Sunteți pe pagina 1din 4

DETERMINAREA NIVELULUI DE ZGOMOT PRODUS DE VENTILATOARELE INSTALATIEI DE RACIRE A AERULUI

Conf.Dr.ing.Mariana Cristina STAN fiz.Luminita ANGHEL Univ. Spiru Haret Bucuresti Constructii Bucuresti Lector drd. Univ. Tehnica de

Lucrarea are ca scop determinarea initiala a nivelului de zgomot, produs de ventilatoarele unei instalatii de racire (chiller) amplasate pe peretele unei cladiri (sediu de firma), in vederea elaborarii unor solutii tehnice de principiu pentru diminuarea zgomotului si incadrarea acestuia in limitele admisibile . Pe fatada posterioara a sediului de firma si amplasat spre curtea interioara -formata de acest imobil si doua imobile vecine (dintre care una cladire de locuit, iar cealalta cladire socialculturala)- functioneaza un grup de opt ventilatoare, asezate pe doua randuri suprapuse, la o distanta de 3,5 m fata de sol, fiecare rand de patru ventilatoare avand dimensiunile 4660 x 630 x 1135 mm. Programul de functionare al instalatiei de racire este permanent (24 h din 24 h). In fig 1 este prezentata amplasarea grupului de ventilatoare .

Fig. 2 SITUATIE EXISTENTA SECT

A-A
grup 4 ventilatoare
1.135 0.30 1.135

PLAN CLADIRE
PLAN
630

630 1165

CLADIRE
4660 3.50

Fig.1 Amplasarea bateriei de ventilatoare

Masurarile au fost efectuate in curtea interioara, la fatadele celor trei cladiri, precum si in interiorul cladirii de locuit, in spiritul prescriptiei STAS 6161/3 Acustica in constructii. Determinarea nivelului de zgomot in localitatile urbane. Metode de determinare, atat pe perioada diurna (intre orele 20,00 si 22,00) cat si pe perioada nocturna ([ntre orele 22,00 ]i 24,00), in situatia cea mai defavorabila din punct de vedere acustic si anume la functionarea tuturor echipamentelor (cele opt ventilatoare). Punctele de masurare din exterior au fost amplasate la 2,00 m fata de sursa (pe directia intensitatii maxime) si la 3,00 m fata de fatadele celor doua imobile A fost masurat nivelul echivalent ponderat in A, dB (A); m`sur`rile s-au efectuau cu sonometrul de precizie Brel & Kjaer tip 2260. Rezultatele masurarilor atat pe perioada diurna cat si pe perioada nocturna, sunt prezentate in tabele 1 si 2.
Tabelul 1 Masurari efectuate in perioada diurna

Nr.cr t

1 2

Nivel de zgomot echivalent, in dB(A) , in punctele de masurare Fatada posterioara Fatada imobilelor Interiorul a sediuluide firma ( invecinate (la 3 m cladirii de la 2 m de grupul de de fatada cladirii) locuit ventilatoare) Cladire Cladire de sociallocuit cultural a In functiune opt 72 59 58 32 ventilatoare Zgomot de fond 49 48.5 49 24

Situatia de masurare

Tabelul 2 Masurari efectuate in perioada nocturna

Nr.cr t

Situatia de masurare

1 2

In functiune opt ventilatoare Zgomot de fond

Nivel de zgomot echivalent, in dB (A), in punctele de masurare Fatada posterioara Fatada imobilelor Interiorul a sediului de firmai invecinate (la 3 m cladirii de ( la 2 m de grupul de fatada cladirii) locuit de ventilatoare) Cladire Cladire de sociallocuit cultural a 70.3 58 59 32 48 47 48 23

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot sunt precizate in P122 - 89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile, social-culturale si tehnico-administrative, STAS 10009 - 88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomotsi STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite admisibile ale nivelului de zgomot si parametrii de izolare acustica. Conform acestor prescriptii tehnice: Valoarea admisibila a nivelului de zgomot echivalent exterior Leqext, masurat la 3 m de fatada cladirilor este de 65 dB (A) pentru cladiri tehnico-administrative (conform prevederilor punctului 5.1. din P122-89 si de 50 dB (A) pentru cladiri de locuit (conform prevederilor pct.2.5.din STAS 10009 - 88 . Valoarea admisibila a nivelului de zgomot echivalent exterior Leqint, este de35 dB (A) pentru cladiri de locuit (conform prevederilor punctului 2.5. din STAS 6156-86. In mod suplimentar, in reglementarea tehnica P 122 89 la punctul 2.1. se precizeaza ca in cazul in care zgomotul de fond dintr-o cladire de locuit este mai mic de 30 dB (A), valoarea admisibila a nivelului zgomotului echivalent interior va fi cu 15 unitati mai mare decat valoarea corespunzatoare zgomotului de fond.

Comparand rezultatele obtinute in urma masurarilor efectuate si prezentate in tabelele 1 si 2 cu limitele admisibile ale nivelului de zgomot, se constata urmatoarele: Valorile nivelurilor de zgomot la fatada sediului de firma (atat cele masurate in perioada diurna, cat si cele masurate in perioada nocturna) depasesc valoarea admisibila pentru fatadele cladirilor tehnico-administrative 65 dB (A) -, fiind cuprinse intre 70,3 si 72 dB (A). Limita admisibila de zgomot la fatadele cladirilor invecinate 50 dB (A) - a fost depasita in cazul functionarii celor opt ventilatoare, nivelul de zgomot la fatadele cladirilor invecinate fiind cuprins intre 58 si 59 dB (A). Valorile nivelului de fond la fatadele cladirilor invecinate au fost cuprinse intre 49 dB (A) in perioada diurna si 47 dB (A) in perioada nocturna. Valorile nivelurilor de zgomot in interiorul cladirii de locuit (atat cele masurate in perioada diurna, cat si cele masurate in perioada nocturna) se incadreaza in valorile admisbile prezentate in paragraful 2.2. din STAS 6156-86 (35 dB (A)), dar contravin prevederii paragrafului 2.1. din Instructiunile P 122, depasind cu mai mult de 5 dB (A) valoarea zgomotului de fond (8 dB (A) in perioada diurna si 9 dB (A) in perioada nocturna). In vederea reducerii nivelului de zgomot produs la functionarea bateriei de ventilatoare, se vor lua masuri constructive. Din cele prezentate anterior, rezulta ca sunt necesare masuri constructive pentru reducerea nivelului de zgomot produs la functionarea bateriei de ventilatoare, in vederea incadrarii acestuia in limitele admisibile precizatee in legislatia tehnica in vigoare. Masurile propuse vor fi detaliate intr-un num`r viitor.