Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITVLVM VIII TABERNA ROMANA Ecce taberna Romana, in qua gemae et margaritae multae sunt.

Cuius est haec taberna? Albini est. Albinus hanc tabernam habet. Qui tabernam habet tabernarius est. Albinus est tabernarius Romanus qui gemmas et margaritas vendit. Alii tabernarius libros vendunt, alii mala et pira, alii rosas et lilia. Gemmae et margaritae sunt ornamenta. Anulus cum gemma ornamentum puchrum est. Etiam linea cum margaritis ornamentum est. Linea sine margaritis non est ornamentum! Multae feminae quae in hac via ambulant ante tabernam Albini consistunt, nam feminae ornamentis delectantur. Eae quae magnam pecuniam habent multa ornamenta emunt. Quae nullam aut parvam pecuniam habent aspiciunt tantum, non emunt. Etiam viri multi ad hanc tabernam adeunt. Qui magnam pecuniam habent ornamenta emunt et feminis dant; ceteri rursus abeunt. Feminae quarum viri magnam pecuniam habent multa ornamenta a viris suis accipit. Aemilia, cuius vir pecuniosus est, multa ornamenta ab eo accipit. Aemilia anulum in digito et margaritas in collo multaque alia ornamenta habet. Anulus digitum Aemiliae ornat, margaritae collum eius ornant. Feminae gemmis et margaritis anulisque ornantur. In via prope tabernam Albini vir et femina ambulant. Qui vir et quae femina? Est Medus, qui cum Lydia, amica sua, ambulat. Medus est servus Iulii, sed dominus eius Romae non est. Medus sine domino suo cum femina formosa in viis Romae ambulat. Lydia ornamentum pulchrum in collo habet. Quod ornamentum? Ornamentum quod Lydia habet est lnea margaritarum. Collum Lydiae margaritis pulchris ornatur; Lydia autem nullum alium ornamentum habet, quia pecuniosa non est, neque pecuniosus est amicus eius. (Pecuniosus est qui magna pecunia habet.)

CAPTULO OCHO He aqu (una) tienda Romana, en la cual existen muchas gemas y perlas. De quin es esta tienda? De Albino es. Albino a esta tienda tiene. Quien a la tienda tiene tendero es. Albino es tendero Romano quien vende gemas y perlas. Otros tenderos venden libros, otros manzanas y peras, otros rosas y lirios. Las gemas y perlas son joyas. El anillo con gema es (una) joya bonita. Tambin el collar con perlas es (una) joya. El collar sin perlas no es joya! Muchas mujeres quienes en esta va caminan delante de la tienda de Albino se detienen, pues las mujeres (por) las joyas son deleitadas. Esas que gran dinero tienen muchas joyas compran. Quienes ningn o poco dinero tienen tan slo miran, no compran. Tambin muchos hombres hacia esta tienda se dirigen. Quienes gran dinero tienen joyas compran y a las mujeres dan; el resto nuevamente se retira. Las mujeres de la cuales los hombres gran dinero tienen muchas joyas de* los hombres suyos reciben. Emilia, de quin el hombre es adinerado, muchas joyas de* l recibe. Emilia tiene (un) anillo en el dedo, perlas en el cuello y muchas otras joyas. El anillo al dedo de Emilia adorna, las perlas al cuello de ella adornan. Las mujeres por gemas, perlas y anillos son adornadas. En la va cerca de la tienda de Albino (un) hombre y (una) mujer caminan. Qu hombre y qu mujer? Es Medo, quien con Lidia, la amiga suya, camina. Medo es esclavo de Julio, pero el seor de l en Roma no est. Medo sin el seor suyo con (una) mujer hermosa en las vas de Roma camina. Lidia tiene (una) joya bonita en el cuello. Cul joya? La joya que Lidia tiene es el collar de perlas. El cuello de Lidia es adornado por perlas bonitas; Lidia en cambio ninguna otra joya tiene, por que no es adinerada, ni adinerado es el amigo de ella. (Adinerado es quien gran dinero tiene.)

KAPITEL ACHT Hier ist ein Laden, in der es gibt viele Gems und Perlen. Ist von wem dieser Laden? Der ist von Albinus. Albinus hat diesen Laden. Wer hat den Laden, er ist Verkufer. Albinus ist romanisch Verkufer, wer kauft die Gems und die Perlen. Andern Verkufern verkauft die Bcher, andern verkauft die Apfeln und die Birne, andern verkauft die Rosen und die Lilien. Die Gems und die Perlen sind eine Juwelen. Der Ring mit Gem ist ein schn Juwel. Auch die Halsketter mit Perlen ist ein Juwel. Die Halsketter ohne Perlen ist kein Juwel! Viele Frauen, die gehen auf dieser Strae vor dem Albinuss Laden stehen, denn die Frauen von dem Juwel freuen wrden. Jenigen, die haben viel Geld, die kaufen viele Juwelen. Die haben keine oder wenig Geld, sie nur sehen den Juweln aus, die kaufen nicht. Auch gehen viele Mnner in den Laden. Die haben viel Geld, die kaufen die Juwelen und die sie gibt die Frauen; die Rest sich zrruckziehen wieder. Die Frauen, deren Mnner haben viel Geld, erhalten vielen Juwelen von ihren Mnnern. Aemilia, dessen Mann ist reich, sie erhalt viele Juwelen von ihre Mann. Aemilia hat einen Ring in der Finger, eine Perlen in den Hals und viele andere Juwelen. Der Ring ziert den Finger von Aemilia, die Perlen zieren ihren Hals. Die Frauen wrden von die Gems, Perlen, und Ringen zieren. In die Strasse, in der Nahe des Ladens von Albino, ein Mann und eine Frau gehen zusammen. Welcher Mann und welche? Das ist Medus, der geht mit Lydia, seine freunde. Medus ist der Slave von Iulius, aber sein Herr ist nicht im Rom. Medus geht mit einem schne Frau in die Strassen von Rom ohne seinen Herr. Lydia hat eine schne Juwel in den Hals. Welcher Juwel? Das Juwel, der ist in den Hals von Lydia, der ist eine Halsketter. Der Hals von Lydia wird von schne Perlen zieren; dagegen Lydia hat kein ander Juwel, denn sie ist nicht reich, auch nicht ist ihr freund reich. (Reich ist, der hat viel Geld.)

Albinus clamat: Ornamenta! Ornamenta feminarum! Or-na-men-ta! Emite ornamenta! Lydia consistit oculosque ad tabernam Albini vertit: Lydia tabernam aspicit. Medus non consistit neque tabernam aspicit. Lydia: Consiste, Mede! Aspice illam tabernam! O, quam pulchra sunt illa ornamenta Lydia tabernam Albini digito monstrat. Medus se vertit, tabernam videt, cum Lydia ad tabernam adit. Medus et Lydia ante tabernam consistunt. Albinus eos salutat et margaritas in lnea ante oculos Lydiae tenet: Albinus Lydiae margaritas ostendit. Albinus: In hoc ornamento viginti margaritae magnae sunt. Nonne pulchrae sunt hae margaritae? Medus: Amica mea multas margaritas habet. Lydia: In hac taberna multa alia ornamenta sunt. Albinus iis tres anulos sine gemmis ostendit: Aspicite hos anulos! Nonne hi anuli pulchri sunt? Medus et Lydia anulos aspiciunt. Lydia: In his anulis nullae gemmae sunt! Medus Albinum interrogat: Quot nummis constat anulus in quo gemma est? Albinus Medo anulum gemmatum ostendit. Albinus: Hic anulus centum nummis constat. Medus: Quid? Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Medus: Centum sestertii? Id magnum pretium est! Albinus: Immo parvum pretium est! Aspicite hunc anulum: in hoc magna gema est. Tanta gemma sola octaginta sestertiis constat.

Albino grita: Joyas! Joyas de mujeres! Jo-yas! Comprad joyas! Lidia se detiene y vuelve los ojos hacia la tienda de Albino: Lidia mira la tienda. Medo no se detiene tampoco mira la tienda. Lidia: Detente, Medo! Mira aquella tienda! Oh, cun bonitas son aquellas joyas. Lidia seala la tienda de Albino con el dedo. Medo se vuelve, ve la tienda, con Lidia a la tienda se dirige. Medo y Lidia delante de la tienda se detienen. Albino los saluda y sostiene las perlas en el collar delante de los ojos de Lidia: Albino muestra las perlas a Lidia. Albino: En esta joya existen veinte perlas grandes. No son bonitas estas perlas? Medo: Mi amiga tiene muchas perlas. Lidia: En esta tienda existen muchas otras joyas. Albino les muestra tres anillos sin gemas: Mirad estos anillos! No son bonitos estos anillos? Medo y Lidia miran los anillos. Lidia: En estos anillos ningunas gemas existen! Medo pregunta a Albino: Cuantas monedas cuesta el anillo en el que est la gema? Albino muestra a Medo el anillo con gema. Albino: Este anillo cuesta cien monedas. Medo: Qu? Albino: El precio de este anillo es cien sestercios. Medo: Cien sestercios? Eso es gran dinero! Albino: No, por el contrario, es pequeo precio! Mirad este anillo: en este existe (una) gran gema. Tan grande gema sola cuesta ochenta sestercios.

Albinus schreit: Juwelen! Juwelen von die Frauen! Ju-we-len! Kaufen Sie die Juwelen! Lydia steht, und sie dreht die Augen in den Laden von Albinus: Lydia aussieht in den Laden.Medus steht nicht, auch aussieht nicht er in den Laden. Lydia: Stehst Medus! Aussiehst du die Laden! Oh, die Perlen sind sehr schne. Lydia hindeut den Laden von Albinus durch ihr Finger. Medus dreht sich, er sieht den Laden, und er geht mit Lydia zu dem Laden. Albinus grssen sie und er hlt die Perlen in die Halskette vor die Augen von Lydia: Albinus zeigt Lydia die Perlen. Albinus: Zwanzig gren Perlen sind in das Juwel. Sind schne die Perlen? Medus: Meine Freunde hat viele Perlen. Lydia: Viele andere Juwelen sind in den Laden. Albinus zeigt sie drei Ringen ohne Gems: Aussehen sie die Ringen! Sind schne die Ringen? Medus und Lydia aussehen die Ringen. Lydia: Keine Gems sind in die Ringen! Medus fragt Albinus: Wie viele Mnzen kostet der Ring, der hat die Gem? Albinus zeigt Medus den Ring mit Gem. Albino: Der Ring kostet hundert Mnzen. Medus: Was? Albinus: Der Preis von dem Ring ist hundert Sesterzen. Medus: Hundert Sesterzen? Das ist gr Geld! Albinus: Nein, dagegen das klein Preis ist! Aussehen sie der Ring: eine gre Gem ist in der. Die alleine gre Gem kostet achtzig Sesterzen.

Medus: Num anulus sine gemma viginiti tantum sestertiis constat? Albinus non respondet. Medus, qui alium anulum gemmatum post Albinum videt: Hic anulus pulchrum non est. Quot sestertiis constat ille anulus? Albinus: Qui anuli? Medus: Ille post te. Quantum est pretium illius anuli? Medus anulum post Albinum digito monstrat. Albinus: Ille anulus quoque centum sestertis constat. Pretium illius anuli tantum est quantum huius; sed amica tua hunc anulum amat non illum. Lydia anulum gemmatum ante oculos tenet. Lydia: O, quam pulchrum hoc ornamentum est! Illud ornamentum non tam pulchrum est quam hoc, neque illa gemma tanta est quam haec. Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit. Lydia, quae haec verba non audit, Medo digitos suos ostedit, in quibus nulli anuli sunt. Lydia: Aspice Mede! In digitis meis nulli anuli sunt. Aliae feminae digitos anulorum plenos habent mei digiti vacui sunt! Medus: Sacculus quoque meus vacuus est! Lydia anillum in mensa ponit. In oculis eius lacrimae sunt. Medus, qui lacrimas videt, sacculum suum in mensa ponit neque vacuus est sacculus , sed plenus nummorum! Quanta pecunia est in sacculo Medi? In eo nonaginta sestertii insunt. Medus: Ecce nonanginta sestertii. Albino: Sed nonaginta non satis est. Pretium anuli est centum sestertii!

Medo: Acaso tan slo el anillo sin gema cuesta veinte sestercios? Albino no responde. Medo, quin a otro anillo con gema detrs de Albino ve: Este anillo no es bonito. Cuantos sestercios cuesta aqul anillo? Albino: Qu anillo? Medo: Aqul detrs de ti. Cun grande es el precio de ese anillo? Medo al anillo detrs de Albino con el dedo seala. Albino: Aqul anillo tambin cuesta cien sestercios. El precio de aqul anillo tan grande es como el de este; pero la amiga tuya a este anillo ama no a aqul. Lidia retiene al anillo con gema delante de los ojos. Lidia: Oh, cun bonita es esta joya! Aquella joya no es tan bonita como esta, tampoco aquella gema tan grande es como esta. Medo: Tan grande gema a tan pequeo anillo no conviene. Lidia, quin estas palabras no escucha, a Medo muestra los dedos, en los cuales ninguna gema existe. Lidia: Mira Medo! En mis dedos ningunos anillos existen. Otras mujeres a los dedos llenos de anillos tienen mis dedos estn vacos! Medo: Tambin mi monedero est vaco! Lydia pone el anillo en la mesa. En los ojos de ella existen lgrimas. Medo, quin ve las lgrimas, al monedero suyo pone en la mesa tampoco est vaco el monedero, sino lleno de monedas! Cunto dinero existe en el monedero de Medo? En ese se encuentran noventa sestercios. Medo: He aqu noventa sestercios. Albino: Pero noventa no es bastante. El precio del anillo es cien sestercios!

Medus: Kostet nur der Ring ohne den Gem zwanzig Sesterzen? Albinus non antwortet. Medus, der sieht anderen Ring mit Gem hinter Albinus: Der Ring ist nicht schn. Wie viel Sesterzen kostet der Ring? Albinus: Welcher Ring? Medus: Der hinter dir. Wie gro ist der Preis von dem Ring? Medus hindeut den Ring hinter Albinus durch den Finger. Albinus: Der Ring kostet auch hundert Sesterzen. Der Preis von dem Ring ist gr wie der Preis von dem ersten Ring; aber deine Freunde liebt den ersten Ring, sie liebt nicht den zweiten Ring. Lydia halt den Ring mit Gem vor den Augen. Lydia: Oh, Was schn ist das erste Juwel! Das zweite Juwel ist nicht so schn wie das erste Juwel, auch nicht die zweite Gem ist so gre wie die erste! Medus: So gre Gem entspricht nicht fr den kleinen Ring. Lydia hrt nicht die worten, sie zeigt Medus die Fingern, in die sind keine Gem. Lydia: Aussiehst Medus! Keine Ringen sind in meinem Fingern. Anderen Frauen haben die Fingern mit vielen Ringen... meine Fingern sind leere. Medo: Meine Geldbrse ist auch leer. Lydia lsst den Ring auf dem Tisch. Die Trnen sind in die Augen von Lydia. Medus, der sieht die Trnen, der lsst seine Geldbrse auf dem Tisch... Die Geldbrse ist auch nicht leere, aber die ist voll von Mnzen! Wie viel Geld ist in die Geldbrse von Medus? Neunzig Sesterzen sind in diese Geldbrse. Medus: Hier sind neunzig Sesterzen. Albinus: Aber neunzig sind nicht genug. Der Preis von dem Ring ist hundert Sesterzen!

Lydia: Da huic tabernario centum sestertios!

Lidia: Dale al tendero los cien sestercios!

Lydia: Gibst du die hundert Sesterzen!