Sunteți pe pagina 1din 2

 Din ascultare se naşte smerenia, din smerenie discernământul, din discernământ

străvederea, iar din aceasta înainte vederea.

 Liniştea este neîntreruptă închinare lui Dumnezeu şi statornicie în faţa Lui.

 Rugăciunea este, după fiinţa ei, apropierea şi unirea omului cu Dumnezeu; iar după
lucrare, rugăciunea este puterea susţinătoare a lumii, împăcarea cu Dumnezeu.

 Creştin este cel ce Îl imită pe Hristos: în cuvinte, în fapte, în gândire.

 Când dispare speranţa, dispare şi iubirea.

 Cel ce speră este bogat cu mult înainte de a se îmbogăţi.

 Trei gropi ne deschid diavolii: întâi, ne opresc de la facerile de bine, apoi, dacă nu
reuşesc, caută să ne determine să facem binele fără Dumnezeu, iar, dacă nici aşa nu pot,
ne laudă pentru binele făcut pentru a ne mândri.

 Aducerea aminte de moarte este o moarte de fiecare zi.

 Ascultarea este mormânt al voinţei şi înviere a smereniei.

 Dumnezeu nu ne porunceşte şi nu doreşte să fim trişti în inima noastră; mai degrabă,


doreşte ca, din iubire pentru El, să avem mereu bucurie în suflet.

 Cine tuturor viselor şi tuturor vedeniilor nu crede, filozof duhovnicesc este.

 Ascultarea înseamnă a nu te mai încrede în tine toată viaţa, indiferent de ce bine ai


săvârşi.

 Înainte de toate să ne mărturisim bunului şi singurului nostru Judecător, iar dacă El


porunceşte, să ne mărturisim şi tuturor. Căci rănile descoperite nu se vor mări, ci se vor
tămădui.

 Să ne temem de Domnul ca de fiare. Căci am văzut oameni care, ducându-se să fure, nu


se temeau de Dumnezeu, dar, auzind lătrat de câini în acel loc, s-au înapoiat îndată; şi
ceea ce n-a făcut frica de Dumnezeu, a făcut frica de fiare.

 Isihastul este cel care aspiră să circumscrie Imaterialul înlăuntrul trupului.

 Cel ce nu se supune cuvântului nu se supune nici lucrului. Căci cel ce e necredincios în


ceea ce e puţin, e necredincios şi în ceea ce este mult.

 Mâniosul este un epileptic sufletesc.

1
 Frica de moarte este o însuşire a firii, intrată în ea prin neascultare. Iar tremurarea în faţa
morţii este semnul păcatelor nepocăite.

 Dumnezeu este al tuturor.