Sunteți pe pagina 1din 0

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


S U M A R
Anul 173 (XVII) Nr. 369 bis
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului nr. 170/2005 privind aprobarea
Reglementrii tehnice Normativ pentru proiectarea
i montajul pereilor cortin pentru satisfacerea
cerinelor de calitate prevzute de Legea
nr. 10/1995, indicativ NP 102-04............................ 244
Mari, 3 mai 2005
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI
O R D I N
privind aprobarea Reglementrii tehnice Normativ pentru proiectarea i montajul pereilor cortin
pentru satisfacerea cerinelor de calitate prevzute de Legea nr. 10/1995, indicativ NP 102-04*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 7 din 12 februarie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 5,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Normativ
pentru proiectarea i montajul pereilor cortin pentru
satisfacerea cerinelor de calitate prevzute de Legea
nr. 10/1995, indicativ NP 102-04, elaborat de
Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti UTCB,
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, i intr n vigoare n termen de
30 de zile de la data publicrii.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului
or di n or i ce di spozi i i cont r ar e i ncet eaz
aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucureti, 15 februarie 2005.
Nr. 170.
*) Ordinul nr. 170/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 369 din 3 mai 2005 i este reprodus i n acest numr bis.
ANEX*)
N O R M A T I V
pentru proiectarea i montajul pereilor cortin pentru satisfacerea cerinelor de calitate prevzute
de Legea nr. 10/1995, indicativ NP 102-04
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
2
*) Anexa este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
18
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
19
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
29
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
32
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
33
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
34
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
35
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
36
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
37
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
38
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
39
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
40
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
41
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
42
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 369 bis/3.V.2005
44
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.
Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 369 bis/3.V.2005 conine 44 de pagini. Preul: 99.500 lei vechi/9,95 lei noi ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|028944]