Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii 2 Decizii interne pentru: - personalul cu atributii in domeniul SSM - componenta serviciului de SSM - conductorii locurilor de munc; - personalul cu responsabilitti conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat) etc.; 3 Documentele Comitetului de Securitate si Sntate n Munc (CSSM): - decizia de nfiintare - raportul anual al conductorului unittii n CSSM cu privire la situaia securittii si snttii n munc - raportul medicului care asigur supravegherea strii de sntate a salariatilor; - planul anual de msuri n domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar - programul de activitate al serviciului de SSM 4 Evaluarea riscurile de accidentare si mbolnvire profesional la locurile de munc 5 Dosarul medical individual (la cererea Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sntate Public medicul de medicin a muncii trebuie s furnizeze copii ale dosarului medical. ); 6 Fisa de aptitudini;(o copie se anexeaza si la fisa de instructaj) 7 nscrierea n fisa de instructaj Apt pentru lucru la nltime 8 Foaia de parcurs 9 Raport de sedinta siguranta circulatiei; 10 Nota de comanda reparatii; 11 Programe de instruire, testare pe meserii sau activitti (sub forma de procedura) 12 Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor ( 13 Tematici de instruire 14 Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii si dovada indeplinire conditii de stutii pentru nivelul de instruire 15 Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor n procesul de instruire(test obligatoriu in urma instruirii introductiv generale cu rezultatul insemnat in fisa de instructaj 16 Fisele individuale de instructaj de protectia muncii completate conform tematicilor , semnate de lucratori si lectori 17 Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic 18 Foaie de prezenta

19 Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunztor riscurilor activittii 20 Certificate de conformitate pentru EIP si EIL 21 Fise de magazie pentru dotarea cu EIP; 22 Documentele care s ateste c ET utilizate n cadrul unittii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii (NM 3, L 90/1996, republicat ); 23 Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor n functiune 24 Contractul colectiv de munc ntocmit la nivelul unittii (clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munc, regimul pauzelor, munca n schimburi si intensitatea acesteia) 25 Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern cu obligatii si sanctiuni pe linie de SSM si PSI 26 Msuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia mpotriva electrocutrii prin atingere direct si indirect (recomandat o norma specifica interna instalatii electrice) 27 Buletine de verificri PRAM ,prize de pamint 28 Determinrile de noxe, n cazul unittilor cu tehnologii care degaj noxe chimice (n vederea stabilirii msurilor specifice de protectie a muncii) 29 Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munc ( dac sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihic si psihosenzorial a executantilor) 30 Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunztor conditiilor n care se desfsoar activitatea la locurile de munc (norme specifice pe loc de munca sau pe meserie0 31 Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercit meserii ce trebuie autorizate 32 Evidenta locurilor de munc cu conditii deosebite: vtmtoare, grele si periculoase (Lista si masuri specifice) 33 Certificate medicale cu diagnostic accident 34 Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sntate n munc 35 Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (unde este cazul) 36 Buletine de verificare metrologica a AMCurilor din dotare(manometre) 37 Verificrile ISCIR 38 Fisa postului (cu reglementari SSM si PSI incluse) 39 Permisul de lucru cu foc 40 Permis gass free, n situatiile de lucrri n spatii nchise unde exist pericol de explozie 41 Documentul privind protectia la explozie 42 Autorizatie de lucru n zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice); 43 Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice); 44 Plan tehnic de exploatare (NSPMMCSLB nr. 46, art. 1, pct. 6); 45 Registrul de evident a elementelor pentru legare a sarcinilor, dup caz (PT R 142002);

46 Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare) 47 Programul de revizii si reparatii a ET din dotare 48 Plan de evacuare n caz de urgent 49 Registre de evident a accidentatilor in munca 50 Registre de evident a accidentelor usoare 51 Registre de evident a incidentelor periculoase 52 Registre de evident a mbolnvirilor profesionale 53 Raportare semestrial a accidentelor de munca 54 Registrul de serviciu la bordul navelor 55 Registrul pentru substante toxice 56 Registrul de evident a materialelor explozive 57 Formular comand si ndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive 58 Cartea tehnic a utilajului 59 Instructiuni de lucru 60 Proces verbal de punere n functiune a schelei (NGPM/2002, cap VII, sectiunea 3); 61 Conventiile de lucru 62 Proiectele de executie a constructiilor, ET 63 Msurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator 64 Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii 65 Materiale necesare informrii si educrii angajatilor 66 Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice 67 Contractele de lucrri 68 Modul de acordare a materialelor igienico sanitare 69 Fisa de expunere la riscuri profesionale 70 Evidente nominale ale angajatilor cu handicap i a celor cu vrsta sub 18 ani 71 Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM 72 Registrul unic de control (L 252/2003); 73 Program de controale proprii pe linie de SSM si rapoarte post control 74 Trusa medicala cu continut prevazut de lege(atentie la inlocuirea materialelor expirate) 75 Plan de prevenire si protectie 76 Plan de interventie in caz de pericol grav si iminent de accidentare 78 Contract cu medic de medicina muncii 79 Testari periodice 80 Informari conducere cu probleme de SSM 81 Instruiri colective vizitatori