Sunteți pe pagina 1din 18

Dosarul meu

ID Titlul proiectului Profilul meu ID Denumire organizaie Adres pot electronic Cod de nregistrare fiscal Numr de nregistrare n registrul comerului Anul nfiinrii Adresa potal Cod Localitate Jude/Sector Regiune Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor TIPUL SOLICITANTULUI Tipul solicitantului REPREZENTANTUL LEGAL Prenume i Nume Funcie Numr de telefon Numr de fax Adres pot electronic Document de identitate Emis de La data de Maria Popescu Director General 0232.516.587 0232.516.587 info@urbis.ro CI seria MX numarul 634929 Mun. Iasi 05-03-2004 Persoane juridice de drept privat Nord-Est 9001 S.C. URBIS S.R.L. IASI contact@urbis.ro RO28018383 J22/37/25.02.2005 2005 Iasi, str. Gradinari nr. 15, judetul Iasi 700510 Iasi 39405 Retea regionala de promovare a culturii antreprenoriale

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR Sunt de acord ca datele cuprinse n prezenta nregistrare i n formularele referitoare la aplicant i la proiect s fie utilizate n conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date cu modificrile i completrile ulterioare ALTE INFORMAII Anul n*-2 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri 15 1096940

DA

Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar (conform bilan) Anul n*-1 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar (conform bilan)

105402

26 2570240 741464

Partenerii PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face n parteneriat? 1 ID Partener Denumire organizaie Numr nregistrare Adresa potal Persoana de contact Descrierea activitii partenerului 12587 Asociatia Patronatul Terra 34227572 Iasi, str. Mihai Voda nr. 15, judetul Iasi Maria Ionescu Partenerul este o institutie neguvernamentala, fara caracter politic, cu personalitate juridica, ce activeaza in domeniul dezvoltarii economice. Organizatia a luat fiinta in luna ianuarie 2008, la initiativa unui grup de 24 de reprezentanti ai mediului de afaceri din judetul Iasi, cu scopul de a sustine si dezvolta proiecte generatoare de plus-valoare. Partenerul isi asuma rolul de a contribui la realizarea unui mediu de afaceri stabil, coerent si atractiv, favorabil dezvoltarii durabile a economiei judetului Iasi. In calitatea sa de asociatie patronala, acesta se adreseaza agentilor economici cu activitate in toate sectoarele economice, care au convingerea ca viata companiei lor, dar si a comunitatii in ansamblul ei, poate fi imbunatatita prin crearea unor parteneriate comune, bazate pe experienta, informatie, bune-practici si relatii de incredrere. Misiunea sa este de a actiona ca si colaborator strategic pentru firmele-membre ale organizatiei, maximizandu-le sansele de a obtine finantarii pentru proiectele proprii si comune, venind cu solutii diferite si inovatoare pentru a genera plus de valoare si economie de resurse si timp. La momentul depunerii acestei cereri de finantare, aplicantul are in derulare un proiect cu finantare Phare 2006 Dezvoltarea Resurselor Umane avand ca partener acceasi organizatie ca si in cazul de fata. Proiectul este intitulat Implicarea resurselor umane din IMM-uri in sfera implementarii proiectelor europene si are ca obiective promovarea cresterii productivitatii angajatilor la locul de munca in scopul sustinerii unei calitati mai ridicate a locurilor de munca, precum si cresterii competitivitatii si adaptabilitatii fortei de munca, alaturi de cresterea participarii la formarea profesionala continua pentru toate categoriile de persoane din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii. Experienta partenerului in lucrul cu grupul tinta al proiectului este relevata de urmatoarele aspecte: - partenerul este o asociatie patronala formata in jurul unui grup de 24 de reprezentanti ai mediului de afaceri din judetul Iasi, fapt ce-i ofera capacitatea de a atrage in mod facil grupul tinta al proiectului - proiectul Implicarea resurselor umane din IMM-uri in sfera implementarii proiectelor europene este derulat la momentul depunerii acestei cereri de finantare de catre aceleasi organizatii - aplicant si partener. Prin obiectivele propuse - promovarea cresterii productivitatii angajatilor la locul de munca in scopul sustinerii unei calitati mai ridicate a locurilor de munca, precum si cresterii competitivitatii si adaptabilitatii fortei de munca, alaturi de cresterea participarii la formarea profesionala continua pentru toate categoriile de persoane din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii, proiectul contribuie la imbunatatirea relatiilor de colaborare dintre aplicant si partener si ofera oportunitatea cresterii nivelului de expertiza a ambelor organizatii in actiunile specifice pietei muncii. - servicii de informare si consultanta oferite propriilor membri si mediului de afaceri al judetului Iasi. In aceasta categorie se includ organizarea conferintei Mediul economic iesean in contextul crizei financiar-bancare actuale, intalniri de schimb de experienta si vizite de lucru la sediile firmelor membre, organizarea si coordonarea a doua misiuni DA

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

economice in Italia si Statele Unite. Activitatea/activitile din cadrul proiectului n care este implicat Partenerul participa activ la realizarea urmatoarelor activitati ale proiectului: activitatea de pregatire a implementarii, contribuind in mod esential la realizarea planului de implementare in cadrul intalnirii de lucru cu echipa de management. activitatea de derulare a procedurilor de achizitie publica activitatea de editare si tiparire a materialelor de promovare prin oferirea de feed-back asupra continutului si designului materialelor in scopul eficientizarii procesului de comunicare cu grupul tinta activitatea de selectie, prin participarea la realizarea bazei de date cu beneficiarii directi activitatea de consultanta, prin serviciile de consultanta si asistenta oferite de proprii experti activitatea de promovare a proiectului, prin punerea in valoare a membrilor asociatiei patronale in scopul diseminarii informatiilor referitaore la obiectivele si rezultatele proiectului activitatea de monitorizare si management al proiectului prin suportul oferit echipei de management pentru asigurarea coerentei fluxului de activitati si evitarea erorilor de orice fel Partener naional Nord-Est

Tipul partenerului Regiune/ara Anul n*-2 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar (conform bilan) Anul n*-1 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar (conform bilan)

0 0 0

0 0 0

INFORMATII PROIECT ID Titlul proiectului 40425 Retea regionala de promovare a culturii antreprenoriale

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI Prenume i Nume Funcie Numr de telefon Numr de fax Adres pot electronic DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE Domeniul major de intervenie TIPUL PROIECTULUI Tipul proiectului CLASIFICAREA DOMENIILOR Clasificarea domeniilor LOCAIA PROIECTULUI Rural i urban Regional 3.1 Maria Popescu Director General 0232.516.587 0232.516.587 info@urbis.ro

ara Regiunile Judeele Altele OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU Obiective orizontale ale POS DRU Egalitate de anse Dezvoltare durabil Inovaie i TIC DURATA PROIECTULUI Durata Exeriena relevant a solicitantului pentru domeniul proiectului 24 (n luni) Aplicantul este autorizat ca furnizor de formare profesionala de Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor (CNFPA) pentru a organiza diferite cursuri (competente comune management, expert achizitii publice, manager proiect, specialist in proiectare asistata pe calculator, competente cheie comune mai multor ocupatii, calificari in domeniul constructiilor). De asemenea, aplicantul detine experienta relevanta in consultanta pentru afaceri si este furnizor de servicii de consultanta agreat de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica. Aplicantul a organizat pana in prezent mai multe cursuri de calificare la care au participat 137 persoane si cursuri de perfectionare/initiere/specializare la care au participat 134 persoane. Acesta a desfasurat, de asemenea, seminarii de scurta durata pe diferite teme, in urma carora s-au eliberat diplome de participare: contabilitate-fiscalitate, legislatie, managementul resurselor umane, marketing. In cadrul proiectelor desfasurate de aplicant impreuna cu AJOFM Iasi, au fost instruite si consiliate peste 600 persoane. Dintre proiectele amintite, cel intitulat "Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri" a avut drept scop cresterea sanselor de angajare a unui numar de 215 someri beneficiari ai unor servicii de informare, instruire si consultanta. Activitatile proiectului au constat in informarea si instruirea a 215 persoane aflate in somaj, cu accent pe somerii de lunga durata, precum si infiintarea a 11 afaceri de catre acestia, la finalul proiectului. Astfel, persoanele somere au fost informate despre posibilitatea de a-si deschide propria afacere si au fost instruite in cadrul unor cursuri cu module specifice (marketing si management pentru micile afaceri, management financiar, legislatie aplicabila micilor intreprinzatori, surse de finantare, elaborarea planului de afaceri, tehnici de cautare a unui loc de munca). Persoanele interesate de deschiderea unei afaceri au fost consiliate si asistate individual in procesul inregistrarii firmei si a elaborarii planului de afaceri, in final inregistrandu-se 20 de mici afaceri, dintre care 19 societati comerciale si o persoana fizica autorizata. Aplicantul a avut in cadrul acestui proiect calitatea de solicitant principal, realizand integral managementul activitatilor proiectului. Bugetul proiectului a fost de 39.000 Euro. Cu finantarea Phare 2004 - Promovarea capitalului uman, aplicantul a desfasurat proiectul Centru regional de formare profesionala continua, evaluare si certificare in activitatea de constructii, prin care au fost organizate: 3 grupe de calificare pentru muncitori, 2 grupe de perfectionare pentru inginerii constructori, 1 grupa de perfectionare pentru manageri, precum si evaluarea si certificarea competentelor pentru 71 de persoane. Aplicantul a avut in cadrul acestui proiect calitatea de solicitant principal, iar partener a fsot Facultatea de Constructii si Instalatii a Universitatii Tehnice Gh. Asachi Iasi. Bugetul proiectului a fost de 92.888 Euro. Contributia financiara a solicitantului: 18.578 Euro, contributia UE 74.310 Euro. Cu finantarea Phare 2004 - Promovarea capitalului uman, aplicantul a desfasurat in calitate de partener proiectul Promovarea capitalului uman pentru obtinerea performantei in sectorul incaltamintei al carei solicitant este S.C. Angela International S.R.L. In calitate de furnizor de formare profesionala a adultilor, aplicantul a organizat cursuri de perfectionare pentru manageri, cursuri pentru personalul productiv si cursuri pentru departamentul de proiectare - in total 65 de persoane. Nord-Est Bacu Botoani Iai Neam Suceava Vaslui

PARTENERIATUL N CADRUL PROIECTULUI Descriei parteneriatul pentru proiect Partenerul este o asociatie patronala ce cuprinde de 24 de reprezentanti ai mediului de afaceri din judetul Iasi. El este implicat in patru etape ale proiectului: dezvoltarea ideii de proiect, implementarea activitatilor, expertiza si resurse umane. Implicarea in dezvoltarea ideii de proiect a constat in acordarea de asistenta in identificarea obiectivelor, planificarea rezultatelor si estimarea rezultatelor proiectului. Partenerul va fi reprezentat de un expert care participa in mod activ la activitatile de implementare a proiectului asa cum este detaliat in cele ce urmeaza: expertul partenerului va participa la activitatea de pregatire a implementarii proiectului contribuind in mod esential la realizarea planului de implementare in cadrul intalnirii de lucru cu echipa de management. de asemenea, expertul partenerului va participa la activitatile de derulare a procedurilor de achizitie publica si la cele de de editare si tiparire a materialelor de promovare, oferind feed-back asupra actiunilor realizate partenerul, in calitatea sa de asociatie patronala, are un rol semnificativ in atragerea de cursanti in cadrul sesiunilor de instruire prevazute in proiect, folosind in acest scop legaturile existente cu alte asociatii de profil si personal de conducere din IMM-uri de la nivelul Regiunii de Nord-Est in activitatea de promovare a proiectului organizatia partenera va folosi organizatiile membre pentru a disemina obiectivele si rezultatele proiectului participarea la activitatea de monitorizare si management al proiectului ofera partenerului oportunitatea transmiterii de feedback catre echipa de management pentru asigurarea coerentei fluxului de activitati si evitarea erorilor de orice fel

DESCRIERE PROIECT 1 Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea spiritului antreprenorial in Regiunea de Nord-Est. Proiectul se adreseaza Axei prioritare 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor", Domeniul de interventie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale" intrucat prin activitatile prevazute contribuie la mai buna cunoastere a mediului antreprenorial, la dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta si perfectionarea abilitatilor manageriale ale personalului de conducere din intreprinderi, mai ales din micro-intreprinderi si IMM-uri, la nivelul Regiunii de Nord-Est. Obiectivele specifice sunt: 1. Cunoasterea caracteristicilor mediului antreprenorial din Regiunea de Nord Est. Atingerea acestui obiectiv este posibila prin realizarea Barometrului antreprenorial, adica a unui studiu sociologic prin care sa fie obtinute date statistice despre intreprinzatori, referitoare in special la situatia si dinamica acestora din punct de vedere al factorilor demografici, socio-culturali si motivationali. 2. Cresterea numarului de noi afaceri initiate in Regiunea de Nord-Est. Obiectivul este atins prin activitatile de oferire a serviciilor de consultanta si asistenta in demararea unei afaceri de catre grupul tinta prin intermediul retelei regionale de centre locale de antreprenoriat si prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta in urma sustinerii sesiunilor de instruire antreprenoriala. 3. Perfectionarea abilitatilor manageriale ale personalului de conducere din microintreprinderi si IMM-uri. Activitatile care vor contribui la atingerea acestui obiectiv sunt cele de instruire a grupului tinta in dezvoltarea de competente comune management si obtinerea de catre cursanti a unui certificat recunoscut de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA). Activitatile proiectului 1. Pregatirea implementarii proiectului Se va forma echipa de management, se vor stabili rolurile si responsabilitatile fiecarui membru prin fisele de post. Se va organiza o intalnire de lucru cu lectorii si expertii partenerului pentru obtinerea planului de implementare a activitatilor. 2. Derularea procedurilor de achizitie publica Echipa de management va identifica ofertantii de: 6 laptopuri, 6 imprimante multifunctionale, 5 seturi mobilier pentru centrele locale, 5 telefoane. Impreuna cu expertii partenerului se vor derula procedurile de achizitii publice. 3. Infiintarea Centrelor Locale de Antreprenoriat Se vor inchiria si amenaja sase spatii de minim 30 mp in localitatile Botosani, Suceava, Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui, ce vor deveni sediile Centrelor Locale de Antreprenoriat. Locatiile au fost alese pe baza estimarilor referitoare la nevoia de informare si instruire in acest domeniu si pentru a obtine un impact regional proiectului. Vor fi selectate si recrutate 6 persoane pentru pozitia de manager centru local.

4. Editarea si tiparirea materiale de promovare Echipa de management impreuna cu expertii partenerului va realiza continutul materialelor si il va transmite in format electronic unei tipografii pentru editare si multiplicare. Vor fi realizate 6 panouri exterioare, 1200 pliante A4 color, 200 afise A3 color, 1800 compact discuri, 1200 brosuri A5 color, 1800 mape de prezentare si 1 website de promovare a activitatilor proiectului. 5. Realizarea barometrului antreprenorial Acesta este un studiu sociologic ce vizeaza obtinerea de date statistice referitoare la situatia si dinamica intreprinzatorilor din punct de vedere al factorilor demografici, socioculturali si motivationali. El este realizat prin colectarea de informatii din toate cele 6 judete ale Regiunii de Nord-Est de catre managerii de centre. Se vor aplica minim 30 de chestionare pe judet, pentru obtinerea unui grad ridicat de reprezentativitate a esantionului de intreprinzatori. Barometrul va identifica oportunitati antreprenoriale in special din domeniile noi de dezvoltare economica si sectoarele emergente. El va fi pus la dispozitia factorilor de decizie si initiatorilor de politici pe piata muncii din regiune (agentii judetene de ocupare si formare profesionala, inspectorate judetene scolare, camere de comert, universitati), precum si potentialilor antreprenori prin intermediul website-ului proiectului. 6. Servicii de consultanta si asistenta in demararea unei afaceri In fiecare centru local se vor oferi servicii de consultanta si asistenta in initierea si dezvoltarea unei afaceri. Acestea vor fi oferite de catre managerul de centru, asistat de echipa de management si experti. Fiecare centru va asigura identificarea unei oportunitati/idei de afaceri si oferirea de servicii de consultanta (intocmire a planului de afaceri, realizare a strategiei de marketing sau furnizare de consultanta juridica in deschiderea unei firme) pentru minim 60 de persoane. Intreprinzatorii cu planurile de afaceri avand cele mai ridicate sanse de succes vor beneficia de subventii pentru infiintarea unei firme (PFA sau SRL). Se vor infiinta minim 36 firme. 7. Selectia grupului tinta Materialele de promovare se vor distribui catre oficii teritoriale pentru IMM, camere de comert, asociatii patronale, organizatii de tineret, sindicate si agentii pentru ocuparea fortei de munca. Se va realiza baza de date cu potentiali beneficiari: microintreprinderi si IMM-uri, personal de conducere, intreprinzatori. Se va incuraja participarea echilibrata a celor doua sexe si se va urmari formarea unor grupe echilibrate prin atragerea de cursanti deopotriva din mediul urban si rural. In fiecare centru, se vor selecta 60 de persoane ce vor participa la instruirea antreprenoriala si 30 de persoane ce vor fi instruite in dezvoltarea de competente comune - management. 8. Instruiri antreprenoriale Instruirile vor fi organizate de centrele locale. In cadrul fiecarui centru, pe tot parcursul activitatii se vor forma 3 grupe a cate 20 persoane. Numarul de grupe a fost ales de aplicant pe baza estimarilor privind nevoia de instruire la nivel de regiune, estimari realizate la data elaborarii prezentei propuneri. Legatura cu cursantii va fi realizata prin telefon, fax sau email. In urma absolvirii acestui curs, angajatii vor dobandi cunostinte generale si abilitatile specifice necesare dezvoltarii unei idei de afaceri. Cursul totalizeaza 24 de ore si se desfasoara dupa structura: A. Legislatie Start-up si notiuni de contabilitate primara B. Idei de afaceri C. Marketing-ul afacerilor mici si mijlocii D. Managementul afacerilor mici si mijlocii E. Surse de finantare si accesare fonduri UE Instruirea se va realiza cu mijloace logistice corespunzatoare: laptop, videoproiector, ecran, flip-chart, materiale de curs. Cursantii vor primi un certificat de absolvire oferit de aplicant. 9. Instruiri in competente manageriale Instruirile vor fi organizate de centrele locale. In cadrul fiecarui centru, pe tot parcursul activitatii se vor forma 3 grupe a cate 10 persoane. Numarul de grupe a fost ales de aplicant pe baza estimarilor privind nevoia de instruire la nivel de regiune, estimari realizate la data elaborarii prezentei propuneri. Legatura cu cursantii va fi realizata prin telefon, fax sau email. In urma absolvirii acestui curs, angajatii isi vor perfectiona abilitatile manageriale. Cursul totalizeaza 40 de ore si se desfasoara dupa structura: A. Managementul resurselor umane B. Conducerea eficienta a activtatii C. Tehnici de imbunatatire in managementul calitatii D. Informatica in sprijinul programarii activitatii E. Accesare fonduri UE Instruirea se va realiza cu mijloace logistice corespunzatoare: laptop, videoproiector, ecran, flip-chart, materiale de curs. Examenul final va fi sustinut la aceeasi locatie folosita

pentru instruire, in prezenta Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor Iasi si va consta intr-o proba teoretica si una practica. Absolventii vor primi un certificat de recunoscut de CNFPA. 10. Promovarea proiectului Se va realiza in mod continuu prin: comunicat de presa la initierea proiectului pentru prezentarea acestuia, transmis catre minim 3 publicatii locale din fiecare judet, panouri exterioare, website, realizarea si distribuirea de pliante, afise, compact discuri, brosuri si mape, comunicat de presa la realizarea sesiunilor de instruire, comunicat de presa si conferinta de presa la final de proiect pentru prezentarea rezultatelor. 11. Monitorizarea si managementul proiectului Pe toata durata proiectului se va urmari modul de implementare a activitatilor si gradul de atingere a rezultatelor, in scopul identificarii deficientelor si aplicarii modificarilor si corectiilor necesare. Se va compara progresul actual cu cel planificat si se va aprecia calitatea, volumul si incadrarea in timp a activitatilor. Rezultate anticipate Rezultate cantitative: - 6 Centre Locale de Antreprenoriat - dotarile Centrelor Locale de Antreprenoriat (laptop, imprimanta multifunctionala, mobilier, telefon) - 180 de chestionare completate de intreprinzatori din Regiunea de Nord-Est - 1 barometru (studiu sociologic) ce descrie situatia si dinamica mediului antreprenorial regional - 360 de persoane ce doresc sa initieze o afacere vor beneficia de consultanta si instruire antreprenoriala - 36 de firme nou infiintate (persoane fizice autorizate si/sau societati comerciale cu raspundere limitata) - 36 de cursuri de instruire desfasurate intr-o perioada de 24 de luni - 180 de intreprinzatori si personal de conducere din microintreprinderi si IMM-uri vor beneficia de perfectionarea competentelor manageriale Publicatii: - 6 panouri exterioare - 1200 pliante A4 color - 200 afise A3 color - 1800 compact discuri - 1200 brosuri A5 color - 1800 mape de prezentare - 1 website de promovare a activitatilor proiectului - comunicat de presa la inceperea proiectului - comunicat de presa la realizarea sesiunilor de instruire - comunicat de presa la final de proiect pentru prezentarea rezultatelor acestuia Rezultate calitative: - identificarea in detaliu a caracteristicilor sociologice ale mediului antreprenorial regional - dezvoltarea a noi afaceri in Regiunea de Nord-Est - competente antreprenoriale ridicate ale persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta - abilitati manageriale perfectionate ale personalului de conducere din microintreprinderi si IMM Contextul proiectului Proiectul detine o contributie importanta la realizarea obiectivelor Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, si in special a obiectivului specific Promovarea culturii antreprenoriale" prin infiintarea unei retele de centre locale de antreprenoriat si derularea prin aceasta de activitati de cercetare sociologica a mediului antreprenorial, consultanta in initierea unei afaceri si instruire specializata a persoanelor ce doresc sa initieze o activitate noua si a intreprinzatorilor si persoanelor de conducere din microintreprinderi si IMM. De asemenea, activitatile planificate prin prezenta propunere contribuie la realizarea Strategiei Europene de Ocupare, in special a politicilor privind antreprenoriatul, asigurand o crestere a eficientei acestora prin sporirea cunostintelor si abilitatilor persoanelor ce doresc sa initieze o afacere si competentelor manageriale ale intreprinzatorilor si managerilor de IMM. In plus, propunerea are o contributie semnificativa si la punerea in practica a prioritatii Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013 referitoare la "Cresterea competitivitatii economice pe termen lung" prin fundamentarea unei retele de centre locale antreprenoriale dinamice, care sprijina crearea si dezvoltarea de noi afaceri, in principal prin servicii de consultanta si instruire specifica. Grupul tinta Beneficiarii directi ai proiectului sunt: - factori de decizie si initiatori de politici pe piata muncii din regiune (agentii judetene de ocupare si formare profesionala, inspectorate judetene scolare, camere de comert,

universitati) - 360 de persoane ce doresc sa initieze o afacere - 180 de intreprinzatori si personal de conducere din microintreprinderi si IMM-uri Beneficiari indirecti: - partenerii de afaceri (clienti si furnizori) ai persoanele ce initiaza o afacere in urma consultantei si/sau instruirii de care au beneficiat prin proiect - intreprinderile din Regiunea de Nord-Est ai caror manageri si personal de conducere sunt instruiti prin proiect - comunitatea de afaceri a Regiunii de Nord-Est Nevoile grupului tinta: 1. De informatii privind situatia si dinamica antreprenoriatului in Regiunea de Nord-Est Romania nu are o traditie antreprenoriala, inregistrand o medie de intreprinderi mici si mijlocii de trei ori mai mica decat restul statelor din Uniune. Exista, de asemenea, diferente majore in ceea ce priveste distributia acestora pe regiuni, Regiunea de Nord-Est fiind cea mai slab reprezentata. Asa cum subliniaza si Planul National de Dezvoltare, sunt absolut necesare politici coerente de incurajare a investitiilor in acest domeniu, precum si de incurajarea antreprenoriatului si inovatiei in sectoarele profitabile. Astfel de politici insa se pot formula si fundamenta doar pe date statistice relevante si reale, oferite de studii sociologice de specialitate, de tipul barometrelor si sondajelor de opinie. Proiectul propune in acest sens un intrument inovativ - Barometrul antreprenorial, prin care se vor obtine informatii extrem de utile factorilor de decizie si initiatorilor de politici pe piata muncii din regiune. 2. De infrastructuri locale care sa ofere sprijin in initierea de noi afaceri Conform analizei tematice realizate de Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, mediul de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate de sprijin pentru afaceri impiedica dezvoltarea sectorului de afaceri si conduc la o competitivitate scazuta a economiei nationale. Proiectul raspunde acestei nevoi prin infiintarea unei retele de centre locale capabila sa ofere servicii de consultanta si consiliere in initierea unei afaceri potentialilor intreprinzatori. Caracterul local al acestui tip de infrastructura determina un impact major pozitiv la nivelul antreprenorilor din fiecare judet al regiunii. In acelasi timp, faptul ca aceste centre locale se afla intr-o retea faciliteaza schimbul de experienta si asocierea antreprenorilor in dezvoltarea de afaceri. 3. De crestere a nivelului activitatii antreprenoriale si dezvoltarii abilitatilor manageriale Potrivit subcapitolului 1.3 Competitivitatea economiei romanesti din Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013, nivelul scazut al activitatii antreprenoriale si abilitatile manageriale insuficent dezvoltate reprezinta o cauza majora a lipsei de competitivitate a tarii. Proiectul raspunde acestei probleme prin oferirea de acces facil si gratuit la programe de instruire antreprenoriala si de perfectionare a abilitatilor manageriale. Grupul tinta a proiectului beneficiaza astfel de oportunitatea acumularii de cunostinte teoretice si dobandirii de abilitati practice necesare initierii si dezvoltarii propriei afaceri in conditiile economice actuale. Justificarea necesitii implementrii proiectului Proiectul are capacitatea de a satisface nevoia de informatii si date statistice privind situatia si dinamica antreprenoriatului in Regiunea de Nord-Est. Barometrul antreprenorial reprezinta un instrument inovativ in domeniul cercetarilor sociologice, care are capacitatea de a sustine concluzii referitoare la situatia curenta si evolutia fenomenului antreprenorial cu date statistice reale si de actualitate. Aceste informatii vor fi puse la dispozitia factorilor de decizie si initiatorilor de politici pe piata muncii din regiune cum sunt agentiile judetene de ocupare si formare profesionala, inspectoratele judetene scolare, camerele de comert, universitatile. In acest mod, aceste institutii vor obtine baza de informatii necesara elaborarii de politici si programe de stimulare antreprenoriala, si vor fi capabile sa-si adapteze actiunile la situatia existenta la nivelul Regiunii de Nord-Est. Necesitatea unor infrastructuri locale de sprijin in initierea de noi afaceri este abordata de proiect intr-un mod direct si pragmatic. Este infiintata o retea de centre locale prin care serviciile de consultanta, asistenta si instruire devin disponibile in teritoriu catre potentialii antreprenori din fiecare judet, atat in mediul urban, cat si in cel rural. Acest fapt contribuie semnificativ la eficientizarea demersului si la obtinerea unor rezultate pozitive, cuantificabile ca numar de afaceri initiate, numar de potentiali antreprenori consiliati si instruiti si de personal de conducere din intreprinderi specializat. Efectul cumulat al acestor activitati este cel de de crestere a gradului de competitivitate al companiilor comerciale si intregului mediu de afaceri din Regiunea de Nord-Est. Nevoia de crestere a nivelului activitatii antreprenoriale si dezvoltarii abilitatilor manageriale este abordata de proiect prin ansamblul tuturor activitatilor prevazute. Informarea obiectiva asupra realitatilor mediului antreprenorial din teritoriu, alaturi de realizarea unei infrastructuri locale care ofera servicii de consultanta, asistenta si instruire constituie o abordare integrata a fenomenului antreprenorial. In acest fel sunt atinse o multitudine de probleme, fiecare printr-o metoda adaptata specificului sau, ceea ce ofera

proiectului posibilitatea depasirii rezultatelor previzionate. Valoarea adaugata adusa de proiect este generata in principal de infiintarea si dezvoltarea retelei de centre locale de antreprenoriat. Infrastructura creata are capacitatea de a sustine pe termen lung activitatile de consultanta si instruire cu efecte multiplicatoare in domeniul dezvoltarii antreprenoriatului in Regiunea de Nord-Est. In plus, faptul ca sustinerea infiintarii de noi afaceri se face printr-o retea regionala aduce oportunitatea asocierii intre intreprinzatori din diferite judete in vederea initierii de activitati economice. Este o valoare adaugata cu care proiectul contribuie semnificativ la dezvoltarea locala economica echilibrata. Pana in prezent initiativele de incurajare a antreprenoriatului in regiunea Nord-Est au fost sporadice si insuficient sustinute. Singurul tip de infrastructura de sprijinire a initierii de afaceri dezvoltat pana in prezent in regiune sunt incubatoarele de afaceri realizate de catre agentiile de ocupare si formare profesionala. Aceste initiative au avut rezultate slabe, majoritatea firmelor incubate incetandu-si activitatea odata cu incheierea activitatii incubatorului de afaceri. Abordarea propusa de actualul proiect are un caracter strategic si inovativ, prin tipurile complementare de servicii oferite intreprinzatorilor si caracterul local al acestora. In acest mod, serviciile de consultanta si asistenta in initierea de afaceri sunt insotite de oportunitatea participarii la cursuri de instruire, fapt ce ofera proiectului un caracter integrat. Resursele alocate pentru implementarea proiectului Resursele necesare implementarii proiectului pot fi grupate in: Resurse umane formate din echipa de implementare a proiectului Resurse materiale: aplicantul dispune de un sediu modern utilat, in concordanta cu cerintele activitatii de consultanta si instruire, avand urmatoarele dotari: - 25 birouri - 3 sali de curs cu o capacitate de 90 de persoane - 11 PC-uri - 4 imprimante - 5 laptop-uri - 1 videoproiector - 1 flipchart - 1 whiteboard - 1 sistem sonorizare - 5 automobile Parteneriatul realizat prin proiect ofera resursele umane si materiale necesare implementarii in bune conditii a activitatilor, inclusiv a celor de monitorizare, informare si publicitate. Echipa de implementare, descrisa mai jos, este formata din echipa de management (manager de proiect, responsabil financiar, consilier juridic, asistent de proiect), manageri ai centrelor locale, lectori instruiri antreprenoriale si competente si experti partener. Manager de proiect - responsabilitati: planifica si conduce toate activitatile din proiect, asigura promovarea obiectivelor si rezultatelor proiectului, coordoneaza redactarea rapoartelor de progres si cererilor de rambursare, mentine relatiile cu UIP si reprezentantii mass media. Calificari si experienta profesionala: - experienta de minim 2 ani in scrierea si implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila - experienta de minim 3 ani in activitati de management sau marketing - coordonator al cel putin unui proiect cu finantare nerambursabila - studii superioare Responsabil financiar - responsabilitati: realizarea rapoartelor financiare si cererilor de rambursare. Calificari si experienta profesionala: - experienta de minim 2 ani in contabilitatea IMM-urilor - managementul financiar al cel putin unui proiect cu finantare nerambursabila - licentiat al unei facultati cu profil economic Consilier juridic - responsabilitati: intocmeste documentatia de achizitii publice, consultanta juridica in infiintarea de noi firme, solutioneaza problemele de drept civil, comercial si dreptul muncii. Calificari si experienta profesionala: - experienta de minim 1 an in probleme de drept civil, comercial si dreptul muncii - membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici - licentiat al unei facultati cu profil juridic Asistent proiect - responsabilitati: prelucreaza si interpreteaza chestionarele, mentine legatura cu managerii de centre locale si cu grupul tinta, realizeaza si actualizeaza baza de date a beneficiarilor, participa la realizarea materialelor de promovare, implementeaza activitatea de achizitii. Calificari si experienta profesionala:

Managementul proiectului

studii superioare experienta in derularea de cercetari sociologice, studii de piata membru al unei echipei de proiect cu finantare nerambursabila experienta de minim 1 an in activitati de management sau marketing

Manager centru - responsabilitati: selectia grupului tinta, aplicarea chestionarelor, participa la realizarea materialelor de promovare si le distribuie catre grupul tinta, actualizeaza baza de date cu beneficiarii de consultanta si instruire, organizeaza activitatile de instruire. Calificari si experienta profesionala: - experienta de minim 2 ani in activitati de management sau marketing - studii superioare Lectori - responsabilitati: realizeaza suportul si materialul de prezentare pentru curs, sustine sesiunile de instruire, pastreaza legatura cu reprezentantii aplicantului, realizeaza evaluarea cursantilor. Calificari si experienta profesionala: - experienta in sustinerea de cursuri de instruire antreprenoriala - studii superioare Expert din cadrul organizatiei partenerului - responsabilitati: participa la realizarea bazei de date cu beneficiarii directi, asigura servicii de consultanta, participa la realizarea materialele de promovare, participa la redactarea cererilor de rambursare si rapoartelor de progres. Calificari si experienta profesionala: - experienta in managementul proiectelor cu finantare externa - studii superioare Modul de organizare generala se prezinta astfel: Aplicantul va realiza managementul general al proiectului, identificarea grupului tinta si instruirile, asigurand infrastructura si echipamentele necesare implementarii proiectului. Rolul partenerului consta in atragerea grupului tinta, monitorizarea progresului proiectului si asigurarea vizibilitatii proiectului in conformitate cu manualul de identitate vizuala. Se vor realiza sedinte de monitorizare lunare si vor fi redactate rapoartele trimestriale de progres si rapoartele ce insotesc cererile de rambursare in conformitate cu cerintele din ghidul solicitantului. Metodologia de implementare Metode de implementare a activitatilor proiectului: Activitatea 1: - realizarea fiselor de post pentru fiecare membru al echipei de proiect - intalnire de lucru cu partenerul pentru realizarea planului de implementare a activitatilor Activitatea 2: - realizarea documentatiei de achizitie - incheierea contractelor de achizitie publica - receptia produselor si licentelor Activitatea 3: - identificarea ofertelor de inchiriere de spatii - semnarea contractelor de inchiriere - amenajarea si dotarea centrelor locale Activitatea 4: - realizarea continutului materialelor de informare - transmiterea acestuia catre tipografie - receptia materialelor Activitatea 5: - achizitia de publicatii si date statistice existente - aplicarea de chestionare intreprinzatorilor - centralizarea si interpretarea chestionarelor - redactarea si transmiterea barometrului catre beneficiarii directi Activitatea 6: - analiza situatiei beneficiarilor de consultanta - redactarea documentelor necesare - asistenta in deschiderea de firme Activitatea 7: - stabilirea listelor cu potentiali participanti la curs - realizarea si actualizarea bazei de date cu participanti Activitatea 8: - stabilirea orarului de desfasurare a cursurilor - stabilirea grupelor cu respectarea echilibrului de gen - contactarea cursantilor si comunicarea orarului si a grupei din care fac parte - realizarea materialelor de instruire: suport de curs, liste de participanti, material de prezentare (slide-uri) - amenajarea corespunzatoare a salii de instruire - derularea instruirii: utillizare flipchart, markere, post-ituri, videoproiector; metode: prezentare, lucru pe grupe, studii de caz, jocuri de rol

Activitatea 9: - stabilirea orarului de desfasurare a cursurilor - stabilirea grupelor cu respectarea echilibrului de gen - contactarea cursantilor si comunicarea orarului si a grupei din care fac parte - realizarea materialelor de instruire: suport de curs, liste de participanti, materialul de prezentare (slide-uri) - amenajarea corespunzatoare a salii de instruire - derularea instruirii: utillizare flipchart, markere, post-ituri, videoproiector; metode: prezentare, lucru pe grupe, studii de caz, jocuri de rol - sustinerea examenului de absolvire Activitatea 10: - distribuirea materialelor de promovare - realizarea comunicatelor de presa si transmiterea lor catre institutii de presa - contact cu institutii mass media si transmiterea invitatiilor la conferinta de presa - realizarea listei participantilor la conferinta de presa Activitatea 11: - consultarea permanenta a diagramei Gantt - analiza informatiilor si luarea deciziilor privind eventuale schimbari, ajustari ale proiectului - oferirea de feed-back membrilor echipei de catre partener Resursele disponibile in vederea obtinerii rezultatelor asumate sunt grupate pe activitati, dupa cum urmeaza: Activitatile 1, 2 si 11 implica din punct de vedere al alocarii resurselor: resurse umane: echipa de management si expertii partenerului resurse materiale: punctul de lucru al aplicantului Activitatile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si 10 implica din punct de vedere al alocarii resurselor : resurse umane: echipa de management, managerii de centre, lectorii si expertii partenerului resurse materiale: punctul de lucru al aplicantului, centrele locale Monitorizarea se realizeaza de catre aplicant si partener sub forma intalnirilor de lucru lunare sau ori de cate ori este necesar. Se vor intocmi procese verbale, se vor discuta progresul atingerii obiectivelor stabilite, problemele intampinate si solutiile posibile. Proiect generator de venit NU

DESCRIERE PROIECT 2 Sustenabilitatea proiectului Proiectul constituie pentru factorii de decizie si initiatorii de politici pe piata muncii din Regiunea de Nord-Est o sursa de date statistice si informatii reale si actuale referitoare la mediul antreprenorial. Barometrul antreprenorial va fi inclus si va fundamenta politicile si strategiile dezvoltate de agentiile judetene de ocupare si formare profesionala, inspectoratele judetene scolare, camerele de comert si universitatile regiunii. El constituie o sursa esentiala de informatii si un model de buna practica ce poate fi replicat in viitor in vederea actualizarii datelor statistice si informatiilor obtinute din interpretarea acestora. Se realizeaza astfel un transfer dublu: atat de rezultate, cat si de bune practici catre beneficiarii directi ai proiectului. Acestia beneficiaza de activitatea desfasurata de proiect (rezultatele concrete ale barometrului), dar si de posibilitatea de a relua acest studiu sociologic in scopul actualizarii datelor statistice si adaptarii actiunilor la situatia existenta in acel moment. Reteaua de centre locale de antreprenoriat infiintata prin proiect ofera oportunitatea initierii si dezvoltarii de afaceri prin asocierea intre intreprinzatori din diferite zone ale regiunii. Ea faciliteaza comunicarea si schimbul de experienta, contribuind in mod semnificativ la multiplicarea oportunitatilor de afaceri la nivel de regiune. Centrele locale se vor autosustine financiar dupa finalizarea proiectului prin oferirea contracost a unor servicii catre mediul de afaceri, simultan cu diversificarea portofoliului de servicii oferit. Este cazul acelor servicii care se bucura de o cerere in crestere si ai caror beneficiari sunt disponibili a plati o taxa pentru acestea. Activitatile de consultanta si instruire ofera beneficiarilor cunostintele si abilitatile necesare initierii si dezvoltarii propriilor activitati economice. Pe langa efectul principal de crestere economica, rezulta si o crestere a pregatirii antreprenoriale in mediul de afaceri, cunostintele dobandite fiind usor transferabile catre partenerii de afaceri si/sau personalul din intreprinderi. Practic, informatiile continute de suporturile de curs si materialele realizate in cadrul serviciilor de consultanta si instruire au o capacitate ridicata de multiplicare si se vor transmite catre beneficiari indirecti reprezentati de mediul de afaceri al regiunii. Prin activitatea de promovare se vor transmite informatii legate de necesitatea si avantajele implementarii unor actiuni de sustinere a antreprenoriatului la nivel de regiune. Diseminarea informatiilor legate de proiect are si scopul de a determina imbunatatirea metodelor si politicilor autoritatilor si factorilor de decizie in domeniul

sprijinirii antreprenoriatului, simultan cu posibilitatea de a replica aceste activitati in celelalte regiuni ale tarii. Pe de alta parte, activitatea de promovare va aduce un plus de vizibilitate aplicantului si partenerului, si serviciilor de instruire pe care acestia le realizeaza. Parteneriatul creat in cadrul acestui proiect are un rol important in multiplicarea rezultatelor proiectului. Partenerul isi va consolida relatia de colaborare cu societatile comerciale din regiune, atat ca organizatie reprezentativa pentru mediul de afaceri, cat si ca furnizor de consultanta si instruire catre societatile comerciale. Astfel, partenerul va atrage pe de o parte grupul tinta necesar bunei desfasurari a activitatilor intreprinse de catre aplicant, si va beneficia, pe de alta parte, de cresterea vizibilitatii serviciilor sale in randul societatilor comerciale. In urma implementarii proiectului, aplicantul isi va consolida pozitia pe piata regiunii ca furnizor de consultanta si instruire specializata catre societati comerciale. El isi va largi aria de specializare, iar personalul sau isi va dezvolta gradul de expertiza tehnica si manageriala, fapt ce permite derularea de actiuni similare la nivel national. Egalitate de anse Aplicantul dezvolta inca de la infiintare in cadrul departamentului de resurse umane o politica activa de descurajare a discriminarii de orice tip. Obiectivele acestei politici sunt: sustinerea participarii femeilor alaturi de barbati in procesele de luare a deciziilor in cadrul operatiunilor derulate in cadrul companiei reducerea inegalitatilor de gen in accesul si controlul resurselor si beneficiilor respectarea drepturilor salariatilor indiferent de varsta, sex, religie, nationalitate, etnie, etc. In mod concret, aceasta politica s-a concretizat intr-un set de masuri cum sunt: asigurarea accesului nediscriminatoriu la angajare in toate posturile vacante si la toate nivelurile ierarhice pentru persoanele cu dizabilitati, femei, tineri absolventi, persoane de diferite nationalitati si religii oferirea de venituri egale pentru munca de valoare egala a angajatilor programe de perfectionare si specializare, alaturi de conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati Ca rezultat, la data depunerii acestei cereri de finantare echipa de proiect este formata in principal din persoane tinere, deopotriva barbati si femei. In plus, pozitia de Reprezentant legal este ocupata de o persoana de sex feminin, ceea ce argumenteaza lipsa discriminarilor de gen in accesarea diferitelor pozitii ierarhice. In ceea ce priveste proiectul propus, contextul acestuia nu prezinta aspecte potentiale legate de discriminare. In pregatirea acestei cereri de finantare au fost luate in considerare opiniile tuturor salariatilor aplicantului, indiferent de sex sau varsta. In plus, angajatii de sex feminin vor participa la implementarea activitatilor din proiect in mod activ. Conform politicii deja implementate la nivel de organizatie, procesul de selectie a participantilor la cursuri va incuraja in mod egal barbatii si femeile, punandu-se accent in formarea grupelor pe respectarea echilibrului de gen si varsta. Vor fi incurajati sa participe si cursanti de etnie roma. De asemenea, principiul egalitatii de sanse va fi respectat si in cadrul procedurilor de achizitii publice derulate prin acest proiect. In ceea ce priveste cursantii cu diverse dizabilitati, materialele si software-ul utilizat in cadrul cursurilor sunt prevazute cu caracteristici de accesibilitate care faciliteata parcurgerea/operarea lor de catre acestia. Respectivele caracteristici constau in principal in utilizarea computerului fara monitor, cresterea vizibilitatii computerului, folosirea computerului fara mouse sau tastatura, simplificarea utilizarii mouse-ului si tastaturii, utilizarea textului si alternativelor vizuale pentru sunete, facilitarea focalizarii pe activitati de citire si tastare. Prin intermediul acestor proprietati, software-ul poate fi folosit in mod eficient si confortabil de catre persoane cu diverse deficiente, eliminand orice obstacol in integrarea lor in cadrul grupei de cursanti. Alte obiective orizontale Contributia proiectului la atingerea obiectivului orizontal dezvoltare durabila Derularea si promovarea antreprenoriatului conduce in mod direct la dezvoltare economica si sociala echilibrata, cu beneficii semnificative pentru intreaga societate. In acest sens, activitatile proiectului contribuie in mod direct la dezvoltarea durabila, cu impact major asupra mediului de afaceri al Regiunii de Nord-Est. Instruirea antreprenoriala conduce la obtinerea de productivitate ridicata in activitatea economica, deci la reducerea consumului de materii prime si energie si la o utilizare rationala a resurselor. Prin urmare, ea reprezinta un mijloc eficient de care dispune societatea pentru a raspunde provocarilor viitorului, atat timp cat progresul depinde semnificativ de capacitatea de inovare si adaptare la cerintele prezente si viitoare. In prezent, cunoasterea progreseaza in maniera exponentiala, iar nevoia de a intelege si de a gasi si fundamenta noi solutii intr-un ritm si mai rapid. De aceea, este necesar ca educatia sa fie extinsa si la laturile sale nonformale si informale. Proiectul raspunde acestei nevoi prin promovarea procesului de instruire profesionala pe tot parcursul vietii, oferind persoanelor ce doresc sa initieze o activitate independenta oportunitatea de a-si pune in practica acest deziderat si de a se dezvolta pe plan personal. In acest mod, activitatile si rezultatele acestei propuneri contribuie semnificativ la realizarea dezideratului dezvoltarii durabile.

Contributia proiectului la obiectivul orizontal inovare Proiectul introduce un instrument inovator in cercetarea fenomenului antreprenorial in Romania - Barometrul antreprenorial. Acest studiu sociologic va oferi in premiera informatii si date statistice actuale referitoare la factorii demografici, socio-culturali si motivationali care determina un intreprinzator sa initieze o afacere in Regiunea de NordEst. Prin diseminarea rezultatelor obtinute catre factorii de decizie de pe piata muncii si publicul larg se ofera ocazia reluarii acestui tip de cercetare, de fiecare data cand vor fi necesare actualizari ale informatiilor existente. Contributia proiectului la obiectivul orizontal tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) Proiectul propus contribuie semnificativ la cresterea gradului de utilizare a noilor solutii informatice in cadrul mediului de afaceri la nivelul Regiunii de Nord Est prin urmatoarele: promovarea proiectului se realizeaza prin mijloace digitale - site Internet si compact discuri pe parcursul sesiunilor de instruire, sunt utilizate echipamente informatice moderne (laptop, videoproiector) in programa cursurilor de competente manageriale, este introdus capitolul Informatica in sprijinul programarii activitatii care ofera personalului de conducere din intreprinderi cunostintele si abilitatile necesare introducerii si utilizarii echipamentelor IT in procesele interne ale propriilor companiilor. Cursantii vor detine astfel capacitatea de a transforma avantajele tehnologiei informatiei si comunicarii in veritabile atuuri concurentiale pe piata. echipamentele de tehnologia informatiei sunt utilizate la capacitate optima si contribuie decisiv la implementarea cu succes a activitatilor din proiect mediul de afaceri beneficiaza de productivitatea ridicata a resurselor umane, cu potentialul de a se transforma intr-un avantaj concurential solid proiectul contribuie semnificativ la dezvoltarea societatii informationale din Regiunea de Nord-Est, la reducerea decalajelor existente comparativ cu alte regiuni si maturizarea pietei de tehnologia informatiei si comunicatii Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte Activitatile proiectului sunt complementare interventiilor specifice destinate sprijinirii si dezvoltarii antreprenoriatului, promovate in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CEE), Domeniul de interventie 1.3 Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului. Acesta vizeaza dezvoltarea si inovarea bazei antreprenoriale prin asigurarea infrastructurii logistice si accesul IMM la serviciile de consultanta calificate, precum si prin furnizarea de servicii integrate pentru afaceri. Activitatile proiectului constituie un model de bune practici pentru organizatiile ce vor aplica pe acest domeniu de interventie, oferindu-le posibilitatea de a-si integra actiunile intr-un cadru institutional deja existent si functional si de a beneficia de know-how-ul acumulat prin prezentul proiect. Proiectul propune activitati complementare actiunilor finantate de Programul Operational Regional (POR) prin Domeniul de interventie 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala, contribuind la dezvoltarea spiritului antrepenorial la nivel local si regional. Reteaua de centre locale de antreprenoriat dezvoltata prin prezenta propunere ofera viitoarelor initiative finantate de POR sprijinul logistic si informational necesar atingerii cu succes a obiectivelor legate promovarea initierii de noi activitati economice. Obiectivele ce se doresc a fi atinse prin proiect se incadreaza in directiile strategice de dezvoltare ale Strategiei Regionale Nord Est 2007-2013, contribuind activ la realizarea Masurii 5.2 - Sprijin pentru dobandirea competentelor antreprenoriale prin activitatile de consultanta, asistenta si instruire prevazute. In acelasi timp, activitatile proiectului se incadreaza in viziunea strategica definita de Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013, avand ca rezultat final Cresterea productivitatii si crearea unui mediu de afaceri dinamic. Proiectul contribuie si la indeplinirea principalelor obiective pe termen mediu ale Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila, in sensul imbunatatirii mediului de afaceri si promovarea culturii antreprenoriale pentru o dezvoltare regionala armonioasa. In cadrul proiectului, alegerea tipurilor de activitati si programarea acestora in timp s-a facut tinand cont de concluziile desprinse din actiunile similare derulate de solicitant si partener. S-a urmarit o abordare integrata, care sa fie capabila sa raspunda nevoilor multiple existente la nivelul grupului tinta: informare, consultanta, asistenta si instruire. Actiunile desfasurate pana in prezent in domeniul antreprenoriatului, au evidentiat interesul ridicat pentru acest domeniu, in special pentru partea practica a instruirilor. Acest tip de experienta va fi utilizata pentru a creste gradul de implicare a cursantilor in procesul de instruire si la obtinerea unui nivel de pregatire superior al acestora. Alte informaii relevante nu este cazul.

GRAFICUL ACTIVITILOR PROIECTULUI

Activitatea (*)

Durat

Organizaia care implementeaz proiectul (*) Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ...

Anul - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pregatirea impl... Derularea proce... Infiintarea Ce... Editarea si tip... Realizarea baro... Servicii de con... Selectia grupul... Instruiri antre... Instruiri in co... Promovarea proi... Monitorizarea s...

Anul - 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Realizarea baro... Servicii de con... Selectia grupul... Instruiri antre... Instruiri antre... Instruiri in co... Instruiri in co... Promovarea proi... Monitorizarea s... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ...

Anul - 3 Activitatea (*) Anul - 1 1 2 3 4 5 6 7 Pregatirea implementarii proiectului Derularea procedurilor de achizitie publica Infiintarea Centrelor Locale de Antreprenoriat Editarea si tiparirea materialelor de promovare Realizarea barometrului antreprenorial Servicii de consultanta si asistenta in demararea unei afaceri Selectia grupului tinta Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Organizaia care implementeaz proiectul (*)

8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Instruiri antreprenoriale grupa I Instruiri in competente manageriale grupa I Promovarea proiectului Monitorizarea si managementul proiectului Realizarea barometrului antreprenorial Servicii de consultanta si asistenta in demararea unei afaceri Selectia grupului tinta Instruiri antreprenoriale grupa II Instruiri antreprenoriale grupa III Instruiri in competente manageriale grupa II Instruiri in competente manageriale grupa III Promovarea proiectului Monitorizarea si managementul proiectului

Solicitantului Solicitantului Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Partener naional 1 Solicitantului Partener naional 1

Anul - 2

Anul - 3

Date Financiare PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI

Anul 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Resurse umane Participani Alte tipuri de costuri Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6) Total costuri directe (1+2+3) Total cheltuieli generale de administraie VALOAREA ELIGIBIL A PROIECTULUI (5+6) Din care activiti transnaionale Contribuia solicitantului ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT (7-9) Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea total a proiectului (7+11) 298800.00 0.00 411136.00 40300.00 709936.00 91910.00 801846.00 0.00 40092.00 761754.00 0.00 801846.00

Anul 2 423600.00 0.00 449645.00 0.00 873245.00 91909.00 965154.00 0.00 48258.00 916896.00 0.00 965154.00

Anul 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 722400.00 0.00 860781.00 40300.00 1583181.00 183819.00 1767000.00 0.00 88350.00 1678650.00 0.00 1767000.00

V rugm s justificai i s detaliai bugetul

Cheltuieli cu personalul 722400 lei. In regim de norma partiala 4h/zi timp de 24 luni sunt remunerati: managerul de proiect cu 3000 lei/luna, responsabilul financiar cu 2000 lei/luna, consilierul juridic cu 1000 lei/luna, asistentul proiect cu 1500 lei/luna. In regim de norma intreaga, managerul de centru este platit cu 2000 lei/luna timp de 20 de luni. Lectorii vor fi platiti cu 200 lei pe ora, la un total de 432 ore instruire antreprenoriala (3zile de instruire a cate 8 ore pentru 3 grupe in fiecare centru) si 720 ore instruire competente management (5 zile de instruire a cate 8 ore pentru 3 grupe in fiecare centru). Expertii partenerului sunt remunerati cu 1500 lei/luna timp de 24 luni. Cheltuieli cu transportul 93000 lei. Linia de buget Transport persoane acopera necesitatile de transport ale echipei de management, lectorilor si expertilor (1000 lei pe luna pentru 24 luni). Liniile de buget Cazare si diurna contin sumele necesare echipei de management si expertilor pentru deplasari (120 zile cu 575 lei pe zi pentru cazare si diurna). Cheltuieli aferente managementului de proiect 73520 lei. Linia de buget Materiale consumabile prevede costuri de 1000 lei pe luna timp de

24 luni, linia Achizitionare de publicatii include 2000 lei, iar linia catering 47520 lei (330 lei/zi pentru 144 zile instruire). Taxe 3240 lei. Cheltuielile legate de comisiile de evaluare a cursantilor sunt acoperite cu suma de 3240 lei (1080 lei pentru o grupa de instruire). Cheltuieli financiare si juridice 22632 lei. Linia Prima de asigurare autoturisme prevede 4696 lei asigurarile pentru doua autoturisme utilizate in proiect pentru 24 luni. Linia Cheltuieli aferente deschiderii si gestionarii contului bancar al proiectului prevede 114 lei/luna pentru 24 de luni (in total 2736 lei). Linia Contabilitate prevede 7600 lei pentru verificarea documentelor contabile de catre un contabil autorizat pe toata durata proiectului. Linia audit prevede 7600 lei aloca sumele necesare contractarii serviciilor unui auditor independent in vederea obtinerii unui raport de audit a cheltuielilor la final de proiect. Cheltuieli pentru inchirieri 563169 lei. Sunt prevazute cheltuieli cu rate de leasing platite pentru cele doua autoturisme folosite (26889 lei pentru 24 de luni), inchirierea de sali de curs pentru 144 de zile de curs (1520 lei/ziua de curs, adica 218880 lei), inchirierea de locatii pentru centrele locale de antreprenoriat (2300 lei/centru, adica 317400 lei pentru 23 de luni). Subventii si burse 12600 lei. Linia aloca 200 lei pentru infiintarea unui PFA si 500 lei pentru infiintarea unui SRL. Cheltuieli de informare si publicitate 52320 lei. Sunt prevazute costuri cu realizarea de panouri exterioare (10800 lei), pliante A4 color (2400 lei), afise A3 color (800 lei), compact discuri (9000 lei), brosuri A5 color (14400 lei), mape prezentare (10800 lei), website (3040), conferinta de presa (1080). Cheltuieli de tip FEDR 40300 lei. Prin proiect vor fi achizitionate urmatoarele echipamente si dotari: laptop-uri (12000 lei), imprimante multifunctionale (1800 lei), seturi mobilier centre locale (25000 lei), telefoane (1500 lei). Cheltuieli generale de administratie 183819 lei. Acestea contin costuri legate de utilitati (7200 lei/luna timp de 24 luni), alte cheltuieli administrative (11019 lei).

Indicatori Indicatori

ID 65 66 67 68 69

Indicatori [1 output] Nr. de cursani pregtii pentru iniierea unei afaceri din care femei Numrul beneficiarilor aciunilor pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale i pentru iniierea afacerilor Numrul persoanelor participante la aciuni de dezvoltare a competenelor manageriale dintre care femei

Valoare 360 180 360 180 90

ID 70

Indicatori [2 result] Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care iniiaz noi afaceri

Valoare 10

ID 1 2 3

Indicatori adiionali [output] chestionare completate de intreprinzatori din Regiunea de Nord-Est Barometru antreprenorial regional cursuri de instruire desfasurate intr-o perioada de 24 de luni

Valoare 180 1 36

4 5

Centre Locale de Antreprenoriat infiintate firme nou infiintate (persoane fizice autorizate si/sau societati comerciale cu raspundere limitata)

6 36

ID

Indicatori adiionali [result]

Valoare

Grup int GRUP INT

ID 4 39 63 103 Angajai ntreprinztori

Grup int

Valoare 0 180 360 180

Persoane care doresc s iniieze o activitate independent Personal de conducere din ntreprinderi, n special din micro-ntreprinderi i IMM-uri

Finantare anterioara ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE Ai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea Institutelor Financiare Internaionale n ultimii 3 ani, relevant pentru domeniul proiectului? 1 Scurt descriere a proiectului Proiectul Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri a avut drept scop cresterea sanselor de angajare a unui numar de 215 someri beneficiari ai unor servicii de informare, instruire si consultanta. Activitatile proiectului au constat in informarea si instruirea a 215 persoane aflate in somaj, cu accent pe somerii de lunga durata, precum si infiintarea a 11 afaceri de catre acestia, la finalul proiectului. Astfel, persoanele somere au fost informate despre posibilitatea de a-si deschide propria afacere si au fost instruite in cadrul unor cursuri cu module specifice (marketing si management pentru micile afaceri, management financiar, legislatie aplicabila micilor intreprinzatori, surse de finantare, elaborarea planului de afaceri, tehnici de cautare a unui loc de munca). Persoanele interesate de deschiderea unei afaceri au fost consiliate si asistate individual in procesul inregistrarii firmei si a elaborarii planului de afaceri, in final inregistrandu-se 20 de mici afaceri, dintre care 19 societati comerciale si o persoana fizica autorizata. Aplicantul a avut in cadrul acestui proiect calitatea de solicitant principal, realizand integral managementul activitatilor proiectului. Proiectul a fost finantat de AJOFM Iasi din fonduri de la bugetul de stat. 140400.00 2006

DA

ara de intervenie i linia bugetar

Suma Anul obtinerii 2 Scurt descriere a proiectului

Proiectul Centru regional de formare profesionala continua, evaluare si certificare in activitatea de constructii a finantat organizarea de: 3 grupe de calificare pentru muncitori, 2 grupe de perfectionare pentru inginerii constructori, 1 grupa de perfectionare pentru manageri, precum si evaluarea si certificarea competentelor pentru 71 de persoane. Aplicantul a avut in cadrul acestui proiect calitatea de solicitant principal, iar partener a fost Facultatea de Constructii si Instalatii a Universitatii Tehnice Gh. Asachi Iasi. Promovarea capitalului uman Phare 2004/016

ara de intervenie i linia bugetar

Suma Anul obtinerii 3 Scurt descriere a proiectului

334397.00 2007

Proiectul Implicarea resurselor umane din IMM-uri in sfera implementarii proiectelor europene are ca obiective promovarea cresterii productivitatii angajatilor la locul de munca in scopul sustinerii unei calitati mai ridicate a locurilor de munca, precum si cresterii competitivitatii si adaptabilitatii fortei de munca, alaturi de cresterea participarii la formarea profesionala continua pentru toate categoriile de persoane din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii. Dezvoltarea Resurselor Umane Phare 2006 - 018 365160.00 2008

ara de intervenie i linia bugetar Suma Anul obtinerii