Sunteți pe pagina 1din 170
INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTIL ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE, REZIDENTIALE $I INDUSTRIALE C ~ ediia 1981 — revizuita l completa Ia nivélul anului 2007 Votumut 11 (Clee de borare: — Mi. Dan Popes Aviat aprobat de MLPAT cv! aie nr! 982092998 ign ofa eOrdinl MLPAT at TEMAS 100) kh ‘pestle sic pet comme de conse ‘ene de devia, confor. Gd re + In contrmitte ex prevedere Public deer serv dn lope pind coven 998, 300 9 2004 Bucuresti —2007 ant saponin rcs ise REE anion eeeeeetas po Recital oe lg Gn ooh ernaed cee ea ee PEaNS be ne MOREA AS ‘Totmoredactrs computeials Den Aras, COCC SOFT CONSTRUCT INFoRIA IUGR I GAZE DE GATE SAU ASLCATI SOFT NSCOPURY OMEROMALE GE FACE NUMA CU APROBAREA ConIGKA CHE SA MOURA SOCETATE AMUIINTAGHGMLDEEATRE Le TUMOLPL “SLEDITEZE GA STHIBUIE ACESTE NOICATOARE ISBN 978.973-7941-78-7 978.973.7941-80.0, Taw Gps mapa ace el tare COCE Corsa, Oar Cherlin Contract | TR pal coiSene i pnwnero SumaRUL Capro.ELon = LucRARs woeAnoe Beroane ‘OFWs Sone PaWATURI PENTRU BETOANE [Rotoen 51 CoumarmenTaR INVELITOR'! SARPANTE BIN CEN et Scart PLAGE mTéROARe Bi ExtERIONRE PROFURI S| OrmaEsTe Deceatave TAMPCARSE DILENNAMASE PLASTIC“ @ METAL CONSTRUCTS Contech eA SE eet Word ovenes SY MONTARGA E.EMENTELOR PREsABRCATE BETON Arany sl enOPLE MeACE SISTENE DE FuRGARE 61 cONEOLIGARI Oe Consraucnoxccutare Eu are [ATE PUR De Lucado De SomeeRee STE ANEXE —RESURGE MATERIALE Locate SUMARUL CAPTTOLELOR DE LUCRAR: SE cones ca ei cH SCAR Gl PUACaue nremonne 6) exrentoane ie ERoron gl omawente DeCoRAtive ed SoNsmmvcm Siconeecrm mcrae "as ‘TABLA DE MATERII ==—— ra : Prearare oar pata ena zane ‘FOR Tene sare d 2m porn, acute, be amvat pet sosstape euncice ane CFOS Tenaial nieve 25 cours eaoweaTe pert een men “Tenevel nevoare recite create anal “Tengu niesoare ds 3 on grsire, execs pe Rb one ch mane att Se “Get alist anus ps enc vievowe aire Za pe cape cleanser btn Tene xeoare apt pe dave do ware sou ben (ia ani de om re, oa 2