Sunteți pe pagina 1din 5

Sesiunea 04-08 mai 2009 1.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, fazele determinante se stabilesc de catre:a)Investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii;b)*Proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii;c)Investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii; 2.Autorizatia de construire se elibereaza pt. a)Lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie; b)Imprejmuiri si mobilier urban, piete; c)Reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii; 3.In conformitate cu prevederile legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare , investitorii au obligatii referitoare la calitatea constructiilor si anume: a)Acorduri, avize, autorizatie de construire- obtinerea acordurilor, avizelor,ac; b)Verificarea corectitudinii executiei asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate autorizati; c)Cartea tehnica a constructiei intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar. 4.Turnarea betonului in radiere din beton armat se face: a)In straturi de min 30 cm grosime; b)In straturi de aprox 20 cm grosime; c)Continuu in straturi orizontale de aprox 40 cm grosime; 5.Dirigintele de santier raspunde de viciile ascunse ale constructiei ivite intr-un interval de a)5 ani de la receptia lucrarii; b)10 ani de la receptia lucrarii; c)20 de ani de la receptia la terminarea lucrarii; 6.In cazul in care, investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare inainte de terminarea intregii lucrari prevazute in contract, se procedeaza la: a)Nu se accepta; b)Se incheie un process verbal de receptive partial, in care se consemneaza starea partii de lucrare; c)Se incheie un process verbal de predare primire intre executants si investitor in care se consemneaza starea partii de lucrare; 7.Comisia de receptive examineaza:(completati respunsurile in raport de cerinta euntata ex: documentele continute in cartea tehnicaanalizeaza inscrisurile din aceste documente si conformitatea lor cu prevederile legale in vigoare): a)Privind autorizatia de construire-respectarea prevederilor din ac; b)Privind executia lucrarilir-realizarea lucrarilor conform cu prevederile contractului, ale proiectantului,reglementarile tehnice; c)Referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea intocmit de proiectant; 8.In conformitate cu legea 10/1995, consituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele fapte: a)Realizarea de constructii fara proiecte; b)Organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asigurarea calitatii; c)Realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta cu posibilitatea distrugerii partiale a constructiei; 9.In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare urmarea concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza determinant, reprezentatii ISC pot decide: a)Amanarea fazei determinante; b)Autorizarea continuarii executarii lucrarii; c)Expertizarea tehnica a lucrarii executate; 10.Dirigintele de santier are dreptul sa verifice: a)Existent in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a programului de control al calitatii; b)Existent tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica; c)Respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare; d)Respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin legea 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale. 11.Inainte de inceperea lucrarilor de constructii, ce trebuie sa verifice dirigintele de santier? a)Existenta autorizatiei de construire; b)Corespondenta autorizatiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizatie; c)Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor; 12.Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate lucrarile pregatitoare si anume: a)Trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor; b)Protectia instalatiilor existente in pamant; c)Verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere al calitatii terenului); 13.Alcatiuirea fundatiilor constructiilor cu pereti structurali din zidarie se diferentiaza in functie de urmatoarele conditii: a)Cladire cu sau fara subsol; b)Zona seismica a amplasamentului; c)Regimul de inaltime a constructiei; d)Conditiile geotehnice specifice amplasamentului;

14.In ce conditii se executa lucrari de sapaturi langa constructii existente sau in curs de executie? a)Cu prevederea prin proiect de masuri speciale pentru asigurarea stabilitatii acestora; b)Numai cu fisa tehnologica vizata de RTE; c)Numai cu fisa tehnologica vizata de dirigintele de santier; 15.Pentru rostul de tasare la fundatii, alegeti afirmatiile corecte: a)Rostul de tasare se executa intr-un plan la 45 pe talpa fundatiei; b)Latimea rostului este de min 3cm,pt terenurile obisnuite; c)Rostul de tasare se executa intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei; d)Executarea rostului se trateaza ca faza determinanta; 16.In conformitate cu prevederile normativului CR6/2006. Zidaria cu rosturi verticale tip nut si feder/lamba si uluc. Indiferent de tipul si dimensiunile elementului pt zidarie. Poate fi utilizata pt: a)Pt toate tipurile de elemente; b)Numai pt elemente nestructurale; c)Pt elemente de rigidizare si nestructurale; 17.Comportarea spatiala a structurilor din zidarie se asigura prin: a)Realizarealegaturilor dintre peretii structurali de pe cele 2 directii principale; b)Realizarealegaturilor intre peretii si plansee; c)Realizarealegaturilor dintre peretii si stalpisori; d)Realizarealegaturilor dintre peretii si centurile de la partile inferioare si superioare; 18.Rosturile de lucru la structurile din ba vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele cerinte: a)La stalpi-suprafata rosturilor de lucru va fi perpendiculara pe axa acestora; b)La grinzi-suprafata rosturilor de lucru va fi la 45 fata de axa acestora; c)La placi si pereti-suprafata rostului ca vi perpendiculara pe suprafata lor; 19.La turnarea betonului trebuiesc respectate urmatoarele reguli generale: a)Cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile-vor fi udate cu apa cu 8 ore inainte de turnarea betonului; b)Inaltimea de cadere libera a betonului nu tebuie sa fie mai mare de 3m; c)Betonarea in straturi orizontale de maxim 1m inaltime; d)Betonarea continua pana la rosturile de lucru prevazute in procedura de executie; 20.In ce terment prevazut de NE 012-99, de la decofrare este obligatorie examinarea elementelor de rezistenta ale structurii de rezistenta de catre conducatorul punctului de lucru, dirigintele de santier, cu consemnareaconstatarilor in procese verbale? a)6 ore; b)48 ore; c)24 ore; 21.Straturile ce alcatuiesc, de principiu, un acoperis compact sunt cele enumerate mai jos. Stabiliti prin numerotare ordinea straturilor din interior la exterior: a)4- strat de difuziune a vaporilor de apa; b)2-strat suport rezistent; c)3-strat de panta si/ sau de nivelare; d)1-finisaj interior; e)5-bariera contra vaporilor de apa; f)6-strat termoizolant; g)7-strat de protectie a termoizolatiei; h)8-hidroizolatie; i)9-protectie hidroizolatie; 22.Receptionarea structurii de rezistenta se va efectua: a)Pentru intreaga constructie; b)Pe elemente ale structurii; c)Pe nivele ale constructiei; d)Pe parti de constructie; 23.Calitatea lucrarilor de hidroizolatii se verifica, in general: a)Vizual; b)Determinari de laborator pe probe prelevate din materialele utilizate; 24.Conform P100/2006, rosturile de separatie intre cladirile/tronsoanele adiacente se clasifica in functie de rolul in structura si de modul in care se dezvolta pe verticala cladirii. Care din rosturile de mai jos sunt rosturi complete (traverseaza suprastructura si infrastructura): a)Rosturile seismice la cladiri lungi; b)Rosturi de tasare; c)Rosturi de contractie-dilatare; 25.Subliniati in enunturile de mai jos, domeniile de utilizare corecte pt tipurile de tencuieli enuntate: a)Tencuieli groase (20-25cm) se pot utiliza la finisarea suprafetelor interioare si exterioare a peretilor, protectia hidroizolatiilor, finisarea intradosului planseelor din beton armat; b)Tencuieli subtiri din 2,3 straturi de cate 1mm se pot utiliza la finisarea suprafetelor lise ale peretilor interiori si exteriori, intradosul planseelor din b.a. prefabricat, protectia termoizolatiilor din polistiren, realizarea de elemente decorative la tavane si pereti; 26.Conform prevederilor NE 012-99, defectele admise privind aspectul elementelor din b.a. sunt: a)Defecte de suprafata cu adancime de max 1cm si pe o suprafata de max 400cmp, iar totalitatea defectelor de acest tip este de max 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

b)Defectele cu adancime mai mare de 2% decat grosimea stratului de acoperire, lungime max 10cm, iar totalitatea defectelor de acest tip este limitata la max 5% din lungimea muchiei respective; c)Nu sunt admise defecte; 27.Cartea tehnica a constructiei contine numai: a)Documentatia privind proiectarea si documentatia privind executia; b)Documentatia privind executia si receptia; c)Documentatia privind proiectarea, executia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp. 28.Dirigintele de santier trebuie sa semneze: a)Buletinele de incercari privind rezultatele incercarilor pe materialele care au fost puse in lucrare; b)Procese verbale de predare primire a amplasamentului, procese verbale de inceperea lucrarilor, procese verbale pt lucrari ce devin ascunse, pv de remediere a defectelor, condica de betoane, pv de prelevare a probelor de sudura; c)Pv de receptie a lucrarii; 29.In conformitate cu CR6/2006. Fundatiile de tip continuu a peretilor structurali din zidarie, pot fi: a)Blocuri din beton simplu, cu una sau mai multe trepte; b)Blocuri din b simplu si cuzineti din b.a.; c)Talpi din b.a. 30.Legatura dintre plansee si pereti structurali din zidarie se realizeaza prin: a)La zidaria nearmata-prin centuri din b.a. pe toti peretii; b)La zidaria confinata-prin inglobarea/ancorarea armaturii din stalpisori in sistemul de centuri de la fiecare planseu. 31.Marcati afirmatiile corecte privind centurile unei structuri din zidarie: a)Centurile vor fi continue pe toata lungimea peretelui; b)Centura planseului curent poate fi intrerupta in dreptul casei scarii; c)Latimea centurii ca fi >15cm, inaltimea >20cm; d)Diametrul barelor longitudinale de armare >10mm. 32.Caietele de sarcini contin: a)Informatii, precizari complementare planseelor; b)Detalieri privind caracteristicile materialelor folosite; c)Amplasamentul constructiei; d)Sursele de apa, energie electrica, gaze pentru lucrarile definitive. 33.Bariera contra vaporilor de apa este o componenta a unui element de constructie: a)Dispusa paralel cu directia de migrare a vaporilor de apa; b)Cu rol de a reduce riscul de condens a vaporilor de apa in structura elementului; c)Cu rezistenta neglijabila la transferul de caldura dar cu rezistenta mare la permeabilitatea la vapori. 34.Normativul P100/2006 defineste clasele de importanta si de expunere la cutremur pt cladiri, si anume: a)3 clase; b)4 clase; 35.Care sunt metodele de izolare a unui planseu peste un spatiu rece? a)Marirea grosimii planseului; b)Aplicarea unui strat termoizolant pe una din fetele planseului; c)Inglobarea izolatiei termice in structura planseului; d)Nu este necesara izolarea planseului.

Sesiunea 26-30 octombrie 2009 1.In conformitate cu prevederile legii 10/1995, constituie infractiune: a)Realizarea unei constructii fara proiect; b)Realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice in vigoare privind protectia termica; c)Realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice in vigoare privind stabilitatea si rezistenta, daca s-ar putea produce vatamarea corporala a oamenilor; 2.Autorizatia de construire se elibereaza pt: a)Lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbarea de destinatie; b)Imprejmuire si mobilier urban, piete; c)Reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele de proprietate; 3.In conformitate cu prevederile legii 10/1995, investitorii au obligatia de a : a)Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin executie; b)Obtinerea acordurilor si avizelor prevazute prin lege; c)Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor. 4.Sunt exceptate de la prevederile legii 10/1995: a)Cladirile pt locuinte cu parter si parter + etaj, situate in mediul rural; b)Constructii provizorii; c)Anexele gospodaresti situate in mediul urban; 5.Aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate de catre un verificator de proiecte atestat este admisa pt:

a)Cladiri pt locuinte parter; b)Lucrari de reparatii la locuinte; c)Cladiri pt locuinte parter situate in mediul rural. 6.Sezizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii este sarcina: a)Dirigintelui de santier; b)Responsabilului tehnic cu executia; c)Executantului. 7.Dirigintele de santier raspunde de viciile ascunse ale constructiei ivite intr-un interval de: a)5 ani de la receptia lucrarii; b)10 ani de la receptia lucrarii; c)20 de ani de la receptia la terminarea lucrarii; 8.Continuarea lucrarilor de constructii oprite din dispozitii ale organelor de control, indiferent de consecintele abaterilor constatate, constituie: a)Contraventie b)Infractiune 9.Conform C56-85, caietul 1, verificarea calitatii lucrarilor se refera la (numiti cel putin 3 aspecte): -determinarea prin masuratori a corespondentei elementelor verificate cu prevederile proiectului din punct de vedere al dimensiunilor, pozitiei si modului de rezemare,existenta documentelor de atestare, a calitatii materialelor, semifabricatelor, prefabricatelor si aparate utilizate,- verificarea incercarilor pe probe impuse prin proiecte si prescriptii tehnice si intocmirea documentelor cu rezultatele acestora si a pv de lucrari ascunse,verificarea directa prin sondaj si efectuarea de incercari suplimentare in vederea convingerii org de control si a comisiei,- examinarea existentei si controlul documentatiei si a pv. 10.Verifivarea lucrarilor ce devin ascunse se efectuaiaza intr-un interval de timp care este: a)Cu cel mult 7 zile inantea operatiilor de acoperire sai inglobare in alte elemente de constructie; b)Se stabileste de comun acord cu proiectantul. 11.Pana la ce adancime se pot efectua sapaturi cu pereti verticali nesprijiniti, in cazul pamanturilor necoiezive sau slab coezive: a)Pana la -0.75m; b)Pana la -1.50m; c)Pana la -1.75m. 12.Verificarea lucrarilor de compactare are drept scop verificarea: a)Calitatii executiei; b)Uniformitatii compactarii; si se face: c)Pe parcursul executiei; d)Faza finala. 13.In care din urmatoarele situatii nu se admite utilizarea elementelor din BCA la constructii: a)La elementele expuse umezirii permanente sau repetate; b)La elemente supuse actiunii repetate de inghet-dezghet fara protectie la umezire; c)La elemente supuse vibratiilor puternice, socurilor, loviturilor; d)La pereti portanti ai constructiilor. 14.Verificarea de catre dirigintele de santier si constructor a executiei sapaturii la cota de fundare prevazuta prin proiect si compararea cu groapa etalon pt fundatii se consemneaza in: a)Pv de receptie calitativa; b)Pv de atingere a cotei de fundare; c)Pv privind natura terenului de fundare. 15.Grosimea minima a peretilor structurali, indiferent de tipul elementelor din care este executata zidaria(conform P2-2006) este de: a)150mm; b)340mm; c)240mm. 16.Sarpantele pe scaune se realizeaza cu reazem pe: a)Ziduri transversale; b)Ziduri longitudinale; c)Difragme. 17.Elementele de zidarie cu goluri verticale pot fi folosite pt pereti structurali numai la: Constructii cu (nr. Nivele) ....., cu functiunea de: .............. sau constructii cu (nr. Nivele) ....., cu caracter ....... 18.In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele de armatura prevazute in proiect se poate proceda la inlocuirea acestora in conditiile in care: a)Daca distanta min dintre bare respecta si in continuare prevederile tehnice in vigoare; b)Daca aria armaturii rezulta egala sau cel putin mai mare cu 5% decat cea prevazuta in proiect; c)Pe baza avizului proiectantului. 19.Fundatiile la cladirile cu pereti structurali din sidarie, amplasate pe terenuri bune de fundare, in zone cu seismicitate ridicata, se realizeaza de regula in urmatoarele variante: a)Sub forma unor grinzi continue din b.a.; b)Se prevad cu 2 zone armate dispuse la partea sup si inf (la constructiile fara subsol); c)Se prevad cu centuri din b.a. pt. preluarea eforturilor de intindere ( la constructiile cu subsol). 20.Invelitorile realizate cu elemente tip tigle si oloane vor avea panta min(se va sterge val gresita): a)Pt tigle: 20% sau 35%; b)Pt oloane: 25% sau 35%.

21.Fregventa verificarilor referitoare la calitatea lucrarilor este: a)Stabilita de organul de control; b)Data in prescriptiile tehnice specifice; c)Stabilita de proiectant, in cazuri speciale; 22.Controlul calitatii executiei pardoselilor se face pe faze de executie la: a)Stratul suport; b)Straturi intermediare; c)Stratul de finisaj; 23.Calitatea lucrarilor de beton executate pe timp friguros poate fi asigurata daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a)Betonul este preparat cu agregate dezghetate avand temp exterioara min mai mare de 5gr C; b)Betonul este preparat cu agregate inghetate, dar la o temp ext de 0 gr C; c)Temperatura betonului, dupa punerea in opera, nu coboara sub temp de inghet ininte de a atinge un nivel critic de intarire, valabil in functie de raportul A/C si exprimat in procente din marca betonului. 24.Dirigintele de santier are obligatii privind: a)Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate; b)Participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper; c)Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia; d)Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei; e)Transmiterea catre proiectant a sezizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; f)Sesizarea in termen de 24 h a ISC in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. 25.Autorizarea continuarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei se face baza constatarii ca s-au efectuat toate verificarile directe si prin cercetarea documentelor privind (numiti 3 aspecte): respectarea ac, a doc tehnice(proiect),documente privind calitatea mat, doc privind agremente tehnice in cazul in care se folosesc mat si tehnologii noi.

1.Conform legii 10 enumerati principalele calitati ale unei constructii: -rezistenta si stabilitate,- siguranta in exploatare,- siguranta la foc,igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului, -izolare tehnica, hidrofuga, fonica si economie de energie.