Sunteți pe pagina 1din 25

Ministerul Educaiei al

Republicii Moldova

Agenia de Evaluare i Examinare
MATEMATIC


Program pentru examenul de absolvire a gimnaziului
n anul colar 2012-2013


Chiinu, 2012
3
Structura programei
Programa conine:
A. Preliminarii
B. Statutul disciplinei
C. Standarde de performan
D. Obiective de evaluare
E. Exemple de itemi viznd operaionalizarea obiectivelor de evaluare
F. Coninuturi tematice la matematic i referine de baz
G. Matricea de specificaii
H. Model de test docimologic
I. Barem de corectare i notare pentru testul propus
J. Bibliografie recomandat
A. Preliminarii
Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului la matematic este
elaborat n baza curriculumului modernizat la matematic pentru clasele a V- a
IX-a i n conformitate cu prevederile Metodologiei cu privire la organizarea i
desfurarea examenului de absolvire a gimnaziului pentru anul colar 2012-2013.
Programa reprezint un document reglator i normativ avnd ca obiectiv major
asigurarea desfurrii corecte i eficiente a examenului.
Programa este destinat profesorilor, elevilor, managerilor unitilor de
nvmnt, inspectorilor colari, prinilor etc.

B. Statutul disciplinei
n cadrul examenelor de absolvire a gimnaziului pentru anul colar 2012-
2013, matematica are statut de disciplin obligatorie.
Pentru realizarea testului de examen se aloc 120 minute. Testul va con-
ine itemi din compartimentele:
- Algebr
- Geometrie
- Organizarea datelor, elemente de statistic i probabiliti.5
C. Standarde de
performan
D. Obiective de
evaluare
E. Exemple de itemi
1 2 3
1. Scrierea, citirea i pozi-
ionarea pe ax a numerelor
reale. Reprezentarea nume-
relor reale, folosind forme
echivalente lor.
- S identifice apartenena
numrului unei mulimi de
numere date.
- S reprezinte numere reale
date, folosind o form echi-
valent lor.
Scriei pe fiecare linie rezervat simbolul muli-
mii din coloana a II-a corespunztor numrului din
I-a coloan:
I II

____-5 Q\Z
____ N
____ 16 R\Q
____
7
3
Z\N

Scriei n dreptul fiecrui numr din coloana de mai
jos numrul echivalent cu el:
7
2

9
1

25
45
6

1 2 3
- S recunoasc numere reale egale
scrise n diferite moduri.

- S poziioneze pe axa numeric
numere reale.


- S descompun un numr real
dat, utiliznd oricare din operaiile
nvate.
Indic prin sgei perechile de numere egale dis-
tincte, dup modelul dat:
81
4
1

0,4 0,025
0,25
5
2

0,(3) 9

1000
25

3
1

Pe axa numeric punctele A i B reprezint res-
pectiv numerele reale a i b.
Marcai pe acest desen punctele C i D cores-
punztoare numerelor a+b, respectiv a-b.

B
b 0 1
A
a x


Scriei numrul 6 ca:
a. Sum a dou numere reale.
b. Produs a dou numere reale.
c. Diferen a dou numere reale.
d. Ct a dou numere reale.
7
1 2 3
2. Utilizarea terminologi-
ei aferente noiunii de
numr i a operaiilor cu
numere.
- S recunoasc terminologia afe-
rent noiunii de numr real i a ope-
raiilor studiate.

Dintre cuvintele modulul, opusul, inversul, alegei-
l pe cel potrivit pentru ca fiecare propoziie s fie ade-
vrat i nscrie-l n spaiul indicat corespunztor:
a.
17
1
este _________________lui 17;
b. 19 este ________________lui -19
c. 3,12 este _______________lui 3,12 i a lui
3,12.

3. Efectuarea operaiilor
cu numere reale i utili-
zarea proprietilor lor.


- S efectueze operaiile studiate cu
numere reale, respectnd ordinea
efecturii acestora, precum i ordi-
nea eliminrii parantezelor.- S aproximeze numere reale date la
numerele raionale sau ntregi.

- S calculeze valoarea absolut a
unui numr real, utiliznd definiia
i proprietile modulului.
Rezultatul calculului 75 1
2
1
2
, +
,
_

este egal cu

Calculai valoarea expresiei numerice, respectnd
ordinea efecturii operaiilor:
-15 : [(-2)
33
: (-2)
30
+ 3
0
3] =
Care dintre numerele de mai jos este mai aproape
dup valoare de ? 17
A) 1 24 1 37 10 2 5 3 + + ) ; ) ; ) ; D C B .
Calculai valoarea expresiei:
6 13 13 13 4 13
4 2 3 2 8 3 . + +

8

4. Utilizarea procentelor
la rezolvarea problemelor.
- S calculeze p % dintr-un
numr dat, n rezolvarea de
probleme simple.
- S afle numrul cnd se cu-
noate p % din el.
Problem: Preul unui obiect, dup ce a fost re-
dus cu 15% este 8500 lei. Care a fost preul iniial
al obiectului?
Diferena dintre 45% din 19 i 19% din 45 este
egal cu.
5. Utilizarea proporiilor
la rezolvarea problemelor.
- S aplice proprietatea fun-
damental a proporiei n re-
zolvarea problemelor.

6. Transformarea i utili-
zarea unitilor de msur
n rezolvri de probleme.
- S efectueze transformri de
msur indicate.


- S utilizeze unitile de msu-
r cunoscute n rezolvri de
probleme simple din cotidian.
- S aleag unitatea de msu-
r adecvat msurrii indica-
te.
Un serial televizat a fost demonstrat n fiecare zi
a lunii aprilie. Durata unui episod era de 45 minu-
te. Cte secunde a durat ntregul serial?
A) 2700 s; B) 81000 s; C) 83700 s; D) 1350 s.
Scriei n ptrelul liber unitatea de msur cores-
punztoare, astfel nct afirmaia s fie adevrat.

Lungimea ecuatorului este egal cu
40 000 .

9
7. Recunoaterea i utili-
zarea relaiei de egalitate
i de ordine n mulimea
numerelor reale.

- S compare dou numere
reale date.
- S ordoneze irul finit de
numere reale dat.
Comparai numerele, scriind n caseta liber
semnul relaiei potrivite (=, <, >) pentru ca pro-
poziia obinut s fie adevrat:
a) -150 0
b) 17 4
c) 7 3
d) 1
22
23

e) 0 | -500 |


8. Aplicarea n rezolvri
de exerciii i probleme a
criteriilor de divizibilitate
cu 2, 3, 5, 9, 10.


9. Recunoaterea n exem-
ple date, inclusiv din via,
a noiunilor de dependen
funcional, funcie, grafic
al funciei.

- S determine c.m.m.d.c.
i/sau c.m.m.m.c. al dou nu-
mere naturale.
- S utilizeze criteriile de divi-
zibilitate n rezolvri de prob-
leme.
- S recunoasc, pornind de la
definiie, dac o coresponden-
ntre dou mulimi este o
funcie.

Cel mai mare divizor comun i cel mic multiplu
comun al numerelor 9 i 12 este egal cu
..
Cu ce este egal diferena dintre suma divizo-
rilor proprii i suma divizorilor improprii ai
numrului 12?
10
- S utilizeze n diverse con-
texte terminologia aferent
noiunii de funcie.

-S recunoasc graficul funciei
n reprezentrile date.


- S determine domeniul de
definiie al funciei date.

- S determine valoarea funciei
date pentru valoarea dat a argu-
mentului.
n care dintre urmtoarele desene este reprezen-
tat graficul funciei f: RR, f(x)=2x-1? Bifai
rspunsul corect.
1
2
O
y
x
1
2
O
y
x
1
O
y
x
0,5
1
O
y
x
0,5

Se consider funcia f: DR,
f(x) =
. ,
3
2 R D
x
x +

Determinai domeniul de definiie al funciei.
Pentru valoarea argumentului x = -2 funcia
f: RR, f(x) = 4x+3 ia valoarea:
A) 5; B) 11; C) -11; D) -5;
11
10. Identificarea funciilor i
reprezentarea grafic a lor:
a) b ax x f R R f + ) ( , : ,
a, bR;
b) f:RR,
, ) ( c bx ax x f + +
2

a 0, a, b, cR.
11. Recunoaterea i utili-
zarea proprietilor iruri-
lor.

- S identifice o funcie de
gradul I cu o necunoscut
dintr-o list de funcii date.
- S reprezinte grafic o funcie
de gradul I cu o necunoscut.
- S verifice apartenena unui
punct dat graficului unei funcii.
- S reprezinte grafic funcia
de gradul II dat.
- S recunoasc i s descrie propri-
etile unei funcii de gradul unu (de
gradul doi), utiliznd reprezentarea
grafic a funciei date.
- S exprime cu ajutorul unei
formule o dependen funciona-
l liniar dat. definit pe R.
- S utilizeze proprietile
funciilor studiate n situaii
reale sau modelate.

- S clasifice irurile dup
criteriile date.
- S utilizeze proprietile iruri-
lor n diverse contexte.
Utiliznd reprezentarea gra-
fic de alturi, completai
urmtoarele enunuri pentru a
obine propoziii adevrate.
1.Punctele de intersecie cu
axa OX au coordonatele:
____________________
2. Punctul de intersecie cu
axa OY are coordonatele:
_________________
3. Funcia este strict cresctoare pe intervalul
____________________
4. Funcia este strict descresctoare pe intervalul
5. Funcia are un minim egal cu ______________


Ordonai cresctor numerele:
0,(63); 0,6(31); 0,6(3).

12
12. Efectuarea transform-
rilor algebrice.

- S aduc la o form mai
simpl expresii algebrice,
utiliznd formule de calcul
prescurtat.
- S efectueze operaii cu
fracii algebrice.
- S calculeze valoarea nume-
ric a unui polinom sau a unei
fracii algebrice.
- S determine domeniul de
valori admisibile a unei fracii
algebrice date.
- S efectueze adunarea, sc-
derea i nmulirea a 2 poli-
noame cu o nedeterminat.
- S determine ctul i restul
la mprirea a dou polinoa-
me.
- S determine dac un numr
dat este rdcin a polinomu-
lui dat.
- S determine rdcinile unui
polinom de gradul I, II.
- S scrie un polinom, fiind
Dac x = -3, atunci
+
9
3 3 ) )( ( x x

Descompunei n factori expresia:
E = 81 a
2
+ 2ab b
2
.
Scriei ca produs de factori:
( )
2 2
2 3 x y x

Pentru

9 3
9
, 3
2
Y
Y
Y

3
3
) ;
3
) ; 1 ) ;
8
1
) ; )
+
+
+ Y
E
Y
D Y C
Y
B Y A

Simplificai fracia algebric:

4 4
8
2
3
+ +
+
X X
X
.


Scriei un polinom de gradul III, dac se tie c
numrul 1 este o rdcin dubl, iar numrul 2
este o rdcin simpl.
13
date rdcinile lui.
- S simplifice o fracie algeb-
ric dat pn la o fracie ire-
ductibil, utiliznd descompu-
nerea n factori.
13. Rezolvarea ecuaiilor
de gradul I i II, a ecuaiilor
raionale, a inecuaiilor de
gradul I i II cu o necunos-
cut, a inecuaiilor raiona-
le, a sistemelor de dou
ecuaii de gradul I cu dou
necunoscute i a sistemelor
de dou inecuaii de gradul
I cu o necunoscut.
- S precizeze dac numrul dat
este soluie a ecuaiei date.
- S rezolve ecuaii de gradul
I, II, raionale i reductibile la
acestea, utiliznd metodele
studiate.
- S rezolve inecuaii de gra-
dul I, II, raionale i inecuaii
reductibile la acestea.
- S reprezinte geometric so-
luiile unei inecuaii date.
- S utilizeze relaiile ntre solu-
iile ecuaiei de gradul II i coe-
ficienii ei (relaiile lui Viete).
- S rezolve un sistem de do-
u inecuaii de gradul I cu o
necunoscut.
- S rezolve un sistem de do-
u ecuaii de gradul I cu dou
necunoscute.
Exist astfel de valori ale lui x, pentru care valorile
expresiilor
2
4
1
1 x i 1
2
1
x sunt egale? Subliniai
una din variantele DA NU.
Dac DA, atunci determin aceste valori.
Determinai suma soluiilor ntregi ale ecuaiei:
0 8 2
2
x x

Dac ( ) ( ) 0 3 1 2
2
+ x x , atunci x __________
Dac - 3x 6 > 9, atunci
A) x >-3; B) x -3; C) x < -5; D) x -3
Dac x
2
x 12 = 0, atunci
+
2 1
x x ___________

2 1
x x _____________
Rezolvai sistemul:

'

>
>
-16 4 -
0 7 - 2
x
x

14
- S rezolve probleme cu text
utiliznd ecuaiile studiate
i/sau sisteme de ecuaii stu-
diate.
- S asocieze ecuaiile alge-
brice date cu funcii, poli-
noame de o nedeterminat.
Care sunt valorile lui x i y, dac se tie c
8 2 + y x i 10
2
y
x

14. Recunoaterea i re-
prezentarea figurilor pla-
ne, a corpurilor geometri-
ce.
- S identifice ntr-o configura-
ie o figur geometric dup
condiiile date.
- S reprezinte n plan confi-
guraii geometrice dup ca-
racteristici date.
Se d trapezul dreptunghic ABCD n care [AB]
paralel cu [CD] i [AD] perpendicular pe [AB] i
m( C)=60
0
. Stabilii natura patrulaterului
ABED, dac [BE] este perpendicular pe [CD].
ntr-un triunghi dreptunghic lungimile proiecii-
lor catetelor pe ipotenuz sunt 3 i 48. Aflai lun-
gimile nlimilor triunghiului dat.
n figura alturat dreptele m i n sunt paralele.
La intersecia lor cu secanta q se formeaz unghi-
urile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Care dintre listele de
unghiuri de mai jos dau n sum cu 1, 180
0
?


q
1 2 m
4 3

5 6 n
8 7

15


- S recunoasc poliedrele i
corpurile de rotaie studiate.
- S reprezinte n plan corpu-
rile geometrice studiate.
- S recunoasc figurile
plane ntr-o configuraie
de corpuri geometrice da-
te.
- S recunoasc triunghiurile
congruente/asemenea dintr-o
configuraie geometric.
- S recunoasc pe un desen
dat perechile de unghiuri for-
mate de dou drepte paralele
cu o secant.

Rspuns:_________.

D C
n desenul alturat
ABD DBC i A
ADB BDC.
a) Scriei triunghiurile
congruente din figur;
b) Ce alte elemente
congruente conine figura? B


16

15. Utilizarea propriet-
ilor a figurilor geome-
trice plane i a corpurilor
n rezolvri de probleme.- S clasifice figurile i corpu-
rile geometrice studiate dup
criteriile date.
- S identifice elementele con-
gruente ale triunghiurilor.


- S aplice proprietile studia-
te ale triunghiurilor n rezolvri
de probleme.
- S aplice proprietile studia-
te ale patrulaterelor n rezolvri
de probleme.
- S aplice metoda triungiurilor
congruente i metoda triun-
ghiurilor asemenea n rezolvri
de probleme.
- S aplice proprietile triun-
ghiurilor, patrulaterelor nscri-
se ntr-un cerc i circumscrise
unui cerc n rezolvri de pro-
bleme.
Scriei dup modelul dat perechile de unghiuri
nscrise n cerc, care sunt congruente, prezentate
n figura dat:
1. ADB ACB
2. _____________
3. _____________
4. _____________
nlimea trapezului isoscel ABCD mparte
latura [AD] n segmentele de lungime 6 cm i
30 cm.
Aflai lungimea liniei mijlocii a trapezului.B CA B
1
D
A
B
C
D
17
16. Recunoaterea i utili-
zarea relaiilor metrice n
figurile plane i corpurile
geometrice date.
- S calculeze lungimile, raportul
lungimilor a dou segmente.

- S recunoasc segmentele pro-
porionale n figurile asemenea
date i s foloseasc rapoartele
de asemnare n calcularea lun-
gimilor segmentelor.


- S determine elementele ne-
cunoscute ntr-un triunghi,
folosind criteriile de congru-
en.
Se tie c ABC DEF i c AB = 3cm, BC =
5cm, AC = 10cm, DE = 33cm. Calculai EF i DF.
Ce msur trebuie s aib unghiul notat cu x n
figurile de alturi, pentru ca cele dou triunghi-
uri s fie congruente?

B
C
A
12
N
M
P
3 6

Dreapta AB mparte planul n dou semiplane.
Din punctele A i B n semiplane diferite sunt
trasate segmente de lungimi egale AD i BC,
astfel nct BAD ABC.
Care dintre urmtoarele afirmaii este adev-
rat?
nscriei n csua respectiv litera A, dac afir-
maia este adevrat sau litera F dac afirmaia
este fals.
1. CAD BDA;
2. DBA CAB;
3. BAD BAC;
4. ADB BCA.
x
x
18
B 2cm C
120
0
4cm


A D
- S utilizeze relaiile metrice
ntr-un triunghi dreptunghic dat
pentru a determina elementele
solicitate ale acestuia.

- S calculeze aria, perimetrul
figurii geometrice studiate.


- S calculeze aria suprafeei i
volumul corpului geometric
studiat.
Perimetrul dreptunghiului din desenul alturat
este egal cu 70.
Folosind datele din desen aflai latura a.
a
b
39
o


n desenul alturat ABCD este trapez.
Folosind datele din desen, determinai lungi-
mea bazei [AD].

Lungimea nlimii conului circular drept este
17 cm, iar raza bazei 6 cm. Determinai volu-
mul conului.

30
0
19
17. Colectarea, reprezen-
tarea i interpretarea
datelor.
- S interpreteze date nregistrate
n tabele, liste, diagrame.

- S selecteze din mulimea
datelor indicate informaiile
necesare pentru rezolvarea
problemei date.

n diagrama alturat sunt reprezentate diferite
forme de pstrare a averii. Utiliznd diagrama,
determinai msura unghiului la centru a secto-
rului ce descrie procentele de avere prin Pachete
de aciuni.
Rezolvare:
5 %
3,2%
29,3 %
3,9% Contracte
b

n
c
i
Ipotec
58,6 %
Pachete de
aciuni
Alte bunuri

Rspuns:________
18. Estimarea i calcularea
probabilitii unui eveni-
ment.
- S ordoneze evenimentele pe
o scal a anselor de realizare.
- S determine probabilitatea
producerii unui eveniment
utiliznd raportul: nr. cazuri
favorabile/nr. cazuri posibile.


O urn conine 5 bile albe i 3 bile negre.
Determinai probabilitatea evenimentelor:
a) A: extragerea unei bile albe;
b) B: extragerea unei bile negre.

20
F. CONINUTURI TEMATICE
ARITMETIC I ALGEBR

Mulimi. Operaii cu mulimi
Numere reale. Operaii cu numere reale
Calcul algebric
Formulele nmulirii prescurtate. Factorizri. Monom. Polinom. Operaii. Fracii algebrice.
Ecuaii i inecuaii, sisteme de ecuaii, inecuaii.
Ecuaii de gradul I, ecuaii de gradul II, raionale i reductibile la ele.
Inecuaii de gradul I, de gradul II, raionale cu o necunoscut i reductibile la ele.
Sisteme de 2 ecuaii de gradul I cu 2 necunoscute i reductibile la ele.
Sisteme de 2 inecuaii de gradul I cu o necunoscut i reductibile la ele.
Relaii, funcii, iruri
Divizibilitate n N.
Procente. Proporii.
Noiune de funcie. Proprietile funciilor. Graficul unei funcii.
Funcii elementare: funcia de gradul I, proporionalitatea direct, proporionalitatea invers, funcia radical,
funcia de gradul II.
iruri numerice.

ORGANIZAREA DATELOR

Organizarea datelor.
Elemente de statistic matematic. Elemente de probabiliti.

GEOMETRIE
Msurare i msuri. (lungime, timp, arie, volum)
Figuri i corpuri geometrice.
Punctul, dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul, unghiul.
Triunghiul. Linii importante. Relaii metrice. Criterii de congruen. Criterii de asemnare. Perimetru,
arie.
Patrulaterul convex. Paralelogram, cazuri particulare. Trapez. Perimetre. Arii.
Cercul. Elemente. Unghiuri nscrise n cerc. Triunghiuri i patrulatere nscrise ntr-un cerc i circumscrise
cercului. Aria discului. Lungimea cercului.
Corpuri geometrice: Prisma, piramida, cilindrul circular drept, conul circular drept, sfera, corpul sferic.
21
G. MATRICEA DE SPECIFICAII

Domenii cognitive


Domenii de
coninut

Cunoatere i
nelegereAplicare

Rezolvare de pro-
blem/ situaie-
problem.
Integrare

Total
Numere i operaii cu
numere

1 item

1 item2 itemi
Elemente de logic ma-
tematic i teoria nu-
merelor1 item1 item
Calcul algebric. Ecuaii,
inecuaii, sisteme

1 item

1 item

2 itemi
Relaii, iruri, funcii 2 item 1 item 1 item 4 itemi
Msurare i msuri.
Elemente de geometrie
metric. Geometrie n
plan i spaiu

1 item

1 item

1 item

3 itemi
Total 35 % 40 % 25% 100% / 12 itemi


22
H.MODEL DE TEST DOCIMOLOGIC

Nr. Item Scor
1.

I. n itemii 1 3 completai spaiile rezervate astfel nct propoziiile obinute
s fie adevrate.
Scriei n caset numrul, egal cu valoarea expresiei
L
0
2

2.
n cercul
( )
; C O r
, .
Completai caseta, astfel nct propoziia
obinut s fie adevrat.

.
C
B
O
AL
0
2


3.
Folosind graficul de micare a mingii, aruncate de un sportiv, reprezentat pe desen,
completai casetele astfel nct propoziiile obinute s fie adevrate:
) n total mingea s-a aflat n zbor secunde.

b) nlimea maximal la care s-a ridicat mingea este de m.L
0
1
2

4.

Baza unui paralelipiped dreptunghic este un ptrat cu lungimea laturii egal cu 4 cm.
Calculai volumul paralelipipedului, dac lungimea nlimii este egal cu 5 cm.

Rezolvare:
Rspuns:____________________.


L
0
1
2
3


23

5.

Sergiu dorete s-i cumpere un notebook. Preul notebook-ului s-a micorat
cu 1200 lei, adic cu 15 %. Va reui Sergiu s-i cumpere acest notebook, dac el are
7000 lei?
Rezolvare:
Rspuns:____________________.


L
0
1
2
3
4

6.

Graficul funciei = - 2x +4 intersecteaz axa absciselor n punctul A
i axa ordonatelor n punctul .
) ncercuii litera A, dac propoziia este adevrat sau litera F, dac propoziia este
fals.
A(0; 2)

B(0; 4)

n cazul ncercuirii literei F, scriei coordonatele corecte ale punctului.
Rezolvare:

b) n sistemul de axe ortogonale, reprezentai graficul funciei .

c) Calculai perimetrul triunghiului O.
Rezolvare:

Rspuns: )____________________; c)_________________.
L
0
1
2
3
4L
0
1
2
3

L
0
1
2
3
4
5
6

A
A
F
F
24

7.

Calculai produsul soluiilor naturale nenule ale inecuaiei
( ) ( )( )
2
2 3 9 4 3 3 . x x x + +

Rezolvare:

Rspuns:______________________.

L
0
1
2
3
4
5
6


8.

Pentru a transporta cartofii la pia un fermier i pune n saci. El observ c dac n
fiecare sac se pun cte 55 kg de cartofi, atunci rmn 135 kg de cartofi nenpachetai.
Dac n fiecare sac se pun cte 70 kg de cartofi, atunci rmn 3 saci liberi. Determinai
numrul de saci pe care i are fermierul.
Rezolvare:

Rspuns: ______________________.


L
0
1
2
3
4
5
6

9.

n jurul unei piscine dreptunghiulare, cu dimensiunile de 3 m i 5 m, este necesar de
construit un trotuar cu limea de 1 m. Acest trotuar trebuie pavat cu plci ptrate cu
lungimea laturii de 20 cm. Vor fi suficiente 510 plci pentru acest lucru?
ncercuii cuvntul DA, dac rspunsul este afirmativ sau cuvntul NU n caz
contrar.

Argumentai rspunsul:

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8


Anex
.
1
2
tr a
A a h

( )( )
2 2
a b a b a b +

. paral b
V A H

( )
2
2 2
2 a b a ab b +

. dr
A a b

2 2 2
c a b +


DA NU
25
I.BAREM DE CORECTARE

item
ul
Scor
maxim
Rspuns corect Etapele rezolvrii Punctaj
acordat
Observaii
1. 2 p. 125 Punctele se acord numai pentru com-
pletarea corect a casetei
2 p.
2. 2 p. 45 Punctele se acord numai pentru com-
pletarea corect a casetei

2 p.

3. 2 p a) 6;
b) 9.

Punctele se acord numai pentru com-
pletarea corect a casetei (cte 1 p. pen-
tru fiecare caset)
2 p.
4. 3 p. 80 cm
3
- Calcularea ariei bazei
- calcularea volumului paralelipipedu-
lui
- rspuns corect
1 p.

1 p.
1 p.

5. 4 p. Va reui

- Scrierea relaiei procentuale
- scrierea formulei de calcul a preului
redus
- calcularea preului redus
- rspuns corect
1 p.

1 p.
1 p.
1 p.

6a. 4 p. (2; 0), (0; 4) A B

- ncercuirea literei F
- ncercuirea literei A
- determinarea coordonatelor punctului
A (cte 1 p. pentru fiecare coordonat)
1 p.
1 p.

2 p.

6b. 3 p.


- reprezentarea punctelor A i B n sis-
temul de axe ortogonale (cte 1 p. pen-
tru fiecare)
- trasarea graficului funciei f


2 p.
1 p.
La trasarea corect a
G
f
fr indicarea
punctelor A i B se
acord 3 puncte
6c. 6 p.
( )
6 2 5 . . un l +

- calcularea lungimii segmentului BO
- calcularea lungimii segmentului OA
- calcularea lungimii laturii AB (1 p.
pentru utilizarea teoremei lui Pitagora,
1 p. pentru calcule)
- calcularea perimetrului triunghiului
AOB
- rspuns corect
1 p.
1 p.


2 p.

1 p.
1 p.

7. 6 p. 6 - Utilizarea formulelor calculului n-
mulirii prescurtate (cte 1 p. pentru
fiecare formul)
- scrierea inecuaiei de gradul I
- rezolvarea inecuaiei
- determinarea soluiilor naturale nenu-
le
- calcularea produsului soluiilor
- rspuns corect


1 p.
1 p.
1 p.

1 p.
1 p.
1 p.

8. 6 p. 23 de saci

- introducerea necunoscutei auxiliare
- scrierea relaiei, innd cont de prima
situaie, adic relaia 55 135 x +

- scrierea relaiei, innd cont de situaia
a doua, adic relaia ( ) 70 3 x

- obinerea ecuaiei 15 345 x
- rezolvarea ecuaiei
- rspuns corect
1 p.

1 p.

1 p.
1 p.
1 p.
1 p.

26
9. 8 p. DA

- calcularea lungimii i limii dreptun-
ghiului mare (cte 1 p. pentru fiecare)
- calcularea ariei dreptunghiului mare
- calcularea ariei dreptunghiului mic
- calcularea ariei trotuarului
- calcularea ariei unei plci
- determinarea numrului de plci
- ncercuirea cuvntului DA

2 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.

46 p.Not:
1. n cazul cnd nu este indicat metoda de rezolvare, orice metod de rezolvare poate fi acceptat
odat ce ea satisface cerinele rspunsului oferit n baremul de corectare.
2. Nu cerei s vedei calcule efectuate i argumentate dac nu sunt specificate n cerin.
3. Nu introducei puncte suplimentare la barem sau jumti de punct.

J. BIBLIO-WEBOGRAFIE
1. Ministerul Educaiei al Republicii Moldova. Matematic. Curriculum pentru nvmntul gimna-
zial. Lyceum. Chiinu, 2010.
2. Ministerul Educaiei al Republicii Moldova. Matematic. Ghid de implementare a curriculumului
modernizat pentru treapta gimnazial de nvmnt. Lyceum. Chiinu, 2011.
3. Matematic. Manuale, clasa a V-a a IX-a.
4. Matematic. Ghid pentru profesori, clasa a V-a a IX-a.
5. Stoica A., Musta S. Evaluarea rezultatelor colare. Ghid metodologic. Chiinu, 2003.
6. I. Achiri, A. Braicov, V. Ceapa, O. puntenco. Matematic. Teste sumative. Pregtire pentru
examenul de absolvire a gimnaziului. Ediia a III-a, revzut i completat. Prut Internaional.
Chiinu, 2011.
7. I. Achiri, V. Ceapa, O. puntenco. Matematic. Modele de teste sumative. Clasa a IX-a. Ediia
a doua. Lyceum. Chiinu, 2012.
8. www.aee.edu.md

S-ar putea să vă placă și