Sunteți pe pagina 1din 2

1. enumerati semnele clinice ale atropinizarii 2. enumerate semnele clinice ale toxidromului cholinergic 3.

precizati care este mecanismul efectului letal in intoxicatia acuta grava cu barbiturice 4. care este cauza decesului intr-o intoxicatie acuta cu anticolinesterazice netratate 5. in ce intoxicatie acuta se recomanda proba terapeutica cu atropina 6. a. b. c. d. 7. a. b. c. 8. a. b. c. marcati compusii care produc mioza prin mecanism periferic: etanol fenobarbital carbamati pilocarpina in intoxicatia cu anticolinesterazice organofosforice atropina actioneaza prin mecanism central periferic central si periferic mecanismul antidotic al atropinei in intoxicatia cu anticolinesterazice se realizeaza prin: efecte antimuscarinice efecte antinicotinice protectia centrului respirator

9. enumerati trei mecanisme toxice de geneza a acidozei lactice 10. enumerati trei compusi convulsivanti 11. citocromoxidaza constituie receptorul pentru a. monoxid de carbon b. acid cianhidric si cianogeni c. hidrogen sulfurat d. arsen 12. midriaza la comatosi poate fi generata de a. intoxicatia cu fenotiazine b. intoxicatia cu antidepresive triciclice c. coma depasita 13. mioza poate semnifica a. intoxicatie cu clorpromazina b. hemoragie gastrica c. intoxicatie cu atropina d. intoxicatie cu amfetamine 14. exprimarea cea mai exacta a toxicitatii acute este urmatoarea a. mg/kg corp greutate corporala b. mg/m2 suprafata corporala c. mM/kg greutate corporala 15. substantele extrem de toxice au DL50 cuprins intre a. 1-5mg/kg b. 5-50mg/kg c. 0,5-5 g/kg

16. metabolitii toxici pot rezulta uzual din urmatorul proces a. hidroliza b. oxidare c. conjugare 17. bronhospasmul este caracteristic intoxicatiilor cu a. anticolinesterzice b. antidepresive c. amanita muscaria d. barbiturice 18. hipovolemia poate fi produsa in intoxicatii cu a. amanita muscaria b. benzodiazepine c. neuroleptice d. colchicina 19. hiatusul anionic patologic este produs prin: a. hiperventilatie b. blocarea metabolismului oxidativ celular c. intoxicatia cu atropina 20. marcati mecanismele antidotice specifice a. antagonism competitiv (receptor) b. adsorbtie (carbune activ) c. dilutie d. neutralizare tip antigen-anticorp