Sunteți pe pagina 1din 17

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA: INGINER CONSTRUCTII SOCIETATEA: S.C. TRANSERVCONS ANDI S.R.L.

NEHOIU

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA: Inginer constructii in cadrul S.C. TRANSERVCONS ANDI S.R.L. NEHOIU PROCESUL DE MUNCA: Organizeaza si urmareste lucru in cadrul echipei pe care o conduce, asigurand respectarea tehnologiei stabilite prin instructiunile de lucru; ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACE DE PRODUCTIE: echipament de protectie chei de mana acte si documente pentru evidenta lucrarilor piese de schimb

lavete si carpe din bumbac SARCINA DE MUNCA: Repartizeaza personalul pe locuri de munca si dispune sarcini de serviciu corespunzatoare calificarii acestora si acorda in permanenta asistenta tehnica necesara personalului din subordine; Participa alaturi de personalul pe care il conduce la realizarea sarcinilor prin sustinerea pe domeniul de activitate specific a functionarii la parametri optimi si in conditii de siguranta a echipamentelor si dotarilor tehnice din cadrul societatii. Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior, stadiul de desfasurare al lucrarilor de reparatii, eventualele probleme tehnice aparute si masurile de interventie ce trebuiesc luate. Urmareste executia lucrarilor atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, ofera solutii atunci cind situatia o impune. Urmareste lucrarile in desfasurare, verifica respectarea cronologiei lucrarilor, corectitudinea acestora . Supravegheaza in mod direct lucrarile ce impun un grad de tehnicitate ridicat sau care prezinta un potential risc.

Respecta intocmai instructiunile de lucru, masurile de securitate si sanatate in munca si PSI. precum si masurile de igiena muncii, planurile de masuri, dispozitii si reglementari primite. MEDIUL DE MUNCA: Executantul isi desfasoara activitatea la program de 8 ore/zi, pe durata programului poate fi expus la: variatii de luminozitate zgomot puternic generat de functionarea utilajelor temperaturi ridicate

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI: A. Factori de risc EXECUTANT Actiuni gresite Nerespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis (F1) Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii (F2) Caderea de la inaltime la deplasari pe schele si scari suspendate (F3) Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare (F4) Pozitionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare (F5) Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare (F6) Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene (F7)

Neutilizarea echipamentului de protectie (F8)

Omisiuni Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a echipamentelor deservite de personalul din subordine (F9) Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a starii echipamentelor tehnice (F10) B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA Sarcina sub/supradimensionala in raport cu executantul Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru personalul din subordine (F11) Efort dinamic datorita deplasarilor pedestre efectuate in mod frecvent (F12) C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic Temperaturi ridicate sau scazute functie de anotimp (F13) Umiditate ridicata sau scazuta a aerului functie de conditiile meteo (F14) Curenti de aer la operatiuni executate in camp deschis (F15) Pulberi netoxice in atmosfera (F16) Lichide vehiculate la presiuni ridicate (F17) Zgomot la locul de munca (F18) Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni (F19) Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire si iluminare scazuta (F20) D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Mecanic Fisuri sau scapari de abur sau apa fierbinte la presiuni ridicate, datorita neetanseitatilor (F21) Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din scurgeri de la circuitele de ungere (F22)

Explozia recipientelor sau conductelor subpresiune datorita acumularilor si depasirii nivelului maxim admis (F23) Leziuni provocate de taierea/inteparea cu cuprafete sau obiecte contondente (F24) Prinderea degetelor/membrelor la organele de masini in miscare (F25) Caderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor) metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand angajatul executa activitati avand corpul situat sub aceste piese (F26) Factori de risc Chimic Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu uleiuri sau degresanti (F27) Factori de risc Termic Contact al pielii cu suprafete metalice incinse (F28) Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate (F29) Factori de risc Electric

Electrocutare prin atingere directa la retelele si panourile electrice (F30) Electrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a conductorilor (F31)

Unitatea: Loc de munca: Inginer constructii


Componenta sistemului de munca Factori de risc identificati

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA


Forma concreta de manifestare a factorilor de risc

Nr. persoane expuse: 1 Durata expunerii:8 ore/zi


Consecinta maxima previzibila Clasa de gravitate Clasa de probabilitate Nivel partial de risc

EXECUTANT

Actiuni gresite

1 Nerespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis (F1) 2 Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii (F2) 3 Caderea de la inaltime la deplasari pe estacade si scari suspendate (F3) 4 Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare (F4) 5 Pozitionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare (F5) 6 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare (F6) 7 Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene (F7)

DECES ITM 3-45 zile DECES INV. Gr. III ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile DECES

7 2 7 4 3 2 7

1 4 1 2 2 3 1

3 2 3 3 2 2 3

8 Neutilizarea echipamentului de protectie (F8)


Omisiuni

9 Omiterea unei etape din procedura de pornireoprire a echipamentelor deservite de personalul din subordine (F9) 10 Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a starii echipamentelor tehnice (F10)

ITM 3-45 zile DECES

2 7

3 2

2 4

DECES

Componenta sistemului de munca

Factori de risc identificati

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc

Consecinta maxima previzibila

Clasa de gravitate

Clasa de probabilitate

Nivel partial de risc

SARCINA DE MUNCA

Sarcina sub/supradimensi onala in raport cu executantul

11 Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru personalul din subordine (F11)

ITM 3-45 zile

MEDIUL DE MUNCA

12 Efort dinamic datorita deplasarilor pedestre efectuate in mod frecvent (F12) Factori de risc 13 Temperaturi ridicate sau scazute a aerului functie Fizic de anotimp (F13) 14 Umiditate ridicata sau scazuta a aerului (F14) 15 Curenti de aer la operatiuni executate in exterior (F15) 16 Pulberi netoxice in atmosfera (F16) 17 Substante vehiculate la presiuni ridicate (F17) 18 Zgomot la locul de munca (F18)

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV. Gr. II INV. Gr. III

2 2 2 2 2 5 4

4 3 3 2 3 1 3

2 2 2 2 2 3 4

10

MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic

19 Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni (F19) 20 Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire si iluminare scazuta (F20) 21 Fisuri sau scapari de abur si apa la suprapresiune, datorita neetanseitatilor (F21) 22 Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din scurgeri de la circuitele de ungere (F22)

DECES ITM 3-45 zile DECES ITM 45-180 zile

7 2 7 3

1 4 1 2

3 2 3 2

Componenta sistemului de munca

Factori de risc identificati

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc

Consecinta maxima previzibila

Clasa de gravitate

Clasa de probabilitate

Nivel partial de risc

MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic

23 Explozia recipientelor sau conductelor subpresiune datorita acumularilor si depasirii nivelului maxim admis (F23) 24 Leziuni provocate de taierea/inteparea cu cuprafete sau obiecte contondente (F24) 25 Prinderea degetelor/membrelor la organele de masini in miscare (F25) 26 Caderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor) metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand angajatul executa activitati avand corpul situat sub aceste piese (F26) Factori de risc 27 Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu Chimic uleiuri sau degresanti (F27) Factori de risc 28 Contact al pielii cu suprafete metalice incinse Termic (F28) 29 Improscarea executantului cu substante lichide sau

DECES

ITM 3-45 zile INV. Gr. III DECES

2 4 7

3 2 1

2 3 3

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV. Gr. II

2 2 5

1 3 2

1 2 4

11

Factori de risc Electric

gazoase la temperaturi ridicate (F29) 30 Electrocutare prin atingere directa la retelele si panourile electrice (F30) 31 Electrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a conductorilor (F31)

DECES DECES

7 7

1 1

3 3

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA Loc de munca: Inginer constructii
32.25 % -- EXECUTANT 6.45 % -- SARCINA DE MUNCA 25.80 % -- MEDIUL DE MUNCA 35.48 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE Nivel global de risc: 2.77 %

12

executant sarcina de munca mediul de munca mijloace de productie

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA: Inginer constructii Nivelul de risc global calculat pentru locul "inginer constructii" este 2.77 %, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu. Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de 31 factori de risc identificati, 9.67 % ( 3 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in

13

categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori s-a intocmit fisa de masuri anexata. In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza: 32.25 % sunt factori proprii EXECUTANT 6.45 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA 25.80 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA 35.48 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 51.61 % ( 16 ) dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

14

FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA: inginer constructii


Nr. Crt. 1. Factor de risc Nivel de risc Omiterea unei etape din procedura 4 de pornire-oprire a instalatiilor deservite de personalul din subordine Zgomot la locul de munca 4 Masuri propuse /Nominalizarea masurii 1. Cunoasterea in detaliu a echipamentului tehnic si a instalatiei 2. Cunoasterea capacitatilor resurselor umane din subordine si utilizarea corespunzatoare a acestora 3. Controale inopinante ale personalului din subordine si supravegherea operatiunilor de pornire-oprire a echipamentelor 1. Dotarea si purtarea echipamentului individual de protectie, a auzului (antifoane) de catre executanti si neadmiterea la lucru fara acest echipament .

2.

15

3.

Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate

2. Conducerea societatii va aloca fondurile necesare monitorizarii nivelului noxei zgomot si a starii de sanatate 3. Efectuarea periodica a determinarilor nivelelor de risc din mediu de munca, conform legislatiei in vigoare 4. Respectarea cerintelor privind controlul medical la angajare, de adaptare si ritmicitatea controlului medical periodic 5. Educatia sanitara axata pe prezentarea efectelor zgomotului asupra organismului si pe obligativitatea purtarii antifoanelor 6. Controlul modului in care este utilizat echipamentul de protectie contra zgomotului, 1.Efectuarea instruirii inaintea inceperii activitatilor de interventii pentru verificari sau reparatii 2.Eliminarea presiunii din segementul retelei pe care se executa interventia 3.Pozitionarea in siguranta a propriei persoane si a celorlalte persoane, fata de posibila sursa de risc 4.Purtarea completa a echipamentului individual de protectie

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA: inginer constructii Insusirea si respectarea cerintelor de Sanatate si Securitatea Muncii si masurile de aplicare a acestora; Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;

16

Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca; Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a conducatorul locului de munca;

Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

17

S-ar putea să vă placă și