Sunteți pe pagina 1din 58
UNIVERSITAREA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”, BRAŞOV FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE
UNIVERSITAREA
CREŞTINĂ
“DIMITRIE
CANTEMIR”,
BRAŞOV
FACULTATEA
DE
FINANŢE,
BĂNCI
ŞI
CONTABILITATE
STUDENTA,
ANUL II,ZI
~ 2009 ~

1

CUPRINS

S.r.l……………. pag. 2. pag. 8.
S.r.l……………. pag. 2.
pag.
8.

CAPITOLUL I Prezentarea unitătii patrimoniale S.c.

Lejak’s

CAPITOLUL II Organizarea societăţii…………….pag.

6.

CAPITOLUL III Formele de înregistrare contabilă aplicată de S.c. Lejak’s S.r.l. si modul de organizare a

contabilităţii……

13.

CAPITOLUL IV Monografie contabilă………………pag.

CAPITOLUL V Intocmirea Registrelor contabile şi a

declaraţiilor şi deconturilor lunare…………………

pag. 49.

CAPITOLUL VI Întocmirea balanţei contabile………….pag. 50. CAPITOLUL VII Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuielilor……………………pag. 51.

CAPITOLUL VIII Întocmirea situaţiilor financiare şi principalii indicatori economico –

financiari…………………………

pag. 52.

2

CAPITOLUL I Prezentarea unităţii patrimoniale

S.C. Lejak's S.R.L. a fost înfiinţată în 1992, în Brasov. Societatea Lejak's S.R.L. este o societate cu răspundere limitată cu asociat unic, avậnd sediul social în judeţul Braşov , pe strada Oltenia nr.37 S.C. Lejak's S.R.L. este înregistrată la Registrul comerţului sub numărul J08/970/1992, avậnd un capital social de 200 lei . Înca de la început s-a declarat ca societate comercială plătitoare de TVA, avand CODUL UNIC de înregistrare RO 1112894 . În 1992 a fost deschis service-ul auto şi totodată s-a înfiinţat şi serviciul de asistenţă rutieră. Serviciul de asistenţă rutieră a început cu un autoturism de teren Aro 244. Odată cu creşterea cererii şi cu solicitările tot mai numeroase pentru transportul de maşini noi precum şi de maşini avariate a devenit necesară achiziţionarea în 1994 a înca unei autospeciale apoi treptat volumul de muncă crescător a făcut ca în prezent firma să asigure asistenţă rutieră cu 5 autospeciale. În prezent activitatea principală a firmei este focalizată pe transport auto precum şi pe tractări auto. Un rol deosebit de important îl are atelierul propriu de reparaţii mecanice. Ambele laturi ale activităţii au contribuit la bunul renume al firmei si au dus la părerea unanimă că Lejak's este o firma cunoscută şi apreciată pe segmentul ei de activitate.

3

Se bucură de parteneri de încredere care asigură asistenţa pe întreg teritoriul ţării şi chiar în Europa. Graţie profesionalismului dobậndit Lejak's are astăzi parteneri de afaceri firme mari cu renume atật din ţară cật şi de peste hotare.

1. Actul constitutiv al societăţii LEJAK’S

Cuprinde:

FORMA JURIDICĂ :

Subscrisa LEJAK’S , persoana juridică de naţionaliatate, a hotărât , în caliatate de asociat unic, înfiinţarea unei societăţi comerciale Forma juridică a societăţii este de Societate cu Răspundere Limitată.

DENUMIREA SOCIETĂŢII :

Numele este : LEJAK’S SRL.

SEDIUL SOCIAL :

Sediul social se stabileşte în Mun. Braşov, str.Oltenia , Nr.37.

DURATA SOCIETĂŢII :

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată în timp, cu începere de la data înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului.

OBIECTUL SOCIETĂŢII :

Activitatea principală a socităţii este :

4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul subscris şi vărsat este de 200 RON .

ADMINISTRAREA ŞI PREZENTAREA :

, pe durată nelimitată , de persoana

juridică care momentan este administratorul firmei,de Lezsak Ioan.

BENEFICII ŞI PIERDERI :

Asociatul unic încasează în totalitate beneficiile şi suportă în totalitate eventualele pierderi.

FORŢA DE MUNCĂ:

Societatea este administrată şi reprezentată

4

Societatea poate angaja personal cu contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale.Are în prezent 9 salariaţi cu contract de munca pe perioada nedeterminată.

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA :

realizării

obiectului de activitate, faliment sau micşorarea capitalului sub limita legală.

Societatea

se

dizolvă

prin

voinţa

asociatului

unic,

imposibilitatea

2. Servicii

a ). TRACTĂRI AUTO În caz de accident sau o simplă pană de motor intervin pentru a oferi ajutor:

-depanare auto -asistenţă rutieră -transporturi speciale -masină de schimb -masină în regim taxi -evaluarea pagubelor/constatare b). TRANSPORT AUTO NOI -intern -internaţional c). SERVICE AUTO -atestat R.A.R. -întreţinerea şi repararea autovehiculelor -întreţinerea uzuală-curentă (REVIZII) -reparaţii mecanice -reparaţii electrice -echilibrare roţi -spălare şi lustruire auto

5

3. Furnizori, clienti, concurenti

3.1. Furnizori Principalii furnizori al service-ului auto sunt:

UNIX

AUTONET

ROGVAIV

WURTH

GRUVIO

NICODAMO

Alţi furnizori:

-COMPANIA APA -ELECTRICA -DISTRICAZ -PROTESAN -CUMPANA -NVN GROUP

3.2. Clienti

Clienţii firmei sunt atật persoanele fizice cật şi societăţile comerciale, printre care se numără :

-RIA PRO SOFT -CASA AUTO -COMPLEX -ZOTRANS -ZOLICAR -EUROP ASSISTANCE -AEK-AER -VICTORIA GLOBAL -COSBAV

6

-KRONCIC -PROMATEC -etc 3.3. Concurenti Ca fiecare societate şi S.C Lejak’s are mulţi concurenţi atật în Braşov cật şi în împrejurimi. Principalii concurenţi se regăsesc la asistenţa rutieră, printre acestea se numără:

-LAZARAUTO -FEJER TOP La service-ul auto cei mai mare concurenţi sunt reprezentaţiile auto şi alte service- uri din Braşov.

Capitolul 2. Organizarea societăţii

Structura organizatorică a societatii:

ADMINISTRATOR SECRETARA CASIER CONTABILA
ADMINISTRATOR
SECRETARA
CASIER
CONTABILA
a societatii: ADMINISTRATOR SECRETARA CASIER CONTABILA ATELIER TRACTARI MECANICA AUTO M M M M M E
a societatii: ADMINISTRATOR SECRETARA CASIER CONTABILA ATELIER TRACTARI MECANICA AUTO M M M M M E
a societatii: ADMINISTRATOR SECRETARA CASIER CONTABILA ATELIER TRACTARI MECANICA AUTO M M M M M E

ATELIER

TRACTARI

MECANICA

AUTO

M M M M M E E E E E C C C C C
M
M
M
M
M
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
I
I
I
I
I
C
C
C
C
C
2
3
4
5
1
C C O O N N D D U U C C A A T
C
C
O
O
N
N
D
D
U
U
C
C
A
A
T
T
O
O
R
R

7

Organizarea societăţii se face de către administratorul societăţii, deoarece nu sunt compartimente distincte pentru serviciile oferite, chiar dacă este personal specializat. Deoarece este o societate mică, cu un număr mic de angajaţi, nu există compartimentul “ DIRECTOR ECONOMIC” sau “DIRECTOR PRODUCŢIE”,totul este organizat de administrator, el coordonează toate activităţiile din cadrul societăţii şi el este singurul care dispune de lichiditatea firmei. Fiecare persoană angajată se ocupă de domeniul lui, dar decizia finală este luată de administrator. În concluzie, nu există organizare pe compartimente deoarece singurul director este administratorul firmei. Mecanicii si personalul de la tractări auto se ocupă de maşinile programate atât de ei cât şi de administrator, contabilitatea este ţinută de un contabil expert, care este angajată cu 2 ore pe zi, ea se ocupă de balanţă, bilanţ, cont de profit şi pierdere, registru jurnal, note contabile, iar contabilitatea primară este tinută de către secretară.

8

Capitolul 3. Formele de înregistrare contabilă aplicate de unitate şi modul de organizare a contabilităţii financiare inclusiv circuitul informaţional (circuitul documentelor)

1. Formele de înregistrare contabilă

Forma de înregistrare contabilă reprezintă modul de organizare a ciclului contabil de înregistrare şi prelucrare a datelor. Cele mai utilizate forme de contabilitate în România sunt:

- forma maestru-şah – constă în dezvoltarea pe conturi corespondente atât a rulajului debitor, cât şi a celui creditor a conturilor sintetice. Jurnalul de înregistrare se foloseşte pentru înscrierea în ordine cronologică a notelor de contabilitate sau a documentelor pe care s-a făcut contarea/scrierea formulei contabile a operaţiilor economice.

- forma de contabilitate pe jurnale – constă în folosirea jurnalelor multiple care servesc la înregistrarea cronologică a operaţiilor economice dintr-o lună - forma informatică de contabilitate – presupune adaptarea celorlalte forme de contabilitate la utilizarea tehnicii electronice de calcul. Datele din formulele contabile

9

sunt introduse în calculator şi stau la baza întregului sistem de stocare şi prelucrare a datelor şi se editează jurnalele de înregistrare, Cartea mare şi balanţa de verificare lunară. Dintre aceste 3 forme de înregistrare contabilă, societatea LEJAK’S utilizează forma informatică de contabilitate.Toată evidenţa contabilă este ţinută pe cale electronică.Se ţine în programul INFOGEST, unde se introduc toate facturile, chitanţele, monetarele, într-un cuvat toate documentele intrate şi iesite într-o luna. Dupa ce se introduc facturile intrate, în acest program, se poate lista şi N.I.R.-ul, deoarece odată cu introducerea datelor programul automat face şi N.I.R.-ul. Se introduc toate chitanţele, monetarele, bonurile de combustibil şi prin urmare nici Registrul de Casă nu trebuie ţinut de mână. La fel ca celalalte documente, şi facturile emise se înregistrează. La sfârşitul lunii, din acest program se pot lista atât jurnalele de cumpărări şi vânzări, cât şi registrul de casă, registrul de bancă, statul de plată, notele contabile, balanţa, bilanţul. Secretara se ocupă de introducerea documentelor primare iar contabila de parte contabilitatii financiare(Balanţă, Bilanţ, Registrul Jurnal, Cont de Profit şi Pierdere).

2. Modul de organizare a contabilitatii financiare

Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor şi tranzacţiilor care afectează patrimoniul agenţilor economici, măsurarea variaţiilor la care acesta este supus, calcularea şi explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situaţiei financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure mediului exterior imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei întreprinderii. Reflectând relaţiile de schimb ale întreprinderii cu mediul exterior, contabilitatea financiară trebuie organizată pe bază de norme unitare pentru a asigura informaţiile

10

necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clienţii, furnizorii, asociaţii, băncile, statul, şi să permită comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare între diferite unităţi.

Pentru relaţia cu statul contabilitatea financiară costituie suportul pe baza căruia se evaluează şi se stabilesc obligaţiile financiare şi sarcinile sociale. Contabilitatea financiară se caracterizează prin:

- este organizată pe bază de norme unitare şi obligatorii pentru toate unităţile patrimoniale având la bază planul general de conturi

- evidenţiază patrimoniul unităţilor şi rezultatele financiare, urmărind în final stabilirea conturilor anuale necesare întocmirii documentelor de sinteză

- prezintă patrimoniul pe structuri globale Fiind o structură importantă a contabilităţii de ansamblu a întreprinderii, are anumite limite:

- asigură compararea în timp şi spaţiu a rezultatului global al unei unităţi faţă de alta

- nu permite evidenţierea contribuţiei fiecărui sector, produs, lucrare, serviciu Aceste limite sunt suplinite de cel de-al doilea circuit al contabilităţii:

contabilitatea de gestiune. Funcţiile principale:

a) de înregistrare completă a tranzacţiilor întreprinderii în scopul determinării

periodice a situaţiei patrimoniale şi a rezultatului global

b) de comunicare externă în relaţiile cu terţii, instituţii publice şi diverşi utilizatori

de informaţii

c) de instrument de gestiune

d) de informare sau de furnizare a informaţiilor necesare realizării de analize

economico-financiare precum şi sinteze macro-economice Modul de organizare a contabilităţii presupune stabilirea şi utilizarea anumitor mijloace ca: documentele justificative, planul de conturi, registrele contabile, forma de contabilitate.

a) Documentele justificative

11

Potrivit prevederilor legale privind întocmirea şi utilizarea formularelor comune sau cu regim special utilizate în activitatea financiar-contabilă, orice acţiune economică efectuată se consemnează într-un document care stă la baza înregistrării în contabilitate, dobândind calitatea de document justificativ. Documentele justificative se păstrează timp de 10 ani în arhivă, cu excepţia

statelor de salarii care se păstrează 50 de ani. Registrele de contabilitate şi documentele justificative se păstrează în arhivă în forma lor originală, grupate în funcţie de natura operaţiunilor şi în ordine cronologică în cadrul exerciţiului financiar la care acestea se referă. Arhivarea documentelor contabile trebuie să asigure păstrarea şi consultarea documentelor în termenele prevăzute de lege. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere

a unor documente contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a lor în termen de maxim 30 de zile de le constatare, ele purtând menţiunea „Reconstituit”.

b) Planul de conturi general este conceput pe sistemul zecimal şi pentru

organizarea contabilităţii în dublu circuit astfel:

- pentru circuitul contabilităţii financiare se utilizează clasele de conturi de la 1 la 7

numite „Conturi de bilanţ”, prin care se înregistrează existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale şi se realizează întocmirea situaţiei financiare de sinteză; şi clasa 8 – „Conturi specifice”, prin care se înregistrează operaţiuni extrapatrimoniale;

- pentru circuitul contabilităţii de gestiune se utilizează conturile din clasa 9 – „Conturi interne de gestiune”, cu ajutorul cărora se înregistrează decontările interne privind cheltuielile, producţia, etc

c) Registrele contabile obligatorii sunt:

- registrul jurnal

- registrul inventar

- Cartea mare

a

documentelor justificative servind ca probă în litigii şi organelor fiscale. Este supus şnuruirii, parafării şi înregistrării la organele fiscale teritoriale. Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale, în locul registrului jurnal, folosesc registrul jurnal de încasări şi plăţi.

Registrul

jurnal

reprezintă

documentul

obligatoriu

de

înregistrare

cronologică

12

Registrul inventar este documentul contabil obligatoriu de înregistrare anuală grupată a

rezultatelor inventarierii patrimoniului, precum şi a conţinutului fiecărui post de bilanţ pe

baza datelor cuprinse în procesele verbale de inventariere şi în bilanţul anual.

Cartea mare este registrul pentru evidenţa sistematică a operaţiunilor economico-

financiare şi serveşte la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe fiecare cont sintetic şi

analitic

In modul de organizare a contabilitatii financiare la societatea LEJAK’S se regasesc

toate documentele enumerate mai sus, cum ar fi: documentele justificative, planul de

conturi, registrul jurnal, registrul inventar si registrul caretea mare.

3. Circuitul informational

Acest circuit informaţional se referă la marfa care se refacturează.

START

Intocmire NIR N.I.R
Intocmire
NIR
N.I.R
Comanda piese auto Primire piese auto Factura fiscala Receptie Calit/cantit
Comanda
piese auto
Primire
piese auto
Factura
fiscala
Receptie
Calit/cantit
Receptie acceptare
Receptie
acceptare
Receptie valorica Intocmire Doc.plata
Receptie
valorica
Intocmire
Doc.plata

13

O.P Intocmire Nota contabila N.C.
O.P
Intocmire
Nota contabila
N.C.

STOP

Pentru piesele de schimb care se comandă pentru maşinile societăţii,se foloseşte următorul circuit informaţional:

BON CONSUM CHITANTA INTOCMIRE NOTA CONTAB N.C. STOP
BON
CONSUM
CHITANTA
INTOCMIRE
NOTA
CONTAB
N.C.
STOP
RECEPTIE CALITATIVA SI CANTIT. INTOCMIRE N.I.R. N.I.R INTOCM. BON CONSUM
RECEPTIE
CALITATIVA
SI CANTIT.
INTOCMIRE
N.I.R.
N.I.R
INTOCM.
BON
CONSUM
RECEPTI E ACCEPT. RECEPTIE VALORICA INTOCM. DOC. PLATA Capitolul 4. INTOCM. CHITANTA
RECEPTI
E
ACCEPT.
RECEPTIE
VALORICA
INTOCM. DOC.
PLATA
Capitolul 4.
INTOCM.
CHITANTA

Monografie contabilă privind principalele operaţiuni care au loc în cursul unei luni

START COMANDA PIESE PRIMIRE PIESE FACTURA FISCALA
START
COMANDA
PIESE
PRIMIRE
PIESE
FACTURA
FISCALA

Pe data de 01.07.2009 se efectuează urmatoarele operaţiuni contabile:

1). se achiziţionează marfă în valoare de 113.87 de lei, TVA 19% inclus

371

= 401

113.87 lei

4426

= 401

21.64 lei

2). marfa primită nu se potriveşte şi din această cauză este stornată, se primeşte factură storno în valoare de -113.87

371 = 401

-113.87 lei

4426 = 401

- 21.64 lei

3). se achiziţionează marfă în valoare de 111.60 lei,TVA 19% inclus

371

= 401

93.78 lei

4426

= 401

17.82 lei

4). Se emite o factură de remorcare în valoare de 119.00,TVA 19%

inclus, care se plăteşte cu chitanţă. 4111 = 704

100.00 lei

14

4111

= 4427

19.00 lei

5311

= 4111

119.00 lei

5). Se emite o factură de remorcare în valoare de 833.00 lei, TVA 19% inclus, care se achită cu chitanţă.

4111

= 704

700.00 lei

4111

= 4427

113.00 lei

5311

= 4111

833.00 lei

6). Se încasează o factură restantă de la un client din luna iunie în valoare de 133.99 lei

5311 = 4111

133.99 lei

7). Se cumpără combustibil în valoare de 350.09 lei. Se achită cu bon fiscal.

6022

= 3022

294.19 lei

3022

= 401

294.19 lei

4426

= 401

55.90 lei

401 = 5311

350.09 lei

8). Se trimit 2 facturi prin prioripost către furnizori prin Poşta Română, suma datorată către Poşta Română este de 14.90 lei. Se achită cu chitanţă.

626

= 401

12.52 lei

4426

= 401

2.38 lei

401

= 5311

14.90 lei

9). Se emite o factură pentru un client în valoare de 1125.10 lei din

care piesele sunt în valoare de 893.05 lei iar manopera 232.05 lei.

4111

= 707

750.46 lei

4111

= 4427

142.59 lei

378

= 371

750.46 lei

371

= 378

750.46 lei

4111

= 704

195.00 lei

4111

= 4427

37.05 lei

15

10). S-a dat comandă de bonuri de masă personalizate, se primeşte factura în valoare de 1368.08 lei, din care 1305.92 este contravaloarea

tichetelor şi 62.16 lei serviciile de imprimare. Se plateşte prin bancă, iar pentru plata efectuată se plateşte un comision aferent de 6.00 lei.

628

= 401

52.24 lei

4426

= 401

9.92 lei

604

= 5328

1305.92 lei

5328

= 401

1305.92 lei

401

= 5121.01

1368.08 lei

627

= 5121.01

6.00 lei

11). Se primeşte factura de la BCR Leasing INF pentru un autoturism

achiziţionat prin leasing, unde rata principală este de 1645.23 lei, rata dobândă 491.41 lei iar diferenţele de curs 141.32 lei.

167

= 404

1382.55 lei

4426

= 404

262.68 lei

666

= 404

412.95 lei

4426

= 404

78.46 lei

665

= 404

118.76 lei

4426

= 404

22.57 lei

12). Se primeşte factura de la NVN Company pentru programul de contabilitate pentru luna iulie, în valoare de 375.45 lei.

628

= 401

315.50 lei

4426

= 401

59.95 lei

13). Se încasează dobânda bancară de la Trezorarie în valoare de 0.76 lei.

5121.01 = 766

0.76 lei

14). Se încasează prin bancă suma de 3121.14 lei de la clienţi. Se

plateşte un comision aferent acestor încasări în valoare de 8.00 lei.

5121.01 = 4111

3121.14 lei

627 = 5121.01

8.00 lei

16

În data de 02.07.2009 se efectuează urmatoarele operaţiuni contabile:

15). Se achiziţionează marfă în valoare de 827.71 lei

371 = 401

695.55 lei

4426

= 401

132.16 lei

16). Se încasează suma de 200.90 lei, de la un client pentru o factură restantă.

5311 = 4111

200.90 lei

17). Se emite o factură de manoperă în valoare de 148.75 lei, se încasează cu bon fiscal.

4111

= 704

125.00 lei

4111

= 4427

23.75 lei

5311

= 4111

148.75 lei

18). Se plătesc toate facturile din luna iunie către S.C. ROGVAIV S.R.L.

în valoare de

1363.03 lei 401 = 5311

1363.03 lei

19). Se cumpără combustibil în valoare de 550.04 lei. Se achită cu bon fiscal.

6022

= 3022

462.22 lei

3022

=

401

462.22 lei

4426

= 401 = 5311

401

87.82 lei

550.04 lei

20). Se emit facturi de remorcare în valoare 1735.02 lei, care se vor achita cu O.P.

4111

= 704

1458.00 lei

4111

= 4427

277.02 lei

21) se emite o factură de service în valoare de 250.19, din care

valoarea pieselor este de 134.16 lei iar a manoperei 116.03 lei.

607 = 371

83.51 lei

4111 = 707

112.74 lei

17

4111

= 4426

21.42 lei

378

= 371

29.23 lei

371

= 378

29.23 lei

4111

= 704

95.50 lei

4111

= 4427

18.53 lei

În data de 03.07.2009 se efectueza urmatoarele operatiuni:

22). Se achiziţionează marfă în valoare de 687.07 lei

371

= 401

577.67 lei

4426

= 401

109.70 lei

23).se emite o factură de remorcare în valoare de 214.20 lei. Se achită cu chitanţă.

4111

= 704

180.00 lei

4111

= 4427

34.20 lei

24). Se emite o factură de service în valoare de 417.24 lei din care piesele sunt în valoare de 286.34 lei iar manopera 130.90 lei. Se achită cu bon fiscal.

607

= 371

178.24 lei

4111

= 707

240.62 lei

4111

= 4427

45.72 lei

378

= 371

62.38 lei

371

= 378

62.38 lei

4111

= 704

110.00 lei

4111

= 4427

20.90 lei

5311

= 4111

417.24 lei

25). Se încasează suma de 1125.09 lei pentru o factură restantă.

5311 = 4111

1125.09 lei

26). Se achită factura de Romtelecom, în valoare de 105.92 lei

401 = 5311

18

105.92 lei

27). Se cumpără combustibil în valoare de 600.31 lei. Se achită cu bon fiscal.

6022

= 3022

504.45 lei

3022

= 401

504.45 lei

4426

= 401

95.86 lei

28) Se plateşte factura către Electrica S.A. în valoare de 162.10 lei

401 = 5311

162.10 lei

29). Se emit facturi de remorcare în valoare de 1657.50 lei. Se vor platii ulterior cu O.P.

4111

= 704

1392.86 lei

4111

= 4427

264.64 lei

30) Se emite o factură de service în valoare de 653.50 lei. Se v-a achita ulterior cu O.P.

607

= 371

406.79 lei

4111

= 707

549.16 lei

4111

= 4427

104.34 lei

378

= 371

142.37 lei

371

= 378

142.37 lei

În data de 05.07.09 se efectuează urmatoarele operaţiuni :

31). Se emite o factură de remorcare în valoare de 297.50 lei, care se v-a achita ulterior cu O.P.

4111

= 704

250.00 lei

4111

= 4427

47.50 lei

În data de 07.07.2009 se efectueză urmatoarele operaţiuni:

32). Se achiziţionează marfă în valoare de 559.27 lei

371

= 401

469.97 lei

4426

= 401

89.30 lei

33). Se realizează plaţi în valoare de 5608.83 lei din casă.

19

401 = 5311

5608.83 lei

34). Se emite o factură către un client pentru D/R electromotorul în valoare de 98.18 lei. Clientul achită un avans de 50.00 lei.

4111

= 704

82.50 lei

4111

= 4427

15.68 lei

5311

= 4111

50.00 lei

35). Se emite o factură de service în valoare de 321.87 lei. Se plateşte prin casă de către client.

607

= 371

196.19

4111

= 707

270.48 lei

4111

= 4427

51.39 lei

378

= 371

74.29 lei

371

= 378

74.29 lei

5311

= 4111

321.87 lei

36). Se cumpără piese de schimb pentru maşinile societaţii în valoare de 1215.10 lei.

6024

= 3024

1201.09 lei

3024

= 401

1201.09 lei

4426

= 401

194.01 lei

37). Se face ITP-ul pentru o maşină a societăţii. Se plateşte suma de 180.00 lei.

628.5

= 401

151.26 lei

4426

= 401

28.74 lei

38). Se primeşte factura de la Protesan Serv pentru serviciile SSM şi PSI în valoare de 238.00 lei.

628.2

= 401

200.00 lei

4426

= 401

38.00 lei

39). Se încasează prin bancă suma de 673.00 lei de la un furnizor

pentru o factură restantă. Se plateşte un comision aferent acestei încasări în valoare de 3.00 lei.

5121.01 = 4111

20

673.00lei

627 = 5121.01

3.00 lei

40). Se realizează plăţi prin bancă în valoare totală de 3025.33 lei, iar comisionul aferent este de 12.00 lei.

401

= 5121.01

3025.33 lei

627

= 5121.01

12.00 lei

În data de 07.07.2009 se realizează urmatoarele operaţiuni:

41). Se achiziţi marfa in valoare de 110.44 lei

371 = 401

92.81 lei

4426 = 401

17.63 lei

42). Se emite o factura de service in valoare de 207.00 lei, din care piesele sunt în valoare de 147.50 lei iar manopera 59.50 lei. Se încaseaza cu numerar.

607

= 371

103.62 lei

4111

= 707

123.95 lei

4111

= 4427

23.55 lei

378

= 371

20.33 lei

371

= 378

20.33 lei

4111

= 704

50.00 lei

4111

= 4427

9.50 lei

5311

= 4111

270.00 lei

43). Se aduce un autoturism pe platformă şi se emite o factură de remorcare în valoare de 119.00 lei. Se încasează cu numerar.

4111

= 704

100.00 lei

4111

= 4427

19.00 lei

5311

= 4111

119.00 lei

44). Se încasează de la un client o factură restantă în valoare de 66.00 lei

5311 = 4111

66.00 lei

45). Se achită către Coca-Cola Company suma de 7.06 lei, pentru sucuri.

21

401 = 5311

7.06 lei

46). Se cumpără piese de schimb pentru maşinile societăţii în valoare de 97.58 lei.

6024

= 3024

82.00 lei

3024

=

401

82.00 lei

4426

=

401

15.88 lei

47). Se cumpără apă minerală pentru atelier, în valoare de 37.06 lei

6028

= 3028

31.14 lei

3028

=

401

31.14 lei

= 48). Se depun situaţiile financiare anuale la Of.Reg.Com şi se plăteşte suma de 12.50 lei.

401

4426

5.92 lei

628.4

= 401

12.50 lei

401 = 5311

12.50 lei

49). Se primeşte factura de la C.F.R. pentru abonamentul unui angajat, în val.de 113.40 lei

624.2

= 401

95.29 lei

4426 = 401

18.11 lei

Se efectuează urmatoarele operaţiuni în data de 08.07.2009:

50). Se achiziţionează marfă în valoare de 93.98 lei

371

= 401

78.97 lei

4426

= 401

15.01 lei

51). Se emite o factură de remorcare în valoare de 404.60 lei. Se încasează cu numerar.

4111

= 704

340.00 lei

4111

= 4427

64.60 lei

5311

= 4111

404.60 lei

22

52). Se încasează suma de 160.34 lei de la un client pentru o factură din luna iunie.

5311 = 4111

160.34 lei

53). Se primeşte factura de la Comprest, în valoare de 64.26 lei. Se achită cu numerar.

628.4 = 401

54.00 lei

4426 = 401

10.26 lei

401 = 5311

64.26 lei

54). Se achiziţionează obiecte de inventar în valoare de 2432.53 lei.

603

= 303

2044.14 lei

303

= 401

2044.14 lei

4426

= 401

388.39 lei

55). Se achiziţionează un senzor de mişcare în valoare de 61.57 lei. Se achită cu numerar.

6028

= 3028

51.74 lei

3028

= 401

51.74 lei

4426

= 401

9.83 lei

56). Se cumpără combustibil în valoare de 100.11 lei. Se achită cu numer.

6022

= 3022

84.13 lei

3022

= 401

84.13 lei

4426

= 401

15.98 lei

401

= 5311

100.11 lei

57). Se achiziţionează becuri pentru atelier în valoare de 102.94 lei.

6028

= 3028

86.50 lei

3028

= 401

86.50 lei

4426

= 401

16.44 lei

58). Se emite o factură de service, în valoare de 285.70 lei, din care piesele sunt în valoare de 53.65 lei iar manopera 232.05 lei.

607 = 371

23

33.39 lei

4111

= 707

45.08 lei

4111

= 4427

8.57 lei

378

= 371

11.69 lei

371

= 378

11.69 lei

4111

= 704

195.00 lei

4111

= 4427

37.05 lei

59). Se încasează prin bancă suma de 2997.87 lei şi se plăteşte şi un comision aferent acestei încasări în valoare de 8 lei.

5121.01 = 4111 627 = 5121.01

2997.87 lei

8.00 lei

În data de 09.07.2009 sunt efectuate următoarele operaţiuni:

60).se achiziţionează marfă în valoare de 716.73 lei

371

= 401

602.30 lei

4426

= 401

114.43 lei

61). Se emite o factură în valoare de 581.36 lei din care piesele au valoarea de 385.01 lei iar manopera 196.35 lei.

607

= 371

294.12 lei

4111

= 707

323.54 lei

4111

= 4427

61.47 lei

378

= 371

29.42 lei

371

= 378

29.42 lei

4111

= 704

165.00 lei

4111

= 4427

31.35 lei

5311

= 4111

385.01 lei

62). Se emite o factură de marfă în valoare de 471.86 lei. Se achită cu numerar.

607 = 371

4111

4111

= 707

= 4427

24

384.99 lei

396.52 lei

75.34 lei

378

= 371

11.53 lei

371

= 378

11.53 lei

5311

= 4111

471.86 lei

63) Se emite o factură în valoare de 1978.55lei din care piesele au valoarea de 1205.05 lei iar manopera 773.50 lei.

607

= 371

345.90 lei

4111

= 707

1012.65 lei

4111

= 4427

192.40 lei

378

= 371

666.75 lei

371

= 378

666.75 lei

4111

= 704

650.00 lei

4111

= 4427

123.50 lei

64). Se achiziţionează nituri pentru atelier în valoare de 74.40 lei. Se achită cu numerar.

6028

= 3028

62.52 lei

3028

= 401

62.52 lei

4426

= 401

11.88 lei

401

= 5311

74.40 lei

65). Se cumpără combustibil în valoare de 50.00 lei. Se achită cu numerar.

6022

= 3022

42.02 lei

3022

= 401

42.02 lei

4426

= 401

7.98 lei

401

= 5311

50.00 lei

66). Se plateşte factura de la Protesan în valoare de 238.00 lei

401 = 5311

238.00 lei

67). Se plateşte către C.F.R. suma de 113.40 lei, pentru abonament lunar

401 = 5311

113.40 lei

În data de 10.07.09 se efectuează urmatoarele operaţiuni:

25

68). Se achiziţionează marfă în valoare de 1100.90 lei

371

= 401

925.13 lei

4426

= 401

175.77 lei

69).se emite o factură de remorcare în valoare de 238.00 lei. Se achită cu numerar.

4111

= 704

200.00 lei

4111

= 4427

38.00 lei

5311

= 4111

238.00 lei

70). Se încasează suma de 157.00 lei de la patronul firmei pentru plata CAS-ului din iulie

5311 = 4111

157.00 lei

71). Se cumpără combustibil în valoare de 188.01 lei. Se plateşte cu numerar.

6022

= 3022

158.00 lei

3022

= 401

158.00 lei

4426

= 401

30.01 lei

401

= 5311

188.01 lei

72). Se achită salariile din luna iunie în valoare de 5206.00 lei

421 = 5311 lei

73). Se emit facturi de remorcare în valoare de 944.02 lei. Se achită ulterior cu O.P.

4111

= 704

793.29 lei

4111

= 4427

150.73 lei

74). Se efectuează plăţi prin bancă în valoare de 12326.80 lei şi se plăteşte şi comisionul aferent de 12 lei.

401

= 5121.01

12326.80 lei

627

= 5121.01

12.00 lei

75). Se plăteşte comisionul la ITM pentru luna iunie în valoare de 51.00 lei, comisionul este de 4 lei.

4471 = 5121.01

26

51.00 lei

627 = 5121.01

4.00 lei

76). Se efectueză plăţi către bugetul asig.soc. şi fd.spec în valoare de 3036.00 lei, comisionul este de 6 lei.

5125.2

= 5121.01

3036.00 lei

627

= 5121.01

6.00 lei

77). Se plăteşte CAS –ul patronului în valoare de 157.00 lei, comisionul de 4 lei

4311

= 5121.01

157.00 lei

627

= 5121.01

4.00 lei

78). Se plăteşte impozitul pe salarii pentru luna iunie în valoare de 515.00 lei, comisionul este de 6 lei.

5125.1

= 5121.01

515.00 lei

627

= 5121.01

6.00 lei

79). Se achiziţionează becuri pentru atelier în valoare de 48.62 lei

6028

= 3028

40.86 lei

3028

= 401

40.86 lei

4426

= 401

7.76 lei

În data de 11.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

80). emit facturi de remorcare în valoare de 95.20 lei. Se achită ulterior cu O.P.

4111

= 704

80.00 lei

4111

= 4427

15.20 lei

În data de 12.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

81). Se cumpără combustibil în valoare de 100.01 lei. Se plateşte cu numerar.

6022

= 3022

84.04 lei

3022

= 401

84.04 lei

27

4426

= 401

15.97 lei

401

= 5311

100.01 lei

În data de 13.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

82). Se achiziţionează marfă în valoare de 400.82 lei

371

= 401

336.82 lei

4426

= 401

64.00 lei

83).

achită cu numerar.

Se emite o factură de remorcare în valoare de 119.00 lei. Se

4111

= 704

100.00 lei

4111

= 4427

19.00 lei

5311

= 4111

119.00 lei

84). Se cumpără combustibil în valoare de 50.03 lei. Se plateşte cu numerar.

6022

= 3022

42.04 lei

3022

= 401

42.04 lei

4426

= 401

7.99 lei

401

= 5311

50.03 lei

85) Se emite o factură în valoare de 511.14lei din care piesele au valoarea de 314.79 lei iar manopera 196.35 lei. Se încasează cu numerar.

607

= 371

198.47 lei

4111

= 707

264.53 lei

4111

= 4427

50.26 lei

378

= 371

66.06 lei

371

= 378

66.06 lei

4111

= 704

165.00 lei

4111

= 4427

31.35 lei

5311

= 4111

511.14 lei

86) Se emite o factură în valoare de 323.18 lei din care piesele au valoarea de 168.48 lei iar manopera 154.70 lei.

28

607

= 371

72.15 lei

4111

= 707

141.58 lei

4111

= 4427

26.90 lei

378

= 371

69.43 lei

371

= 378

69.43 lei

4111

= 704

130.00 lei

4111

= 4427

24.70 lei

87). Se emite o factură de marfă în valoare de 902.22 lei. Se v-a achita ulterior cu O.P.

607

= 371

493.08 lei

4111

= 707

758.17 lei

4111

= 4427

144.05 lei

378

= 371

165.09 lei

371

= 378

165.09 lei

88). Se încasează prin bancă suma de 809.75 lei

5121.01 = 4111

809.75 lei

89). Se plateşte prin bancă suma de 1583.61 lei către furnizori iar comisionul este de 10 lei.

401

= 5121.01

1583.61 lei

627

= 5121.01

10.00 lei

În data de 14.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

90). Se achiziţionează marfă în valoare de 1683.56 lei

371

= 401

1414.76 lei

4426

= 401

268.80 lei

91) Se emite o factură în valoare de 212.36lei. numerar.

Se încasează cu

607

= 371

168.34 lei

4111

= 707

178.46 lei

4111

= 4427

33.91 lei

29

378

= 371

10.12 lei

371

= 378

10.12 lei

5311

= 4111

212.36 lei

92) Se emite o factură în valoare de 431.57 lei din care piesele au valoarea de 186.18 lei iar manopera 245.39 lei.

607

= 371

151.91 lei

4111

= 707

156.45 lei

4111

= 4427

29.73 lei

378

= 371

4.54 lei

371

= 378

4.54 lei

4111

= 704

206.21 lei

4111

= 4427

39.18 lei

93). Se încasează de la un client suma de 2301.77 lei cu numerar.

5311 = 4111

2301.77 lei

94). Se emite o factură în valoare de 1549.74 lei din care piesele au valoarea de 1320.66 lei iar manopera 229.08 lei.

607

= 371

1009.74 lei

4111

= 707

1109.80 lei

4111

= 4427

210.86 lei

378

= 371

100.06 lei

371

= 378

100.06 lei

4111

= 704

192.50 lei

4111

= 4427

36.58 lei

95). Se achiziţionează sârmă pentru atelier în valoare de 163.60 lei. Se achită cu numerar.

6028

= 3028

137.48 lei

3028

= 401

137.48lei

30

4426

= 401

26.12 lei

401

= 5311

163.60 lei

96). Se achiziţionează coliere pentru atelier în valoare de 7.62 lei

6028

= 3028

6.40 lei

3028

= 401

6.40 lei

4426 = 401

1.22 lei

97). Se primeşte Procesul Verbal nr.1592 pentru luarea în evidenţă a firmei de către S.C. SAVERO S.R.L.,în valoare de 160.00 lei

628.4 = 401

160.00 lei

98). Se plăteşte suma de 67.00 lei către un furnizor

401 = 5311

67.00 lei

99). Se cumpără combustibil în valoare de 400.36 lei.Se achită cu numerar.

6022

= 3022

336.44 lei

3022

= 401

336.44 lei

4426

= 401

63.92 lei

401

= 5311

400.36 lei

100). Se achiziţionează piese de schimb pentru maşinile societăţii în valoare de 149.04 lei

6024

= 3024

125.24 lei

3024

= 401

125.24 lei

4426

= 401

23.80 lei

101). Se efectuează o comandă pentru reclamă în Pagini Aurii, în

valoare de 301.07 lei

623.02 = 401

253.00 lei

4426 = 401

48.07 lei

În data de 15.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

102). Se achiziţionează marfă în valoare de 1914.00 lei

371

= 401

1608.41 lei

4426

= 401

305.59 lei

31

103). Se emite o factură în valoare de 3131.19 lei din care piesele au valoarea de 2281.04 lei iar manopera 850.15 lei.

607

= 371

1419.89 lei

4111

= 707

1916.84 lei

4111

= 4427

364.20 lei

378

= 371

496.95 lei

371

= 378

496.95 lei

4111

= 704

714.41 lei

4111

= 4427

135.74 lei

104).

achită cu numerar.

Se emit

facturi de remorcare în valoare de 4711.88 lei. Se

4111

= 704

3959.56 lei

4111

= 4427

752.32 lei

105). Se plăteşte o taxă de pod în valoare de 30.00 lei

635

= 401

30.00 lei

401

= 5311

30.00 lei

106). Se cumpără combustibil în valoare de 575.26 lei.Se achită cu numerar.

6022

= 3022

483.41 lei

3022

= 401

483.41 lei

4426

= 401

91.85 lei

401

= 5311

575.26 lei

107). Se achiziţionează piese de schimb pentru maşinile societăţii în

valoare de 351.18 lei

6024

= 3024

295.11 lei

3024

= 401

295.11 lei

4426

= 401

56.07 lei

108). Se achiziţionează coliere pentru atelier în valoare de 90.42 lei

6028

= 3028

75.98 lei

3028

= 401

75.98 lei

4426

= 401

14.44 lei

32

109). Se încasează de la clienţi prin bancă suma de 10420.67 lei, comisionul aferent fiind de 6 lei.

5121.01 = 4111

10420.67 lei

627 = 5121.01

6.00 lei

110). Se plateşte TVA-ul prin bancă, în valoare de 1671.00 lei, plus comisionul de 6 lei

4423

= 5121.01

1671.00 lei

627

= 5121.01

6.00 lei

În data de 16.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

111). Se achiziţionează marfă în valoare de 46.81 lei

371

= 401

39.34 lei

4426

= 401

7.47 lei

112).

numerar.

Se emite o factură

în valoare de 279.30

lei. Se achită

cu

607

= 371

227.86 lei

4111

= 707

234.71 lei

4111

= 4427

44.59 lei

378

= 371

6.85 lei

371

= 378

6.85 lei

5311

= 4111

279.30 lei

113). Se încasează de la un client suma de 431.58 lei

5311 = 4111

114). Se emit facturi de remorcare în valoare de 654.50 lei.

431.58 lei

4111 = 704

550.00lei

4111 = 4427

104.50 lei

115). Se execută servicii de operare RSVTI. Se plăteşte cu numerar suma de 300.00 lei

628.6 = 401

300.00 lei

401

= 5311

300.00 lei

33

116). Se achiziţionează tarozi în valoare de 86.89 lei. Se plateşte cu numerar.

603

= 303

73.02 lei

303

= 401

73.02 lei

4426

= 401

13.87 lei

401

= 5311

86.89 lei

117). Se achiziţionează piese de schimb pentru maşinile societăţii în valoare de 618.02 lei

6024

= 3024

519.34 lei

3024

= 401

519.34 lei

4426

= 401

98.68 lei

118). Se achiziţionează cordon cabluri pentru atelier în valoare de 13.09 lei

6028

= 3028

11.00 lei

3028

= 401

11.00 lei

4426

= 401

2.09 lei

119). Se achiziţionează un caiet pig.A4/60F în valoare de 194.81 lei. Se achită cu numerar.

6028

= 3028

163.71 lei

3028

= 401

163.71 lei

4426

= 401

31.10 lei

401

= 5311

194.81 lei

120). Se achită o factură din iunie către Protesan Serv în valoare de

892.50 lei.

401 = 5311

892.50 lei

121). Se cumpără combustibil în valoare de 200.04 lei.Se achită cu numerar.

6022

= 3022

168.10 lei

3022

= 401

168.10 lei

4426

= 401

31.94 lei

401

= 5311

200.04 lei

34

122). Se încasează prin bancă suma de 986.04 lei

5121.01 = 4111

986.04 lei

123). Se plăteşte prin bancă suma de 190.16 lei către furnizor iar comisionul este de 4 lei.

401

= 5121.01

190.16 lei

627

= 5121.01

4.00 lei

În data de 17.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

124). Se achiziţionează marfă în valoare de 86.54 lei

371

= 401

78.67 lei

4426

= 401

14.95 lei

125). Se emite o factură în valoare de 196.59 lei din care piesele au valoarea de 160.89 lei iar manopera 35.70 lei. Se achită cu numerar.

607

= 371

111.35 lei

4111

= 707

135.20lei

4111

= 4427

25.69 lei

378

= 371

23.85 lei

371

= 378

23.85 lei

4111

= 704

30.00 lei

4111

= 4427

5.70 lei

5311

= 4111

196.59 lei

126). Se emit facturi de remorcare în valoare de 979.43 lei.

 

4111 = 704

823.05 lei

4111

= 4427

156.38 lei

127). Se emite o factură în valoare de 821.26 lei din care piesele au valoarea de 324.16 lei iar manopera 497.10 lei. Se achită cu O.P.

607

= 371

223.81 lei

4111

= 707

272.40 lei

4111

= 4427

51.76 lei

378

= 371

48.59 lei

371

= 378

48.59 lei

35

4111

= 704

417.73 lei

4111

= 4427

79.37 lei

128). Se achiziţionează piese de schimb pentru maşinile societăţii în valoare de 557.41 lei

6024

= 3024

468.41 lei

3024

= 401

468.41 lei

4426

= 401

89.00 lei

129). Se recondiţionează o chiuloasă în valoare de 247.00 lei. Se achită cu numerar.

628.4

= 401

207.56 lei

4426

= 401

39.44 lei

401

= 5311

247.00 lei

130). Se achiziţionează colier cordon cabluri pentru atelier în valoare de 34.51 lei

6028

= 3028

29.00 lei

3028

= 401

29.00 lei

4426

= 401

5.51 lei

131). Se face un test de frână de către Agropop Serv, în valoare de 30.00 lei. Se achită cu numerar.

628.4

= 401

25.21 lei

4426

= 401

4.79 lei

401

= 5311

30.00 lei

132). Se cumpără combustibil în valoare de 250.19 lei.Se achită cu numerar.

6022

= 3022

210.24 lei

3022

= 401

210.24 lei

4426

= 401

39.95 lei

401 = 5311

250.19 lei

133). Se primeşte factura de la Compania Apa, în valoare de 36.05 lei

605.1 = 401

36

30.29 lei

4426 = 401

5.76 lei

134). Se plăteşte cu numerar din casă, către un furnizor, suma de 363.00 lei

401 = 5311

363.00 lei

În data de 18.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

135). Se emit facturi de remorcare în valoare de 476.00 lei. Se achită în numerar

4111

= 704

400.00 lei

4111

= 4427

76.00 lei

5311

= 4111

476.00 lei

136). Se cumpără combustibil în valoare de 100.04 lei. Se plateşte cu numerar.

6022

= 3022

84.06 lei

3022

= 401

84.06 lei

4426

= 401

15.98 lei

401

= 5311

100.04 lei

137). Se primeşte factura de la Romtelecom, în valoare de 110.66 lei

626.3 = 401

92.99 lei

4426

= 401

17.67 lei

În data de 20.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

138). Se achiziţionează marfă în valoare de 171.54 lei

371

= 401

144.15 lei

4426

= 401

27.39 lei

139). Se emite o factură în valoare de 263.62 lei din care piesele au

valoarea de 132.72 lei iar manopera 130.90 lei. Se achită cu numerar.

607

= 371

82.62 lei

4111

= 707

111.53 lei

4111

= 4427

21.19 lei

37

378

= 371

28.91 lei

371

= 378

28.91 lei

4111

= 704

110.00 lei

4111

= 4427

20.90 lei

5311

= 4111

263.62 lei

140). Se emite o factura în valoare de 440.44 lei din care piesele au

valoarea de 231.00 lei iar manopera 209.44 lei. Se achită cu numerar.

607

= 371

176.47 lei

4111

= 707

194.12 lei

4111

= 4427

36.88 lei

378

= 371

17.65 lei

371

= 378

17.65 lei

4111

= 704

176.00 lei

4111

= 4427

33.44 lei

141). Se emite o factură de remorcare în valoare de 595.00 lei. Se achită in numerar.

4111

= 704

500.00 lei

4111

= 4427

95.00 lei

142). Se repară un alternator, iar preţul acestuia este de 71.40 lei. Se achită cu numerar.

628.4 = 401

60.00lei

4426 = 401

11.40 lei

401 = 5311

71.40 lei

143). Se cumpără combustibil în valoare de 260.01 lei. Se plăteşte cu numerar.

6022

= 3022

218.50 lei

3022

= 401

218.50 lei

4426

= 401

41.51 lei

401

= 5311

260.01 lei

38

144). Se comandă 4 anvelope de vara în valoare de 1360.00 lei. Se achită cu numerar.

6024

= 3024

1142.86 lei

3024

= 401

1142.86 lei

4426

= 401

217.14 lei

401

= 5311

1360.00 lei

145). Se plăteşte un furnizor cu numerar în valoare de 210.00 lei

401 = 5311

210.00 lei

În data de 21.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

146). Se achiziţionează marfî în valoare de 375.11 lei

371

= 401

315.22 lei

4426

= 401

59.99 lei

147) se încasează de la un client suma de 440.44 lei

5311

= 4111

440.44 lei

148). Se emit facturi în valoare de 381.86 lei

607

= 371

251.71 lei

4111

= 707

320.89 lei

4111

= 4427

60.97 lei

378

= 371

69.18 lei

371

= 378

69.18 lei

149). Se cumpără combustibil în valoare de 299.99 lei. Se achită cu numerar.

6022

= 3022

252.09 lei

3022

= 401

252.09 lei

4426

= 401

47.90 lei

401

= 5311

299.99 lei

150). Se achiziţionează piese de schimb pentru maşinile societăţii în valoare de 209.94 lei.

39

6024

= 3024

176.42 lei

3024

= 401

176.42 lei

4426

= 401

33.52 lei

În data de 22.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

151). Se achiziţionează marfă în valoare de 475.33 lei

371

= 401

399.44 lei

4426

= 401

75.89 lei

152). Se emit facturi în valoare de 520.42 lei, din care piese 258.62 lei iar manopera 261.80 lei. Se achită cu numerar.

607

= 371

160.99 lei

4111

= 707

217.33 lei

4111

= 4427

41.29 lei

378

= 371

108.97 lei

371

= 378

108.97 lei

4111

= 704

220.00 lei

4111

= 4427

41.80 lei

5311

= 4111

520.42 lei

153) Se încasează de la un client suma de 250.19 lei

5311 = 4111

250.19 lei

154). Se emit facturi în valoare de 569.11 lei, din care piese 438.21 lei iar manopera 130.90 lei

607

= 371

272.77 lei

4111

= 707

368.24 lei

4111

= 4427

69.97 lei

378

= 371

95.47 lei

371

= 378

95.47 lei

40

4111

= 704

110.00 lei

4111

= 4427

20.90 lei

155). Se cumpără combustibil în valoare de 151.02 lei. Se achită cu numerar.

6022

= 3022

126.90 lei

3022

= 401

126.90 lei

4426

= 401

24.11 lei

401

= 5311

151.02 lei

156). Se plăteşte unui furnizor suma de 200.00 lei

401 = 5311

200.00 lei

157). Se primesc conurile reflectorizante comandate, în valoare de 190.16 lei

603

= 303

159.80 lei

303

= 401

159.80 lei

4426

= 401

30.36 lei

158). Se încasează prin bancă suma de 500.00 lei de la un client. Se plăteşte un comision aferent de 4.00 lei.

5121.01 = 4111 627 = 5121.01

500.00 lei

4.00 lei

În data de 23.07.09 se efectuează următoarele operaţiuni:

159). Se achiziţionează marfă în valoare de 120.30 lei

371

= 401

101.09 lei

4426

= 401

19.21 lei

160). Se emit facturi în valoare de 129.29 lei, Se achită cu numerar.

607

= 371

80.47 lei

4111

= 707

108.65 lei

4111

= 4427

20.64 lei

378

= 371

28.18 lei

41

371

= 378

28.18 lei

5311

= 4111

129.29 lei

161). Se primeşte o factură de la o firmă de curierat în valoare de 26.18 lei. Se achită cu numerar din casă.

628.4

= 401

22.00 lei

4426

= 401

4.18 lei

401 = 5311

26.18 lei

162) Se încasează de la un client suma de 569.11 lei

5311 = 4111

569.11 lei

163). Se cumpără combustibil în valoare de 100.01 lei. Se achită cu numerar.

6022

= 3022

84.04 lei

3022

= 401

84.04 lei

4426

= 401

15.97 lei

401

= 5311

100.01 lei

164). Se primeşte factura de Orange România în valoare de 416.64 lei

626.1

= 401

350.12 lei

4426

= 401

66.52 lei

În data de 24.07.09 se efectuează urmîtoarele operaţiuni:

165). Se achiziţionează marfă în valoare de 814.81 lei

371

= 401

684.71 lei

4426

= 401

130.10 lei

166). Se emite o factură de remorcare în valoare de 297.50 lei. Se achită cu numerar

4111

= 704

250.00 lei