Sunteți pe pagina 1din 128
Copyright 2010 by H. Ronald Hulnick and Mary R. Hulniek Tit in limba engleza Loyalty to Your Soul ‘The Heart of Spiritual Psychology Pulblct in 2011 de Hay House nc, USA, ‘ascuifat emisiunea de radio Hay House pe wins hayhouseradio.com Copyright © 2012 EDITURA FOR YOU Coperta www graficadesignr0 Tehnoredactare: Felicia D Desericrea OP a bloc Naonale x Romine Hulk, Ronald Prin ol set Hulme, Rona cso Yo, 2012 ISBN 9TSG6599156 lock, Mary Toate drepsie supe versa in nba romina apa alu or You Aeproacerea iter sa pani, sub once fora, textl din acest carteeste ost numai cy onda preaabi al Eitri For You Te lax. 021/6656223; 0724212695; 0314286724, ‘emul foryouteditursforyou.0; editura_foryou®yahoo.com site: hip. /www edituraforyou.ro; coping. Printed in Romania say orscas3901585 H. Ronald Hulnick, Ph.D., Mary R, Hiulnick, Ph.D. Frin ochii sufletulut Siti fii credincios sufletului tau. Esenta psihologiei spirituale traducere Monica Visan Editura For You Autorii acestei cin nu daw sfaturi medicale si ‘ici nu preseriu folosirea vreuneltelinici ca forma de {ratament pentru probleme psihice, emotiomale sau ‘medicale, fara sfatul unui medic fie direct, fie indi- rect, Inentia autorior este numai aceea de a oferi informatii de natura general, pentru a va ajuta si atingeti starea de bine emotio cazul in care folosti oricare dintre aceste informatit «de uni singuri,acesta fiind dreptul vostru prin con- stitute, autori si editura nu isi asum nicio raspun: dere pentru actinile voasre Pentru dr. Neva Dell Hunter, care mia transformat viata si m-a ajutat sé ma reg’- sesc si pentru John-Roger, care mi-a rea- sezat sinele si m-a ajutat sé-mi gasesc dru- mul si scopul in viata. Rou Pentru mama si tatal meu, Helen si Henry Holverson, pentru dragostea lor constanté si pentru John-Roger, al cérui ‘exemplu m-a calauzit toata viata. Mary Cuvinte de apreciere Profesort Ron si Mary Hulnick ajutdlanasterea a cea de 0 important imensd - un rspuns la foamea spiritual pe care 0 sin milioane de oameni, in aceste timpuri, Daca doris xlo- ‘nif acel gol ehinuitor din viata voastrd, cu un sentiment de scop 9 implinie, rin chit sfletuh este ghidul pe care Lat! cautat Seri inirun limbaj lar, aceasid carte ese o pai pretoasé si 1 putea fi conceputa dec de doua persoane a caror bia debor deaza de experiont infeleptune.” Larry Dosey, M.D, autorluerior Padereapremoniilor Cutie vndecatoare on yi Mary Hadock sunt principal mon i prctc nt a sioloie Spiritual ora actual, fue. Program de ‘maser ransformatona, pe care etl oer cadral Universitit din Santa Monica, aschimbat mide viet Aceasta cart, esteptata uutataneraarefacecd muncalor si fedispotb penta not lof sie cu adevdrat pated Rosetta pent Suflet Joan Boysen, MD tear cn ie frm coauares ci ula syle Prin carta Prin chilean Mary Hulnic ne oft un ghid minunat despre ceea ce inseanna s rest cu adevirat 0 iat spiritual, precum: sun extraondinar sistem de ganaire in Poitologa Spiritual, despre care en cred cata fi valu titoruai si ‘pe care ei tan decvllat doa tungulultinilr 30 de ant Aucindt ‘orbind la Universitatea Santa Monica ~precum si datria fap ‘iam.unpartener care ewbsolvent al USM 1a pun cd Ron i Mary eda acest principit le i trese permanent” Gary Renard, autorulcinlor Disparta universului si Realtatea a nemuritoare INVOCATIE vind in vedere fypil ci aceasta carte vorbeste despre * AXceeatrea spiral in vt, dims neepen rina viinvita sv altura now ina stabil ointengie lar pentru a primi cea mai mare valareposibi din experienta vata cn ‘rem sh facem aes luru invocind Spirit fie altar de ao, in ot acest timp. Doammne, Dumnezeul intregii Creati, cerem acum fim purificai, umpluti, inconjurat! si protgjatt cw ‘Lumina purd a sucralitait Sprit, Cerem prezenta, ‘protecia, indrumarea si Iubirea Fiinfelor de Laonind, ‘care hucreaza cu fiecare dinte noi. Gerem, de asemened, ca orice dezechilibru care este prezent in constin(a nods ra, st fie rdicat in cele mai inate trdmuri ale Luminii 9 Sunetuli, andes fie transformat sfoosit im servic ‘turor. Suntem foarie recunoscitori pentru aceasta oportunitate de alucraimpreund, spre evolutia,inalfarea si dezvoltarea noasira pe masurd ce ne ajutdm pe noi insine gi unt pe celal, pe dramul nosin spre Acasa. Facise via Ta. Asa si fie.