Sunteți pe pagina 1din 12

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr.

24-26, Sector 1, Bucuresti

Denumirea obiectului Amplasament Beneficiar Proiectantul lucrarii Faza de proiectare Data

COMPLEX REZIDENTIAL LA STEJARI BANEASA, BUCURESTI SC MASTERANGE ROMANIA SRL SC IONESCU ARCHITECTURE&DESIGN SRL DE MAI, 2006

CAIETE DE SARCINI ARHITECTURA CAIET DE SARCINI DE


PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE ZIDARIE INCLUSIV MORTARELE

CONDITII GENERALE
In timpul executarii lucrarilor se vor respecta prevederile din : Regulamentul prvnd protecta munc s gena n construct aprobat de MLPAT 9/N/1993 IMM06-1996 Norme specfce de protectia muncii, pentru lucrar de zdare, montaj prefabrcate s fnsaje n construct, aprobate de MLPAT nr 75/N/1996 P 118/99 Normatv de sguranta la foc a constructlor; C.58-96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor s produselor combustibile din lemn si textile utilizate an constructii, elaborate de Comandamentul Pompierilor - Centrul de Studii si Experimentari pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, aprobate de MLPAT nr. 27/N/1999; Norme generale de protectie ampotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor s nstalatlor, aprobate prin Ordonanta nr. 60/97; C300/1994 Normatv de prevenre s stngere a ncendlor pe durata executar lucrarlor de construct s nstalat aferente acestora C56/1985 Normatv pentru verfcarea caltat s recepta lucrarlor de construct s nstalat aferente aprobat de ICCPDC 61/1985, cu nstructunle aferente C.16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente elaborat de ICCPDC si aprobate cu Ordinul ICCPDC nr. 92/14.12.1984.

Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 1

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

HG nr 728/19 oct 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind Certificarea calitatii produselor folosite in constructii Legea nr 10/18 ianuarie 1995 privind Calitatea in Constructii Procedurle, nstructunle de aplcare a prevederlor HGR conexe la Legea 10/1995, elaborat de MLPAT, nr 2,3,4/1996, publcate n Buletnul Constructlor nr. 31/N/1995 Procedurle prvnd autorzarea laboratoarelor de analza s ncercar n construct, cu nstructunle aferente, aprobat cu ordnul MLPAT 6/N/1995, BC 4/1996 Procedura prvnd controlul statulu n fazele determnante pentru rezstenta s stabltatea constructlor, aprobat cu ordnul MLPAT 31/N/1995, BC 4/1996 Metodologa de stablre a categore de mportanta a constructlor, aprobat cu ordnul MLPAT 31/N/1995, BC 4/1996 Instructun prvnd autorzarea responsabllor cu urmarrea comportar n exploatare a constructlor Legea 50/1991, prvnd autorzarea constructlor cu completarle ulteroare Ordonanta 36/2002 prvnd mpoztele s taxele locale si normele metodologice de aplicare cf H1278/2002 ST 026-2000 Specfcate tehnca prvnd cerntele de caltate s sguranta pentru sstemul echpamentcladre (ascensoare-scar rulante, covoare rulante), aprobat de MLPAT nr. 160/N/2000 C204/80 Normatv pentru verfcarea caltat lucrarlor de montaj al utlajelor s nstructunlor tehnce pentru obectve de nvestte HG 766 Regulamente privind calitatea an constructii HG nr 273/94 Regulament privind antocmirea si pastrarea Cartii tehnice a constructiei

PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE ZIDARIE INCLUSIV MORTARELE


2.1.0. Acest capitol cuprinde specificatii pentru realizarea zidariilor de caramida porotherm an pereti interiori si exteriori, inclusiv mortarele. 2.2.0. Standarde de referinta
Agrement tehnic 001-02/268-1998 elemente de anchidere si compartimentare STAS 457-80 Caramizi pline presate STAS 5185/1-80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale NTR 9637-80 Corpuri ceramice de ventilatii STAS 1500-78 Ciment M 30, PA 35 sau F 25 STAS 388-68 Ciment Portland STAS 790-80 Apa pentru mortare si betoane STAS 438-74 Otel beton
Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 2

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

STAS 3910 /1-76 Var pentru constructii STAS 9021-78 Var hidratat an pulbere pentru constructii STAS 908-80 Otel laminat la cald STAS 438/80 Otel beton OB 37 N.I. 967-78 Bolturi de beton ampuscate STAS 4606- 80 Agregate naturale pentru betoane si mortare cu lianti naturali STAS 10109 /1-82 Lucrari de zidarie - calculul si alcatuirea elementelor STAS 2634-80 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli - metode de ancercare STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli- clasificare si conditii tehnice P 2-85 Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor din zidarie P 100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale. C 126-75 Normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din caramida si blocuri ceramice C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuieli C 107/1-97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la constructiile de locuit C107/2- 97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cea de locuit C 107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri an cadre din beton armat P 85-96 Normativ pentru proiectarea cladirilor cu pererti structurali din beton armat C56-75 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii STAS 456-86 Lucrari de zidarie si caramida

2.3.0. Materiale si produse


Materialele folosite sant:

caramizi porotherm 25 (375 x250 x 238 mm) caramizi porotherm 30 (250 x 300 x 238 mm) caramizi pline 240 x 115 x 65 mm calitate I; platbande de otel pentru ancorari otel beton OB 37 D= 6 mm bolturi ampuscate dibluri speciale de plastic pentru ancorarea tocurilor de usi

2.4.0. Executia si verificarea lucrarilor de zidarie


La realizarea lucrarilor se va respecta strict documentatia tehnica de executie. Se vor efectua verificari ale lucrarilor, atat an timpul executiei cat si dupa terminarea lor. Se considera defecte ce trebuie remediate prin refacerea partiala sau totala, functie de cum va decide dirigintele, urmatoarele: folosirea materialelor necorespunzatoare amplasarea gresita datorata trasarii defectuase a peretilor prevederea golurilor an zidarie an alte locuri sau cu abateri mai mari de 2 cm pe orizontala sau pe verticala
Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 3

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

Defecte considerate remediabile sunt cele care se pot remedia prin operatiuni de andreptare locala cum ar fi : repararea muchiilor stirbite matarea rosturilor cu mortare adancirea rosturilor pentru aplicarea tencuielii executia defectuoasa a sliturilor pentru instalatii, (remedierea se face prin protectia locala cu plase STNB 4(3)-100/ 4(4)-100 si doua plase de rabitz suprapuse, care sa depaseasca latimea slitului cu 50 cm de o parte si alta. Se verifica planeitatea suprafetelor superioare a asizelor. Se verifica verticalitatea suprafetelor si muchiilor. Se verifica dimensiunile ancaperilor si a golurilor. e verifica grosimea zidurilor, montarea buiandrugilor la usile si ferestrele care nu sunt sub grinzi si centuri. Verificarea teserii corecte a zidariei, armarii, legaturii la colturi, ancorarii se face in cursul executiei prin examinare vizuala. ____________________________________________________________
Tolerante admise:

Defecte
defect

dimensiuni max 2 mm max 2 mm cu dimens si planul suprafetei de max 100 mp adancimea de max 2 mm max 15 x 20 mm max 25 x 25 mm

numar defecte
admise pe elem.

linearitate muchii neplaneitate fete adancituri pe suprafata stirbituri pe muchii stirbiruri la colturi goluri, crapaturi, pete ulei

2 2

2 2 nu se admit

_______________________________________________________________

Abaterile maxime fata de dimensiunile din proiect: _______________________________________________________________ Nr crt Denumirea caracterist. _______________________________________________________________ La dimensiunea zidurilor - ziduri cu gros. 100 mm - ziduri cu gros 250 si 300 mm 2. La goluri in zidarii 3. La dimensiunile an plan ale ancaperilor - cu latura ancaperii <300 - cu latura > 300 4. La dimensiuni partiale an plan (nise, spaleti) 5. La dimensiunea an plan a antregii constructii 6. La dimensiuni verticale
- pentru etajul 1 +/-20

Abateri limita mm

+/- 4 +/- 8 +/- 20 +/-25 +/-20 +/-10 +/-50

7. La dimensiuni rosturi
Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 4

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

- orizontale

+/- 5

- verticale 8. La suprafete si muchii (planeitate pe ziduri) - portante - neportante


9. Coaxialitate ziduri suprapuse

+/- 5 2 mm/m 3 mm/m


+/-10

Se antocmesc procese verbale de lucrari ascunse.

2.4.1. Prescriptii tehnologice de baza pentru zidariile porotherm


Datorita structurii microporoase, blocurile ceramice din porotherm trebuie udate anainte de zidire pentru a nu extrage apa din mortar. Dupa desfacerea foliei protectoare se procedeaza la udarea , an stiva, de sus an jos, cu furtunul sau la imersarea rapida an apa a blocurilor ceramice. Se va folosi un mortar de zidarie minim M 50 Z. Zidaria se ancepe din colt, caramizile umezite asezandu-se pe un strat de mortar nivelat an prealabil, de 1,2 cm, urmarindu-se ca an rosturile orizontale mortarul sa acopere an totalitate caramizile .

Zidaria se tese astfel ca rosturile verticale sa fie decalate de la un rand la celalalt, atat an camp cat si la colturi, ramificatii cat si la intersectii, ca si la zidaria traditionala, cu o jumatate de bloc. Jumatatile de bloc se pot procura ca atare sau pot fi reralizate prin taiere cu un fierastrau cu dantura speciala (manual sau mecanic). Zidariile din blocuri ceramice de 30 si 25 cm se realizeaza prin umplerea lacasurilor verticale cu mortar odata cu realizarea rosturilor orizontale si nu necesita mortar pe partile laterale. Zidariile din blocuri ceramice cu nut si feder, la pereti despatitori se rostuiesc pe orizontala si nu necesita mortar pe verticala. Zidariile din caramida plina obisnuita se tes si se rostuiesc conform tehnologiei clasice. Toate zidariile se ancoreaza la intersectia cu structura de rezistenta, din doua an doua asize (50 cm), cu bare de ancorare din otel beton D=6 mm prelungite cu 60 cm , fixate cu bolturi ampuscate an structura. La zidurile de 10 cm grosime, se vor introduce bare de armatura d= 6 mm, an rosturile orizontale si ancorate la capete de structura de rezistenta si an vinclu pe 50 cm la toate intersectiile. Elementele de ancorare se protejeaza anticoroziv prin anglobarea lor an mortar marca minim M 50 Z. La peretii care nu sunt sub grinzi sau centuri se vor monta la golurile de usi buiandrugi prefabricati, care reazema cu minimum 25 cm de o parte si alta a golului. La zidariile pe care se monteaza usi metalice se vor prevedea stalpisori din beton armat de o parte si alta a usii, cu praznuri pentru fixarea tocurilor. Zidurile de 10 cm (N+F), cu analtime mai mare de 3,0 m (an subsol) vor fi executate cu centuri din beton armat la partea superioara a usilor. La zidurile de 10 cm N+F, cu suprafata maxima (cuprinsa antre doua plansee si doua rigidizari pe orizontala) mai mare de 18 mp, se vor executa stalpisori de beton armat legati de plansee, conform detaliilor din proiect. Usile din lemn se fixeaza cu dibluri speciale din plastic si cu spuma poliuretanica. Toate zidariile se ancoreaza an sapa la partea inferioara si cu pene din lemn din 40 an 40 de cm, matate cu M 50 Z sub placa de beton.
Pozarea si montarea tuburilor de protectie a conductorilor electrici se admite numai an santuri verticale practicate cu scule speciale iar daca slitul nu a fost executat cu deosebita atentie se impune
Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 5

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

protectia locala cu plase STNB si plase de rabitz. Montarea dozelor se face numai an lacasuri
practicate cu freza. Se va evita montarea pe console a elementelor grele, acestea se vor monta pe suporti fixati pe planseu.

La temperaturi sub +5 C se va respecta Normativul pentru executia lucrarilor pe timp friguros C16-84.

2.5.0

Mortare conditii generale

Mortarele pentru zidarii vor fi marca M 50Z, realizat cu nisip 0...7 mm. Mortarele pentru zidarie trebuie sa corespunda conditiilor de consistenta, plasticitate, segregare, timp de antarire normala, contractie, adeziune, rezistenta si gelivitate conform normativelor. Controlul calitatii mortarelor proaspete se face direct pe santier sau an laboratoarele de santier ale constructorului. Consistenta trebuie sa corespunda unei tasari de 8 cm pe conul etalon pentru mortarul din rostul orizontal si de 12 cm pentru mortarul folosit la umplerea lacasurilor verticalela zidariile din porotherm si 8-13 cm pentru zidariilor pline obisnuite.

2.6.0 Mortare - mostre si testari, controlul calitatii


Testarea mortarelor se face conform STAS 2634-70. Conditiile pe care trebuie sa le andeplineasca vor fi conform STAS 1030-70 cu mentiunea ca pentru rezistenta mecanica valorile medii din ancercarile de laborator trebuie sa depaseasca cu min 20% pe cele prescrise.

2.7.0. Decontarea lucrarilor


Decontarea lucrarilor de zidarie se face la metru cub de zidarie, incluzand mortarele si transporturile. Decontarea ancorarilor, bolturilor, stalpisorilor, centurilor, se vor face la unitatea de masura conform ofertei.

Mauerwerk 1.1 Allgemeine Anforderungen Matoleranzen fr die Passgenauigkeit nach DIN 18202

Anwendungsbereich

Matoleranzen nach DIN 18202: 2005-10 gelten baustoffunabhngig fr Bauwerke und deren Teile. Sie sind anzuwenden, soweit nicht andere Genauigkeiten vereinbart werden. Maabweichungen

Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 6

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

Die Grenzabweichungen fr Mae bei Mauerwerk betragen gem DIN 18202: 200510, Tabelle 1 wie folgt: Tabelle 1.1: Grenzabweichungen fr Mauerwerk nach DIN 18202: 2005-10, Tabelle 1 1 2 3 4 5 6 palte 7 Grenzabweichungen in mm bei Nennmaen in m Bezug b is 3 is 6 is 15 is 30 0 Mae im Grundriss 12 16 20 24 30 Mae im Aufriss 10 lichte Mae im 10 Grundriss lichte Mae im 12 Aufriss 16 ffnungen 10 ffnungen, oberflchenferti 8 ge Leibungen 16 16 20 12 10 16 20 20 16 12 20 24 30 30 30 30

Abmessungen fr Lnge und Breite eines Mauerwerks knnen bei durchschnittlich blicher Ausfhrungsqualitt im Allgemeinen mit einer Genauigkeit von ca. 3 mm hergestellt werden. Diese Genauigkeit gilt im Allgemeinen auch fr die Gleichmigkeit des Niveaus von Lagerfugen. Fr Hhenentwicklungen ist hingegen eine grere Maabweichung anzusetzen. Werden hhere Anforderungen als nach DIN 18202: 2005-10, Tabelle 1 an die Genauigkeit von Mauerwerk gestellt, so sind in der Regel besondere Manahmen, z. B. Hilfsmittel bzw. Lehren, erforderlich. Die erreichbare Genauigkeit richtet sich dann nach der Mahaltigkeit solcher Lehren. Lehren werden in der Werkstatt hergestellt. Sie ermglichen eine Reduzierung der Grenzabweichungen auf ca. 2 mm fr Mae bis 1 m bzw. auf ca. 4 mm fr Mae bis 6 m. Fr Passungen von Einbauteilen mit beson ders hoher Genauigkeit knnen Zargen Anwendung finden, die beim Errichten des Mauerwerks die Funktion einer Lehre bernehmen. Winkelabweichungen Die Grenzwerte fr Winkelabweichungen bei Mauerwerk betragen gem DIN 18202: 2005-10, Tabelle 2 wie folgt: Tabelle 1.2: Grenzwerte fr Winkelabweichungen fr Mauerwerk nach DIN 18202: 2005-10, Tabelle 2 palte eile 1 2 3 4 5 6 7 Stichmae als Grenzwerte in mm bei Nennmaen in ber m 0,5 Bezug bis 0,5 ber 1 ber 3 ber 6 ber 15 ber alle 3 6 8 12 16 Flchen 20 0

Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 7

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

Fr Abweichungen von der Flucht bzw. vom Lot kann bei einer sorgfltigen, durchschnittlich blichen Ausfhrungsqualitt ein Grenzwert von ca. 5 mm, unabhngig von den Abmessungen der Bauwerksteile, angenommen werden. Ebenheitsabweichungen Die Grenzwerte fr Ebenheitsabweichungen bei Mauerwerk gem DIN 18202: 200510, Tabelle 3 sind in Tabelle 1.3 dargestellt. Werden fr flchenfertige Wnde erhhte Anforderungen nach DIN 18202: 2005-10, Tabelle 3, Zeile 7 an die Ebenheit von Mauerwerksflchen gestellt, so ist dies fr die Ausfhrung gesondert zu vereinbaren. Andernfalls finden die Anforderungen nach Zeile 6 als Regelanforderung Anwendung. Die zulssigen Maabweichungen fr Mauersteine sind in den Grenzwerten fr Ebenheitsabweichungen nicht enthalten. Sie sind gesondert zu bercksichtigen. Porenbetonsteine Fr Porenbetonsteine gelten gem DIN EN 771-4: 2005-05 [26] folgende Maabweichungen als Grenzabmae fr Normalmauersteine: Tabelle 1.10: Grenzabmae fr Normalmauersteine (in mm) nach DIN EN 771-4: 2005-05, Tabelle 2 Grenzabmae fr Porenbetonsteine bei Verwendung mit Mae Normal Dnnbettmrtel mrtel GPLM TLMA TLM B Lnge +3 3 1,5 5 Hhe +3 2 1,0 5 +3 +2 Breite 1,5 Ebenheit der keine keine 1,0 Lagerflchen Anforderungen Anforderungen Planparallelitt der keine keine < 1,0 Lagerflchen Anforderungen Anforderungen Fr Formsteine aus Porenbeton werden in DIN EN 771-4: 2005-05 keine Grenzabmae angegeben. 1.2.5 Strze Fr Strze als Ergnzungsbauteile fr Mauerwerk werden in DIN EN 845-2: 2003-08 [27] folgende maximal zulssige Maabweichungen angegeben: Tabelle 1.11: Maabweichungen fr Strze nach DIN EN 845-2: 2003-08 Ma Abweichung Lnge
Caiet de sarcini DE Zidarie

15

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 8

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

Breite und Hhe Geradlinigkeit oder berhhung (horizontale und vertikale Krmmung des vorgefertigten weise vorgefertigten, bauseits ergnzten Sturzes

5 0,5 % der Lnge, hchstens 10 mm vom vorgesehenen 0,7 % der Lnge vom Profil

Tabelle 1.3: Grenzwerte fr Ebenheitsabweichungen bei Mauerwerk nach DIN 18202: 2005-10, Tabelle 3 Spalte 1 2 3 4 5 6 Stichmae als Grenzwerte in mm bei Messpunktabstnden in m Zeile Bezug bis 0,1 bis 1') bis e) bis 10')bis 15'),b) 5 nicht flchenfertige Wnde 5 10 15 25 30 6 flchenfertige Wnde 3 5 10 20 25 7 wie Zeile 6, jedoch mit erhhten 2 3 8 Anforderungen a) Zwischenwerte sind den Bildern 4 und 5 der DIN 18202: 200510 zu entnehmen und auf ganze mm zu runden. b) Die Grenzwerte fr Ebenheitsabweichungen der Spalte 6 gelten

Bei einreihigem Mauerwerk ist fr die Prfung der Ebenheit zunchst die bndige Wandseite zu ermitteln. Ebenheitsabweichungen an der bndigen Wandseite knnen unmittelbar nach den Grenzwerten fr Ebenheitsabweichungen beurteilt werden. Fr die nicht bndige Wandseite stellen die gemessenen Ebenheitsabweichungen hingegen eine Kombination von ausfhrungsbedingten Maabweichungen und Maabweichungen der Bauprodukte dar. Die Messwerte sind daher um die Maabweichungen der Bauprodukte zu korrigieren und knnen erst dann nach den Grenzwerten fr Ebenheitsabweichungen beurteilt werden. In der Praxis lassen sich bei der Beurteilung der nicht bndigen Wandseite von einreihigem Mauerwerk die Maabweichungen der Mauersteine nachtrglich nur mehr mit erheblichem Aufwand feststellen. Die Steine stehen fr eine Prfung ihrer Abmessungen im eingebauten Zustand nicht mehr zur Verfgung. In einem solchen Fall wird man zweckmigerweise aus Herstellerangaben, aus Erfahrungswerten oder aus Messungen an nicht vermauerten Steinen gleicher Beschaffenheit einen Wert fr die Maabweichungen der Steine ermitteln bzw. annehmen. Die Messwerte fr die Ebenheitsabweichungen der nicht bndig vermauerten Wandseite knnen dann um diesen Wert korrigiert und fr die Auswertung mit den Grenzwerten fr Ebenheitsabweichungen verglichen werden. Dabei ist die Unschrfe des angenommenen Wertes fr die Maabweichungen der Steine zu bercksichtigen. Auch der hierfr in Abzug gebrachte Wert unterliegt einer Streuung. Diese Streuung wird man ebenfalls nur berschlgig abschtzen knnen. Fluchtabweichungen Die Grenzwerte fr Fluchtabweichungen bei Mauerwerkssttzen betragen gem DIN 18202: 2005-10, Tabelle 4 wie folgt:
Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 9

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

Tabelle 1.4: Grenzwerte fr Fluchtabweichungen bei Mauerwerkssttzen nach DIN 18202: 200510, Tabelle 4 S 1 2 3 4 5 6 palte Stichmae als Grenzwerte in mm bei in m als Z Bezug bis 3 Nennmaen mber 3 ber 6 ber eile 15 ber 1 zulssige 8 12 16 20 3 Abweichung von 0 der Flucht 1.2 Matoleranzen der Bauprodukte Fr Mauersteine werden Grenzwerte fr Maabweichungen in der Normenreihe DIN EN 771 angegeben. 1.2.1 Mauerziegel Fr Mauerziegel sind in DIN EN 771-1: 2005-05 [23] zulssige Grenzabmae enthalten. Wird fr Maabweichungen ein Mittelwert angegeben, so gelten fr diesen folgende Grenzabweichungen unterteilt nach Klassen T, wobei der Wert auf ganze mm zu runden ist: Tabelle 1.5: Grenzwerte bei Angabe des Mittelwertes fr Maabweichungen bei Mauerziegeln T Mittelwert yp lasse L D-Ziegel 1 0,40 '(Sollma) mm oder 3 mm, wobei der grere Wert 0,40magebend ,(Sollma) ist mm oder 3 mm fr Lnge und Wert magebend ist und 0,05 ,,(Sollma) mm oder 1 mm fr die Hhe, wobei der grere Wert 0,25 ,,(Sollma) mm oder 2 mm, wobei der grere Wert 0,25magebend ,'(Sollma) ist mm oder 2 mm fr Lnge und Wert magebend ist 0,05 ,(Sollma) mm oder 1 mm fr die Hhe, wobei der grere Wert Eine vom Hersteller in mm angegebene Abweichung (die grer oder kleiner die anderen Klassen sein darf) 0,40 als ,(Sollma) mm oder 3 mm, wobei der grere Wert magebend ist 0,25 ,(Sollma) mm oder 2 mm fr Lnge und Breite, wobei der eine vom Hersteller in mm angegebene Abweichung (die grer oder kleiner als die anderen Klassen sein darf)

m H D-Ziegel 1 2 m

1.3 Ausfhrung von Mauerarbeiten 1.3.1 Matoleranzen nach VOB/C ATV DIN 18330 Mauerarbeiten Anwendungsbereich

Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 10

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

Die ATV DIN 18330: 2005-01 [28] gilt fr Mauerwerk jeder Art aus natrlichen und knstlichen Steinen. Sie gilt nicht fr Quadermauerwerk, das Versetzen von Betonwerksteinen, Trockenbauarbeiten sowie nicht fr Wrmedmm-Verbundsysteme. Matoleranzen fr die Ausfhrung Bei der Ausfhrung von Mauerwerk nach ATV DIN 18330 sind Abweichungen von den vorgeschriebenen Maen in den durch DIN 18201 und DIN 18202 bestimmten Grenzen zulssig. Werden erhhte Anforderungen an die Ebenheit von Bauteilen gestellt (vgl. DIN 18202: 2005-10, Tabelle 3), so sind die zu treffenden Manahmen Besondere Leistungen. Werden anderweitige, hhere Anforderungen als nach den in DIN 18202 genannten Grenzwerten gestellt, so sind die zu treffenden Manahmen ebenfalls Besondere Leistungen. Der Auftragnehmer hat bei seiner Prfung Bedenken geltend zu machen, u. a. bei fehlenden Hhenfestpunkten. 1.3.2 Vermauerung und Fugenausbildung Bei der Ausfhrung von Mauerwerk gem DIN 1053-1: 1996-11 [29], Abschnitt 9.2.1 soll die Dicke der Fugen so gewhlt werden, dass das Ma von Stein und Fuge dem Baurichtma bzw. dem Koordinierungsma entspricht. Stofugen sollen in der Regel 10 mm dick sein. Lagerfugen sollen in der Regel 12 mm dick sein. Bei der Vermauerung der Steine mit Dnnbettmrtel muss die Dicke der Sto- und Lagerfuge 1 bis 3 mm betragen. Bei der Ausfhrung von Mauerwerk mit mrtelloser Stofuge werden Steine knirsch verlegt. Die Steine gelten dann als knirsch verlegt, wenn sie ohne Mrtel so dicht aneinander gestoen werden, wie dies wegen der herstellungsbedingten Unebenheiten der Stofugenflchen mglich ist. Der Abstand der Steine soll dabei im Allgemeinen nicht grer als 5 mm sein. Wird eine Stofugenbreite von 5 mm berschritten, so muss die Stofuge beim Mauern beidseitig an der Wandoberflche mit Mrtel verschlossen werden. Beim Aufmauern von Gewlben sind die Fugen so dnn wie mglich zu halten. Sie drfen am Gewlbercken nicht dicker als 20 mm werden. Die Nennlage der Mauerwerksfugen ergibt sich aus den Koordinierungsmaen. Die Abmessungen von Steinlnge und Dicke der Stofuge bzw. von Steinhhe und Dicke der Lagerfuge sollen in der Summe den Baurichtmaen bzw. den Koordinierungsmaen entsprechen. Hieraus ergibt sich, dass Maabweichungen der einzelnen Steine jeweils in der unmittelbar angrenzenden Fuge durch eine Verkleinerung oder eine Vergrerung der Fugenbreite aufgenommen werden mssen. Eine Regelung ber Toleranzen fr die Fugendicke bzw. Fugenbreite ist in DIN 1053-1: 1996-11 gleichwohl nicht enthalten. Abb. 1.1: Beispiel fr das Herstellen einer gemauerten Leibung bei Verwendung groformatiger Mauerziegel mit verzahnter, mrtelfreier Stofuge und einer Dnnbettverklebung in den Lagerfugen Baurichtmae werden in DIN 4172: 1955-07 [30] angegeben. Die dort enthaltene Maordnung geht von der Teilung eines Meters in Viertel (25 cm) und gleiche Teile davon aus. Fr Mauerwerk mit konventioneller Vermrtelung durch Lager- und Stofugen wird eine einheitliche Fugenbreite von 1 cm von den Baurichtmaen in Abzug gebracht. Fr die Steine ergibt sich dann ein Richtma von z. B. (25 cm - 1 cm) = 24 cm fr die Steinlnge. Bei der Verwendung groformatiger Steine oder der Anwendung von Mauerwerk ohne Stofugenvermrtelung bzw. von Mauerwerk mit Dnnbettkleber anstelle einer Lagerfugenvermrtelung
Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 11

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

bestehen nur wenige Mglichkeiten zum Ausgleich von Toleranzen. Die Unterlage der ersten Steinreihe muss einer vergleichsweise hohen Genauigkeit gengen und darf nur vergleichsweise sehr geringe Winkelabweichungen bzw. Ebenheitsabweichungen aufweisen. Andernfalls ist die Passung der Fugen beim anschlieenden Aufmauern nicht mehr sichergestellt. Bei Wegfall ausreichend breiter Lager- und Stofugen ist ein Lngen- bzw. Hhenausgleich an den Bauteilrndern nur durch ein passgenaues Zuschneiden der einzelnen Mauersteine mglich. Hierfr sind die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu beachten. Insbesondere bei hoch wrmedmmenden Mauersteinen ist aufgrund der Porositt des Materials das frher bliche Zuschlagen der Steine nicht mehr zulssig. Auch aus Grnden des Wrmeschutzes kommt der Mahaltigkeit eingeschnittener Steine eine besondere Bedeutung bei. Wird beispielsweise hoch wrmedmmendes Mauerwerk ohne Fugenvermrtelung mit vermrtelten Ausgleichsfugen hergestellt, so knnen hieraus Wrmebrcken resultieren (siehe Abb. 1.1). 1.3.3 Schalenabstand im Mauerwerk Fr die Ausfhrung von zweischaligen Auenwnden mit Luftschicht ist nach DIN 1053-1: 199611 [31], Abschnitt 8.4.3.2 eine Luftschicht von mindestens 60 mm Dicke und hchstens 150 mm Dicke bei Verwendung von Drahtankern auszufhren. Die Dicke der Luftschicht darf jedoch bis auf 40 mm vermindert werden, wenn der Fugenmrtel mindestens an einer Hohlraumseite abgestrichen wird. Um die geforderten Mindest- bzw. Hchstabstnde im fertigen Zustand zu erzielen, ist beim Anlegen der Hohlraumbreite neben dem Mindest- bzw. Hchstma der Luftschicht auch der Grenzwert fr die Winkelabweichung bzw. die Ebenheitsabweichung zu bercksichtigen. Beim Anlegen der Vormauerschale sind also fr den Abstand von der Wand die Winkel- bzw. Ebenheitsabweichungen in Abhngigkeit von der Gesamthhe der Wand mit zu bercksichtigen. Diese Toleranzen sind als Vorhaltema fr die Dicke der Luftschicht in der Planung entsprechend mit vorzusehen. 1.3.4 Hinweise zu Planblockmauerwerk mit Dnnputz bzw. Spachtelung Bei der Ausfhrung von Mauerwerkswnden aus groformatigen Planblocksteinen und einer anschlieenden Dnnputzbekleidung oder Spachtelung anstelle eines herkmmlichen Wandputzes besteht die Gefahr, dass Knickstellen oder Verstze an den Stostellen der einzelnen Steine in der flchenfertigen Wandoberflche sichtbar bleiben. Bei einer Bekleidung mit vergleichsweise geringer Schichtdicke entfllt die herkmmliche Mglichkeit eines Ausgleichs von Maabweichungen im Untergrund durch einen entsprechend dicken Putzauftrag. Die Ausfhrung eines Dnnputzes oder einer Spachtelung gestattet keinen nennenswerten Ebenheitsausgleich. Die Oberflche des Mauerwerks muss also den Genauigkeitsanforderungen an die fertige Wandoberflche gengen. Dies ist bei der Kalkulation und bei der Ausfhrung des Mauerwerks zu bercksichtigen. Auch die Mahaltigkeit von Maen und lichten Maen im Grundriss und im Aufriss muss bei der Ausfhrung des Mauerwerks bereits den Anforderungen an die oberflchenfertige Wand gengen. Den Einsparungen durch den Entfall einer herkmmlichen Putzbekleidung stehen somit Mehraufwendungen fr die sorgfltige Herstellung eines oberflchenfertigen Mauerwerks analog der Ausfhrung von Sichtmauerwerk gegenber.

Caiet de sarcini DE Zidarie

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 12

S-ar putea să vă placă și