Sunteți pe pagina 1din 0
AUTOCAD 2013 Nivel incepator AutoCAD 2013 – Nivel incepator Pag. 1

AUTOCAD 2013

Nivel incepator

1 Notiuni fundamentale de desen

1 Notiuni fundamentale de desen 11 1.1 Interfata AutoCAD-ului 11 1.2 Ribbon 14 1.2.1 Diminuarea Ribbon-ului

11

1.1 Interfata AutoCAD-ului

11

1.2 Ribbon

14

1.2.1 Diminuarea Ribbon-ului

15

1.2.2 Setarile meniurilor

17

1.2.3 Setarile panourilor

17

1.2.4 Spatiul de lucru (Workspace)

18

1.2.5 Deblocarea Ribbon-ului

20

1.2.6 Mutarea Panourilor

21

1.2.7 Inchiderea Ribbon-ului

21

1.2.8 Bara de acces rapid

22

1.3 Pictograme (Icons)

23

1.3.1 Setari pentru QuickInfo

24

1.3.2 Blocarea pozitiei meniurilor si paletelor

25

1.4 Bara de nume, pictograma UCS/WCS

26

1.4.1 Bara de Nume

26

1.4.2 Simbolul WCS/UCS

27

1.4.3 Proprietatile simbolului WCS/UCS

29

1.4.4 Definirea sistemului de coordonate

30

1.4.4.1 Definirea unei noi origini (0,0)

30

1.4.4.2 Alinierea UCS la un obiect

30

1.4.4.3 3 puncte

30

1.4.4.4 Revenirea la sistemul standard de coordonate (WCS)

31

1.5 Bara de comanda

31

1.5.1 Setarea dimensiunii barei de comanda

31

1.5.2 Listarea comenzilor

31

1.6 Bara de status

32

1.7 Butoanele mouse-ului

32

1.8 Introducerea comenzilor de la tastatura

32

1.8.1 Scurtaturi specifice

1.9 Meniuri derulante si contextuale

36

37

1.9.1 Meniuri derulante

37

1.9.2 Meniuri contextuale

38

1.9.2.1

Setari pentru click dreapta

40

1.9.3

Tastele Function (F1, F2 etc)

41

2 Bara de Status

2.1 Bara de status din partea stanga

43

43

2.1.1 Infer Constraints (deducerea constrangerilor)

45

2.1.2 SNAP si GRID

46

2.1.3 ORTHO

47

2.1.4 POLAR Tracking

48

2.1.4.1 Setarile unghiurilor polare

49

2.1.4.2 Setarea distantelor polare

50

2.1.5

OSNAP (Object Snap)

51

2.1.6 OTRACK (Object Snap Tracking) 52 2.1.7 3D OSNAP 53 2.1.8 DYN (dynamic input) 53

2.1.6 OTRACK (Object Snap Tracking)

52

2.1.7 3D OSNAP

53

2.1.8 DYN (dynamic input)

53

2.1.9 DUCS (UCS Dinamic)

55

2.1.10 LWT (Lineweight – grosime de linie)

55

2.1.11 TPY (Transparency – Transparenta)

55

2.1.12 QP (Quick Properties – Proprietati rapide)

56

2.1.13 SC (Selection Cycling – Selectie Alternativa)

57

2.1.14 Annotation Monitor (Monitorizarea elementelor adnotative)

58

2.2 Bara de status din partea dreapta

61

2.2.1 Paper

62

2.2.2 Model

63

2.2.3 QuickView Layouts

63

2.2.4 QuickView Drawings

63

2.2.5 Annotation Scale – scara adnotarilor

63

2.2.6 Annotation Visibility – afisarea adnotarilor

64

2.2.7 Scara automata

64

2.2.8 Schimbarea Workspace-ului

64

2.2.9 Toolbar lock (Blocarea toolbar-urilor)

64

2.2.10 Izolare/Ascundere obiecte

64

3 Coordonate

3.1 Coordonate carteziene

67

67

3.1.1 Coordonate carteziene absolute

68

3.1.2 Coordonate carteziene relative

68

3.2 Coordonate polare

69

3.2.1 Coordonate polare absolute

70

3.2.2 Coordonate polare relative

71

4 Object Snap (salt la obiect)

4.1 Object Snap Override

73

74

4.1.1 Punct de urmarire temporar

75

4.1.2 FROM (De La)

75

4.1.3 Mijloc intre doua puncte (Mid Between 2 points)

75

4.1.4 Point Filters (Filtre de puncte)

75

4.1.5 Endpoint (punct de capat)

75

4.1.6 Midpoint (punct de mijloc)

75

4.1.7 Intersectie

75

Intersectie

4.1.8 Aparenta

76

4.1.9 Extensie

76

4.1.10 Centru

76

4.1.11 Cuadrant

76

4.1.12 Tangent

76

4.1.13 Perpendicular

76

4.1.14 Paralel

76

4.1.15 Node (Nod) 76 4.1.16 Punct de insertie (Insert) 77 4.1.17 Nearest (Cel mai apropiat)

4.1.15 Node (Nod)

76

4.1.16 Punct de insertie (Insert)

77

4.1.17 Nearest (Cel mai apropiat)

77

4.1.18 Niciunul (None)

77

4.1.19 Setari pentru OSNAP

77

4.2 Object Snap Permanent

5 Obiecte de desen

5.1 Linie (Line)

77

79

80

5.1.1 Close (Inchidere)

80

5.1.2 Undo (Anuleaza ultimul pas)

80

5.2 Polilinie (Polyline)

82

5.3 Editarea poliliniilor

84

5.3.1 Editarea vertecsilor

86

5.3.2 Editarea individuala a elementelor dintr-o polilinie

87

5.4 Poligoane (Polygon)

89

5.5 Dreptunghi (Rectangle)

90

5.6 ARC

92

5.7 Cerc (Circle)

93

5.8 Elipse

95

5.9 Puncte

97

5.9.1 Stilul punctelor

98

5.10 Divizare (Divide)

99

5.11 Masurare (Measure)

100

6 Gestionarea documentelor multiple

101

6.1 Afisarea si schimbarea desenelor

102

6.2 Deschiderea mai multor desene

102

6.3 Taiere/Copiere/Lipire (CUT / COPY / PASTE)

103

6.3.1 Copiere cu punct de baza (Copy with Base point)

104

6.3.2 Taiere (CUT)

104

6.3.3 Lipire (PASTE)

105

6.3.4 Executia comenzilor in desene multiple

105

6.3.5 Metoda drag&drop

106

6.3.6 Transferul de proprietati (Match Properties)

107

7 Text

109

7.1 Stiluri de text

110

7.2 Crearea textului

113

7.2.1 Text Multi-line (paragraf)

114

7.2.2 Text Single-line

117

7.3 Descrierea alinierilor

7.3.1 Alinieri simple

119

119

7.3.2 Alinieri combinate

7.3.2 Alinieri combinate 120 7.4 Caractere speciale 120 7.5 Editarea textului 121 7.5.1 Editarea textelor de

120

7.4 Caractere speciale

120

7.5 Editarea textului

121

7.5.1 Editarea textelor de tip Multi si Single Line

121

7.5.2 Editarea textului Multi Line prin gripuri

121

7.5.3 Utilizarea paletei de proprietati pentru editare

122

7.6 Scalarea textului

123

7.7 Alinierea textului

123

7.8 Textul in prim plan (Text to Front)

124

8 Crearea tabelelor

125

8.1 Stiluri de tabele

126

8.2 Inserarea tabelelor in desen

131

8.3 Editarea continutului celulelor

135

8.4 Proprietatile celulelor

136

8.5 Editarea unui tabel

138

9 Fields – campuri de date

141

9.1 Actualizarea campurilor

143

9.2 Meniuri contextuale pentru campuri

144

9.3 Campuri in tabele

145

10 Interogari

147

10.1 ID POINT – Identificarea coordonatelor unui punct

148

10.2 List

149

10.3 Distante

150

10.4 Raze

151

10.5 Unghiuri

152

10.6 Arii (suprafete)

153

11 Lucrul cu categorii de obiecte (Layers)

11.1 Proprietatile Layerelor

157

158

11.1.1 Layer On / Off (pornit/oprit)

159

11.1.2 Layer Freeze/Thaw (inghetat/dezghetat)

159

11.1.3 Layer Lock/Unlock (blocat/deblocat)

159

11.1.4 Culoare

160

11.1.5 Tipuri de linie (Linetype)

161

11.1.6 Grosimile liniei (Lineweight)

162

11.1.7 Transparenta

162

11.1.8 Stil de plotare (Plot Style)

163

11.1.9 Plotare (Plot)

163

11.1.10 Inghetare intr-un viewport nou (New VP Freeze)

164

11.1.11 Filtru de proprietati (Property Filter) 164 11.1.12 Grupare de Layere (Group Filter) 165 11.1.13

11.1.11 Filtru de proprietati (Property Filter)

164

11.1.12 Grupare de Layere (Group Filter)

165

11.1.13 Meniu contextual pentru Tree View si List View

168

11.1.14 Salvarea starii Layerelor (Layer States)

170

11.1.15 Setari (Settings)

174

11.2 Layer Management

176

11.3 Comenzi suplimentare: Layer Tools

178

11.3.1 Layer Match

178

11.3.2 Change to Current Layer

178

11.3.3 Layer Isolate

178

11.3.4 VP Freeze in All Viewports except Current

179

11.3.5 Layer Unisolate

179

11.3.6 Copy Objects to New Layer

179

11.3.7 Layer Walk

180

11.3.8 Layer Freeze

180

11.3.9 Thaw All Layers

180

11.3.10 Layer Off

181

11.3.11 Turn All Layers On

181

11.3.12 Layer

Lock

181

11.3.13 Layer Unlock

182

11.3.14 Layer Merge

182

11.3.15 Layer Delete

182

11.4 Make Object’s Layer Current

183

11.5 Previous Layer

183

11.6 Set to ByLayer

184

11.7 Layer Translator

184

11.8 Transfer de Layer cu AutoCAD Design Center

186

11.8.1 Transfer de Layere

12 Selectarea obiectelor

12.1 Selectarea obiectelor

12.1.1 Efecte vizuale

188

189

189

192

12.2 Quick Select (selectie rapida)

194

12.3 Select Similar

199

12.4 Add Selected

201

13 Editarea obiectelor din desen

203

13.1 Erase (stergere)

203

13.2 Oops

204

13.3 Copy (copiere)

204

13.4 Copy nested (copierea obiectelor incluse)

205

13.5 Mirror (oglindire)

206

13.6 Offset 208 13.7 Array 209 13.7.1 Rectangular Array 210 13.7.2 Polar Array 211 13.7.3

13.6 Offset

208

13.7 Array

209

13.7.1 Rectangular Array

210

13.7.2 Polar Array

211

13.7.3 Path Array

213

13.7.4 Editarea tablourilor asociative (Edit Array)

215

13.7.4.1 Editarea tablourilor matriceale

215

13.7.4.2 Editarea tablourilor circulare

218

13.7.4.3 Editarea tablourilor aranjate dupa o curba

220

13.8 Move (mutare)

225

13.9 Rotate (rotire)

226

13.10 Align (aliniere)

229

13.11 Scale (redimensionare)

230

13.12 Stretch (lungire/scurtare)

233

13.13 Trim (taiere)

234

13.14 Extend (extindere)

236

13.15 Break at Point (rupere intr-un punct)

238

13.16 Break

239

13.17 Join (unire)

240

13.18 Reverse (inversare)

241

13.19 Chamfer (tesire)

242

13.20 Fillet (racordare)

244

Lengthen (alungire)

246

13.21 Explode

247

13.22 Delete Duplicate Objects (stergerea obiectelor duplicat)

248

13.23 Draw Order (ordinea de afisare)

249

13.24 Proprietatile obiectelor (Properties)

251

13.25 Grip-uri

255

14 Hasurarea (hatching)

14.1 Crearea hasurilor

259

260

14.1.1 Panoul Boundaries

260

14.1.2 Panou Pattern

261

14.1.3 Panoul Properties

262

14.1.4 Panoul Origin

265

14.1.5 Panoul Options

267

14.1.6 Panou Close

271

14.1.7 Hasura Gradient (distributie graduala)

271

14.2 Editarea hasurii

14.2.1 Editarea hasurilor disociative

272

275

14.3 Object Snap ignora geometr ia hasurii 276 14.4 Boundary (contur) 277 14.5 Wipeout 278

14.3 Object Snap ignora geometria hasurii

276

14.4 Boundary (contur)

277

14.5 Wipeout

278

15 Crearea stilurilor de cotare (Dimension Styles)

15.1 Crearea stilurilor de cotare

279

280

15.1.1 Editarea unui stil de cotare existent

281

15.1.2 Inlocuirea (Override) stilurilor de cotare

288

15.1.3 Compararea stilurilor de cotare

289

15.1.4 Crearea stilurilor noi de cotare

290

15.1.5 Activarea unui stil de cotare

291

15.2 Transferul stilurilor de cotare cu ADC

16 Cotarea

292

295

16.1 Cote liniare (Linear)

297

16.2 Cote aliniate (Aligned)

299

16.3 Cotarea unghiurilor (Angular)

300

16.4 Cotare lungimii arcului (Arc Length)

301

16.5 Cotarea razei (Radius)

302

16.6 Cotarea diametrului (Diameter)

303

16.7 Cotarea razelor cu centrul nelocalizat (Jogged)

304

16.8 Cotarea in coordonate (Ordinate)

305

16.9 Cote cu aceeasi baza de cotare (Baseline)

306

16.10 Cotarea in serie (Continue)

307

16.11 Cotare rapida (Quick Dimension)

308

16.12 Distantarea cotelor (Dimension Space)

309

16.13 Intreruperea liniilor de cota (Dimension Break)

310

16.14 Tolerante de forma si pozitie (Tolerance)

311

16.15 Marcarea centrului (Center Mark)

312

16.16 Cote de control (Inspection)

313

16.17 Cota intrerupta (Jogged Linear)

314

16.18 Editarea liniilor ajutatoare (Oblique)

315

16.19 Editarea textului cotei (Align Text)

316

16.20 Actualizarea cotei (Dimension Update)

317

16.21 Inlocuirea setarilor cotei (Override)

317

16.22 Editarea cotelor

318

16.23 Cotare asociativa

320

16.24 Text in prim-plan (Text To Front)

321

17 Linii de indicatie (MultiLeader)

323

17.1 Stilul Multileader 324 17.2 Comanda Multilea der 329 17.3 Adaugarea liniilor de indicatie (Add

17.1 Stilul Multileader

324

17.2 Comanda Multileader

329

17.3 Adaugarea liniilor de indicatie (Add Leader)

330

17.4 Stergerea liniilor de indicatie

331

17.5 Alinierea liniilor de indicatie

332

17.6 Gruparea liniilor de indicatie

333

18 Layout

335

18.1 New Layout (Plansa noua)

336

18.2 Page Setup Manager

337

18.3 Viewport

339

18.4 Cotarea din Viewport

341

18.5 Ascunderea Layerelor per Viewport

342

18.6 Rotirea Viewporturilor

343

19 Plotarea

19.1 Plotarea desenelor

345

345

19.1.1 Caseta de dialog Plot

345

19.1.2 Plot preview (previzualizare)

346

19.2 Controlul grosimii liniei si culorii la plotare

19.3 Plotare cu grosimi de linie definite in Layere (Lineweight)

348

349

19.4 Plotarea cu stiluri de plotare (Plot Styles)

349

20

19.4.1 Plotarea cu stiluri de plotare dependente de culoare

349

19.4.2 Plotare cu stiluri de plotare independente de culoare

350

Blocuri

353

20.1 Generarea blocurilor

354

20.2 Inserarea blocurilor

358

20.3 Editarea blocurilor

359

20.4 WBlock – salvarea blocurilor ca desene separate

361

20.5 Inserarea blocurilor separate

363

Capitolul 16

16

Cotarea

Capitolul 16 16 Cotarea Precum textul, si cotele preiau reprezentarea stilului de cotare curent. Geometria si

Precum textul, si cotele preiau reprezentarea stilului de cotare curent. Geometria si proprietatile se pot defini in stilul de cotare. Cota isi pastreaza proprietatile pana o atribuim altui stil de cotare sau realizam editari individuale ale stilului initial.

Cotarea din AutoCAD este o cotare asociativa. Modificand obiectele cotate, obtinem o actualizare automata a cotelor, privind pozitia, orientarea si valoarea masurata.

Activati stilul de cotare dorit din tabul Home, panoul Annotation sau tabul Annotate, panoul Dimensions.

Annotation sau tabul Annotate , panoul Dimensions . Comenzile pentru crearea cotelor sunt situate in tabul
Annotation sau tabul Annotate , panoul Dimensions . Comenzile pentru crearea cotelor sunt situate in tabul
Annotation sau tabul Annotate , panoul Dimensions . Comenzile pentru crearea cotelor sunt situate in tabul

Comenzile pentru crearea cotelor sunt situate in tabul Annotate, panoul Dimensions.

pentru crearea cotelor sunt situate in tabul Annotate , panoul Dimensions . AutoCAD 2013 – Nivel

AutoCAD 2013 – Nivel incepator

pentru crearea cotelor sunt situate in tabul Annotate , panoul Dimensions . AutoCAD 2013 – Nivel
pentru crearea cotelor sunt situate in tabul Annotate , panoul Dimensions . AutoCAD 2013 – Nivel

Pag. 295

Atentie Pentru a avea certitudinea asociativitatii cotelor, putem verifica optiunea Make new dimensions associative din

Atentie

Pentru a avea certitudinea asociativitatii cotelor, putem verifica optiunea Make new dimensions associative din AutoCAD Options, tabul User Preferences.

din AutoCAD Options, tabul User Preferences . Caseta de dialog Options Tab User Preferences AutoCAD

Caseta de dialog Options Tab User Preferences

AutoCAD 2013 – Nivel incepator

Pag. 296

16.1 Cote liniare (Linear)

16.1 Cote liniare (Linear) Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions Ribbon: Tab Home > Panou Annotation
16.1 Cote liniare (Linear) Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions Ribbon: Tab Home > Panou Annotation

Ribbon:

Tab Annotate > Panou Dimensions

Ribbon:

Tab Home > Panou Annotation

Toolbar:

Dimensions

Meniu clasic:

Dimension > Linear

Bara de comanda:

DIMLINEAR (_dimlinear) [DIMLIN]

Cotele liniare pot fi orizontale sau verticale. La masurare, liniile ajutatoare se pozitioneaza cu Object Snap sau prin selectarea directa a obiectului.

Crearea cu Object Snap

Mai intai se selecteaza punctul de start al primei linii ajutatoare. Specify first extension line origin or <select object>:

Dupa definirea primului punct, se selecteaza cel de-al doilea punct de start. Specify second extension line origin:

Dupa definirea celor doua linii ajutatoare, urmeaza pozitionarea dinamica a liniei de cota, cu ajutorul mousului. Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Stabilirea pozitiei finale se realizeaza cu clic-stanga mouse. Dimension text = 90

Crearea prin selectia obiectului

Daca la cererea privind pozitia punctului de start al primei linii ajutatoare apasam tasta Enter, intram in optiunea Object. Astfel se poate selecta un obiect (linie, arc, cerc) ale carui extremitati vor constitui punctele liniilor ajutatoare, acestea fiind generate automat. Specify first extension line origin or <select object>:

Select object to dimension:

Dupa selectia obiectului, urmeaza pozitionarea dinamica a liniei de cota, cu ajutorul mousului. Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Stabilirea pozitiei finale se realizeaza cu clic-stanga mouse. Dimension text = 60

AutoCAD 2013 – Nivel incepator

Pag. 297

Alte optiuni:

Alte optiuni:  MText Lanseaza editorul de text si permite modificarea cotei.  Text Valoarea cotei

MText Lanseaza editorul de text si permite modificarea cotei.

Text Valoarea cotei poate fi inlocuita prin editare in bara de comanda.

Angle Textul cotei se poate roti la un anumit unghi.

Horizontal Specifica modul de cotare orizontal.

Vertikal Specifica modul de cotare vertical.

Rotated Unghiul liniei de cota (v.si Cote aliniate).

 Rotated Unghiul liniei de cota (v.si Cote aliniate). Figura Important Cu ajutorul cotelor liniare se

Figura

Important

Cu ajutorul cotelor liniare se pot cota si diametrele in sectiune sau vedere longitudinala. Pentru a adauga simbolul pentru diametru, editam textul cotei prin dublu-clic si insera caracterele %%c<>, unde %%c este codul pentru diametru, iar <> este codul pentru afisarea valorii masurate.

AutoCAD 2013 – Nivel incepator

Pag. 298

16.2 Cote aliniate (Aligned) Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions Ribbon: Tab Home > Panou

16.2 Cote aliniate (Aligned)

16.2 Cote aliniate (Aligned) Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions Ribbon: Tab Home > Panou Annotation

Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions Ribbon: Tab Home > Panou Annotation Toolbar: Dimension

Meniu clasic:

Bara de comanda:

Dimension > Aligned DIMALIGNED (_dimaligned) [DAL]

Comanda functioneaza similar cu cotarea, liniara si aliniaza linia de cota cu obiectul, valoarea masurata si afisata fiind cota la unghiul respectiv.

Alte optiuni:

MText Lanseaza editorul de text si permite modificarea cotei.

Text Valoarea cotei poate fi inlocuita prin editare in bara de comanda.

Angle Textul cotei se poate roti la un anumit unghi.

de comanda.  Angle Textul cotei se poate roti la un anumit unghi. Figura AutoCAD 2013

Figura

AutoCAD 2013 – Nivel incepator

Pag. 299

16.3 Cotarea unghiurilor (Angular)

16.3 Cotarea unghiu rilor (Angular) Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions Ribbon: Tab Home > Panou
16.3 Cotarea unghiu rilor (Angular) Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions Ribbon: Tab Home > Panou

Ribbon:

Tab Annotate > Panou Dimensions

Ribbon:

Tab Home > Panou Annotation

Toolbar:

Dimensions

Meniu clasic:

Dimension > Angular

Bara de comanda:

ANGULAR (_dimangular) [DAN]

Comanda permite cotarea unghiurilor pentru arce, linii sau arcele libere (definite prin vertecsi). Dupa lansarea comenzii trebuie sa selectam primul obiect. Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Dupa realizarea primei selectii, ni se cere cea de-a doua selectie. Select second line:

Dupa selectia obiectului, urmeaza pozitionarea dinamica a liniei de cota, cu ajutorul mousului. Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:

Stabilirea pozitiei finale se realizeaza cu clic-stanga mouse. Dimension text = 160

Important

Daca arcul nu este geometric reprezentat, la prima cerere de selectie apasam tasta Enter, se activeaza Object Snap, putand determina grafic unghiul de cotat. Specify angle vertex: Specify first angle endpoint:

Specify second angle endpoint:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:

Alte optiuni:

MText Lanseaza editorul de text si permite modificarea cotei.

Text Valoarea cotei poate fi inlocuita prin editare in bara de comanda.

Angle Textul cotei se poate roti la un anumit unghi.

Quadrant Se identifica cvadrantul necesar liniei ajutatoare, care sa defineasca unghiul de cotat.

necesar liniei ajutatoare, care sa defineasca unghiul de cotat. Figura AutoCAD 2013 – Nivel incepator Pag.

Figura

AutoCAD 2013 – Nivel incepator

Pag. 300

16.4 Cotare lungimii arcului (Arc Length) Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions Ribbon: Tab Home

16.4 Cotare lungimii arcului (Arc Length)

16.4 Cotare lungimii arcului (Arc Length) Ribbon: Tab Annotate > Panou Dimensions Ribbon: Tab Home >

Ribbon:

Tab Annotate > Panou Dimensions

Ribbon:

Tab Home > Panou Annotation

Toolbar:

Dimension

Meniu clasic:

Dimension > Arc Length

Bara de comanda:

DIMARC (_dimarc) [DAR]

Prin acesta comanda se poate cota lungimea unui arc de cerc.

Secventa comenzii

Mai intai se selecteaza arcul. Select arc or polyline arc segment:

Apoi se specifica pozitia cotei Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:

Alte optiuni:

MText Lanseaza editorul de text si permite modificarea cotei.

Text Valoarea cotei poate fi inlocuita prin editare in bara de comanda.

Angle Textul cotei se poate roti la un anumit unghi.

Partial Arcul se poate cota partial, intre doua puncte specificate.

Leader Este adaugata o linie de indicate. Linia de indicatie este desenata radial si pe directia razei arcului. Optiunea se aplica numai pentru arce mai mari de 90°.

Important

Pozitia simbolului pentru cota lungimii arcului se defineste in stilul de cotare (Dimension Style).

AutoCAD 2013 – Nivel incepator

Pag. 301