Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 1 Tematic i bibliografie examen de competen profesional, sesiunea Noiembrie 2013

a)

a1) audit financiar 1. Cadrul legal al activitii de audit financiar n Romnia 2. Standardele de audit 2.1 Noiuni introductive 2.2 Independena acceptarea, rennoirea mandatului 2.3 Planificarea misiunilor de audit financiar 2.4 Evaluarea riscurilor i controlul intern 2.5 Probele de audit 2.6 Concluziile auditului i raportarea 2.7 Fraud i eroare 2.8 Pri afiliate 2.9 Revizuirea 2.10 Servicii conexe i alte misiuni de asigurare 3. Codul privind conduita etic i profesional n domeniul auditului financiar 3.1 Obiective 3.2 Principii fundamentale 3.3 Cazuri de ameninare a independenei i msurile de sigurana care se impun.

Bibliografie: 1. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.481 din 30 iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare; 3. Hotrrea Guvernului Romniei, nr.433/2011, pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011; 4. Manual de Reglementari Internaionale de Control al Calitii, Audit, Revizuire, Alte servicii de asigurare i Servicii Conexe, Ediia 2013; 5. Ghid pentru un audit de calitate, Ediia 2012; 6. Codul etic al profesionitilor contabili Editura Irecson, Ediia 2010. a2) contabilitate general 1. Cererea de informaii contabile: utilizatorii i necesitile lor informaionale; 2. Analiza poziiei i a performanei financiare potrivit situaiilor financiare anuale; 3. Politicile contabile i notele explicative; 4. Caracteristicile calitative ale informaiilor financiare utile, potrivit Cadrului general conceptual pentru raportarea financiar ;

5. Obligaiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizrii i conducerii contabilitii. 6. Contabilitatea activelor. 7. Contabilitatea datoriilor; 8. Contabilitatea capitalurilor proprii. 9. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor i a rezultatului exerciiului financiar. 10. Forma i coninutul situaiilor financiare anuale. 11. Aprobarea, semnarea, auditarea i publicarea situaiilor financiare. 12. Lucrrile de nchidere ale exerciiului financiar. Bibliografie: 1. Legea contabilitii nr.82/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr.766/10.11.2009, cu modificrile i completrile ulterioare; 3. Standardele Internaionale de Raportare Financiara, Ediia 2013, emise de Consiliul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR; 4. Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, mr.704/20.10.2009. 5. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 687 bis/4.10.2012, cu modificrile i completrile ulterioare. a3) analiza i evaluarea critic a situaiilor financiare 1. Standardele de evaluare; 2. Evaluarea posturilor de bilan. Bibliografie: 1. Standardele Internaionale de Evaluare, Ediia 2011, emise de Comitetul pentru Standarde Internaionale de Evaluare, publicate de ANEVAR, Bucureti 2011. a4) reguli de consolidare a conturilor 1. Condiii pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale consolidate; 2. ntocmirea situaiilor financiare anuale consolidate; 3. Coninutul notelor explicative la situaiile financiare anuale consolidate; 4. Raportul consolidat al administratorilor; 5. Auditarea situaiilor financiare anuale consolidate; 6. Aprobarea, semnarea i publicarea situaiilor financiare anuale consolidate; 7. Formatul bilanului consolidat i al contului de profit i pierdere consolidat. 8. Formatul situaiei consolidate a poziiei financiare i al situaiei consolidate de profit sau pierdere precum i alte elemente ale rezultatului global.

Bibliografie: 1. Legea contabilitii nr.82/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr.766/10.11.2009, cu modificrile i completrile ulterioare; 3. Standardele Internaionale de Raportare Financiara, Ediia 2013, emise de Consiliul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR IFRS 3 Combinri de ntreprinderi, IFRS 10 "Situatii financiare consolidate", IFRS 11 "Angajamente comune", IFRS 12 "Prezentarea intereselor existente in alte entitati". 4. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 687 bis/4.10.2012, cu modificrile i completrile ulterioare. a5) contabilitatea costurilor i contabilitatea managerial 1. 2. 3. Concepte, terminologie; Clasificri privind costurile; Metode de calculaie a costurilor.

Bibliografie: 1.Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.1826/2003, pentru aprobarea Precizrilor privind unele msuri referitoare la organizarea i conducerea contabilitii de gestiune publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.23/12. ianuarie 2004. a6) audit intern 1. Cadrul legal al activitii de audit intern n Romnia; 2. Definiia i obiectivele auditului intern; 3. Misiune, competene i responsabiliti; 4.Programe de asigurare i mbuntire a calitii: evaluri interne, evaluri externe, rapoarte, prezentarea neconformitii; 5. Standarde de performan 6. Managementul riscului, controlul i guvernan n cadrul entitii 7. Planificarea, obiectivele, aria de aplicabilitate i resursele alocate misiunii de audit intern; 8. Realizarea misiunii: identificarea, documentarea, analiza i evaluarea informaiilor; 9. Comunicarea rezultatelor Bibliografie: 1. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.481 din 30 iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare;

3. Ordonana Guvernului nr.37 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea i completarea reglementrilor privind auditul intern, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 91/31.01.2004 i aprobat prin Legea nr.106 din 7 aprilie 2004; 4. Hotrrea Consiliului CAFR nr. 88 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007, cu modificrile si completarile ulterioare a7) standardele privind ntocmirea situaiilor financiare i a bilanurilor consolidate i metodele de evaluare a elementelor bilaniere i de determinare a profitului i pierderii; - tematica i bibliografia acestui subpunct se regsesc la a3) i a4). a8) normele legale i profesionale privind auditul financiar al situaiilor financiare i al celorlalte documente contabile i persoanele care efectueaz audit financiar; - tematica i bibliografia acestui subpunct se regsesc la a1) i a6). b) alte discipline corelate cu auditul financiar b1) drept comercial 1. Noul cod civil. 1.1 Profesionitii 1.2 Inteprinderea 1.3 Forme de societati 2. Fondul de comer 2.1 Elementele fondului de comer-corporale i incorporale; 2.2 Operaiuni asupra fondului de comer; 3. Societile comerciale 3.1 Formele societilor comerciale. Particulariti; 3.2 Actul constitutiv al societilor comerciale; 3.3 Constituirea societilor comerciale; 3.4 Funcionarea societilor comerciale; 3.5 Lichidarea societilor comerciale; 3.6 Procedura reorganizrii judiciare i a falimentului. Bibliografie: 1. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat n M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011. 2.Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, privind societile comerciale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.1066/ 17 noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare; 3.Legea 297 din 28 iunie 2004, privind piaa de capital, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.571 din 29 iunie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare; 4.Legea nr.85 din 5 aprilie 2006, privind procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.359 din 21 aprilie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare; 5.Legea nr.26 din 5 noiembrie 1990, privind Registrul Comerului, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare; b2) drept fiscal 1.Cadrul legislativ ; 2.Gestiune fiscal. Bibliografie:

1. Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Ordonana Guvernului nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.513 din 31 iulie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare; b3) drept civil 1. Contractul 1.1 Noiunea i clasificarea contractelor; 1.2. ncheierea contractelor; 1.3 Efectele contractului. Bibliografie: 1.Legea nr.287/17.07.2009 privind Codul civil, republicat, in MO 505/15.07.2011cu modificrile i completrile ulterioare. b4) dreptul muncii i proteciei sociale Bibliografie: 1.Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificrile i completrile ulterioare; 2.Legea nr.294/2011, Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.913 din 22 decembrie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare. b5) sisteme informaionale i sisteme informatice 1. Criterii minimale privind programele informatice utilizate n activitatea financiar i contabil; 2. Furnizarea serviciilor de certificare calificat. Suspendarea i ncetarea valabilitii certificatelor; 3. Contractele ncheiate prin mijloace electronice. Rspunderea furnizorilor de servicii ale societii informaionale; 4. Crearea, conservarea i consultarea arhivei electronice. 5. Instrumente de plat electronic.

Bibliografie 1.Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr.3512/27.11.2008 privind documentele financiar contabile, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.870/23.12.2008; 2.Legea nr.455/2001 privind semntura electronic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.429/31.07.2001, cu modificrile i completrile ulterioare; 3.Legea nr. 365/2002 privind comerul electronic, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr. 959/29.11.2006; 4.Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor n form electronic publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr. 345/22.05.2007, cu modificrile i completrile ulterioare. 5. Regulament BNR nr. 6 din 11.oct.2006 privind emiterea i utilizarea instrumentelor de plat electronic i relaiile dintre participanii la tranzaciile cu aceste instrumente

Monitorul Oficial, Partea I 927 15.noi.2006. Disponibil i pe site-ul BNR (www.bnr.ro) la seciunea legislaie financiar-bancar b6) economia ntreprinderii, economie general i financiar - tematica i bibliografia acestui subpunct se regsesc la punctele a i b1, b2, b3, b4 b7) matematic i statistic 1. 2. 3. 4. 5. Calcule matematice ce se efectueaz la ntocmirea situaiilor financiare; Dobnda i operaiunile de actualizare; Obinerea i prelucrarea primar a datelor; Prezentarea i reprezentarea grafic a datelor; Calculul i analiza indicatorilor de performan.

Bibliografie: 1. Standardele Internaionale de Raportare Financiara, Ediia 2013, emise de Consiliul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR .