Sunteți pe pagina 1din 4

WinLex

Formular interdepartamental tipizat nr C2n


Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor

SRL,,MORIOCONS''
(denumirea )

Investitor

SRL ,,EXFACTOR-GRUP''
(denumirea )

Obiect

Obiectul:or.Chisinau,Blocul
locativ cu parcare subterana din
str.Sarmizegetuza,48,Spatiu
locativ
Valoarea lucrarilor executate

Executarea carcasului din beton armat Etajul V,VI Partial


682 921,62lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie anul 2013
Pret
Nr crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari

U.M.

Cantitate

inclusiv
salariu

(lei/U.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)

(lei/U.M.)

Confectii metalice din tabla


zincata 0.6-0.8 la ascensor

kg

2 700,000

17,485

47 209,500

Lacatus CM

h-om.

513,000

42,00

21 546,00

Muncitor deservire CM

h-om.

27,000

30,00

810,00

Sirma neagra moale d = 2 mm

kg

27,000

12,00

324,00

Confectii metalice inglobate in


beton

kg

2 700,000

9,00

24 300,00

Electrozi pentru sudura

kg

13,500

17,00

229,50

m3

270,000

Zidar

h-om

1 350,000

44,00

59 400,00

Muncitor

h-om

170,100

30,00

5 103,00

Blocuri de calcar (cotilet)

m3

243,000

406,41

98 757,63

Nisip

m3

32,400

100,00

3 240,00

Ciment M-400

kg

10 098,000

1,26

12 723,48

Cherestea, rasin., calitatea IV

m3

0,270

2 500,00

675,00

Macara

h-ut.

99,900

200,00

19 980,00

Zidarie simpla din caramida


la grupuri sanitare, format

m3

8,000

1. Etajul V
1
CL18A
72142400218
10
93100600199
20
27341138032
07
27752763098
86
28731559012
00

CD70A

71220500134
00
93100600199
30
14111222012
75
00000052
26511221004
022
20101029188
04
29221400070
00
CD59A

Zidarie ordinara din blocuri


de calcar (cotilet) cu
prepararea mortarului M 50 in conditii de santier la
pereti cu inaltimea pina la 4
m

740,293

1 368,559

199 879,110

10 948,470

250x120x65 cu prepararea
mortarului M-25 manuala
in conditii de santier,
inaltime nivel pina la 4m
71220500134
00
93100600199
30
26401123025
01
20101029188
04
26511221004
021
00000052
29221400070
00

Zidar

h-om

39,296

44,00

1 729,02

Muncitor

h-om

7,360

30,00

220,80

Caramizi ceramice pline, cu


goluri sau silicate de dim. 250 x
120 x 65 mm

buc

3 152,000

2,45

7 722,40

Cherestea, rasin., calitatea IV

m3

0,004

2 500,00

10,00

Ciment M-300

kg

305,280

1,26

384,65

Nisip

m3

2,416

100,00

241,60

Macara

h-ut.

3,200

200,00

640,00

Total capitol:
258 037,080

2. Etajul VI
4
CA04C
71230100102
00
93100600199
20
26631021000
01
29221400070
00

5
CA04C
71230100102
00
93100600199
20
26631021000
01
29221400070
00

6
CA04C
71230100102
00
93100600199
20
26631021000
01
29221400070
00

7
CA04C
71230100102
00
93100600199
20
26631021000
01
29221400070
00

8
CA04C

Betonarea coloanelor cu
beton M200

1 107,947

57 613,220

m3

52,000

Betonist

h-om.

257,400

43,00

11 068,20

Muncitor deservire CM

h-om.

23,400

30,00

702,00

Beton clasa...(pt.informatie)

m3

54,899

782,00

42 931,02

Macara

h-ut.

14,560

200,00

2 912,00

Betonarea grinzilor cu beton


M200

m3

105,000

Betonist

h-om.

519,750

43,00

22 349,25

Muncitor deservire CM

h-om.

47,250

30,00

1 417,50

Beton clasa...(pt.informatie)

m3

110,854

782,00

86 687,83

Macara

h-ut.

29,400

200,00

5 880,00

Betonarea planseelor cu
beton M200

m3

119,000

Betonist

h-om.

589,050

43,00

25 329,15

Muncitor deservire CM

h-om.

53,550

30,00

1 606,50

Beton clasa...(pt.informatie)

m3

125,634

782,00

98 245,79

Macara

h-ut.

33,320

200,00

6 664,00

Betonarea scarilor cu beton


M200

m3

7,000

Betonist

h-om.

34,650

43,00

1 489,95

Muncitor deservire CM

h-om.

3,150

30,00

94,50

Beton clasa...(pt.informatie)

m3

7,390

782,00

5 778,98

Macara

h-ut.

1,960

200,00

392,00

Betonarea elementelor
decorative cu beton M200

m3

9,200

1 107,948

1 107,945

1 107,919

1 107,955

116 334,580

131 845,440

7 755,430

10 193,190

71230100102
00
93100600199
20
26631021000
01
29221400070
00

9
CA04C
71230100102
00
93100600199
20
26631021000
01
29221400070
00

10

CC02L2

71230200111
40
93100600199
20
27106022000
00
27341138038
81
20102373187
50
29221400070
00

11

CC13D

72120300227
00
28731559008
00

12
CL18A

13

72142400218
10
93100600199
20
27341138032
07
27752763098
86
28731559012
00
CD70A

Betonist

h-om.

45,540

43,00

1 958,22

Muncitor deservire CM

h-om.

4,140

30,00

124,20

Beton clasa...(pt.informatie)

m3

9,713

782,00

7 595,57

Macara

h-ut.

2,576

200,00

515,20

Betonarea sponcilor cu
beton M200

m3

7,800

Betonist

h-om.

38,610

43,00

1 660,23

Muncitor deservire CM

h-om.

3,510

30,00

105,30

Beton clasa...(pt.informatie)

m3

8,235

782,00

6 439,77

Macara

h-ut.

2,184

200,00

436,80

kg

35 857,000

Fierar beton

h-om.

2 366,562

35,00

82 829,67

Muncitor deservire CM

h-om.

179,285

30,00

5 378,55

kg

36 753,425

8,30

305 053,43

kg

358,570

12,00

4 302,84

Distantieri

buc

10 039,960

3,20

32 127,87

Macara

h-ut.

35,857

200,00

7 171,40

buc

450,000

h-om.

157,500

55,00

8 662,50

Electrozi de sudura

kg

99,000

17,00

1 683,00

Confectii metalice din tabla


zincata 0.6-0.8 la ascensor

kg

2 700,000

Lacatus CM

h-om.

513,000

42,00

21 546,00

Muncitor deservire CM

h-om.

27,000

30,00

810,00

Sirma neagra moale d = 2 mm

kg

27,000

12,00

324,00

Confectii metalice inglobate in


beton

kg

2 700,000

9,00

24 300,00

Electrozi pentru sudura

kg

13,500

17,00

229,50

Zidarie ordinara din blocuri

m3

200,000

Armaturi din otel beton PC


52 fasonate in ateliere de
santier si montate in
elemente structurale cu
diametrul barelor peste 8
mm inclusiv, in
grinzi,coloane,plansee,scari,
sponci,elemente
decorative,plasa zidarie

Otel beton PC 52 diam mai mare


de 8 mm
Sirma din otel moale, neagra, D=1
mm

Innadirea prin sudare


electrica la banc a
armaturilor din otel beton,
pentru betoane monolite
armate, executata cu 2
eclise, la bare cu diametrul
8-16 mm
Sudor

1 107,962

12,184

22,990

17,485

740,293

8 642,100

436 863,760

10 345,500

47 209,500

148 058,600

de calcar (cotilet) cu
prepararea mortarului M 50 in conditii de santier la
pereti cu inaltimea pina la 4
m
71220500134
00
93100600199
30
14111222012
75
00000052
26511221004
022
20101029188
04
29221400070
00

Zidar

h-om

1 000,000

44,00

44 000,00

Muncitor

h-om

126,000

30,00

3 780,00

Blocuri de calcar (cotilet)

m3

180,000

406,41

73 153,80

Nisip

m3

24,000

100,00

2 400,00

Ciment M-400

kg

7 480,000

1,26

9 424,80

Cherestea, rasin., calitatea IV

m3

0,200

2 500,00

500,00

Macara

h-ut.

74,000

200,00

14 800,00

Total capitol:
974 861,320
Total proces-verbal:

lei

Materiale Total

100,00 %

849 786,46

Materialele Beneficiarului
conform facturii interne
Materialele antreprenorului
Cheltuieli utilaj

-100,00 %

-849 786,46

0.00%
100,00 %

0,00
59 391,40

Fond de salariu

100,00 %

323 720,54

ASM

26,50 %

85 785,94

Cheltuieli de regie

14,50 %

67 990,19

Beneficiu de deviz

6,00 %

32 213,28

Total,fara TVA

100,00 %

569 101,35

TVA

20,00 %

113 820,27

Total,inclusiv TVA

100,00 %

682 921,62

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL,,MORIOCONS'')

(SRL,,EXFACTOR-GRUP'')

(funcia, semntura, numele, prenumele)

L.S.

1 232 898,40

(funcia, semntura, numele, prenumele)

L.S.