Sunteți pe pagina 1din 57

DOCUMENTAREA AUDITULUI PROIECTELOR CO-FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE

SMARANDA STREANGA DIRECTOR SERVICII TRAINING BDO

Pag 1

CUPRINS
Introducere fonduri structurale
Misiuni de verificare: proiecte co-finantate din fonduri structurale - ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare - ISA 805 Considerente speciale-audituri ale componenetelor individuale ale situatiilor financiare - ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele decat auditurile sau revizuirile informatiilor financiare istorice

Documentarea dosarului misiunii

CUPRINS
Introducere fonduri structurale Misiuni de verificare a proiectelor co-finantate din fonduri structurale - ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare - ISA 805 Considerente speciale-audituri ale componenetelor individuale ale situatiilor financiare - ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele decat auditurile sau revizuirile informatiilor financiare istorice Documentarea dosarului misiunii

INTRODUCERE FONDURI STRUCTURALE


Planul National de Dezvoltare 2007-2013
- Politica de coeziune - Politica agricola - Politica comuna de pescuit

CUPRINS
Introducere fonduri structurale Misiuni de verificare a proiectelor co-finantate din fonduri structurale - ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare - ISA 805 Considerente speciale-audituri ale componenetelor individuale ale situatiilor financiare - ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele decat auditurile sau revizuirile informatiilor financiare istorice
Documentarea dosarului misiunii

OBIECTUL ANGAJAMENTULUI
Cererea de Rambursare a Cheltuielilor (intermediare/finale)
Exactitate

Realitate

Eligibilitate

Legalitate

ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare

Pag 7

OBIECTIV (1/2)

Obiectivul unei misiuni privind procedurile convenite il constituie efectuarea de catre auditor a procedurilor ce tin de natura unui audit asupra carora auditorul, entitatea si oricare terte parti indreptatite au convenit, precum si raportarea de catre auditor a constatarilor efective Nu se exprima nici o asigurare, utilizatorii raportului urmand sa evalueze procedurile si concluziile Raportul este adresat in mod strict acelor parti care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate

Page 8

OBIECTIV (2/2)

Misiunile pot fi realizate asupra:

- Unor elemente individuale - Componente ale setului de situatii financiare - Setul de situatii financiare, etc.

Page 9

CERINTE ETICE
Respectarea principiilor de etica: Integritate Obiectivitate Competenta profesionala Confidentialitate Conduita profesionala

Independenta nu este o cerinta in principiu, dar in cazul in care este afectata, situatia va fi mentionata in raport.

Page 10

SCRISOAREA DE ANGAJAMENTTERMENII MISIUNII


Natura misiunii si scopul declarat Invocarea standardului ISRS 4400 si precizarea ca misiunea nu reprezinta un audit (revizuire) si nu ofera nici o asigurare

Identificarea informatiilor financiare asupra carora se vor aplica procedurile agreate Natura, durata si intinderea procedurilor specifice Forma anticipata a raportului constatarilor efective Limitarile in distribuirea raportului constatarilor efective
Page 11

PLANIFICARE
Trebuie aplicate cerintele standardelor privind planificarea si documentarea misiunii (colectarea probelor).
Eficacitate

Page 12

DOCUMENTARE

Aspectele cele mai importante

Probele

Care sustin raportul de constatari efective si conformitatea cu cerintele ISRS 4400

Page 13

PROCEDURI SI PROBE
Auditorul trebuie sa efectueze procedurile asupra carora s-a convenit si sa foloseasca probele obtinute pentru raport
Procedurile aplicabile pot fi: Investigari si analize Recalculari, comparari / alte verificari ale acuratetei datelor Observari Inspectii Confirmari

Page 14

RAPORTARE
Raportul trebuie sa descrie scopul si procedurile aplicabile asupra carora partile au convenit. Raportul de constatari efective trebuie sa contina: Titlul (exRaport de constatari efective) Destinatarul (clientul) Identificarea informatiilor asupra carora au fost aplicate procedurile convenite Identificarea scopului pentru care s-au efectuat procedurile convenite Mentionarea standardului ISRS 4400 Mentiuni privind independenta Descrierea procedurilor specifice efectuate Constatarile efective, pe fiecare procedura (obiectiv) Procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire, si de aceea nu se exprima nici o asigurare Daca auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire, ar fi putut aparea alte probleme care ar fi fost raportate Raportul este adresat in mod strict acelor parti care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate Data raportului Adresa si semnatura auditorului

Page 15

ISA 805 Considerente specialeaudituri ale componenetelor individuale ale situatiilor financiare

Pag 16

SCOP
ISA 805 trateaza considerentele speciale in aplicarea ISA-urilor din seria 100-700 la un singur set de situatii financiare sau a unui element, cont sau aspect al unei situatii financiare pregatite in conformitate cu un cadru de raportare general sau cu unul cu scop special. OBIECTIV Obiectivul auditorului este acela de a aborda in mod adecvat considerentele specifice care sunt relevante pentru: - Acceptarea misiunii - Planificarea si efectuarea misiunii - Formarea unei opinii si raportea cu privire la situatia financiara individuala sau la elementul specific, contul din cadrul unor situatii financiare
Page 17

CONSIDERENTE AFERENTE ACCEPTARII MISIUNII


Aplicarea ISA-urilor conform ISA 200 auditorul trebuie sa se conformeze cu toate ISA-urile, in masura in care sunt relevante pentru audit, in mod exceptional putand sa se abata de la o cerinta, efectuand proceduri alternative
Acceptabilitatea cadrului de raportare financiara masura in care acesta furnizeaza prezentari adecvate de informatii si satisfac nevoile utilizatorilor tinta Formularea opiniei auditorul trebuie sa ia in considerare masura in care forma asteptata a opiniei (conf ISA 700) este adecvata din perspectiva cadrului de raportare aplicabil

Page 18

FORMULAREA OPINIEI
Factorii care pot afecta formularea opiniei includ:
- Masura in care cadrul de raportare fin aplicabil este limitat la intocmirea unui set complet de situatii financiare - Masura in care componenta individuala a sit fin se va conforma integral acelor cerinte ale cadrului general si daca sunt necesare informatii suplimentare pentru realizarea prezentarii fidele - Rationamentul profesional al auditorului

Page 19

CONSIDERENTE PENTRU PLANIFICAREA SI EFECTUAREA AUDITULUI


Auditorul trebuie sa adapteze toate ISA-urile relevante auditului, dupa cum este necesar in circumstantele misiunii atunci cand se aplica unui audit al unei singure componente a sit fin Chiar daca auditorul poate utiliza probele de audit obtinute ca parte din auditul setului complet de sit fin, ISA-urile cer ca auditorul sa planifice si sa efectueze auditul componentei sit fin in vederea obtinerii de probe de audit suficiente si adecvate

Auditorul va trebui sa efectueze proceduri in cazul elementelor sit fin interconectate astfel incat sa atinga obiectivele auditului
Pragul de semnificatie pentru o componenta a sit fin poate fi mai scazut decat pentru setul complet de sit fin
Page 20

FORMULARE UNEI OPINII SI CONSIDERENTE LEGATE DE RAPORTARE


Atunci cand se formeaza o opinie si cand se raporteaza cu privire la situatiile financiare cu scop special, auditorul va aplica cerintele din ISA 700.
Auditorul trebuie sa exprime o opinie separata pentru fiecare misiune ex: asupra unui set de sit fin cat si asupra unei componente a sit fin Auditorul trebuie sa diferentieze opinia asupra unei componente de opinia asupra unui set complet de sit fin. Daca auditorul nu este convins de aceasta diferentiere nu se va emite raport separat asupra componentei sit fin

Page 21

OPINIA MODIFICATA
Daca opinia din raportul auditorului asupra unui set complet de sit fin este modificata, auditorul trebuie sa determine daca trebuie modificata si opinia cu privire la componenta individuala a sit fin, sau sa includa un paragraf de observatii sau un paragraf explicativ in raportul sau Daca auditorul exprima o opinie contrara sau se afla in imposibilitatea exprimarii unei opinii la nivelul unui set de sit fin, conf ISA 705 auditorul nu poate exprima o opinie nemodificata asupra unei COMPONENTE a sit fin. Daca auditorul exprima o opinie contrara sau se afla in imposibilitatea exprimarii unei opinii la nivelul unui set de sit fin, poate emite o opinie nemodificata pentru un ELEMENT al sit fin daca: - auditorului nu ii este interzis prin lege - opinia asupra elementului nu este publicata alaturi de raportul care contine opinia contrara sau neexprimata -elementul respectiv nu constituie o parte semnificativa din setul complet de sit fin
Page 22

ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele decat auditurile sau revizuirile informatiilor financiare istorice

Pag 23

OBIECTIV
Scopul standardului este de a stabili principii de baza si proceduri esentiale pentru profesionistii contabili in practica publica pentru efectuarea de misiuni de asigurari, altele decat cele reglementate prin ISA si ISRE. Obiectivul unei misiuni de asigurare rezonabila - Reducerea riscului unei misiuni la un nivel acceptabil de scazut ca baza pentru o forma pozitiva de exprimare a unei concluzii
Obiectivul unei misiuni de asigurare limitata - Reducerea riscului unei misiuni de asigurare la un nivel acceptabil, ca baza pentru o forma negativa de exprimare a unei concluzii

Page 24

Asigurare

Risc

Asigurare limitata

Asigurare rezonabila

Raport

CERINTE
Practicianul trebuie sa respecte ISAE si alte standarde relevante ISAE in contextul Cadrului general international pentru misiuni de asigurare Cerinte de etica - Practicianul trebuie sa respecte Codul etic al profesionistilor contabili emis de IFAC Controlul calitatii - Practicianul trebuie sa implementeze proceduri de controlul calitatii care sunt aplicabile fiecarei misiuni - Conformitate cu prevederile ISQC 1

ACCEPTAREA SI CONTINUAREA MISIUNII


Practicianul trebuie sa accepte/continue o misiune de asigurare doar daca: Obiectul misiunii este responsabilitatea unei parti, alta decat utilizatorii carora li se adreseaza, sau practicianul. Pe baza cunoasterii preliminare a imprejurarilor misiunii, practicianul nu sesizeaza nimic care sa indice ca cerintele ISAE sau ale Codului nu sunt respectate

Echipa de audit poseda competentele profesionale necesare

CONVENIREA TERMENILOR MISIUNII


Practicianul trebuie sa ajunga la un acord privind termenii misiunii impreuna cu partea angajatoare, printr-o scrisoare de misiune sau alta forma adecvata de contract In cazul unei cereri de modificare a misiunii, practicianul va analiza gradul de adecvare a solicitarii si nu va opera modificarea fara o justificare rezonabila

PLANIFICAREA SI EFECTUAREA MISIUNIIPlanificarea adecvata ajuta la: Identificarea domeniilor importante ale misiunii si tratarea adecvata a acestora Identificarea problemelor potentiale legate de timp, organizare si managementul misiunii Desemnarea adecvata a atributiilor membrilor echipei misiunii Facilitarea conducerii, supravegherii si revizuirii misiunii Coordonarea activitatii desfasurate de alti practicieni si experti Principalele aspecte ce urmeaza a fi analizate: Termenii misiunii Caracteristicile problematicii si criteriile identificate Procesul misiunii si posibilele surse de probe Intelegerea entitatii si a riscurilor Identificarea utilizatorilor vizati si nevoile lor Analizarea pragului de semnficatie si a riscului misiunilor de asigurare Cerintele de personal si de experienta Natura si gradul de implicare a expertilor

PLANIFICAREA SI EFECTUAREA MISIUNII


Planificarea este un proces continuu si repetitiv Practicianul poate sa revizuiasca pe parcursul misiunii strategia generala si planul misiunii, ca urmare a unor evenimente neasteptate Planificarea se efectueaza cu o atitudine de scepticism profesional Practicianul trebuie sa obtina o intelegere suficienta a problematicii si imprejurarilor misiuni, pentru - a identifica si evalua riscul de denaturare a informatiilor - a proiecta si efectua alte proceduri de adunare a probelor - pentru a avea un cadru de referinta pentru exercitarea rationamentului profesional pe toata durata misiunii

EVALUAREA GRADULUI DE ADECVARE A PROBLEMATICII


Caracteristicile unei problematici adecvate: - Identificabila si masurabila in consecvent, pe baza criteriilor - Informatiile ce o privesc pot face obiectul unor proceduri de obtinere de probe suficiente adecvate in sustinerea unei concluzii de asigurare rezonabila sau limitata - Caracteristici relevante pentru utilizatorii carora le este adresat Daca dupa acceptarea misiunii practicianul ajunge la concluzia ca problematica nu este adecvata: - Exprima o concluzie cu rezerve sau contrara - Declara imposibilitatea exprimarii unei concluzii - Se poate retrage din misiune

EVALUAREA GRADULUI DE ADECVARE A CRITERIILOR


Practicianul trebuie sa evalueze gradul de adecvare a criteriilor (prestabilite sau elaborate in mod specific) pentru a evalua sau aprecia o problematica. Caracteristicile unor criterii adecvate: - Relevanta - Completitudine - Credibilitate - Neutralitate - Inteligibilitate Daca dupa acceptarea misiunii practicianul ajunge la concluzia ca acele criterii nu sunt adecvate: - Exprima o concluzie cu rezerve sau contrara - Declara imposibilitatea exprimarii unei concluzii - Se poate retrage din misiune

PRAGUL DE SEMNIFICATIE

Practicianul analizeaza pragul de semnficiatie pentru: - Determinarea naturii, momentului si ariei de cuprindere a procedurilor de strangere a probelor - Evaluarea gradului de denaturare a informatiilor referitoare la problematica Analiza pragului de semnificatie se face in contextul factorilor cantitativi si calititativi cum ar fi magnitudinea relativa, natura si magnitudinea efectului acestor factori asupra evaluarii si masurarii problematicii si interesele utilizatorilor vizati

RISCUL MISIUNILOR DE ASIGURARE


Practicianul trebuie sa reduca riscul misiunii de asigurare la un nivel acceptabil de scazut in imprejurarile misiunii.

Riscul este mai mare intr-o misiune de asigurare limitata decat intr-o misiune cu asigurare rezonabila, din cauza naturii, momentului si ariei de cuprindere a procedurilor efectuate.
Asigurare limitata

Asigurare rezonabila

RISCUL MISIUNILOR DE ASIGURARE


Componente Riscul inerent Riscul de control Riscul de nedetectare Risc de audit= RI X RC X RN

RI RC

RN

Page 35

UTILIZAREA ACTIVITATII UNUI EXPERT


Practicianul poate apela la un expert atunci cand misiunea solicita cunostinte si aptitudini specializate in colectarea si evaluarea probelor Practicianul si expertul trebuie sa posede competenta si cunostinte adecvate despre problematica si criteriile utilizate
Practicianul trebuie sa fie implicat in misiune si sa inteleaga activitatea expertului astfel incat sa accepte responsabilitatea pentru concluzia referitoare la problematica respectiva

UTILIZAREA ACTIVITATII UNUI EXPERT


Practicianul trebuie sa aiba cunostinte rezonabile despre activitatea expertului pentru a: - Defini obiectivele activitatii desemnate si modul in care aceasta se coreleaza cu obiectivul misiunii - Analiza caracterul rezonabil al ipotezelor, metodelor si surselor de date utilizate de expert - Analiza caracterul rezonabil al constatarilor expertului in raport cu circumstantele misiunii si concluziile practicianului Practicianul trebuie sa evalueze suficienta si gradul de adecvare a probelor oferite de expert prin analizarea: - Competentei profesionale - Caracterului rezonabil al ipotezelor, metodelor si surselor de date utilizate de experti - Caracterul rezonabil si semnificiatiei constatarilor expertului in raport cu circumstantele misiunii si concluzia practicianului

OBTINEREA PROBELOR (1/3)


Practicianul trebuie sa obtina suficiente (aspect cantitativ) probe adecvate (aspect calitativ) care sa stea la baza concluziei
Practicianul foloseste rationamentul profesional si exercita scepticimsul profesional in evaluarea:
- Cantitatii probelor - Calitatii probelor - Credibilitatii informatiilor

OBTINEREA PROBELOR (2/3)


Obtinerea de probe suficiente si adecvate reprezinta un proces repetitiv, sistematic in cadrul misiunii, care implica:

Obtinerea unei intelegeri a problematicii, inclusiv a controalelor interne


Evaluarea riscului de denaturare a informatiilor primite Elaborarea raspunsurilor generale si determinarea naturii, momentului si intinderii

procedurilor
Efectuarea procedurilor ulterioare, care raspund la riscurile identificate: Inspectie Confirmare Observare Recalculare Proceduri analitice Intervievari Testarea eficientei operationale si a controalelor

Evaluarea suficientei si gradului de adecvare a probelor

OBTINEREA PROBELOR (3/3)


Misiunea de asigurare ofera doar o asigurare rezonabila si nu una absoluta datorita unor factori precum: - Folosirea testarii selective - Limitarilor inerente ale controlului intern - Probele puse la dispozitie practicianului sunt mai degraba persuasive decat conclusive - Folosirea rationamentului in strangerea si evaluarea probelor si formarea concluziilor pe baza lor - Caracteristicile problematicii

DECLARATIILE PARTII RESPONSABILE


Practicianul trebuie sa obtina declaratii (in scris sau verbale) de la partea responsabila, insa acestea nu pot inlocui alte probe, care in mod obisnuit sunt disponibile
In lipsa unei declaratii scrise, practicianul poate: - Formula o concluzie cu rezerve - Declara imposibilitatea exprimarii unei concluzii datorita limitarii ariei de aplicabilitate a misiunii - Include o restrictie cu privire la folosirea raportului de asigurare Practicianul trebuie: - Sa evalueze credibilitate si conformitatea declaratiilor cu alte probe obtinute - Sa analizeze daca cei care fac declaratii sunt bine informati in legatura cu anumite aspecte - Sa obtina probe coroborante in cazul unei misiuni de asigurare rezonabila

EVENIMENTE ULTERIOARE
Practicianul trebuie sa analizeze efectul evenimentelor ulterioare (daca este relevant) asupra: - Problematicii avute in vedere - Raportului, pana la data raportului de asigurare Analiza depinde de: - Probabilitatea impactului - Gradul de adecvarea a concluziilor practicianului

DOCUMENTATIE
Practicianul trebuie sa documenteze aspectele importante pentru furnizarea probelor: - in vedere sustinerii concluziei exprimate in raport - Privind executarea misiunii de asigurare in conformitate cu standardele aplicabile

Documentatia va include: - Inregistrarea tuturor rationamentelor facute de practician asupra aspectelor semnificative - Concluziile rationamentului sau profesional - Fapte relevante cunoscute la momentul concluziei
Documentatia trebuie sa fie suficienta, astfel incat sa permita unui alt practician intelegerea muncii efectuate

INTOCMIREA RAPORTULUI DE ASIGURARE


Practicianul trebuie sa decida daca au fost obtinute probe adecvate si suficiente pentru sustinerea concluziei exprimate in raportul de asigurare. Raportul trebuie sa fie in scris si trebuie sa contina o exprimare clara a concluziei practicianului in legatura cu problematica analizata. Raportul poate fi intocmit in: - Forma scurta, care contine doar elementele de baza - Forma lunga, care descriu in detalii termenii misiunii, criteriile folosite, rezultate si chiar recomandari

CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE


Raportul de asigurare trebuie sa includa urmatoarele elemente de baza:

Titlu
Destinatar O identificare si o descriere a informatiilor analizate si atunci cand e cazul, problematica, spre ex: Perioada de timp supusa evaluarii Numele entitatii sau al componentei entitatii la care se refera problematica Explicarea caracteristicilor problematicii sau a informatiilor pe care posibilii utilizatori trebuie sa le cunoasca

Declaratiile partii responsabile, daca concluzia practicianului face referire la acestea Identificarea criteriilor pe baza carora a fost evaluata sau cuantificata problematica. Se poate prezenta: Sursa criteriilor (legi, reglementari, publicatii ale organismelor autorizate) Metodele de cuantificare Interpretari semnificative Daca au fost modificari ale metodelor de cuantificare folosite

CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE


- O descriere a oricaror limitari semnificative, inerente asociate cu evaluarea sau cuantificarea problematicii pe baza criteriilor - O declaratie care restrictioneaza folosirea raportului de asigurare doar de catre cei desemnati sau pentru scopul respectiv (daca este cazul) - O declaratie pentru a identifica partea responsabila si pentru a descrie responsabilitatile partii responsabile si cele ale practicianului - O declaratie ca misiunea a fost efectuata in conformitate cu ISAE - Un rezumat al activitatii desfasurate - Concluzia practicianului - Data raportului de asigurare - Numele firmei sau al practicianului si o locatie specifica

CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE Concluzia practicianului


Acolo unde este adecvat, concluzia trebuie sa informeze utilizatorii desemnati de contextul in care trebuie citita concluzia practicianului. Exemplu: Aceasta concluzie a fost obtinuta pe baza si face obiectul limitarilor inerente subliniate in alta parte in acest raport independent de asigurare

CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE Concluzia practicianului

Misiune asigurare rezonabila

Forma pozitiva

Exemplu: In opinia noastra, controlul intern este eficient, sub toate aspectele semnificative, bazat pe criteriile XYZ sau In opinia noastra, afirmatiile partii responsabile conform carora controlul intern este eficient, sub toate aspectele semnificative, bazat pe criteriile XYZ sunt corect declarate

CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE


Concluzia practicianului

Misiune asigurare limitata

Forma negativa

Exemplu: Bazandu-ne pe activitatea descrisa in acest raport, nu am sesizat nimic care sa ne faca sa credem ca controlul intern nu este eficace, sub toate aspectele semnificative, bazandu-ne pe criteriile XYZ
sau Bazandu-ne pe activitatea noastra descrisa in acest raport nu am sesizat nimic care sa ne faca sa credem ca afirmatiile partii responsabile conform carora controlu intern este eficace, sub toate aspectele semnificative, avand la baza criteriile XYZ nu sunt corect declarate

CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE


Concluzia practicianului cu rezerve, concluzii contrare si declararea imposibilitatii exprimarii unei concluzii (1/2)
O concluzie cu rezerve se exprima atunci cand efectul unui aspect nu este atat de semnificativ sau inselator incat sa necesite o concluzie contrara sau declararea imposibilitatii de exprimare a unei concluzii (cu exceptia) Practicianul nu poate exprima o concluzie fara rezerve daca: - Exista o limitare a ariei de aplicabilitate a activitatii sale, o restrictie din partea partii responsabile sau angajatoare - Concluzia este formulata in termenii partii responsabile si afirmatia nu este corect declarata sau a identificat ca informatiile contin denaturari semnficative

- Concluzia este formulata direct in termenii problematicii, iar informatia contine denaturari semnificative

CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE


Concluzia practicianului cu rezerve, concluzii contrare si declararea imposibilitatii exprimarii unei concluzii (2/2)
Daca dupa acceptarea misiunii practicianul descopera ca nu sunt adecvate criteriile sau problematica nu este adecvata pentru o misiune de asigurare, trebuie sa exprime: - O concluzie cu rezerve sau contrara atunci cand alegerea unor criterii inadecvate sau o problematica inadecvata ar putea induce in eroare utilizatorii desemnati - O concluzie cu rezerve sau declararea imposibilitatii exprimarii unei concluzii in alte cazuri

ALTE RESPONSABILITATI DE RAPORTARE


Practicianul trebuie sa analizeze alte responsabilitati de raportare, inclusiv adecvarea comunicarii celor insarcinati cu guvernanta a aspectelor relevante, de interes pentru guvernanta, care reies din misiunea de asigurare Guvernanta = rolul persoanelor carora le este incredintata supravegherea, controlul si conducerea unei parti responsabile Daca partea angajatoare este diferita de partea responsabila, poate sa nu fie adecvat sa se comunice direct cu partea responsabila sau cu persoanele insarcinate cu guvernanta peste partea responsabila. Aspecte relevante = aspecte ce apar din misiunea de asigurare si in opinia practicianului sunt importante si relevante

CUPRINS
Introducere fonduri structurale Misiuni de verificare a proiectelor co-finantate din fonduri structurale - ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare - ISA 805 Considerente speciale-audituri ale componenetelor individuale ale situatiilor financiare - ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele decat auditurile sau revizuirile informatiilor financiare istorice
Documentarea dosarului misiunii

DOCUMENTARE (1/3)

DOCUMENTARE (2/3)

DOCUMENTARE (3/3)

Multumesc