Sunteți pe pagina 1din 16
EDITEDITAATT DEDE TMTTMT MEDIAMEDIA INTERNINTERNAATIONTIONALAL DIREDIRECTCTOROR GENERAL:GENERAL: VVALENTINALENTIN
EDITEDITAATT DEDE TMTTMT MEDIAMEDIA INTERNINTERNAATIONTIONALAL
DIREDIRECTCTOROR GENERAL:GENERAL: VVALENTINALENTIN POPESCUPOPESCU
WWWWWW.SER.SERVUSPRESS.RVUSPRESS.ROO
conţine şi informaţii din Valea Jiului Anul X Nr. 2363 Marţi, 8 octombrie 2013, 16
conţine şi informaţii din
Valea
Jiului
Anul X Nr. 2363 Marţi, 8 octombrie 2013, 16 pagini
Preţ: 80 bani
Publicul hunedorean – invitat să facă „Incursiuni peisagistice” pe simezele muzeului din Deva
44
Pagina
TânărTânărulul carcaree aa sfârşitsfârşit înîn trtragiculagicul accidentaccident dede lala poalelepoalele
TânărTânărulul carcaree aa sfârşitsfârşit înîn trtragiculagicul accidentaccident dede lala poalelepoalele
PParângului,arângului, cândcând sese întîntororceacea dede lala oo nuntă,nuntă, ereraa saxsaxofofonisonistt
SchimbSchimb ssprpree moarmoarttee dede turătură
Pagina
55
GhiþãGhiþã MoianMoian
(foto)(foto) trebuiatrebuia sãsã
cântecânte lala oo altãaltã
petrecerepetrecere înîn
aceaacea searã,searã, dardar
aa insistatinsistat sãsã îiîi iaia
locullocul unuiunui colegcoleg
de-alde-al sãusãu
muzicant.muzicant.
Diplome de merit
pentru dansatorii
Ansamblului „Haţegana”
din Hunedoara
Ultimul şut la Mina
Petrila, primul pas spre
o nouă viaţă
Pagina 77

CURS VALUTAR

EURO
EURO

4,4304 RON

CURS VALUTAR EURO 4,4304 RON Sursa:bnr.ro 3,6134 RON FRANCUL ELVEŢIAN
Sursa:bnr.ro
Sursa:bnr.ro

3,6134 RON

CURS VALUTAR EURO 4,4304 RON Sursa:bnr.ro 3,6134 RON FRANCUL ELVEŢIAN

FRANCUL ELVEŢIAN

USD

3,2629 RON

3,2629 RON

USD 3,2629 RON
USD 3,2629 RON
LIRASTERLINĂ 5,2394 RON

LIRASTERLINĂ

5,2394 RON

LIRASTERLINĂ 5,2394 RON
 

METEO

 

Deva

Deva Minim 5 0 C Maxim 16 0 C Hunedoara Minim 6 0 C Maxim 17

Minim 5 0 C Maxim 16 0 C

Hunedoara

Minim 6 0 C Maxim 17 0 C 0 C Maxim 17 0 C

Brad

Brad Minim 5 0 C Maxim 15 0 C Petroşani Minim 4 0 C Maxim 15

Minim 5 0 C Maxim 15 0 C

Petroşani

Minim 4 0 C Maxim 15 Minim 4 0 0 C 0 C

   

Sursa: meteo.ro

44
44
Pagina Haţegul şi-a păstrat invincibilitatea în extremis Femeia care şi-a aruncat bebeluşul la gunoi,
Pagina
Haţegul şi-a păstrat
invincibilitatea în extremis
Femeia care şi-a aruncat
bebeluşul la gunoi,
condamnată la închisoare
Pagina 1313
33
Pagina

2

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

Servus Hunedoara

Actualitate

ClipeClipe dede coşmarcoşmar pentrpentruu unun bătrânbătrân cucu handicaphandicap locomolocomottoror dindin HunedoarHunedoara!a!

Tâlhărit în propria casă de un individ cu faţa mascată

Printr-o astfel de experienþã negativã a trecut un pensionar în vârstã de 71 de ani. Poliþiºtii au reuºit sã punã mâna pe cel vinovat, în timpul anchetei descoperindu-se cã acesta mai avea un complice

M omente de groază pen- tru un bătrân de 71 de ani, din Hunedoara, ce

locuieşte singur şi suferă de un handicap locomotor. Omul s-a trezit, în miez de noapte, cu un individ care a intrat peste el în casă. Necunoscutul avea chipul ascuns într-o mască şi purta mănuşi pe mâini. Speriat, bă-

trânul a încercat să opună rezis- tenţă şi să strige după ajutor, moment în care individul a ridi- cat palma asupra lui, agresân- du-l fizic. Totul s-a întâmplat noaptea,

în jurul orei 04:00. Pensionarul

le-a relatat poliţiştilor că, pur şi simplu, s-a trezit cu un tânăr necunoscut care a intrat în lo- cuinţă după ce a forţat uşa de acces. Bătrânul nu a putut să le ofere oamenilor legii foarte multe informaţii cu privire la a- tacator, întrucât, în momentul în care a acţionat, acesta avea faţa acoperită cu o mască, iar la

mâini purta mănuşi. Individul s-a apucat să-i scotoceasă bătrâ- nului prin casă, furându-i trei telefoane mobile. Omul a încer- cat să îl oprească şi a început să strige, moment în care a fost agresat. În urma loviturilor pri- mite, bătrânul a avut nevoie de două zile de îngrijiri medicale pentru a-şi reveni.

ATACATORUL PRINS

ŞI ARESTAT

Poliţiştii au reuşit să îl prin-

dă pe individul care a comis tâl-

hăria. Este vorba despre

pe individul care a comis tâl- hăria. Este vorba despre ficându-le, deşi cunoştea faptul că acestea

ficându-le, deşi cunoştea faptul că acestea proveneau din săvâr- şirea infracţiunii de tâlhărie”, a declarat Bogdan Niţu, purtă- torul de cuvânt al Inspectora- tului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

Agresorul bătrânului a fost prins şi arestat sub acuzaţiile de tâlhărie şi violare de domici- liu. În spatele gratiilor a ajuns şi amicul său, acesta fiind învi- nuit de tăinuire.

RamonaRamona ŞtŞtefefanan

Poliţiştii au stabilit fap- tul că individul a intrat în locuinţa bătrânului după ce a
Poliţiştii
au stabilit fap-
tul că individul
a
intrat
în locuinţa
bătrânului
după
ce a forţat uşa
de acces

un tânăr de 19 ani, din Hunedoara, care, potrivit oa- menilor legii, ar fi acţionat cu un complice. „După comiterea faptei, tânărul a folosit în

partea vătămată. Ul- terior, suspectul a luat legătura cu un alt tânăr, de 20 de ani,

interes personal unul dintre telefoanele sustrase de la

căruia i-a dat două tele- foane mobile pentru a le comer- cializa, acesta din urmă valori-

S-aS-a circirculatculat cucu difdificulticultatate,e, ieriieri dimineaţă,dimineaţă, întrîntree DeDevvaa şişi OrOradea,adea, înîn ururmama unuiunui incidentincident rrutierutier

Traficul, blocat mai bine de o oră pe DN 76, din cauza unui TIR turcesc

C irculaţia maşinilor a fost blocată, ieri, preţ de mai bine de

o oră, pe Drumul Naţio-

nal (DN) 76, la ieşirea din Deva către Brad, în urma unui incident rutier. Un autotren a izbit limita- torul de înălţime, totul pe- trecându-se la intrarea în- tr-un viaduct.

Auto-

520

de lei este amenda pe care a primit-o şoferul turc pentru situaţia creată

din-

Ora-

către

Deva.

a-

juns, însă,

la Şoimuş,

un pod

de cale fe- rată pe care puteau trece doar maşinile mici, şofe-

cula

spre

dea

trenul, în-

matricu-

lat în Tur-

cia, trans-

porta

marfă -ga-

barit, mai

precis o piesă cu o înălţime de 4,40 de metri. Acesta cir-

Când a

la

rul TIR-ului a lovit limita- torul de înălţime care s-a prăbuşit peste încărcătu- ra autotrenului şi pe şo- sea, blocând traficul ruti- er. „Şoferul autotrenului, un cetăţean turc în vârstă de 44 de ani, nu a respec- tat semnificaţia indicato- rului prin care era inter- zis accesul autovehicule-

rului prin care era inter- zis accesul autovehicule- lor cu o înălţime mai ma- re de

lor cu o înălţime mai ma- re de 4,30 metri. A a- croşat traversa metalică de presemnalizare a limi- tei de înălţime pentru po- dul de trecere la nivel cu calea ferată, doborând-o peste încărcătură şi pe partea carosabilă”, a de- clarat Bogdan Niţu, purtă- torul de cuvânt al IPJ Hunedoara. Poliţiştii au fost nevo- iţi să devieze maşinile pe

o rută ocolitoare, respec- tiv pe DN 7 Bejan – Bră- nişca, cu ieşire către Ilia, respectiv Mintia. Şoferul autotrenului, care nu a păţit nimic în urma incidentului, a fost amendat de poliţie cu 520 de lei. Circulaţia pe DN 76 a revenit la normal abia în jurul prânzului.

RamonaRamona ŞtŞtefefanan

Izvorul DN 7: Rece - Halta Geoagiu DN 7: Ilia - Gurasada DN 7: Gurasada
Izvorul DN 7: Rece - Halta
Geoagiu
DN 7: Ilia - Gurasada
DN 7: Gurasada
- Burjuc
DN 7:
Halta Geoagiu -
DN 7: Burjuc-Zam
Orăştie
Deva:
Calea Zarandului –
DN
7:
7: Orăştie
Spini
Sântuhalm
DN
7:
Spini
- - Simeria
DN
76: Căinelul de Jos -
Veche
- 7: Simeria
Sursa: IPJ Hunedoara
Bejan
DN
7:
Mintia
- - Veţel
Petroşani:
pe DN 66 şi B-
Veţel
Leşnic
dul 1 Decembrie
DN DN
Leşnic
- Săcămaş

Actualitate

Servus Hunedoara

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

3

SENTINŢĂ: Instanţa de la Tribunalul Hunedoara s-a pronunţat, ieri, în cazul tinerei din Petroşani, ce şi-a abandonat nou-născutul la tomberon

ªase ani de temniþã pentru femeia care ºi-a aruncat bebeluºul la gunoi

Magistraþii au decis ca Cecilia Vormair sã facã închisoare pentru gestul ei. Hotãrârea lor nu e definitivã ºi poate fi atacatã cu apel

C ecilia Vormair, tâ- năra de 21 de ani, din Petroşani, ca-

re, în vara acestui an şi-a aruncat, fără milă, copilul nou -născut într-un con- tainer de gunoi de pe o stradă de la periferia ora- şului în care locuieşte, a fost condamnată la închi- soare pentru tentativă de omor. Magistraţii de la Tri- bunalul Hunedoara au de- cis, ieri, ca pentru fapta sa, femeia să îşi petreacă următorii şase ani din viaţă în spatele gratiilor. Hotărârea lor nu este de- finitivă şi poate fi atacată cu apel. „Inculpata a fost condamnată la şase ani de închisoare şi cinci ani interzicerea drepturilor civile. S-a menţinut sta- rea de arest a inculpatei. Împotriva hotărârii Tribu- nalului Hunedoara se poate

declara apel în termen de

10 zile”, a precizat Ildiko

Glăman, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Hunedoara. Reamintim că, Cecilia Vormair a fost închisă la

începutul lunii iunie anul acesta după ce, în ziua de

23 mai anul acesta, şi-a a-

runcat bebeluşul la tom- beron. Micuţul a avut ma- re noroc, fiind găsit în viaţă. Acesta fost desco- perit în mod întâmplător de angajaţii de la salubri- tate, care veniseră să ri- dice gunoiul şi care au a- nunţat imediat autorităţi- le.

A RECUNOSCUT

FAPTA

În timpul audierilor, Cecilia Vormair a recu- noscut abominabilul gest, povestindu-le procurori- lor, cu lux de amănunte, cum şi, mai ales, de ce a făcut acest lucru. În faţa anchetatorilor, ea a măr- turisit că a născut fără ştirea cuiva şi, apoi, de teamă ca noul concubin

părăsească, şi-a aruncat

copilul în tomberonul de gunoi. După aceea, tânăra şi-a văzut de activităţile sale cotidiene, plecând la serviciu, la o firmă din Petroşani (unde muncea ca montator de piese elec- tronice), ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Poli- ţiştii de la Petroşani sunt cei care au găsit-o, la cir- ca o săptămână după ce aceasta a născut un copil sănătos, dar la care a ales să renunţe cu atâta uşu- rinţă, împachetându-l în- tr-o pungă de deşeuri me- najere şi ducându-l la ghe- na de gunoi. Tânăra mai are un co- pil, o fetiţă, dintr-o relaţie anterioară, care, potrivit unor surse, s-ar afla în grija tatălui ei. Cazul a impresionat pe multă lume, iar toţi cei din jurul tinerei s-au ară- tat revoltaţi de gestul pe care l-a făcut şi nimeni nu a înţeles cum a putut să- şi abandoneze copilul nou- născut într-un tom- beron.

RamonaRamona ŞtŞtefefanan

Cecilia Vormair (foto) poate ataca apel hotărârea judecăto- rilor Tribunalului Hunedoara prin cu care a
Cecilia
Vormair
(foto)
poate
ataca
apel
hotărârea
judecăto-
rilor
Tribunalului
Hunedoara
prin
cu care
a
fost condamnată la
şase ani de tem-
niţă

pe care îl avea să nu o

la şase ani de tem- niţă pe care îl avea să nu o Mandat Mandat ele

MandatMandateleele dede eexxecutecutararee aa pedepseipedepsei cucu închisoarînchisoareaea auau ffosostt pusepuse înîn aplicaraplicare!e!

Fostul primar al Hunedoarei, Ovidiu Hada, a ajuns în arest. La fel şi ex-viceprimarul

Dupã gratii au mai fost bãgate ºi celelalte douã persoane condamnate în acest dosar pentru corupþie

douã persoane condamnate în acest dosar pentru corupþie O vidiu Hada (foto în dreapta) , fos-

O vidiu Hada (foto

în dreapta), fos-

tul primar al Hu-

nedoarei, dar şi Dan Ni- colae Robert (foto în stânga), cel care a ocu- pat funcţia de viceprimar al oraşului, precum şi alţi

doi foşti funcţionari publi- ci, condamnaţi cu toţii de- finitiv la închisoare cu executare, printr-o decizia

a

Înaltei Curţi de Casaţie

şi

Justiţie (ÎCCJ) a Româ-

niei, au fost închişi. Mandatele de executa- re a pedepsei cu închisoa- re, emise în cazul lor, au fost puse în aplicare. Astfel că, ieri dimineaţă, cei patru se aflau în ares- tul Inspectoratului de Po- liţie al Judeţului (IPJ) Hu- nedoara.

ÎN AŞTEPTAREA UNOR ACTE ORIGINALE

Potrivit lui Bogdan Ni- ţu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, cele patru persoane urmau să fie transferate în Peniten- ciarul Bârcea Mare, după parvenirea unor acte în o- riginal necesare acestei proceduri. „Mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de ÎCCJ a României, au fost puse în aplicare. În acest moment (n.red. ieri după-

amiază), persoanele con- damnate se află în ares- tul Poliţiei Municipiului Deva şi urmează să fie transferate în sistemul penitenciar”, a declarat inspectorul principal Bog- dan Niţu. Reamintim că, fostul primar al municipiului Hunedoara, Ovidiu Ma- rius Hada, a fost con-

damnat, la sfârşitul săptă-

mânii trecute, de către Instanţa Supremă la cinci ani de închisoare cu exe- cutare. În acelaşi dosar, Dan Nicolae Robert, cel care a ocupat funcţia de viceprimar al oraşului, a primit trei ani de deten- ţie, tot cu executare. De asemenea, au mai fost condamnate, tot definitiv, alte două persoane, anga- jate în cadrul instituţiei. Este vorba despre Danie- la Arieta Căpâlnă, ce o- cupa funcţia de şef servi- ciu buget, finanţe, conta- bilitate în cadrul Primă- riei Hunedoara, con- damnată de judecători la trei ani de închisoare cu executare, şi Ioan Ţiplea, angajat ca inspector de specialitate la Comparti- mentul Achiziţii Publice a instituţiei, în cazul în care Instanţa Supremă a hotărât să execute cinci ani de detenţie.

ACUZAŢII

Foştii edili ai Hune- doarei, Ovidiu Hada şi Dan Robert, împreună cu ceilalţi doi funcţionari, au fost trimişi în judecată în acest dosar în vara anului 2011. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au susţinut că, în cursul anului 2009, Pri- măria municipiului Hune- doara a încheiat cinci contracte de achiziţii pu- blice de la SC Aris Mondo Consulting SRL, firmă controlată de către Ioan Ţiplea. Aceste contracte de achiziţii publice au fost încheiate nelegal, au spus procurorii anticorup- ţie, în perioada aprilie – iunie 2009, sub coordona- rea fostului primar Hada, a ex-viceprimarului Dan Robert, şi a Danielei Arieta Căpâlnă. Valoarea totală a prejudiciului se ridică la aproximativ 40.764 de euro (171.212, 36 de lei), conform DNA. Cei doi foşti edili ai Hunedoarei, împreună cu ceilalţi doi angajaţi ai pri- măriei, au mai fost tri- mişi în judecată de procu- rorii DNA pentru fapte si- milare.

RamonaRamona ŞtŞtefefanan

4

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

Servus Hunedoara

Actualitate

EXPOEXPOZIŢIEZIŢIE DEDE ARARTTĂĂ VIZUVIZUALĂALĂ

Publicul hunedorean – invitat să facă „Incursiuni peisagistice” pe simezele muzeului din Deva

Tablouri în ulei sau culoare, aparþinând unor pictori renumiþi, sunt scoase din depozit pentru a prezenta imagini din judeþ în care natura se îmbinã cu pasiunile sufleteºti ale autorilor

O călătorie prin toate cele patru anotimpuri, în u- lei şi culoare, va poposi

timp de aproape două luni, pe simezele Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) din Deva. O expoziţie de artă vizuală, în care în prim plan va fi peisa- jul, va fi vernisată mâine de la ora 11:00, la Palatul Magna Cu- ria din Deva. „Incursiuni peisa- gistice” prezintă o mică fereas- tră a pasiunilor şi stărilor sufle- teşti, combinate cu impresia primită din natură, toate văzute prin prisma artistului.

LUCRĂRI ALE UNOR ARTIŞTI LOCALI SAU NAŢIONALI

Câteva zeci de tablouri pic- tate în ulei sau culoare vor fi expuse până în 30 noiembrie în două săli ale palatului. Aceste

în 30 noiembrie în două săli ale palatului. Aceste tablouri se află în patrimoniul MCDR din

tablouri se află în patrimoniul MCDR din Deva şi au fost achi- ziţionate de-a lungul timpului de la artişti plastici care şi-au făcut cunoscute lucrările în re- şedinţa judeţului Hunedoara, în timpul unor tabere de creaţie. Lucrările redau peisaje din mai multe zone ale judeţului şi nu numai şi aparţin atât unor pic- tori locali, cât şi unor nume consacrate ale acestui domeniu artistic din România. Astfel, pe simezele muzeului, publicul va putea vedea lucrări ale lui Aurel Ciupe, Henri Catargi, Dumitru

vedea lucrări ale lui Aurel Ciupe, Henri Catargi, Dumitru Gheaţă sau Sever Două săli din Magna

Gheaţă sau Sever

Două săli din Magna Curia vor găzdui expoziţia
Două
săli
din
Magna
Curia
vor
găzdui
expoziţia
Două săli din Magna Curia vor găzdui expoziţia Frenţiu. Din cate- goria artiştilor locali, printre

Frenţiu. Din cate- goria artiştilor locali, printre expozanţi se numără Ioan Cârjoi, Tiron

Budiu, Gheorghe Pogan, Adrian Mate- escu sau Tiberiu Fazekas. „Prin această expoziţie se propune vizitatorilor o incursiune prin toate cele patru anotimpuri, în

pânze pline de sensibilitate, un-

de peisajul îmbracă pe alocuri o

haină cu valoare documentară”,

a declarat Liliana Ţolaş (foto mic), managerul MCDR din Deva.

OanaOana BimbiricăBimbirică VVasiuasiu

PrimăriaPrimăria lele răsrăsplătplăteşteştee perperfforormaţamaţa

Diplome de merit pentru dansatorii Ansamblului „Haţegana” din Hunedoara

Participarea acestora la un festival internaþional de folclor, în Turcia, s-a soldat cu o patru trofee

R ezultatele foarte bune obţinute de mem- brii Ansamblului „Haţegana” al Casei de Cultură din Hunedoara la un festival din

Turcia nu vor rămâne nerecompensate. Primarul municipiului Hunedoara, Viorel Arion le va înmâ- na astăzi dansatorilor diplome de merit în cadrul unui eveniment ce ca acea loc la Casa de Cultură din localitate.

„MISS FESTIVAL” A FOST HUNEDOREANCĂ

În urma evoluţiilor foarte bune avute în Turcia, Ansamblul „Haţegana”, sub îndrumarea coregra- fului Vasile Enea, obţinut patru trofee : „Miss Festival“, „Cel mai bun ansamblu“ , „Cea mai bu- nă pereche de dansatori“ şi „Cele mai bune pro- duse tradiţionale“. Festivitatea de înmnare a diplomelor de merit din partea autorităţilor locale va avea loc azi, de la ora 17:30.

Ansamblul de dans hunedorean a participat în perioada 18-

26 septem-

brie la Festi-

valul Inter-

naţional de

Folclor Sari-

msakli-Tur-

cia. La festi-

val

prezente peste 26 de

formaţii din

20 de ţări,

în total

proximativ

1.200

participanţi.

Tinerii dansatori au câştigat trofeul de „Cel mai bun ansamblu”
Tinerii dansatori au câştigat trofeul
de „Cel mai bun ansamblu”

au fost

a-

de

Actualitate

Servus Hunedoara

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

5

TânărTânărulul carcaree aa sfârşitsfârşit înîn trtragiculagicul accidentaccident dede lala poalelepoalele PParângului,arângului, cândcând sese întîntororceacea dede lala oo nuntă,nuntă, ereraa saxsaxofofonisonist.t. UnUn altalt colegcoleg de-alde-al luilui trtrebuiaebuia ffieie înîn locullocul luilui înîn aceaacea searăseară

SchimbSchimb dede turătură ssprpree moarmoarttee

Gheorghe Moian sau „Ghiþã”, cum îi ziceau prietenii, a lãsat în urmã un val de durere. Apropiaþii deplâng dispariþia sa prematurã, la doar 21 de ani

T ânărul, în vârstă de 21 de ani, din Petrila, Valea Jiu- lui, care şi-a pierdut viaţa

în urma tragicului accident ce a

avut loc duminică dimineaţă, în jurul orei 07:00, la poalele Pa-

rângului, în timp ce se întorcea de la o nuntă, era saxofonist şi activa în Ansamblul „Bujorii Muntelui”. Gheorghe Moian sau „Ghiţă”, cum îl ştia lumea, a vrut să facă schimb cu un alt coleg de-al său, tot saxofonist,

la petrecerea respectivă organi-

zată la Cabana Rusu, din Pa-

râng. A insistat să meargă la a- cea nuntă, a unui prieten de-al său din copilărie. Nimeni nu ar

fi putut bănui nenorocirea ce a-

vea să urmeze la finalul petre- cerii, pe drumul de întoarcere spre casă. Gheorghe Moian a fost en- tuziasmat că a putut cânta la nunta amicului său. Cel puţin asta reiese dintr-un mesaj pe

care i l-a trimis pe telefonul mo- bil colegului lui, Cornel Blaj, ce trebuia să îl înlocuiască în acea seară. Acesta abia îşi poate ţine lacrimile acum şi povesteşte cum a dialogat ultima dată cu el. „M-am întâlnit cu el şi chiar

a insistat foarte mult să merg

eu în locul lui la o nuntă la Ha-

ţeg. El a vrut să meargă la Jieţ, unde s-a întâmplat tragicul acci- dent, că a copilărit cu mirele şi

a inistat să meragă la acea nun-

tă. Fiind liber, eu m-am dus la

nuntă undeva în zona Haţegului

liber, eu m-am dus la nuntă undeva în zona Haţegului Cornel Blaj, coleg cu tânărul, nu

Cornel Blaj, coleg cu tânărul, nu îşi poate stăpâni lacrimile când povesteşte despre ultimul

dialog pe care l-a avut cu acesta

mea pentru gestul pe care l-am făcut, mergând eu în locul lui. Voi rămâne marcat pe viaţă şi cu un gol în suflet, pentru că dacă eu nu mergeam, poate el era în viaţă şi azi”, a adăugat Cornel Blaj. Colegul său are acum remuşcări şi a povestit că Ghiţă chiar a insistat să coboare doar cu maşina în care a murit. Despre el, însă, toată lumea are doar cuvinte de laudă. Aşa spune şi profesorul care l-a

îndrumat în muzică şi cu care a mers la tot felul de festivaluri. „Pentru noi a fost un real spri- jin şi a fost un om ex- traordinar şi ne-a ajutat

în locul lui, iar duminică dimi- neaţa m-au anunţat colegii de tragicul accident”, spune, cu la- crimi în ochi, Cornel Blaj.

UN ULTIM MESAJ

Ca să îi mulţumească pentru că au făcut schimb, Ghiţă a în- cercat să îl sune la telefon şi a- poi i-a scris un SMS. Îi spunea acolo că „o să îl respecte toată viaţa” şi îi ura sănătate şi feri-

cire, pentru că l-a lăsat să se distreze cu prietenii lui. „Sâm- bătă seara, în jurul orei 20:00, m-a sunat de vreo 10 ori şi nu am putut să răspund la telefon,

că eram la nuntă, unde cântam. În jurul orei 20:10, mi-a trimis un mesaj prin care îmi mulţu-

(foto) să fie
(foto)
să fie

răsturnat pe marginea drumu- lui. La volan se afla un tânăr de 27 de ani care este acum cerce- tat penal. Ghiţă Moian a fost singurul care nu a supravieţuit acciden- tului. Tânărul urmează să fie condus pe ultimul drum de rude şi prieteni.

DianaDiana MitrMitracheache

Ghiţă Moian urmează condus pe ultimul drum de familie apropiaţii săi şi
Ghiţă
Moian
urmează
condus pe ultimul
drum de familie
apropiaţii săi
şi

foarte mult şi chiar ne gândeam că el poate să fie baza de la care să plecăm să for- măm un adevărat ansamblu de tineri

medicii încercau să-l salveze, după

care sunt ataşaţi valo- rilor culturale. Total dez- interesat a venit la acest ansamblu. Niciodată nu a pus o condiţie materială”, a povestit, la fel de trist, şi Iulian Doda, profesor coordonator al ansam- blului de muzică şi dansuri pop- ulare „Bujorii Muntelui”. Apropiaţii şi prietenii lui Ghiţă Moian sunt copleşiţi de durere şi deplâng moartea sa prematură. Reamintim că, tânărul s-a stins din viaţa la spital, pe masa de operaţie, în timp ce

ce a fost implicat într-un accident de cir- culaţie la poalele munţilor Parâng. Maşina în care se afla Gheorghe Moian, împreună cu alţi cinci tineri, a fost scăpată de sub control din cauza vitezei, după cum spun poliţiştii, şi s-a

Mesajul pe care tânărul i l-a trimis colegului lui saxofonist cu doar câteva ore înainte
Mesajul pe care tânărul i l-a trimis
colegului lui saxofonist cu doar câteva
ore înainte de producerea tragediei
pe care tânărul i l-a trimis colegului lui saxofonist cu doar câteva ore înainte de producerea

6

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

Servus Hunedoara

Actualitate

ÎnÎn memoriamemoria celuicelui carcaree aa ffosostt dirdirectectoror timtimpp dede 3030 dede aniani

Amfiteatrul de la „Traian” poartã de ieri numele lui Robert Singer

Iniþiativa a venit din partea unor foºti elevi ai liceului din Deva

a venit din partea unor foºti elevi ai liceului din Deva L iceul Teoretic „Traian” din

L iceul Teoretic „Traian”

din Deva are de ieri un

amfiteatrul cu nume nou

nouţ. În cadrul acţiunii „Dies Traiani”, ieri, la liceul devean a avut loc inaugurarea amfitea- trului cu numele „Robert Sin- ger”. Cu ocazia „Zilei Educatoru-

lui”, amfiteatrul de la etajul în- tâi al liceului a primit numele dascălului şi directorului care a profesat la unitatea de învăţă- mânt deveană şi a avut o activi- tate didactică de peste 30 de ani. La eveniment au participat cadre didactice, reprezentaţi din partea Inspectoratului Şco-

Drăgan, Ramona Toma, Adina Cireş şi Diana Trif.

PROFESOR DE EXCELENŢĂ

Robert Singer a fost director de marcă al liceului. S-a născut la 11 mai 1940, în Timişoara. A fost absolvent al Universităţii Timişoara, Facultatea de Mate- matică-Fizică, promoţia 1960.

După terminarea studiilor uni- versitare, a fost profesor de ma- tematică la Liceul din Simeria, apoi director adjunct la Li- ceul Industrial de Cons-

Liceul „Traian” din Deva a fost con- dus de Robert Singer între 1973 şi 2002
Liceul
„Traian” din
Deva a fost con-
dus de Robert
Singer între
1973 şi 2002

trucţii Deva (1968- 1973). În perioada 1973-1990 a fost di- rector al Liceului In- dustrial nr. 4 Deva (1973-1990), transfor-

lar al Judeţului (IŞJ) Hunedoara,

ai Muzeului Civili- zaţiei Dacice şi Roma- ne (MCDR), ai Primăriei De- va, consilieri locali şi foşti elevi. Iniţiativa denumirii amfiteatru- lui a venit din partea foştilor e- levi ai liceului „Traian” Ciprian

mat din 1990, în Liceul Teoretic „Traian”, al cărui di- rector a fost până în 2002. A obţinut gradul I în învăţămân- tul preuniversitar. În domeniul învăţământului, a promovat şi desfăşurat o conducere manage-

rială liberală, contribuind pe toată perioada directoratului la situarea liceului pe primele lo- curi în topul liceelor cu rezul- tate foarte bune. În calitate de profesor - metodist a condus nu- meroase activităţi de perfecţio- nare a profesorilor de matema- tică. Este artizan al proiectării şi construirii bazei didactico- materiale a Liceului Industrial de Construcţii Deva, precum şi al înfiinţării Liceului Teoretic „Traian” din Deva şi al moder- nizării bazei sale didactico- materiale. Profesorul Robert Singer a proiectat şi construit o seamă de mijloace didactice în dome-

niul matematicii. A scris şi pub- licat studii şi culegeri de proble- me de matematică. A activat în cadrul unor asociaţii profesion- ale şi culturale, contribuind ac- tiv la viaţa social-culturală a municipiului Deva. În data de 24 aprilie 2004 s-a stins din via-

ţă.

OanaOana BimbiricăBimbirică VVasiuasiu

Legislaţia europeană privind presa în limba română, respectată de formă

Forumul Internaþional al Jurnaliºtilor Români propune soluþii pentru salvarea presei româneºti din afara graniþelor

S ituaţia dramatică a presei de limbă română din

Diaspora este prezentată de Forumul

Internaţional al Jurnaliştilor Români (FIJR) în

cadrul unui raport realizat pe baza monitorizării tutur- or evenimentelor semnificative care caracterizează situaţia presei de limba română din ţările unde trăiesc comunităţi de români: Ucraina, Serbia, Ungaria si Bulgaria, scrie portalul timpromanesc.ro. Raportul semnalează discrepanţele legislative refer- itoare la presa minorităţilor din aceste state şi normele europene în materie, precum şi faptul că autorităţile naţionale respectă parţaial aceste norme, iar în majori- tatea cazurilor sunt aplicate cu rea credinţă. Raportul mai arată că numărul cazurilor în care instituţiile de presă româneşti au fost hărţuite, intimi- date sau nedreptăţite a fost foarte mare, că asupra publicaţiilor în limba română s-au exercitat presiuni de diferite feluri, au fost retrase sau diminuate finanţările acordate anterior sau au fost interzise programele radio – TV în limba română. ”În ţările non-UE unde trăiesc importante comu- nităţi de români nu s-au implementat încă mecanisme de susţinere de către stat a presei în limba minorităţilor, bazate pe criterii stricte si obiective, apli- cate egal pentru toate mijloacele de informare în masă. În procesul de finanţare a mass-media continuă să fie aplicate mecanisme discriminatorii prin care se susţin doar anumite publicaţii, şi acelea doar în măsura în care au o politică editorială proguvernamentală”, se arată în Raport

Pentru remedierea acestor situaţii, Forumul Internaţional al Jurnaliştilor Români a identificat o serie de soluţii cu titlu de recomandare, atât pentru autorităţi, cât şi pentru responsabilii din domeniul mass-media. Printre acestea se numără generarea unui flux constant de informaţii care să racordeze românii de pretutindeni la realităţile din România, concomitent cu semnalarea în media românească a problemelor acestora, facilitarea accesului la spaţii de emisie în limba maternă la posturile publice de radio si televiz- iune, organizarea, în colaborare cu posturile publice de radio şi televiziune a unor stagii de pregătire profe- sională pentru jurnaliştii din afara graniţelor, pro- movarea în spaţiile de emisie ale mass-media din România a problematicii comunităţilor româneşti din afara graniţelor, sprijinirea realizării de emisiuni si programe de prezentare a realităţilor din ţară şi din comunităţile româneşti, sprijinirea funcţionării presei de limbă română în mediul virtual, stimularea creşterii prezenţei asociaţiilor în mediul on-line, sprijinirea creării de parteneriate între instituţii media din România şi mass-media de limba română din afara graniţelor, crearea unui parteneriat între instituţiile mass-media aparţinând comunităţilor româneşti din Europa şi cele aparţinând etnicilor români din statele învecinate în scopul cunoaşterii şi mediatizării prob- lemelor specifice ale acestora, facilitarea creării de instrumente mass-media în comunităţile de români de pretutindeni. De asemenea, se recomandă dezvoltarea unui grup

consultativ format din experţi ai mass-media – publice şi private – cu apariţie/difuzare în limbile minorităţilor, precum şi realizarea unor studii de audi- enţă şi cercetări cu privire la nevoile vorbitorilor de limbă română. Pentru îmbunătăţilea situaţiei presei de limbă română din afara graniţelor, lucrurile trebuie tratate diferenţiat, în funcţie de particularităţile problemelor identifiate în fiecare stat în parte, cu preocuparea pen- tru calitatea limbii române ca prioritate comună. Forumul mai sugerează necesitatea acordării mai multor licenţe de frecvenţe radio FM pentru posturi de radio locale şi regionale în limbile minorităţilor – ca măsură de creştere a accesului vorbitorilor acestor limbi la emisiuni în limba maternă (extinderea acoperirii geografice), îmbunătăţirea calităţii şi a rele- vanţei produselor mass-media oferite vorbitorilor (informaţia locală fiind de interes). Între soluţiile care ar optimiza protecţia limbii române prin mass-media, se propune înfiinţarea unui post TV special pentru emisiunile în limbile minorităţilor naţionale care să permită difuzarea unor buletine de ştiri zilnice în mai multe limbi şi a altor materiale de interes pentru vorbitorii nativi. Raportul FIJR a fost prezentat la Bruxelles, cu prilejul conferinţei ”Preserving Romanian Culture Outside The Country`s Borders”, privind modul în care mass-media contribuie la consolidarea identitară a românilor din afara ţării.

Social

Servus Hunedoara

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

7

IeriIeri ororttac,ac, aziazi disdisponibilizatponibilizat

Ultimul şut la Mina Petrila, primul pas spre o nouă viaţă

A u plecat ieri dimi-

neaţă pentru ul-

Cu o strângere de inimã, regrete sau bucurie, aproape 190 de oameni ºi-au pus ieri în cui lãmpaºele dupã zeci de ani de muncã în subteran

trupul la familiile lor,

dintre noi

Nu

eram cu ei

ca

să îi îngroape creşti-

pe

tură, dar am lucrat cu

neşte.

ÎNTRE MOARTE ŞI AMINTIRI PLĂCUTE

Amintirile îi copleşesc. Niciunul nu uită zilele grele petrecute sub pă-

mânt, dar nici pe acelea când mina a fost zguduită

de două explozii în anul

2008. Toate sunt vii în mintea lor, iar acum orta-

cii răsuflă uşuraţi că au

predat echipamentul cu

care coborau în mină. „A- mintiri au fost şi plăcute

Ne amin-

tim ce a fost frumos, dar

şi evenimentele din 2008,

cu colegii care au plecat

şi

neplăcute

ei. Asta e viaţa!”, a mai a- dăugat Stroe, iar colegul său, cu care îşi semna ac- tele de disponibilizare, îl completează. „Au fost multe amintirile, ce pot

zic? Munca în subteran

e

o provocare zi de zi.

Simplul fapt că intri în subteran, te afectează zi

de zi şi emoţional, psihic. Prin natura me-

timul şut în mină,

la Petrila. Acolo vor mai rămâne vreo 570 de mi- neri, dar cei care au ieşit ieri pentru ultima dată de sub pământ sunt acum fe- riciţi.

„Te aştept acasă, tăticule!”

Constantin Adrian Prodan este unul dintre minerii care s-au disponi-

bilizat. Are vârsta de pen- sionare, iar ieri, după ulti- mul şut, era fericit. „Sunt bucuros. După o lungă aş- teptare, în sfârşit, ne-am văzut scăpaţi de calvarul muncii în subteran. Am a- juns sănătoşi la pensie şi sperăm să meargă în con- tinuare bine. În Mina Pe- trila sunt de un an şi o lu- nă, dar am lucrat 20 de ani la Lonea”, spune Pro- dan. Un alt disponibilizat, Aurel Stroe parcă are re- grete în ultima zi. „După 20 de ani în mină, cu pă- rere de rău plec, că am muncit aici o viaţă. Acum

ne

luăm viaţa de la capăt

şi

vom face altceva”, afir-

mă Stroe Au venit zi de zi la mi- nă. Au citit de mii de ori înscrisul de pe peretele ce duce spre lămpărie. De fiecare dată s-au gândit la copiii lor, căci pe perete e scris că familia îi aşteaptă

acasă. „Te aştept acasă, tăticule!” e tot ce văd ei î- nainte să-şi ia lampa sau marca – acea bucată de metal, inscripţionată cu

un

număr, pentru ca atun-

ci

când moartea vine în

subteran şi le sluţeşte chi- purile obosite, să îi recu- noască colegii şi să le du-

purile obosite, să îi recu- noască colegii şi să le du- a fost ultimul Toţi s-au

a fost ultimul

Toţi s-au disponibilizat,

iar

ajunge pensionari.

mulţi vor

şut.

ieri

cei

mai

DianaDiana MitrMitracheache

AU PREDAT CĂŞTILE ŞI SALOPETA

Au lucrat ani de zile

sub pământ. Plecau zi de zi cu gândul că intră aco-

cine ştie? Dar a ve-

nit ziua în care au făcut ultimul şut. A fost ieri di- mineaţă, iar la ora 12:00 erau pregătiţi să plece a- casă şi să nu se mai în- toarcă în puţul de intrare în mină. Şi-au predat lăm- pile, marca şi au părăsit mina. Acum nu spun de- cât că au o strângere de i- nimă, iar după ce nu mai îmbracă salopeta pe care scrie EM Petrila, vor că- uta să facă şi altceva. O „mână” de mineri, trecuţi pe listele de dispo- nibilizări, au ieşit din schimbul I, s-au spălat, s- au schimbat şi asta a fost tot. Adică ultimul şut sub pământ, locul de care îi leagă munca de o viaţă.

lo şi

Constantin Prodan s-a văzut scăpat de calvarul din minĂ
Constantin Prodan s-a
văzut scăpat de
calvarul din minĂ
au Ortacii ieşit, ieri, din subteran pentru ulti- ma dată
au Ortacii
ieşit, ieri,
din
subteran
pentru
ulti-
ma dată

seriei mele, am avut tot felul de experien- ţe, începând cu accidentaţi

Prodan. Pentru aproxi- mativ 500 de ortaci

grav, mortal şi aşa mai departe, ceea ce sper să uit cât

mai curând”, a adăugat

de la Petrila, Paroşeni şi

Uricani, mine aflate pe programul de închidere,

Liftul în casa căruia a căzut un copil de trei ani avea avizele ISCIR

Cel puþin asta susþin cei care au în grijã ascensoarele din Petroºani

L iftul în casa căruia un copil de doar trei ani a căzut în

gol, incidentul petrecân- du-se, sâmbăta trecută, într-un bloc turn din cen- trul municipiului Petro- şani, era sigur. Tocmai fu- sese verificat în aprilie, dar bunicul copilului a

vrut să îl repare, se pare,

pentru că se stricase din vina celor care reparau a- coperişul. Cei care au în grijă as-

censoarele din Petroşani spun că liftul cu pricina nu avea nicio problemă.

El a fost verificat în pri- măvară şi nu se exclude posibilitatea ca acesta să

fi avut mici disfuncţiona-

defect, iar bunicul ar fi în- cercat să-l repare. Nu ştiu

ce căuta, că nu avea voie.

A deschis uşa la etajul

şapte, copilul a ţâşnit pe lângă el şi a căzut în puţ”,

a declarat Istvan Hodoş, maistru liftier.

PÂNĂ UNA ALTA, SCOS DIN FUNCŢIUNE

Cei de la lifturi nu în- ţeleg ce a căutat locatarul

para. „Noi, întotdeanuna, când am fost solicitaţi,

am intervenit. În blocul a-

cela se fac lucrări la aco- periş, sunt tot felul de neştiutori, care îşi bagă mâna. Ne-au băgat ţigle sparte, au tras de pârghii. Omul nu avea ce să caute acolo”, a mai adăugat Ho- doş. Liftul cu pricina a fost oprit până la finalizarea cercetărilor, iar poliţiştii am demarat o anchetă în

lităţi din vina celor care lucrează la repararea aco- perişului şi care au cărat materiale cu el. Totuşi, vina ar putea fi a bunicu- lui micuţului, care ar fi lucrat neautorizat, timp în care băieţelul de doar trei ani s-a strecurat prin uşa deschisă şi a căzut în gol. „Copilul se afla cu bu- nicul lui. Ascensorul era

să repare liftul, pentru că

era suficient un telefon la

dispecerat, iar o echipă intervenea pentru a-l re-

la dispecerat, iar o echipă intervenea pentru a-l re- acest caz. În plus, şi orga- nele

acest caz. În plus, şi orga- nele abilitate verifică sta- rea tehnică a ascensoru- lui. Între timp, copilul a fost transferat de la spi- talul din Petroşani la o clinică din Timişoara. În Petroşani, spun lif- tierii, din totalul celor 37 de ascensoare existente, 34 au avizul ISCIR, iar restul sunt, în acest mo- ment, oprite, pentru că lo- catarii nu au bani de re- paraţii.

DianaDiana MitrMitracheache

CatCatalogulalogul zileizilei 44 NNoottaa 1100 NNoottaa Vasile Enea, coregraful Ansamblului Raul Lupşa, jucător
CatCatalogulalogul zileizilei
44
NNoottaa
1100
NNoottaa
Vasile
Enea, coregraful
Ansamblului
Raul Lupşa,
jucător la CNS
Cetate Deva
„Haţegana” din
Hunedoara
Pentru că se zbate şi reuşeşte să facă
din tinerii pe care îi îndrumă, dansatori de
succes, dovadă fiind şi numeroasele premii
pe care aceştia le-au obţinut la un festival
internaţional din Turcia
Pentru că a luat cartonaş roşu spre
finalul meciului cu Retezatul Haţeg după
ce a faultat în propriul careu, motiv pen-
tru care echipa deveană a rămas în zece
oameni, iar adversarii au primit penalty
şi au redus scorul de la 2-0 la 2-1

8

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

Servus Hunedoara

Actualitate

PrPregătiriegătiri pentrpentruu sezsezonulonul dede iariar

Staţiunea Parâng nu-şi va mai întâmpina turiştii cu pârtii nebătute ori telescaun nefuncţional

E dilii din Petroşani s-au gândit să in- tervină din timp şi

să atragă turiştii în staţiu- nea Parâng. Pentru viitorul sezon, se aşteaptă doar zăpada şi temperaturile negative, iar cei din munte spun că nu vor mai lăsa pârtiile nebătute.

URCĂ CU ACELAŞI TELESCAUN VECHI

Turiştii vor urca în Pa- râng cu vechiul telescaun şi sezonul de iarnă e în- tâmpinat cu speranţa că nu vor mai fi blocaje ca a- nul trecut, când nu au pu- tut fi bătute pârtiile. Re- prezentanţii Primăriei Pe- troşani cred că anul aces- ta va fi mai bun şi că schi- orii vor fi mulţumiţi. „Vom funcţiona ca şi anul trecut şi sperăm să fie mai bine, adică să fie ză- padă. Să putem să o ba- tem la timp. Avem şi ins- talaţiile necesare pentru a bate zăpada şi cele de ză- padă artificială. Pentru asta ne trebuie şi tempe- raturi negative, iar noi vom bate noaptea şi vom amenaja pârtiile. Sperăm să fie bine”, a declarat Marian Popescu, director tehnic în Primăria Petro- şani. Din păcate, şi în acest an turiştii vor fi urcaţi în munte cu telescaunul vechi. Acesta a obţinut a- vizele de funcţionare, este sigur, dar nu şi modern. „Telescaunul vechi are au- torizaţie până în 14 au- gust 2014. Sperăm să fie bine, atât cât poate fi la noi. În condiţiile în care

nu este o altă instalaţie de transport pe cablu, ca- re să ducă turiştii mai re- pede şi în siguranţă”, a mai adăugat Popescu. Pentru a finaliza lucră- rile la telescaunul din zo- na Rusu, administraţia de la Petroşani a contractat un împrumut. Dacă totul merge şi nu vor fi contes- taţii, acesta ar putea fi montat, pe banii primări- ei, anul viitor.

DOMENIU SCHIABIL - PROMIŢĂTOR, DAR PE HÂRTIE

Proiectul pentru Pa- râng e unul amplu şi, deo- camdată, el e valabil doar pe hârtie şi poartă denu- mirea „Dezvoltarea dome- niului schiabil în zona tu- ristică Parâng“ cuprins în Programul „Schi în Ro- mânia”. Datele tehnice spun că în munte se va construi o telegondolă ce va avea staţia de plecare din Petroşani – zona Ae- roport, cu staţia interme- diară în zona Hotelului „Rusu”, iar cea de sosire va fi la Slima. Sunt prevă- zute 7 telescaune ce vor funcţiona pe o lungime de 8 kilometri şi două benzi transportoare, însă doar unul a fost început, însă

nu şi finalizat. Practic, au fost montaţi doar stâlpii şi cu împrumutul pe care primăria l-a contractat re- cent, se speră că va fi montat în anul

2014.

Turiştii vor ajunge în staţiune cu aceiaşi veche instalaţie pe cablu
Turiştii vor ajunge în staţiune cu
aceiaşi veche instalaţie pe cablu

jate 17 pârtii de schi, în- sumând 23,7 km, ce vor beneficia de instalaţii de transport pe cablu, căi de acces, instalaţie de ilumi- nat nocturn, cât şi una de producere a zăpezii artifi-

ciale, care va cuprinde: o captare de apă şi staţie de pompe (pe pârâul Jieţ), un bazin de apă de 100 de metri cubi la confluenţa Gruniului cu Maleia şi unul de 5 metri cubi la „Căsuţa din poveşti”, re- ţea de conducte şi tunuri de zăpadă. Pentru cei mici, se va construi un o- răşel al copiilor, aceştia putându-se bucura de o bandă transportoare, un carusel, insta-

pentru snow – board, o instalaţie de bobcart, pen-

tru perioada de vară şi su- prafeţe artificiale de schi

în perioada de vară.

DianaDiana MitrMitracheache

schi în perioada de vară. Diana Diana Mitr Mitr ache ache în În Parâng va fi
în În Parâng va fi construit un modern domeniu schiabil, însă proiectul tre- nează
în
În
Parâng va fi
construit
un
modern
domeniu
schiabil, însă
proiectul tre-
nează

Tot

proiect se spune că vor fi a-

laţii uşoare, apa- rate alternative de zăpadă, cum

ar fi sănii, plăci, pneuri.

Se va dezvolta un centru de servicii turistice amplasat la staţia de sosire a Tele- gondolei TG – Poiana Zăpezii (Slima), unde vor fi amenajate un restau- rant, o autoservire, punct sanitar, terasă relaxare, centre de închiriere echi- pament sportiv. Proiectul prevede şi construirea unui parc

mena-

relaxare, centre de închiriere echi- pament sportiv. Proiectul prevede şi construirea unui parc mena- C M

Actualitate

Servus Hunedoara

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

9

SpectSpectacolacol dede successucces

„Soþ de împrumut” a plecat în turneu

Produsã de Teatrul de Artã din Deva, piesa se va juca pe scene din judeþ, dar ºi din þarã

D upă premiera pe

care a avut-o în 26

Olsanschi. Pe scurt, „Soţ de vânzare” tratează cu mult umor şi nuanţe tra- gi-comice eterna temă a trio-lui conjugal, piesa contemporană într-un act cu multiple răsturări de situaţii. “Acest spectacol ne va pune pe noi, bărba- ţii, într-o situaţie mai spe- cială, şi sunt sigur că toţi cei care vor veni să-l vadă vor pleca acasă având o temă de reflecţie”, spuea înainte de premiera spec- tacolului Mihai Panaites- cu, directorul artistic al Teatrului de Artă din De- va.

AJUNGE ŞI ÎN ŢARĂ

După reprezentaţia de azi de la Hunedoara, pie- sa „Soţ de vânzare” va a-

junge mâine la Casa de Cultură din Petroşani, ur- mând ca, în 10 octombrie, să joace în aceeaşi for- mulă pe scena ins-

octombrie, să joace în aceeaşi for- mulă pe scena ins- la Deva, turneul cu „Soţ de

la Deva, turneul cu „Soţ de vânzare” se va relua duminică, 13 octombrie, la Teatrul de Vest din Re- şiţa, iar în 14 septembrie este aşteptat la Casa de Cultură din Timişoara. Potrivit lui Mihai Panai-

tescu, Teatrul de Artă din Deva intenţionează să

comedie de anul viitor de la Timişoara sau Galaţi.

participe cu spectacolul

OanaOana BimbiricăBimbirică

„Soţ de împrumut” şi la u- nul dintre festivalurile de

VVasiuasiu

şi la u- nul dintre festivalurile de V V asiu asiu septembrie, chiar la deschiderea stagiunii

septembrie, chiar

la deschiderea stagiunii Teatrului de Artă din De- va, spectacolul „Soţ de vânzare” va putea fi văzut în mai multe localităţi. Producţie proprie a teatrului din Deva, repre- zentaţia va fi jucată întâi pe scena din câteva locali- tăţi ale judeţului Hune- doara, urmând ca, la ju- mătatea lunii, să ajungă şi în mai multe oraşe din ţară. Turneul „Soţ de vân- zare” debutează astăzi, la Hunedoara, unde specta- colul va putea fi văzut pe scena Casei de Cultură.

TRIO-UL CONJUGAL ÎN VARIANTĂ COMICĂ

Spectacolul tragi -co- mic „Soţ de vânzare” mar- chează şi începutul cola- borării dintre teatrul de artă şi Dan Mirea, actor şi regizor la Teatrul de Vest din Reşiţa. Acesta va deţine şi rolul principal, cel al „soţului de vânza- re”, iar reprezentaţia este regizată de Marius Ol- teanu. Lui Dan Mirea îi dau replica două actriţe din la teatrul din Deva, Andreea Pascu şi Roxana

În piesă, Dan să Mirea trebuie înfrunte două femei: Andreea Pascu şi Rpxana Olsanschi
În
piesă,
Dan să
Mirea
trebuie
înfrunte două
femei:
Andreea
Pascu
şi
Rpxana
Olsanschi

tituţiei simi-

lare din

Haţeg.

Vineri,

ca din nou pe sce- na Teatrului de Artă din Deva. Pentru că şi iu-

bitorii de teatru din alte judeţe şi-au manifestat dorinţa de a vedea spectacolul produs

12 sep-

tem-

brie, de

la ora 19:00, spec- tacolul se va ju-

manifestat dorinţa de a vedea spectacolul produs 12 sep- tem- brie, de la ora 19:00, spec-

10

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

Locuri de muncă

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013 Locuri de muncă ELITON TRANS SRL PITEŞTI angajează conducători-auto TIR

ELITON TRANS SRL PITEŞTI angajează conducători-auto TIR pentru transport internaţional marfă.

Venituri atractive peste media pieţei. Experienţă minimum 2 ani. Tel. 0723.223.823,

0372.652.944

e-mail: viorica.buda@eliton.ro

Firmă de recrutare angajează de urgenţă în Deva personal calificat pentru următoarele poziţii:

-vânzătoare – magazin de desfacere. Condiţii financiare foarte avanta- joase. Se solicită maximă seriozitate. -bona (babysitter) şi menajeră. Condiţii financiare foarte avanta- joase. Se solicită maximă seriozitate. CV se trimit la adresa de e-mail angajarehd@yahoo.com Informaţii la telefon 0735.655.612

Câştigaţi 2000- 5000 lei lunar, muncă la domiciliu, procesare corespon- denţă, angajăm colaboratori din toată ţara! Informaţii gratuite! Trimiteţi plic timbrat autoadresat la: OP.1 CP.160, Deva Judeţ Hunedoara.

OFERTE DE MUNCĂ

Îngrijesc copii sau fac menaj la familii serioase, spăl covoare. Zona Bradului. Telefon: 0747/984.955 Firmă autorizată ANRE execută instalaţii electrice de joasă tensiune, indrustriale şi civile. Relaţii la telefon: 0752.299.022

Reparaţii electrocasnice: maşini de spălat, aspiratoare, expresoare, montări aplice, draperii, mibilă suspendată, cabine de duş, uşi, uşi de garaj (cu sistem), instalaţii elec-

Angajăm urgent instructor pentru sală fitness. Telefon: 0726.648.046

Firma specializată în montarea de pardoseli angajază personal. Informaţii la telefon:

0354/101.328 sau 0747. 07.77.41.

S.C Editura Emia SRL Deva angajează tehnoredactor. Informaţii telefon: 0254.230.246

Sală de jocuri şi divertisment, City Bowling, angajează personal. Informaţii la numărul 0723635785. Cv-urile se pot depune la City Bowling în incinta Deva Mall etaj 3.

Câştigaţi 1200 – 4000 $ lunar muncind la domiciliu. Angajăm colaboratori din toată ţara! Domenii: procesaţi corespondenţă; coaseţi scutece sau plăpumioare pentru copii, ursuleţi, iepuraşi; asamblaţi plăci electronice. Trimiteţi plic timbrat autoadre-sat la O.P 1, C.P.160, DEVA, Jud.Hunedoara.

Familie serioasă de români, stabiliţi în Bruxelles caută o persoană pentru îngrijire doi copii, şi menaj uşor. Telefon: 0728.343.867, 0723.655.855

Firmă de construcţii angajează muncitori calificaţi în domeniu. Informaţii pentru depunere CV la telefon: 0720.532.004

trice, sanitare, încălzire solare. Repar şi mon- tez hidrofoare, instalaţii de irigat, fose sep- tice clasice şi ecologice, jacuzzi, piscine. Telefon: 0721.079.491, 0720.447.448 şi

0746.478.342

Pf, execut lucrări în construcţii, zidări, fun- daţii, pae, glet, tinci, zugraveli, săpături, fân- tâni, fose,pavaje,polestiren sau angajare firme, orice domeniu. Telefon: 0726.815.652

SC TIRIUS TRANSTUR SRL

SC TIRIUS TRANSTUR SRL ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2013 EFECTUEAZĂ TRANSPORT PERSOANE, PE RUTELE: -

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2013 EFECTUEAZĂ TRANSPORT PERSOANE, PE RUTELE:

- DEVA-BRAD-ŞTEI-BEIUŞ-ORADEA

- DEVA-ARAD-TIMIŞOARA

- BRAD-DEVA-TIMIŞOARA

INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI LA TELEFON:

0254/231.394 SAU 0720.005.452

SOMAŢIE

Emisă la data de 01 octombrie 2013 de către JUDECĂTORIA BRAD, DOSAR NR. 1385/195/2013 în temeiul articolului 1051 aliniatul 1 din Noul cod de proce- dură civilă şi în baza dispoziţiilor cuprinse în încheierea din data de 01 octombrie 2013 . Aducem la cunoştinţă că, prin acţiunea civilă formulată

de:

Reclamanta Rîmbu Mărioara Voichiţa, domiciliată în comuna Crişcior, strada Muncii, nr.29, bloc D, ap.30, judeţul Hunedoara, cu domiciliul procesual ales în Brad, strada Avram Iancu , nr. 38, judeţ Hunedoara- la Cabinet de avocat Visirin Doris reclamanta invocă dobândirea proprietăţii prin uzucapi- une asupra următoarelor imobile situate în comuna Bucureşci, sat Rovina :

suprafaţa reală de 1779 mp din imobilul teren înscris în CF nr. 61129 Bucureşci, cu număr topografic 1270; suprafaţa reală de 429 mp din imobilul teren înscris în CF nr. 61129 Bucureşci, cu număr topografic 1270; suprafaţa reală de 575 mp din imobilul teren înscris în CF nr. 61129 Bucureşci, cu număr topografic 1270; suprafaţa reală de 177 mp din imobilul teren înscris în CF nr. 61129 Bucureşci, cu număr topografic 1270;

Vă comunicăm că, potrivit articolului 1051 aliniatul 2, litera e din Noul cod de procedură civilă, toţi cei interesaţi au dreptul să facă opoziţie, iar, în caz contrar, în termen de

6 luni de la emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.

SOMAŢIE

Emisă la data de 01 octombrie 2013 de către JUDECĂTORIA BRAD, DOSAR NR. 1386/195/2013 în temeiul articolului 1051 aliniatul 1 din Noul cod de proce- dură civilă şi în baza dispoziţiilor cuprinse în încheierea din data de 01 octombrie 2013 . Aducem la cunoştinţă că, prin acţiunea civilă formulată

de:

Reclamantele Oprean Viorica, domiciliată în comuna Bucureşci, sat Rovina, nr.76, judeţul Hunedoara, şi Faur Adriana, domiciliată în comuna Bucureşci, sat Rovina, nr.76, judeţul Hunedoara, cu domiciliul procesual ales în Brad, strada Avram Iancu , nr. 38, judeţ Hunedoara- la Cabinet de avocat Visirin Doris reclamantele invocă dobândirea proprietăţii prin uzucapi- une asupra următoarelor suprafeţei reale de teren de 3829 mp din imobilul teren situat în comuna Bucureşci, sat Rovina, înscris în CF nr. 61129 Bucureşci, număr topografic

1270.

Vă comunicăm că, potrivit articolului 1051 aliniatul 2, litera e din Noul cod de procedură civilă, toţi cei interesaţi

au dreptul să facă opoziţie, iar, în caz contrar, în termen de

6 luni de la emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.

SOMAŢIE

Emisă la data de 01 octombrie 2013 de către JUDECĂTORIA BRAD, DOSAR NR. 1389/195/2013 în temeiul articolului 1051 aliniatul 1 din Noul cod de proce- dură civilă şi în baza dispoziţiilor cuprinse în încheierea din data de 01 octombrie 2013 . Aducem la cunoştinţă că, prin acţiunea civilă formulată

de:

Reclamanţii Oprean Letiţia, Stânga Voichiţa, Stânga Candin, domiciliaţi în comuna Bucureşci, sat Rovina, nr.84, judeţul Hunedoara, cu domiciliul procesual ales în Brad,

strada Avram Iancu , nr. 38, judeţ Hunedoara- la Cabinet de avocat Visirin Doris reclamanţii invocă dobândirea proprietăţii prin uzucapi- une asupra următoarelor suprafeţei reale de teren de 3534 mp din imobilul teren situat în comuna Bucureşci, sat Rovina, înscris în CF nr. 61129 Bucureşci, număr topografic

1270.

Vă comunicăm că, potrivit articolului 1051 aliniatul 2, litera e din Noul cod de procedură civilă, toţi cei interesaţi

au dreptul să facă opoziţie, iar, în caz contrar, în termen de

6 luni de la emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.

Locuri de muncă

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

11

u n c ă Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013 11 L o c u r

Locuri de muncă vacante după data de 25 septembrie 2013

m u n c ă vacante după data de 25 septembrie 2013 De v a -

Deva - 0755.999.916, Hunedoara - 0755.999.917 Petroşani - 0755.999.918 Orăştie - 0755.999.922

Haţeg - 0755.999.925 Brad - 0755.999.923 Călan - 0755.999.924 Simeria - 0755.999.921

Lupeni - 0755.999.919 Vulcan - 0755.999.920 Ilia - 0755.999.926 Petrila - 0755.999.928

Aninoasa - 0755.999.927

Pentru relaţii suplimentare 0254/216.151-int. 230

12

Nr. 2363 Marþi, 8 octombrie 2013

Servus Hunedoara

Sport

PRESPRESTTAAŢIIŢII BUNEBUNE PENTRPENTRUU KARAKARATEKATEKA DEVENIDEVENI

Heian a urcat pe podium la Salonta

Clubul din reºedinþa judeþului s-a clasat pe locul 3 la o importantã competiþie din Bihor

C S Heian Deva şi-a menţi- nut nivelul de perfor- manţă cu care era obiş-

nuit şi a obţinut rezultate foar- te bune la „Kuranai Karate Cup 2013”, o importantă competiţie desfăşurată la Salonta, în jude- ţul Bihor. Karateka hunedoreni au ocupat locul 3 în competiţia intercluburi, reuşind să-şi adju- dece un număr de 19 medalii, dintre care 5 de aur, 8 de argint şi 6 de bronz.

medalii, dintre care 5 de aur, 8 de argint şi 6 de bronz. Ungaria. Devenii au

Ungaria. Devenii au cucerit un număr de 19 medalii, 5 dintre acestea fiind de aur, 8 de argint şi 6 de bronz. Pentru Heian au concurat la Salonta un număr

de 22 de sportivi aceştia fiind Laurenţiu Biro, Iasmina Sima, Mihaela Stănescu, Florin Gheorghe, Alexandru Gheor- ghe, Sebastian Pitic, Alexandra

ÎN TOPUL CLUBURILOR

Nu mai puţin de 210 de spor-

tivi de la 26 de cluburi din ţară şi străinătate s-au aliniat la startul „Ku- ranai Karate Salonta

Clubul Heian Deva are rezultate remarcabile
Clubul
Heian Deva
are
rezultate
remarcabile

Cup 2013”, o impor-

tantă competiţie desfă- şurată în 5 octombrie, în oraşul de pe graniţa cu Ungaria. Karateka antrenaţi de Marius Biji au avut prestaţii

foarte bune, reuşind la finalul competiţiei să se claseze pe locul 3 la ni- vel de cluburi, după sportivii gazdă şi cei a unei grupări din

SPRESPRE ALAL PPAATRTRULEAULEA SUCCESSUCCES

Sava, Andreea Popşor, Denisa Pădurean, Alexia Voicu, Car- men Tatoiu, Diana Tatoiu, Lu- kas Hangan, Maria Nedelcu, Di- ana Josan, Roberta Pasc, Raul Vîlcu, Silvia Matei, Leloo Mita, Tudor Bratu, Diana Josan şi Andra Daniliuc.

L-AU MULŢUMIT

PE ANTRENOR

Antrenorul Marius Biji s-a declarat foarte mulţumit de prestaţia sportivilor săi şi a ţi- nut să remarce sprijinul primit pentru participarea la această competiţie. „Ţin să-i felicit pe toţi sportivii de la Heian care au participat la această compe- tiţie, suntem mândri de ei. De asemenea, mulţumim primării- lor din Ilia şi Veţel pentru spri- jinul acordat şi pentru proiec- tele demarate care ajută spor- tul”, a declarat Marius Biji.

OvidiuOvidiu MănăstirMănăstiree

Vettel e la un pas de un nou titlu mondial

Germanul de la Red Bull a câºtigat în Coreea ºi e tot mai aproape de un nou triumf în Marele Circ

S ebastian Vettel a obţinut victoria la Yeongam într-o cur-

să în care Lotus a comple- tat podiumul, monopostul lui Mark Webber a luat foc, iar un pneu al lui Ser- gio Perez s-a exfoliat pe circuit. Marele Premiu al Coreei de Sud a oferit una dintre cele mai spec- taculoase curse din ulti- ma perioadă prin prisma numeroaselor incidente şi

a duelurilor spectaculoase

din spatele podiumului, chiar dacă Sebastian Vet- tel a dominat etapa fără emoţii şi a obţinut a patra victorie consecutivă.

A LUAT AVANS DIN START

Pilotul echipei Red Bull Racing a avut parte

de un start excelent şi şi-

a păstrat un avans decent

în fruntea clasamentului după prima intrare la bo- xe, dar şi după cele două intrări pe circuit ale Sa-

fety Car-ului. În spatele său, Romain Grosjean l-a depăşit la start în virajul trei pe Lewis Hamilton, e- lement crucial care în mod normal i-ar fi adus locul 2 pe podiumul de premiere. Planurile fran- cezului au fost însă deju- cate de coechipierul său, Kimi Raikkonen, care a realizat o nouă cursă de revenire după ce a luat startul doar de pe locul 9.

Finlandezul a urcat pe lo- cul 7 în primele tururi şi a fost marele câştigător al celei de-a două intrări a Safety Car-ului pe circuit, când a progresat până pe locul 3. La reluarea cur- sei, Raikkonen l-a depăşit pe Grosjean printr-o ma- nieră agresivă şi şi-a adju- decat locul 2 în detrimen- tul coechipierului său.

HULKENBERG,

REVELAŢIA CURSEI

Revelaţia cursei a fost însă Nico Hulkenberg, ca-

re şi-a egalat cel mai bun rezultat din cariera la vo- lanul monopostului Sau- ber. Plecat de pe locul 7 al grilei, germanul a jucat cartea decisivă la start, când i-a depăşit pe Felipe Massa şi Fernando Alon- so, iar apoi a rezistat în ultimele 15 tururi ale cur- sei în faţa atacurilor suc- cesive ale lui Hamilton. Depăşit la start de Gros- jean, Hamilton ocupa lo- cul 3 după prima serie de opriri la boxe, însă a avut reale dificultăţi cu pneu- rile de compoziţie me- dium şi a pierdut avansul de peste 12 secunde pe care îl avea în faţa coechi- pierului Nico Rosberg. Germanul l-a depăşit cu u- şurinţă cu sistemul DRS, însă chiar în acel moment nasul monopostul a avut o fisură care a determinat aripa faţă să atingă asfal- tul şi să provoace scântei puternice. Nevoit să intre la boxe, acolo unde a pier- dut aproape 23 de se-

să intre la boxe, acolo unde a pier- dut aproape 23 de se- cunde, Rosberg a

cunde, Rosberg a revenit pe locul 12, însă a profi- tat de intrările Safety Car-ului şi a terminat cur- sa pe locul 7.

MCLAREN

A TERMINAT

ÎN PUNCTE

El s-a poziţionat astfel în spatele unui Fernando Alonso care nu a mai reu- şit să repete performanţe- le din cursele precedente.

Spaniolul a fost depăşit la start de Hulkenberg, a pierdut o poziţie şi în faţa lui Raikkonen, recuperată ulterior după prima intra- re la boxe, pentru că apoi să fie depăşit şi de Mark Webber. În finalul cursei, Alonso şi Hamilton au fă- cut de două ori rocada pentru locul 5 într-un sin- gur tur, însă pilotul echi- pei Mercedes şi-a păstrat în cele din urmă poziţia. Eliminaţi cu ambele mo- noposturi în a doua parte

a calificărilor, cei de la McLaren au terminat în puncte prin Jenson But- ton (locul 8) şi Sergio Pe- rez (locul 10), între cei doi intercalându-se Felipe Massa. Brazilianul a pier- dut spatele monopostu- lui Ferrari la start în vira- jul trei şi l-a lovit uşor pe Alonso, însă spaniolul a putut continua cursa fără probleme după ce a ieşit larg în exteriorul pistei.

wwwwww.aut.automaromarkkeet.rt.roo

Servus Hunedoara

Nr. 2363 Marþi, 8 octombrie 2013

13

Sport

BMWBMW CUCU MOMOTTOROR „GRIP„GRIPAAT”T”

Campioana a câştigat primul derby al sezonului

CSD a învins-o clar pe Pera în cel mai important meci al începutului de campionat

Gigi Ştefan (foto, în dreapta) şi colegii săi i-au învins pe rivalii de la Pera
Gigi Ştefan (foto, în dreapta) şi
colegii săi i-au învins pe rivalii
de la Pera BMW

O supercupă neoficială, du- elul dintre campioana CSD şi deţinătoarea Cu-

pei României, Pera BMW, a fost la discreţia „azzurilor”. Aceştia s-au impus la scor de forfait, graţie unui joc strălucitor a due- tului Dărăban – Cărăvan şi a experimentatului Ciprian Luca. În schimb, Avantaje îşi vede

LIDERLIDER DETRDETRONONAATT

liniştită de treabă şi a rămas singura formaţie neînvinsă în seria ei. Quasar a pierdut în premieră, după ce a cedat due- lul cu Anonimii.

CĂRĂVAN – DĂRĂBAN, DUETUL DE NEOPRIT

CSD avea de demonstrat ce- va în faţa deţinătoarei Cupei

României din sezonul trecut, Pera BMW fiind singura echipă ce a învins-o în campionatul în care s-a încununat ca şi campi- oană. A fost şi un duel al golge- terilor, Gigi Ştefan (CSD) şi Re- mus Marta (Pera BMW). Până la urmă, nu ei au fost protago- niştii meciului, ci „zvârlugile” Dărăban şi Cărăvan, jucători ce

cu câteva ore în urmă înfrunta- seră liderul Ligii a IV-a.

9 MINUTE DE CAMPIONI

După o primă repriză fără gol, în care Pera BMW a fost a- proape să fie penalizată cu lovi- tură de penalitate după 5 gre- şeli de echipă, CSD a deschis scorul în minutul 31. Dărăban a expediat un şut centrare, iar Luca deviat pe spate cu capul, mingea fiind scăpată după linia porţii de Ionuţ Florea, care a văzut-o târziu. Peste 6 minute, o fază superbă a dus la majora- rea scorului. Luca a bătut un corner scurt, Cărăvan i-a pasat lui Dărăban, aceasta i-a aşezat mingea în centru şi cel poreclit „Luţu” a marcat cu un şut pe jos în colţul lung. Cu 10 minute înaintea finalului, Pera „a arun- cat prosopul” după un nou gol superb marcat de CSD. Luca a pasat în diagonală către Dărăban şi acesta a înscris su- perb sub bară. Victorie clară a campionilor care încep să se închege în no- ua formulă în care s-a regăsit şi veteranul Sansiro Ciocoi, jucă- tor cu prezenţe în Liga I.

OvidiuOvidiu MănăstirMănăstiree

Liga Realsport Seria I Etapa V Tikva Construct - Cerna Santuhalm 3 - 1 Dolce Vizio Caffe - Vointa Valisoara 6 - 7 Azaria - Rosu 5 - 6 Grawe Deva - Boys Team 7 - 3 Pera BMW - C.S.D. 0 - 3 FC Cristur a stat

Clasament

1. C.S.D.

5

5

0

0

15

41-5

2. Rosu

5

3

1

1

10 23-19

3. Pera BMW

4

3

0

1

9

20-5

4. Grawe Deva

5

3

0

2

9 20-11

5. Vointa Valisoara 4 3 0

1

9

16-12

6. Tikva Construct

4

2

0

2

6 12-24

7. F.C. Cristur

4

1

2

1

5

9-9

8. Cerna Santuhalm 5 1 1

3

4 19-22

9. Dolce Vizio Caffe5 1 1

3

4 15-32

10. Boys Team

4

0

1

3

1

9-20

11. Azaria

5

0

0

5

0 17-42

Liga Realsport Seria II Etapa V EFC Anonimii - C.S. Quasar Deva 2 - 0 Pera Bmw 2 - City Taxi Deva 2 - 4 Sews-R Orastie - Venus 3 - 9 Doctorii Deva - Avantaje 0 - 3 Liverpool - Alaska 5 - 1 Legiunea Taylor Red a stat Clasament

Avantaje

1. 5

5

0

0

15

38-5

2. Quasar Deva

5

4

0

1

12

23-12

3. Venus

5

4

0

1

12

27-18

4. EFC Anonimii

5

3

0

2

9

17-14

5. City Taxi Deva

4

2

2

0

8

11-8

6. Alaska

4

1

1

2

4

8-10

7. Liverpool

5

1

1

3

4

18-25

8. Legiunea T. Red 4

1

0

3

3

7-14

9. Sews-R Orastie

4

1

0

3

3

10-29

10. Doctorii Deva

4

0

1

3

1

9-19

11. Pera Bmw 2

5

0

1

4

1

15-29

Haþegul ºi-a pãstrat invincibilitatea în extremis

CNS Cetate Deva a fost aproape de o mare victorie, dar Retezatul a scos un punct în ultimul minut

Liga C Etapa V Progresul United - Templierii 4 - 5 Golden Team - Profi Football Team 5 - 5 Kaffe Bar Luciano - Crivis 6 - 4 Butoiasele - Sews Doran 3 - 3 F.C. Soimus au stat Clasament

1. Sews Doran

5 4

1

0 1318-10

2. Butoiasele

4 3

1

0 1015-8

3. Crivis

5 2

2

1 825-12

4. F.C. Soimus

4 2

0

2 614-12

5. Templierii

4 2

0

2 612-27

6. Progresul United

5 1

1

3 415-14

7. Kaffe Bar Luciano

4 1

1

2 412-14

8. Golden Team

5 0

3

2 313-18

9. Profi Football Team 4 0 1

3 115-24

de promovare.

OvidiuOvidiu MănăstirMănăstiree

T ânăra trupa din re- şedinţa judeţului a fost la câteva mi-

nute de a-i administra principalei favorite la câş- tigarea campionatului, Re- tezatul Haţeg, prima în- frângerea a sezonului. Trupa lui Marius Sîrbu a plătit însă tribut lipsei de experienţă şi a pierdut printre degete două punc- te. Echipa lui Flaviu Itul a fost salvată de dubla lui Adrian Pribac, primul gol din penalty şi al doilea cu un şut centrare înşelător. Chiar dacă a rămas neîn- vinsă, Retezatul a cedat primul loc celor de la CS Vulcan, care au câştigat lejer contra Daciei Orăştie.

FOTBAL ZERO ÎN PRIMA REPRIZĂ

Marius Sîrbu a gândit

foarte bine duelul cu lide- rul şi a luat măsuri speci- ale împotriva lui Pribac şi Boloş, cei mai buni jucă- tori ai Haţegului. Şi cei doi nu au mişcat aproape deloc în prima repriză fiind bine marcaţi de jucă- torii deveni. De altfel, pri- mul mitan a fost sărac în fotbal, doar două şuturi mai periculoase fiind con- semnate, expediate de Că-

răvan (4) şi Boloş (40).

SALVATORUL PRIBAC

Meciul s-a încins în partea secundă, după ce gazdele au deschis scorul.

Florin Olariu a primit o pasă pe stânga, a centrat în careu şi Zaharia, din 6 metri, a preluat şi a şutat sec sub bară, pe col-

resimţit şocul şi a părut debusolat, iar CNS Cetate a lovit din nou. Cărăvan a

interceptat o minge res- pinsă după un corner al oaspeţilor, a plecat pe contraatac şi i-a pasat lui Herci, acesta a rămas sin- gur şi l-a învins pe Tonca cu un şut plasat din inte- riorul careului. O gre-

dacă e să luăm des- făşurarea jocului, dar Retezatul meri- tă felicitată că a a reuşit să profite de greşelile oferite de gazde şi a scăpat neînvinsă. Chiar şi aşa, jocul trupei lui Itul nu a arătat

bine, demonstrând că haţeganii mai au de lucru pentru a fi o echipă

Adrian Pribac alb) a (foto, în fost omul determi- nant pentru lider
Adrian
Pribac
alb) a (foto,
în
fost
omul determi-
nant pentru
lider

ţul scurt. Liderul a

şeală personală a lui Raul Lupşa a schimbat soarta meciului. Acesta

a lui Raul Lupşa a schimbat soarta meciului. Acesta CNS CETATE DEVA – RETEZATUL HAŢEG 2-2

CNS CETATE DEVA – RETEZATUL HAŢEG 2-2 (0-0)

Au marcat: ZAHARIA (58), HERCI (70) – PRIBAC (83 – penalty, 90) CNS Cetate: Farcaş 5 – Lupşa 4, Jişcanu 6, Lăcătuş 6, Doboş 6 – M. Olariu 6, Herci 7 – Dărăban (cpt) 6, Cărăvan 7, F. Olariu 7 – Zaharia 7 (74 Medrea 5; 89 Ungur). Antrenor: Marius Sîrbu Retezatul: Tonca 5 – Laslău 5, Kallai (cpt) 6, Puşcă 5, Daj 6 – Simoneac 5 (71 Crişan 5) – Şaucă 7, Pribac 7, Duma 5 (59 Costea 6) – Boloş 4 (68 Perşe 5), Popesc 5. Antrenor: Flaviu Itul Arbitrii: Sergiu Stanca (Orăştie) – Claudiu Doarvaş (Mintia), Corado Cîrstoiu (Deva)

l-a faultat în careu pe Şaucă şi a fost eli- minat după al doilea gal- ben, iar Pribac a transfor- mat cu siguranţă penalty- ului. Acelaşi jucător a sal- vat un punct pentru e- chipa sa în ultimul minut de joc, cu un şut centrare la colţul lung, de pe partea dreaptă. Un egal poate nedrept

14
14

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

Mica Publicitate

14 Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013 Mica Publicitate APARTAMENTE ŞI CASE Persoană fizică, vând garsonieră

APARTAMENTE ŞI CASE

Persoană fizică, vând garsonieră + uscătorie alăturată, et.4, centrală termică, geamuri termopan, gre- sie şi faianţă, în Simeria - zonă centrală. Preţ neg.: 58.000 lei cu uscătorie sau 45.000 lei fără uscă- torie. Inf. la telefon: 0726.774.179

Vând apartament trei camere, Deva, zona Casei de Cultură, et. 3, centrală termică, gresie, faianţă, parchet, balcon închis. Preţ: 45.000 euro, telefon: 0722.327.148.

Vând garsonieră , 2 camere, termopane, repartitoare, par- chet, faianţă, gresie, izolaţie termică, S=26 mp,parter zona Dacia, Deva. Preţ: 14.000 euro. Tel: 0744.358.833 Vând casă în Lăpuşnic, 5 camere, 250 mp şi 4900 mp teren sau schimb cu casă în judeţul Braşov. Informaţii la telefon: 0744.364.061

Vând teren şi casă P+1 în Târgu- Jiu, str. George Coşbuc, Nr2A, rea- lizată şi finisată în 2000 cu toate utilităţile: apă, gaze, canal, izolaţie termosistem şi termopane. Suprafaţă teren 800mp, deschidere la stradă de 50 mp. Anexe: beci suprafaţă de 30mp, garaj dublu pentru 2 autoturisme. Preţ negocia- bil. Telefon: 0727.874.449

Vând garsonieră, confort 1, B.dul. Decebal, S=37 mp, totul renovat. Preţ negocia- bil. Nu sunt agent imobiliar. Tel: 0765.658.266 Vând apartament 2 camere, tip vagon, et. 1, fără amena- jări, zona Dacia Deva. Preţ:

65.000 Ron neg. Tel:

0723.166.125

Vând garsonieră, balcon

zonă Piaţa Deva, et.1, stare bună, mobilată şi utilată. Preţ 23.000 Euro neg. Tel:

0731.259.599

Vând apartament două camere, semi-decomandat, 2 balcoane, mai necesită îmbunătăţiri, gre- sie, parchet laminat, uşi noi, etaj4, bloc de cărămidă, zona Gojdu (ITM) Deva. Preţ 22.000 EURO uşor nego- ciabil. Telefon: 0734.537.151 sau

0749.405.000

Vând garsonieră, zonă Mărăşti, et. 4, izolaţie, ame- najată, mobilată, balcon. Preţ

75.000 Ron.

Tel: 0721.708.708

Vând garsonieră, zona Gojdu, et.1, bl. de cărămidă, parchet, gresie, faianţă, con- torizări amenajată, stare foarte bună sau schimb cu ap 2 camere, fără amenajări. Preţ bun. Tel: 0731.259.599 Vând apartament trei camere, Deva, zona Casei de Cultură, cu vedere în două părţi, et.3, centrală termică, gresie, faianţă, parchet, bal- con închis. Preţ: 45.000 euro, telefon: 0722.327.148. Vând apartament 2 camere, în Hunedoara, str. Bucegi, complet renovat, mobilat, termopane, CT, aragaz, bucătărie mobilată. Tel:

0728.285.861

TERENURI

Particular, vând teren intravilan în Deva, str. Roci spre Cozia, zonă de case, sub pădure, parcele de cca 1000 mp, întabulat. Acces auto, curent, soare, linişte, aer curat. Preţ negociabil la faţa locului. Telefon: 0764.242.714

ÎNCHIRIERI

Închiriez apartament 2 camere, cu CT, decoman- dat, complet utilat, zona Zamfirescu. Rog seriozi-

tate. Tel:0745.136.512 sau

0354.802.631.

Ofer spre închiriere ap. 2 camere, mobilat şi utilat, zona Dacia, Deva, et.3.

Preţ 80 euro + garanţie. Tel:

0723.080.584

Ofer spre închiriere garso- nieră, mobilată, utilată. Preţ. 100 euro. Tel: 0768.518.114

DIVERSE

Cursuri de nai nivel începător- mediu. Se asigură instrumente profesionale. Relaţii la tel. 0766.536.783.

Vând tablou 40 ani vechime. Preţ 3500 ron negociabil.

Telefon:0731.502.142

Vând fân. Comuna Hărău.

Telefon:0733.760.526

AUTOTURISME

 

SC Eco Sid SRL

 
 
 

Spaţii de închiriat

 

DJ 687, la intrarea în municipiul Hunedoara.

HALĂ INDUSTRIALĂ -Oferim la preţuri avantajoase suprafaţă de 1000-3500 mp pretabilă pentru activităţi industriale, depozitare, etc.

suprafaţă de 1000-3500 mp pretabilă pentru activităţi industriale, depozitare, etc. SPAŢII PENTRU BIROURI

SPAŢII PENTRU BIROURI

Produse oferite

Pr oduse oferit e SC Eco Sid SRL Hunedoara oferă spre vân- zare următoarele materiale rezultate

SC Eco Sid SRL Hunedoara oferă spre vân- zare următoarele materiale rezultate din recu- perări:

Traverse de cale ferată din beton SC Ecosid SRL Hunedoara nu are un depozit fix, materialele solicitate se află pe teren, necesi- tând forţă de muncă pentru manipulare.

-

Oferim la preţuri avantajoase spaţii pentru

birouri, sedii de firme, etc., la nivel I, II, III în blocul administrativ în suprafaţă de 400 mp/nivel.

SC Eco Sid SRL Hunedoara efectuează lucrări de proiectare şi întocmirea devizelor de lucrări.

TEREN

 

Relaţii suplimentare la telefon 0744.208.977 sau email ecosidhunedoara@yahoo.com, www.ecosid.ro

-

Oferim spre închiriere terenuri în suprafaţă

de 2000 - 50000 mp, situat vis a vis de OE 2, pe

originale, model 2004, cu tijă scurtă şi diuze noi. Preţ negociabil. Tel:0721.916.808 Cumpăr arcuri şi telescoape Opel Kadett model 1991. Preţ negociabil. Tel:

 

ÎNCHIRIERE

INCHIRIEZ SPAŢIU COMERCIAL ÎN DEVA, 37 MP, ULTRACENTRAL, FIN- ISAJE MARMURĂ, TERMOPAN LEMN TRIPLU STRATIFICAT, TOALETĂ PRO- PRIE, INTERNET, TELEFON, CENTRALĂ TERMICĂ NOUĂ, RAMPĂ DE ACCES PERSOANE CU HANDICAP. ARATĂ IMPECABIL. ZONA –BLOCUL NOU DE LÂNGĂ ACADEMIA DE BERE. RELAŢII LA TELEFON-0745.168.910

0720.023.198

Vând voucher programul

Rabla 2013. Preţ 1.150 lei.

Tel:0731.817.721

Vând Dacia 1310, af.2002, motor pe injecţie. Preţ 600 euro. Tel: 0722.761.250 Vând Daewoo Nubira 2,af.2007,gri metalizat puţin rulat,28.000 Km,preţ nego-

ciabil.Tel:0745.473.852

Vând Vw Passat disel, îma-

triculat.Tel:0754.339.257

Vând Golf 3,af.1994,1400 cc, benzină, 5 uşi, fără dotări, cutie 4 trepte, îmatriculată, taxă nerecuperată, stare bună de funcţionare. Itp2015. Preţ. 5.100 lei nego- ciabil. Tel: 0761.619.267

Anunţ vânzare

Persoană fizică, vând urgent apartament 2 camere, etaj 2, stare foarte bună, cu hol mare, bucătărie, baie, centrală termică, termopane, în Deva, str. Mihai Eminescu, zona super- market PROFI. Merită văzut. Relaţii la telefon 0720.058.127 sau 0745.080.479. Preţ 30.000 euro negociabil. Exclus agenţie.

Vând injectoare de Ford

Închiriez spaţiu comercial de 180 mp, ultra central. Arată impecabil. Telefon: 0722.281.531

Redactor şef - int. 13

Director marketing - int. 18

ADRESA REDACŢIEI

   

SUBREDACŢIA PETROŞANI

Oana BIMBIRICĂ VASIU

Colaborator Ţara Haţegului

Savin Cristian RISTA

DEVA

 

Corespondent Valea Jiului

Aurel ANCA

 

SGR - int. 14

Ramona ŞTEFAN

Redactori

Fotoreporter

Ionuţ ONU

Şef departament DTP

Referent marketing

Maria HOGMAN

Str. Mareºal Averescu, nr. 1 Bloc 1 Parter,

Diana MITRACHE e-mail:redactia@servuspress.ro Coordonator:

Tiberiu VINÞAN

   

Telefon/fax:

0254/222.599

e-mail:exclusivmediagroup@yahoo.com

 

Sorin VRĂJITORU

Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea,în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, respon- sabilitatea le aparþine.

 

Tel. 0722/554.809

Raluca POLMOLEA Ovidiu MĂNĂSTIRE Alin Ştefan ONU

Secretariat - int.11

0354/809.784

 

Tipărit la S.C. TIPOGRAFIA PRODCOM S.R.L. Târgu-Jiu, jud. Gorj.

Tel. 0253.212.991, 0722.393.897 Fax 0253.218.343

 

Camelia VRĂJITORU

E-mail:

s e r v u s @ t m t m e d i a . r o r e d a c t i a @ s e r v u s p r e s s . r o

     

ABONABONAMENTEAMENTE sese popott ffaceace lala oriceorice ffactactoror sausau ofoficiuiciu poştpoştalal dindin judeţ!judeţ! NNee găsiţigăsiţi lala nrnr

113.4283.428 înîn catcatalogulalogul publicaţiilorpublicaţiilor poştpoştaleale

 

Cod ISSN 1584 - 465X

Utile şi timp liber

Ortodox UTILITĂŢI: Sfânta Pelaghia Apã caldã 0254/212.225 Apã rece: 0254/227.087 Electrica: 0254/205.864 Greco
Ortodox
UTILITĂŢI:
Sfânta Pelaghia
Apã caldã 0254/212.225
Apã rece: 0254/227.087
Electrica: 0254/205.864
Greco - catolic
Ascensoare: 0254/235.090
E.ON Gaz Distribuþie:
0265/200.928
Cuv. Pelaghia
0800.800.928
Informaþii CFR: 0254/212.725
Romano - catolic
INSTITUŢII
PUBLICE:
Ss. Ioan Calabria
Romano - catolic INSTITUŢII PUBLICE: Ss. Ioan Calabria Întreruperi energie electrică Pentru lucrãrile anuale de

Întreruperi energie electrică

Pentru lucrãrile anuale de reparaþii ºi întreþinere instalaþii ºi reþele electrice, Enel Distribuþie Banat - Zona Reþea de Medie ºi Joasã Tensiune Deva, anunþã între- ruperea furnizãrii energiei electrice în tim- pul lucrãrilor, dupã urmãtorul program:

Astãzi, 8 octombrie Chiºcãdaga, Lunca 09:00 – 16:00 Blãjeni 08:00 – 17:00 Gurabarza (parþial) 09:00 – 15:00 Costeºti (parþial) 08:00 – 16:00 Dãbâca 09:00 – 14:00 Petroºani: strãzile Dâlja Mare, Jigo- reasa, Petrila: strada T. Vladimirescu (bl.

Mare, Jigo- reasa, Petrila: strada T. Vladimirescu (bl. 36E, sc. 2, bl. 85, sc. 2) 08:00
Mare, Jigo- reasa, Petrila: strada T. Vladimirescu (bl. 36E, sc. 2, bl. 85, sc. 2) 08:00

36E, sc. 2, bl. 85, sc. 2) 08:00 – 15:00 Petrila: strãzile Valea Cimpii, Colonia Cimpa, Rãscoala, Tirici, Filtre EH Lonea 09:00 – 12:00 Mâine, 9 octombrie Chiºcãdaga, Lunca 09:00 – 16:00 Blãjeni 08:00 – 17:00 Costeºti (parþial) 08:00 – 16:00 Goleº 09:00 – 14:00 Petroºani: strãzile Dâlja Mare, Jigoreasa Petrila: strãzile Republicii (bl. 55, sc. 1), T. Vladimirescu (bl. bl. 85, sc. 3) 08:00 – 15:00 Petrila: strada Jieþ 09:00 – 12:00 Sursa: Enel Distribuþie Banat

strada Jieþ 09:00 – 12:00 Sursa: Enel Distribuþie Banat Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013 Se

Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013

Se opreşte apa!

Banat Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013 Se opreşte apa! 15 Furnizarea apei potabile este întreruptã

15

Banat Nr. 2363, Marþi, 8 octombrie 2013 Se opreşte apa! 15 Furnizarea apei potabile este întreruptã

Furnizarea apei potabile este întreruptã astãzi, 8 octombrie, la Hunedoara, între orele 08:00 – 14:00, pe strãzile Perintei, Morii, Salciei, Severin, D. Merticariu, Funicularului, Fãget, Gr. Magheru, Corbului, D. Pleºului, Plopilor. Sistarea este necesarã pentru lucrãri de eliminare a unei avarii apãrutã pe strada Perintei, la numãrul 17, din localitate. De asemenea, apa rece este opritã azi, tot la Hunedoara, ºi în intervalul orar 10:00 – 14:00, pe strãzile Viilor, V. Cneazu – parþial (de la nr. 14 – 24). Întreruperea este cauzatã de o avarie apãrutã pe strada V. Cneazu, zona nr. 14, din localitate. Sursa: Apa Prod Deva

AJOFM: 0254/216.151 Casa de Sãnãtate: 0254/219.280 Casa de Pensii: 0254/224.560 Consiliul Judeþean: 0254/211.350 Prefecturã: 0254/211.850 DSVSA: 0254/221.145 OPC: 0254/214.971 Birou anticorupþie:0254/223.700

TAXIMETRE:

City Taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly Taxi: 0254/222.943 Euro Taxi: 0254/223.344 Astral Taxi: 0254/234.567

DEVA Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas

DEVA

Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas II“, Al. Transilvaniei,

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm“ program non-stop. Str. G. Enescu, nr. 14. Farmacia „Green Line“, program non-stop. Bd. Republicii, nr. 8. Farmacia „Arnica“, Str. G. Enescu, nr. 7.

PETROŞANI

Farmacia „Piaþã”, Str. A. Iancu, nr. 5 Orãªtie Farmacia „Oros”, Str. N. Bãlcescu, nr. 7

BRAD

Farmacia „Remedia”, Str. Avram Iancu,

PETRILA

Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu,

HorHoroscoposcop

8 octombrie 2013

Hor Hor oscop oscop 8 octombrie 2013

S-ar putea să vi se propună o colaborare. Vă sfătuim să refuza- ţi, pentru că

o colaborare. Vă sfătuim să refuza- ţi, pentru că partenerul de viaţă ar putea să vă

partenerul de viaţă ar putea să vă reproşeze că neglijaţi familia.

partenerul de viaţă ar putea să vă reproşeze că neglijaţi familia.

După-amiaza este posibil să mergeţi împre- ună cu prietenii la o petrecere. Vă recomandăm

să fiţi cumpătat, ca să nu aveţi probleme de sănă- tate.Fiţi mai atent la relaţiile sentimentale!

recomandăm să fiţi cumpătat, ca să nu aveţi probleme de sănă- tate.Fiţi mai atent la relaţiile

Sunteţi într-o formă intelectu- ală foarte bună, care vă influ- enţează favora- bil relaţiile cu

cei din jur. Puteţi avea succes în toate activităţile legate de familie şi în afaceri.

favora- bil relaţiile cu cei din jur. Puteţi avea succes în toate activităţile legate de familie

Nu vă susţineţi opiniile cu prea multă insis- tenţă, pentru că riscaţi să vă dezamăgiţi pri- etenii! În cursul

serii, sunteţi anunţat că urmează să plecaţi într-o delegaţie.

să vă dezamăgiţi pri- etenii! În cursul serii, sunteţi anunţat că urmează să plecaţi într-o delegaţie.

După-amiaza este posibil să plecaţi într-o călătorie nepre- văzută. Este o deplasare în interes perso-

nal, din care vă puteţi întoarce cu beneficii materiale substanţiale.

văzută. Este o deplasare în interes perso- nal, din care vă puteţi întoarce cu beneficii materiale

S-ar putea să apară schim- bări intere- sante, de natură să vă aducă multe satisfacţii. Sociabilitatea

şi formă int- electuală în care vă aflaţi vă

favorizează succesul pe plan social şi profesional.

Sociabilitatea şi formă int- electuală în care vă aflaţi vă favorizează succesul pe plan social şi

Se pare că azi vă reuşesc toate şi sunteţi tentat să cre- deţi că nimic nu vă poate

sta în cale. Aveţi ocazia să obţineţi câşti- guri nesperate.

tentat să cre- deţi că nimic nu vă poate sta în cale. Aveţi ocazia să obţineţi

Dimineaţa intervin eveni- mente neaştep- tate, care vă dau programul peste cap. Este posibilsă vă vină în vizită musafiri din altă localitate.

neaştep- tate, care vă dau programul peste cap. Este posibilsă vă vină în vizită musafiri din

Este o zi favora- bilă realizărilor deosebite pe plan social şi financiar. Profitaţi de acest context favorabil!

Este o zi favora- bilă realizărilor deosebite pe plan social şi financiar. Profitaţi de acest context

S-ar putea ca după-amiaza să vă schimbaţi pro- gramul şi să vă ocupaţi de prob- lemele unei per- soane mai în vârstă din fami-

să vă schimbaţi pro- gramul şi să vă ocupaţi de prob- lemele unei per- soane mai

lie. Vă sfătuim să vă stabiliţi clar priorităţile, ca să faceţi faţă tuturor pro- blemelor.

Aveţi succes la o întâlnire cu persoane importante. Cei din jur vă apreciază ideile. Este
Aveţi succes la
o întâlnire cu
persoane
importante.
Cei din jur vă
apreciază
ideile. Este o
zi bună pentru
a vă consolida
relaţiile şi pen-
tru a vă face noi prieteni.

Ar fi bine să

cereţi sfaturi

unei persoane

cu experienţă

şi să vă consul-

taţi cu

partenerul de

viaţă.

Ar fi bine să cereţi sfaturi unei persoane cu experienţă şi să vă consul- taţi cu

SUDOKUSUDOKU

SUDOKU SUDOKU Scopul jocului este de a umple această grilă cu cifrele de la 1 la

Scopul jocului este de a umple

această grilă cu cifrele de la 1 la 9, respectând anumite condiţii, unele cifre fiind de la început dispuse în grilă. Regula jocului este simplă:

fiecare rând, coloană sau regiune

nu trebuie să conţină decât o dată cifrele de la unu la nouă.

7:00 Telejurnal 9:10 Heidi si Peter 7:30 Tehnologiile viitorului 8:00 Pescarii de 7:00 Stirile Pro
7:00 Telejurnal
9:10 Heidi si
Peter
7:30 Tehnologiile
viitorului
8:00 Pescarii de
7:00 Stirile Pro TV
10:05 Tânăr şi
neliniştit
8:00 'Neaţza cu
Răzvan şi
Dani
7:00 Vacanţă şi ter-
7:15 La un pas de
apie
fericire
8:00 Regina
10:50 Pe scurt despre orice
11:00 Minunile naturale ale
Europei
12:00 Călător pe viaţă
12:30 În gradina Danei
9:00 Ce gătim
cumpărăturilor
azi?
9:30 Trăsniţii
9:30 Teleshopping
10:30 Cireaşa de pe tort
10:00 Draga mea prietenă
13:00 Germana
la
1
11:00 America în carantină
13:00 Stirile Pro
14:00 Tânăr şi neliniştit
15:00 Dispozitivul groazei
17:00 Stirile Pro TV
17:30 La Maruţă
19:00 Stirile Pro TV
20:30 Hancock
10:50 În gura presei
12:00 Mireasă pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Mireasă pentru fiul meu
12:00 La volan
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Vreau sa fiu sanatos
17:25 Legendele palatului
18:45 Clubul celor care
muncesc în România
18:50 Întrebări şi răspunderi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 Moştenirea clandes-
tină
21:10 Între bine şi rău
22:30 Biziday
languste
din Nicaragua