Sunteți pe pagina 1din 2

TEST nr.

4 Subiectul I: Principiul soluionrii panice a difirendelor internaionale


1.1 Definii principiul soluionrii panice a difirendelor internaionale Principiul solutionarii panice a diferendelor internationale. Principiu fundamental DIP care reglementeaza diferendele internationale pe cale panica,pentru a nu fi pusa in pericol pacea si securitatea internationala si justitia. Reprezinta o norma Jus cogens de la care nu se poate face abatere,care are ca scop,reglementarea diferendelor,conflictelor internationale pe cale pasnica,astfel incit relatiile dintre state sa duca spre un progres in interesul omenirii. 1.2 Analizai evoluia istoric i codificarea principiului In evul mediu statele utilizau frecvent medierea,arbitrajul si concilierea.Reguli de drept international stabilite prin tratatele multilaterale apar abia la sfirsitul sec 19, cu prilejur conferintelor de pace de la Haga din 1899 si 1907.Insa atita timp cit dreptul international nu interzicea razboiul si cit timp recurgerea la forta era permisa,solutionarea pasnica nu putea sa aiba decit un caracter subsidiar si sporandic. Dupa infiintarea ligii natiunilor sau reglementat o serie de instrumente juridice internationale,care au consacrat principiul nerecurgerii la forta si la amenintarea cu forta,acesta avind caracter de norma imperativa. Principiul dat sia cunoscut o consacrare cruciala in Carta ONU 1945.De altfel acest principiu reprezinta si unul dintre scopurile ONU,adica infaptuirea prin mijloace pasnice si in conformiutate cu principiile justitiei si dreptului international. Cu prilejul codificarii DI,principiul solutionarii pasnice a diferendelor internationale,cunoaste importante dezvoltari.De ex urmeaza Declaratia Adunarii Generale ONU asupra principiilor de drept international,Actul Final de la Helsinki 1975,Declaratia de la Manilla cu privire la reglementarea pasnica a diferendelor internationale 1982. Astazi principiul dat,are o importanta deosebit de mare din considerentul solutionarii problemelor internationale fara a recurge la forta,astfel neavind de suferit nici pacea si securitatea internationala si nici natiunea. 1.3 Evaluai coninutul juridic al principiului Conform Actului Final Helsinki75 ,Statele vor reglementa diferendele internationale dintre ele prin mijloace pasnice,astfel incit sa nu fie puse in peicol pacea si securitatea internationala si justitia. Ele se vor stradui cu buna-credinta si intr-un spirit de cooperare sa ajunga la o solutie rapida si echitabila pe baza dreptului international. In acest scop ele vor recurge la mijloace ca negocierea ,ancheta,medierea ,concilierea ,arbitrajul,reglementarea judiciara sau la alte mijloace pasnice la alegerea lor,inclusiv orice procedura de reglementare convenita prealabil diferendelor la care sunt parti. In cazul in care nu se ajunge la o solutie prin folosirea unuia din mijloacele pasnice de mai sus,partile in difered vor continua sa caute un mijloc reciproc ,acceptabil pentru a reglementa pasnic diferednul. Statele participante,parti la un diferend intre ele,precum si celelalte participante,se vor abtine de la orce actiune care au putea agrava situatia astfel incit sa puzna in pericol mentinerea pacii si securitatii internationale si prin aceasta sa faca mai dificila reglementarea pasnica a diferendului. Astfel Declaratia din 1982 cu privire la reglementarea pasnica a diferendelor internationale,prevede obligatia statelor dea actiona cu buna credinta in relatiile dintre ele pentru a evita ivirea de diferente,urmind sa traiasca in pace.

Subiectul II: Regimul juridic al strinilor


2.1 Definii regimul juridic al strinilor

Strainul conform legilatiei internationale si conform doctrinei de specialitate reprezinta persoanele care au cetatenia altor state si se afla pe teritoriul altui stat a carui cetatenie nu o are. Conform legii cu privire la regimul juridic al cetatenilor straini si al apatrizilor RM-se considera cetatean strain persoana care nu are cetatenia RM dar care are dovada apartenentei sale la un alt stat. 2.2 Analizai principiile regimului juridic al strinilor. In practica si teoria dreptului international se intilnesc 4 forme principale ale conditiei juridice a strainului: A)regimul national-potrivit acestui principiu,strainii,in conditiile legii dispun de drepturi civile si fundamentale,extrem de rar si de drepturi politice.Regimul national este stabilit si strainilor din tara noastra,art 19Constituie,care spune ca strainii si apatrizii au aceleasi drepturi si indatoriri ca si cetatenii RM,cu exceptii prevazute de lege.In columbia de ex cetatenii spanioli au dreptul dea participa la alegeri insa nu dea candida. B)Regimul special-prin care strainilor li se acorda numai acele drepturiu prevazute in mod expres de legi interne si tratate internationale,de ex dreptul dea intra liber intro tara fara vize si fara pasaport. C)Regimul clauzei natiunii celei mai favorizate-este consacrat de regula in tratatele bilaterale.In acest regim statul acorda strainilor aflati pe teritoriul sau drepturi conferite cetatenilor unui stat tert,considerat favorizat. D)Regimul reciprocitatii- reciprocitatea implica situatii cind strainii dispun de anumite drepturi sub conditia ca aceste drepturi sa fie acordate si cetatenilor proprii in tarile carora apartin strainii in cauza.Reciprocitatea poate fi legislativa,diplomatica sau de facto. E)In istorie sa cunoscut si regimul capitulatiilor,in virtutea caruia ,strainii,cetateni ai mai multor puteri erau scosi de sub jurisdictia statului in care se aflau.Astfel de regim sa intilnit in Turcia sec 18,China Japonia sec 19. F)Un regim special il reprezinta regimul personalului diplomatic si consular.Acest regim reglementeaza intrarea sederea si iesirea strainului,membru al personalului diplomatic si consular,a familiilor etc. 2.3 Estimai clauza naiunii celei mai favorizate Dupa cum am mentionat deja,regimul clauzei natiunii celei mai favorizate este consacrat de regula in tratate bilaterale. In acest regim statul acorda strainilor aflati pe teritoriul sau drepturi conferite cetatenilor unui stat tert,considerat favorizat. Domeniile care pot face obiectul clauzei sunt:tarife vamale,tranzit,importuri si exporturi,regimul persoanelor fizice si juridice,drepturi de autor,regimul misiunilor diplomatice si consulare etc. Potrivit altei definitii,principiul clauzei natiunii celei mai favorizate prevede ca orce facilitare acordata de un stat membru al Organizatiei mondiale a comertului,in favoarea altui stat membru,se extinde obligatoriu asupra tuturor statelor membre-acesta fiind principiul nediscriminarii in comertul international. De ex UE a incheiat cu tarile terte acorduri comerciale prin care se acorda reciproc clauza natiunii celei mai favorizate.Astfel de acorduri au fost semnate cu tarile arabe exportatoare de petrol si cu cele din Pactul Andin 1984,Cu statele ASEAN 1980 s.a. Cu RM,UE a inkeat un acord nepreferential- numit acord de parteneriat si cooperare cu UE la 28 noiemrie 1994,care pina la incheierea unui nou acord cu UE,astazi reprezinta baza legala a relatiilor RM/UE.