Sunteți pe pagina 1din 45

LICEUL TEHNOLOGIC MECANICA FIN Catedra TEHNOLOGII

Modulul IV

SISTEME DE AUTOMATIZARE AUXILIAR CURRICULAR SUPORT DE CURS

prof. MUAT CRISTIANA inginer, profesor grad didactic I,

UZ INTERN

- !" -

AUTOMATIZARI

CU7RINS
1. Introducere 2. Competene specifice. O iecti!e ". #i$% de descriere % %cti!it&ii '. #i$% de progres (referire la activitile din fiele de lucru) (. #i$& de feed) %c* % %cti!it&ii +. ,-os%r (list de termeni, cuvinte cheie) .. M%teri%-e de referin& pentruprofesor si e-e!i/ #ise teoretice) conspect #i$e teoretice) figuri si t% e-e

0. M%teri%-e de referin& pentru e-e!i/ #i$e de -ucru #i$e de e!%-u%re

1. So-uii -% s%rcini-e de -ucru 12. Sugestii metodo-ogice 11. 3i -iogr%fie 12. Ane4e 5pentru document%re6

"# INTRODUCERE
Modulul SISTEME DE AUTOMATIZARE este destinat pregtirii elevilor din domeniul TEHNIC, nivel 3 i are alocate un numr de 40 ore an, din care!

teorie 1( ore8 -% or%tor te9no-ogic) 0 ore instruire pr%ctic& 1+ ore8


"re#entul suport de curs constituie si un au$iliar curricular ce se adresea# at%t elevilor, c%t i profesorilor, fiind structurat &n patru pr'i! prima parte cuprinde notiuni de teoria sistemelor de automati#are( partea a doua cuprinde materiale de referin' pentru profesor( partea a treiacuprinde activit'i pentru elevi( partea a patra contine solu'ii i sugestii metodologice) Con'inuturile incluse &n structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZARE ofer elevilor cunotinte care le permit de#voltarea a*ilit'ilor teoretice, practice i creative privind func'ionarea i utili#area diverselor componente ale sistemelor de automati#are) "rograma modulului tre*uie utili#at &mpreun cu +tandardul de "regtire "rofesional pentru a corela, &n permanen', criteriile de performan' ale competen'elor agregate &n modul cu con'inuturile incluse, re#ultate din condi'iile de aplica*ilitate ale criteriilor de performan' respective) "arcurgerea con'inuturilor se va reali#a &n integralitatea lor) "entru atingerea competen'elor specifice sta*ilite &n modul, profesorul, are li*ertatea de a de#volta anumite con'inuturi, de a ealona &n timp, de a utili#a activit'i variate de &nv'are i &n special cele cu caracter aplicativ, centrate pe elev) ,nainte de aplicarea materialelor de &nv'are propuse, profesorul tre*uie s cunoasc particularit'ile colectivului de elevi i, &ndeose*i, stilurile de &nv'are ale acestora, pentru reuita centrrii pe elev a procesului instructiv( el poate adapta materialele &n raport cu cerin'ele clasei) Materialele de &nv'are sunt uor de citit i de &n'eles, informa'iile fiind formulate &ntr-un lim*a. adecvat nivelului elevilor, accesi*il i sus'inut prin e$emple sugestive i prin imagini) Evaluarea tre*uie s fie un proces continuu i sumativ, referindu-se &n mod e$plicit la criteriile de performan' i la condi'iile de aplica*ilitate ale acestora, corelate cu tipul pro*elor de evaluare specificate &n +tandardul de "regtire "rofesional, pentru fiecare competen') / competen' se evaluea# o singur dat, iar elevii vor fi evalua'i numai &n ceea ce privete do*%ndirea competen'elor specificate &n ta*elele de corelare ale competen'elor cu con'inuturile)

"re#entul +uport de curs- 0u$iliar didactic nu %coper& to%te cerine-e cuprinse &n +tandardul de "regtire "rofesional al calificrii pentru care a fost reali#at) "rin urmare, el poate fi folosit &n procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor) ,ns, pentru o inere% Certific%tu-ui de c%-ific%re: este neces%r& !%-id%re% integr%-& % competene-or din +)")"), prin pro*e de evaluare conforme celor prev#ute &n standardul respectiv)

2. COM7=T=NA= S7=CI#IC=. O3I=CTI;=


Modu-u- I;/ SISTEME DE AUTOMATI A!E I" #$cul m$dulului %n cadrul &lanului de %nvm'nt.
Con'inuturile incluse &n structura modulului UTI#I A!EA SISTEME#O! DE AUTOMATI A!E ofer elevilor cunotin'e care le vor permite s-i de#volte a*ilit'i practice privind sistemele de reglare automat, &n condi'iile participrii lor nemi.locite i responsa*ile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile i aspira'iile proprii)

<ist% unit&i-or de competene re-e!%nte pentru modu-/ 1nitatea de competen' te2nic general 10 ) valoare credit alocat 1 T% e-u- de core-%re % competene-or $i coninuturi-or

Unit%te% de competene

Competene
34)3)Caracteri#ea# sistemele de reglare automat

Coninuturi
+c2ema de principiu a unui sistem de reglare automat( Mrimile care intervin &n sc2ema de principiu a unui sistem de reglare automat( 5olul func'ional al componentelor sistemului de automat) reglare

10. SIST=M=
>= AUTOMATI?AR=

34)6)"re#int func'ionarea componentelor sistemelor de reglare automat 34)3)0nali#ea# func'ionarea sistemelor de automati#are specifice domeniului

Elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare! descriere, func'ionare i alegerea din cataloage) +isteme de reglare automat specifice domeniului de pregtire! caracteri#are i func'ionare( "arametrii te2nici supraveg2ea'i! mrimi electrice i neelectrice)

Core-%re% competene-or cu criterii-e de perform%n&/ Competen% 0. 1/ Identifica elemente de automatizare (sisteme de reglare automat) ) Criterii de 7erform%n&/ 5%6 5epre#entarea sc2emei de principiu a unui sistem de reglare automat) 5 6 Indicarea mrimilor care intervin &n sc2ema de principiu a unui sistem de reglare automat) 5c6 0nali#area rolului func'ional al componentelor sistemului de reglare automat) Competen% 0. 2/ Verifica functionarea instalatiei de semnalizare si avertizare (funcionarea componentelor sistemelor de reglare automat) Criterii de 7erform%n&/ 5d6 Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automat) 5e6 +pecificarea func'ionrii componentelor sistemelor de reglare automat) 5f6 0legerea componentelor sistemelor de reglare automat potrivit unor criterii date) Competen% 0."/ Regleaza aparate din instalatia de automatizare (sistemelor de automatizare specifice domeniului) Criterii de 7erform%n&/ 5g6 +pecificarea elementelor din sistemul de reglare automat) 596 "re#entarea func'ionrii sistemului de reglare automat) 5i6 Monitori#area parametrilor te2nici supraveg2ea'i reglati) Dintre coninuturile prevzute n curriculum, prezentul Auxili r curricul r !or"e z pro!lem tic #tructurii SRA, l rolului $uncion l l elementelor componente le SRA, %i nume& 3) =-emente de %utom%ti@%re! structura generala a unui element, parti componente, rol functional, sc2ema de principiu, mrimile care intervin &n sc2ema de principiu a unui sistem de reglare automat! de intrare 7de referin' 8, de reac'ie, a*aterea , de comand, de e$ecu'ie7de reglare8, de ieire, pertur*a'ii, moduri de conectare in circuit 6) Componente-e sistemu-ui de reg-%re %utom%t&! rol, elemente constructive, func'ionare, alegerea din cataloage Traductoare! electrice, neelectrice, parametrice, generatoare 5egulatoare! *ipo#itionale, tripo#itionale, cu actiune continua 7proportional ", proportional integral "I, proportional diferential "9, proportional- integral-diferential "I98, cu actiune prin impulsuri 0mplificatoare! electrice 7electronice, magnetice, rotative8, neelectrice 7pneumatice, 2idraulice8 Elemente de e$ecutie! electrice, pneumatice, 2idraulice)

". #IA >= >=SCRI=R= A ACTI;ITEAII Nu$ele ele%ulu&' (((((((((((# Cla)a' (((
Data nceperii unitii de competen!!!!!!!!!!!! Data promovrii unitii de competen """

UNITATEA DE COMPETEN*+ ,# UTILIZAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE


Compe) ten% Criteriu- de perform%n& #i$% de -ucruB #i$% de e!%-u%re
#<18 #< 18 #< 2

Cntre %re%
1.18 1.2.1 1.2."

Re@o-!%t

10.1

#Reprezentarea sc$emei de principiu a unui sistem de reglare automat! #Indicarea mrimilor care intervin n sc$ema de principiu a unui sistem de reglare automat! #%nalizarea rolului funcional al componentelor sistemului de reglare automat! #Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automat! #&pecificarea funcionrii componentelor sistemelor de reglare automat! #%legerea componentelor sistemelor de reglare automat potrivit unor criterii date! #&pecificarea elementelor din sistemul de reglare automat! #'rezentarea funcionrii sistemului de reglare automat! #(onitorizarea parametrilor te$nici supraveg$eai!

#< 1

1.18 1.2.2

#<18 #<"8 #<'8 #<(8 #<+8 #<.8 #<0 #=! 1. #<"8 #<'8 #<(8 #<+8 #<.8 #<0 #=! 2 Doc de ro-

1.2.18 1.2.2 Conform #i$ei de -ucru Conform fi$ei de -ucru $i e!.

10.2

10."

UNITATE PROMOVAT+ CU SUCCES############################################################ SEMN+TURA CANDIDATULUI(((#((((((((((################### SEMN+TURA EVALUATORULUI(((#((((((## DATA(((#####

-. #IA 7=NTRU CNR=,ISTRAR=A 7RO,R=SU<UI =<=;U<UI


Modu-u- 5unit%te% de competen&6/ 10
Nume-e e-e!u-ui! ::::::::::::::::::::::::: Nume-e profesoru-ui/ '''''''''''''''''''''''''

Competene c%re tre uie do Fndite

>%t%

Acti!it&i efectu%te $i coment%rii

>%t%

Ap-ic%re Gn c%druunit&ii de competen&

3ine

=!%-u%re S%tis) f&c&tor

Ref% cere

4)3)a 4)3)* 4)3)c 4)6)a 4)6)* 4)6)c 4)3)a 4)3)* 4)3)c


Coment%rii 7riorit&i de de@!o-t%re

Competene c%re urme%@& s& fie do Fndite 5pentru fi$% urm&to%re6

Resurse neces%re

Competene c%re tre uie do Fndite 0ceast fi de &nregistrare este fcut pentru a evalua, &n mod separat, evolu'ia legat de diferite competen'e) 0cest lucru &nseamn specificarea competen'elor te2nice generale i competen'elor pentru a*ilit'i c2eie, care tre*uie de#voltate i evaluate) "rofesorul poate utili#a fiele de lucru pre#entate &n au$iliar i sau poate ela*ora alte lucrri &n conformitate cu criteriile de performan' ale competen'ei vi#ate i de speciali#area clasei) Acti!it&i efectu%te $i coment%rii 0ici ar tre*ui s se poat &nregistra tipurile de activit'i efectuate de elev, materialele utili#ate i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-*ac;) Ap-ic%re Gn c%@u- unit&ii de competen& 0ceasta ar tre*ui s permit profesorului s evalue#e msura &n care elevul i-a &nsuit competen'ele te2nice generale, te2nice speciali#ate i competen'ele pentru activit'i c2eie, raportate la cerin'ele pentru &ntreaga clas) "rofesorul poate indica gradul de &ndeplinire a cerin'elor prin *ifarea uneia din urmtoarele trei coloane) 7riorit&i pentru de@!o-t%re "artea inferioar a fiei este conceput pentru a men'iona activit'ile pe care elevul tre*uie s le efectue#e &n perioada urmtoare ca parte a viitoarelor module) 0ceste informa'ii ar tre*ui s permit profesorilor implica'i s pregteasc elevul pentru ceea ce va urma) Competene-e c%re urme%@& s& fie do Fndite ,n aceast csu', profesorii tre*uie s &nscrie competen'ele care urmea# a fi do*%ndite) 0cest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleai competen'e sau identificarea altora care tre*uie avute in vedere) Resurse neces%re 0ici se pot &nscrie orice fel de resurse speciale solicitate!manuale te2nice, re'ete, seturi de instruc'iuni i orice fel de fie de lucru care ar putea repre#enta o surs de informare suplimentar pentru un elev care nu a do*%ndit competen'ele cerute) ($t) acest f$rmat de fi este un instrument detaliat de %nre*istrare a &r$*resului elevil$r" +entru fiecare elev se &$t reali,a mai multe astfel de fie &e durata derulrii m$dulului, aceasta &ermi'nd evaluarea &recis a ev$luiei elevului, %n acelai tim& furni,'nd inf$rmaii relevante &entru anali,"

(. #IE >= #==>)3ACI A ACTI;ITEAII

Nume-e c%ndid%tu-ui/ C-%s%/ >et%-ii -eg%te de %cti!it%te/

7erio%d% de pred%re/ Acti!it%te %ccept%t&/ Acti!it%te de referin&/ =ste ne!oie de m%i mu-te do!e@i/ Coment%rii/

>%t% de pred%re dup& re!i@uire/ Criterii-e de perform%n& Gndep-inite/

+emnturi de confirmare! "rofesorul Candidatul 9ata 9ata

($t) aceasta fisa se atasea,a la &$rt$f$liul fiecarui elev H <ia constituie un document pentru portofoliul elevului, fiind o dovad a muncii acestuia pe parcursul fiecrui modul) Cu a.utorul acestei fie, se &nregistrea# progresul unui elev pe parcursul unei unit'i de competen' sau modul)

,<OSAR >= T=RM=NI Cu!inte c9eie ) %utom%ti@%ri


1rmtoarea list de termeni este folositoare la &n'elegerea i do*%ndirea competen'elor vi#ate) ,n ca#ul &n care gsi'i i al'i termeni care nu au fost inclui, aduga'i-i la sf%ritul acestei liste) / parte dintre termenii specifici domeniului auotmati#rilor sunt defini'i &n cuprinsul fielor de conspect sau al fielor de lucru urm%nd ca profesorul i elevii s-i descopere i s-i adauge pre#entului glosar) Nr. crt. 1. 2. ". '. (. +. .. 0. 1. 12. 11.

-.VI/0121 -31I1 # &unt evideniate cu litere ngro4ate! T=RM=NB >=#INITI=B =K7<ICAR= CU;ANT CJ=I=
0"050T 9E M=+150T AUTOMATI?AR= COMAN>A CU 7RO,RAM C/M0N90 +EC>ENTI0?0 COMAN>E COMAN>A AUTOMATA C/M0N90 M0N10?0 CONTRO< >I,ITA<E >IS7O?ITI; >= AUTOMATI?AR= =<=M=NT A< SIST=MU<UI AUTOMAT
sistem te2nic care permite determinarea cantitativ a mrimilor ce se msoar introducerea unor dispo#itive i legturi cu scopul de a reali#a opera'iile de comand i reglare automat a procesului) se reali#ea# conform unui program se reali#ea# dup un program secven'ial ce fi$ea# apriori succesiunea ac'iunilor asupra unui sistem, unele ac'iuni depind de e$ecutarea ac'iunilor precedente sau de &ndeplinirea &n preala*il a unor condi'ii ansam*lul de opera'ii ce se efectuea# &n circuit desc2is i care au ca efect sta*ilirea unei dependen'e dup o lege presta*ilit, pentru valoarea unei mrimi dintr-un proces &n raport cu mrimi independente de acesta) comanda se reali#ea# numai prin dispo#itive prev#ute &n acest scop omul intervine asupra elementului de e$ecu'ie

12. 1". 1'. 1(. 1+. 1.. 10.

11. 22. 21. 22. 2". 2'. 2(. 2+.

opera'ie de msurare, verificare prin comparare, anali#) metod de afiare a datelor su* form numeric ansam*lul de aparate i legturi care se conectea# cu procesul &n scopul reali#rii opera'iilor de comand i de reglare dorite) parte a sistemului automat care formea# o unitate constructiv i reali#ea# una sau mai multe din func'iunile sistemului automat) 1n element are una sau mai multe mrimi de intrare i o mrime de ieire, prin care se primesc i se transmit mrimile fi#ice caracteristice func'ionrii elementului) Elementele componente ale unui sistem automat formea# un ansam*lu unificat dac elementele sunt legate &ntre ele prin semnale de intrare i ieire cu varia'ii &n domenii date 76@30 m0 c)c) ( 3@A m0 c)c) ( 0@60 m0 ( 0,6@3 daN cm6 B ;gf m68) diferen'a dintre re#ultatul unei msurri i valoarea mrimii msurate E5/05E M=5IMI E?ECT5ICE msoar caracteristicile electrice cu a.utorul aparatelor de msur M=5IMI MEC0NICE msoar caracteristicile mecanice cu a.utorul aparatelor de msur element elastic folosit &n construc'ia aparatelor de msur MEMC50N= caracteristic a aparatului de msur &n func'ie de care se alege aparatul i se evaluea# "5ECIDIE calitatea msurrii ansam*lul transformrilor, caracteri#at prin una sau mai multe mrimi msura*ile, pentru 7ROC=S care se reali#ea# o automati#are) 7automat B manual8- ansam*lul de opera'ii care au drept scop ca pe *a#a compara'iei R=,<AR= valorii msurate a unei mrimi din proces cu o valoare presta*ilit s ac'ione#e asupra procesului astfel c mrimea reglat s fie adus sau men'inut la valoarea prescris prin ! # sta*ilirea unei dependen'e dup o lege presta*ilit pentru valoarea unei mrimi dintr-un proces &n raport cu mrimi independente sau dependente de proces ( # reducerea influen'ei mrimilor pertur*atoare asupra mrimilor din proces) mrime fi#ic utili#at pentru transmiterea unei informa'ii S=MNA< ansam*lul de opera'ii care au ca efect declanarea unor semnale de alarm 7optic, +EMN0?ID05E acustic8 pentru a atrage aten'ia asupra apari'iei unor situa'ii normale - anormale &n func'ionarea procesului) caracteristica unui element care e$prim raportul dintre varia'ia mrimii de ieire i varia'ia +EN+ICI?IT0TE mrimii de intrare care o produce, dup ce regimul sta'ionar a fost atins calitatea unui element de a func'iona cu o pro*a*ilitate presta*ilit un interval de timp +IE150NT0 IN determinat, fr s se depeasc valorile tolerate <1NCTI/N05E SIST=M AUTOMAT ansam*lul cuprin#%nd procesul i dispo#itivul de automati#are) comanda se reali#ea# de la distan' 7se folosesc metode i dispo#itive de teletransmitere8) TE?EC/M0N90 parte a unui ansam*lu de msurarecare care are rolul de a transforma informa'ia de TRA>UCTOR msurare &ntr-o mrime fi#ic prelucra*il

.. MAT=RIA<= >= R=#=RINTA 7=NTRU 7RO#=SOR SI =<=;I


,n aceast sec'iune sunt pre#entate notiuni de teoria sistemelor de automati#are, necesare profesorului in activitatea de predare si elevilor pentru a- si de#volta competentele te2nice si c2eie vi#ate prin acest modul) 0u fost incluse urmtoarele fise! #T 1 Sisteme de reg-%re %utom%t% #ig. 1 +c2ema func'ional a unui sistem de automati#are, #ig. 2 Modelul structural al unui sistem de reglare automat #ig. " Modelul structural al unui sistem de reglare automat 7+508 #ig. ' Tipuri de semnale aplicate +50, #ig. ( Clasificarea semnalelor #T 2 B Tr%ducto%re #ig. + Clasificarea traductoarelor #ig. . Traductoare parametrice #ig. 0 Traductoare generatoare #T " =c9ip%mente de m%sur%re #T ' B = -emente de e4ecutie #ig. 1 +c2ema *loc a unui element de e$ecu'ie EE 7a8 i adaptarea dintre regulatorul electric 5 i elementul de e$ecu'ie EE prin intermediul unui convertor electro-2idraulic E H 7*8 #ig. 12 B Clasificarea elementelor de e$ecu'ie #T ( Regu-%to%re %utom%te Elevii vor re#olva e$erci'iile propuse &n fiele de lucru folosind informa'iile sinteti#ate &n fisele teoretice, &n fiele de conspect i &n indica'iile profesorului i pot consulta manuale de specialitate, pliante, fie te2nice, prospecte, precum i site-urile de specialitate) #i$e-e de -ucru $i e!%-u%re au fost concepute astfel &nc%t s acopere o parte din criteriile de performan' ale competen'elor sta*ilite &n +tandardul de "regtire "rofesional i anume B cele corespun#toare competen'elor 4)3) i 4)6) "entru competen'a 4)3) se vor ela*ora fie de lucru cu +50 specifice calificrii elevilor clasei) 0u fost &ntocmite fie de evaluare care s ating competen'ele vi#ate dup parcurgerea con'inuturilor aferente acestora, astfel! Competen% 0.1. Identific% e-emente de %utom%ti@%re 5sisteme de reg-%re %utom%t&6. #< 1 B 3) Identificarea elementelor din sc2ema func'ional a unui sistem) 6) ,n modelul structural al unui sistem de reglare automat 7+508 6)3) Identificarea elementelor sc2emei 6)6) "re#entarea pe scurt a rolului func'ional al elementelor componente ale sc2emei 6)3) Identificarea mrimilor care intervin &n func'ionarea sistemului) #< 2 B Identificarea semnallor utili#ate &n sistemele de reglare automat Competen% 0.2. ;erific% function%re% inst%-%tiei de semn%-i@%re si %!erti@%re 5funcion%re% componente-or sisteme-or de reg-%re %utom%t&6 #< " B 3 a8 Traductoare re#istive de deplasare( 3 *8 Traductoare inductive de deplasare( 3 c8 Traductoare capacitive de deplasare) #< ' B Traductoare de nivel #< ( B Traductoare de for' #< + B Traductoare de presiune #< . B Traductoare de de*it #< 0 B Traductoare de temperatur #=! 1 B evaluarea competen'elor vi#ate B Traductoare electrice #=! 2 B evaluarea competen'elor vi#ate 7evaluare sumativa8 B +isteme de reglare automat) Identific su*ansam*lurilor constructive ale sistemelor de reglare automat( +pecific mrimile fi#ice care apar &ntr-un +50( E$plic func'ionarea unui +50 pe *a#a sc2emei date)

16

#IE T=OR=TICA 1 5#T16 Tem%/ Sisteme de reg-%re %utom%t&

+c2ema unui sistem i a unui sistem de automati#are sunt pre#entate &n <ig3 i <ig)6) +istemele de reglare automata sunt cele mai utili#ate sisteme de automati#are) +c2ema structurala a unui +50 este pre#entata in <ig) 3) "rin Sistem de Reg-%re Autom%t& 7+508 se &n'elege un sistem reali#at astfel &nc%t &ntre mrimea de ieire i mrimea de intrare se reali#ea# automat, fr interven'ia omului, o rela'ie func'ional care reflect legea de conducere a unui proces) =-ementu- de comp%r%ie 7EC8 are rolul de a compara permanent mrimea de ieire a instala'iei te2nologice cu o mrime de acelai fel cu valoare prescris 7considerat constant8, re#ultatul compara'iei fiind semnalul de eroare F) Regu-%toru- %utom%t 7508 are rolul de a efectua anumite opera'ii asupra mrimii F primit la intrare, respectiv are rolul de a prelucra aceast mrime dup o anumit lege, numit lege de reglare, re#ultatul fiind mrimea Gc aplicat ca mrime de comand elementului de e$ecu'ie) =-ementu- de e4ecuie 7EE8 are rolul de a interveni &n func'ionarea instala'iei te2nologice pentru corectarea parametrilor regla'i conform mrimii de comand transmise de 50) Inst%-%i% te9no-ogic& 7IT8 este &n ca#ul general un sistem supus unor ac'iuni e$terne numite pertur*a'ii i ac'iunii comen#ii generate de 50 a crui mrime de ieire este astfel reglat conform unui program prescris) Tr%ductoru-5=-ementu- de m%sur%6 7Tr- EM8 este instalat pe *ucla de reac'ie negativ 7calea inversa8 are rolul de a transforma mrimea de ieire a IT de regul &ntr-un semnal electric aplicat EC) Clasificarea +50 E$ist mai multe posi*ilit'i de clasificare a +50 &n func'ie de criteriul adoptat) Mai importante sunt urmtoarele! 3) 9up caracterul informa'iei apriorice asupra IT se deose*esc +50 cu informa'ie aprioric complet i +50 cu informa'ie aprioric incomplet) ,n primul ca#, caracteristicile IT sunt practic invaria*ile &n timp, &n al doilea ca# aceste caracteristici se modific 7su* influen'a unor pertur*ri8 &ntr-un mod care nu este dinainte cunoscut) "entru a compensa influen'a unor asemenea modificri asupra performan'elor sistemului se folosesc elemente suplimentare, de adaptare, re#ult%nd sisteme adaptive) 6) 9up dependen'ele B &n regim sta'ionar B dintre mrimile de ieire i de intrare ale elementelor componente se deose*esc +50 liniare 7c%nd dependen'ele sunt liniare8 i +50 neliniare 7c%nd cel pu'in una din dependen'e este neliniar8) 9in punct de vedere matematic sistemele liniare sunt descrise prin ecua'ii liniare, iar cele neliniare prin ecua'ii neliniare) 3) 9up caracterul prelucrrii semnalelor se deose*esc +50 continue 7c%nd toate mrimile care intervin sunt continue &n timp8 i +50 discrete 7c%nd cel pu'in una dintre mrimi are o varia'ie discret &n timp8) 4) 9up aspectul varia'iei &n timp a mrimii de intrare 7i deci i al mrimii de ieire8 se deose*esc trei categorii! sisteme de reglare automat, dac mrimea de intrare este constant( sisteme cu program, dac mrimea de intrare varia# dup un anumit program( sisteme de urmrire, dac mrimea de intrare varia# aleatoriu &n timp) A) 9up numrul de *ucle principale 7de reac'ie8 se deose*esc sisteme cu o *ucl principal i sisteme cu mai multe *ucle principale sau sisteme de comand) H) 9up vite#a de rspuns a IT la un semnal aplicat la intrare se deose*esc +50 pentru procese rapide, c%nd constantele de timp ale IT nu depesc 30 secunde 7ac'ionrile electrice8 i +50 pentru procese lente c%nd IT au constante de timp mai mari i de multe ori au i timp mort) I) 9up caracteristicile construc'iei dispo#itivelor de automati#are se deose*esc +50 unificate 7c%nd toate mrimile care circul sunt unificate, adic au aceeai gam i aceeai natur8 i +50 speciali#ate, c%nd nu se &nt%mpl acest lucru) ?a sistemele unificate, diferite *locuri ale dispo#itivelor de automati#are pot fi conectate &n diferite moduri re#ult%nd astfel o varietate mare de structuri reali#ate cu un numr relativ mic de elemente componente) 4) 9up agentul purttor de semnal se deose*esc sisteme electronice, pneumatice, 2idraulice i mi$te)

11

Tipurile de semnale ce pot fi aplicate +50 sunt pre#entate in <ig) 4 iar in <ig) A sunt pre#entate tipurile de semnale utili#ate in +50)

12

#T 1
#ig. 1 SCJ=MA #UNCAIONA<E A UNUI SIST=M

U/t0

S
S B sistem( U5t6 B mrime de intrare( L5t6 B mrime de ieire)

./t0

Comportarea dinamic a sistemului poate fi definit prin rela'iile! R5U5t6: L5t6: t6 M 2 #ig. 2 MO>=<U< STRUCTURA< A< UNUI SIST=M >= AUTOMATI?AR= ca reuniune a dou pr'i! dispo#itivul de automati#are 79)0)8 i instala'ia te2nologic 7I)T)8

P r D#A# U .r
r B mrimea de referin'( U B mrimea de comand( L B mrimea de ieire( Lr B mrimea de reac'ie invers( 7 B mrimea pertur*atoare)

P I#T# .

#ig. " MO>=<U< STRUCTURA< A< UNUI SIST=M >= R=,<AR= AUTOMATE 5SRA6

E#C# U 3 .r -

R#A# Tr

X1

E#E#

X$

. I#T#

Elementele componente ale sc2emei unui +50! =.C. B element de compara'ie( R.A. B regulator automat( =.=. B element de e$ecu'ie( I.T. B instala'ie te2nologic( Tr - traductor Mrimi care intervin &n sc2ema de elemente a unui +50! U B mrime de intrare a sistemului( N B semnalul de eroare( Lr B mrime de reac'ie( Kc B mrimea de ieire a regulatorului automat( KmB mrime de intrare a instala'iei te2nologice( L B mrime de ieire a sistemului 7a instala'iei te2nologice8( 7 B pertur*ri)

13

#ig. ' TI7URI >= S=MNA<= A7<ICAT= SRA

U/t0 " t
1 pentru t > 0 %6 semn%- tre%pt& unit%r&

! U/t0

u(t) = 0 pentru t 0

6 semn%- r%mp& unit%r&

t pentru t > 0 u(t) =

t !

0 pentru t 0

U/t0

c6 semn%- impu-s unit%r& 7semnal impuls unitar 9irac8

t !

u -5 45 " 4 - T6

d6 semn%- sinusoid%u5t6 M Um%4 sin Ot

5 "5 T t

14

#I,. ( C<ASI#ICAR=A S=MNA<=<OR UTI<I?AT= IN SRA 5dup& A. S@uder6

1)

#IE T=OR=TICA 2 5#T26 Tem%/ Tr%ducto%re


Noiuni gener%-e ,n scopul msurrii mrimilor fi#ice care intervin &ntr-un proces te2nologic, este necesar de o*icei convertirea acestora &n mrimi de alt natur fi#ic pentru a fi introduse cu uurin' &ntr-un circuit de automati#are) Elementul care permite convertirea unei mrimi fi#ice 7de o*icei neelectric8 &ntr-o alt mrime 7de o*icei electric8 dependent de prima, &n scopul introducerii acesteia &ntr-un circuit de automati#are, se numete tr%ductor. ,n structura traductoarelor se &nt%lnesc, &n general, o serie de su*elemente constructive, ca, de e$emplu! convertoare, elemente sensi*ile, adaptoare etc) +tructura general a traductoarelor este foarte diferit de la un tip de traductor la altul, cuprin#%nd unul, dou sau mai multe convertoare conectate &n serie) ,n ma.oritatea ca#urilor, structura general a unui traductor este cea din figura urmtoare!

X&

Ele$e7t )e7)&8&l

Xo

Ada9tor

Xe

Traductor
Mrimea de intrare Gi 7de e$emplu! presiune, nivel, for' etc)8 este convertit de ctre elementul sensi*il &ntr-o mrime intermediar G2 7deplasare liniar sau rotire8, care este transformat &n mrimea de ieire Ge 7tensiune electric, re#isten' electric, inductan', capacitate etc)8, aplicat circuitului de automati#are cu a.utorul unui adaptor) C%r%cteristici-e gener%-e %-e tr%ducto%re-or 9e o*icei, adaptorul cuprinde i sursa de energie care face posi*il convertirea mrimii Go &n mrimea Ge) ?a un traductor, mrimea de intrare Gi i cea de ieire Ge sunt de natur diferit, &ns sunt legate &ntre ele prin rela'ia general de dependen'! Ke M f5Ki6 care poate fi o func'ie liniar sau neliniar, cu varia'ii continue sau discontinue) "e *a#a acestei rela'ii de dependen', se sta*ilesc urmtoarele caracteristici generale vala*ile pentru orice traductor! Natura fi#ic a mrimilor i de ieire de intrare 7presiune, de*it, temperatur, deplasare etc), respectiv re#isten' electric, curent, tensiune etc)8( "uterea consumat la intrare i cea transmis elementului urmtor 7de sarcin8) 9e o*icei, puterea de intrare este relativ mic 7c%'iva Ja'i, miliJa'i sau c2iar mai pu'in8, astfel &nc%t elementul urmtor &n sc2ema de automati#are este aproape totdeauna un amplificator( Caracteristica static a traductorului, care este repre#entarea grafic a rele'iei generale de dependen', este pre#entat &n figura de mai .os!

1*

d0 )e$7al )&7u)o&dal u(t) = Umax sin t


X
e

e max

e min

Xi min Xi
max

X&

Sensi i-it%te% % so-ut& sau p%nt% I%: care este raportul dintre varia'ia mrimii de ieire i a mrimii de intrare! I% M P Ke B P Ki ( 7%nt% medie 5Im6, care se o*'ine ec2ival%nd caracteristica static cu o dreapt av%nd coeficientul ung2iular! Im M tg Q R I%8 >omeniu- de m&sur%re, definit de pragurile superioare de sensi*ilitate Ki m%4 i Ke m%4 i de cele inferioare Ki min i Ke min) Clasificarea i caracteristicile traductoarelor este pre#entat &n #ig.+ si #ig. ., iar caracteristicile traductoarelor parametrice i ale traductoarelor generatoare sunt pre#entate &n #ig. 0, respectiv #ig. 1)

#T 2
#I,.+ C<ASI#ICAR=A TRA>UCTOAR=<OR temperatur de*it presiune nivel umiditate vite# etc) tensiune curent re#isten'

mrimi neelectrice traductoare de mrime mrimi electrice

dup natura mrimii de intrare

traductoare de calitate 7caracteristici ale compo#i'iei corpurilor8 traductoare parametrice 7transform o mrime neelectric &ntr-un parametru de dup natura mrimii de ieire circuit electric8
traductoare generatoare 7transform o mrime neelectric &ntr-o for' electromotoare8

frecven' etc) ga#oanali#oare traductoare de pH spectrografe etc) re#istive inductive capacitive fotoelectrice etc) de induc'ie sincrone pie#oelectrice m&sur%re/ inter!%-utermoelectrice

#ig. . CARACT=RISTICI<= TRA>UCTOAR=<OR

c%r%cteristic% de tr%nsfer/ dependen% dintre m&rime% o inut& -% ie$ire% tr%ductoru-ui $i m&rime% %p-ic%t& -% intr%re% s%

domeniu- de Gn c%re !%ri%@& m&rime% de intr%re $i Gn c%re tr%ductoru- %re preci@i% cerut&

C%r%cteristici-e tr%ducto%re-or
preci@i%/ ero%re% re-%ti!& % tr%ductoru-ui r%pidit%te%/ timpude r&spuns %tr%ductoru-ui finee%/ consumu- de energie %tr%ductoru-ui

sensi i-it%te%/ r%portu- dintre 1+ !%ri%i% m&rimii de ie$ire c%re corespunde unei !%ri%ii % m&rimii de intr%re

#I,. 0 TRA>UCTOAR= 7ARAM=TRIC= M&rimi fi@ice de %@& >ep-%s%re M&rimi fi@ice deri!%te ) dep-%s%re -ini%r&8 ) dep-%s%re ung9iu-%r& ) -ungime 5dimensiuni geometrice68 ) grosime8 ) str%turi de %coperire8 ) ni!e) deform%ie 5indirect for&: presiune s%u cup-u68 ) %-titudine. ) !ite@& -ini%r&8 ) !ite@& ung9iu-%r&8 ) de it. ) efort unit%r8 ) greut%te ) %cce-er%ie 5!i r%ie68 ) cup-u8 ) presiune 5% so-ut&: re-%ti!&: !%cuum: ni!e-: de it68 ) !Fsco@it%te. ) temper%tur& 5 pentru so-ide: f-uide: de supr%f%&68 ) c&-dur& 5f-u4: energie68 ) conducti i-it%te termic&. ) de it de m%s& ) densit%te8 ) componente Gn %mestecuri de g%@e8 ) ioni de 9idrogen Gn so-uii. ) umidit%te8 ) -umino%s&8 ) termic&8 ) nuc-e%r&. =-emente sensi i-e tipice ) re@isti!e8 ) inducti!e8 ) fotoe-ectrice8 ) e-ectrodin%mice 5de inducie: se-sine: inductosine6.

;ite@&

) e-ectrodin%mice 5de inducie68 ) fotoe-ectrice. ) termore@isti!e8 ) termisto%re8 ) re@isti!e8 ) inducti!e8 ) c%p%citi!e8 ) pie@ore@isti!e8 ) m%gnetore@isti!e. ) termore@istene8 ) termisto%re8 ) termocup-uri. ) comp-e4e 5di-%t%reSdep-%s%re6 ) idem c% -% for&8 ) termore@isti!e8 ) e-ectroc9imice8 ) conductometrice. ) fotoe-ectrice8 ) detecto%re Gn infr%ro$u8 ) e-emente sensi i-e %@%te pe ioni@%re.

#or&

Temper%tur& M%s& Concentr%ie

R%di%ie

#ig. 1 TRA>UCTOAR= ,=N=RATOAR=

M&rime fi@ic& de m&sur%t Temper%tur% #-u4 de r%di%ie optic& #or%

=fect uti-i@%t Termoelectricitate "iroelectricitate <oto-emisie Efect fotovoltaic Efect foto-electric "ie#o-electricitate

M&rime de ie$ire Tensiune +arcina Curent Tensiune Tensiune +arcina electric

1,

7resiune Acce-er%ie ;ite@% 7o@iie 5M%gnet6

"ie#o-electricitate "ie#o-electricitate Induc'ie electromagnetic Efect Hall

+arcina electric +arcina electric Tensiune Tensiune

15

#IE T=OR=TICA " 5#T "6 Tem%/ =c9ip%mente de m&sur%re

,n prima fa# de de#voltare a automati#rilor s-au folosit sisteme de msurare speciali#ate, &n sensul c valorile mrimii de msurat se o*'in &ntr-un domeniu de varia'ie ales ar*itrar) 9e e$emplu, pentru un domeniu de msurare al temperaturii cuprins &ntre A00 i 400 0C, semnalul o*'inut la ieirea unui traductor varia# &ntre 0 i 300 m>, sau &ntre 0 i A00m0 etc) "entru a fi adaptate la asemenea domenii de varia'ie, aparatele de msurare B indicatoare, &nregistratoare etc), precum i regulatoarele, tre*uie s func'ione#e pentru aceleai valori limit ale domeniului de msurare) ,n acest ca#, aparatele de msurare i regulatoarele tre*uie s fie reali#ate KspecialL 7speciali#ate8 pentru traductoarele corespun#toare) ,n pre#ent, ma.oritatea sistemelor automate de msurare i control 7precum i cele de reglare8 sunt unificate, &n sensul c domeniul de varia'ie al semnalului din canalul de transmitere este standardi#at 7semnale unificate8) 9e e$emplu, pentru semnale electrice se folosete domeniul de curent iM 6)))30m0 c)c) sau iM 4)))60m0 c)c), iar pentru semnale pneumatice se utili#ea# presiuni unificate pM 0,6))))3 ;gf cm6 7pM 6)))30daN cm68) 9e e$emplu, pentru un domeniu de varia'ie al presiunii msurate de 0-3A atm, traductorul ela*orea# la ieire un curent unificat iM 6)))30m0 c)c) 7respectiv 0 atm MN 6m0 i 3A atm MN 30 m08) 1n asemenea sistem de semnal unificat la care pentru o mrime de intrare nul se o*'ine un curent diferit de #ero se numete semnal unificat Kcu #ero viuL) 5a'iunea de a se folosi un semnal Kcu #ero viuL re#id &n aceea c un K#ero realL poate s &nsemne nu numai o intrare nul, dar i o defectare a sistemului de convertire a mrimii msurate) <olosirea unor traductoare cu semnal de ieire unificat implic i utili#area unor aparate de msurat sau regulatoare av%nd acelai semnal de intrare unificat) 0cest lucru pre#int un avanta. considera*il datorit faptului c numrul tipurilor de aparate de pe panoul central este foarte redus 7aparatur unificat8) ,n acest ca#, aparatura respectiv este mai uor de &nlocuit) "rocesul de unificare a aparaturii de automati#are se e$tinde i la alte semnale ca, de e$emplu, unificarea parametrilor surselor de alimentare 7f M A00 H#, f M 3000H#8 etc), ceea ce implic o structur modular a ec2ipamentelor &n ansam*lul lor)

#IE T=OR=TICA ' 5#T '6 Tem%/ =-emente de e4ecuie 5==6

1. Noiuni gener%-e Elementele de e$ecu'ie sunt componente ale sistemelor automate care primesc la intrare semnale de mic putere de la *locul de conducere i furni#ea# mrimi de ieire, &n marea ma.oritate a ca#urilor, de natur mecanic 7for'e, cupluri8 capa*ile s modifice starea procesului &n conformitate cu algoritmul de conducere sta*ilit) 0v%nd un du*lu rol, informa'ional i de ve2iculare a unor puteri importante, elementele de e$ecu'ie au o structur comple$, repre#ent%nd su*sisteme &n cadrul sistemelor automate) ,n general, elementul de e$ecu'ie este format din dou pr'i distincte! motorul de e$ecu'ie ME 7numit i servomotor8 i organul de e$ecu'ie /E +c2ema *loc a unui EE este pre#entat &n #ig. 12 %. 5ela'ia care se sta*ilete &ntre mrimile m de la ieirea EE 7mrimea de e$ecu'ie8 i c mrimea de intrare a EE 7provenit de la regulator8 definete comportarea EE &n regim sta'ionar) 5aportul dintre aceste mrimi, pentru orice valoare a lui c, ar fi ideal s fie constant, dar intervin &n cursul func'ionrii EE anumi'i factori care influen'ea# mrimea m 7frecri, reac'ii ale mediului am*iant, greut'i neec2ili*rate etc)8) E$ist ca#uri c%nd trecerea de la regulator la EE tre*uie adaptat, folosind un convertor care transform mrimea de comand, de e$emplu din electric &n 2idraulic, dac intrarea &n EE tre*uie s fie 2idraulic, situa'ie pre#entat &n #ig. 12 ) EE poate ac'iona asupra modificrii de energie &n dou moduri! Continuu, dac mrimea m poate lua orice valoare cuprins &ntre dou valori limit( 9iscontinuu, dac mrimea m poate fi modificat numai pentru dou valori limit 7dintre care cea inferioar este &n general #ero8) 9ac interven'ia asupra organului de e$ecu'ie se reali#ea# manual, partea motoare ME nu mai este necesar) 9up natura sursei de energie folosite pentru alimentarea pr'ii motoare ME, EE se pot clasifica &n! Electrice( Hidraulice(

26

"neumatice) Clasificarea EE este pre#entat &n #ig.11.

2. Acion%re% e-ectric& % == 0c'ionarea electric a organelor de e$ecu'ie se reali#ea# cu electromagne'i sau cu motoare electrice de curent continuu sau de curent alternativ) <olosind electromagne'i, se o*'ine o ac'ionare discontinu, *ipo#i'ional, &ntruc%t se pot o*'ine la ieire dou po#i'ii sta'ionare 7&nc2is-desc2is, dreapta-st%nga8( trecerea de la o stare la alta se face &ntr-un timp scurt) ,n multe procese te2nologice cu reglare automat, pentru varia'ia mrimii de ac'ionare 7de e$emplu, pentru reglarea temperaturii, de*itului, presiunii etc)8 tre*uie modificat po#i'ia elementelor de reglare ale organului de e$ecu'ie 7vanelor, supapelor, cursoarelor etc)8, care determin valoarea flu$ului de energie condus spre o*iectul reglrii) 0ceast comand se poate reali#a i cu motoare electrice) "entru organele de e$ecu'ie de putere mic se folosesc &n general motoare *ifa#ate 7asincrone8 cu rotorul &n scurtcircuit, iar pentru organe de e$ecu'ie de puteri mari, motoare trifa#ate cu rotorul &n scurtcircuit) +e construiesc servomotoare asincrone &n urmtoarele variante! cu o singur rota'ie, cu mai multe rota'ii sau cu o curs rectilinie) Cele cu mai multe rota'ii, la care cursa complet a elementului de reglare corespunde cu c%teva rota'ii ale ar*orelui de ieire, se folosesc mai frecvent pentru ac'ionarea ro*inetelor sau a supapelor regulatoare) ?a servomotoarele cu micare rectilinie, ar*orele de ieirte este &nlocuit printr-o ti., a crei curs complet corespunde cu cursa complet a elementului de reglare) "arametrii principali, &n func'ie de care se aleg elementele, sunt! cuplul de rota'ie la ar*orele de ieire sau for'a la dispo#itivul cu curs rectilinie i durata unei rota'ii complete a ar*orelui de ieire sau a unei curse complete a ti.ei) 0c'ionrile electrice cu motoare se &mpart &n dou grupe! Cu vite# constant( Cu vite# varia*il) "entru comanda motoarelor *ifa#ate i trifa#ate asincrone se folosesc *o*ine de reactan' cu satura'ie 7amplificatoare magnetice8) 9in punct de vedere constructiv, partea motoare a EE este construit din dou su*ansam*luri independente! 0mplificatorul de e$ecu'ie( Motorul de e$ecu'ie) ,n ca#ul motoarelor de curent continuu, comanda se poate face &n dou moduri! >ariind curentul de e$cita'ie i men'in%nd constant curentul din indusul motorului( >ariind curentul din indusul motorului i men'in%nd constant curentul de e$cita'ie) ,n general, &n +50 se &ntre*uin'ea# metoda a doua, pentru c pierderile de energie sunt mai mici) 0ceste motoare sunt folosite mai ales &n +50 &n care parametrul legat este tura'ia sau un cuplu) 0vanta.ele utili#rii servomotoarelor de c)c) decurg din cerin'ele de func'ionare ale acestora! "osi*ilitatea de regla. &n limite largi( +ta*ilitate a vite#ei( "utere de comand mic( Cuplu de pornire i vite# de rspuns mare) 9e#avanta.ul folosirii motoarelor de c)c) &l constituie apari'ia sc%nteilor la colector &n timpul comuta'iei, fc%ndu-l nefolosi*il &n medii inflama*ile sau e$plo#ive, precum i producerea de pertur*a'ii radiofonice) ". Acion%re% 9idr%u-ic& % == 0c'ionrile 2idraulice au fost primele mecanisme din te2nica reglrii automate destinate reglrii proceselor, prin de#voltarea sistemelor electrice de reglare, folosirea elementelor 2idraulice a sc#ut datorit nea.unsurilor elementelor 2idraulice 7lipsa posi*ilit'ii de comand la distan', necesitatea etanrii &ngri.ite a corpurilor i conductelor, dependen'a caracteristicilor de varia'iile de temperatur ale mediului am*iant i necesitatea unei surse 2idraulice8) ,n ultimul timp, elementele 2idraulice cunosc o larg rsp%ndire, &ntruc%t pre#int unele avanta.e fa' de cele electrice, de e$emplu! *and mare de trecere 7frecven'e ridicate de lucru8, raport putere ga*arit ma$im, lipsa &n ma.oritatea ca#urilor a unui reductor de ieire i varietatea mare a formelor de micare a a$ului de ieire 7rotativ, oscilant, liniar8) Caracteristicile statice principale ale elementelor de ac'ionare 2idraulice sunt caracteri#ate de vite# i de for' care determin vite#a de ieire i for'a de#voltat de motorul de e$ecu'ie &n func'ie de elementul de comand) <olosind presiuni &nalte se pot comanda EE p%n la 600m, fr pierderi importante de presiune) 9eose*it de eficient este 2idraulica atunci c%nd tre*uie ac'ionate, &n acelai timp, mai multe EE 7de e$emplu! maca#urile folosite &n transporturi etc)8) ,n instala'iile de automati#are se folosesc, &n ma.oritatea ca#urilor, motoare 2idraulice cu piston, care pot fi! Cu micare liniar( Cu micare de rota'ie 7limitat la un ung2i de 340g8)

21

4) Acion%re% pneum%tic& % == Motoarele de e$ecu'ie pneumatice se folosesc foarte mult pentru c pre#int urmtoarele avanta.e! <luidul folosit 7aerul8 nu pre#int pericol de incendiu( 9up utili#are, aerul este evacuat &n atmosfer, nefiind necesare conducte de &ntoarcere ca la cele 2idraulice( "ierderile de aer &n anumite limite, datorate neetaniet'ii, nu produc deran.amente( +unt simple, ro*uste, sigure &n func'ionare i necesit c2eltuieli de &ntre'inere reduse) 9e#avanta.ele acestor motoare sunt urmtoarele! >ite#a de rspuns este mic 7&n medie 3 3 B 3 4 din vite#a de rspuns a motoarelor 2idraulice8( "reci#ia motoarelor pneumatice este redus) +e recomand folosirea servomotoarelor pneumatice &n urmtoarele ca#uri! +ervomotorul are greutate redus( Temperatura mediului am*iant este ridicat i cu varia'ii mari( Mediul am*iant este e$plo#iv( Nu se cere preci#ie mare( Nu se cer vite#e de lucru mari) Motoarele pneumatice pot fi liniare sau rotative) Cele liniare se pot reali#a cu piston sau cu mem*ran)

#T '
#ig. 12 Sc9em% -oc % unui e-ement de e4ecuie == 5%6 $i %d%pt%re% dintre regu-%toru- e-ectric R $i e-ementu- de e4ecuie == prin intermediu- unui con!ertor e-ectro)9idr%u-ic =BJ 5 6

cc

ME
%6

OE

E6H
6

1;

EE

#I,. 11 C<ASI#ICAR=A =<=M=NT=<OR >= =K=CUAI= Motor rot%ti! =-ectric So-enoid Cu mem r%n& 7neum%tic s%u Cu piston Motor Jidr%u-ic de e4ecuie Cu distri uitor Mi4t Reost%t =-ectric Org%n de e4ecuie Nee-ectric Cntrerup&tor Ro inet ;%n&

>e curent %-tern%ti! >e current continuu

Cu 2 fee %cti!e Cu o f%& %cti!&

>e To%s& tensiune >e Gn%-t& tensiune Cu du -& %ciune Cu simp-& %ciune C-%pet& 7-%n& 5f-uture6

22

#IE T=OR=TICA ( 5#T (6 Tem%/ Regu-%to%re %utom%te 5RA6

1.

Noiuni gener%-e Regu-%toru- %utom%t are rolul de a prelucra opera'ional semnalul de eroare F 7o*'inut in urma compara'iei liniar B aditive a mrimii de intrare r i a mrimii de reac'ie Or in elementul de compara'ie8 i de a da la ieire un semnal de comand u pentru elementul de e$ecu'ie)

RA <r

P EE3IT

<

Tr

Informa'iile curente asupra procesului automati#at se o*'in cu a.utorul traductorului de reac'ie Tr i sunt prelucrate de regulatorul automat RA in conformitate cu o anumit lege care definete algoritmul de reglare automat) 0lgoritmii de reglare 5-egi-e de reg-%re6 conven'ionali utili#a'i &n mod curent in reglarea proceselor automati#ate 7te2nologice8 sunt de tip propor'ional B integral B derivativ 57I>6. Implementarea unei anumite legi de reglare se poate reali#a printr-o varietate destul de larg a construc'iei regulatorului, ca regulator electronic, pneumatic, 2idraulic sau mi$t) Cu toate c e$ist o mare varietate de regulatoare, orice regulator va con'ine urmtoarele elemente componente! amplificatorul 5A6: elementul de reac'ie secundar 5=RS6 i elementul de comparare secundar 5=CS6.

ECS

2" A

7rs

ERS

0mplificatorul 708 este elementul de *a#) El amplific mrimea F3 cu un factor P5 deci reali#ea# o rela'ie de tipul u5t6 M IR N15t6 unde P5 repre#int factorul de amplificare al regulatorului) Elementul de reac'ie secundar E5+ primete la intrare mrimea de comand u 7de la ieirea amplificatorului8 i ela*orea# la ieire un semnal $rs denumit mrime de reac'ie secundar) Elementul de comparare secundar 7EC+8 efectuea# continuu compararea valorilor a*aterii F i a lui $rs dupa relatia N15t6 M N5t6 4rs5t6. E5+ este de o*icei un element care determin o dependen' propor'ional &ntre $rs i u) 5egulatorul poate avea o structur mai complicat) 9e e$emplu, la unele regulatoare e$ist mai multe eta.e de amplificare, la altele e$ist mai multe reac'ii secundare necesare o*'inerii unor legi de reglare mai complicate) +tructura regulatoarelor automate) Clocul regulator este alctuit din mai multe pr'i componente interconectate func'ional care permit reali#area at%t a legii de reglare propriu-#ise 7e$primat analitic prin dependen'a dintre mrimea de ieire i mrimea de intrare8, c%t i a unor func'ii au$iliare de indicare, semnali#are a depairii valorii normale pentru anumite mrimi, desaturare, trecere automat B manual) ?egile de reglare clasice 5de tip 7: 7I: 7I>6 se reali#ea# &n cadrul regulatoarelor cu ac'iune continu cu a.utorul circuitelor opera'ionale cu elemente pasive instalate pe calea de reac'ie a unor amplificatoare operationale) "rin alegerea convena*il a rela'iei de corec'ie 7care pre#int o anumit func'ie de transfer HC7s88 se o*'in diferi'i algoritmi de reglare) "entru legile de reglare tipi#ate func'iile de transfer ideale au e$presiile / 5egulator "! H57s8 M P5 5egulator "I! H57s8 M P5 Q73 R 3 TiQ+ 8

23

5egulator "I9! H57s8 M P5 Q73 R 73 TiQ+8 R TdQ+ R SQTd Ti 8 unde P5 repre#int factorul de amplificare, Ti B constanta de timp de integrare, Td B constanta de timp de derivare iar S B factorul de interinfluent) ,n ane$a 6 sunt date sc2emele de cone$iuni ale amplificatoarelor opera'ionale pentru reali#area opera'iilor de *a#! 0mplificator opera'ional neinversor( 0mplificator opera'ional inversor( 0mplificator opera'ional inversor sumator( 0mplificator opera'ional diferen'ial( 0mplificator opera'ional integrator( 0mplificator opera'ional derivativ) 2. C-%sific%re% regu-%to%re-or +e poate face dup mai multe criterii) %6 ,n func'ie de surs% de energie e4terio%r& folosit, acestea se clasific &n! regulatoare directe B atunci c%nd nu este necesar o surs de energie e$terioar, transmiterea semnalului reali#%ndu-se pe seama energiei interne( regulatoare indirecte B c%nd folosesc o surs de energie e$terioar pentru ac'ionarea elementului de e$ecu'ie) 6 9up !ite@% de r&spuns e$ist! regulatoare pentru procese rapide folosite pentru reglarea automat a instala'iilor te2nologice care au constante de timp mici 7mai mici de 30 s8) regulatoare pentru procese lente folosite atunci c%nd constantele de timp ale instala'iei sunt mari 7depesc 30 sec8) c6 ,n func'ie de particularita'ile de constructie i func'ionale avem clasificarile! 9up tipul ac'iunii! regulatoare cu ac'iune continu - sunt cele in care mrimile 7t8 i u7t8 varia#a continuu in timp( dac dependen'a dintre cele dou mrimi este liniar, regulatorul se numete liniar( dac dependen'a dintre cele dou mrimi este neliniar, regulatorul este neliniar( regulatoare cu ac'iune discret sunt cele la care mrimea 7t8 deci i u7t8 repre#int un tren de impulsuri) 9up c%r%cteristici-e constructi!e e$ist! regulatoare unificate utili#ate pentru reglarea a diferi'i parametrii 7temperatur, presiune, etc)8( regulatoare speciali#ate utili#ate numai pentru o anumit mrime) 9up %gentu- purt&tor de semn%- e$ist! regulatoare electronice( regulatoare electromagnetice( regulatoare 2idraulice( regulatoare pneumatice)

24

.. MAT=RIA<= >= R=#=RINTA 7=NTRU =<=;I

2)

#IA >= <UCRU 1 5#<16 Tem%/ C%r%cteri@e%@& sisteme-e de reg-%re %utom%t&


(. I"enti$ic i elementele "in #c)em $uncion l unui #i#tem prezent t m i *o#.

U/t0

./t0

S B U5t6 B L5t6 B 6) +n Mo"elul #tructur l l unui #i#tem "e re,l re utom t -SRA. prezent t n $i,ur "e m i *o# #unt m rc te elementele componente le #i#temului %i mrimile $izice c re intervin n $uncion re #i#temului. /.(. I"enti$ic i elementele #c)emei /./. 0rezent i pe #curt rolul $uncion l l elementelor componente le #c)emei /.1. I"enti$ic i mrimile c re intervin n $uncion re #i#temului.

E#C# U 3 .r 2.1) =.C. B R.A. B =.=. B I.T. B Tr B UB N Lr B Kc B KmB LB 7 -

R#A# Tr

X1

E#E#

X$

. I#T#

2.".

2*

#IA >= <UCRU 2 5#<26 Tem%/ Identific%re% semn%-e-or uti-i@%te Gn SRA


0entru #emn lele prezent te m i *o# i"enti$ic i tipul %i mo"ul "e "e$inire.

U/t0

U/t0 "

t
! !

U/t0

u
t

-5 45 " 4 - T6

5 "5 T t

2+

#IA >= <UCRU " 5#<"6 Tem%/ Tr%ducto%re de dep-%s%re


Cele mai simple i cel mai frecvent utili#ate traductoare de deplasare sunt cele re#istive, cele inductive i cele capacitive) T5091CT/05E 9E 9E"?0+05E 5e#istive transform o deplasare liniar sau ung2iular &ntr-o varia'ie a re#isten'ei unui reostat sau a unui poten'iometru Capacitive transform o deplasare liniar sau ung2iular &ntr-o varia'ie a capacit'ii electrice a unui condensator Inductive transform o deplasare liniar sau ung2iular &ntr-o varia'ie a inductan'ei unui circuit magnetic

varia'iile parametrilor de circuit sunt msurate prin determinarea curentului a*sor*it sau a tensiunii corespun#toare ". %6 Tr%ducto%re re@isti!e de dep-%s%re "rincipiul de func'ionare a traductorului re#istiv de deplasare este ilustrat &n figura de mai .os!
pist de contact! plasat de-a lungul traiectoriei pe care se determin deplasarea

cursor!solidar cu su*ansam*lul mo*il a crui deplasare se msoar &nfurare din conductor de crom 7sau nic2el-cupru ori nic2el-crom-fier, cu re#istivitate mare8 *o*inat spir l%ng spir suport i#olator Traductorul re#istiv de deplasare are urmtoarele caracteristici! diametrul minim al conductorului! 0,0A mm vite#a ma$im a cursorului! 3 m s deplasri msurate! de ordinul centimetrilor numrul ma$im de utili#ri! apro$imativ 30H)
3) Reprezent i o #c)em electric prin c re # ilu#tr i principiul "e $uncion re tr "uctorului "e "epl # re, cuno#c2n" c v ri i "e rezi#ten e#te m#ur t prin c"ere "e ten#iune ntre c ptul A %i cur#or.

5e#isten'a 5 a spirelor dintre captul 0 i cursor este propor'ional cu deplasarea liniar $ i varia# ca &n figura urmtoare! Cursorul poate face contact! 3 B cu o singur spir a &nfurrii 6 B cu dou spire ale &nfurrii

6) 3e le,tur exi#t ntre numrul "e #pire 4 le tr "uctorului %i numrul "e poziii "i#tincte pe c re le po te #e#iz cur#orul n c zul n c re cur#orul $ ce cont ct cu o #in,ur #pir n$%urrii5 ,n ca#ul al doilea 7c%nd cursorul face contact cu dou spire ale &nfurrii8, o spir a traductorului este scurtcircuitat de cursor i re#ult 7NB68 po#i'ii distincte) 1. An liz i principiul "e $uncion re %i preciz i con#ecinele tr "uctorului. 6. 3e #e nt2mpl " c $or "e p# re p#rii in#u$iciente cur#orului pe #pirele

cur#orului pe #pirele tr "uctorului e#te pre m re5

2,

". 6 Tr%ducto%re inducti!e de dep-%s%re "rincipiul de func'ionare a traductorului inductiv de deplasare este ilustrat &n figurile de mai .os! Tr%ductor cu %rm&tur& mo i-& 5pentru dep-%s&ri mici: de ordinu- @ecimi-or de mi-imetru6 armtur mo*il armtur fi$ Tr%ductor cu mie@ mo i5pentru dep-%s&ri m%ri6 *o*in cilindric

solenoid 7alimentat &n c)a)8 mie# magnetic mo*il Componentele mo*ile ale traductoarelor inductive 7armtura i respectiv mie#ul8 sunt solidare cu su*ansam*lul a crui deplasare tre*uie determinat) Modificarea po#i'iei acestora &nseamn B&ntr-un circuit magneticB modificarea inductivit'ii, deci a curentului a*sor*it de solenoid, respectiv de *o*ina cilindric) 9eci, curentul indicat de ampermetru este direct propor'ional cu deplasarea) -" De ce este necesar alimentarea .$.inel$r traduct$rului %n curent alternativ (c"a")/ 0" 1e se %nt'm&l dac %nl$cuim curentul alternativ (c"a") cu curent c$ntinuu (c"c")/ ". c6 Tr%ducto%re c%p%citi!e de dep-%s%re "rincipiul de func'ionare a unui traductor capacitiv de deplasare poate fi &n'eles pornind de la rela'ia de calcul a unui condensator, rela'ie din care re#ult c se deose*esc trei categorii de astfel de traductoare)

d
sau

& 96 & 96

: ; 8 : ; 8 9 9
C=
traductoare cu dielectric varia*il

d
!S d

&

: 96 & 96 : ;

traductoare cu suprafa' varia*il

8 ;

traductoare cu distan' varia*il

1$m&letai s&aiile li.ere din fra,ele urmt$are care descriu &rinci&iul de funci$nare a traduct$arel$r ca&acitive de de&lasare)
a8 1n traductor cu dielectric varia*il are @@@@@@@@@ dintre armturi fi$, iar dielectricul este @@@@@@@@@ put%ndu-se deplasa dup una dintre a$ele /$ sau /O) *8 9ac dielectricul se deplasea# dup a$a /$, capacitatea traductorului este ec2ivalent conectrii &n @@@@@@@@@ a dou condensatoare cu dielectrici diferi'i! unul cu @@@@@@@@@ F0 i cellalt cu @@@@@@@@@ F) c8 9ac dielectricul se deplasea# dup a$a /O, capacitatea traductorului este ec2ivalent conectrii &n @@@@@@@@@ a dou condensatoare cu dielectrici diferi'i! unul cu @@@@@@@@@ F0 i cellalt cu @@@@@@@@@ F) d8 1n traductor cu suprafa' varia*il are @@@@@@@@@ dintre armturi fi$ i @@@@@@@@@ armturilor, de asmenea, fi$) Ceea ce varia# este &ns, @@@@@@@@@ pe care, cele dou armturi se suprapun 7sunt Tdrept &n dreptL8) e8 ?a traductoarele cu distan' varia*il, @@@@@@@@@ dintre armturi varia# cu @@@@@@@@@, iar suprafa'a armturilor i @@@@@@@@@ sunt aceleai)

25

#IA >= <UCRU ' 5#<'6 Tem%/ Tr%ducto%re de ni!eMsurarea nivelului &n recipien'i este foarte important pentru multe procese te2nologice i pentru evaluarea stocurilor e$istente) ,n procesul de msurare a nivelului pot aprea o serie de pro*leme specifice ca, de e$emplu! vase speciale su* presiune sau la temperaturi &nalte, pre#en'a spumei la suprafa'a e$terioar sau a tur*ulen'elor, coro#itatea su*stan'elor folosite etc) 0ceste pro*leme se re#olv prin solu'ii constructive adecvate) Cele mai simple traductoare de nivel se *a#ea# pe for'a ar2imedic! evident, ele pot fi folosite numai &n ca#ul lic2idelor) Tr%ductoru- cu p-utitor

tam*ur! po#i'ia sa relativ d indica'ii despre nivelul lic2idului

contragreutate! ec2ili*rea# micarea plutitorului E plutitor! se afl permanent pe resort! suprafa'a for'a sa elastic i for'a lic2idului ar2imedic sunt ec2ili*rate de greutatea imersorului

Tr%ductoru- cu imersor

8
<e <a E

imersor! par'ial introdus &n lic2id i suspendat de resort, &i modific po#i'ia &n func'ie de nivelul lic2idului

?a utili#area traductorului cu plutitor nu este necesar cunoaterea densit'ii lic2idului) ,n sc2im*, pentru traductorul cu imersor, este necesar s se tie valoarea acestei mrimi),n ca#ul su*stan'elor su* form de pul*ere sau granule, determinarea nivelului are drept scop determinarea masei de su*stan'! pentru aceasta se recurge la c%ntrirea recipientului cu tot con'inutul su) Masa de su*stan' este egal cu diferen'a dintre masa msurat i masa recipientului) Cn c%@u- unor condiii speci%-e 5temper%turi ridic%te: medii corosi!e: pericu-o%se etc.6 m&sur%re% ni!e-u-ui se efectue%@& f&r& % inter!eni %supr% recipientu-ui %dic& f&r& cont%ct %pe-Fnd -% u-tr%sunete s%u microunde. Tr%ductoru- de ni!e- cu microunde "rincipiul de func'ionare este repre#entat &n sc2ema urmtoare! receptor de microunde emi'tor de microunde 0E - anten de emisie E 5 05 - anten de recep'ie

lic2id conductor 7reflect microundele8 sau dielectric 7atenuea# microundele8

Timpul &ntre emisia i recep'ia microundelor, respectiv atenuarea acestora, repre#int o msur a distan'ei p%n la suprafa'a de separare &ntre lic2id i aer) Investi*ai mediul %n care v desfurai activitatea c$tidian, la c$al i acas, &entru a desc$&eri situaii sau instalaii %n care se utili,ea, traduct$are de nivel" 3e $el "e tr "ucto re #unt ce#te 5 0reciz ti in#t l ti #i tipul tr "uctorului.

36

#IA >= <UCRU ( 5#<(6 Tem%/ Tr%ducto%re de for&


"entru msurarea for'ei se pot folosi fie traductoare specifice, fie traductoare de deplasare care captea# for'a i o transform &ntr-o deplasare) Tr%ducto%re-e e-%stice se *a#ea# pe modificarea reversi*il a formei unei structuri de *a# 7*ar, inel8 su* ac'iunea for'ei aplicate! msur%nd lungirea sau contrac'ia structurii respective, se o*'in informa'ii despre mrimea for'ei care a determinat-o)

anul 1856 anul 1920

+n

ce#t

n, 7or"ul 8elvin "e#coperit c, o" t cu mo"i$icrile "e n tur mec nic le unui corp met lic # u #emicon"uctor #upu# unei $ore, re loc %i o mo"i$ic re rezi#tivitii ce#tui 9 e$ectul ten#orezi#tiv.

Se utilize z primele tim!re ten#orezi#tive& un $ir con"uctor n zi,:z , # u o $olie con"ucto re $o rte #u!ire #e "epune pe un #uport izol tor %i #e lipe%te pe pie# #olicit t. Suportul izol tor %i "ezivul pentru lipire #unt m teri le el #tice %i $o rte "ur !ile.
suport i#olator

fir 7folie8 terminal Tim*rele tensometrice se utili#ea# cunosc%ndu-se caracteristica de transfer) "entru un tim*ru metalic, aceast caracteristic se repre#int astfel!

W5

Wl 7<8
TIAAI CE U @ un tim*ru tensometric are re#isten'a nominal &ntre 300 i A00 U i poate msura deforma'ii de c%'iva milimetri p%n la c%'iva centimetriV @ materialele conductoare utili#ate la reali#area tim*relor tensometrice sunt alia.e de nic2el-crom 7nic2rom8, nic2el-crom-cupru-fier 7;arma8, platin-Jolfram, nic2el-cupru 7constantan8V @ tim*rele tensometrice semiconductoare au sensi*ilitatea mult mai mare dec%t cele metalice, &ns sunt neliniare 7dependen'a re#istivitateBfor' nu este o ecua'ie de gradul I8V

3uno#c2n" rel i "intre rezi#ten electric %i rezi#tivit te, re liz i un #curt ;n"rum r "e l !or tor< pentru "etermin re $orei utiliz2n" tim!re ten#ometrice. +n"rum rul v cuprin"e& . #c)em mont *ului "e lucru !. p r tele nece# re c. mo"ul "e lucru.

31

#IA >= <UCRU + 5#<+6 Tem%/ Traduct$are de &resiune


"resiunea repre#int un parametru de *a# pentru ma.oritatea proceselor te2nologice &n care se folosesc fluide) 9eoarece presiunea se definete pe *a#a for'ei, re#ult c metodele de msurare sunt asemntoare cu cele pentru msurarea for'elor) Ceea ce difer este forma elementelor sensi*ile, care pot fi! Mem r%ne Tu uri 7isto%ne cu resort

a) b) c) d)
% plan B gofrat triung2iular c B gofrat sinusoidal d B gofrat trape#oidal

a) b) 1) 2) 3)
% B silfon B tu* Courdon 71 B oval( 2 B eliptic( " B &n 98

TIAAI CE U @ nu numai cuar'ul 7+i/68 are propriet'i pie#oelectrice, ci i turmalina, o$idul de #inc, titanatul de *ariu i alteleV @ cristalele de cuar' sunt folosite la ceasurile electronice de m%n i la ceasurile de preci#ie, a cror eroare &n msurarea timpului este foarte mic, de c%teva #ecimi de secund &ntr-o mie de aniV -" E2&licai &rinci&iul de funci$nare a unei .richete &ie,$electrice sau a unui a&rin,t$r &entru ara*a, .

sf. sec. XIX

<ra'ii Curie descoper fenomenul pie#oelectric! cristalele de cuar' presate pe dou fe'e opuse produc &ntre alte dou fe'e opuse, o tensiune propor'ional cu presiunea e$ercitat)

1ndele sonore sunt caracteri#ate prin presiune i vite#! pentru procesele te2nologice &n care intervin aceste unde, foarte important este presiunea, deoarece vite#a particulelor, fiind foarte mic, este dificil de determinat)

Cum auzim?

;i r%ii-e sonore sunt Vcu-eseW de p%!i-ionu- urec9ii. Unde-e intr& Gn conductu- %uditi! $i %Tung -% timp%n. Acest% Gncepe s& !i re@e $i inform%i% este tr%nsform%t& 5prin componente-e %n%tomice %-e urec9ii6 Gn impu-suri e-ectrice c%re sunt tr%nsmise -% creier.

"utem spune deci, c timpanul este un traductor de presiune 7acustic8 la purttor X 0" 3n fi*ura urmt$are sunt re&re,entate schema de &rinci&iu i c$m&$nentele unui micr$f$n" E2&licai m$dul de funci$nare a acestui micr$f$n" mem*ran! preia presiunea acustic i o transform &ntr-o deplasare care se transmite unui traductor spre traductorul cavitate &nc2is 7capsula electric capilar! prin acesta, cavitatea i e$teriorul microfonului8 comunic pentru a elimina influen'a carcas varia'iilor de presiune ale mediului am*iant 4" Sta.ilii val$area de adevr a urmt$arel$r enunuri, scriind A sau 5, du& ca,, %n faa fiecruia" Dac a&reciai c enunul este fals, %nl$cuii cuv'ntul marcat, astfel %nc't s se $.in un enun adevrat"
66666 Mem!r nele ,o$r te #unt m i "i$icil "e re liz t, " r #unt m i #en#i!ile. ''''' Se po te con#i"er c o mem!r n ,o$r t mpli$ic e$ectul o!inut cu o mem!r n pl n, "e t2te ori, c2te on"uleuri re. ''''' Sil$o nele %i mem!r nele $ c p rte "in cee %i c te,orie "e elemente #en#i!ile.

32

''''' 7 pi#tonul cu re#ort, $or el #tic

ce#tui , ec)ili!re z pre#iune "e m#ur t.

33

#IA >= <UCRU . 5#<.6 Tem%/ Traduct$are de de.it


Msurarea de*itului este o pro*lem legat de curgerea unui fluid( ca fenomen, curgerea este caracteri#at prin vite# &ns, de cele mai multe ori, interesea# de*itul) "re#en'a unui traductor &ntr-un fluid poate influen'a curgerea acestuia) 9e*itul poate fi! volumic Yv M volumul de fluid care trece printr-o sec'iune a conductei de curgere, &n unitatea de timp masic Ym M masa de fluid care trece printr-o sec'iune a conductei de curgere, &n unitatea de timp

Xm M Y . X !

densitatea fluidului
Msurarea de*itului fluidelor se poate reali#a ca urmare a modificrii regimului de curgere prin intermediul unui corp fi#ic sau prin intermediul unor fenomene care sunt influen'ate de curgere) Cel mai simplu traductor de de*it se *a#ea# pe o*serva'ia c un fluid care curge poate pune &n micare de rota'ie un sistem mecanic) 0stfel, e$ist

tr%ducto%re cu cupe curgere% f-uidu-ui tr%ducto%re cu e-ice

tr%ductor e-ectric de tur%ie

m&sur%re% de itu-ui !o-umic

-" Descriei i alte situaii %n care este val$rificat ener*ia mecanic *enerat &rin cur*erea unui fluid" 1n alt traductor de de*it, foarte simplu, se o*'ine prin montarea unei palete pe direc'ia de curgere a fluidului B de itmetru- cu p%-et&. 9atorit curgerii fluidului, asupra paletei ac'ionea# o for' care o rotete &n .urul articula'iei, rotire care este pus &n eviden' printr-un traductor de deplasare ung2iular! cu c%t for'a este mai mare, cu at%t ung2iul Z este mai mare)

,n am*ele ca#uri descrise mai sus este evident c msurarea modific de*itul de curgere a fluidului, iar informa'ia care se o*'ine este &nso'it de erori) [i atunci, cum s-ar putea proceda pentru a evita aceste de#avanta.eV 9e e$emplu, sunt numeroase situa'iile &n care, &n diferite procese te2nologice 7industriale8 se impune msurarea de*itului de ap) "entru aceasta, tre*uie s cunoatem c apele industriale sunt *une conductoare de electricitate! practic, ele sunt un conductor lic2id care curge 7se deplasea#8 cu o anumit vite#) E$ist aadar, dou dintre condi'iile necesare pentru a genera o tensiune electromotoare prin fenomenul de induc'ie)

conductor dep-%s%re cFmp m%gnetic

+ +

-ege% induciei

tensiune e-ectromoto%re proporion%-& cu !ite@% de dep-%s%re

+c2ema de principiu a unui astfel de traductor B numit tr%ductor e-ectrom%gnetic B este urmtoarea!

e-ectrod 5met%-ic6

"
po- m%gnetic 5%- unui e-ectrom%gnet6

tu i@o-%tor 5conduct& de curgere6

Electromagnetul produce un c%mp magnetic de induc'ie C, ale crui linii de c%mp sunt TtiateL de conductorul lic2id format de fluidul care curge cu vite#a v 7orientat perpendicular pe sec'iunea de curgere, dinspre planul desenului8) Tensiunea electromotoare indus este TculeasL de doi electro#i metalici, conecta'i la un voltmetru > a crui indica'ie este propor'ional cu vite#a de curgere, deci cu de*itul fluidului) 0" Anali,ai schema traduct$rului electr$ma*netic i aflai sensul tensiunii electr$m$t$are induse a&lic'nd re*ula m'inii dre&te7 re&re,entai sensul res&ectiv, ls'nd d$ar $ s*eat dintre cele d$u re&re,entate %n dre&tul v$ltmetrului (ter*'nd8$ &e cea nec$res&un,t$are)" TIAAI CE U @ un traductor electromagnetic msoar de*itele fluidelor cu vite#e &ntre 3 i 30 m s, iar eroarea relativ este ma$im 3 \V @ este suficient un timp de ma$im 3 secund pentru a afla de*itul unui fluid, utili#%nd un traductor electromagneticV >ICAIONAR curgere laminar M curgere constant &n timp

34

curgere tur*ulent M curgere varia*il &n timp

3)

#IA >= <UCRU 0 5#<06 Tem%/ Tr%ducto%re de temper%tur&


Msurarea electric a temperaturii pre#int importan' nu numai &n ceea ce privete mrimile termice! ea poate furni#a, indirect, informa'ii i despre de*ite, presiuni .oase, tensiuni, curen'i) 1n traductor de temperatur foarte simplu se reali#ea# pornind de la proprietatea cunoscut a materialelor conductoare de a-i modifica re#istivitatea, i deci i re#isten'a electric, atunci c%nd temperatura lor se modific)

% & %0 '1 + .()*


re#isten'a electric la o temperatur re#isten'a electric la oarecare temperatura de referin' 7de o*icei, 60 ]C8

varia'ia de temperatur coeficient de varia'ie a 7fa' de temperatura de re#isten'ei cu referin'8 temperatura

Msur%nd 7prin metode cunoscute8 re#isten'a electric a unui conductor cu o anumit temperatur, se pot o*'ine informa'ii despre valoarea temperaturii respective) 1n astfel de traductor, numit termore@istor: poate fi reali#at i cu materiale semiconductoare i &n acest ca# se numete termistor. Constructiv, traductoarele re#istive de temperatur se pot reali#a! fie ca o &nfurare, pe un suport i#olant( fie ca o pelicul 7film8 depus pe o plac din aluminiu, o$idat 7tim*re termore#istive8) "entru temperaturi foarte mari 7mii de grade8, msurarea temperaturii se efectuea# prin metode fr contact, adic prin pirometrie 7&n lim*a greac, TpiroL &nseamn foc8) Un pirometru msoar energia termic radiat de un corp care are o anumit temperatur) 0ceast energie, depinde evident, de temperatura corpului respectiv i se propag &n spa'iu su* form de unde electromagnetice) Elementul sensi*il al unui pirometru este o lamp cu filament de Jolfram a crui culoare poate fi modificat prin varierea curentului care trece prin filament Msurarea se face prin compara'ie! pe imaginea suprafe'ei radiante 7care emite energie termic8 se suprapune aceast lamp) "rin reglarea curentului din filament, se modific temperatura acestuia, deci i culoarea sa, p%n c%nd imaginea filamentului dispare) ,n acest moment, temperatura msurat este egal cu temperatura filamentului) 9eci, valoarea curentului prin filament este o msur a temperaturii suprafe'ei radiante)

dac filamentul lmpii este mai &nc2is dec%t suprafa'a radiant, temperatura filamentului este mai mic dec%t temperatura de msurat

+m - +f
creterea curentului prin filament produce &ncl#irea acestuia i treptat, se a.unge la situa'ia c%nd filamentul nu se mai vede pentru c are aceeai culoare ca i suprafa'a radiant

+m & +f
o nou cretere a curentului prin filament produce o &ncl#ire i mai mare, iar filamentul &ncepe s se vad din nou, dar cu o nuan' mai desc2is B c2iar al* B fa' de suprafa'a cald

+m , +f
-" Anali,ai &rinci&iul de msurare a tem&eraturii cu &ir$metrul i &reci,ai ce influen are sensi.ilitatea vi,ual a $&erat$rului asu&ra determinrii" 0" 3n activitatea c$tidian, $amenii utili,ea, frecvent term$metre" Acestea sunt traduct$are neelectrice care transf$rm tem&eratura %ntr8$ de&lasare" 1um se $.ine aceast de&lasare/ TIAAI CE - &n te2nic, msurarea temperaturilor se efectuea# &ntr-o gam larg de valori, de la #ecimi de grad, la #eci de mii de grade, msurtorile curente fiind situate, de regul, &n intervalul I0 @ 4000 PV - traductoarele de temperatur se caracteri#ea#, &n general, printr-un timp de rspuns mare! acest timp este necesar sta*ilirii ec2ili*rului termic &ntre elementul sensi*il al traductorului i corpul a crui temperatur se determinV

3*

#IA >= =;A<UAR= 1 5#=! 16 Tem%/ Traduct$are electrice


I) "entru fiecare dintre enun'urile urmtoare, &ncercui'i litera corespun#toare rspunsului corect 22p
3) ,ntr-un sistem automati#at, rolul traductorului electric este de a! a8 amplifica semnalul msurat *8 transforma semnalul de msurat &n semnal electric c8 msura direct o mrime d8 limita semnalul de msurat) 6) Termistorul este un traductor! a8 de nivel *8 de deplasare c8 de for' d8 de temperatur) 3) 1n e$emplu de traductor de nivel este traductorul! a8 cu mem*ran elastic *8 cu elice c8 cu plutitor d8 re#istiv) 4) 1n traductor de for' este, de e$emplu! a8 tim*rul tensometric *8 pirometrul c8 silfonul d8 electromagnetul) A) 1n traductor este caracteri#at de! a8 preci#ie, fine'e, sensi*ilitate, sta*ilitate *8 fine'e, sensi*ilitate, rapiditate, sta*ilitate c8 rapiditate, fine'e, preci#ie, sensi*ilitate d8 sta*ilitate, preci#ie, sensi*ilitate, rapiditate) II) ,n coloana A sunt enumerate tipuri de traductoare, iar &n coloana 3 sunt enumerate mrimi neelectrice) +crie'i &n dreptul cifrelor din coloana A, litera corespun#toare din coloana 3 pentru a sta*ili asocierile corecte &ntre traductoare i mrimile pentru care se utili#ea#) 1( p A. 3) traductorul cu imersor 6) traductorul cu armtur mo*il 3) pistonul cu resort 3 a) deplasare *) presiune c) nivel d) de*it III. +crie'i &n spa'iul din fa'a fiecrui enun' litera 0, dac aprecia'i c enun'ul este adevrat sau litera <, dac aprecia'i c enun'ul este fals) "2 p ))))))))))) 1n traductor de densitate se poate o*'ine dintr-un traductor cu imersor) )))))) ?a traductorul de nivel cu microunde, acestea sunt reflectate sau atenuate) ))))))))) Tim*rele tensometrice semiconductoare sunt mai pu'in sensi*ile dec%t cele metalice) ))))))))))) 0reometrul este un traductor densitate-tensiune) )))))))))))) <otodioda este un traductor electric de energie radiant) I;) Cunosc%nd rela'ia de calcul a capacit'ii unui condensator plan, capacitive de deplasare) 1p

C=

!S
d

, enumera'i categoriile de traductoare

%legei una dintre aceste categorii 4i e8plicai ; cu a<utorul unei sc$eme ; principiul de funcionare! "= 9

Joc de rol

<iecare elev din grup primete un card pe care se gsete &nscris sim*olul unui element component al

sc2emei unui +50) +ta*ili'i &mpreun tipul instala'iei te2nologice automati#ate i nivelul parametrului reglat, dup care individual sta*ili'i caracteristicile te2nice 7tipul, mrimea sau mrimile de intrare, mrimea de ieire, func'ionarea etc)8 ale elementului care v revine, not%nd datele pe o fi de lucru) 0lctui'i Tlan'ul +50L ae#%ndu-v &n ordinea ocupat de fiecare element &n sc2ema unui +50 i verifica'i modul &n care sistemul poate fi func'ional pe *a#a datelor pre#entate de fiecare dintre voi) Corecta'i eventualele greeli sau lipsuri astfel &nc%t la final sistemul de reglare automat reali#at de voi s fie TcompletL, lan'ul +50 s se &nc2id)

3+

#IA >= =;A<UAR= 2 5#=! 26 7evaluare final8 Tem%/ Sisteme de re*lare aut$mat
I. 7entru fiec%re dintre enunuri-e urm&to%re: Gncercuii -iter% corespun@&to%re r&spunsu-ui corect. 22 p 3) Ce mrime e$ercit influen'e nedorite asupra mrimii de ieire a +50 V a8 Mrimea de intrare ( *8 0*aterea ( c8 "ertur*rile) 6) Ce element component al +50 permite o*'inerea a*aterii V a8 Elementul de compara'ie ( *8 Traductorul ( c8 Elementul de e$ecu'ie) 3) Ce performan' este important &n regim sta'ionar V a8 5apiditatea ( *8 "reci#ia ( c8 +upreregla.ul) 4) <unc'ionarea traductoarelor parametrice inductive se *a#ea# pe ! a8 ?egea induc'iei electromagneticeV *8 >aria'ia reluctan'ei circuitului magneticV c8 Modificarea curentului electric ce str*ate traductorulV A) 1nele tipuri de traductoare se numesc generatoare deoarece ! a8 Necesit o surs de energie &n circuitul de ieire V *8 +unt folosite ca generatoare de energie 7putere8 electric V c8 Mrimea de ieire este un curent sau o tensiune electric V H) "entru msurarea de*itului unui fluid se pot folosi ! a8 Traductoare de nivel V *8 Traductoare termore#istive V c8 Traductoare capacitive V I) <unc'ia elementului de e$ecu'ie este aceea de ! a8 0 e$ecuta comen#ile primite de la instala'ia te2nologic V *8 0 modifica valoarea parametrilor din proces V c8 0 transforma o energie de o anumit form 7de e$emplu electric8 &n alt form de energie 7de e$emplu 2idraulic8 V 4) Motorul de e$ecu'ie repre#int ! a8 parte constructiv a elementului de e$ecu'ie V *8 parte constructiv a instala'iei te2nologice V c8 1n organ de e$ecu'ie &n care s-a adugat un element de e$ecu'ie V S) Care din urmtoarele motoare de e$ecu'ie se folosesc &n medii e$plo#ive V a8 Motor electric de current continuu( *8 Motor pneumatic( c8 Motor 2idraulic) 30) Care dintre motoarele de e$ecu'ie pot transmite cupluri 7for'e8 mari V a8 Electrice ( *8 "neumatice ( c8 Hidraulice) 33) +istemele de msurare automat se folosesc pentru ! a8 informarea calitativ asupra parametrilor din proces V *8 informarea cantitativ asupra parametrilor din processV c8 semnali#area func'ionrii instala'iilor te2nologiceV 36) 1n sistem de control automat poate fi reali#at cu a.utorul unui! a8 0mpermetruV *8 ManometruV c8 5eleu) 33) "rintre func'iile au$iliare ale aparatelor &nregistratoare e$ist i aceea de! a8 Trasare a mrimilor msurate pe o *and de 2%rtieV *8 Calculare a sumei, diferen'ei sau a raportului unor mrimiV c8 +emnali#are a ieirii din limite a mrimilor msurateV 34) Care este semnalul unificat la regulatoarele automate pneumaticeV a8 0,6@3 *ari( *8 0,A@ 6,A *ari( c8 0,I@ 3,A *ari) 3A) ?a ce tip de regulatoare liniare intervin trei componente &n legea de reglareV

3,

a8 "I ( *8 "I9( c8 "9) 3H) ?a care tip de regulatoare neliniare intervine #ona de insensi*ilitateV a8 ?a regulatoarele *ipo#i'ionale cu caracteristic ideal de releu( *8 ?a regulatoarele *ipo#i'ionale cu caracteristic de releu cu 2istere#is( c8 ?a regulatoarele tripo#i'ionale) 3I) Ce lege de reglare poate fi o*'inut cu regulatoare electronice care con'in numai re#isten'e &n circuitele de intrare i reac'ie V a8 "ropor'ional-integral ( *8 Integral ( c8 "ropor'ional) 34) Cum se reali#ea# integrarea pe cale numericV a8 "rin intermediul unei sume( *8 "rin intermediul unor diferen'e( c8 "rin calculul unor valori medii) 3S) Cum se o*'ine derivarea pe cale numericV a8 "rin intermediul unei sume( *8 "rin intermediul unei diferen'e( c8 "rin calculul unor valori medii) 60) ,n componen'a cror elemente intervin capacit'ile pneumaticeV a8 0mplificatoare( *8 Elemente de corec'ie( c8 Elemente de compara'ie) II. Scriei Gn sp%iu- din f%% fiec&rui enun -iter% A: d%c& %preci%i c& enunu- este %de!&r%t s%u -iter% #: d%c& %preci%i c& enunu- este f%-s. 22 p @)) "rin +istem de reglare automat se &n'elege un sistem reali#at astfel &nc%t &ntre mrimea de ieire i mrimea de intrare se reali#ea# automat, fr interven'ia omului, o rela'ie func'ional care reflect legea de conducere a unui proces) @)) Traductorul este instalat pe *ucla de reac'ie negativ are rolul de a transforma mrimea de intrare a IT de regul &ntr-un semnal electric aplicat EC) @)) 9up caracterul prelucrrii semnalelor se deose*esc +50 continue 7c%nd toate mrimile care intervin sunt discrete &n timp8 i +50 discrete 7c%nd cel pu'in una dintre mrimi are o varia'ie continu &n timp8) @)) 5ela'ia I% M P Ke B P Ki repre#int +ensi*ilitatea a*solut sau panta traductorului) @)) "entru semnale unificate electrice se folosete domeniul de curent i M 6)))300 c)c) sau iM4)))600 c)c), iar pentru semnale unificate pneumatice se utili#ea# presiuni unificate p M 0,6))))3 ;gf cm6 7p M 6)))30daN cm68) @)) ,n general, elementul de e$ecu'ie este format din dou pr'i distincte ! motorul de e$ecu'ie 7numit i servomotor8 i organul de e$ecu'ie) @)) ?egile de reglare clasice 7de tip ", "I, "I98 se reali#ea# &n cadrul regulatoarelor cu ac'iune continu cu a.utorul circuitelor opera'ionale cu elemente pasive instalate pe calea de reac'ie a unor amplificatoare operationale) @)) 9up vite#a de rspuns e$ist regulatoare liniare i regulatoare neliniare) @)) 9up agentul purttor de semnal e$ist! regulatoare electronice, regulatoare magnetice, regulatoare 2idraulice, regulatoare pneumatice i regulatoare mecanice @)) Elementul component central al unui regulator numeric este microprocesorul)

38 68 38 48 A8 H8 I8 48 S8 308

III. Cn figur% de m%i Tos este repre@ent%t& reg-%re% tur%iei $i % curentu-ui motoru-ui M de curent continuu) Elementele sc2emei sunt ! ECn - element de compara'ie al tura'iei ( ECi B element de compara'ie al curentului ( Trn B traductorul de tura'ie reali#at cu generatorul ta2ometric ET ( Tri B traductorul de curent ( 50n B regulatorul automat al tura'iei ( 50i B regulatorul automat al curentului) Sc9em% de reg-%re se nume$te schem de re*lare %n cascad" "2 p 16 "reci#a'i numrul *uclelor de reac'ie din sc2em i elementele care intr &n alctuirea lor) Ce repre#int elemental notat EEV 7 36 p8

35

26 Ce repre#int pentru regulatorul de curent mrimea de ieire a regulatorului de tura'ie V 74p8 "6 E$plica'i pe scurt func'ionarea acestei sc2eme, preci#&nd mrimile care intervin) 7 30 p 8 '6 Ce avanta. crede'i c are aceast sc2em &n compara'ie cu sc2ema fr *ucl interioar) 7Hp8

in

EC7 RA7

EC& RA&

ii
Tr&

EE M

Ie: > 1t#

MA GT

=
Tr7

46

0. S2<UAII <A SARCINI<= >= <UCRU


#i$% de -ucru 1 Conform <T3, #i$% de -ucru 2 Conform <T6) #i$% de -ucru "% 3) +c2ema electric ec2ivalent traductorului re#istiv de deplasare este!

6) +unt egale 3) Nu TsimteL deplasarea) 4) 0pare frecarea i u#ura mai mare, traductorul func'ionea# incorect i are erori mari) #i$% de -ucru " 3) 9eoarece inductivitatea este o mrime caracteristic *o*inelor numai &n c)a) 6) ,n c)c), o *o*in este caracteri#at de re#isten'a electric i aceasta nu depinde de po#i'ia mie#ului magnetic) 9eci, traductorul nu ar fi influen'at &n nici un fel de deplasarea componentelor mo*ile 7mie#, armtur8) #i$% de -ucru "c a) distan'a( mo*il *) paralel( permitivitate 7a*solut8( permitivitate 7a*solut8 c) serie( permitivitate 7a*solut8( permitivitate 7a*solut8 d) distan'a( suprafa'a( suprafa'a e) distan'a( deplasarea( dielectricul

41

#i$% de -ucru ( +c2ema monta.ului de lucru

0parate necesare! o2mmetru serie 7sau multimetru8 Modul de lucru! se reglea# o2mmetrul 7indica'ia pentru 5$ M 0 i pentru 5$ M ^8 se msoar re#isten'a nominal a tim*rului tensometric 7&nainte de aplicarea for'ei8 5 n M @@) U se msoar re#isten'a tim*rului tensometric &n timp ce for'a < este aplicat piesei 5 3 M @@) U se determin W5 M 53 B 5n M @@)) U utili#%nd caracteristica de transfer a tim*rului tensometric utili#at, se determin for'a aplicat piesei 7for' propor'ional cu deforma'ia W 8 #i$% de -ucru + 3) 0( 0( < 7Tmem*raneleL se &nlocuiete cu Ttu*urileL( 08 #i$% de -ucru . 3) ?a 2idrocentrale, la morile de ap, la deplasarea vapoarelor) 6) +ensul t)e)m) induse este &n .os) #i$% de -ucru 0 3) /c2iul uman este surs de erori su*iective! operatorii diferi'i percep diferit momentul dispari'iei filamentului) 6) "rin dilatare liniar a corpului termometric 7alcool, mercur etc)8) #i$% de e!%-u%re #=! 1 I) 3 B *( 6 B d( 3 B c( 4 B a( A B c( II) 3 B c( 6 B a( 3 B *( III) 0( 0( <, <( 0 I>) traductoare cu suprafa' varia*il, traductoare cu distan' varia*il, traductoare cu dielectric varia*il #i$% de e!%-u%re #=! 2 5e!%-u%re fin%-&6

"?1 ?a 4?8 -?8 B-1


II. 3) 3 B c ( II. 6) 3 B e ( III. 3 B 0( 6Ba( 6Ba( 3 B *) 3 B *)

=?1 @?8 ,?a A?8 "! - 1

"" ? 8 " ?1 "4 ? 1 "- ? a "B - 8

"= ? 1 "@ ? 1 ", ? a "A ? 8 !-8

6 B <( 3 B <( 4 B 0(

A B <( H B 0(

I B 0(

4 B <( S B <( 30 B 0(

I;. 3) ,n sc2em sunt dou *ucle de reac'ie! una interioar, con'in%nd elementul de compara'ie ECi, regulatorul automat 50i, elementul e$ecu'ie EE, motorul M i, traductorul de curent Tri, i a doua e$terioar, inclu#%nd elemental de compara'ie ECn, regulatorul automat 50n, &ntreaga *ucl interioar, motorul M i traductorul de tura'ie Trn reali#at prin intermediul generatorului tac2ometric ET) 6) Mrimea de comand de la ieirea regulatorului de tura'ie devine mrime de intrare a *uclei interioare, fiind aplicat elementului de compara'ie ECi) 3) "rin folosirea acestei sc2eme se asigur men'inerea tura'iei n la o valoare prescris prin mrimea de intrare i n a *uclei de reglare a tura'iei, precum i men'inerea valorii curentului principal la valoarea corespun#toare mrimii de intrare ii 7a *uclei interioare8, egal cu mrimea de comand cn de la intrarea regulatorului de tura'ie 50n) 4) 0vanta.ul acestei sc2eme const &n faptul c se asigur reglarea i limitarea a*aterilor at%t ale tura'iei, c%t i ale curentului i influen'a anumitor pertur*a'ii care ac'ionea# asupra motorului este eliminat mai rapid 7prin ac'iunea *uclei interioare8

42

A# SUGESTII METODOLOGICE

COM7=T=NAA 0.1/ Identifica elemente de automati#are 7sisteme de reglare automat8 ,n fiele de lucru <?3, <?6, sunt propuse e$erci'ii care cer elevilor s repre#inte sc2ema de principiu a unui sistem de reglare automat, s indice mrimile care intervin &n sc de principiu a unui sistem de reglare automat i s anali#e#e rolul func'ional al componentelor sistemului de reglare automat) 0ceste fie au fost concepute pentru evaluarea cunotin'elor do*%ndite pe *a#a e$plica'iilor si a fiselor <T3 la <T4 ) Competen% 0. 2/ >erifica functionarea instalatiei de semnali#are si averti#are 7func'ionarea componentelor sistemelor de reglare automat8) ,n fiele de lucru <?3 la <?4 sunt date sumare e$plica'ii referitoare la diferitele tipuri de traductoare folosite &n +50 i e$erci'ii simple care urmresc identificarea traductoarelor, a modului de reali#are i func'ionare ale acestora precum i a mrimilor lor caracteristice) E$erci'iile sunt uor de aplicat i de re#olvat, &n func'ie de nivelul clasei i de apropierea speciali#rii elevilor de domeniul automati#rilor, aceste e$erci'ii pot fi completate cu unele cu un nivel mai ridicat dar care s asigure do*%ndirea competen'elor &mpuse prin ++"-uri) ,n fia de evaluare <Ev 6 este pre#entat un test complet de evaluare a competen'elor 4)3 i 4)6) +e recomand ca pentru evaluarea competen'ei 4)3) Reg-e%@% %p%r%te din inst%-%ti% de %utom%ti@%re 5sisteme-or de %utom%ti@%re specifice domeniu-ui6 specifice domeniului s se foloseasc metoda proctice instruire practica) ?a re#olvarea e$erci'iilor propuse se folosesc informa'iile din fie le de lucru, din fiele teoretice, ane$e, manuale, cataloage, pliante, prospecte cu aparate electrice i se pot apela site-urile!

JJJ)ccir)ro JJJ)acero)ro JJJ)universulenergiei)educatia)ro JJJ)fland)ro JJJ)amco-otopeni)ro JJJ)actrus)ro *i*lioteca cursuri electro JJJ)eei)ro automat JJJ)sOcomelco)ro

43

12.
0limpie, I), QQQ QQQ QQQ QQQ - M#ur re electric

3I3<IO,RA#I=

mrimilor neelectrice, Editura de >est, Timioara, 3SSH

Q Q Q B Dicion r. Invent tori %i invenii) Editura Te2nic, Cucreti, 6003 - Evolui te)nolo,i ) Editua 0_uila `S3, /radea, 6003 - Colec'ia revistei =tiin pentru toi - Enciclope"i te)nic ilu#tr t, Editura Teora, Cucureti, 3SSS - =tiin zi. Do# rele cuno %terii, Editura Egmont, Cucureti, 6000

QQQ B Cataloage de produse, pliante, prospecte, fie te2nice) QQQ B Dicion r 0olite)nic, Editura Te2nic, Cucureti, 3SHI( QQQ B Dicion r cronolo,ic l %tiinei %i te)nicii univer# le, Editura [tiin'ific i Enciclopedic, Cucureti, 3SIS( Cloiu, T), )a) - Elemente "e com n" %i control pentru cionri %i SRA, m nu l pentru cl #ele >I: %i >II: , liceu te)nolo,ic, #peci liz re electrote)nic, Editura Econimic "reuniversitaria, Cucureti, 6006 Cic2ir, N) i colectiv B M %ini, p r te, cionri %i utom tizri, m nu l pentru cl # >I9 %i in"u#tri le %i %coli pro$e#ion le, Editura 9idactic i "edagogic, Cucureti, 3SS3( >II9 licee

Creitsameter, <), )a) B O"i#ee pro,re#ului n (?@@ "e ntre!ri %i r#pun#uri "e cultur ,ener l , Editura Niculescu, Cucureti, 6003 <ransua, 0l), Cnescu, +) B Electrote)nic %i electronic, m nu l pentru licee "e #peci lit te , Editura 9idactic i "edagogic, Cucureti, 3SI6( Mare, <l), Cloiu, T), <etecu, Er), Enac2e, +), <ederenciuc, 9) B Elemente "e com n" %i control pentru cionri %i #i#teme "e re,l re utom t, m nu l pentru cl #ele >I: %i >II: , Editura Economic, Cucureti, 6006( Mare, <l), )a) - Solicitri %i m#urri te)nice. 7 !or tor te)nolo,ic. Auxili r curricul r pentru cl # te)nolo,ic 9 pro$il te)nic, Editura Econimic "reuniversitaria, Cucureti, 6003 >: , liceu

Mi2oc, 9), +imulescu, 9), "opa, 0), B 0parate electrice i automati#ri, Editura 9idactic i "edagogic, 3S46( Mirescu, +)C), )a) B 7 !or tor te)nolo,ic. 7ucrri "e l !or tor %i $i%e "e lucru , >ol) I i II) Editura Economic "reuniversitaria, Cucureti, 6004

44

11.

AN=K=

4)

S-ar putea să vă placă și