Sunteți pe pagina 1din 2

 Vorbirea este instrumentul acestei lumi prezente.

Liniştea este misterul lumii ce va


veni.

 Daca smerenia îl înalţă pe omul simplu şi neînvăţat, atunci gândeşte-te ce mare


cinste îi va aduce omului mare şi respectat.

 Crucea este poarta tainelor.

 Împărăţia minţii presupune răstignirea trupului.

 Nu orice om care petrece în linişte este smerit cugetător, dar orice smerit cugetător
petrece în linişte.

 Fii împăcat cu sufletul tău şi, atunci, cerul şi pământul se vor împăca cu tine.

 Rugăciunea este o bucurie care înalţă mulţumire.

 Fii prieten cu toţi oamenii, dar cu gândul petrece singur!

 Dragostea e din rugăciune.

 Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu.

 Fiţi însetaţi de Hristos şi El vă va împlini cu dragostea Sa.

 Inima cea mai milostivă este aceea care arde pentru toată făptura, pentru oameni,
pentru păsări, pentru demoni şi pentru toată zidirea.

 Harul Duhului nu e primit în trup, ci în inimă, iar lucrarea sa e primită în


mădularele lăuntrice ale sufletului şi e cunoscută prin minte.

 Dracii slavei deşarte, pe cei slabi de minte i-au făcut prooroci, iar cela ce tuturor
visurilor şi vedeniilor nu crede, filosof duhovnicesc este.

 Apropie-te de cei drepţi şi, prin ei, te vei apropia de Dumnezeu.

 Darul iubirii în rugăciune e tăcerea Duhului; într-adevăr, când mintea e unită cu


Dumnezeu, se abţine de la cerere şi de la rugăciune.

 Pacea gândurilor e un semn al nepătimirii sufletului, dulceaţa e un semn al îndurării,


îndurarea e un rod al smereniei; dacă cineva nu coboară din înălţimea înţelegerii
sale, nu se va putea arăta dulce şi blând faţă de cei pe care-i întâlneşte.

 Cel ce se cunoaşte pe sine, cunoaşte totul.

1
 Rugăciunea necontenită stă în aducerea-aminte necontenită de Dumnezeu.
 Dumnezeu este iubirea pe care cerul o coboară pe pământ; iar omul este iubirea care
înalţă pământul la cer.

 Există iubiri ce se sting ca lampa rămasă fără ulei ori ca torenţii ce seacă atunci
când ploaia s-a oprit. Dar dragostea adevarată este asemeni puternicului izvor care
ţâşneşte din pământ; curge mereu, nesfârşit.

 Înaintea Harului păşeşte smerenia.

 Adevărata rugăciune e plinătatea iubirii.

 Scara ce duce în Împărăţie este ascunsă în sufletul tău.

 Unde odrăsleşte smerenia acolo Izvorăşte Slava lui Dumnezeu.

 De voieşti să afli în tine viaţă, ţine în minte credinţa şi smerenia.

 Nimic nu se poate apropia de Dumnezeu dacă nu se va îndepărta de lume.

 Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin
comoditate.

 Micşorează-te în toate înaintea oamenilor şi vei fi înălţat înaintea prinţilor veacului


acestuia.

 Omul smerit are întotdeauna odihnă, fiindcă nimic nu poate să-i tulbure ori să-i
clătească mintea.

 Credinţa în purtarea de grijă a lui Dumnezeu e lumina gândului care se ridică în om


prin har.