Sunteți pe pagina 1din 6

215

18.Adaptarea interfeţei AutoCAD la


necesităţile utilizatorului
18.1.Despre adaptabilitatea mediului AutoCAD
Utilizatorul cu experienţă în AutoCAD sesizează repetabilitatea unor
operaţii de lucru, sau a unor secvenţe de operaţii. Întrucât principalul
scop al utilizării calculatorului în proiectare este eficienţa în lucru, orice
facilitate care scurtează durata intervenţiei umane este apreciabilă.
Mediul AutoCAD oferă posibilitatea adaptării interfeţei sale la
necesităţile utilizatorului, fapt remarcabil pentru creşterea eficienţei şi
a vitezei de lucru, precum şi a încrederii utilizatorului în aplicaţia soft.
Rutina este unul din cei mai mari adversari ai succesului în CAD. Un
mediu de lucru rigid şi neadaptabil la necesităţile şi preferinţele
utilizatorului devine repede o frână în obţinerea succesului scontat.
Omul trebuie să-şi manifeste personalitatea şi spiritul creator în
activitatea profesională pe care o desfăşoară. Posibilitatea şi libertatea
de a adapta aspectul interfeţei de lucru după necesităţile şi dorinţele
proprii constituie un avantaj esenţial oferit de aplicaţia soft. AutoCAD
corespunde pe deplin acestor cerinţe, calitate ce se adaugă la cele
derivate din modul de lucru.
Facilităţile de adaptabilitate la preferinţele utilizatorului oferite de
mediul AutoCAD sunt vaste şi necesită experienţă în lucru, o bună
cunoaştere a aplicaţiei şi cunoştinţe specifice avansate. Capitolul
actual prezintă sumar doar câteva din cele mai simple metode de
modificare a interfeţei de lucru.

18.2.Adaptabilitatea meniurilor. Comenzile


MENULOAD, MENUUNLOAD şi MENU
Meniurile standard pe care le oferă AutoCAD au fost concepute
după necesităţile majorităţii utilizatorilor săi. În orice moment, un
18.Adaptarea interfeţei AutoCAD la necesităţile utilizatorului
216
anumit utilzator are însă posibilitatea de a adăuga noi meniuri
pull-down ori flotante, sau noi linii de meniu. O linie de meniu poate să
reprezinte o comandă, o opţiune, sau o secvenţă de comenzi şi opţiuni
reunite sau nu într-o macrocomandă.
Comanda MENULOAD încarcă în memorie meniuri adiţionale care
se adaugă componentelor existente pe ecran. Comanda activează
caseta de dialog “Menu Customization”, cu două panouri de lucru:
“Menu Groups” şi “Menu Bar” (fig. 18.1 a, b).
Panoul “Menu Groups” vizualizează meniurile deja încărcate şi
permite încărcarea altor meniuri. Opţional, meniurile existente pot fi
total înlocuite de cele nou încărcate.

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


217

Figura 18.1 Caseta de dialog “Menu Customization”, cu cele


două panouri de lucru: a) “Menu Groups” şi b) “Menu Bar”
Panoul “Menu Bar” adaugă sau şterge meniuri pull-down din
grupurile de meniuri momentan încărcate, grupuri care sunt afişate în
casetă. Noile meniuri se adaugă celor existente pe bara de meniuri,
rubricile fiind considerate în ordine de la stânga spre dreapta.
Cel mai la îndemână exemplu este adăugarea meniului pull-down
“Express” la rubricile barei de meniuri. Comanda MENULOAD prin
panoul “Menu Groups”, permite încărcarea în memorie a meniului
“acetmain”, localizat în folder-ul “EXPRESS” al aplicaţiei. Panoul
“Menu Bar” inserării pe bara de meniuri a noii rubrici oferite de
meniul încărcat, şi anume “Express”. Poziţia acesteia pe bara de
meniuri este la alegerea utilizatorului. La apăsarea butonului “Insert”,
denumirea “Express” se adaugă în faţa poziţiei curente a cursorului în
lista de rubrici din dreapta (fig. 18.2).

Figura 18.2 Bara de meniuri AutoCAD cu meniul “Express”


adăugat în componenţa ei

18.Adaptarea interfeţei AutoCAD la necesităţile utilizatorului


218
Comanda MENUUNLOAD descarcă din memorie un anumit meniu,
atunci când utilizatorul apreciază că operaţia respectivă este utilă,
pentru creşterea vitezei de lucru. Comanda activează aceeaşi casetă
de dialog ca şi comanda MENULOAD.
Comanda DBCONNECT încarcă automat meniul “dbcon”, pe bara
de meniuri apărând un meniu pull-down specific, “dbConnect”.
Comanda complementară ei, DBCLOSE descarcă automat meniul
menţionat (vezi cap.16).
Comanda MENU înlocuieşte total meniul curtent, cu toate
componentele lui, cu un nou meniu, specificat de utilizator prin caseta
“Select Menu File” (fig. 18.3). Dacă meniul încărcat se păstrează
până la sfârşitul sesiunii de lucru, viitoarea sesiune va debuta cu acest
ultim meniu utilizat. Pentru restabilirea meniului standard, trebuie
aplicată comanda MENU pe fişierul de meniu “acad”.

Figura 18.3 Caseta de dialog pentru selectarea unui nou fişier


de meniu

18.3.Adaptarea barelor de instrumente la


preferinţele utilizatorului. Comanda
TOOLBAR
Barele de instrumente conţin pseudo-butoane, utile în lansarea
rapidă în lucru a unor comenzi. AutoCAD include în meniul standard 24

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


219
de bare de instrumente. Lista acestora este vizibilă în caseta
“Toolbars”, activabilă prin comanda TOOLBAR. (fig. 18.4).
Caseta oferă catalogul barelor de instrumente disponibile într-un
anumit meniu, precizat în rubrica “Menu Group”, în care barele de
instrumente vizibile pe ecran sunt evidenţiate printr-un marcator.
Simpla înlăturare a marcatorului duce la dispariţia barei de instrumente
de pe ecran.
Caseta “Toolbars” permite crearea unor bare de instrumente noi.
Butonul “New” deschide o nouă casetă, intitulată “New Toolbar”, prin
care se stabilesc numele noii bare şi fişierul de meniu din care va face
parte. Bara de instrumente nou creată nu conţine iniţial nici un buton.
Adăugarea unui buton pe o bară de instrumente se realizează prin
funcţia “Customize”. Caseta deschisă de aceasta grupează pe
categorii butoanele disponibile. Pentru a include un buton pe o bară de
instrumente, se selectează butonul şi se trage acest buton prin
dragging cu mouse-ul pe bara de instrumente vizată.
Înlăturarea unui buton de pe o bară de instrumente se realizează tot
cu ajutorul funcţiei “Customize”, prin tragerea butonului în exteriorul
barei.
Comanda TOOLBAR este disponibilă prin tastare sau din meniul
pull-down “View”.

Figura18.4 Caseta de dialog pentru managementul barelor de


instrumente
Atenţie!

18.Adaptarea interfeţei AutoCAD la necesităţile utilizatorului


220
1. Operaţia “Delete” înlătură definitiv bara de
instrumente selectată din grupul respectiv de meniu!
Restaurarea ei nu mai este posibilă!
2. Modifcările operate asupra barelor de instrumente se
salvează în fişierul de meniu şi rămân valabile pentru
orice altă sesiune de lucru!

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi