţiile
descris-o s-a referit desigur la viitorul omenirii. Doi ani cercetători de ce se îmbolnăvesc oamenii. El a răspuns spaţiale americane şi ruse se străduiesc – oficial, să
importanţi, 2009 şi 2013 cu catastrofe majore ce vor aşa: ”Boala apare atunci când oamenii nu pot trăi corect găsească urme de viaţă pe Marte, cu ajutorul sondelor şi
schimba optica lumii în privinţa poziţiei faţă de şi fericiţi... Trebuie să-ţi aştepţi jumătatea cosmică. programelor spaţiale, Boris spune multe lucruri
Dumnezeu, sunt doar două repere despre ce ne aşteaptă. Nimeni nu ar trebui să se amestece în destinele altora. prietenilor săi despre Marte. Întrebat de un jurnalist rus
Însă Boris a mai explicat şi alte lucruri la fel de Oamenii nu ar trebui să sufere datorită greşelilor din dacă într-adevăr el a trăit pe Marte, micuţul a răspuns
interesante. trecut, ci să ia contact cu ceea ce le este destinat şi să aşa: “Da, am trăit, e adevărat. Îmi amintesc acele
urmărească să atingă aceste înălţimi, să meargă mai vremuri, când aveam 14 sau 15 ani. Marţienii duceau
Iubirea – o lecţie încă neînsuşită departe pentru a-şi îndeplini visele. mereu războaie aşa că adesea a trebuit să particip la
Poate fi ciudat, nu-i aşa, la un În caz că cineva te loveşte, raiduri aeriene cu un prieten. Puteam să călătorim în
moment dat, să stai să te îmbrăţişează-ţi duşmanul, cere-ţi spaţiu şi timp cu nave rotunde, dar observam viaţa de pe
întrebi: cum adică? Nişte iertare şi îngenunchează în faţa lui. Pământ în nave triunghiulare. Navele marţiene sunt
copii pot să-i înveţe pe În caz că cineva te urăşte, iubeşte-l foarte complicate. Sunt făcute din straturi şi pot călători
oamenii maturi ce este iubirea cu toată iubirea şi devoţiunea ta şi oriunde în univers”. Copilul a mai menţionat faptul că
şi cum trebuie trăită viaţa? cere-ţi iertare. Acestea sunt regulile pe planeta vecină roşie încă există viaţă şi că marţienii
Deşi pare paradoxal, putem iubirii şi umilinţei. Stiţi de ce au încă trăiesc, dar ei se află în subteranele planetei, în
crede că în realitate copiii murit Lemurienii? Şi eu sunt parţial structuri amenajate corespunzător. Foarte ciudat, după
noştri pot fi adevăraţi vinovat pentru asta. Ei nu mai spusele lui Boris, este că marţienii respiră bioxid de
profesori pentru noi, mai ales doreau să se dezvolte spiritual. Au carbon, nu oxigen ca noi, iar aspectul lor este acela al
copiii indigo şi cei de cristal. părăsit calea pe care trebuiau să unor fiinţe înalte de 5-6 metri cu capacităţi incredibile.
Ei ne transmit informaţii pe meargă, distrugând în acest fel Cercetătorul rus Lugovenko care s-a ocupat
care aparent le considerăm integritatea civilizaţiei lor. Calea îndeaproape de studierea micului marţian a declarat că
banale, însă în substratul lor, magiei nu duce nicăieri. Iubirea este Boris nu este deloc un caz singular şi că asemenea copii
aceste informaţii sunt adevărata magie!”. Iată că un copil au mai fost semnalaţi şi în India, China, Vietnam, şi în
purtătoare ale Adevărului. de numai câţiva ani oferă exemple alte zone asiatice. Se pare că prin karmă o parte din
Întrebată despre ce ştie uluitoare despre greşelile pe care civilizaţia marţiană migrată pe Pământ a ales ca loc de
Boris în legătură cu destinul umanităţii, mama sa miliarde de oameni le fac zilnic pe planetă. vieţuire Asia Centrală, iar acest aspect se leagă de
Nadejda a răspuns: ”El spune că poate să ghicească. existenţa din vremuri străvechi a ceea ce Maeştrii
Spune că el ştie ceva despre viitorul Pământului. Mai Viitorul este deja aici! Spirituali au numit Shamballa, Lumea Luminii Tatălui
afirmă că informaţia va juca un rol primordial în viitor, După ce au auzit toate acestea de la băieţelul Nadejdei, pe Pământ.
mai mult decât credem noi acum...”. La rândul său micul cercetătorii l-au întrebat: “Cum de ştii tu toate astea?? / Aveţi cumva un asemenea copil? Nu ezitaţi să ne
marţian, întrebat fiind de unde ştie el toate aceste lucruri, Pur şi simplu ştiu… Kailis…/ Ce ai spus acuma? /Am scrieţi! Încheiem aici povestea micului marţian care a
a dat un răspuns interesant şi surprinzător în acelaşi spus “Salut” în limba planetei mele.” Este evident că în uluit comunitatea ştiinţifică rusă. Pe când şi la noi în
timp: ”Pentru că sunt în mine”. conformitate cu relatările locului său de provenienţă, România astfel de realităţi?

COSMOS PAGINA 5 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


SECRETELE VIEŢII

Învăţaţi să fiţi ca albinele


Mahatma mic cu mare şi îi trage inamicului o bătaie straşnică. semnale biochimice. Atunci dacă ele au propriile păreri
Desigur, multe din ele mor în timpul conflictului, dar chimice, să zicem, de ce nu se ceartă niciodată între ele,
Deseori am văzut în viaţa mea, peste tot pe unde am asta nu contează, stupul să rămână întreg. Când în aşa cum facem noi oamenii, care ne considerăm cununa
umblat, foarte multe situaţii în care oamenii se bagă celulele hexagonale din ceară sunt depuse ouăle de creaţiei? Dacă albinele muncesc şi trăiesc exemplar în
singuri. Apoi tot ei strigă sau judecă sau arată cu stupul lor, se poate spune că ele sunt cu mult mai
degetul, ori cataloghează o situaţie fără să o evoluate decât oamenii, care în fiecare zi găsesc câte
înţeleagă pe deplin, doar din dorinţa de a crede că un motiv de ciondăneală din te miri ce. Ba oamenii îşi
se pricep la ceva mai bine decât alţii. Aceasta este mai şi impun unii altora cu stoicism tot felul de criterii
marea iluzie, marea păcăleală pe care o atrag de acceptare şi de control şi pentru ce? Şi continuă să
singuri din planul astral către mentalul propriu. se lovească cu vorbe tari şi aspre care otrăvesc
Fiecare dintre noi a văzut de-a lungul vieţii atmosfera mentală. Şi au pretenţii mari şi cer mult şi
sale cum arată o albină. Aceste insecte micuţe şi în schimb dau puţin, iar nebunia asta continuă zi de zi,
atât de harnice – spune legenda lor – nu aparţin de parcă asta îi mai trebuia Geei, entitatea aceasta atât
Pământului, ci au fost aduse pe planeta noastră de de minunată care suportă 6 miliarde de fiinţe umane
către o altă rasă umanoidă, care a contribuit la pe ”pielea” ei.
apariţia speciei Homo Sapiens. Începând din De ce nu învaţă oamenii de la insecte precum
primele săptămâni ale primăverii şi până toamna, albinele? Marii Maeştri Shaolin învăţau tehnici
uneori chiar până toamna târziu, albinele zboară performante tocmai de la insecte şi animale, care sunt
peste tot pe unde găsesc flori şi copaci înfloriţi şi cei mai buni Profesori necuvântători pe care
culeg polenul lor. Cercetătorii au constatat în Dumnezeu ni i-a dat să-i avem aici pe Pământ. Şi
studiile lor că de multe ori albinele parcurg chiar oamenii ce fac? Vânează şi ucid animalele pentru
zeci de kilometri când adună polenul, însă se întorc fără albine, o categorie de albine lucrătoare hrănesc din oră restaurante şi case de modă, pentru cosmeticale.
greşeală la stupul din care fac parte. Ce exemplu ne pot în oră puii. Ele nu fac nici o diferenţă că acela e puiul Exploatăm într-un mod barbar munca albinelor
da albinele? unei albine şi celălalt e puiul altei albine, grija faţă de (milioane de tone de miere produc albinele anual, pe
puietul viitor e maximă. Ele nu se ceartă între ele, aşa care oamenii o consumă), când de fapt ar trebui să ne
cum fac mai mereu oamenii. gândim că ele constituie un exemplu oferit de Creator,
Simţul disciplinei şi al sacrificiului
ca să luăm aminte să ne comportăm ca şi ele şi de abia
Aşa cum sunt şi furnicile considerate, la fel albinele
reprezintă insecte care manifestă un instinct social. Sunt Albinele, o reflecţie a Conştiinţei Divine atunci când „Toţi vom fi ca Unul şi Unul vom fi toţi”,
Acum să vă întreb ceva foarte interesant, dragi vom fi o societate ideală, în care nu vor mai fi conflicte
insecte sociale, trăiesc în grup, lucrează zi de zi, atât şi toată lumea va trăi la modul ideal. Şi să ne gândim,
pentru ele, cât şi pentru trântorii stupului, dar şi pentru prieteni. Aşa cum se poate înţelege şi albinele ca orice
vietăţi au alfabetul lor, compus din schimburi chimice de totuşi, că în societatea aceasta umană există trei
matca lor, considerată regina stupului. Ne uităm la ele, categorii: ”albinele”, ”trântorii” şi ”viespile”. În timp ce
mai ales vara, cum zboară din floare în floare şi când informaţie. Oare credeţi că ele atunci când comunică în
interiorul stupului, nu pot avea păreri diferite unele faţă ”albinele” sunt harnice, muncesc fără pretenţii pentru
mai obosesc, că şi ele sunt vietăţi, se mai aşează puţin şi binele tuturor, ”trântorii” se folosesc de rodul muncii
apoi continuă. Ele nu cer bani, nu au pretenţii, nu pun de altele? Dacă fiecare dintre ele, aşa cum a descoperit
ştiinţa, emite atât un feromon (substanţă pentru albinelor, iar ”viespile” imită şi de multe ori fură din
condiţii, nu au ifose ca oamenii, ştiu să-şi facă treaba munca albinelor.
pentru care s-au născut, îşi îndeplinesc exemplar rolul comunicare chimică) de comunicare personală, cât şi
Şi acum întrebaţi-vă: aţi putea învăţa ceva de la

Moda lită ţ i d e f o l o s i re a c r i s t a l e l or
lor în societatea în care trăiesc. Atunci când stupul este unul de comunicare cu restul grupului, atunci înseamnă
că albinele pot emite păreri proprii, sub forma unor albine?
atacat de vreun intrus, familia de albine se porneşte cu

Contele Incappucciato ale corpului, transportând apoi această încărcătură ale sistemului nervos. Pentru a reuşi restabilirea
energetică spre periferia organismului. calmului mental şi liniştirea fondului intelectual
Continuăm să redăm aspecte ale tehnicilor de Este de preferat ca aceste cristale de jad să fie de personal, putem lucra cu cristale din gama albastru şi
utilizare a cristalelor, ca forme de terapie pentru mărimea unui ou de bibilică, deci aproximativ 2 galben. Tehnica este bazată pe impactul privirii cu
ameliorarea anumitor simptome ce pot apare în centimentri în diametru. În cazul inflamării unei culoarea şi energia cristalului respectiv. Se ţine cristalul
organismul nostru sau în aura personală. porţiuni, aplicaţi ametist pe zona respectivă, însă în aşa cu primele trei degete ale mâinii drepte, doar cu vîrfurile
Prezentăm în acest număr câteva metode de utilizare fel încât să fie plasat pe sau lângă un degetelor, la nivelul ochilor. Important este ca
a unor cristale pentru îmbunătăţirea anumitor meridian energetic, pentru ca fundalul să fie doar de o
performanţe. Pentru aceasta este necesar să vă procuraţi energia de inflamare să fie singură culoare, pentru a
un set de cristale mici de mai multe culori, cu aspecte scoasă prin meridian şi nu interfera cu
rotunde, gata prelucrate. eliminată în exterior. Dacă este culoarea cristalului
Pentru a înţelege cum se lucrează cu ele trebuie spus vorba de o perioadă de folosit.
că sunt trei nivele pe care se aplică tehnicile: fizic, convalescenţă după o operaţie sau o Şedinţa respectivă
mental şi spiritual. Partea fizică include şi meridianele boală, folosiţi citrin sau rubin pentru se derulează pe
de acupunctură, partea mentală include şi ochii, iar pe refacerea şi revitalizarea locului afectat. De exemplu parcursul a 15 minute,
partea spirituală se lucrează doar cu Ideea. dacă este vorba de un ulcer stomacal operat, puneţi pe timp în care cristalul se
Bolile corpului fizic centrul plexului solar un citrin sau un topaz rotund. ţine la o distanţă de o lungime
Depunerile de toxine în organism rezultate în urma Desigur, înainte de a folosi cristalele amintiţi-vă să le de palmă înaintea ochilor. De obicei cristalele de culoare
procesului alimentar, precum şi factorii patogeni externi încărcaţi cu un program corespunzător necesar albastră calmează fondul mental şi sistemul nervos,
pot cauza dereglări ale corpului. Ca urmare, pentru tratamentului. inducând o stare de linişte profundă. Trebuie să fie un
reechilibrare energetică şi biochimică trebuie să folosiţi Bolile legate de mental albastru culoarea cerului pentru a focaliza bine emisia
iniţial cristale verzi, pentru introducerea Energiei de Este evident că în societatea modernă există foarte de energie care este captată de către irisul ochiului.
Curăţare. Plasaţi cristale de jad verde pe următoarele mulţi factori care solicită mentalul nostru. De cele mai Trebuie să ştiţi că irisul de culoare căprui absoarbe şi
zone: tiroidă, încheieturile dintre antebraţ şi palme, sub multe ori majoritatea oamenilor ajung să fie stresaţi de împământează, dacă putem spune aşa, cel mai bine
genunchi şi pe porţiunea dintre degetul mare şi arătător, către aceşti factori, deoarece fie nu-şi educă suficient energiile dintr-un cristal, într-o astfel de terapie. Irisul
precum şi pe partea interioară a cotului. Acest tip de mintea, fie nu sunt suficient pregătiţi pentru a face faţă verde rezonează la lungimea de undă corespunzătoare
amplasare atrage energii de vindecare din planuri subtile atâtor sarcini. Consecinţa este că apar disfuncţii la nivel capacităţii de vindecare, precum şi de refacere a
şi încarcă partea superioară a meridianelor de energie mental care sunt însoţite uneori de dereglări temporare sistemului nervos în urma unui stress foarte mare.

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 6 COSMOS


VOCILE TRECUTULUI

Secretele Piramidei Luminii


piramida mayaşă de la Palenque, pus la punct în memoria sa, pe baza cunoştiinţelor
Contele Incappucciato
care este orientată – vi se astronomice şi astrologice, Jemmanuel - Hermes - Enoh
pare cunoscut? – a ajuns în Egipt şi a început proiectarea şi demararea
Geea... această entitate vie înzestrată
către Pleiade. propriu zisă a Piramidei Luminii.
de Creator cu Suflet şi Spirit...
Aşa cum am spus, datorită capacităţilor sale spirituale
Multe grozăvii a văzut Geea de-a
Jemmanuel prevăzuse o decădere a puterii sacerdotale a
lungul sutelor de mii de ani,
Dinastiei Albe în viitorul următorilor mii de ani. Ca să
evenimente teribile petrecute
realizeze o alternativă care să rămână ascunsă pentru
în negura vremurilor când
mai târziu, el şi echipa de proiectanţi, la care se
întunericul ducea lupte
adaugaseră echipe din Pleiade şi Sirius cu tehnologie
sângeroase împotriva
avansată, au realizat şi un sistem de codare a viitorului
Luminii...
omenirii, direct în piatră. Se cunoaşte acum despre acest
Aşa după cum am
sistem de măsurare a evenimentelor care s-au petrecut în
relatat în numerele
istoria civilizaţiei umane, descoperit de arheologii de
anterioare ale revistei,
egiptologie. Linii şi cote exacte, urcări şi coborâri de
în vremuri de demult
praguri ce corespund unor cifre precise esoterice,
au venit pe Pământ
precum şi configurarea unor geometrii ale acestor cote,
reprezentanţi ai unor
linii şi praguri, au pus în evidenţă ceea ce cercetătorii
urmaşi ai civilizaţiei
contemporani au numit ”Secretul Marii Piramide” sau
umane plecate de pe
”Profeţiile Marii Piramide”. Şi asta deoarece, după
planeta noastră cu mult
sofisticate măsurători şi calcule, cercetătorii au descifrat
înainte de Lemuria.
rezultate matematice ce corespundeau cu multe
Migraţia lyranilor şi a celor
evenimente ale istoriei omenirii din ultimii 2000 de ani.
din Pleiade, în urma Marelui
Deci încă de dinainte de Potop, după cum se
Război Galactic a dus la
Ce trebuia demonstrează din străvechi texte iniţiatice şi esoterice,
reîntoarcerea pe această
să realizeze Piramida Luminii a fost începută pentru a pune la punct
minunată planetă. Însă ca de
g r u p u l reţeaua spirituală. Urma ca la finalizarea ei să fie
fiecare dată, unde Binele şi Lumina
p l e i a d e a n amplasat în vârf un cristal uriaş de formă tetraedrică cu
se instalează, la scurt timp hop! şi răul şi
împreună cu lyranii şi latura de 7 metri, dintr-o varietate rară de cristal adusă
întunericul vin.
cu cei din Sirius? Aceste din Pleiade, de culoare purpurie, ce îndeplinea rolul de
amplasamente proiectate şi emiţător de frecvenţă stelară către Pleiade, Sirius şi
Aducerea Prezenţei pe Ter-Ra realizate după o geometrie sacră divină aveau rolul de a Lyra. Acordarea acestui cristal purpuriu la codurile de
Am mai spus că Ter-Ra este Pământul Soarelui, aşa se aduce pe toată planeta energia spirituală a ceea ce se frecvenţe ale Confederaţiei ar fi asigurat menţinerea
numeşte planeta noastră în limbajele civilizaţiilor numeşte în textele esoterice Prezenţa, adică Energia care legăturii permanente cu Sacerdoţii Consiliului
stelare. Dacă uzurparea Dinastiei Albe a Sacerdoţilor se numeşte Tatăl, care posedă Inteligenţa Infinită. Confederaţiei, pentru a cunoaşte zilnic starea
pleiadeni şi lyrani a dus la complicarea lucrurilor în plan Prezenţa trebuia să formeze un scut protector pentru evenimentelor de pe Ter - Ra.
terestru, totuşi, cu mult înainte de a se petrece acest întreaga civilizaţie umană şi pentru planetă, contra Aceasta este pe scurt istoria secretului Piramidei
lucru, Thot - Jemmanuel a prevăzut această desfăşurare emisiilor mental-spirituale ale reptilienilor şi astfel Luminii. Multe evenimente încifrate în arhitectonica ei
a lucrurilor cu mii de ani înainte, pe vremea când în această rasă nu ar mai fi putut supravieţui pe Pământ. interioară s-au petrecut în istoria omenirii. Însă este oare
Atlantida servea pe funcţia de Mare Preot al Flăcării Alb Este evident că s-a început construirea Piramidei ciudat faptul că brusc una dintre liniile configurate încă
– Argintii. Împreună cu ceilalţi sacerdoţi din grupul Luminii din Egipt cu mult înainte de domnia lui de acum 15.000 de ani se opreşte într-un loc de unde ar
pleiadean a pus la punct un plan de orientare a evoluţiei Akhnaton, pe vremea căruia, aşa cum am spus în fi putut continua, dar nu mai continuă? Cercetătorii
lui Homo Sapiens, despre care Jemmanuel ştia clar că va episodul anterior, se reinstalase cultul lui Unul şi religia egiptologi au realizat câteva calcule şi au concluzionat
fi victima reptilienilor. Pentru a stăvili invazia solară. că este vorba de anul 2012.
întunecaţilor pe Ter - Ra s-a trecut la planificarea şi Rolul celor 13 piramide era acela de a forma o reţea Oare ce ştia Jemmanuel – Hermes – Enoh – Iisus cu
proiectarea celor 13 piramide existente pe planetă, dintre energetică subtilă, stabilă, alimentată de sacerdoţii atâtea mii de ani în urmă şi noi nu ştim? Şi mai ales
care cea mai importantă este cea din Egipt. Nu numai că fiecărei piramide de pe fiecare continent şi astfel de a cât de înţelept trebuie să fie acest Mare Spirit, dacă ştia
Jemmanuel cunoştea foarte bine astronomie, dar ajuta şi planeta să îşi ridice vibraţia cu mult înainte de din Ciclul Cosmic anterior ce urma să se întâmple în
amplasarea complexului arhitectonic de la Gizeh, intrarea omenirii în actualul ciclu Kali Yuga – Vârsta actualul Ciclu?
realizat în timp, trebuia să ţină cont de poziţia raportată Întunecată. Cu alte cuvinte, realizarea celor 13 piramide
astronomic la Sirius, în aşa fel încât pe liniile de energie trebuia să asigure Lumina în Ciclul Întunericului. Că nu
cuantică cei din Sirius să poată transporta suficientă s-a întâmplat aşa, o dovedesc faptele consemnate în
energie spirituală pe Pământ. istoria umanităţii. Totuşi...
Piramida Luminii din Egipt avea să fie conectată cu
Destinul omenirii încifrat în Piramida
Cursuri de Iniţiere în Ocultism şi Magie Luminii
Pentru că se prevăzuse interferenţa reptilienilor
în această grandioasă operă spirituală demarată de
pleiadeni, de către Jemmanuel şi ceilalţi
Organizăm cursuri de Iniţiere în sacerdoţi, s-au luat o serie de măsuri pe baza
Ocultism şi Magie. Cursurile se Legii Karmei şi a Iubirii. Astfel, pe vremea când
desfăşoară pe grade. se începea proiectul ridicării Piramidei Luminii,
La cerere se asigură material de studiu. Jemmanuel se năştea pe teritoriul străvechii
Aceste cursuri se ţin în zilele de Ramania – Dacia de mai târziu. El ştia că trebuia
sâmbătă. să plece către Egipt pentru a iniţia planurile de
Persoanele interesate sunt rugate să se construcţie, aşa că şi-a onorat această misiune.
adreseze redacţiei revistei Cosmos, la Egiptenii băştinaşi ai rasei Homo Sapiens l-au
telefon 0767 038 373, persoana de numit Hermes Trismagister - Kharmes
contact - Contele Incappucciato Trismagister, adică Maestrul Karmei, în timp ce
semiţii i-au atribuit numele de Enoh. Având totul

COSMOS PAGINA 7 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


CĂLĂTORIND PRIN TIMP

Din tainele esenienilor


Cecilia David ca un maestru, căci ea era prorociţă şi vindeca prin
rugăciune.
Esenienii au fost o fraternitate mistică şi profetică, Bazele învăţăturilor eseniene au fost puse de către
un ordin religios în interiorul iudaismului. Ei se Samuel, Ilie şi Saul şi au apărut ca o necesitate de-a se
împărţeau în diferite grupe sau secţiuni. La bază existau păstra învăţătura intactă, datorită certurilor şi
două obiective principale: pregătirea anumitor indivizi neînţelegerilor dintre saducei şi farisei. Esenienii doreau
pentru profeţii şi formarea de misionari. să menţină tradiţiile timpurilor vechi când
Esenienii erau un grup de oameni angajaţi într-o supranaturalul făcea parte din viaţa oamenilor. Aceştia
căutare sinceră, care nu se situau în linia religioasă aveau experienţe neobişnuite, vise, viziuni, voci sau alte
oficială definită de rabinii epocii. Adunările lor erau o fenomene prin care se interpretau obiceiurile, legea,
istoria poporului evreu (toate făgăduinţele care au fost interioare şi exterioare. Tot acolo se alegeau tinerii ce
serie de meditaţii cu folosirea anumitor rituri şi formule
făcute lor) şi cum au fost ele interpretate chiar de cei aveau să fie educaţi special pentru a deveni canale prin
ritualice care veneau din timpuri foarte vechi când a fost
care trebuiau să le păstreze. Eseniana Judita făcea un care să vină binecuvântarea în lume. Vom vorbi în
înfiinţat Tabernacolul. În aceste adunări se interpretau
efort constant de culegere şi conservare a acestor tradiţii, numărul următor despre Naşterea lui Iisus şi despre
profeţiile şi făgăduinţele făcute în privinţa timpului şi
dar şi o cronică a evenimentelor. Astfel încerca păstrarea familia sa eseniană.
luminii când Mântuitorul făgăduit va veni. Toate aceste
documentelor şi tradiţiilor orale, scriindu-le. Vorbind Şi îl anunţăm pe această cale pe dl. Mihăiţă Savu din
adunări erau secrete, fiindcă aşa cum am mai spus,
despre ea, Edgar Cayce spune că a fost profesoara lui Slatina că nu avem ştire despre nici o comunitate de
religia oficială se opunea acestora. Şcoala Profeţilor era
Iisus într-un timp şi foarte apropiată de el sufleteşte! El, esenieni, la noi în ţară cel puţin. Probabil o parte din cei
întemeiată de Ilie, studiul şi propagarea acestor profeţii
care a devenit Calea şi Adevărul, a fost trimis de ea ca să de-atunci s-au reîncarnat în lume pentru a fi purtătorii
era a lui Samuel. S-a spus că mişcarea era egipteană (ea
studieze în Persia, Egipt şi India, cunoaşterea perfectă a luminii şi iubirii planetare. Şi cum şi noi românii facem
de fapt nu era), deşi o adoptaseră şi cei din Egipt.
activităţilor sale pe plan mental. parte din lume, e posibil să fie şi aici o comunitate de
La esenieni, femeile erau considerate egalele
Esenienii erau experţi în astrologie, studiind efectele esenieni.
bărbaţilor în activităţile lor şi în competenţa lor de-a trăi
planetelor, soarelui, lunii, stelelor asupra comporta- V-aţi pus întrebarea de ce vă simţiţi aşa de aproape de
şi de-a transmite adevărurile învăţate. Ele intrau în ordin
mentelor umane. Toată familia lui Iisus a fost eseniană şi ei şi dumneavoastră cititorul nostru fidel? Dacă vă
şi se consacrau lui, deşi în general ele erau consacrate
Ioan Botezătorul era ,,mai esenian ca Iisus”. Şi primii simţiţi atras de ei se poate să fiţi unul din ei! Oricum
ordinului de către părinţii lor. Totuşi, acest lucru se făcea
discipoli, Apostolii, au fost esenieni din tată-n fiu. Toţi mulţumim pentru aprecieri şi pentru interesul dvs. Şi
întotdeauna liber de-a lungul unei angajări progresive.
esenienii profeţi erau stabiliţi pe muntele Carmel unde încerc aşa cum m-aţi rugat să furnizez date despre
Consimţeau şi acceptau restricţii la anumite alimente şi
aveau Templu. De fapt Templul de pe muntele Carmel Fraternitatea eseniană, atât cât îmi stă în putinţă.
la relaţiile sexuale în anumite perioade. Esenienii aveau
era centru religios al Frăţiei Eseniene. Acolo erau Documentare după “Universul lui Edgar Cayce” de

Channelingul - comunicarea viitorului


un nivel cultural foarte înalt. În timpul lui Iisus persoana
învăţate misterele Omului, legătura sa cu forţele Dorothee Koechlin de Bizemont
care-i conducea era o femeie, se numea Judita şi cuvânta

Radu Ran intelectuală personală, datorită unui nivel scăzut de Vibraţia – etalon al channelingului
pregătire. De aici apare ideea exactităţii şi acurateţei Iată deci că în acest fel se stabileşte un etalon al
mesajelor primite şi transmise mai departe. veridicităţii atât a spiritelor care transmit, cât şi a
Aşa cum am relatat în numărul trecut al revistei,
channelingul reprezintă de acum o formă de comunicare
Discernământ şi pregătire spirituală informaţiei primite de persoana respectivă. Şi mai mult
din ce în ce mai larg răspândită în cercurile Atunci când vorbim de transmisii de channeling ne decât atât, dacă cel sau cea care face channeling nu este
parapsihologice. Desigur, unii fac spectacol cu acest referim la un mecanism dublu, în care sunt implicate suficient de curat energetic şi spiritual, oricât de mult s-
channeling, realizează adunări mari de mii de oameni şi două entităţi. Prima este entitatea aflată pe un alt plan de ar strădui să transmită corect informaţia, aceasta va
încasează foarte mulţi bani, denaturând frumuseţea şi existenţă, de obicei într-o dimensiune subtilă superioară. ajunge distorsionată la cei din jur sau se va pierde în
înţelesul acestei capacităţi spirituale pe care, de altfel, Cea de-a doua este persoana întrupată care primeşte aura celui care transmite, provocându-i fie blocaje, fie o
orice individ uman o poate avea. seturile de informaţie. Desigur există şi channeling între stare de supraîncărcare şi în acel moment transmisia
Există în prezent foarte multe persoane în lume şi două persoane întrupate, care se găsesc la distanţe mari încetează.
chiar la noi în România, care primesc multă informaţie una faţă de cealaltă, însă despre această variantă se Cunoaşterea – Cheia discernământului
prin channeling. Unii sunt mai bine pregătiţi ca nivel vorbeşte prea puţin. Să facem o referire şi la acele situaţii riscante în care,
spiritual, alţii îşi pun involuntar amprenta energetică şi Ce trebuie ştiut despre conexiunea entitate subtilă unele persoane care primesc informaţii prin channeling
transmiţătoare - persoană întrupată receptoare? În pot să se păcălească straşnic, inducând în eroare şi pe
primul rând este necesar să se înţeleagă faptul că cel sau alţii. De altfel este cazul acelor persoane, care există şi
cea care primeşte mesajele trebuie să reuşească să pe la noi prin România, care pretind că primesc
discearnă dacă mesajul provine de pe Planul Astral al informaţii foarte preţioase. Unii chiar au fost Maeştri,
informaţiilor iluzorii sau de pe Planul Mental al datelor dar au alunecat nefiind capabili să discearnă de la care
concrete. Deci discernământul trebuie să fie dezvoltat nivel le venea informaţia prin entitatea respectivă.
pentru a vedea dacă transmite o entitate a astralului sau În cazul în care cineva vrea adoratori şi fani, îşi
a planului mental. construieşte în jurul său grupuri – grupuri, în multe
În al doilea rând, atunci când vă duceţi undeva unde locuri şi susţine că doar informaţia sa este adevărată.
se realizează channeling este necesar să vă lămuriţi Acest tip de persoană - channelerul, neavând poate prea
asupra nivelului spiritual al persoanei care transmite. mult discernământ, ori poate din ambiţia spirituală
Prietenii arcturieni atenţionează asupra acestui aspect în menţionată, dintr-o dată începe să audă mesaje, are
felul următor: ”Sunt aceste persoane experimentate în viziuni cu entitatea, sau îi simte energia şi fiind extaziat
lucrul cu cifre şi aspecte ale dimensiunii realităţii de care poate da crezare la tot ceea ce entitatea îi spune: “Sunt
aparţin, dar mai au de învăţat în ceea ce priveşte Marele Maestru din dimensiunea X a iubirii şi a luminii
viziunea spirituală? Sau poate au această viziune şi deţin toate răspunsurile la întrebările voastre”.
spirituală, dar nu reuşesc să o transmită cu eficacitate Aceste persoane nu fac altceva decât să aducă amăgire
celorlalţi. Şi ce înseamnă “lumea de dincolo de cea a în jurul lor şi tragic este că sunt foarte mulţi oameni care
voastră”? Vin acele spirite dintr-o dimensiune mai înaltă dau crezare unor astfel de oameni, în loc să creadă în
a Universului Celui Radiant sau aparţin domeniului adevăraţii transmiţători de channeling, care nu se laudă
astral? Acesta este un aspect important de clarificat şi nici nu fac paradă de asta şi care rămân oameni curaţi
deoarece planul astral nu poate fi considerat ca fiind o şi cu adevărat iubitori de Dumnezeu.
sursă de informaţii de încredere”.

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 8 COSMOS


SEMNALE

C â t s u n t e m d e m a r i ?
Există acum copii care materializează şi ales de teoria non-sensului creată de nu ştiu ce minţi
Cecilia David
dematerializează, vindecă pe loc, levitează... Şi asta este bolnave sau ignorante care afirmă că totul este haos şi
tot fizică aplicată, dar ne entuziasmăm precum copiii la universul s-a născut din acest haos? Este posibil oare să
Mă tot întreb de ce acum s-a ascuţit competiţia între
circ. Există descântători, mediumi, ghicitori, ne mai îndoim de faptul că o mare putere divină pozitivă
oameni mai rău decât lupta politică. Lupta pentru
vindecători, care habar nu au cum funcţionează toate comandă acest mecanism cosmic!? Universul nostru are
putere pe toate domeniile tot luptă este, chiar dacă o
acestea, dar le manifestă. Şi sunt mândri de ei şi se cred peste o sută de miliarde de galaxii. Fiecare galaxie are la
mascăm cu intenţii bune.
deosebiţi şi îi tratează cu superioritate pe toţi care vin la rândul ei peste o sută de miliarde de sori. Imaginaţi-vă
Este acum o sete de afirmare atât de puternică, încât
ei neştiutori şi temători. Şi ce simple sunt lucrurile când câte planete gravitează în jurul acestor sori... şi
te şi miri că oamenii mai pot vieţui unii lângă alţii fără
poţi să-nţelegi că toate astea sunt fizică aplicată! Că informaţia devine de neacceptat pentru minte şi, dacă
să se omoare ca să scape de concurenţă. Au apărut (după
primim unii în această viaţă astfel de daruri este perfect numai universul nostru este atât de vast, vă puteţi
revoluţie) fel de fel de maeştri, supramaeştrii,
adevărat. Le primim fiindcă aşa ne-am luat de-acolo de imagina întreaga creaţie!?
submaeştrii, iniţiaţi de diferite grade, guruşi şi sensei de
sus şi fiindcă avem nevoie mai mult ca oricine de ele, să Bhagavad Gita- spune că universul nostru are trei
toate gradele, unul mai tare ca altul, Iisuşi şi Fecioare,
nu greşim. Şi dacă le avem şi ne folosesc nouă, evident gune sau calităţi de bază ale conştiinţei. Toate galaxiile
întrupate, ba chiar şi zeităţi împrumutate şi toţi, dar
că putem să le folosim cu modestie şi bun simţ şi pentru manifestă o gună sau alta. Există galaxii în care
absolut toţi sunt cei mai mari, cei mai tari, cei mai
cei care au nevoie de îndrumare. Până acum latura predomină tama-guna. Locuitorii lor sunt sălbăticiţi şi
forţoşi... Unii cunosc jocul cu energiile, lucrează cu ele
spirituală era activată la câţiva care mergeau în şir incapabili să aspire la înălţimi spirituale. Ei sunt în
şi fac ,,minuni”. Alţii mişcă obiecte, îndoaie linguri,
indian pe-o cărare strâmtă. Acum cărarea s-a lărgit şi se permanenţă într-o stare de conflict şi război şi domneşte
aduc sau gonesc ploaia. Toate acestea sunt fizică
poate merge pe ea câte doi sau trei în colaborare canibalismul. Poftele trupeşti şi plăcerile animalice sunt
aplicată în acest plan tridimensional! Cei care lipesc
perfectă. Crezându-i pe alţii mai tari şi mai mari, cădem considerate bunuri de preţ oferite de viaţă. Există galaxii
obiecte pe ei sunt oameni cu un magnetism puternic.
în păcatul ignoranţei şi le dăm lor puterea noastră! Şi printre care şi Calea Lactee unde predomină raja-guna.
Dacă sunt cu plus pe magnetism, sigur au minus pe
dacă ne minunăm de ce fac unii şi alţii, de ce nu ne-am Planetele acestor galaxii sunt populate cu fiinţe mai
electricitate. Deci există totuşi un dezechilibru şi
minuna de ce face Dumnezeu!? conştiente de sine, a căror preocupare este
ignoranţii ce se mai minunează!
Există (spun Marii Maeştri) 91 de universuri care se autopropăşirea, autoproslăvirea şi autoimportanţa. Şi
rotesc în jurul marelui soare central. Masa acestui soare există galaxii în care predomină sattwa-guna. Acolo
este de 91 de mii de ori mai mare decât masa celor 91 de pretutindeni domnesc armonia şi frumuseţea şi oamenii
universuri la un loc. El este aşa de mare, încât fiecare trăiesc ca în grădina Edenului. Acum se pune întrebarea
din cele 91 de universuri care se rotesc în jurul lui într- legitimă: ce importanţă avem noi ,,marii şi tarii” unei
o ordine perfectă (scara macrocosmică), imită infimele mici planete, dintr-un mic sistem solar, dintr-o oarecare
particule ale unui atom în comparaţie cu soarele său galaxie, una din cele peste o sută de miliarde dintr-un
central, numit nucleu la scară microcosmică. univers, din cele 91 de universuri??
Universului nostru îi trebuie mai mult de 268 Poate nu au o importanţă prea mare nici măcar
milioane de ani ca să parcurgă orbita în jurul marelui Iisus, Budha, Krisna- marii reformatori religioşi de pe
soare central. Această mişcare a universului nostru se Pământ la scara universală, darămi-te la scara Întregii

Sărbători- sărbători!
află într-o relaţie matematică precisă cu mişcarea de Creaţii a Lui Dumnezeu!?
precesie a Stelei Polare. Ce părere aveţi de asta? Dar mai De noi ce să mai spunem!?

Virgil Marcu ritualuri satanice care se fac atunci când este lună plină, planetă vă interesează, nu puteţi face abstracţie de
pe timpul echinocţiilor de primăvară şi toamnă, dar şi al ceilalţi semeni ai voştri ca şi când nu ar exista!!
Dragii mei vă aduc în atenţia voastră câteva solstiţiilor de iarnă şi vară. Este timpul să reveniţi la voi, la sufletul vostru, la
,,sărbători” de care vă bucuraţi, dar nu ştiţi cu adevărat De asemenea sunt ritualuri creştine periodice tip bucuria de a trăi şi de a împărtăşi cu ceilalţi cele mai
ce se întâmplă în culisele acestora. festivaluri sau ceremonii ca ,,Sărbătoarea recoltei” şi frumoase momente ale comuniunii cu Dumnezeul din
Halloween este una din sărbătorile pe care poporul Crăciunul când au loc ritualuri satanice de care oamenii inima voastră! Nu fiţi egoişti cu voi şi nici cu semenii
american o petrece cu mare fast, un fel de mini- Crăciun nu au habar. De obicei ne ocupăm cu cumpărături pentru voştri, toţi cei care deţineţi frânturi ale adevărului,
dacă vreţi, cu pom de Halloween şi toate celelalte. Dar cei dragi şi masa tradiţională de Crăciun. În spatele unor informaţii preţioase care pot ajuta neamul omenesc, nu
să descoperim împreună ce se petrece cu adevărat în asemenea evenimente se întâmplă lucruri de neînţeles mai staţi pe gânduri, oferiţi şi dăruiţi din prea plinul
noaptea de 1 noiembrie! Exceptând manifestarea pentru mintea umană, dar şi dramatice pentru cei ce vostru, pentru ca nimeni să nu mai trăiască trecutul
publicului larg, în acea seară de neuitat se realizează un trăiesc un asemenea fapt. Crăciunul urmează imediat istoric atât de zbuciumat al acestei planete. Prea multe
ritual, în 6 locaţii diferite pe teritoriul american, pentru după solstiţiul de iarnă care este o sărbătoare satanică războaie, prea multă violenţă au defrişat fără pic de milă
toţi cei din Înaltul Consiliu al celor 13. În anumite zone sau druidă numită ,,Ziua care nu este zi”. Pentru marea sufletul vostru şi aşa traumatizat, fie din cauza altora, fie
(locaţii) bine stabilite, cu mult înaintea datei de 1 majoritate a oamenilor de rit creştin acestea sunt chiar din ignoranţa voastră. Totul are un preţ şi se
noiembrie, în acea noapte, în America, se realizează un reprezentări necunoscute ale acestor ritualuri satanice. plăteşte mult prea scump cu pierderea de vieţi omeneşti.
ritual satanic care se desfăşoară pe parcursul a trei nopţi Această zi are legătură cu uciderea vechiului rege şi Omul cununa creaţiei este o valoare prin el însuşi!
consecutive în locurile stabilite. Prima noapte este cea naşterea celui nou, care este o sărbătoare druidă.
de Halloween când se realizează venerarea şi omagierea Pe data de 24 sau 25, la miezul nopţii, se
Satanei, oamenii de rând îi mai spun şi diavol. realizează o ceremonie, un ritual specific ce
Religia creştină aminteşte adeseori despre acest foloseşte copii şi care se numeşte ,,ultimul glob din
personaj de temut, însă cred că aceasta l-a creat să fie aşa brad”. Deci în noaptea de Crăciun se realizează
cum este, pentru a deţine controlul maselor de ritualuri cu copii care au legătură cu împodobirea
credincioşi. În acea noapte de 1 noiembrie se fac multe bradului în noaptea de ajun. Pomul de Crăciun-
vărsări de sânge şi multe sacrificii închinate Satanei. bradul, este un simbol falic, iar aceasta este ceva
Există de asemenea o persoană care joacă acest rol şi păgân. Deci Crăciunul se bazează pe o zi păgână.
care nu face parte din Înaltul Consiliu, însă joacă rolul Încă de pe vremea romanilor creştinii i-au atribuit
Satanei. Se cunoaşte faptul că el este un tele-evanghelist acestei zile o semnificaţie, un înţeles creştin, dar
al unui post Tv religios american- TBN. Acest om are o asta nu înseamnă că într-adevăr este aşa. Va veni şi
personalitate multiplă şi joacă acest rol al marelui ziua când vom cunoaşte tot adevărul şi vom fi
înşelător, Satana, în noaptea de Halloween. Un alt liberi. Mulţi dintre voi nu vor să cunoască întregul
fenomen care se petrece în acea noapte şi care devine tot adevăr aşa cum este el, iar faptul că vă îngropaţi
mai popular în America este desensibilizarea oamenilor capul în nisip ca struţul, nu înseamnă că nu vă
faţă de tot ceea ce se petrece. Sunt multe astfel de afectează. Tot ceea ce se întâmplă la ora actuală pe

COSMOS PAGINA 9 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


TIMP ŞI SPAŢIU

Am avut dreptate! Un avertisment


NASA a minţit neînţeles
Cecilia David
Radu Ran
Am o prietenă la Medgidia M.I. în vârstă de 50 de ani. Este o prietenă
Venim din nou cu noutăţi din domeniul
de nădejde, discretă, delicată, inteligentă şi iubitoare, puţin
misterelor spaţiului cosmic. Iată că de
interiorizată, dar dârză în faţa problemelor vieţii.
curând, sub presiunea opiniei publice
Murindu-i soţul de tânără, şi-a crescut cei doi copii (rămaşi de mici
mondiale, precum şi a unor jurnalişti de
fără tată) singură. Este un om de mare încredere, foarte responsabil,
investigaţie fără frică, au ieşit la iveală alte
care mi-a povestit o întâmplare din tinereţe, ce i-a marcat existenţa.
informaţii concrete referitoare la secretele
Mergea la o nuntă în satul natal, undeva în judeţul Tulcea, cu mătuşa şi
atât de bine păzite de către NASA vreme de
unchiul ei. Era o zi mohorâtă, cu o burniţă rece. Tot timpul drumului, au
aproape 40 de ani...
vorbit despre crucile de pe marginea şoselei şi despre oamenii cunoscuţi
Decenii la rând lumea întreagă şi
atunci rămâne doar alternativa unei fiinţe care, implicaţi în acele accidente.
comunitatea ştiinţifică internaţională a luat la
din cine ştie ce motiv, s-a aşezat pe acel colţ de La un moment dat într-o curbă au comentat un accident care avusese
cunoştiinţă despre faptul că, deşi Marte a fost
piatră, oare pentru cât timp şi din ce motiv? loc cu o săptămână în urmă, în acel loc, cu un autobuz, în care se afla
cercetată cu ajutorul multor sonde spaţiale
pentru a se odihni. Oare poate fi unul dintre acei printre alţii şi o viitoare mireasă care a murit... Au ajuns la nuntă, au dat
automate, nu s-au găsit chipurile urme de viaţă
colonişti care a plecat în echipaje în 1962? Sau darul şi şoferul (unchiul prietenei mele) a hotărât brusc să plece după
inteligentă. Cu toate acestea prin anii 80 răzbătea
este chiar o fiinţă marţiană ieşită din subterane? orele unu noaptea, în ciuda faptului că se hotărâse plecarea pentru
un curent de opinie contra specialiştilor de la
Să ne amintim de micuţul Boris, despre care am dimineaţa devreme. Femeile, fără să comenteze, s-au suit în maşină şi-
NASA care ofereau trunchiat anumite informaţii.
scris în revistă, care afirma că marţienii trăiesc şi au plecat cu toţii spre casă.
Considerau ei că lumea nu era pregătită pentru
acum undeva în subteranele planetei. Ajunşi în dreptul curbei unde avusese loc
nişte adevăruri explozive? Conspiraţia legată de
conexiunea cu extratereştrii cei mici şi cenuşii Altă dovadă cutremurătoare şi accidentul cu autobuzul, au văzut o mireasă şi
oferea deja destule supoziţii care incriminau fantastică un ginere unul lângă altul, mireasa având
O altă imagine la fel de tulburătoare mâinile în dreptul pieptului cu un buchet
NASA pentru tăinuirea unui tulburător adevăr...
de flori portocalii. Şi prietena mea şi
În sfârşit ştim adevărul? realizată de sondele americane în timp ce
unchiul acesteia i-au văzut clar şi s-au
Sonda automată Spirit trimisă de către orbitau în jurul planetei Marte este cea a
zonei complexului Cydonia, deja celebră mirat că un mire şi-o mireasă erau pe
americani în misiune de explorare pe planeta stradă, în ploaie la ora aceea. Au
Marte a adus o surpriză de proporţii, atunci când pentru imaginea acelui chip – Sfinxul
marţian – pe faţa căreia se conturează o comentat, dar nu au oprit. La
a înregistrat şi a transmis către Pământ o serie de numai 1km de acolo, maşina a
imagini care nu lasă loc la nici o interpretare. ”lacrimă” în piatră. Însă dincolo de
semnificaţia Sfinxului marţian există început să danseze pe şosea, a
Cum această descoperire este de dată foarte intrat într-un pom, a rămas
recentă, în 24 ianuarie 2008 (data la care a fost încă o configuraţie, plină de mister, pe
care specialiştii de la NASA s-au ridicată pe o parte, geamurile s-au
oferită publicităţii imaginea), ne punem făcut praf, unchiul a fost
întrebarea: oare acel proiect iniţiat de americani hotărât să o dezvăluie, deoarece miza
este de acum deja mult prea mare. accidentat grav, prietena mea cu
şi ruşi, prin Oculta Mondială, în 1962 şi care viza mare greutate a scos-o pe mătuşa
instalarea în ultrasecret a unor baze pe Marte, era Americanii au înţeles că se joacă cu
ceva care este cu mult peste puterea lor ei, după ce în prealabil a reuşit să
adevărat? Bineînţeles că da! Vă rugăm să priviţi iasă ea din maşină. Pentru că nu a
la fotografie cu mare, mare atenţie şi să apreciaţi tehnologică şi militară.
Această fotografie realizată deasupra trecut nimeni până în jurul orei 4
dacă ceea ce se distinge, respectiv acea siluetă de dimineaţa, lovite, tăiate, strivite, cu
pe stâncă, ar fi doar un capriciu al naturii sau ar complexului Cydonia, de la mai mulţi
kilometri altitudine, a fost apoi studiată oase rupte, au stat în ploaie şi frig.
fi într-adevăr o siluetă umanoidă. Când în sfârşit au trecut maşini în alai
După cum puteţi vedea se observă o poziţie foarte atent şi în cele din urmă i s-a stabilit
poziţia reală prin care poate fi înţeleasă. de nuntă, au oprit şi i-a recuperat, pe
inteligentă a unei fiinţe care îşi ţine braţul drept femei mai mult moarte decât vii şi pe
întins. Chiar dacă am considera acea formă doar Priviţi atent şi veţi vedea că acel chip al
Sfinxului marţian se află deasupra unei zone bărbat mort. Nici până în ziua de azi nu-şi
un capriciu al naturii, rămâne foarte intrigantă explică ce a fost cu acea apariţie la miezul nopţii
partea aceea care seamănă cu un braţ întins. Se care, aşa cum a fost configurată în mod artificial,
are înfăţişarea unui... cap de leu!!! De unde şi şi ce a vrut să însemne asta. Eu zic că, dacă din
ştie că atmosfera marţiană nu este ca cea terestră, curiozitate măcar, ar fi oprit maşina să vadă de ce stau noaptea în ploaie
nu există vânt sau furtuni ca pe Pământ, pentru a până unde această imagine a leului, animal care
din câte ştim există deocamdată doar pe doi ,,oameni” îmbrăcaţi în mire şi mireasă, poate că ar fi depăşit ,,ceasul
presupune că există factori serioşi de eroziune. rău” şi scăpau de accident.
Nici ploaie sau alţi factori geoclimatici care să Pământ??? Cine a făcut să fie aşa acea zonă de pe
Marte? Să nu uităm că tot în zona complexului Prietena mea a trecut pe lângă moarte, iar unchiul acesteia a murit!
modeleze forme ciudate ca la noi pe Pământ. Şi Cert este că acea apariţie nu au văzut-o decât cei doi, mătuşa nu! Poate
Cydonia există nişte piramide similare cu
cele din Egipt. Şi dacă mergem pe firul că, dacă unchiul lua în seamă avertismentul, încercând să elucideze
istoriei şi ne amintim că prima dată când a apariţia misterioasă, evenimentele puteau fi evitate, sau măcar atenuate!
fost ridicat, Sfinxul din Egipt avea cap de Dacă aveţi întâmplări de povestit, trimiteţi-le pe adresa noastră,
leu, atunci nu ne rămâne decât să simţim pentru a le publica, fiindcă există oameni care trăiesc asemenea
fiori pe şira spinării şi să ni se facă pielea de întâmplări şi ori se cred nebuni, ori nu le împărtăşesc spre a nu-i crede
găină gândindu-ne la paralela civilizaţiilor ceilalţi nebuni! Aceste fenomene există şi ar trebui să permitem
marţiană şi terestră. descifrarea lor în timp util ca să ne putem salva. Cei care ascultă de
avertismentele celor de dincolo, nu fac decât să se salveze dintr-o
Astfel se confirmă prin aceste descoperiri situaţie sau alta. De asemenea cei care primiţi comunicări şi vreţi să le
că istoria străveche a omenirii a fost împărtăşiţi semenilor, trimiteţi-le! Nu ne putem permite să plătim nici
influenţată de o civilizaţie marţiană, un articol pentru că nu sunt bani.
victima unui război purtat cândva demult,
cu multe milioane de ani în urmă, Domnului Bărbos Iacob din Turda îi mulţumim pentru scrisoare şi
împotriva unui inamic care şi acum ne pentru propunerea dumnealui. Aşteptăm materialul şi-l vom publica cu
bântuie vieţile... întunericul care încearcă mare plăcere, după ce-l vom citi. Veţi primi detalii de la Contele
să distrugă după Marte... Pământul... Incappuciato.

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 10 COSMOS


ENERGII, SĂNĂTATE, VIAŢĂ

Respiraţia vindecării
Mihai Vârtejaru sunt instabile şi predispuse unei şi mai mari instabilităţi, afecţiune fizică este produsă de o problemă în sistemele
iar atacurile produc fie o respiraţie accelerată, fie oprirea energetice ale fiinţei: atunci când calitatea sau cantitatea
Ştim cu toţii importanţa pe care ştiinţa spirituală o ei pe moment. În ambele cazuri se recomandă luminii dintr-un anumit punct are de suferit, din pricina
atribuie respiraţiei. Din punct de vedere spiritual, mai dominarea respiraţiei şi reglarea ritmului, inspirând propriei noastre neştiinţe sau judecăţi, problema se
multe elemente sunt asimilate pe calea încet şi profund pentru calmare. perpetuează pe corpurile subtile până când ajunge la
respiraţiei decât prin mâncare sau Dar respiraţia poate fi încărcată în mod direct manifestare fizică. Este valabil atât pentru suferinţe
băutură. cu lumină şi informaţia necesară pentru a organice, cât şi pentru accidente.
Respiraţia este necesară şi vindeca o afecţiune. Dacă mai cunoaştem Un accident este felul conştiinţei noastre de a ne
prezentă în fiecare clipă a vieţii, şi culorile chakrelor care corespund atrage atenţia asupra unei zone cu deficit energetic sau
iar oprirea acesteia duce în cele organelor afectate, putem să lucrăm şi luminic şi care trebuie tratat ca atare. Respiraţia poate
din urmă la destrămarea mai eficient. ajuta la restabilirea parametrilor normali de energie şi
legăturilor dintre corpul Metoda de lucru este lumină, eliminând în timp problema şi la nivel fizic.
material şi cele subtile, sau următoarea. Aşezaţi comod, fie cu Practica trebuie făcută atent, cu dedicaţie şi cu inimă, nu
cu alte cuvinte, la moarte. spatele drept fie în pat, ne mecanic.
Aerul pe care îl respirăm concentrăm asupra zonei bolnave Există două mari diferenţe între a lua o pastilă pentru
este o entitate colectivă vie, sau dureroase. După ce am a ne rezolva problema şi a lucra activ cu problema
care poate intermedia pentru perceput bine aceasta zonă, cerem noastră: prima este faptul că lucrând cu noi înşine,
noi anumite efecte. Magii din Divinităţii lumină şi vindecare conştiinţa noastră este “pastila” şi substanţa miraculoasă
vechime cunoşteau adevărurile pentru acea afecţiune. Respirând, care lucrează. A doua diferenţă este eficacitatea şi lipsa
legate de respiraţie, iar multe au vom percepe lumina vindecătoare la efectelor secundare: nimic străin nu este adus în corp,
rămas atât în practica yoga cât şi început în întreg organismul, dar nimic de natură artificială sau externă care să perturbe
la şamanii diverselor triburi care concentrându-ne pe zona afectată, treptat celelalte funcţii, doar elemente care sunt deja familiare
sunt mult mai legaţi de natură decât energia va merge acolo unde trebuie. După fiinţei noastre, determinând nu numai succesul
omul modern. puţin exerciţiu, vom putea respira direct prin tratamentului, ci şi permanenţa acestuia, ceea ce în cazul
Un fapt extrem de simplu, dar necunoscut de cei mai zona afectată, fără a mai trece energia prin plămâni, tratamentelor artificiale nu se întâmplă. În funcţie de
mulţi oameni este acela că respiraţia poate ajuta zona dureroasă respirând lumina vindecătoare în acelaşi afecţiune, se recomandă o practică de 5-15 minute în
vindecarea. Aerul poate fi polarizat sau încărcat în aşa timp în care şi aparatul respirator o face. fiecare zi, dimineaţa şi seara, efectele fiind sesizabile în
fel încât să lucreze cu sistemele subtile ale corpului, Ritmul este vital, pentru că în timpul expiraţiei vom cel puţin o săptămână.
având în timp efecte şi în planul fizic. În cazul expulza ceea ce este inutil şi murdar afară din sistemul Respiraţi lumină şi sănătate, iar

Ch akr a - P o a rt a G a y a
afecţiunilor legate de frică, de exemplu, corpurile subtile nostru, iar in timpul inspiraţiei vom aduce elemente întunericul şi boala vor fugi din voi!
sănătoase şi luminoase în organism. De obicei o

Asterion necesară, iar alţii, care cred că numai faţă de ceea ce crede el
părăsind de tot lumea şi treburile lumeşti că este moartea şi o
Am vorbit rândul trecut despre pot să se împlinească spiritual, îşi taie înţelege aşa cum este ea,
legătura omului cu Pământul, cu Mama rădăcinile şi vor să trăiască numai cu atunci când observă
Geea şi despre importanţa acestei lumina Soarelui. Odată ce înţelegem rolul Pământului în
legături în împlinirea spirituală a importanţa ambilor factori, abia atunci dezvoltarea sa şi începe
omului. putem realiza munca noastră spirituală. să înţeleagă complexi-
În afară de Steaua Pământului, mai Poarta Gaya poate fi mică de tot, cât tatea şi frumuseţea
există o chakră extrem de importantă, tot un firicel de nisip, sau poate fi mare şi acestei planete care este
sub tălpi, însă la o distanţă mai mare. strălucitoare, în funcţie de modul în care o fiinţă vie, atunci se
Aceasta este Poarta Gaya sau Poarta omul o tratează. Această chakra se activează Poarta Gaya.
Geei. Plasată la o distanţă cel puţin egală formează încet-încet înainte de naşterea Aceasta chakră este
sau mai mare faţă de chakra precedentă, omului pe coordonatele geografice ale guvernată din punct de
Steaua Pământului, acest centru de putere întrupării sale, conţinând datele schemei vedere astrologic de
este de o importanţă covârşitoare pentru sale solare proprii, ceea ce în astrologie Terra şi de Neptun, iar
fiinţa umană. Aici se găsesc stocate este numită astrograma individului, cu ca guvernator angelic îl
memoriile celulare ale vieţii actuale şi ale toate datele şi toţi factorii determinanţi avem, ca şi la chakra
vieţilor precedente, permiţând celui care din viaţa sa. De asemenea, este arhiva Steaua Pământului, pe
are o bună deschidere faţă de originea sa schemei AND-ului său terestru şi divin, Arhanghelul Sandalphon. dens cu sclipiri diamantine, însă fără a da
spirituală să se bucure de ceea ce a precum şi ale celorlalte AND-uri pe care Pentru deschideri, curăţări şi vindecări se aspectul unei culori negative, mai mult
acumulat. le-a avut. Acţionând asupra acestei pot folosi tonurile muzicale extrem de un centru care absoarbe ceea ce este
Această chakră a fost asemănată cu chakre se pot vindeca dezechilibre şi joase (atlanţii foloseau de pildă necesar şi transmite acolo unde este
rădăcina fiinţei umane, adânc înfiptă în afecţiuni sufleteşti foarte profunde, care infrasunetele, iar şamanii siberieni şi cei nevoie. Alţii sunt de părere că activată
miezul Mamei noastre pământeşti, prin să ajute individul să acceadă la alte australieni, în ciuda lipsei de contact complet, ea are o culoare argintie
care absorbim ceea ce avem nevoie spre niveluri de înţelegere despre ceea ce este cultural, folosesc cantece guturale şi strălucitoare, însă când vine vorba de
a ne hrăni în mod corespunzător. Un el cu adevărat. Ca şi Steaua Pământului, sunete joase), mantra GAYAM şi sunetul chakrele transpersonale, nimic nu este fix
copac puternic îşi trage hrana din Poarta Gaya este deseori blocată de frică, U prelung şi închis, mai mult un murmur şi universal valabil.
pământ, iar această hrană este ridicată cel mai mare duşman al omului, creat de adânc şi calm decât o vocală. Perechea sa armonică este chakra
prin sevă şi prelucrată cu ajutorul luminii om însuşi. Pietrele cu care rezonează cel mai bine Poarta Sufletului, cu care lucrează în
solare. Copacul nu poate trăi numai cu Frica de a fi singur, de moarte, de sunt hematitul, turmalina neagră, onixul armonie pentru a centra corpurile
lumină dacă nu este bine ancorat în necunoscut şi fobiile de tot felul născute şi obsidianul, dar şi alţi învăţători cristaline de lumină şi pentru a asigura
pământ, dar nici un copac ancorat bine nu din experienţe neplăcute îl fac pe om să cristalini pot asista la activarea centrului fluxul informaţional echilibrat.
va trăi prea mult dacă nu are parte de se îndepărteze de energiile Mamei teluric. Culoarea acestei chakre variază
lumină. Majoritatea oamenilor sunt Pământ şi să sufere de ceea ce am putea în funcţie de persoană, de felul în care În numărul următor:
numi “malnutriţie” spirituală. Odată ce este ancorată şi de programul matricei
ancoraţi extrem de bine în realitatea lor
omul depăşeşte frica, îşi învinge repulsia sale. Poate fi argintiu închis, sau negru
Steaua Sufletului
încât nu mai sunt în stare să caute lumina

COSMOS PAGINA 11 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


ASTROLOGIE LA MAXIM

Compatibilitatea de cuplu în astrologie


Minerva poţi să oferi partenerului siguranţa afectivă de care are acesta şi să îl respecte.
nevoie. Şi nu în ultimul rând, să nu uităm polaritatea masculin /
Compatibilitaea de cuplu sau sinastria este un Apoi, elementul în care se află Luna celor doi, semnul feminin, dacă Soarele celor doi este în semn de Pământ
subiect pe cât de complex pe atât de delicat chiar şi în şi casa, sunt foarte importante pentru celălalt partener sau de Apă e clar că energia feminină domină, iar dacă
astrologie. De ce? Pentru că sunt o sumă de factori care şi el trebuie să aibă în harta sa aceleaşi elemente sau este în semne de Aer sau de Foc domină cea masculină.
care trebuie luaţi în considerare şi de aceea puţini sunt elemente armonice pentru a se realiza compatibilitatea
astrologii care se încumetă să facă acest tip de analiză. mult aşteptată. Dacă unul din parteneri nu este la fel de Armonia cu Venus
Nu faptul că ia destul timp ci faptul că implică multă puternic ca celălalt, adică nu are Luna într-un element, Venus arată ce îl atrage pe un bărbat la o femeie.
responsabilitate. semn sau casă care să îi dea energie, dar între Luna ei şi Femeia cu un Venus puternic aspectat în harta natală şi
Luna lui este un aspect armonios puternic putem, de aflat în elementul său sau dacă se află într-un aspect
Este nevoie de experienţă asemenea, vorbi despre armonie afectivă. deosebit de armonic cu Venus din harta unui bărbat intră
Doi oameni se iubesc, se doresc, vor să fie împreună. Compatibilitatea dintre Luna lui şi Luna ei va arăta în relaţie cu acesta cu foarte mare uşurinţă şi implicit,
Făcând sinastria descoperi că la un moment dat în viaţa doi oameni care se simt foarte bine unul în prezenţa atracţia şi dorinţa sexuală se amplifică datorită
lor pot apărea piedici insurmontabile şi va urma un celuilalt – gândesc la fel, se bucură la fel, le plac aceleaşi compatibilităţii dintre semnele, casele şi planeta
divorţ. Cum să explici acest lucru celor doi? Până la a şti lucruri, locuri şi aceiaşi oameni şi instinctiv îşi vor purta implicată.
ce anume vrei să afli de la compatibilitatea în de grijă reciproc. Aceştia sunt o familie. Iată de ce este Pentru o femeie, Venus reprezintă o parte din
astrologie este un drum lung, puternic marcat de feminitatea sa, deci este foarte bine ca Venus
probabilitate datorită influenţelor exterioare – din harta bărbatului să fie în armonie cu astrul
părinţi care nu se înţeleg, părinţi care nu îşi din harta femeii. Când cuplurile au Venus bine
doresc nora sau ginerele, criteriile sociale ş.a. şi aspectat într-o sinastrie, ei se plac şi se implică
creionează un tablou deosebit de dinamic, cu sentimental într-o relaţie în mod natural şi
interdependenţe şi interacţiuni la fel de firesc, de aceea armonia dintre Venusul lui şi
complexe. Venusul ei este atât de importantă.
Toate relaţiile noastre au o parte pozitivă şi
implicit, una negativă, elemente care se regăsesc Marte şi natura masculină
în analiza astrologică. Este nevoie de foarte Marte arată ce o atrage pe o femeie la un
multă experienţă pentru a cunoaşte problemele bărbat. Un bărbat cu un Marte puternic susţinut
cu care se vor confrunta cei doi. sau care face un aspect armonic cu Marte din
Cred că este mai bine să începem cu harta natală a unei femei, leagă o relaţie cu
elementele de bază pentru a înţelege ce este multă uşurinţă, iar dorinţa şi atracţia se
sinastria. Nu spun că sunt un specialist, dar vă manifestă foarte puternic. Ca şi la femeie,
pot oferi câteva elemente care să vă facă să vă pentru un bărbat, Marte reprezintă o parte din
aplecaţi mai atent asupra ideii de compatibilitate natura sa masculină, deci este foarte bine când
în cuplu. Marte din harta natală a femeii este armonic cu
Marte din harta bărbatului, mai ales dacă sunt
Două cupluri celebre: Soare – Lună în elemente care au afinitate.
şi Venus - Marte Totuşi, prea multe elemente marţiene nu
Dacă vreţi să ştiţi care sunt nevoile, speranţele sunt chiar atât de bune pentru sinastrie şi
şi dorinţele unui cuplu trebuie să priviţi harta compatibilitate. Marte nu înseamnă doar un
natală a celor doi, urmărind evoluţia Soarelui, a bărbat frumos ci chiar trebuie să-l facem să fie.
Lunii, a lui Marte şi a lui Venus, dar şi a Majoritatea conjuncţiilor, pătratelor, opoziţiilor
Ascendentului celor doi. Dacă, în general, cu Marte nu sunt chiar de dorit dacă vreţi să
Soarele şi Luna indică adevăratele necesităţi ale aveţi o relaţie plăcută, calmă, de durată şi fără
cuplului, Venus şi Marte vorbesc despre dorinţă tensiuni, totuşi, cum o parte nu înseamnă un
şi atracţie, iar Ascendentul dă şi el sugestii în ce întreg, trebuie să privim lucrurile în ansamblu.
priveşte nevoile şi dorinţele cuplului. Nu înseamnă că dacă întâlniţi o persoană a
Normal, o relaţie foarte bună este aceea în care cărui Marte este dizarmonic în raport cu Marte
necesitatea se completează cu nevoia (Soare – personal, nu puteţi să vă angajaţi într-o relaţie.
Lună), dorinţa, sentimentul şi atracţia (Venus – Dar este important să ţineţi cont de aspectul
Marte). În general, o cale de a afla cum va amintit pentru că predispune la o relaţie extrem
evolua relaţia dintre doi oameni este de a vedea de tensionată.
care sunt relaţiile dintre cuplurile planetare
pomenite şi Ascendent din hărţile amândurora Ascendentul şi viziunea asupra
după modelul: Soare El – Soare Ea, Lună El – vieţii
Lună Ea, Venus El – Venus Ea, Marte El – Marte Ascendentul arată viziunea noastră asupra
Ea şi Ascendent El – Ascendent Ea. Când acestea atât de importantă Luna într-o relaţie de cuplu. Dacă propriei persoane şi asupra vieţii, precum şi
sunt plasate în acelaşi gen de semne, masculin sau doriţi să vă petreceţi restul vieţii lângă o asemenea modul în care ne integrăm în societate, în viaţă, în lume.
feminin ori sunt într-un sextil (aspect armonic) foarte persoană, atunci este evident că trebuie să vă simţiţi Dacă persoana cu care vreţi să fiţi are majoritatea
strâns, spunem că, în general, aceste persoane sunt foarte bine împreună. Altfel spus, pentru că Luna este de planetelor personale – Marte, Mercur, Venus şi
compatibile. Dar este doar partea vizibilă a icebergului, natură feminină, ea arată de ce fel de femeie are nevoie luminariile, în armonie cu Ascendentul dvs este, de
lucrurile sunt mult mai complicate decât atât. De aceea bărbatul. asemenea foarte important.
cred că cel mai indicat ar fi să discutăm puţin despre Este important pentru doi oameni să aibă Ascendentul
planetele amintite pentru a înţelege mai bine ideea de Soarele sau polaritatea masculin în acelaşi element şi chiar doar una sau două din planete
compatibilitate, pentru a stabili o ordine a importanţei tot acolo sau într-un aspect bun cu Ascendentul. Dacă nu
feminin
lor şi tonul pe care îl dau într-o sinastrie. este aşa, relaţia se clatină precum conjuncţiile sau
Deoarece Soarele este de natură masculină, el arată ce opoziţiile dintre Soare, Lună sau Venus, ca să nu mai
anume aşteaptă femeia de la bărbat. Dar, de asemenea,
Luna – baza compatibilităţii pentru bărbat este foarte important elementul în care este
amintim de dizarmonia dintre Ascendentele celor doi.
Luna este cea mai importantă planetă implicată într-o prezent Soarele în harta femeii. Dacă Soarele bărbatului
relaţie. Ea reprezintă cele mai profunde nevoi privind În numărul următor vom continua cu alte date
nu are calităţile elementului în care se află Soarele interesante privind compatibilitatea în cuplu.
siguranţa afectivă şi este foarte dificil într-o relaţie să nu femeii, va fi foarte dificil pentru ea să aibă încredere în

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 12 COSMOS


ASTROLOGIE ŞI SĂNĂTATE

Ce sunt Nodurile Lunare?


Contele Incappucciato sunt rare tocmai datorită nivelului spiritual atins. În
cazul lui Jupiter pe Nodul Sud, semnificaţia este aceea
Deseori aţi auzit la televizor, la emisiunile
că individul trebuie să continue din viaţa anterioară un
consacrate astrologiei, vorbindu-se de Nodurile
drum de evoluţie astfel încât să îşi împlinească stadiul de
Lunare care se deplasează în zodiac. Deşi explicaţia
Maestru Spiritual, stadiu în care să folosească drept
pentru ele este oferită în contextul conexiunii cu
Maestru pentru un colectiv mic de oameni. Asta
mişcările planetelor, totuşi nu se spune destul de clar
deoarece Jupiter este o planetă transpersonală ca şi
ce semnifică ele de fapt.
Saturn. Acesta dacă este conjunct cu Nodul Sud indică
Să pornim în acest scurt periplu printre tainele
un spirit bătrân care a revenit pentru un şir de existenţe
astrelor pentru a comenta existenţa celor două Noduri
terestre, pentru a-şi relua rolul de Maestru Spiritual tot
Lunare, Nodul Nord şi Nodul Sud. În astrologie aceste
într-o comunitate mică de oameni, însă mai numeroasă
două repere constituie puncte foarte importante în
decât în situaţia oferită de Jupiter. Pentru poziţia lui
horoscopul natal, poate chiar mai importante decât toate
Pluton pe Nodul Sud se interpretează în felul următor:
planetele la un loc, deoarece Nodurile Lunare oferă
pentru individul cu o asemenea conjuncţie rolul este de
informaţia despre cum va fi viaţa personală, adică
Maestru Spiritual, lider spiritual esoteric pentru o mare
Destinul.
colectivitate umană, cum este la nivelul unei ţări.
Desigur că astfel de oameni cu o poziţie de acest gen
Mecanismul Destinului
în horoscop sunt foarte rari, însă este bine să ţineţi
Spuneam în numărul trecut al revistei că există etape Dacă aveţi atunci ţineţi-i aproape pentru că
seama dacă nu cumva aveţi vreun cunoscut care are în
determinate de deplasarea Axei Nodurilor Lunare prin
horoscopul personal una dintre acele aspecte. veţi fi fericiţi!

Îndrumarul astro-alimentar vă ajută!


horoscop. La naştere cele două Noduri
Lunare se află în poziţii precise, în anumite
puncte. Însă ele nu sunt propriu zis nişte
elemente concrete cum sunt planetele, ci
reprezintă – în privinţa Nodului Sud,
cumulul de fapte ale vieţii anterioare, în Cornel Nicula Ar trebui să opteze pentru o dietă vegetariană, evitând carnea
timp ce Nodul Nord arată cumulul de fapte de porc şi grătarul. Singura pe care şi-o pot permite din când
ce vor fi realizate în această viaţă. Este necesar să ne ghidăm în ultima vreme după o serie de în când este carnea fiartă de pui sau de vită, înnăbuşită. Să
Deşi poate părea puţin ciudat, cumulul factori de nutriţie care se pare că devin specifici fiecărei zodii. mănânce mere, caise, conopidă, fasole, rodii şi verdeţuri din
faptelor din această existenţă va constitui, Chiar dacă nu am crede la început că în funcţie de data naşterii plin. Pentru ele e bun doar vinul alb, cât mai slab. Plantele
pentru viaţa următoare a individului ni se potrivesc anumite alimente, pe parcurs putem încerca, aromatice care îi fac bine Fecioarei sunt: dafin, cicoare,
cumulul Nodului Sud. Deci tot ce facem în mai ales că nu ne costă prea mult ca să ne lămurim, referitor la scorţişoară, vanilie. Fecioarelor le place ciocolata, dar trebuie
această viaţă va influenţa ceea ce se va modul în care aplicăm o dietă sau alta pentru propria sănătate. să renunţe la ea definitiv. O dietă echilibrată este esenţială
petrece în viaţa următoare, deşi cele două Leii nu pot mânca orice carne pentru menţinerea sănătăţii. Trebuie evitate condimentele,
vieţi vor fi separate ca manifestare în timp. Leul face din fiecare masă un festin. Consumă multe sosurile grele şi prăjelile.
Trebuie înţeles astfel faptul concret că atât proteine şi zaharuri. Nu agreează alimentaţia dietetică. Leilor Carnea nu e pentru Balanţe
Nodul Lunar Nord, cât şi Nodul Lunar Sud nu le stă bine să fie vegetarieni, carnea le fortifică organismul, Despre Balanţă se spune că mai mult gustă mâncarea. Dar
sunt în realitate nişte energii stocate, unde la fel ca mierea şi orezul, care trebuie să facă parte constant face exces la compoturi, gemuri, îngheţată. Într-o dietă
credeţi? În conştiinţa noastră. Din din alimentaţia lor, la fel ca spanacul, urzicile şi lintea, care astrologică, acestea trebuie evitate. Tendinţa către leneveală îi
conştiinţă ele sunt apoi emise în viaţa conţin mult fier. Plantele în afinitate cu vibraţiile solare sunt: provoacă cearcăne, migrene şi predispoziţie spre îngrăşare.
noastră de zi cu zi. În plus cumulul de floarea-soarelui, gălbenelele şi rostopasca. Ierburile aromatice Regimul alimentar al Balanţelor, cărora le cam plac
energii – fapte ale Nodului Sud se precum şofranul, rozmarinul, menta, dafinul au efect mâncărurile grele, trebuie să conţină multe cereale, fructe de
desfăşoară în viaţa noastră cotidiană în terapeutic deosebit asupra organismului. Leii nu trebuie să uite pădure, sparanghel, fasole şi, surprinzător, mai toate
funcţie de felul în care noi ştim sau nu să să-şi refacă energia luând vitaminele A, D şi H2. Sunt celebri condimentele, în mod special ardeiul iute. Menta sub orice
utilizăm ceea ce ne oferă planetele prin pentru longevitatea lor, dacă mănâncă alimentele indicate: formă ajută la sănătatea nervoasă, uleiul sau parfumul de
poziţiile lor de la naştere. De aceea zilele carne de pui, fructe crude sau uscate, vinete, măsline, pepene trandafiri, de zambile şi de toporaşi calmează. Organismul le
noatre sunt mai bune sau mai puţin bune, în galben, tarhon, anason, busuioc, coriandru, ghimbir. Ca cere un aport sporit de vitamina F. O regulă importantă pentru
raport cu priceperea noastră. băuturi alcoolice, Leilor li se potrivesc vinurile vechi. Trebuie ele este să nu consume tot ce le apare în faţă. Li se recomandă
să evite mâncărurile grase cu orice preţ. usturoiul şi merişorul. Micul-dejun perfect este cel format din
Fazele Nodurilor Lunare Cartofii sunt pentru Fecioare germeni de grâu. Tind să bea prea mult. Balanţele ar trebui să
Odată la 18,6 ani Nodurile Lunare revin Fecioara preferă alimentele crude, proaspete, pastele bea vin asezonat, în limite rezonabile. În dietă trebuie să
în punctul la care se aflau în momentul făinoase, dar totul trebuie să fie disociat. Nativilor acestei renunţe de tot la carne şi la băuturi acidulate, dar să consume
naşterii individului. Ce semnificaţie poate zodii nu li se recomandă să flămânzească prea mult. De multe mere, avocado, banane, cireşe, pere, căpşuni, mure,
avea această reîntoarcere, din perspectiva asemenea, trebuie să evite alimentele grele sau picante. Mersul curmale, mazăre, spanac, roşii, tarhon, cimbru, anason, mărar.
desfăşurării cumulului de energii – fapte cu bicicleta în mijlocul naturii este recomandat cât mai des. Sfecla e a Scorpionilor
ale Nodului Sud? În primii 18 ani se Fecioarelor le face foarte bine să consume cartofi, gulii, ţelină. Scorpionul mănâncă neregulat, dar întotdeauna cu poftă. Îi
descarcă doar o parte a acestor energii, în fac bine mîncărurile condimentate (dar nu în exces), ceapa,
timp ce prin Nodul Nord planetele urzica, prazul şi ardeii capia. Un puternic efect liniştitor, dar şi
acţionează pentru a configura viitorul afrodisiac, îl au asupra lor esenţa de glicină, uleiul de
individului. Rezultă că vârsta de 18 ani este rododendron şi cel de aloe. Plantele medicinale recomandate
o primă răscruce importantă în viaţa acestui semn sunt alunul de munte. Siropul şi decoctul de
particulară, când se iau anumite hotărâri cu porumbe reduc febra mare pe care o fac Scorpionii. Pentru
privire la planurile de viitor. Cu toate întărirea rezistenţei organismului au nevoie de vitaminele P şi
acestea, în funcţie de poziţia unor planete B12. Trebuie să-şi ţină în frâu apetitul pentru sosuri iuţi. Cele
la momentul naşterii, există anumite mai indicate legume pentru ei sunt guliile, sfecla şi varza.
tendinţe de manifestare în plan personal. Produsele lactate, fructele de mare şi delicatesele din peşte
De exemplu, există trei poziţii importante sunt de asemenea benefice pentru sănătate. Trebuie să bea
care se întâlnesc în majoritatea alcool în cantităţi moderate, singurele recomandate fiind vinul
horoscoapelor, conjuncţii ale Nodului Sud spumant şi vinul tămâios. Brânza la grătar, crustaceele,
cu una din următoarele planete: Jupiter, grapefruitul, pepenele roşu sunt recomandate acestei zodii şi
Saturn şi Pluton. Asemenea conjuncţii nu de asemenea, morcovi, ceapă, hamei, dovleac, ridichi, piper,
sunt atipice în cadrul unor generaţii, însă ceapa roşie, busuioc, coriandru.

COSMOS PAGINA 13 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


OAMENI ŞI EXTRATEREŞTRI
Masoneria şi rolul ei în zilele noastre Bătălia Lojelor pentru Homo Sapiens
Cecilia David Contele Incappucciato

Ordinul Iluminaţilor bavarezi (persoanele şi familiile din spatele lui) a vizat lojile Există la ora actuală în societatea planetară tot felul de organizaţii răspândite în
francmasonice instituite, în care se păstra ştiinţa templierilor, pe de o parte pentru a multe ţări. Aproximativ 90% dintre acestea sunt societăţi secrete care manevrează
ajunge la ştiinţa atlantă din sarcofage, iar pe de alta pentru a-i atrage de partea lor conştiinţa colectivă a opiniei publice de pretutindeni. Cum pot realiza aşa ceva? Din
pe puternicii fraţi din loji. moment ce au în mâna lor radiourile, televiziunile şi cam 80% din publicaţiile lumii,
Marele maestru al masonilor şi fondatorul Ku Klux Klan-ului Albert Pike (1809- îşi permit să sfideze astfel pe Dumnezeu intervenind cu bocancii peste Liberul Arbitru
1895) din SUA, printr-o scrisoare trimisă lui Giuseppe Mazzini, conducătorul de atunci al cetăţenilor lumii.
al iluminaţilor bavarezi (pe 22 ianuarie 1870), îi propune acestuia să creeze un superritus Să-i luăm de exemplu pe masoni. Ei se pretind o organizaţie discretă şi care ajută
care să rămână necunoscut, în care să se aleagă masoni de grade înalte care să se supună oamenii. Păi dacă este aşa, unde este acest ajutor? Unde se vede acest ajutor? Cât de
celei mai severe păstrări a secretului: ,,Cu acest rit suprem vom conduce întreaga discret să fii şi tot se află că ai ajutat pe cineva undeva şi evident că este un lucru bun
francmasonerie; el va deveni centrala internaţională, care este cu atât mai puternică, dacă ajuţi benefic. Însă nicăieri nu s-a auzit oficial că masoneria a ajutat cu ceva.
deoarece conducerea ei va rămâne necunoscută.” Pike era un mare maestru al magiei Cei care luptă împotriva lui Dumnezeu
negre, expert în 16 limbi antice şi un mare admirator al lui Însă, în taină cum se spune, masoneria aplică tot felul de
Lucifer. mecanisme şi principii din spiritualitate, pentru a induce în
Cine sunt de fapt iluminaţii? Sunt cei mai bogaţi opinia publică anumite stări şi atitudini cu scopul de a ţine
oameni din lume şi aceşti aproximativ două mii de populaţia în ignoranţă. Ce sunt aceste mecanisme şi principii?
magnaţi ţin puternic în mână aşa zisele noastre guverne. Vă spunem noi: influenţa mentală cu ajutorul imaginilor şi
Ei hotărăsc cine, unde şi când să fie ales un preşedinte şi formelor gând, aruncarea pe piaţă a unor informaţii
tot ei hotărăsc când să aibă loc un război şi când nu. Ei contradictorii despre cutare sau cutare lucru (cum a fost de
controlează lipsa de hrană în lume şi stabilesc ratele curând cu astrologia care deşi a primit în sfârşit standard
inflaţiei diferitelor valute. Când au nevoie nu se sfiesc să ocupaţional, la nici 10 zile a fost tăvălită practic în noroi de
manipuleze forţele naturii în avantajul lor. Ei sunt în toate astronomi, întărâtaţi de organizaţii cu tendinţe monopoliste),
organizaţiile, indiferent că acestea se cheamă Bilderberg, ori folosirea unor principii esoterice spirituale pentru
Comisie Trilaterală, Council on Foreign Relations sau îndoctrinarea unor mase de oameni, ori manevrarea
guvern secret. Structura francmasoneriei este de tip conştiinţelor unor grupuri de oameni în scopuri antiumane. Şi
piramidal. Vârful cu ochiul lui Lucifer (cică vede tot) şi lista ar putea continua.
coborând treaptă cu treaptă spre bază, ajustează şi Să ne întrebăm, în lupta asta atât de crâncenă pentru a ţine
împuţinează cunoaşterea şi informaţia. omenirea sub controlul întunericului dacă omenirea ar
Originea Masoneriei se pierde în negura timpurilor în cunoaşte Adevărul, ce s-ar întâmpla cu toate aceste organizaţii
Egiptul Antic, având la bază învăţăturile iniţiatice ale lui aşa zis secrete? Ar dispare măturate de puterea populaţiei şi
Hermes. Ulterior au fost reînviate de Cavalerii Templieri într-un târziu chiar aşa se vor petrece lucrurile. Toate
care luptaseră în numele lui Christos şi aveau ca poruncă organizaţiile secrete inclusiv vârful lor, care sunt Illuminaţii
suprema lege a rezonanţei şi a iubirii. Francmasoneria a reptilienilor, urmăresc să ţină blocate în oameni şirurile de
devenit Luciferică, odată cu pătrunderea Iluminaţilor în ADN, care odată desfăcute, vor începe să aducă în viaţa
structurile ei. Spiritul Luciferic a prins deja foarte repede oamenilor şi în manifestare puterile spirituale. Şi atunci s-a zis
rădăcini în gradele superioare ale lojilor. În cele inferioare însă, nu s-a ştiut nimic şi cu mult trâmbiţata supremaţie a acestor organizaţii. Deocamdată Dumnezeu Tatăl le
nu-i de mirare, fiindcă nici acum nu se ştie - aceasta doar este o organizaţie secretă! mai permite o vreme scurtă să-şi facă mendrele.
În 1875, când un curier al iluminaţilor bavarezi a fost lovit de trăznet în timp ce Fiii Luminii se trezesc
călărea de la Frankfurt la Paris- opinia publică a aflat despre obiectivele iluminaţilor. În ciuda tuturor piedicilor puse de către organizaţiile secrete, prin miile de Loje ale
Iată ce plănuiau aceştia: ,,Prin controlul presei, mulţimea trebuie să fie condusă după lor răspândite în lume, pentru a nu lăsa ca Homo Sapiens să-şi recapete puterile
voinţa iluminaţilor... Slăbiciunile oamenilor, toate deprinderile rele, pasiunile şi greşelile spirituale, lucrurile evoluează aşa cum vrea Dumnezeu Tatăl. De-a lungul epocilor s-
trebuie împinse la extrem... Popoarele trebuie obişnuite să ia de bun aparenţa, să fie au întrupat mereu Avatari precum Hercule, Hermes, Moise, Buddha, Iisus, Babaji, Sai
mulţumite cu lucrurile neesenţiale, să alerge după plăceri, să se extenueze în eterna Baba şi alţii, care au adunat în jurul lor discipoli vrednici şi nu adoratori fanatici, care
căutare după ceva nou... În Europa ar trebui să fie instigate contradicţiile personale şi au muncit neobosit pentru eliberarea spirituală a umanităţii. Totuşi actualmente lupta
naţionale, ura de rasă şi de confesiune, pentru a se naşte un conflict nerezolvat... dintre cele două Loje, Loja Albă a Maeştrilor Spirituali şi Loja Neagră a organizaţiilor
Preşedinţii de state să fie aleşi din rândul protejaţilor iluminaţilor -supuşi acestora ca secrete, este mai aprigă ca oricând. De ce? Pentru că ne aflăm într-o etapă în care
sclavii- cei al căror trecut prezintă o anumită pată neagră, care-i face executanţi docili ai ADN-ul uman şi mentalitatea oamenilor se caută să fie influenţate nu numai prin
indicaţiilor iluminaţilor. Prin aceasta, iluminaţii ar avea posibilitatea să dea alt sens mijloacele menţionate mai sus, ci şi prin intermediul alimentelor în care se introduc
legilor şi să modifice constituţiile... Guvernele se vor îngloda în datorii din cauza tot felul de substanţe. Acestea au fost iniţial studiate minuţios în efectele lor, în
venalităţii celor mai înalţi funcţionari statali, care, prin angajarea de credite externe de laboratoare unde lucrează oamenii organizaţiilor secrete, bine plătiţi pentru a face
la iluminaţi în condiţii de servitute, vor acţiona în direcţia creşterii sensibile a datoriei astfel de treburi murdare. Ştiţi că E-urile din chipsurile cărora li se face o reclamă atât
publice. Prin crize economice provocate, când toţi banii disponibili sunt scoşi pe de viu colorată la televizor modifică negativ pe parcursul unui an capacitatea
neaşteptate din circulaţie se declanşează prăbuşirea economiei financiare a ,,ne- creierului? Ca să nu mai vorbim de alte produse din gama dulciurilor, a conservelor
iluminaţilor”. şi a altor categorii de alimente. Toate aceste substanţe nu numai că blochează trezirea
Puterea capitalului trebuie să cucerească supremaţia în comerţ şi industrie, pentru ca, ADN-ului, dar provoacă şi reacţii chimice degenerative care duc în câţiva ani la
datorită banilor de care dispun, industriaşii să câştige în domeniul puterii politice... Prin apariţia cancerelor în organism.
aceste mijloace popoarele vor fi obligate să ofere iluminaţilor dominaţia mondială. Noul Pe lângă asta se practică de vreo doi ani încoace, mai ales în România unde trebuie
guvern mondial trebuie să apară drept ocrotitor şi binefăcător al acelora care i se supun reactivată Matricea de Configurare, vânătoarea adevăraţilor Maeştri Spirituali, care la
de bunăvoie. (O.N.U.). Dacă un stat se opune, atunci vecinii trebuie incitaţi să pornească noi în ţară îi poţi număra pe degete. Se practică insinuările şi răstălmăcirile în privinţa
un război împotriva lui. Dacă aceştia se aliază, trebuie dezlănţuit un război mondial.” adevăraţilor Maeştri, de către pseudomaeştri vânduţi întunericului şi organizaţiilor
Şi, dacă credeţi că-i o glumă, iată ce spunea Wesley Clark fostul comandant suprem secrete, care adună în jurul lor fanatici adepţi (unii dintre ei semidocţi), totul cu scopul
al Forţelor Armate ale NATO: ,,Îi avertizez pe europeni ca nu cumva să creadă că, în de a compromite munca autenticilor Maeştri Spirituali, care sunt săpaţi sistematic în
cadrul Noii Ordini Mondiale, SUA ar avea scrupule să intervină militar şi în Europa, intenţia de a fi eliminaţi.
prin toate mijloacele, inclusiv cu armele atomice, dacă interesele noastre sunt periclitate. Însă ideea principală este că în ambele Loje există spirite extraterestre, pleiadene şi
În general, SUA vor căuta să menţină cele mai multe ţări în starea de sărăcie, cu regimuri siriusiene în Loja Albă şi reptiliene în Loja Neagră, iar în România proporţia celor
corupte, dar supuse. Plec totuşi de la faptul că SUA ar interveni şi în Europa buni este mai mică decât a celor răi, însă vă asigurăm că în curând se va genera un
Occidentală, chiar dacă în prezent poate să apară unora drept o idee absurdă. SUA n-ar tsunami spiritual care-i va spulbera pe cei vânduţi Lojei Negre şi organizaţiilor secrete
tolera mult timp o mare putere europeană nucleară sau economică!” din România.
Şi cum vă spuneam în numerele de început ale revistei, la rândul lor, masonii sunt Căci dacă întunecaţii luptă avându-l pe Seth în spatele lor, cei buni îl au pe
conduşi şi slujesc unei rase extraterestre ostile rasei umane- RASA REPTILIANĂ!! Dumnezeu Tatăl alături de ei, cu ei, pentru ei şi ÎN EI.

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 14 COSMOS


DESCOPERIREA COSMOSULUI

Ce este elixirul?
Mihai Vârtejaru provenienţă al bazei, elixirele pot fi
cristaline, minerale, vegetale, animale
Elixirul este o substanţă lichidă care însumează sau umane (în ceea ce priveşte elixirul
anumite proprietăţi, în funcţie de nevoile noastre. Cele uman, vorbim de lucrul energetic cu
patru stări de agregare cunoscute de către fizica noastră propriile emisii în interiorul corpului,
(solid, lichid, gazos şi plasmă) corespund celor patru sau alchimia interioară). Pornind de la
principii divine primordiale (Pământ, Apă, Aer şi Foc). aceste date, ne va fi mai uşor să
Apa sau principiul lichid este elementul cel mai bun înţelegem cum anume s-au descoperit
pentru a înmagazina, a reţine, a conduce şi a elibera proprietăţile curative ale ceaiurilor,
toate celelalte principii. Lichidul este elementul vital al tincturilor şi medicamentelor alopate,
oricărui organism, indiferent de compoziţia sa, de unde dat fiind că atât chimia cât şi medicina
şi expresia biblică “Apa Vieţii”. sunt ramuri târzii ale aceleiaşi ştiinţe.
Minunatul dar de înmagazinare şi proprietăţile sale Elixirul se formează prin dizolvarea
magnetice sunt cunoscute de zeci de mii de ani pe Terra, elementelor active din bază în apă sau
de-a lungul civilizaţiilor care au înflorit şi au decăzut alcool (mediu), aceasta fiind metoda
rând pe rând, iar alchimiştii acestor civilizaţii au făcut principală de obţinere a virtuţilor
lucruri minunate cu ajutorul principiului Apă. Când chimice şi energetice. Dacă este vorba
spunem Apă nu ne referim numai la apa fizică, deşi ea de minerale care nu sunt solubile, în
este de o importanţă colosală, ci şi la celelalte substanţe special cristalele, elixirul nu este făcut
manifestate în formă fluidă, folosite în prepararea prin saturarea apei cu substanţe
elixirelor. conţinute de mineral, ci numai
Elixirul este compus din trei părţi: două concrete şi una încărcarea ei cu semnătura energetică a
subtilă. Cele două părţi concrete sunt baza şi mediul, iar acelui mineral, efectul fiind la fel de
puternic. Vom lua pe rând, în articolele viitoare, tipurile de elixire,
partea subtilă este energia sau informaţia. Mediul este prepararea lor şi modul în care funcţionează, făcând
cel care înmagazinează şi transportă substanţa activă şi Vom vorbi şi despre metodele de transfer, cum ar fi
căldura, congelarea, macerarea, extracţia, expunerea la astfel primii paşi către studiul alchimiei divine.
informaţia acolo unde este nevoie şi este în general apă,
alcool pur sau ulei (mai rar). Baza este substanţa în care Soare sau la Lună şi multe altele, la timpul potrivit şi în
În numărul următor: Elixirul Cristalin

Cupa Graalului
se găsesc principiile active, iar în funcţie de regnul de funcţie de necesităţile de preparare ale fiecărui elixir.

Virgil Marcu
interiorul acestei încăperi deoarece
În lumea esoterică (chiar masonică) presiunea prea mare a luminii i-ar face
s-a vorbit despre ceea ce este cupa inconştienţi de sine. Păzitorii Graalului sunt
Graalului sau sfântul potir, vas ce a fost Spirite Primordiale Veşnice care nu au fost
folosit de Fiul lui Dumnezeu Iisus la niciodată oameni întrupaţi în creaţie şi care
sfârşitul misiunii sale pe pământ la Cina au nevoie de Forţa Divină. Originea acestei
cea de Taină împreună cu ucenicii săi, în Forţe este însuşi Creatorul.
O dată pe an de ziua porumbelului
care apoi s-ar fi colectat sângele vărsat pe
(Rusaliile), deasupra acestui vas apare
cruce atunci când a fost răstignit. porumbelul ca semn al neschimbatei Iubiri
Interpretările existente referitor la acest divine a Celui ce ne-a creat. Acest moment
capitol despre Graal au o oarecare valoare etică este cel mai important act de Graţie şi Forţă
însă fără a oferi o explicaţie pe măsură în acordată întregii creaţii. Păzitorii Graalului
conformitate cu adevărul Divin. Este adevărat primesc cu smerenie şi închinăciune Forţa lui
că acest vas folosit de Iisus există, dar numai ca Dumnezeu. Însăşi existenţa acestei creaţii
o amintire a Înaltei Lucrări a acestuia aici pe depinde de aceasta! Este momentul în care
pământ. Toate căutările şi cercetările care s-au din Cetatea Sfântă a Graalului se revarsă
făcut de-a lungul timpului au ajuns într-un Iubirea Creatorului spre viaţă nouă. Toate
punct mort. Nu a fost găsită nici o rezolvare universurile- întreaga creaţie primesc
pentru că s-a pornit din start de la o concepţie Energie Vitală cu infinită bucurie. Dacă
greşită (eronată). trimiterea aceasta de Vitalitate ar fi întreruptă
Poate unii dintre voi dragi cititori aţi auzit de măcar o dată, tot ceea ce a fost creat ar începe
Parsifal! El este unul şi acelaşi cu Fiul Omului, să îmbătrânească şi să se dezintegreze.
a cărui venire a anunţat-o acum 2000 de ani Singur Creatorul ar rămâne, căci doar El este
însuşi Fiul lui Dumnezeu- Iisus. Ca trimis al lui Viaţa! Umanitatea trebuie să înţeleagă că
Dumnezeu va trebui să treacă prin cele mai Graalul există cu adevărat! El este o mare
grele încercări şi necazuri de natură binecuvântare pentru noi oamenii prin forţa
pământeană. Este un trimis special aici printre ce ne este dată de marea sărbătoare a
noi, care a venit să împlinească Voia Rusaliilor! Această apariţie a porumbelului în
interiorul căreia se află - Sfântul Graal! El este o
Creatorului- el însuşi fiind o parte din acesta. această zi ne arată nouă tuturor- trimiterea
cupă în care clocoteşte neîncetat un lichid roşu ca
Originea sa divină îi permite să facă legătura Sfântului Duh.
şi sângele uman fără însă a curge peste margini.
conştient între Creator şi Creaţia sa.
Acest ,,sânge roşu” este înconjurat de cea mai
Hai să încercăm împreună şi să vedem unde se
strălucitoare lumină pe care o au Păzitorii Sfântului În încheiere aş dori să vă spun că spiritul
află Cetatea Graalului. Ea se află la limita dintre
Sfera Divină a celui Etern şi Sfera Creaţiei.
Graal. Aceştia sunt cei mai puri dintre toţi, care pot uman descinde din Împărăţia lui Dumnezeu
Această cetate are la interior o încăpere în
suporta presiunea mare a Luminii şi Iubirii lui şi de aceea atunci când devine desăvârşit, se
Dumnezeu. Spiritele umane nu pot păşi în poate reîntoarce în Împărăţia lui Dumnezeu.

COSMOS PAGINA 15 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


TU ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ

Îngerii - fraţii noştri


stânga. Împreună analizează situaţia şi iau o decizie în 24 din 24 în folosul Mamei Geea, dar şi al nostru al
acest sens. De obicei îngerul de dreapta este egal ca tuturor. Există o ierarhie a acestor îngeri care se respectă
evoluţie cu omul încarnat, cel de stânga este superior, oriunde în univers. În funcţie de evoluţia lor spirituală
însă cel mai puternic din punct de vedere spiritual este aceştia pot îndeplini anumite funcţii, sarcini care sunt
cel de creştet. El intervine atunci când sunt probleme ce compatibile cu experienţa şi gradul evolutiv atins.
ţin de destinul omului. Îngerii sunt fiinţe care ocrotesc pe cei ce se iubesc şi
Sunt îngeri care se ocupă de regnul vegetal, alţii de binecuvântează legătura lor, contribuind astfel la
regnul animal, iar alţii de regnul mineral. Multe sunt unitatea celor doi. Sunt îngeri care veghează copiii şi
specializările acestora, practic fără număr - creaţia este bătrânii noştri mult mai mult decât o facem noi de
atât de vastă şi ca atare şi ocupaţiile îngerilor. De-a obicei. De asemenea există îngeri care se ocupă cu
lungul timpului, istoric vorbind, aceştia au ajutat şi transmiterea de informaţii din marea de înţelepciune a
sprijinit omenirea în marile războaie, răscoale, revolte, Divinităţii. Şi ca atare există oameni care pot să îi vadă
precum şi în marile cataclisme (cutremure, tornade, şi să-i audă. Oamenii noştri de ştiinţă, cei care
uragane, erupţii vulcanice - oraşul Pompei este un bun cercetează tainele universului sunt inspiraţi în munca lor
exemplu în acest sens). Au pansat rănile sufleteşti şi au de aceşti prieteni.
condus sufletele celor ce şi-au părăsit corpurile fizice În reprezentările iconografice creştine aceştia sunt
purtându-i pe braţele lor în tărâmurile de lumină, pace şi pictaţi cu aripi (două-patru-şase-opt), însă dragii mei
iubire. Devotamentul lor este recunoscut de oamenii acestea nu sunt decât reprezentări şi nu esenţa lor. Sunt
care au întâlnit pe patul de spital sau de moarte fiinţe de lumină şi iubire fără o formă anume, faptul că
asemenea fiinţe care emanau iubire necondiţionată, sunt reprezentaţi aşa se datorează corpului de lumină
chiar şi instituţiile religioase din întreaga lume recunosc care este de dimensiuni uriaşe. Mulţumim tuturor
activitatea plină de dăruire a îngerilor. îngerilor din viaţa noastră, fie că sunt în trupuri de carne
În rugăciunile noastre mulţi dintre noi ne adresăm lor, (oameni pe care îi cunoaştem), fie că nu.
pentru rezolvarea anumitor probleme ce ne depăşesc. Se Fie ca Pacea, Lumina şi Iubirea să aprindă în

Andrada vă comunică
cuvine să le mulţumim pentru activitatea neîntreruptă noi candela sufletului!
Virgil Marcu

Am ales acest subiect din dorinţa de a vă


împărtăşi câte ceva despre aceşti minunaţi
prieteni nevăzuţi şi neştiuţi de voi. Virgil Marcu mai ,,beneficiaţi” atâta de sexul vostru, el nu v-a fost dat ca
Îngerii sunt fiinţe de lumină şi iubire care se află să abuzaţi frecvent de acesta, ci ca legătură intrinsecă cu
în slujba Creatorului, fiinţe care ajută Doamne ale acestei planete, mă numesc Andrada şi Cel ce v-a creat.
necondiţionat omenirea. Menirea lor este de a crea fac parte ca esenţă feminină din Marele Consiliu al Sunteţi fiinţe care aveţi puterea de a da viaţă, deci
punţi de comunicare între Cel ce ne-a creat şi noi Shambalei şi al Atlantidei. încetaţi cu abuzul, dacă aveţi deja probleme cu organul
oamenii acestei planete. Este destul de greu pentru Cu toată consideraţia pentru voi, am revenit în numele sexual asta se datorează defectuoasei exploatări în
ei să facă faţă la un volum atât de mare de muncă, lui Alpha ca soţ al meu, dar mai ales ca pereche divină, detrimentul ascensiunii, spre înălţimile pline de lumină şi
însă întotdeauna servesc şi slujesc cu mare acum în prag de primăvară, ca să vă urez un an rodnic şi iubire create de Dumnezeu pentru toţi copiii săi. Reveniţi
dragoste. Necesitatea de a ajuta această planetă plin de iubire. Reveniţi la obiceiurile divine care pot, la adevărata voastră natură de fiinţe divine, care se înscriu
este prioritară, având în vedere tranziţia omenirii dragele mele, să vă pună într-o nouă lumină, în faţa perfect în circuitul etern al vieţii. Este poate momentul
şi a Terrei spre noi dimensiuni ale existenţei. partenerilor voştri. Sunt multe de spus aici referitor la vostru de graţie, ca să puteţi face un mare salt în conştiinţa
Îngerii au diferite specializări pentru diferitele natura feminină în general, însă vom mai vorbi despre eului divin. V-aţi îndepărtat prea mult aş spune, chiar
sectoare ale vieţii din întregul univers. Aici pe acest aspect divin care a cuprins întreaga voastră planetă. periculos, de ceea ce sunteţi la origine- adică spirite divine
pământ sunt îngeri a căror menire este aceea de-a Este esenţial pentru voi doamne şi domni să reuşiţi cu puteri depline în creaţie.
avea grijă de cei slabi şi fără adăpost, îngeri care împreună să redeveniţi perechi divine, demne de obârşia Închei în speranţa că multe dintre voi veţi face ceea ce
sprijină tranziţia sufletelor dinspre cer spre lor divină- obârşie care vine ca un semn de mare nu aţi făcut până acum pentru voi, doar v-aţi amăgit că
pământ pentru a se naşte, fie de a lua sufletul celui generozitate din partea Creatorului. puteţi trăi şi aşa. Vă îmbrăţişez pe toate, sunt alături de
care moare şi a-l ridica la cer. Există îngeri care au A sosit momentul ca voi, femeile acestui pământ, să voi şi fiţi puternice. Aveţi încredere că totul se
grijă de copiii abandonaţi ce sunt vulnerabili în reuşiţi să transcedeţi instinctul matern şi să îi daţi o valoare organizează conform unui plan dinainte stabilit şi care
faţa vieţii şi există îngeri care se ocupă de spirituală mult mai elevată. Trebuie să vedeţi în este dirijat de Marele Creator. La mulţi ani!
împlinirea dorinţelor. Fiecare om al acestui urmaşii voştri (copiii), spirite ca şi voi, cărora
pământ primeşte la naştere doi îngeri veghetori, este necesar a le fi prieten şi nu mamă. Este
unul de stânga şi altul de dreapta. Pe parcursul greu să înţelegeţi ce vreau eu acum să
vieţii cei doi au grijă de pupilul lor, dar în transmit, dar anii care vin, cu siguranţă vor
momentele de cumpănă şi evenimentele aduce în atenţia tuturor acest aspect- fie că
importante (botez, nuntă, înmormântare) este sunteţi mame, fie că sunteţi taţi, cu toţii veţi
prezent şi îngerul de creştet pentru a-l susţine pe trece prin multe procese care vă transformă
om din punct de vedere energetic şi sufletesc. fiinţa, dar mai ales personalitatea. Un gând
Dacă omul ar cunoaşte ce forţă are dreptaciul cu bun din partea mea pentru voi dragele mele
siguranţă ar fi uimit, dacă ar cunoaşte forţa care duceţi greul acestei planete, deoarece
stângaciului s-ar cutremura, iar dacă ar cunoaşte sunteţi puse în postura de a fi relee de
puterea celui de creştet ar mulţumi lui Dumnezeu transformare a energiei Divine pentru
pentru această înţeleaptă orânduială divină. partenerii voştri, mai puţin sensibili la tot ceea
Îngerul de dreapta stă permanent lângă protejatul ce se întâmplă, ca fenomen al revenirii voastre
său. Oriunde ar merge omul, el este de nedezlipit. în sânul Marii Familii a Universului. Încetaţi
El este cel care povăţuieşte mental să nu facă în a vă mai îmbrăca atât de neinspirat, aveţi
anumite lucruri care nu sunt în destinul său. Îl mai multă consideraţie şi decenţă pentru voi.
apără şi îl veghează în toate acţiunile simple de zi Daţi-vă valoarea pe care o meritaţi, fără a
cu zi. Ori de câte ori se iveşte o controversă între deveni agresive cu partenerii voştri, din
el şi pupilul său este chemat în ajutor îngerul de dorinţa de a vă impune punctele de vedere. Nu

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 16 COSMOS


SPECTACOL UL VIEŢII

Po v e s tea unei reviste!


mii de numere vândute şi am ajuns la şapte mii. luminii ar trebui să adere şi oameni cu bani, nu numai
Cecilia David
Mulţumim celor care ne susţin şi ne ajută cumpărând oameni cu suflet. Pentru că cei care au bani ar trebui să
sau făcându-ne publicitate. Un domeniu atât de delicat ştie că banii, dacă servesc lumina sporesc şi dacă nu o
Poate aţi observat că multe din articolele mele încep
nu se poate extinde decât pas cu pas. Noi suntem servesc îi au degeaba, fiindcă odată trecut dincolo, cu ei
cu ,,Povestea”, pentru că mai toate sunt poveşti de viaţă,
mulţumiţi că aducem o ,,brumă” de contribuţie la nu poţi cumpăra nici karmă bună, nici nemurire!
adevărate!
trezirea spirituală a românilor. Încă sunt mari probleme, Se fac tot felul de reviste, ziare şi fiţuici cu poze
În acest articol încerc să răspund acelor oameni de
încă mai avem datorii, încă nu primim salarii la timp, dar obscene şi subiecte de bârfă oficială sau individuală. Şi
bună credinţă care m-au întrebat prin scris sau telefonic,
suntem fericiţi că toţi suntem ca unul şi servim aceeaşi aceste ,,porcărioare la modă” se vând rapid, pentru că
de ce nu iese revista noastră bilunar. Nu lipsa de
cauză. activează latura vulgară şi trivială a oamenilor. Din
inspiraţie ar fi motivul, ci lipsa de bani. Ca mai toate
Deci: dragii noştri cititori care gândiţi frumos despre cauza ,,nudităţii” revistelor de ,,succes” vom avea o
lucrurile bune, puse în slujba luminii, sigur că şi această
revista Cosmos, rugaţi-vă la Dumnezeu să se vândă ,,armată de impotenţi” care se vor mulţumi cu
revistă a avut o perioadă grea până să fie tipografiat
bine, ca să putem merge mai departe! Rugaţi-vă şi ,,excitaţia” vizuală şi atât. Orice lucru folosit în exces se
primul număr. Ideea a doi oameni şi finanţarea au avut
pentru sănătatea finanţatorului şi a fondatorului, pentru deteriorează şi îşi pierde valoarea. Dar fiecare are liber
multe greutăţi de întâmpinat.
că un gând bun te susţine şi te ajută! Într-o lume relativă, arbitru şi îl poate folosi să-şi ,,construiască calea”.
Pentru bani, un om cu suflet, s-a îndatorat la bănci.
ostilă şi fără valori autentice, astfel de lucruri se fac Oricum un gând bun tuturor oamenilor şi un gând de
Am fost nevoiţi să închidem cabinetul care ne înghiţea
greu, cu mare efort şi mare consum de energie. La cauza iubire şi preţuire tuturor cititorilor revistei Cosmos.
jumătate din costul revistei şi să ne limităm la
un spaţiu mult mai mic şi mai aglomerat.
Finanţatorul a depus un efort supra-
Cititoarelor noastre toată
omenesc să-şi achite ratele la bănci şi să admiraţia şi un călduros ,,La
ţină revista pe linia de plutire în primele mulţi ani, acum de mărţişor şi
luni. Colectivul de redacţie a lucrat fără mai ales de ziua lor! Vă
salariu şi chiar a mai finanţat din propriul mulţumim că ne citiţi şi că ne
buzunar anumite cheltuieli. Efortul comun
al unor oameni care ştiau ce fac şi în ce se
ajutaţi să contribuim la
Fenomenul Trezirii!”.

Frumuseţe şi suflet
angajează, cu răbdare a început să dea
roade. Noi în şase luni am pornit de la cinci

Virgil Marcu lumina Creatorului.


Atunci când suntem prezenţi în
Atunci când descoperim frumuseţea viaţa noastră, frumuseţea devine
interioară, viaţa noastră se luminează de evidentă atât la noi cât şi la ceilalţi
fiecare dată tot mai mult. Cea mai simplă semeni. Nimeni nu este ocolit de
cale de cunoaştere a sufletului şi a bucuriei frumuseţe atâta timp cât trăieşte în
de a trăi este să devenim conştienţi în prezent, fără nostalgia trecutului şi
primul rând de frumuseţea noastră fără aşteptări de la timpul viitor-totul
interioară, de bogăţia de stări şi trăiri ce se este acum şi aici! Oamenii din viaţa
ascunde în noi şi abia apoi de cea noastră sunt precum planetele care
exterioară, pentru că ceea ce este la interior gravitează în jurul soarelui, când se
este şi la exterior. iubiţi, nu suntem valabili şi ca atare ne pedepsim în apropie, când se depărtează, însă
Tot ceea ce vedem ca frumuseţe la ceilalţi şi în natură diferite moduri, care mai de care- nedemne de întotdeauna ne împărtăşim din lumina şi iubirea ce o
face parte intrinsecă din fiinţa noastră. Sufletul nostru şi divinitatea care suntem. Îl urâţim însuşi pe Creator când purtăm cu noi indiferent din ce parte a universului
frumuseţea sunt părţi ale aceluiaşi întreg. Frumuseţea facem acest lucru. Cu toţii facem parte din marele mister venim, căci adevărata patrie a spiritului este Universul.
este întotdeauna braţ la braţ cu iubirea. De obicei al iubirii şi creaţiei. Nevoia de iubire este imensă la ora Ne aflăm cu toţii aici pentru a proclama iubirea şi
oamenii văd frumosul în viaţa lor doar prin intermediul actuală. Faptul că alergăm de la un partener la altul nu lumina ce ne însoţesc permanent, doar că nu suntem
naturii ori al copiilor ce se joacă spontan, fără va umple golul imens care există în sufletul fiecăruia. conştienţi de unitatea şi de dimensiunea vieţii-existenţei
prejudecăţile ce însoţesc mentalul uman al celor aşa zis Sufletul nostru are o istorie aparte ce conţine atât viaţa aici pe pământ. Sufletele noastre au fost răspândite de
maturi. Însă frumuseţea este pretutindeni, ea nu ocupă în trup fizic cât şi cea de spirit liber în dimensiunile Creator pretutindeni în creaţie pentru a duce lumina,
un spaţiu anume destinat acesteia. Sigur oamenii au conştinţei lui Dumnezeu. De aceea este bine să ne iubim iubirea şi speranţa. Sufletul nostru face parte din Marea
creat aşa zisele spaţii de înfrumuseţare şi frumuseţe gen: trupul fizic, să avem grijă de el, însă fără a uita de Inimă de Diamant a lui Dumnezeu. Ca nestemate ale
coafor, clinici unde oamenii cu mulţi bani plătesc copilul interior care aşteaptă iubirea promisă. Însăşi sale, ar trebui să ne comportăm în consecinţă. Să fim
chirurgia plastică, grădini botanice, rezervaţii naturale, viaţa noastră este un rezultat al evoluţiei încă de la optimişti şi să credem în steaua noastră norocoasă, să
parcuri etc. Singura frumuseţe autentică este cea care începutul creaţiei. Există o bogăţie extraordinară în noi fim mai receptivi la calitatea luminii şi iubirii celorlalte
ţine de spiritual- adică de suflet. Foarte puţini oameni îşi dacă reuşim să vedem viaţa ca un proces continuu. suflete, căci cu toţii suntem faţete ale Unicului.
cunosc cu adevărat sufletul şi frumuseţea pe care acesta Multe daruri şi comori ascunde sufletul uman, însă Ceea ce se întâmplă acum este un proces de
o conţine - frumuseţea divină. Este esenţial pentru noi cine să sape? Când ajungem la o percepţie a tuturor recunoaştere a amprentei Unicului în fiecare din noi,
toţi să ne schimbăm percepţia despre noi înşine, despre acestor daruri şi comori, vom şti să îi apreciem pe toţi calităţi diferite ale luminii şi iubirii ce se contopesc
partenerii noştri şi comunitatea în sânul căruia trăim. ceilalţi ca pe mărgăritare de preţ. Fiecare suflet are o pentru a ne vindeca de uitare, ignoranţă şi neputinţă.
De cele mai multe ori, datorită slăbiciunilor, calitate a luminii ce aşteaptă să fie descoperită de
defectelor şi sentimentelor contradictorii avem percepţia posesor, calitate ce poate mângâia pe celălalt. În noi şi în Dacă reuşim să vedem ceea ce este divin în
eronată că nu suntem frumoşi, nu suntem demni de a fi jurul nostru există o lumină care este una şi aceeaşi cu noi şi ceilalţi înseamnă că vedem adevărul!
Vrei să ştii ce te aşteaptă mâine? Vrei să-ţi cunoşti viitorul sau trecutul?
Sau vrei să ştii cum o să fie relaţia cu partenerul? Nimic mai simplu!
Noi îţi facem horoscopul! Cu doar 50 lei afli tot ce te interesează.
Sună acum la 0722 352 832, 0724 501 372 pentru detalii şi programări.

COSMOS PAGINA 17 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


VIITORUL LA PUTEREA N

Se va conecta creierul la calculator?


bioelectrice ce transportă informaţii de tot felul. Sunt ipoteză că Dumnezeu ar putea fi descoperit prin
Radu Ran
cunoscute acum, graţie dezvoltării tehnologiei moderne, conexiunea cu lumea virtuală.
toate ariile cerebrale cu funcţiile specifice fiecăreia.
Tehnologia modernă a realizat paşi mari în
Sunt studiate intens funcţiile cognitive şi paracognitive Cipul sau puterea spiritului?
revoluţionarea aparaturii necesare contactelor între
ale principalelor arii pentru a se vedea ce se întâmplă cu
interfeţele unor ansamble separate. Vorbim de structuri
o anumită zonă de pe scoarţa cerebrală, atunci când este Pentru a reuşi rezolvarea acestei conexiuni între om şi
care funcţionează fiecare în mod propriu, cu diferenţe de
conectată la o sursă informaţional-energetică exterioară maşină s-au propus mai multe variante de aplicare. Unii
performanţe şi calitate. Astfel în prezent s-a ajuns până
spun că trebuie implantat un cip cu ajutorul căruia
acolo încât se vorbeşte tot mai mult de conexiunea om-
comenzile mentale ale creierului, de pe diferite arii
maşină.
cerebrale, sunt preluate şi transmise computerului. La
La ora actuală ştiinţele de graniţă şi-au dat mâna în
fel s-ar putea realiza ceva similar şi în privinţa
cele din urmă pentru a rezolva problema creşterii
radioului şi a televizorului. Deja specialiştii americani
exponenţiale a fluxurilor de informaţii, care sunt
în cibernetică şi în neuroştiinţe au pus la punct cea mai
vehiculate în interiorul societăţii umane. Lumea
temerară metodă de comunicare între om şi computer.
virtuală a Internetului, deşi blamată pentru partea ei
Cercetătorii de la Brown University au implantat un
indecentă, reprezintă totuşi o sursă informaţională
microcip direct pe scoarţa cerebrală. „Proteza
care deja formează o lume paralelă. Ca urmare este
neuromotorie“ – cum a fost numită a fost introdusă în
necesar în prezent un model funcţional performant
regiunea creierului responsabilă pentru mişcările
care să unească interfeţele celor două lumi: cea a
voluntare. Cipul captează activitatea neuronilor şi
Internetului şi cea a creierului, bineînţeles la nivel de
transmite impulsurile electrice spre computerul care le
comenzi de emisie – recepţie a pachetelor de
„traduce“ în mişcări ale cursorului. Spre exemplu,
informaţii.
când se activează neuronii care comandă mişcarea
mâinii la dreapta, cursorul se va îndrepta şi el, la
Între cyborg şi Omul Bionic
dreapta.
Aceasta este varianta folosirii unui cip. Alţi
Sistemele neurocibernetice de contectare a creierului
cercetători sunt de părere că se pot realiza dispozitive
uman la computer au fost anticipate de scriitorul
care, datorită biocurenţilor cerebrali emişi şi a puterii
cyberpunk William Gibson în romanul
mental-spirituale, pot capta aceşti biocurenţi cu
„Neuromantul“ (1984). Lumea imaginată de autorul
ajutorul unor lamele şi transformaţi în frecvenţă de
american e formată din persoane care se conectează
emisie către computer sau orice alt dispozitiv
prin interfeţe creier - computer la reprezentările din
electronic. În acest mod s-ar revoluţiona tehnica de
„cyberspaţiu“, din reţeaua digitală globală. Termenul
lucru cu computerul, ca interfaţă de contact cu neuronii
de „cyberspaţiu“ a fost preluat de informaticieni
prin unde hertziene sau de tip radio şi se evită modelul
pentru a denumi sistemele computerizate şi reţelele
riscant al cipului, de care mulţi se feresc datorită
digitale care permit stocarea de date şi comunicarea
şi dacă aceasta se cuplează cu planurile subcuantice prezicerilor biblice din Apocalipsă.
online. Mai nou, „cyberspaţiul“ este sinonim cu reţeaua
informaţionale. Se vrea în acest mod aflarea, printre Chiar dacă unii sau alţii susţin o tehnică sau alta din
de Internet.
altele, a unui răspuns referitor la întrebarea – cum se cele prezentate aici, este evident că viitorul apropiat,
Astfel se poate spune că sistemul neuronal uman
conectează omul la Divinitate? Unii cercetători şi poate cel de după 2012, ne va aduce surprize foarte
reprezintă tot o reţea digitală vie, pe magistralele căreia
parapsihologi mai îndrăzneţi avansează uluitoarea plăcute.
circulă în fiecare clipă zeci de mii de impulsuri

Important! Revista Cosmos oferă celor interesaţi (persoane


fizice şi juridice) spaţiu publicitar la preţuri atractive.
Informaţii şi relaţii la telefon 0732 173 216.
Vrei să afli viitorul cu o clipă mai devreme?

Ediţiile on-line ale revistei


Ascultă Radio Orizont F M pe 97,5 FM!
Ştiri de ultimă oră, reportaje, muzică, sport
COSMOS, precum şi alte şi multe altele!

informaţii din domeniul


esoteric vă aşteptă pe adresa
97,5 FM Medgidia
http://www.ajutorulesoteric.ro Strada Dumitru Chicoş Nr.11 bloc I.A.S. MEDGIDIA -
905600 Tel/Fax: 0241 820 220; Direct : 0241 820
Redacţie Ştiri: stiri@orizontfm.ro

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


PAGINA 18 COSMOS
PAGINA CITITORULUI

Secretele A.D.N. Coduri


reîncarnării
de Acces

În numărul
viitor

Cum construim Războiul


viitorul? spiritual

De ce se iartă Universul?
Corneliu Pîhu neînţelegerile, neputinţele, impulsurile, furiile, fricile, imaginaţi că ar fi cuie nenumărate de care să se
supărările, dezamăgirile (şi ce altceva o mai fi pe acolo), împiedice. El se iartă, iartă orice şi acest lucru stă la baza
Universul este format din extraordinar de multe la fiecare iertare, care are loc cu adevărat, vom simţi evoluţiei sale. Şi astfel evoluează din veşnicie în
frecvenţe, la fel ca şi omul, dar unele frecvenţe au o cum eliberăm ceva, mintea va fi mai uşoară, mai veşnicie, reconstruindu-se cu fiecare moment mai bun,
foarte mare importanţă pentru călătoria noastră prin limpede, iar inima se va bucura şi vă va recompensa cu mai eficient, perfect.
Apocalipsă sau Timpul dintre Lumi. o stare de alinare şi confort. Ar fi bine să luăm exemplu de la el şi să ne iertăm.
Acest timp aduce schimbări profunde, Astfel ne vom acorda aproape fără să ştim la o
fundamentale, strică obişnuinţe, concepte şi frecvenţă fundamentală a dragului nostru Univers,
concepţii mentale, modifică obiceiuri, se frecvenţa Iertării, bază a evoluţiei şi vom observa
amestecă în toate activităţile noastre şi nimic nu cum drumul nostru prin viaţă capătă un ţel, un scop
scapă atingerii lui. Şi astea toate într-un ritm frumos, într-un cuvânt ne vom regăsi liniştea şi
alert, nebun, încât dacă nu reuşeşti să-ţi menţii o pacea sufletească. Şi ne va „înflori” inima atunci,
minte lucidă, o inimă optimistă şi ochii larg vor apare noi relaţii şi situaţii binecuvântate şi vom
deschişi, te poţi trezi în situaţii şi conjuncturi fi mulţumiţi de contribuţia noastră la „ţesătura
destul de neplăcute. universală”.
La ora actuală deja foarte mulţi dintre noi Dacă practicaţi iertarea o să observaţi cum
cunosc şi simt faptul că timpul trece într-un ritm gândurile grele, depresiile, disperarea şi ura de sine
tot mai alert şi nu e doar o senzaţie. Un fizician se topesc, se îmbunătăţeşte nivelul energetic al
v-ar putea dovedi cu argumente ştiinţifice că organismului şi sănătatea şi apare zâmbetul. Un
acest fenomen nu e o iluzie ci e o realitate. Totul zîmbet va fi semnalul că ceva deja se schimbă în
evoluează, deci şi noi şi dacă nu vrem ca valurile viaţa dumneavoastră.
timpului să ne lovească, va trebui să învăţăm să Când Dumnezeu şi Timpul îţi sunt prieteni, cine
plutim pe ele. te mai poate necăji? Şi asta va funcţiona până în
Timpul poate fi duşmanul nostru, atunci când momentul când nu ne vom mai ierta şi vom lovi în
ne uităm în spate şi vedem că nu avem o situaţie cei din jur, adică în oglinzile noastre. Atunci ne
materială bună, familia e dezbinată, nu ne vom da un pas înapoi, vom reflecta, ne vom ierta şi
înţelegem cu nimeni, munca e dificilă, dar poate vom restabili legătura cu Dumnezeu. De la iertare
fi un aliat şi un prieten de nădejde atunci când la iubire e un pas mic, iertarea ne-o dă conştiinţa
reflectăm un pic la viaţa noastră, când încercăm noastră, astfel eliberându-ne de poveri (poverile
să reconstruim unde am stricat, când ne creem un nevăzute au fost dintotdeauna mai grele) şi vom
nou model demn de urmat. putea trece uşor în frecvenţa Iubirii. Acolo veţi avea
Acum urmează câteva reflecţii pentru a reuşi sentimentul că sunteţi Acasă şi vă veţi da seama că
să ne împrietenim cu Timpul. Ideea fundamentală aţi fost dintotdeauna Acasă.
este aceea de Iertare. Trebuie să învăţăm să ne iertăm în Universul se iartă la fiecare pas. El ştie cum să o facă.
primul rând pe noi. Dacă vom reuşi să ne iertăm toate Dacă nu ar ierta tot ce are în el (adică şi pe noi), ar trebui Aveţi grijă la uşa numită Iertare şi îndrăzniţi.
greşelile, situaţiile neplăcute create celorlalţi, să se blocheze acolo, la acel ceva, „cuiul din talpă” şi vă E nevoie totuşi de curaj pentru aşa ceva!

COSMOS PAGINA 19 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


PENTRU TRUP ŞI SUFLET

A p a - e s e n ţ a v i e ţ i i !
Cecilia David kilometrii de conductă pe care apa îi străbate până la apă. Formula chimică a apei era aceeaşi, dar apa îşi
casele noastre trecând prin procese agresive de curăţire modificase structura după dispoziţia şi energiile lor
Apa este cea mai comună substanţă de pe Pământ, şi epurare datorită substanţelor chimice folosite (şi a distructive şi devenise o otravă tocmai bună de intoxicat
dar în acelaşi timp şi esenţa vieţii. coturilor şi conductelor în unghi drept), plus a circuitului nişte minţi bolnave. Apa se lasă impresionată de stările
Fără apă, omul nu poate trăi mai mult de 5 până la 7 ei prin zeci de mii de apartamente, odată ajunsă în casa noastre şi, având memorie fotografică, se transformă
zile şi asta doar în cazuri excepţionale. Organismul noastră, este de-a dreptul nocivă- acesta fiind un instantaneu preluând stările noastre.
uman este format din apă în proporţie de 70- 83%, de ,,avantaj” al condiţiilor civilizate! Şi tot în laborator s-a demonstrat că un câine pus să
aceea apa este elementul esenţial vieţii! Toate religiile Tot dr. Emoto Masaru în laboratorul său a luat trei bea apă din două castroane diferite, unul cu apă plată şi
lumii folosesc în ritualurile lor apa. Apa este singura recipiente cu orez peste care a pus apă. Timp de o lună celălalt cu apă de izvor, întotdeauna va alege apa de
substanţă care poate fi găsită în trei stări diferite: solidă, de zile primului i-a mulţumit, celui de-al doilea i-a izvor! Oare de ce? Pentru că nu-i la fel de ,,civilizat” ca
lichidă şi gazoasă. adresat o injurie şi pe ultimul la tratat cu indiferenţă. şi noi şi ştie ce să aleagă! Apa fiind supusă veşnic
Tot mai mulţi cercetători au început un studiu profund După 30 de zile primul recipient era în fermentaţie agresiunii omului, ar putea la un moment să
al apei. Ezoteriştii, marii maeştri ai omenirii şi oamenii uşoară cu miros frumos, al doilea s-a înegrit şi emana un înebunească, astfel înebunind şi pe cei care o consumă...
începuturilor, cunoşteau ,,secretele apei” şi tratau apa cu miros greu, iar al treilea a putrezit, demonstrându-se Numai că în toate cele uitate de om este o taină mare...
mare dragoste, respect şi responsabilitate. În labora- astfel că indiferenţa omoară şi oamenii n-ar trebui Prin circuitul ei în natură şi modificarea stării (îngheţ),
toarele lumii, cercetătorii au ajuns la concluzia că apa niciodată să folosească această stare. ea se purifică şi continuă să susţină viaţa cu toate
are memorie fotografică şi este receptivă la mediul Apa potabilă reprezintă 1% din totalul apei planetare. formele ei ciudate de manifestare. Lao Tsu spunea acum
înconjurător. Aşa a fost de la începuturi şi aşa este şi acum, când 2500 de ani următoarele: ,,Nimic în lume nu este atât de
Structura apei se poate modifica, chiar dacă populaţia a ajuns la 6,5 miliarde. Dacă omul nu ar polua- moale şi maleabil ca şi apa. Cu toate acestea ea erodează
compoziţia ei chimică rămâne la fel. Dr. Emoto Masaru o şi nu ar deversa în ea deşeuri petroliere, radioactive, ceea ce este dur şi puternic şi nimic nu o poate învinge,
a demonstrat asta în laboratorul lui. A supus apa menajere ar fi suficientă şi benefică pentru toată lumea. deşi oricine o poate cuceri. Ceea ce este flexibil şi
diverselor experienţe prin cuvinte frumoase, stări de Marea bătălie a omenirii nu va fi cea pentru petrol ci maleabil cucereşte ceea ce este puternic, iar ceea ce este
iubire, muzică clasică sau dimpotrivă prin stări de aceea pentru apă. Anual peste 5,5 milioane de oameni moale învinge ceea ce este dur. Cu toţii ştiu asta, dar
agresiune, vorbe urâte şi muzică rock. Îngheţând apa mor de sete la propriu, în timp ce noi folosim numai nimeni nu îndrăzneşte să trăiască în baza acestui lucru.”
instantaneu şi studiind-o la microscop, s-a constatat că odată la trasul apei la wc 10 litri de apă! Iarăşi
apa încărcată pozitiv a format cristale regulate de o mare ,,avantajele” civilizaţiei îşi spun cuvântul! Marile taine stau întotdeauna la îndemâna noastră,
frumuseţe, bine structurate, în timp ce apa supusă După al doilea război mondial, într-un laborator din dar fiind atât de simple în ignoranţa noastră nu le dăm
injuriilor şi negativităţii a format structuri urâte, sud-estul Asiei, savanţii care se chinuiau de luni întregi importanţa cuvenită şi asta o plătim zilnic cu sănătatea
dezordonate, fără formă. Deci, apa formează structuri să găsească formula bombei cu neutroni, într-o zi au fost şi viaţa noastră!
extraordinare la mulţumire, tandreţe, iubire şi structuri duşi de urgenţă la spital
dizarmonice la vorbele şi stările noastre negative... Dacă cu o intoxicaţie
noi suntem alcătuiţi în proporţie de până la 80% din apă, suspectă. Şi cum în
vă imaginaţi ce impact au vorbele şi stările noastre laborator nu se folosise
zilnice asupra celorlalţi!? decât apă, în raportul
În natură apa are curgere lină şi se încarcă cu medical s-a menţionat
mineralele pe care i le oferă traseul străbătut. În că au fost intoxicaţi cu

Apa element al vieţii


(comunicare de la Alpha)
chimică vom observa 2
Virgil Marcu atomi de hidrogen şi
unul de oxigen. Foc cu
Neţărmurita curgere a apei în venele voastre asigură foc ar spune unii
toate procesele biochimice ale organismului uman de-a chimişti, dar dacă vom lua ani măsuraţi în sistemul vostru. Acum aş vrea să vă pun
lungul a 60-70 de ani. în considerare sistemul vostru solar, s-ar putea să în atenţie faptul că apa, banala apă de la chiuvetă este
Ca element primordial a apărut cu aproximativ 7 ajungem împreună la o concluzie mai mult decât toxică, se poate muri încet şi bine, chiar dacă este
miliarde de ani pe această planetă. Nefiind un element uimitoare. Nefiind cunoscută cu adevărat, nici acum în purificată. Sistemele voastre de purificare sunt depăşite,
întâlnit la început, atunci când a fost creată această aceste timpuri, mă îndoiesc că fără un ajutor şi suport dar cu o rugăciune multe se pot vindeca şi chiar şi apa
planetă, apa a fost adusă dintr-un alt sistem solar identic din partea noastră veţi descoperi unicitatea acestui are nevoie de vindecare ca şi voi de altfel. Să nu uităm
cu acesta, pe nume SOLARIS. Acest sistem element care vine la voi dintr-un alt sistem solar mult că mai mult de 70% sunteţi constituiţi din apă, deci este
funcţionează de mai bine de 5 milioane de eoni în pace, mai evoluat. Să luăm în calcul faptul că, acest sistem evident că voi toţi vă influenţaţi într-un mod periculos la
armonie şi bunăstare, asta din punct de vedere spiritual. SOLARIS are trei stele albe. Ştiţi voi oare ce înseamnă modul negativ. Am deschis acest tablou pentru voi, căci
Este un sistem cu 10 planete importante şi două mai să ai într-un sistem, trei stele albe? Nu. Acesta este apa a fost primul element de pe pământ care a permis
mici, să le spunem sateliţi (este mult mai corect), însă răspunsul vostru, dar noi vă putem oferi o imagine de formarea vieţii în molecula sa. Din ocean aţi fost făcuţi
ele îşi au importanţa lor în cadrul sistemului SOLARIS. ansamblu, ceva în detaliu nu ar folosi pe moment, poate şi tot în ocean vă veţi întoarce. Să mă explic, tot ce
Încă din antichitate, alchimiştii s-au ocupat cu studiul vom reveni pe tema aceasta într-un alt mesaj. Să ne vedeţi este doar apă în colaborare cu alte elemente ale
apei, circuitului ei în natură şi tot ceea ce înseamnă apa întoarcem la importanţa apei pentru voi toţi, dar şi tabelului lui Mendeleev.
la modul general. Având atâta importanţă, uneori, voi pentru celelalte vieţuitoare conlocuitoare ale planetei. Să nu uitaţi că sunteţi înconjuraţi permanent de acest
oamenii nu sunteţi conştienţi de necesitatea de a păstra Am afirmat mai devreme că oamenii voştri de ştiinţă element preţios, dar puternic, mai puternic decât voi.
vii şi intacte sursele de apă potabile. Nu aţi deschis bine nu cunosc cu adevărat proprietăţile apei şi nici cum Chiar dacă aveţi impresia că aţi cucerit-o, cu siguranţă
ochii şi trageţi concluzii pripite despre importanţa apei, poate fi ea folosită de medici în tratarea bolilor, vă înşelaţi. Nimeni şi nimic nu o poate cuceri sau
însă este un element vital care a fost împrumutat, tocmai diferiţilor pacienţi. La voi totul se reduce la cuvântul supune, decât dacă aceasta foloseşte unui scop mai înalt.
ca experiment al acestui univers şi mai ales al acestui pacient sau client. Nu v-aţi pus voi oare întrebarea de ce Cum Creatorul Prim i-a dat viaţă din propria viaţă vă
sistem solar. Nici când nu a fost atâta nevoie, mai acut nu sunteţi trataţi ca fiinţe umane? Evident că v-a trecut daţi seama că este la fel de puternică ca şi voi, ba chiar
ca niciodată, să vă putem împărtăşi noţiuni generale prin minte un asemenea scenariu. Voi sunteţi mai mult mai mult decât voi, pentru că apa face întotdeauna voia
despre cel mai popular element al vieţii, al planetei decât fiinţe umane, voi sunteţi copii ai stelelor de unde lui Dumnezeu.
înseşi. veniţi, copii ai universului multidimensional.
Dacă ar fi să ne uităm mai atent la configuraţia Apa va fi cunoscută cu adevărat abia peste 20-25 de Al vostru Alpha, pe curând!

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 20 COSMOS


MISTERE DEZVĂLUITE

Elementalii apei
Asterion numai bietului om care nu avusese tăria
necesară de a se detaşa. Cântecul
Regatul apei este acea dimensiune undinelor, se spune, este extrem de
vibratorie bazată pe principiul divin al frumos, graţios şi neobişnuit de atrăgător,
elementului Apă. Acest regat şi entităţile deoarece vibrează pe corpul emoţional.
conştiente care îl ocupă întrupează ideile Legendele au numit aceste fiinţe în fel
acestui principiu şi evoluează conform şi chip: sirene, undine, nereide, poseide
Legilor Divine, la fel ca noi oamenii. sau tritoni (în cazul entităţilor
Ocupanţii acestui regat, numiţi undine, masculine), la noi fiind cunoscute drept
dispun de o deosebită graţie şi un ştime sau lostriţe, scriitorul Vasile
magnetism foarte puternic. Legendele Voiculescu având o nuvelă iniţiatică
celor vechi în legătură cu sirenele care îi foarte interesantă despre nesăbuinţa celui
ademeneau pe marinari aveau un care se ataşază de frumuseţea lor.
sâmbure de adevăr. Deseori căpitanii din Magul care doreşte să lucreze cu
vechime sau eroii naţiunilor maritime elementalii apei trebuie să ştie să
erau iniţiaţi şi percepeau mult mai mult aprecieze frumuseţea, puritatea şi calmul,
decât cei din zilele noastre. Chiar dacă nu însă în nici un caz să nu fie ataşat de ele.
îşi începeau călătoria iniţiaţi, iubirea lor Deseori cei nepregătiţi în sinea lor să purificare şi botez, coruperea purităţii decât oricărei vietăţi.
pentru mare şi pentru întinderile acvatice lucreze cu aceste entităţi sunt izbiţi de apei fiind în acest fel considerată o crimă De la elementalii apei omul trebuie să
îi făcea de cele mai multe ori să vibreze frumuseţea lor şi de vibraţia extrem de împotriva Duhului Sfânt, pentru a ne înveţe aprecirea şi iubirea faţă de tot ceea
foarte aproape de elementul Apă. plăcută pe care o emană şi rămân legaţi exprima în termeni creştini. ce este frumos pe acest Pământ, nimic
Contactele cu elementalii apei erau de regatul elementului Apă, fără a Al doilea motiv este suferinţa provocată nefiind realizat fără mijlocirea
bineînţeles, în subtil, însă foarte reale progresa pe drumul lor spiritual. vietăţilor de toate tipurile, de la plancton, elementului Apă: de la apa vizibilă
pentru respectivul iniţiat, astfel încât Fiinţele acestui vast regat sunt în la alge şi vegetaţia oceanică, până la manifestată în râuri, fluvii, oceane, lacuri
coechipierii săi îl credeau nebun general sociabile şi au o profundă peşti, păsări, delfini, balene şi alte şi izvoare, până la apa care a cristalizat
câteodată. De cele mai multe ori aceştia compasiune pentru oameni, însă în creaturi acvatice. pietrele preţioase sau cea care se găseşte
nu erau destul de bine pregătiţi şi se ultimul secol omul a dovedit destul de Al treilea motiv este rănirea întregului din belşug în alcătuirea fiinţei umane.
ataşau profund de aceste fiinţe şi de multă inconştienţă şi ignoranţă prin felul Pământ şi provocarea unei suferinţe
lumea lor, atrăgându-i în mod irezistibil. în care a tratat apa. Stoparea poluării este considerabile Mamei Geea; deşi la scară Fiţi bucuroşi pentru fiecare picătură
Neavând nimic maliţios ca scop, deosebit de importantă pentru aceşti geologică poluarea nu are un efect de apă care vă atinge pielea, care vă
undinele se împrieteneau cu oamenii şi elementali din trei motive, primul fiind copleşitor pentru planeta noastră, răcoreşte sau vă curăţă, care vă stinge
întreţineau relaţii îndelungate, însă poluarea energetică pe care deşeurile suferinţa este mai mare pentru că setea sau care vă circulă în organism şi

Elementalii de foc
greşeala de a părăsi planul fizic pentru a toxice o aduc apei, un element sacru sistemul planetar conştient ştie că trataţi-o aşa cum se cuvine.
intra în cel al elementului Apă aparţinea folosit în multe religii ale lumii pentru oamenii îşi dăunează lor însişi mai mult

Cecilia David care odată prinşi în jocul lor pot suferi tulburări
nervoase ireversibile. De asemenea, există
Aceşti elementali au forma cea mai Genii ale bijuteriilor şi elementali ai focului
îndepărtată de cea a omului. Numele lor care se ocupă de amulete. Mai aproape de
au o etimologie obscură, probabil timpurile noastre sunt cei care locuiesc în
orientală. Ei pot fi văzuţi sub forma interiorul vulcanilor şi se ocupă de erupţiile
unor şerpi negri, de obicei în poziţie vulcanice.
verticală, care se răsucesc în jurul Deci orice activitate aparent banală pe
flăcărilor, mişcându-se foarte repede. pământ este condusă de elementali. Ei nu au
Mărimile lor sunt variabile, de la micii conştiinţă individuală ci una de grup, nu sunt
viermişori care se mişcă în ruguri şi nici buni nici răi, nici interesaţi, nici
vetre până la enormele salamandre care dezinteresaţi. Ei îşi fac conştiincioşi munca cu
crează fulgerele şi trăznetele. Numai care au fost însărcinaţi pentru bunul mers al
cei Aleşi- mari maeştri- cu sfinţenie şi vegetaţiei, oamenilor, animalelor, fenomenelor
mare experienţă pot intra în contact cu naturale. Cei mai puternici şi de temut sunt
aceştia. însă elementalii de foc şi cu ei nu te poţi juca.
Fiinţe puternice, elementalii de foc Pierzând legătura sacră cu natura, omul s-a
guvernează impulsurile electrobionice autosărăcit şi evident a pierdut mult în relaţia
care se transmit prin sistemul nervos lui cu elementalii.
uman. De regulă, se supuneau
meşteşugarilor şi îi ajutau pe aceştia la În numărul următor vă voi spune cum
lucru măiestrit. Armurierii şi fierarii din trăiesc şi cum se organizează fiinţele
vechime erau adevăraţi magicieni în elementale şi cum se încadrează ele perfect în
fabricarea uneltelor şi armelor de luptă. planul Creaţiei. Elementalii sunt ,,servitorii”
Există şi elementali solari, extrem de iubitori ai lui Dumnezeu şi îşi fac cu mare
frumoşi, care produc insolaţii şi cărora conştiinciozitate treaba, fără să le pese de timp
le place să ispitească oamenii tineri, şi de timpuri!

COSMOS PAGINA 21 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


LEGI SPIRITUALE

F l a c ă r a R e î n v i e r i i
Virgil Marcu vindecaţi, este nevoie să vă acordaţi fiinţa pe frecvenţa
Flăcării Reînvierii, invocând-o şi concentrându-vă
Flacăra Reînvierii reprezintă activitatea asupra acesteia. Oricare aspect al vieţii voastre poate
reînvia, chiar starea voastră financiară, corpul, armonia,
razei a şasea, cu toate atributele sale de
echilibrul, relaţiile interumane etc. Nu există limite în
vindecare şi ridicare a conştiinţei. Este una ceea ce priveşte folosirea sau utilizarea acestei energii
din multele flăcări ale planetei, care se află la conţinută de Flacăra Reînvierii. Cu cât invocăm mai des
dispoziţia oamenilor. (zilnic) atributele acesteia, cu atât vom obţine rezultate
În aceste vremuri zbuciumate, avem nevoie cu toţii mai evidente şi benefice în viaţa noastră. Chiar şi atunci
de activitatea şi suportul concret, pe care îl oferă când vă desfăşuraţi activitatea cotidiană alegeţi să
această rază, pentru vindecarea nenumăratelor lucraţi cu aceasta, să fiţi inspiraţi, să fiţi ocrotiţi şi în
aspecte ale fiinţei umane. Pentru a fi întregi şi a putea acest fel rezultatele muncii voastre vor fi
exprima plenitudinea Luminii şi Iubirii care suntem, binecuvântate.
este necesar mai întâi să vindecăm profund toate Culoarea de bază a flăcării este cea de galben-
nivelurile energetice. Oamenii au înţeles destul de auriu cu irizări de portocaliu (apus de soare-vara).
limitat aspectul vindecare. Pentru ei cel mai Prin invocare aduceţi cât mai multă energie a Razei
important act al vindecării îl reprezintă corpul fizic, Reînvierii în trupul vostru (celule, atomi, molecule,
care nu este decât un nivel al fiinţei, pe lângă multele electroni) pentru a-l ajuta să se vindece şi să
niveluri ale omului. O vindecare adevărată nu este întinerească.
doar o soluţie temporară, ci definitivă şi permanentă. Un alt aspect foarte important al acesteia, este de
Flacăra Reînvierii este un instrument minunat aflat la a purifica energia pe care o pervertim - energie pe care
îndemână, care poate transforma uşor şi liniştit fiinţele şi o primim zilnic de la Dumnezeu în stare pură. Datorită
vieţile noastre. Aceasta ne pregăteşte corpul pentru vibraţiei înalte a Flăcării Reînvierii putem dizolva toate
nemurire din punct de vedere al aspectului fizic, în cazul fricile, temerile, neputinţele umane. Este necesar să fim
în care alegem conştient acest aspect. Flacăra Reînvierii conştienţi că nu putem folosi şi modifica energia pură a
conţine în ea însăşi o mare cantitate de energie care lui Dumnezeu, fără consecinţe. Putem folosi flacăra
poate transforma conştiinţa umană şi o poate ajuta să pentru a ne ridica vibraţia fiecărui corp în parte, în mod
treacă la conştienţa dimensiunii a cincea. Paznicii special să insistăm asupra corpului fizic, eteric (vital),
acestei flăcări sunt Lord Sananda şi Lady Nada. emoţional, mental inferior (intelect).
Acţiunea razei este universală - ea lucrează pe amândoi sunt fiinţe superioare de nivel Această lucrare trebuie desfăşurată pe parcursul
multiple frecvenţe şi niveluri, de atributele ei putând înalt care doresc să ajute pe toţi cei care vor să acceadă multor ani până la completa vindecare. Este o muncă
beneficia toate fiinţele create de pretutindeni. Maestrul spre dimensiunea a cincea. care va da roade şi de care ne vom bucura etern. Una din
Iisus este unul din cei care au beneficiat de Raza Şi, pentru că se apropie Paştele, se poate afirma că frazele importante (mantră) pe care o puteţi folosi zilnic
Reînvierii acum 2000 de ani, când şi-a readus la viaţă activitatea acestei raze atinge cote maxime în preajma (dacă vreţi) este următoarea: ,,Eu sunt Reînvierea şi
corpul iluzoriu (mayavirupa). De când există această acestui eveniment. Este un moment ideal şi preţios de a Viaţa”.
flacără, nivelul său energetic a crescut mult. Revenind la ne impregna fiinţa şi conştiinţa cu această flacără. În Succes în activitatea voastră de vindecare
Lord Sananda şi Lady Nada care sunt Chohani sau perioada Paştelui energia flăcării se dublează ca şi ridicare a conştiinţei, dragi prieteni!

F r i c a
paznici ai acestei flăcări, putem spune cu certitudine că intensitate aducând energii Christice. Când doriţi să vă

legătura psihică a unui părinte cu copiii săi şi vice versa.


Frica nu este lipsa curajului, dimpotrivă, ea ne obligă
să găsim în noi curajul de a face faţă unei provocări.
Inima este cea care suferă cel mai mult de pe urma fricii,
în vigilenţă şi luciditate şi pusă să lucreze pentru noi. aşa cum frica are de suferit de pe urma inimii. Frica
Mihai Vârtejaru Trăind în ignoranţă, facem din frică un lanţ greu cu care sădită în inimă o cuprinde, o înglobează, ca un copac
ne încătuşăm şi ne legăm de peretele unei celule monstruos şi lipsit de frumuseţe interioară, o seacă de
întunecoase din noi pentru a fi în siguranţă. iubire şi o îmbolnăveşte.
Una dintre cele mai umane emoţii pe care trebuie să
Pentru a scăpa de frică trebuie întâi Dacă omul vrea însă cu adevărat să
le experimentăm ca parte a înţelegerii făcute cu
să ştim ce ne aduce ea. Dacă ne aduce îşi depăşească frica, atunci va putea
Spiritul nostru înainte de întrupare este Frica.
beneficii sau ne scapă din anumite găsi modalităţile pentru a face acest
situaţii, atunci este timpul să o numim lucru numai în inimă. Chemând în el
Frica este o lecţie teribilă adresată fiinţei noastre şi
vigilenţă. Dacă nu face decât să ne Focul Sacru al Iubirii, va arde ramură
depinde de noi dacă trecem examenul, dacă învăţăm
blocheze gândirea şi iubirea, atunci cu ramură copacul fricii, îi va veşteji
lecţia sau dacă ne încăpăţânăm şi rămânem repetenţi.
este un element inutil care trebuie ars, frunzele negre care îi umbresc inima, îi
Ca şi iubirea, fericirea, bucuria şi împlinirea, sufletul
topit şi reciclat. Să spunem că un va usca fructele amare şi îi va seca
trebuie să înveţe şi valoarea urii, supărării şi
părinte este atât de grijuliu cu copilul trunchiul de sevă. Nehrănind frica, îi
deznădejdei, câteodată fiecare deschizând poarta către o
său încât se teme în permanenţă pentru tăiem posibilităţile de a mai creşte. Dar
altă lecţie. Totul se leagă precum lanţul etern al trăirilor
siguranţa lui. aceasta nu e destul, focul trebuie să
şi ne găsim deseori în ipostaze care cer rezolvare prin
Ataşamentul alimentat de capcanele pătrundă şi mai adânc, în cele mai ferite
rezultatele unor lecţii învăţate în trecut, însă pe care nu
propriului său mental îi va genera tot şi mai întunecate colţuri ale inimii şi să
am fi crezut că le-am putea utiliza vreodată în mod real.
felul de scenarii: dacă stă prea mult la găsească Rădăcina Fricii. Un copac
Frica ne învaţă să trecem peste. Poate fi de asemenea,
calculator nu va face nimic constructiv tăiat, mutilat sau ars se poate regenera,
o măsură de siguranţă, ca un sistem de securitate
şi îşi va rata întreaga viaţă, dacă nu îl iar copacul fricii se regenerează cel mai
performant. Folosit înţelept şi numai într-o anumită
informează pe părinte unde este, cu uşor, însă descoperind rădăcina fricii,
măsură, acesta ne înştiinţează când suntem în pericol şi
cine şi de ce, acesta poate păţi cele mai aducând-o la lumina zilei şi cufundând-
ne dă posibilitatea redresării. Însă obişnuindu-ne cu el
mari nenorociri, cine ştie?!? Dorinţa de o în Focul Iubirii Divine până nu mai
cădem în extrema fricii permanente. La cel mai mic
control alături de frică îl face pe părinte, în cazul nostru, rămâne nimic, abia atunci putem spune că ne-am
sunet, la cea mai mică vibraţie, alarma fricii sună
să nu respecte liberul arbitru al copilului său. Mai mult, eliberat de povara fricii.
asurzitor, iar noi ne retragem speriaţi undeva în noi şi
gândindu-se la toate nenorocirile posibile, va reuşi într- Chemaţi în voi Focul Iubirii şi scăpaţi de frică,
refuzăm să ieşim. Chiar şi atunci când nimic nu ne
un sfârşit să-i atragă acele nenorociri în mod real indiferent cât de dureros credeţi că ar fi. Uneori nu
ameninţă, alarma fricii ne face să credem că pericolul
copilului, pentru că nimic nu este mai puternic decât scăpăm de ea sau nu vrem tocmai pentru că …ne e
este permanent. Trăind înţelept, frica este transformată
frică să trăim fără frică.

Anul II, Numărul 8 • Martie 2008 PAGINA 22 COSMOS


Femeia
REALITATEA ÎN CARE TRĂIM

Lecţiile Karmice (II)


Virgil Marcu
Cecilia David
Deşi acest articol este conceput înaintea zilelor de 1 şi 8 martie, el este mai actual ca
niciodată. Chiar dacă am trecut cu vederea peste prea multe aspecte importante ale fiinţei Aşa cum vă spuneam şi în numărul trecut, planeta noastră este un laborator unde
umane este necesar să revenim la esenţa noastră divină, ori de câte ori este nevoie. Femeia se experimentează tot felul de trăiri în reîncarnări succesive.
este partea cea mai vulnerabilă a creaţiei, care necesită o mare schimbare şi purificare. Se pune des întrebarea, de ce, dacă există reîncarnare, se nasc din ce în ce mai
Dacă bărbatul este sclavul propriului intelect, atunci femeia este cea care a greşit prin multe spirite şi nu se rămâne pe numărul de început al spiritelor pe Terra... Simplu;
permiterea pătrunderii acestui aspect în viaţa sa. Fiind dotată cu o mare fineţe a intuiţiilor, animalele evoluate, prin drept divin la evoluţie se încarnează în plan terestru în
ea este puntea care face legătura cu Dumnezeu şi dimensiunile cele mai pure şi luminoase oameni primitivi sau sălbatici. Şi, se pot lua în calcul şi spiritele care evoluează de
ale Creaţiei. Însăşi constituţia sa fizică permite ca aceasta să fie străbătută de valuri de pe o planetă inferioară Terrei şi primesc permisiunea de a se încarna pe aceasta ca
lumină şi să ofere protecţie urmaşilor săi. Femeia este dotată cu multiple posibilităţi în un salt evolutiv.
influenţarea poporului din care face parte, deci şi a Un alt argument în susţinerea reîncarnării ar fi naşterea unui copil de geniu într-
întregii creaţii. Punctul forte al acesteia îl o familie cu părinţi mediocri sau submediocri,
reprezintă casa şi căminul său. alături de alţi fraţi care nu depăşesc coeficientul
Aici ea este regină prin capacităţile sale divine mediu de inteligenţă. Este cazul lui
şi oferă linişte, calm, intimitate şi siguranţă. Michelangelo. În familia lui (studiindu-se
Femeia prin ea însăşi este puternică şi este arborele genealogic) în patru sute de ani nu se
purtătoarea de drept în faţa lui Dumnezeu a născuse nimeni de valoarea acestuia. Ştiinţa
flăcării iubirii. Nimic din ceea ce există în ezoterică susţine că, numai un spirit evoluat
creaţie nu scapă influenţei sale, atunci când poate ajunge să creeze şi dacă un asemenea spirit
aceasta îşi foloseşte capacităţile feminine cele se reîncarnează într-o familie modestă o face
mai pure. Dacă femeia este cu adevărat dintr-o datorie karmică faţă de acea familie.
feminină, ea îşi îndeplineşte menirea ce i-a fost O altă enigmă rămân copiii care vin cu organe
atribuită de Creator. Numai o feminitate vitale bolnave, care la şase-şapte luni de la
veritabilă îl educă fără cuvinte pe bărbat. naştere necesită intervenţii chirurgicale. Dacă
Aceasta este o activitate tăcută, dar care conţine dăm un sens spiritual faptelor, aceste lucruri pot
puteri nebănuite. Însă femeia zilelor noastre a fi înţelese perfect. Dacă ţinem cont că ficatul
călcat în picioare puterea ei, feminitatea şi bolnav ţine de sistemul de credinţe, rinichii de
misiunea ei înaltă atribuită de Creator. frici, răzbunări, zgârcenii, pancreasul de blazare,
Cu greu mai putem recunoaşte înaltele valori problemele de auz de lipsa înţelegerii şi bârfă,
ale feminităţii veritabile care aduce binecuvântare pretutindeni în creaţie. Un bărbat nu bolile de inimă de egoism, înseamnă că aceşti copii îşi vor plăti imediat, odată
poate să desfăşoare o asemenea activitate atât de fină, plină de intuiţie şi har Dumnezeiesc. intraţi în plan terestru, vechi datorii neplătite, prin multă durere! Copiii cu
Se spune deseori că femeia este ,,slabă”, însă din punct de vedere sufletesc este mai tare deficienţe mentale sunt geniile din alte vieţi, care au abuzat în mod greşit de mintea
decât bărbatul. Şi asta deoarece ea este mereu în contact cu Forţa din Creaţie, care îi acordă lor strălucită. Vin în familii orgolioase ca să-şi plătească o karmă relaţională.
o mare putere de intuire. Dar doamnele din ziua de azi îşi ascund această putere fantastică Un alt aspect al reîncarnării, este înfăţişarea şi atitudinea cu care vin unii oameni.
şi sublimă, renunţând inconştient la ceea ce au ele mai preţios. Femeia a renunţat la Vezi în viaţa de zi cu zi, femei cu atitudine şi trăsături de bărbat. Tunsoarea, mersul,
pudoare şi la cea mai delicată intuiţie a feminităţii nobile. Vestimentaţia lasă de dorit, îmbrăcămintea, gesturile sunt bărbăteşti şi îţi vine să crezi că sunt bărbaţi deghizaţi.
rochiile lungi nu mai sunt la modă, trupul lor este dezvelit aproape în totalitate şi oferit Sau există dimpotrivă, bărbaţi efeminaţi cu atitudini şi gesturi de femeie, cu păr
privirilor lacome ale bărbaţilor. Nici nu ştiţi ce se întâmplă cu voi dragele mele când vă lung şi cu multe podoabe. Dacă spiritul trebuie să dezvolte anumite caracteristici
oferiţi cu atâta ,,dărnicie” trupul bărbaţilor din anturaj şi nu numai. Moda nu face altceva feminine sau masculine, se încarnează de 6-7 ori la rând în bărbat sau femeie, după
decât să vă pună într-o lumină mai mult decât nefavorabilă (energetic vorbind), este un cum este cazul. Când vrea să-şi schimbe sexul o poate face, dar în memoria lui
detriment care vă costă însăşi sănătatea. În momentul în care bărbaţii vă privesc, din ochii rămân atitudini sau ,,năravuri” din vieţile repetate la rând. Şi uite aşa, uneori
lor ies energii de vibraţie inferioară care murdăresc aura dumneavoastră. femeile sunt mai bărbaţi decât bărbaţii şi aceştia din urmă, mai femei decât femeile.
Această conduită a femeilor este dezonorantă şi nu le face cinste, ba chiar adaugă şi aşa Dar sunt şi fiinţe care îşi amintesc parţial sau total de întâmplări şi trăiri din alte
la karma destul de grea a acestora încă o cantitate de energie distructivă. Se spune că vieţi. A fost cazul când o femeie (de la Adesgo) supusă unei operaţii urgente sub
femeia începe să se îmbrace atunci când se pregăteşte de odihna de noapte. Felul în care se anestezie vorbea perfect limba irlandeză şi limba japoneză! În stare de trezie a
îmbracă, capul tuns băieţeşte, cochetăria lor, care este mai mult decât vanitoasă- mărturisit că nu ştia să vorbească nicio altă limbă... Şi au fost cazuri când anumite
desfigurează feminitatea veritabilă. O mare vină o au bărbaţii care încurajează modul persoane (care au fost verificate atent) au povestit unde au trăit, cine erau, câţi copii
stupid al femeilor de a se îmbrăca (casele de modă). Să nu uitaţi că ei sunt designerii care aveau, cum se numeau şi unde sunt îngropate. Sau e cazul acelor copii care nu-şi
concep vestimentaţia şi ca atare au o mare responsabilitate în promovarea unor atitudini acceptau părinţii din această viaţă pentru că aveau vie în amintire imaginea
agresive, modele lipsite de bun gust şi rafinament. Ca să reuşească, doamnele au părinţilor din altă viaţă!
împrumutat caracterul agresiv al bărbaţilor în detrimentul propriei fiinţe. Şi cum trăim într- Ţinând cont că toţi facem incontestabil parte din Creaţie şi că Dumnezeu este
o societate de consum vă puteţi face o imagine adecvată care să reflecte starea de fapt a drept, evident că ne-a oferit această oportunitate de-a evolua în veşnicie. După ce
unei naţiuni. ne încheiem stagiile planetare (pe fiecare planetă care ne foloseşte la evoluţia
La daci în cadrul societăţii se cunoştea starea de decadenţă a bărbatului după modul în noastră) ne întoarcem ca spirite evoluate cu experienţă acumulată în ,,Sânul Tatălui
care femeia se îmbrăca. Anii trec şi femeia va învăţa cum să fie puntea de legătură între Ceresc”. Cunoscând că suntem scântei de dumnezeire, servim pe Creator ca parte
Dumnezeu şi bărbat în cadrul creaţiei. Este momentul vostru de graţie, lumină şi frumuseţe manifestată.
dragi prietene ale noastre să reveniţi la sursa divină care aşteaptă şi care v-a pregătit multe Dumnezeu experimentează prin noi şi noi experimentăm odată cu EL. Dacă n-
lucruri bune şi frumoase. La mulţi ani şi o primăvară frumoasă şi senină! Aşa să vă fie ar exista reîncarnare, cum am putea înţelege pedeapsa pentru un spirit care trece
sufletul! dincolo de mic şi pentru un spirit care trăieşte 80-90 de ani?

MANAGER MARKETING: Cristian Alexandrescu


COSMOS
este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L. mobil: 0724 573 872, 0745 573 873
FONDATOR: Contele Incappucciato e-mail: cristian_cosmos@yahoo.com
REDACTOR ŞEF: Cornel Nicula CONTACT: mobil: 0722 352 832; 0766 656 241
ASISTENT MANAGER: Florin Peţu mobil: 0766 792 444 Corespondenţă: Cornel Nicula, Căsuţa Poştală 87- Oficiul Poştal 19,
REDACŢIA: Contele Incappucciato, Cecilia David, Mihai Vârtejaru, Virgil Marcu, Bucureşti; e-mail: contele_incappucciato@yahoo.com
Radu Ran DEPARTAMENT PUBLICITATE: Shanti Prem SRL
COLABORATORI: Minerva, Dumitru Vamfim e-mail: marketing.cosmos@yahoo.com
CORECTURĂ: Redacţia COSMOS Tiparul executat la FED Print SRL
DTP: Corneliu Pîhu Distribuţie: Editura Regală SRL

COSMOS PAGINA 23 Anul II, Numărul 8 • Martie 2008


Cargo Nord srl Info@cargonord.it
Via Milano, 74/A Tel +39.031.7769111
22070 - Bregnano (CO) -ITALY Fax +39.031.7769199