Sunteți pe pagina 1din 10

Baza de date folosita pentru acest proiect cuprinde urmatoarele variabile :

Name sex varsta etnie educatie Type numeric numeric numeric numeric Width 1 2 1 1 Decimals 0 0 0 0 Label sex varsta nationalitate ultima scoala Values 1, barbat None 1, roman 1, scoala Missing 0 0 0 0 Columns 8 8 8 8 Align Right Right Right Right Measure Ordinal Scale Ordinal Ordinal

Valorile posibile pe care o variabila o poate lua sunt: sex {1- barbat, 2- femeie} varsta { 18 ani - 88 ani} etnie {1-roman, 2- maghiar, 3-german, 4- rrom, 5 altele} educatie {1-scoala generala sau mai putin, 2- scoala profesionala, 3liceu, 4- scoala postliceala, 5 universiatate} Baza de date a fost create pe un esantion de 1001 cetateni asistati social de catre Primaria municipiului Iasi prin Directia de Asistenta Sociala. Calcularea parametrilor unei distributii in SPSS Alegem pentru analiza variabila varsta . Frequencies
Statistics varsta N Mean Median Mode Std. Deviation Variance Valid Missing

1001 0 46.48 44.00 53 18.114 328.114

varsta Cumulative Percent 1.5 4.7 6.3 7.9 8.7 12.7 15.8 18.4 19.2 19.6 20.8 25.6 28.2 33.3 33.7 34.1 34.5 35.3 35.7 40.5 40.9 44.0 46.7 48.5 50.3 51.1 51.5 53.0 55.7 56.5 58.0 63.3 66.7 67.1 68.6 70.0 71.9 72.3 72.7 76.1 78.4 82.1 82.5

Valid

18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65

Frequency 15 32 16 16 8 40 31 26 8 4 12 48 26 51 4 4 4 8 4 48 4 31 27 18 19 8 4 15 27 8 15 53 34 4 15 14 19 4 4 34 23 37 4

Percent 1.5 3.2 1.6 1.6 .8 4.0 3.1 2.6 .8 .4 1.2 4.8 2.6 5.1 .4 .4 .4 .8 .4 4.8 .4 3.1 2.7 1.8 1.9 .8 .4 1.5 2.7 .8 1.5 5.3 3.4 .4 1.5 1.4 1.9 .4 .4 3.4 2.3 3.7 .4

Valid Percent 1.5 3.2 1.6 1.6 .8 4.0 3.1 2.6 .8 .4 1.2 4.8 2.6 5.1 .4 .4 .4 .8 .4 4.8 .4 3.1 2.7 1.8 1.9 .8 .4 1.5 2.7 .8 1.5 5.3 3.4 .4 1.5 1.4 1.9 .4 .4 3.4 2.3 3.7 .4

66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 82 85 86 88 Total

23 4 15 8 8 12 27 4 12 23 8 15 4 4 4 4 1001

2.3 .4 1.5 .8 .8 1.2 2.7 .4 1.2 2.3 .8 1.5 .4 .4 .4 .4 100.0

2.3 .4 1.5 .8 .8 1.2 2.7 .4 1.2 2.3 .8 1.5 .4 .4 .4 .4 100.0

84.8 85.2 86.7 87.5 88.3 89.5 92.2 92.6 93.8 96.1 96.9 98.4 98.8 99.2 99.6 100.0

FREQUENCIES VARIABLES=educatie /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN MEDIAN MODE /ORDER= ANALYSIS .

Esantionul este format din 1001 cetateni si nu exista valori lipsa pentru variabila varsta. Varsta medie a cetatenilor din esantionul ales este de 46.48 ani , iar mediana este de 44 ani. Aceasta inseamna ca jumatate din asistatii social au varsta mai mica de 44 ani , iar cealalta jumatate mai mare de 44 ani. Modul se gaseste la valoarea de 53 ani deoarece aceasta varsta are frecventa cea mai ridicata., tot 53 adica 53 de asistati social din cei 1001 au varsta de 53 ani. Abaterea standard a varstei asistatilor social este de 18.114 ani. Testul t univariat Acest test se foloseste pentru a compara un esantion cu o populatie pentru care cunoastem doar media. Acest test este util pentru verificarea reprezentativitatii acelui esantion. Presupunem ca varsta medie a cetatenilor este de 38 ani.Ceea ce vrem sa aflam este daca esantionul nostru respecta conditia de reprezentativitate.
One-Sample Statistics Std. Error Mean

Mean

Std. Deviation

varsta

1001

46.48

18.114

.573

One-Sample Test Test Value = 38 Mean Sig. (2-tailed) Difference Lower .000 Upper

t Lower 14.816

df Upper 1000

95% Confidence Interval of the Difference Upper 7.36 9.61

varsta

Lower 8.483

T-TEST /TESTVAL = 38 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = varsta /CRITERIA = CI(.95) .

Valoarea t (14.816) Df indica numarul de grade de liberate al distributie t , este egal cu numarul cetatenilor din esantionul minus . Valoarea sig 0.000<0.05 interpretam ca varsta medie a asistatilor social din esantion este semnificativ diferita de varsta medie a populatie totale, cu un nivel de incredere de 95%. Din acest punct de vedere esantionul nu poate fi considerat reprezentativ. Testul t bivariat pentru 2 esantioane independente Acest test este folosit pentru a detecta existenta unor diferente semnificative intre mediile a doua esantioane independente. Dorim sa aflam daca varsta medie a asistatilor social barbati este diferita de cea a asistatilor social femei.
Group Statistics Std. Error Mean .695 .889

varsta

sex barbat femeie

N 595 406

Mean 42.15 52.83

Std. Deviation 16.948 17.913

Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances

F Lower vars ta Equal varian ces assum ed Equal varian ces not assum ed

Sig. Upper

t Lower

df Upper

Sig. (2-tailed) Lower

t-test for Equality of Means Std. Error Mean Differen Difference ce 95% Confidence Upper Lower Upper

1.709

.191

-9.568

999

.000

-10.683

1.117

-9.468

837.738

.000

-10.683

1.128

T-TEST PAIRS = sex WITH varsta (PAIRED) /CRITERIA = CI(.95) /MISSING = ANALYSIS.

Valoarea lui sig este 0.000<0.05 putem trage concluzia ca exista o diferenta semnificativa intre varsta medie a asistatilor social barbati fata de varsta medie a asistatilor social femei. Analiza de regresie Analiza de regresie studiaza legatura de cauzalitate dintre o variabila dependenta si una sau mai multe variabile independente, prin intemediul unei ecuatii de regresie de forma: Y=b0 + b1X1 + b2 X2 + +bk Xk +e Unde: - y este variabila dependenta - X1,.,Xk sunt variabile independente - b0 este asa numitul termen liber - b1,,bk sunt coeficienti de regresie - e este numita variabila reziduala sau de perturbatie Pentru exemplu vom folosi ca variabila dependenta varsta cetatenilor , iar ca variabile independente sexul, etnia si educatia.
5

Model Summary(b) Adjusted R Std. Error of R R Square Square the Estimate .311(a) .097 .094 17.250 a Predictors: (Constant), ultima scoala, nationalitate, sex b Dependent Variable: varsta Model 1

In penultima coloana se vede coeficientul de corelatie multipla egal cu 0.94. Aceasata inseamna ca varsta asistatilor social este influentata in proportie de 94% de cele 3 variabile independente si in proportie de 6% de alte influente.

ANOVA(b) Sum of Squares df Mean Square Regression 31695.393 3 10565.131 Residual 296376.03 996 297.566 1 Total 328071.42 999 4 a Predictors: (Constant), ultima scoala, nationalitate, sex b Dependent Variable: varsta Model 1 Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) sex nationalitate ultima scoala a Dependent Variable: varsta B 35.607 10.993 -3.660 -.207 Std. Error 2.133 1.114 .998 .404 Standardized Coefficients Beta .298 -.111 -.015

F 35.505

Sig. .000(a)

t B 16.693 9.869 -3.665 -.511

Sig. Std. Error .000 .000 .000 .610

Ecuatia de regresie se scrie astfel: Varsta = 35.607+ 10.993*sex+(-3.660)*nationalitate+(-0.207)*ultima scoala +e

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: varsta

1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

Analiza de avriatie (ANOVA) Analiza de variatie descompune varianta populatie studiate in doua componente: - varianta inter- grupuri (between groups variance) cauzata de diferentele care exista intre mediile grupurilor din populatia totala care sunt studiate, - varianta intra-grupuri (within groups variance) care ne arata cat de dispersate sunt , in medie, valorile individuale ale variabilei in cadrul fiecarui grup Vom analiza diferentele dintre varsta si cele 5 categorii de nationalitate din esantionul analizat.

ANOVA varsta Sum of Squares 3622.466 324448.95 8 328071.42 4 df 4 995 999 Mean Square 905.617 326.079 F 2.777 Sig. .026

Between Groups Within Groups Total

Multiple Comparisons Dependent Variable: varsta Bonferroni Mean Difference (I-J) (I) nationalitate roman (J) nationalitate maghiar german tigan altele maghiar roman german tigan altele german roman maghiar tigan altele tigan roman maghiar german altele altele roman maghiar german tigan Lower Bound 8.444 4.147 5.624 13.299 -8.444 -4.298 -2.820 4.855 -4.147 4.298 1.478 9.153 -5.624 2.820 -1.478 7.675 -13.299 -4.855 -9.153 -7.675

Std. Error Upper Bound 3.659 4.297 5.741 6.411 3.659 5.582 6.757 7.335 4.297 5.582 7.122 7.673 5.741 6.757 7.122 8.566 6.411 7.335 7.673 8.566

Sig.

95% Confidence Interval Upper Bound -1.85 -7.94 -10.53 -4.74 -18.74 -20.00 -21.83 -15.78 -16.23 -11.41 -18.56 -12.43 -21.77 -16.19 -21.51 -16.42 -31.34 -25.49 -30.74 -31.77 Lower Bound 18.74 16.23 21.77 31.34 1.85 11.41 16.19 25.49 7.94 20.00 21.51 30.74 10.53 21.83 18.56 31.77 4.74 15.78 12.43 16.42

Lower Bound .212 1.000 1.000 .383 .212 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .383 1.000 1.000 1.000

Intrucat valoarea sig =0.26 este mai mare de 0.05 vom deduce ca nu exista per ansamblu diferente semnificative intre varsta celor cinci categorii de etnii asistate social. Din cel de-al doilea table putem deduce ca nu exista diferente semnificative intre varsta asistatilor social maghiari si romani pe de o parte , si intre varsta asistatilor social romani si alte nationalitati pe de alta parte.
8

Testul binominal Acest test este folosit in cazul variabilelor categoriale care pot lua doar 2 valori. Dorim sa analizam daca proportia barbati / femei in acest esantion corespunde cu cea intalnita la populatia totala.
Binomial Test Observed Prop. .59 .41 1.00 Asymp. Sig. (2-tailed) .000(a)

sex

Group 1 Group 2 Total

Category barbat femeie

N 595 406 1001

Test Prop. .50

a Based on Z Approximation.

NPAR TEST /CHISQUARE=etnie /EXPECTED=EQUAL /MISSING ANALYSIS.

Se observa ca din 1001 asistati social, 595 (59%) sunt barbati , iar 406 (41%) sunt femei. Valoarea lui sig 0.000<0.05 putem spune ca exista o diferenta semnificativa intre cele 2 proportii. Testul hi patrat () Cu ajutorul acestui test vom analiza distributia prestatiilor sociale pe fiecare nationalitate in parte: roman, maghiar, german , rrom altele.
nationalitate Observed N 939 25 18 10 8 1000 Expected N 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Residual 739.0 -175.0 -182.0 -190.0 -192.0

roman maghiar german tigan altele Total

Test Statistics nationalitate ChiSquare(a) 3414.170

df Asymp. Sig.

.000 a 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 200.0.

Valoarea lui hi patrat este de 3414.170 , iar numarul de grade libere este de 4. Valoarea lui sig este mai mic de 0.05 putem spune ca intre cele doua distributii exista diferente semnificative. Astfel numarul participantilor la munca in folosul comunitatii de nationalitate romana este in numar mai mare decat celelalte nationalitati care sunt reprezentate mai slab. Testul Mann-Whitney ( U): compararea a doua esantioane independente Dorim sa aflam daca barbatii si femeile din esantion difera in mod semnificativ intre ei sub aspectul studiilor.
Ranks sex barbat femeie Total Test Statistics(a) ultima scoala 116878.500 294188.500 -.907 .364 N 595 406 1001 Mean Rank 494.43 510.62 Sum of Ranks 294188.50 207312.50

ultima scoala

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) a Grouping Variable: sex

ONEWAY sex BY varsta /MISSING ANALYSIS /POSTHOC = BONFERRONI ALPHA(.05).

Valoarea sig 0.364>0.05 putem trage concluzia ca barbatii si femeile nu difera intre ei in ceea ce priveste nivelul de educatie.

10

S-ar putea să vă placă și