Sunteți pe pagina 1din 101

SCOALA DE SOFERI TICU SCOALA DE SOFERI TICU

ing. Nicolae Paca ing. Nicolae Paca


Curs de legislaie Curs de legislaie
rutier rutier
Lecii de baz pentru cursanii colilor de oferi Lecii de baz pentru cursanii colilor de oferi
amatori i profesioniti amatori i profesioniti
2009 2009
Cuprinsul cursului Cuprinsul cursului
CAPITOLUL I: CAPITOLUL I: SISTEMUL CIRCULAIEI RUTIERE SISTEMUL CIRCULAIEI RUTIERE
Titlul leciei Titlul leciei Ce cuprinde lecia Ce cuprinde lecia: : Pag. Pag.
Leci a 1 Leci a 1
Introducere. Introducere.
Starea tehnic Starea tehnic
a vehiculelor a vehiculelor
Fact ori i si st emul ui ci rcul a i ei rut i ere Fact ori i si st emul ui ci rcul a i ei rut i ere
Regl ement area ci rcul a i ei Regl ement area ci rcul a i ei
Acci dent el e de ci rcul a i e Acci dent el e de ci rcul a i e
Condi i i de admi si bil i t at e n ci rcul a i e. St area t ehni c a vehi cul el or Condi i i de admi si bil i t at e n ci rcul a i e. St area t ehni c a vehi cul el or
4 4
5 5
6 6
6 6
Leci a 2 Leci a 2
nmatricularea nmatricularea
vehiculelor. vehiculelor.
Radierea Radierea
nmat ri cul area i nregi st rarea nmat ri cul area i nregi st rarea
Omol ogarea i agreerea vehi cul el or Omol ogarea i agreerea vehi cul el or
Ti puri de nmat ri cul are Ti puri de nmat ri cul are
Radi erea di n ci rcul a i e a aut ovehi cul el or i remorci l or Radi erea di n ci rcul a i e a aut ovehi cul el or i remorci l or
Obl i ga i i l e de i nt ori l or de vehi cul e Obl i ga i i l e de i nt ori l or de vehi cul e
10 10
11 11
11 11
12 12
13 13
Leci a 3 Leci a 3
Permisul de Permisul de
conducere conducere
Condi i i l e ob i neri i permi sul ui Condi i i l e ob i neri i permi sul ui
Cat egori i i subcat egori i Cat egori i i subcat egori i
Obl i ga i i general e al e conduct ori l or de vehi cul e Obl i ga i i general e al e conduct ori l or de vehi cul e
At est at ul profesi onal At est at ul profesi onal
Si st emul de asi gurri aut o Si st emul de asi gurri aut o
14 14
15 15
16 16
16 16
17 17
CAPITOLUL II: CAPITOLUL II: CONTROLUL INFORMAIONAL AL TRAFICULUI CONTROLUL INFORMAIONAL AL TRAFICULUI
Leci a 4 Leci a 4
Drumul public Drumul public
Cl asi fi carea drumuri l or Cl asi fi carea drumuri l or
Modal i t i de i dent i fi care a drumuri l or Modal i t i de i dent i fi care a drumuri l or
El ement el e const ruct i ve al e drumuri l or El ement el e const ruct i ve al e drumuri l or
19 19
19 19
20 20
Leci a 5 Leci a 5
Semnalizarea Semnalizarea
rutier (I) rutier (I)
Semnal el e poli i st ul ui Semnal el e poli i st ul ui
Semnal el e speci al e de avert i zare lumi noas i sonor Semnal el e speci al e de avert i zare lumi noas i sonor
Semnal i zarea t emporar Semnal i zarea t emporar
Semnal e lumi noase Semnal e lumi noase
Semnal i zarea aut omat de l a t recerea l a ni vel de cal e ferat Semnal i zarea aut omat de l a t recerea l a ni vel de cal e ferat
21 21
22 22
23 23
23 23
24 24
Leci a 6 Leci a 6
Semnalizarea Semnalizarea
rutier (II) rutier (II)
Indi cat oare de avert i zare Indi cat oare de avert i zare
Indi cat oare de regl ement are Indi cat oare de regl ement are
Indi cat oare de ori ent are i informare Indi cat oare de ori ent are i informare
Panouri adi i onal e Panouri adi i onal e
25 25
28 28
30 30
30 30
Leci a 7 Leci a 7
Semnalizarea Semnalizarea
rutier (III) rutier (III)
Marcaj e l ongi t udi nal e Marcaj e l ongi t udi nal e
Marcaj e t ransversal e Marcaj e t ransversal e
Al t e marcaj e Al t e marcaj e
Semnal el e conduct ori l or de vehi cul e Semnal el e conduct ori l or de vehi cul e
32 32
32 32
33 33
34 34
CAPITOLUL III: CAPITOLUL III: REGULI DE CIRCULAIE REGULI DE CIRCULAIE
Leci a 8 Leci a 8
Deplasarea Deplasarea
vehiculelor vehiculelor
Regimul de Regimul de
vitez vitez
Regul i de depl asare a vehi cul el or Regul i de depl asare a vehi cul el or
Regul i de ncadrare l a int ersec i e Regul i de ncadrare l a int ersec i e
Regi mul de vi t ez Regi mul de vi t ez
37 37
39 39
41 41
Leci i l e 9, 10 Leci i l e 9, 10
Prioritatea de Prioritatea de
trecere trecere
Confl i ct ul de pri ori t at e Confl i ct ul de pri ori t at e
Regl ement area pri ori t i i de t recere l a i nt ersec i i Regl ement area pri ori t i i de t recere l a i nt ersec i i
Al t e regl ement ri al e pri ori t i i de t recere Al t e regl ement ri al e pri ori t i i de t recere
43 43
44 44
49 49
2
Leci a 11 Leci a 11
Oprirea Oprirea
staionarea i staionarea i
parcarea parcarea
Opri rea vol unt ar Opri rea vol unt ar
Opri rea obl i gat ori e Opri rea obl i gat ori e
St a i onarea vol unt ar St a i onarea vol unt ar
Parcarea Parcarea
50 50
51 51
52 52
53 53
Leci a 12 Leci a 12
ntoarcerea. ntoarcerea.
Mersul napoi. Mersul napoi.
Depirea Depirea
Manevra de nt oarcere Manevra de nt oarcere
Manevra de mers napoi Manevra de mers napoi
Manevra de depi re Manevra de depi re
54 54
54 54
55 55
Leci a 13 Leci a 13
Obligaii ale Obligaii ale
conductorilor conductorilor
auto (I) auto (I)
St area t ehni c i aspect ul aut ovehi cul ul ui St area t ehni c i aspect ul aut ovehi cul ul ui
Rel a i a cu organel e de poli i e Rel a i a cu organel e de poli i e
Transport ul de persoane Transport ul de persoane
Zona rezi den i al i cea pi et onal Zona rezi den i al i cea pi et onal
Snt at ea i comport ament ul conduct orul ui Snt at ea i comport ament ul conduct orul ui
57 57
58 58
58 58
59 59
59 59
Leci a 14 Leci a 14
Obligaii ale Obligaii ale
conductorilor conductorilor
auto (II) auto (II)
Acci dent e de ci rcul a i e i defec i uni pe t raseu Acci dent e de ci rcul a i e i defec i uni pe t raseu
Remorcarea Remorcarea
Vehi cul e cu gabari t e i / sau mase depi t e Vehi cul e cu gabari t e i / sau mase depi t e
Transport ul produsel or peri cul oase Transport ul produsel or peri cul oase
Transport ul de mrfuri Transport ul de mrfuri
Transport ul publ i c de persoane Transport ul publ i c de persoane
61 61
62 62
62 62
63 63
63 63
64 64
Leci a 15 Leci a 15
Obligaiile Obligaiile
altor altor
participani la participani la
trafic trafic
Obl i ga i i general e Obl i ga i i general e
Obl i ga i il e pi et onil or Obl i ga i il e pi et onil or
Ci rcul a i a vehi cul el or cu dou ro i Ci rcul a i a vehi cul el or cu dou ro i
65 65
65 65
66 66
CAPITOLUL IV: CAPITOLUL IV: INFRACIUNI I CONTRAVENII INFRACIUNI I CONTRAVENII
Leci a 16 Leci a 16
Infraciuni i Infraciuni i
pedepse pedepse
Inf rac i uni l e i anul area permi sul ui de conducer e Inf rac i uni l e i anul area permi sul ui de conducer e
Al t e i nfr ac i uni l a regi mul ci r cul a i ei Al t e i nfr ac i uni l a regi mul ci r cul a i ei
70 70
71 71
Leci a 17 Leci a 17
Rspunderea Rspunderea
contravenional contravenional
(I) (I)
Defi ni re i cl asi fi car e Defi ni re i cl asi fi car e
Amenda cont r aven i onal Amenda cont r aven i onal
Punct el e de penal i zare Punct el e de penal i zare
Suspendar ea drept ul ui de a conduce Suspendar ea drept ul ui de a conduce
72 72
72 72
75 75
77 77
Leci a 18 Leci a 18
Rspunderea Rspunderea
contravenion contravenion
al (II) al (II)
Imobi l i zar ea vehi cul ul ui i confi scar ea bunuri l or Imobi l i zar ea vehi cul ul ui i confi scar ea bunuri l or
Re i ner ea permi sul ui de conducere Re i ner ea permi sul ui de conducere
Re i ner ea cert i fi cat ul ui de nmat ri cul are i a pl cu el or de Re i ner ea cert i fi cat ul ui de nmat ri cul are i a pl cu el or de
nmat ri cul ar e nmat ri cul ar e
78 78
78 78
79 79
ANEXE: ANEXE:
Anexa 1 Anexa 1
Int erzi cerea opri ri i vol unt are Int erzi cerea opri ri i vol unt are 81 81
Anexa 2 Anexa 2
Int erzi cerea st a i onri i , nt oarceri i i mersul ui napoi Int erzi cerea st a i onri i , nt oarceri i i mersul ui napoi 82 82
Anexa 3 Anexa 3
Int erzi cerea manevrei de depi r e Int erzi cerea manevrei de depi r e 83 83
Anexa 4 Anexa 4
Cazuri l e de r educere a vi t ezei Cazuri l e de r educere a vi t ezei 84 84
3
Coninutul capitolului Coninutul capitolului : :
1 1 Introducere. Starea tehnic a vehiculelor Introducere. Starea tehnic a vehiculelor
Factorii sistemului circulaiei rutiere. Factorii sistemului circulaiei rutiere.
Necesitatea reglementrii circulaiei. Necesitatea reglementrii circulaiei.
Accidentele de circulaie. Starea tehnic a Accidentele de circulaie. Starea tehnic a
vehiculelor vehiculelor
1 1 nmatricularea nmatricularea vehiculelor. vehiculelor. Radierea Radierea
Definiia i importana nmatriculrii. Variante de Definiia i importana nmatriculrii. Variante de
nmatriculare. Omologarea vehiculelor. Agreerea. nmatriculare. Omologarea vehiculelor. Agreerea.
Radierea vehiculelor Radierea vehiculelor
1 1 Permisul de conducere Permisul de conducere
Obinerea permisului de conducere. Obinerea permisului de conducere.
Categorii i subcategorii. Obligaii ale Categorii i subcategorii. Obligaii ale
conductorilor i deintorilor de conductorilor i deintorilor de
autovehicule. Atestatul profesional. autovehicule. Atestatul profesional.
Asigurrile auto Asigurrile auto
4
Sistemul circulaiei Sistemul circulaiei
rutiere rutiere
Capitol Capitol
ul ul
- I - - I -
Capitol Capitol
ul ul
- I - - I -
Ci rcul ai e ruti er = t ot al i t at ea depl asri l or pe ci l e de
comuni ca i e t erest re ( cu excep i a ci l or f erat e) , pri n respect area
i ndi ca i i l or cupri nse n regul ament e sau n prescri p i i speci al e.
Drum = cale de comunicaie terestr, construit dintr-o fie de teren
bttorit, pietruit, pavat sau asfaltat servind la circulaia vehiculelor,
pietonilor, sau animalelor.
Drum public = cale de comunicaie terestr, cu excepia cilor ferate,
special amenajat pentru traficul pietonal sau rutier, deschis circulaiei
publice.
Conductor = persoan care conduce pe drum un grup de
persoane, un vehi cul sau ani mal e de t rac i une, ani mal e i zol ate sau n
turm.
1 Introducere. Introducere. Starea tehnic a vehiculelor Starea tehnic a vehiculelor
Fact ori i si st emul ui ci rcul a i ei rut i ere. Necesi t at ea regl ement ri i ci rcul a i ei . Fact ori i si st emul ui ci rcul a i ei rut i ere. Necesi t at ea regl ement ri i ci rcul a i ei .
Acci dent el e de ci rcul a i e. St area t ehni c a vehi cul el or Acci dent el e de ci rcul a i e. St area t ehni c a vehi cul el or
O O Factori i sistemului ci rculaiei rutiere Factori i sistemului ci rculaiei rutiere
M M Ce Ce nelegem prin circulaie nelegem prin circulaie rutier i care sunt factorii sistemului circulaiei rutiere ? rutier i care sunt factorii sistemului circulaiei rutiere ?

Circulaia rutier este caracterizat de urmtorii trei factori fundamentali:
1. FACTORUL OM sau elementul uman care constituie conductorul sistemului datorit
dublei sale caliti: de creator i de beneficiar al acestuia ;
2. FACTORUL DRUM - sau elementul rutier ;
3. FACTORUL VEHICUL sau elementul tehnic.
Fiecare din aceti factori are un rol deosebit n desfurarea fluent i n siguran a traficului.
M M Cum influeneaz factorul OM sistemul circulaiei rutiere ? Cum influeneaz factorul OM sistemul circulaiei rutiere ?
n calitate de participant la trafic, omul poate fi ntlnit sub diverse ipostaze: pieton, pasager,
conductor de coloane, conductor de animale, conductor de vehicule.
Conductorul de vehicul rmne principalul factor al siguranei circulaiei prin:
vrst ;
aptitudini;
experien ;
grad de pregtire profesional ;
nivel educativ ;
condiii de sntate.
M M Cum influeneaz factorul DRUM sistemul circulaiei rutiere Cum influeneaz factorul DRUM sistemul circulaiei rutiere ? ?
Factorul DRUM - este elementul fundamental al sistemului circulaiei rutiere, care
influeneaz confortul, fluena i gradul de siguran al participanilor la trafic prin:
f orm ;
l i me ;
cal i t at e ;
aderen ;
vi zi bi l i t at e ;
punct e caract eri st i ce.

Fac par t e i nt egr ant di n dr um: podur i l e, t unel ur i l e, pasaj el e, t r ot uar el e, par cr i l e, pi st el e pent r u
bi ci cl i t i , mi j l oacel e de semnal i zar e i al t e dot r i pent r u si gur an a ci r cul a i ei .
M M Cum influeneaz factorul VEHICUL sistemul circulaiei rutiere ? Cum influeneaz factorul VEHICUL sistemul circulaiei rutiere ?
5
@

Vehicul = un si stem mecani c care se depl aseaz pe o cal e de
comuni cai e, cu sau fr mi j l oace de autopropul sare.
Remorc = vehicul fr motor destinat prin construcie s fie tractat de
autovehicule.
Autovehicul = vehi cul ul prevzut cu motor n scopul depl asri i pe drum.
Factorul VEHICUL - influeneaz securitatea circulaiei i protecia mediului prin:
dotri ;
performane ;
stare tehnic.
M M Care este diferena dintre Care este diferena dintre vehicul i autovehicul ? vehicul i autovehicul ?
Cl asi f i care: Cl asi f i care:
Troleibuzele i tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule !
Tramvaiele, mopedele, tractoarele agricole i forestiere, vehiculele pentru efectuarea unor servicii
sau lucrri, care se deplaseaz numai ocazional pe drumul public - nu sunt considerate autovehicule !

M M Ce nelegem prin remorci i cum se clasific ele ? Ce nelegem prin remorci i cum se clasific ele ?
Cl asi f i care: Cl asi f i care: Remorcile se pot clasifica dup diferite criterii:
Semiremorc = remorca a crei mas este preluat n parte de ctre autovehiculul trgtor.
Remorc uoar = remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete 750 kg.
Ansamblu de vehicule = vehiculul cu motor cuplat cu unul sau dou vehicule, care circul pe drum
ca o unitate.
O O Reglementarea circulai ei Reglementarea circulai ei
M M De c De ce est e necesar l egi sl a i a rut i er e est e necesar l egi sl a i a rut i er ? ?
Necesitatea reglementrii circulaiei a aprut din cauza creterii continue a numrului de participani
la trafic i a frecvenei deplasrilor acestora. Astfel, s-a impus elaborarea unor:
1 1 Norme juridice care s reglementeze relaiile ntre factorii sistemului circulaiei: Om-Vehicul-Drum ;
1 1 Sanciuni pentru limitarea abaterilor de la aceste norme.
Scopul legislaiei rutiere este:
1 1 asigurarea desfurrii fluente i n siguran a circulaiei pe drumurile publice ;
1 1 ocrotirea vieii, integritii corporale i a sntii persoanelor participante la trafic sau aflate n
zona drumului public ;
1 1 protecia drepturilor persoanelor respective, a proprietii publice, private, ct i a mediului.
Cunoaterea i respectarea prevederilor legale n domeniul circulaiei, este o obligaie pentru toate
persoanele care folosesc drumul public:
1 1 conductori de vehicule (cu sau fr motor) ;
1 1 pietoni, pasageri i cltori ;
1 1 conductori de animale ;
1 1 persoane cu atribuii n domeniul securitii rutiere i n domeniul proteciei mediului.
M M Care sunt actele normative care reglementeaz circulaia pe drumurile publice Care sunt actele normative care reglementeaz circulaia pe drumurile publice ? ?
6
Vehiculele rutiere (care circul pe drumuri) pot fi:
aut ovehi cul e;
r emor ci ( vehi cul e t r act at e) ;
mopede ;
bi ci cl et e ;
vehi cul e cu t r ac i une ani mal ;
vehi cul e t r ase sau mpi nse cu br a el e.
dup destinaie:
remorci utilitare ;
remorci lente ;
remorci speciale ;
remorci specializate ;
rulote.
b) dup modul de cuplare:
remorci normale (cu proap) ;
semiremorci ;
remorci cu o roat
Accident de circulaie = eveni ment care ndepl i nete cumul ati v 4
condi i i :
s-a produs pe un drum publ i c ori i -a avut ori gi nea ntr-un asemenea l oc ;
a rezul tat decesul , rni rea unor persoane ori pagube materi al e ;
n eveni ment a fost i mpl i cat cel pui n un vehi cul n mi care ;
eveni mentul s-a produs ca urmare a ncl cri i unei regul i de ci rcul a i e.
Excesul de vitez sau viteza neadaptat condiiilor de circulaie ;
Neatenia n timpul conducerii ;
Traversrile neregulamentare ale pietonilor ;
Copii nesupravegheai ;
Neacordarea prioritii vehiculelor sau pietonilor ;
Efectuarea depirilor neregulamentare ;
Conducerea autovehiculului sub influena alcoolului sau n stare de ebrietate ;
Defeciuni tehnice la echipamentul de frnare i rulare al autovehiculului ;
Nerespectarea normelor legale referitoare la trecerile la nivel de cale ferat ;
Starea drumurilor publice.
n prezent, reglementarea circulaiei pe drumurile publice din Romnia, se face dup urmtoarele
acte normative principale:
Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 195/12 decembrie 2002 privind circulaia pe
drumurile publice aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 49/2006 - cuprinde normele
de principiu;
Regulamentul de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului Romniei nr. 195/2002, privind
circulaia pe drumurile publice;
H.G. nr. 1028/1990 - referitoare la nmatricularea i radierea autovehiculelor i remorcilor;
STAS 13078/2-1991 - date despre plcuele de nmatriculare ale autovehiculelor i remorcilor;
H.G. nr. 594/1991 - verificarea ndeplinirii condiiilor tehnice de ctre autovehicule i remorci;
H.G. nr. 768/1991 - referitoare la nfiinarea Regiei Autonome Registrul Auto Romn
H.G. nr. 147/1992 - referitoare la blocarea, ridicarea, transportarea i eliberarea autovehiculelor i
remorcilor staionate neregulamentar pe drumurile publice;
H.G. nr. 610/1992 - referitoare la Cartea de identitate a vehiculelor;
H.G. nr. 778/1995 - precizri referitoare la nmatricularea i radierea autovehiculelor i remorcilor;
Legea nr. 136/1995 - privind asigurrile i reasigurrile n Romnia;
Ordonana nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
Deciziile prefecturilor i ale primriilor - diferite acte normative cu caracter local.
O O Accidentele de ci rculaie Accidentele de ci rculaie
M M Cum Cum defini m acci dent ul de ci rcul ai e i de ct e feluri poat e fi acest a defini m acci dent ul de ci rcul ai e i de ct e feluri poat e fi acest a ? ?
Cl asi f i care: Cl asi f i care:
M M Care sunt princi pal el e cauze generat oare de acci dent e Care sunt princi pal el e cauze generat oare de acci dent e ? ?
Principalele cauze ale accidentelor de circulaie consemnate de poliie sunt:
n cazul producerii unui accident ca urmare a strii necorespunztoare a drumului public, a
nesemnalizrii corespunztoare a acestuia, precum i a obstacolelor, lucrrilor care se execut,
administratorul drumului, antreprenorul sau executantul lucrrilor rspunde, dup caz, administrativ,
contravenional, civil sau penal [OUG art. 5] .
M M Cum poat e fi redus numrul acci dent el or de ci rcul a i e Cum poat e fi redus numrul acci dent el or de ci rcul a i e ? ?
Reducerea numrului de accidente este posibil n special prin:
- nsuirea i respectarea prevederilor legale ;
- mbuntirea tehnicilor de conducere att n cadrul colii de oferi ct i dup obinerea
permisului de conducere ;
- pregtirea teoretic i practic a cursanilor n conformitate cu normele conducerii
preventive.
-
Obl i ga i i al e conduct ori l or n caz de acci dent .
7
Acci dent ele de circul ai e se grupeaz dup gravi t at e ast f el :
acci dent e sol dat e doar cu pagube mat er i al e, car e nu const i t ui e i nf r ac i une;
acci dent e sol dat e cu moar t ea sau vt mar ea i nt egr i t i i cor por al e or i a
snt i i unei per soane sau car e pr i n ur mr i , const i t ui e i nf r ac i une.
mi crobuzel e i aut obuzel e ;
aut ovehi cul el e fol osi t e ca t axi ;
aut ovehi cul el e COAL.
aut ovehi cul el e ut i l i t are, mi xt e, speci al i zat e i speci al e ;
aut oremorcherel e i remorci l e acest ora, cu masa pest e 3, 5 t ;
t ract oarel e rut i ere i remorci l e acest ora.
autoturismele, autorulotele, motocicletele, motoretele i remorcile acestora ;
vehi cul ele prevzut e l a punct ul (b), cu masa pn l a 3, 5 t .
Inspecie tehnic periodic = un ansambl u de l ucrri ce vi zeaz
veri fi carea fr demontare a stri i tehni ce a vehi cul el or, di n punct de vedere
al si guranei ci rcul ai ei i al proteci ei medi ul ui .
O O Condiii de admisibilitate n circulaie Condiii de admisibilitate n circulaie . . Starea tehnic a vehiculelor Starea tehnic a vehiculelor
M M Care sunt condiiile Care sunt condiiile general e pent ru admi t erea n ci rcul a i e a vehi cul el or general e pent ru admi t erea n ci rcul a i e a vehi cul el or ? ?
M M Ce reprezint inspecia tehnic periodic i cnd trebuie efectuat Ce reprezint inspecia tehnic periodic i cnd trebuie efectuat ? ?
I.T.P. se efectueaz n staii de inspecie tehnic autorizate.
Periodicitatea efecturii I.T.P. la vehicule, stabilit de H.G. nr. 594/1991, este urmtoarea:
-a) la cel mult 6 luni:
- b) la cel mult 1 an:
- c) la cel mult 2 ani:
Urmtoarele vehicule se inspecteaz tehnic, nainte de a fi repuse n circulaie :
vehiculele care, n urma unor evenimente, au avut avarii grave la:
- mecanismul de direcie ;
- instalaia de frnare ;
- la structura de rezisten a caroseriei ori a asiului.
Ecusonul care atest efectuarea I.T.P. se aplic pe plcua de nmatriculare din spate !
M M Care sunt condiiile tehnice pentru admiterea n circulaie a vehiculelor Care sunt condiiile tehnice pentru admiterea n circulaie a vehiculelor ? ?
`
Principalele condiii tehnice se refer la urmtoarele echipamente:
a) la mecanismul de direcie:
4 4 s asigure o conducere uoar i sigur, att n viraj ct i n linie dreapt ;
4 4 s nu prezinte uzuri pronunate (jocul la volan max. 15) ;
4 4 s reziste la eforturile la care este supus n timpul exploatrii ;
4 4 s nu permit oscilaii ale roilor directoare.
b) la sistemul de frnare:
4 4 vehiculele s aib frn de serviciu i frn de ajutor, cu acionare independent ;
4 4 frnele s fie bine reglate pentru a asigura frnarea uniform pe toate roile ;
4 4 frnarea s fie progresiv, fr ocuri ;
4 4 acionarea s fie prompt, sigur i eficient ;
4 4 efortul oferului la frnare s fie redus ;
4 4 frna de ajutor s asigure imobilizarea vehiculului n pant, pe timp nelimitat.
c) la sistemul de rulare:
4 4 toate roile s fie echilibrate static, centrate i s nu aib jocuri anormale ;
4 4 roile vehiculelor care pot depi viteza de 60 km/h, s fie echilibrate i dinamic;
4 4 presiunea n pneuri s fie cea prevzut de constructor ;
4 4 anvelopele:
1 1 s aib dimensiunile i caracteristicile prevzute
n cartea de identitate a vehiculului ;
8
Pentru a fi puse n circulaie pe drumurile publice, vehiculele trebui e:
1 S f i e omol ogat e, nmat r i cul at e ( sau nr egi st r at e) i s poar t e numr de nmat r i cul ar e/
nr egi st r ar e) - cu excep i a bi ci cl et el or, si a cr uci oar el or ;
1 S cor espund nor mel or t ehni ce pr i vi nd si gur an a ci r cul a i ei r ut i er e, pr ot ec i a medi ul ui , i
ut i l i zar ea conf or m dest i na i ei ;
1 Vehi cul el e nmat r i cul at e s ai b i nspec i a t ehni c per i odi c val abi l ;
1 S ai b asi gur ar e de r spunder e ci vi l pent r u pagube pr oduse t er i l or pr i n acci dent e de ci r cul a i e
;
1 S r espect e nor mel e r ef er i t oar e l a mase i / sau gabar i t e depi t e ( aut or i za i e speci al ,
. . Obl i gat ori u Obl i gat ori u . .
. . Obl i gat ori u Obl i gat ori u . .
. . Facul t at i v Facul t at i v . .
. . Facul t at i v Facul t at i v . .
. . Obl i gat ori u Obl i gat ori u . .
. . Obl i gat ori u Obl i gat ori u . .
. . Facul t at i v Facul t at i v . .
1 1 s nu fie uzate peste limita legal admis
(1,6 mm adncime minim n canalele profilului) ;
s nu prezi nte t i et uri sau rupt uri profunde.
d) la sistemul de iluminare i semnalizare:
4 4 echipamentul de iluminare i semnalizare luminoas se plaseaz pe vehicul astfel nct:
n funcionare s nu deranjeze participanii la trafic ;
1 lmpile s fie vizibile i s nu se influeneze reciproc.
4 4 Se interzice montarea la autovehicule sau remorci:
1 a luminilor de alt culoare sau intensitate ;
1 a altor lumini, dispozitive sau accesorii de avertizare dect cele omologate.
4 4 Se interzice circulaia dac luminile sau dispozitivele de avertizare sunt defecte sau
lips.
Excepii la montarea mijloacelor de iluminare-semnalizare (vezi art. 32 din O.U.G.):
1. Dispozitive speciale de avertizare, cu lumini albastre pot fi instalate pe autovehiculele
Poliiei, Ambulanei, S.R.I., S.P.P., M.Ap.N. .
2. Dispozitive speciale de avertizare, cu lumini roii lumini roii pot fi instalate numai pe
autovehiculele Poliiei i Pompierilor.
3. Dispozitive speciale de avertizare, cu lumini galbene lumini galbene pot fi instalate pe autovehiculele cu
gabarite sau mase depite, ncrctur periculoas, repararea drumurilor,
4. Dispozitive speciale de avertizare sonor avertizare sonor pot fi instalate pe autovehiculele dotate cu
dispozitive speciale cu lumini de culoare roie sau albastr sau alte autovehicule autorizate.
Automobilele i tractoarele - vor fi prevzute cu urmtoarele dispozitive de iluminare-semnalizare:
dou sau pat r u far ur i cu l umi na de drum al b sau gal ben- sel ect i v car e s asi gur e
vi zi bi l i t at ea necesar pe o l ungi me mar e ( mi ni m 100m) ;
dou f ar ur i cu l umi na de nt l ni re ( mi ni m 30m) al b sau gal ben- sel ect i v;
dou l mpi de pozi i e cu l umi na al b;
dou semnal i zat oare de di rec i e , cu l umi n gal ben i nt ermi t ent .
dou f aruri de cea cu l umi n al b sau gal bensel ect i v car e s mbunt easc
vi zi bi l i t at ea, n condi i i met eor ol ogi ce deosebi t e ( cea , pl oi , ni nsor i ) ;
dou f aruri cu l umi n al b pent r u ci r cul a i a pe t i mp de zi ;
dou l mpi de parcare ( st a i onar e) cu l umi n al b;
doi cat adi opt ri net ri unghi ul ari de cul oare al b.
dou l mpi de pozi i e, cu l umi n roi e car e s i ndi ce pr ezen a i l i mea vehi cul ul ui ;
una sau dou l mpi pent r u mersul napoi , cu l umi n al b car e s l umi neze dr umul i
s aver t i zeze asupr a i nt en i ei de manevr ar e cu spat el e;
dou l mpi de f r nar e ( st op) , cu l umi n roi e l a ac i onar ea f r nei de ser vi ci u;
dou semnal i zatoare de di reci e, cu l umi n gal ben i nt ermi t ent ;
una sau mai mul t e l mpi al be car e s asi gur e i l umi nar ea pl cu el or de nmat r i cul ar e;
doi sau pat r u cat adi opt ri net r i unghi ul ar i de cul oar e roi e.
dou l mpi de par car e ( st a i onar e) cu l umi n r oi e;
di spozi t i v ce emi t e un semnal sonor i nt er mi t ent , l a execut ar ea manevr ei de mer s napoi ;
Remorci l e - vor f i pr evzut e cu ur mt oar el e di spozi t i ve de i l umi nar e -semnal i zar e:
dou l mpi de pozi i e cu l umi n al b mont at e l a o nl i me car e nu depet e 1, 50 m;
doi cat adi opt ri net ri unghi ul ari de cul oare al b ;
dou l mpi de pozi i e, cu l umi n roi e ;
dou l mpi de f rnare, cu l umi na roi e ;
una sau dou l mpi de cea , cu l umi n roi e ;
una sau mai mul t e l mpi al be, pent r u i l umi nar ea pl cu ei de nmat r i cul ar e ;
dou l mpi i ndi cat oare de di rec i e de cul oare gal ben i nt ermi t ent ;
doi cat adi opt ri t ri unghi ul ari de cul oar e roi e.
una sau dou f aruri pent r u mer sul napoi , cu l umi n al b.
e) - alte condiii tehnice:
4 4 toate dispozitivele sau accesoriile montate pe vehicul s fie omologate pentru circulaie;
4 4 vehiculul s fie prevzut cu::
9










N

F
A

N

S
P
A
T
E

N

F
A

N

S
P
A
T
E
1 1 oglinzi retrovizoare;
1 1 tergtor de parbriz + instalaie de splare a
acestuia;
1 1 avertizor sonor ;
1 1 tob de eapament ;
1 1 centuri de siguran ;
1 1 triunghiuri reflectorizante
1 1 trusa de prim ajutor;
12, 00 m pent ru aut ovehicul e sau remorci n general ;
16, 50 m pent ru aut ovehicul e cu semi remorc (cu a);
18, 00 m pent ru aut ot renuri rut i ere (cu remorc);
18, 35 m pent ru aut obuze i t rol ei buze art i culat e.
2, 55 m pent ru vehi cule n general ;
2, 60 m pent ru vehi cule i zot erme;
2, 10 m pent ru remorci le aut ot uri smel or;
3, 00 m pent ru ut i l aj e aut opropul sat e,
Vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depite = un vehicul
care, datorit dimensiunilor sale ori a mrfurilor transportate, depete
masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise (lungimea,
limea, nlimea) limite prevzute n reglementrile legale.
Masa total maxim autorizat (m
t . m. a
) = masa maxi m a unui
vehi cul ncrcat, decl arat admi si bi l n urma omol ogri i .
4 4 motorul s nu emit noxe poluante peste limitele legale;
4 4 zgomotul s nu depeasc limita legal admis pentru tipul respectiv de vehicul;
4 4 s nu prezinte scurgeri de carburant sau de lubrifiant.
Obl i ga i i referi t oare l a st area t ehni c a aut ovehi cul ul ui (Lec i a 13).
M M Exist condiii referitoare la dimensiunile de gabarit sau de mas ale vehiculelor ? Exist condiii referitoare la dimensiunile de gabarit sau de mas ale vehiculelor ?
+
Limitele de gabarit ale vehiculelor, mpreun cu ncrctura, sunt stabilite n funcie de tipul
acestora:
Lungi mea maxi m: L i mea maxi m:

nl i mea maxi m: 4, 00 m pent r u t oat e vehi cul el e.
m
t . m. a.
este prevzut n certificatul de nmatriculare al autovehiculului i aceasta nu depete
masa total tehnic admisibil i nici masa stabilit prin reglementrile naionale n vigoare.
M M Este permis Este permis circulaia vehiculelor cu dimensiuni de gabarit sau de mas depite ? circulaia vehiculelor cu dimensiuni de gabarit sau de mas depite ?
Dac autovehiculul, prin construcie sau datorit ncrcturii transportate, depete masa i/sau
gabaritul prevzute de normele legale, poate circula pe drumul public numai dac:
are autorizaie special emis de administratorul drumului;
este echipat cu urmtoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
- n general:
N N o plcu de identificare reflectorizant, pe fond alb cu chenar rou - montat n
stnga fa;
N N dispozitive speciale de avertizare cu lumin galben - vizibile din fa, spate i din
lateral;
N N catadioptri galbeni la distana de 1,5 m ntre ei - pe prile laterale.
- dac limea autovehiculului depete 2,5 m, acesta mai trebuie echipat cu:
N N un marcaj reflectorizant format din benzi alternante albe/roii,
descendente ctre exterior - la partea din spate a autovehiculului sau ncrcturii, ct mai
pe margini;
N N lumini, care s funcioneze concomitent cu luminile de poziie +
un catadioptru - pe prile laterale extreme ale ncrcturii sau vehiculului.
10
nmatriculare/nregistrare = operai une admi ni strati v de l uare n
evi den, pri n care se atest c un vehi cul poate ci rcul a pe drumuri l e
publ i ce.
1 nmatricularea nmatricularea vehiculelor. vehiculelor. Radierea Radierea
Defi ni i a i i mport an a nmat ri cul ri i . Vari ant e de nmat ri cul are. Omol ogarea Defi ni i a i i mport an a nmat ri cul ri i . Vari ant e de nmat ri cul are. Omol ogarea
vehi cul el or. Agreerea. Radi erea vehi cul el or. Obl i ga i i l e de i nt ori l or vehi cul el or. Agreerea. Radi erea vehi cul el or. Obl i ga i i l e de i nt ori l or
O O nmatricularea i nregistrarea nmatricularea i nregistrarea
M M Care este scopul nmatriculrii vehiculelor ? Care este scopul nmatriculrii vehiculelor ?
Operaia de nmatriculare/nregistrare se finalizeaz prin eliberarea unui certificat de
nmatriculare nregistrare i a plcuelor cu numrul de nmatriculare/nregistrare .
Obligaia de a solicita nmatricularea sau nregistrarea vehiculelor revine proprietarilor sau
mandatarilor acestora, persoane fizice sau juridice.
Importana: Operaiunea de nmatriculare a vehiculelor asigur:
admiterea n circulaia pe drumurile publice doar a vehiculelor omologate, care corespund
normelor privind sigurana circulaiei i proteciei mediului;
identificarea autovehiculelor i remorcilor furate;
depistarea autovehiculelor urmrite din diferite cauze;
sistematizarea optim a localitilor;
dimensionarea locurilor de parcare.
Cl asi f i care: Cl asi f i care:
M M Cum se procedeaz ? Cum se procedeaz ?
nmatricularea vehiculelor este continu, de la admiterea n circulaie pn la scoaterea definitiv
din circulaie a vehiculului i presupune operaiunile de:
a) nscriere n evidenele autoritilor competente, a dobndirii
dreptului de proprietate asupra vehiculului de ctre primul proprietar;
b) transcriere n evidenele autoritilor a tuturor transmiterilor
ulterioare ale dreptului de proprietate asupra vehiculului.
Plcuele cu numrul de nmatriculare trebuie s aib fondul fluorescent-reflectorizant de
culoare alb iar literele i cifrele, n relief, de culoare neagr.
Plcuele cu numerele de nmatriculare/nregistrare se fixeaz:
la autovehicule - att la partea din fa ct i din spate;
la motociclete, mopede sau remorcii numai la partea din spate.
Pe plcua din spate se aplic ecusonul care atest efectuarea inspeciei tehnice periodice.
Nu vor putea fi nmatriculate urmtoarele vehicule:
- cele care nu sunt omologate (de Registrul Auto Romn) ;
- cele reclamate ca fiind furate n Romnia sau n strintate i date n urmrire de I.G.P.
M M Ce vehicule trebuie s fie nregistrate nainte de a fi puse n circulaie Ce vehicule trebuie s fie nregistrate nainte de a fi puse n circulaie ? ?
Legea prevede c orice vehicul care circul pe drumul public, cu excepia celor trace sau mpinse cu
mna i a bicicletelor, trebuie s fie nmatriculate sau nregistrate. Iat lista vehiculelor care nu se supun
operaiei de nmatriculare, dar se supun celei de nregistrare:
Tramvaie i troleibuze ;
Mopede ;
Maini i utilaje autopropulsate pentru lucrri (agricole, forestiere, construcii),
tractoare care nu se supun nmatriculrii ;
Vehicule cu traciune animal.
Plcuele cu numrul de nregistrare vor avea:
11
Operaia de nmatriculare poate avea una din urmtoarele forme:
nmat r i cul ar e per manent ;
nmat r i cul ar e t empor ar ;
nmat r i cul ar e pent r u pr obe;
aut or i zar e pr ovi zor i e.
Omologarea atest c vehi cul ul corespunde normel or tehni ce de
securi tate a trafi cul ui , de proteci e a medi ul ui , precum i desti nai ei
acestui a.
sus cu drapelul Romniei ;
jos cu indicativul de ar RO ;
fondul fluorescent-reflectorizant de culoare alb iar literele i cifrele, n relief,
de culoare neagr - pentru autovehiculele care se nregistreaz la M.Ap.N. , M.A.I. i S.R.I.
fondul fluorescent-reflectorizant de culoare galben iar literele i cifrele, n
relief, de culoare neagr - pentru vehiculele nregistrate la consiliile locale.
Ci r cul a i a pe dr umur i l e publ i ce a vehi cul el or car e nu sunt supuse nmat r i cul r i i sau nr egi st r r i i ( cu
excep i a bi ci cl et el or i a vehi cul el or t r ase sau mpi nse cu mna) , est e per mi s numai n t i mpul zi l ei i
numai cu o vi t eze de cel mul t 30 km/ h !
O O Omologarea i agreerea vehiculelor Omologarea i agreerea vehiculelor
M M Ce se nelege prin omologarea vehiculelor Ce se nelege prin omologarea vehiculelor ? ?
Vehiculele fabricate n ar sau, dup caz importate, care prin construcie pot circula cu o vitez
mai mare de 6 km/h, trebuie s fie omologate pentru a circula pe drumurile publice.
Se pot nmatricula numai autovehiculele i remorcile omologate, de ctre Regia Autonom Registrul Auto
Romn.
Nu vor putea fi omologate n vederea admiterii n circulaie pe drumurile publice:
- vehiculele care nu pot fi identificate datorit lipsei, alterrii sau distrugerii elementelor de
identificare poansonate sau tanate de constructor ;
- vehiculele asamblate din piese ce nu pot fi identificate ;
- vehiculele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor proprietari succesivi
(excepie vehiculul pentru care poliia poate stabili proveniena legal) .
Operaia de omologare se finalizeaz prin eliberarea crii de identitate a vehiculului.
M M Ce vehicule se supun agreerii Ce vehicule se supun agreerii ? ?
Autovehiculele care transport ncrcturi periculoase trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice i
de agreere, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier internaional al mrfurilor
periculoase (ADR), ncheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957, la care Romnia a aderat prin Legea
nr.31/1994.
O O Tipuri de nmatriculare Tipuri de nmatriculare
M M Despre nmatricularea permanent Despre nmatricularea permanent
Acest tip de nmatriculare se solicit pentru o perioad nedeterminat, n cazul:
1 1 vehiculelor noi, de provenien autohton ;
1 1 vehiculelor importate definitiv din strintate.
La nmatricularea permanent se atribuie plcue de nmatriculare, care sunt prevzute:
1 1 n partea stng, pe fond albastru:
1 1 n rest, pe fond alb reflectorizant, cu simboluri de culoare neagr:
indicativul judeului (sau al municipiului Bucureti) ;
numrul de ordine compus din dou cifre (0199) i trei litere (AAA ZZZ).
Pentru autovehiculele aparinnd misiunilor diplomatice numrul de nmatriculare cuprinde:
1 1 un grup de dou litere: CD corp diplomatic ; CO oficiu consular ; TC corp tehnic ;
1 1 un grup de trei cifre, reprezentnd codul rii respective ;
1 1 un grup de alte trei cifre, reprezentnd numrul de ordine.
Valabilitate : - pn ce intervine unul dintre motivele pentru care se face radierea [vezi OUG art . 18] .
M M Despre nmatricularea temporar Despre nmatricularea temporar
Acest tip de nmatriculare se solicit pentru o perioad determinat, n cazul:
1 1 vehiculelor care urmeaz s fie scoase definitiv din ar ;
1 1 vehiculelor importate temporar n Romnia ;
1 1 vehiculelor de provenien strin, comercializate n Romnia n regim de leasing.
La nmatricularea temporar se atribuie vehiculului plcue de nmatriculare, cu numrul avnd
simboluri de culoare neagr, pe fond alb, reflectorizant. Acesta cuprinde:
12
Radiere = operai une admi ni strati v de tergere di n evi den- n
cazul scoateri i defi ni ti ve di n ci rcul ai e.
indicativul judeului (sau al municipiului Bucureti) ;
numrul de ordine (de la 101 la 9999) ;
fracie pe fond rou, cu anul (la numrtor) i luna (la numitor) n care valabilitatea
expir.
Valabilitate :
1 1 pn n momentul n care expir asigurarea internaional (cartea verde) pentru
vehiculele ce urmeaz s fie scoase din ar ;
1 1 pn la sfritul anului n curs, dac solicitarea a fost fcut n primele 9 luni ale anului
respectiv, ori pn la sfritul anului urmtor, dac solicitarea a fost fcut n ultimele 3
luni ale anului n curs pentru vehiculele importate temporar.
1 1 pn la expirarea contractului de leasing pentru vehiculele comercializate n acest
regim.
M M Despre nmatricularea pentru probe Despre nmatricularea pentru probe
Acest tip de nmatriculare se solicit pentru:
1 1 efectuarea de probe n vederea omologrii ;
1 1 efectuarea de probe solicitate de clieni n vederea comercializrii ;
1 1 deplasarea autoasiurilor de la unitatea constructoare pn la cea care le caroseaz.
i la autorizarea pentru probe se atribuie vehiculului plcue de nmatriculare cu numrul avnd
simboluri de culoare roie, pe fond alb, reflectorizant. Acesta cuprinde:
indicativul judeului (sau al municipiului Bucureti) ;
un numr de ordine format din 3-4 cifre i cuvntul PROBE.
Valabilitate :
1 1 cel mult un an de la data eliberrii ;
1 1 fr drept de folosire pentru transportul comercial de mrfuri sau persoane.
M M Despre autorizarea provizorie pentru circulaie Despre autorizarea provizorie pentru circulaie
Acest tip de autorizare se solicit pentru:
1 1 vehicule nenmatriculate (noi, radiate), n vederea efecturii formalitilor
premergtoare nmatriculrii ;
1 1 participarea la concursuri automobilistice pe teritoriul Romniei.
La autorizarea provizorie se atribuie vehiculului plcue de nmatriculare cu numrul avnd simboluri
de culoare roie, pe fond alb, reflectorizant. Acesta cuprinde:
indicativul judeului (sau al municipiului Bucureti) ;
numrul de ordine format din 4-5 cifre, care ncepe cu cifra zero.
Valabilitate :
1 1 cel mult 30 de zile ;
1 1 n cazul autorizrii pentru concursuri - doar pe traseele menionate n autorizaie.
O O Radierea din circulaie a autovehicul elor i remorcilor Radierea din circulaie a autovehicul elor i remorcilor
M M Ce este radierea i cnd se efectueaz Ce este radierea i cnd se efectueaz ? ?

Pentru radiere se solicit:
cartea de identitate a vehiculului i fia de nmatriculare ;
predarea certificatului i a plcilor de nmatriculare.
Radierea se execut de ctre autoritatea care a efectuat nmatricularea sau nregistrarea:
a) La solicitarea opional a proprietarului:
dac solicit retragerea vehiculului din circulaie fcnd dovada depozitrii acestuia ntr-un
spaiu adecvat, deinut legal ;
dac face dovada dezmembrrii, casrii sau predrii vehiculului la uniti specializate n
vederea dezmembrrii;
la scoaterea definitiv a vehiculului din Romnia ;
n cazul furtului vehiculului (radierea se face dup 90 de zile de la depunerea plngerii).
b) Din oficiu:
13
1 1 vehiculul declarat fr stpn sau abandonat ;
Operaia de radiere se finalizeaz prin:
eliberarea unui certificat de radiere ;
comunicarea acestei operaiuni organelor fiscale (n termen de 30 zile).
Radierea din evident a vehiculelor nregistrate, la trecerea acestora n proprietatea altei persoane,
se face de ctre autoritatea care a efectuat nregistrarea, la cererea proprietarului.
14
O O Obligai ile deintorilor de vehicule Obligai ile deintorilor de vehicule
M M Obligaii n legtur cu nmatricularea i radierea Obligaii n legtur cu nmatricularea i radierea
Persoanele juridice deintoare de vehicule au i alte obligaii suplimentare ( vezi ar t . 27 al i n. 2 - Regul ament ) .
M M Alte obligaii ale deintorilor de autovehicule Alte obligaii ale deintorilor de autovehicule
15
Se interzice circulaia vehiculelor pe drumul public dac:
1 1 Sunt r adi at e di n evi den ;
1 1 Nu au mont at e pl cu el e de nmat r i cul ar e/ nr egi st r ar e at r i bui t e, n l ocur i l e st abi l i t e ;
1 1 Pl cu el e de nmat r i cul ar e sunt nest andar di zat e ;
1 1 Ter menul pent r u nmat r i cul ar ea pr ovi zor i e, pent r u pr obe sau t empor ar a expi r at ;
1 1 Cer t i f i cat ul de nmat r i cul ar e/ nr egi st r ar e est e r e i nut , i ar dovada nl ocui t oar e est e f r
dr ept de ci r cul a i e or i ar e val abi l i t at ea expi r at .
Proprietarul sau deintorul are urmtoarele obligaii:
E E S nmat r i cul eze/ nr egi st r eze vehi cul el e nai nt e de a l e pune n ci r cul a i e - cu
excep i a bi c i cl et el or i cr uci oar el or ;
E E S mont eze pe vehi cul e pl cu e de nmat r i cul ar e ( sau de nr egi st r ar e) ;
E E S sol i ci t e aut or i t i i compet ent e nscr i er ea n cer t i f i cat ul de nmat r i cul ar e / nr egi st r ar e
a or i cr ei modi f i cr i a dat el or de i dent i f i car e a vehi cul ul ui sau a pr opr i et ar ul ui ;
E E S sol i ci t e r adi er ea vehi cul el or di n evi den , n cazur i l e i l a t er menel e pr evzut e.
n cazul pierderii, furtului, deteriorrii certificatului sau n cazul schimbrii numelui
titularului:
E E S decl ar e acest l ucr u aut or i t i i emi t ent e , n cel mul t 48 de or e de l a const at ar e ;
E E S sol i ci t e publ i car ea anun ul ui n Moni t or ul Of i ci al ;
E E S sol i ci t e pol i i ei el i ber ar ea unui nou document ;
E E S depun i medi at , l a aut or i t at ea emi t ent , or i gi nal ul cer t i f i cat ul ui dac a r ei nt r at n
posesi a acest ui a.
De i nt ori i de vehi cul e (persoane f i zi ce sau j uri di ce) a urmt oarel e obl i ga i i :
E E S asi gur e ndepl i ni r ea condi i i l or t ehni ce pent r u admi t er ea n ci r cul a i e ;
E E S pr ezi nt e l a t er men vehi cul el e l a i nspec i a t ehni c per i odi c ;
E E S dot eze aut ovehi cul el e cu t r us medi cal de pr i m aj ut or, t r i unghi ur i r ef l ect or i zant e i
st i ngt or de i ncendi u omol ogat e ;
E E S comuni ce l a cer er ea pol i i ei , i dent i t at ea per soanel or cr or a l e- au ncr edi n at vehi cul el e ;
E E S asi gur e t est ar ea anual a conduct or i l or at est a i pr of esi onal , car e ef ect ueaz t r anspor t
publ i c de per soane sau de mr f ur i per i cul oase.
De i nt ori l or de vehi cul e l e est e i nt erzi s:
1 1 De i ner ea n aut ovehi cul e, mont ar ea sau f ol osi r ea:
mi j l oacel or speci al e de aver t i zar e sonor i l umi noas speci f i ce vehi cul el or cu R. C. P.
di spozi t i vel or ant i r adar.
1 1 Mont ar ea, pe aut ovehi cul e, a si st emel or ant i f ur t sonor e car e:
se decl aneaz l a t r ecer ea, n i medi at a apr opi er e, a al t ui vehi cul ;
au dur at a semnal ul ui pest e 1 mi nut sau i nt ensi t at ea depet e pr agul f oni c l egal .
1 Permisul de conducere Permisul de conducere
Ob i nerea permi sul ui de conducere. Cat egori i i subcat egori i . Obl i ga i i general e Ob i nerea permi sul ui de conducere. Cat egori i i subcat egori i . Obl i ga i i general e
al e conduct ori l or aut o. At est at ul profesi onal . Asi gurri l e aut o al e conduct ori l or aut o. At est at ul profesi onal . Asi gurri l e aut o
O O Condiii le obinerii permisului Condiii le obinerii permisului
M M Cine are dreptul s conduc autovehicule ? Cine are dreptul s conduc autovehicule ?
Dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice l au numai persoanele care se afl n una din
urmtoarele situaii:
posed permis de conducere ;
posed o dovad nlocuitoare a permisului, cu drept de circulaie ;
urmeaz un curs de pregtire practic, n prezena i sub supravegherea unui instructor
atestat.
I ns t r uc t or ul aut o or i , dup c az , ex ami nat or ul mpr eun c u per s oana pe c ar e o s upr av egheaz /
ex ami neaz , r s pund pent r u nc l c ar ea r egul i l or de c i r c ul a i e.
Condiii de vrst:
minim 16 ani mplinii pentru subcategoriile A1 i B1 ;
minim 18 ani mplinii pentru categoriile A, B, BE, Tr i subcategoriile C, CE, C1, C1E ;
minim 21 ani mplinii pentru categoriile D, DE, Tb, Tv (i subcategoriile D1, D1E);
pentru conductorii auto care:
efectueaz transport public de persoane ;
conduc autovehicule cu masa maxim autorizat mai mare de 7,5 t ;
conduc autovehicule cu gabarite depite ;
transport produse sau substane periculoase.
Vr s t a max i m nu es t e pr ec i z at n l egi s l a i a r omn !
Condiii de sntate:
Persoana s fie apt din punct de vedere medical.
Condiii de pregtire teoretic i practic:
Persoana care solicit examinarea trebuie:
s fac dovada absolvirii, cel puin a claselor de coal primar ;
s fac dovada absolvirii cursurilor unei coli de oferi autorizate.
Condiii de conduit social:
Persoana condamnat pentru o infraciune la regimul circulaiei sau de omor, vtmare corporal
grav, tlhrie, ultraj, furtul unui autovehicul... se poate prezenta la examen numai dac:
au trecut 6 luni de la data executrii pedepsei sau un an de
la suspendarea executrii pedepsei;
a intervenit amnistia sau reabilitarea.
Condiii de domiciliu:
s aib domiciliul pe raza de competen a autoritii la care se adreseaz pentru examinare ;
absolvenii colilor de oferi pentru categoriile C, C1, D, D1, Tr, Tv, Tb, pentru primul examen
se pot adresa i inspectoratului judeean de poliie pe raza cruia i are sediul coala.
M M Documente necesare la dosar, pentru examen Documente necesare la dosar, pentru examen
Pentru admiterea prezentrii la examen, persoana care solicit examinarea n vederea obinerii
permisului de conducere, trebuie s depun urmtoarele documente:
a) cerere tip ;
b) fia de colarizare ;
c) avizul medicului apt pentru
conducerea vehiculelor;
d) certificatul de cazier judiciar ;
e) copia actului de identitate ;
f) copia actului de studii ;
g) chitana de plat a taxei de examinare.
M M Cum se desfoar de fapt examenul ? Cum se desfoar de fapt examenul ?
Autoritile competente care examineaz persoanele n vederea obinerii permisului de conducere
sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor din
cadrul instituiei prefectului pe raza cruia candidaii i au domiciliul.
Examenul pentru obinerea permisului de conducere const n:
16
proba teoretic, de cunoatere a legislaiei rutiere, a noiunilor de prim ajutor i a noiunilor
elementare de mecanic auto ;
proba de conducere a autovehiculului n traseu, cu excepia categoriei A i subcategoriei A1
pentru care se verific numai ndemnarea n conducere n poligon.
Rezultatul examinrii se consemneaz prin calificativul admis sau respins. Persoana care nu
promoveaz oricare dintre probe este declarat respins.
Persoana care, dei admis la proba teoretic, nu se prezint n termen de 1 an de zile (de la data
absolvirii colii) pentru susinerea probei practice, este declarat respins.
Persoana declarat "respins poate susine un nou examen numai dup o perioad de minim 15
zile, dar nu mai trziu de 1 an de la absolvirea colii (n caz contrar, va efectua un nou curs de pregtire).
O O Categorii i subcategori i Categorii i subcategori i
M M Categoriile i subcategoriile pentru care se poate elibera permisul Categoriile i subcategoriile pentru care se poate elibera permisul
Categorii de baz:
CATEGORIA A: motociclet cu sau fr ata ;
CATEGORIA B (autoturism):
a) autovehicul a crui mt. m. a. (mas total maxim autorizat) nu depete
3500 kg iar numrul de locuri pe scaune nu depete 8+1 ;
b) ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria B i o
remorc uoar (ce nu depete 750 kg) ;
c) ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria B i o
remorc, dac mt. m. a. a ansamblului nu depete 3500 kg, iar mt. m. a. a remorcii nu depete
masa autovehiculului.
CATEGORIA C (autocamion):
a) autovehiculul, altul dect cel din categoria D, a crui mt. m. a. depete 3500 kg ;
b) ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria C i o remorc, dac mt. m. a. a
remorcii nu depete 750 kg ;
CATEGORIA D (autobuz):
a) autovehiculul destinat transportului de persoane avnd peste 8+1 locuri pe scaune ;
b) ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria D i o remorc dac mt. m. a. a
remorcii nu depete 750 kg ;
Categorii pentru ansambluri:
CATEGORIA BE ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria B i o remorc
avnd mt. m. a. peste 750 kg, dac mt. m. a. a ansamblului depete 3500 kg ;
CATEGORIA CE - ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria C i o remorc avnd
mt. m. a. peste 750 kg ;
CATEGORIA DE - ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria D i o remorc
(nedestinat transportului de persoane) cu mt. m. a. peste 750 kg ;
Alte categorii:
CATEGORIA Tr: tractor (+ una sau dou remorci), maini i utilaje autopropulsate agricole,
forestiere sau pentru lucrri ;
CATEGORIA Tb: troleibuz ;
CATEGORIA Tv: tramvai.
Subcategorii sunt stabilite pentru autovehicule cu mt. m. a. redus:
SUBCATEGORIA A1: motociclet uoar (sub 125 cmc.i sub 11 Kw) ;
SUBCATEGORIA B1: autovehicul cu trei sau patru roi avnd masa proprie cuprins ntre 400 i 550
kg, echipat cu un motor cu ardere intern cu capacitate cilindric mai mare de 45 cmc sau cu orice alt
motor cu o putere echivalent ori cu viteza prin construcie mai mare de 50 km/h ;
SUBCATEGORIA C1: pentru o mas proprie cuprins ntre 3500 i 7500 kg ;
SUBCATEGORIA D1: pentru un numr de locuri pe scaune ntre 9+1 i 16+1.
Subcategorii pentru ansambluri: 1 autovehicul + 1 remorc avnd mt. m. a. ntre 750 i 12000 kg:
SUBCATEGORIA C1E: dac mt. m. a. a remorcii nu depete masa proprie a autovehiculului;
SUBCATEGORIA D1E: dac mt. m. a. a remorcii nu depete masa proprie a autovehiculului;
M M Relaii ntre categorii i subcategorii Relaii ntre categorii i subcategorii
Condiionri:
categoriile C, C1, D i D1 nu pot fi obinute naintea categoriei B;
categoriile BE, CE i DE nu pot fi obinute naintea categoriilor B, C, respectiv, D.
Drepturi:
17
vehiculele din categoria Tr pot fi conduse i cu categoriile B, C, CE;
vehiculele din categoria Tb pot fi conduse i cu categoriile D sau DE;
permisul de conducere valabil pentru o categorie d dreptul de a conduce i autovehicule din
subcategoria inclus (A include A1, B include B1, C include C1 i D include D1).
Drepturi condiionate:
vehiculele din categoria BE pot fi conduse i cu categ. CE sau DE, dac titularul posed categ. B;
vehiculele din categoria DE pot fi conduse i cu categ. CE, dac titularul posed categ. D;
vehiculele din categoria D1E pot fi conduse i cu categ. C1E, dac titularul are vrsta de cel puin
21 ani mplinii.
M M Valabilitatea permisului de conducere Valabilitatea permisului de conducere
I. Valabilitatea naional i internaional:
Permisul de conducere naional este valabil pe teritoriul statului care l-a eliberat i recunoscut
pe teritoriul statelor ce au aderat la Convenia de la Viena ;
Permisul de conducere internaional are numai valabilitate internaional - pe teritoriul statelor
ce nu au aderat la Convenia de la Viena.
Permisele valabile pentru categoria Tr, Tv sau Tb pot fi folosite doar pe teritoriul Romniei.
II. Valabilitatea limitat n timp:
a) Valabilitatea permisului de conducere naional:
10 ani de la data eliberrii (preschimbarea se face
fr susinerea unui nou examen) ;
pn n momentul n care persoana este declarat
inapt medical sau psihologic pentru conducere caz n care poliia retrage permisul.
b) Valabilitatea permisului de conducere internaional:
cel mult trei ani sau pn la schimbarea domiciliului pe
teritoriul altui stat.
O O Obl igaii generale ale conductori lor de autovehicule Obl igaii generale ale conductori lor de autovehicule
M M Obligaii n legtur cu permisul de conducere Obligaii n legtur cu permisul de conducere
M M Obligaii referitoare la calitatea de conductor auto Obligaii referitoare la calitatea de conductor auto ? ?
18

E E n cazul schi mbrii unor dat e nscri se n permi s, sau la expi rarea val abi l i t i i :
s sol i ci t e el i ber ar ea unui nou per mi s n t er men de 30 zi l e ;
E E n cazul pi erderi i , f urt ul ui sau di st rugeri i permi sul ui :
s decl ar e acest l ucr u aut or i t i i emi t ent e, n cel mul t 48 de or e de l a
const at ar e ;
s sol i ci t e publ i car ea anun ul ui n Moni t or ul Of i ci al ;
s sol i ci t e el i ber ar ea unui nou per mi s.

Se interzice:
De i ner ea si mul t an a mai mul t de un per mi s de conducer e na i onal ;
1 1 ncr edi n ar ea spr e f ol osi n a per mi sul ui de conducer e unei al t e per soane ( +
cont r aven i e) ;
Conduct ori i de aut ovehi cul e au urmt oarel e obl i ga i i general e:
E E S ai b cunot i n el e i ndemnar ea necesar conducer i i ;
E E S posede i cunot i n el e necesar e acor dr i i pr i mul ui aj ut or ;
E E S f i e ap i di n punct de veder e medi cal , exami nar ea medi cal se r eal i zeaz n veder ea:
pr ezent r i i l a examen pent r u ob i ner ea per mi sul ui de conducer e;
ob i ner i i at est at ul ui pr of esi onal ;
ver i f i cr i i per i odi ce ( conf or m r egl ement ar i l or n vi goar e) .
E E S f i e ap i di n punct de veder e psi hol ogi c, e valuarea psihologic se r eal i zeaz n veder ea:
nceper i i cur sul ui de pr egt i r e t eor et i c i pr act i c pent r u ob i ner ea
per mi sul ui de conducer e;
ob i ner i i at est at ul ui pr of esi onal ;
ver i f i cr i i per i odi ce ( conf or m r egl ement ar i l or n vi goar e) .
E E S posede per mi s de conducer e cor espunzt or cat egor i ei vehi cul ul ui pe car e l conduce ;
O O Atestatul profesional Atestatul profesional
M M Ce este atestatul Ce este atestatul profesi onal profesi onal ? ?
19
Atestat profesional = document ce d dreptul posesorul ui
permi sul ui de conducere, s conduc autovehi cul e desti nate transportul ui
publ i c de mrfuri sau persoane.
M M Cine are nevoie de atestat Cine are nevoie de atestat ? ?
Atestatul profesional se elibereaz de ctre Autoritatea Rutier Romn, conductorului de
autovehicul care efectueaz :
transport de mrfuri cu autovehicule peste 3,5 t, care circul n trafic intern i internaional ;
transport de mrfuri periculoase ;
transport public de persoane ;
transport n cont propriu de persoane cu microbuze i autobuze ;
transporturi agabaritice.
Atestatul se poate suspenda sau anula dac titularul svrete abateri grave sau repetate de la
reglementrile specifice privind transportul rutier sau protecia mediului.
O O Sistemul de asigurri auto Sistemul de asigurri auto
M M Tipuri de asigurri Tipuri de asigurri
n Romni a, act i vi t at ea de asi gur are est e r egl ement at de Legea pri vi nd asi gurri l e i
reasi gurri l e i se desf oar sub forma:
1 1 Asi gurri l or obl i gat ori i ;
1 1 Asi gurri l or facul t at i ve.
se stabilesc, respectiv
se efectueaz
M M Asigurarea de rspundere civil Asigurarea de rspundere civil
Vehiculele nmatriculate sau nregistrate, cu excepia celor cu traciune animal, i a
bicicletelor, care circul pe drumurile publice, trebuie s aib asigurare obligatorie pentru
rspundere civil n caz de pagube produse terilor prin accidente de circulaie.
Asigurtorul acord despgubiri pentru prejudiciile de care asiguraii rspund fa de tere persoane
pgubite, precum i pentru cheltuieli de judecat:
1. n caz de vtmare corporal sau deces - despgubirile se acord pentru persoanele aflate:
1 1 n afara autovehiculului care a produs accidentul ;
1 1 n acel autovehicul, dac nu erau transportate n baza unui contract cu
deintorul ;
2. n caz de avariere sau distrugere de bunuri - despgubirile se acord pentru bunurile
aflate:
1 1 n afara autovehiculului care a produs accidentul ;
1 1 n acel autovehicul:
dac nu erau transportate n baza unui contract cu deintorul
vehiculului ;
dac nu aparineau deintorului sau conductorului vehiculului.
Despgubirile prevzute se acord chiar dac :
cel care a condus vehiculul i a produs accidentul este o alt persoan
dect asiguratul !
autorul accidentului a rmas neidentificat !
accidentul a fost produs n timpul staionrii !
persoanele pgubite nu au domiciliul n Romnia !
Despgubirile prevzute nu se acord dac:
accidentul a fost produs cu intenie ;
accidentul a fost produs n timpul comiterii unor infraciuni svrite cu
intenie ;
accidentul a fost produs n timp ce autorul infraciunii ncerca s se
sustrag urmririi ;
autorul accidentului a condus autovehiculul fr consimmntul
asiguratului.
M M Obligaiile prilor Obligaiile prilor
20
n condiiile legii pentru
asigurrile obligatorii
drepturile i obligaiile fiecrei pri
constatarea i evaluarea pagubelor
stabilirea i plata despgubirilor
n condiiile contractului de
asigurare pentru asigurrile
facultative
Asiguraii sunt obligai:
E E S anun e n scr i s asi gur t or ul despr e pr oducer ea acci dent ul ui n t er men de 4 zi l e ( l ucr t oar e) ;
Societile de asigurri sunt obligate:
E E S comuni ce pol i i ei per i odi c dat el e r ef er i t oar e l a vehi cul el e asi gur at e i l a conduct or i i aut o
i mpl i ca i n acci dent e de ci r cul a i e.
21
Coninutul capitolului Coninutul capitolului : :
1 1 Drumul public Drumul public
Clasificarea drumurilor. Modaliti de Clasificarea drumurilor. Modaliti de
identificare a drumurilor. Elemente identificare a drumurilor. Elemente
constructive constructive
1 1 Semnalizarea rutier Semnalizarea rutier
Semnalele poliistului. Semnalele Semnalele poliistului. Semnalele
speciale. Semnalizarea temporar. speciale. Semnalizarea temporar.
Semnalele luminoase. Indicatoarele Semnalele luminoase. Indicatoarele
rutiere. Marcajele rutiere. Semnalele rutiere. Marcajele rutiere. Semnalele
conductorilor de vehicule conductorilor de vehicule

22
Controlul informaional Controlul informaional
al traficului al traficului
Capitol Capitol
ul ul
- II - - II -
Capitol Capitol
ul ul
- II - - II -


DN DN
f i g. 1


DN DC
f i g. 3

DN DJ
f i g. 2
f i g. 13 f i g. 10 f i g. 11
f i g. 6
f i g. 5 f i g. 4
E70

f i g. 7

TE
M
f i g. 8 f i g. 9
A
2
Drumul public Drumul public
Cl asi f i carea drumuri l or. Modal i t i de i dent i f i care. El ement e const ruct i ve Cl asi f i carea drumuri l or. Modal i t i de i dent i f i care. El ement e const ruct i ve
O O Clasificarea drumuri lor Clasificarea drumuri lor
M M Cum se clasific drumurile ? Cum se clasific drumurile ?
4 4 Din punct de vedere al destinaiei, drumurile pot fi:
a) a) drumuri publice ;
b) b) drumuri de utilitate privat (administrate de persoane fizice sau juridice), de exemplu
drumurile forestiere, miniere, agricole, industriale, petroliere, etc.
4 4 Din punct de vedere administrativ i funcional, drumurile publice pot fi:
a) a) drumuri de interes naional (aflate n administrarea organelor centrale ale statului,
asigurnd legtura ntre capital i reedinele de jude, precum i cu rile vecine):
autostrzile (A) ;
drumurile expres ;
drumurile naionale europene (E) ;
drumurile naionale principale i secundare (DN).
b) b) drumuri de interes judeean (fac parte din proprietatea public a judeului i asigur
legtura ntre municipiile reedin de jude i localitile importante ale judeului):
drumurile judeene (DJ).
c) c) drumuri de interes local:
drumurile comunale (DC) ce asigur legturile ntre comune i sate ;
drumurile vicinale care deservesc proprieti alturate drumului ;
strzile din localiti de la bulevarde i pn la strzile secundare (alei, ulie).
O O Modaliti de identificare a drumurilor Modaliti de identificare a drumurilor
M M Identificarea drumurilor dup bornele kilometrice Identificarea drumurilor dup bornele kilometrice
Recunoaterea tipului de drum se poate face uor i sigur, dup aspectul bornelor kilometrice instalate
pe marginea drumului.
Drumurile naionale:
- au bornele kilometrice cu calota roie
(fig.1), iar pe partea frontal iniialele DN.
Drumurile judeene:
- au bornele kilometrice cu calota albastr
(fig.2), iar pe partea frontal iniialele DJ.
Drumurile comunale:
- au bornele kilometrice cu calota galben (fig.3), iar pe partea frontal iniialele DC.
M M Identificarea drumurilor dup indicatoare Identificarea drumurilor dup indicatoare
Recunoaterea tipului de drum se mai poate face i dup unele indicatoare:
a) a) indicatoare de orientare - instalate pentru confirmarea traseelor drumurilor naionale
(fig.4), judeene (fig.5) sau comunale (fig.6) ;
b) b) indicatoare de orientare - pentru confirmarea drumului european (fig.7), a drumului
din culoarul Trans - European Motorway (fig.8) sau pentru confirmarea autostrzii (fig.9) ;
c) c) indicatoare de informare - instalate la nceputul autostrzii (fig.10) i la terminarea ei
(fig.11).
d) d) indicatoare de orientare - pentru presemnalizarea direciilor de mers n interseciile
din localiti (fig.12), sau din afara acestora (fig.13).
23
f i g. 12
f i g. 14

Curb Curb
Aliniament
f i g. 15
Pal i er
Pal i er
Pant
Ramp
CONSTRUCI A DRUMULUI N RAMBLEU
f i g. 16
6
CONSTRUCI A DRUMULUI N DEBLEU
f i g. 17
O O Elementele constructive ale drumuri lor Elementele constructive ale drumuri lor
M M Elementele drumului n profil longitudinal Elementele drumului n profil longitudinal
n profil longitudinal,
drumul poate fi analizat:
a) a) n plan orizontal, fig.14
(vedere de sus), drumul avnd:
- poriuni rectilinii,
numite aliniamente;
- poriuni nerectilinii,
numite curbe.
b) b) n plan vertical, fig.15
(vedere lateral), drumul avnd:
- poriuni orizontale,
numite paliere;
- poriuni nclinate,
numite decliviti
(rampa- la urcare i
panta la coborre).
M M Elementele drumului n profil transversal Elementele drumului n profil transversal
n seciune transversal, drumul prezint:
parte carosabil = poriunea din platforma drumului destinat circulaiei vehiculelor ;
band de circulaie = o subdiviziune longitudinal a prii carosabile, materializat prin marcaje ,
dac are o lime corespunztoare pentru circulaia ntr-un sens a unui ir de vehicule (altele dect
cele pe dou roi) ;
acostament = fia lateral, cuprins ntre limita prii carosabile i marginea platformei
drumului - fiind folosit pentru oprirea, staionarea vehiculelor i pentru circulaia pietonilor atunci
cnd lipsesc trotuarele sau potecile ;
24
f i g. 18
CONSTRUCI A DRUMULUI CU PROFI L MI XT
Strzile au n loc de acostament trotuare - separate de carosabil, destinate circulaiei pietonilor ;
platforma drumului cuprinde la un loc partea carosabil i acostamentele ;
an (n cazul oselelor) i rigol (n cazul strzilor) pentru colectarea apei.
Clasificarea drumurilor dup profilul transversal:
a) a) drum n rambleu (n umplutur) cu platforma mai nalt dect terenul nconjurtor
(fig.16) ;
b) b) drum n debleu (n sptur)

cu platforma mai joas dect terenul nconjurtor
(fig.17) ;
c) c) drumul cu profil mixt la care una din pri este n rambleu i cealalt n debleu (fig.18).
Administratorul drumului public este obligat s asigure viabilitatea acestuia.
25
Viabilitatea drumului starea tehni c corespunztoare a pri i
carosabi l e, constnd n practi cabi l i tatea permanent a acestei a potri vi t
regl ementri l or speci fi ce, l i psa obstacol el or i exi stena amenaj ri l or
ruti ere i a mi j l oacel or de semnal i zae, care s asi gure fl uena i si gurana
ci rcul ai ei .
1 Semnalizarea rutier (I) Semnalizarea rutier (I)
Semnal el e Semnal el e speci al e speci al e. . Semnal el e pol i i st ul ui Semnal el e pol i i st ul ui . . Semnal i zarea t emporar Semnal i zarea t emporar. . Semnal el e Semnal el e
l umi noase. l umi noase. Indi cat oarel e i marcaj el e rut i ere. Indi cat oarel e i marcaj el e rut i ere. Semnal el e conduct ori l or de vehi cul e Semnal el e conduct ori l or de vehi cul e
M M Cum se rezolv n principiu un conflict de prioritate ? Cum se rezolv n principiu un conflict de prioritate ?
Pentru rezolvarea conflictelor de prioritate sunt prevzut e diferite semnale, mijloace de
semnalizare i reguli de circulaie. Ordinea n care acest ea trebui e respectate este urmtoarea:
1. Semnalele, indicaiile i dispoziiile poliistului rutier
2. Semnalele speciale de avertizare, luminoase i sonore (ale vehicul elor cu R. C. P. )
3. Semnalizarea temporar (care modific regimul normal de desfurare a circulaiei )
4. Semnalele luminoase sau sonore
5. Indicatoarele
6. Marcajel e
7. Regulile de circulaie
Importana semnalizrii rutiere:
contribuie la desfurarea n condiii de siguran a circulaiei pe drumurile publice ;
confer fluxurilor de participani la trafic ordine i fluen, fr blocaje i accidente de circulaie.
O O Semnalele pol iistului Semnalele pol iistului
M M Cum s interpretm semnalele poliistului ? Cum s interpretm semnalele poliistului ?
Semnificaia semnalelor poliistului rutier este prezentat n tabelul urmtor:
Semnal ul Semni f i ca i a Cui i est e adr esat ? Obser va i i
Br a ul r i di cat ver t i cal
ATENI E
OPRI RE
1 t ut ur or par t i ci pan i l or l a t r af i c
car e se apr opi e ( cu excep i a cel or
car e nu mai pot opr i n si gur an )
cor espunde cul or i i
gal bene a
semaf or ul ui el ect r i c
Br a ul sau br a el e
nt i nse or i zont al
OPRI RE
1 par t i ci pan i l or l a t r af i c car e ci r cul
di n di r ec i a/ di r ec i i l e i nt er sect at e de
br a ul / br a el e nt i nse
dac dup acest
semnal pol i i st ul
coboar bra el e
pentru cei di n fa i
spat e pozi i a nseamn
n cont i nuare Opri re
Bal ansar ea bast onul ui
ref l ect or i zant sau a
l umi ni i r oi i ( noapt ea)
OPRI RE
1 par t i ci pan i l or l a t r af i c spr e car e se
ndr eapt l umi na sau bast onul
r espect i v

Bal ansar ea pe
ver t i cal a br a ul ui
( cu pal ma ct r e sol )
REDUCEI
VI TEZA
1 conduct or i l or de vehi cul e car e
ci r cul di n sensul i nt er sect at de
br a ul pol i i st ul ui

Rot i r ea vi oai e a
br a ul ui
MRI I
VI TEZA
1 par t i ci pan i l or l a t r af i c car e ci r cul
n sensul i ndi cat

26
Dac poliistul se afl n mijlocul interseciei atunci semnificaia semnalelor acestuia este urmtoarea:
1 1 braul stng orizontal Oprire pentru cei din fa ;
1 1 braul drept orizontal Oprire pentru cei din spate ;
1 1 celelalte semnale au semnificaia cunoscut.
Poliistul mai poate da semnale:
a) a) cu braul:
1 1 pentru vehicule:
1 1 pentru pietoni:
b) b) cu fluierul: nsoind orice comand.
* Semnalele poliistului rutier se respect obligatoriu i se execut imediat, chiar dac ele
contravin altor mijloace de semnalizare sau reguli de circulaie !
* n exercitarea atribuiilor de dirijare a circulaiei, poliitii rutieri sunt obligai s poarte
uniforma cu nscrisuri i nsemne distinctive !
M M Cine mai are dreptul s ne opreasc ? Cine mai are dreptul s ne opreasc ?
O O Participanii la trafic vor respecta i semnalele urmtoarelor persoane:
a) a) poliitii de frontier ;
b) b) agenii de cale ferat, la trecerile la nivel pzite sau nepzite;
c) c) lucrtorii autorizai de la drumuri, n zona lucrrilor pe carosabil ;
d) d) ndrumtorii de circulaie ai Ministerului Aprrii Naionale ;
e) e) membrii patrulelor colare de circulaie la trecerile pentru pietoni din apropierea colilor ;
f) f) nevztorii care traverseaz strada cu bastonul alb ridicat.
O O Semnalele speciale de avertizare luminoas i sonor Semnalele speciale de avertizare luminoas i sonor
M M Ce se nelege prin semnale speciale ? Ce se nelege prin semnale speciale ?
Semnalele speciale luminoase (emise intermitent):
a) Lumina roie Lumina roie poate fi folosit doar de ctre autovehiculele:
poliiei ;
pompierilor.
b) Lumina albastr Lumina albastr care poate fi folosit de ctre autovehiculele:
poliiei, jandarmeriei, poliiei de frontier ;
serviciului de ambulan sau medicin legal ;
serviciului proteciei civile ;
M. Ap.N. - care nsoesc coloane militare ;
unitilor speciale ale S.R.I. i S.P.P. ;
Administraiei Naionale a Penitenciarelor ;
procurorilor criminaliti din Ministerul Public
Direciei Naionale Anticorupie.
c) Lumina galben Lumina galben care poate fi folosit de ctre autovehiculele:
cu gabarite i/sau mase depite ori cele nsoitoare ;
cele care transport ncrcturi periculoase ;
cele destinate ntreinerii, reparrii drumurilor, cureniei, deszpezirii ;
cele destinate tractrii, depanrii vehiculelor rmase n pan.
Semnalele speciale sonore de avertizare - sunt echipamente ce se instaleaz obligatoriu:
1 1 pe autovehiculele prevzute cu semnale speciale luminoase: roii sau albastre.
M M Cum ne comportm la apropierea unui vehicul prevzut cu semnale speciale de avertizare ? Cum ne comportm la apropierea unui vehicul prevzut cu semnale speciale de avertizare ?
Autovehiculele dotate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare roie sau albastr au regim de
circulaie prioritar (RCP) atunci cnd se deplaseaz la intervenii sau n misiuni cu caracter de urgen
numai dac au n funciune semnal el e speci al e l umi noase i sonore .
27
Obl i ga i i l e cel orl al i conduct ori de vehi cul e:
E E La apr opi er ea vehi cul el or cu R. C. P. car e au n f unc i une semnal el e speci al e l umi noase de
cul oar e r oi e ( sau r oi e + al bast r ) mpr eun cu cel e sonor e:
s opr easc i medi at pe acost ament sau ct mai pe mar gi nea dr umul ui , n sensul de mer s ;
s l e acor de pr i or i t at e de t r ecer e n t oat e si t ua i i l e.
E E La apr opi er ea vehi cul el or cu R. C. P. car e au n f unc i une semnal el e speci al e l umi noase de
cul oar e al bast r mpr eun cu cel e sonor e:
s r educ vi t eza ;
s ci r cul e ct mai pe mar gi nea dr umul ui , n sensul de mer s ;
s l e acor de pr i or i t at e de t r ecer e n t oat e si t ua i i l e.
E E La apr opi er ea vehi cul el or pr evzut e cu semnal el e speci al e l umi noase de cul oar e gal ben :
s ci r cul e cu at en i e ;
E E Pol i i st ul af l at nt r - un aut ovehi cul cu R. C. P. mai poat e comanda opr i r ea unui vehi cul :
pr i n puner ea n f unc i une a di spozi t i vel or l umi noase cu mesaj e var i abi l e ;
cu br a ul ( cu sau f r bast on) :
t r ansmi t er ea unui apel pr i n ampl i f i cat or ul de voce.

+
+
4 4
s avanseze, s
depeasc ;
s ocoleasc prin
s traverseze
Conduct or i i aut ovehi cul el or cu RCP pot ncl ca r egi mul l egal de vi t ez i al t e r egul i de ci r cul a i e, cu
excep i a cel or car e r egl ement eaz t r ecer ea l a ni vel cu cal ea f er at a i a semnal el or pol i i st ul ui r ut i er.
28
Obl i ga ii l e conduct oril or de vehi cul e cu RCP:
E E La i nt r ar ea n i nt er sec i e pe cul oar ea r oi e a semaf or ul ui sau l a nt l ni r ea i ndi cat oar el or
car e obl i g l a acor dar ea pr i or i t i i :
s r educ vi t eza ;
s ci r cul e cu at en i e.
M M Ce numim coloan oficial ? Ce numim coloan oficial ?

Autovehiculele care formeaz o coloan, nsoite de un autovehicul cu R.C.P. trebuie s aib n
funciune luminile de ntlnire.
O O Semnalizarea temporar Semnalizarea temporar
M M Cerine obligatorii la efectuarea lucrrilor pe drumurile publice Cerine obligatorii la efectuarea lucrrilor pe drumurile publice
Orice lucrare care afecteaz drumul public trebuie obligatoriu:
s fie autorizat de administratorul drumului ;
s aib acordul politiei ;
s nceap numai dup semnalizarea corespunztoare a sectorului aflat n lucru.
M M Cum se face corect o semnalizare temporar ? Cum se face corect o semnalizare temporar ?
Pentru dirijarea circulaiei pe sectoarele de drum aflate n lucru se pot folosi:
N N indicatoare temporare i balize reflectorizante sau amenajri rutiere tip limitatoare de
vitez (indicatoarele temporare au simbolurile aplicate pe fond galben) ;
N N marcaje, corespunztor situaiei create ;
N N semnale luminoase (semafoare mobile) ;
N N semnale ale lucrtorului de drumuri desemnat i special instruit.
Pentru semnalizarea limitelor sectoarelor afectate de lucrri se pot folosi:
N N panouri, bariere, stlpi de delimitare, conuri sau alte mijloace fluorescent-reflectorizante.
Dac aceste mijloace nu sunt reflectorizante, noaptea trebuie nsoite de lumini albe sau galbene.
Lucrtorii de la drumuri vor folosi obligatoriu:
N N echipament de protecie-avertizare fluorescent i reflectorizant, galben sau portocaliu.
O O Semnale luminoase Semnale luminoase
M M Clasificarea semafoarelor ? Clasificarea semafoarelor ?
Semaforul electric este considerat unul din cele trei mijloace de transformare a unei intersecii
nedirijate ntr-una dirijat !
M M Pentru cine sunt valabile semnalele luminoase ? Pentru cine sunt valabile semnalele luminoase ?
Semnificaia semnalelor luminoase poate fi valabil pentru:
toate benzile;
anumite benzi atunci cnd se instaleaz:
a) a) deasupra benzilor delimitate prin marcaje longitudinale ;
29
Variante de poziionare:
l a i nt r ar e n i nt er sec i e;
deasupr a i nt er sec i ei ( f acul t at i v) ;
de ceal al t par t e a i nt er sec i ei ( f acul t at i v) .
Variante constructive:
cu un cor p cu l umi n
i nt er mi t ent de aver t i zar e:
ver de;
gal ben.
cu dou cor pur i :
pent r u pi et oni ;
pent r u bi ci cl i t i .
cu t r ei cor pur i pent r u vehi cul e;
cu pat r u sau mai mul t e cor pur i :
pent r u t r amvai e.
Variant e de i nst alare:
pe st l pi ;
pe consol e;
pe por t al ;
pe cabl u suspendat ;
semaf oar e mobi l e ( pent r u l ucr r i . . . )
Obligaiile celorlali conductori de vehi cule:
E E La apr opi er ea unei col oane of i ci al e :
s opr easc i medi at pe acost ament sau ct mai pe mar gi nea dr umul ui , n sensul de mer s ;
s- i acor de pr i or i t at e de t r ecer e n t oat e si t ua i i l e
E E La apr opi er ea de o col oan cu RCP:
s nu depeasc col oana ( doar dac l i se semnal i zeaz acest l ucr u de ct r e pol i i st ul
r ut i er ) ;
Coloan oficial = vehi cul e care ci rcul , nsoi te de unul sau mai
mul te autovehi cul e al e pol i i ei , avnd n funci une mi j l oacel e speci al e de
averti zare sonore i l umi noase de cul oare roi e.
Excep i i : pot ci rcul a pri n int ersec i i pe cul oarea gal ben a semaf orul ui :
1.
2.
3. La gal ben dup ver de i poat e cont i nua depl asar ea vehi cul ul car e
est e at t de apr oape de l ocul de opr i r e, nct nu mai poat e opr i n si gur an .
b) b) deasupra benzilor cu circulaie reversibil.
toate direciile ;
anumite direcii atunci cnd exist sgei direcionale:
a) a) pe lmpile semaforului ;
b) b) pe panouri adiionale, sub semafor.
M M Care este Care este semnificaia culorilor semaforului semnificaia culorilor semaforului ? ?
VERDE

permite trecerea cu respectarea obligaiilor prevzute la circulaia n intersecii.
VERDE INTERMITENT permite trecerea vehiculelor numai spre dreapta, cu obligaia
reducerii vitezei i a acordrii prioritii pietonilor i vehiculelor care au drept de trecere n
acel moment !
DEASUPRA BENZII CU CIRCULAIE REVERSIBIL permite circulaia pe acea
band.
ROU

interzice trecerea la intersecii, conductorii de vehicule fiind obligai s
opreasc, dup caz:
naintea marcajului de oprire de la intrarea n intersecie;
naintea marcajului de traversare pentru pietoni;
n dreptul semaforului atunci cnd nu exist marcaje de oprire;
nainte de colul interseciei atunci cnd semaforul este suspendat deasupra
interseciei, sau se afl de cealalt parte a interseciei.
DEASUPRA BENZII CU CIRCULAIE REVERSIBIL interzice accesul pe acea band.
GALBEN

interzice trecerea - i avertizeaz asupra schimbrii fazelor.
GALBEN I NTERMI TENT semnal de avertizare care permite trecerea, cu obligaia reducerii
vitezei, a respectrii semnalizrii rutiere i a regulilor de circulaie aplicabile n acel loc !
DEASUPRA BENZI I CU CI RCULAI E REVERSI BI L anun c banda e
pe punctul de a fi nchis circulaiei.
O O Semnalizarea automat de la trecerea la nivel de cale ferat Semnalizarea automat de la trecerea la nivel de cale ferat
M M Cum se procedeaz Cum se procedeaz la trecerea la nivel cu semnalizare automat ? la trecerea la nivel cu semnalizare automat ?
Instalaiile de semnalizare automat pot fi cu, sau fr bariere/ semibariere, i
sunt comandate automat de trenul sau vehiculul feroviar care se apropie.
Semnalizarea se realizeaz att optic ct i acustic, astfel:
1 1 prin 2 lumini roii ce funcioneaz alternativ intermitent ;
1 1prin semnale sonore, de avertizare.
Trecerea vehiculelor peste pasaj este permis cu vitez redus i numai dac:
barierele / semibarierele sunt ridicate ;
semnalele luminoase i sonore nu funcioneaz iar semnalul de control, cu
lumin alb intermitent i cadena lent este n funciune.
Trecerea vehiculelor peste pasaj este interzis atunci cnd:
30
Excep i i : se i nt erzi ce i nt rarea n i ntersec i e pe cul oarea verde, dac:
1. i nt er sec i a est e di r i j at de un pol i i st car e f ace un semnal de opr i r e;
2. di n cauza agl omer a i ei , vehi cul ul r i sc s r mn i mobi l i zat , st nj eni nd t r af i cul .
Excep i i : pot circul a pri n i nt ersec i i chi ar dac semnal el e semaf orul ui i nt erzi c t recerea:
1. Vehi cul el e cu R. C. P. cu condi i a s f ol oseasc di n t i mp mi j l oacel e de aver t i zar e
sonor i l umi noas ;
2. Or i ce par t i ci pant l a t r af i c dac pol i i st ul car e di r i j eaz ci r cul a i a n acea
i nt er sec i e per mi t e t r ecer ea.
vezi excep i i l e de l a cul oar ea r oi e ;
barierele /semibarierele sunt coborte, n curs de coborre sau de ridicare ;
semnalele luminoase i/sau sonore funcioneaz ;
Semnal ul de cont r ol cu l umi n al b i nt er mi t ent avnd caden a l ent - conf i r m f apt ul c i nst al a i a de
semnal i zar e est e sub t ensi une ( nu est e def ect ) i se poat e t r aver sa n si gur an !
Semnalizarea rutier (II) Semnalizarea rutier (II)
Indicatoare Indicatoare de de avertizare avertizare, , de de reglementare reglementare, , de de orientare orientare i i informare informare. . Panouri adiionale Panouri adiionale
M M Cum se clasific indicatoarele rutiere ? Cum se clasific indicatoarele rutiere ?
M M Cui se adreseaz aceste indicatoare ? Cui se adreseaz aceste indicatoare ?
Semnificaia unui indicator rutier trebuie respectat de ctre participanii la trafic
nspre care este ndreptat faa acestuia, indiferent dac indicatorul este amplasat pe
partea dreapt sau stng, n zona median a drumului, pe un refugiu, suspendat deasupra
prii carosabile, sau de cealalt parte a interseciei !
~ VALABI LI TATE ~
Semnificaia indicatoarelor poate fi valabil:
pentru toate benzile;
pentru unele benzi atunci cnd indicatorul se instaleaz deasupra anumitor benzi.
O O Indicatoare de avertizare Indicatoare de avertizare
M M Care este zona d Care este zona de aciune a indicatoarelor de avertizare e aciune a indicatoarelor de avertizare ? ?
~ ROLUL ~ ~ ROLUL ~ atenioneaz pe conductorii vehiculelor asupra apropierii unui sector de drum cu anumite
pericole (obstacole, lucrri, sectoare dificile).
~ FORMA ~ general indicatoarele de avertizare au forma unui triunghi echilateral, cu chenar de culoare
roie i simboluri negre desenate pe fond alb.
~ INSTALARE ~ aceste indicatoare se instaleaz naintea locului periculos, la o distan de maximum 50 m
n localiti, ntre 100 m i 250 m n afara localitilor, respectiv ntre 500 m i 1.000 m
pe autostrzi i drumuri expres. Pentru distane mai mari, sub indicator se instaleaz un
panou adiional "Distana ntre indicator i nceputul locului periculos" ( fig. 37).
~ ZONA DE ACIUNE~ ncepe din locul unde este amplasat indicatorul. n cazul indicatoarelor care
avertizeaz sectoare periculoase, zona de aciune este reglementat prin plcue adiionale (fig. 38).
M M Cum procedm la ntlnirea acestor indicatoare ? Cum procedm la ntlnirea acestor indicatoare ?
~ OBLI GAI I GENERALE ~
n general indicatoarele de avertizare impun sporirea ateniei i
reducerea vitezei atunci cnd se refer la locuri periculoase.
~ E X E MP L E ~
31
Dup rolul lor indicatoarele rutiere se mpart n:
i ndi cat oar e de aver t i zar e;
i ndi cat oar e de r egl ement ar e:
i ndi cat oar e de or i ent ar e i i nf or mar e :
mi j l oace de semnal i zar e a l ucr r i l or, car e cupr i nd:
de or i ent ar e ;
de i nf or mar e ;
de i nf or mar e t ur i st i c ;
panour i adi i onal e ;
i ndi cat oar e ki l omet r i ce i hect omet r i ce .
de pr i or i t at e;
de i nt er zi cer e i r est r i c i e;
de obl i gar e.
i ndi cat oar e r ut i er e t empor ar e ;
mi j l oace auxi l i ar e de semnal i zar e a l ucr r i l or .
Coborre periculoas (fig. 19) Urcare cu nclinare mare (fig. 20) - indicatoare instalate nainte
de nceputul pantei, atunci cnd nclinarea drumului depete 7 % (diferena de nivel, n procente pe o
distan de 100 m parcuri).
Dac drumul este ngustat, vehiculul care coboar va acorda prioritate vehiculelor care urc ;
n apropierea vrfului de pant, dac vizibilitatea este redus sub 50 m, sunt interzise toate
manevrele (oprirea, staionarea, ntoarcerea, mersul napoi i depirea) ;
Staionarea este interzis pe toat lungimea pantei sau rampei !
Recomandri : Recomandri :
La coborrea pantelor recomand frna de motor, utiliznd aceeai treapt de vitez inferioar,
care ar asigura urcarea rampei din sens opus (este periculoas scoaterea manetei din vitez sau
oprirea motorului).
Drum ngustat (fig. 21) - indicator instalat nainte de punctul unde limea prii carosabile ncepe
s se ngusteze, atunci cnd ngustarea este de cel puin 0,5 m.
n zona de aciune a acestui indicator se interzic: oprirea, staionarea, ntoarcerea, mersul napoi.
Drum cu denivelri (fig. 22) - instalat nainte de nceputul unui sector cu denivelri.
Drum alunecos (fig. 23) - se instaleaz nainte de nceputul unui sector alunecos.
Recomandri : Recomandri :
Mrirea distanei dintre vehicule.
Evitarea manevrelor de depire.
Evitarea acionrii brute a frnei de serviciu.
mprocare cu pietri (fig. 24) - se instaleaz nainte de nceputul sectorului de drum pe care se
execut sau au fost executate tratamente bituminoase.
Recomandri : Recomandri :
Mrirea distanei dintre vehicule i evitarea frnrilor brute
Evitarea depirilor i deplasarea ct mai aproape de marginea din dreapta a drumului.
Cderi de pietre (fig. 25) - se instaleaz nainte de nceputul sectorului de drum pe care sunt
posibile cderi de pietre de pe versani.
Recomandri : Recomandri :
Sporirea ateniei n vederea evitrii eventualelor pietre existente pe carosabil.
Evitarea opririlor i staionrilor voluntare.
Presemnalizarea trecerii pentru pietoni (fig. 26) - se instaleaz nainte de o trecere pentru pietoni,
n special la cele din afara localitilor urbane.
32
f i g. 24
f i g. 25 f i g. 26
f i g. 20 f i g. 19
f i g. 21 f i g. 22 f i g. 23
f i g. 28 f i g. 27
f i g. 29
Copii (fig. 27) - instalat n apropierea locurilor frecventate de copii: coli, grdinie, (orele 7-22)
Lucrri (fig. 28) - se instaleaz naintea sectorului pe care se execut lucrri;
Circulaie n ambele sensuri (fig. 29) - se instaleaz la nceputul sectorului cu circulaie n ambele
sensuri, n cazul n care acesta este precedat de un sector de drum cu sens unic.
Dup ntlnirea acestui indicator nu se mai ine cont de particularitile circulaiei ntr-un
singur sens. Atenie la vehiculele care circul din sens opus !
Alte pericole (fig. 30) - se folosete pentru alt gen de pericole dect cele pentru care exist
indicatoare specifice (folosit i la trecerea la nivel cu o cale ferat industrial, mpreun cu un adiional).
Intersecie de drumuri (fig. 31) - se instaleaz numai n afara oraelor, nainte de interseciile
drumurilor de aceeai categorie, cu trafic redus, unde se aplic regula prioritii de dreapta.
Intersecie cu un drum fr prioritate (fig. 32) - instalat n afara oraelor, nainte de intersecia cu
un drum public fr prioritate, care nu este semnalizat cu indicatoare de presemnalizare pentru orientare.
Trecere la nivel cu o cale ferat cu bariere sau semibariere (fig. 33) - se instaleaz la 150 m de
bariera trecerii la acelai nivel cu calea ferat din afara oraelor, pe acelai stlp cu panoul suplimentar cu
trei benzi nclinate (fig. 35), sau n orae, la 50 m de barier.
Trecere la nivel cu o cale ferat fr bariere sau semibariere (fig. 34) - se instaleaz la 150 m de
trecerea la nivel cu calea ferat fr bariere din afara oraelor, sau la 50 m de aceasta, n orae.
Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel de cale ferat (fig. 35) - aceste panouri sunt
instalate nainte de calea ferat, astfel:
panoul cu trei benzi la 150 m;
panoul cu dou benzi la 100 m;
panoul cu o band la 50 m.
Trecere la nivel cu o cale ferat simpl fr bariere (fig.36) - acest
indicator este instalat la 610 m de ina cea mai apropiat de la o trecere la
nivel cu o cale ferat, atunci cnd nu este asigurat vizibilitatea necesar.
Obligaii: Obligaii:
+ oprirea necondiionat n locul cu vizibilitate maxim fr a depi
indicatorul;
+ asigurarea din ambele pri (repetat la calea ferat dubl) ;
+ traversarea cii ferate cu vitez redus.
M M Ce panouri adiionale pot fi asociate indicatoarelor de avertizare ? Ce panouri adiionale pot fi asociate indicatoarelor de avertizare ?
Distana dintre locul de instalare i nceputul sectorului periculos poate fi indicat cu ajutorul
unui semn adiional (fig. 37).
Indicatorul mai poate fi nsoit de un semn adiional (fig. 38), care precizeaz lungimea
sectorului periculos.
33
200
m
f i g. 38 200 m f i g. 37
f i g. 35
f i g. 34 f i g. 33
fi g. 36
f i g. 31 f i g. 30
f i g. 32
34
f i g. 45 f i g. 46
fig. 43
200 m
fig. 44
STOP
200m
f i g. 42
f i g. 47
O O Indicatoare de reglementare Indicatoare de reglementare
M M Ce rol au indicatoarele de prioritate ? Ce rol au indicatoarele de prioritate ?
~ ROLUL ~ ~ ROLUL ~ asigur reglementarea
prioritii de trecere a vehiculelor
n intersecie sau pe anumite
sectoare de drum.
~ FORMA ~ fiecare indicator are o
form distinct astfel nct s poat
fi uor de recunoscut chiar i din
spate.
M M Cum procedm la ntlnirea indicatoarelor de prioritate ? Cum procedm la ntlnirea indicatoarelor de prioritate ?
~ E X E MP L E ~
Cedeaz trecerea (fig.39) - indicator instalat pe drumurile care i pierd
prioritatea n intersecie, atunci cnd vizibilitatea este asigurat n ambele pri.
Obligaii: Obligaii: reducerea vitezei i asigurarea n vederea acordrii prioritii.
Oprire (fig.40) - indicator instalat pe drumurile care i pierd prioritatea
n intersecie, atunci cnd vizibilitatea nu este asigurat din ambele pri.
Obligaii: Obligaii: oprire necondiionat n locul cu vizibilitate maxim (depind
indicatorul dar nu i colul interseciei);
asigurare n vederea acordrii prioritii (vehiculelor care circul
pe drumul transversal).
Drum cu prioritate (fig. 41) - acest indicator se instaleaz pentru a confirma celor care circul pe
drum c se afl pe traseul cu prioritate.
Prioritate pentru circulaia din sens invers (fig. 42) - indicator instalat la nceputul unui sector de
drum cu limea mai mic de 5,50 m, (respectiv 6,00 m pe sectoarele de drum cu borduri denivelate).
Obligaii Obligaii : :
reducerea vitezei ;
acordarea prioritii vehiculelor ce vin din sens opus.
M M Panouri adiionale ce pot fi asociate acestor indicatoare Panouri adiionale ce pot fi asociate acestor indicatoare
n cazuri justificate (vizibilitate proast a
indicatorului), se realizeaz o presemnalizare printr-un
indicator Cedeaz trecerea, avnd nscris distana pn la
intersecie pe un panou adiional amplasat sub indicator :
- presemnalizarea indicatorului Cedeaz
trecerea(fig.43);
- presemnalizarea indicatorului Oprire (fig. 44).
Dac n intersecie drumul prioritar i schimb direcia,
atunci sub indicator se monteaz un semn adiional:
cel din figura 45 se monteaz sub indicatorul Drum cu
prioritate, (drumul prioritar continu spre dreapta) ;
cel din figura 46 se monteaz sub indicatoarele Cedeaz
trecerea sau Oprire, artnd c drumul prioritar apare
nainte i spre dreapta.


Dac sub indicatorul Prioritate pentru circulaia din sens inversse amplaseaz semnul adiional
din fig.47, atunci doar categoriile de vehicule simbolizate vor acorda prioritate celor care vin din sens opus.
M M Ce rol au indicatoarele de interzicere sau restricie i unde acioneaz Ce rol au indicatoarele de interzicere sau restricie i unde acioneaz
ele ? ele ?
~ ROLUL ~ ~ ROLUL ~ introduc anumite condiii sau restricii de circulaie pentru vehicule
sau pietoni.
~ FORMA ~ form circular cu chenar rou i simboluri negre pe fond alb.
~ ZONA DE ACIUNE~ poat e fi del i mi t at n mai mul t e moduri :
1. 1. zon delimitat cu ajutorul semnelor adiionale (fig. 48);
2. 2. ntreaga lungime a drumului din localitate atunci cnd indicatorul se
monteaz lng indicatorul de intrare n localitate;
3. 3. altfel, zona ncepe din dreptul indicatorului i dureaz:
pn n intersecia cea mai apropiat;
35
f i g. 39
f i g. 40
f i g. 41
f i g. 48
f i g. 49
f i g. 50 f i g. 51 f i g. 52
fig. 55 fig. 56 f i g. 54
f i g. 53
pn la ntlnirea unui indicator specific, care anun sfritul
interdiciei sau restriciei.
M M Cum procedm la ntlnirea acestor indicatoare ? Cum procedm la ntlnirea acestor indicatoare ?
~ E X E MP L E ~
Accesul interzis (fig.49) - interzice accesul oricrui vehicul (cu sau fr motor), accesul pietonilor
fiind permis.
Circulaia interzis n ambele sensuri (fig.50) - indicator instalat la capetele unui sector de drum
pe care este interzis circulaia n ambele sensuri, a oricrui vehicul (cu sau fr motor).
Accesul interzis autovehiculelor, cu excepia motocicletelor fr ata (fig.51) - indicator instalat la
capetele unui sector de drum pe care este interzis circulaia vehiculelor cu motor, cu excepia
motocicletelor fr ata.
Depirea
autovehiculelor, cu excepia
motocicletelor fr ata,
interzis (fig.52) - indicator
instalat la capetele unui sector
de drum pe care se interzice
oricrui autovehicul s
depeasc alte autovehicule, n
afara motocicletelor fr ata
care pot fi depite.
Depirea interzis
autovehiculelor destinate
transportului de mrfuri
(fig.53) - indicator instalat la
capetele unui sector de drum
pe care vehiculelor destinate
transportului de mrfuri le este
interzis depirea vehiculelor cu motor (cu excepia motocicletelor fr ata).
Sfritul tuturor restriciilor (fig.54) - indicator instalat n locul unde se termin zona de aciune a
unei restricii, cnd pentru aceasta nu exist indicator specific, precum i n cazul n care n zona
respectiv acioneaz cel puin dou din urmtoarele restricii:
depirea interzis ;
claxonarea interzis ;
limitarea de vitez.
Staionarea interzis (fig.55) - acest indicator este instalat n locurile unde este interzis staionarea
voluntar a vehiculelor (oprirea fiind permis) ;
Oprirea interzis (fig.56) - indicator instalat n zonele n care este interzis oprirea (bineneles i
staionarea) voluntar a vehiculelor.
M M Ce rol au indicatoarele de obligare i unde acioneaz ele ? Ce rol au indicatoarele de obligare i unde acioneaz ele ?
~ ROLUL ~ ~ ROLUL ~ introduc anumite obligaii pentru participanii la trafic, privind traseul de urmat, viteza
minim,etc
~ FORMA ~ form circular i simboluri albe desenate pe fond albastru.
~ ZONA DE ACI UNE~ n general acioneaz imediat dup indicator (exemplu: indicatoarele de obligare
instalate la intrarea n intersecie acioneaz doar n prima intersecie ntlnit).
M M Cum procedm la ntlnirea acestor indicatoare ? Cum procedm la ntlnirea acestor indicatoare ?
~ E X E MP L E ~
La dreapta (fig.57) - se
instaleaz pe partea opus
intrrii n intersecie i oblig
la executarea virajului la
dreapta, fr a depi
indicatorul.
36
fig. 58
fig. 57
fig. 59 fig. 60
fig. 61 fig. 62 fig. 63
fig. 68
fig. 69 fig. 70
Panouri adiionale = tbl i e ampl asate mpreun cu
i ndi catoarel e, care coni n di feri te i nscri pi i sau si mbol uri , pentru a
preci za, compl eta sau l i mi ta semni fi cai a acestor i ndi catoare.
La dreapta (fig.58) - se instaleaz naintea intrrii n intersecie i oblig la executarea virajului la
dreapta, dup depirea indicatorului.
Pist pentru pietoni i biciclete (fig.59) se instaleaz la capetele pistelor destinate exclusiv
circulaiei pietonilor i bicicletelor.
Vitez minim obligatorie (fig.60) se instaleaz la capetele unui sector de drum pe care este
obligatorie deplasarea cu o vitez mai mare sau cel puin egal cu cea nscris pe indicator.
Ocolire (fig.61) indicatorul semnalizeaz refugiile sau insulele de dirijare, oblignd la ocolirea
acestora pe partea dreapt (nu oblig la viraj dreapta!).
naint e (fig.62) indicatorul se instaleaz la cel mult 50 m naintea unei intersecii n care sensul
indicat de sgeat este obligatoriu. De asemenea se mai poate instala deasupra unei benzi de circulaie,
caz n care semnificaia indicatorului se aplic numai celor care circul pe banda respectiv.
Sfritul vitezei minime obligatorii (fig.63) indicatorul se instaleaz n locul unde se termin zona
cu vitez minim obligatorie (deci nu creeaz nici o obligaie sau restricie).
O O Indi catoare de ori entare i informare Indi catoare de ori entare i informare
M M Cum procedm la ntlnirea indicatoarelor de orientare ? Cum procedm la ntlnirea indicatoarelor de orientare ?
~ ROLUL ~ ~ ROLUL ~ ajut pe conductorii de vehicule s se orienteze la ramificaii de drumuri, etc.
E X E MP L E ~
Presemnalizarea direciilor la intersecie de drumuri din afara localitilor (fig.64) - indicatorul
se instaleaz la 90200 m n afara localitilor, naintea unor intersecii importante de drumuri.
Presemnalizarea traseului de evitare a localitii (fig.65) - indicatorul se instaleaz la 90200 m
de intersecia cu artera de evitare a localitii .
Presemnalizarea unui loc periculos, o interzicere sau o restricie pe drum lateral (fig.66) -
indicatorul se instaleaz la 90200 m naintea interseciei cu traseul de evitare a zonei cu restricii.
Drum fr ieire (fig.67) se instaleaz naintea interseciei cu un drum sau o strad fr ieire.
(Nu interzice accesul pe drumul respectiv !).
M M Cum procedm la ntlnirea indicatoarelor de informare ? Cum procedm la ntlnirea indicatoarelor de informare ?
~ ROLUL ~ ~ ROLUL ~ ofer participanilor la trafic informaii de mare utilitate, cu caracter divers.
~ E X E MP L E ~
Drum pentru autovehicule (fig.68) - se instaleaz la nceputul drumurilor, altele dect autostrzile,
care sunt rezervate numai circulaiei autovehiculelor (se interzice accesul bicicletelor, cruelori nu
sunt prevzute accese ale celor ce se mrginesc cu artera de circulaie.
Sfritul drumului pentru autovehicule (fig.69) - instalat la terminarea drumului pentru autovehicule
(nu creeaz nici o obligaie sau restricie).
Drum cu sens unic (fig.70) se
instaleaz la nceputul drumului pe care
circulaia se desfoar ntr-un singur
sens. Acest indicator permite efectuarea
virajelor la stnga sau la dreapta i deci,
nu trebuie confundat cu indicatorul de
obligare nainte.
O O Panouri adiionale Panouri adiionale
M M Ce rol au panourile adiionale ? Ce rol au panourile adiionale ?
37
f i g. 66 fig. 67
fig. 64

E70


26

Bucureti
Trgu J iu

Constana
E
60
Sl obozi a Sl obozi
a
f i g. 65
fig. 80
fig. 79
~ E X E MP L E ~
Distana ntre indicator i nceputul locului periculos (fig. 71) precizeaz distana existent pn
la nceputul locului periculos la care se refer indicatorul.
Lungimea sectorului periculos la care se refer
indicatorul (fig.72) precizeaz lungimea locului
periculos sau a zonei la care se refer indicatorul.
nceputul i lungimea zonei de aciune a
indicatorului (fig.73) indic nceputul i lungimea zonei
de aciune a indicatoarelor de interzicere a staionrii sau a
opririi, (atunci cnd se instaleaz un singur indicator).
nceputul zonei de aciune a indicatorului (fig.74);
Confirmarea zonei de aciune (fig.75);
Sfritul zonei de aciune a indicatorului (fig.76) ;
Ultimele trei semne adiionale se instaleaz pentru
delimitarea precis a zonei unde sunt interzise manevrele
de staionare sau oprire.
Direcia drumului cu prioritate Semnul adiional
din figura 77, este instalat sub indicatorul Drum cu
prioritate, iar semnul adiional din figura 78, este instalat
sub indicatorul Cedeaz trecerea sau Oprire.
Categoriile de autovehicule care trebuie s respecte
indicatorul (fig.79) Categoriile de autovehicule
simbolizate sunt singurele obligate s respecte semnificaia
indicatorului instalat deasupra adiionalului.
Polei, ghea, zpad (fig. 80) poate nsoi
indicatoarele Drum alunecos sau Lanuri pentru
zpad.
38
fig. 71
200 m
fig. 72
200
m
fig. 76 fig. 73 fig. 75 fig. 74
f i g 77
fig. 78
f i g. 85
f i g. 86
1 Semnalizarea rutier (III) Semnalizarea rutier (III)
Marcaj e rut i ere. Semnal el e conduct ori l or de vehi cul e Marcaj e rut i ere. Semnal el e conduct ori l or de vehi cul e
M M Ce rol au marcajele rutiere i cum se clasific ? Ce rol au marcajele rutiere i cum se clasific ?
~ ROLUL ~ ~ ROLUL ~ completeaz semnificaia indicatoarelor i a celorlalte mijloace de semnalizare
rutier, constituind un mijloc eficient de orientare i dirijare a traficului.
Cl asi f i care: Cl asi f i care:

O O Marcaje longitudinale Marcaje longitudinale
M M Ce semnificaie au marcajele longitudinale ? Ce semnificaie au marcajele longitudinale ?
Aceste marcaje pot fi executate prin:
1. 1. linii continue simple sau duble:
a) dac delimiteaz sensurile sau benzile interzice trecerea peste ele (fig. 81);
b) dac linia este aplicat pe bordur sau la marginea prii carosabile interzice staionarea
vehiculelor pe acea parte (fig. 82).
2. 2. linii discontinue (fig. 83) simple sau duble delimiteaz benzile, putndu-se nclca doar pentru
schimbarea benzii, efectuarea unui viraj sau a unei depiri ;
Pentru a anuna un loc periculos sau apropierea de linia continu lungimea segmentelor crete.
3. 3. marcaj mixt (fig. 84) compus dintr-o linie continu i una discontinu se va respecta
semnificaia liniei celei mai apropiate pe sensul de mers.
n zona marcajului longitudinal continuu, sunt interzise:
manevra de ntoarcere;
celelalte manevre (O, S, M, D) - numai atunci cnd se ncalc marcajul.
~ALTE EXEMPLE ~
Marcaje de separare a sensurilor i de delimitare a
benzilor (fig.85);
Marcaje pentru benzi cu circulaie reversibil (fig. 86);

O O Marcaje transversal e Marcaje transversal e
M M Ce semnificaie au marcajele transversale ? Ce semnificaie au marcajele transversale ?
Aceste marcaje sunt executate transversal fa de sensul de circulaie.
Cl asi f i care: Cl asi f i care:
39
marcaje longitudinale ;
marcaje transversale ;
alte marcaje :
diverse ;
laterale.
f i g. 82 f i g. 81 f i g. 84 f i g. 83
Marcajele transversale pot fi:
de oprire;
de cedare a trecerii ;
de traversare pentru pietoni ;
de traversare pentru bicicliti.
~ E X E MP L E ~
Marcajul de oprire (fig.87)
este reprezentat printr-o linie
continu, fiind completat i cu
inscripia STOP.
Obligaii: Obligaii: oprirea necondiionat
n locul cu vizibilitate maxim, fr a
depi marcajul transversal.
Marcajul de cedare a trecerii
(fig.88) este reprezentat printr-o
linie ntrerupt, completat cu simbolul
indicatorului Cedeaz trecerea aplicat
pe carosabil.
Obl i gai i : Obl i gai i : reducerea vitezei i oprirea numai atunci cnd se
impune cedarea trecerii vehiculelor care se apropie (n acest caz
oprirea se va face fr a depi marcajul transversal ).
Marcaj de traversare pentru bicicliti (fig.89) este
reprezentat dou linii discontinue paralele aplicate perpendicular
sau oblic pe axul drumului pentru a indica locul destinat traversrii
prii carosabile de ctre bicicliti.
Recomandare: Recomandare: deplasarea cu vitez redus pentru a nu pune
n pericol biciclitii care se afl ori se angajeaz pe trecere.
O O Alte marcaje Alte marcaje
M M Ce semnificaie au marcajele diverse Ce semnificaie au marcajele diverse ? ?
Acestea sunt materializate prin linii continue, discontinue, prin sgei, simboluri, inscripii
Cl asi f i care: Cl asi f i care:

~ E X E MP L E ~
Marcaje pentru spaii interzise (fig.90) - aceste marcaje delimiteaz
zonele excluse din spaiul prii carosabile.
Obligaii: Obligaii: pe aceste zone se interzice att oprirea i staionarea ct i
trecerea peste marcajele respective.
Marcaje pentru staie autobuz (fig.91) - se marcheaz cu o linie continu n zig-zag, lng
bordur, completat cu nscrisul "BUS" sau "TAXI" pentru a semnaliza staiile de autobuz sau troleibuz,
respectiv taximetre.
Obl i gai i : Obl i gai i : pe aceste zone se interzice oprirea i staionarea celorlalte categorii de vehicule.
Marcaje pentru interzicerea staionrii (fig.92) - aceste marcaje delimiteaz zonele din carosabil
pe care se interzice staionarea.
M M Ce semnificaie au marcajele laterale ? Ce semnificaie au marcajele laterale ?
Aceste marcaje sunt executate n afara prii carosabile i a acostamentului, pe pasaje inferioare, poduri,
parapei, ziduri de sprijin, stlpi, arbori.
Cl asi f i care: Cl asi f i care:
40
f i g. 89
f i g. 88
f i g. 87
Marcaje diverse:
de ghidare ;
pentru spaii nguste ;
pentru spaii interzise ;
pentru interzicerea staionrii ;
pentru staii de autobuze, troleibuze, taximetre ;
pentru locuri de parcare.
Marcaje laterale:
pe lucrri de art ;
pe parapete ;
pe stlpi i copaci ;
pe borduri.
f i g. 90 f i g. 91
B
U
S
f i g. 92
O O Semnalele conductorilor de vehi cule Semnalele conductorilor de vehi cule
M M Cnd sunt obligai s dea semnale conductorii de vehicule ? Cnd sunt obligai s dea semnale conductorii de vehicule ?
Conductorul de vehicul care execut:
este obligat s semnalizeze i s se asigure n prealabil c o poate face, fr s pun n
pericol sigurana celorlali participani la trafic.
Semnalele conductorilor de vehicule pot fi:

Aceste semnale vor fi folosite naintea efecturii oricrei manevre sau pentru evitarea unui pericol
imediat !
Semnalizarea trebuie s fie meninut pe ntreaga durat manevrei !
Condiiile tehnice la echipamentul de iluminare - semnalizare [ vezi Cap. I ] .
M M Care sunt obligaiile referitoare la folosirea semnalelor ? Care sunt obligaiile referitoare la folosirea semnalelor ?
1 1 de la lsarea serii i pn n zori ;
1 1 ziua: dac vizibilitate este redus: cea dens, ploi toreniale, ninsori abundente;
1 1 permanent: n tuneluri.
41
1 1 schimbarea direciei de mers sau a benzii de circulaie ;
1 1 virajul spre dreapta sau spre stnga ;
1 1 efectuarea ntoarcerii, mersului napoi sau a depirii
Conduct ori i de autovehicule, tramvaie i mopede au urmt oarel e obl i ga i i :
E E S f ol oseasc l umi ni l e di n dot ar e de l a l sar ea ser i i i pn n zor i , zi ua cnd pl ou
t or en i al , ni nge abundent sau e cea dens, or i n al t e condi i i cu vi zi bi l i t at e r edus, ast f el :
l umi ni l e de pozi i e n mer s ;
l umi ni l e de st a i onar e l a i mobi l i zar ea vehi cul ul ui pe car osabi l n af ar a
l ocal i t i l or ;
l umi ni l e de dr um sau de nt l ni r e, n f unc i e de gr adul de i l umi nar e a dr umul ui
n mer s, at t n l ocal i t i ct i n af ar a acest or a ;
l umi ni l e de cea ( supl i ment ar ) n condi i i de cea dens ;
E E S t r eac pe l umi ni l e de nt l ni r e ( concomi t ent cu r educer ea vi t ezei ) de l a o di st an de
mi n. 200 m noapt ea, l a apr opi er ea unui vehi cul di n sens opus ;
E E S t r eac pe l umi ni l e de nt l ni r e de l a o di st an de mi n. 100 m noapt ea, l a
apr opi er ea de un aut ovehi cul car e ci r cul n f a , n acel ai sens ;
E E S f ol oseasc per manent ( i n t i mpul zi l ei ) , l umi ni l e de nt l ni r e:
pe aut ost r zi , dr umur i expr es i dr umur i na i onal e eur opene ( E) ;
pe or i ce cat egor i e de dr um, :
cnd pl ou t or en i al , ni nge abundent or i n al t e condi i i
car e r educ vi zi bi l i t at ea;
cnd ci r cul pr i n t unel ur i ;
cnd conduc mot oci cl et e sau mopede ;
cnd conduc aut ovehi cul e car e:
nso esc col oane mi l i t ar e sau cor t egi i ;
t r anspor t gr upur i or gani zat e de per soane ;
t r act eaz al t e vehi cul e ;
t r anspor t ncr ct ur i per i cul oase.
E E S semnal i zeze pr i n schi mbar ea r epet at a f azel or :
noapt ea, l a i nt er sec i i l e car e nu sunt di r i j at e pr i n semaf oar e sau de ct r e
pol i i t i ;
E E S semnal i zeze i nt en i i l e de schi mbar e a di r ec i ei de mer s, i ncl usi v de a por ni f ol osi nd
l umi ni l e i ndi cat oar e de di r ec i e. Puner ea n f unc i une a acest or l umi ni se f ace cu mi ni m
50 m n l ocal i t i i mi ni m100 m n af ar a l ocal i t i l or, nai nt e nceper ea manevr el or de:
schi mbar e a di r ec i ei de mer s, vi r ar e spr e dr eapt a or i
spr e st nga;
i ei r e di nt r - un r nd de vehi cul e st a i onat e sau
i nt r ar ea nt r - un asemenea r nd ;
t r ecer e pe o al t band de ci r cul a i e ;
depi r e, nt oar cer e, opr i r e.
E E S semnal i zeze cu l ant er nel e r oi i di n spat e ( l mpi l e st op ) :
semnale luminoase
;
mijloace de
avertizare sonor ;
Un vehicul poate fi oprit /staionat cu toate luminile stinse (n locurile n care aceste manevre sunt
permise), atunci cnd se afl:
a) pe un drum iluminat, astfel nct vehiculul este vizibil de la o distan de minim 50 m;
b) n afara prii carosabile, pe un acostament consolidat ;
c) n localiti, la marginea prii carosabile - n cazul motocicletelor cu dou roi (fr ata) i a
mopedelor, care nu sunt prevzute cu surs de energie.
semnal i zarea vehi cul el or cu gabari t e i / sau mase depi t e.
M M Cnd putem folosi claxonul i cnd ni se interzice acest lucru ? Cnd putem folosi claxonul i cnd ni se interzice acest lucru ?
Mijloacele de avertizare sonor se folosesc n scopul prevenirii pietonilor, animalelor i a conduc-
torilor de vehicule. Aceste mijloacele trebuie folosite de la o distan de cel puin 25 m fa de cei crora
li se adreseaz, pe o durat de timp care s asigure perceperea semnalului i fr s-i determine pe acetia
la manevre ce pot pune n pericol sigurana circulaiei.
Semnalele sonore vor fi folosite ori de cte ori este necesar, pentru evitarea unui pericol
imediat chiar dac n acea zon claxonatul este interzis !
M M Cum se poate semnaliza cu braul ? Cum se poate semnaliza cu braul ?
Semnalizrile cu braul ale conductorilor de vehicule pot avea urmtoarea semnificaie:
1 1 Braul ntins orizontal schimbarea direciei de mers a motocicletelor, bicicletelor,
vehiculelor cu traciune animal i a altor vehicule simple, precum i a vehiculelor care nu
circul n mod obinuit pe drumurile publice ;
1 1 Balansarea braului n plan vertical intenia de oprire a vehiculelor simple.
42
Se i nt erzi ce:
1 1 De i ner ea n aut ovehi cul e, mont ar ea pe acest ea sau f ol osi r ea pe dr umur i l e publ i ce:
a di spozi t i vel or neomol ogat e;
a di spozi t i vel or speci al e de aver t i zar e sonor ( si r ene, al ar me) .
1 1 Fol osi r ea mi j l oacel or de aver t i zar e sonor n ur mt oar el e si t ua i i :
sub 25m de cei aver t i za i ;
n zona i ndi cat or ul ui Cl axonar ea i nt er zi s ( cu excep i a unui per i col i mi nent ) ;
n mod abuzi v .
Coninutul capitolului Coninutul capitolului : :
1 1 Deplasarea vehiculelor. Regimul de vitez Deplasarea vehiculelor. Regimul de vitez
Reguli de deplasare i de ncadrare. Viteze Reguli de deplasare i de ncadrare. Viteze
maxime legale. Reducerea vitezei maxime legale. Reducerea vitezei
1 1 Prioritatea de trecere Prioritatea de trecere
Conflictul de prioritate. Prioritatea n intersecii. Conflictul de prioritate. Prioritatea n intersecii.
Alte reguli de prioritate Alte reguli de prioritate
1 1 Oprirea, staionarea i parcarea Oprirea, staionarea i parcarea
Oprirea voluntar. Oprirea obligatorie. Staionarea Oprirea voluntar. Oprirea obligatorie. Staionarea
voluntar. Parcarea. voluntar. Parcarea.
1 1 ntoarcerea i mersul napoi. Depirea ntoarcerea i mersul napoi. Depirea
ntoarcerea. Mersul napoi. Depirea. ntoarcerea. Mersul napoi. Depirea.

1 1 Obligaii ale conductorilor auto (I) Obligaii ale conductorilor auto (I)
Starea tehnic i aspectul vehiculului. Relaia cu Starea tehnic i aspectul vehiculului. Relaia cu
poliia. Transportul de persoane. Zona rezidenial i poliia. Transportul de persoane. Zona rezidenial i
cea pietonal. Sntatea i comportamentul cea pietonal. Sntatea i comportamentul
conductorului conductorului
1 1 Obligaii ale conductorilor auto (II) Obligaii ale conductorilor auto (II)
Accidente. Defeciuni. Remorcare. Transport de Accidente. Defeciuni. Remorcare. Transport de
mrfuri. Vehicule cu mase/ gabarite depite. mrfuri. Vehicule cu mase/ gabarite depite.
Produse periculoase. Transport public de persoane Produse periculoase. Transport public de persoane
43
Reguli de circulaie Reguli de circulaie
Capitol Capitol
ul ul
- III - - III -
Capitol Capitol
ul ul
- III - - III -
1 1 Obligaiile altor participani la trafic Obligaiile altor participani la trafic
Obligaii generale. Obligaiile pietonilor. Obligaii generale. Obligaiile pietonilor.
Obligaiile conductorilor de biciclete, Obligaiile conductorilor de biciclete,
mopede, motociclete, crue, crucioare, mopede, motociclete, crue, crucioare,
animale animale
44
1 Deplasarea vehiculelor. Regimul de vitez Deplasarea vehiculelor. Regimul de vitez
Reguli de deplasare. Reguli de ncadrare. Vitezele maxime legale. Reducerea Reguli de deplasare. Reguli de ncadrare. Vitezele maxime legale. Reducerea
vitezei vitezei
O O Regul i de deplasare a vehicul elor Regul i de deplasare a vehicul elor
M M Ce obligaii au conductorii auto nainte de a pleca la drum ? Ce obligaii au conductorii auto nainte de a pleca la drum ?
M M Ce reguli exist, la deplasarea vehiculelor pe drumurile cu mai multe benzi ? Ce reguli exist, la deplasarea vehiculelor pe drumurile cu mai multe benzi ?
Regul general: vehiculele se conduc pe partea dreapt a drumului , ct mai aproape de marginea
prii carosabile (cu excepia vehiculelor trase sau mpinse cu mna care circul pe partea stng).
Pe drumurile cu mai multe benzi pe sens, acestea se vor folosi n funcie de intensitatea traficului i
de viteza de deplasare, respectndu-se urmtoarele reguli:
Vehiculele vor fi conduse pe banda I (cea din dreapta) - dac aceasta este liber i
nedestinat vehiculelor lente sau transportului public de persoane ;
Celelalte benzi pot fi folosite prin schimbare succesiv, de la dreapta spre stnga, numai
atunci cnd banda utilizat devine ocupat , avnd obligaia de a reveni pe banda din dreapta
imediat ce este posibil ;
Pe prile carosabile cu circulaie n ambele sensuri, care au cel puin trei benzi pe sens,
vehiculele nu trebuie conduse pe ultima band din stnga ;
Dac pe o band este amplasat linia tramvaiului, conductorii de vehicule pot folosi i
aceast band, cu obligaia de a o elibera, la apropierea tramvaiului.

M M Ce obligaii sunt prevzute la trecerea pe lng vehiculele care circul din sens opus ? Ce obligaii sunt prevzute la trecerea pe lng vehiculele care circul din sens opus ?
45
Conduct orul de vehi cul care schi mb banda de ci rcul a i e are urmt oarel e
obli ga i i :
E E Asi gur ar e c banda est e l i ber ( n spat e i l at er al ) ;
E E Semnal i zar e i nt en i e ( cu mi ni m 50 m n l ocal i t i i mi ni m 100 m n af ar a l ocal i t i l or ) ;
E E Pent r u schi mbar ea mai mul t or benzi se va t r ece succesi v de pe o band pe al t a
( r espect nd l a f i ecar e schi mbar e di st an a de semnal i zar e) ;
Conduct orul care const at c vehi cul ul di n f a semnal i zeaz schi mbarea benzi i
sau a di rec i ei de mers est e obl i gat :
E E S r educ vi t eza i s asi gur e condi i i pent r u r eal i zar ea manevr ei n depl i n si gur an ;
Conduct orul care ci rcul pe banda I est e obl i gat :
E E S acor de pr i or i t at e de t r ecer e vehi cul el or car e ef ect ueaz t r anspor t publ i c de per soane
at unci cnd conduct or i i acest or a semnal i zeaz i nt en i a de a r ei nt r a n t r af i c di nt r - o st a i e
nai nt e de a pl eca la drum, conduct orii aut o sunt obli ga i :
E E S ver i f i ce f unc i onar ea:
si st emel or de di r ec i e i f r nar e ;
si st emel or de i l umi nar e- semnal i zar e i a i nst al a i ei de cl i mat i zar e ;
E E S cur e e par br i zul , l unet a, geamur i l e l at er al e, pr ecum i pl cut el e de nmat r i cul ar e ;
E E S ai b asupr a sa document e pr evzut e de l ege ( act ul de i dent i t at e, per mi sul de
conducer e, cer t i f i cat ul de nmat r i cul ar e, dovada i nspec i ei t ehni ce, asi gur ar ea obl i gat or i e,
t axa dr umur i l or i sup caz: at est at pr of esi onal , l i cen e de t r anspor t , ) ;
E E S ai b n vehi cul t r usa medi cal , t r i unghi ur i r ef l ect or i zant e, st i ngt or de i ncendi u,
omol ogat e ;
E E S ver i f i ce ui l e, dac sunt nchi se i asi gur at e ;
E E S- i f i xeze cent ur a de si gur an ( cu excep i i l e pr evzut e de l ege) ;
E E S se asi gur e i s acor de pr i or i t at e de t r ecer e vehi cul el or af l at e n mi car e ;
E E S semnal i zeze i nt en i a de por ni r e .
Conduct ori i aut o ncept ori (cu vechi mea sub 1 an) sunt obl i gai :
La ntlnirea a dou vehicule din sensuri opuse, conductorii acestora sunt
obligai:
E E S pst r eze nt r e vehi cul e o di st an l at er al suf i ci ent ( s ci r cul e ct mai pe dr eapt a) ;
E E Noapt ea, de l a mi ni m 200 m s f ol oseasc l umi ni l e de nt l ni r e i s r educ vi t eza ;
E E Pe dr umur i l e publ i ce ngust e:
s r espect e semnal i zar ea exi st ent ;
Conduct oril or de vehi cul e l e est e int erzi s t recerea :
1 1 pest e mar caj ul cu l i ni e cont i nu, si mpl sau dubl ;
1 1 pest e mar caj ul pent r u spa i i i nt er zi se.
Autostrad = drum nai onal de mare capaci tate i vi tez, rezervat
excl usi v ci rcul ai ei autovehi cul el or, prevzut cu semnal i zare speci al i care nu
servete propri eti l e ri verane (fi g. 93).
M M Care sunt principalele caracteristici ale autostrzilor ? Care sunt principalele caracteristici ale autostrzilor ?
M M Obligaii i interziceri pe autostrad Obligaii i interziceri pe autostrad
M M Cum se identific drumul cu sens unic ? Cum se identific drumul cu sens unic ?
46
Caract eri st i ci def i ni t ori i al e aut ost rzi l or:
E E Nu t r ec pr i n l ocal i t i i nu deser vesc pr opr i et i l e al t ur at e
dr umul ui ;
E E Sunt pr evzut e cu semnal i zar e speci al ;
E E Cel e dou sensur i de ci r cul a i e sunt separ at e pr i nt r - o zon
medi an, nedest i nat ci r cul a i ei ;
E E Au cel pu i n dou benzi de ci r cul a i e pe sens pl us o band de
ur gen ;
E E Banda de l ng ax se f ol oset e numai pent r u depi r i ( cnd
cel el al t e benzi sunt ocupat e) ;
Pri nci pal el e obl i ga i i al e conduct ori l or aut o l a ci rcul a i a pe aut ost rzi :
E E La i nt r ar ea pe aut ost r ad ( f ol osi nd banda de accel er ar e) :
s cedeze t r ecer ea aut ovehi cul el or car e ci r cul pe pr i ma band ;
E E La pr si r ea aut ost r zi i :
s semnal i zeze di n t i mp;
s se angaj eze pe banda de decel er ar e.
E E n t i mpul ci r cul a i ei se vor f ol osi i n t i mpul
zi l ei l umi ni l e de nt l ni r e ;
E E Cei car e conduc aut ovehi cul e dest i nat e
t r anspor t ul ui publ i c de per soane sau de mr f ur i s ci r cul e numai pe banda di n dr eapt a a
aut ost r zi i ;
ZONA MEDI AN
BANDA DE URGEN
BANDA DE URGEN
f i g. 93
Pe aut ost rad sunt i nt erzi se urmt oarel e:
1 1 accesul ani mal el or, pi et oni l or, bi ci cl et el or, mopedel or, vehi cul el or cu t r ac i une ani mal i a
cel or t r ase/ mpi nse cu mna ;
1 1 accesul vehi cul el or cu gabar i t e sau mase depi t e ( f r aut or i za i e speci al ) ;
1 1 accesul t r act oar el or i mai ni l or agr i col e ;
1 1 accesul vehi cul el or l ent e - car e nu pot depi vi t eza de 50 km/ h ;
1 1 opr i r ea i st a i onar ea vol unt ar sau ci r cul a i a pe banda de ur gen ;
1 1 manevr el e de nt oar cer e i de mer s napoi ;
1 1 abandonar ea vehi cul el or ;
1 1 st a i onar ea sau par car ea n al t e l ocur i dect cel e speci al amenaj at e i semnal i zat e ;
1 1 pt r under ea n zona medi an sau pe r acor dur i l e di nt r e cel e dou pr i car osabi l e ;
1 1 r emor car ea unui aut ovehi cul r mas n pan di ncol o de pr i ma i ei r e ;
1 1 i nt r ar ea pe aut ost r ad r emor cnd un al t aut ovehi cul ;
1 1 nv ar ea conducer i i unui vehi cul ;
1 1 ncer cr i l e pr ot ot i pur i l or de aut ovehi cul e ;
1 1 mani f est a i i l e, def i l r i l e, compet i i i l e spor t i ve, cor t egi i l e
Band reversibil = band de ci rcul ai e, si tuat l ng axul drumul ui ,
desti nat ci rcul ai ei autovehi cul el or, fi e ntr-un sens fi e n cel l al t, n funci e
de i ntensi tatea trafi cul ui .

C
C
Un drum cu sens unic trebuie s fie semnalizat prin urmtoarele indicatoare (fig. 94):
Sens unic ce se instaleaz la nceputul drumului:
Sens unic se instaleaz pe partea opus unui drum de acces n drumul cu sens unic:

Accesul interzis care se instaleaz la captul opus al drumului cu sens unic:
Circulaie n ambele sensuri care se instaleaz la sfritul drumului cu sens unic, adic
atunci cnd se revine la regimul obinuit, de circulaie n ambele sensuri.
f i g. 94
M M Ce are n mod particular acest drum ? Ce are n mod particular acest drum ?
Un drum cu sens uni c are urmt oarel e part i cul ari t i :
1. 1. Oprirea i staionarea voluntar sunt permise pe orice parte a drumului,
(dac cel puin o band de circulaie rmne liber) ;
2. 2. Depirea tramvaielor aflate n mers este permis pe orice parte ;
3. 3. Pentru efectuarea virajului la stnga, ncadrarea se va face pe partea
stng a drumului ;
4. 4. Manevra de ntoarcere este interzis.
Pe drumul cu sens unic:
se circul normal, tot pe partea dreapt ;
depirea vehiculelor (cu excepia tramvaielor n mers) se face regulamentar pe stnga;
mersul napoi nu este interzis (max. 50m)!
M M Ce s nelegem prin Ce s nelegem prin circulaie reversibil ? circulaie reversibil ?

Drumul cu circulaie reversibil nu are un ax stabil de separare a sensurilor. Fiecare band de
circulaie este prevzut din loc n loc, cu semafoare suspendate. n funcie de intensitatea traficului la
anumite ore din zi, se aloc un numr mai mare sau mai redus de benzi, accesul la acestea fcndu-se n
funcie de culoarea semafoarelor suspendate.
Ce obligaii are conductorul auto nainte de a pleca ntr-o cltorie?
- S fie frumos mbrcat i s nu aib emoii ;
- S nu bea alcool la urcarea n main ;
- S-i fac rost de hri pentru orientare i s-i pun n portbagaj cric i capr ;
Care sunt operaiile efectuate de conductor la pornirea de pe loc ?
- i regleaz scaunul, oglinzile i ceasurile ;
- Se pune centura n siguran, se introduce cheia n contact, se apas pedala de
ambreiaj pn n fund, lsnd-o apoi uor, s-i revin !
Dai exemple de interziceri pe autostrad ?
- circulaia bicicletelor i a altor vehicule cu traciune animal ;
- circulaia cruelor care au viteza mai mic de 50 km/h ;
- circulaia autovehiculelor trase sau mpinse cu braul.
Care sunt particularitile circulaiei pe drumul cu sens unic ?
- Pe drumul cu sens unic nu avem voie s venim din alt sens !
- Drumul cu sens unic este un drum fr ntoarcere !
O O Regul i de ncadrare la intersecie Regul i de ncadrare la intersecie
47
Zon de preselectare = pori unea de drum di nai ntea i nterseci ei , pe
sensul de apropi ere, n care vehi cul el e se ordoneaz pe benzi
corespunztoare, n funci e de di reci a pe care o vor urma n i nterseci e .
M M Ce s nelegem prin Ce s nelegem prin zon de preselectare ? zon de preselectare ?
Mrimea zonei de preselectare: ~50 m nainte de colul interseciei, att
n localiti ct i n afara acestora !
Marcajul de delimitare a benzilor, dac exist, se realizeaz prin linie
continu.
Se consi der c exi st zon de pr esel ect ar e l a t oat e i nt er sec i i l e, i ndi f er ent dac mar caj el e de
separ ar e a sensur i l or sunt vi zi bi l e sau nu.
M M Cum se ocup benzile la interseciile cu marcaje ? Cum se ocup benzile la interseciile cu marcaje ?
Atunci cnd, n zona de preselecie exist marcaje
(fig. 95), ncadrarea se face conform urmtoarelor reguli:
I. Dac sunt aplicate sgei de direcionare, atunci
conductorii vor respecta semnificaia acestora;
II. Dac nu exist sgei marcate i nici indicatoare de
preselectare, atunci conductorii vor ocupa:
1 1 cei ce vireaz la dreapta banda din dreapta,
lng bordur (acostament);
1 1 cei ce vireaz la stnga banda din stnga,
(lng axul drumului);
1 1 cei care circul nainte (traverseaz intersecia) oricare dintre benzi.
M M Cum se ocup benzile la interseciile fr marcaje ? Cum se ocup benzile la interseciile fr marcaje ?
Atunci cnd n zona de preselecie nu sunt aplicate
marcaje (fig. 96), ncadrarea se face pe cel mult dou
rnduri:
I. Dac exist un singur rnd pe sens, atunci: toate
vehiculele se vor ncadra pe acest rnd, indiferent de
direcia de mers dorit ;
II. Dac sunt prevzute dou rnduri pe sens, vehiculele
vor ocupa din mers urmtoarele poziii:
1 1 cei care vireaz la dreapta rndul din dreapta,
lng bordur (acostament);
1 1 cei care vireaz la stnga rndul din stnga,
lng axul drumului;
1 1 cei care circul nainte oricare dintre rnduri.
M M Dar dac prin intersecie circul i tramvaie ? Dar dac prin intersecie circul i tramvaie ?
Atunci cnd una dintre benzi e prevzut cu linii de
tramvai (fig. 97), aceasta se las neocupat, vehiculele
urmnd a se ncadra pe banda sau benzile rmase libere:
I. Dac spaiul dintre linia tramvaiului i bordur
permite circulaia pe dou benzi (rnduri) se vor
respecta regulile stabilite mai nainte;
II. Dac spaiul nu permite deplasarea dect pe o singur
band, (n afar de traseului tramvaiului) toate
vehiculele vor forma un singur rnd pe aceast band,
indiferent de direcia de mers.
Ocuparea traseului tramvaiului se admite doar atunci
cnd spaiul nu permite deplasarea dect pe o singur
band, mpreun cu tramvaiul.
M M Dar dac drumul este cu sens unic ? Dar dac drumul este cu sens unic ?

48
Conduct ori l or de vehi cul e l e est e i nt erzi s:
1 1 Dup ncadr ar e, n zona de pr esel ec i e, nu se mai per mi t e schi mbar ea benzi i ocupat e ;
1 1 n zonel e de pr esel ect ar e unde sunt apl i cat e mar caj e cont i nue, sunt i nt er zi se t oat e
manevr el e: opr i r ea i st a i onar ea vol unt ar , nt oar cer ea, mer sul napoi i depi r ea.
f i g. 95
f i g. 96
f i g. 97
f i g. 98
M caracteristicile i starea drumului ;
M aderena pneurilor la sol ;
M ncrctura vehiculului ;
M stabilitatea vehiculului ;
M fora centrifug ;
M eficacitatea frnelor vehiculului ;
M experiena conductorului ;
M condiiile de trafic ;
M vizibilitatea ;
M alte condiii nefavorabile.
[ km/ h]
Atunci cnd drumul este cu sens unic (fig. 98), pentru a executa virajul spre stnga, vehiculele se
vor ncadra pe partea stnga a prii carosabile (dup cum s-a explicat mai nainte).
O O Regimul de vitez Regimul de vitez
M M Care sunt limitele maxime de vitez prevzute de lege ? Care sunt limitele maxime de vitez prevzute de lege ?

Limitele maxime pe care autovehiculele le pot atinge pe drumurile publice din Romnia, sunt
stabilite n funcie de categoria autovehiculului i de tipul de drum:
Autovehicule
n
localiti
n afara localitilor
Pe autostrzi
Pe dr. expres i
DN europene (E)
Pe celelalte categorii de
drumuri (DN, DJ, DC)
Categ. A, B
50
*
130 100 90
Categ. C, D
110 90 80
Categ. A1 B1 i C1 90 80 70
Tractoare i
Mopede -
45
Autov. cu remorci
Vmax 10
Autov. conduse de
nceptori / cursani
Vmax 20
Autov. cu mase /
gabarite depite sau cu
ncrcrct. periculoase
40 70
n zona rezidenial 20
-
n zona pietonal 5
-
Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitilor, pot fi stabilite (cu acordul poliiei) i
limite mai mari de vitez (max. 80 km/h), ns numai pentru autovehiculele din categoria A i B .
Pe anumite sectoare de drum, pot fi stabilite i limite inferioare (min. 30 km/h pentru autovehicule).
Limitele maxime legale nu pot fi depite sub nici un motiv (excepie doar vehiculele cu RCP).
M M De ce trebuie inut cont la adaptarea vitezei ? De ce trebuie inut cont la adaptarea vitezei ?
n afar de respectarea regimului legal de vitez, conductorii trebuie s o i adapteze n funcie de
anumii factori, astfel nct s poat efectua orice manevr n condiii de siguran.
Principalii factori
de care se ine seama
la adaptarea vitezei:
Atenie: Atenie: Conduct or ul
aut o t r ebui e s pst r eze o di st an suf i ci ent f a de vehi cul ul af l at nai nt ea l ui , pent r u a put ea evi t a o
col i zi une n cazul n car e acest a r educe br usc vi t eza sau opr et e neat ept at .
E Est e i nt er zi s r educer ea br usc a vi t ezei or i ef ect uar ea unei opr i r i neat ept at e, f r mot i v nt emei at !
M M Ce este acvaplanarea Ce este acvaplanarea ? ?
Fenomenul numit acvaplanare poate fi tradus prin planare pe ap. Apare la viteze ridicate, pe un
sol umed, cnd apa se strnge naintea pneului formnd un fel de pan ce poate dezlipi pneul de drum.
Viteza la care ncepe acvaplanarea depinde de cantitatea de ap aflat pe sol i de uzura suprafeei
de rulare a pneului.
M M n ce situaii se va circula cu vitez redus ? n ce situaii se va circula cu vitez redus ?
Conform articolului 123 din Regulament, conductorii de vehicule vor circula cu viteze reduse (max
30km/h n localiti i max 50km/h n afara localitilor), n urmtoarele situaii:
1. 1. la trecerea prin interseciile nedirijate ;
49
2. 2. la trecerile pentru pietoni, semnalizate prin indicatoare i marcaje, pe drumuri cu cel mult o
band pe sens, iar pietonii aflai pe trotuar, intenioneaz s traverseze ;
3. 3. la trecerile la nivel de cale ferat pzite (dac barierele sunt ridicate sau dac semnalizarea
automat nu interzice trecerea) ;
4. 4. La trecerea pe lng grupuri organizate, coloane militare sau cortegii - pe drumuri l e cu o
si ngur band pe sens ;
5. 5. n zona de aciune a indicatorului Copii (n intervalul orar 7
00
22
00
).
6. 6. n condiii deosebite de drum:
a) drum cu denivelri (semnalizat ca atare) ;
b) drum alunecos (polei, ghea, zpad, mzg, piatr cubic umed) ;
c) n condiii de cea, ploi toreniale, ninsori abundente, cnd vizibilitatea este sub 100
m ;
7. 7. n curbe deosebit de periculoase, sau cu vizibilitatea sub 50 m, precum i n viraje ;
8. 8. la trecerea pe lng animale ;
De asemenea, Regul ament ul pr evede i al t e si t ua i i car e i mpun r educer ea vi t ezei :
a) l a apr opi er ea vehi cul el or cu R. C. P. avnd n f unc i une semnal el e l umi noase
al bast r e, concomi t ent cu cel e sonor e, ( se el i ber eaz banda i se ci r cul ct mai pe dr eapt a) ;
b) l a semnal ul pol i i st ul ui ( bal ansar ea br a ul ui pe ver t i cal ) ;
c) l a semnal ul l umi nos gal ben i nt er mi t ent sau ver de i nt er mi t ent ;
d) l a apr opi er ea unui vehi cul di n sens opus, noapt ea ( se t r ece pe f aza de nt l ni r e
de l a mi ni m 200 m) ;
e) l a depl asar ea pn l a gar aj - n cazul unor def ec i uni sur veni t e pe par cur s ;
f ) l a apr opi er ea de o st a i e de aut obuz, t r ol ei buz pr evzut cu al veol , pent r u a
per mi t e r ei nt r ar ea n t r af i c a mi j l oacel or de t r anspor t n comun ( obl i ga i e val abi l pent r u vehi cul el e car e
ci r cul pe banda I ) ;
g) l a nt l ni r ea i ndi cat or ul ui Cedeaz t r ecer ea i a i ndi cat oar el or de aver t i zar e
pent r u l ocur i per i cul oase: Lucr r i ; mpr ocar e cu pi et r i ; Ani male; Accident; et c.
Pent r u a r eui cu succes memor ar ea t ut ur or acest or cazur i put e i f ol osi gr af i cul pr ezent at n Anexa 4.
50
Prioritate = dreptul pe care l are un parti ci pant l a trafi c de a trece
nai ntea cel orl al i parti ci pani , cu care se i ntersecteaz.
A acorda prioritate = a ntrerupe deplasarea sau orice alt manevr care i-
ar obliga pe participani cu prioritate s-i modifice brusc direcia, viteza ori s
opreasc.
1 Prioritatea de trecere Prioritatea de trecere
Confl i ct ul de pri ori t at e. Pri ori t at ea n i nt ersec i i . Al t e regul i de pri ori t at e Confl i ct ul de pri ori t at e. Pri ori t at ea n i nt ersec i i . Al t e regul i de pri ori t at e
O O Confli ctul de prioritate Confli ctul de prioritate
M M Ce este de fapt prioritatea de trecere i unde se aplic ? Ce este de fapt prioritatea de trecere i unde se aplic ?

Condiiile generale de aplicare a regulilor de prioritate sunt:
s existe un conflict de prioritate ca urmare a intersectrii celor dou traiectorii ;
vehiculele ntre care se disput prioritatea, s fie n micare ;
vehiculele s ajung n punctul de conflict aproape simultan.
Vehiculele simple, fr motor (biciclete, crue) au aceleai drepturi ca i autovehiculele !
Vehiculele aflate n situaii de egalitate, au drepturi egale, iar conflictul se rezolv aplicnd :
prioritatea de dreapta.
Exist urmtoarele tipuri de prioritate:


M M Cine ctig i cine pierde ? Cine ctig i cine pierde ?
Pentru rezolvarea conflictului de prioritate sunt prevzute diferite semnale, mijloace de semnalizare
i reguli de circulaie. n urma rezolvrii conflictului de prioritate, unele vehicule ctig prioritatea iar
altele o pierd.
1
51
Pri ori t at e acordat pri n l ege:
pr i or i t at ea de dr eapt a ;
pr i or i t at ea speci al acor dat vehi cul el or cu r egi m de
ci r cul a i e pr i or i t ar ;
pr i or i t at ea speci al acor dat t r amvai el or n mer s, n
i nt er sec i i nedi r i j at e ;
pr i or i t at ea de r amp ;
pr i or i t at ea de band;
pr i or i t at ea vehi cul el or di n sf er a r egul at de t r anspor t publ i c de
per soane - acor dat l a por ni r ea di n st a i a cu al veol ;
pr i or i t at ea de t r af i c - acor dat vehi cul el or af l at e n mer s f a
de cel e ce se pun n mi car e.
Prioritate acordat prin
indicatoare:
pr i or i t at ea dr umul ui cu
pr i or i t at e ;
pr i or i t at ea l a dr um ngust at
pr i or i t at ea pi et oni l or car e
t r aver seaz pe t r ecer e.
Ctig prioritatea de trecere :
Vehiculele cu regim prioritar (avnd sirenele + girofarul rou sau albastru n funciune) - n toate
situaiile, fa de toate vehiculele (inclusiv fa de tramvaie) ;
Pietonii fa de toate vehiculele (excepie cele cu R.C.P.) atunci cnd traverseaz pe trecerile
semnalizate sau la semnalul verde al semaforului i n staia de tramvai fr refugiu.
Tramvaiele n intersecii nedirijate, fa de celelalte vehicule (excepie cnd Tv vireaz stnga);
Vehiculele:
care ntlnesc indicatoarele: Drum cu prioritate, Intersecie cu un drum fr prioritate,
Prioritate fa de circulaia din sens invers.
care circul pe un drum public fa de cele care circul pe un drum nchis circulaiei publice;
care vin din partea dreapt, n intersecii nedirijate i n toate cazurile de egalitate ;
care circul nainte, fa de cele care vin din sens opus i vireaz la stnga ;
care circul n interiorul interseciei cu sens giratoriu, fa de cele care intr n intersecie ;
care urc o ramp fa de cele care coboar, (dac pe sensul de urcare se afl un
obstacol);
care circul pe o band, fa de cele care schimb banda ;
care se afl pe banda din stnga, fa de un vehiculul aflat pe alt band n dreapta, atunci
cnd se trece pe o band liber aflat ntre cele dou vehicule ;
care se afl n mers, fa de alte vehicule care:
execut manevra de ntoarcere ;
ies din curi, garaje, ganguri, zone rezideniale sau
pietonale ;
pornesc de pe loc (cu excepia prevzut la rndul

Se i nt er zi ce conduct or i l or de vehi cul e s nt r er up depl asar ea col oanel or mi l i t ar e, a gr upur i l or
or gani zat e aut or i zat e i a cor t egi i l or !
O O Reglementarea prioriti i de trecere la interseci i Reglementarea prioriti i de trecere la interseci i
M M Ce regul i de pri orit at e se apli c n i nt ersec ii Ce regul i de pri orit at e se apli c n i nt ersec ii ? ?
n general ntr-o intersecie, pentru stabilirea ordinii de trecere, se respect urmtoarea succesiune:
I. I. - Se respect semnalele poliistului care dirijeaz circulaia (dac este prezent) ;
II . II . - Se respect prioritatea autovehiculelor cu RCP ;
II I. II I. - Se respect semnalele semaforului electric (atunci cnd nu se pot aplica regulile I i II) ;
IV. IV. - Se respect indicatoarele i marcajele de prioritate - cnd nu exist nici semafor n funciune ;
V. V. - Se ine cont de prioritatea special ce trebuie acordat tramvaielor (cu excepia
cunoscut a tramvaiului care vireaz la stnga) ;
VI . VI . - n sfrit, dac nu mai exist alte mijloace de reglementare, se aplic regula prioritii de dreapta.
1 1 Prioritatea special a vehiculelor cu regim de circulaie prioritar (PS):
Autovehiculele care au n funciune dispozitivele speciale sonore i luminoase (roii sau albastre)
au prioritate n toate interseciile, fa de toate vehiculele (inclusiv fa de tramvaie).
1 1 Semnalele poliistului:
Semnalele poliistului se respect cu precdere att fa de mijloacele de semnalizare ct i fa de
regulile de circulaie.
1 1 Semnalele semaforului electric:
La intrarea n intersecie pe culoarea verde a semaforului, exist situaii n care se pierde
prioritatea fa de unii participani la trafic:
fa de vehiculele cu R.C.P. ;
la executarea virajului dreapta fa de pietonii care traverseaz strada dup col
avnd semnalul verde !
la executarea virajului la stnga fa de vehiculele din sens opus i de pietonii care
traverseaz strada dup col, avnd semnalul verde !
1 1 Prioritatea drumului cu prioritate ( PD) - se aplic n interseciile dirijate fiind impus de
prezena indicatoarelor de prioritate.
Cum ne put em da seama c ci rcul m pe drumul pri ori t ar ?
1) La ntlnirea indicatorului Drum cu prioritate ;
2) La ntlnirea indicatorului Intersecie cu un drum fr prioritate ;
52
Pierd prioritatea de trecere :
Toate vehiculele care ntlnesc vehicule cu RCP (avnd girofarul rou sau albastru n funciune) ;
Toate vehiculele (excepie cele cu RCP), la ntlnirea pietonilor ce traverseaz pe trecerile
semnalizate sau la semnalul verde al semaforului i n staia de tramvai fr refugiu.
Vehiculele:
care ntlnesc tramvaie n intersecii nedirijate (cu excepia cunoscut) ;
care ntlnesc: Cedeaz trecerea, Oprire, Prioritate pentru circulaia din sens invers ;
care intr pe un drum public, venind de pe un drum lateral de categorie inferioar (ex.
DN DJ etc) sau de pe un drum nchis circulaiei publice ;
care vin din partea stng n intersecii nedirijate, i n toate cazurile de egalitate ;
care vireaz la stnga (inclusiv tramvaiele), fa de cele care vin din sens opus ;
care vireaz la dreapta la semnalul verde intermitent, fa de ceilali participani la trafic
(care circul regulamentar) ;
care intr ntr-o intersecie cu sens giratoriu fa de cele care circul n interiorul acesteia
;
care coboar o pant fa de cele care urc ;
care schimb banda de circulaie, fa de cele care circul pe acea band ;
care se afl pe banda din dreapta, fa de alt vehiculul aflat pe alt band n stnga,
atunci cnd se trece pe o band liber aflat ntre cele dou vehicule ;
care execut manevra de ntoarcere ;
care se pun n micare sau ies din curi, garaje, ganguri, fa de cele care circul pe
drumul public (cu excepia referitoare la autobuze) ;
care ies din zonele rezideniale i pietonale ;
care circul n acelai sens cu autovehiculele din serviciile regulate de transport public
Prioritate de dreapta = dreptul de trecere pri n i nterseci e a vehi cul ul ui
care vi ne di n partea dreapt, fa de al t vehi cul care vi ne di n partea stng.
Dac dou (sau mai mul t e) vehicule cu acel ai grad de pri ori t at e aj ung
si mul t an nt r-o i nt ersec i e, are nt i et at e vehi cul ul care nu nt l net e pe t rai ect oria
sa un al t vehicul ce vine di n partea dreapt .
Intersecia nedirijat = i nterseci a n care nu se ntl nete ni ci un
mi j l oc de di ri j are cunoscut (agent, semafor, i ndi cator de pri ori tate),
trecerea fi i nd regl ementat numai pri n regul a pri ori ti i de dreapta i a
pri ori ti i speci al e.
f i g. 102
Ordinea: autoturism
P
E

motociclet
3) Prin deducie, observnd prezena indicatoarelor de pierdere a prioritii la colul
celorlalte strzi (forma geometric le permite s fie recunoscute chiar i din spate).
Prioritatea tramvaielor PT) - este o prioritate special acordat prin lege tramvaielor fa de
vehiculele obinuite i se aplic doar n intersecii nedirijate.
Excepie : Prioritatea special a tramvaiului nu se aplic dac tramvaiul execut virajul la stnga (n
aceast situaie tramvaiul acord prioritate vehiculelor care se apropie din sens opus).
1 1 Prioritatea de dreapta (PE) - este tipul de prioritate de baz pentru situaii de egalitate (cnd
dou sau mai multe vehicule au acelai drept) - i se aplic:
n intersecii nedirijate (ex. n fig. 99 i 100) ;
n intersecii dirijate, n cazurile de egalitate cunoscute (ex. n fig. 101 i 102).
Astfel, putem formula Regul a general a pri orit i i de dreapt a :
Exemple de conflicte care se rezolv aplicnd prioritatea de dreapta:
Vehiculele care execut virajul la stnga (inclusiv tramvaiele),
pierd prioritatea fa de cele care vin din sens opus - tot pe baza
aplicrii prioritii de dreapta pentru situaii de egalitate (fig.
102).
Se interzice intrarea intr-o intersecie chiar dac semnalul
luminos ori indicatorul de prioritate permite, dac prin aceasta se
produce blocarea interseciei !
M M Cum ne vom comport a nt r-o int ersec i e nedi ri j at Cum ne vom comport a nt r-o int ersec i e nedi ri j at ? ?
Modul de comportare ntr-o astfel de intersecie este:
4 4 Se circul cu atenie, stabilindu-se din timp traseul de urmat ;
4 4 Se urmrete semnalizarea rutier (se va circula numai n direciile permise de indicatoare)
;
4 4 Se va face ncadrarea pe banda corespunztoare, nainte de intersecie cu minim 50 m
(att n localiti ct i n afara lor) semnaliznd corespunztor n caz de schimbare a
benzii ;
Dup intrarea n zona de preselecie nu se mai permite schimbarea benzilor !
4 4 Se reduce viteza indiferent de direcia de mers ;
4 4 Dac n intersecie se execut viraj, se semnalizeaz intenia de schimbare a direciei ;
4 4 Schimbarea direciei de mers spre stnga a dou vehicule care vin pe acelai drum din
sensuri opuse, se execut prin stnga centrului interseciei, fr intersectarea traiectoriilor
acestora ;
4 4 Se vor respecta regulile de prioritate n urmtoarea ordine:
53
f i g. 99
Ordinea: autoturism
P
E
motociclet
f i g. 101
Ordinea: furgonet
P
E
autoturism
f i g. 100
Ordinea: motociclet
P
E
2
P
E

1
C C prioritatea special (PS) pentru autovehiculele cu regim de circulaie prioritar;
C C prioritatea special ( PT) pentru tramvaie (cu excepia cunoscut a tramvaiului ce vireaz stnga);
C C prioritatea de dreapta ( PE) pentru restul vehiculelor;
C C prioritatea pietonilor care traverseaz pe trecerile de pietoni;
4 4 Noapt ea, l a apr opi er ea de i nt er sec i e, se semnal i zeaz pr i n schi mbar ea r epet at a f azel or.
54
Intersecia dirijat = acea i nterseci e n care pri ori tatea de trecere
este regl ementat pri n: pol i i st, semafor sau i ndi catoare i marcaj e de
pri ori tate.
f i g. 104
Ordinea: tramvai
P
T
motociclet
P
E

autoturism
f i g. 103
Ordinea: pompieri
P
S
autobuz
P
E

autoturism
P
E
motociclet
f i g. 105
Ordinea: 3
P
E
4
P
D
1
P
E
2
f i g. 106
Ordinea: tramvai
P
T
cru
P
E
autoturism
f i g. 107
Ordinea: autobuz
P
E
2
P
D
1
P
E
motociclet
f i g. 108
Ordinea: (autoturism + autobuz)

P
E
(motociclet + autocamion)
Exemple de conflicte posibile ntr-o intersecie nedirijat:
M M Cum st abil i m ordinea de t recere nt r-o int ersec i e di ri j at Cum st abil i m ordinea de t recere nt r-o int ersec i e di ri j at ? ?

n categoria interseciilor dirijate sunt incluse i interseciile cu sens giratoriu !
Uneori pot exista dou sau chiar trei mijloacele de transformare a interseciei din nedirijat n
dirijat. n aceste situaii trebuie cunoscut faptul c:
semnalele semaforului anuleaz semnificaia indicatoarelor de prioritate ;
semnalele poliistului anuleaz att semnificaia indicatoarelor de reglementare a
prioritii ct i semnificaia semnalelor semaforului.
ntr-o i ntersecie dirijat cu indicatoare v or trece n ordine:
C C Autovehiculele cu regim de circulaie prioritar (RCP) ;
C C Vehiculele care circul pe drumul cu prioritate ;
C C Vehiculele care circul pe drumul fr prioritate.
Dac exist vehicule cu acelai grad de prioritate, ntre ele se aplic
prioritatea de dreapta !
(Exemplu: dac un conductor ntlnete indicatorul Oprire, iar alt conductor ntlnete
indicatorul Cedeaz trecerea, are prioritate de trecere conductorul din dreapta)
Exemple de conflicte posibile ntr-o intersecie dirijat:
55
n i nt ersec i i l e nedi ri j at e sunt i nt erzi se urmt oarel e manevre:
1 1 depirea n intersecie;
1 1 oprirea, staionarea i mersul napoi sub 25 m de colul interseciei (precum i n zona
de preselecie unde sunt aplicate marcaje continue ~ 50 m);
1 1 ntoarcerea n apropierea interseci ilor, unde oprirea este interzis, precum i n
interseci i atunci cnd ntoarcerea nu se poate executa dintr-o singur micare sau cnd viraj ul la
M M Cum ne vom comport a nt r-o int ersec i e di ri j at Cum ne vom comport a nt r-o int ersec i e di ri j at ? ?
4 4 Se identific tipul de dirijare a interseciei (poliist, semafor, indicatoarele de prioritate) ;
4 4 Se urmrete semnalizarea rutier pentru informarea prealabil asupra particularitilor
interseciei (dac exist indicatoare de obligare sau de interzicere se va circula numai n
direciile permise) ;
4 4 Se face ncadrarea cu minim 50 m nainte de intersecie pe banda (sau rndul) corespunztor ;
4 4 Se semnalizeaz regulamentar n caz de schimbare a direciei de mers (verificnd dac intenia
a fost neleas de conductorii vehiculelor din fa i din spate) ;
4 4 Se respect regulile de prioritate:
1 1 prioritatea special (PS) pentru autovehiculele cu regim de circulaie prioritar
(RCP) ;
1 1 prioritatea de drum cu prioritate (PD) n interseciile dirijate prin indicatoare de
prioritate;
1 1 prioritatea de dreapta ( PE) n cazurile de egalitate ntre vehicule ;
1 1 prioritatea pietonilor care traverseaz pe trecerile de pietoni.
4 4 Se reduce viteza dac n intersecie se execut viraj ;
La traversarea interseciei (nainte) este permis practic folosirea vitezei maxime legale !
4 4 La ntlnirea indicatoarelor:Oprire i Cedeaz trecerea nu se va ptrunde n intersecie,
atunci cnd pe traseul cu prioritate se apropie alte vehicule;
Indicatorul Oprire oblig la oprirea necondiionat nainte de a ptrunde n intersecie
(se permite depirea indicatorului) !
4 4 Noaptea n intersecii dirijate prin indicatoare, se semnalizeaz prin schimbarea repetat a fazelor ;
Se permite depirea n aceste intersecii !

M M Compara i e nt re int ersec i a di ri j at i cea nedi ri j at Compara i e nt re int ersec i a di ri j at i cea nedi ri j at
Deosebirile dintre cele dou tipuri de intersecii se pot observa foarte uor n tabelul urmtor:
Uneori pot exista dou intersecii succesive
foarte apropiate. De exemplu n figura
alturat prima intersecie este dirijat ,
deci ordinea de trecere va fi:
2
P
E
autocamion
n schimb, a doua intersecie este
nedirijat , ordinea de trecere fiind:
1
P
E
motociclet
Termenul de
comparai e
n intersecia nedirijat n intersecia dirijat
Prezena indicatoarelor de
reglementare a prioritii
nu se ntlnesc
se ntlnesc i se respect n lipsa semnalelor
poliistului sau ale semaforului electric
Reglementarea
prioritii de trecere
ordinea de trecere este
reglementat numai de
prioritatea de dreapta i de
prioritatea special
se aplic prioritatea drumului cu prioritate,
prioritatea special i prioritatea de dreapta n
cazurile de egalitate
Prioritatea special a
tramvaielor n mers
se aplic nu se aplic
Reducerea vitezei
este obligatorie indiferent de
direcia de mers
Este obligatorie numai la executarea virajelor
Acordarea prioritii de
trecere pietonilor
se acord ntotdeauna,
indiferent de direcia de mers
dac intersecia e dirijat de poliist sau
semafor se poate acorda numai la executarea
virajelor
Manevra de depire nu se permite este permis
Semnalizarea prin
schimbarea alternativ
a fazelor, noaptea
se semnalizeaz ntotdeauna
se semnalizeaz n interseciile dirijate prin
indicatoare de prioritate
56
n i nt ersec i i l e di ri j at e sunt i nt erzi se urmt oarel e manevre:
1 1 opri r ea, st a i onar ea, mer sul napoi sub 25 m de col ul i nt er sec i ei ( i n pr esel ec i e ~ 50 m) ;
1 1 nt oarcerea n apr opi er ea i nt er sec i i l or, unde opr i r ea est e i nt erzi s, pr ecum i n
i nt er sec i i at unci cnd nt oar cer ea nu se poat e execut a di nt r- o si ngur mi car e sau cnd vi r aj ul l a

f i g. 109
Intersecia cu sens giratoriu = o i nterseci e di ri j at, de form
geometri c speci al (cerc, dreptunghi ) avnd n mi j l oc o i nsul (zon
verde, monument) i semnal i zat cu i ndi catorul Sens gi ratori u montat l a
fi ecare i ntrare.
M M Tehni ca efect urii vi raj ul ui l a dreapt a Tehni ca efect urii vi raj ul ui l a dreapt a
n pract i c, l a execut area unui vi raj l a dreapt a se vor respecta urmtoarele :
Se verific dac manevra este permis ;
Se face asigurarea n spate i semnalizarea dreapta din timp (min.50 m n localiti, min.100
m n afar) ;
Se ncadreaz vehiculul pe banda corespunztoare (n general banda din dreapta) ;
Se reduce viteza elibernd acceleraia i apsnd pedala frnei de serviciu ;
Se trece ntr-o treapt de vitez inferioar - obinnd frna de motor nainte de viraj ;
Dac se circul pe drumul fr prioritate, se face asigurarea (din stnga i din dreapta) i se
acord prioritate pietonilor i vehiculelor care apar ;
Dac se circul pe drumul cu prioritate sau pe culoarea verde a semaforului se acord
prioritate numai pietonilor atunci cnd acetia au dreptul de traversare ;
Se respect traiectoria corespunztoare n timpul virajului: angajarea ct mai pe dreapta
(avnd grij ca roile din fa s nu ncalce axul drumului pe care se intr, iar roile din spate s
nu ating bordura din dreapta) ;
Virajul se execut cu ambele mini pe volan ;
Se alege din timp banda de circulaie pe noua strad i se stinge semnalizarea.
Cel e mai f r ecvent e gr eel i const at at e:
neasi gur ar ea l a execut ar ea manevr ei ;
f ol osi r ea unei vi t eze super i oar e.
M M Tehni ca efect urii vi raj ul ui l a st nga Tehni ca efect urii vi raj ul ui l a st nga
n pract i c, l a execut area unui vi raj l a st anga se vor respect a urmt oarel e :
Se verific dac manevra este permis ;
Se face asigurarea n spate i semnalizarea dreapta din timp (min.50 m n localiti, min.100 m
n afar);
Se ncadreaz vehiculul pe banda corespunztoare (n general banda din stnga, lng ax) ;
Se reduce viteza prin eliberarea acceleraiei i apsarea frnei de serviciu;
Se schimb ntr-o treapt de vitez inferioar - asigurnd i frna de motor nainte de viraj;
Dac se circul pe drumul fr prioritate, se face asigurarea (din stnga, din dreapta i din fa)
i se acord prioritate pietonilor i vehiculelor care au acest drept;
Dac se circul pe drumul cu prioritate sau pe culoarea verde a semaforului se acord
prioritate vehiculelor care se apropie din sens opus (pentru aceasta se oprete lng centrul
interseciei fr bracarea roilor) i pietonilor atunci cnd acetia au liber trecere;
Se respect traiectoria corespunztoare n timpul virajului: ocolirea centrului imaginar al
interseciei.
Excep i e : - n cazul aut ovehi cul el or car e vi n di n sensur i opuse, se vi r eaz pr i n st nga cent r ul ui
i nt er sec i ei , f r i nt er sect ar ea t r ai ect or i i l or !
Virajul se execut cu ambele mini pe volan ;
Se face nscrierea pe noua band de circulaie i se stinge semnalizarea.
Amenaj r i l e r ut i er e sau obst acol el e di n zona medi an, se ocol esc pr i n dr eapt a !
Pe st r zi l e cu t r amvai e at en i e l a t r amvai ul car e se poat e apr opi a di n spat e !
M M Cum vom proceda nt r-o int ersec i e cu sens gi rat oriu Cum vom proceda nt r-o int ersec i e cu sens gi rat oriu ? ?

Cum t rebui e s procedm n practi c l a int rarea nt r-un sens gi rat ori u ?
Intersecia fiind dirijat, se vor respecta obligaiile prevzute
pentru acest tip de intersecii:
4 4 Se va circula cu atenie, stabilindu-se din timp traseul
de urmat (ntotdeauna se face ocolirea insulei centrale prin
dreapta) ;
4 4 Se reduce viteza indiferent de direcia de mers ;
4 4 ncadrarea vehiculelor la intrarea n intersecie se face
respectnd indicatoarele de preselectare i marcajele
existente;
57



f i g. 110
C
C
4 4 n lipsa marcajelor, ncadrarea vehiculelor la intrare se
face pe cel mult dou rnduri astfel:
pe banda din dreapta vehiculele care vireaz pe prima strad la dreapta ;
pe banda din stnga vehiculele care vor circula pe celelalte strzi ;
4 4 Conductorii vehiculelor care vireaz pe prima strad la dreapta, vor semnaliza dreapta de
la intrare i pn la prsirea sensului giratoriu;
4 4 Conductorii celorlalte vehicule vor semnaliza stnga dup intrare, meninnd
semnalizatorul aprins pe durata ocolirii insulei, dup care, la prsirea interseciei vor semnaliza
dreapta;
4 4 Se respect urmtoarele reguli de prioritate (fig. 110):
prioritatea n sens giratoriu acordat vehiculelor care circul n interiorul
sensului giratoriu (din stnga) ;
prioritatea special acordat vehiculelor cu regim de circulaie prioritar.
4 4 Noaptea, la apropierea de intersecie, se semnalizeaz cu farurile (schimbarea repetat a
fazelor).
Ce se nelege prin intersecie nedirijat ?
- Este intersecia n care fiecare are prioritate de trecere !
Ce se nelege prin intersecie dirijat ?
- E o intersecie dirijat de om, dar dup ce acesta pleac, va fi dirijat de
semafor !
- Este intersecia n care trebuie s acorzi prioritate dup culorile semaforului
sau ale poliistului !
Ce manevre sunt interzise ntr-o intersecie cu sens giratoriu ?
- S nu faci rodajul mainii n sens giratoriu !
- Se interzice oprirea iar mersul napoi este permis numai prin ocolirea insulei !
O O Alte reglementri ale prioritii de trecere Alte reglementri ale prioritii de trecere
M M Regl ement area pri orit i i de t recere l a drum ngust at Regl ement area pri orit i i de t recere l a drum ngust at
a) Pe un drum orizontal are prioritate:
- n general, vehiculul care nu ntlnete obstacole, fa de vehiculul care are banda ngustat ;
- vehiculul care ntlnete indicatorul Prioritate fa de vehiculele din sens invers.
b) Pe un drum cu decliviti pronunate are prioritate:
- vehiculul care urc (circul n ramp), fa de cel care coboar.
n acest e si t ua i i , dac se i mpune ca unul di nt r e vehi cul e s dea napoi , at unci ar e pr i or i t at e:
- ansambl ul de vehi cul e - nai nt ea or i cr ui al t vehi cul ;
- vehi cul ul gr eu - nai nt ea cel ui mai uor ;
- aut obuzul - nai nt ea aut ovehi cul ul ui de t r anspor t mr f ur i ;
- vehi cul ul car e ur c - pent r u vehi cul e de aceeai cat egor i e - cu excep i a cazul ui cnd est e
mai uor pent r u cel ce ur c s dea cu spat el e ( exempl u: cnd apr oape se af l un r ef ugi u) .
c) Prioritatea de band
Se aplic n situaiile n care vehiculele trec de pe o band de circulaie pe alta fiind acordat
vehiculelor care nu schimb banda.
Pe un drum public prevzut cu minimum trei benzi pe sens, cnd dou vehicule circul n
aceeai direcie, dar pe benzi diferite i intenioneaz s se nscrie pe banda liber dintre ele, cel care
circul pe banda din dreapta este obligat s permit celui care vine din stnga, s ocupe acea band.
M M Alte reguli de prioritate Alte reguli de prioritate
Prioritatea de trafic
Se aplic n scopul asigurrii fluenei traficului i se acord vehiculelor aflate n mers fa de:
- vehiculele care se pun n micare (cu excepia referitoare la autobuze) ;
- vehiculele care ies din curi, garaje sau alte spaii laterale drumului ;
- vehiculele care execut manevra de ntoarcere.
Prioritatea autovehiculelor din serviciile regulate de transport public
Se aplic numai n apropierea staiilor prevzute cu alveole; fiind acordat :
numai n perioada repunerii n micare a acestor vehicule ;
58

n i nt ersec i i l e cu sens gi rat ori u sunt i nt erzi se urmt oarel e manevre:
1 1 opr i r ea, st a i onar ea, mer sul napoi ;
1 1 nt oar cer ea pr i n manevr ar e nai nt e i napoi ( f i i nd per mi s numai pr i n ocol i r ea i nsul ei ) .
numai de ctre conductorii vehiculelor care circul pe banda I.
Prioritatea de trecere a pietonilor
Se aplic n locurile amenajate pentru traversare, prevzute cu indicatoare sau/i marcaje
specifice sau n staia de tramvai fr refugiu (la urcare /coborre).
At unci cnd st r ada ar e mi ni m dou benzi pe sens, conduct or i i de vehi cul e vor acor da
pr i or i t at e numai pi et oni l or af l a i n t r aver sar e pe sensul l or de mer s !
n l i psa l ocur i l or speci al amenaj at e, pi et oni i pot t r aver sa r egul ament ar st r ada pe l a col ul
st r zi l or, ns nu benef i ci az de pr i or i t at e.
59

La ef ect uarea manevrei de opri re vol unt ar se i mpun urmt oarel e obl i ga i i :
1) Semnal i zar ea di n t i mp a i nt en i ei :
O O semnal i zar ea i nt en i ei de i e i r e di n t r af i c cu mi ni m 50 m n l ocal i t i i mi ni m
100 m n af ar a l ocal i t i l or ;
O O apr i nder ea l mpi l or r oi i st op ( l a at i nger ea pedal ei de f r n) ;
2) Al eger ea cor ect a l ocul ui i a modul ui de opr i r e:
O O l ocul al es s nu f i e unul n car e manevr a est e i nt er zi s [ vezi Regul ament ul ] ;
O O opr i r ea se consi der r egul ament ar :
a) n l ocal i t i :
+ ct mai apr oape de mar gi nea di n dr eapt a a sensul ui de mer s,
par al el cu t r ot uar ul , pe un si ngur r nd ( mot oci c l et el e f r at a, mopedel e i
bi ci cl et el e pot f i opr i t e i ct e dou, una l ng al t a) ;
+ pe or i ce par t e a dr umul ui cu sens uni c dac r mne l i ber cel
pu i n o band ;
+ par i al sau t ot al pe t r ot uar , numai dac se asi gur cel pu i n 1 m
pent r u pi et oni .
b) n af ar a l ocal i t i l or :
+ n af ar a pr i i car osabi l e, i ar at unci cnd nu est e posi bi l , ct mai apr oape de
La prsi rea vehi cul ul ui :
1) 1) Asi gur ar e l a deschi der ea ui l or se r ecomand f ol osi r ea ui l or di nspr e t r ot uar
/ acost ament ;
Oprirea, staionarea i parcarea Oprirea, staionarea i parcarea
Opri rea vol unt ar. Opri rea obl i gat ori e. St a i onarea vol unt ar. Parcarea Opri rea vol unt ar. Opri rea obl i gat ori e. St a i onarea vol unt ar. Parcarea
O O Oprirea voluntar Oprirea voluntar
M M Ce numim Ce numim oprire voluntar oprire voluntar ? ?
Cl asi fi care: Cl asi fi care:

Conf or m OUG, nu se consi der opr i r e :
a) i mobi l i zar ea vehi cul ul ui pent r u mbar car ea sau debar car ea unor per soane, dac pr i n aceast
manevr nu a f ost per t ur bat ci r cul a i a pe dr umul publ i c ;
b) i mobi l i zar ea aut ovehi cul ul ui cu masa t ot al maxi m aut or i zat pn l a 3, 5 t pent r u di st r i bui r ea
mr f ur i l or al i ment ar e l a uni t i l e comer ci al e ( pent r u aut ovehi cul e de t onaj mai mar e pot f i st abi l i t e
pr ogr ame sau i nt er val e or ar e pe t i mpul nop i i ) .
M M Cum se realizeaz o oprire regulamentar Cum se realizeaz o oprire regulamentar ? ?
Un vehicul poate fi oprit /staionat cu toate luminile stinse (n locurile n care aceste manevre sunt
permise), atunci cnd se afl:
a) pe un drum iluminat, astfel nct vehiculul este vizibil de la o distan de minim 50 m;
b) n afara prii carosabile, pe un acostament consolidat ;
c) n localiti, la marginea prii carosabile - n cazul motocicletelor cu dou roi (fr ata) i a
mopedelor, care nu sunt prevzute cu surs de energie.
M M Unde este interzis oprirea voluntar Unde este interzis oprirea voluntar ? ?
Efectuarea manevrei de oprire voluntar se interzice n urmtoarele situaii:
1) 1) In intersecii i n apropierea acestora :
n zona de preselecie, unde sunt aplicate marcaje continue (aproximativ 50 m) ;
la o distan mai mic de 25 m fa de col - n cazul interseciilor fr marcaje ;
n sens giratoriu.
2) 2) Pe trecerile de pietoni i n apropierea acestora:
unde este instalat indicatorul Trecere pentru pietoni ;
60
Oprire voluntar = meni nerea vol untar a vehi cul ul ui n stare
de repaus (i mobi l i zat), pe o durat de cel mul t 5 mi nute.
n general opri rea vehi cul el or poat e f i :
opr i r e vol unt ar - f cut l a dor i n a conduct or ul ui de vehi cul ;
opr i r e obl i gat or i e conduct or ul f i i nd obl i gat s opr easc i ndi f er ent de voi n a sa.
C
C
pe marcajul de traversare specific (zebr) ;
la mai puin de 25 m nainte i dup marcaj ;
3) 3) Pe trecerile la nivel cu calea ferat,
i la o distan mai mic de 50 m nainte i dup trecere ;
4) 4) Pe poduri, sub poduri,
pe i sub pasaje denivelate ;
pe viaducte ;
n tuneluri ;
5) 5) In staiile mijloacelor de transport public de persoane,
pe marcajul staiei (cu inscripia BUS) ;
la mai puin de 25 m, nainte i dup staie;
6) 6) In locuri cu vizibilitate redus sub 50 m ;
7) 7) In vrf de ramp, dac vizibilitatea este redus sub 50 m ;
8) 8) In curbe, cu vizibilitatea redus sub 50 m ;
9) 9) In dreptul altui vehicul oprit - dac prin aceasta se stnjenete circulaia a dou vehicule
venind din sensuri opuse ;
10) 10) In dreptul marcajului continuu - dac vehiculele care circul n acelai sens ar fi obligate
s ncalce marcajul ;
11) 11) In dreptul oricrui indicator (sau semnal luminos) - dac se mpiedic observarea acestuia;
12) 12) Pe pistele obligatorii pentru pietoni i/sau bicicliti ;
13) 13) Pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule ;
14) 14) Pe platforma tramvaiului sau a cii ferate ;
sub 50 m de platform - dac circulaia vehiculelor pe ine este stnjenit ;
15) 15) Pe autostrzi, drumuri expres i naionale europene (E) ;
16) 16) Pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele:
Depirea autovehiculelor, cu excepia motocicletelor fr ata, interzis ;
Depirea interzis autovehiculelor destinate transportului de mrfuri ;
Prioritate fa de circulaia din sens invers ;
Prioritate pentru circulaia din sens invers ;
Drum ngustat ;
Oprirea interzis.
Observai i : Observai i :
Zona de aciune a indicatorului Oprirea interzis se stabilete astfel:
1. 1. cu ajutorul semnelor adiionale ;
2. 2. altfel, zona ncepe din dreptul indicatorului i ine pn la intersecia cea mai apropiat.
Se interzice folosirea triunghiului de presemnalizare sau luminile de avarie n mod nejustificat
sau pentru a simula o rmnere n pan n locurile unde oprirea ori staionarea sunt interzise.
Pent r u a r eui cu succes memor ar ea t ut ur or acest or cazur i put e i f ol osi gr af i cul pr ezent at n Anexa 1.
Unde este interzis manevra de oprire voluntar ?
- dup col;
- n vrful drumului ;
- n parcri cu plat ;
- n dreptul unui vehicul care mpiedic circulaia ;
- pe autostrad dac stnjenim circulaia pietoni1or!
- pe poduri de cale ferat!
- pe terenuri mictoare
O O Opri rea obligatorie Opri rea obligatorie
M M Care este diferena dintre Care este diferena dintre oprirea voluntar oprirea voluntar i i oprirea obligatori e oprirea obligatori e ? ?

Avnd n vedere c n acest caz, conductorul de vehicul trebuie s opreasc indiferent de voina
sa, rezult c se pot enumera cteva deosebiri fa de oprirea voluntar:
motivele pentru care se execut sunt diferite (acordarea prioritii, etc);
durata de oprire nu este limitat precis;
n general nu se scoate autovehiculul din trafic;
nu exist cazuri de interzicere a opririi obligatorii.
Cl asi f i care: Cl asi f i care:
61
Exist dou tipuri de oprire obligatorie:
oprire la un anumit semnal ;
oprire fr semnal.
Staionare voluntar = meni nerea vol untar a vehi cul ul ui n stare
de repaus (i mobi l i zat) pe o peri oad ce depete 5 mi nute.
La st a i onare (cu prsi rea vehi cul ul ui ) se i mpun urmt oarel e obl i ga i i :
E E Respectarea obligaiilor prevzute la oprire: alegerea locului, etc ;
E E Oprirea motorului i scoaterea cheii din contact ;
E E Cuplarea unei trepte de vitez inferioare sau a treptei de parcare ;
E E Asigurarea autovehiculul cu frna de staionare ;
E E Punerea n funciune a dispozitivului antifurt ;
E E Bracarea roilor spre trotuar sau alt obstacol de pe margine n pant sau ramp ;
E E Ridicarea geamurilor i ncuierea uilor ;
E E Aprinderea lanternelor de poziie, noaptea numai dac locul este neiluminat ;
E E Aprinderea luminilor de avarie numai dac vehiculul imobilizat constituie un pericol
M M Care sunt semnalele ce oblig la oprire Care sunt semnalele ce oblig la oprire ? ?

Semnalul regulamentar al ofierului, subofierului de poliie (cu sau fr folosirea fluierului):
a) n timpul zilei:
braul ridicat vertical ;
braul (sau braele) ntinse orizontal ;
b) n timpul nopii:
balansarea n plan vertical a unei lumini roii ;
Semnalul agenilor de circulaie care nsoesc coloane oficiale de autovehicule (se va opri n afara
prii carosabile sau ct mai aproape de bordur) :
balansarea braului n plan vertical ;
balansarea bastonului de circulaie n plan vertical ;
folosirea prelungit a avertizoarelor speciale luminoase i sonore.
La apropierea unui autovehicul al poliiei (din sens opus sau din spate), care semnalizeaz prin:
punerea n funciune a dispozitivului special cu lumini de culoare albastr i roie ;
somare, folosind sistemul acustic.
Semnalul conductorilor de coloane, civile sau militare (de vehicule sau de persoane) ;
Semnalul agenilor de cale ferat, postai la trecerile la nivel ;
Semnalul orbilor care traverseaz strada, semnal dat prin ridicarea bastonului alb ;
Semnalul de culoare roie sau galben a semaforului electric ;
Semnalele cu lumini alternativ intermitente de culoare roie i avertizare sonor de la trecerile
la nivel de cale ferat pzite ;
Semnalul lucrtorilor de la ntreinerea, repararea, drumului ;
Semnalul patrulelor colare.
M M n ce situaii suntem obligai s oprim, fr ntlnirea unui semnal n ce situaii suntem obligai s oprim, fr ntlnirea unui semnal ? ?

La trecerea la nivel de cale ferat:
nepzit ntotdeauna ;
pzit atunci cnd barierele, semibarierele nu permit trecerea fiind coborte, n curs
de coborre sau de ridicare ;
La ntlnirea urmtoarelor indicatoare:
Oprire (la intersecie) ;
Vam (la grania statului) ;
Taxa ;
Politia ;
Trecere la nivel de cale ferat (simpl sau dubl) fr bariere ;
La comiterea unui accident de circulaie ;
La trecerea pe lng un accident n scopul acordrii primului ajutor sau al transportrii
victimelor ;
La ntlnirea unui tramvai oprit pe sensul de mers ntr-o staie fr refugiu (se va opri n
spatele tramvaiului, n ordinea sosirii i se va relua deplasarea numai dup nchiderea uilor
tramvaiului i asigurarea c nu pun n pericol sigurana pietonilor angajai n traversare) ;
Pentru acordarea prioritii vehiculelor sau pietonilor (cnd reducerea vitezei nu e suficient).
O O Staionarea voluntar Staionarea voluntar
M M Ce numim staionare voluntar i cum trebuie ea executat Ce numim staionare voluntar i cum trebuie ea executat ? ?

Or i ce st a i onar e vol unt ar a f ost mai nt i o opr i r e vol unt ar !
62
Parcare = stai onarea vehi cul el or n spai i speci al amenaj ate,
semnal i zate corespunztor (cu i ndi catoare i marcaj e speci fi ce).

Dac si st emul de l umi ni nu f unc i oneaz, aut ovehi cul ul va f i scos n af ar a pr i i
car osabi l e.
Dac acest l ucr u nu est e posi bi l , pr ezen a aut ovehi cul ul ui va f i semnal i zat pr i n
i nst al ar ea t r i unghi ul ui r ef l ect or i zant .
M M Unde este interzis staionarea voluntar Unde este interzis staionarea voluntar ? ?
Ef ect uarea manevrei de st a i onare vol unt ar se i nt erzi ce n urmt oarel e si t ua i i :
1) 1) IN LOCURILE (16 CAZURI) N CARE ESTE INTERZIS I OPRIREA VOLUNTAR ;
2) 2) PE DRUMURILE PUBLICE CU LIMEA MAI MIC DE 6m ;
3) 3) N DREPTUL CILOR DE ACCES care deservesc proprietile alturate drumului (porti);
4) 4) N PANTE I N RAMPE pe toat lungimea ;
5) 5) N ZONA MARCAJELOR CARE INTERZIC STAIONAREA:
marcajul n zig zag ;
linia (galben) continu aplicat pe bordur sau la marginea prii carosabile.
6) 6) N ZONA DE ACIUNE A INDICATOARELOR CARE INTERZIC STAIONAREA:
Staionarea interzissau Staionarea alternant- n alt zi dect cea permis;
Zon de staionare cu durat limitat - peste durata stabilit.
7) 7) PE AUTOSTRZI - inclusiv pe banda de urgen;
8) 8) NOAPTEA PE DRUMURILE PUBLICE:
tractoarele i utilajele agricole;
remorcile (inclusiv rulotele);
vehiculele cu ncrctur periculoas;
vehiculele cu traciune animal i cele trase sau mpinse cu mna.
Pent r u a r eui cu succes memor ar ea acest or cazur i put e i f ol osi gr af i cul pr ezent at n Anexa 4.

O O Parcarea Parcarea
M M Ce deosebiri exist ntre manevra de parcare i cea de staionare ? Ce deosebiri exist ntre manevra de parcare i cea de staionare ?


Di f er en a esen i al di nt r e st a i onar e i par car e est e c cea de- a doua manevr se f ace nt r - un spa i u
speci al dest i nat acest ui scop . Fr acest amnunt manevr a nu se poat e numi " par car e" ( ci doar
" opr i r e" sau " st a i onar e" - n f unc i e de dur at ) .
Ident i f i care: Ident i f i care:
1) prin indicatoare specifice de informare ce indic direcia sau/i distana pn la
parcare ;
2) prin indicatoarele de informare, instalate n locurile destinate parcrii vehiculelor ;
3) la partea inferioar a unor asemenea indicatoare se poate
indica :
+ modul de aezare a autovehiculului: cu dou roi sau cu toate
roile pe trotuar ;
+ faptul c parcarea este "cu plat" ;
+ faptul c parcarea este "rezervat pentru" ;
4) sub aceste indicatoare poate fi instalat o plcu
adiional reprezentnd categoria de vehicule pentru care este
permis parcarea ;
5) prin marcaje pentru delimitarea spaiilor de parcare, avnd diferite orientri.
63
Se i nt erzi ce conduct orul ui de aut ovehi cul i pasageri l or:
1 1 s deschid sau s lase deschise uile autovehiculului n timpul opririi sau
staionrii, ori s coboare din acesta, fr s se asigure.
La ef ect uarea manevrei de parcare se i mpun urmt oarel e obl i ga i i :
1. 1. St abi l i r ea l oc u l ui de par c ar e: s f i e n z ona i nd i c at or ul u i i / s au mar c aj u l ui s pec i f i c ;
2. 2. Poz i i onar ea c or ect : di s t an pot r i v i t nt r e v ehi c ul e, r es pect nd di mens i uni l e i
or i e nt ar ea mar c aj ul ui ;
3. 3. Res pec t ar ea obl i ga i i l or pr ev z ut e pent r u st a i onar e - c u ex c ep i a c el ei r ef er i t oar e l a
apr i nder ea l a nt er nel or de poz i i e noapt ea ( c ar e nu mai es t e nec es ar ) .
64
1 1 Nu par ca i pe spa i i l e r ezer vat e per soanel or cu handi cap ! [
ntoarcerea = manevra pri n care un vehi cul i schi mb di reci a de
mers de pe un sens pe cel l al t sens al acel ui ai drum (cu 180).
Conduct orul vehi cul ul ui care nt oarce are urmt oarel e obli ga i i :
1. S reduc viteza (nu este obligat s opreasc vehiculul nainte de a ntoarce) ;
2. S se asigure din fa/spate/lateral c nu circul n acel moment alte vehicule ;
3. S semnalizeze intenia ;
4. S execute ntoarcerea cu o continu asigurare.
La mersul cu spat el e, se i mpun urmt oarel e obl i ga i i :
1. Conductorul auto s se asigure n special la partea din spate ;
2. Dac vizibilitatea n spate este mpiedicat, se cere pilotarea de ctre alt persoan ;
3. Semnalizarea se face cu luminile albe din spate i facultativ, cu dispozitive acustice.
C
1 ntoarcerea i mersul napoi. Depirea ntoarcerea i mersul napoi. Depirea
nt oarcerea. Mersul napoi . Depi rea nt oarcerea. Mersul napoi . Depi rea
O O Manevra de ntoarcere Manevra de ntoarcere
M M Ce numim Ce numim ntoarcere ntoarcere i cum trebuie ea executat i cum trebuie ea executat ? ?
. . Cl asi f i care: Cl asi f i care:
M M Ce obligaii sunt prevzute la efectuarea unei ntoarceri Ce obligaii sunt prevzute la efectuarea unei ntoarceri ? ?
M M Unde este interzis ntoarcerea Unde este interzis ntoarcerea ? ?
Ef ect uarea manevrei de nt oarcere est e i nt erzi s n urmt oarel e si t ua i i :
1) 1) n locurile n care OPRIREA ESTE INTERZIS cu excepia interseciilor n care este
posibil ntoarcerea dintr-o singur micare dac virajul la stnga nu este interzis ;
2) 2) Pe drumurile cu SENS UNIC ;
3) 3) n dreptul MARCAJULUI LONGITUDINAL CONTINUU ;
4) 4) n locurile unde SOLIDITATEA DRUMULUI NU PERMITE ;
5) 5) LA NTLNIREA INDICATORULUI ntoarcerea interzis.
Pent ru a reui cu succes memorarea t ut uror acest or cazuri put e i fol osi grafi cul prezent at n Anexa 2.
Ce obl i gai i are conductorul auto l a stai onare ?
ELEVUL X:
- s opreasc obl i gatori u ;
- s cupl eze o treapt de vi tez i nferi oar i mersul napoi ;
- s-i scoat centura de si guran ;
- s nu l ase casetofonul s mearg ;
- s ai b toate actel e n regul ;
- s prseasc mai na mai mul t de 5 mi nute.
O O Manevra de mers napoi Manevra de mers napoi
M M Ce obligaii sunt prevzute la manevrarea vehiculului napoi Ce obligaii sunt prevzute la manevrarea vehiculului napoi ? ?
65
nt oarcerea se poat e execut a:
prin viraj - dintr-o singur micare;
prin manevrare nainte i napoi din mai multe micri (3, 5, ).
Conduct orul vehi cul ul ui care depet e are urmt oarel e obl i ga i i :
1. S se asi gur e di n spat e, di n f a i l at er al :
c vehi cul ul car e ci r cul n f a a sau n spat el e l ui nu a i ni i at o asemenea manevr ;
2. Dac t r ece pest e axul dr umul ui , s se si gur e:
1 1 c di n sens opus nu se apr opi e un al t vehi cul ;
1 1 c di spune de spa i u suf i ci ent pent r u a r ei nt r a pe banda i ni i al .
3. S semnal i zeze i nt ent i a nai nt ea schi mbr i i di r ec i ei de mer s :
1 1 cu mi n 50 m n l ocal i t i ;
1 1 cu mi n. 100 m n af ar a l ocal i t i l or.
4. S pst r eze n t i mpul depi r i i o di st an l at er al suf i ci ent f a de vehi cul ul depi t ;
5. S r ei nt r e pe banda i ni i al , dup ce a semnal i zat i s- a asi gur at c o poat e f ace n
Conduct orul vehi cul ul ui depi t are urmt oarel e obl i ga i i :
1. S nu mreasc viteza de deplasare ;
2. S circule ct mai pe dreapta prii carosabile (sau a benzii pe care se deplaseaz);
Dac e depit de:
1 1 vehicule cu RCP, avnd girofar albastru
Dac e depit de:
1 1 vehicule cu RCP, avnd
girofar rou ,
1 1 sau de coloane oficiale
Depirea = manevra pri n care un vehi cul trece nai ntea al tui a ori
ocol ete un obstacol , afl at pe sensul de ci rcul ai e, pri n schi mbarea
di reci ei de mers i i ei rea de pe banda de ci rcul ai e sau di n i rul n care
s-a afl at i ni i al .
M M Unde este interzis mersul napoi Unde este interzis mersul napoi ? ?
Ef ect uarea manevrei de mers napoi se i nt erzi ce n urmt oarel e si t ua i i :
1) 1) N LOCURILE UNDE NTOARCEREA ESTE INTERZIS cu excepia drumului cu sens
unic ;
2) 2) LA IEIREA DE PE PROPRIETI alturate drumului public (curi, garaje) ;
3) 3) PE O DISTAN MAI MARE DE 50 m ;
4) 4) CND VIZIBILITATEA N SPATE ESTE MPIEDICAT iar manevra se face nepilotat .
Pent ru a reui cu succes memorarea t ut uror acest or cazuri put e i fol osi grafi cul prezent at n Anexa 2.
n ce si tuai i este i nterzi s manevra de mers napoi ?
- Atunci cnd mai na este garat ;
- La i ei rea di n curi , garaje, cu excepi a cel or care se descurc ;
- n zona de aci une a i ndi catorul ui Mersul napoi i nterzi s;
- Cnd vizibilitatea n spate este mpiedicat dar, se permite n prezena unui pilot bun.
O O Manevra de depire Manevra de depire
M M
Cum se definete depirea i pe ce parte se execut ea Cum se definete depirea i pe ce parte se execut ea ? ?
Nu se consider depire:
situaia n care un vehicul circul mai repede n acelai sens pe o band, dect alt vehicul pe
alt band ;
ocolirea unui obstacol imobil atunci cnd se beneficiaz de prioritatea de ramp (se permite
nclcarea axului continuu !).
Depirea se face de regul, pe partea stng a drumului (fig. 112), cu dou excepii:
1) Vehiculul al crui conductor a semnalizat intenia i s-
a ncadrat corespunztor pentru a vira la stnga - se depete
numai prin dreapta (dac exist spaiu suficient) ;
2) Tramvaiul aflat n mers se depete de regul prin
dreapta, cu dou excepii:
a) cnd ntre ina din dreapta i bordur nu exist
spaiu suficient ;
b) cnd drumul este cu sens unic - tramvaiele n
mers pot fi depite pe orice parte.
M M Ce obligaii prevede legea la efectuarea manevrei de depire Ce obligaii prevede legea la efectuarea manevrei de depire ? ?
M M Unde este interzis depirea Unde este interzis depirea ? ?
Ef ect uarea manevrei de depi re se i nt erzi ce n urmt oarel e si t ua i i :
66

fi g. 112
C
4 4 s reduc viteza ;
4 4 s elibereze banda.
4 4 s opreasc imediat vehiculul n afara prii carosabile
(iar dac nu e posibil, ct mai pe dreapta)
C
C
1) 1) IN INTERSECII NEDIRIJATE ;
2) 2) PE TRECERI PENTRU PIETONI ;
3) 3) PE TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERAT curent i la mai puin de 50 m de acestea ;
4) 4) PE PODURI, SUB PODURI, pe pasaje denivelate, i n tuneluri ;
Excep i e : pot f i dep i t e n acest e l ocur i vehi cul el e cu t r ac i une ani mal , mot oci c l et el e, mopedel e i
bi c i cl et el e, dac:
- l ungi mea segment ul ui de vi zi bi l i t at e a dr umul ui est e mai mar e de 20 m ;
- l i mea dr umul ui est e de mi ni m 7 m.
5) 5) N STAII DE TRAMVAI, atunci cnd acesta este oprit n staie fr refugiu pentru pietoni ;
6) 6) n locuri unde VIZIBILITATEA ESTE REDUS sub 50 m ;
7) 7) n apropierea VRFURILOR DE RAMP, cnd vizibilitatea este redus sub 50 m ;
8) 8) N CURBE cu vizibilitatea redus sub 50 m ;
9) 9) Cnd se ncalc MARCAJUL AXIAL CONTINUU ;
10) 10) Cnd DIN SENS OPUS SE APROPIE ALT VEHICUL care este obligat s fac MANEVRE DE
EVITARE A COLIZIUNII ;
11) 11) La ntlnirea unei COLOANE DE VEHICULE N ATEPTARE dac prin aceasta se intr pe
contrasens ;
12) 12) La ntlnirea unei COLOANE OFICIALE ;
13) 13) n ZONA DE ACIUNE A INDICATOARELOR Depirea interzis.
Pent ru a reui cu succes memorarea t ut uror acest or cazuri put e i fol osi grafi cul prezent at n Anexa 3.
Ce obl i gai i are conductorul unui autovehi cul depi t ?
- S se ui te n ogl i nd ;
- S nu evi te gropi l e ;
- Noaptea, s schi mbe fazel e scurte ;
- S meni n vi teza constant i s nu o mreasc ;
- S nceti neasc vehi cul ul pentru ca cel care depete s evi te momentel e
nepl cute ;
- S vi reze de vol an ct poate l a dreapta, pentru evi tarea ori crui peri col ;
- S dea respect autovehi cul el or n mi si une.
Pe ce parte se depesc regul amentar tramvai el e ?
- Tramvai el e se pot depi : pe ambel e pri , pe stnga, sau de l oc !
67
Obligaii ale conductorilor auto (I) Obligaii ale conductorilor auto (I)
Starea tehnic i aspectul vehiculului. Starea tehnic i aspectul vehiculului. Relaia cu poliia. Relaia cu poliia. Transportul de persoane Transportul de persoane. .
Zona rezi den i al i cea pi et onal . Snt at ea i comport ament ul conduct orul ui Zona rezi den i al i cea pi et onal . Snt at ea i comport ament ul conduct orul ui
O O Starea tehnic i aspectul autovehiculului Starea tehnic i aspectul autovehiculului
Autovehiculele i remorcile pot circula pe drumurile din Romnia numai dac starea lor tehnic
corespunde normelor i standardelor naionale de siguran rutier i de protecie a mediului !
M M Care sunt obligaiile Care sunt obligaiile ref eri t oare l a st area t ehni c a aut ovehi cul ul ui ? ref eri t oare l a st area t ehni c a aut ovehi cul ul ui ?
M M Care sunt o Care sunt obl i ga i i l e ref eri t oare l a aspect ul i st area de cur eni e a vehi cul ul ui ? bl i ga i i l e ref eri t oare l a aspect ul i st area de cur eni e a vehi cul ul ui ?
68
Conduct orul de aut ovehi cul est e obl i gat :
E E S ver i f i ce dac aut ovehi cul ul est e n bun st ar e de f unc i onar e i ndepl i net e t oat e
condi i i l e t ehni ce pent r u a ci r cul a pe dr umur i l e publ i ce ;
E E S per mi t cont r ol ul st r i i t ehni ce a aut ovehi cul ul ui , n condi i i l e l egi i ;
E E S f ac dovada i nspec i ei t ehni ce per i odi ce ;
E E S r espect e obl i ga i i l e pr evzut e l a apar i i a unor def ec i uni t ehni ce pe t r aseu [ v ez i
Se i nt erzi ce ci rcul a i a aut ovehi cul ul ui pe drumul publ i c dac:
1 1 t er menul de val abi l i t at e al i nspec i ei t ehni ce a expi r at ;
1 1 aut ovehi cul ul nu cor espunde di n punct de veder e t ehni c:
si st emel e de f r nar e sunt def ect e ;
mecani smul de di r ec i e pr ezi nt uzur i pest e l i mi t el e admi se ;
anvel opel e:
1 1 au al t e di mensi uni sau car act er i st i ci dect pr evede cer t i f i cat ul de nmat r i cul ar e ;
1 1 pr ezi nt t i et ur i sau r upt ur i al e cor dul ui or i sunt uzat e pest e l i mi t a admi s ;
di spozi t i vel e de i l umi nar e i semnal i zar e l umi noas, mi j l oacel e de i dent i f i car e f l uor escent -
r ef l ect or i zant e, sunt def ect e sau l i psesc :
1 1 l umi ni de al t cul oar e sau i nt ensi t at e ;
1 1 f ar ur i ner egl at e ;
di spozi t i ve sau accesor i i neomol ogat e ;
aut ovehi cul ul pr ezi nt or i ce def ec i uni t ehni ce de nat ur a pune n per i col secur i t at ea
ci r cul a i ei ;
zgomot ul n mer s sau st a i onar e depet e l i mi t a l egal admi s ;
emana i i de noxe pest e l i mi t a l egal admi s ;
scur ger i de car bur ant sau l ubr i f i ant .
Conduct ori i de aut ovehi cul e sunt obl i ga i :
E E S men i n per manent cur at e:
1 pl cu el e cu numr ul de nmat r i cul ar e al e aut ovehi cul ul ui i r emor ci i ;
1 par br i zul , l unet a i geamur i l e l at er al e ;
1 Recomandar e supl i ment ar f ar ur i l e i cel el al t e di spozi t i ve de i l umi nar e -
Conduct ori l or de aut ovehi cul e l e est e i nt erzi s:
1 1 S i nt r e pe dr umur i l e moder ni zat e cu aut ovehi cul el e:
1 1 car e au pe r o i sau pe car oser i e nor oi , ce se depune pe par t ea car osabi l ;
1 1 di n car e cad sau se scur g pr oduse per i cul oase pent r u si gur an a ci r cul a i ei ;
1 1 S ai b apl i cat e pe par br i z, l unet sau geamur i l e l at er al e:
1 1 f ol i i sau accesor i i :
car e r est r ng sau est ompeaz vi zi bi l i t at ea, at t di n i nt er i or, ct i di n ext er i or ;
car e mpi edi c sau di mi nueaz ef i caci t at ea di spozi t i vel or de i l umi nar e i
semnal i zar e l umi noas ;
car e mpi edi c ci t i r ea numr ul ui de nmat r i cul ar e.
1 1 af i e, r ecl ame publ i ci t ar e ;
1 1 nscr i sur i : de nat ur a conf er i l i ber t r ecer e, acces sau pr i or i t at e.
Excep i e : pent r u medi ci , copi i i per soane cu handi cap - se poat e apl i ca n col ul di n st nga j os
al par br i zul ui un semn di st i nct i v.
O O Relaia cu organel e de polii e Relaia cu organel e de polii e
M M Care sunt o Care sunt obl i ga i i l e ref eri t oare l a rel a i a cu organel e de pol i i e ? bl i ga i i l e ref eri t oare l a rel a i a cu organel e de pol i i e ?
O O Transportul de persoane Transportul de persoane
M M Ce obligaii prevede legea, referitor Ce obligaii prevede legea, referitor l a t ransport ul de persoane ? l a t ransport ul de persoane ?
69
Conduct ori i de vehi cul e au urmt oarel e obl i ga i i :
E E S opr easc vehi cul ul :
1 1 l a semnal el e r egul ament ar e al e pol i i t i l or ( i ncl usi v a cel or de f r ont i er ) ;
1 1 l a t r ecer ea aut ovehi cul el or pol i i ei dac acest ea au semnal el e acust i ce si pe
cel e l umi noase de cul oar e r oi e n f unc i une.
E E S nmneze l a cer er e, pol i i st ul ui :
1 1 document el e of er ul ui i al e aut ovehi cul ul ui ;
1 1 document el e r ef er i t oar e l a bunur i l e t r anspor t at e.
E E S per mi t ver i f i car ea i dent i t i i conduct or ul ui sau a pasager i l or - at unci cnd exi st i ndi ci i
despr e svr i r ea unei f apt e de nat ur cont r aven i onal sau penal ;
E E S per mi t cont r ol ul st r i i t ehni ce a vehi cul ul ui ;
E E La sol i ci t ar ea pol i i st ul ui s se supun:
1 1 t est r i i aer ul ui expi r at ;
1 1 r ecol t r i i pr obel or bi ol ogi ce n veder ea st abi l i r i i consumul ui de al cool , st upef i ant e
E E S t r anspor t e pol i i t i i l a cer er e, pent r u l uar ea unor msur i l egal e ce nu suf er amnar e ;
E E S se pr ezi nt e n t er men l a uni t at ea de pol i i e car e l - a i nvi t at pent r u sol u i onar ea or i cr ei
pr obl eme l egat e de cal i t at ea sa de conduct or aut o sau de de i nt or de vehi cul ;
E E S comuni ce l a cer er e, i dent i t at ea per soanei cr ei a i - a ncr edi n at vehi cul ul pent r u a f i condus
;
E E S anun e i medi at pol i i a dac:
1 1 a cr eat un obst acol pe dr umul publ i c i nu l poat e nl t ur a ( + admi ni st r at or ul
dr umul ui ) ;
1 1 a af l at despr e exi st en a pe dr umul publ i c, a obst acol el or, a sur pr i l or sau a or i cr ei
al t e si t ua i i per i cul oase pent r u f l uen a i si gur an a ci r cul a i ei ;
E E S sol i ci t e el i ber ar ea unui nou per mi s n t er men de 30 zi l e:
1 1 l a schi mbar ea or i cr or dat e nscr i se n per mi s ;
1 1 l a expi r ar ea t er menul ui de val abi l i t at e ( 10 ani ) .
E E n cazul pi er der i i , f ur t ul ui sau di st r uger i i per mi sul ui sau a cer t i f i cat ul ui de nmat r i cul ar e:
Conduct ori l or de aut ovehi cul e l e est e i nt erzi s:
1 1 S t r anspor t e n vehi cul mai mul t e per soane dect pr evede cer t i f i cat ul de
nmat r i cul ar e ;
1 1 S t r anspor t e:
1 1 copi i sub 12 ani pe scaunul di n f a al aut ovehi cul ul ui ( chi ar i nu i n br a e) ;
1 1 ani mal e i nut e n br a e pe scaunul di n f a al aut ovehi cul ul ui ;
1 1 S t r anspor t e per soane:
1 1 n car oser i a aut obascul ant el or ;
1 1 st nd n pi ci oar e n car oser i a aut ocami oanel or ;
1 1 pe pr i l e l at er al e al e car oser i ei ( ag a i , r ezema i ) ;
1 1 deasupr a ncr ct ur i i , pe aut oci st er ne, pe pl at f or me, pe scr i ;
1 1 n r emor ci ( cu excep i a r emor ci l or, speci al amenaj at e pent r u per soane) .
1 1 S t r anspor t e per soane n st ar e de ebr i et at e :
1 1 n cabi na aut ocami oanel or ;
1 1 n car oser i a aut ocami oanel or ;
Prevederi ref eri t oare l a port ul cent uri i de si guran :
E E Conduct or ul i ocupan i i l ocur i l or pr evzut e pr i n const r uc i e cu cent ur i , sunt obl i ga i s l e
poar t e n t i mpul depl asr i i , at t n l ocal i t i , ct i n af ar a acest or a ;
E E Se except eaz de l a obl i ga i a de a pur t a cent ur a de si gur an :
a) conduct or i i aut ovehi cul el or cu R. C. P.
b) conduct or i i de aut ot ur i sme car e execut t r anspor t publ i c de per soane, n r egi m de t axi ;
c) i nst r uct or i i n t i mpul or el or de pr egt i r e a cur san i l or ( i exami nat or i i n t i mpul
examenul ui ) ;
d) f emei l e n st ar e vi zi bi l de gr avi di t at e ;
e) per soanel e car e au cer t i f i cat medi cal ( i cont r ai ndi ca i e l a por t ul cent ur i i ) ;
f ) or i ce conduct or de aut ot ur i sm l a execut ar ea manevr ei de mer s napoi ( sau l a st a i onar e) ;
E E Copi i i cu vr st a sub 12 ani sau cu nl i mea sub 150 cm t r ebui e s poar t e
cent ur i de si gur an adapt at e gr eut i i i di mensi uni l or l or ;
Zon rezidenial = perimetrul dintr-o localitate unde se aplic reguli
speciale de circulaie, avnd intrrile i ieirile semnalizate corespunztor .
Zon pietonal = perimetrul care cuprinde una sau mai multe strzi
rezervate circulaiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli
speciale de circulaie i avnd intrrile i ieirile semnalizate corespunztor.
Conduct or i i aut ovehi cul el or car e ef ect ueaz t r anspor t publ i c de per soane vor r espect a i cel el al t e
condi i i pr evzut e n Regul ament l a ar t . 1 82 i 18 4] .
O O Zona rezidenial i cea pietonal Zona rezidenial i cea pietonal
M M Ce obligaii au conductorii auto Ce obligaii au conductorii auto n zona rezi den i al ? n zona rezi den i al ?
n zona r ezi den i al , pi et oni i pot f ol osi t oat l i mea pr i i car osabi l e, i ar j ocul copi i l or est e per mi s.
M M Ce obligaii au conductorii auto Ce obligaii au conductorii auto n zona pi et onal ? n zona pi et onal ?
n zona pietonal, semnalizat ca atare, conductorul poate intra numai dac locuiete n zon sau
presteaz servicii publice din poart n poart i nu are alt posibilitate de acces.
O O Starea de sntate i comportamentul conductorului auto Starea de sntate i comportamentul conductorului auto
M M Care sunt obl i ga i i l e ref eri t oare l a st area de snt at e a conduct orul ui ? Care sunt obl i ga i i l e ref eri t oare l a st area de snt at e a conduct orul ui ?
Cadrele medicale abilitate, atunci cnd constat c un conductor este
inapt medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule, vor comunica
acest lucru poliiei !
Permisul de conducere al persoanei respective se va retrage i va putea fi
redobndit numai dup ncetarea motivelor pentru care a fost retras .

M M Care t rebui e s fi e comport ament ul conduct orul ui n t i mpul mersul ui ? Care t rebui e s fi e comport ament ul conduct orul ui n t i mpul mersul ui ?
70
Conduct ori i de aut ovehi cul e t rebui e s respect e urmt oarel e prevederi :
E E S f i e ap i pent r u conducer e di n punct de veder e medi cal i psi hol ogi c ;
E E S se pr ezi nt e l a ver i f i car ea medi cal sau psi hol ogi c ast f el :
a. l a sol i ci t ar ea pol i i ei ;
b. per i odi c, conf or m r egl ement r i l or Mi ni st er ul ui Snt i i :
amat or i i : l a f i ecar e 5 ani , i ar dup vr st a de 45 ani , l a f i ecar e 3 ani ;
pr of esi oni t i i : l a f i ecar e 3 ani , i ar dup vr st a de 45 ani , anual .
1 1 Dac l e- a f ost pr escr i s un t r at ament s consul t e medi cul pent r u a se
asi gur a c admi ni st r ar ea medi cament el or nu l e af ect eaz capaci t at ea de conducer e !
Se i nt erzi ce conducerea aut ovehi cul ul ui dac conduct orul acest ui a:
1 1 nu est e apt di n punct de veder e medi cal i psi hol ogi c ;
1 1 est e bol nav, r ni t , sau n st ar e avansat de oboseal ( de nat ur a per i cl i t a si gur an a ci r cul a i ei ) ;
1 1 a consumat : - but ur i al cool i ce ;
- pr oduse sau subst an e st upef i ant e ;
- medi cament e cu ef ect e si mi l ar e st upef i ant el or.
n t i mpul mersul ui conduct ori i aut o sunt obl i ga i :
E E S ci r cul e numai pe sect oar el e de dr um pe car e i est e per mi s accesul ;
E E S poar t e cent ur a de si gur an n l ocal i t i i n af ar ( c u ex c ep i i l e pr ev z ut e n l oc al i t i ) ;
E E S ci r cul e ct mai apr oape de mar gi nea dr eapt a dr umul ui - at unci cnd mpr ej ur r i l e i mpun
a se ci r cul a cu vi t ez r edus ;
E E S pst r eze o di st an de si gur an f a de vehi cul ul af l at n f a , pent r u a put ea evi t a o
col i zi une n cazul n car e acest a r educe br usc vi t eza sau opr et e neat ept at ;
E E S pst r eze o di st ant l at er al suf i ci ent f a de vehi cul ul car e se apr opi e di n sens opus i ,
l a nevoi e, s ci r cul e ct mai apr oape de mar gi nea pr i i car osabi l e ;
E E S se conf or meze semni f i ca i ei semnal el or l umi noase, i ndi cat oar el or, mar caj el or, semnal el or
pol i i t i l or car e di r i j eaz ci r cul a i a i al e conduct or i l or de vehi cul e ;
E E S conduc n aa f el nct s nu st r opeasc pe cei l al i par t i ci pan i l a t r af i c.
n zona pi et onal , conduct ori i aut o sunt obl i ga i :
E E S ci r cul e cu vi t eza maxi m de 5 km/ h ;
E E S nu st nj eneasc sau s mpi edi ce ci r cul a i a pi et oni l or ( dac e necesar, s opr easc) ;
E E La i ei r ea di n zona pi et onal , s acor de pr i or i t at e de t r ecer e t ut ur or vehi cul el or nt l ni t e.
n zona rezi den i al , conduct ori i aut o sunt obl i ga i :
E E S ci r cul e cu o vi t ez maxi m de 20 km/ h ;
E E S nu st a i oneze sau s par cheze vehi cul ul n af ar a spa i i l or anume dest i nat e ;
E E S nu st nj eneasc ci r cul a i a pi et oni l or ( chi ar dac n acest scop, t r ebui e s opr easc) ;
E E La i ei r ea di n zona r ezi den i al , s acor de pr i or i t at e t ut ur or vehi cul el or nt l ni t e.
71
M M Ce obl i ga i i are conduct orul aut o l a st a i i l e de al i ment are cu carbura i ? Ce obl i ga i i are conduct orul aut o l a st a i i l e de al i ment are cu carbura i ?
M M Ce obl i ga i i are conduct orul aut o cu vechi mea sub un an ? Ce obl i ga i i are conduct orul aut o cu vechi mea sub un an ?
72
Conduct ori i aut o au urmt oarel e i nt erdi c i i pe peri oada depl asri i :
S depeasc vi t eza maxi m l egal ( si ngur el e excep i i f i i nd pent r u vehi cul el e cu R. C. P. ) ;
S ci r cul e cu o vi t ez sub l i mi t a mi ni m admi s ;
S r educ br usc vi t eza or i s ef ect ueze o opr i r e neat ept at , f r mot i v nt emei at ;
S l ase l i ber vol anul ;
S opr easc mot or ul or i s decupl eze t r ansmi si a n t i mpul mer sul ui ;
S ai b pr eocupr i car e s- i di st r ag n mod per i cul os at en i a ;
S f ol oseasc:
t el ef oanel e mobi l e ( cu excep i a cel or cu di spozi t i ve de t i p mi ni l i ber e ) ;
i nst al a i i de sonor i zar e l a un ni vel de zgomot car e ar af ect a depl asar ea n si gur an , a l ui i a
cel or l al i par t i ci pan i l a t r af i c ;
S de i n sau s f ol oseasc:
di spozi t i ve ant i r adar ;
S deschi d ui l e n t i mpul mer sul ui ;
S ar unce di n vehi cul obi ect e, subst an e, sau al t e bunur i ;
S svr easc act e sau gest ur i obscene , s pr of er eze i nj ur i i , s adr eseze expr esi i j i gni t oar e
sau vul gar e, s ameni n e cu act e de vi ol en pe cei l al i par t i ci pan i l a t r af i c.
Conduct ori i aut o au urmt oarel e i nt erdi c i i pe peri oada depl asri i :
S depeasc vi t eza maxi m l egal ( si ngur el e excep i i f i i nd pent r u vehi cul el e cu R. C. P. ) ;
S ci r cul e cu o vi t ez sub l i mi t a mi ni m admi s ;
S r educ br usc vi t eza or i s ef ect ueze o opr i r e neat ept at , f r mot i v nt emei at ;
S l ase l i ber vol anul ;
S opr easc mot or ul or i s decupl eze t r ansmi si a n t i mpul mer sul ui ;
S ai b pr eocupr i car e s- i di st r ag n mod per i cul os at en i a ;
S f ol oseasc:
t el ef oanel e mobi l e ( cu excep i a cel or cu di spozi t i ve de t i p mi ni l i ber e ) ;
i nst al a i i de sonor i zar e l a un ni vel de zgomot car e ar af ect a depl asar ea n si gur an , a l ui i a
cel or l al i par t i ci pan i l a t r af i c ;
S de i n sau s f ol oseasc:
di spozi t i ve ant i r adar ;
S deschi d ui l e n t i mpul mer sul ui ;
S ar unce di n vehi cul obi ect e, subst an e, sau al t e bunur i ;
S svr easc act e sau gest ur i obscene , s pr of er eze i nj ur i i , s adr eseze expr esi i j i gni t oar e
sau vul gar e, s ameni n e cu act e de vi ol en pe cei l al i par t i ci pan i l a t r af i c.
_
_

E E S acor de pr i or i t at e l a al i ment ar e aut ovehi cul el or cu r egi m pr i or i t ar n mi si une ( R. C. P. ) ;
E E S r espect e pr eveder i l e de paz cont r a i ncendi i l or speci f i ce acest or l ocur i :
opr i r ea mot or ul ui n f a a di spozi t i vul ui de al i ment ar e ;
i nt er zi cer ea f umat ul ui i a f ocul ui deschi s sub 50 m de st a i e ;
i nt er zi cer ea r egl r i i sau r epar r i i aut ovehi cul ul ui sub 50 m de st a i e ;
e. t . c
Conduct ori i aut o ncept ori sunt obl i ga i :
E E S apl i ce semnul di st i nct i v de ncept or :
pe par br i z n par t ea di n dr eapt a j os ;
pe l unet , n par t ea st ng j os ;
pe car oser i e n spat e st nga sus ( n cazul vehi cul el or f r l unet i a r emor ci l or ) .
Conduct ori i aut o ncept ori au urmt oarel e i nt erdi c i i :
1 1 S conduc aut ovehi cul e car e t r anspor t mr f ur i sau pr oduse per i cul oase;
1 1 S conduc vehi cul e dest i nat e t est r i i sau cel e pent r u pr obe;
1 1 S conduc vehi cul e dest i nat e t r anspor t ul ui publ i c de per soane, i ncl usi v n r egi m
1 Obligaii ale conductorilor auto (II) Obligaii ale conductorilor auto (II)
Acci dent e Acci dent e/ / defeci uni pe traseu. Remorcarea. Transport ul de mrfuri. Vehicul e cu defeci uni pe traseu. Remorcarea. Transport ul de mrfuri. Vehicul e cu
mase /gabarite mase /gabarite depite depite. . Transportul Transportul produselor produselor periculoase periculoase. . Transportul Transportul public public de de
persoane persoane
O O Accidente de circulaie i defeciuni pe traseu Accidente de circulaie i defeciuni pe traseu
M M Ce obligaii prevede legea referitor la Ce obligaii prevede legea referitor la acci dent el e de ci rcul a i e ? acci dent el e de ci rcul a i e ?
M M Ce obligaii prevede legea referitor la Ce obligaii prevede legea referitor la apari i a unor defec i uni pe t raseu ? apari i a unor defec i uni pe t raseu ?
73
Conduct orul i mpl i cat nt r-un acci dent sol dat cu vi ct i me est e obl i gat :
a) S opr easc i medi at aut ovehi cul ul i s semnal i zeze l ocul acci dent ul ui ;
b) S nu modi f i ce sau s t ear g ur mel e acci dent ul ui ;
c) S anun e pol i i a, ambul an a( ur gen e 112) ;
d) S acor de pr i mul aj ut or r ni i l or ;
e) S t r i mi t r ni i i l a cea mai apr opi at uni t at e sani t ar n msur a a acor da asi st en
medi cal ;
f ) S nu pr seasc l ocul acci dent ul ui f r ncuvi i n ar e ;
g) S nu schi mbe pozi i a vehi cul el or i a obi ect el or r mase l a l ocul acci dent ul ui ( numai pent r u a
evi t a agr avar ea conseci n el or acci dent ul ui ) ;
h) S nu consume al cool , st upef i ant e sau medi cament e cu ef ect e si mi l ar e, pn l a t est ar ea
concent r a i ei al cool ul ui n aer ul expi r at i / sau r ecol t ar ea pr obel or bi ol ogi ce ;
i ) n l i psa al t or mi j l oace de t r anspor t :
s t r anspor t e r ni i i cu pr opr i ul vehi cul ( l a cea mai apr opi at uni t at e sani t ar ) ;
s se l egi t i meze i s comuni ce numr ul de nmat r i cul ar e uni t i i sani t ar e ;
Conduct orul i mpli cat nt r-un acci dent sol dat cu pagube mat eri al e uoare est e obl i gat :
a) S scoat i medi at vehi cul ul n af ar a pr i i car osabi l e ( Dac nu r euet e: s- l depl aseze ct mai
pe mar gi ne, semnal i znd cor espunzt or pr ezen a acest ui a) ;
b) S se pr ezi nt e n t er men de 24 de or e l a uni t at ea de pol i i e t er i t or i al , pent r u nt ocmi r ea
document el or de const at ar e i el i ber ar ea aut or i za i ei de r epar ar e ( Nu est e obl i gat or i e
pr ezent ar ea l a pol i i e dac: f apt a nu est e una pent r u car e se r e i ne per mi sul de conducer e, se
nchei e o const at ar e ami abi l de acci dent i ar pagubel e pot f i despgubi t e pr i n pol i a de
asi gur ar e obl i gat or i e de r spunder e ci vi l ) .
Deintorul unui vehicul avariat n alte mprejurri dect accidentele de circulaie este
obligat:
Ori ce persoan care af l despre producerea unui acci dent , e st e obl i gat :
a) Dac acci dent ul est e gr av ( cu vi ct i me) sau dac n eveni ment est e i mpl i cat un vehi cul cu
ncr ct ur per i cul oas:
1 1 s anun e i medi at pol i i a ( apel nd numr ul uni c pent r u ur gen e 112) ;
1 1 s t r anspor t e r ni i i l a cea mai apr opi at uni t at e sani t ar ;
1 1 s se l egi t i meze i s comuni ce uni t i i sani t ar e numr ul de nmat r i cul ar e al vehi cul ul ui .
b) Dac au r ezul t at numai pagube mat er i al e:
1 1 s aj ut e l a scoat er ea vehi cul el or avar i at e de pe par t ea car osabi l ( sau, dac nu est e
posi bi l , s l e depl aseze ct mai pe mar gi ne) .
n cazul rmneri i n pan a vehi cul el or, conduct ori i acest ora sunt obl i ga i :
E E S l e scoat i medi at n af ar a pr i i car osabi l e sau, dac nu est e posi bi l , s l e depl aseze
l ng bor dur or i acost ament , s l e semnal i zeze i apoi s i a msur i pent r u r emedi er e sau
r emor car e ;
E E S opr easc mot or ul i s semnal i zeze vehi cul ul i mobi l i zat n pasaj e subt er ane sau n
t unel ur i ;
E E S br acheze r o i l e . . . dac vehi cul ul se af l i mobi l i zat n r amp ;
E E Conduct or i i aut ovehi cul el or cu masa maxi m aut or i zat mai mar e de 3, 5 t one sunt
obl i ga i s poar t e echi pament de pr ot ec i e- aver t i zar e f l uor escent - r ef l ect or i zant at unci cnd
execut i nt er ven i i l a vehi cul ul af l at pe car osabi l ;
E E Dac vehi cul el e nu pot f i depl asat e, s pun n f unc i une l umi ni l e de avar i e i s
i nst al eze t r i unghi ul de pr esemnal i zar e, n spat el e vehi cul ul ui , l a mi ni m 30 m ( sau mai apr oape,
chi ar i pe vehi cul - n l ocal i t i l e cu ci r cul a i e i nt ens) ;
E E Dac l umi ni l e de avar i e sunt def ect e, noapt ea sau n condi i i de vi zi bi l i t at e r edus, se
poat e f ol osi o l amp por t at i v cu l umi n gal ben i nt er mi t ent , i nst al at n spat e ;
O O Remorcarea Remorcarea
M M Care sunt o Care sunt obl i ga i i l e conduct ori l or aut o l a remorcare ? bl i ga i i l e conduct ori l or aut o l a remorcare ?
O O Vehi cule cu gabarite i/sau mase depite Vehi cule cu gabarite i/sau mase depite
M M Ce obl i ga i i prevede l egea, ref eri t or l a vehi cul el e cu mase i / sau gabari t e depi t e ? Ce obl i ga i i prevede l egea, ref eri t or l a vehi cul el e cu mase i / sau gabari t e depi t e ?
74
Remorcarea unui al t aut ovehi cul se f ace cu respect area urmt oarel or regul i :
E E Conduct or i i aut ovehi cul el or t r gt or i r emor cat , s posede per mi se de conducer e val abi l e
pent r u cat egor i i l e r espect i ve de aut ovehi cul e ;
E E Remor car ea se va r eal i za pr i n i nt er medi ul unei bar e met al i ce n l ungi me de cel mul t 4 m.
Excep i e : aut ot ur i smul al cr ui echi pament de f r nar e nu est e def ect - poat e f i r emor cat i cu o
l egt ur f l exi bi l omol ogat , n l ungi me de 3 - 5 m.
E E Bar a sau l egt ur a f l exi bi l t r ebui e f i xat l a el ement ul de r emor car e al aut ovehi cul ul ui t r gt or
;
E E Vehi cul ul ui car e r emor cheaz s ci r cul e cu f aza de nt l ni r e apr i ns ( i zi ua) ;
Se i nt erzi ce remorcarea unui aut ovehi cul n ori care di n urmt oarel e si t ua i i :
1 1 dac est e ne nmat r i cul at ;
1 1 dac si st emul de di r ec i e est e def ect ;
1 1 dac di spozi t i vel e de cupl ar e pr ezi nt uzur i pr onun at e or i nu sunt compat i bi l e ;
1 1 dac est e mai gr eu dect aut ovehi cul ul t r gt or ;
1 1 dac si st emul de i l umi nar e- semnal i zar e nu f unc i oneaz, pe t i mp de noapt e i n condi i i
de vi zi bi l i t at e r edus ( zi ua put nd f i r emor cat dac n spat el e vehi cul ul ui se apl i c i nscr i p i a
Fr semnal i zar e i i ndi cat or ul Al t e per i col e ) ;
1 1 dac dr umul est e acoper i t cu pol ei , ghea sau zpad.
Se i nt erzi ce remorcarea:
1 1 a vehi cul el or cu dou r o i ( cu sau f r at a) ;
1 1 a cr u el or, cr uci oar el or, ut i l aj el or agr i col e
Al t e i nt erdi c i i :
1 1 r emor car ea pe aut ost r ad a unui aut ovehi cul r mas n pan di ncol o de pr i ma i ei r e sau
i nt r ar ea pe aut ost r ad r emor cnd un al t aut ovehi cul ;
1 1 t r anspor t ul per soanel or n r emor ci ( cu excep i a cel or, speci al amenaj at e pent r u
per soane) ;
Tract area unei remorci se va f ace cu respect area urmt oarel or regul i :
E E Se poat e t r act a o si ngur r emor c, cu excep i a t r act or ul ui i aut ot r act or ul ui car e pot t r act a
dou ;
E E Remor ca t r ebui e s f i e nmat r i cul at i s ndepl i neasc t oat e condi i i l e t ehni ce pent r u
admi t er ea n ci r cul a i e: f r nar e, r ul ar e, i l umi nar e semnal i zar e ( i ncl usi v doi cat adi opt r i i n
spat e r oi i , t r i unghi ul ar i i al i doi n f a al bi , net r i unghi ul ar i ) ;
E E Cupl ar ea vehi cul ul ui cu r emor ca, se poat e f ace numai dac:
a) el ement el e di spozi t i vul ui de cupl ar e sunt omol ogat e i compat i bi l e ;
b) echi pament el e de f r nar e i de i l umi nar e- semnal i zar e sunt compat i bi l e ;
c) ansambl ul poat e r eal i za r aza mi ni m de vi r ar e a aut ovehi cul ul ui t r gt or ;
d) car oser i i l e vehi cul el or nu se at i ng l a t r ecer ea pest e deni vel r i sau l a vi r aj e ;
Conduct ori l or de aut ovehi cul e l e est e i nt erzi s s ci rcul e cu aut ovehi cul ul dac:
1 1 acest a pr ezi nt scur ger i de car bur ant sau de l ubr i f i ant ;
1 1 mecani smul de di r ec i e pr ezi nt uzur i pest e l i mi t a admi s ( j oc l a vol an pest e 15 ) ;
1 1 si st emel e de f r nar e sunt def ect e ;
1 1 noapt ea sau n condi i i de vi zi bi l i t at e r edus, nu s- a asi gur at f unc i onar ea pe par t ea
st ng a cel pu i n a unei l umi ni de nt l ni r e n f a i a unei l umi ni de pozi i e n spat e.
Conduct ori i vehi cul el or cu mase i /sau di mensi uni de gabari t depi t e sunt obli ga i :
E E S posede at est at pr of esi onal ;
E E S ai b aut or i za i a speci al pent r u ci r cul a i e ;
E E S ci r cul e numai pe sect oar el e de dr um pe car e i est e per mi s accesul ;
E E S r espect e pr eveder i l e l egal e n vi goar e ;
E E S pun n f unc i une semnal el e speci al e de aver t i zar e cu l umi n gal ben ( gi r at or i e) ;
E E S conduc vehi cul el e numai pe banda dest i nat vehi cul el or l ent e sau, n l i psa acest ei a, pe
banda de l ng acost ament / bor dur .
Conduct ori i al t or aut ovehi cul e sunt obl i ga i :
E E S aj ut e l a scoat er ea de pe par t ea car osabi l a aut ovehi cul el or r mase n pan.
75
l i mi t el e max i me de gabar i t i de mas - pr ezent at e n Capi t ol ul l .
O O Transportul produselor peri culoase Transportul produselor peri culoase
M M Ce obl i ga i i prevede l egea, ref eri t or l a t ransport ul produsel or peri cul oase ? Ce obl i ga i i prevede l egea, ref eri t or l a t ransport ul produsel or peri cul oase ?
O O Transportul de mrfuri Transportul de mrfuri
M M Ce obl i ga i i au conduct ori i aut o l a ef ect uarea t ransport ul ui de mrfuri ? Ce obl i ga i i au conduct ori i aut o l a ef ect uarea t ransport ul ui de mrfuri ?
76
Aut ovehi cul el e care t ransport ncrct uri peri cul oase t rebui e:
E E S f i e speci al dot at i amenaj at , pur t nd semne di st i nct i ve de i dent i f i car e, conf or m r egl ement r i l or ;
E E S ndepl i neasc condi i i l e t ehni ce i de agr eer e, pr evzut e n Acor dul eur opean ( ADR) .
Conduct ori i acest or aut ovehi cul e sunt obl i ga i :
E E S posede at est at pr of esi onal speci f i c, cer t i f i cat A. D. R. ;
E E S se supun t est r i i anual e, n scopul nsui r i i i r espect r i i di spozi i i l or l egal e ;
E E S cunoasc nor mel e r ef er i t oar e l a t r anspor t ul i mani pul ar ea ncr ct ur i i ;
E E S pun n f unc i une semnal el e speci al e de aver t i zar e cu l umi n gal ben ( gi r at or i e) ;
E E S ef ect ueze t r anspor t ul numai pe t r aseel e st abi l i t e de aut or i t at ea compet ent .
Conduct ori i vehi cul el or cu mase i / sau gabari t e depi t e au urmt oarel e i nt erdi c i i :
1 1 S ci r cul e pe sect oar el e de dr um unde sunt i nst al at e i ndi cat oar e de i nt er zi cer e,
r est r i c i e sau l i mi t ar e a accesul ui acest or a, f r aut or i za i e speci al ;
1 1 S ci r cul e at unci cnd vi zi bi l i t at ea est e r edus sau par t ea car osabi l est e acoper i t
cu pol ei , ghea sau zpad.
Dac di n di f eri t e cauze, ncrct ura se mprti e pe drum, conduct orul est e obl i gat :
E E S opr easc i medi at vehi cul ul ;
E E S i a msur i de aver t i zar e a cel or di n j ur ;
E E S semnal i zeze per i col ul cu mi j l oacel e ce l e ar e l a ndemn ;
E E S anun e admi ni st r at or ul dr umul ui sau cea mai apr opi at a uni t at e de pol i i e.
Orice persoan implicat sau care are cunotin de producerea unui eveniment n care
este implicat un vehicul cu ncrctur periculoas, este obligat:
E E S anun e i medi at pol i i a apel nd numr ul uni c pent r u ur gent e 112.
Conduct ori i vehi cul el or cu ncrct ur peri cul oas au urmt oarel e i nt erdi c i i :
1 1 S t r anspor t e al t e ncr ct ur i car e, ar put ea det er mi na o spor i r e a per i col ul ui ;
1 1 S pst r eze n aut ovehi cul r ezer ve de combust i bi l n ambal aj e necor espunzt oar e ;
1 1 S per mi t pr ezen a n aut ovehi cul a al t or per soane, n af ar a cel or aut or i zat e ( nso i t or i ,
ncr ct or i ) ;
1 1 S i nt r e pe sect oar el e de dr um pe car e l e est e i nt er zi s accesul ;
1 1 S ur meze al t e t r asee dect cel e st abi l i t e ;
1 1 S st a i oneze:
noapt ea, pe par t ea car osabi l a dr umul ui ;
n al t e l ocur i dect cel e st abi l i t e ;
1 1 S l ase aut ovehi cul ul i ncr ct ur a f r supr avegher e cal i f i cat ;
1 1 S f umeze n t i mpul mer sul ui or i s apr i nd f ocul l a opr i r i , st a i onr i , sub 50 m de vehi cul ;
1 1 S r emor cheze un al t vehi cul r mas n pan ;
1 1 S pr ovoace ocur i aut ovehi cul ul ui n mer s.
Conduct orul de vehi cul care ef ect ueaz t ransport de mrf uri est e obl i gat :
E E S r espect e nor mel e r ef er i t oar e l a masel e maxi me aut or i zat e admi se pent r u vehi cul ul
condus ;
E E Dac vehi cul ul ar e masa maxi m t ot al aut or i zat pest e 3, 5 t - s posede at est at
pr of esi onal ;
E E S ci r cul e numai pe sect oar el e de dr um pe car e i i est e per mi s accesul ;
E E Pe aut ost r zi s f ol oseasc numai banda mar gi nal di n par t ea dr eapt ;
E E ncr ct ur a car e const n obi ect e mar i or i gr el e t r ebui e ast f el aezat i f i xat nct :
a) s nu pun n per i col per soane i s nu cauzeze daune pr opr i et i i publ i ce sau pr i vat e ;
b) s nu st nj eneasc vi zi bi l i t at ea conduct or ul ui or i s per i cl i t eze conducer ea ;
c) s nu f i e t r t , s nu se scur g or i s cad pe dr um ;
d) s nu mascheze di spozi t i vel e de semnal i zar e, cat adi opt r i i i pl cut el e de nmat r i cul ar e ;
e) s nu pr ovoace zgomot car e s j eneze per soanel e or i s sper i e ani mal el e ;
f ) s nu pr oduc pr af sau mi r osur i pest i l en i al e.
E E ncr ct ur a ce se poat e mpr t i a pe dr um n t i mpul mer sul ui t r ebui e acoper i t cu o
pr el at ;
C
O O Transportul public de persoane Transportul public de persoane
M M Ce obl i ga i i prevede l egea, ref eri t or l a t ransport ul publ i c de persoane ? Ce obl i ga i i prevede l egea, ref eri t or l a t ransport ul publ i c de persoane ?
Se i nt erzi ce t ransport ul comerci al de bunuri i persoane cu aut ovehi cul e i remorci care
ci rcul n baza nmat ri cul ri i pent ru probe !
Aut obuzul poat e t ract a o si ngur remorc i aceast a numai pent ru bagaj e !

Ce obligaii avei la remorcarea unui autovehicul defect ?
- Autovehiculul remorcat trebuie s respecte intenia autovehiculului care l
tracteaz;
- Facem remorcarea cu o legtur din bar rigid dar, putem folosi i o frnghie
elastic, omologat ;
- Dac transportm ncrcturi metalice, vom folosi o bar metalic de maxim 4m.
77
De i nt ori i vehi cul el or dest i nat e t ransport ul ui publ i c de persoane t rebui e:
E E S asi gur e t est ar ea anual conduct or i l or de aut ovehi cul e, n scopul nsui r i i i
r espect r i i de ct r e acet i a a di spozi i i l or l egal e ;
E E S dot eze vehi cul el e cu apar at e de cont r ol al t i mpi l or de odi hn i al vi t ezei de
Se i nt erzi ce cl t ori l or:
1 1 S ur ce, s coboar e, s i n deschi se, or i s f or eze deschi der ea ui l or - n t i mpul
mer sul ui ;
1 1 S cl t or easc pe scr i sau pe pr i l e ext er i oar e al e car oser i ei aut ovehi cul ul ui ;
Conduct orul de vehi cul angaj at n t ransport ul publ i c de persoane t rebui e:
E E S ai b cel pu i n 21 de ani mpl i ni i ;
E E S de i n un at est at pr of esi onal ;
E E S se supun t est r i i anual e, n scopul nsui r i i i r espect r i i di spozi i i l or l egal e ;
E E Dac ci r cul pe r ut e car e depesc 50 de km t r ebui e, n pl us:
s f i condus cel pu i n 1 an:
- vehi cul e dest i nat e t r anspor t ul ui de mr f ur i , cu masa t ot al maxi m aut or i zat pest e 3, 5
t
- vehi cul e dest i nat e t r anspor t ul ui publ i c de per soane pe r ut e ce nu depesc 50 de km,
dac aut or i t at ea compet ent consi der exper i en a ast f el dobndi t ca f i i nd suf i ci ent .
E E S conduc vehi cul el e di n ser vi ci i l e de t r anspor t publ i c de per soane:
pe banda speci al r ezer vat acest or a ( pe car e pot ci r cul a i vehi cul el e cu R. C. P. ) ;
pe banda mar gi nal di n par t ea dr eapt n cazul aut ost r zi l or.
E E S r espect e t i mpi i de conducer e, de r epaus i de odi hn st abi l i i ;
E E S opr easc pent r u ur car ea/ cobor r ea cl t or i l or numai n st a i i l e semnal i zat e ( cu
excep i a t axi met r el or ) ;
E E S deschi d ui l e numai dup ce vehi cul ul a f ost opr i t n st a i e ;
E E S nchi d ui l e numai dup ce pasager i i au cobor t sau ur cat ;
Se i nt erzi ce conduct ori l or de aut ot uri sme:
1 1 S t r anspor t e n i pe aut ot ur i sm obi ect e vol umi noase ( a cr or l ungi me sau l i me
depesc di mensi uni l e aut ot ur i smul ui .
Obligaiile altor participani la trafic Obligaiile altor participani la trafic
Obl i ga i i general e. Obl i ga i i l e pi et oni l or. Obl i ga i i general e. Obl i ga i i l e pi et oni l or.
Obl i ga i i l e conduct ori l or de bi ci cl et e, mopede, mot oci cl et e Obl i ga i i l e conduct ori l or de bi ci cl et e, mopede, mot oci cl et e
O O Obligai i generale Obligai i generale
M M Care sunt o Care sunt obl i ga i i l e general e al e ori crui part i ci pant l a t rafi c ? bl i ga i i l e general e al e ori crui part i ci pant l a t rafi c ?
Orice participant la trafic are o serie de obligaii, unele generale, iar altele specifice.
Legea nu pr evede ( di n pcat e) obl i ga i i speci al e pent r u conduct or i i aut o l a nt l ni r ea:
- unui aut ovehi cul SCOALA ;
- unui aut ovehi cul ce ar e af i at semnul de ncept or

Obl i ga i i l e de i nt or i l or de vehi cul e .
O O Obligai ile pietonilor Obligai ile pietonilor
M M Care sunt o Care sunt obl i ga i i l e ref eri t oare l a ci rcul a i a pi et oni l or ? bl i ga i i l e ref eri t oare l a ci rcul a i a pi et oni l or ?
78
Obl i ga i i general e:
E E Per soanel e car e f ol osesc dr umur i l e publ i ce sunt obl i gat e:
1 1 s r espect e r egul i l e de ci r cul a i e, semni f i ca i a mi j l oacel or de
semnal i zar e, pr ecum i cel el al t e di spozi i i di n Regul ament ;
1 1 s ai b un compor t ament car e s asi gur e f l uen a i si gur an a ci r cul a i ei ;
1 1 s nu pun n per i col vi a a sau i nt egr i t at ea cor por al a per soanel or ;
1 1 s nu aduc pr ej udi ci i pr opr i et i i publ i ce sau pr i vat e ;
1 1 s anun e a pol i i a dac au sesi zat exi st en a pe dr um a unui obst acol sau
a al t ei si t ua i i per i cul oase pent r u si gur an a ci r cul a i ei .
E E Per soana car e a cr eat unui obst acol pe dr umul publ i c, est e obl i gat :
1 1 s- l nl t ur e, i ar dac nl t ur ar ea nu est e posi bi l :
- s semnal i zeze pr ezen a obst acol ul ui ;
Se i nt erzi ce:
1 1 Real i zar ea de amenaj r i sau al t e obst acol e car e l i mi t eaz vi zi bi l i t at ea mi j l oacel or de
semnal i zar e, st nj enesc par t i ci pan i i l a t r af i c sau l e di st r ag at en i a, punnd n per i col
si gur an a ci r cul a i ei ;
1 1 Cr ear ea de obst acol e sau r est r i c i i pent r u ci r cul a i a vehi cul el or sau a pi et oni l or ;
1 1 Ampl asar ea const r uc i i l or de or i ce f el i pr act i car ea act el or de comer t pe t r ot uar sau pe
acost ament , n par cr i l e amenaj at e sau pe par t ea car osabi l . . .
1 1 Depozi t ar ea mat er i al el or sau obi ect el or pe par t ea car osabi l , pe t r ot uar e, sau n
par cr i .
1 1 Ar uncar ea sau abandonar ea obi ect el or, mat er i al el or sau subst an el or pe dr umul publ i c ;
1 1 Li pi r ea de af i e sau i nscr i p i i pe i ndi cat oar e or i pe di spozi t i vel e de semnal i zar e
r ut i er ;
1 1 Ampl asar ea, n zona dr umul ui publ i c, de const r uc i i , panour i sau di spozi t i ve ce pot f i
conf undat e cu i ndi cat oar el e or i i nst al a i i l e de semnal i zar e r ut i er ;
1 1 Par t i ci par ea l a concur sur i , ant r enament e, nt r ecer i cu vehi cul e sau ani mal e pe
dr umur i l e publ i ce, cu excep i a cel or aut or i zat e ;
Pietonii sunt obligai:
E E S r espect e obl i ga i i l e gener al e al e par t i ci pan i l or l a t r af i c ;
E E S ci r cul e:
numai pe t r ot uar e sau pe pi st el e speci al amenaj at e ;
n af ar a l ocal i t i l or - pe pot eci l e l at er al e sau acost ament el e dr umur i l or ;
n l i psa acest or a, pe acost ament ul di n part ea st nga a dr umul ui , n di r ec i a de mer s.
E E S t r aver seze dr umul publ i c per pendi cul ar pe axul acest ui a:
numai pr i n l ocur i l e mar cat e or i / i semnal i zat e ;
n l i psa acest or l ocur i , n l ocal i t i - pe l a col ul st r zi l or, cu asi gur ar e pr eal abi l !
Pi et onul surpri ns n ti mpul t raversri i de semnal ul rou al semaf orul ui est e
obli gat :
E E S gr beasc t r ecer ea ;
Moped = vehiculul cu dou, trei sau patru roi, a crui vitez maxim prin
con-strucie nu depete 45 km/h, echipat cu un motor cu ardere intern, cu
aprindere prin scnteie, cu o capacitate cilindric pn la 50 cm
3
sau cu un alt
motor cu ardere intern ori, dup caz, electric, a crui putere nominal este de
cel mult 4 kW.

Pi et oni i sur pr i ni i acci dent a i ca ur mar e a t r aver sr i i pr i n l ocur i neper mi se, l a cul oar ea r oi e a sema-
f or ul ui , sau a ner espect r i i al t or obl i ga i i st abi l i t e, poar t nt r eaga r spunder e a acci dent r i i l or, n
condi i i l e n car e conduct or ul vehi cul ul ui r espect i v a r espect at pr eveder i l e l egal e.
Se r ecomand ca, pe t i mp de noapt e, pi et onul car e ci r cul pe par t ea car osabi l a dr umul ui s poar t e,
accesor i i r ef l ect or i zant e sau o sur s de l umi n vi zi bi l di n ambel e sensur i .
Di spozi i i l e r ef er i t oar e l a pi et oni se apl i c i per soanel or car e:
conduc vehi cul e t r ase sau mpi nse cu br a ul ;
se depl aseaz pe l ng o bi ci cl et sau moped ;
conduc un scaun r ul ant ;
se depl aseaz pe pat i ne sau di spozi t i ve cu r ot i l e .
M M Prevederi referitoare la grupuri organizate Prevederi referitoare la grupuri organizate
O O Circulaia vehiculelor cu dou roi Circulaia vehiculelor cu dou roi
M M Ce obligaii au conductorii bicicletelor i mopedelor ? Ce obligaii au conductorii bicicletelor i mopedelor ?
79
Pietonii au prioritate :
Cnd sunt angaj a i n t r aver sar ea dr umul ui publ i c:
pe cul oar ea ver de a semaf or ul ui dest i nat pi et oni l or ;
pe t r ecer i l e pent r u pi et oni mar cat e i semnal i zat e cor espunzt or ;
n zona r ezi den i al :
pi et oni i pot f ol osi t oat l i mea par i i car osabi l e ;
j ocul copi i l or est e per mi s.
n zona pi et onal , conduct or ul de vehi cul est e obl i gat :
s nu st nj eneasc sau s mpi edi ce ci r cul a i a pi et oni l or ( i s ci r cul e cu vi t eza
Pietonii pierd prioritatea:
At unci cnd t r aver seaz ner egul ament ar dr umul publ i c ;
At unci cnd t r aver seaz r egul ament ar :
pe l a col ul st r zi l or, n l i psa l ocur i l or speci al amenaj at e ;
pr i n l ocur i amenaj at e ( zebr ) , dac se apr opi e n acel moment , vehi cul e cu r egi m
Se i nt erzi ce pi et oni l or:
S ci r cul e pe aut ost r zi ;
1 1 S ci r cul e pe par t ea car osabi l a dr umul ui dac exi st amenaj r i r ut i er e dest i nat e acest or a
;
1 1 S se angaj eze n t r aver sar ea dr umul ui publ i c:
l a semnal ul de cul oar e ver de i nt er mi t ent sau semnal ul de cul oar e r oi e al semaf or ul ui ;
pr i n al t e l ocur i dect cel e per mi se ;
pr i n l ocur i l e per mi se n f ug i / sau f r s se asi gur e ;
1 1 S pr el ungeasc t i mpul de t r aver sar e, s nt r zi e or i s se opr easc, f r mot i v ;
1 1 S ocupe par t ea car osabi l n scopul mpi edi cr i i ci r cul a i ei ;
Persoanel e care f ormeaz grupuri organi zat e sau col oane mi l i t are :
E E S ci r cul e gr upat e ct e dou sau ct e t r ei , pe par t ea st ng a pr i i car osabi l e, n sensul
de mer s.
Conductorii de grupuri organizate:
E E S f or meze col oana di n cel mul t 2 per soane n r nd, cu excep i a mani f est a i i l or sau
def i l r i l or ;
E E S asi gur e semnal i zar ea pr ezen ei pe dr um a gr upul ui ast f el :
zi ua n r ndur i l e di n f a i di n spat e cu st egul e e r oi i ;
noapt ea sau zi ua cnd vi zi bi l i t at ea est e r edus
cu o sur s de l umi n al b sau gal ben, pur t at de o per soan af l at n par t ea di n
dr eapt a f a a gr upul ui i o sur s cu l umi n r oi e, pur t at de o per soan af l at n
par t ea dr eapt a spat e, vi zi bi l di n spat el e gr upul ui
sau o sur s cu l umi n gal ben vi zi bi l di n ambel e di r ec i i , pur t at de o per soan
af l at n f l ancul di n dr eapt a gr upul ui ;
E E S f r ac i oneze gr upul , dac mr i mea acest ui a mpi edi c depi r ea l ui de ct r e vehi cul el e
car e ci r cul di n f a or i t r aver sar ea n si gur an a unei ci f er at e ;
E E S supr avegheze per manent depl asar ea col oanei , pent r u a nu st nj eni ci r cul a i a vehi cul el or ;
E E S nu admi t mer sul n caden l a t r ecer ea pest e podur i .
80
Pista pentru biciclete = subdi vi zi unea pri i carosabi l e, a trotuarul ui ori
a acostamentul ui sau pi sta separat de drum, speci al amenaj at, semnal i zat
i marcat corespunztor, desti nat numai ci rcul ai ei bi ci cl etel or i mopedel or.
Biciclet = vehicul prevzut cu dou roi, propulsat exclusiv prin fora
muscul ar, cu aj utorul pedal el or sau mani vel el or.
Pr i n excep i e de l a r egul , mot oci cl et el e f r at a, mopedel e i bi ci cl et el e pot f i opr i t e sau st a i onat e
i ct e dou, una l ng al t a.
Mot oci cl et a f r at a, mopedul i bi ci cl et a pot t r act a o r emor c uoar , cu o si ngur ax.
81
Obl i ga ii supl i ment are pent ru conduct ori i de mopede:
E E S ai b vr st a de mi ni m 16 ani mpl i ni i ;
E E S poar t e n t i mpul depl asr i i ct i de pr ot ec i e omol ogat e ( mpr eun cu pasager i i ) ;
E E S f ol oseasc zi ua, per manent , l umi ni l e de nt l ni r e.
n ci rcul a i a pe drumuri l e publ i ce, mopedul t rebui e s fi e prevzut cu:
l umi ni de cul oar e gal ben pent r u semnal i zar ea schi mbr i i di r ec i ei de mer s, ( f a i spat e)
;
i nst al a i e de evacuar e a gazel or car e s r espect e nor mel e de pol uar e ( f oni c i cu noxe)
pl cu a cu numr ul de nr egi st r ar e, ampl asat l a par t ea di n spat e a mopedul ui f r a
obt ur a vi zi bi l i t at ea si st emul ui de i l umi nar e i semnal i zar e .
Obl i ga i i supl i ment are pent ru bi ci cl i t i :
E E S ai b vr st a de mi ni m 14 ani mpl i ni i ;
E E Copi i i sub 14 ani pot conduce bi ci cl et e numai pe dr umur i l e cu ci r cul a i e r edus ;
Recomandar e: bi ci cl i st ul s poar t e casc de pr ot ec i e omol ogat .
Obl i ga ii comune pent ru conduct orii vehi cul el or cu dou roi :
E E S r espect e obl i ga i i l e gener al e al e par t i ci pan i l or l a t r af i c .
E E S semnal i zeze n mod cl ar i vi zi bi l ;
i nt en i a de a schi mba di r ec i a de mer s sau de a depi , cu br a ul nt i ns or i zont al , cu cel
pu i n 25 m nai nt e de ef ect uar ea manevr el or ;
i nt en i a de opr i r e pr i n bal ansar ea br a ul ui dr ept n pl an ver t i cal .
Persoanel e care conduc bi ci cl et e sau mopede pe drumuri l e publ i ce sunt obl i gat e:
E E S ci r cul e:
numai pe pi st a pent r u bi ci cl et e - cnd aceast a est e amenaj at ;
pe acost ament ul dr umul ui publ i c - dac se poat e ci r cul a f r per i col ;
n r est , pe par t ea dr eapt a dr umul ui publ i c - pe un si ngur r nd ( nu n par al el ) .
n ci rcul a i a pe drumuri l e publ i ce, bi ci cl et a i mopedul t rebui e s ai b n dot are:
i nst al a i e de f r nar e ef i cace ;
mi j l oc de aver t i zar e sonor ;
mi j l oace de i l umi nar e si di spozi t i ve r ef l ect or i zant - f l uor escent e:
n f a o l umi n al b + el ement r ef l ect or i zant de aceeai cul oar e ;
n spat e o l umi n r oi e + el ement r ef l ect or i zant r ou.
Se i nt erzi ce conduct ori l or de bi ci cl et e i mopede:
1 1 S ci r cul e:
pe aut ost r zi ;
pe sect oar el e de dr um semnal i zat e cu i ndi cat or ul Accesul i nt er zi s bi ci cl et el or ;
pe par t ea car osabi l n par al el ( n af ar a compet i i i l or spor t i ve or gani zat e) ;
pe par t ea car osabi l n aceeai di r ec i e de mer s, cnd exi st o cal e l at er al , o pot ec sau
un acost ament pr act i cabi l ;
pe t r ot uar e or i pe al ei l e di n par cur i sau gr di ni publ i ce ( cu excep i a cazur i l or cnd nu
st nj enesc ci r cul a i a pi et oni l or ) ;
pe t i mp de noapt e sau vi zi bi l i t at e r edus, f r s ndepl i neasc condi i i l e de i l umi nar e
pr evzut e n r egul ament ;
at unci cnd car osabi l ul est e acoper i t cu pol ei , ghea sau zpad.
1 1 S t r anspor t e:
mai mul t e per soane dect l ocur i l e st abi l i t e pr i n const r uc i e ( copi l ul sub 7 ani se
poat e t r anspor t a numai pe un supor t speci al , mont at n f a ) ;
obi ect e vol umi noase.
1 1 S l ase l i ber ghi donul n t i mpul mer sul ui ;
1 1 S nve e s conduc bi ci cl et a sau mopedul pe dr umur i l e i nt ens ci r cul at e ;
1 1 S conduc sub i nf l uen a but ur i l or al cool i ce ;
1 1 S se i n de un vehi cul af l at n mer s ;
1 1 S f i e r emor cat de un al t vehi cul sau mpi ns or i t r as de o per soan af l at nt r - un vehi cul ;
1 1 S t r anspor t e sau s t r ag or i ce f el de obi ect e car e, pr i n vol umul or i gr eut at ea l or,
st nj enesc sau per i cl i t eaz conducer ea vehi cul ul ui or i ci r cul a i a cel or l al i par t i ci pan i l a t r af i c
Motociclet = autovehi cul ul cu dou roi , cu sau f r ata, echi pat cu
un mot or care are o capaci tat e ci l i ndri c mai mare de 50 cm
3
i / sau a crui
vi teza maxi m, pri n construci e, depete 45 km/ h.
M M Care sunt obligaiile prevzute pentru motocicliti ? Care sunt obligaiile prevzute pentru motocicliti ?
Pl cu a cu numr ul de nmat r i cul ar e pent r u mot oci c l et e ( i mot or et e) se mont eaz numai l a
par t ea di n spat e a vehi cul ul ui !
82
Conduct ori i mot oci cl et el or sunt obli ga i :
E E S r espect e obl i ga i i l e gener al e al e par t i ci pan i l or l a t r af i c [ Lec i a 15 ] ;
E E S r espect e n gener al obl i ga i i l e conduct or i l or aut o ;
E E S posede per mi s de conducer e val abi l :
cat eg. A - mot oci cl et e cu sau f r at a - l a vr st a de mi ni m 18 ani ;
subcat eg. A1 - mot oci cl et e uoar e ( capaci t at ea sub 125 cmc. i put er ea sub 11 kw) l a
vr st a de mi ni m 16 ani ;
E E S poar t e n t i mpul depl asr i i pe dr umur i l e publ i ce, ct i de pr ot ec i e omol ogat e
( mpr eun cu pasager i i t r anspor t a i ) ;
E E S f ol oseasc zi ua, per manent , l umi ni l e de nt l ni r e ;
E E S t r anspor t e copi i n vr st de pn l a 7 ani , i nu i n br a e, pr ecum i cei pn l a 14
ani - numai n at aul mot oci cl et el or.
n pl us se int erzi ce conduct ori l or de bi ci cl et e :
1 1 S ci r cul e f r a i ne cel pu i n o mn pe ghi don i ambel e pi ci oar e pe pedal e ;
1 1 S echi peze bi ci cl et a cu mi j l oace de aver t i zar e sonor speci f i ce aut ovehi cul el or.
Prevederi pent ru cei l al i conduct ori de vehi cul e:
1 1 Se i nt er zi ce:
depl asar ea sau ef ect uar ea manevr el or de opr i r e i st a i onar e pe pi st el e obl i gat or i i pent r u
bi ci cl i t i i / sau pi et oni ;
r emor car ea unui aut ovehi cul cu dou r o i cu sau f r at a.
1 1 Pi er de pr i or i t at ea de t r ecer e vehi cul ul car e vi r eaz st nga sau dr eapt a i nt l net e un
bi ci cl i st pe o pi st pent r u bi ci cl et e.
Se i nt erzi ce conduct ori l or de mot oci cl et e:
1 1 S ci r cul e pe sect oar el e de dr um semnal i zat e cu i ndi cat or ul Accesul i nt er zi s
mot oci cl et el or ;
1 1 S l ase l i ber ghi donul n t i mpul mer sul ui ;
1 1 S t r anspor t e pe mot oci cl et :
mai mul t e per soane dect l ocur i l e st abi l i t e pr i n const r uc i e ;
per soane n st ar e de ebr i et at e ;
obi ect e vol umi noase.
1 1 S conduc:
mot oci cl et e cu/ f r at a, cu put er ea pest e 25 kW sau mot oci cl et e avnd un r apor t
put er e/ gr eut at e de pest e 0, 16 kW/ kg, dac nu ndepl i net e cel pu i n una di nt r e condi i i l e
ur mt oar e:
- s ai b o exper i en de mi ni m 2 ani pe o mot oci cl et cu speci f i ca i i t ehni ce i nf er i oar e
Coninutul capitolului Coninutul capitolului : :
1 1 Infraciuni i pedepse Infraciuni i pedepse
Infraciuni la regimul circulaiei. Anularea Infraciuni la regimul circulaiei. Anularea
permisului de conducere. Infraciuni care nu permisului de conducere. Infraciuni care nu
duc la anularea permisului duc la anularea permisului
1 1 Rspunderea contravenional Rspunderea contravenional (I)
Sanciuni principale. Sanciuni Sanciuni principale. Sanciuni
complementare. Msuri tehnico- complementare. Msuri tehnico-
administrative administrative
1 1 Rspunderea contravenional Rspunderea contravenional (II)
Sanciuni principale. Sanciuni Sanciuni principale. Sanciuni
complementare. Msuri tehnico- complementare. Msuri tehnico-
administrative administrative
83
Infraciuni i Infraciuni i
contravenii contravenii
Capitol Capitol
ul ul
- IV - - IV -
Capitol Capitol
ul ul
- IV - - IV -
84
Infraciune = Fapt cu peri col soci al , constnd n ncl carea
di spozi i i l or l egal e, care atrage rspunderea penal , fi i nd pedepsi t cu
pri vare de l i bertate ( nchi soare) sau amend penal .
Infraciuni i pedepse Infraciuni i pedepse
Inf rac i uni care duc l a anul area permi sul ui . Al t e i nf rac i uni Inf rac i uni care duc l a anul area permi sul ui . Al t e i nf rac i uni
O O Infraciunile i anularea permisului de conducere Infraciunile i anularea permisului de conducere

M M Ce infraciuni duc, pe lng nchisoare i la anularea permisului de conducere ? Ce infraciuni duc, pe lng nchisoare i la anularea permisului de conducere ?
0

I. Infrac i uni n l egt ur cu NMATRICULAREA :
II. Infrac i uni l egat e de consumul de A A LCOOL sau de al t e subst an e i nt erzi se:
Prevederile se aplic i instructorilor i examinatorilor
Stabilirea prezentei alcoolului n aerul expirat i testarea preliminar a prezenei n organism a stupefiantelor
sau a medicamentelor cu efecte similare - se face de ctre poliia rutier, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.
- dac testarea indic peste 0,40 mg/l alcool n aerul expirat, persoana este obligat s se supun recoltrii
probelor biologice sau testrii cu un mijloc tehnic omologat i verificat metrologic ;
- dac testarea indic prezenta n organism a stupefiantelor sau a medicamentelor cu efecte similare
persoana este obligat s se supun recoltrii probelor biologice.
III. Infrac i uni n l egt ur cu P P ERMISUL de conducere:
IV. Infrac i uni n l egt ur cu A A CCIDENTELE de ci rcul a i e:
Prsirea locului accidentului soldat cu victime este permis doar n urmtoarele situaii [vezi OUG ar t . 81]:
- pentru transportarea persoanelor rnite la spital, n lipsa altor mijloace de transport, dac declar datele
personale i numrul de nmatriculare a vehiculului condus, iar apoi revine imediat la locul accidentului ;
- cnd vehiculul este cu RCP, dac se anun imediat poliia iar dup terminarea misiunii conductorul se
prezint la poliie
85
Conducer ea aut ovehi cul ul ui de ct r e o per soan car e:
1 1 ar e o mbi ba i e al cool i c pest e l i mi t a l egal de 0, 80 g/ l n snge ; ( ++ ..I I ) :
1 1 se af l sub i nf l uen a st upef i ant el or sau medi cament el or cu ef ect si mi l ar (( ++ ..I I )
Ref uzul , mpot r i vi r ea sau sust r ager ea de l a:
1 1 r ecol t ar ea pr obel or bi ol ogi ce
1 1 t est ar ea aer ul ui expi r at .
Conducer ea aut ovehi cul ul ui avnd:
1 1 per mi sul necor espunzt or cat egor i ei ;
1 1 dr ept ul de a conduce suspendat sau per mi sul r et r as.
Pr oducer ea unui acci dent sol dat cu mor i sau r ni i , ca ur mar e a ner espect r i i r egul i l or
de ci r cul a i e [ OUG ar t 101] ;
Pr si r ea l ocul ui acci dent ul ui sol dat cu mor i sau r ni i sau a acci dent ul ui pr odus ca
ur mar e a unei i nf r ac i uni - f r ncuvi i n ar ea pol i i ei ;
Modi f i car ea sau t er ger ea ur mel or acci dent ul ui sol dat cu mor i sau r ni i ;
Consumul de al cool , st upef i ant e sau medi cament e cu ef ect e si mi l ar e, dup pr oducer ea
unui acci dent cu vi ct i me, nai nt e de t est ar e sau de r ecol t ar ea pr obel or bi ol ogi cei .
Puner ea n ci r cul a i e, conducer ea unui aut ovehi cul sau t r act ar ea unei r emor ci :
1 1 ne nmat r i cul at e / ne nr egi st r at e ( ++ ..I I. )
1 1 cu numr f al s ( ++ ..I I ; ) ;
1 1 avnd pl cu el e de nmat r i cul ar e / nr egi st r ar e r et r ase ;
Conducer ea unui vehi cul nmat r i cul at n al t st at , f r dr ept de ci r cul a i e n Romni a.
- cnd victima prsete locul faptei, iar conductorul de vehicul anun imediat poliia.
V. D D IVERSE al t e i nfrac i uni :

n afar de situaiile descrise mai sus, exist i altele (nu neaprat infraciuni), care duc la anularea
permisului:
M M Cnd se poate obine un nou permis de conducere ? Cnd se poate obine un nou permis de conducere ?
Obinerea unui nou permis de conducere : - se face pe baz de examen, n urmtoarele condiii:
a) a) au trecut 6 luni de la data executrii pedepsei n nchisoare sau 1 an de la data suspendrii
executrii pedepsei sau a graierii ;
b) b) a intervenit amnistia sau reabilitarea ;
c) c) a expirat sau a fost revocat interzicerea dreptului de a exercita profesia de conductor auto.
O O Alte infraciuni Alte infraciuni la regimul circulaiei la regimul circulaiei
M M Exist infraciuni care nu duc Exist infraciuni care nu duc la anularea permisului de conducere ? la anularea permisului de conducere ?

Iat cteva exemple de infraciuni pedepsite cu privare de libertate, fr anularea permisului de conducere:
I. Infrac i uni l egat e de consumul de A A LCOOL sau de al t e subst an e i nt erzi se:
II. Infrac i uni n l egt ur cu P P ERMISUL de conducere
III. Infrac i uni n l egt ur cu A A CCIDENTELE de ci rcul a i e:
IV. Al t e i nfrac i uni :

PROFESORUL: - Dai exempl e de i nfraci uni ce duc l a anul area permi sul ui de conducere.
ELEVUL:


86
Or gani zar ea sau par t i ci par ea l a nt r ecer i neaut or i zat e pe dr umul publ i c, n cal i t at e
de conduct or de vehi cul ( ++ I I. ) sau de ani mal e ;
Lsar ea f r supr avegher e pe car osabi l a unui vehi cul cu ncr ct ur per i cul oas
( ! ?) ;
Apl i car ea pedepsei compl ement ar e a i nt er zi cer i i exer ci t r i i pr of esi ei de conduct or
aut o ;
Dac s- a di spus anul ar ea per mi sul ui de ct r e o aut or i t at e st r i n, pent r u o f apt
1. ncr edi n ar ea aut ovehi cul ul ui , spr e a f i condus de o per soan car e suf er de o boal
psi hi c ;
2. I nst al ar ea de mi j l oace de semnal i zar e r ut i er sau modi f i car ea pozi i i l or acest or a,
f r aut or i za i e, de nat ur s i nduc n er oar e par t i ci pan i i l a t r af i c ;
3. Sust r ager ea, di st r uger ea, degr adar ea cu i nt en i e a i ndi cat oar el or, semaf oar el or,
amenaj r i l or r ut i er e ;
4. Cr ear ea de obst acol e pe par t ea car osabi l ;
5. Bl ocar ea cu i nt en i e a dr umul ui publ i c dac se per i cl i t eaz si gur an a ci r cul a i ei
or i se aduce at i nger e dr ept ul ui l a l i ber ci r cul a i e ;
+ ncr edi n ar ea cu t i i n a aut ovehi cul ul ui , pent r u a f i condus de o per soan af l at sub
i nf l uen a:
st upef i ant el or sau medi cament el or cu ef ect e si mi l ar e acest or a.
1. Conducer ea unui aut ovehi cul de ct r e o per soan car e:
nu posed per mi s de conducer e sau ar e per mi sul anul at ;
nu ar e dr ept ul de a conduce aut ovehi cul e n Romni a ( ! ?) .
2. ncr edi n ar ea ( cu t i i n ) a aut ovehi cul ul ui , spr e a f i condus de o per soan:
af l at nt r - una di n si t ua i i l e al i ni at ul ui 1 ;
avnd un per mi s necor espunzt or cat egor i ei ;
avnd dr ept ul de a conduce suspendat sau per mi sul r et r as.
+ Ne ndepl i ni r ea at r i bu i i l or de r epar ar e, ver i f i car e, i nspect ar e a vehi cul el or, de ct r e
cei cu asemenea at r i bu i i dac a pr ovocat un acci dent de ci r cul a i e cu vi ct i me ;
+ Nesemnal i zar ea obst acol el or sau l ucr r i l or pe dr umul publ i c dac a pr ovocat un
1 1 Ob i ner ea per mi sul ui pr i n ncl car ea nor mel or l egal e ;
1 1 Decesul t i t ul ar ul ui .
- Ci rcul ai a cu un autovehi cul n stare de ebri etate ;
- Producerea unui acci dent cu sol dai mori sau rni i ;
- Producerea unui acci dent grav fr ncuvi i narea pol i i ei ;
- Atunci cnd ai asupra ta mai mul t de 0,8 kg al cool ;
- Pentru fuga di n faa acci dentul ui ;
- Pentru nmnarea mai ni i unui conductor fr permi s ;
- Pentru obi nerea permi sul ui ntr-o stare de ebri etate.

Contravenie = ncl care a di spozi i i l or l egal e, cu excepi a cel or consi derate


i nfraci uni .
1 Rspunderea contravenional (I) Rspunderea contravenional (I)
Defi ni re. Cl asi fi care. Punct el e-amend. Punct el e-penal i zare. Suspendarea. Defi ni re. Cl asi fi care. Punct el e-amend. Punct el e-penal i zare. Suspendarea.
O O Definire i clasificare Definire i clasificare
M M Ce sunt contraveniile i cum se sancioneaz ele Ce sunt contraveniile i cum se sancioneaz ele ? ?

Msuri prevzute mpotriva contravenientului:
1 o sanciune principal ;
1 sanciuni complementare ;
1 msuri tehnico-administrative.
I. Sanciunile principale pot fi:
a) AVERTISMENTUL (Av.) a) AVERTISMENTUL (Av.) atenionarea verbal sau scris a contravenientului, nsoit de
recomandarea de a respecta dispoziiile legale (se aplic atunci cnd nu a fost pus n
pericol sigurana circulaiei).
b) AMENDA CONTRAVENIONAL b) AMENDA CONTRAVENIONAL.
II. Sanciunile complementare nltur starea de pericol i prentmpin svrirea altor fapte
interzise de lege:
a) APLICAREA PUNCTELOR DE PENALIZARE ( a) APLICAREA PUNCTELOR DE PENALIZARE ( p.p. p.p. ) ; ) ;
b) SUSPENDAREA EXERCITARII DREPTULUI DE A CONDUCE, b) SUSPENDAREA EXERCITARII DREPTULUI DE A CONDUCE, PE TIMP LIMITAT PE TIMP LIMITAT ( (.S S) ) ; ;
c) CONFISCAREA BUNURILOR DESTINATE SAVRSIRII CONTRAVENTIILOR ( c) CONFISCAREA BUNURILOR DESTINATE SAVRSIRII CONTRAVENTIILOR ( . C C) ; ) ;
d) IMOBILIZAREA VEHICULULUI ( d) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (..I I. ) ; ) ;
e) RADIEREA DIN OFICIU A NMATRICULARII (NREGISTRARII) VEHICULULUI ; e) RADIEREA DIN OFICIU A NMATRICULARII (NREGISTRARII) VEHICULULUI ;
f) RIDICAREA VEHICULELOR STATIONATE NEREGULAMENTAR. f) RIDICAREA VEHICULELOR STATIONATE NEREGULAMENTAR.
III. Msurile tehnico-administrative - dispuse n unele cazuri, pe lng sanciunile contravenionale:
a) RETINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE ( a) RETINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE (1 ) ; ) ;
b) RETINEREA CERTIFICATULUI DE NMATRICULARE ( b) RETINEREA CERTIFICATULUI DE NMATRICULARE ( Q) ; ) ;
c) RETRAGEREA PERMISULUI DE CONDUCERE ; c) RETRAGEREA PERMISULUI DE CONDUCERE ;
d) RETRAGEREA PLACUTELOR DE NMATRICULARE ( d) RETRAGEREA PLACUTELOR DE NMATRICULARE (_); );
e) e) ANULAREA PERMISULUI DE CONDUCERE. ANULAREA PERMISULUI DE CONDUCERE.
O O Amenda contravenional Amenda contravenional
M M Ce sunt punctele amend i clasele de sanciuni ? Ce sunt punctele amend i clasele de sanciuni ?
Cuantumul amenzilor este determinat de valoarea numrului punctelor-amend (p.a.) aplicate.
1 p.a. = 10% din salariul minim brut pe economie
* contravenientul, poate achita pe loc agentului constatator sau la casieriile instituiilor abilitate s administreze
veniturile bugetelor locale - n cel mult 2 zile (lucrtoare) - jumtate din minimul amenzii prevzute.
Contraveniilor prevzute li se stabilesc clase de sanciuni crora le corespunde un numr de puncte-
amend, stabilit +dup gravitatea faptelor i pericolul social pe care acestea l prezint.

Cl asa de sanci uni Numr de puncte-amend
Cl asa I 2 sau 3 p.a.
Cl asa a I I-a 4 sau 5 p.a.
Cl asa a I II -a de l a 6 l a 8 p.a.
Cl asa a I V-a de l a 9 l a 20 p.a.
Cl asa a V-a * de l a 21 l a 100 p.a.
M M Care sunt contraveniile sancionate cu amend prevzut n clasa I de sanciuni ? Care sunt contraveniile sancionate cu amend prevzut n clasa I de sanciuni ?
Cont r aven i i l e di n aceast gr up pot f i sanc i onat e cu: Obser va i i
Sanciunea principal (2-3 p.a.) - v ez i ar t . 89
1
al i n. ( 1)
- uneor i se apl i c i sanc i uni compl ement ar e
sau/ i msur i t ehni co - admi ni st r at i ve
87
* contraveniile prevzute la clasa a V-a se aplic
persoanelor juridice.
Sanciunea principal (2-3 p.a.) + puncte de penalizare (2 p.p.)
- v ez i ar t . 92 al i n. ( 1) l i t . a)
- uneor i se apl i c i al t e sanc i uni
compl ement ar e
M M Care sunt contraveniile sancionate cu amend prevzut n clasa a II-a de sanciuni ? Care sunt contraveniile sancionate cu amend prevzut n clasa a II-a de sanciuni ?
Cont r aven i i l e di n aceast gr up pot f i sanc i onat e cu: Obser va i i
Sanciunea principal (4-5 p.a.) - v ez i ar t . 90

al i n. ( 1)
- uneor i se apl i c i sanc i uni compl ement ar e
sau/ i msur i t ehni co admi ni st r at i ve
Sanciunea principal (4-5 p.a.) + puncte de penalizare (3 p.p.)
- v ez i ar t . 92 al i n. ( 1) l i t . b)
Sanciunea principal (4-5 p.a.) + suspendarea dreptului de a
conduce (30 zile) - v ez i ar t . 90 al i n. ( 3)
- n acest e si t ua i i se r e i ne pe l oc per mi sul
de conducer e
M M Care sunt contraveniile sancionate cu amend prevzut n clasa a III-a de sanciuni ? Care sunt contraveniile sancionate cu amend prevzut n clasa a III-a de sanciuni ?
Cont r aven i i l e di n aceast gr up pot f i sanc i onat e cu: Obser va i i
Sanciunea principal (6-8 p.a.) - v ez i ar t . 91

al i n. ( 1)
- uneor i se apl i c i sanc i uni compl ement ar e
sau/ i msur i t ehni co - admi ni st r at i ve
Sanciunea principal (6-8 p.a.) + puncte de penalizare
(4 p.p.) - v ez i ar t . 92 al i n. ( 1) l i t . c)
- uneor i se apl i c i al t e sanc i uni compl ement ar e
sau/ i msur i t ehni co - admi ni st r at i ve
88
E X E MP L E Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a I-a de sanciuni [ 2-3 p.a.]
1 1 Abat er i al e conduct or ul ui :
Ci r cul a i a, nej ust i f i cat , cu cel pu i n 10 km/ h sub vi t eza mi ni m obl i gat or i e ;
Nesemnal i zar ea schi mbr i i di r ec i ei de mer s ;
Nesol i ci t ar ea document ul ui de const at ar e a avar i i l or - n al t e mpr ej ur r i dect acci dent el e de
ci r cul a i e ;
Neel i ber ar ea t r aseul ui t r amvai ul ui l a apr opi er ea acest ui a, pe dr umur i l e cu o si ngur
band ;
Neapl i car ea semnul ui di st i nct i v pe aut ovehi cul el e conduse de ncet t or i ;
Lsar ea l i ber a vol anul ui / ghi donul ui n t i mpul conducer i i ;
Tr ecer ea pe cul oar ea gal ben a semaf or ul ui .
1 1 Def i ci en e al e vehi cul ul ui condus:
Ci r cul avar i at pest e t er menul l egal de 30 zi l e ;
Ar e l i ps el ement e de car oser i e sau aceast a est e det er i or at vi zi bi l ++ Q ;
Ar e def ec i uni t ehni ce - al t el e dect cel e consi der at e gr ave ++ ..I I. (numai dac afecteaz
mediul) ++ Q (pentru defeciuni la frna de ajutor) ;
Pl cu el e de nmat r i cul ar e / nr egi st r ar e :
sunt det er i or at e, mur dar e, cu ghea / zpad ( mpi edi cnd i dent i f i car ea
E X E MP L E Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a II-a de sanciuni [4-5 p.a.]

1 1 Abat er i al e conduct or ul ui :
Nef ol osi r ea n t i mpul zi l ei , a l umi ni l or de nt l ni r e l a mot oci cl et e sau mopede ;
Fol osi r ea i nst al a i i l or de sonor i zar e l a un ni vel de zgomot pr ea mar e ;
Ef ect uar ea unor act i vi t i de nat ur a- i di st r age at en i a de l a conducer e ;
Cl axonat ul n si t ua i i i nt er zi se ;
Ner espect ar ea obl i ga i ei de a l sa l i ber t r aseul t r amvai ul ui l a i nt er sec i e - cnd spa i ul
di nt r e i na di n dr eapt a i t r ot uar nu per mi t e ci r cul a i a pe dou r ndur i
Ner espect ar ea i ndi cat oar el or i a mar caj el or de obl i gar e ;
Ner espect ar ea semnal el or :
pol i i t i l or de f r ont i er ;
ndr umt or i l or de ci r cul a i e MApN ;
l ucr t or i l or de l a dr umur i ;
membr i l or pat r ul el or col ar e ;
nevzt or i l or.
Nesol i ci t ar ea el i ber r i i unui dupl i cat al per mi sul ui sau al cer t i f i cat ul ui de nmat r i cul ar e /
nr egi st r ar e
n cazul f ur t ul ui , pi er der i i , det er i or r i i acest or a ;
dac nu mai cor espund ca f or m i con i nut .
1 1 Def i ci en e al e aut ovehi cul ul ui condus:
Nedot ar ea cu t r us medi cal , t r i unghi ur i r ef l ect or i zant e, st i ngt or de i ncendi u
omol ogat e ;
Anvel opel e au al t e di mensi uni sau car act er i st i ci dect cel e pr evzut eor i sunt uzat e
Sanciunea principal (6-8 p.a.) + suspendarea dreptului
de a conduce (60 zile) - v ez i ar t . 91 al i n. ( 3)
- n acest e si t ua i i se r e i ne pe l oc per mi sul de
conducer e
89
M M Care sunt contraveniile sancionate cu amend prevzut n clasa a IV-a de sanciuni ? Care sunt contraveniile sancionate cu amend prevzut n clasa a IV-a de sanciuni ?
Contraveniile acestei grupe pot fi sancionate cu: Observai i
Sanciunea principal (9-20 p.a.) - v ez i ar t . 91
1
al i n. ( 1)
- uneor i se apl i c i sanc i uni compl ement ar e
sau/ i msur i t ehni co admi ni st r at i ve
Sanciunea principal (9-20 p.a.) + puncte de penalizare
(6 p.p.) - v ez i ar t . 92 al i n. ( 1) l i t . d)
- uneor i se apl i c i al t e sanc i uni compl ement ar e
sau/ i msur i t ehni co admi ni st r at i ve
Sanciunea principal (9-20 p.a.) + suspendarea dreptului
de a conduce (90 zile) - v ez i ar t . 91
1
al i n. ( 3)
- n acest e si t ua i i se r e i ne pe l oc per mi sul de
conducer e
90
E X E MP L E Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a III-a de sanciuni [6-8 p.a.]

1 1 Abat er i al e conduct or ul ui :
Ner educer ea vi t ezei n si t ua i i l e pr evzut e ;
Conducer ea pe dr umur i l e publ i ce a vehi cul el or cu dou r o i , f r a se asi gur a cont act ul cu
car osabi l ul a ambel or r o i ;
Por ni r ea de pe l oc cu ui l e deschi se; deschi der ea l or n t i mpul mer sul ui sau l a opr i r i , f r
asi gur ar e
Ner espect ar ea pr eveder i l or l a ci r cul a i a pe benzi ;
Nepst r ar ea unei di st an e l at er al e suf i ci ent e f a de vehi cul ul car e ci r cul di n sens opus ;
Ner espect ar ea semni f i ca i ei i ndi cat oar el or i mar caj el or de i nt er zi cer e / r est r i c i e or i a
cel or t empor ar e - cu excep i a cel or car e i nt er zi c accesul sau depi r ea ;
Ref uzul de a per mi t e pr si r ea i nt er sec i ei de ct r e conduct or ul ui de vehi cul r mas n
i nt er i or ul acest ei a ;
Ner espect ar ea pr eveder i l or n cazul i mobi l i zr i i vehi cul ul ui n pasaj e sau t unel ur i ;
Ner espect ar ea r egul i l or pr i vi nd t r anspor t ul per soanel or sau obi ect el or n / pe vehi cul e ;
Opr i r ea vehi cul el or dest i nat e t r anspor t ul ui publ i c de per soane n af ar a st a i i l or pr evzut e ;
Per mi sul de conducer e:
est e nepr eschi mbat n t er menul l egal - dup schi mbar ea domi ci l i ul ui sau dac est e
ob i nut n al t st at ;
ar e val abi l i t at ea expi r at ++ 1 .
Cer t i f i cat ul de nmat r i cul ar e / nr egi st r ar e est e nepr eschi mbat n cazur i l e pr evzut e ++ Q .
1 1 Def i ci en e al e vehi cul ul ui condus:
Ci r cul a i a cu def ec i uni sau l i psur i l a si st emul de i l umi nar e sau de aver t i zar e sonor ++ ..I I.
(dac se pune n pericol grav sigurana circulaiei) ++ Q (pentru defeciuni majore la iluminare-
E X E MP L E Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a IV-a de sanciuni [9-20 p.a.]
1 1 Abat er i al e conduct or ul ui :
Gest ur i obscene, expr esi i j i gni t oar e / vul gar e adr esat e par t i ci pan i l or l a t r af i c
Tr anspor t ul pe l ocur i l e di n f a al copi i l or sub 12 ani sau al ani mal el or ;
Neef ect uar ea ver i f i cr i i medi cal e per i odi ce ;
Ner espect ar ea semnal el or agen i l or de cal e f er at l a t r ecer ea l a ni vel ;
Nepr ezent ar ea l a uni t at ea de pol i i e, dac a f ost i nvi t at pent r u sol u i onar ea or i cr ei
pr obl eme l egat e de cal i t at ea de par t i ci pant l a t r af i c, pr opr i et ar / ut i l i zat or de vehi cul ;
Necomuni car ea i dent i t i i per soanei cr ei a i - a ncr edi n at vehi cul ul , l a sol i ci t ar ea pol i i ei
Conducer ea aut ovehi cul ul ui dest i nat t r anspor t ul ui publ i c de per soane sau de mr f ur i - f r
at est at pr of esi onal ;
Neapl i car ea i ndi cat or ul ui cu l i mi t el e de vi t ez admi se n par t ea di n spat e a vehi cul ul ui ce
ef ect ueaz t r anspor t publ i c de per soane sau de mr f ur i ;
Ne ndepl i ni r ea obl i ga i i l or pr evzut e pent r u t r anspor t ul publ i c de per soane sau de mr f ur i ;
Lovi r ea, det er i or ar ea, ocol i r ea por i l or de gabar i t l a t r ecer ea l a ni vel cu CF ;
Lovi r ea, det er i or ar ea pasaj el or super i oar e ;
De i ner ea sau f ol osi r ea mi j l oacel or speci al e de aver t i zar e sonor / l umi noas or i a di sp.
ant i r adar ++ . C C;
St a i onar ea ner egul ament ar n condi i i de vi zi bi l i t at e r edus + + Ridicarea vehiculului ;
Ner espect ar ea di spozi i i l or pr evzut e n OUG l a sec i unea Ci r cul a i a pe aut ost r zi ;
Ar uncar ea / abandonar ea pe dr umul publ i c de obi ect e, mat er i al e, subst an e sau vehi cul e ++
..I I. (dac deterioreaz drumul sau afecteaz mediul) ;
Ner espect ar ea r egul i l or pr i vi nd r emor car ea ++ ..I I. (dac se pune n pericol grav sigurana
circulaiei) ++ Q (dac exist riscul desprinderii remorcii sau dezechilibrrii ansamblului) ;
1 1 Def i ci en e al e vehi cul ul ui :
Vehi cul ul de pest e 3, 5 t one ci r cul pe dr umur i cu ghea , zpad, pol ei , f r l an ur i pe r o i
sau al t e echi pament e ant i der apant e omol ogat e ;
Pt r under ea pe dr umur i l e publ i ce moder ni zat e cu vehi cul e car e au pe r o i sau car oser i e
nor oi sau di n car e cad pr oduse, subst an e ++ ..I I. (dac se pune n pericol grav sigurana circulaiei) ;
Ner espect ar ea pr eveder i l or l a ci r cul a i a vehi cul el or cu mase i / sau gabar i t e depi t e ++ ..I I.
;
O O Punctele de penal izare Punctele de penal izare
M M Ce sunt punctele de penalizare i care este valoarea lor ? Ce sunt punctele de penalizare i care este valoarea lor ?
Punctele de penalizare (p.p.) sunt considerate sanciuni complementare i se aplic n cazul svririi
anumitor contravenii. Numrul punctelor de penalizare depinde de ncadrarea contraveniei n clasa de sanciuni:

Cl asa de sanci uni Numr de puncte-amend Numr de puncte de penal i zare
Cl asa I 2 sau 3 p.a. 2 p.p.
Cl asa a II -a 4 sau 5 p.a. 3 p.p.
Cl asa a II I-a de l a 6 l a 8 p.a. 4 p.p.
Cl asa a IV-a de l a 9 l a 20 p.a. 6 p.p.
Punctele de penalizare se anuleaz automat:
a) la mplinirea termenului de 6 luni de la data constatrii contraveniei ;
b) odat cu suspendarea dreptului de a conduce.
M M Care sunt contraveniile sancionate cu puncte de penalizare ? Care sunt contraveniile sancionate cu puncte de penalizare ?
91
E X E MP L E Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa I de sanciuni [2-3 p.a.]
+ 2 PUNCTE DE PENALIZARE
1 1 Abat er i al e conduct or ul ui :
Depi r ea cu 10- 20 km/ h a vi t ezei maxi me admi se ;
Fol osi r ea t el ef onul ui mobi l n t i mpul conducer i i ;
Fol osi r ea i ncor ect a l umi ni l or de dr um l a apr opi er ea al t ui aut ovehi cul di n sens opus ;
Nef ol osi r ea l umi ni l or de nt l ni r e pe t i mpul zi l ei - pe aut ost r zi , dr umur i expr es, DN
eur opene ( E) ;
Nef ol osi r ea cent ur i i de si gur an sau a ct i l or de pr ot ec i e ;
St a i onar ea ner egul ament ar + + Ridicarea vehiculului ;
Abat er i l a manevr a de nt oar cer e, mer s napoi , schi mbar ea benzi i sau a di r ec i ei de mer s ;
I nt r ar ea pe un sect or de dr um i nt er zi s ;
Ref uzul nmnr i i act el or, l a cer er ea pol i i ei + + ..I I. ;
E X E MP L E Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a II-a de sanciuni [4-5 p.a.]
+ 3 PUNCTE DE PENALIZARE
1 1 Abat er i al e conduct or ul ui :
Depi r ea cu 21- 30 km/ h a vi t ezei maxi me admi se ;
Opr i r ea nej ust i f i cat sau ci r cul a i a pe banda de ur gen - pe aut ost r zi ;
Opr i r ea pe par t ea car osabi l a dr umur i l or expr es sau na i onal e eur opene ( E) ;
Abat er i l a manevr a de nt oar cer e, mer s napoi , schi mbar ea benzi i sau a di r ec i ei de mer s +
Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
Nepst r ar ea unei di st ant e cor espunzt oar e f a de vehi cul ul car e l pr ecede + Acci dent
( cu pagube mat er i al e) ;
Ner espect ar ea i ndi cat or ul ui Ocol i r e, i nst al at pe r ef ugi ul st a i i l or de t r amvai ;
Pt r under ea n i nt er sec i e, cnd ci r cul a i a n i nt er i or est e bl ocat .
( cont i nuar e)
E X E MP L E Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a IV-a de sanciuni [9-20 p.a.]
1 1 Def i ci en e al e vehi cul ul ui :
Pl cu el e de nmat r i cul ar e / nr egi st r ar e nu sunt f i xat e n l ocur i l e speci al dest i nat e ;
Ar e mont at un si st em ant i f ur t cu dur at a semnal ul ui sonor de pest e un mi nut i i nt ensi t at ea
pest e pr agul f oni c l egal ;
Apl i car ea de af i e, r ecl ame, nscr i sur i , accesor i i pe par br i z, l unet , geamur i l at er al e:
o dac r est r ng sau est ompeaz vi zi bi l i t at ea sub l i mi t a l egal ;
o dac mpi edi c sau di mi nueaz ef i caci t at ea di spozi t i vel or de i l umi nar e-
semnal i zar e or i ci t i r ea numr ul ui de nmat r i cul ar e ++ Q .
Apl i car ea t r at ament el or chi mi ce sau a f ol i i l or pe par br i z, l unet , geamur i l at er al e ( excep i e
cel e omol ogat e i / sau cer t i f i cat e) ++ Q ;
Vehi cul ul nu cor espunde di n punct de veder e t ehni c ++ Q ++ ..I I. (dac se pune n pericol grav
sigurana circulaiei sau se afecteaz mediul) ;
I nspec i a t ehni c per i odi c expi r at ++ Q ;
Vehi cul ul nu a f ost r adi at n cazur i l e i n t er menel e pr evzut e ++ Q ++ _ .
Suspendare = peri oad n care ti tul arul ui permi sul ui de conducere i se
i nterzi ce exerci tarea dreptul ui de a conduce autovehi cul e.
O O Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce
n intervalul suspendrii, permisul de conducere se reine de ctre poliie !
Perioada prevzut pentru suspendarea temporar este cuprins ntre 30 zile i 90 zile - cu posibilitatea
majorrii cu 30 zile sau a reducerii la minim 30 zile a perioadei, n anumite condiii.
M M Care pot fi motivele suspendrii i cum se stabilete durata acestei perioade ? Care pot fi motivele suspendrii i cum se stabilete durata acestei perioade ?
Situaiile prevzute de lege n care se dispune suspendarea temporar a dreptului de a conduce sunt:
a) Svrirea mai multor contravenii pentru care sunt prevzute puncte de penalizare, dac s-au
cumulat minim 15 pp ;
b) Svrirea unei singure contravenii - dintre cele care determin reinerea pe loc a permisului
[OUG: ar t . 90 al i n. ( 3) , ar t . 91 al i n. ( 3) , ar t . 91
1
al i n. ( 3) ] ;
Durata suspendrii dreptului de a conduce - se stabilete astfel:

Dur at a
pr evzut :
Pent r u cumul de punct e de penal i zar e
Pent r u cont r aven i i ce duc l a r e i ner ea
pe l oc a per mi sul ui
30 DE ZI LE mi ni m 15 p. p.
or i car e di nt r e cont r aven i i l e
pr evzut e n OUG l a ar t . 90 al i n. ( 3)
60 DE ZI LE
mi ni m 15 p. p. - n ur mt oar el e 12 l uni de l a
expi r ar ea unei suspendr i ant er i oar e
or i car e di nt r e cont r aven i i l e
pr evzut e n OUG l a ar t . 91 al i n. ( 3)
90 DE ZI LE -
or i car e di nt r e cont r aven i i l e
pr evzut e n OUG l a ar t . 91
1
al i n. ( 3)
REDUCEREA perioadei (pn la minin 30 de zile):
La cererea motivat a titularului, cu aprobarea efului poliiei rutiere (judeene sau din IGP).
MAJORAREA perioadei (+ 30 de zile) este prevzut pentru :
Neprezentarea contravenientului la poliie pentru a preda permisul, n termen de 5 zile de la ntiinare
(majorare valabil pentru cazurile de suspendare pe 30 sau 60 zile, acordate pentru cumul de puncte de penalizare).
92
E X E MP L E Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a III-a de sanciuni [6-8 p.a.]
+ 4 PUNCTE DE PENALIZARE
1 1 Abat er i al e conduct or ul ui :
Depi r ea cu 31- 40 km/ h a vi t ezei maxi me admi se ;
Ner espect ar ea semni f i ca i ei i ndi cat or ul ui Opr i r e ;
Ner espect ar ea obl i ga i i l or n cazul vehi cul el or r mase n pan / avar i at e ;
Dovada nl ocui t oar e a cer t i f i cat ul ui de nmat r i cul ar e / nr egi st r ar e :
est e f r dr ept de ci r cul a i e ;
ar e val abi l i t at ea expi r at .
Ci r cul a i a noapt ea sau zi ua, pe t i mp de cea , ni nsoar e abundent , pl oai e t or en i al f r
l umi ni sau cu semnal i zar e necor espunzt oar e ++ Q ++ ..I I. (dac se pune n pericol grav sigurana
E X E MP L E Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a IV-a de sanciuni [9-20 p.a.]
+ 6 PUNCTE DE PENALIZARE
1 1 Abat er i al e conduct or ul ui :
Depi r ea cu 41- 50 km/ h a vi t ezei maxi me admi se ;
Schi mbar ea di r ec i ei de mer s spr e st nga, dac pr i n aceast a se ncal c mar caj ul l ongi t udi nal
cont i nuu ;
Pt r under ea nt r - o i nt er sec i e semaf or i zat , dac se pr ovoac bl ocar ea acest ei a ;
Ner espect ar ea i ndi cat oar el or i nst al at e l a t r ecer ea l a ni vel cu cal ea f er at : Tr ecer e l a
ni vel cu o cal e f er at si mpl / dubl , f r bar i er e sau Opr i r e ;
Manevr e i nt er zi se execut at e pe aut ost r ad:
nt oar cer ea i mer sul napoi ;
ci r cul a i a sau st a i onar ea pe spa i ul i nt er zi s ce separ sensur i l e de ci r cul a i e ;
st a i onar ea or i par car ea n al t e l ocur i dect cel e speci al amenaj at e ;
t r aver sar ea pr i n zona medi an sau pe r acor dur i l e di nt r e cel e dou pr i
car osabi l e.
Ner espect ar ea semnal el or agen i l or de CF l a t r ecer i l e l a ni vel ;
Ref uzul de a per mi t e:
i mobi l i zar ea vehi cul ul ui ;
ver i f i car ea t ehni c.
PRELUNGIREA perioadei de suspendare este prevzut pentru:
Nepromovarea testului de cunoatere a regulilor de circulaie - n cazul unor contravenii.
Suspendarea dreptului de a conduce atrage dup sine bineneles, anularea punctelor de penalizare
cumulate pn la data respectiv !
n cazul msurii de siguran privind interzicerea exercitrii profesiei de conductor auto, (prevzut de
Codul penal), perioada de suspendare se dispune pe ntreaga perioad de interzicere.
M M Care sunt contraveniile sancionate cu suspendarea dreptului de a conduce ? Care sunt contraveniile sancionate cu suspendarea dreptului de a conduce ?
93
Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a III-a de sanciuni [ 6-8 p.a.]
+ SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE - 60 zi l e
- Pr i or i t at e neacor dat + Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
- Tr ecer ea pe cul oar ea r oi e a semaf or ul ui + Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
- Depi r e ner egul ament ar + Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
- Ner espect ar ea pr eveder i l or l a t r ecer ea unei col oane of i ci al e ;
- Ci r cul a i a pe cont r asens ( cu excep i a depi r i l or r egul ament ar e) ;
- Ner espect ar ea i nt er di c i ei t empor ar e de ci r cul a i e .
Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a III-a de sanciuni [ 6-8 p.a.]
+ SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE - 60 zi l e
- Pr i or i t at e neacor dat + Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
- Tr ecer ea pe cul oar ea r oi e a semaf or ul ui + Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
- Depi r e ner egul ament ar + Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
- Ner espect ar ea pr eveder i l or l a t r ecer ea unei col oane of i ci al e ;
- Ci r cul a i a pe cont r asens ( cu excep i a depi r i l or r egul ament ar e) ;
- Ner espect ar ea i nt er di c i ei t empor ar e de ci r cul a i e .
Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a II-a de sanciuni [ 4-5 p.a.]
+ SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE - 30 zi l e
- Pr i or i t at e neacor dat vehi cul el or sau pi et oni l or ;
- Tr ecer ea pe cul oar ea r oi e a semaf or ul ui ;
- Depi r e ner egul ament ar ;
- Ner espect ar ea semnal el or, i ndi ca i i l or i di spozi i i l or pol i i st ul ui r ut i er ;
- Depi r ea col oanel or de vehi cul e opr i t e l a semaf or sau l a t r ecer i l e l a ni vel cu cal ea f er at ;
- Acci dent e sol dat e doar cu pagube mat er i al e ner espect ar ea obl i ga i i l or pr evzut e f a de
or ganel e de pol i i e ( anun ar e sau pr ezent ar e i medi at [ v ez i OUG ar t . 79 al i n. ( 2) s au ( 3) ] : ) .
Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a II-a de sanciuni [ 4-5 p.a.]
+ SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE - 30 zi l e
- Pr i or i t at e neacor dat vehi cul el or sau pi et oni l or ;
- Tr ecer ea pe cul oar ea r oi e a semaf or ul ui ;
- Depi r e ner egul ament ar ;
- Ner espect ar ea semnal el or, i ndi ca i i l or i di spozi i i l or pol i i st ul ui r ut i er ;
- Depi r ea col oanel or de vehi cul e opr i t e l a semaf or sau l a t r ecer i l e l a ni vel cu cal ea f er at ;
- Acci dent e sol dat e doar cu pagube mat er i al e ner espect ar ea obl i ga i i l or pr evzut e f a de
or ganel e de pol i i e ( anun ar e sau pr ezent ar e i medi at [ v ez i OUG ar t . 79 al i n. ( 2) s au ( 3) ] : ) .
Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a IV-a de sanciuni [ 9-20 p.a.]
+ SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE - 90 zi l e
- Ref uzul de a permi t e pol i i st ul ui veri f i carea vehi cul ul ui sau a i dent i t i i conduct orul ui / pasageri l or
- Def ec i uni gr ave l a si st emul de f r nar e sau di r ec i e ;
- Neopr i r ea l a t r ecer i l e l a ni vel cu cal e f er at pzi t e
- Depi r ea cumai mul t de 50 km/ h a vi t ezei maxi me admi se ;
- Conducer e sub i nf l uen a al cool ul ui .
Contravenii sancionate cu AMEND prevzut n clasa a IV-a de sanciuni [ 9-20 p.a.]
+ SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE - 90 zi l e
- Ref uzul de a permi t e pol i i st ul ui veri f i carea vehi cul ul ui sau a i dent i t i i conduct orul ui / pasageri l or
- Def ec i uni gr ave l a si st emul de f r nar e sau di r ec i e ;
- Neopr i r ea l a t r ecer i l e l a ni vel cu cal e f er at pzi t e
- Depi r ea cumai mul t de 50 km/ h a vi t ezei maxi me admi se ;
- Conducer e sub i nf l uen a al cool ul ui .
Rspunderea contravenional (II) Rspunderea contravenional (II)
Al t e sanc i uni compl ement are. Msuri t ehni co-admi ni st rat i ve Al t e sanc i uni compl ement are. Msuri t ehni co-admi ni st rat i ve
O O Imobil izarea vehiculului i confiscarea bunuri lor Imobil izarea vehiculului i confiscarea bunuri lor
M M Ce reprezint imobilizarea vehiculului i cnd se dispune aceast msur ? Ce reprezint imobilizarea vehiculului i cnd se dispune aceast msur ?
Imobilizarea unui vehicul se dispune de ctre poliist n cazul svririi unor fapte [ v ez i OUG ar t . 104] :
a) de natur penal ;
b) de natur contravenional.
M M Care sunt contraveniile i infraciunile pentru care Care sunt contraveniile i infraciunile pentru care se dispune imobilizarea vehiculului se dispune imobilizarea vehiculului ? ?

Imobilizarea nceteaz : odat cu nlturarea motivelor care au dus la luarea acestei msuri.
M M Ce bunuri pot fi supuse confiscrii ? Ce bunuri pot fi supuse confiscrii ?
Sunt supuse confiscrii urmtoarele bunuri destinate ori folosite la svrirea contraveniilor:
O O Reinerea permisului de conducere Reinerea permisului de conducere
M M Cnd se reine permisul de conducere ? Cnd se reine permisul de conducere ?
Permisul de conducere poate fi reinut [ v ez i OUG ar t . 98] pentru:
1) 1) svrirea unor contravenii n vederea suspendrii dreptului de a conduce ;
2) 2) svrirea unor infraciuni n vederea anulrii ;
94
II. Contravenii pentru care se dispune imobilizarea vehiculului:
Conduct or ul aut o:
se af l sub i nf l uen a but ur i l or al cool i ce ( i nu ar e un nl ocui t or ) ; (++.S S 90 zi l e 90 zi l e)
nu r espect a t i mpi i de conducer e si de odi hna pr evzu i de l ege ;
r ef uz s se l egi t i meze + + 2pp ;
Se ncal c pr eveder i l e r ef er i t oar e l a:
t r anspor t ul mr f ur i l or per i cul oase ++ 1 ++ _ ;
ci r cul a i a vehi cul el or cu mase i / sau gabar i t e depi t e.
Vehi cul ul condus:
ci r cul f r a avea mont at e pl cu el e de nmat r i cul ar e / nr egi st r ar e ++ 1 ;
ar e o st ar e t ehni c necor espunzt oar e:
pune n per i col gr av si gur an a ci r cul a i ei ++ 1 (++.S S 90 90 zi l e zi l e - pt def ec i uni grave l a di rec i e sau f rnare) ;
det er i or eaz gr av dr umul publ i c ;
det er i or eaz medi ul nconj ur t or ++ 1 .
I mobi li zarea unui vehi cul = scoat erea acestui a n af ara pri i
carosabi l e, (sau ct mai aproape de margi ne) i punerea l ui n i mposi bi l i t atea
de mi care, pri n f ol osi rea unor di spozi ti ve de bl ocare.
1) Mi j l oacel e speci al e de aver t i zar e l umi noas i sonor
( speci f i ce numai vehi cul el or cu RCP) ++ ;
2) Di spozi t i vel e car e per t ur ba f unc i onar ea mi j l oacel or de
supr avegher e a t r af i cul ui ( ant i r adar ) ++ 1 ;
I. Infraciuni pentru care se dispune imobilizarea vehiculului:
Conduct or ul aut o se af l :
sub i nf l uen a st upef i ant el or sau a medi cament el or cu ef ect si mi l ar ( i nu ar e un nl ocui t or ) ++ AA .
Conduct or ul sau unul di nt r e pasager i :
svr et e o f apt de nat ur penal ;
est e ur mr i t pent r u svr i r ea unei i nf r ac i uni .
Vehi cul ul condus:
nu est e nmat r i cul at / nr egi st r at ++ AA ;
ar e numr de nmat r i cul ar e / nr egi st r ar e f al s ++ AA ;
f ace obi ect ul unei f apt e de nat ur penal .
Reinerea permisul ui = msur tehni co- admi ni strati v di spus de
pol i i a ruti er, constnd n l uarea documentul ui di n posesi a unei persoane i
pstrarea acestui a l a sedi ul pol i i ei ruti ere pn l a sol ui onarea cauzei care a
determi nat apl i carea acestei msuri .
3) 3) situaii diverse.
Odat cu reinerea permisului, titularului i se elibereaz dup caz o dovad nlocuitoare cu drept de circulaie
(valabil 15 zile) sau fr drept de circulaie.
I. Reinerea permisului n vederea suspendrii dreptului de a conduce pentru CONTRAVENII :

II. Re i nerea permi sul ui n vederea anul ri i acest ui a pent ru INFRACIUNI :

III. Re i nerea permi sul ui de conducere pent ru si t ua i i DIVERSE :
Restituirea permisului la expirarea perioadei de suspendare sau la ncetarea motivelor pentru care a fost reinut .
O O Reinerea certifi catului i retragerea plcuelor de nmatri culare Reinerea certifi catului i retragerea plcuelor de nmatri culare
M M Care sunt motivele ce duc la reinerea certificatului de nmatriculare ? Care sunt motivele ce duc la reinerea certificatului de nmatriculare ?
Si tuai i n care se rei ne certi fi catul de nmatri cul are :
Documente n neregul:
certificatul nu este preschimbat dup prevederile legale ;
deintorul nu are ncheiat asigurarea auto de rspundere civil ++ _ ;
inspecia tehnic periodic expirat ;
95
Cnd t i t ul ar ul per mi sul ui :
a f ost decl ar at i napt medi cal pent r u a conduce aut ovehi cul e r e i ner ea devi ne
ret ragere ;
1 1 Cnd per mi sul de conducer e:
pr ezi nt modi f i cr i , t er st ur i , adugi r i sau est e det er i or at ;
ar e val abi l i t at ea expi r at ;
NMATRI CULARE - i nf r ac i uni n l egt ur cu nmat r i cul ar ea ;
ALCOOL - i nf r ac i uni pr i vi nd consumul de al cool sau al t e subst an e i nt er zi se ;
PERMI S - i nf r ac i uni n l egt ur cu per mi sul de conducer e ;
ACCI DENT - i nf r ac i uni n l egt ur cu acci dent el e de ci r cul a i e ;
DI VERSE - al t e i nf r ac i uni .
A A
N
U
L
A
R
N
U
L
A
R
E E

A A
N
U
L
A
R
N
U
L
A
R
E E

1 1 Svr i r ea unor cont r aven i i l a car e s- au apl i cat punct e de penal i zar e, dac s- au cumul at
mi ni m 15 15 pp pp
1 1 Svr i r ea unei cont r aven i i di nt r e cel e car e det er mi n suspendar ea dr ept ul ui de a
conduce:
pe o dur at de 30 zile 30 zile:
P PRI ORI TATE - neacor dat vehi cul el or sau pi et oni l or ;
S SEMAFOR t r ecer ea pe cul oar ea r oi e ;
D DEPI RE ner egul ament ar ;
P POLI I ST - ner espect ar ea semnal el or, i ndi ca i i l or, di spozi i i l or acest ui a ;
D DEPI RE a col oanel or de vehi cul e opr i t e l a semaf or sau l a cal ea f er at ;
A ACI DENT sol dat cu pagube mat er i al e - pent r u nepr ezent ar ea i medi at l a pol i i e
1 1 pe o dur at de 60 zile 60 zile:
P PRI ORI TATE - neacor dat vehi cul el or sau pi et oni l or + Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
S SEMAFOR t r ecer ea pe cul oar ea r oi e + Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
D DEPI RE - ner egul ament ar + Acci dent ( cu pagube mat er i al e) ;
C COLOANE of i ci al e - ner espect ar ea pr eveder i l or l a t r ecer ea acest or a ;
C CONTRASENS - ci r cul a i a pe cont r asens ( cu excep i a depi r i l or r egul ament ar e) ;
I I NTERDI CI E t empor ar de ci r cul a i e - ner espect at .

1 1 pe o dur at de 90 zile 90 zile:
P POLI I ST - r ef uzul de a- i per mi t e ver i f i car ea vehi cul ul ui sau a i dent i t i i per soanel or ;
D DEFECI UNI gr ave l a di r ec i e sau f r nar e ;
C CALE FERAT neopr i r ea l a t r ecer i l e l a ni vel pzi t e ;
SS U S P E N D A R EU S P E N D A R E
SS U S P E N D A R EU S P E N D A R E
Retragerea permisului = msur tehnico-administrativ dispus de poliie,
n baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical,
constnd n reinerea documentului i interzicerea dreptului de a conduce
autovehicule.
Reinerea certificatului = msur tehni co-admi ni strati v di spus de
pol i i e, constnd n l uarea documentul ui di n posesi a unei persoane i pstrarea
acestui a l a sedi ul pol i i ei pn l a sol ui onarea cauzei care a determi nat
apl i carea msuri i .
datele din certificat nu corespund cu caracteristicile tehnice ale vehiculului ++ _ ;
vehiculul nu a fost radiat din circulaie n situaiile prevzute ++ _.
1 1 Starea tehnic a vehiculului necorespunztoare :
vehiculul are lips elemente de caroserie sau aceasta este deteriorat vizibil ;
scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant ++ ( I I. ) ;
elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare
prezint uzuri pronunate ori nu sunt compatibile ++ ( I I. )
zgomot n mers sau staionare peste limita legal admis ;
noxe poluante peste limitele legale admise ++ ( I I. ) ;
anvelope diferite de cele prevzute n cartea de identitate, defecte sau uzate (peste limita de
1,6 mm n canalele profilului benzii de rulare) ++ ( I I. ) ;
vehiculul circul noaptea fr faruri, lmpi de semnalizare, dispozitive de iluminare-
semnalizare luminoas, mijloace fluorescent-reflectorizante ++ 4pp ++ ( I I. ) ;
vehiculul circul cu defeciuni majore la iluminare-semnalizare ++ ( I I. ) ;
mecanismul de direcie uzat peste limit (joc la volan peste 15) ++ (.S S ) ++ I I. ;
sistemul de frnare defect (serviciu sau ajutor) ++ (.S S ) ++ ( I I. ) .
1 1 Autovehiculul are aplicate / montate:
pe parbriz, lunet, geamuri laterale:
afie, reclame ;
folii neomologate i/sau nemarcate corespunztor ;
accesorii ;
pe partea frontal i / sau posterioar:
afie, nscrisuri, reclame ;
dispozitive sau accesorii neomologate ++ ( I I. ) ;
plcue de nmatriculare:
nestandardizate ++ _ + + C C ;
cu dispozitive de iluminare neomologate ++ _;
una dintre plcue nu este montat ++ 6pp ++ ( I I. ) .
1 1 Nu sunt respectate prevederile la transportul produselor periculoase ++ _ ++ I I
P P.
1 1 Lipsa dotrilor obligatorii pe autovehiculele COAL.
Not a i i : Not a i i :
pp - puncte de penalizare ;
_ - poliistul retrage i plcuele de nmatriculare ;
.S S - se suspend temporar dreptul de a conduce autovehicule ;
C C - se confisc bunurile destinate ori folosite la svrirea contraveniilor ;
I I. - poliistul ia msuri pentru imobilizarea vehiculului .
Odat cu reinerea certificatului, titularului i se elibereaz dup caz o dovad nlocuitoare:
- cu drept de circulaie (valabil 15 zile) sau fr drept de circulaie.
Dac reinerea certificatului este combinat cu interzicerea dreptului de a folosi vehiculul pe
drumurile publice, atunci msura se numete retragere.
Restituirea certificatului de nmatriculare se face la ncetarea motivului pentru care a fost reinut .
M M Care sunt motivele care duc la retragerea plcuelor cu numerele de nmatriculare ? Care sunt motivele care duc la retragerea plcuelor cu numerele de nmatriculare ?
Plcuele de nmatriculare se retrag de ctre organele de poliie, odat cu reinerea certificatului de
nmatriculare (1 ), n urmtoarele situaii:
1 1 Documente n neregul:
deintorul nu are ncheiat asigurarea auto de rspundere civil ;
datele din certificat nu corespund cu caracteristicile tehnice ale vehiculului ;
vehiculul nu a fost radiat din circulaie n situaiile prevzute.
1 1 Autovehiculul are aplicate / montate:
plcue de nmatriculare:
nestandardizate ++ C C ;
cu dispozitive de iluminare neomologate.
96
+ dac restrng vizibilitatea att
din interior, ct i din exterior
+ dac mpiedic ori diminueaz eficacitatea
dispozitivelor de iluminare-semnalizare
ori citirea numrului de nmatriculare
+ putnd provoca desprinderea
remorcii sau dezechilibrarea
ansamblului
Retragerea plcuelor de nmatriculare = msur tehni co-
admi ni strati v di spus de pol i i e, constnd n demontarea pl cuel or de pe
vehi cul i pstrarea l or l a sedi ul pol i i ei pn l a ncetarea cauzel or care au dus
l a apl i carea acestei msuri
1 1 Nu sunt respectate prevederile la transportul produselor periculoase ++ I I
P P.
Redobndi rea pl cu el or de nmat r i cul ar e se f ace l a ncet ar ea mot i vel or pent r u car e au f ost
r et r ase (cu excep i a cel or car e nu cor espund st andar del or, sau ut i l i zat or ul ui vehi cul ul ui ) .
97
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

S-ar putea să vă placă și