Sunteți pe pagina 1din 1

EXERCIII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA II : Auditul statutar i alte misiuni de audit i certificare (14 exerciii)

) 1. Definiti riscul inerent in audit si nominalizati factorii de evaluare a riscului inerent 2. Definiti si exemplificati riscul legat de control 3. Definiti si exemplificati riscul de nedetectare 4. In vederea evaluarii riscurilor legate de control intocmiti un chestionar pentru evaluarea controlului intern 5. In vederea evaluarii riscurilor juridice intocmiti un chestionar pentru consilierul juridic. 6. In vederea evaluarii riscurilorde piata intocmiti un chestionar pentru personalul de marketing. 7. Exemplificati riscurile legate de IT. 8. Definiti termenul de prag de semnificatie. 9. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiului continuitatii activitatii. 10. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul separarii exercitiilor financiare. 11. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul principiul prudentei. 12. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere? 13. Nominalizati si exemplificati cinci tehnici de audit pentru obtinerea probelor de audit. 14. Probele de audit sunt mai credibile atunci cand: a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii