Sunteți pe pagina 1din 3

Doxologia mare, glas Tact ndoit

alctuire a printelui Nectarie SchimonahulS la v i e Ce lui ce ne-ai a r tat lu mi i na Sla v
'
n tru cei de sus lui Dum ne zeu i pe p mnt pa a ce

n tru oa a meni bu n vo i re

L u d mu Te bi ne Te cu vn tm n chi

n mu ne i e sl vi mu Te mul u mim i i e pen tru sla
S
va Ta cea ma a a re

Doam ne m p ra te ce resc Dum ne ze u le P rin

te A tot i i to ru le Doam ne Fi u le U nu le Ns

cut I i su u u se Hris toa a se i i Du u hu le
S
Sfi i in te
S
Doam ne Dum ne ze u le Mie e e e lul lui Dum ne ze eu
s
Fi ul Ta a t lui Ce el ce ri dici p ca tul lu u mii

mi lu ie te ne pe no oi Ce e el ce ri dici p ca a
S
te le lu u u mii

P ri me te ru g ciu nea noas tr Cel ce ezi de-adreapta Ta
1
www.stavropoleos.ro

t lui i ne mi lu ie te pe noi

C Tu eti U nul Sfnt Tu eti U nul Do omn I i sus Hris
s
tos n tru sla a valui Dumne ze eu Ta a t l A min

n toa te zi le le bi neTe voi cu vn ta i voi l u da

nu u u me le Tu n vea ac i n vea cul vea cu lui
s
n vred ni ce e te ne Doa am ne n zi i i ua a
s'
cea as ta f r de p ca at s ne p zim noi

B i ne eti cu vn tat Doam ne Dum ne ze ul P ri in i lor no

o tri i l u dat i preasl vit es te nu u me le Tu n

veci A min
'
F i e Doam ne e mi la Ta spre noi pre cumam n dj du i it n
S
tru Ti i i ne
'
B i ne eti cu vn tat Doam ne n va m ndrept ri le Ta
(de trei ori)
le

D oa oam ne sc pa re Te-ai f cu ut no u n nea a am i n

neam eu am zi is Doamne mi lu ie te m vin de c su
2
www.stavropoleos.ro

u fle e tul me e e eu c am gre it i i i e

Doam ne c tre Ti ne am sc pat n va m s fa ac vo

ia Ta c Tu eti Dum ne ze ul meu

C la Ti ne es te iz vo o o rul vi e e ii n tru

lu mi na Ta vom ve dea lu mi i i n
s s
T in de mi i laa Ta ce e lor ce Te cu nosc pe Ti i ne

S fin te Dum ne ze e e u le Sfin te ta a re Sfi in
(de trei ori)
te f r de moa ar te mi lu ie te ne pe noi

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu u lui Duh

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A min
T
s
S fin te fr de moa a a ar te mi lu ie te ne pe noi

S fin te Du u um ne ze e u u le e e
D s
S fi i i i in te e e ta a a a re
s
S fin te f r de e e moa a ar te mi i i lu ie e e te
s

ne e e pe e e e no o o oi
3
www.stavropoleos.ro