Sunteți pe pagina 1din 23

1

Sisteme de
actionare electrica
CURS 2
2008 semestrul
Conf.dr.ing Marian GACEANU
2
Cuprins
. Definitii. Scop.
2. Componentele SAE
3. Tipuri de actionari electrice
4. Aplicatii pe domenii de puteri in functie de performantele necesare.
Aplicatii industriale
5. Evolutia actionarilor de c.a. pe piata mondiala
6. Aplicatii ale SAE in cresterea eficientei. Reducerea energiei in cazul
pompelor
7. Reducerea energetica locala. Exemplul
8. Reducerea energetica globala. Exemplul 2
9 Tipuri de actionari electrice
0. Topologia unei actionari electrice moderne
. Natura interdisciplinara a actionarilor electrice
2. Clasificarea actionarilor electrice
ntrebari
3
. Definitii
D Se numeste sistem de actionare electrica ansamblul de
dispozitive
care transforma energia electrica in energie mecanica si
care asigura controlul pe cale electrica a energiei mecanice
astfel obtinute.
D2 actionare electrica moderna trebuie sa indeplineasca si anumite
conditii de reducere a armonicelor generate de convertoarele statice
de putere, precum si posibilitatea recuperarii energiei in reteaua de
alimentare.
Scopul
punerea in miscare a unui mecanism, masina-unealta,
dispozitiv mecanic, pe scurt a unei masini de lucru, in
conformitate cu cerintele procesului tehnologic
4
2. Componentele SAE
Maina de Iucru are rolul de a efectua
una sau mai multe opera[ii specifice
procesului tehnologic deservit de instala[ia
din care face parte extragere, deplasare,
deformare. n acest scop primete la
intrare energie mecanic de anumi[i
parametri
5
Componentele SAEcontin 1
MecanismuI de trasmisie are rolul de a
transfera energia mecanic primit la
intrare spre maina de lucru putnd
schimba sau nu parametrii acesteia felul
micrii (rota[ie, transla[ie, continu,
discontinu), sensul micrii, valoarea
parametrilor (reducere, multiplicare)
6
Componentele SAEcontin 2
MotoruI de antrenare are rolul de a
transforma energia primar primit
(electric, chimic, pneumatic, hidraulic)
n energie mecanic.
7
3. Tipuri de actionari electrice
. Actionari de viteza constanta. Dezavantaje
) sunt actionari de c.a de frecventa constanta cu aplicatii in principal la actionarea
pompelor cu o anumita viteza;
2) nu se preteaza la automatizari;
3) eficienta redusa datorita pierderilor de putere sub forma de caldura in pompa-
robinet de reglare a debitului
8
Tipuri de actionari electrice cont1)
. Actionari de viteza variabila
) functionare la o viteza corespunzatoare;
2) asigura eficienta inalta;
3) elimina influenta operatorului uman
9
Aplicatii pe domenii de puteri in functie de performantele necesare
ig. Aplicatii ale actionarilor electrice de viteza variabila.
10
Aplicatii industriale tipice
. in industria tehnologica actionarea pompelor centrifuge, ventilatoarelor,
compresoarelor cu piston (-0MW)
2. in industria constructoare de masini actionarea preselor, frezelor, strungurilor
(masini unelte), robotica (-5kW)
3. pentru incalzire si aer conditionat (0,-5kW) compresoare, sisteme de ventilatoare
(suflante 32kW)
4. industria cimentului mori de ciment, concasoare, compresoare (>0MW)
5. in industria metalurgica, celulozei si a hartiei masini de taiat si decojit busteni,
masini de amestecat, transportoare si elevatoare (00kW);
6. in industria transporturilor autovehicule, trenuri, ascensoare, avioane, nave (MW)
7. in industria textila razboaie de tesut (5kW);
8. in industria alimentara transportoare cu banda, ventilatoare (suflante) (-5kW)
9. la masini de impachetat, de tiparit, in constructii (macarale, poduri rulante)(-
00kW);
0. in industria extractoare gaz, minerit, petrol
. in industria bunurilor de larg consum masini de spalat, frigidere, echipamente
electrocasnice etc (<kW)
2. Centrale hidroelectrice turbine-GS (00MW)
11
5. Evolutia actionarilor de c.a. pe piata
mondiala
Vanzarile in crestere
datorita dezvoltarii rapide a tehnicii de calcul si introducerii acesteia in
comanda masinilor electrice)
datorita dezvoltarii electronicii de putere
O mare varietate a puterii si vitezei viteze mici la puteri mari si invers
12
6. Aplicatii ale SAE in cresterea eficientei
Reducerea energiei in cazul pompelor
Rolul principal al unei pompe este de a asigura transportul unui debit de fluid intr-un
punct oarecare (), in alt punct(2), prin intermediul unei retele de transport, trebuind ca
la punctul de sosire (2) fluidul sa aiba anumiti parametri de stare. Pompele utilizeaza
lichide drept fluid de lucru. Pompa mareste energia cinetica si potentiala a unui fluid ce
trece prin ea. n prima etapa datorita miscarii de rotatie se produce o crestere a
energiei cinetice a fluidului; in a doua, lichidul este trecut prin diferite canale de
sectiune variabila, in care are loc un proces de transfer al energiei cinetice in energie
de presiune.
13
Aplicatii in cresterea eficientei
Reducerea energiei in cazul pompelor
Deplasarea punctului de functionare al instalatiei de transport se realizeaza in vederea
reglarii debitului. Aceasta deplasare se poate realiza;
. prin modificarea caracteristicii retelei de transport, pastrand neschimbata caracteristica
turbomasinii (locul geometric pentru punctele de functionare este cuprins intre punctele
de functionare (HH,Q2)-(H,Q)-se realizeaza prin laminarea fluxului de fluid prin
intermediul unui robinet de inchidere intercalat pe conducta de refulare a turbomasinii;
2. prin modificarea separata a caracteristicii turbomasinii, pastrand neschimbata
caracteristica retelei de transport (H2,Q2)-prin variatia vitezei de rotatie;
3. prin modificare simultana.
Robinetul de reglaj introduce o presiune suplimentara H necesara asigurarii debitului Q2.
Actionarile cu viteza variabila reduc viteza de lucru a pompei in vederea satisfacerii
cerintelor de sarcina.
14
Aplicatii in cresterea eficientei
Reducerea energetica locala
Se considera cazul real al unui sistem de actionare cu pompe avand puterea de 5kW, care
lucreaza 300 zile pe an, 24 ore pe zi si pompeaza 200m
3
apa/zi. Prin control cu robinet de
reglare sistemul consuma 0,36kWh/m
3
pentru a mentine presiunea constanta la debit variabil.
ntroducand o actionare cu viteza variabila, in aceleasi conditii, energia consumata este de
0,28kWh/m
3
asigurand un control fin al debitului. Se considera ca pretul energiei electrice este de
8cents/kWh. Sa se estimeze economia energetica anuala.
#ezolvare: economia energetica anuala
Costul unui convertor de putere de 15kW este mai putin de 8000$ Astfel, intro prima aproximare,
economia energetica perimite amortizarea costului in mai putin de ani
Concluzie: reducerea energetica sa calculat doar pentru convertor, motor local)
Reducerea energiei in cazul pompelor
7. Exemplul 1

anual $ 2340
$
08 . 0 28 . 0 36 . 0 300 1200
3
3

c c
S
kWh m
kWh
:ile
:i
apa m
S
15
Aplicatii in cresterea eficientei
Reducerea energetica globala
. Exemplul 2
16
Aplicatii in cresterea eficientei
Pentru aceeasi putere de iesire, puterea la intrare s-a redus la jumatate
. Exemplul 2
17
Aplicatii in cresterea eficientei
Pentru aceeasi putere de iesire, puterea la intrare s-a redus la jumatate
. Exemplul 2
18
Tipuri de actionari eIectrice
) in regenerarea energiei eoliene
2) Vehicule electrice hibride
a) generala, in care caz un singur motor electric
actioneaza cu ajutorul unuia sau a mai multor
organe de transmisie mai multe masini de lucru.
Ex. actionare electrica in atelierele vechi de
prelucrare a metalelor in care un motor antrena
printr-un sistem de arbori, saibe si curele, mai
multe strunguri;
b individuala, cand se utilizeaza un singur motor
electric pentru antrenarea unei singure masini de
lucru, prin intermediul unei transmisii mecanice;
de exemplu, masinile-unelte simple sunt actionate
actualmente individual, simplificandu-se la
maximum elementele de transmisie a miscarii;
c cu mai multe motoare, in care caz fiecare
motor actioneaza doar un organ al unei masini
complexe de lucru; de exemplu marile masini-
unelte de prelucrare a metalelor, la care miscarile
dupa diferite directii se realizeaza cu ajutorul unor
motoare independente, alte motoare fiind
necesare pentru pomparea agentului de racire
sau pentru miscarea piesei de prelucrat.
19
Topologia unei actionari electrice
moderne
20
. Natura interdisciplinara a actionarilor electrice
21
2. Clasificarea actionarilor electrice
2. Actionari de c.c
22
2. Clasificarea actionarilor electrice
2.2 Actionari de c.a.
23
ntrebari
. Ce este o actionare electrica? Care este rolul actionarilor electrice?
Explicati rolul fiecarei componente dintr-o actionare electrica?
2. Care era modul traditional de a controla debitul in industria tehnologica?
Care sunt principalele dezavantaje ale acestuia? Cum au fost depasite?
3. Prezentati avantajele utilizarii unui sistem de actionare electrica.
4. Care sunt disciplinele care fac posibila studierea si proiectarea
actionarilor electrice?
5. Specificati 4 exemple de aplicatii ale actionarilor electrice in industrie cu
care sunteti familiari.
6. Care ese rolul actionarilor electrice in industria transporturilor?
7. Care sunt tipurile principale de actionari electrice?
8. Dati exemple de aplicatii de reducere a energiei
9. Explicati functionarea unei pompe.