Sunteți pe pagina 1din 35

LUCRARE

PENTRU ATESTAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE


TEMA : REZULTATUL EXERCITIULUI
CUPRINS Argument; Structura cheltuielilor si veniturilor; Capitolul 1 : Determinarea rezultatului exercitiului ; Capitolul 2 : Documente de reflectare a rezultatului ; Capitolul 3 : Contabilitatea rezultatului exercitiului si a rezultatului reportat : Capitolul 4 : Structura contului de profit si pierdere in normalizarea contabila internationala ; STUDIU DE CAZ ;

CONCLUZII ; BIBLIOGRAFIE ; ANEXE. ARGUMENT Performantele obtinute de o ntreprindere sunt informatii pretioase pentru majoritatea utilizatorilor , fiind esentiale n economiile bazate pe investitii private. Furnizarea de informatii despre rezultatele obtinute de ntreprindere n urma desfasurarii activitatii sale pentru ndeplinirea obiectului sau de activitate revine situatiilor financiare anuale ale ntreprinderii.

Prin intermediul acestora sunt oferite informatii unei sfere largi de utilizatori cum ar fi : investitorii, actuali sau potentiali, salariatii, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, conducatorii ntreprinderilor respective, care vor lua decizii economice bazate pe analiza acestor informatii. Nevoile informationale ale fiecarei categorii de investitori se concretizeaza astfel : investitorii vor evalua posibilitatile de cumparare, vnzare sau pastrare a actiunilor ntreprinderii ; salariatii vor avea informatii privind stabilitatea si profitabilitatea ntreprinderii lund decizii privind considerarea altor oportunitati profesionale sau schimbarea locurilor de munca; creditorii vor determina capacitatea de plata a ntreprinderii stabilind majorarea, reducerea sau pastrarea n continuare a nivelului creditelor si mprumuturilor acordate; furnizorii si ceilalti creditori comerciali vor evalua gradul de solvabilitate al ntreprinderii pronuntndu-se asupra initierii de noi legaturi comerciale, acordarea sau anularea facilitatilor comerciale; clientii vor lua decizii privind cumpararea produselor firmei si colaborari pe termen lung, iar conducatorii ntreprinderii iau decizii privind operatiunile pe care urmeaza sa le ntreprinda pentru bunul mers al ntreprinderii. Structura cheltuielilor si veniturilor Structura cheltuielilor a) Cheltuieli din exploatare: - Cheltuielile privind marfurile - Cheltuieli cu materii prime - Cheltuieli cu energia si apa, etc. b) Cheltuieli financiare: - Cheltuieli privind dobnzile - Cheltuieli din diferente de curs valutar - Cheltuieli privind sconturile acordate (scont = reducere, discount) c) Cheltuieli extraordinare - Cheltuieli privind calamitatile Structura veniturilor a) Venituri din exploatare - Venituri din vnzarea marfurilor - Venituri din despagubiri (asigurari, etc) - Venituri din donatii b) Venituri financiare - Venituri din dobnzi - Venituri din diferente de curs valutar - Venituri priving sconturile obtinute

c) Venituri extraordinare - Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare CAPITOLUL 1 DETERMINAREA REZULTATULUI EXRCITIULUI In general, rezultatul contabil inainte de impozitare se determina ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri. Din punct de vedere contabil pentru a stabili rezultatul exercitiului se procedeaza la inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, astfel: -inchiderea conturilor de cheltuieli pentru soldurile debitoare : 121 "Profit si pierdere " = cls . 6 " Conturi de cheltuieli "

-inchiderea conturilor de venituri, pentru soldurile creditoare : cls. 7 "Conturi de venituri " = 121 "Profit si pierdere "

In urma acestei operatiuni profitul va fi reflectat prin soldul final creditor al contului 121 "Prodit si pierdere " si se supune impozitarii, iar pierderea se reflecta prin soldul final debitor al aceluiasi cont. Profitul contabil brut determinat astfel, exprima acel profit care nu a fost influentat de veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, alte sume nedeductibile prevazute prin lege, in vederea determinarii profitului fiscal impozabil si a impozitului pe profit. PROFIT BRUT = VENITURI TOTALE - CHELTUIELI TOTALE Veniturile totale reprezinta sumele sau valorile incasate ori de incasat cu urmatoarea structura : venituri din exploatare,respectiv venituri din vanzarea produselor, lucrarilor executate si serviciilor prestate, din productia stocata, din productia de imobilizari, din subventii de exploatare, precum si alte venituri din exploatarea curenta ; venituri financiare, respectiv venituri din participatii, din alte imobilizari financiare, din creante imbilizate,din titluri de plasament, din

diferente de curs valutar, din dobanzi, din sconturi obtinute, creante imobilizate si alte venituri financiare; venituri extraordinare adica venituri din subventii pentru evenimente extraordinare. Cheltuielile totale reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, dupa natura lor,care sunt aferente realizarii veniturilor.Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar,dar care se refera la perioade sau la execitii financiare viitoare, se inregistreaza in cheltuielile curente ale perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare. In cadrul cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor se includ : cheltuielile de exploatare,respectiv cheltuielile cu materii prime,materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrarile si serviciile execuate de terti,cheltuielile cu personalul,cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate,cheltuielile cu amortizarea capitalului imobilizat, cheltuielile cu primele de asigurare care privesc activele fixe si circulante, cheltuielile cu primele de asigurare pentru personal impotriva accidentelor de munca, contributiile care conditioneaza organizarea si functionarea activitatilor respective potrivit normelor legale in vigoare, alte cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli financiare; cheltuielile extraordinare privind calamitatile naturale sau alte evenimente extraordinare. Conform reglementarilor legale, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile . PROFIT IMPOZABIL = PROFIT B RUT DEDUCERI FISCALE CHELTUIELI + NEDEDUCTIBILE FISCALE

Deducerile fiscale sau veniturile neimpozabile sunt acele venituri care sunt scutite de impozitare, care nu se iau in calcul la determinarea profitului impozabil si includ : dividendele primite de catre o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica romana; diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau

a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se detin participatiile; veniturile rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductibile, precum si din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea sau a veniturilor realizate din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile; alte venituri neimpozabile, prevazute expres in acte normative speciale. La calculul profitului impozabil sunt deductibile urmatoarele sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si a provizioanelor : rezerva, in limita de 5 % din profitul contabil pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat; provizioanele obligatorii constituite potrivit normelor Bancii Nationale a Romaniei de catre banci si cooperative de credit autorizate; rezervele tehnice calculate de catre societatile de asigurare si reasigurare; cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, efectuate conform legii in limita a 5 % asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor , inclusiv accizele, mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul;perisabilitatile, in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului. Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli prevazute expres prin lege a fi scazute din cheltuielile totale pentru a se afla cheltuielile deductibile ce se iau in calcul la determinarea profitului fiscal impozabil. Sunt cheltuieli nedeductibile : cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cel reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau venit platite in strainatate; amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat cele prevazute in contractele comerciale; suma cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare acordate salariatilor, pentru deplasari in tara si in strainatate, care depasesc de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor peste limitele stabilite prin hotarare a Guvernului; suma cheltuielilor sociale care depasesc limitele considerate deductibile, conform legii anuale a bugetului de stat; cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate,neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare,precum si taxa pe valoare adaugata aferenta acestor cheltuieli; cheltuielile cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata la sursa; orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului la valoarea de piata; cheltuielile de cercetare dezvoltare, de conducere si administrare inregistrate de un sediu permanent care

apartine unei persoane fizice sau juridice straine,care nu s-au efectuat in Romania,care depasesc 10 % din salariile impozabile ale salariatilor sediului permanent in Romania; cheltuielile inregistrate in contabilitate care nu au la baza un document justificativ, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii; cheltuielile inregistrate d 14214o1420o e societatile agricole, pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazute in contractul de societate sau asociere; cheltuielile inregistrate in contabilitate,determinate de diferentele nefavorabile de valoare ale titlurilor de participare, ale titlurilor imobilizate ale activitatii de portofoliu, cu exceptia celor determinate de vanzarea acestora; cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, daca nu sunt acordate in limita dispozitiilor legii anuale a bugetului de stat; cheltuielile privind contributiile platite la fondurile speciale peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative,inclusiv contributiile la fondurile de pensii, altele decat cele obligatorii; cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator in numele angajatului cu exceptia cheltuielilor cu primele de asigurare pentru accidente de munca , boli profesionale si risc profesional; cheltuielile de protocol care depasesc limita de 2 % aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si cheltuielilor,inclusiv accizele, mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul anului; cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, prestari de servicii sau asistenta, in situatia in care nu sunt incheiate contracte in forma scrisa si pentru care beneficiarii nu pot justifica prestarea acestora pentru activitatea autorizata; cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele corporale si necorporale ale contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de cativitate pentru care este autorizat, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantia bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care contribuabilul este autorizat. Profitul impozabil (fiscal) se supune impozitarii cu cota de impozit pe profit care este de 16 % , cu exceptiile prevazute de lege. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra profitului fiscal impozabil. IMPOZITUL PE PROFIT = PROFITUL IMPOZABIL x COTA DE IMPOZIT PROFIT ( 16 %)

Atat profitul impozabil cat si impozitul pe profit se calculeaza si se evidentiaza lunar, cumulat de la inceputul anului. Din profitul impozabil, scazand impozitul pe profit se obtine profitul fiscal net.Pentru a se calcula profitul contabil net , adica profitul ce trebuie repartizat se scade din profitul contabil brut, impozitul pe profit determinat. PROFIT NET = PROFIT BRUT - IMPOZIT PE PROFIT Pentru rezolvarea problemelor: Rez. Ex. Tot. = Rezultatul exercitiului total V. Tot.= Venituri totale Ch. Tot. = Cheltuieli totale, etc. Rez. Ex. Tot. = V. Tot. - Ch. Tot. = (V. Expl. + V. Fin. + V. Extra. ) - (Ch. Expl. + Ch. Fin. + Ch. Extra.) = = (V. Expl. - Ch. Expl.) + (V. Fin. - Ch. Fin.) + (V. Extra. - Ch. Extra.) = Rez. Expl. + Rez. Fin. + Rez. Extra. Rez. Ex. N = V. N - Ch. N (Rezultatul exercitiului din anul N = Veniturile din anul N - Cheltuielile din anul N) (delta)Kpr - Aport K N + Retragere K N = Rez. Ex. N (diferenta de capital propriu dintre anul N si anul N-1 - Aportul de capital din anul N + Retragerea de capital din anul N = Rezultatul exercitiului din anul N) (delta)Kpr - Aport K N + Retragere K N = Rez. Ex. N = V. N - Ch. N => (A N - Datorii N) - (A N-1 - Datorii N-1) - Aport K N + Retragere K N = Rez. Ex. N = V. N - Ch. N

CAPITOLUL 2 DOCUMENTE DE REFLECTARE A REZULTATULUI Documentul de reflectare a rezultatului activitatii desfasurate este Contul de profit si pierdere sau Contul de rezultate.

Contul de profit si pierdere se constituie ntr-un formular distinct al documenetelor de sinteza "Bilantul contabil" .El evidentiaza si explica ntr-o forma analitica rezultatele activtatii ntreprinderii prin prisma raportului de echilibru dintre cheltuieli si venituri. Se prezinta sub forma unei liste care grupeaza veniturile si cheltuielile dupa natura activitatii desfasurate, iar n cadrul lor pe elemente primare de venituri si cheltuieli. Prezentarea informatiilor n contul de profit si pierdere se face cu date comparative pentru exercitiul financiar precedent. Contul de profit ti pierdere se structureaza pe trei parti, n functie de cele trei tipuri de activitati pe care se clasifica veniturile si cheltuielile societatilor comerciale : activitatea de exploatare, activitatea financiara si activitatea exceptionala. El reflecta veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute pe fiecare tip de activitate si n final, modul de obtinere a rezultatului brut al exercitiului (profit sau pierdere), cheltuielile cu impozitul pe profit aferent (n cazul obtinerii de profit) si profitul net. Structura contului de profit si pierdere contine : venituri din exploatare, grupate n : venituri din vnzari de marfuri, venituri din productia vnduta, venituri din productia stocata, venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale, venituri din subventii de exploatare, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea de exploatare; cheltuieli din exploatare care includ : cheltuieli cu marfuri vndute, cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile, cheltuieli cu combustibili energie si apa, alte cheltuieli materiale, cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti, cheltuieli cu impozite si taxe, cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu asigurari si protectie sociala, alte cheltuieli de exploatare. Pe baza acestor date se pot calcula indicatorii : Cifra de afaceri = venituri din vnzari de marfuri +venituri din productia vnduta Rezultatul din exploatare = Total venituri din exploatare - Total cheltuieli din exploatare n continuare structura contului de profit si pierdere cuprinde : venituri financiare , grupate n : venituri din titluri si creante imobilizate, venituri din titluri de plasament, venituri din diferente de curs valutar, alte venituri financiare sub forma de dobnzi sau sconturi obtinute, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea financiara si cheltuieli financiare care sunt alcatuite din :

cheltuieli privind creantele imobilizate, cheltuieli din titluri de plasament, cheltuieli din diferente de curs valutar, alte cheltuieli financiare sub forma de dobnzi si sconturi acordate, cheltuieli cu amortizari pentru primele privind rambursarea obligatiunilor si cheltuieli cu constituirea de provizioane pentru activitatea financiara. Cu ajutorul datelor de mai sus se pot calcula indicatorii :

Rezultatul financiar = Total venituri financiare - Total cheltuieli financiare

Rezultatul curent al exercitiului = Rezultatul din exploatare +/- Rezultatul financiar sau Total venituri din exploatare + Total venituri financiare - Total cheltuieli din exploatare - Total cheltuieli financiare.

Alte informatii cuprinse n contul de profit si pierdere se refera la : venituri exceptionale , grupate n venituri din operatiuni de gestiune, venituri din operatii de capital, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea exceptionala, ct si cheltuieli exceptionale constnd din cheltuieli din operatii de gestiune, cheltuieli din operatii de capital, cheltuieli cu amortizari exceptionale si constituirea de provizioane pentru activitatea exceptionala. Pe baza lor se calculeaza :

Rezultatul exceptional = Total venituri exceptionale - Total cheltuieli exceptionale Rezultatul brut al exercitiului = Rezultatul curent +/- Rezultatul exceptional Impozitul pe profit = Rezultatul exercitiului x Cota de impozit pe profit (16%) Rezultatul net = Rezultatul exercitiului - Impozitul pe profit. n conformitate cu noile reglementari privind contabilitatea armonizata cu directivele europene a aparut un model nou al contului de profit si pierdere.In

modelul nou al contului de profit si pierdere s-a nlocuit denumirea de "activitate exceptionala" cu aceea de "activitate extraordinara", a aparut indicatorul privind cifra de afaceri neta, s-au introdus elemente de venituri si cheltuieli realizate din tranzactiile n cadrul grupului de ntreprinderi, s-au rectificat anumite cheltuieli prin deducerea din ele a veniturilor obtinute din subventii de exploatare, s-au introdus date privind cheltuielile si veniturile din ajustarea la inflatie precum si referitoare la impozitul pe profit amnat, alte elemente specifice. CAPITOLUL 3 CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCITIULUI sI A REZULTATULUI REPORTAT Pentru evidentierea n contabilitate a elementelor referitoare la rezultatul reportat si rezultatul exercitiului sunt utilizate conturile existente n Planul general de conturi la grupa 10 "Capital si rezerve" si grupa 12 "Rezultatul exercitiului".Din grupa 10 este utilizat contul 117 "Rezultatul reportat". Contul 117 "Rezultatul reportat" tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului a caror repartizare a fost amnata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Contul este bifunctional si nregistreaza n debit pierderile contabile realizate n exercitiul precedent, profitul net realizat n exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve, participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite actionarilor si asociatilor, rezultatul nefevorabil provenit din corectarea erorilor contabile, iar n credit pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent, pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din rezerve, pierderile realizate n exercitiile precedente care reduc capitalul social, profitul net realizat n exercitiul precedent si nerepartizat, rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile. Soldul contului poate fi debitor si reprezinta pierderea neacoperita sau creditor si reflecta profitul nerepartizat. Din grupa 12 sunt utilizate conturile 121 "Profit si pierdere" si 129 "Repartizarea profitului". Contul 121 "Profit si pierdere" reflecta profitul sau pierderea realizata n cursul exercitiului. Este un cont bifunctional care nregistreaza n credit la sfrsitul perioadei(luna), soldul creditor al conturilor de venituri ,ct si pierderea contabila reportata, iar n debit la sfrsitul perioadei soldul debitor al conturilor de cheltuieli, profitul net realizat n exercitiul precedent si nerepartizat, profitul net realizat n exercitiul precedent care a fost repartizat pe destinatii.

Soldul creditor al contului reflecta profitul realizat,daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile. Contul 129 "Repartizarea profitului" evidentiaza repartizarea profitului realizat n anul curent . Contabilitatea analitica a acestui cont se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit legii. Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ care nregistreaza n debit rezervele constituite din profitul realizat n anul curent, acoperirea pierderilor contabile realizate n exercitiile precedente din profitul realizat n exercitiul curent, sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit, dividende, profitul net al regiilor autonome, surse proprii de finantare, iar n credit profitul net realizat n exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatiile legale. Soldul contului reprezinta profitul repartizat aferent anului n curs. Operatiile specifice contabilitatii rezultatului se pot grupa n doua categorii si anume: nregistrari efectuate pe baza bilantului contabil si nregistrari care se fac dupa aprobarea bilantului, n exercitiul financiar urmator. n prima categorie de nregistrari se pot include urmatoarele categorii : nregistrarea sumelor repartizate la rezerve legale : 129 Repartizarea profitului = 1061 Rezerve legale

nregistrarea sumelor repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din exercitiile precedente: 129 Repartizarea profitului = 117 Rezultatul reportat

sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit: 129 Repartizarea profitului = 112 Fond de participare al salariatilor la profit sumele repartizate la dividende :

129 Repartizarea profitului

457 Dividende de plata

sumele repartizate ca surse proprii de finantare : 129 Repartizarea profitului = 118 Fonduri proprii

Din categoria nregistrarilor care se efectueaza dupa data bilantului fac parte urmatoarele : sumele repartizate la surse proprii de finantare reprezentnd profitul rezultat din vnzari de active fixe si din facilitati fiscale la impozitul pe profit: 117 Rezultatul reportat = 1068 Alte rezerve

sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit 112 Fond de participare al salariatilor la profit = 424 Participarea salariatilor la la profit

sumele repartizate la dividende la sfrsitul exercitiului financiar : 129 Repartizarea profitului = 457 Dividende de plata

dupa aprobarea bilantului contabil si deschiderea exercitiului urmator :

121 Profit si pierdere

129 Repartizarea profitului.

CAPITOLUL 4 STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE IN NORMALIZAREA CONTABILA INTERNATIONALA Organismul international de normalizare contabila (IASC) , considera contul de rezultate ca un component al ansamblului de situatii financiare destinate procesului de informare financiara. In "Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare" denumit uzual Cadru conceptual, IASC a definit elementele care masoara performanta intreprinderii: - veniturile; - cheltuielile Veniturile sunt cresteri de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune (exercitiul financiar) sub forma de cresteri de active sau de diminuari de datorii care au ca rezultat cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat noile aporturi de capital. Astfel spus un venit este orice crestere de capitaluri proprii sub alte forme decat noile capitaluri. Astfel spus, un venit este orice crestere de capitaluri proprii, alta decat cresterea capitalului. In aceasta definitie se cuprind veniturile care provin din activitatea curenta a intreprinderii sau venituri propriuzise (vanzari, onorarii, comisioane, dobanzi, etc) cat si alte venituri si plusuri de valori sau castiguri (plusurile de valoare din reevaluarea activelor, profiturile din cedarea imobilizarilor, etc). Cheltuielile sunt definite de cadrul conceptual al IASC ca diminuari de avantaje economice, in cursul unui exercitiu sub forma diminuarii activelor sau cresterii datoriilor si care au generat o scadere de capitaluri proprii alta decat distribuirile catre proprietarii de capital. Deci orice diminuare de capitaluri proprii alta decat reducerea de capitaluri social sau distribuirea de dividende constituie o cheltuiala. Se pot distinge: - cheltuieli propriu-zise care rezulta din activitatea curenta (cum sunt costul vanzarilor, cheltuielile de personal, etc. - pierderile si minusurile de valoare (rezultand din catastrofe naturale, din vanzarea activelor imobilizate, din variatia cursului imobiliar, etc) si care pot sa rezulte sau nu din activitati curente ale intreprinderii.

Pentru ca rezultatul contabil sa masoare corect performanta intreprinderii este necesara respectarea principiului conectarii cheltuielilor la venituri, adica din momentul contabilizarii unui venit in contul de rezultate trebuie sa se contabilizeze si toate cheltuielile care au contribuit la obtinerea venitului respectiv. Rezultatul exercitiului reprezinta, n contabilitate, diferenta dintre venituri si cheltuieli, materializate n profit sau pierderi, motiv pentru care mai este denumit si Contul de profit si pierdere. n situatia n care veniturile > cheltuielile = profit, n situatia inversa, veniturile < cheltuielile = pierderi. Contul de profit si pierdere nu are forma unui cont obisnuit, el prezinta veniturile si cheltuielile ntr-o anumita succesiune, astfel nct, pentru toti indicatorii sau elementele din structura sa, contine date de la finele exercitiului financiar ncheiat, precum si de la sfrsitul celui precedent. Prin compararea datelor exercitiului financiar ncheiat cu datele exercitiului financiar precedent se poate concluziona daca activitatea agentului economic este rentabila sau nerentabila. De asemenea, prin analizarea contului de profit si pierdere, se poate constata care dintre indicatorii realizati au influentat pozitiv sau negativ activitatea agentului economic. Formatul contului de profit si pierdere conform Directivelor europene, n varianta cont cu prezentarea cheltuielilor dupa destinatia lor:
Elemente de cheltuieli n exercitiul financiar 1. Costurile de productie ale prestatiilor furnizate, pentru realizarea cifrei de afaceri (inclusiv corectarile de valoare) 2. Costurile de distributie (inclusiv corectarile de valoare) 3. Cheltuielile generale de administratie (inclusiv corectarile de valoare) 4. Corectarile de valoare privind imobilizarile financiare si valorile mobiliare apartinnd activului circulant 5. Dobnzi si cheltuieli asimilate, cu mentionarea separata a celor care Elemente de venituri n exercitiul financiar 1. Marimea neta a cifrei de afaceri 2. Alte venituri din exploatare 3. Venituri care provin din participatii, cu mentionarea separata a celor care provin de la ntreprinderi legate 4. Venituri care provin din alte valori mobiliare si din creante ale activului imobilizat, cu mentionarea separata a celor care provin de la ntreprinderile legate 5. Alte dobnzi si venituri asimilate, cu mentionarea separata a celor care provin de la

vizeaza ntreprinderile legate 6. Impozitul asupra rezultatului care provine din activitati ordinare, dupa impozitare 7. Rezultatul care provine din activitati ordinare, dupa impozitare 8. Cheltuieli exceptionale 9. Impozitul asupra rezultatului exceptional 10. Alte impozite care nu figureaza la posturile anterioare 11. Rezultatul exercitiului

ntreprinderile legate 6. Rezultatul care provine din activitati ordinare 7. Venituri exceptionale 8. Rezultatul exercitiului ----

Rezultatul exercitiului= Rez din exploatare + Rez financiar + Rez extraodrinar Rez = (delta)K prop - Aport de K + Retragere K (delta)K prop = K sf per - K incep per K sf per = K pr . N sau K pr 1 K incep per = K pr N-1 sau K pr 0
Nr 1 2 3=1+2 4 5=3+4 6 7=5-6 Cheltuieli De exploatare Financiare Curente Extraodrinare Totale Venituri De exploatare Financiare Curente Extraordinare Toatale Rezultat De exploatare Financiar Curent Extraordinar Total Impozit pe profit = 16% Net

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA REZULTATULUI LA SOCIETATEA COMERCIAL ADOS SRL In cursul lunii ianuarie au avut loc urmatoarele operatiuni economicofinanciare ,constatate pe baza documentelor justificative :

1.In data de 05.01.2008, conform facturii nr .2139850 societatea a achizitionat un mijloc de transport necesar desfasurarii operatiilor de aprovizionare cu marfuri de la furnizor , la pret de achizitie 41 000 lei cu t.v.a. 19 %. % 2124 = 404 Furnizori de imobilizari 48 790 41 000 lei lei

Mijloace de transport 4426 Tva deductibila 2.Conform facturii nr. 2139849 din data de 10.01.2008 se achizitioneaza marfuri la pret de cumparare 463 400 lei, tva 19 %: % 371 Marfuri 4426 Tva deductibila 3.In aceiasi zi, se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente nr.71 constatandu-se valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoare adaugata neexigibila.( adaos comercial 15 %, tva 19 % ): 371 Marfuri = % 378 Diferente de pret la marfuri 4428 Tva neexigibila 98 124,9 lei 167 634,9 69 510 lei lei 88 046 lei = 401 Furnizori 551 446 463 400 lei lei 7 790 lei

4.Se inregistreaza in data de 12.01.2008, factura nr.1275693 de la Romtelecom privind serviciile de posta si telecomunicatii din perioada analizata in suma de 4 500 lei si tva 19 %. % 355 lei 626 Cheltuieli cu telecomunicatii 4426 Tva deductibila 5.Conform facturii nr 118965 din 13.01.2008 se inregistreaza consumul de energie termica in valoare de 5 100 lei , tva 19%. % 605 Cheltuieli cu energia si apa 4426 Tva deductibila 6.Pe baza situatiei de calcul a amortizarii mijlocului fix existent in patrimoniu se inregistreaza amortizarea lunara in suma de 500 lei. 6811 = 2812 Amortizarea echip.tehng. 500 lei 969 lei = 401 Furnizori 6 069 5 100 lei lei 855 lei Furnizori 4 500 lei = 401 5

Cheltuieli cu amortizarea

7. Conform registrului de casa, a monetareler si bonurilor fiscale vanzarea de marfuri la pret cu amanuntul a fost de 400 000 lei. 5311 Casa n lei = % 707 Venituri din vnzarea marfurilor 400 000 lei 336 134,45 lei

4427 Tva colectata

63 865,55 lei

8. In data de 20.01 2008 se achita conform ordinului de plata nr 8 datoria privind impozitul pe profit aferent perioadei precedente. 441 Impozit pe profit = 5121 Conturi la banci n lei 1 000 lei

9. Se depun la banca conform foii de varsamant nr.765 suma de 350 000 lei: 581 = 5311 Casa n lei 581 350 000 lei 350 000 lei

Viramente interne 5121 =

Conturi la banci n lei Viramente interne 10. Din disponibilul aflat in contul de la banca se platesc datoriile fata de furnizorii de imobilizari si furnizori astfel: plati la furnizorii de imobilizari 48 790 lei; plati la furnizori 20 000 lei; de asemenea se achita datoria fata de bugetul de stat privind taxa pa valoare adaugata aferenta lunii precedente;platile se fac conform ordinelor de plata nr.9, 10, si respectiv 11 din data de 25.01.2008. 404 = 5121 Conturi la banci 5121 Conturi la banci = 5121 Conturi la banci 4 000 lei 20 000 lei 48 790 lei

Furnizori de imobilizari 401 Furnizori 4423 Tva de plata =

11. Se primesc obiecte de inventar de natura mobilierului comercial , rafturi conform avizului de insotire nr. 1610100 din 28.01.2008, in valoare de 34 140 lei , tva 19 %:

% 321

408

40 626,6 lei

Furnizori-facturi nesosite 34 140 lei

Obiecte de inventar 4428 Tva neexigibila 12. In data de 30.01.2008 se fac operatiunile de regularizare a taxei pe valoare adaugata aferenta lunii ianuarie ,intocmindu-se decontul de tva. % 4427 Tva colectata 4424 Tva de recuperat 13. Pe baza notelor de contabilitate, la aceiasi data se descarca gestiunea de marfurile vandute si se nchid conturile de venituri si cheltuieli . % 607 Cheltuieli cu marfuri 378 Diferente de pret la marfuri 4428 63 865,55 lei 44 216,47 lei = 371 Marfuri 400 000 lei 291 917,98 lei 33 794,5 lei = 4426 Tva deductibila 97 660 lei 63 865,5 lei 6 846,6 lei

121 Profit si pierdere

% 626

302 017,98 lei 4 500 lei

Cheltuieli cu telecomunicatii

5 100 lei Cheltuieli cu energia si apa 6811 Cheltuieli cu amortizarea 607 Cheltuieli cu marfurile 291 917,98 lei 500 lei

707

121 Profit si pierdere

336 134,45 lei

Venituri din vnzarea marfurilor

15.Se calculeaza si se inregistraza cheltuiala cu impozitul pe profit. Profit brut = Venituri - Cheltuieli Profit brut = 336 134,45 - 302 017,98 = 34 116,542 lei Impozitul pe profit = 34 116,542 x 16 % = 8 529,135 lei 691 = 441 Impozit pe profit 8 529,135 lei

Cheltuieli cu impozit pe profit

Se nchide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit: 121 Profit si pierdere = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit CONCLUZII Reflectarea fidela a realitatii economico-financiare si a consecintelor sale sociale, umane, institutionale sunt atributele definitorii ale contabilitatii, pentru 8 529,135 lei

perfectionarea careia se bat, se lupta si muncesc astazi cei mai redutabili specialisti n "stiinta conturilor". Preocupati de standarde, de convergenta, de reflectarea contabila a realitatii, profesionistii contabili se preocupa n fapt de economie, de institutii, de oameni. Este poate, cea mai frumoasa parte a profesiei contabile. Este unul din motivele pentru care Uniunea Europeana a luat n considerare oportunitatea recunoasterii profesiei contabile la nivel european. n fata provocarilor europene, contabilitatea romneasca nu putea sa ramna pasiva si fara reflexe. Ea s-a adaptat proceselor de normalizare, armonizare si convergenta, att prin intermediul unor institutii nationale, ct si prin actiunea organismelor ce reprezinta profesia contabila. Procesul de armonizare a contabilitatii romnesti cu cerintele Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS/IFRS) si cu Directivele contabile europene, care armonizeaza regulile si principiile de referinta cu privire la elaborarea situatiilor financiare anuale ale institutiilor publice, reprezinta una dintre cele mai curajoase provocari pentru mediul administrativ. Exista o terminologie-cheie care a nvaluit lumea europeana dezvolta si toate marile puteri economice ale lumii, dar pe care noi abia le descifram, cum ar fi: Principiile Contabile General Acceptate n Statele Unite - US GAAP -. Standardele Internationale de Raportare Financiara - IFRS. Standarde de Contabilitate pentru Sectorul Public - IPSAS. Standardele Internationale de Contabilitate vin cu un bagaj cultural greu, ele se fundamenteaza pe rationamentul profesional, realizat prin apelul la principii, si care poate conduce la mai multe solutii pentru o anumita problema data, departe de o rigoare absoluta de tipul 1 + 1 = 2! Mecanismele economice romnesti prezinta din acest punct de vedere o mare rigiditate n implementarea conceptelor si principiilor contabile. Efectele si finalitatile cercetarii: Standardele trebuie sa conduca la binele public european, cum spun numeroasele organisme de specialitate ale U.E., dar ramne de vazut cti beneficiaza de acest "bine". Poate argumentul cel mai convingator pentru acceptarea armonizarii prin raportare la IAS-uri, cel putin n spatiul european, ar putea fi acela de respingere prin aceasta modalitate a unei eventuale dominatii americane. (Esti cam curajoasa!) Pentru noi, cea mai acuta problema ar fi aplicarea standardelor internationale si reglementarilor europene asa cum sunt ele, evident nsa cu adaptarile minim necesare generate de prevederile si progresele legislative. Aplicatiile concrete din marile firme, ndeosebi banci si societati de asigurare, si succesele dobndite dovedesc ca acest lucru este posibil si benefic. Ar urma apoi aplicatii similare n instituitiile publice unde procesul este "anevoios si lent"-cel putin cum a fost catalogat de Colegiul consultativ al contabilitatii. ntr-o etapa urmatoare va trebui sa ne elaboram propriile standarde si normative, corerspunzatoare nevoilor, dar si specificitatii economiei romnesti. Elaborarea de standarde nationale pornind de la principiile nscrise n IFRS pare a fi calea cea mai interesanta, dar nu este de loc usor. Aplicarea acestei solutii presupune, nsa o foarte buna cunoastere a IFRS si o activitate

legislativa prealabila de pregatire a cadrului necesar deschiderii cmpului de aplicare si de manifestare nestingherita a acestor principii. Standardele nationale astfel elaborate trebuie sa asigure convergenta totala cu IFRS. Aceasta cale de acces la IFRS asigura o mai buna concordanta ntre principii si reguli, poate satisface mai bine raporturile care trebuie sa existe ntre contabilitate si fiscalitate si poate cuprinde unele reguli referitoare la contabilitatea din timpul exercitiului de raportare financiara. BIBLIOGRAFIE Ministerul finantelor publice - Reglementari contabile pentru agentii economici Editura economica Legea contabilitatii nr.82/1991; Ordinul ministrului finantelor publice nr.306/2002 pentru Aprobarea reglementarilor simplificate, armonizate cu Directivele europene Ordinul ministrului finantelor publice nr.1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului; Hotararea Guvernului nr.831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admise de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare; -Contabilitate - manual pentru clasa a XII-a - editura lice ALL 2000 Cristunel Bogdan Patrascu -Contabilitatea unor operatiuni speciale - actualizari 2005 editura ,DANUBIUS" - Braila Georgeta Petre, Alexandra Lazar -Studii de caz in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile

Violeta Isai

Simplificate - editura "ECONOMICA" - Bucuresti

FORMATUL SITUAIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE________ PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV

Tipul situatiei financiare _________|_|_| Judetul ____________________|_|_| Persoana juridica ______________ Adresa:localitatea ___,sectorul _, str. _____________ nr. __, bl. __, sc. ___________, ap. _____________ Telefon _________, fax ___________ Numar din registrul comertului ____ Cod clasa CAEN____________|_|_|_|_| Cod unic de nregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| BILAN la data de 31 decembrie .............
(cod 10) - lei -

Forma de proprietate ____________|_|_| Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN) _____________

Nr. nceputul rd. exercitiului financiar 1

Sold Sfrsitul exercitiului financiar 2

A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE 1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

01 02

3. concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) 5. avansuri si imobilizari necorporale n curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)

04 05

TOTAL: (rd. 01 la 05) II. IMOBILIZRI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 2. instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)

06 07

08

3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) 4. avansuri si imobilizari corporale n curs (ct. 231 + 232 - 2931) TOTAL: (rd. 07 la 10) III. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261 - 2961) 2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965) 3. interese de participare (ct. 263 - 2963) 4. imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967) 5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 - 2964) 6. alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969) TOTAL: (rd. 12 la 17) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + + 351 - 392 - 395) 2. lucrari si servicii n curs de executie (ct. 332 - 394) 3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) TOTAL: (rd. 20 la 22) II. CREANE (Sumele care urmeaza sa fie ncasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creante comerciale* (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)

09

10

11 12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

2. sume de ncasat de la entitatile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951) 3. sume de ncasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952) 4. alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + + 5187) 5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953) TOTAL: (rd. 24 la 28) III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1. actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591) 3. alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598+ 5113 + 5114) TOTAL: (rd. 30 la 31) IV. CASA sI CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + + 5328 + 5411 + 5412 + 542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE UN AN 1. mprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + + 5191 + 5192 + 5198) 3. avansuri ncasate n contul clientilor (ct. 419) 4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)

25

26

27

28

29 30

31

32 33

34 35

36

37

38

39 40 41

7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + + 4521 + 4528) 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

42

43

TOTAL: (rd. 36 la 43) E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1) G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 1. mprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. avansuri ncasate n contul clientilor (ct. 419) 4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) 7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + + 4521 + 4528)

44 45

46

47

48

49

50 51 52

53

8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + + 5197) TOTAL: (rd. 47 la 54) H. PROVIZIOANE 1. provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515) 2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) 3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518) TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58) I. VENITURI N AVANS(rd.60.1+60.2) din care: 1. subventii pentru investitii (ct. 131) 2. venituri nregistrate n avans (ct. 472) J. CAPITAL sI REZERVE I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: - capital subscris nevarsat (ct. 1011) - capital subscris varsat (ct. 1012) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) Sold C Sold D IV. REZERVE (rd. 68 la 73 -74) 1. rezerve legale (ct. 1061) 2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobndite cu titlu gratuit (ct. 1065*) 4. rezerve de reevaluarea la valoarea justa (ct.1066) 5. rezerve reprezentnd surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067) 6. alte rezerve (ct.1068) 7. actiuni proprii (ct.109) V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C Sold D VI. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C Sold D Repartizarea profitului (ct. 129) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 75 76 + 77 - 78 - 79)

54

55 56

57 58 59 60 60.1 60.2 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

ADMINISTRATOR,

NTOCMIT,

Numele si prenumele ____________ Semnatura_____________________ stampila unitatii

Numele si prenumele ______________ Calitatea_________________________

Semnatura___________________

CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE la data de 31 decembrie .........


(cod 20) - lei -

Nr. Denumirea indicatorului A A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENT - TOTAL (rd. 02 la 11) 1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761) 2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762) 3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763) 4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 758* + 764) 5. Venituri din lucrari executate si servicii prestate (ct. 704) 6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct.754 + 781 + 786) 7. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765) 8. Venituri din dobnzi (ct. 766) 9. Venituri din productia imobilizata (ct. 721 + 722) 10. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + 767 + 768) B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENT - TOTAL (rd. 13 la 20) 11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663) 12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658* + 664) 13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665) 14. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666) 15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622) 16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627) 17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654 + 681 + 686) 18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27) a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604) b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605) c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25) c1. salarii (ct. 621 + 641+642) c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645) d. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668) e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01 - 12) - pierdere (rd. 12 - 01) D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR (ct. 771) E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR (ct. 671) rd. B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Exercitiul financiar ncheiat curent 1 2

28 29 30 31

F. REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit (rd. 30 - 31) - pierdere (rd. 31 - 30) 19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30) 20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31) G. REZULTATUL BRUT - profit (rd. 34 - 35) - pierdere (rd. 35 - 34) 21. IMPOZIT PE PROFIT - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691) 22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n elementele de mai sus (ct. 698) H. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR - profit (rd. 36 - 38 - 39) - pierdere (rd. 37 + 38 + 39 ) sau (rd. 38 + 39 -36)
*) se ia n calcul ct. 7585 si ct. 6585 din planul de conturi; **) se ia n calcul restul conturilor analitice.

32 33 34 35 36 37 38 39

40 41

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele ____________ Semnatura_____________________ stampila unitatii

NTOCMIT, Numele si prenumele ______________ Calitatea_________________________ Semnatura___________________ DATE INFORMATIVE

(cod 30)
I. Date privind rezultatul nregistrat Unitati care au nregistrat profit

-leiNr. rd. 01 Nr. unitati 1 Sume 2

Unitati care au nregistrat pierdere

02 Nr. rd. B 03 04 05 06 07 Total Col.2+3 1 din care: Pentru Pentru activitate activitate de curenta investitii 2 3

II. Date privind platile restante

A
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care: Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:

- peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total(rd. 09 la 13), din care: - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

08 09

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - contributia pentru pensia suplimentara - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21),din care:

10 11 12 13 14 15 16 17 18

- restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobnzi restante

19 20 21 22 Sfrsitul Sfrsitul exercitiului financiar curent 2 Nr. rd.

III. Numar mediu de salariati

A Numar mediu de salariati IV. Plati de dobanzi si redevente

B 23 Nr. Rd.

exercitiului financiar precedent 1


Sume

A Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romne catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romne catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozit datorat la bugetul de stat

25 26 27

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romne catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat V. Obligatii amnate la plata conform prevederilor art. 3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate n conturi extrabilantiere A Obligatii catre bugete amnate la plata Obligatii comerciale amnate la plata VI. Tichete de masa Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor VII. Cheltuieli de inovare **)

29 Nr. rd.
B

Sume

30 31 Nr. rd. 32 Nr. rd. Sfrsitul exercitiului financiar precedent

Sume

Sfrsitul exercitiului financiar curent

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei - cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei

33 34 35

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea n vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **)cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1450/2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004. ADMINISTRATOR, Numele si prenumele ____________ Semnatura_____________________ stampila unitatii NTOCMIT, Numele si prenumele ______________ Calitatea_________________________ Semnatura___________________ SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (cod 40) -lei-

Elemente de imobilizari

Nr. rd. Sold initial Cresteri

Valori brute Reduceri Total Din care: dezmebrari si casari 4 X X X

Sold final (col. 5=1+2-3) 5

A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL (rd. 01 la 03)

B 01 02 03

04

X X

Imobilizari corporale Terenuri 05 Constructii 06 Instalatii tehnice si masini 07 Alte instalatii, utilaje si 08 mobilier Avansuri si imobilizari 09 corporale in curs TOTAL (rd.05 la 09) 10 11 Imobilizari financiare ACTIVE IMOBILIZATE 12 -TOTAL (rd.04 + 10 + 11) SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- leiElemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare Amortizare Amortizare la in cursul aferenta sfarsitul anului imobilizarilor anului scoase din evidenta (col. 9 = 6+78) 7 8 9

B Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari TOTAL (rd.13+14) Imobilizari corporale Terenuri Constructii 13

14 15 16 17

Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier TOTAL (rd.16 la 19) AMORTIZARI TOTAL (RD.15+20)

18 19 20 21

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE (cod 40) -leiElemente de imobilizari Nr. rd. A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL (rd.22 la 24) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL (rd.26 la 30) Imobilizari financiare PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd.25+31+32) ADMINISTRATOR, NTOCMIT, B 22 10 Sold initial Provizioane constituite in cursul anului 11 Provizioane reluate la venituri 12 Sold final (col. 13=10+11-12) 13

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Numele si prenumele ____________ Semnatura_____________________ stampila unitatii

Numele si prenumele ______________ Calitatea_________________________ Semnatura___________________

Docum

S-ar putea să vă placă și