Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT .

PREDIMENSIONAREA FUNDATIEI PE BAZA


PRESIUNILOR CONVENTIONALE DE CALCUL
FUNDATIE F..
Incarcari
Gruparea fundamentala
P
c
f
= 940 KN
M
c
f
= 150 KNm
Gruparea speciala
P
s
c
= 1222 kN
M
s
c
= 225 kNm
Stabilirea dimensiunilor bazei fundatiei
a= 0.4 m
b= 0.3 m
h
st,ancoraj
= 1.3 m
Dimensiunile stalpului
Conform tabelului III.4, pentru pamant cu Ip>20% se det. Prin interpolare liniara
valoarea lui Pconv corespunzatoare carac. de calcul ale stratului de fundare
. Consistenta
Denumirea
terenului de
fundare
Indicele
porilor
"e"
I
c
=0,5 I
c
=0,813 I
c
=1
. P
conv
, kPa
Argila prafoasa 0.6 450 496.95 525
cafenie plastic 0.708 407.499
vartoasa cu Ip>20% 0.8 300 331.3 350
Interpolare pe orizontala
pentru e= 0.6
Ic= 0.5 . P_conv= 75 kPa
Ic= 0.313 . P_conv= x
x= 46.95
P_conv= 496.95 kPa
pentru e= 0.8
Ic= 0.5 .. P_conv= 50 kPa
Ic= 0.313 .. P_conv= x
x= 31.3
P_conv= 331.3 kPa
Interpolare pe verticala (pentru Ic= 0.813 )
e= 0.2 .. P_conv= -165.65 kPa
e= 0.108 .. P_conv= x
x= -89.451
P_conv= 407.5 kPa
0
2 . 1
min
max
>
s
s
ef
conv ef
conv
med
ef
p
p p
p p
Stabilirea adancimi de fundare, Df
Df= 2.5 m
Corectia de adancime:(CD)
Pentru Df<2,0m
Pentru Df>2,0m
Se va folosi in functie Df din studiul geotehnic
Pentru Df>2,0m
C
D
= 18.04 kPa
Pentru K2 si se vor alege din tabelul III.5
= 18.04 kN/m3
K
2
= 2
p
Df
conv
= 425.54 kPa-presiune corectata cu Df
se poate face un calcul preliminar pentru determinarea dimensiunilor bazei fundatiei Lsi B

bs
= 20 kN/m3

ba
= 25 kN/m3
L/B= 1,2.1,5 se alege L/B= 1.33
940/1,2xB2=425,54-20x2,5
B
nec
= 1.444261 m Bef= 1.5 m
L
nec
= 1.920868 m Lef= 2 m
Corectia de latime:(CB)
Pentru B= 1.5 m
CB= 10.187 kPa
K1-coeficient care este :
0.1 pentru pamanturi necoezive(cu exceptia pamanturilor prafoase)
0.05 pentru nisipuri prafoase si pamanturi coezive
rezulta Pconv=P_conv+CD+CB Pconv= 435.7265 kPa
Se verifica conditiile pentru valoarea finala (corectata) a lui Pconv
1)
kPa
D
p C
f
conv D
,
4
2
=
kPa D K C
f D
), 2 (
2
=
D conv
conv
Df
C p p + =
f med
conv
Df
f
c
D p
B L
P
*
*
=
) 1 (
1
= B K p C
conv B
conv
med
ef
p p s
f med
f
c
ef
med
D
B L
P
p *
*
+ =
L
H
2
H
1
h
l
o
l
1
l
2
D
f
l
s
L
l
s
l
c
l
c
+2l
1
b
s
b
c
b
c
+
2
b
1
B
o
|
P(med)ef= 363.33 kPa < Pconv= 435.7265 kPa OK
2)
P
max
ef
= 513.33 kPa
1,2P
conv
= 522.87
Rezulta
P(max)ef
> 1,2P
conv
OK
3)
P
min
ef
= 213.33 kPa OK
Stabilirea dimensiunilor pe verticala ale fundatiei izolate
Se considera varianta fundatie cu cuzinet de beton armat si bloc de beton simplu
Raportul intre dimensiunile in plan ale cuzinetului si cele ale blocului trebuie sa se incadreze in intervalul:
pentru bloc cu doua trepte
pentru bloc cu o treapta
Se alege: lc= 0.9 m
bc= 0.7 m
hc= 0.3 m
Daca tg>1 nu mai este necesara verificarea la forta taietoare a cuzinetului.
Pentru predimensionarea blocului de beton simplu se va tine seama de valoarea unghiului
tg=f(Bc5;Pmax)--din tabelul III6 tg= 1.6
p
max
= 463.3333 kN/m2
Se alege un bloc de beton cu doua trepte H
treapta
= 0.45 m
Verificarea terenului de fundare la starea limita de deformatie
conv ef
p p 2 . 1
max
s
6
2
max
B L
M
D
LB
P
W
M
p p
f
c
f med
f
c
f
c
ef
med
ef + + = + =
0
min
>
ef
p
6
2
min
B L
M
D
LxB
P
p
f
c
f med
f
c
ef + =
50 . 0 ... 40 . 0 = ~
B
b
L
l
c c
W
M
LB
P
p
f
c
f
c
+ =
max
65 . 0 ... 55 . 0 = ~
B
b
L
l
c c
adm ef
pl ef
pl med ef
p p
p p
A s A
s
s
) 3
2 . 1 ) 2
) 1
max .
.
adm= 8 cm pt cazul de fata
p
pl
= 732.04 kPa
unde: m1= 1.4 tab. III.8
=
SLD
= 18.3 kN/m3
q= 45.75 kN/m2
c= 66 kN/m2
SLD= 20 grade din tab. III 9 rezulta:
N1= 0.51
N2= 3.06
N3= 5.66
hu= 1 m inaltimea totala a fundatiei
Btr2 1.4 m
Ltr2 1.1 m
Treapta 2 bloc fundare
V
b
= 2.043
m
3
volum beton simplu
V
ba
= 0.345
m
3
volum beton armat
V
u
= 5.112
m
3
volum umplutura

med
exact
= 19.071 kN/m3
p
ef
med
= 361.01 kPa
1) p
ef
med
<p
pl=
732.0432 kPa OK
2) p
ef
max
<1,2p
pl
OK
p
ef
max
= 511.01 kPa
1,2*p
pl
= 878.45 kPa
Calculul tasari probabile
Grosimea maxima a stratului elementar:
h
i
<0,4B h
i
< 0.6 m
B= 1.5 m
) * * * * (
3 2 1 1
N c N q N B m p
pl
+ + =
SLD u f u u
h D h q ) ( + =
f
med
exact
f
c
f
f
c
ef
med
D
B L
P
B L
G P
p *
* *
+ =
+
=
u ba b
u u ba ba b b
med
exact
V V V
V V V
+ +
+ +
=

W
M
p p
c
f med
ef
ef + =
max
Presiunea neta sub talpa fundatiei:
p
net
= 315.26 kPa
Calculul tasari probabile este organizat in tabelul urmator:
Nr strat h
i
Z
i
(m) L/B Z
i
/B
i

z,i
=xP
net

z,i
med
(kPa)

(kN/m
3
)
1 0.6 0 1.333333 0 1 315.2615 286.888 18.3
0.6 0.4 0.82 258.5145
2 0.6 0.6 1.333333 0.4 0.82 258.5145 204.92 18.3
1.2 0.8 0.48 151.3255
3 0.6 1.2 1.333333 0.8 0.48 151.3255 122.952 18.3
1.8 1.2 0.3 94.57846
4 0.6 1.8 1.333333 1.2 0.3 94.57846 78.81538 18.3
2.4 1.6 0.2 63.05231
5 0.6 2.4 1.333333 1.6 0.2 63.05231 53.59446 18.3
3 2 0.14 44.13661
6 0.6 3 1.333333 2 0.14 44.13661 37.83138 18.3
3.6 2.4 0.1 31.52615
7 0.6 3.6 1.333333 2.4 0.1 31.52615 29.94985 18.3
4.2 2.8 0.09 28.37354
8 0.6 4.2 1.333333 2.8 0.09 28.37354 25.22092 18.3
4.8 3.2 0.07 22.06831
9 0.6 4.8 1.333333 3.2 0.07 22.06831 15.76308 18.3
5.4 3.6 0.03 9.457846
Mo
M
2-3
(kPa)
E=M
0
M
2-3
(kPa)
i (cm)
Pentru determinarea lui M
2-3
se face media intre 1.5 93.83 140.745 1.223012
presiunilor din fisa de foraj pe nivelul respectiv.
1.5 93.83 140.745 0.87358
M
o
se determina din tabelul III.10
1.5 93.83 140.745 0.524148

i
se determina din tabelul III.11
1.5 93.83 140.745 0.335992
1.5 93.83 140.745 0.228475
1.5 93.83 140.745 0.161276
1.5 93.83 140.745 0.127677
1.5 115 172.5 0.087725
1.5 115 172.5 0.054828

ef
= 2.89337 cm OK
f ef net
D p p =
adm i ef
A < A = A
9
1
8 . 0
Verificarea terenului de fundare la stare limita de capacitate portanta
Conditia care trebuie indeplinita este:
m
c
= 0.9
L'= 1.6318 m
B'=B
G
f
= 136.39 kN
p'
ef
= 554.98 kPa
unde:
*= 18.25 kN/m3
B'=B
q= 45.75
c*= 65 kPa
*= 19 din tabelul III.13 rez.
N

= 0.92
N
q
= 4.4
N
c
= 11.76
Conform tabelului III.14

,
q
,
c
rezulta:
q=c= 1+0,3B'/L'= 1.275777
= 1-0,4B'/L'= 0.632297
p
cr
= 1247.9 kPa
p'
ef
kPa<m
c
p
cr
= 1123.1 kPa OK
Armarea cuzinetului de beton armat
Valorile de maxim si de minim ale presiunilor pe talpa cuzinetului sunt:
p
max
= 4320.6 kPa
p
min
= -441.27 kPa 441.2698
p
med
= 2381 kPa
cr c
ef p m p s
'
' '*
'
B L
G P
p
f
s
c
ef
+
=
c
s
s
c
P
M
L e L L 2 2 '
1
= =
c c q q r cr
N c qN N B P

* *
' + + =
c
c
s
c c
c
s
c
W
M
b l
p
p =
min max,
Momentele de armare pe cele doua directi sunt:
lx= 0.25
ly= 0.2
ls= 0.4
Mx= 144.5 kNm
My= 31.746 kNm
Pentru calculul ariei de
armatura necesara se utilizeaza relatia:
in care:
h
o
= 0.265 m
a= 3.5 cm
R
a
= 210
N/mm
2
A
a,x
= 0.0031
m
2
rez.
30.5474
cm
2
A
a,y
= 0.0007
m
2
rez.
6.71128
cm
2
Se considera armatura:
Pe directia x-x 725 rez A
a,ef
= 34.36
cm
2
OK
Pe directia y-y 712 rez A
a,ef
= 7.92
cm
2
OK
Procentele de armare pe cele doua directii sunt:
p
x
= 1.8523 % OK
p
Y
= 0.3321 % OK
Armatura de ancoraj a cuzinetului in blocul de beton simplu
l'= 0.0834 m
Forta totala de intindere
A
a
= 0.613365
cm
2
T= 12.881 kN
Aria de armatura necesara este: Se considera 28 A
a,ef
= 1.01
cm
2
)
3 2
( *
2
) (
*
4
3
3
2
min max
2
min max
y
x
c c
c c
x
l
Bl
p p
p p
M
+
+
=
) 4 3 (
6
2
y s
y
c
med
y
l l
l p
M + =
a
a
R h
M
A
* * 85 . 0
0
=
100
*
,
o c
x a
x
h b
A
p = 100
*
,
o c
y a
y
h b
A
p =
c c
c
c
p p
l p
l
max
min
min
'
+
=
c
c
b l p T '
2
1
min
=
a
a
R
T
A =
Ic= 0.5
Icc= 0.813
Ic= 1
Se completeaza si in tabel

S-ar putea să vă placă și