Sunteți pe pagina 1din 86

George Oprescu theodore gericault Editura Meridiane

AVC 2012

George Oprescu theodore gericault Ediia a 11-a EDITURA MERIDIANE Bucureti, 1968 AVC 2012

Pe coperta 1 : TH. Gi:RICAULT: Derbyul din Epsom (fragment) Luvru, Paris Diapozi tiv color: Kunstverlag PREISS & Co, lsmaning Pe coperta a IV-a: TH. GERICAULT: a utoportret AVC 2012

PREFA LA EDIIA A DOUA La civa ani dup publicarea n romnette a crii mele despre Geri scrill in franuzqte fi editat la Paris, se simte nevoia unei a doua ediii, cea prec edent .&ind complet epuizat. A zice c acesta este un semn incontestabil bun pentru c ititorul romn. Fenomenul este insi in realitate mai vast, la noi repre zentind mai ales o repercuie a ceva ce constituie un mare inte res univenal. Gericault a deve nit astzi unul din marile exemple ale artei univenale a secolului XIX. Plrerea pe care publicul inte resat de istoria artei io face azi despre rolul acestui artist a cft tigat considerabil in amploare dup anul 1917, cind scriam studiul meu. Opere le lui au circulat. Dqi puin numeroase, din cauza scurtei lui viei, au intrat glor ios in cele mai mari muzee, i nu numai in cele franceze, au fost analizate, judec ate i preuite, nu exclusiv de francezi i de cei care, intr<a mare mlsur, il consi Jer au mai ales din punctul de vedere francez. s.a vizut atunci rolul esenial, pe car e acest tnr artist la avut in arta lumii, tOCI mai cnd era nevoie de o lmurire a apel or: sau admirat, nu numai tablourile sale, devenite mai numeroase prin cele care se adugaser prin noi descoperiri, dar ideile sale despre art, con epia sa despre execu e, care a dat natere la o puternic micare contra academismului, despre litografie i sculptur, tot atit de admirabil reprezentate ca i pictura in opera sa, despre idei le social politice, despre prietenia sa intim cu Delacroix i despre rolul pe care, ceva mai in vint, la avut asupra acestuia, devenit curind cel mai de seam reprezent ant al romantismului. i, din analiz n analiz, din descoperire in descoperire, sa ajun s la concluzia c, fr Gericault, arta secolului al XIXIea ar .6 fost lipsit de una din cele mai puternice fore creatoare i diriguitoare. La a ,easta se aduga regretul de a constata c moartea lu.i a lipsit secolul poate de singurul artist, care ar .6 pu s ordine in acele peri S oade tumultuoase i haotice, pe care lea prezentat uneori s ecolul AVC 2012

trecut fi care au dus, din tendini n tendin, din inovaie n inovaie, din fantezie n fa zie, la situaia de azi a artei, depinznd de un capric:iu sau altul, al unei penona litli interesante desigur, dar foarte amatoare de senzaional, situaie schimbltoare

din an n an, fi deplrtlndlll8e ntrrona de raiune fi realitate. ln ediia n rominqte, d in 1S)61, am inut seama, nu numai de tot ce aplruse mai important despre G&icault fi opera lui, dup apariia volumului meu francez, dar fi, wmlrind vtnzlrile, mai a les pe cele care flcuseri al intre operele sale n CUDOSC:ute muzee universale. Am fkut aceasta cu greutate, liindcl bibliotecile noastre nu se pot ine m curent, d ecit intr10 oarecare misur, cu ceea ce se public n rile vestice ti n America. De la ap ariia primei ediii a traducerii, pe cit am putut snni dau seama, scrieri de analizl importante nau mai aprut. Spun aceasta cu oarecare ndoiall, liindcl situaia m bibli otecile noastre nu ciste cu mult mai bun decit cum era .m 1S)61, dar, din reviate le mari de art, care, de, intl n bibliotecile noastre ti conin dri de seam, noam vhut nimic care al m oblige n chip deosebit, la mari schimbri fi adugiri n telrtul acestei ediii a doua. Sau flcut totui modi licri fi oarecari mici adausuri la textul vechi. Am mrit numrul ilustraiilor cu citeva planfe privind litogralia, fiindc, printre cei care practici aceast art nou la nceputul secolului al XIX,Jea, Gericault este unul dintre cei mai importani fi mai originali, iar planfde lui cu cai 01au fost de ni meni ntrecute. fn chipul acesta, ediia a doua c:oDStituie ntr10 oacecare misuti un text lmbun tlit fa de cel elin ediia ntiia. Ac:ad. G. OPRESCU ' AVC 2012

CUVINT INAINTE Am publicat monografia despre Gericault in 1927, intr-o editura d in Paris, care acum nu mai etiltl, la Renaiaance du Uvre. LUCI'IIRUl la ea vreo doi ani, poate mai mult, ca slmi string matei rialul documentar fi si analize% op erele acestui pictor, in muzeele pe unde se glaeau la acea epoc:l ti in coleqiil e de desene ti de litografii, activitatea lui Gericault intinzindu intr-o largi m isurl ti asupra acestor genuri. Aceasta inaemneazl ci d mi preocupase cam din 19 :14 Ce mi atrigea la aceat pictor, despre rolul c:lruia se sc:riaese puin ti al cl rui nume aproape nu se mai pronunal Vizitasem Luvrul, de c:ite ori o imprejurare sau alta mi silea si merg la Paris, c:eea ce se intimpla aproape lunar. Locuiam atund in Geneva. Deseori mi gseam in faa operei capitale a lui Gen. cault, Pluta M J uui, pinzl imend care mi oprise in loc nu numai prin proporiile ei, dar fi, mai a lea, prin pasiunea ti vigoarea c:u care era pietati, c:u acele cunOfline suverane despre trupul OIDel nesc:, gol sau imbrlc:at, de care pictorul dase dovadl in z ecile de figuri de mlrime naturali, rlspindite in compoziie, precum, fi printrun d etaliu cu totul nou ti neprevlzut; piramida de oameni ngrozii de apropierea morii, care, prin semnale disperate, cauti si atragi uupra lor atenia unui eventual vapo r salvator, se ter. mini fi se inc:oroneazl oarecum, cu un negru. El eate c:d ca re, suit pe un butoi, agitl in vint stofa de chemare in ajutor. Ac:eat rol insem na, din partea autorului operei, o simpatie deosebitl pentru negri, dispreuii atun ci chiar ti in Frana, un fel de rec:ompensl simbolic:i ce li se acorda pentru ned reptlile suferite. Ac:eat rar ti admirabil sentiment de umanitate numi era indifer ent. Tot la Luvru se glseau doui tablouri militare. Unul reprezenta un c:uil ras ier rlnit, altul un o6er de vinltori comandind. Cercetind de aproape, am desc:ope rit ci soldatul inea o parte importanti in opera artistului, ca ti oamenii tineri , din popor, care triiesc: pe lingi animale, le conduc:, le ecluc:i, le stipines c:. larlfi un detaliu c:urial ti atrigitor pentru mine: tinirul ac:eata apartini nd unei familii c:u stare, elegant, fru11101 ca o statui antici, c:um spuneau de spre el unii contemporani, DU numai c:l DU dispreuia, dar c:luta soc:ietatea tine rilor din popor, se ntrecea c:u ei in exerciii 6zic:e, se simea 7 aproape de ei. Ia r daci blrbatul sub haina militari il inteftla, AVC 2012

Qricault este departe de a fi un admiratot' al rizboiului; l 1ma gina mai degrabl

sub aspectul lui destructiv ti tragic:: c:uirasierul, un tinlr superb c:a lnfipre, e reprezentat trist ti rnit, iar intr-o litografie c:elebr, doi grenadieri, abtui, nenorocii, se intot'c: aproape tirindwse, invlnfi, din Rusia. E adevrat, artistul face parte dintrun cerc: in c:are, sub domnia degradant pentru Frana a lui Ludovic: al XVIIllea, Napoleon este admirat ti comptimit, in insula unde este exilat, dar aceasta se ndmpla pentru c:i, pentru tineretul entuziast ti liber cugetitor fi pe ntru muli intelectuali, impratul nu putea fi separat de revo luia francezi. Chiar Pl uta Mduui a fost socotiti de toi cei care se interesau de eveniment ca un atac n c ontra regimului de atunci. Toate aceste nsuflri mi lau fcut deosebit de simpatic ti de inte resant c:a om. Ca artist el nu mi atrgea mai puin. De o solid educaie clasic :i, cunoscndwti in mod desivqit mqtqugul, el i cauti inspiraia n alte subiecte, n alte evenimente dect maqtrii cluic:ismului. n el se aimte puternic suflul romantic, poa te sub i.nlluena lui Gros, pe c:arel admira n chip deosebit, dar mai spon tan, mai f ranc: c:a la acesta. El se cuvine, deci, pus la nceputul acestei mlfciri care are o att de mare importan n evoluia artei europene spre realism ti, n mod cert, el are o mare impor tani pentru nceputul formaiei lui Delacroix. Marele ef al ro mantismului, primele lui opere, adic n prima 'lui faz, din pricina prieteniei c:el lega de G ricau lt, a admiraiei pentru acest tnr, abia cu civa ani mai n vnti, nu sar nelege fr e x a avut norocul ca, dqi bolnav, sti poat ndeplini opera, 110 duc la acele c:ulmi la care a ridicat-o ti carei sint proprii, ceea ce, din nefericire na fost cazul cu G r icault, dar acesta ia adus evidente servicii, ua dat ndrumri, prin exem piui lui, ti sugestii, care nu se pot nega. Aceasta se tie astzi, dar nu se tia cnd am scris car tea. De aceea n ar 6. imposibil ca aceast concepie, lumina in c:are am aezat pe aces t precursor al romantismului, s 6. in8uenat operele ce i sau consacrat mai tirziu, contribuind poate, si pun azi pe ma rele pictor francez la locul ce i se cuvine. E vident, scris n 1917, i publicat n romAnete numai acum, textul a trebuit s sufere une le modificri, ti unele, destul de numeroase, c:ompletiri. Astfel, ca documentare, fa de textul &ancez, el este mult mai bogat, clei aici, n textul romAn, am inut sea m de informaii -din pcate nu absolut toate miau stat la dispoziie -publicate ulterior . Nu ne-am propus insi si restructurim studiul fi considerim c:i el meriti s vadi la noi lumina tiparului, n linii mari ti ca plan, BfB cum a fost conceput ti tra tat n 1917. El aparine timpului, ti trebuie pus in bibliografia de istoria artei, din acea vreme, ca orice oper similari care tia citigat un nume . AUTORUL 8 AVC 2012

1. COPILRIA I ADOLESCENTA JearuLouis,Andre, Theodore Geric:ault era normand, c:a i Poussin printre pictori, Comeille i Flaubert printre literai. s,ar prea c Normandia prezint, la c:ei mai mari dintre fiii ei, dou aspecte diferite c:are se juxtapun i, uneori, se confund: ea este tnflc:rat, preocu' pat de c:eea ce este eroic i mre, dar este i rezo, nabil. Ea este inc:linat spre inc:hipuirile c:ele mai nobile, c:ele m ai entuziaste, dar nu pierde niciodat cu totul bunul sim. Iubete trecutUl i legenda -s nu uitm c: aici se gsise unul din centrele majore ale feudalismului apusean -dar e pasionat legat de adevrurile directe ale unei viei puternice, ale rea litilor zilnic e. Exist oare in geniul su, im.preun cu amintirea visului aventuros al normanzilor de alt, dat i al expediiilor lor marine, un sim practic: i un fel energic i actual de inelege viaa 1 s'ar prea. ln orice c:az, Gericault c:on6nni aceast presw punere. El aparine marii familii a celor c:are,i consacr existena scopului admirabil de a armo niza contrarii. ln viaa i in activitatea sa totul este contrast i opoziie, reBec:tin d contradiciile epocii i societii in c:are tria, dar i pe c:ele ale propriului su sent ment. El e de educaie c:lasic:, dar este i printele romantis' mului, printre primii autori de peisaje realiste, aa cum inelegem astzi acest gen, i, desigur, primul pict or al Orientului, c:are va juca un rol atit de impor, tant in arta francez, Orien tul, nu ineles ca decor ntr'un tablou istoric, c:i c:a subiect de sine stttor, 9 dom eniu nou al artei. Are o via scurt, brusc tiat AVC 2012

de o boal teribil, dar exercit o enorm in8uen asupra picturii secolului alu. Eate ecle ctic tn ce pri vqte gustul, dar, n acelai timp, unul din maetrii cei mai personali a i veacului al XIXlea. Fascinat de tineree i de fori, iubind viaa violent! i plin, el e te continuu preocupat de ideea morii i a decderii fizice. Impulsiv i ndrzne cnd conce este omul cel mai lucid i mai metodic cnd execut. Elegant, d.andy i iubind apziaa b n societate, !i trece timpul printre jochei ii alege adesea subiectele ta bloUrilor n rajduri i cazrmi. Se nate la 26 septembrie 1791, n plin revoluie, din trun tat om d originar din Mortain, br bat de isprav, dar cam simplu, gin care a clocit un vultur, um se va zice de el mai trziu, i dintro mam inteligent, frumoasi sensibil, deschis l ce privete arta i spiritul. ntre tati i .6u na existat niciodat acea cordialitate si ncer, acea nelegere de plin, rezistnd la orice ncercare, care e frecvent n multe fam franceze. Primul nu pricepe mai nimic din geniul celui de.al doilea, din avnturil e sale, din tndoielile sale; t1 iubete, desigur, dar, lipsit de perspi cacitate, i l obosete cu rezistenele, cu prejudecile sale. Batissier 1 i Charles Clement 1 neau in format am nunit asupra tuturor tmprejurrilor privind viaa lui Gericault. Familia pict orului avea o oarecare avere, cttigat in comerul cu tutunul, ducea o existen carei per mitea s primeasc adesea un grup de prieteni. In salonul prinilor pictorului se intil neau avocai i magistrai, un unchi revoluionar, care votase moartea regelui. Era un m ediu burghez cultivat, din care arta i lite ratura nu erau excluse. Fr s tim exact pen tru ce motiv, poate de plcere, familia lui Gericault prsi provincia i se stabili la 1 Louis B.tiuier: Biographie ele Geric:ault. Extras din La Revue du XIX0 siecle,. , Paria, 182.4. Informaiile, numeroase ti autentice, dnt provenite tn mare parte ele la Dedret X Dorcy, unul din amicii cei mai intimi ai pictorUlui. 1 CMrks Cl/rnna : Geric:ault, studiu biogra& ti c:ritic:, c:u un catalog ttiintific: al operei m aestrului, Paris, 1867. Ediia a doua e din 1868 a treia i ultima din 1879. 1 O AVC 2012

Paris. Theodore fu primit intr1un penaion de biei, dar, cam rsfat de familie, !i negli j studiile fi fc:u puine progrese. ln dlox el !i pierdu mama fi intri in liceul Loui s,le,Grand, numit atunci Liceul impe' riall. Nepldndu,i studiile c:lasic:e i citin d puin, i acolo el ls amintirea unui elev mediocru 1. Ceva mai bun la matematici, el ii trecea ins vremea dese nind ac:ene de clrie i observind caii. Acest interes viu pe ntru cal, care a fost intotdeauna una din marile pasiuni ale lui Gericault, ii u mple intreaga copilrie. Cum are un moment liber, el se duc:e intrun grajd vecin, p entru a studia aceste animele uimitoare, carel atrag i'l pasioneaz. Nemulumit de a f i fost in mij locul lor numai in orele pe care le fura studiilor, merge s le mai v ad i seara, la Circul olimpic:. Franconi, ilustrul clre, devine modelul su favorit. Ge ricault se mbrac, umbl ca acesta i, pentru a avea genuru chii curbai, cum ii au cei c are clresc mult, ii aplic noaptea nite aparate, pe care le inventase singur. Vacanele le petrecea cnd la Rouen, cind la Mor tain. Era fericit atunci de a se regsi in mi jlocul na' turii, de ati trece vremea desentnd i, mai ales, de a tri pe cimp, unde erau caii i oamenii care ti in' rijeau. Un potcovar, al crui atelier era in faa case i tamiliei , devine urind prietenul adolescentului. Ttnl rul desenator e la acesta in toate zilele. li place inte riorul de atelier de ar, deschis la toate vinturile , plin de miros de cal fi de copit an, intunecos, dar pe pereii cruia Hacira de pe v atri arunca lumini fan' tastice. li place i gestul sigur i eficace al potcovarw lu i, braele sale proase fi noduroase, innegrite de cir bune ti de fier, capul neeslat, aerul siu de c:ic:lop blind, modul direct i sigur de a prinde animalul ti de a,l face si i se supuni. Geric:ault aduni acolo o bun provizie de amintiri i se famili arizeaz cu for mele i micrile cailor greoi de ari. Schieaz men11 brele lor masive, fe cum ti poart capul, ochiul 1 Ct_ Mauri TOflt'tiiNS: Particularita intima sur la vi e ct l'oeuvft de Gericault cExtru din Buletinul Secietili ele iatorie a Artei frar

u:eze , Paris, 1912, p. J6>. 1 Cf. Thiophik Sill!r W: La Artiat. Fr1111 , z voi. Cra, Parii, 1916 cvol. 1, p. 27). La Liceul imperial Geric:ault en tot mereu 1 l dat afari din clasi AVC 2012

lor nelinift:it, fiorii fi tremurul care le parcurge mutehii, tn momentele de ne rbdare, reB.exele Bcrilor pe trupul lucios. Nimic n'a fost pierdut din scenele la c are artistul a fost atunci martor, fi, in frumoasa serie englezeasc de litogra.6i , multe detalii vor veni de la aceast potcovrie ruanez, tn care adolescentul a trit ceasuri de neuitat. Alteori, clrea el tnsu,i. Cea mai mare plcere a sa era s stpineas c un cal pe care alii il gsiser rebel. Nu,i plceau, ne spune Delacroixl, decit armsar i, fi'i alegea pe cei mai impetuofi. Pen, tru a,i incleca, trebuia s,i ia prin sur prindere: abia rn fa, pornea ca fulgerul. ,. Departe de coal, in aceste vacane, el triete zile delicioase, consacrate in intregime celor dou pasiuni ale sale: desenul ui i calului. Gtig astfel o mare in deminare tn a se servi de creion, in timp ce se d ez voit fizic, ducindu,i viaa in mijlocul naturii. Devine, practicind sporturile, un ul dintre tinerii cei mai bine fcui din vremea sa, semnind, cum mrturisesc Hora ce Ver net i de Dorcy, cu frumosul atlet care, in ta bloul cu cursa de cai berberi, este in mijlocul compo ziiei. Ar .6 totui nedrept a nu vedea in el decit un tinr pasionat de exerciii fizice i doar un desenator de ocazie, notind repede amintirile exercii ului su favorit. Nu! Pentru Gericault desenul este o plcere egal cu cealalt. De timp uriu el simte nevoia de a merge la Luvru, de a privi tablourile i de a se hrni cu viziunea vechilor maetri. Nimic nu poate azi s ne dea o idee asupra bogiei de atunci a acestui mare muzeu. Toate capodoperele produse de artitii din rile pe care le st rbtuse Napoleon ca invingtor, veniser, in urma tratatelor, s se tngr mdeasc in slil riile muzeului parizian. Acesta devenise, nu numai prima colecie de pictur din lum e, ci repertoriul cel mai complet al istoriei pic turii care a existat vreodat. Pr ivirea tinrului Gericault se oprete, uimit, pe multe tablouri. T otu,i, nici unele nu,l mic atit ca pictura lui Rubens. El simte pentru marele Bamand o admi raie naiv i totali, pornit din adincul instinctului, 1 Eug. D lacroiz: Oeuvres Litteraires, ne volume: Essais sur Ies artistes c l bres, Cres, Paris, 1923, p. 231. 12 AVC 2012

il admir &f&dar cu plintatea sentimentului pe care numai su8etul unui adolescent e ste capabil so Incerce. Pasiunea care ti pare c clocotqte tn el tnsUfi, avintul, a rdorile, dragostea pentru o .6in puternic, om sau animal, le regiaete tn pictorul di n Anvers. Ghicqte, poate tnc confuz tn acea vreme, dar cu mai mult claritate mai t irziu, c ei aparin unei familii spirituale mai pline de energie acumulat, mai viole nte, mai dezordonate, preferind avintul tumultuos, expresia brusc a sentimentului , ritmul agitat al unei frumoase viei .fizice, ritmului lini.ftit i panic al unei v iei hur gheze 1. Micarea vertiginoas, culoarea strlucitoare i generoas a Hamandului ti Incint. A.6niti secrete ti imping spre el cu o for irezistibil. Rubens este i va rmtn nc mult vreme pentru Gericault, nu numai una din culmile artei picturale, ci un mo ment unic al acestei arte, fr precedent i fr urmare. ln iulie 18o8, Gericault prsete egiul. Avea 17 ani. Dup apte ani de studii abia ajunsese in clasa a IV a. Vru atunc i s pun de acord preferinele sale intime cu cariera sa, s devin pictor, ca maetrii pe carei admirase cu atita pasiune la Luvru. Tatl su se opuse. Vztndul atit de nenorocit , c renuna la un proiect cu care se mtngiiase de mult vreme, un unchi din partea ma mei sale, Cornel de SainvMartin, sub pretext c are nevoie de el ca sli ajute in af acerile sale, il ia il trimite pe ascuns s deseneze tn atelierul lui Carle V emet. Se cunoate reputaia pe care acest pictor io ctigase pictind cai i subiecte sportive. I fiurise un fel particular de a reprezenta calul, fi, cind din el un animal totde

auna elegant, cu picioa rele .6ne, nervoase, cu un git curbat armonios, cu un cap mic, lunguie, vibrind, in scurt ceea ce se numete un animal de ras. ln atelierul p otcovarului din Rouen i tn pajitile din jurul oraului, Gericault fusese obinuit cu a nimale puternice i vii, nu cu asemenea celui . Totui 1 In realitate, inliuena lui Ru s este mult mai intena. Nu numai atunci, dar multi vreme el lfi va aduce aminte d e ea, chiar atunci cnd este pri.na de dragoatea pentru .6arele ailbatice, .,eentr '! scenele de vtnltoare epice, cum este In frumosul desen din Lopenhaga, cu o v" mitoare de lupi, de aproape i.napirat de Vnitoarea de lei de la 1:\ Munchen <Cf. Kluaiker der Kunst, p. 11 ll. AVC 2012

el preuia pe Carle V emet. Ce putea oare s seduc in acest artist, pe tinrul normand, simitor la forma robust fi muivl Latura dandy 7 Nu credem. Mai degrab interesul deos ebit al lui Vemet ca artist, pentru cal, o oarecare nelegere pentru viaa acestui an imal, pentru insuirile lui strlucitoare i uor per ceptibile. G&icault ghicete in Carle Vemet aceeai pa siune fierbinte carel fcea i pe el s prefere un spectacol ecvestru al tor plceri i inchide ochii asupra insufi, cienelor pictorului. De fapt, el rmne mult v reme credincios leciilor primite la aceast epoc. Prsise de mult pe primul su profesor, doritor de o hran i de un invmint mai substaniale, i el tot mai picta i mai desena f ele elegante, convenionale,_ deprinse n atelierul lui Vernet. Totui, dus de pasiune a sa i de nevoile unui spirit nelinitit i setos de nvtur, Gericault este obligat s r asc imperfeciile lui Carle Vemet. li d seama c meteugul acestui pictor este insuficien , monoton, incapabil de a rezolva vreo problem esen ial a picturii. l1 prsete intro b i i cere s .fie admis in atelierul lui Guerin. AVC 2012

11. ANII DE UCENICIE Este admis n atelierul faimosului pictor de istorie, n 181o. Aducea cu el mari dispoziii naturale, un ochi sigur i care tia s observe, un suBet t nBc rat, un spirit vioi i vesel, i citeva reete picturale, pe care le datora lui Carle V emet: bagaj uurel, i, din anume puncte de vedere, inutil. ln cea de a doua gene raie neoclasic, Guerin i Gros se bucur in acea vreme de o favoare aproape egal. Dei am indoi descindeau din curentul promovat de Louia David, erau intre ei mari difere ne. Diferen de formaie, mai intii, cci Guerin este un elev al lui Regnault i un produs al vechii Academii de art. De aici ii provine, in acelai timp cu dragostea pentru pozele teatrale, gama glbuie a celor mai multe din pinzele sale. Diferen de temper ament, apoi, ceea ce trebuia s aib o inHuen marcat, nu numai in felul lor de a concep e pictura, dar i n felul lor de a o pro pune elevilor. Dei cel mai aproape de natur d intre majoritatea discipolilor lui David, Guenn rmne un nehotrit i un timid in faa re alitii. Spectator asiduu al Comediei Franceze, el vede adesea subiectele teri bile pe care le iubete prin prisma punerii n scen a tragediilor, sub impresia mtii i a gest ului acto rilor. Gros, din contr, iubete viaa in fora i since ritatea ei nemijlocit. .fiecare dat cnd se las dus de instinctul su fr gre, el ne d tablouri mree, ncrca oezie a detaliilor, pe care De lacroix o preuia in el. Dar, mai puin vehement i mai p uin ardent ca Gros, Guenn arc mai mult rb 1 dare, o vedere mai larg, o inelegere mai eplin, AVC 2012

las mai mult libertate elevilor si 1 In posesiunea formulelor i reetelor vechii academ

ii, preocupat in cel mai inalt grad de compoziie, Guerin d tuturor impresia unui p rofesor tnvat fi tndemtnatic. Acestea snt insufirile care impresioneaz i pe Gericault : repu tayia sa. de p dagog cu vederi largi i cea de artist con ttent t culttvat. Pagin i importante din opera lui Guerin vzuser lu. mina ctnd Gericault btu la ua atelierul ui su. O probitate artistic rar, daruri remarcabile de inte ligen i de voin, grija d ace un lucru adevrat, o art de o graie adesea melancolic erau insuiri in contestabile, care i astzi ne izbesc in opera .marelui pictor. Totui, dei dind dreptate acestor m erite, unii istorici iau exprimat indoiala asupra teoriilor sale. Artist merituos, sa spus, dar educator contestabil. Invtura aa se reduce la nite formule i el pledeaz entru o tradiie, care in realitate nu e decit rutin. Nu aceasta era prerea contempo ranilor, cum am v zut. i fr a vorbi de faptul pe care intimplarea sin gur nul poate e ica, pentru c toi efii micrii liberatoare in pictur sint ieii din atelierul lui Gue sintem in msur s cunoatem astzi de aproape ideile marelui pictor in materie de educaie . Posed.m un raport, redactat de el in colaborare cu Gros, in numele Academiei de arte frumoase, asupra lucrri lor trimise, in 1816, de bursierii din Villa Medicis 1. La inceputul acestui raport sint generalitile obinuite asupra armoniei prilor int oper de art, asu pra prilor morale sau. intelectuale, care nu tre buie s fie uitate profitul exclusiv al mecanismu lui artei. S notm c pentru Guerin tehnica este mecanis m pur. D apoi un avertisment inelept, so recunoatem, i care pare o bun precauie in jud carea exceselor trecute i viitoare ale italienismului. Tinerii 1 Cf Mauria To : Eug n e Delacroix devant aes c:ontempo raina, Paria 1886. La pagina 11, Toumeux citeaz u n articol anonim din la Revue des Peintrea , f. Il U8j6>, p. 16o. Pierre G rin, poa te singurul dintre profesorii vremii sale care nu tia Inchis elevii in limita atr imtl a propriei sale individualitli . a Cf.. Hmry Lapauu: Hiatoire de I'Ac:ad&nie de France a Rome, z voi. Pion, Paria, 1914, f. Il, p. nz ti tot capitolul asupra directOf ratului lui G rin. 16 AVC 2012

bursieri i toi artitii care trec munii pentru o cl torie de studii s se pzeasc de a servil maetrii pe care Italia i ofer admiraiei lor. Vine apoi o afir maie care surprin de, dac Guerin ar .6 cu adevrat un pedagog doctrinar, cum se pretinde: nlimea ideilor , nobleea stilului, alegerea formei i toate acele nalte caliti care susin arta n demni atea ei veri tabil nau acces n sufletul nostru dect prin natura lui lor, nu ne farmec ect prin simplitate. Tot ce nu poart n sine accentul sau imaginea adevrului nu este pentru noi dect o minciun obositoare i plicti coas. Sfatul de a urma natura, de a .6 at, de a cuta naturalul n adevr revine tot mereu sub pana raporturilor, ca i reprou dresat tinerilor pictori, care .:nd imit prea mult pe maetri, fr ai da seam de perico de a face tablouri cu tablouri, cnd vor s fie originali cu orice pre. Aceast jus vederilor, acest sens al necesitii studiului, aceste precauiuni clarvztoare ne explic pentru ce Geri cault, ca ati ali tineri pictori, prefer pe Guerin altor maetri contemp orani, ne explic, de asemenea, stima i dragostea pe care i lea purtat toat viaa. Apar iia lui Gencault printre elevii lui Guerin fcu senzaie. Era atunci aa cum sa reprezen tat in portre tul actualmente la Mortain1: tnr, elegant i frumos, cu nfiarea celor ca aparin aazisei lumi bune, cu o fizionomie pe care se citea o mindrie brbteasc. ndemna in cel mai nalt grad la exerciiile trupu lui, el cnta apoi plcut, avea toate daruril e ca s se fac iubit i ca s exercite asupra camarazilor si un adevrat prestigiu. ln plu s, el tia s se poarte ca un adevrat camarad. Niciodat nu i sa putut reproa vreo urm de gelozie sau de invidie fa de tovarii de atelier. Natur forte i generoas, el se druia totul i gsea, pentru ai exprima prietenia, cuvinte fermectoare, pline de dragoste i de incredere. c.Ura altora este o povar pentru cel care e obiectul acestui sentimen t , spune el ntro scrisoare ctre Dorcy, cel mai bun prieten al lui. Nimic nu e mai d ulce dect a te ti iubit de altul 2 1 C(. R.Psenth.l: Gericault, les Matres de l'Art, Paris, 191o, p. 9 17 2 Char/ 1 Cllmmt: op. cit., p. 44. AVC 2012

Pe lng celelate motive de atracie, trebuie adugat o nclinare pronunat spre plcere, c e, desigur, nwi putea strica fa de camarazi tineri. Curind dup sosirea sa, atelieru l liniftit al lui Gu&in ifi schimb aspectul. Guerin il simpatizeaz de la inceput i nu se supr de trengriile lui, ii d seama c noul su elev este dintr'o alt stof decit . Nu incepe s se neliniteasc decit in momentul in care exemplul lui Gericault, cum era de ateptat, este urmat i de cw lali: Pentru ce cutai s,l imitail le spunea el; l voia lui. Este in el stof pentru trei sau patru eictori, ceea ce nu e cazul cu v oi, ceilali 1. In gura unui profesor clarvztor aceast laud in semna mult. Este adevra c, alturi de acest elogiu, biografii lui Gericault nu uit s citeze dojana maestrului cu privire la contrastele de clarobscur, pe care tnrul pictor le afeciona inc de at unci, i o alt vorb a lui, mai puin favorabil, dar deosebit de em nilicativ: Studiil itale academice de nud sea mn cu natura, tot aa cum o cutie de vioar seamn cu o vioar ritabil 1. Vorb mare, n care se simte diferena dintre cele dou temperamente: Guerin ca ut linia i conturul, Gericault volumul. Slab i nehotrt, ns scrupulos, avind supersti re, miului Romei , cea mai nalt distincie ce putea obine un tnr artist ieit din ateli le colii, Guerin face tot ce poate pentru a da discipolilor si o nvtur capabil s'i f e admii la Villa Medicis. Totui, el le las nc destul iniiativ i independen pentru virile sale indulgente, tineii pictori, elevii si -Leon Cognet, Henriquel Dupont, cei doi Scheffer, de Drewc -Dorcy, Delacroix, ceva mai trziu -s pregteasc micarea ca re va elibera pictura de formalismul ela, sic. Gericault aducea cu el nerbdarea i hotrrile sale. ln acest adolescent zburdalnic i independent era t01 tufi, chiar de atunci, o latur rezonabil. Contient de valoarea sa, hotrt, gata s se supun, dac era n sar, unei discipline severe fi s o urmeze, pictorul i d osteneala s mai inmldie ceea c e era nc aspru tn geniul su. E contient de insuficiena culturii sale 1 Ibidem, P ZJ idem, P ZJ. 18 AVC 2012

generale fi de studiile sale mediocre la Liceul imperial i nu poate admite cu nic i un pre s fie condamnat la un fel de inferioritate, insuportabil pentru aspil raiil e sale. lat programul cei 6xase, gsit ntro not scris de mna lui1. S desenez i s rii maetri antici. Lectur i compoziie : anatomie, antichiti, muzic, limba italian. S z cursuri de antichiti. Ianuarie. S merg la maestrul Gu rin pentru a picta dup natur. F ebruarie. S m ocup numai de stilul maetrilor vechi i s fac compoziii, fr s ies din c eusingur . Poate c nu e inutil s ne oprim un moment i s ana lizm acest program. Geri lt e preocupat de anti chitate i gsete necesar si remprospteze noiu nile cptate e o concesie, de altminteri foarte natural i conform spiritului timpului, pe care o face convingerilor profesorului su i un mij loc de a remedia neglijenele nvturii sal Este ns, n acelai timp, o trstur carel leag de coala lui David, i mai ales de Davi limba italian i s citeasc este nc o preocupare de om tnr care face un efort s se co eze. Batissier a ne informeaz asupra lecturilor preferate ale artis tului, cele ma i multe luate din poei, toi de tendine romantice: Schiller, Byron, W alter Scott, s au de la cei la care fantezia inea rolul principal, Milton, T asso. Este aceast al egere un lucru premeditat l V rea el oare s contrabalanseze astfel nota pur acade mic i clasic a profesorului su, ori se las dus de singura plcere a lecturii, fr nici lt preocupare? Un loc nc mai important este acordat muzicii. tim c avea o voce plcut dei timid, ti plcea s se pro duc tn public. De altminteri, cazul unui pictor ama. to r de muzic nu e rar n acea vreme. lngres adora compozitorii secolului al XVIII,lea . Nu pi.Udea nici 1 CMrln CILrMnt: op. cit., p. 19. 1 Eate curial ti instructiv de constatat el aceutl DeYOie de c linguritate,. apare tot timpul ti In jumalul l ui Dei&CIOix. 19 1 r.-;. :B.tUNr: Biographie de G ricault, p. J AVC 2012

o ocazie si aud i o reprezentaie a unei opere de Mozart il transporta in aceeai msur Rafael. Cit despre Delacroix, pe care muzica il inspira la lu cruri mari, cei care lau cunoscut in tineree ne asi guri el ar fi putut deveni un tot atit de mare comp o zitor cit a fost de mare pictor. S studieze maetrii pentru a dobindi stilul, s cu n oascl anatomia, aceast not are o cu totul alt semni ficaie. Gencault eate poate singu rul din generaia sa care s nu se mulumeasc a desena dup model in ghips sau chiar dupl modelul viu, i care s doreasc si dea seama cu cea mai mare preciziune de struc tura i timi a corpului uman. AmauryDuval, in cartea sa despre atelierul lui lngres, vorb ete despre revolta pe care ideea anatomiei o detepta in acest maestru, sentiment c are atingea chiar proporiile unei aversi uni fizice insuportabile 1 Cu totul altul este Gericault. Dorina, destul de legitim la un pictor, de a cunoate prile solide i in vizibile, care se ascund sub forma aparent!, ia, la el, aspectul unei curioziti ca re ar putea plrea maladiv. Ea l nclin spre dedesubturile vieii . Chiar moartea, n ce e ea rigid i sinistru, il atrage, ca o putere de expresie nou. Vom vedea la ce stu dii se oblig pentru a se documenta nainte de a picta Pluta Meduzei i ce amploare ia n opera sa tot ce are atingere cu bolile mintale, cu moartea violentl. Pentru un moment se mrginete a studia anatomia, fie dup natur, fie dup plane. 2 i Poussin studi se anatomia, ca i Michelangelo. Este o trstur comun a acestor mari artiti, dar fiecare din ei o folosete alt fel, aa cum convenea geniului su propriu. Pentru Michelangelo i, frl ndoial, pentru Gericault, ea este sursa unei dramaturgii. Pentru Poussin ea este armonia raporturilor logice i profunde care ordoneaz atitudinile corpului uma n. Un carnet de studii, pstrat azi la Luvru, ne infor meaz, mai mult de cum au putu to face notele re zumate de care am vorbit, asupra ideilor lui Gericault i asupra o cupaiilor din vremea cnd era elev al lui 1 Ar7111ur}'DUI!tll: L' Atelier d'lngres, Paris, 1924, p. 4J. 1 Cf R.osenth41: op. cit., p. 26. 20 AVC 2012

.'1 Guerin.l Conine peste 100 de pagini, dintre care dou treimi sint in intregime acoperite de crochiuri, nu mai mari de ciiva centimetri ptrai fiecare. Unele sint n ote, aruncate in urma vizitelor la Luvru, a plillll brilor ori a reprezentaiilor T eatrului Francez, cum se numea atunci Comedia Francez, altele sint executate la e l acas sau in atelier, pe indelete -exerciii, soluii de probleme grafice, de lumin, de compoziie sau de stil-s m ocup numai de stilul maeftrilor )), spusese n notele ami ntite. Aceste mici desene, emoionante prin lumina ce arunc asupra debutului fi pre ocuprilor unui mare artist, snt in peni, cu o trstur energic, aproape dur, minunate guran fi for, i violent splate cu cerneal de China sau cu bistru. ln sobrietatea lor v guroas, ele ne fac s ne gndim la David fi la cro chiurile acestuia, desenate parc cu virful unui stilet, dar ti la admirabilele crochiuri ale lui Poussin, dup reliefu rile Columnei lui Traian. Primele foi snt pline de capete de expresie, printre ca re se deosebesc busturile de la Luvru ale unor tm prai romani sau mfti de statui cel ebre. La pagina 4 se distinge scena faimoas din Britannicus, intre Agripina i Nero n. Alte crochiuri snt evident inspi rate de marii actori ai timpului. Poate c Genca ult, urmnd exemplul lui Guerin, voia s controleze ideea cei fcea despre exprimarea un or sentimente energice, prin interpretarea marilor tragedieni ai epocii. Ar 6 in teresant s putem surprinde nceputurile dramei ro mantice n pictur, dup aceste studii a le unui tnr pictor, inspirate de o mimic i de un teatru demodat. Baudelaire a pus ac easta admirabil n lumin pentru Guerin, n studiul su despre Expoziia universal din I8JJ . Pentru Gericault trebuie s ne mulumim 1 Acest document a fost semnalat pentru pr ima oarl de Raymond gamey In al su G ricault, Paris, 1926, p. 14. Cum 11a dovedit cu ocazia vinzlrii atelierului, dupl moartea artistului, acest carnet, pe care R gam ey il dl ca fiind format din 90 pagini, avea J2 de foi. El era unul dintre cele jj de astfel de carnete. n afarl de cel de la Luvru, se mai cunosc azi alte doul fragmente de carnet, la Art. Institute of Chicago, unul cu JJ ti altul cu 29 de

foi. Ratul carnetelor au fost probabil des&c:ute ti desenele 11au vindut separat . Cf. impor tantul articol al lui Lorenz Eitner, publicat in c La Gazette des Bea UXIArts , din feb. 19J9 la care ne vom referi adesea. AVC 2012

cu o sugestie rapid 1. Figuri izolate, goale sau drapate, de proporii largi, cu me lnbre solide, cu capul exagerat de mic, se intilnesc in paginile urmtoare. Este s igur c pictorul caut armonia liniilor i c nu o desparte de frumoasele forme ample, s cumpe artitilor Rena tecii. Mereu i pretutindeni, dorina de atitudine ma iestuoas i d xpresie dramatic. Uneori, acelai personaj, acoperit de faldurile bogate ale unei t oge, ene schiat din fa, din profil i de la spate; artistul l pune s se nvrteasc astf ntea sa, pentru a ne arta toate aspectele unei stofe, dispuse in jurul unui volum . Paginile urmtoare sint studii de compoziie dup sarcofage i basoreliefuri. Gericaul t alege scenele violente i nvlmeala tumultuoas, luptele i sacri .6.ciile pline de mi Tot n aceast parte recunoa tem crochiuci dup unul din geniile plafonului Six, tinei <studiat dup o gravur> i dup atlanii cu picioare de ap care susin tribuna, n sala Nil i, la Luvru. Ultima parte a carnetului e plin de studii uimitoare n vederea unor t ablouri cu dou sau mai multe per sonaje. Influena lui David i Guerin e evident, att n titudini, ct i n accesoriile ce mobileaz spaiul: coloane rigide n goliciunea lor, drap erii dea lungul zidurilor, perei pe care scena se profileaz ca un baso. relief, i me reu acea preocupare de stil care mi se pare, n acea vreme, grija suprem a artistul ui. Nicieri, poate, tnrul Gericault nu ne d mai bine impresia acelei fecunditi de inve e, una din nsuirile sale eseniale. Nici un retu, nici o ezitare. Este ca un Iim baj o binuit al pictorului .. Totui, nimic nu trdeaz in acest carnet latura realist a lui G ericault. Acest adorator al vieii a fcut s tac impulsurile sale i nare alt scop dect s apete aprobarea profesorului su. Primele studii dup natur apar cu micile schie pentr u Cuirasierul rnit i umplu ultimele pagini ale carnetului. Fapt remarcabil, cu toa t bucuria evident ce a trebuit s simt ca s ias din scenele antice, linia sa ezit, e ma puin viguroas, mai puin franc, dect n desenele precedente. ln scurt, acest carnet ne arat, o dat mai mlult, cele dou tendine care se nfrunt l Cf H. Focillcn: La Peinture a u XIXe siecle, 1 voi., Laurens, Paris, 1917, voi. 1, p. ro. 22 AVC 2012

n sufletul lui Gericault: dragostea pentru viaa liber i real ti pentru natur, grija sa vant de a urma dru mul indicat de maetri. Este ca un laitmotiv care str bate marile c ompoziii ale artistului: in Italia, dnd concepe Cursa cailor herhm; la intoarcere a la Paris n momentul Trgului tk hoi, al Meduz.d i poate al tuturor proiectelor sal e importante. Ultimele foi sint acoperite de citaii din Homer, care trebuiau sl in s pire pentru opere viitoare, de notaii i de proiecte n genul celor pe care leam anali zat mai sus, sau de adrese de modele. Oricit de mare ar 6., in aceast epoc, presti giul lui David i al lui Guerin, apsind cu toat autoritatea lor asupra ideilor lui G ericault, el nu se mrginete numai la nvtura acestora. V rea s le controleze ideile, s seama de valoarea l0r, comparativ cu marii pictc;,ri anteriori. Ca o completare necesar la atit de fertile studii, el adaug cepia dup maetri. Luvrul putea satisfae e imaginaia cea mai exigent. Niciodat vreun muzeu na vzut grmdindwse intre zidurile sa e atitea capodopere i atit de variate. Italia trimisese ce avea mai strlucit, ca i Flandra, Germa nia, Olanda i Spania. Fr s ias din Paris, toat istoria picturii, cu exc pia dterva germani i a en glezilor, se desfura sub ochii vizitatorilor francezi. Geri eault petreeu multe zile in faa acestor opere, le examin pe ndelete, incerc s se impr egneze de spi ritul autorilor lor, s le analizeze tehnica, s surprind unele din secr etele lor. Cu toate c preferinele sale mergeau ctre pictorii energiei i mai ales ctre colo riti, el nu ia limitat niciodat admiraia la o coal sau la un maestru 1. Totui

sta copiilor dat de Clement -de altfel incomplet -este uor s ne dm seama de scopurile pe care le urmrea. Voia mai intii s treac n revist colile importante, dup diva dintr eprezentanii lor cei mai calificai, si observe altfel decit printr'un simplu examen vizual, s se lupte cu dificultiile care se prezint indat ce, cu pensula n min, vrei s dnceti o oper, s tne. legi tehnica cu care a f0st realizat, s ptrunzi pn in adnc. mpul scurtei sale viei aa a procedat n 1 Cla. Cllmmt: op. cit., p. 31. AVC 2012

Gencault. ll regaim ficind copii chiar tn anul morii. Tizian pare s fie in primul p lan al preferinelor, cu Punert!a tn mormtnt, Martiriul !flntului Petru, Som, nul apostolilor fi Moartea FJ"oarei. Dar \li Rubens, cu Coborirea tk pe cruce, Marte repnut tk Venus \li Maria de Medicii cJIJre. De Salvator Roaa copiaz o Bt4lie i de C aravaggio dramaticul Christ pw tn mormtnt. Vine apoi rindul lui Rafael cu &himba rea la fat, neterminat, fi cu Punert!a tn mormtnt, azi la muzeul din Lyon pe care Clement nu o d in lista sa, cum nu d nici Giganii trsm"i, dup Veronese; un Concert de Spada, prietenul fi imitatorul lui Cara vaggio, un Sfintul Martin i Portretul marc hizului tk Moncatk de Van Dyck, Binecr.wntarea lui Iacob i dou capete de Rembrandt, Ciuma din Milano de Van Ooat, o natur moart de W eenix, un Velzquez, care sa crezut a .6 Maria Margareta, dar pe care cata logul de vinzare al atelierului o numefte O mamtl tk familie, un C4lugr de Mola, un R...zboinic, dup acel minunat pictor, pe ntru care el pstreaz o admi raie constant, Karel Fabricius 1, i alii. Dintre francezi l copiaz C obortrea de pe cruce de Jouvenet, acest Veronese cam fr substan. Predica s f'mtului Paul la Efos de Lesueur, Crist cobortt tk pe cruce de Sebastien Bourdon , un portret de femeie de Rigaud i Justiia urmtlrinJ crima de Prud'hon, copie capi tal, care arat influena pe care, inci de atunci acest mare i fermector maestru era ch emat s exer cite asupra colii franceze. La aceast list se cuvine a aduga, conform unor . documente sigure, Potopul dup Poussin, Moartea lui Germanicw dup o gravur de acel ai, Doi lei, copie niel modificat, dup Sny ders, Cstoria lui Henric al IV./ea de Ruben , He 1 Cunoattem o list destul de exact a maqtrilor dup care Gericault a fic:ut COpi i. Ea era cuprins in catalogul de vnzare al atelierului ti a fost publicat de Loren z Eitner in excelentul siu atudiu de care a fost vorba intro not precedent. Erau ac olo cuprinse cam 6z de astfel de a\pii, cu numele maqtrilor ce aerviser de model, ceea ce reprezint cu 16 mai mult dect cei cunoacui de Oement, In lista dat in monog rafia aa. Aceti 16, dup Lorenz Eitner, ar 6: Veroneae <copia dup acesta a aparinut l ui Delacroix>, Castiglione, de Heem, Roghman, Fabriciua, Ruysdael, Wynants, Parm igianino, Guido Reni, Schidone, Biscaino, Zurbaran, Gryef, Louis David, Gros ti Carle V emet. 24 AVC 2012

liodor de Solimena, Isus distrihuind pti a apostolilor dup un tablou spaniol, capet e de expresie dup mai muli mae,tri ,i, foarte probabil, Lupta de la Na:zareth de G ros, un Dragon dup Horace Vernet etc. ln afar de aceste lucrri, cele mai multe inde plinite la Luvru, el continu s deseneze dup natur 1 'i s lucreze n atelierul lui Gueri n. nc de atunci el re nun la pictura lins 'i uniform. Sub influena lui Rubens i a c li maqtri pe carei copiaz, el reinviaz tehnica adevratului pictor. Dac in ce pri ve e enul i compoziia el urmeaz docil, in acea epoc, practica care era n onoare, prin culo are 'i me'' teugul pictural el se deprteaz de acea practic n chip vizibil. T u,a sa v ibreaz 'i pensula sculpteaz. ncrcat de culoare, ea nu se mai ascunde, urma sa rmne evi ent. Pensula duce dup ea o .Past con sistent i groas, care d relief volumelor. lmpst e insistent mai ales in prile luminoase. Cu creasta alb ea oprete razele de lumin i, i acel i timp, mrete impresia de soliditate. Nici un alt artist de atunci, nici chiar Gros, nu ndrznete s procedeze astfel. Ca urmare, camarazii de atelier ai lui Gerica

ult l botezar zidarul . l mai numesc nc buctarul lui Rubens, n amintirea suculen or pe care le prefer, dup modelul marelui pictor .f:lamand. Departe de a neglija s tudiul calului, profit de orice ocazie ca sl examineze de aproape: n grajd, nc' lecat, nhmat, liber. Un contemporan ne spune c de multe ori atepta la ua locuinelor aristocr atice, ca s vad pe cei care ieeau i se suiau n trsurile de lux cei ateptau, trase de unaii cai de Mecklem' burg, cu gturile lungi, ii urmrea cu ochii i chiar fugea dup ei , cum fac copiii, care se in dup muzi cile militare. Unul din unchii si avea o mic pr oprie tate la Versailles. Gericault l vizitase adesea i de fiecare dat nu uita s intr e n grajdurile imperiale. Se serv apoi de crochiurile luate pentru mici ta. blouri executate n atelier, sau nc, pentru a controla formele i justeea micrilor, n copii, diferite gravuri, mai ales de Carle Vernet. Cteva studii, as' tzi la Luvru, Cal sp aniol tntr,un grajd, Cal turcesc 1 n catalogul de vinzare citat sint cuprinse gru pe mari de academii 25 ti desene dup naturi. Cf. articolul lui Lorenz Eitner. AVC 2012

ntrun grajd, ar data din aceast epoc. nc timide, aceste studii arat totui, nu numai c aterea i familiarizarea cu subiectul, dar daruri de observa tor i de colorist. Dei an terioare primelor sale lito grafi.i, n ele se simte mai puin influena lui Carle Veme t. Unele pri snt fcute cu o grij inteligent, prin tue uoare, exacte, sigure, cu haur mini, o inovaie pe care io va reaminti Delacroix, i e mi nunat s constai ct de bine da meteugul. In acest timp, picteaz cteva portrete, printre care al su propriu, la 19 ani, i cele ale ctorva rude, pstrate n familie 1 Primul justific deplin numele de zi ar cei dau camarazii. O simpl ebo, dar uluitoare de verv i de ndrzneal, vie, evide t. Ea ne arat n Gericault pe tnrul dandy , ngri jinduse de toaleta i de persoana t, rafinat. Din aceast epoc dateaz i schia pentru Plecarea lui Ulysse, important prin numrul de personaje puse n scen <aproximativ 18). Ea este caracteristic peru tru ten dinele sale, cel puin in acea vreme. Elev ascul ttor al lui Guerin, el se prepar pent ru Premiul Romei, compunnd asemenea subiecte. lubitorul de cai se supune discipli nei concursului, iar entuziastul de via violent, temelor scoase din legend sau din i storia veche. Dup Clement, ar fi concurat la premiu n 18u sau 1812, ar fi fost adm is pentru compoziie, dar refuzat la schi. Totui, dei foarte onorabile, toate lucrrile de atunci afar de portretul de la Mortain, nu ne fac s ntre zrim artistul, care se va revela n 18u <navea atunci nici 21 de ani, cci Salonul se deschidea primvara>1 cnd O fierul tk vn4tori clare va fi expus la Salon. Tot ce ajunsese s tie, ca urmare a unei voine tenace, a unui exerciiu zilnic, a unei ndemnri ctigate cu rbdare, izbucnete c xplozie n acest tablou. Rareori un debut a fost mai promitor i mai senzaional ca cel al lui Gericault. EI nseamn o dat important n viaa autorului su. 1 Pictorul Paul Huet, trecind n I8J7 prin Mortain, scrie soiei sale c dou, trei btrne, din familia lui Geric ault, posed citeva pnze de acesta fi citeva sute de croehiuri, dup cum amm Lorenz Ei tner n articolul su. 26 AVC 2012

III. PRIMELE CONTRIBUII LA SALON IA-nainte de a ne ocupa de Ofierul de vntori, pr con tribuie a lui Gericault la Salon, s ne oprun un moment 'i s trecem in revist princip alele tendine din pictura francez, la aceast dat. Procedind astfel, vom putea s deter minm mai exact locul acestei pinze, cu adevrat celebr, in carea artistic a secolului al XIXlea. David era atunci un btrn energic de 6.z de ani, tot att de mare artist, ci t era de ingust teoretician. Ire, ductibil in principiile sale, el apas cu toat au toritatea capodoperelor, cu care dotase naiunea francez, asupra . dezvoltrii pictur ii acelei epoci. T ot i, ca in muli ali reformatori , erau in el doi oameni, pe care pe nedrept iau confundat vechii critici. Cele dou naturi, cea a pictorului i cea a teoreticia, nului doctrinar, cu gindul mereu la Roma republi, can, sint tot i foart

e distincte. Este meritul istorio, gi:a6.ei progresiste de a le fi separat, de a le fi explicat i de a fi fcut dreptate celei poate mai puin plcute. De origine burg hez, plin de principii morale 'i de vise politice, asistind la amurgul vechiului regim, David mprtete aspiraiile severe, acele nevoi imperioase de virtute, care strbat atit de curios uneori pin i in societatea nobilimii elegant corupte din vremea lui . De altminteri, trebuie so recunoatem, el nu ajunsese la aceast stare de spirit, s pontan. ln timpul tinereii el se supunea nc legilor invlturii academice, ii adoptase gustul i tonul, cum o probeaz lucrrile sale de concurs 'i primele sale tabluri. El imprt, 27 e,te atunci preferinele antice ale epocii, numai ceva AVC 2012

mai temperate decit contemporanii si, printrun aspect mai amabil i mai nuanat. La Ro ma, sub inB.uena camaradului su Peyron i a lui Quatremere de Quincy, el i face despre art i despre ndatoririle pictorului o noiune mai nalt, mai sever, mai strict i mai r, mai republican. Cu }urmtntul Horai lor, expus mai nti la Roma, n 1784, apoi la P 178 ), arta francez ia cunotin nu numai de o es tetic nou, ci i de o moral i aproap politic a timpurilor noi. ln pictur, ca i n viaa politic, re voluia care se anuna di e vechiul regim. Ce contrast neateptat cu geniul fermector al unui Fragonard i al m aetrilor secolului al XVlU.lea! Dar, pentru a nelege aceast antitez, trebuie s renviem anii revoluionari, febra, nelinitile, speranele neli mitate, greutile de tot felul car e se ngrmdesc pe acea generaie. David intervine violent n epoca sa. Aspir s o transfor e, s o fac demn de idealul auster al revoluionarului. Inaintea lui David, ncercri de r egenerare moral se mai afirmaser n pictura francez n momentul n care ncepea s se simt arecare oboseal de ve chile subiecte i n care publicul se deprta de capri ciile, de fr ivolitatea, de farmecele grsue ale perso najelor lui Boucher. Greuze reprezint acea art echi voc, care dei supunndwse ideilor moralizatoare ale secolului, prin unele alu ziuni, printro sensibilitate melodramatic, satisfcea i nclinrile mai vechi. Dar, tn fo nd, atta nu ajungea. Se tindea la o virtute mai br bteasc, poate mai sever, corespunzn atitudinii bur gheziei revoluionare. David simte i nelege aceasta. Totui, chiar admi c doctrina neoclasic, cu uscciu nea ei voit, cu modelul ei fr via, cu imitarea perpe culpturii grecoromane, ar .6 un pericol major, pic torul este mare n David, atit de mare, nct atunci cind este pus n situaia s se lupte cu viaa, ca s o exprime cu toat oarea, el o domin i nu mai per mite strmtului teoretician s se exprime. S nu uitm, ctn vorbim de David -orict de neateptat pare aceasta-tot ceea ce lncoronar a lui Napol on dato rete lui Rubens; s nu uitm, de asemenea, puternica autenticitate a portretelor . In faa realitii, David nu se mai gndete la Roma antic i la basoreliefuri. 28 AVC 2012

Nu vede dect modelul, particularitile, chiar defec' tele acestuia. ln acele momente , severitatea dogmatic i moral a artistului, voina sa strict nu mai serveau decit a a ccentua nc mai mult nevoia de a fi veridic i credincios realitii. Acest pictor al fru museii ideale i sculpturale n compoziii, n portrete nu s.a dat napoi n faa nici unei i fizice. Multe din aceste por' trete snt printre imaginile cele mai expresiv ade vrate care se pot vedea. Gericault admira profund pe David, att n tablourile istori ce, conforme principiilor colii, ct i n scenele luate din via. Adorator, el nsui, al mu' seii brbteti desvrite, ntr-un corp gol, solid i bine fcut, autorulMeduzei gsea das sublim, n ordi' nul vastelor subiecte pe care le concepea i pe care dorea s le realizeze. Toat viaa el va pstra o profundii veneraie lui David i,i va aduce aminte de ilustrul btrn. Dac trecem la discipoli, unii din ei au ieit chiar din atelierul mae strului, alii se reclam de coala lui, dei formai de alii. Totui, e bine s ne ferim de deci prea repezi. coala imperial de pictur, cea din vre' mea lui Napoleon, foarte des considerat n bloc, este foarte nuanat. Ct diferen, de pild, ntre un Gue, rin i un

Girodet i un Gerard, un Prud'hon i un lngres! Gericault preuia, desigur, pictura p rofesorului su. Totui, ea aparine unei arte care nare nimic comun cu Ofierul de vntori Aceeai observaie se poate face cu privire la Prud'hon. Cunoatem atrac' ia pe care d uiosul i simitorul pictor al femeii i al nopii o exercit asupra lui Gericault. Copia dup Justiia i rzhunarea Jivin urnuirind crima este o dovad despre aceasta. Totui, cei oi artiti snt diametral opui unul de cellalt. Unul este puternic i viril, cell lalt o natur feminin, numai graie i seducie. Nu triesc n aceleai regiuni ale artei. Ideea n icault ar .6 opus Ofierul de vtn, tori artei celor care lau precedat mi se pare c tr ebuie nlturat. Sentimentul de revolt fa de marii pic' tori ai timpului, care i sa atri uit uneori, este, desigur, in afar de discuie. Nu este o protestare dect n msura n car e tabloul este lucrarea unei naturi ener' gice, condus de temperament, voluntar, a supra creia :<J reacioneaz mediul nconjurtor, vibrnd de emoiile AVC 2012

mulimilor i de evenimentele contemporane. Totui, acest exemplu, nu era cu totul nou . Un altul, nainte de Gericault, n ciuda teoriilor n vigoare, se nflcrase ascultnd pov stea btliilor ctigate de Republic i de Napoleon, uitase de greci i de romani, de Pom i de vasele etrusce , ii ntrebuinase darurile ca s glorifice pe cel considerat ca al Franei re voluionare i care, prin aciunile sale, tersese amin tirea celor mai celeb e fapte de arme ale . antichitii. Acest precursor al lui Gericault este Gros, cel mai sim patic i cel mai mare dintre elevii lui David. Purtat de grandoarea epic a e venimentelor, el se consacr ca s transmit posteritii imaginea exact, maies tuoas, vie acelei epoci, disperat c nu putea .6. pre tutindeni n acelai timp, i c era obligat s art cu alii onoarea de a o reprezenta. Ceilali ar .6. putut picta pe Alexandru cel Mare, eu pe cel actual, mame lucii, costumele orientale, caii arbeti 1. Sub impulsul entuziasmului produs de victoriile lui Napoleon, Gros renun la frumuseea n repaus i dezlnuie n tablourile sale mulimi multicolore, agitnduse turnul tuoase n pozele cele vehemente i mai contras tante, expresii ale evenimentelor provocate de avntul revo luionar. Nu mai vezi tunici antice, i nici toge, ci uniforme de tot felul, zdrene o rientale, strluci toare prin colorit, cai, mulimi de cai, peisaje adevrate, cnd trist e, acoperite de zpada iernilor nordice, cnd radioase, sub soarele Siriei i al Egipt ului. Cu Gros, dezordinea intr n procesiunile n basorelief ale davidienilor' puri. P ersona,jele ncep s se grupeze n mase, conform realitii i adevrului. Lumina, n loc s uniform toate prile tabloului, strbate orbitoare, dintro parte, i, violent, ea pune n vi den toate detaliile, n timp ce o ntreag parte a pn zei e lsat n ntuneric. Avin , scris cu trsturi de foc de armatele revoluiei franceze, nvli n pictur i goni depar sturile studiate dup operele antice. n locul aces tora apar aspecte i scene nu mai p uin eroice, dar luate 1 1. B. Dekst : Gros et ses ouvrages, ou memoires historiques sur la vie et les traveaux de ce celebre artiste, Paris, 184.), p. 41. Cf. de a semenea L. Hautecoeur: La Peinture au Musee du Louvre, Paris, fr dat, p. 7 30 AVC 2012

din realitatea veridic, mai izbitoare i mai uman. Gericault nsare alt scop cu Ofieru l su. Se cunoate tabloul: pe un cal sur, avnd drept a o piele de leo pard, cabrat, un ofier de vntori din garda imperial, cu pantaloni de piele alb, cu tunic plin de galoa e, cu o cciul enorm de blan, cu un dolm.an gri i rou, btut de vnt, se intoarce spre c a calului i, cu sabia, face gestul care trebuia s ndemne pe cei de dup el sl urmeze. U n cer greu, intunecat, se coloreaz puin, la dreapta, de o lumin roiatic, efectul poat e al unei explozii de obuz. O cimpie, plin de fragmente de tunuri i de grupuri con fuze de militari, se ntinde la spatele i n faa calului, la stnga i la dreapta. Ani mal l este de neuitat n micarea sa. Ahia sprijininduse pe sol cu copitele de la spate, care se silesc, ca nite gheare, s se infig n pmnt, el se nal cu un salt formidabil,

cioarele dinainte btnd aerul, cu coama fluturind, cu privirea ca turbat, cu nrile tr e murind. Capul, mai ales, este o minune de expresie slbatic. Gericault nu va picta nimic mai frumos. Este n acel cap un elan tineresc, o pasiune, o tiin, care galvani zeaz materia. Pictorul a lsat aici s apar pentru prima oar, focul temperamentului su, dra gostea sa pentru acest animal, preferina sa pentru elocvena desenului. Se prepa rase n acest scop cu studii ndelungate, prin observaii multiple i minuioase 1. n afar e focul inspiraiei, de o for greu stpnit de o bucurie robust n faa unui subiect pasi , nimic n aceast oper nu trdeaz tinereea i inex periena pictorului. Gros ar fi putut te hine picta acest tablou. Nici o trstur esenial nu lar distinge de alte opere ale ac estui maestru, n aa chip, nct una din numeroasele schie n crbune desenate de Gericault inainte de a fi gsit micarea definitiv a calului, mult vreme a fost clasat la Luvru n cartanul destinat lui Gros. Dac se compar micul studiu, tot de la Luvru, facut ca preparaie a acestui tablou, identitatea de inspiraie ntre cei doi artiti este i mai izbitoare. Ne mai putem oare mira c contemporanii nau considerat Ofierul 1 Numeroas e studii de anatomie cavalin dateaz de atunci. ntro .11 singur vnzare, n 1861, au fost vndute 19 asemenea crochiuri. AVC 2012

tk vtntori, la apariie, ca ceva menit s revoluioneze pictura, ca inceputul unei ere noi in istoria artei fran cezel Ei nu sau inelat. N.a existat nimic care s poat fi in terpretat astfel: nici zgomotul care se face de obi cei in jurul operelor care ru p cu trecutul, nici semne care s fie interpretate in sensul c lucrarea supr obi.nuina sau c deranjeaz linitea judecii. Nici unul din acele ostracisme rsuntoare, cum lea cu cut secolul al XIX.Iea, cu privire la Delacroix, la Courbet sau la impresioniti. Cei care reprezentau tradiia i care ar fi trebuit cei dintii s fie nemulumii, David, Gros, Guerin, admir ceea ce era pictural remarcabil in aceast pinz. David, a crui te hnic se deosebete voit de tradiie i ii caut semnificaia in tonul plat i in factura mo on, se oprete in faa acelei tUfe pe care no cunoate . Jn adevr, nimeni nar fi putut c ea ieea din ate lierul lui Guerin. Gros admiri blana de leopard, care din punct d e vedere al meteugului, este, poate, im. preun cu capul calului, bucata cea mai uim itoare a tabloului. Criticii revistelor i ai jurnalelor nau toi aceeai prere: unii ri dic obiecii, dar, in medie, ei sint destul de favorabili. c Acest tablou, spune La ndon in Analele Muzeului, aezat la Salon in faa portretului ecvestru al regelui Ne apolului, de Gros, ii meninea locul fr dificultate. Micarea calului i cea a cavalerulu i, poate niel for at, anun o mare vivacitate in execuie. Lucrarea este condus cu cld o mare Ufurin, iar pen suia nu las de dorit decit o oarecare fermitate, in unele pri. Un alt cronicar al vremii, Durdent, in Galeria pictorilor francezi, aduga: Este incontes tabil c armonia general i execuia indrznea a acestui tablou ne dau certitudi c avem un bun pictor mai mult pentru portretele ecvestre . In adevr, este evident c avem inaintea ochilor opera unui bun pictor mai mult , o oper admirabil, uimitoare chiar in unele din prile sale, dar fr acele insuiri indrznee, la care neam atepta d cine ar trebui s regenereze pictura. Nam avea drep tate, dac am cuta in _aceast pinz e calitile prin care Gericault se va semnala in viitor. Desigur, unele trsturi care vor caracteriza mai tirziu romantis 32 AVC 2012

mul -unele armonii de culoare, calde i curajoase, o manier mai nervoas, mai nerbdtoar e, mai brutal chiar de a pune pensula -se gsesc in germen in aceast oper. Dar am .6 nedrepi dac am acorda pa* ternitatea acestor elemente exclusiv lui Gericault. Oru ginea lor este ceva mai veche, cci, poate mai puin manifeste, ele apar in cteva tab louri de Gros. Dar aceste observaii n'au de scop s micoreze meri tele tabloului lui Gericault. Aezat la Luvru, cind l-am vzut, intruna din slile cele mai bogate in capo

dopere, el susinea comparaia. Iar cel care, la .zo de ani, a fost capabil s zugrveas c in dou luni o asemenea pinz era desigur un maestru. lnsemneaz aceasta c nu i se poa te imputa nimicl Nicidecum. Distana intre picioarele dinapoi ale calului este, de sigur, exagerat i, ceea ce este nc mai regretabil, clreul e meschin, de lemn, capul ii este nepenit, inexpresiv. Coloritul este ns admirabil, dei niel intunecat acum, sobru nfocat, tua just, dei avintat, desenul liber i viguros. Gericault a povestit singur i storia acestui tablou. ln, tro zi de var, pe cnd mergea la Saint.Cioud, el n* tlni o trsur in mijlocul drumului. Calul care era sur, ca cel din tabloul su, se sperie i s e cabr. Viziunea acestui animal, ridicat pe picioarele dinapoi, luminat de soare, intr,un nor de praf, transfigurat de imaginaia pictorului, este originea Ofierului de vntori. T rsura dispare, bineineles, calul de ham se transform intr* un cal plin de foc, drumul prfuit devine un cmp de btlie, deasupra cruia trec nori la mic nlime, ind ca o perdea sumbr, strbtut de fulgere, pe care se profileaz scena. Intors acas dup aceast plimbare, cu capul plin de imagini eroice, Gericault incearc de mai multe o ri s redea micarea calului cabrndu,se in mijlocul pra fului de aur. Desene i schie snt dovada ostenelii ce ia dat ca s gseasc imaginea just, cea mai bun soluie a ceea ce S* putea numi contrastul ntre un clre calm i un cal care abia mai poate .6 stpnit. Cnd, studii i incercri repetate, el reui s re gseasc atitudinea i micarea, ntrevzute un el se pune s picteze cu o pasiune inepuizabil, intro 33 camer din dosul unei prvlii di n bulevardul Montmar* AVC 2012

tre, improvizat atelier. Un cal de trsur, ce i se aducea din timp in timp, ii aduce a aminte de cal , cum o spune singur, 1 aa incit, dup puin timp, abia citeva sptmini, marea lucrare era gata i portretul ecvestru al domnului D. <Dieudonne>-acesta a f ost titlul primitiv al tabloului -e bun de expus la Salon 1. De la prima vedere e limpede c in aceast oper adevratul erou e calul i nu clreul. Nu din pricin c pict iar fi acordat destul atenie, din contra. Unul dintre amicii si, locote nentul Dieud onne, ii pozase pentru cap 3 i un altul, baronul d'Aubigny, pentru gest. Mai mult e schie dup primul, unele conservate in diferite muzee, al tele astzi pierdute, dove desc dorina lui Gericault de a nu lsa in voia improvizaiei partea care trebuia s .fi e centrul compoziiei. Cu toate aceste precauiuni, capul ofierului nul mulumi de loc. Se vzu silit s revin sl reia. T Ufa pictorului, pretutindeni supl i liber, in aceast e a pinzei, prin repetiii succe sive, ii pierde puterea i libertatea. Simim c mina ia zitat, c nu sa simit in voie. Aceast revenire insistent in executie nu face decit s rc asc verva artistului. ' Foarte admirat la Salon, portretul ii citig lui Geri cault o medalie de aur. Spera mai mult: ar fi vrut s il cumpere statul. Decepionat, i cu gr aba impetuoas pe care o punea adesea de a trece de la o stare de spi rit la alta, Gericault, se descurajeaz i hotrte s renune in viitor la Salon i la orice expoziie. re ar fi cauza, Salonul din 1814 <nu sa fcut expoziie in 1813> lar 1i surprins fr s fi preparat ceva. Cedind insistenelor tatlui su, se pare, se puse pe lucru i, 1 Aceste detalii se gsesc n Emest Chesneau ti in Ch. Oement. li Carle V emet a copiat in ma i multe rnduri gatul att de original al O.fi /n'Ului tk vfrultori. tn seria de lit ogra6.i publicat de Delpech in 18z 1,M WM/ucul ct114, Nr. 41 al seriei, trage cu sab ia exact cu gatul olierului lui Gericault. Nr. 47 al aceleiati serii reprezint o l upt ntre un husar fi un mameluc. Husarul este identic cu Ofi tk vfnltori. Este totut i bizar s vezi cu cit lips de discreie profesorul, om aspirind la succes imediat, it i apropie inveniile att de originale ale devului su. 8 Acest studiu este reprodus n excelenta biografie a rictorului, publicat de Klaus Berger, n 19JZ, la Sammlung Sc hrol und Co, n Viena: Gericault und sein Werk. 3.f AVC 2012

n I) zile, tur de for uimitor, el ddu gata Cuirasieru/ rnit. Dac victoriile armatelor imperiale nu par s fie strine de ideea iniial a Ofierului de vtntori, pri mele nfrng r .6 oare originea acestei. noi lucrril ncetnd s locuiasc mpreun cu printele su, Ge t nchiriase, n I8IJ, un atelier n rue des Mar tyrs. Horace Vernet, fiul primului pro fesor al pictorului, locuia n vecintate. i separa numai o grdin. Tinerii pictori, fii nd cam de o vrst -Horace era nscut n 1789 -devin repede prieteni. Atelierul lui Hora ce Vemet era frecventat de numeroti camarazi, printre care mul, i ofieri. Poate c a mintirea unei conversaii ori vreo poveste militar trist s nu fie strin de inspiraia Cu rasierului. Stpnit de un gnd grav, Gericault illlAI gineaz scena soldatului rnit, sil it s prseasc bt' lia, ca pandant la primul su tablou, cam de aceleati dimensiuni. Vech a i noua oper snt expuse mpreun n Salonul din 1814. Trecuser doi ani de la primul cont ct al pictorului cu publicul. Talentul lui Gericault se maturizase n interval. Ac east nou lucrare, poate mai puin stw diat ca prima, dei, cum am vzut, unele schie din arnetul amintit par a o avea n vedere, de o factur mai expeditiv i mai neglijat, este totUfi simitor mai personal. Un cal i un clre desclecat coboar penibil o pant, ca s n locul unde se ddea btlia. Soldatul e rnit. Cu dreapta el ine frul ca' lului, cu stng se reazem de teaca sabiei. Privefte trist n urm, n timp ce calul, nc excitat de zgomo tul luptei, cu ochii afar din orbite, cu nrile dilatate, ridic capul cu o mifcare d e revolt i de ardoare in' vincibil. O manta alb, cptuit cu rOfu, atrn nd, rtul mi mtur terenul ntr'o linie ondulat. Ce se vede mai nti este tnrul rnit n mijlocul pn mtatea din fa a animalului. Prini n acelai ritm, omul i calul formeaz o pereche strn t. Capetele lor se ating, se susin unul pe altul, i, legai mpreun prin nenorocire, cel de al doilea rmine nc fioros, cellalt ndoind puin torsul su mbrcat n metal. Efectu puternic, dar lucrarea este ine gal. 1 s'a reproat totdeauna o greeal de desen att de grosolan c ea nu sar putea scuza, dac nar .6 35 voit: calul aproape nare corp, cci cr i iese aproa AVC 2012

pe din gt. E adevrat, i totui aceast enormitate nu ne supr. Aceast parte a tabloului, t n umbr, nceteaz s ne intereseze. Ochiul e atras i privirea oprit de imaginea celor forme confundate. A vntul este zdrobit ntrunul, prin ran i prin sigurana n fringerii, r el este intact n cellalt. lncletat ntrun gest de aprare, acesta este gata s nfrunte i peri cole; le ghicete, le simte strecurndu.se n jurul lui. Cele dou imagini suprapu se, ca n cameele antice, linia unic ce le nfoar trupurile, iat ce ne intere seaz. Ma pare s acopere restul, i ochiul nu merge mai departe 1. Se criticase i capul cuira sierului. Gericault nsui ad. misese: E un cap de viel, cu ochii mari, destul de stu pizi . Autorul este prea sever; dac aceast fiziono mie nu e, cu adevrat, de o strlucit oare inteligen, cei lipsete ca s fie frumoas l Snt trsturile unui plcut tnr cuira prim exact ceea ce auto rul a voit s exprime: durerea soldatului nvins, obligat s prse sc lupta. Gericault a realizat ceva mai tr ziu acelai sentiment ntro litografie foarte cutat de amatori: R...etragerea din R...usia. Poate gndinduse la figurile att de exp resive, att de emoionante n disperarea lor resemnat, att de profund umane, ale celor doi nenorocii care se ajut reciproc, n litografie, el se crede justificat s critice capul cuirasierului. Dar luat n sine i mai ales n ansamblul tabloului, el este de u n frumos stil. E flcul solid, musculos, de admi, rabile proporii, pe care Gericault l va picta toat viaa. Soldat, rinda de grajd, jocheu sau cltor pe pluta Meduzei, cu p rea puine deosebiri, e mereu acelai tip. Nu adolescentul viguros, ale crui forme si micri au ceva gratios si feminin, ci omul matur in momentul n care uchii au atins pr oporiile defi, nitive, poate ceva cam greoaie, cam masive, dnd to tui impresia c corp ul este la apogeul forei sale, gata s ndeplineasc maximum de munc fizic, ca un in stru ent perfect, care i face deplin datoria. Fora expresiv, aceast trstur a unei arte noi e simte aici. Gericault i caut efectul, aici ca n multe 1 S ne amintim un cuvnt profu nd al lui Baudelaire, n Salonul din 1846, cu privire la Delacroix: O grqeal ocazion al de desen este uneori necesar, pentru a nu sacrifica ceva mai important . 36 AVC 2012

din operele sale, nu numai in fizionomie, ci in m carea corpului intreg, n poziia cei d, n arabescul liniei cel ncadreaz. Opera avu puin succes i nu e greu de spus pentru e. Era pentru c ea reamintea evenimnte triste, sau poate mai exact, pentru c Gerica ult se emancipase i depise limitele gustului contemporanilor si. Plecat de la Gros, el este pe cale s devin el nsui. Are ne voie de forma mare, eroic, i de ceva mai mult ru tez n execuie, o tu mai larg i mai nervoas, poa te chiar mai mult vigoare, un se epic, mai voluntar ca cel al faimosului autor al Ciumatilcr din Jaffo. Ch. Clem ent, judector atit de competent i de nelegtor, prefera totui ca i Landon, Ofiterul de ori, Cuirasierului. D mai mult atenie unor defecte ce nu se pot nega i nu ine destul socoteal de calitile mai izbitoare i mai personale. Publicul i cercurile oficiale tot aa au judecat. O dat mai mult Gericault se descurajeaz vzndui talentul nene les i a face s intre operele sale ntro co lecie public nimicite. Ofierul de vntori i Cui l i rmaser in atelier, pentru ai amr zilele ct va mai tri. Omului acesta dar vztor cata sigur, i trebuia prea puin pen tru a se descuraja. Critica ctorva i faptul c oper le sale nu se vnduser il conving c ceea ce fcea nare valoare. Aa va fi tot mereu cu Ge ricault, nc o tr stur comun cu Delacroix, n care se petrecea ace lai fenomen. V a d bucurie cnd va afla c Gue rin ii apreciaz Meduza, dar va cdea intro neagr tristee c ti c nici acest tablou nu va fi cump rat de ctre stat. Din fericire, aceste fenomene de de presiune nu I.au mpiedicat de a se pune din nou la lucru, cu entuziasm i cu toat ncrederea n mijloacele sale; descurajarea venea din extrema sa impresionabilit ate critic, dar mai ales din naltul su ideal artistic i din justa cunoatere a dificul tilor de a atinge acel ideal. La moartea artistului cele dou opere fur vndute ducelui de Orleans, viitorul rege Ludovic Filip 1. Afe 1 Ele au fost cumprate la vnzarea o perelor ce constituiau atelierul artistului, la l i } noiembrie 18l4, prima pentr u jOOj fr., cea de a doua pentru lOOJ fr., preuri bune daci le comparm cu ceea ce 37 se pltea atunci un Delacroix. AVC 2012

zate de acesta n colecia de la Palais,Royal, ele sc, par ca prin minune distrugerii acestei colecii n 1848, cind, n urma revoluiei, mulimea nfierbntat p, trunse n pala ci mobilierul i obiectele de art ce coninea. Cuirasierul i Ofierul de vntori, mpru, m te de proprietarul lor unei expoziii a Societii artitilor, se gseau ntr'o alt parte a onstruciei. Statul le cumpr n 1861, la vnzarea operelor n po, sesia lui Ludovic Filip. De atunci ele aparin Luvrului. Din aceast vreme, n afar de aceste dou mari ta, blour i, dateaz un oarecare numr de studii i de ta, blouri mici, toate remarcabile din pu nctul de vedere al meteugului. Aa snt Piepturik i Crupele de cai, pictate la Versaill es n 181_J, i toate studiile prepara, toare, foarte numeroase, dup militari i cai, d e care se servise pentru Cuirasier i Ofier. Muzeul Luvru posed micul Cuirasier r4ni t, prima idee, cum s'ar prea, a celebrei pnze, i schia minunat a Ofiaw lui de vntori. ciodat artistul n,a artat mai mult sensibilitate i mai mult foc, niciodat pensula sa n'a avut mai mult preciziune, vigoare i fantezie, ca n acest tablou. Rubens ar fi f ost incintat cu acea armonie strlucitoare, cu tonurile de rou, de portocaliu, de b run i de gri, care se potrivesc att de bine, cu acea tu capricioas, ndrznea i totu stare s creeze formele i s dea impresia soliditii cu att de puin materie, cu acea fer t repartiie a luminilor i a umbrelor. ln aceste pagini se vede bine tot ce romantis mul datoreaz lui Gericault, ca practician i colorist. El se arati pictor incompara bil i n cei doi Ofieri de carahinieri, figura pn la mijloc, de la Luvru, i cea nc mai presivi, din Rouen. Marile imagini palide, modelate in lumin i subli, niate de con tururi sumbre, ne mic prin accentul lor de resemnare febril. Gravitatea virilA, exp eriena soldailor imperiului, rezultat al atitor aventuri tra' gice, n'au gsit nicio dat o interpretare mai fidel i mai nalt, mai demn de ei. E probabil c mai tot atunci G ricault a nceput s se intereseze de animalele slbatice i de fiare. Se repre, zentase

r pn atunci felinele mari n intenie pur decorativ, sau ca accesorii in tablouri istori ce. Printre 38 AVC 2012

cei dinti, Gericault rupe cu aceast tradiie. i d seama de imensul izvor de inspiraie a cuns n CU* tile n care aceti exilai ai tropicelor ii petrec viaa, sub cerul adesea tri t i nesigur al Parisului. Are pen tru ele aceeai dragoste i aceeai atenie rbdtoare pe re le acordase calului i sflrete prin a descoperi toat graia ascuns n micrile lor, f ncentrat n jocul complicat i teribil al muchilor lor, perfecta armonie intre corpuri le lor mldioase, organizate ca nite aparate de precizie, i viaa lor de animale de pr ad. Omul care se simea dus de instinct ctre tot ce reamintea viaa puternic i liber, c deplina cheltuire a forei fizice, descoper atunci unul din subiectele pasionante ale carierei sale de pictor. Ghi* cete noile orizonturi care pot s se deschid artei , att picturii, cit i sculpturii. Dup el ali artiti, poate mai mari n acest gen, vor d a o expresie defini, tiv i mai potrivit fiarelor, dar lui Gericault i revine onoarea de a fi deschis aceast nou cale. Aruncndume ochii asupra artistului, nainte de pJe, carea n Italia, ne izbesc dou nsuiri eminente: nen* doios, el are ochiul unui colori st. Oamenii de la finele secolului al XJX,Jea i nceputul secolului al XX,Jea, a cro r educaie pictural a fost fcut de romantici i de impresioniti, obinuii de la primii c ontraste puternice, cu tonuri vii, cu nu tiu ce impresie de rumen i de aurit n tabl ouri, i de la ceilali cu o fiu, turare de tonuri proaspete i dare, cu armonii str' l ucitoare i hrnite, ar fi poate mai puin dispui s fac lui Gericault un loc mare printre coloritii epocii. Cel mult l vor pune n aceeai categorie cu Gros, cu care el are att ea puncte comune. Judecat astfel, ar fi s i se fac o nedreptate. Ochiul de coloris t se simte n tablourile sale mult mai mult ca n cele ale naintaului su. i plac, mai al es, armoniile sumbrer cu baz de brun sau gri, nviorate de un rou nchis. Este econom cu tonurile, dar le mnuiete i le asociaz cu o sensibilitate rar. tie s le gradeze, s dispun n serie. Le iubete puse cu franchee i pure, i evit cu grij acea pictur lins m, care este a mai tuturor contemporanilor, fr a excepta pe Gros. Dar Gericault nu e numai un colorist. EI vede plastic. :\'> Este un sculptor n pictur. Natura i se prezint sub AVC 2012

form de volume i de noduri , ca n monedele antice <ex. ovele lui Delacroix>, mai mul t dect sub form de contururi. Oameni i animale iau n tablo urile sale un relief izbit or i se modeleaz aazicnd n ronde,bosse . Prin contraste violente ntre lu mini i u reuete s le druiasc o via chiar mai energic i mai dramatic dect n realitatea n laritate, care l apropie de unii italieni din secolul al XVII.lea i, mai ales, de Michel angelo, era natural s se accentueze cind cltoria sa n Italia l va pune fa n f ta marelui floren tin, i, cu adevrat, ea sa accentuat. Dotat cu asemenea daruri, el ar fi devenit desigur un sculptor. s.a i ncercat uneori n aceast art, ctre care l duce u attea dispoziii naturale. Posedm de la el, probabil din aceast perioad, un Cal jupu it, re produs n multe ateliere de pictor. Aceast oper de" riv, n acelai timp, din pasi nea lui Gericault pentru cal i din interesul ce avea i va continua mereu s poarte n u numai pentru forma exterioar a lucrurilor, ci i pentru suportul intim i invizibil . Alte ncercri de sculptur snt posterioare acestei date. Vom avea ocazia s ne ocupm i e acestea. AVC 2012

IV. CLTORIA TN ITALIA Stim puin despre perioada care se ntinde de la salonul din 181 4 pn n toamna lui 1816, cnd Ge ricault ia drumul Italiei. Pentru motive ce nu ne snt c unoscute, toat aceast epoc nui este favorabil: el produce puin. Insuccesul Cuirasierul ui fusese o lovitur pe care o suport greu. Se indigneaz de aceast nedreptate, se ndoi de posibilitile sale, nu putu sau nu voi s regseasc puterea de a se destina unei luc rri importante. Pe de alt parte, situaia politic a Franei, la cderea imperiului, nu er a de natur si redea curajul. La ntoarcerea Burbonilor toate marile isprvi eroice se s fkiser. Zile ntunecoase urmaser crepusculu lui napoleonean. O Fran ocupat, umilit, c icioare i zdrobit lu locul mndrei i netnfrnatei Frane din vremea revoluiei i a imper . Presti giul rii, imens nc un an mai nainte, era redus la nimic. Cu excepia interludi lui agitat, al celor O sut de zile , o epoc meschin, de rzbunri per sonale, de inact tate ncrezut i steril, de nensem nat via de curte se abate asupra rii. Zile se ada ntro trist monotonie. Nimic nu excit fi nu inspir pe Gericault. Este existena obinuit unui guvern egoist, pus pe rzbunare i supravegheat de strini, doritor s ctige ncreder a acestora i si duc mai departe existena. Nimic nu oferea un cmp dt" acti vitate unui neret ndrzne i mndru, cum considera Gericault, tineret care trise ultimele zile ale un ei epoci mari. Tablourile i statuile nu se vnd. ara 41 era srac. Regele, ca i nobilime a francez srcit AVC 2012

n lipsurile exilului, nu pot face comenzi artitilor. Gericault i reproeaz cltoria sa nturoas la Bethune, ca s nsoeasc pe Ludovic al XVIII.lea fu gind din faa lui Napoleon, revenit din insula Elba, n timpul celor O sut de zile, i nui place si aminteasc de e mizerie i n domeniul artelor! David regicidul , obligat s se expatrieze la Bruxell es; Gros, autorul attor pagini elocvente ce nu se puteau uita, pline de culoare i de via, consacrate ca s imortalizeze pe Napoleon, forat s le ascund i s le renege. S lr, it cu btliile i cu caii n buestru, cu intrrile trium ftoare n orae, imagini spl ale unui Orient veridic. Se trimit la pstrare, in depozitele muzeelor ca nite acce sorii ale unui vechi decor de o er care nu mai place, i se reiau subiectele mitologi ce . Marele curent de independen ieit din coala clasic, dar curind rival al acestei , coli, acest preromantism, ur mat pn atunci, aproape fr tirea lor, de toi pictorii m culoare i inB.crai de isprvile contempo ranilor lor, este pentru mult vreme oprit. C a p rsi unele subiecte nu nseamn numai s renuni la o form a sensibilitii, ci i s anume teh nic i si interzici anume procedee de exprimare . .Indat dup intoarcerea Bu nilor, obstacole nenum rate se ridic inaintea acestei arte subversive . M reele fapt e arme, celebrate de atitea peneluri ilus tre, snt o crim in cercurile oficiale; e bine s se vor beasc despre ele cit mai puin i nc i mai bine s nu se vorbeasc de loc a veche i eroii ei, Roma i virtuile ei, zeii i zeiele gonesc subiectele contem porane fac din nou intrarea in expoziii, n timpinai de favoarea curii. Gros, om complex i gre u de definit, amestec de ndrzneal instinctiv i temperamental i de timiditate venit di eorii este tice davidiene, care la JO de ani tremur nc inaintea 1 Este poate interes ant de amintit c tocmai activitatea lui Ge.Dic:ault, ca ofier al grzii regale, este amplu ti strlucit povestiti de Aragon, n importantul su roman: Sptmna Sfmt , tradus eJte, Bucurqti, 15)61. 1 Este poate instructiv s ne amintim c singur Horace Vernet , prietenul lui Gericault, ine piept curentului ti continu s afiteze principii repu blicane. Mai trziu ns el va deveni un familiar al famUiei de Orleans ti un apologet cu pensula al lui Ludovic Filip. 42 AVC 2012

lui David i a scrisorilor acestuia din Bruxelles, care nu poate s,i reaminteasc de p rofesorul absent fr s plng, se omoar n ziua n care i d seama de contradicia dintr

ntim, partea cea mai sincer i mai frumoas a operei sale, i artificiul esteticii sale. Un om ca Gericault nu putea s fie n largul lui n acest mediu nbuitor. Un alt motiv, a cesta mai grav i mai profund, se adaug celorlalte, pentru a chinui pe tnrul artist i al mpiedica s lucreze: era amorezat. Clement, care cunotea detaliile acestei pasiuni , vor bete de ea pe departe. Antoine Etex, sculptorul monu' mentului lui Gericault , e mai explicit. Era vorba de o femeie mritat. Ne nchipuim efectul unei atare pied ici asupra unei naturi ardente i voluntare, ca cea a lui Gericault, n toate excesi v, nclinat spre hotrri brute i riscate. Disperarea sa era cu att mai mare, cu ct senti entul su era mprtit. i nchipuie c e absolut necesar s prseasc Frana cu orice ch rocii, el sper s se vindece deprtindu.se de obiectul pasiunii sale. Li decizia de a merge n Italia i de a se smulge vieii pe care o ducea la Paris, obiceiurilor sale, mediului care'i amintea neincetat de iubita sa. Speran deart, cci amintirea ei il urmr ete. Aceast pasiune nenorocit coloreaz toat cltoria sa il oblig s ntrerup edere evin in Frana cu mult nainte de data cei fixase pentru ntoarcere 1. Artistul gsete pe u ai exprima mhnirea, cuvinte fermectoare, ptrunztoare i adevrate, i nimic nul pute mai demn de interes decit analiza lui n sui, pe care o ntreprinde intr'o scrisoare a dresat din Roma bunului su prieten de DreuxDorcy: Ai 1 Din acest amoc nenorocit rez ult un fiu, declarat de tat fi de mam necunoscui. Tatl lui Gecicault, care cunottea p ovestea, ingcijqte de el pin moare, in 1816. Dup moartea bunicului, copilul e inst alat la ar, unde tciqte din ceea ce rezult din vinzarea efectelor lui Gecicault, la moartea acestuia. Ctre 1840 el obine dreptul de a purta numele printelui fi cam in aceast vreme Etex, sculptorul nsrcinat s fac monumentul lui Gericault, care povestqte aceste detalii, il vzu intrind in atelier, ca sli mulumeasc pentru tot ce fcuse pent ru tatl su. Nu semna la nimic cu acesta. Tot Etex ne spune c, dup aceast ntlnire, tin Gecicault fi petcecu viaa n cutarea infructuoas a celei carei fusese mam, se stabili ratul Bayeux, unde tri singur, iar la moarte, in 1881, las o oarecare sum sculptoru lui care cunoscuse pe Gecicault ti se ngrijise de monumentul 43 de la Pere.Lachai se, iar restul averii, statului. AVC 2012

smi plngi de mil cnd vom putea s vorbim lini tit despre ncurcturile teribile n car cat n mod imprudent. . . i de tria ce a trebuit s opun la miile de neplceri ce au czut asupra mea. O scrisoare nu e potrivit ca smi deschid inimami trist i am att de puini ieteni, cel puin cunosc att de pui.ni oameni care s vrea s asculte i s uureze o mrtu e complet a ceea ce simt. Cnd snt singur cu mine nsumi nu m cred bun de nimic. Pentru ce mai prsit, drag prietene, sau mai drept, pentru ce o soart duman ne ine departe p nul de altul? M pricepeai i eu te iubeam. Caut n zadar s m sprijin pe ceva; nimic nu mi se pare solid, totul mi scap din mn, totul m neal. Speranele i dorin "ele noas aceast lume dect himere dearte, fantome, pe care credem c le putem stpni. Dac este cev sigur pe acest pmnt, snt suferinele noas tre. Ele singure snt reale; plcerile snt to numai nchipuiri. Sar zice c citim o poezie de Musset. Pentru a nu fi singur n Italia , numai cu amintirile i melancolia sa, el rugase pe doi dintre cei mai buni priet eni, pe T. Lebrun i de DreuxDorcy sl nso easc. Gericault mprtete cu epoca sa dar ege prietenia, de ai simi necesitatea i va loarea, de ai face o parte larg n via 1. va ar fi putut si aline suferina, ar fi fost, credea el, pre zena unui prieten care sl leag, cu care si schimbe impresiile. . Primul dintre cei doi camarazi crora se adrese az Lebrun, nea povestit, ntro scrisoare, mprejurrile care au prezidat la acea cltorie cele din urm, nici Lebrun nici Dorcy nul pot nsoi. Pleac singur, ctre finele lui sept embrie sau nceputul lui octombrie, n posesia ctorva seri sori de recomandare din par tea lui Guerin. Cu spiritul su de ordine obinuit, nu voi s prseasc Parisul fr s fi c i catalogat tablourile i celelalte lucrri ale sale. Le grup pe serii i le numerot, ce ea ce a 1 Aceeati trslturl ne apare la Delacroix, care, cum se ftie, pstrase o dra goste profundl prietenilor i camarazilor sli din tineree. Cf. C. Dargenty: Eug. De lacoix, pp. Jl ti JJ 1Maurice Tournmz: Particwarites intime& sur la vie et l'ceuv re de Gericault. Bulletin de la Societe d'Histoire de I'Art, 1911, p. )6. 44

AVC 2012

permis mai gul operei, n Italia. trziu lui Clement, cnd a redactat catalo s tie exact ceea ce precedase cltoria Se oprete mai nti la Florena. Latura monden din caracterul s se acomodeaz lesne cu viaa elegant i uoar care l ateapt n acest ora. Frumos, tinr , cu ceva impertinent n vorbele ca i n con' duita sa, e primit pretutindeni, merge la teatru, la plimbare, se distreaz i poate gsete i o uitare tre ctoare a dragostei sa e. Dar, n curnd, el se plicti' sete cu acest fel de via. Are nevoie, pentru ai uita iu ita, de plceri mai adnci i mai vii. Le gsete la maetrii artei. Aici, n Florena, Miche gelo i apare pentru prima oar. Aceast ntlnire marcheaz, n acelai an, punctul de pleca al unei schimbri n ideile lui Gericault, dar i un moment decisiv n evoluia picturii f ranceze din secolul al XIX,lea 1. Totui, nu n Florena, nain' tea mormntului Mediciilor , geniul lui Michelangelo i apru, n toat imensitatea lui. ln faa figurilor de neuitat care vegheaz naintea lui Giuliano i Lorenzo de Medici, el admir i face schie. Unul di n aceste desene se gsete azi n biblioteca colii de arte fru' moase din Paris. Strigtu l de uimire, care se citeaz, nu,( va scoate Gericault dect n Capela Si:ctin, n faa Jud ecii de apoi i a frescelor de pe plafon. Are nevoie s treac un oarecare timp, ca un f el de incubaie, mai nainte de a se familiariza cu aceast art aspr i teribil, de a o pr mi, de a se impregna de ea. De asemenea, ca pictor, i era necesar o expresie pictu ' ral sigur, pentru a msura grandoarea unui asemenea geniu. Viziteaz bisericile, viz iteaz muzeele, dar viaa la Florena ncepe si displac. O prsete brusc, dup o edere u se oprete dect la Roma. Prima sa vizit fu la Capela Si:ctin. Mai intii uimirea, cu m o mrturisete mai trziu lui Feuillet de Conches, cruia i mprtete prima sa impresie spovedete acestuia, cum sa cutremurat, cum s'a ndoit de el nsui i cum ia trebuit mult e 1 Cf. Btllllklllin:: Curiosit& esthetiques cSalon de 1846, p. 14), ed. 45 Conar d, 192,>. AVC 2012

me pn s se regseasc i si treac turburarea. Ct de bine nelegem sentimentul pictoru eea ce am simit fiecare, cobornd scara ngust care duce la celebra capel. Cum intri, et i fa n fa cu fora copleitoare a geniului. lnmrmurit, nu poi scoate un cuvnt. Ateni altat din toate prile, ocul este prea violent, prea neateptat. Puin cite puin i reca spiraia. Judecata din ut't'IJ4 te izbete cea dinti. Este, cum se va vedea, ceea ce Gericault a privit mai des. s.a nnegrit astzi, sa mai ters i este cam murdar. Se preze nta, desigur, n mai bune condiii acum mai bine de o sut de ani, cnd o privea Gericau lt. Este un ansamblu ieit dintro dat, ca un torent, din capul i mina lui Michelangel o. Totul n ea se ine i se nlnuie. Plintatea acestui geniu tragic, preocupat de forme a letice i de coloi vistori, sa revrsat pe zidul enorm ca o cascad de munte, dup un poto , cnd trunchiuri de copaci i fragmente de stnc snt ro8togolite m preun spre prpastie fondul albastruinchis, de venit neplcut astzi cu trecerea attor ani, cu crp turi, aco it de fum, lava omeneasc a curs i sa nchegat de sus in josul suprafeei imense. Sute d e trupuri contorsionate poate nu tocmai naturale, dar de neuitat in grimasele lo r sublime, exprim tot ce se poate imagina ca atitudine a vieii .fizice i a pasiunii . Un popor de statui, pe care gigani lear .6 sculptat intro roc roiatic, i, care, prin run miracol, au rmas in echilibru, suspendai intre cer i pmnt. Ca ciorchini, ca perech i sau izolai, aceste larve her culeene umplu tot spaiul, miun pretutindeni, cei desti nati raiului, ca i cei condamnati infernului, sfintii i pctoii, la fel de teribili. ' ' Simim bucuria imens, beia btrnului maestru pic tind toat aceast avalan de nuduri aproa pe dintro dat, dind, printro tehnic mai rapid, o via titanic acestor sute de ri care dormeau n spiritul su i pe care nar .6 avut nici timpul, nici mijloacele s le nvie n marmur. O singur .figur mai linitit, cea a Fecioarei, sor, prin atitudine, cu oftii i cu Sihilele de pe plafon. Acetia, in adevr, snt linitii, linitii i .6oroi talele lor, br. bai i femei parc mai eroici, mai plini de grandoare, 46

AVC 2012

decit omul obinuit, avnd numai forma omeneasc si o oarecare asemnare exterioar cu noi . Tot ce se desfoar la picioarele lor nui intereseaz. Stpnind .fiecare, sar zice, un ret teribil, ei il pstreaz cu gelozie i continu mai departe visul lor interior. Par .fixai acolo de la nceputul lumii i menii s braveze eternitatea. n spaiul nc disponi adic pe plafonul capelei, printre ghirlande grele de plante i genii, tineri bei de lumin, toi cuprini de o bucurie dionisiac, ca nite stilii meninndu.se greu pe coloane unde ia aezat artistul, se deschid nite spaii libere. Prin ele se z resc scene din vec hiul testament, nu aspectele sale idilice i pastorale, ci numai latura sa sumbr i d ra matic: Crearea omului, Dumnezeu crend soarele i luna, Pcatul originar, Potopul, Bei a lui Noe etc. Ch. Clement a cunoscut scrisoarea pe care Gericault a adresat-o l ui Musigny, pentru ai mprti primele sale impresii n faa paginii capitale a lui Michela gelo i poate a ntregii picturi. Azi, aceast scrisoare sa pierdut fr a .fi fost imprima t i e profund re gretabil. Dar, poate, nu avem nevoie de aceast mr turisire scris pent u a ne convinge de puterea cu care opera lui Michelangelo a rsunat n sufletul i n ar ta pictorului francez. Pentru un oarecare timp, cel puin, Gericault va tri numai s ub semnul lui Michelangelo. Frescele Siztinei pun o pecete, ce nu se poate terge, pe producia sa. Printrun efect straniu totui, nu n timpul ederii n Roma, amintirea ma relui predecesor fu cea mai tiranic, ci mult mai trziu i dup reHexie. El se ptrunde d e ceea ce vede, puin cte puin, hr nete amintirea cu propria sa sev, o poart n el n mentul n care, cu o for irezistibil, acea amintire i va purta mna n tabloul Meduzei 1. Dup vizite n biserici i muzee, Gericault studiaz sistematic toi artitii pe care'i admi r, ncepnd cu Michelangelo. Dup unii dintre acetia el se mrgi nete s fac desene, pe opiaz. O Pieta -astzi la Lyon-dup tabloul lui Rafael din Gale, ria Borghese, de pro porii mai mici ca originalul, este 1 Cam tot atunci Stendhal vizita ti el Capela Sixtin fi ne lsa, in L'Hiatoire de la Peinture en Italie, cea mai mrea descriere, 4 7 dup cum se exprima Delacroix. AVC 2012

din aceast epoc, ca i un mare numr de studii dup Judecata din urm, calul din Btlia lu onstantin i .figura superb de femeie purtind un vas pe cap, din Incendiul Burgului . ln plus, el deseneaz i face multe ncercri de compo ziie. O mare parte din aceste luc rri nea fost con servat i se gsete la Luvru, ori la biblioteca colii de arte frumoase n Paris, la Rouen, la Bayonne sau aiurea. Comparate cu lucrrile anterioare, acest ea ara t, am spuso, o etap nou n evoluia lui Gericault i merit, din acest punct de v , o analiz mai adin c. Nimfa i satirul, mai multe Lupte de centauri, Cen tauri rpind n imft, Leda i lebda 1, Grupul lui Silen, Omul nvingnd un taur, Vntoare de cerbi, un Sac ri ficiu antic, Moartea lui Hippolit de la Montpellier, stu dii de compoziie cu api i tauri, frumosul desen reprezentnd studii i grupuri academice etc. 1, totul pornete de la aceleai preocupri: Ge icault este un mrit de ideea stilului. Primul contact cu Italia il si lete s arunce o privire retrospectiv asupra operelor sale anterioare, si mrturiseasc unele slbiciuni, insu.Gciene, poate chiar erori. Dou lucruri, destul d eateptate, ne izbesc m pro ducia sa italian, fr a excepta studiile pentru Cursa de cai berberi: mai intii, o mai slab inHuent a eve nimentelor contemporane. Ct st la Roma s ar prea c Gericault uit epoca i societatea n care tria, i interzice subiectele cont ane, pentru a se consacra exclusiv celor care au fost transmise de tradiie i iubit e de maetri. El pierde sentimentul contemporanei tii sau, mai degrab, i d seama c biectele contemporane nu trebuie s fie tratate fr acea calitate, deosebit de import ant n art, fcut din simplitate, 1 Fabula Ledei, ca ti spectacolul brutal al amorului unei nimfe ti al unui satir, au atras J>Uternic pe Gericault. Din primul subiect exist, numai la biblioteca colii de arte frumoase, patru variante, din care una l

as cu mult in urm, ca realism, tabloul cunoscut al lui Michel angelo. Acestora leoa r trebui adugat un minunat desen, de aproape inrudit cu ele, ca sentiment, reprez entind un brbat tnr ti o femeie srutindu.se. Desenul a fost expus la Stockholm in 19 j8 cCinci secole de art francez>, reprodus la nr. j8. Este una din acele imagini d e care am putea spune c prevestea pe Rodin. 1 Tabloul din colecia autorului, repre zentind lupta lui Tezeu cu centaurul, face parte aproape sigur tot din acest gru p de opere. 48 AVC 2012

din sobrietate, din naivitate i noblee, care !constituie stilul. Fr stil, nici o ope r nu este durabil. Vechii maetri, cei mai muli, l poaedau din instinct il fAceau s in tn chip natural n toate operele lor. Influena Italiei asupra lui Gericault se tra duce deci printro manier mai pur, printro ntoarcere la clasicism. Pe de alt parte, n f tuturor acestor italieni, el se regsete francez. T rattnd subiectele pe care naint 8fii si din secolul al XVIIMea le desenau i le pictau de preferin, el grupeaz persona jele cam tn acelai fel, se servete de acc:leai arabescuri de linii, i, firi s amintea sc pe nimeni in particular, are cu ei un aer de familie. Frumoasele sale desene c u subiecte mito logice respir aceeai 'Voluptate, cu un nu tiu ce mai forte, mai rust ic, mai realist. Lucru remarcabil, el, care pictase atit de puin femeia, iat c o in troduce n studiile sale. Analiznd aceste desene cu atentie, nu sar zice oare c ele s e tnrudesc cu cele ale lui Fra, gonard i ale colii acestuia l Micarea compoziiei est e desigur mai brutal, mai violent, anatomiile mai crnoase, mai greoaie, mai rustice , dar avem n ele, incontestabil, aceeai senzualitate, acelai fel de a concepe o ope ri i de a o prezenta. Pe deasupra tuturor pictorilor revoluiei i ai imperiului, Ger icault, poate fir voia lui, se rtnduiete alturi de aceast mare coal. Alteori, ntre el secolul al XVIIMea se interpune o uoar amintire lui Prud'hon. Este, ca i cum, n loc de a privi n fa arta secolului al XVIII,Jea, Gericault ar simio prin operele auto rulu i lui Psyche, oglind care, dei ar deformao oarecum, ar da despre ea o mai fermectoar e imagine. Marea umbri a lui Poussin prezideaz i ea, mai de departe, la producia it alian a lui Gericault. Acesta se vede cam pretutindeni, dar mai evident n frumosul studiu pentru Caii huhm, care este actualmente la Rouen. Nu este oare straniu, n adevr, s constatAm la Geri cault, ca i la muli dintre naintaii sii, la Poussin ntre , a cirui figur solemni am evocat-o, aceeai reacie n faa colilor vechii ltalii l Dei a mirnd pe reprezentanii acelor coli i punndui, ca artiti i practicieni, mai presus de ce pe lume -e destul s ne amintim de scrisoarea tn care Poussin vorbete 49 de el ns ui i de vechii maetri italieni, contieni sau AVC 2012

chiar fr sli dea seama, ei las s vorbeasc n operele lor vechea tradiie a poporului l or cu cea italian, dar diferit totUfi din multe puncte de vedere. Instinctiv, ei se opun ca firul s fie rupt, cel care i lega de trecut. One aspir la numele invidiat de maestru, dei mbo gindwi cunotinele i ameliorndwi tehnica n contact cu artitii Ouatrocento i din secolul al XVIlea, nu trebuie s se mulumeasc n lucrrile sale cu o i itaie servil, cu reeditarea palid a unui original italian; el se cuvine s ncerce, la rndul lui, s imprime o nou via unor subiecte devenite clasice, via hrnit poate de un t peninsular, dar profund francez, inalt expresiv a punctului de vedere naional. Di n aceast epoc dateaz, i ta Gericault, tendina de a modela, ntrun desen, prin pete de u br i de lumin n contraste violente, ca un camaieu. Problema eclerajului este cea crei a el i acord cea mai mare atenie. Inc din carnetul de la Luvru se vedea c o bun parte a crochiurilor navea alt scop. In Italia, aceste preocupri se complic i se completea z, ca urmare a preferinelor lui pentru geniile dramatice i Viguroase, de felul lui Michelangelo, Caravaggio, n acea vreme aproape neneles, Guercino. T otUfi, dac unele

lucrri l apropie de compatrioii si, altele conin tendine care il deprteaz de acetia e snt mai n raport cu arta italian, ne fac s ntre vedem griji i neliniti artistice de alt ordin. Una din trsturile caracteristice ale acestui artist nelinitit este s fie deschis la multe forme de frumusee. Leal i sensibil, el nare preferine rigide, nici excluziuni brute i definitive. El caut i se ndoiete. Simpatiile sale multiple nu fac din el un eclectic fr personalitate, n cutarea unei sinteze corecte i reci, amestec, de altfel imposibil, al tuturor calitilor. Nu se deprteaz niciodat de drumul su i tie oricind el nsui. Vede multe, observ, se informeaz, analizeaz i gndete. Are preferine proclam. Dar toate aceste elemente strine el i le nsuete, le face sub stan din subst . Ii amintete uneori, dar nu imit niciodat. Cu tot marele i incontestabilul lui talen t i o facilitate excepional, nu produce mult, ezit, bjbie uneori, nu las nimic la nt e. In tablourile sale importante totul este voit. SO AVC 2012

Baudelaire vorbqte in Curiozitile sale estetice despre superioritatea artistului ca re, dus de temperv ment, nu ezit i nu se indoiqte niciodat, mereu sigur de ai atinge scopul. Az fi cazul lui Delacroix. Totui, nu sint de loc sigur c indoiala ar fi fa tal unui tinr i c un mare artist nu trebuie niciodat s intrebe i pe un altul. Gericaul , in orice caz, ia intrebat adesea. Avid de a cunoate, ii petrece prima parte a eder ii n Roma examinindu,se, pentru ai da socoteal de lipsuri i pentru a cere pictorilor vechi, cei care sint aproape de inima lui, secretul miestriei lor. Nu este o pur i ntimplare c un atit de mare numr de desene ajunse pin la noi dateazli din aceast epo c. Mil nchipui de preferin cu acea curiozitate, care consti tuia unul din principalele sale merite i acea ardoare pasionati, care era farmecul su cel mai mare, ncercnd s pt rund n Italia Renaterii, ali surprind gindul maetrilor i stilul lor, sfi explice proc ele for, s ctige noi resurse tehnice. Un rezultat incontestabil al eforturilor lui Gericault este c arta sa devine din ce in ce mai sintetic. O ferete el, autorul Ofim .dui Je vtntori i al CuiraM rului rnit, de orice atingere cu prezentul, o simplu fic, o calmeaz i i d armonia. Desenele sale se reduc, de acum nainte, la contururi simple i sigure, la un arabesc frumos i perfect echilibrat. Ceva din virtuozitatea lui Ce llini i chiar din trlistura lui Rafael -a lui Rafael dup contactul cu Michelangelo, a lui Rafael al Schimbrii la fo -pare a fi trecut in desenele lui Gericault. Cea m ai mare parte 4in proiectele in penili pentru Caii ba-b i i pentru Meduz, frumosul de sen de la biblioteca colii de arte frumoase, reprezentind o hor nebunii de biirbai i de femei goale, Omul trh de voluptate 1i nebunie, snt exemple elocvente despre ac easta, intre multe altele. Idealul su plastic rlimne acelai: atlei cu formele bine d ezvoltate, ceva mai zveli poate decit in trecut, ceva mai ui, dar tot cu muchii pro emineni, cu membre solide, bine .fixate pe pmint. De obicei, el se mlirgi nete s nconj ure contururile cu o linie precis, care pare ali ineascli ca un foc de artificii i c are fixeaz compoziia cu o autoritate magistral. Puine umbre 51 sau chiar de loc. Ade sea, pentru a mri volumul tor AVC 2012

sului viguros, poate i pentru a ndoi mai plcut curba desenului, ca unii din elevii lui Michelangelo, Geri cault ncovoaie uor spatele figurilor, mrete capaci tatea bustul ui, pe care lai crede gata s plesneasc sub presiunea unei respiraii sacadate. Vede r ar pe compatrioii sii de la Villa Medici. Din contra, el vede i admir mult pe Schne tz, abia ceva mai n vrst, triind, ca i el, izolat de bursierii francezi. Chiar n anul n care Gericault se gsea la Roma, Schnetz primete premiul Canova cu R.. Ufc4rik lui Cain, astzi la Academia S( Luca. Aceast pnz nui e indiferent. Privind frumosul nud, st udiat cu ribdare dup natur, dramatic n felul lui, ne explicm stima lui Gericault pen tru autorul lui. Aceast simpatie este prea semnificativ, inBuena lui Schnetz prea s

ensibili asupra Plutei Meduz.ei, ca s nu revenim mai trziu asupra operei care a pr ovocat-o1 ln muzeul Academiei S( Luca, se gsete un mic tablou cam nnegrit de vreme, reprezentind Capete de pisici. Era atribuit cnd lui Salvator Rosa, cnd, acum n urm, lui Snyders. Printre desenele lui Gericault, de la Luvru, exist o foaie de album, cu feline, pe care Clement i Rosenthal o cred executat ntre 18u i 181). Un istoric de art german, Hermann Uhde Bernays1, izbit de asemAnarea ntre unele atitudini ale pisicilor din tablou i ale celor din desen, i poate i de armonia de ruginiu, de br un i de rounchis, cu acel aspect auriu, care apare n primele lucrri ale 1 Ch. Blanc < azette dea Beaux Arts ,., vol. XX:lll, p. 207> ne informeazl ci Schnetz a pus in contact, la Roma, pe Gericault cu lngrea. Lau vizitat in atelier unde, pe cind i l llfleptau, Gericault a zrit citeva desene care lau umplut de admiraie. Nu .. a pu tut opri de a exprima ceea ce simea fi, pe cind lngrea le tot arta picturi, el adu cea vorba fi luda cu entuziasm desenele. Enervat de aceaati preferin, in care simea un blam pentru celelalte lucrri, lngres ar fi exclamat ci nu vine cineva in ateli erul unui pictor ca aioi adalire crochiurile. Gericault a primit observaia cu nep lcere fi, iefind, la rindul lui a calificat pe lngres de baston noduroa ti cu epi ... Nu & au mai revzut din acea zi, dar nici unulrua uitat pe cellalt. i, in vremea c onflictelor lui lngres cu romanticii, de mai multe ori acesta manifest antipatie pentru pictura lui Gericault. Ba, mai mult: Etex, sculptorul monumentului lui Ge ricault, ne informeaz ti el c lngrea nu ierta subacriptorilor pentru executarea mo nwnentului de a fi contribuit s se ridice un monument omului aceluia ... 1 Hnman U1uk &rnay1: Salvator Rosa -Gericault, in Cicerone, 1, 1909. p. 113 52 AVC 2012

pictorului francez, a atribuit lui Gericault micul tablou de la Academie. In rea litate, aceast atribuire este imposibil. Pictura, pe care toi o consider azi de Snyd ers, exist, cum mi s'a afirmat, in colecie, de la I7J7 Tot ce se poate spune cu oar ecare probabilitate este c Gericault, care o cunoscuse, ia amintit de ea n desenul i n creion. Acest studiu ar .6 deci contemporan cu ederea lui la Roma sau ceva post erior, i nu anterior cum presupuneau Clement i Rosenthal. ntre lucrul zilnic i pereg rinrile prin ora tn desco perirea monumentelor i operelor de art, Gericault nu e nemu lumit de Roma. J,ar plcea ns s nu .fie singur. Ar vrea, dac nu e cu iubita lui, s .6e reun cu un prieten, sli mprteasc prerile i impresiile, s,) simt! interesinduse de cruri frumoase. Sint destul de fericit; numi lipsete decit un bun prieten, cu care s triesc i s lucrez. Singur, snt aproape incapabil; inima nu,mi e niciodat mulumit, e ea plin de amintiri; a avea aici nevoie de prietenia ta pentru a micora regretele, s cria el lui Dorcy. cPtn acum am locuit la nite oameni de treab care au grij de mine i , cum nu pot nc s pictez, am lucrat pentru nite albume i aceasta m mai ocup. Am in gin ca n curind s fac un tablou sau mai multe: asta m va interesa i m va scuti poate de sila la care snt supus n Roma 1. Puin cte puin melancolia sa devine mai apstoare; nic cupaiile sale de pictor, nici resursele de distracie de tot soiul ale Oraului Etern nu pot mpiedica nostalgia de care este copleit. Scrisoarea ctre Dorcy pe care am c itat10 o probeaz indeajuns. Este cam atunci cind el asist, impreun cu toat populaia o raului, la carnavalul roman i vede cursa cailor liberi , adic fr huri. Montaigne, nalul su din Italia, Goethe, in Cltoria italian, Ber lioz ne,au lsat descrieri uimitoa re ale acestui eveni ment, vechi de mai multe sute de ani, la Roma. Toi cei care, pictori, poei i muzicieni, sau gsit la Roma n timpul ultimei sptmni a acestor srbto ma nifestat impresiile produse asupra lor de poporul roman vesel, exuberant, cobo rt n strad pentru a avea pl cerea de a .6., n acelai timp, actor i spectator al acest 53 l Ch. Clhnmt: op. cit., p. 8J. AVC 2012

satumale crqtine . Locul aciunii este strada lung i ingusti, mrr nit de palate senio le, care duce de la Pi.azza de Popolo, la Palatul Veneia i poart numele Corso, n ami ntirea tocmai a cursei care, n fiecare zi a Carnavalului, termin mascarada in epop ee. ln mijlocul marii piee circulare, deasupra creia Pincio ti intinde potecile sal e umbrite de copaci, tn zilele acelea se ridicau tribune, cea din mijloc chiar l a piciorul obeliscului. ln faa tribunelor, bariere i fringhii. inchid spaiul rezerv at cailor care, la cderea nopii, tn toate zilele sptiminii precedind miercurea din sptmina mare, fr a i fr clre, se vor intrece in curs. Alte tribune, la dreapta i e,a lungul strzii, se intind cit vezi cu ochii, acoper cu schelele lor multicolore , de care atirn covoare i stofe preioase, o parte a strzii i transform totul intr'o im ens sal de spectacol, avind cerul ca plafon. Mii de sca ne sint in curind ocupate, c a i tribunele pline de oameni, ferestrele, balcoanele i chiar acoperiul caselor. Pe strad, frecindu,se de estradele de scinduri, trsuri pline de Hori, inhmate cu cai splendizi i minate de vizitii costumai, in dou iruri neintrerupte, fac s treac pe sub ochii poporului cele mai frumoase femei din Roma, soii i .sigisbeii acelora. Intre aceste dou curente continui de carete i de trsuri, mulimea celor pe jos: mii i mii d e paiae, de arlechini, de colombine, de dominouri, de abai i de clugri, de brbai tm, b ai femeiete i de femei imbricate ca brbai. Numirul lor crete din minut n minut. Ei se mestec cu echipajele, se apostrofeaz foarte liber, dau drumul la fel de fel de glu me piprate, ti arunc Hori i bom, boane, se inghesuie, ajung uneori la btaie sub ochiu l vigilent dar indulgent al jandarmeriei. Pe msura ce soarele coboar spre apus, zg omotul crete, devine insuportabil. .Sunete de trompet, venite nu se tie de unde, re uesc totui s acopere strigtele mulimii i zgomotul strzii. Totul se oprete atunci ca p farmec. Este semnalul cursei. Mtile, uitnd de brbile lor comice, de confetti i de sa rcasme, se rspndesc in toate prile, in cutarea unui loc de observaie. Este o con, fuzi e general. Cea mai mic palm de teren este disputat. Orice lucru devine un loc de ref ugiu sau de sprijin: o roat de trsur, un col de scndur de la 54 AVC 2012

o schel, un felinar. In acest timp caii sint adui de proprietarii lor sau de ctre u n valet, in sfaiul lor rezervat, din faa tribunelor, in Piazza de Popolo. Sint ani male mici -mai totdeauna armsari -pe jumtate slbatici, cei mai muli de ras african, de unde numele de barberi <berbeci>, tineri, nervoi, excitai de toi acei oameni care1 i privesc i se agit, nerbdtori de a se msura in curs. N1au nici frine, nici a, nimic c re s1i poat impiedica in galopul lor; bule de metal prevzute cu un fel de dini i de c oli ascuii, prinse cu f'J.ii de piele de coama i de coada lor, in timpul goanei i vor izbi ln prile simitoare, i vor stimula, le vor mri spaima. Ateptind semnalul de pornir e, ei lovesc pmntul cu co1 pitele, se izbesc unii pe alii cu picioarele de dinapoi, se cabreaz, necheaz, sforie. Argaii, tineri cu pantaloni scuri, cu haina fi vesta ti vite cu un galon de aur, cu prul lung prins ntr1un fileu, alearg de la un cal la al tul, i apuc de nri sau de coad, ori ii mingiie cu mina ca sli potoleasc, ii amenin, i ur, url, fluier ori caut s pun niic ordine printre ei. Mulimea, n acest timp, prive la cea mai mic micare a valeilor sau a animalelor. Un semn, i sfoara cade jos. In sa lturi formidabile, caii ii iau avint. Nehot rii la inceput, ei se zpcesc, se intimidea z, se jeneaz unii de alii, fac eforturi inutile i ncearc s se in treac in singurul l ber, intre obelisc i Corso. ln sflrit, ei ajung s se stpneasc i intr'o curs nebun se ipit ca un torent ntre cele dou rinduri de trsuri. Lespezile strzii rsun sub copitele or i arunc scintei. Poporul, in culmea fericirii, scoate strigte asurzitoare i face gesturi ca sli ae ti mai mult. In citeva minute, caii au sosit la cellal capt al strz afar numai dac vreun incident neprevzut na oprit cursa lor vertiginoas. Argaii ii ate pt, i opresc, i domolesc, ei tremurnd nc din toate membrele, plini de spaim i de sudo , n timp ce proprietarul nvingtorului poart n triumf bucata de postav de aur, recompe nsa acestUi straniu concurs. lat ce se oferea n primvara lui 1817 ochilor uimii ai l ui Gericault. Nimic nu putea s mite mai mult pe un artist pentru care nici un lucr u pe lume nu avea valoarea 55 spectacolului unor animale tinere, puternice, nest l

AVC 2012

pinite, cu muchii i cu nervii ncordai i gata s se rup, supunnduse instinctului, la u cu tineri flci tot att de frumoi i de puternici ca acele animale, i unii i alii floa suprem a vieii animale, n des furarea ei cea mai complet. Omul i calul, n con flic micrile i atitudinile lor, exprimau in acele momente mulumirea imena, ieit dintrun e t suprem, necesitnd o ncordare a tuturor posibilitilor fizice. Sint emoiile la care G ericault era cel mai sim itor. Efectul produs asupra lui de acea curs nu se poate e xprima. Gsise deodat un subiect demn de el i de arta lui. Se pregtete s ncerce s fac ablou imena, s celebreze acea srbtoare a forei violente i s dea curs liber bucuriei de a picta o tem carel stpnete cu totul. Se credea sortit unei asemenea opere, atit pri n natura sa, ct i prin preparaia sa anterioar. Va .6 un fel de Bltlie a lui Constanti n, de lnttlnire a lui Ati/a cu papa, fructul a tot ce nvase la Roma. El va reprezen ta mai tirziu, dup cltoria n Anglia, alte curse de cai. V a .6 unul din subiectde fa vorite ale scurtei sale matu riti. Atunci na va .6 preocupat s redea iueala verti gin a animalului, gestul angulos al jocheului, masca sa voluntar, mpietrit din pricina efortului, aproape carica tural, care ncleteaz toi muchii n voina de a nvinge. Aici tereseaz este latura 'decorativ, sculptural. Nu virtejul cursei, liniile monotone i paralele intre cele dou rnduri de spectatori, ci momentul plecrii i cel al sosirii. li concepe tabloul ca un basordief, o metop colosal, o lupt de centauri n vederea cin e tie crui mausoleu fabulos. Dou sau trei grupuri in primul plan, evidente, n lumin, i compari care s umple golurile, toat frumuseea venind din ndrzneala i armonia liniilor desfurarea forei. Cum s fixezi aceast mrea dezordine, fr si rpeti virulena, p stilului l Incepe prin scena i mo mentul pl.e.:rii. Cu acea grab febril de care da do vad cnd credea c a gsit un subiect demn de el, deseneaz, combin, compune studii i croc iuri minu nate nesc din creionul su. Nu se mai gndete la nimic, dominat cu totul de pa iunea proiectului. Uneori imagineaz piaa, vzut n profil, cu caii n rind, ner voi, ner i ndrtul sforii, argaii cu costumele lor de rani romani, cu arhitectura exact a monu AVC 2012

mentelor, cu publicul nghesuindwse de o parte i de alta, toi cu feele contractate de ptace 1; alteori e aceeai scen, dar privit din fa, ca s se poat vedea piepturile cai , capetele lor inteligente, agitaia carei stpnete, pe ei i pe stpnii lor, n momentul e d semnalul plecrii, in sficit adevrul pitoresc al accesoriilor. Momentul sosirii l tenteaz i el. Anii male pline de sudoare, strbtute de fiori, cu frica zugrvit n privir a lor nebun, snt prinse i oprite n loc de flci puternici. Unii vzui din fa, alii d , caii se amestec cu oamenii ntco dezordine extraordinar. Dar Gericault nwi nc mulumit Prea sint multe figuri. Interesul se rspndete. Liniile snt monotone, arhitectura, d ei servind de fond, pe care s se pro.6.leze figurile, ngreuiaz compoziia i o face conf uz. El renun la public, la coloane, la tot ce nu e esenial. Nu va mai reprezenta toi caii ntcun moment determinat, ci numai episoade izolate, fr preocupare de timp i de s paiu. Animalele i schimb aspectul, se apropie din ce n ce, prin caracter i pro porii, calul clasic din basoreliefucile antice. Valeii leapd vemintele i rmn goi sau abia ac perii de o uoar tunic. Ei arcuiesc membrele lor musculoase n poze de statui. Mii de a mintiri conduc mna artistului. Nu mai e vorba de o curs in Roma modern, ci de o sce n latin sau greac, puin mai plin de micare poate, dac nediferind, n principiu, de att btlii ecvestre, cu care nea obinuit arta 1. Treptele unui templu, cu pri ale unui zid alb, cu mari muchii vii, servesc de fond. Mai mult de douzeci de schie i nenumrate d esene, fructul acestor cercetri, i ocup tot timpul artistului nainte de plecare. Ger i cault pare s se opreasc n cele din urm la citeva grupuri, n jurul crora distribuie p celelalte. Acerte compoziii ctig poate n noblee, n puritate, totui, cu toat marea l umusee de linie, avem impresia c vina artistului sa cam sfrit, c flacra luminind prima

idee, desigur imperfect, dar strlucind de via, 1 Berger, in studiul citat, reproduce un fragment, cu publicul din tribun, in care .6zionomiile amintac: n chip surprin ztor de Daumier, deci cu J0-40 de ani naintea acestuia. 1 Aceste desene au fost re produse n litografie, unele de Eugene Le 57 Roux, altele ca ilustraii n Gazette des BeallXIArts cXXll, p. 467>. AVC 2012

ia pierdut cldura i prima sa lumin. Plin de amin tirea marilor maetri, tot aspirind la stil, muncinduse deasupra hrtiei i comprimndui prima reacie, toti deauna violent la e Gericault i pierde rsuJlarea, i rcete verva i avntul. ln locul nvlmelii slbatic scen mprit n grupuri, compuse fiecare dintrun atlet i un cal, cum se vede n superbul iu de la Luvru, cea mai reuit dintre aceste ncercri, i n desenul, nu mai puin minunat, care a aparinut lui Camille Marcille 1. ln jurul lor el introduce elemente acceso rii, destinate <nau desigur alt motiv> ca s completeze golurile i s fac mai armonioas linia contururilor. Mai ales aceste pri ale studiilor merit reproul, de altminteri e xagerat, fcut de ctre Delacroix lui Gericault, dup ntoarcerea din Italia, c nu vede c alul dect prin ochii grecilor i ai maetrilor Renaterii 2 ln mijlocul tabloului un gru p reine privirea; el amin tete micarea unuia din caii de la Marly i poate, cu toat pas iunea mai mare n Gericault, pe lmbltnzitorii de cai de la Quirinal. Animalul e vi olent tras inapoi de doi tineri, cel din dreapta mbrcat numai cu un pantalon carei muleaz pulpele de o form desvir it. Cu acelai desen arbitrar care ne suprase in Cuira rul rnit, dar care era fr ndoial intenionat, el grmdete corpul calului, pentru a ob orm piramidal. Reia apoi o parte sau alta a acestei compo ziii, pe care o putem cons idera ca ideea sa definitiv. lngrijinduse de detaliile carel caracterizeaz cnd trece de la o schi la tablou, dar care rcesc uneori ideea sa de baz, el adncete studiul pers onajelor i al animalelor. Fragmentul cel mai celebru, att de revelator din multe p uncte de vedere, una din frumoasele pagini ale lui Gericault, este cel care se gs ete acum la Rouen. Un peisaj italian dintro Arcadie ideal, cu coline ndi nindu.se mol atic, pe malul unei ape, adolesceni, goi sau abia acoperii, reinnd de nri, de coam i d 1 Reprodus in L'Art ,., voi. V, p. 238. ' Sc:ulptorul Giraud, prieten cu Gericau lt, ne r.une Gh. Blanc n Histoire des Peintres de toutes les Ecoles ,. <vo . lll, p.6>, aduse la Roma, de la Londra, mulaje dup basoreliefurile Partenonului. Ata a luat Gericault cunOftin de opera lui Fidias. 58 AVC 2012

coad un cal care sa speriat, iat tot ce mai rmlne din imensul amestec de fiine al Cai lor herhm. Nimic din brutalitatea 'i dezordinea primei compoziii: gesturi admirab ile, libere i pline de noblee, armonioase, dar oarecum inutile, corpuri suple i grai oase, aproape gradle, un joc antic, o pastoral lla Poussin. O singur fa energic, rnea cu pomei proemineni, printre aceste figuri regulate i fr individualitate, copiate dup metope antice. Calul, tinr 'i focos, are partea din urm cam greoaie, gtul poate pre a curbat. In afar de desenul picioarelor este, desigur, mai convew ional ca cei cu care ne obinuise Gericault. Aparine rasei animalelor decorative, imaginate de Raf ael, pe care le amintete 'i prin culoarea prului: alb cu mari pete portocalii. Cu toat energia trsturilor, o atmos fer a la Prud'hon invluie aceast scen. Tot pe Prud l evoc adolescentul gol, ui i cu corpul atit de ginga modelat. Umbra acestui artist i cea a lui Poussin plutesc in jurul acestei adorabile compoziii, pictat cu autorit ate, cu mari urme de pensul, puse una ling alta, fir tranziii, dind impresia unui mo zaic. Este un Geru cault oarecum n surdin, calmat, devenit mai rezo nabil prin cont actul cu Italia 1 Clement ne asigur c tinrul pictor ncepuse la Roma tabloul definitiv , dar c, prsind brusc oraul, nwl putuse termina, fapt deosebit de regretabil. Aceast pinz ar fi legat operele anterioare ale lui Gericault de primul su tablou, dup ntoar

cerea n Frana. Ea near fi artat c drumul ales de artist trebuia s conduc in chip logic de la Cuirasier la Meduz. Oricit ar fi de deosebit prin inspiraie, prin compoziie, c hiar prin meteug, de ceea ce ne fceau s prevedem nceputurile maestrului, Meduza nu e decit punctul ultim al unei lungi evoluii. Pentru a inelege tranziia, de la primele concepiuni, inspirate de Gros, calde, fierbini prin contactul cu viaa contemporan, la aceast 1 Cursa cailor berbeci, graie schielor aduse de G ric:ault, devine un subie ct de conversaie ti de studiu printre pictori. Horac:e Vemet, prietenul artistulu i, se inspir de la ea pentru un tablou cu plecarea cailor in cursa ee Corso. Ce e mai curios este ci Vernet, tatii, fostul profesor al lui ault, mprumut de la 6.)11 slu subiectul pe care acesta il imprumutaae de la GUic:ault fi deaeneazi un mar e numlr 59 de studii, reproduae litogra6.c ti circulind in Paris. AVC 2012

oper uimitoare, clasic n esena ei i executat sub influena italienilor, sntem redui a rebim studiile i desenele preparatoare pentru Caii h rb ri, s le facem s ne spun cu greu tate ceea ce pagina mare i definitiv ar fi proclamat cu o elocven peremptorie i desvr Ctre toamn, ederea la Roma ii devine de nesuferit. Entuziasmul carei susinuse inspirai a n tot timpul consacrat s_udiilor pentru Caii h"h"i se rcete pe msur ce amintirea cur sei se terge. Se roag de prie tenul Dorcy s vin sl ntlneasc, dar nare rbdare sl din urml, fr chiar s pun ordine tn afacerile sale, el, att de ordonat de obicei, ia d ru mul Franei. Schiele i lucrrile ru mpachetate se lipesc unele de altele. Las chiar Roma o parte din bagaje, pe care le recomand grijii prietenului su. Judecat la sflri tul cltoriei sale, e(terea in Italia i pare un an de tristee . Ajunge la concluzia c nca este singurul mijloc de a nu cunoate plicti seala . Recomand acest remediu lui d e DreUXIDorcy i prsete oraul n grab, dup 21 septembrie 1817. La Sienna are totui buc de a-i ntlni prietenul. Petrec mpreun cteva zile n acest fermector ora, apoi drumuri r se despart: unul coboar spre Roma, cellalt se ndreapt n grab spre Paris. AVC 2012

V. INTOARCEREA LA PARIS. fNCERCRI DIVERSE Mai bine de un an trecuse de ctnd artis tul prsise Franta. lntro zi de toamn, tn 1817, el se prezent pe negndite n atelierul l i Horace Vemet. Gericault locuia n rue des Martyrs. De la el putea trece direct, prin grdin, la locuina prietenului su. Monfort, carei deveni elev i care era atunci el evul lui Vemet, nea povestit aceast vizit i conversaie care a avut loc ntre cei doi ti neri pictori, separai de attea luni: lntr.o diminea de toamn, n 1817, intr n atelie rofesorului meu Horace V ernet, un tnr carei sri de gt il mbri. De la primele vor sosea din Italia i c era pictor. Apoi, cum n cursul conversaiei Vemet l chemi pe nume , un alt elev, de lng mine, m tntreb dac nu cumva era Geri cault, autorul unui Vntor lare i al unui Cuirasi", expui la Salon acum civa ani. Gericault avea atunci cam 2.6 de ani, era mare de talie i elegant. Faa sa, plin de animaie i de energie, respira, n acelai timp o mare dulcea. Observai atunci, cum am observato i mai trziu, c roea rep la cea mai uoar emoie. Horace V ernet i cu el vorbiri mult vreme de Italia, de frumo asele picturi de acolo i de diferii artiti, ale cror nume mi erau atunci necunoscute, ca i pubJi, eului de altminteri. Unul din ei, Schnetz, fu cel care reveni mai de s n gura lui Gericault. El prea s fac mult caz de talentul aceluia. Aceste cteva linii snt foarte instructive. Gsim n ele mai nti un portret fermector i, desigur, veridic a lui Gericault. Ele ne mai arat c absena fusese defa, t, 1 vorabil celebritii pictorul ui. Dar ceea ce ne izbete, AVC 2012

mai ales, in aceastl povestire, este si vedem cit de gr bit era el si imprteasctl. al tora, inel de la intoarcere, impresiile sale asupra Romei. Si reinem afirmaia c num ele lui Schnetz a revenit de mai multe ori. Nu era prima dat c Gericault ii exprima admiraia pentru opera acestui artist. lntro scrisoare ctre tatl su, omul din lume ce l mai puin flcut si ineleagl asemenea subiecte, el se extaziase, cu oarecare geloz ie, in faa alburilor lui Schnetz . De altminteri, in diverse ocazii, David i Gros, i ei vorbiserl cu laude de acest fost elev al primului. Gericault se intorcea in patrie mult mai matur, graie studiilor, refleciilor, suferinei de a fi fost separat de iubita sa. Aducea cu el principii i un ideal care se formaserl puin cite puin i se fortificaserl n el, observind maetrii i examinind capodoperele italiene. Aceste principii se deosebeau considerabil de cele cei .6xase naintea ciltoriei. Artistul a junsese la concluzia el, n opera de art, :oricit de preios ar fi instinctul, el tre buie si se plece in faa inteligenei; el construcia intim a unui tablou, compoziia, tr ebuie s ntreac celelalte tnsuiri; c trebuie s pictezi adevArat, plecnd de la studiul d p naturi, dar c natura nsi trebuie s fie subordonat stilului. Nu culori bttoare la o ori arabescuri complicate: o modelare puternic, prin contraste vio lente, in v-alo ri mai degrab decit n tonuri, un contur armonios, fr acele linii brute, plecnd n toate direc iile, ca nite B.clri, pe care le preferase mai inainte. i pasiune l Da, i chiar multi, dar infrinat, dominat de grija echilibrului, de necesitatea de a prezenta u n ansamblu bine socotit, n care toate rapoartele snt cntrite, toate prile juste. Cel p uin aceasta este lecia ce se desprinde, atit din analiza studiilor succesive pentr u Cursa cailor herheri, cit i din tabloul care va fi expus in urma cltoriei in Ital ia. Rezultatul activitii pictorului, in timpul anului ct lipsise, era remarcabil di n toate punctele de vedere, dac ne gindim c in tot timpul lunii petrecute la Flo re na se mulumise cu citeva desene i c la nceputul ederii la Roma, febril preocupat de a descoperi n colecii i in biserici maetri pe care si admire i cutind un atelier, se m se s fac crochiuri in foi de album. 62 AVC 2012

Nou schie din cele doubeci pe care le adusese de la Roma i aisprezece desene subsist i, din toate cele pregtite pentru Cursa cailor lmhm. Catalo lui Oe ment mai menioneaz i pentru anul 1816-1817: cinci Cai Je pr diferit, o Ezecuie capital, un Episod Jin r4z. boiul cu litanii, Apostolii n grtlina tie pe Muntele Mslinilor, fir a mai vorbi de un mare numr de copii. O femeie torcind, cu copiii ei, tablou considerat de Cl ement ca posterior acestor opere, dupi costume miar prea tot atunci lucrat, la Rom a. Am spus un cuvnt despre unele desene de inspiraie hotrt clasici, datind din aceas t perioad. Cele mai multe sint compoziii importante, rezultate ale unor lungi efort uri i ale unor cutiri meticuloase. Ele au luat cu siguran mai mult timp autorului lo r i ar fi putut da natere la tablouri admirabile. Printre aceste desene Brbatul Job ortntl un taur sa bucurat totdeauna de preferina amatorilor. Dar cu toate calitile c e pre zint, el este departe de a conta printre cele mai semni ficative ale lui Geri cault. Desigur, atletul are nfi are, iar taurul dovedete cit de familiare erau picto r lui basoreliefurile cu zeul Mithra i sarcofagiile antice. lns personajul are gestu l lui Bacus n pinza celebr a lui Tiian, Bacus fi Ariatlna, vzut din partea opus, iar torsul su poart semnul ezitrii i al nesi guranei. Pictorul, ca i maestrul veneian, a t si dea impresia unei micri precipitate, numai ficind s zboare violent, pe deasupr a acestui grup sculptura!, o parte din vemnt. Dar este el oare sigur c tnrul atlet a luat exact punctul de sprijin de care are nevoie spre a zdrobi taurul? Linia, fr nd oial, e energic, sobr; totui, prea multe vagi amintiri in micare i atitudine tnrudesc aceast oper cu cele ale Renaterii. Gericault va face lucruri mai bune. Unele crochi uri pentru Caii herberi ne dau, despre talentul i originali tatea lui ca desenator , o idee mult mai convingtoare i mai nalt. Alte studii, tot de atunci, merit s fie ami ntite. Ele arunc asupra preocupPilor artistului n acea vreme o vie lumin. Marte fi H ercuk, Hercule ritlictntl un bou, Paris fi Elena, Horaiu Cocles invedereaz aceleai

tendine ca i paginile precedent analizate. lns Omul ,,3 mpins Je moarte, Omul smulgt ruluse ain hraele vidului AVC 2012

i frumosul desen pe care liCUXl citat, Omul ntre voluptate i nebunie pornesc din cu totul alte consideraii. Ele ne arat c abstraciile i alegoria preocup pe pictor, c, su inspiraia artitilor italieni, ele il silesc s se serveasc de datele realitii spre a e xprima adevruri, poate mai puin palpabile, dar mai bogate n semni ficaie. Catalogul l ui Clement ne d, pentru aceeai perioad, o ntreag serie de crochiuri de animale slbatic e. Din pcate nu ni se spune pentru ce motiv acest autor le crede executate n cursu l anilor 1816-I8I7, adic n timpul ederii pictorului la Roma. AJj fi nclinat s le date z ca fiind de mai trziu, din 1818, i s le pun n raport cu primele ncercri de litografi e ale lui Geri cault. Fr a vorbi de faptul c la Roma nu exista o grdin zoologic, tim cis c, ncepnd cu aceast dat, Gericault este un vizitator asiduu al Grdinii Plantelor d in Paris. Acest parc tocmai suferise tran sformri importante, pentru a putea da os pitalitate unui mai mare numr de animale. Pictorul profit de vizitele sale i mbogete c lecia de crochiuri, de care se va servi, mai trziu, pentru litografiile repre zentnd fiare slbatice. Este totui sigur c frumoasa R.,ugciune ctre Madcn i ranul rcman, di alogul Clement, aparin perioadei italiene. Transportat ns ntrun alt mediu, el uit vech ile sale proiecte. Negli jeaz un material preios, i nimic nu iei din aceste multiple studii. Tntro zi ns, trecnd pe lng un abator, rue de la Pepinit re, fu martor la una di acele nvlmeli, ieite din lupta unor boari cu animale aduse la tiere. Ca altdat la v a unor tineri rani romani i a cailor lor, imaginaia sa se nBcreaz, ncepe s idealize en att de banal ntrun asemenea mediu, si acorde un caracter eroic i s o transforme iune epic. Artistul este n stpnirea aceluiai entuziasm pe carel resimise la Roma, cu o azia cursei din Carna val. O bucat de vreme nare alt gnd dect cum s utilizeze un aseme nea subiect. Fr s ntrzie, de data aceasta, la reproducerea exact a scenei carel izbise o transport ntro lume imaginar i, profitnd de expe riena ctigat cu reprezentarea ilor berberi, o despoaie de orice caracter de actualitate : tineri 64 AVC 2012

ciobani, puternici i masivi ca nifte titani, goi sau abia acoperii de draperii gre le, ncearc s stpineasc o turm de boi. Zvozi puternici se amestec in lupt. Este un tr al vigoarei contiente asupra forei stupide. Compoziia in basorelief procede din pri ncipiile care conduseser execuia ultimelor schie ale Cailor herhui; un grup la stin ga, dou grupuri la dreapta -unul n primul plan i cellalt ndrt -i compari, pentru a u golurile i a lega totul. Grupul din stinga e compus dintrun brbat pe jumtate gol, av ind pe umr o bucat de stof ce Sutur in vint. In micarea vio lent pentru a reine un ta gata s sar peste o barier, qi contract muchii, i intinde tendoanele i d obrazului o de energie slbatic. Celelalte personaje sint ocu pate, una ca s separe un taur de o vac, cealalt a obliga un dulu s lase urechea unui bou intins la pmnt. Dorcy pretindea c Gericault lucrase mai mult de dou zeci de schie pentru aceast compoziie, fr a socot esenele de detalii. Una din aceste schie se gsea, n momentul cnd scriam, in colecia f oarte impor tant, privind pe Gericault, a ducelui de T revise, COf lecia care, dup m oartea posesorului, a trecut in vin zare public i sa rspndit. Prin micare, avint i cu re ea este cu siguran una din operele cele mai reuite ale pictorului. Numai contemp lind o oper de aceast natur 'i cu un asemenea colorit, i gindindwne la punctul ei de plecare, ne dm mai bine socoteala de personalitatea i geniul epic al lui Gericaul t, de darul lui de a eroiza realitatea. Nu mai e vorba de un fapt divers, un epi sod notat n grab de la un col de pia, ci de o od a tinereii i forei contiente, in l rutalitatea instinctului. Elimin detaliile inutile, tot ce poate evoca amintirea originii. Purifi.c fora i o simbolizeaz in fiine frumoase, conformate armonios, pe ca

re nici o vulgaritate nu le desfigureaz. Nui plac trupurile in repaus, oricit ar . 6. de minunate; nu i se par destul de expresive. Are nevoie de dram, de conB.ict, de pasiune, de tot ce e capabil s pun in valoare arhitectura omului i a animalului , s. provoace micarea cea mai just, nscris in arabescul cel mai elocvent. Gericault e ste aproape singurul artist din vremea sa care s se poat ridica cu atta uurin de (,5 l a viaa fizic la regiunile cele mai inalte ale artei. AVC 2012

Printr'o contradicie inexplicabil, dac ne gindim la natura sa excelent, i la inima sa comptimitoare, una din cele mai mari volupti ale sale este s domo' leasc chiar cu cr uzime i s supun un cal rebel, s infig pintenii in pntecele animalului, s'l fac s ple oi intr,un galop vertiginos, s se simt stpinul abso, lut al acestuia. Prin aceeai ncl inare care il face s aso' cieze plcerea lui cu suferina animalului, in arta sa nu e mulumit ca omul s triumfe asupra acestuia: musculaturile pe care le reprezint el, le dorete in posesia unor brute splendide care se zbat, lovesc i izbesc, i impun vo ina lor cu pumnul i cu arma, rspndind in jurul lor frica i durerea. Ultimul studiu pe ntru Caii berbm, Trrgul tk boi, Omul tnllingtrul taurul, cei Doi cai bttnJu,se ntr 'un grajd sint exemple izbitoare ale acestei tendine. Societatea in care Gericaul t triete in Paris este destul de ciudat. Este compus din artiti sau din amatori famil ia' rizai cu atelierele artitilor. Horace Vernet este pentru el, ca i Dorcy, mai mu lt decit un camarad i un amic, aproape un frate. Dar din toat acea lume zgomo' toa s, puin bizar, care frecventeaz pe Horace V ernet, i pe care acesta a reprezentat-o i n tabloul cunoscut, in care i'a pictat atelierul, Gericault nu se simte atras dec it de prea puine persoane: Musigny, Montfort i Lehoux, aceti doi mai tineri ca el i in curind elevii si, i de colonelul Bro de Comeres, fost ofiter al lui Napoleon. O camaraderie cordial, cam zgomotoas, domnete in acest col din Paris, cunoscut pentru spi' ritul lui, temut de proti, invidiat de unii jurnaliti i de artitii care nu i,au fcut inc un nume. Se discut acolo despre art, despre literatur i, mai ales, despre po litic. Este unul din mediile in care opoziia fa de regim este cea mai manifest. Din a mintirea lui Napoleon, amestecat cu aspiraiile democratice ale vremii, &*a format un vag crez politic, destul de con' tradictoriu, indreptat contra burgheziei i co ntra guver' nului. Ursc pe rege pentru c triete meschin, fr lux i fr glorie; pentru corat prestigiul rii; pentru c a chemat pe strini i s'a sprijinit pe ei; in scurt, pen tru c duce o via mulumit i linitit intr'o Fran umilit. Dar acest mediu frondeur, c on' 66 AVC 2012

statrile ce face, i care se discut cu aprindere despre nedreptile sociale, despre ine galitatea intre clasa condudtoare i cea care incepe s se formeze, a lucr torilor din industrie, despre viaa petrecut in lux, fr munc, a unora, i cea in mizerie a celor ce muncesc, nu e revoluionar. Beranger face parte din el i se chel, tuiete in vorbe m ari, in epigrame, in spirite. Totui, este neindoios c acest cerc are o fizionomie particular de care trebuie s inem seama, ca s inelegem unele preferine umanitar,progre siste ale lui Gericault, care se interesase totdeauna de politic i care, chiar din Roma, ruga pe Dorcy s nu o uite in scrisorile sale. In momentul in care va intre prinde cltoria in Anglia, unde situaia social este inci evoluat spre un curent progre sist din pricina avntului din viaa industrial mai dezvoltat de acolo, cu contrastele i mai accentuate ce , aceast situaie e menit fatal s produc, el este oarecum pregtit ineleag fenomenul i s ia ati, tudine, sentimental dac nu activ. Este evident cii arti stul este foarte preuit in aceast societate, poate mai mult pentru copilrille i verv a sa, decit pentru talent: pictor de piei de leopard, il dasi ficase odat Vernet, prietenul, comentind pe Gros. Ar fi cam puin. Dar, pentru a cunoate opinia adevrat a

acestuia asupra artei lui Gericault, s ascultm i pe Montfort, a crui mrturisire este tot atit de pre ioas in aceast privin, ca i atunci cind povestete vizita fcut de G t, intors din Roma. Profesorul meu, Horace Vernet, il preuia la justa valoare i, i ntro zi, in faa mea, el luda talentul tin rului pictor, atunci cu totul necunoscut, i pe care unul din elevii si l critica, poate in intenia de a,i liata profesorul. "Ace st cap este viu i cine ar fi putut picta mai bine aceast piele de tigru l" aduga el , vorbind intr'o zi de Vtntor, i artind blana care acoperea aua. Este greu de tiut dac grupul de artilerie {Tr c a UMi rtpiJ, actualmente la Miinchen, dateaz de atunci sau d inainte de plecarea in Italia. Clement o consider din 1817 sau 1818. Cred c are dr eptate. Prin subiect, ca i prin felul execuiei, in contraste i in culori sobre, luc rarea se aseamn cu M sau, n orice caz, cu operele executate imediat dup intoarcerea d in 67 Italia. AVC 2012

VI. PLUTA MEDUZEI Un dezastru maritim, nsoit de scene nsplimn titoare, avusese loc n v ara lui 1816. Doi supra vieuitori, Correard, inginer i librar, i Savigny, medic chir urg, publicarl, ctre sftritul lui 1817, povestea acestei nenorociri: Fregata Meduz a, nsoit de trei alte vase, corveta Echo, bricul Argus i un mic vas de rzboi, Loire, prsi Frana la 18 iunie 1816, ducnd la SaintLouis cSenegab pe guvernator i pe principal ii funcionari ai acestei colonii. Erau pe bord cam 400 de oameni, marinari i pasag eri. La 8 iulie, fregata a dat peste un banc nisipos din care, dup cinci zile de eforturi inutile, na mai putut iei. s.a construit atunci o plut, n care au fost ngrmli dite 149 de persoane, n timp ce restul cltorilor se precipita n brcile de salvare. Da r, n curnd, aceste brci tiar otgoanele care le legau de plut i aceasta, fcut s fie e acele brci, rmase singur n imensitatea i pustiul mrii. Atunci foamea, setea, dispera rea armar pe aceti nenorocii pe unii contra altora. n sftrit, n a dousprezecea zi a ac stui chin suprauman, bricul Argus a mai gsit din ei doisprezece muribunzi . Opoziia a profitat de acest eveniment pentru a acuza guvernul i, indeosebi pe ministrul de marin, de inca padtate i de favoritism. Presa lu poziie. Opinia pu blic, exasperat! reacion cu pasiune i, bineneles, cercul format in jurul lui Horace Yernet se cutremu r de indignare. Gericault glisi in acest eveniment subiectul pe care de atta timp il dorise. i ddu socoteala de ct de dramatic i de copleitoare putea 6. reprezen tarea ei scene n care personajele goale sau abia 68 AVC 2012

acoperite de zdrene vor fi artate sub imperiul pasiu nilor celor mai dominatoare i i n afar de orice con stringere, decit cea a foamei fi a luptei contra morii. E sigur ci sentimentele sale de opozant nau fost strine de alegerea subiectului. Dar nu t rebuie s ne nchipuim c Metluz.a fu numai un pamJlet. Nu se fac pamSete de }O de met ri ptrai. Pictorul n Gericault, desigur nu numai adversarul politic, sa oprit la ace ast scen, pictorul dublat deci de vistorul umanitar, cel pe care H. Focillon la putu t numi, cu un termen anacronic, dar atit de potrivit omul de la 48 . ln adevr, ca f i acea generaie care va lua o parte att de nsemnat n evoluia istoriei i spiritului fra cez, Gericault po sed o sensibilitate vibrant, sentimentul dreptii i al egalitiii, sim atia pentru nenorocii i persecutai, dragostea fierbinte a libertii. Este motivul pent ru care d. adopt atit de repede entuziasmul variabil i succesiv al opiniei publice i antipatiile acesteia. Se cuvine s reamintim, nc de acum, in sprijinul acestor rem arci, studiile pentru Asasinatul lui Fua/Jes, cunos cut i temut adversar al regimu lui, Ttrgul. de sclavi gri, Deschiderea porlilor inchizipei, litografiile pri vito are laRPz/loiulpmtru indepmaml tn Chili i schiele pentru Rtlz/loiul irukpenden/ei g recilor, unele din stu diile sale din Londra, toate pline de dragostea pentru cei umili i nedreptii. Mai mult inc: nu cred s fie o simpl ntmplare c in Medw:., cel

ur bucata de stof, destinat s le aduc salvarea, este un negru: omagiu nduioat, pe care pictorul l aduce unei rase pe nedrept dispreuit. Aceste idei umanitare nu explic tot ui ntru totul alegerea unui subiect ca Meduza. El alege scena i ca pictor. ln imens itatea uniform oribil a nenorocirii care copie ete pe cltorii de pe plut, erau oricum nele momente mai proprii ca altele pentru o realizare pictural: cel, de pild, cind snt brutal tiate otgoanele care legau pluta de brci; diferitele faze ale revoltei; scenele de cruzime i de canibalism; prima apariie a vasului Argus, nainte de salva re; sperana pe care aceast apariie a deteptat-o, ca i explozia de durere a naufragiail or cnd Argus se depr (,9 teaz fr ai vedea; n sflrit, salvarea. Gericault ezit AVC 2012

mult vreme inainte de a se hotri. Elimin mai intii ceea ce era prea hidos sau prea respingtor, de natur s provoace dezgust i groaz, i nu interesul i comp' timirea. Spec olul unor fiine umane omodndu,se pentru un biacuit sau o nghiitur de alcool, in timp ce ciozvrte de carne omeneasc se usuc la soare i in btaia vntului, ori al nenorociilo care se preg' tese s se hrneasc cu aceast oribil hran, poate s ne inghee de groaz, te inspira o oper de art 1. Patetismul ei ar .6 prea grosolan, emoia ce provoac de n atur prea fizic, pentru ca un artist, cu dispoziii sufleteti normale, orict ar preui r ealismul in art, s se opreasc la ea 1. Gericault rmase mult vreme nedecis intre scena de indignare i de disperare, cind s'au tiat otgoanele, momentul salvrii, i revolta i lupta pentru ultimele provizii. Fiecare dintre aceste teme oferea avantaje i di. ficulti, i toate puteau da pretext la o admirabil compoziie, la o desfurare de corfuri sculpturale, de atitudini pasionate. Dup obiceiu su, el acoper hirtia de o mulime de crochiuri. Numai cu creionul in min i inaintea evidenei unei eboe el putea s1i dea se ama de valoarea artistic a unei idei. Numai printr-un asemenea procedeu, ca i pent ru Caii berberi, prile indiferente i accesorii, ca nite ramuri uscate ale unui arbor e viguros, se desprindeau i cdeau singure, lsnd cimp liber vieii. O mare parte a aces tor studii a disprut, pierdute poate pentru totdeauna, sau ngropate in colecii necu noscute sau inaccesibile. Restul se gsqte in muzeele din Alen on, Lille, New York, Rouen, la Luvru, la biblioteca colii de arte frumoase din Paria i in alt parte. Cle ment i Rosenthal cred c natura nfocat a lui Geri' cault i temperamentul su J,au indrep tat mai intii asupra revoltei, scena cea mai tumultoas, a crei exe' cuie ar .6 ofer it cele mai multe resurse talentului su fcut s admire pasiunea, ardoarea impetuoas i fora. Este greu de tiut azi dac aceast ipotez este just. Informaiile lui Clement sint otdeauna din cea mai bun surs i el nu afirm nimic de care s nu fie per' 1 EJrncnJ J Go ncourt scrie n Jurnalul su <col. VI, p. 29}> ci Pierre Loti ua povestit c ci a awt un unchi mincat pe ,Iepul Meduzei . Dar toati lumea ttie c l..oti nu era lipeit d e imaginaie. 1 Acest punct de vedere nar mai .6 cu totul valabil astizi. 70 AVC 2012

fect convins. Totui, privind studiile iniiale ajunse pini la noi, ne e greu s imprtim aceast prere. E ceva la fel de inform i de nehotrit, atit in cele care se raport la r evolt, ca i n celelalte. ln aceste mpre jurri e riscat s tragi o concluzie. A vedea m degrab pe pictor studiind paralel cele dou concepii, fr o preferin prealabil, pentru una din ele, condu, cndule mpreun ptni la o faz destul de naintat. Atunci numai aleger a sa se oprete asupra momentului n care Argus apare la orizont i in care supravie ui orii, unii prea slabi sau prea abtui de durere ca s reacioneze, continu s pstreze tris a lor imobili' tate, in t p ce ceilali se arunc toi, printro admi' rabil micare in asce siune, spre partea de unde le vine sperana. Incepe cu note i crochiuri asemenea cu cele din muzeul din Rouen. ln mijlocul unei mri agitate, care ocup in aceste comp oziii mult mai mult loc ca n tabloul definitiv, pe cele citeva scnduri ale plutei e l grmdete i grupeaz personajele, cele mai multe goale. O eate gorie de crochiuri repre

zint revolta, alta salvarea. Ceea ce'l intereseaz in ambele cazuri, se vede bine, este s obin un efect dramatic. V rea sl produc, in stu diile raportinduse la primul s ect, printrun ritm plin de micare, prin linia sinuoas i agitat a arabescului, prin nvl la unei mase, in care individul nu mai e nimic. Concepie cu adevrat dinamic, al crei erou e mulimea in micare. Tabloul trebuia, pe ct posibil, s dea impresia unui vas i mens, al unui corn al abundenei, care &ar revrsa inaintea noastr, lsnd s se rostogolea c pe punte, i de acolo in mare, o grmad de corpuri goale i convulsionate, un vlm' ag in Jwiecata tk apoi. Punctul cel mai linitit este fixat in urm i la stnga, unde pict orul a aezat, strni unul lng altul, rniii. Din acest centru de tcere i de calm relat gitaia se propag ca un val, printrun fel de crescendo patetic, pin la cellalt cap al compo' ziiei. Ajunge la culme in partea de jos a tabloului, la dreapta, unde se vd o prefiguraie a Brcii Lui Dante, nenorocii zbtindwse n valuri, sau cramponindwse de scindurile plutei. Ritmul progresiv al compoziiei este oprit o singur dat, exact in mijloc, acolo unde 71 un ofier, rezemat de catarg, i apr viaa. AVC 2012

Din contra, in cealalt compoziie domnete o con' cepie statiei. Artistul nu vrea si n e mifte prin tumultul unei lupte, ci prin siluetat rupurilor i expresia feelor. Pui ne personaje in comparaie cu prima: aproape toi participanii, feZind sau culcai, pro strai in mijlocul unei miri furioase, in timpul unei furtuni care umfl pinzele s le rup. s,ar prea c, chiar de la inceput, Gericault a artat mai mult dragoste pentru ac east a doua idee. Clei, dup ce a schiat n grab aceste .figuri viguroase n jurul catarg ului, el le reia, una cite una, in marginea foii, duce ceva mai departe detaliil e, insist i le eli via, ici mai puternic, aplsind trstura, colo cu o min UfOar, ming . Amintirea lui Michelangelo se arat mai tiranic dect in primul proiect. Ea nsuB.eqte mna artistului, care inventeaz cu pllcere gesturi i poze avnd contigene cu cele din Cap la Siztin. Alti dati el imagineaz episoade izolate, ca in micul studiu, atit de energic in simplicitatea lui, tot la Rouen, n peni, violent spilat cu cerneal de Chi na. Grup compact de nenorocii, luminat puternic dintr'o parte, cu restul corpului ntro umbr deas. Ei se agit i se roag cu groaza zugrvit pe fa. Sau, nc, un alt e vrii. Pluta este acostat de o barci spre care restul celor rmai in via se precipit, cu miinile ntinse, rugltoare. A treia oar e vorl:ia de un episod al luptei: un invlmag f urios ntr'o barc, in jurul creia aproape nu se mai vede marea. Aceste crochiuri i al tele multe dovedesc perseverena pictorului n cutarea imaginii celei mai picturale, goliti de toate elementele inutile, n punerea ei n valoare, ca s produc cel mai pute rnic efect. Tot adincind, analiznd, eliminnd, el ajunge, incetul cu ncetul, a1i repr ezenta exact cele dou singure aspecte decisive, dup pirerea lui, in istoria Meduui : Revolta, Salvarea. Fiecare rspundea la una din aspiraiile pro funde ale sufletulu i su: Revolta, la dragostea sa pentru activitatea violent, pentru faptele de energ ie slba, tic, pentru forma frumoas n micare i in lupti cu obsta, colele care o pun in valoare; Salvarea, la interesul pentru un arabesc elocvent al liniei, pentru fora expresiv a unei atitudini sau a unei fee, sub stpnirea unei pasiuni violente. i pent ru una i pentru cealalt, el 72 AVC 2012

multiplic studiile in creion i in peni, ajunge chiar la schia pictat. Din prima idee R osenthal a cunoscut un studiu in creion, sepia, acuarel i gua, care n1avea nevoie de cit s fie mrit i executat: lupta se con tinu! cu frenezie, sbiile se ridic in aer, mur bunzii incearc in zadar s smulg arma care S*a frint in rana lor . . . in centru, un ofier rnit, rezemat de catarg, ine in min un fragment de sabie i pare s implore cerul ; la stinga sa, ..un om susine pe un muribund 1. ln scurt, este ideea pe care am i ntilnit*O in crochiul de la Rouen, ceva mai dezvoltat, cu citeva mici adaosuri. O

schi pictat a celeilalte idei a fost examinat de Clement ntr10, colecie particular, c nd el ii scrie studiul. Dar nu era decit o prim ebo, ins nesatis* fctoare. Pictorul g c n subiectul astfel conceput, exista prea mult uniformitate in atitudini, prea mu lt monotonie in expresii. Ar fi trebuit s introduc in aceast scen ceva din tumultul i din energia celeilalte scene, s amestece cu atitudinile violente corpurile n nemica re, s aib satisfacia de a picta avintul i turbarea, dar i imobilitatea i calmul expres iv, chiar dac ele ar fi fost efectul morii sau al prostraiei. A fost o idee genial, pictural vorbind, aceea de a imagina momentul n care o parte a personajelor, care suferiser prea mult nu mai reacioneaz i snt cuprinse de linitea premergtoare morii, ntre cadavrele acoperind sein* durile vasului, n timp ce altele snt amestecate cu cele care, nsuO.eite de speran, se trsc cum pot i se in* dreapt, ca aspirate, ctre m ea plutei, unde Argus a aprut la orizont. s,a pretins c Gericault n aceast scen a voi t s picteze salvarea: realitatea este alta. Correard i Savigny, n msur s fie bine info rmai asupra acestui punct, ne spun lmurit aceasta 1 Ei ne povestesc c, in ajunul zil ei n care lepul fu salvat, Argus apru la orizont pentru ctva timp, fr a observa semnal ele fcute de naufragiai. Grupul din jurul catargului i care nu imprtete sperana celor i spune desigur c bricul nu*i va vedea. Este tocmai momentul pe care pictorul l*a ales pentru tabloul su. 1 Llon R..osmthal: G ricault, p. 89 1 A. Cortitml et H. SMJi gnJ: Naufrage de la fregate de la Meduae . 4e edition entierement revue et om de hu it gravurea par G&icault 73 et autres artistes, Parii, I8ZI, p. IJ. AVC 2012

Indat ce ajunge s combine cele dou idei, esenialul e gsit. Nu mai rmine decit s execut tabloul. Adun in jurul lui, cu grija unui judector de instrucie, tot ce,I poate do cumenta asupra dezastrului Meduz.d i asupra persoanelor care participaser la acel dezastru. Descoper meterul care construise pluta; din fericire era la Paris. Yl ch em fi'l nsrcineaz s1i fac o plut n miniatur, exact ca cea veritabil. Pune pe ea fig de cear, ca s,i reprezinte efectul gruprii per sonajelor i eclerajul cel mai expresiv. Merge la Ha, vre, pentru a vedea marea i a studia cerul, in regiu' nea mrii 1. Ta bloul, o tie acum, va .6 o pnz imens. Schie foarte amnunite ii servesc ca s fixeze ce mai mici detalii. Una se gsete in colecia Moreau Nelaton, la Luvru, o alta, mai mar e, a fost probabil distrus. Puine lucruri difer, in magnifica lucrare de la Luvru, de prima din aceste schie. Personajele, ceva mai puin numeroase, grupate identic, au absolut aceleai ati' tudini. Mai puin acoperite de veminte dect n opera definitiv, dau mai mult impresia de academii , iar amintirea lui Michelangelo este poate i ma i pronun at. Dar, cu excepia cadavrului acoperit de un lin oliu alb, in dreapta, i a m rtului rigid, culcat pe spate, in stnga, nimic nu lipsete. Marea nare culoarea si ni str i livid din tabloul cel mare. E mai albastr, mai mobil, mai lichid i de o transpar n admira bil. Valuri enorme mtur nenorocita epav, sub un cer aproape tot acoperit de n ri. Figurile snt desenate cu penia, pe pinza preparat. Unele au fost chiar terminat e, pictorul reluindu.le cu pensula, printrun uor frotiu . Ceva viu i spontan se desp rinde din aceast magistral schi, mai mult chiar dect din opera terminat. Cea de a doua schi, cea disprut, era nc mai important, ne spune Clement. Dac artistul a renunat s ine, a fcut aceasta de team s nui rceasc verva, pe care o dorea intact pentru opera d nitiv. El simea importana btliei cel atepta. Nimic nu e lsat ntmplrii in aceast p j; me tri ptrai. Toate dispoziiile snt luate ca ea s izbeas 1 Thlophik Sil stiY: Les ista Francais, Vol. 1, p. n 74 AVC 2012

c imaginaia unui public cu care Gericault nu mai era in contact din 1814. Este de proporii uriqe, nu poate deci trece neobservat; se inspir de la un eve' niment care era nc tn amintirea tuturor ti care, mult vreme, alimentase presa i fusese pasionat

discutat in cercurile pe care le frecventa artistul, toate dUfDlaDe guvernului; este conceput ata, incit s ofere rezulta' tele unei lungi perioade de studii, de o bservaii ti de cutare, inaintea capodoperelor italiene, ti s puni in lumin tiina i mli stria artistului. Gericault SUl pune deci judecii criticii f a camarazilor si expe' riena sa ntreag f intreg talentul su. Atelierul pictorului din rue des Martyrs e prea mic. lnchiriaz un altul in rue du Faubourg,du,Roule, intr'o curte comun, separat pr intr,un zid, cu spitalul BeaUI jon. lp pstrase o oarecare linite, atita timp cit n u se oprise nc la ideea care1i prea cea mai favorabil. Acum, cind e sigur c a gsit,o, e cuprins de o grabi i de o ardoare irezistibil, una din acele febre de lucru care 1i erau obinuite. Opera sa, ii zice el, trebuie s fie mai ales dramatic. Ca orice tr agedie perfect, e necesar si provoace groaza i mila. Pentru a indeplini acest scop , o condiie ti pare fundamental: s porneasc de la realitatea cea mai strict, si emoion eze in cel mai inalt grad prin adevr. Profit de vecintatea spitalului, se impriete' nete cu internii i obine astfel membre de cadavre, capete chiar, pe care le studia z i le picteaz pentru a surprinde asupra naturii alteraiile de culoare f de form produ se de moarte. Brae i picioare tiate se string grmad in atelierul su, umplu mesele i ci eo' dat acoperiul, ii transform locuina tntr,un fel de morg. Cu o atenie i o rbdare u toare, el exami neaz aceste resturi, le deseneaz sau le picteazl, une ori la lumina zilei, alteori la lumina mai dramatic a lmpii. Clement e de prere c unele din aceste studii sint printre buciile cele mai reuite, executate vreo dati de Gericault. Ace ste buci de hoit, informe i livide, luau sub penelul sliu preciziunea i relieful uno r fragmente de statul, mai ales atunci cind lumina artificial le accentua conturu l, separa violent planu riie. Tabloul de la Rouen, cunoscut sub numele de 75 Supp liciis, este puin anterior acestei epoci, de vreme AVC 2012

ce a fost executat in rue des Martyrs. El procede ins din aceleai preocupri. Totui i n realitate, el nu reprezint capetele unor condamnai la moarte dup ex:ecuie, cum ar indica titlul, ci pe cel al unui ho, mort la Bid!tre, i al unei cocoate, care poza in ateliere. Le Supplicii din Muzeul din Geneva, de asemenea atribuit lui Gerica ult, i care nu mi se pare nedemn de el, ar putea .6 din aceeai epoc 1. Pentru a-i da perfect seama de aspectul mizeriei fizice, al degradrii organice, i al morii, vizi teaz des slile spitalului vecin. Observ efectele suferinei, spasmele agoniei, le not eaz i mrete astfel colecia de docu, mente, de care duce lips pentru tabloul su. Nu poa e .6 frumos pentru el, in toat aceast epoc, decit numai -ceea ce poart urmele diform itilor i alteraiilor pato, logice. Prietenul su, Theodore Lebrun, ne,a lsat in aceast rivin o povestire plin de interes: La epoca cind picta tabloul, avui o glbinare care m-a chinuit mult vreme i care era foarte intens. Dup 40 de zile de suferin i de plict seal, m hotrli s prsesc Parisul i s mi duc la S res, pentru a fi sin, gur i a atept ompleta vindecare, o afacere numai de citva timp. Mi'a fost greu s gisesc o camer i. Figura mea, cu aspect cadaveric, inspiminta pe toi hotelierii, nici unul nu dor ea s m vadi murind la el. M,am adresat atunci unuia care inchiria i crue de transport i cruia i se fcu mil de mine. Eram la el de o sptimini, cind, intr'o dup mas, tredndu mi vremea in port s vid pe cei ce se plimbau incoace i incolo, vid venind pe Geric ault cu un prieten. M pri' vete, la inceput nu m recunoate, intr in crcium 1 Azi cred n111i mai e atribuit. Cea mai mare parte a aceator studii dupl cum drept remarc E itner n articolul slu, nau putut fi nici vndute, nici druite. Ele au rmas n atelier fi vor fi dispersate dupl moartea lui Gericault. Studiile dupl diverse p.ri ale corp ului uman, aspectele de ghilotinai ocup numrul 17 din catalog. Se vnd atunci, dar su ma obinutl e ridicoll; pentru un grup de asemenea studii se obin 18 franci adic nic i doi franci pentru o pieal. Iar ceea ce a ajuns pni la noi prezintl o calitate d e picturi, cum de altfel obser vase fi Oement, care se rnduiefte allturi de cele m ai nalte ale artistului. Ceea ce a mai plstrat din aceast categorie de opere se a& a stlzi la Luvru, la Montpellier, la Stockholm <expuse cu ocazia celor Cinci secol e de art francezi>, ti n vreo doul colecii particulare. 76

AVC 2012

sub pretext s bea ceva, se uit apoi la mine mai cu atenie, i, deodat, recunoscindum, a e.rg spre mine i m lu de bra: ah, prietene, exclam el, ct eti de frumos! Speriam l opiii fugeau de mine, crezindum un muribund; dar eram frumos eentru pictorul care cuta pretutindeni coloritul morii. Insist ca s merg la el i si pozez pentru M duza 1 run este cel care ii poz pentru tatl care ine pe genunchi corpul copilului su mort. Su pravieuitorii M duz.ei, care se gseau la Paris, deve nir, cum ne puteam atepta, familia rii aproape zil, nici ai pictorului. li picteaz i le face portretul fr incetare. Numr ul de schie pregtitoare, aparinnd acestei perioade, a trebuit s fie foarte mare; nau m ai rmas multe astzi. Mici studii in creion i in peni snt ns rspndite in multe pri enunchi, care se avint cu un att de frumos gest, este la Luvru; un creion pentru c el tnr este la Bayonne; crochiuri pentru negru sint la Lyon; un studiu de brae i de picioare, in ulei, este in colecia Bruyas, la Montpel lier etc. Jean Gigoux, picto rul, poseda singur zece studii de soldai i de marinari, pentru Meduz. Fru mosul stud iu pictat la lumina lmpii, pentru capul tnrului, este la Rouen. La vnzarea coleciei C laye figurau schie reprezentind grmezi de membre de, zarticulate 2 Una din ele a apa rinut ducelui de Trevise. E de notat c Clement, in catalogul su, numr apte schie pentr personajele Meduz.ei, fr a include nimic din ceea ce am citat mai sus, i cam 17 st udii, in creion i in peni, pe lng un mare numr de cro chiuri. Gericault ns a introdu a puine din aceste studii n tabloul definitiv. Cel mai mic detaliu e pictat dup nat ur, pn i prile, pentru execuia crora se preparase prin numeroase eboe. Toate detalii le prefer calde nc din contactul cu viaa i, pen tru a nltura orice urm de poz pic teaz ct mai puin posibil dup modele de profesie. Toi prietenii si, fr excepie, Correard i Savigny pentru propria lor imagine. Lebrun pentru printele carei plinge fiul mort, Jamar pentru acest 1 Maurice Tournt!u:t: op. cit., p. 62. 77 1 Gazett e de BeaUXIArts ,., voi. VI, p. jl4. AVC 2012

fiu, Delacroix pentru cadavrul din dreapta a crui mtn crispat se incleteaz intr1o bir n, tot ]amar pentru personajul de dup negru, un ofier, Dastier pentru frumosul nud, vzut din spate, peste care apa s cadavrul unui negru, dulgherul, autorul lepului, p entru unul din capetele din grupul strins in jurul catargului etc. 1 Montfort, p ictorul, era unul dintre privilegiaii admii in intimitatea lui Gericault, cind pic ta Meduza. El nea lsat o mic naraiune asupra felului cum lucra pictorul: Fui izbit ma i ntii de ci dura pe care o punea n munca sa, dar i de calmul i de reB.ecia de care av a nevoie. !i ncepea lucrul ndat ce lumina zilei ii permitea s o fac i nu l lsa decit enea noaptea. De altminteri, el era obligat s procedeze astfel, din cauza importa nei bucii ce ncepuse dimineaa i pe care trebuia so termine pn seara. Aceast obliga i imperioas pentru el dect pentru un altul, cci, ntrebuinnd ca s picteze un ulei gras in cele mai sicative, nar fi putut lua a doua zi lucrul lsat n ajun. Cnd venea seara , el i lsa din mn paleta i profita de ultimele licriri de lumin spre a examina lucrul t. Stnd lng sob i privind pnza, el ne vorbea atunci de speranele i de nelrile sale re, nu prea era satisfcut; dar uneori totui, credea c a gsit miJ1ocul s modeleze, adi c s dea relief suficient figurilor, i prea mulumit. A doua zi, dup o zi att de bine n buinat ca cea pe care o descriu, ne mrturisea c a greit drumul i c trebuie s fac noi turi. Intro zi fusese s vad tablourile lui David, Sabinele i Leonidas; se ntoarse des curajat. Ceea ce fcuse i pru fr relief i, citn du,mi tinerii care alearg si despr e, la dreapta lui Leonidas: Asta da, e pictur ,. mi spuse; ii ntoarse capul de la ope a sa. Salonul se deschidea n 1819 la sfritul lui august. Me, duza era gata nc din iul ie. Guerin veni so vad, o privi ndelung i nu fu nemulumit. Frumoas prob de liberalism l spiritului, n adevr, la acest pictor, cci nimic nu era mai deprtat de propria lui pictur ca acest tablou violent, n contraste, pictat larg, chiar 1 Ch. Clement, op.

cit., p. I4J 78 AVC 2012

brutal. Gericault, tn culmea fericirii, il conduse cu mult ceremonie i, inchizind ua, ncepu s danseze ca un copil, in faa lui Jamar uimit. Dar, o dat la locul lui, in foaierul teatrului italian, unde se inea Salonul, Gericault i ddu seama c Wll ghiul d in dreapta al tabloului era complet gol. T re' buia sl ocupe cu ceva, imediat. In citeva zile el pict, dup amicul su Martigny, cadavrul acoperit cu o ptoz, una din fi gurile cele mai patetice ale celebrei opere. Dup aceasta nu o mai atinse i M Juz.a, cu toate transportirile ce a suferit, nu este astzi prea di' ferit de ceea ce era atunci. s.a innegrit desigur, i bitumul, de care autorul ei sa servit mai mult dec it era necesar, pentru a obine umbrele, a aprut la supta fa, mai ales in prile din jur l catargului i in fi, gura din profil, indrtul tatlui. O fotografie din I86.J, pstrat la Cabinetul de stampe al Bibliotecii naionale, neo arat mult mai luminoas in toate prile ei 1. O mare grea, inc agitat, poart cele citeva scnduri formind pluta, care se prezint in piezi, unul din col' uri sprijininduse parc de cadru. Un catarg impro' viz at, o pinz roiatic, umflat de vint, un cort strins la un loc, adrnind de catarg, iat decorul. Nori grei fug pe cer. Printro deschiztur a norilor, brizdat de roeli crepusc ulare, la stinga, lumina cade, livid, peste vreo douzeci de fiine, rspindite pe pode a. Un grup, cam la o parte de ceilali, e strins n jurul catargului i privete, cu och i plini n acelai timp de groaz i de speran, o mic corabie care apare la orizont. fi va vedea ea oare sau se va deprta fr sii zreasc, lsndui prad unei mori sigure 1 Sint capete capabile nc s simt i s gtndeasc. Gestul lui Correard, care face parte din acest grup, artind lui Savigny corabia care trece, ii leag de cele, lalte figuri. Restul plutei e acoperit de personaje goale sau acoperite cu zdrene. Toi cei care mai po t sta in sus sau muribunzii, pe care sperana ti renviaz, se precipit, ca atrai de o f or irezistibil, spre par 1 Fa el micul tablou de la Galeria univenall a Muzeului de a rtl id Republicii Socialiste RomAnia conine ti cadavru! din dreapta arati, dac:l ceea ce se povestqte despre adlugarea lui chiar in etpoo ziie eate exact, el e vo rba nu de o schi, in vederea operei defini 79 tive, ci de una ulterioarl tabloului terminat. AVC 2012

tea extrem a plutei. Acolo, un negru ridicat pe un butoi face semne disperate, sc uturind o bucat de stof. Aproape toate aceste fiine nenorocite formeaz un fel de ghi rland uman, care nconjur butoiul. Intre aceast hor tragic i corpurile care acoper p lan exist un contrast izbitor. Acolo, totul se agit cu putere; aici nimic nu se mic. Cadavre umplu pluta, sint agate de brne cu membrele lor nepenite. In mij' locul lor un tat i susine fiul care moare. Dobort de durere, indiferent la tot ce se petrece n j urul lui, ii ine mina pe inima copilului, pentru a'i simi ulti' mele bti. Singur prin tre cei vii, el nu mai ateapt nimic de la corabia care a aprut in largul mrii. La sp atele lui, un alt btrn, prea obosit sau prea slab ca s se mai ridice, urmrete cu ochi i agitaia celorlali i face legtura intre ultimul grup i primul. Trei caliti ne izbesc aceast teribil dram, una din pnzele supreme ale picturii franceze din secolul al XIX . lea: compoziia ei, felul eclerajului, culoarea sau mai degrab lipsa de culoare. s.a spus adesea c Gericault, pentru a accentua desprirea sa formal de coala clasic dav idian, se ntorsese la compoziia piramidal, scump Academiei. In adevr, nici urm n Medu compoziie in basorelief. Totui, pentru a ne explica acest fenomen, trebuie oare n eaprat s presupunem din partea pictorului o ostilitate evident fa de reprezentanii cla sicilor? Este o presupunere care cu greu sar putea susine pentru o epoc n care, am p ovestito, el danseaz de bucurie pentru c Gue' rin exprimase aprobarea sa, i merge in toate zilele la Luvru ca si sature ochii de nudurile Sahi lor i al lui Leonidas. i, la

drept vorbind, compoziia Meduz.ei este ea oare cu adevrat in piramid? S nu uitm c tab loul primitiv, aa cum a fost dus la Salon, nu cuprindea cadavrul acoperit de linol iu, figud fr de care o piramid, chiar aproximativ, nar putea exist . Nu este nici o com poziie in mase, aa cum o intilnim din ce in ce mai mult in operele romantici' lor. Toat aceast avalan de nuduri ale Meduz.ei imi par c se pot nscrie ntr,un. triunghi fo mat de unghiul drept al cadrului, in stinga, cu o diagonal care ar tia tabloul de la stinga spre dreapta. i dac tragem o alt linie care. plecind de la birna din prim ul plan ar merge 80 AVC 2012

ctre unghiul superior din dreapta, am fixa cele dou limite intre care se pot inchi de toi actorii acestei drame. Paralel cu aceast revrsare i aceast ascensiune gra dat d la stinga spre dreapta, remarcm i o accelerare progresiv a gesturilor personajelor , un crescendo care merge de la imobilitatea complet a figurilor de la stnga, la f renezia nebun a celor din dreapta. Aceast micare am mai ntlnito, dar de sus in jos, in crochiul pentru R...evolt, din muzeul din Rouen. O atare per sisten ne arat c acest p rocedeu n compoziie decurgea la Gericault dintrun principiu i c nu era ceva in tmplto De altfel, aceasta nu era o idee nou. Cara vaggio i imitatorii acestuia, Guercino nt re alii, pen tru a nu vorbi de Rafael, o urmaser. Rubens de ase menea, dac nar fi deci t in admirabilul Drum spre Calvar, din Bruxelles. Toi sau servit adesea de o dispo ziie ascendent sau descendent a personajelor, care sar fi inscris mai mult sau mai p uin intrun triunghi, format de un unghi al tabloului i o diagonal. Obi neau astfel un ritm mai armonios, o progresie mai eloc vent a micrilor i atitudinilor. Pentru a ne d a seama de aceast preferin a lui G_, ricault; in acea epoc, pentru compoziia n diagona l, la exemplele citate sar mai putea aduga un altul. Printre acuarelele executate ct re I819-182o, pentru a ilustra a patra ediie a crii lui Correard i Savigny, exist una reprezentnd vizita unor militari englezi la spitalul din Saint<Louis, unde fuses er primii su pravieuitorii Meduz.ei. Negrii, care duc darurile ofe rite de ofieri aces tor supravieuitori, formeaz un fel de monom triunghiular la stnga compoziiei, ca o c ascad care se revars, primul fiind in genunchi, al doilea, dup acesta, indoinduse pe jumtate sub gre utatea darurilor i numai la urm i in picioare ceilali, nchiznd maru ou din crochiurile pentru Asa sinarea lui Fualdes, executate tot atunci cind lucra la Meduz, se poate observa aceeai dispoziie. Tot de la Caravaggio i vin eclerajul i contrastele vio lente de lumin. Gericault ia dat seama de efectul dramatic ce poate produce ntrebuinarea unor pete puternice i clare, alturi de care o umbr opac subli nia contururile i creeaz profunzime. Ceva din miste 81 rul nopii invluie atunci scenele n care figurile iau AVC 2012

preciziunea i relieful unor statui. Subiectul MeJuui era tocmai unul dintre acele care se potriveau pentru o ase' menea tratare. Gericault a,az sursa de lumin la s tinga, sus. Razele ating uor i lumineaz grupul care se ine ltng catarg, izbesc spatel e negrului i celelalte personaje care se tirsc in urma acestuia, profilul dureros al ti' nrului care se ridic cu greutate in mijlocul celorlali, o parte a negrului m ort, dosul i coapsa figurii din dreap' ta, dosul cadavrului cu pr abundent, pntecel e, coap, sele i josul torsului mortului cu linoliu, un umr, un bra, puin din pr i o ga b a tatlui, o parte din cadavrul de la stinga, i pun n valoare corpul prud'honian al tinrului, modelat cu o tu mng' ioas, bucat demn de a fi comparat cu cele mai fru' m imagini de adolesceni. Tot restul compoziiei e aproape cu totul n umbr. Culoarea, cu get Gericault, trebuie i ea s contribuie a ntri aceast impresie funebr. lat de ce, n de cer, striat de lumini crepusculare, la stnga, totul este de un gri livid i de u n galben ca de pucioas, cu citeva note de rou, rspndite ici i colo, asemenea unor pet

e de singe. Fr ndoial aeeast tonalitate trist i glaciall este premeditat. Ea i'a fost gerat de Potopul lui Girodet, acest pictor tot att de nelini' tit ca i Gericault, mu ncit de sentimente i de tendine, care vor gsi pe adevraii lor interprei numai in gene' raia viitoare. Toi criticii snt de acord s reproeze autorului MeJuui aceast tonalitat e ca fiind mono' ton i neplcut. Gericault nsui, revenit din Anglia cu ochii plini de i maginile proaspete i strAlucitoare ale coloritilor englezi, aruncndwi privirile asup ra unei copii a Metluui, nu putu s sufere srcia colo, ritului i i repro! amar aspectul egru i alb al operei sale. Dac amintirea lui Caravaggio i a contemporanilor acestuia ne ajut s nelegem compoziia i culoarea acestei pnze i a ne explica repartiia lumini , chelangelo i Gros trebuie s fie evocai cind analizm micarea i atitudinea personajelo r. Gericault primise de la frescele Siztinei una din acele impresii de neui' tat care decid de direcia unui artist. Tot ce el admi, rase pn atunci la Gros, chiar l a Caravaggio, la Ru, bens i la Rafael veneau in dreapt linie de la acest 82 AVC 2012

geniu prometeian. Geric:ault se supuse acestei obse, siuni c:u deliciu, dar nu c :u pasivitate. Primele c:onc:ep, ii ale M Juzd, am constatat aceasta, se resimt mul t de sentimentul tiranic care stpinea pe pictor. Dar, incetul c:u incetul, el se domin, i frumoasele corpuri goale care umplu pinza definitiv nu ni se mai par cobor ite dintr'o fresc a lui Mic:helangelo. Se poate observa inc un aer de familie intr e ac:qti tineri solizi care ti aratll bicepii i dorsalii, i atleii care au spart zidu l imens fi cad peste noi n}uJ ata J apoi, dar ale* mllnarea e mai puin manifest. Sint frai, desigur, dar mai tineri, mai umani i niel mai plpinzi. Fr indoial el fusese adus la aceastll concepie mai perso' nalll i mai judicioas a nudului modern prin exem' p lul lui Gros, fi el mare admirator al lui Mic:helan, gelo. Btrinul maestru invase p e ttnllrul su emul, prin citeva dintre operele sale, c:um poi rllmtne tu insui, chi ar ptrunztndwte de opera altuia. Gericault medita asupra acestei lecii pe cind com punea ultimele sale schie, i n'o uita. li aminti de ea chiar atit de bine incit, de aici incolo, el nu proc:ed altfel, atit in c:e privqte pe Mic:helangelo, c:it i i n c:e privete pe Gros nsui. A mers i mai departe: n'a mai fcut deosebire intre operel e lor in admiraia sa, le c:ontopi intr'o ar, monie pe care o avu constant in mint e, in timp c:e picta M Juz.a. Dac vrem deci s nelegem c:u adevrat aceast oper este ind ensabil s nu pierdem din vedere lucrrile amndurora acestor inaintai. ln afar chiar de imprumutri directe pe care Geric:ault le face din operele epice ale lui Gros, at it de asemenea c:u cele pe care el insui visa s le produc, ii mai era indatorat de a 6 pregtit vremea sa c:a s primeasc pic:, tura artistului modern. Opinia public fus ese obinu, it de Gros s admit o pictur adevrat, n loc de trupurile luc:ioase fi de me ele fcute c:a la strung, inspirate de copiile romane ale statuilor grecqti, nite o ameni adevrai, semenii notri, cum ii vedem in realitate, c:u pielea lor aspr i putern ic: colorat, c:u membrele lor robuste, nesupunindu,se legilor propor, iilor impeca bile, c:u frumuseea lor uman i real, dar i cu imperfeciile lor umane i nu mai puin re . Cadavrele de pe M Juz. ruar 6 fost posibile fr morii 83 Btli i J la Eylau i fr C se trsc: in AVC 2012

umbra celebrului tablou al lui Gros. Totui, exist o deosebire: Gros umpluse spaiul tabloului cu aceti anonimi, dar nu ndrznise s le dea rolul principal. Ei fac, aa zicnd , parte din decor i contribuie la cu, loarea local. Fuseser admirai de autorul lor l a Mi, chelangelo, pe care Gros il diviniza; este motivul pen, tru care el se hotrte sli fac s intre in operele lui. Dar, la Gros, Napoleon este centrul radios al tabl oului, ceilali fiind numai nite compari; Gericault indrz, nete mai mult. El are curaj ul nu numai s introduc pe aceti dezmotenii ntr,un tablou, dar s fac din ei eroii comp

ei i ai aciunii. i, cel dintii care in, drzni s fac in mod violent s intre poporul in rta francez a secolului al XIX,lea, fu Gericault. Pe de alt parte, dac examinm atitu dinile i mi, crile naufragiailor M du.zei. fr a pierde din ve, dere pe Michelangelo i Gros, ajungem la consta, tri interesante. Sint n aceast lucrare figuri amintind )ut kcata din urm; sint altele pe care sintem obligai s le cutm in operele lui Gros. El i a, de exemplu, din Btlia de la Abul(ir arabul gol din centrul compo, ziiei, cel apr oape sub picioarele cailor, i negrul mort, culcat in mijlocul Btliei d la Pyramide, il culc pe acesta peste acela i ne d grupul din dreapta din Me, duz.4, adic pune cad avrul negrului peste coapsa tn, rului vzut din spate, care ncearc s se ridice. Tatl, p gndu,i copilul, a fost considerat de unii contem, porani ca direct inspirat de Mar cus Seztus al lui Gue, rin. Dar nimic nu e mai fals. Profetul Eremia din Capela Siztirui, prin masca meditativ, prin tristeea profund i fr speran ntiprit pe fa , prin nu tim ce sentiment zdrobitor i fatal, care curbeaz umerii i ndoaie corpul spr e pmnt, ii este desigur mai apropiat, ca i btrnul cu privirea slbatic din Ciumaii, ce are, cu o bucat din ve, mnt peste cap, privete fix naintea lui. De altfel, tim de la M ontfort, elevul lui Gericault, c acesta considera c figurile cele mai frumos desen ate din pictura modern snt primele personaje goale, n pri, mul plan al compoziiei Ci umailor. ln poza adolescentului, in ce privete atitudinea gam, belor i a pntecului, aflm o reminiscen a tnrului culcat la piciorul crucii, in Triumfol crucii, n }ude, 84 AVC 2012

cata de apoi i, in felul in care e pictat, desigur ami111 tirea nudului minunat a l lui Prud'hon din justiia i rzhuruJrea Jivin urmrind crima. Gericault, ne amin tim, c opiase acest tablou. Pentru a picta frumosul trup de adolescent, el sa servit de tua uoar i catifelat a ilustrului su contemporan. Cele dou cadavre, cel pentru care in ui Delacroix ii pozase i cellalt din extremitatea opus a plutei, amintesc, primul, u n p ctos din dreapta Judecii de apoi, cel deal doilea un personaj din grupul din sting a, printre cei care se scoal din mori. Tot n acest ultim grup e o figur avind analog ii vizibile cu btrnul din profil, ezind jos indrtul tatlui cu fiul su. i aceasta nu e tul: Gericault, pierind Meduza, dup ce pltise un tribut de admiraie ilutrilor pictor i, naintaii si, nu uit pe prietenul su Schnetz, pe carel preuia mult. Este un pictor c m dispreuit azi, i pe drept. Tot ce a pictat dup moartea lui Gericault este de o tr istee i de o monotonie dezesperant. Totui, la epoca de care ne ocupm, el era una din forele vii cele mai preuite ale colii franceze. ln definitiv cei mai sus amintii il n va cum s n frunte i s inving dificultile i s obin mai repede ceea ce ar fi fost s obin prin el n sui, dar cu preul unor dibuiri lungi i grele. Geri cault nu bate la ferent ce u, oricit ar fi fost de mare i maiestuoas acea u. El i alege dasclii. Mi c gelo, colosul, maestrul dup pofta inimii, ctre care il duce cultul formei pline, a l forei deplin dez voltate, al grandorii sculpturale, nu tiu ce concepie tragic i dure roas a vieii; Rafael, nu atit autorul tablourilor de evalet, dt cel al frescelor gr andioase, cel tn stare s pun in ordine in invlmelile sublime din Btlia lui C orutantin din 1 nttlnirea lui Ati/a cu papa, marele arhitect al cariatidelor umane; Carav aggio, acel genial clctor in picioare al ordinei i al legilor, acel client al spinz urtorii, prieten al soldailor din corpul de gard i al asasinilor, suflet nelinitit i f ier binte ca i Gericault, cu posibiliti nebnuite, bucu. ros ca i el, mai mult poate, s se gseasc printre mi litari i poporul de rind, sensibil ca i el la acea frumu see robu t, sntoas, dar vulgar, a tinerilor hamali 1:!5 din porturi, croii atletic, sau a unor btrni brboi, AVC 2012

ducind, in cutele zdrenelor lor, iz de buctrie i de grajd; Guercino, cel mai patetic dintre toi cei care dispreuiesc idealul scump clasicilor , cum il numete Delacroix.

Meritul lui Gericault este de a fi gsit vechi drumuri uitate, de a fi instituit d in nou pelerinaje dezafectate, de a se fi dus s caute n Italia, cum o f, cuse i pent ru Rubens, ceea ce convenea cel mai bine aspiraiilor ardente i nelinitite ale epoci i sale i ale poporului, ca unul care era nsetat de activitate i de via fizic, iubea pe omul de rnd i se simea aproape de el. Descoper astfel adevrate comori i le distri bui n jurul lui, cu amndou minile, mrinimos. Arunc pe Michelangelo i pe Caravaggio n pic a francez i reamintete compatrioilor si de frumuse ile lui Rubens. Pregtete astfel d , att pentru romantismul, ct i pentru realismul francez nscnd. Acest rol ar fi putut reveni lui Gros. Na voito. Acesta ia petrecut viaa luptnduse cu el nsui, dezminind, nele opere la care reHctase i prin nvtura sa, exploziile geniale ale temperamentului i mani. festrilor sale instinctive, care singure conteaz azi. Meritul lui Gericault i norocul su au fost c a tiut s pun de acord preferinele sale intime, aspiraiile sin e ale fiinei sale cu cele ale forelor democratice din epoca sa, n paginile lucide a le operei ce a creat. Salonul se deschidea la 15 august, cum am spus. Geri cault, admis n sli nainte de inaugurarea expoziiei, avu ideea nenorocit de a schimba locul lucrrii sale, de a cere s fie pus deasupra unei ui. La aceast nl ime tabloul se prez foarte rele condiii. Gb ricault fu extrem de amrt. El atribui acestor mprejw rri lip sa de entuziasm a criticilor i chiar a unor prie teni: Care na fost durerea i regret ul meu, povestea el mai trziu, vznd cum figurile se micorau din ce n ce, pe msur ce p se ridica, devenind aproaptca nite pitici. Nu mai puteam face nimic. Nwmi rmnea dect s m resemnez. Baznduse pe cele spuse de Gericault nsui i de Cle ment, biografii art ui au fost toi de acord s afir, me c Meduza a fost ru primit, c publicul i presa au av t o atitudine net ostil fa de ea. E greu de sigur s tim azi ce gndea publicul de atunc . Totui, 86 AVC 2012

nu asta ar li impreaia dup o lectur atent a dirilor de aeaml deapre, Salon. Cu una aau dou excepii, criticii ii acord mult loc in articolele lor, pe cind lngrea, care expuaeae Oda/isca i R..oger fi Angelica eate aproape neglijat, iar Prud'hon, cu un tablou reli' gioa, e aau de,a dreptul nebgat in aeaml, sau aspru criticat. Chi ar cind este vorba de cineva care, pentru motive politice sau de alt fel, nu adm ite subiectul Meduzei, opiniile sale asupra artistului sint deferente, aproape a dmirative. Landon 1 regret titlul tabloului: Scen tk nauftagiu. E i mqcat la repreze ntarea unei nenorociri reale, nu poi inal s simpatizezi cu o nenorocire imaginari . T otufi, pictura eate demn de a ne provoca mila , cu toate c este prea mare, de pr oporiile care-dupcum grefit crede el - par rezervate numai pentru reprezen' tarea e venimentelor de un interes general, cum sint srbtorile naionale, o mare victorie, i ncoronarea unui suveran sau una din acele scene de devotament sublim, care onore az o religie ori patriotismul . Dac e vorba numai de studii academice, opera e demn de elogii, cu toate c aciunea e slabi i compoziia lipsit de ordine. i execuia las de it: o lumini care abia atinge unele plri, restul negru fi opac. Desenul e cald i n ervoa, dar e departe de a li corect. Pensula are verv i brio, caliti pe care artistul le,ar putea intrebuina cu folos, dac ar ti i s le modereze. Zia, rul Gazette de Fran ce este singurul care nu glaete decit defecte : Se remarc in acest Salon o compozii e prea vast de M. Gericher <sic>, in care sublimul ororii este cel pe care autoru l l,a fcut si domine. Acest ta' blou, de un efect forat, cu un colorit mort, cu un deaen care este poate departe de coala noaatrl, este o scenl de naufragiu . Kerat ry eate suplrat mai ales de au' biect. MI grlbesc s expediez <in cronica mea> ace l mare tablou, care m plictisete cind intru in Salon. Adaug totui: Sintem siguri c, ai bine intrebuin' at, talentul lui Gericault, va onora coala francez 8 1 c Anna1es du MUIU , Salon 1819, p. 6J. 1 Gazette de France , 27 aodt, 1819. 1 c Annuaire de l'Ecole fran de peinture ou Lettre sur le Salon 87 de 1819 , Paris, 182o, p. 26. AVC 2012

Drapelul alb , ziar guvemamentall, desigur nu putea aproba alegerea subiectului. Tabloul este de un ton alb i negru i de un efect bizar . Totui, Ge ricault este un t care ne place s constatm feri cite dispoziii. De aceea intenia noastr nu e sl sut p , din contra, sl ncurajm sincer s aleag altfel de subiecte, mai potrivite cu mijloacel e sale . Constituionalul gsete actorii prea mari pentru pnz sau pnza prea mic p ori. Dar i el este de prere c e vorba de un tnr artist care pro mite mult . i tot e Independentul , Re. numele, Conservatorul, care termin: Ce spec tacol hidos, dar rumos tablou, Minerva Francez, toate snt foarte favorabile artistului. Gericault fu m ai sensibil la blam dect la elogii. Se indigneaz de lipsa de nelegere a unor critici i de zgomotul public pe care unii l fceau n jurul operei sale. i bate joc de ei n chi spiritual ntro scrisoare ctre Musigny, care l felicitase pentru lu crare: Anul acest a ziaritii notri au atins culmea ridicolului. Fiecare tablou este judecat mai nti du p spiritul in care a fost compus. Astfel, ntrun articol liberal vedem ludnduse o oper entru penelul patriotic i tua naional. Aceeai lucrare, judecat de un reacionar, nu va ai fi o compoziie revoluio nar n care domnete un spirit de revolt. Capetele personajel r vor exprima toate numai ur fa de un guvern printesc. In sftrit am fost acuzat de un oarecare Drapel alb c am calomniat, printrun cap de ex presie, ntreg Ministerul Mar inei. Nenorociii care scriu astfel de stupiditi nau rbdat desigur paisprezece zile de foame, cci ar ti atunci c nici poezia, nici pictura nu snt capabile s exprime cu des tul oroare toate suferinele, ndurate de cei de pe acea plut . Totui, rezervele i blamu exprimat produseser efec tullor. Omul voluntar i inteligent, care nar fi sacrificat nimic din inaltul su ideal artistic spre a obine succese are, avea slbiciunea s fie prea simitor la critic. lnelegem obiecia care se adresa Meduzei din toate prile, aceea de a fi lipsit de culoare. Desigur, ochiul 1 28 aodt 1819. E curios c aceasta est e i prerea lui Gericault ntors din Anglia, despre opera sa: alb fi neagr i se pare ti lui. 88 AVC 2012

simi tor al pictorului aprea nc n buci, cum ar 'fi cadavrul acoperit de pnz figura chi care se avint inspre negru vnturind bucata de stof, sau corpul tnrului. Sint pri d mne de un desvrit pictor. Totui, dac comparm Meduza cu una din lucrrile anterioare, cu schia de la Luvru, de pildl, pentru Ofierul de vndtori, se vede ct de mult culoarea sa 'i pierduse din strlucire i for. Ceea ce nelegem mai puin astzi este revolta vizi ilor Salonului n faa hidosului acestei pnze. Cum se poate vorbi de putrefacie, de m arte i de agonie n faa acea tor splendizi tineri, care par ieii dintrun stadion sau tro sal de gimnastic l Ei exprim cu toii, n chipul cel mai nobil i mai mictor, senti le pe care pictorul a voit ca ei s le exprime; dar sar zice c cei care vorbesc astf el despre ei nau privit niciodat vreun sfint Jeronim din coala spaniol sau napolitan, Hristoii lui Gri.inewald ori ai lui Hol bein, pe Sfintul Jeronim al lui Domenichi no, din Mu zeul Yaticanului, ati ali sfini Francisc sau sfinte Caterina din Sienna, d ac ei vd spectrul morii n mijlocul acestor tineri, tot att de chipei i de mus culoi e juctori de fotbal. Se tia de toat lumea c Gericault se documentase pe cadavre i c e cuia Meduz.ei fusese precedat de mulime de studii dup piese de disecie. Dar, la drep t vorbind, ce a rmas n opera definitiv din grmada de membre dezarticulate i din ca ele de executai la moar te l Mai nimic. Iar schiele nau avut alt scop dect s dea ocaz e pictorului si fac tehnica mai supl, mai larg, mai sigur, s ia contact direct cu via al i sl dezvee de pozele de atelier ale modelelor, imi tate dup cele ale statuilor. N vut norocul si vad tabloul cumprat de stat .i nici na primit vreun premiu. Pe lista de artiti demni de a 6 recompensai, pe care Academia de arte fru" moase o prezenta re gelui, Gericault ocup locul al patrulea, pentru pictura istoric, iar numele su e or tografiat Gericourt. Academia adaug c ea nu iru elege c sar putea deduce din ordinea care figu reaz numele propuse nici un fel de clasificare. Au guste de Forbin, direc torul Muzeului Luvru, fu sin !i9 gurul personaj oficial care ia dat seama de calitile

AVC 2012

excepionale ale acestui tablou. Fcu tot ce putu ca el s fie cumprat de stat, dar nu obinu dect o m.eda lie i comanda pentru un tablou reprezentind pe Maica Domnului du SacreCceur , destinat pentru eate drala din Nantes, comand pe care Gericault o trecu erietenului su Delacroix 1. Gericault muri n ianuarie 1814. Meduza rmsese tot n atel ier. Cnd i se vndur operele, dup moarte, la Hotel Bullion, un englez voi so cumpere c u 6ooo franci, ns vechiul prieten al autorului, Dreux,Dorcy, oferi 6ooJ franci i obi nu tabloul. Forbin il recoman dase in zadar, inaintea vnzrii, lui Rochefoucauld, di rectorul artelor, care succedase lui Lauriston. Dar directorul muzeului nu se ddu btut. La 14 noiem brie 1814 el vzu silinele sale ncoronate de succes i Meduza intrnd coleciile naionale, de Drewc nefiind decit un interpus al Luvrului, dup cum ne info rmeaz Clement s. A vrea s se ndeprteze de la Luvru tabloul Me Juzei i cei doi Dragon acoliii acesteia, i s se ex pun primul in vreun col al Ministerului Marinei, iar celel alte dou la Ministerul de Rzboi, ca s nu mai corup gustul publicului, pe care se cuv ine sl obi nuim cu ce este frumos. Trebuie, de asemenea, s ne scpm o dat de subiectel e execuii capitale, de autodafe i altele similare; acestea sint oare subiec tele pe care pictura adevrat, pictura sntoas i moral are misiunea s le reprezinte 7 Acestea t lucrrile pe care s le admirm 7 Ororile acestea se cu vine s ne plac? Nu vreau s cond mn prin aceasta 1 Mauri T-raporteazi < Reunion des Societ& de BeaWCIArts des Depar tament&, voi. XXVII, 190), p. l}l c lui Gericault nwi pllcu sUbiectul. Delacroix e ra atunci foarte slrac ti cu totul necWIOSI cut. Tabloul fu gata la 14 mai 1822. Gericault il semnl, dar el nu fu trimis catedralei din Nantes, ci unei minlstiri a cilugrUor din ordinul SacrM:C:eur. 1 .Aln. DumJu,p , in Memoriile sale, publicat e in ediia DenOel, voi. 1, capitolul IX, vorbefle pe larg de ultimele zile ale lui Gericault, pe care H vizitase in casa prietenului lor comun, colonelul Bro, unu l in te6i opoziiei contra dinastiei de Bourbon. Dumas ne spune textual: GuvernUl n u cumplrase Mduza de la de DreWCIDorcy, decit pentru a tlia din ea cinci sau pse capete, din care li faci capete de studiu pentru elevi . Aceastl informaie revoltt oare ti revelatoare vine de la un om care avea toate mijloacele si ftie ce spune a. Din fericire, aceastl criml. nu sa comis, iar Mduza a rl.mas intact. 90 AVC 2012

efectele milei i ale terorii, dar le vreau aa cum leau neles Eschil, Sofocle, Euripid e. Nu vreau s mai vd aceast Meduz i nici talentele fcute pentru amfi, teatrele de dise cie, care nu ne arat din om dedt cadavrul i care nu reproduc dect urenia, ceea ce e hi dos; nu, nu vreau s le mai vd 1. Gericault mi permise s vd Meduza, pe cnd o executa, n atelier bizar, pe care l avea lng Piaa des T ernes. Impresia ce avui fu att de vie, n ct ieind de la el, am alergat n fug, ca un nebun, pn n rue de la Planche, unde lo , n fundul fobur gului St. Germain 2. Primul din aceste citate este de la lngres, cel de.al doi lea de la Delacroix. Cei doi mari rivali, n numele c rora se dau lupte le artistice n prima jumtate a seco lului al XIX.lea, snt, n privina acestei probleme, tot att de departe unul de altul, cum au fost n multe alte privine. Astzi, pasiunil e sau calmat. Privim cu calm acea pictur care era aproape un manifest. Ea nu mai s perie pe nimeni, iar posteritatea a ratificat judecata lui Delacroix 3. Gericaul t rmase legat de Correard i Savigny, cei doi autori ai naraiunii despre naufragiul Meduzei . Episodul reprezentat n tablou nu e singurul care sl 6. inspirat. Pentru a ilustra cea de a patra ediie a Nau fragiului fregatei Meduza, editat de Correard, de ve nit librar cu firma La naufragiul Meduzei , ediie aprut n 1811, artistul compuse o erie de acuarele, reproduse n litografii. Montfort, elevul lui Gericault, l ajuta i colabora la ilustrarea crii. Dei Clement 1 Hmri tk Lahortk: lngres, sa vie, ses tr aveux, sa doctrine, Paris, 1870, p. 166. t Ddacroix, Jurnal. 3 Nu e inutil s comp

arm cu felul ncpnat de a judeca pictura, cel al lui lngres, spiritul larg fi indegtor lui G ricault. Montfort, elevul su, intr ntro zi n camera Wlde pictorul bolnav era cul cat. inea n mn o foaie de hrtie: la privqte asta, Montfort, e de lngres ... i cum mi ceam privirea spre el, spre 111i exprima pl. cerea cemi procura acel frumos desen, adaugi: Parci ar 6 de Rafad Suferind enorm din pricina peregrinaiilor n Anglia, MM a.a a fost transportat n 186o n atelierde Luvrului, unde se inteniona si se facll o copie, destinat s nlocuiasc originalul din nefericire prea bolnav ,., n cazul cnd sar rica cu totul. Ziarul Le Constitutionnel ,., care dll aceast informaie, numqte Medu za una din cele patru 'J 1 capodopere ale fcolii franceze n secolul al XlX.lea. AVC 2012

lea enumerat in catalogul operelor artistului, in ge' neral nu se vorbete de ele i n celelalte lucrri con' sacrate biografiei lui Gericault. Nu este poate inutil s l e amintim aici. Din cele opt plane cite conine cartea, cinci snt datorate lui Geric ault. Clement nwi atribuie dect patru, dar se neal. UQa este litografia reprezentnd M eduza; ea este prin urmare prima ca dat, dintre numeroasele gravuri reproducind a cest tablou. A doua are ca subiect scena Povt!stirii lui Kt. tnn" n faa regelui indi gen. A treia, Epava MeJuzei, in momentul in care ea este prsit de cea mai mare part e dintre cltori. A patra este cea cu ofierii englezi vizitnd pe Correard la spital l ui SaintLouis, gravur de care am vorbit mai nainte. A cincea este o vizit lui Correa rd, n nchisoare, f cut de autoriti, ca si confite o parte din cri. n 18 J8, Ma c public o relaie des, pre naufragiul Meduzei , bazat pe ceea ce seri seser Correar Savigny, nsoit de patru gravur n lemn de Pauquet, dup primele acuarele ale lui Gericau lt. 1 1 Magasin Pittoreaque , t. XXVII, 18J9, p. jSJII. Judecind d gravuri ti lito grafii., acuarelele lui Gericault, care nu se cunosc astzi, au trebuit s fie foart e pllcute. ln cea de a doua, care reprezint cortul regelui indigen, apare un admi rabil grup de conductori de cimile. n cea de a patra, dim peste compoziia curioasi, in cascadi, pe care am analizato. Dar cea mai remarcabili este poate cea care re prezint epava fregatei, ainistri cu imensa ei punte goali, unde n.au mai rimaa de cit civa supravieuitori, cu aspect de spectre, artai ficind gesturi disperate, in mij locul unei mri sumbre fi furioase. 92 AVC 2012

VII. CLTORIA IN ANGLIA P ntru a treia oar Salonul nu cauza lui 'Geri cault decit ne plceri i amrciune. Dac graba cu care pregtise participrile sale precedente la expo zi utea explica insuccesul su fa de cercurile oficiale, de data aceasta navea si reproez imic. Meduza era oper gndit, mult timp studiat in cele mai mici pri ale ei, executat c toat amploarea de care era capabil, dar tulburind prin subiect tocmai acele cercu ri oficiale. Medalia ce obinu i comanda unei opere ce nwl interesa de loc nul puteau consola. Fu indignat s vad c artiti evident inferiori lui in trau la Luvru, in timp ce tabloul Meduui i rmnea i venea s se alture, ntrun col al atelierului, Oft erulu i Cuirasierului rnit. Tocmai atunci i se deschide o nou perspectiv. Un antreprenor englez, numit Bullock, plimbase dea lun gul Angliei tabloul cu Brutus, al lui Leth iere. Aceast expunere ambulant adusese autorului operei renume i bani. Gericault aB despre aceasta, ia legtur cu Auguste Lethiere <probabil fiul pictorului> i cere in' formaii. Se hotrte si incerce i el norocul i s mearg in Anglia cu Bullock, pentru Me duza. Nui fu greu s conving, ca sl nsoeasc, pe doi prieteni: economistul Brunet, ii fcuse un por tret litografiat in peni, n 1818, i pe desenatorul Charlet. Il voi a uta sll repun Meduza pe ap spu nea acesta celor care il intrebau despre scopul cl tor ei. Prietenia lui Gericault pentru celebrul carica 'JJ turist litograf, dei de tot recent, era foarte vie. Ge

AVC 2012

ricault admirase totdeauna, fr sl cunoascA perso nal, pe acest om inteligent, spiritu al, un adevirat co1 pil al Parisului, desenator talentat, ironic i mucitor, observ ator fin, adesea profund, al moravurilor timpului. Cultul pentru Napoleon i imper iu crea o verigi mai mult intre cei doi artiti. Gericault coleciona stampele lui C harlet, inainte de al cunoate, le privea adesea ii plcea s impirteasc celorlali pri ulu mirea pe care io procurau. lntro zi nu mai putu rezista, voi s cunoasc cu orice pr e pe acest personaj ciudat, carei bitea joc de burghezi i de guvern cu o verv indrcit. Charlet, boemul, se gsea atunci la Meu don, ocupat tocmai s picteze iepuri de casi, rae, co1 zonaci i unci, pe zidurile unei mici osptrii. Dorcy i Gericault didur de el invitar la mas. De atunci nu se mai desprir. La 1j aprilie 1810 Gericault era la Lond ra de dtva timp. Se scuz"la aceast dat pe lingi Dorcy de a nwi fi trimis decit mesa ge urgente i de a fi ateptat, ca si scrie, s fie instalat: Lucrarea mea e primit de B l lock, care ia asupra lui toati cheltuiala imi d o tre1 ime din beneficiu. Mi se pa re o combinaie favorabil; i dac ar fi trebuit s intreprind singur aceasti afacere a fi renunat cu totul la ea, date fiind plictiselile ce neaprat miar procura . Meduza fu expediat la Londra sub ingrijirea lui Aw guste Lethiere, i Bullock i lu sarcina de a o trans porta i de a o arta n toat ara, cu un iling de per soani. Charlet i Gericau tografiaser mpreun, n peni, biletul de intrare. Era un mic crochiu al ta bloului, care se mprea la intrare fiecrui vizitator. E foarte probabil ca artistul si fi insoit ope peregrinArile ei i ap sar prea c trebuie interpretati o scrisoare a lui Th. Lebrun, amic intim al pictorului, n care vorbete de o cltorie a lui Gericault in Scoia 1. Di n 16 ale lunii noiembrie, acelai an, este o scrisoare . a lui David citre Schnetz , atunci la Roma, n care ma estrul exilat semnaleaz o vizit n atelierul siu din Bruxe lles a lui Gericault i Horace Vernet. Biografii mai vechi ai lui Gericault, nici Clement, nici Rosen thal, nu cunoteau acest detaliu. Se admitea de toi, 1 RtlymonJ Rlh : Gericault, p. '9 94 AVC 2012

pe baza afirmaiei lui Clement, c derea lui Geri cault la Londra se prelungise fr intre rupere pn la inceputul lui 1811. Se vorbea chiar de o perioad de trei ani, petrecut de pictor n Anglia. Dar nu poate exista nici o ndoial in privina datei i scrisorii di n Bruxelles, care tulbur toat aceast ipotez. Nu pot s v spun, scrie David lui Schnetz la 16 noiembrie 1810, bucuria ce simt de a gsi ocazia s v exprim, prin gura a doi talentai pictori, Horace V ernet i Gericault, plcerea mea enorm de ai auzi ludnd talen ul Dtale 1. Pentru a pune de acord afirmaiile lui Clement i cele atit de precise di n scrisoare, Regamey, in preiosul su studiu asupra lui Gericault, propune s se cori jeze anul 1810 in 1819 sau 1811. Din nefericire aceasta nu e posibil. In 1819, S chnetz i Vernet nu se cunoteau, unul trind la Paris, cellalt la Roma. Gericault, in t ors din Italia, vorbete cel dintii de Schnetz prietenului su. Numai tn februarie 1 810 cei doi Vemet, tatl i fiul, merg la Roma, intro scurt cltorie. Mai simplu ar 6 s a mitem c Horace Vernet, cu aceast ocazie, vizit pe Schnetz, poate indemnat la aceast a chiar de Gericault. Intors in Frana, ctre mijlocul verii, Ho race V ernet a putut da o ntlnire lui Gericault, la Bruxelles, pentru a vizita mpreun pe David, pe care amindoi U venerau profund. Acest salt pn la Bruxelles ar coincide cu sftritul expoz iiei Meduzei. Prsind Bruxellul, cei doi cltori sar 6 desprit, unul lund drumul Paris cellalt din nou pe cel al Londrei. Un alt motiv ne oblig s nu primim data de 1819. In aceeai scrisoare David face aluzie la o intrevedere avut cu Navez. i acesta ar 6 elogiat pe Schnetz. Ins Navez era nc in Roma la 7 iulie 18101 Nici data de 1811 nu se poate susine. Horace Vernet, opozantul guvernului, este refuzat din ordin la Salonul din 1811. El organizeaz atunci o expoziie in atelierul lui, care inu toat to amna. S pstrm deci pentru aceast cltorie la Bruxelles, pentru c ea nu poate 6 contesta

data de 1810 i s admitem 1 union da Societes da Bea\LX#Arts da Departementa. Lebre uton: Sc:bnetz et aon epoque, t. IX (188.r>. P jJO. 1 HenrJ Lapauu: Histoire de l 'Academie de France . Rome, t 95 II, P IJO. AVC 2012

c Gericault a intrerupt cltoria sa la Londra, puin inainte de 16 noiembrie, pentru a se duce la Bruxelles. Ctre aceast epoc expoziia Meduzei termininduse, Horace Vernet svirind cltoria sa la Roma i Navez fiind inapoiat in Belgia, imprejurrile menionate de David ar fi cele mai favorabile. O a doua scrisoare ctre Dorcy ne informeaz asupra vieii pe care prietenul su o ducea la Londra, dup inapoierea de la Bruxelles, dac t rebuie s admitem aceast cltorie. Dup ce se scuz de lunga sa tcere, Gericault adug: ui poate, scumpul meu amic, judecind dup inclinarea natural a spiritului tu pen' tr u plcere, c eu petrec mult pe aici; nimic nu e mai puin adevrat. Nu petrec de loc, i viaa imi este ab, solut cea pe care o duc la Paris, lucrind mult in camer ' i parcu rgind apoi strzile, pentru ca smi treac obo, seala. Pe strzi gsesc totdeauna o micare o varie' tate atit de mari, incit sint sigur c tu nai putea s te descurci. Lucrez i litografiez cit pot. latm con damnat pentru citva timp la acest gen de art care, fiin d cu totul nou la Londra, are un succes neatep' tat. Cu ceva mai mult tenacitate, decit cit posed, sint sigur c a face avere. M mgulesc totui c aceas' ta nar constitui ntru mine decit un fel de afi i c in curind gustul adevrailor amatori, care vor fi in v at s m cunoasc, m vor intrebuina la lucrri mai demne de mine. Vei numi desigur ace ntiment ambiie; dar, pre legea mea, nu e nimic mai favorabil decit s bai fierul cit e cald, i, de vreme ce incep a fi incurajat, dau la dracul toate tablourile pent ru le Sacre Cceur de J esus. Este o meserie de ceretor con' damnat a muri de foam e. Renun la coturnul clasic i la sfinta scriptur, pentru a m inchide in grajd, de un de nu voi iei decit cu buzunarele pline de aur 1. S reinem din aceast scrisoare ctre D orcy c Geri cault lucra mult i c era copleit de litografie. Mai intilnim in aceste ri nduri vioaie o bun dispoziie, o senintate cu care nu ne prea obinuise artistul. Char let prsise Londra. Prerea lui Clement este c el navusese o bun influen asupra lui Ger ult. 96 AVC 2012

Acesta relu desenul i studiile. La data cnd trimite scrisoarea lui Dorcy el publica se ,micile litografii pe carton, care precedeaz suita englez i pregtise chiar aceast suit, de vreme ce ea putu aprea din februarie pin n mai 182.1 1 ncepea s fie ncurajat iitorul se arat ins mai sumbru dect sperase artistul. Comen zile ateptate, pentru car e litogra.6.ile nu trebuiau s fie decit afiele sau prefaa, nu veniser. Editorul Hull mandel, care se nsrcinase cu marea i admi rabila suit, vindu puin ii fcu dificulti londonez U intereseaz il distreaz. Spectacolul strzii este cu totul deosebit de cel cu care era familia rizat la Paris sau la Roma. Oamenii au ceva trist, con centrat, abtut n fizionomie. Nu gseti aici nimic din exuberana italian sau din veselia francez. Con stat mai mult mizerie dect in alt parte. O mizerie aparent, sinistr chiar, sub un xterior care se silete s fie corect. Beia chiar este sumbr, impresionant. In acest or a cu atita bogie, omul bea ca s uite lip surile i necazurile, nu ca s se inveseleasc. lace lui Gericault s ptrund in cartierele populare, in strzile de mahala, s se ameste ce cu cei nenorociti, s priveasc cntreii de strad i cinii lor slabi 'i nemincai. No e in care privaiunile i ginul au lsat urme adinci, deseneaz cartierele pitoreti i src se. Alteori iese din ora, indlnete cruele incrcate cu crbuni, prinde aspectul acelor c artiere, in care industria nscind incepea s grmdeasc pe lucrtori. Viziteaz antrepozit i asist in port la ncr c:area corbiilor, ba i la o execuie capital 8 In faa 1 LOJ eLa peintres graveurs illustres, voi. XVllli consideri ci micile litova&i public ate la Londra sfnt anterioare suitei, clei pentru doui din ele Gericault a avut

colaborarea lui Charlet, plecat din Londra cind s-a publicat suita cea mare. Ac: easti ipotezi mi se pare cu atit mai justi, cu ct existi o mare deosebire de caii tate intre plaDfele mari ti cele mici. 1 Gericault locuia atunci la un cizmar, c are il ficu si litogra.6eze cu penia pe carton portretul soiei sale fi cel al celo r trei copii. Femeia prezinti o dulce ti fenuecitoare .6guri de mici burghezi lo ndonezi. Studiul in creion pentru aceasti litogra.fie se gisqte la British Museu m, ca ti crochiul, destul de lucrat, pentru potcovarul englez al suitei. Acest s pectacol, care nu ne poate mira ci a interesat pe G&icault, a .6gurat intr-o exp oziie, la inceputul lui I9J8, in Hamburg, mpreuni cu un impresionant cap de negru ti cu o acuareli, reprezentind pe Mustapha, servitorul turc al pictorului. ca. B urlington Magazine, 97 martie 19)8>. AVC 2012

potcovriilor fi amintete poate de copilria sa de la Rouen. In zilele. de curse de ca i, dus de vechea sa pasiune, prsete totul pentru a mai tri puin in acel mediu particu lar al jocheilor, al argailor de grajd, al geamb&filor, al animalelor inteligente , sensibile, mindre, aproape contiente de vigoarea lor nervoas 1. Viziteaz i expoziii le. A cunoscut i pe unii artiti. O prim impresie asupra colii engleze, nu prea favo r abil, o formulase astfel in scrisoarea ctre Dorcy din 23 aprilie 182o: Am vzut cite va tablouri expuse, care nu pot decit smi dea incredere. coala englez nu se distinge cu adevrat decit prin peisaje, marine i subiecte de gen . li reprezentase aceast coal destul de ignorat in Frana in acel moment, ca deosebit de bogat in talente viguroa se. Se simea chiar dispus s se declare invins. Aceast scrisoare ne arat ins c, cel pui la inceput, el fu decepionat de ea, dar nu nemulumit de aceast decepie, care il for tifica in orgo' liul lui de francez. Dar aceast impresie se modific repede. La 1 m ai el scria lui Dorcy una din scrisorile cele mai sugestive trimise din aceast clto rie, unde puse lucrurile la punct: Expoziia care sa deschis mia confirmat i mai mult impresia c numai aici se cunoate sau se simte culoarea i efectul. Nu poi si 1 Este po te util s ne amintim de un pasaj al lui Engels din primul volum 81 Dezvoltlrii so cialismului <Ziiridi r88z>, citat fi de Berger in studiul su, care explic acea sch imbare adus de crbune, de ailiur i de mafini in viaa i.iulustriall a Angliei, schimb are ale crei rezul tate impreaiioneazl atit de mult pe Gericault ti-i inspir citeva din litogra6!1e sale cele mai veridice ti mai pline de un sentiment de intera u man, fa de aspectele lamentabile ale mizeriei londoneze. Aburul i noile maini-Unelte schimbari manufactura in marea industrie modern ti prin aceasta revoluionari intr eaga baz a societii burgheze. Mersul lent al evoluiei epocii manufacturii se schimb i ntr>o adevrat perioad de Sturm und Drang a produciei. Cu o iueal tot mai mare se indep lini separarea societii in mari capita. u,ti ti proletari fr proprietate, intre care , in locul unei stabile clase de mijloc:, se atezl o .lluduant mas de meseriafi ti de mici negustori, care duc o existen fOVielnic. nc de atunci noua form ae proo duc rlatere la strigtoare neajunsuri sociale: nghesuirea unei populaii lipsite de locui ne, in cele mai rele cartiere ale oratelor mari; sllbirea legturilor tradiionale ti patriarhale ale ierarhiei soc:iale, ale familiei, supramunca in proporii ingrozi toare, mai ales a femeilor ti copiilor; dezrldc:lnarea masiv a clasei muncitoare, aduse brusc in noi situaii de la ar la Ot"af, de la agricultur in induso trie, de la condiii de via stabili, intraltele nesigure fi schimbino duse zilnic. 98 AVC 2012

faci o idee de frumoasele portrete din anul acesta i de un mare numr de eisaje i de tablouri de gen; de animalele pictate de W ard i de Landseer, care nare dect 18 ani ; maetrii nau produs nimic mai bun in acest gen; nu trebuie s ne fie ruine s ne ntoarc em la coal: nu poi ajunge la frumos, n art, dect prin comparaii. Fiecare coal are ca

rele ei. Dac sar putea realiza s reunim toate aceste caliti, nu & ar ajunge oare la per feciune? Aceasta cere eforturi con tinui i o mare pasiune. li vd aici plingnduse c na n bun caracter n desen i invidiind coala francez ca mult mai abil: de ce nu ne plngem oare i noi de defectele noastre l Ce rost are acel prost orgoliu care ne face s in chidem ochii asupra lor l Oare, refuznd s vedem binele unde exist i repetind nebunete c sntem ceea ce e mai bun pe lume, sperm s ne onorm patrial Nu vom avea oare nicioda t i ali judectori, i operele noastre, ntro zi, amestecate cu altele n galerii de tabl i, nu vor dovedi c am fost vanitoi i ncre zui l Doream, cnd eram n expoziie, s vd muzeele noastre tablouri pe care le aveam sub ochi. Le consideram ca o lecie mai util chiar dect o lung reflecie. Cit de mult a dori s art chiar celor mai ndemnatici re noi unele portrete care seamn att de mult cu natura, ale cror poze uoare nu las nim ic de dorit i despre care sar putea cu adevrat spune c nu le lipsete dect vorba. Cit n ear fi folositoare s fie privite de noi expresiile emoionante ale lui Wilky csic>! Nu m tem c m vei taxa de angloman. tii tot aa de bine ca i mine, i ce avem bun, i ce lipsete 1. Gericault nu ne spune nimic de maetrii vechi. Poate c nui vzuse nc, o gal e public neexistind nc n Londra. cGaleria naional nu dateaz dect din 1814> Operele l gurau in colecii private, unde un strin era cu greu admis. Chiar dac se ntmpla ca Ger icault s admire o asemenea oper n expoziii private sau in vnzri publice, el nu putea a vea o vedere de ansamblu. Cu toate cltoriile pictorilor englezi n Frana i n Italia, pu ne exemplare din arta acestor dou ri 99 1 Cllmmt, p. 200. AVC 2012

ptrunser pin! la Londra. Artitii insulari rmseser credincioi, n ce privete tehnica rea, lui van Dyck, lui Rubens i lui Velasquez, fcnd poate o singur excepie, n pictura cea mai modern, n favoarea micilor maetri_olandezi. Ei apreciau la acetia, nu numai o execuie fermectoare, perfect adaptat spiritului subiectelor, dar i dragostea pentr u scenele intime, ieite din viaa lor curent de familie, atmosfera panic a unei existe ne bine ndeplinite, msurat, cu o not de sensibilitate. Fceau totui o excepie cu van O de, Brouwer i T eniers, ale cror excese i verv exuberant, prea vulgare, nu ndrzneau s admit. Prea puin pictur istoric n saloanele anuale, ceea ce era de natur s tulbure p n francez, chiar att de independent ca Gericault, pentru care istoria rezuma apro ape toat pictura. Succesul acestei eate gorii de tablouri, mare nc n secolul al XVIIIl ea, se mai potolise n Anglia i nici un pictor de mare renume nu le mai executa. Be njamin West, faimos autor de anecdote istorice de proporii colosale, murise n 1810 , la vrsta de 81 de ani. John Copley l precedase n mormnt cu cinci ani. ln sflrit, No rthcote, a crui carier aparine n mare parte secolului al XIX:.lea, era n Italia, unde fcuse descoperirea V eneiei. De asemenea, puin art religioas i nc mai puine academ contra, numeroase portrete, fie de per sonaje ilustre, generali, savani, oameni p olitici sau magistrai, a cror via se confund cu nsi istoria Angliei, fie de oameni ma impli, a cror importan nu trecea dincolo de cercul strmt al familiei sau al unui clu b. Printre aceste portrete, nenumrate figuri de femei, singure sau cu copiii lor, n toalete de gal, cu tot felul de ornamente, sau, mai adesea, ntrun costum de o sim plitate factice, la ocupaii fals familiare, la umbra grdinilor, rsfoind cu neglijen o carte sau jucndwse cu un celu. Gericault preuiete aceast pictur, nou pentru el, pro ranc n aparen, acele poze libere, acele tenuri fermectoare, acele guri ntredeschise pe mrgritarul dinilor, acei ochi albatri, ca humectai de lacrimi fericite. Este uimit d e atta uurin n nfiare, de atta graie i elegan natural. Admir poate cam prea m rtea artificial a acestei dezordini 100 AVC 2012

101 ndeminatice, a acelor gesturi languroase, studiate i cam afectate. Nu simte fo rmula acelei picturi pn i la Lawrence. Personajele sale triesc cu adevrat. Ar putea m

erge, sar putea mica ne zice Delacroix, dup o vizit la marele maestru englez. E adevr at, dar ele sint prea ocupate de efectul ce trebuie s pro duc i sintem siguri c dac ar vorbi near dovedi tot snobismul lor. Gericault tocmai pictase Meduza. Nimic mai deosebit de tablourile pe care le putea vedea la expoziia anual din Londra. Acea a rt sever i dramatic, carei inter zisese orice ar fi putut face plcere, destinat s i neze de departe pe zidul unei sli imense, art volun tar in care sensibilitatea autor ului se ascundea ndrtul geometriei savante a compoziiei i a culorii contient sumbr, pl n de bitum i de licriri sinistre, era la antipodul pnzelor lui Lawrence. Dar omul de stinat s re nvie pictura in Frana nu putea rmine indiferent la atta graie natural, la el procedeu pictural, n acelai timp uor i sigur, la acea tu larg, plin, cind gras, lumin i oarecum umed, cind diafan, mingioas, feminin, totdeauna vie i spontan, vese Pictorii englezi ii dau impresia c picteaz tot aa de uor cum cnt psrile. Culoarea tul este partea lor tare , ne spune el, i are dreptate. lntro epoc cind n Frana pictor ii se ngrijeau prea puin de resur sele proprii picturii, englezii tiau prezenta pict ural un subiect, pune n lumin unele pri fi ascunde altele. Se foloseau poate de proc edee. Aceste practici sint ns indispensabile ntro art in care trebuie totdeauna s aleg i i s faci sacrificii, tn favoarea unei impresii de ansamblu, n care calitile se msoar adesea, nu dup probitatea meteugului, ci dup indeminarea cu care teai ferit de dificu lti. Peisajele pe care le vede in expoziie nul incint mai puin. Constable era printre expozani, i era pentru prima oar c tnrul francez da ochii cu pnzele acestui mare picto . Rareori sa vzut un mai desvrit acord ntre un subiect i darurile alese ale unui artis . Natura, solul englez nau avut niciodat un interpret mai con vins, mai ptruns de dr agoste, mai inspirat, mai liric dect Constable. Vederile largi, paa?ramice, sau c olu riie secrete, ascunae sub umbra copacilor, drumurile AVC 2012

pierzindwse in iarb ori printre lanuri de ovz, copacul imens, crescut la marginea drumului, turnul bisericii inlindwse sub dublul curcubeu al furtunii ce se apropie i al ramurilor, casa de ar din vale, niciodat, dac exceptm pe marii peisagiti olandez , nu gsiser un suHet mai duios, mai fcut s le ineleag. Apropiindwse de ele cu o dragos te profund i sincer, acest talentat pictor tia pune in eviden latura momentan i fugi frumuseii lor eterne i da o via nou unor aspecte tot atit de vechi ca lumea. Sensibi litatea sa le invluia de prospeime i tandree, darurile autentice ale inimii sale. Cu mari urme de pensul, ntro materie fin i onctuoas, la intimplare, ca cineva care este totdeauna sigur c va reui s ajung, orice drum ar apuca, el picta pnzele sale cu delic iu, pentru el nsui, i ca nite daruri aduse naturii engleze. El descoperea astfel noi orizonturi picturii i i lrgea domeniul. Orice or din zi i orice anotimp aducea aspec te noi. Mari poriuni de cer, cu nuane delicate, fac s cad o lumin subtil asupra copaci lor, asupra punilor splate de o ploaie repede de var, asupra suprafeei unui lac, asem enea cu oglinda, i citeodat asupra unui vast col de mare. Cum ar fi putut rezista G ericault unei atracii atit de fermectoare l El i intinde admiraia i asupra lui James W ard i Edwin Landseer. Se simte nrudit i apropiat de ei prin felul cum privete pmntul, pdurea, apa i pe omul simplu care le locuiete. Este mbtat de aceast concepie larg i naturii, muma oamenilor muncitori i a animalelor, prin acel fel cald, mai ales l a Ward, de a inelege poezia vieii de la ar. Cellalt, Landseer, l uimete cu precocitate sa: ea da promi siuni, pe care nu lea inut in viaa sa mai tirzie, ncrcat de onoruri, are ar fi decepionat pe Gericault. Dar W ard era un altfel de om. El are la Galer ia naional din Londra un mare tablou, Harlech Castk, executat cam cu zece ani inai nte de cltoria lui Gericault la Londra, tablou care ne face s nelegem entuziasmul pic torului francez. lntro armonie cald de ruginiu, de verdeinchis, cu mici pete de alb astru, intro atmOSf fer de dinaintea furtunii, cum vom vedea adesea mai tirziu, la romantici, un imens peisaj, accidentat, a la Rubens, desfoar splendorile sale de t oamn. 102 AVC 2012

Un car, la dreapta, inhmat cu patru cai albi, coboar o pant, ctre fundul tabloului, aa c nu putem vedea decit crupele animalelor. Castelul apare in mijloc. Nu insist asupra peisajului, care e splendid, ci numai asupra cruei i a cailor, cci asupra lor , desigur, Gen, cault i,a fixat atenia. In citeva urme de pensul, ener, gice, largi , in sensul formelor, Ward a tiut da o via puternic acestor animale robuste, vii, cu membre solide, nconjurate de aburii care se ridic din sudoarea lor. Gericault a p utut admira i interioarele de grajduri, curate i plcute, caii inteligent pictai de M orland, mort de mult vreme, dar a crui amintire se pstra printre amatorii i pictorii britanici. Artistul francez i va aminti de aceste pinze executate cu ceva mai mul t dect talentul: cu emoia unei simpatii calde. Aceast art ii uimete ns mai puin ca ce lui Wilkie in sce. nele de gen. Cu ceva umor i intenie moral, un dar de pictor ext raordinar, mai aparent in schie i eboe decit in tablourile terminate, aceste ultime cam arti, .6.ciale i cam aranjate, acest pictor fermeca ochii i nduioa inimile. T u rner il iubea, Gericault il admir, ca i Delacroix. Delacroix este cel care, cu pri vire la Wilkie, enun un adevr, adesea aplicabil: trecind de la ebo la tablou ca toi p ctorii, din toate vremurile i din toate rile, spune el, generalizind cam repede, i s tric regulat ceea ce era frumos. Attea caliti, i atit de deosebite, dau lui Gericault o nalt idee de coala englez. li d seama de ce lip, sete compatrioilor si, i, indeos i nsui. Cu buna sa dispoziie i cu onestitatea sa obinuit, se declar gata s se ntoa l . Ce nu s'ar putea obine, gndete el, d;lc am avea nelepciunea s lum de la fieca calitile ei cele mai remarcabile i le,am contopi mpreun, cu mult dragoste , francezii r duce simul plastic i desenul lor, vechii maetri italieni stilul lor suveran i tiina unei compoziii dra, matice, englezii culoarea i uurina lor inimitabil in execuie. lnc e atunci Gericault tie in ce sens va exprima ceea ce,l intereseaz. Va incerca s rep rezinte ntr'un spirit modern, ptruns de nvtura primit de la maetrii englezi, subiectu are,l pasiona de cind se 103 tia i de care fusese ndeprtat o vreme de preocuprile AVC 2012

sale din Italia. ntro ar ca Anglia, unde sportul hipic ine un loc att de important, el vrea s se con sacre n ntregime pasiunii de al studia i de a ne lsa despre el imagini xacte, totale, originale. Va tinde, fcnd aceasta, s contopeasc darurile sale de pict or francez i cele care lau impresionat la pictorii englezi. La puin vreme dup expoziia de pictur, viaa bri tanic cunotea un alt event , nc mai popular i mai considerabi yul de la Epsom, intrecerea clasic ntre cei mai buni cai englezi, uneori i cu alii v enii din Irlanda sau din Frana. Gericault asist la ea i fu n culmea emoiei. Se hotrt diat s o reprezinte. Nu publicul, aspectul tribunelor sau al peluzelor, nu .6zion omiile expresive i amestecul stri dent de culori, n aceast mulime mereu n micare, ci c rsa nsi, viteza vertiginoas, efortul animalului i al omului carel clrete, pentru a a cel dinti la potou. Tot interesul tabloului va fi concentrat ntrun singur punct; n imic altceva nu va distra atenia. Pn atunci Gericault nu prea reprezentase calul de ras. nvtase de la Carle V ernet s deseneze sau s picteze u animal elegant, graios, de n de domni orii carel clreau sau de frumoasele amazoane roman tice, un fel de eroine d e roman galopnd ntrun parc, cu un voal zburnd dup ele. Dar orict de plcut era, acel vea o individualitate. Trecea dintr.un a te lier n altul, mai mult sau mai puin bin e executat. Era convenional, navea vigoare, i lipseau chiar muchii; departe de a se precipita ca fulgerul spre a ctiga premiul, ntro curs, el nar .6 putut nici mcar duce ult vreme pe clre. V eron, prietenul lui Delacroix, ne povestete o con versaie cu Dela roix, i acesta un pictor inimitabil al cailor. Obligat s fac o comparaie ntre Gros i G ericault, Delacroix consider c Gericault exprim poate mai bine fora, dar na putut pic ta calul arab. Micarea, sufletul, ochiul calului, prul, strlucirea luminilor reflec tate pe pielea lui, iat ceea ce Gros tia s redea ca nimeni altul. tiina cu care snt pi ctai caii lui Gericault nu exclude verva, dar el na putut s gseasc impetuozitatea i uu ina. n adevr, dac examinm opera lui Gericault, pictur sau litogra.6i, pn la epoca ci

pict D rhy <Delacroix va zice 104 AVC 2012

poate chiar i dup aceast dat>, constatm cu umure, cu toate marile caliti de observaie e ptrundere psihic a calului de lux, c animalele de ar, cele pentru munc i treab grea t cu mult mai vii i mai adevrate sub pensula sa. A tiut reda minunat calul militar, cu formele pline, cu mersul ritmic din obinuina cu cadena muzicii, latura cam naiv a acestui cal, capricios uneori, sau nc tensiunea muchilor si, efortul greu, privire a plin de nelegere, cnd trebuie s fac o micare dificil, pentru a scoate dintr'o vilc cheson de artilerie sau a purta pe clreul su n focul luptei. S comparm, de pild, ori e din caii si robuti, din suita englez: Cai rgnd la trg, Crua cu crbuni, Intrarea la rcaderul Adelphi i, mai ales, cei n care Gerica'l1lt reprezint atelierele de potcov ari, cu Jocheu! englez, sau cu Grupul din garda regal. Ct de nedezvoltate, de suma re, asem, ntoare una cu alta par aceste reprezentri, chiar i unor or ni neobinuii cu c l, cum sntem mai toi cei care vedem din ce n ce mai puini cai n ora, i chiar pe drumur le de ar. Caii din marile pla engleze ne par realizai cu o art mai elocvent, mai adnc tudiat, nu numai pentru c Gericault a tiut s fac s apar n ei diferenele de ras, dar re cal caracterele individului. Niciodat termenul de portret, aplicat la un anima l, na fost mai potrivit. Un aer de mulumire, aproape de veselie, caracterizeaz frum oasele animale grase, parc gtite de duminic, care merg la trg. Snt libere, fr hamuri, cru, i profit de aceast ocazie. Mine poate asculttori, dar nemulumii, se vor ndrep u capul plecat, pentru o munc penibil, ctre docurile de la Adelphi, sau vor trage o cru grea, ncrcat cu crbuni, pe un drum noroios, n care ploaia a spat gropi adnci. l pictorului este att de excepional, observaia sa att de just, nct tot ceea ce la altu ni sar prea literatur sau sensiblerie, la el este purul adevr. Privind aceste pla ad mirabile, din fundul memoriei noastre ne apar capete de animale intrezrite altdat, ochi care, ntro mprejurare deter, minat neau privit cu o expresie uman. Crochiurile i tudiile lui Gericault pentru unele din 105 aceste plane ne arat c nimic nu e lsat la voia intim, AVC 2012

plcii. Totul este studiat minuios dup natur. Se remarc, de pild, cit de interesat a fo st pictorul de forma unei anume categorii de car sau de cru, de gestul vizitiului, de mersul i de nfiarea cailor, de harnaamentullor etc. Reia uneori de trei sau de patr u ori articulaia inferioar a picioarelor animalului, cu copita, cu prul mai stufos care nconjur acea copit, sau nc ochiul disprnd sub smocul de pr, expresia privirii, c se vede n studiile la coala de arte fru moase din Paris. Privind trstura calm, neleap aurile destinate a sugera relieful, nu sar mai recu noate focul carel anima altdat, ac entele, capriciile liniei, care caracterizeaz attea alte crochiuri. Nu cunoatem luc rrile care au precedat Derbyu/. Poate se cuvine s considerm cteva mici tablouri, astz i la Luvru, reprezentnd scene de curse, pe cel terminat chiar de mna lui Gericault <numrul H9 al catalogului consultat de mine> ca i altele dou, repre zentnd Cai ncleca ca fiind studii preparatoare pentru pnza cea mare. Desigur, nu e nici un raport evident ntre Derby i aceste ncercri, dar problemele nu difer prea mult: s se redea mic rea i impresia vitezei unei curse de cai, n galop. Artistul, evident, este mai ale s preocupat s fac ceva adevrat. EI a observat desigur acea crispare a feei proprie j ocheilor, acele gesturi scurte, acea tensiune a ntregii fiine, n timp ce se disput c ursa. Calul, dei pstrnd frumoasele pro porii i elegana rasei sale, este ceva mai arto mai puternic dect caii de lux, redai pn atunci de Geri cault. Felul n care totul este pictat este admirabil, resiminduse de influena coloritilor englezi. Pictorul a tiut r ealiza cu un brio uimitor lumina i reflexele care se joac pe prul animalelor. Cazac a clreilor a fost pictat ntro past onctuoas care, nvechinduse, a luat luciul i con

alului. Ct despre peisajul constituind fondul, el este fermector, cu cerul su gri, u med, cu grupurile sale de arbori de un verde intens, cu contururile estompate de cea. Derbyu/ este mult mai solemn ca aceste studii. Pe ntinsul unui cmp de curse, n u departe de mare, patru cai i clreii de pe ei, singuri, fug nebunete, plutind parc nt e cer i pmnt, cu toate patru picioarele aproape neatingnd terenul. Acest galop zburto r 106 AVC 2012

a fost mult criticat. Recentele descoperiri ale cinemato' grafului i ale fotogra6 ei ex.trarapide f,au demonstrat, se pare, fals. E posibil, dar din fericire pent ru pictor, percepiile ochiului nostru, care n'au urmat progresele fotogra6ei, nu se urmeaz cu repeziciunea declicului precipitat al aparatelor. De vreme ce nu sin tem capabili s descompunem micrile cu rapiditatea aparatelor, viteza cailor lui Ger icault ne uimete prin verosimili' tatea ei, dac3 nu prin exactitate. Pentru a aju nge s mreasc inci impresia de iueal vertiginoas a cursei, pictorul s'a servit de un fe l de contradicie de factur: in timp ce i'a dat osteneala s redea, printr,un desen im pecabil, cele mai mici detalii ale cailor i ale cl' reilor, ca i cum ochiul nostru, o dat fixat asupra lor nu i1ar mai pierde din vedere, cimpul de curs, din contra, l arg pictat i in chip sumar, aa incit nici un accident de teren nu se remarc i nu ne atrage privirea, d iluzia c fuge sub copitele cailor. i astfel, alergm i noi cu ei. U n cer admirabil, umed, resimindu,se de vecintatea mrii, umple tot restul pinzei i se invir' tete, i el, in jurul galopului nebun al cailor. O por' iune luminoas de cer, de un albastru profund, in mijloc, citeva grupuri de nori, izbite de raze de so are, n timp ce restul cerului este acoperit de aburi uori. Fr contururi precise, ase meni unor perdele de stofe fine suprapuse, norii se ngroae i devin ntunecoi n partea d e jos, sau trec pe nesimite in albastrul cerului, . in sus. Este aceast pnz un tablo u de coloristl Da, desigur; nu opera unui pictor care vede un tablou sub form de armonii largi, de mari pete de culoare, ca ntr,un covor oriental, sau ca n lucrrile lui Rubens ori ale lui Delacroix, n care cea mai mare bogie e obi nuti cu numai cteva tonuri, minunat distribuite. Nu este o simfonie cromatic, compus dintr'o dominant i din complementare armonizate, care se susin, i rspund pni la marginile cadrului. E m ai degrab opera unui artist care iubete tonurile pentru ele nsele, care e simitor la farmecul lor, care le cunoate valoarea i care tie cum s se serveasc de ele, pentru a obine note subtile, vii, picante. Departe de a se altera cu timpul, aceste tue gr ase i abundente devin mai sta. 107 bile, mai dare, mai transparente, asemenea uno r neste' AVC 2012

mate. Desenul tabloului este de o for, de o claritate, de o preciziune admirabile ti niciodat Gericault n'a pictat mai bine prul vreunui cal ca cel al acestor cai s uri, murgi i roibi din Derhy. Poate nu e gre it s se spun, cum s'a spus in Germania, c noua pictur in Frana dateaz nu de la primele opere ale lui Geri* cault, nici chiar de la Meduz, ci de la pinzele pictate in Anglia. Ar fi nedrept, fr ndoial, s spunem c el este cel care a reinviat culoarea in Frana. Nu uitm Eylau fi CiumaJii. Dar, cu toate insu irile sale de colo, rist, Gros n'a ndrznit s rup cu totul cu maniera lins, e gal, uniform de a pune tonul, care caracte* rizeaz fCoala neoclasic. El nu apreciaz i nc consis* tena materiei picturale i nu poate s ineleag c felul in care pensula trece au se oprete, se abate puten nic pe pinz sau se mulumefte numai s o mingiie, este un element indispensabil al efectului ce pictorul dorefte s produc. Gericault are cu totul alt atitu* dine. Pentru el, intenionat dup cltoria la Londra, incontient inaint e de a merge in Italia, culoarea este un element primordial i fiecare ton are o r aiune de a exista intr'o oper, particip pentru o parte, in efectul ansamblului. El

trebuie s intre intro anumit proporie pe pnz i intro anumit grosime; tua cu care es trebuie s mearg intr'o anumit direcie fi nu in alta. Ar fi periculos s intinzi aciunea pturii de culoare, s o subiezi ori s o ingroi. Gericault merge nc i mai departe. Nu ai pentru el culoarea nu mai e un nveli acoperind pretutindeni desenul in chip ega l, de pete care nu se cuvine s se mai observe fi s ias in eviden indat ce i-au indepli it rolul, dar ea este unul din elementele constructive eseniale ale ta* bloului. Felul cum tonul este pus pe pnz import tot atit ca tonul insuti. Execuia este totdea una reclamat de sentimentul care o comand. Pensula intirzie sau, o dat pus, se retra ge repede, e liniftit sau agitat, duce dup ea o poriune de culoare, care rmne in relie f, sau depune o imperceptibil pat, oarecum uitat, in urma ei, conform cu pasiunea, c u cldura sau linitea care insuHeesc pe artist in momentul exe* cuiei. Cum sa spus des pre Rubens, dac i1am rpi varietatea i caracterul fiecrei tue, ar disprea o tr1 stur l a artistului, cci la el totul contribuie 108 AVC 2012

la efectul final, pn i direcia striurilor impercepti bile lsate de pensul 1. Acest int res deosebit pentru materie i me eug, care r.reocupa n chip deosebit pe artist n secol ul al XVII lea, dispruse la apariia olii neoclasice. Geri cault -i acesta este nc unu in incontestabilele sale merite -reface legtura cu trecutul i las mote nire contempor anilor i generaiei urmtoare o tradiie pictural 11 Ctre nceputul lui mai 1811, Gericau era la Paris. Scrise n acea vreme direciei muzeelor si achite suma ce i se datora pe ntru tabloul NotreDame des sept douleurs, pe care Delacroix l terminase i pe care el l semneaz. 1 Eug. Frorru:ntin: Les maitres d'autrefois, Paris, 1911, p. 68. 1 Dub yul, dup ce a aparinut lui Napoleon allli.Iea, intr la Luvru in 1866. Clement vorbq te de un mare numlr de schie ti de studii, in ulei i in acuacell, care ar fi rimas in Anglia. Ar fi fost executate in toamna fi in iarna lui r8u i la inceputul anu lui 1822. Unele aveau acelafi subiect cu litograliile suitei engleze: C4ru4 c4rbU 1111rilor, corespunzind cu Crufa ti c4rbuni, PotcWarul, care e o variant a PotcOfNI I"Ului .J"rvlnca etc. Poate c atunci cind ziarele, periodicele i docwnentele de ar hiv engleze vor fi mai bine studiate vom fi in mlsuc sl completm aceast parte a vieii lui Gericault, pentru 109 care sintem acwn ath de puin infonnai. AVC 2012

VIII. ULTIMII ANI Gericault reveni din Londra n primvara lui 1821. ederea n Anglia, n ceput cu mari sperane, se ter minase trist. Succesul, ntrezrit un moment, l ocolise. N u numai c el nu obinu comenzi, dar ultimele sale litografii se vndur ru, poate tocmai din pricina nsu irilor lor, care le deosebeau de stampele curente i banale, singure le cutate de publicul englez. Este de altminteri explicaia dat de Pennell, istoricu l litogra fiei n Anglia. Pe de alt parte, starea sntii sale era departe de a fi satisf are. Climatul umed al Londrei, imprudenele comise fr ncetare, foarte probabil i urmril e vieii ce dusese mai nainte, totul contribui spre al abate. Se plngea de plmni i o sc atic contractat n timpul unei excursii pe T amisa nu se mai vindeca. Chiar i n perioa dele de calm, ntre crizele i acei dentele care nu nceteaz de al chinui, nainte ca boal sl doboare dea binelea, viaa pictorului prezint o agitaie febril, care pare un semn p ecursor al morii ce va s vie. Se arunc, sftuit poate de Dorcy, n spe culaii de burs aceri. O sum de 10.000 fr., pe care o avea pe din dou cu prietenul su, este depus n a cest scop la un bancher. Dup prerea lui Dela croix, acest om iret ctigase ncrederea lu Gericault i, sub pretext de ai aduce o dobnd important, l ruin. Artistul fond atunci entru a se despgubi de banii pierdui, o ntreprindere de piatr artificial, care nici e a nu reui. Nenorocul l urmrete pretutin deni, se abate asupra lui, face s se ruineze t ot ce atinge. -El rezist totui i reacioneaz. Caut plcerea, frecven 110

AVC 2012

teaz o societate care i ea cuta plcerea, pentru lllfi da lui nsuti iluzia c e mai tare ca ceea cellovea. Merge la curse, in locurile unde se petrece, lucreaz in restul timpului sau ii viziteaz intreprinderea. Are un grajd cu mai muli cai, trsur, este pr ezent oriunde e o societate elegant. Cu toat aceast risip de timp i de sntate, el gs jlocul s ne dea, in aceast scurt perioad, multe opere remarcabile, i singur ori in co llll borare cu prietenii si Cognet, Volmar i Eugene Lami, mai mult de jumtate din l itogra6ile sale. Evenimentele care se desfurau in Grecia ii atrag din nou atenia as upra Orientului. Avusese adesea nostalgia rilor ndeprtate, in care umanitatea este m ai puternic, .6zicete, de proporii mai armonioase, mai neinfrint sub un exterior mai primitiv sau mai barbar 1. Gros ii exprimase aspra poezie. Gericault, la rindul lui, se pune s reprezinte cind tipuri de greci n costumele lor pitoreti i cu un asp ect fioros, cind scene din rzboiul independenei Greciei. O serie de litogra6i, in colaborare cu Eugene Lami i destinate s ilusreze operele in care Byron dntase Orien tul, aparin acelorai preocupri. Lucrri ieite dintro alt inspi raie le snt contempor ptorul de var i probabil i admirabila Epav din Bruxelles, ca i schiele pentru acest t ablou, din Rouen sau de la Luvru. Cuptorul de var este unul din rarele peisaje n u numai in arta ince putului secolului al XIX.lea, dar i in opera lui Geri cault. P ictorul ii dduse seama i mai nainte de rolul pe care un decor trebuie sl aib ntrun t , de puternicul element de emoie ce aducea, fdnd s con tribuie insi natura la efectul final al operei. Doctrina davidian apsase greu asupra sorii acestui gen. Numai n umb r i aproape ignorai putuser lucra succesorii lui Bruandet i Lantara; Georges Michel p icta nebgat n seam la Montmartre i la Gennevilliers. Succesul public i onorurile erau rezervate peisajelor de compo ziie, dup formula lui Valenciennes, Victor Bertin i B idault. Guvernul restauraiei consacrase acest gen fondnd Premiul Romei pentru peis ajul istoric. David, e drept, pentru ai ocupa captivitatea dnd fu nchis dup perioada teroarei, pictase in temni o admi 111 1 Am artat c unul din oamenii si de serviciu er a un turc: Mustafa. AVC 2012

rabil V edere a grdinii Luxemburgului, ct ii apre prin fereastra celulei sale, azi la Luvru. Dar nwruu clcindui in picioare principiile, intrun moment de uitare, el o ex ecutase, i, ca tot ce fcea in asemenea imprejurri, a pictato admirabil. Gros, acest novator din instinct, lsase naturii o parte larg in compo ziiile sale. El renunase, u nul dintre primii, la acea frumoas ordonan clasic, armonioas dar imperso nal i fr c , mai totdeauna aceeai, in care orice scen de istorie se cuvenea s se desfoare. lnter pretind btliile lui Napoleon sau vizita acestuia in lazaretul ciumailor, pentru a d a mai mult putere afirmaiilor sale, crezuse necesar s reproduc locurile ct mai veridi c posibil, dac nu chiar decorul in care scenele se petrecuser. Cimpul de btaie de l a E ylau este, in acest sens, unul din documentele cele mai eloc vente ce nea lsat inceputul secolului al XlX:.Iea. Cu cerul su jos, cenuiu i greu, cu norii apstori, co nfundinduse parc cu coloanele de fum ce se ridic din satele incendiate, i acea imens cimpie livid sub mantaua ei de zpad, pe care se mai vd evoluind ultimele regimente, acest peisaj este de o tristee copie itoare. Decorul din tabloul Ciumailor nu e cu n imic inferior. Dar dac Gt rard, Gros insui, i citeodat, Prud'hon recurg la frunziul arb orilor, la luciul i la oglinda apelor, la stincile acoperite de muchi, in jHrul fi gurilor de femei ce picteaz, pentru a crea o atmosfer mai poetic, ei nau crezut nici odat util, i poate nici demn de ei, s studieze un motiv pentru el insui, pentru ecou l, vesel sau trist, ce ar putea detepta in noi. Nici Gt ricault nu concepea altfel peisajul, inainte de a fi fost in Anglia. Nul consider in stare s triasc o via proprie fr ajutorul i prezena unor fiine vii. Sumar i cam convenional, cu o aureol de fum de uz, in jurul cailor din Cuirasier i din Ofierul de vtntori, peisajul lui ctig in impor

tan cu Cttii herberi, mai ales in primele versiuni i in desenele din Roma, pentru a deveni unul din elementele dramei, cu marea din Meduz. Pictorul nu se mai mulumete s sugereze decorul, cu citeva urme de pensul. Merge la Havre, privete marea, ia cr ochiuri, de care se ser vete atit in tabloul cel mare, cit i in schia din colecia Mor eauNelaton, mai sincer i mai direct. Acea 112 AVC 2012

ap grea, pe care ni se pare c o auzim izbinduse de brnele plutei, valurile mobile i a dmirabila culoare vintverzuie nu snt desigur urmarea unei reete nvate pe dinafar, i erul din schi, sau marea albastr, transparent i ncrcat de sare. Totul este mult mai e t i mai adevrat dect ceea ce se vedea obinuit n tablourile istorice. Anglia l nvase ricault s tie ceea ce un suflet ginga, un ochi simitor, o mn expert, o tehnic liber xperien pot scoate din reprezentarea unui col din natur, orict de umil. Derhyul, in a far de cerul atit de real, studiat cu grij i de o factur aproape englez, nu face o pr ea larg parte peisajului. Pentru motive pe care am ncercat s le punem n evi den, Geric ult sa mrginit s picteze sumar cmpul de curse, ntins, fr accidente, aproape plat, cu u ton destul de uniform i cu o tu larg, fr mult relief. Am artat c terenul, astfel n era dect arena impresionant a vitezei. Totui, Cursa de cai nclecai, de la Luvru, n fo dul su plcut, conine ceva mai mult decit un simplu decor, cu arborii i acoperiurile c aselor, sobru dar exact indicai, nconjurai de o atmos fer fin, cam melancolic, i cu u elicios cer cenuiu. n Cuptorul de var omul este un accident care nu adaug nimic la poezia locului. ntro zi, mergind spre fabrica lui de piatr, Gericault a vzut acel ha mbar solid, ptrat, cu zidurile ruinate, de un alb murdar, susinut de nite contrafor turi scurte, cu umbrele accentuate, crua carei ateapt rndul spre a fi ncrcat i nor f, care primete in plin lovitura unei lumini triste i verzui. Civa cai, n stnga, i m itii ovzul, n timp ce o alt cru, la dreapta, se preg tete s ias pe poarta larg d cii. Cu cei doi oameni, de aspect srccios, ascuni de crue i pe care aproape nui vedem aii sint singura not de via care insuHeete acest col deert, trist, tot att de uscat lipsit de via ca un peisaj lunar. O gam de culori redus la minimum: un brun, un verd e, un galbencenuiu, i atit. Se simte totui coloristul i ochiul exersat s perceap valor le, in felul n care sint pictate feele zidurilor, terenul, cerul la stnga; l simim nc up cum distribuie lumina i econo 113 misete materia. Norul, care ine un loc insemnat in AVC 2012

tablou, atrage pnVU"ea prin pata sa clar, primind in plin lumina livid i prin un nu tiu ce, misterios i nelinititor. Aceastl parte a lucrrii i terenul nu sint altfel pi ctate ca cerul i solul multor tablouri engleze, Golfol de la W ymouth, de pild, de C onstable, intre altele. Epava din Bruxelles, replica de la Rouen i studiul n veder ea acestui tablou par s fie din aceeai epod. Snt pnze mai elocvente, de un efect i ma i dramatic chiar, la prima vedere. Nu numai prin sentiment, ci i prin culoare i ex ecuie ele se rinduiesc printre pro' duciile cu adevrat romantice ale epocii. Tablou l cuprinde o armonie n albastru-verzui, ntunecat i profund , n acorduri grave i lung i e, pictate n pete largi, hotrite, cu alburi, n relief, consistente i solide, obinute printro intoarcere ingenioas a pensulei. Restul este pictat ntro materie transparent, avnd strlucirea surdl a frumoaselor lacuri orientale. O singur noU vie, rouliViolac eu al rochiei femeii ntinse pe rm, in faa stncii. Ea izbucnete, pe acest fond ntunecat sinistru, ca o fanfar de almuri. Avntul acestei pnze este incomparabil. A fost pict at poate numai cu verv, dar se simte totui temperamentul, o pasiune pe care n'o sa tisface nc miestria ardenU a facturii. In opera lui Gericault aceste dou lucrri sint unice. Ele par punctul de plecare al mrilor dezlnuite, al stincilor izbite de valur i, scumpe multor romantici, pictori i litografi. Puina vreme pe care Gericault o m

ai are de trlit este strbtut de accidente i de crize, carei agraveaz boala, i de scurt momente de rgaz pe care le druiete toate artei sale. Pn in ziua n care boala culc pen ru totdeauna la pat pe acest om, a clrui tineree i forA preau inepuizabile, el nu nce teaz de a lucra. Cea mai mare parte a operelor ce execut este datorat unor mprejurri fericite i neprevlzute, pe care se cuvine s le salutm cu recunotinl, ca pe originea c itorva dintre operele cele mai strlucite ale picturii franceze. Gericault le pict eaz, fr a reHecta prea mult la ce face, contrar obiceiului su. Acest pictor nebun du pl genul colosal le consider ca o recreaie, nainte de a incepe operele mari la care gindete tot timpul: Ttrgul de vtn:z.ar al sclavilor gri, D schider a 114 AVC 2012

pori/Dr inchiziiri, sau inc acea compoziie enorm, a crei idee ii e mereu prezent, plin e cai in mrime naturali i de femei nenumrate, pe care Delacroix, dup el, o va realiz a in Sartlanapal. Femeia, el o pre zentase prea puin, dei o iubise mult in via. Ea ti ocup toate visele de pictor in ultimele sale momente. Datorm Cuptorul de var, am spuso, unei plimbri n afar de Paris. O alt intimplare neprevzut ddu natere la alte a bile capodopere. Un prieten, doctorul Georget, ef de clinic la spitalul Salpetrier e, voia s scrie un tratat despre bolile mintale. Avea nevoie s aib continuu sub och i documente. Gericault ti propune sli picteze zece tablouri dup cazurile cele mai interesante din spital1 Dup moartea doctorului, la puin vreme dup cea a lui Gericault , cinci dintre tablouri fur cumprate de un alt doctor, Marechal, i duse in Bretania , unde nimeni nu mai tie ce au devenit. Din cele rmase, care au aparinut mai intii doctorului Lucheze, apoi pictorului Charles Jacque, unul este la Muzeul din Lyon , un al doilea la cel din Gand, dou altele in colecia ducelui de T revise, care au fost vindute, ca i restul coleciei, dup moartea proprietarului. Cel de la Lyon est e portretul unei nebune, care era supranumit Hiena, o btrin oribil, cu pleoapele och ilor congestionate, cu pielea gras, umed, cu ochii injectai de singe, cu privirea 6 x i crud, cu buzele violete, pline de bale. Citeva smocuri de peri albi, in dezordi ne, ies dintrun bonet care a fost alb, acum murdar i mototolit, ale crui hiuri arn dea lungul obrajilor de un cenuiu violaceu. O hain groas, cu multe cute, acoper aceast ru in. Nu se poate imagina pictur, in acelai timp mai sobr i mai strlucitoare, ochi de ar tist mai just, mini mai savant, mai mare economie de mijloace i efect mai extraord inar. Yn sala muzeului din Lyon, unde am vzut aceast Nebun, cei mai mari tehnicieni ai picturii franceze in secolul al XIX.lea erau atunci expui cu citeva dintre op erele lor cele mai semnificative. Erau acolo David, Manet, Delacroix, Courbet, M onticelli. Unii dintre ei au avut o viziune mai poetic, insuire 1 Aic:i im:epe un nou ti mare capitol in istoria evolutiei pictorului , 115 spune Berger in monogra fia sa, p. JS. AVC 2012

care nal oarecum tonul moral al picturii lor i care izbe e in noi o coard mai rareori a tins; nici unul nu d ca Gericault acea impresie de nalt probitate n execuie, de baz so id, de amploare, de monu mentalitate. Darul unic al lui Gericault de a trans6 gura realitatea, de a o nnobila chiar, atunci cind o prive cu un interes pasionat, este aici mai manifest ca oricind. Fr ndoial, nu avem aici nici sufletul, nici lumina, n ici poetica, nici mai ales magia tehnic a lui Rembrandt. Este, n opera lui Gericau lt, un ceva mai arid i poate mai insensibil, execuia este mai sobr i mai puin radioas. Totui, e greu s nu te gndeti la maestrul olandez i la coala lui, la puterea emoio na tristeii sale. Cu mai puin intensitate de senti ment, desigur, i cu mai puin mister d ect in opera marelui olandez, Gericault pare s stpneasc mai mult for plastic i o ga gat. Nici o dificultate nu este ocolit n aceast pagin grandioas. Totul este atacat dir ect i rezolvat cu autoritate. Faa este pictat n past, larg, prin urme de pensul direct

e i precise, care duc cu ele puin materie, dar de calitate rar. Englezii au sugerat lui Gericault acest procedeu eloc vent i simplu, aceste urme de pensul ndrznee i suple care sculpteaz forma i o nvluie. Pe gura dezgusttoare a Nebunei i pe acea fa buhav, noatem tua gras i solid, pus cu ndrzneal i fr ezitare, pe care o remarcasem pe fr , strlucitoare de tineree i de farmec, pictate de vechi maetri englezi. Din acest pu nct de vedere, Gericault ne apare ca un mo nitor mai direct al lui Hopner, dect gen eraia englez de la nceputul secolului. Tot de la englezi i vine armonia surd a colori tului, bogat in rezonane minore, acele note verzi i de un rou purpuriu, griul din pr i albul cenuiu al bonetei, griul i violaceul feei. Toate acestea au fost pictate cu c ulori de pmnt i nu sau modificat cu nimic. Snt tot att de proaspete ca n ziua cnd a f terminat tabloul i tot att de rezistente ca panourile primitivilor .Bamanzi. Nebu nul din muzeul din Gand nu e nedemn de aceast pagin superb. Snt singurele tablouri d in acea serie de zece expuse ntro galerie public i accesibil pubJi, 116 AVC 2012

117 eului 1. Cine a putut vedea frumoasa colecie a ducelui de T revise, atit de i mportant prin numrul i caii tatea operelor de Gericault, a simit aceeai admiraie n fa bunului ho de copii i a Femeii maniace de jocuri de noroc. Cind a putut s le pictez e? E greu de tiut cu exactitate; chiar prietenii si nus toi de acord asupra perioade lor de calm relativ i a celor de boal, care se succedau in trista existen a pictorul ui, dup ntoarcerea din Anglia. Lea plasa, cel puin pentru crochiurile preliminare, n p rimvara lui 1822, inainte de accidentul de cal i de abces. Anul 1821 trebuie nlturat : Gericault era nc n Anglia. Tot aa anul I82J, cci starea sntii sale nui permitea s timp din cas i s fac edine mai lungi dup natur. Felul n care nebunii snt rnbrcat oi c ei au pozat n timpul unui anotimp rece li. Paul Fechter, ntrun articol publicat n 1913 3, repro1 duce un portret de femeie, fr a da indicaii mai pre cise. Aceast luc rare pare, i ea, foarte influenat de factura englez. Na fi mirat s fie tot din epoca a easta. Autoportretul cRouen>, schiat larg, energic, pictat n past i care ar fi plcut lui Cezanne, este poate niel posterior, de la nceputul lui I82J. Faa mbtrnit, dac o c arm cu portretele din tineree, dac nam regsi i aici forma nasului, a ochilor i profilu att de caracteristic al lui Gericault, ar fi de nerecunoscut. Att de aproape de o masc funebr, acel portret ne indurereaz prin dura lui sinceritate. Ceva mai mult d e 1 J ani trecuser de cind pictorul se zugrvise in portretul lui de la Mortain, n m aniera lui Frago nard, intro past gras, roz i alb, cu urme de pensul violente i vioa ul plin de speran, de avint, de ncredere n viitor, respirnd for i sntate, cu gtul heta lui cravat, att de vesel i de frumos, 1 Aceasta era situaia cnd am scris monogra fia n limba francez. De atunci au mai intrat n colecii publice:Neobunu/ maniac tk or go liu militar, n colecia Oskar Reinhart din Winterthur, NeobuniJ maniac4 tie-jocur i tk noroc, la Luvru fiNe-bunul hot tk copii, n muzeul din Springfield, Mass. <St atele Unite ale Americii>, toate reproduse n studiul lui Berger. 2 A se vedea rep roducerile tablourilor n studiul lui Berger. Acesta este ns de prere c ele au fost ex ecutate n 1811, ns toamna sau iarna, spre 1813. 3 Paul Fhte'r: Th. G. ricault n Kunst u d Kunstler, XI, p. 173 AVC 2012

a devenit btrnul decepionat, ncovoiat de boal, trist, cu tenul pmintiu, cu gura amar, u masc de tuberculos, asemenea lui Chopin, n portretul pictat de Delacroix. Primul accident i Sia intimplat pe cnd mergea clare si viziteze manufactura de piatrA artif icial!. El este punctul de plecare al tuturor celorlalte accidente i inceputul sfri tului lamentabil al pictorului. Calul, oprit la bariera oraului, slri n lturi i arun c! pe Geri cault peste o grllmad de pietre. Izbitura este atit de violent, incit ca tarama pantalonilor ii provoacA o deplasare a unei vertebre. Dureri grozave i un

abces snt consecina accidentului. Un doctor nepriceput ii recomand exerciiul. Gerica ult e satisflicut cu acest regim. Omul atit de robust altdat, trium.flnd n toate ex erciiile fizice, nu vrea s se considere nvins. Dar boala persist. Forele slbesc. Cleme nt ne vorbete de oboseli, de descurajare. Totui, pictorul se hrnete cu iluzia c este n c stpn pe viaa lui. Cu abcesul in coloana vertebral, merge in cabrioletA la Fontaineb leau. T rsura se sfarm. El continu cursa clare i se ntoarce mort de oboseal. Citeva zi e dup aceasta asist la cursele de cai din Champs de Mars. Voind s evite un alt clre, c i el era clare, face o micare i abcesul se deschide. De data aceasta se hotrte, in sf" JJ"it, s se caute mai serios i, pentru ca s nu fie singur in timpul acestui repaus f orat, primete s fie musafirul prietenului su Dorcy, rue de Helder, unde rmine mai mul t timp. Se simte parc mai bine. Rencepe s lucreze i, ajutat de civa prieteni i de ci ntre elevi, se consacr mai ales litografiei. Din cauz c editorii cer de la el mai c u seam cai, el reface i com pleteaz suita englez, eliminind planele sentimentale. Adau g apoi cteva suite noi, de mai mici dimensiuni. Totui, abcesul rece se reface i toat e interveniile doctorilor rmin fr efect. Operaii dup operaii se succed, de ast dat l acas, in rue des Martyrs, la colonelul Bro, la care locuia, una mai dureroas ca al ta. Gericault le suport fr s murmure, cu for sufleteasc, statornic, i cu o speran n t. Nici un strigt de revolt, nici o plngere contra sorii. Bazai pe ceea ce a povestit Montfort, elevul lui, bio grafii au admis c timp de 11 luni nu ia fost posibil 118 AVC 2012

s prseasc P.atul. Totui, a avut desigur i momente de acalmie. lntrunul din aceste mome te trebuie neleas vizita pe care i.o face lui Delacroix, vizit de care acesta vorbete tn jurnalul su, miercuri 21 mai I8:Zj. Aspectul su il nfricoeaz. Delacroix ii reproea ca o greeal de a .6 lsat si apar pe fa impresia cei fcea starea amicului su. Picto x ne-a lsat descrierea interiorului modest tn care artistul se retrsese ca s moar. Z idurile erau acoperite de gravuri i de cteva dintre copiile executate de artist in timpul tinereii, unele dup Tizian, altele dup Karel Fabri cius, altele dup Gros, i de citeva studii de cai. Pentru a.i trece timpul, lucra. Dei obligat s ad mereu n pat, u eori chiar fr a se putea mica, el nu era inactiv. Adesea fcea crochiuri de cai. ia des enat de mai multe ori mna i a copiat rbdtor acuarele, mai ales miniaturi indiene, re prezentind femei, pentru delicateea i caracterul precis al execuiei, i cai, pe carei gsea plini de fizionomie i de ras. Copia i litogra.6i de Charlet i rspundea celor care se mirau de aceste operaii c trebuie s profii de un lucru bun oriunde il gseti. Se si mte n plin for intelectual, posesorul unui talent pe carel tie puternic i original; i generoase do cotesc n spiritul lui, l umplu, il nBcreaz i.i pun n cap mii de proiec lurite. A nvat tot ce-i este necesar ca s se exprime. ia pus la incercare principiile i.a forti.6cat tehnica, n contact cu marile coli de art ale lumii. Nwi lipseau nici subiectele, nici mijloa cele. Dac, cel puin, se plngea el inainte de a muri, a .6 fc t mcar cinci tablouri! Dar nam fcut nimic, absolut nimic. Amintirile il copleesc, reg ret afeciile sale rspndite fr rost, timpul pierdut n tineree, scrie tnrului Eugene o scrisoare de o tristee copleitoare, n simplitatea ei resemnat 1. 1 Toate aceste tt iri In CUment, pp. z6o, z61, z6J ti tnMnnoriik lui Alex. Ouma81Pere, mai sus cit ate, care ne mirim de a .6 fost atit de puin utilizate de biogra.6. Aici gsim deta lii asupra acuarelei reprezentind mina sting a artistului, pe care o cunoattem, s au, cel puin, pe una din ele, clei par sl .6 existat mai multe. Pictorul este ins i nedrept cu opera lui din trecut. Ceea ce se cunottea pn ctre inceputul secolului a fost considerabil mbogit cu ocazia expoziiilor de la Galeria Charpantier, din 1914 , de la Galeria Ber01 1 19 heillliJeune, din I9J7 de la Galeria Bignou, din I9JO d e la Marlborough AVC 2012

Neplceri financiare vin s se adauge celorlalte neno rociri i si mreasc necazurile. O rieteni pot si vind citeva tablouri i.i aduc o sum de IJ.OOO franci. Abia ii vine s cr ead c pictura sa a nceput s se caute. Este consolarea cu care moare. Ultimele sptmni f r nfricotoare. Nu se mai putea mica, nu mai mnca, nu mai putea dormi. Tatl su i prie l vegheau pe rnd. Delacroix merse sl vad n decembrie i nea lsat impresiile n Jurna ost ieri sear la Gericault. Ce trist sear! E muribund. Slbiciunea lui te ngrozete. Pul pele picioa relor nws mai groase ca braele mele. Capul i este cel al unui btrn pe pat ul morii. Ce schimbare oribil! Imi amintesc c am ieit o dat de la el cu totul entu zia smat de pictura ce vzusem; mai ales un Cap de carabinier. S nul uitm. E un jalon. Ce frumoase studii, ce trie i soliditate, ce superioritate! i s mori n faa acestor lucru ri, pe care leai realizat cu vigoarea i focul tinereii, cnd nu poi face n pat cea mai mic micare fr ajutorul altuia! La 16 ianuarie 1814, la 6 ore, dimineaa, el i da sflr , n vrst de ,H de ani. Delacroix afl tirea pe cnd lucra la copilul de , din Masacru hios. Se atepta la aceast nenoro cire, i totui e zdrobit. Las sli cadi din mn pensul mai dup mult vreme reia lucrul1. Am primit azi diminea, la atelier, scrisoarea care m i anun moartea srmanului meu prieten Gericault. Nu pot s m obinuiesc cu aceast idee. C toat certitudinea ce aveam cu tdii c n curnd aveam sli pierdem, mi se prea c, nemaig dum la aceasti posibilitate, aproape ntrziam moartea. Moartea ns nu i.a uitat victima mine pmntul va acoperi puinul ce mai rmsese din el. Cit de diferiti prea soarta pe car o promiteau atta putere fizic, atta foc i atta imagi naie! Cu toate c numi era un p n intim, atta nenorocire mi zdrobete sufletul. Srmane Gericault, m voi gndi adesea la tine. Imi nchipui c sufletul Gallery, din Londra, 19JZ, de la Kunst.Verein Wintert hur, din i9JJ, ava incit de la 16!) picturi, cite catalogbeazl Clement, Lorenz E itner, in articolul citat, poate vorbi de aproximativ z;o, sigure, ti intre I']Q 0-18oo foi de desene. 1 Gazette des BeauxArts , XVI U864>, p. 14. 120 AVC 2012

tu va veni uneori s .pluteasc in jurul lucrului meu. Adio, srmane dnr! Artistul mai a dugase, vorbind de acest eveniment, doctorului V eron: ln numrul celor mai mari ne norociri pe care le,au suferit artele in vremea noastr, se cuvine a cita moartea prematur a lui Gericault; i'a risipit tinereea. Era extrem i pasionat in tot ce fcea 1, 1 Le Dr L. Viron: M&noira d'un bourgeoia de Paria, Paria, 18j'6, 121 voi. 1. Tot ce privqte pe G&icault e cuprins Intre pp. 269-271. AVC 2012

IX. G RJCAUL T SCULPTOR I LITOGRAF Ca fi maetrii Renaterii pe care'i admirase in Ital ia, G&icault nu se mulumqte cu un singur mijloc de expresie. tie cit e de greu s de a vial sentimente' lor diverse care-I agitl fi*l asec:liazi cu bogia lor. Fie' care instrument, incepind cu mtna, trideazl. Pentru a se realiza complet var trebui si se poat servi de toate procedeele, s le inceree pe toate, fiecare dintre ele fi ind o forl f o resurs. Unele sint mai complete, dar altele pot si se adapteze mai uo r. Stipinete in toatl intinderea lor, desenul, acuarela, pictura. Dar simte uneor i el demonul su interior e prea tngridit in cele doul dimensiuni ale unui ta' blo u. Aspir atunci la o alti forml de expresie, mai in' treagl, mai aproape de vial, capabil s pun in evi' denl plenitudinea volumelor, elocvena mifcrilor, jus' teea atitu inilor, nu o dati pentru totdeauna, dup o punere in pagin devenit neschimbat, in int eriorul unei siluete care va rmtne mereu aceeati, ci in cele trei dimensiuni ale sculpturii. Are nevoie de o imagine renscind f variind dup cum ne invktim in jurul ei sau o invktim in min, dac e de mici dimensiuni. Gericault este prea contient de rolul culorii, ca s'o sacrifice firi motiv. Dar, pe de alti parte, el este prea pasionat de for, de muchi tncordai de efort, de o activitate violenti, tradus inel pr intr'un anumit ra' port de volume. li place s pipie acea frum e ro' bustl, s o creeze

cu degetele sale, frlm.tntind pm.tnt sau tind piatr, fctnd s intre in aceste materii ceva din propria sa ardoare. Pictura sa inslfi nu proceda ea oare dintr'o viziun e de sculptorl Prin contW'ul ener' 122 AVC 2012

gic fi lumina contrastant!, Gericault re\Jfqte a punl in relief planurile, a le fa c s ia aspecte puternice, s prezinte tn faa noastr admirabile imagini sculp, turale. Putem noi merge atit de departe tndt s afir, mm c sculptura ar fi putut deveni mijl ocul au preferat de expresiel Un oChi atit de fin ca al su nu re nuni de bun voie la t ot ceea ce culoarea adaug la efectul unei opere de artl. El tns aparine, tntr1un an umit sens, la ceea ce am putea numi familia orato' rilor. Simte nevoia s mifte, s antreneze, s conving. Nu i se pare destul s ni un bun pictor. Se gtndete la public, la cel mai larg public, la intregul popor. Se adreseaz lui ca la un auditor. ln G ericault era de' sigur i un ginditor social. Sculptura nu l,ar putea servi in ace ast direcie. Ea n'a fost in cariera artistUl lui decit o recreaie pasionant!. A pra cticat'o de tim' puriu, de vreme ce calul jupuit de piele, al crui mo' del tn cea r a fost descoperit de curind, este o lucrare de tineree, i a reluat'o din cind tn cind. De altfel, in afar de acest cal, studiu executat intr'o epoc cind Gericault caut s se instruiasc i s se completeze, i al crui mulaj se gsea in multe ateliere, ce ai mare parte a sculpturilor sale nasc sub impe' riul unor impulsuri irezistibil e. Ele rspund sau pa' siunii sale pentru for i activitate violent!, sau unui foc nic iodat stins, carei arde trupul de o senzuali' tate rareori satisficutl. Se tmbatl la aspectul amorului brutal i copleitor, care arunc fiinele unele tn bra, ele altora, care le inlnuie membrele i le provoac extaze i atitudini fr control. Ultimei categori apar' in grupul unui N gru pos JtnJ o fanei , terracott in sculptur rotund, i cel al &t lui fi al nimfoi, numit i Jupiter fi Antiopa, executat intr'o piatr co' mun. S nu ui tm aceastl preferin a artistului pen' tru materia aspr i grosolan, intr'o vreme cnd ma toat sculptura se fcea in marmura cea mai fin, dar i tendina de a violenta formele, de a le supune voin ei sale tiranice, de a le prezenta intr'o sintez arbi' trar, de a sacrifica plcutul expresivului. Aceast tri stur il apropie tnc de Michelangelo i, fn r,un chip w bitor, de concepiile lui Rodin. El ne apare astfel deo sebit de indrzne, comparat cu sculptorii vremii sale, 123 prizonierii similului grecoroman. AVC 2012

Ct lul oprit tk un ttnr, Boul omorit de un tigru, statuia ecvestr, rm.s in stare de ebo arului Alexandru i copia aparinind ducelui de T reviae a unui cal de la Partenon a r face parte din cealalt categorie. Cea mai important dintre aceste lucrri este des igur prima. A fost executat cu instrumente intimpltoare, intr'o zi in care Gericau lt, amintindwi spectacolul admirabil al cailor berberi, voi s redea in piatr avintu l i fora acestora. Oricit de frumoase i de interesante aceste sculpturi, ele nu sin t decit accidente in viaa i opera pictorului. Litografia, din contra, e o tehnic-pe care o adopt cu entuziasm, pe care se silete so perfecioneze i 110 adapteze cerinelor propriei sale naturi, creia ti lncredineaz unele din ideile sale cele mai intime. Prin ea, d ii va exprima pasiunea de pictor, mereu treaz, de a prezenta cai, fiare dezlnuite, imagini de oameni fortificai de munci grele, dragostea sa pen' tru omul din popor, mila sa de cei umilii i, de ase' menea, via sa simpatie pentru copil i fata tinr, sim' patie pe care n'am puteao _ presupune In acest tinr debordind de for v iril. Unele imagini de copii, intimidai i fermectori, de fete tinere -melancolic grai oase, fine i emoionante, sint mai degrab o sur' priz printre paginile-pictorului for mdor energice i pline, chiar cind a tratat femeia. Obinuia s spun, s nu uitm, c na i t niciodat s picteze o fe, meie, care s nu se termine ca o leoaic Fr a vorbi de po ul gazdei sale din Londra ti de copiii acesteia, fetia din Ct l btrtn la Uf" und ctr

ciumi, tin ra mam i fiul ei din O f e ptJrlllitic, atitea imagini de copii din alte lit ografii ne arat o latur ascuns, ins fermectoare a sUfletului lui Gericault. Litografi a, in vremea in care artistul incepe s o prac' tice, era o art relativ nou in Frana. Fusese socotit mai intii ca un mijloc comod de a multiplica un desen, fr a recurge la un interpret intermediar, sau pentru a procura modele de desen dasdor secund are. Artitii nwi dduser inc seama de avantajele pe care ea le oferea talentului picto rilor, ti nici de insuirile ei proprii. Uoar de practicat, ea fu adoptat la inceput C:le oricine pretindea c iubete desenul i crochiurile dup natur. Printre primele lito grafii datate i semnate, 124 AVC 2012

unele au fost executate n 18o6, la Londra, de ducele de Montpensier, fratele lui Ludovic Filip, n exil. Totui, marele succes al desenului pe piatr dateaz din vremea Restauraiei i a fundrii la Paris, cam la aceeai dat, a dou ateliere, cel al contelui d e Las, teyrie i cel al lui Engelmann, n J8IJ i 1816. Este epoca eroic a acestei arte , cea a unui entuziasm fr precedent de care profit toi . artitii care fceau opo, ziie uvernului, rspndind n public critica lor, sub forma caricaturii i a satir:ei, i pregti nd astfel opinia public pentru ceea ce se va ntmpla n I8jo. Dar, deocamdat, nu se aju nsese la aceast faz, in care se remarc mai ales Charlet. lngres, Carle . i Horace V emet, Gros, Gerard au publicat i ei plane, n tim, pul ederii lui Gericault la Roma. E probabil chiar ca Horace Vemet s fie cel care a iniiat pe Gericault. nc de la prim ele ncercri, acesta e izbit de resursele litografiei i de efectele pe care, artist abil, el le poate obine. Pentru a judeca diferena ntre operele unui litograf din in stinct, ca Gericault, i cele ale unui artist care nu ntrebuineaz piatra dect pentru a repro, duce un crochiu, e de ajuns s comparm planele primului cu cele ale oricruia dintre contemporani, fr a excepta pe Gros. Voind cu orice pre s fie co reci, unii, ca Horace i Carle V emet, renun, cel puin n primele lor plane, chiar la unele dintre cali , tile lor facile de desenatori. Gros, nici el, nu e n largul lui in faa pietrei. Li tografiile sale nu snt lipsite de uscciune i chiar de stngcii, cu toate c se arat n e nervos, bizar, capricios, aa cum nu e n pictur, ceea ce ne anun pe Delacroix, n litogr afiile sale. Nici unul dintre ei nui d seama c litografia este capabil s exprime i cul area. Dar Gericault era un alt om. . Lam cunoscut ntotdeauna ca pe un artist curio s i nelinitit, doritor de a face un lucru din ce n ce mai bun, de a perfeciona orice tehnic pe care o practica. Aceste nsuiri il servesc admirabil, ca i ne incredeJ;"ea care, n acelai timp, l oblig, pe el avn tatul i spo.ntanul, s ezite, s reia un lucru ai multe ori, s ncerce nainte de a se decide. Nu voia s se prezinte, n faa publicului dect dup ce va fi luat toate msurile spre a evita orice nenelegere. Nui trebuie 125 mu lt. timp . pn s descopere importana demitentelor AVC 2012

pentru a obine o invluire potrivit i a crea atmosfer intr'o compoziie, ca i un efect d amatic prin utili' zarea contrastelor. Niciodat n'a modelat mai bine, poate, dect n M luc aprtnd pe un trompetist rnit, sau in C son tk artilerie schim!Jtru/u,fi pozjia, plan celebr, executat, se zice, n cteva ceasuri, intr'o zi cind dorea s se odihneasc, p ce lucrase la Me, tluz.. Chiar ntr,un tablou att de magistral pictat, cum e Carabi nierul de la Luvru, sintem sflii s consta' tm c braele au ceva moale, nu sint deplin reuite, alturi de relieful i de energia personajelor din aceste dou plane. Totui, Geri cault nu era cu totul satis' fcut. Rmnea o problem important de rezolvat, pentru un o chi atit de sensibil la culoare. Nu ajunsese tnc, servindu,se numai de alb i negru , s dea impresia multiplelor nuane din natur i a raportului dintre ele. Se ncpneaz, c maniera i n cele din urm ajunge prin simplul joc al valorilor, prin tranziii care m erg de la negrul cel mai tare, i mai absolut, la albul hrtiei, s creeze impresia to

nurilor celor mai variate. Cu incepere din acel moment i graie progre' sului pe ca re Gericault o face s obin, litogra6a devine o art complet, mai supl, mai vie i mai ca d, ca gravura cu dltia, aproape tot aa de variat, de bogat i de sensibil ca gravura i p tare i mult mai uoar de minuit. Gericault, din instinct, a presimit toate progresel e i toate avantajele tehnicii celei noi. Lucru de mirare, la o epoc in care litogr a6a na ieit inc din perioada sa clar, cu reB.exe argintii, i n'a cunoscut negrul pro f und i catifelat, care va deveni curent mai tirziu, in stampele lui Lemud, Daumier i Gavami, puin dup publicarea M4celarilor din R..,oma, prima plan, Ge, ricault ne d U n portdrapel, litografie admirabil prin contrastele sale intre alburi delicate i n egru catifelat. Nu tie sau nu vrea s se serveasc de creion pentru detaliile intr,un desen care trebuie s rmn de un negru profund. Nu procedeaz altfel cu desenul pe piat r, i tot in peni efectueaz, cel puin inainte de cltoria in Anglia, umbrele dense din nele sale. Obine astfel umbre de un foarte frumos negru, dar cam aspre. De altfel, in acea epoc, ntrebuinarea peniei ti este tot att de obinuit ca cea a creionului 126 AVC 2012

litografie i aproape nu cunoatem plan n care cele dou maniere s nu mearg mpreun. C exprimat o linie curat i precis se servete de condei, creionul fiind ntrebuinat pentr u liniile vaporoase, care inneac mai mult sau mai puin conturul. Dac miestria de car e artistul d dovad e remarcabil ntr,un portret ca cel al lui De Lanneau, mai ales da c ne gindim c el practica litogra.6a de puin vreme, ce s spunem de Cri Joi cai b4ttnJ u,s tntr1un grajd, de !ntoarc a din R..wia i de cele dou plane milil tare pomenite mai sus l Cu toate multele crochiuri care, desigur, au precedat desenul pe piatr, ver va pictorului a rmas deplin, cu un sentiment adinc i sever, cu o senzaie de for tnr, ic i imediat. Totui, amatorii timpului, ca i editorii de albume, snt incapabili s apr eze aceast vitalitate a genului. Erau obinuii cu exemplare blonde i cenuii, lipsite d e acea energie care le prea chiar ceva cam vulgar. Le plceau legendele spirituale s au patriotice i r' mneau zpcii n faa acelor imagini, care naveau nevoie de nici un c proclamau cu trie evidena adevrului. Mai erau apoi prea multe pete negre, prea mult e contraste pentru gustul de atunci. Gericault, n acea vreme, nu vede pictura dect ncrcat de bitum i nu deseneaz decit cu largi pete de umbr. Sau tras prea puine plan i se intimpla, din nenorocire, c piatra crp, o dat sau de dou ori. Este motivul pentr u care planele acelea sint atit de rare. El nu se descurajeaz. Iubete aceast art i e f ericit so practice. Puin i pas c editorii snt nelmurii in faa manierei sale. Poate, el, englezii o vor aprecia. Duce cu el la Londra, n loc de piatra greu de transpo rtat, un carton litografie, stonepaper. Pe acest carton el execut primele sale pla ne, dup ce trece marea. Inovaia nu fu fericit. Cu toat marea calitate a desenului, n a far de Calul de car t, incle cat de un rnda, toate acele litografii snt inferioare ca ct celor pe care le terminase in Frana. Au ceva uscat, nendemnatic chiar, i aspru. S int, mai ales, lipsite de farmec. Pentru a se pune la nivelul publicului englez, amator de scene comice, Gericault, ajutat de Charlet, public in acea serie dou pl ane umoristice, 127 care fac o impresie ciudat n opera sa. AVC 2012

Aceste prime litografii editate n Anglia snt cu totul eclipsa te de suita constnd d in 1 z plane i un titlu (acesta n peni>, cunoscut sub numele de Marea suit englez. Cu nde impresiile artistului asupra oamenilor i aspectele capitalei britanice. Tipur ile de pe strad snt vzute de un om simitor, cruia i place s raioneze asupra inegalit selor sociale i s pun n relief contrastele vieii engleze, cum am ar' tat. Amestec aces spectacol cu scene vzute la mar' ginea oraului: ateliere de potcovari i fierari, e xerciii n curile cazrmilor. Artistul a tiut totui s despoaie aceste subiecte, specific engleze, de elementul lor n1 timpltor i s fac s valoreze n ele pe cel general i uman.

a ntlnit, desigur, n mahalalele Londrei pe nenorocitul czut Ja ua unei brutrii, pe ce reto' rul cntre din cimpoi sau pe femeia paralitic. Sim im c toate detaliile au fost te dup natur i re' Hect poziia lui critic fa de societatea englez a timpului. Este c e face interesante aceste pagini, redate ntro atmosfer trist i apstoare, ca i ceaa c coper, n genere, oraul. Dar marele merit al acestor litografii este c ele snt opera u nui colorist. ncepnd din acel moment, Gericault oblig piatra s exprime nu numai volu mele i formele, dar i to nurile. Prin nuane i valori, savant repartizate, Geri cault a fcut minunea, pentru acel timp, s ne dea, n alb i negru, stampe de un colorit admir abil. Nu renun pentru aceasta la contraste i la eclerajele vio' lente. D putere pete lor negre, ca altdat n Frana. Efectul este uimitor. Pentru amatorii de litografie, S uita englez trece, pe drept, printre cele mai remarca bile ansambluri de la nceputu l secolului al XIX,lea. Totui, contemporanii, i englezii i francezii, obi nuii cu o ar t mai puin bogat i mai puin nutrit, rmn nehotri n faa unei tiine att de ndr concepie dramatic i nou a desenului pe piatr. Calitatea vibrant a coloristului este ma i ales sensibil tntro pies ca Potcovarul ftancez, cu marele zid alb, luminat de o r az oblic; n revrsrile de lumin din Cerfetorul cu cimpoi; in materia mantalei acestui m u' zicant, in cerul delicios al multor alte plane. Cu toat aceast tendin de a vedea pr ea negru, pe care Geri 128 AVC 2012

cault o va regreta mai triiu i o va corija n Suita Jran cez, n parte mprumutat din pl e publicate la Londra, el nu renun complet la plcutele tonuri albe i side.fii, frecv ente in litogra6ile anterioare. Se servete de ele ca de o anvelop a eroilor i atunc i cnd vrea s dea o imagine plin de distincie i de farmec. Chiar i n paginile sentiment le el dispreuiqt:e legenda . E convins c o lucrare poate s se dispenseze de ea i s vo beasc prin ea nsi. Printre desenele lui Gericault din biblioteca colii de arte frumoa se din Paris am avut norocul s descifrez dou n creion, reprezentnd un arab care ine mb r iat capul calului su. Unul din aceste crochiuri poart, n englezete, inscripia urm chiar corpul desenului: Studiu anatomic al calului arab. nc din suita englez el ne prezentase un Cal arab. Poate c aceast plan avusese mai mult succes ca celelalte i p ictorul se gndise un. moment la posibilitatea de ai da o urmare i de a face s fie ed itat la Londra o a doua suit de litografii, conSacrat numai calului arab, la care c rochiul acesta ar fi servit de fron tispiciu. Aceast ipotez mi se pare cu totul pro babil, i dac pictorul na pus n execuie acest proiect, mo tivul trebuie cutat n nen dintre el i edi torul Hullmandel. Ar fi inexplicabil altfel ca Gericault, att de e ntuziasmat de litografie n scrisorile sale ctre Dorcy, s fi renunat s o mai practice aproape un an, din mai 18:n, pn la ntoarcerea n. Frana, ctre pri mvara lui 1811. Din e 96 de litografii, cte. conine catalogul lui Delteil, lucrate de Gericault singur sau n colaborare cu prieteni, ceva mai mult de jumtate au aprut n scurtul interval care separ ntoarcerea la Paris de moartea pictorului. Public Studiik de cai litogra fiati, u plane editate de Gihaut; o Suit de 8 mici piese, la acelai editor; o a dou a Suit de 7 mici piese, tot la acelai; Patru subiecte diverse, cuprinznd n realitate cinci plane, aprute la Mme Hulin; t z Studii de cai i un frontispiciu, cunoscute su b numele de Cai mari sau de Suit francez, la Gihaut, executate de Leon Cogniet i Jo seph Volmar, dup desenele lui Geru cault i cu colaborarea a;:estuia; n sflrit, n afar e 129 cteva litografii izolate, dintre care dou destinate vo AVC 2012

lumelor baronului Taylor, Clltorie pitor asc fi ro' mtmtic tn VMa Fran <Normandia>, ct plante cu Eugene Lami pentru a ilustra operele lordului Byron. Studiile de cai, att suita de u piese, ca i cea de 7, merit un loc aparte in opera pictorului. InBu ena colii engleze U ficuse si revini asupra preferinei sale pen' tru pictura sumbri

. Litogra6a beneficia de noile sale principii. Cu un meteug de o sensibilitate uim itoare, in gama blondi, cu subtiliti i delicatei de creion, cu atit mai neateptate di n partea unui geniu atit de aspru, Gericault a executat o serie de cai remarcabi li prin varietatea, fidelitatea i darul de observaie. Spi' ritul i fizionomia rasel or sint redate, cu un interes i o atenie, ca i cum n'ar 6 vorba de animale, ci de o ameni. Acele piese de mici dimensiuni n'au, poate, infii' prea i prestigul unei pl ane ca cele cu titlul Cai httru tltus tntr1un grajd, R.m-ag a din Rt,uia ori CMson tk artikri schimbtndwfi poziia. Nu se impun cu auto' ritatea ctorva, altele din Suita mgkz. Firi si aib un desen tot atit de precis ca aceste ultime, pictorul i'a mai t emperat creionul, ],a ficut mai suplu; a ajuns s dea acestor mici plante un farme c ti o delicatee pe care am ciuta,o in zadar in celelalte opere. Caii din Auver , C alul arab, Iapa giptean, subtila i vaporoasa curte de ar in Cal tk cru iefit din hulu sint printre piesele cele mai atrigitoare ale litografiei din acea epoci. In sui ta de apte piese intilnim foarte interesante tentative de litografie cu pensula, pentru a obine efecte de acvatinti. Este ceea ce explici as' pectul diferit al un ei plante cum este Calul mglez c' 14rit de un jocheu i de cel al Calului care se p otcovefte. Plantele Cailor mari, executate in colaborare cu Vol, mar i Cogniet, r eproduc, pentru o parte, citeva plante din Suita mglez, pentru alt parte ase acuare le cu totul noi. Clement declari ci operaia cu instrumentul de radere de grattoir > e de mina lui Gencault. El adau, g c acesta, nemulumit de lumina rispindit cam pre a egal in litogra6ile din Londra, recomandi priete' oilor si, dupi cum ne spune C ogniet, si scoati albul, amestecat pretutindeni cu negrul, ti si intreasci \Uill brele. Cu alte cuvinte, Gericault voia si faci s dis, 130 AVC 2012

par ceea ce era cam uniform, intunecat i monoton tn unele piese engleze fi si conc entreze efectele. Rezul, tatul n'a corespuns ateptrii pictorului. Plantele fraru c eze au devenit mai clare, dai sint departe de a egala frumuseea sever a celor engl eze. i aici moartea a impiedicat pe Gericault s,fi spun ultimul cuvint. Progresul p e care el il determin in litografie, gsit de el in momentul tn care ea nu era decit un procedeu, ridictnd,o la demnitatea unei arte, ne arat ceea ce el ar Ji putut obine i in acest domeniu fUI claseaz printre marii litografi ai secolului al XIX, l ea. AVC 2012

X. LECIA LUI GERICAULT, ESTETICA SA I METEUGUL. GERICAULT I lNVMlNTUL OFICIAL Ca toat aturile bogate i complexe, n care jocul nsuirilor native se face i se desface continu u, pe msura accidentelor multiple ale unei viei pasio nate, a contactelor i a prefer inelor momentului, Ge ricault nu se poate analiza i clasa uor. Sigur, el este unul d in pictorii cei mai sinceri din secolul al XIX.Iea, dintre cei mai deschii, mai p lini de franchee. Nu ascunde nimic din sentimentele, din ideile, din grijile care! chinuiesc; este totdeauna gata s se ex prime integral, totdeauna preocupat de a s e supune regulilor ce ia fixat. Cu un temperament plin de ar doare i impulsiv, el cntr ete cu snge rece scopul, limitele i posibilitile artei sale. Se analizeaz i se spovede , nu numai n oper, dar i n scrisori i n fragmentele de text destinate publicitii. Dar eile sale nau fost fixate o dat pentru totdeauna. Cunotea ezitarea, chiar contradici a. Disprut prea tnr, ex periena sa era departe de a fi fost terminat la vrsta cnd l inde moartea. Pentru ai ghici gndurile sntem silii s ntrebm lucrri diferite prin mani i concepia lor i care nu puteau s nu fie astfel, de vreme ce Gericault se cuta nc. Ma trebuie s facem s contribuie la ce tim amintirile prietenilor si, amin tiri voalate de distan ori de trecerea anilor, s strn gem declaraiile care i se atribuie, s ncerc terpretm un fragment de text n care ia exprimat prerile asupra colii i strii picturii

anceze la n ceputul secolului al XIX,!ea. Gericault nu ia spus 132 AVC 2012

ultimul cuvint, acesta e ade-trul. El nsui se considera cu severitate i credea c tot ce fcuse nu era dect o simpl prefa i o introducere a operei care avea s vin. Pe patul moarte el nui putea ierta c na exprimat nimic din ceea ce simea agitnduise in fun d fletului. Omul, reaciunea sa vital, avintul cu care voia s stpineasc universul, conin o mare parte din secre tu! unei opere. Gericault nu se refuz la o analiz psihologic. Avintat, plin de ardoare, el se las dus cu putere de sentimente, aa ci, la un exa men, el se ofer in intregime i fr rezerve. Este o fericire pen tru un cercettor s aib face cu un asemenea spirit. Din cea mai fraged tineree el este atras de orice fiin i n care ghicete o fierbere i un tumult, analoage cu propriile sale impulsiuni, iubet e vigoarea i indeminarea fizic, forma robust i bine dezvol tat care le constituie cond iia i consecvena, linia indrzne armonioas care inscrie un gest violent, eloc venta fru usee dintrun trup de om au de animal. Dac sar asculta, iar trece toat vremea in socie ea celor obligai la o mare cheltuial de energie: n atelierele potcovarilor i fierari lor, in grajduri cu rindaii, cu cruaii i cruii cu vehicule grele, in pajitile in car malele alearg i oamenii asud, n cazrmile pline de un tineret in aciune. Este setos de for dezlinuit, de musculatur atletic. Ad miri pasiunea i mai mult inc ocul a dou p fel de ireductibile. Realitatea, dar mai ales cind e eroic i robust, sau inc exempl ele izbitoare de mari nedrepti sociale, iati cel atrage il inspir. Dar artistul nu e n umai un temperament ardent i original; el era in acelai timp o inteligen clar, adesea nelinitit, setoas de adevr, nedispreuind controlul altora, convins, cel puin n acea e oc, c un singur om rareori are dreptate contra tuturor celorlali. Se simte n acelai t imp impins inainte, doritor de a se separa de ceilali i de a urma propriul siu dru m, dar i reinut, convins c e folositor s mergi in rind 'i s urmezi trupa pas cu pas. Dac prima din aceste impulsii ri ndeamn si nu asculte decit de pasiunea sa pentru v iaa brutal, caldi, puternic colorat, i 133 s devin pictorul scenelor care o scot in re lief, cea AVC 2012

lalt ii strig: opreftelte! Ea il oblig s arunce ochii tn jurul lui, s examineze i s co pare, s cear maq trilor consacrai de opinia public, nu numai cum s procedeze pentru a da via intregii lumi carei popula imaginaia, dar i dac aceast creaie se putea susine far de unele reguli i de oarecare converu iuni tradiionale. Aa incit, aproape in mome ntul in care el ia cunoftin de preferinele sale intime, pe care le alimenteaz cu ene rgia i fora sa tinereasc, all c nare dreptul s le exprime, decit intrun anume fel, da ea s creeze o oper acceptat de coal i conform tradiiei. De aceea, afteptind s fie in sia acestor reguli, el se hotrfte s tac, se inbue scum-pele imagini care izbucnesc in abunden, s intre la coala unui profesor stimat de public i de artiti, si cear secret ui succes consacrat de o preuire unanim. Poseda atunci o tehnic personal, neindemina tic dar foarte interesant, candid i savant, timid i indrz nea, pe care poate o des singur, privind la pinzele unor pictori, i pe care invmintul la V ernet no compromise se. Portretul in care sa reprezentat la 19 ani este o mrturie. E o bucat executat di ntro dat, parc jucindu,se, in care factura secolului al XVIIMea, pe care Gericault o va condamna mai tirziu, ia inspirat tua agitat, trepidant, larg i hrnit, pasta gras vuroas. ln curind se va vedea silit s renune la aceast manier. Sint agremente, i se v a spune, nedemne de o art nobil i sever. i astfel, in creierul artistului, sub in8uena lui Guerin, se vor nafte i vor fructifica idei mai rezonabile. Le cunoaftem. Lea n credinat atit programului su de lucru, ct i carne' tului de crochiuri de la Luvru. S ingurele studii dup na tur, pe care acest pasionat de via le execut atunci, sint Acade miile, de care vorbefte Clement in catalogul su. Astfel, printre cele citeva sute

de crochiuri aco perind paginile carnetului, nu snt dect prea puine dup natur. Figuri le din imaginaie, nude sau aco perite de tunici sau de toge, il inva cum s prezinte u n gest expresiv i o atitudine elocvent. Un sentiment de grandoare prezid la toate a ceste cercetri, uimitoare prin varietatea i prin execuia lor ngrijit, dei in proporii oarte reduse. Toate poart semnul unui frumos stil i al unei noblei deosebite. Forme le sint 134 AVC 2012

pline, puternice, ample, sub 'draperiile care le acoper. Sint violent luminate in vederea unor efecte dramatice. Totui, nu sint cu totul demne de marele Gericault . Rmin inci opera unui elev, genial poate, dar doritor s obin aprobarea profesorului su. S reinem ceea ce ne intimpinA in carnet, adic toate acele personaje cu corpuri lungi, cu capete mici pe trunchiuri superbe, cu membre puternice i solide, drepte , in stofe czind in acela.ti timp plcut ti exact, splate brutal de bistru sau de ce rneal de China, ti acele incercri de compoziie foarte studiate. Cea mai remarcabil d esfoar, intr'o arhitectur de palat ti printre colonade, pe nite trepte late de scar, i n primul plan, ca in coaltz din Atma, o aciune la care parti' cip multe personaje. Gericault nu va mai uita aceste preocupri de stil i aceast geometrie savant a compoz iiei echilibrate. Ori de dte ori va dori s fac ceva complet i definitiv ele ii vor f i prezente. Este un element mai mult sau mai puin aparent in lucrrile sale, dup imp rejurri ti perioade, dar care nu va fi niciodat cu totul absent. Aceast fidelitate la tradiia clasic, aceuti supunere necondiionat la regulile colii, nu domnete singur in chip imperios decit atunci cind se gsete la Guerin. Curind dup aceea, dac artistu l mai ascult aceast voce autoritar, nu e nesimitor i la alte chemri, stptnite pin atu din pricina ascendentului asupra lui, al lui Guerin. Nu e un solitar. Nu triete l a o parte. Nu se sustrage timpului lui. Profit de bucuriile i de durerile momentul ui, repercutate in opinia public. Cind veni ziua tn care trebuia si se prezinte p ublicului, nu antichitii ori mitologiei ii ceru inspiraie, ci eve' nimentelor conte mporane. Urma, in aceasta, nu numai puternicul su instinct, i ci un celebru exempl u, pe al lui Gros. Actualitatea, care se preta la o interpretare elocvent, dramat ic i uor de ineles, ii incinta pe amindoi. Gericault alege un subiect militar: portr etul unui ofier clare sau, mai exact, portretul unui cal sur inclecat de un ofier. A cest subiect se deprta de prin' cifiile i de doctrina ce domneau in atelierul lui Guerin. E punea in lumin, in tinrul artist, ardori mult vreme inbuite. La ietirea din tr'o disciplin inelegtoare, 135 dar uscat, cea a lui Guerin, el se arunca in focul AVC 2012

aciunii. Eroismului tragediilor primului imperiu el fcea si urmeze eroismul vieii. Pa ralel, n acest suflet complex i cu multiple resurse i ca un pas mai mult pe drumul realitii, o alt ten dini i face apariia; obsedant i crud ea prezid la multe schi dorina de a cunoate complet omul i animalul, de a stpni nu numai aparena super ficial formelor i a raporturilor acestor forme, dar i oasele i muchii. Cu incepere de atunc i, Gericault e preocupat s desfac, bucat cu bucat, corpul omului i pe c l al calului. F ace cu dragoste nenumrate studii dup plane anatomice, le deseneaz, le completeaz chia r, dup piese de disecie. la not de proporii, accentueaz volumele printro trstur auto o umbr intens, i el, care se dovedise un elev mediocru n liceu, cunoate acum anatomi a mai bine ca un candidat la externat. Fr a putea vorbi de un element de inspiraie macabr, ca la unii pictori nordici, e sigur c Gericault, cit a trit, a fost preocupa t de imaginea morii i a bolii. Acest tnr, remarcabil de frumos, entuziasmat de tot c e era plin de via, nconjurnd de un adevrat cult energia i sntatea formelor, pe care l sociaz cu cel mai inalt echilibru al raiunii, a fost fascinat de orice putea deran ja aceast armonie. lncearci s surrrindi in alteraiile produse de boal secretul vieii:

i inte reseaz carnea morbid. Este el oare, din aceast pri cin, din aceeai familie cu nii poei ai secolului trecut? ln orice caz ii anun, i precede. Dar, dac se apleaci as upra acestor curioziti, nu se las copleit de ele. Este totui incontestabil ci poart ma re interes acelor minute teribile, n care trupul este atins de fenomenele pre mergt oare morii. Moartea violent i hidoas, ulti mele spasme ale condamnailor la moarte, neb unia sub toate aspectele ei, il atrag ca artist. Exist in acest sentiment ceva ma i mult decit interesul documentar. Ah, drag prietene, ct eti de frumos , zice el ntr. o zi, prin cea mai stranie interpretare a frumuseii, sr manului Lebrun, bolnav de o glbinare carel ficea oribil i care spimnta pe toi cei carel ntlneau. Ceva mai na ea Spanie care fusese totdeauna un teren inchis pentru restul Europei i mai insul ar chiar dect Anglia, un alt mare pictor ndrznea s arate 136 AVC 2012

137 i el imaginea oribil' i veridic a cadravului. Atins poate de germenii unei boli, in care raiunea sa era si se cufunde, Goya, pe care Gericault nu la cunoscut, n sce nele de execuie ca J Mai t8o8 sau Episodul inva ziunii sau in fanteziile oribile c a Saturn mtnctrului copiii, aducea in art imagini de comar i zugrvea scene atit de imp resionante in realitatea lor, incit chiar cele cu condamnai la moarte ar pli in co mparaie. Acest straniu element de inspiraie apropie pe Geri cault de marele maestru spaniol1 Epoca primelor studii anatomice este i cea a numeroase copii dup maetri. G ericault vrea s tie tot i s incerce tot. Alege fi se adreseaz marilor .creatori pe ca rei simte aP.roape de inima lui, cei violeni i cei plini de putere. li ntreab, le exa mineaz tehnica, vrea s ii asimileze, si mbogeasc astfel propriile sale resurse, s a propriei sale arte, in timp cei fortific soliditatea fondului. Nare decit un scop: s se dezvolte. li creeaz astfel aliai pretutindeni, se analizeaz i analizeaz pe alii trete prefe rinele, le controleaz i le supune autoritii artitilor pe carei admir. e sigur. Gericault, in momentul acela, sa deprtat de nvtura profesorilor si francezi. uportind acum cu nerbdare jugul lor, e dominat de vechi tradiii artistice, de pref erine italiene i de via, sub forma ei eroic i forte. Acest apel contient la realitatea prezent era o ndrzneal neauzit pentru acea epoc, dei putind invoca autoritatea lui Gro . Dar Gros el insu i nui permite s nu se supun auto ritii lui David, _dect sub presi enimentelor extraordinare, care se ndeplinesc sub ochii lui. Des 1 Goya a cunoscut ns opera lui Gerkault, cel puin llf& rezulta dintro informaie publicati de The Conno isseur , din decembrie I9J8. <Old Goya, p. 2 J9> Goya vine la Bordeaux n vara lui 1 824. Stl acolo trei zile, apoi pleac la Paris, unde se intereseaz ti de arta conte m> poranl, ti vede opere de lngres, de Gericault, de Delacroix. Aceastl informaie pare s vin de la 'Leandro Moratin, prietenul lui Goya, care se gsea atunci la Bord eaux i avea strnse legturi cu cercul democrailor, opozani la restauraie, cruia, dup c im, aparinea Gericault ti cei din jurul lui. <Cf. Michel Florisoone: Moratin, lns pirer of Gerkault and Delacroix, n cBui-lington Magazine,., sept. '9J7> dqi Floris oone merge att de departe, din aupoziie n supoziie, incit s fac. din Goya un inspirato r al celor doi artiti francezi. n ce privqte pe Delacroix, mai trziu, aceasta nar 6 imposibil. Pentru Gerkault aceasta este foarte puin probabil. AVC 2012

potismul lui Napoleon na creat poate geniul picto rului btliei de la Eylau, dar aces ta ii datoreaz ocaziile pe care i le,a oferit ti poate chiar ceva mai mult. Ceea ce e sigur este c ideea nu i1ar .6. venit niciodat marelui pictor de btlii s consider e activitatea sa sub Imperiu decit ca un aspect provizoriu al carierei sale, un ca t, putind .6. iertat, dac vrem, dar tOtUfi un pcat. De la Bruxelles, David veghea ti nu pierdea nici o ocazie de a chema la ordine pe acest elev atit de scump, da r care cdea UfOr in tentaii. Tot ai intenia de a face un mare tablou de istorie l C

red c da. li iubqti prea mult arta, scrie David lui Gros, ca s rmii la nifte proiect e nese rioase, la tablouri de circumstan. Posteritatea este mai exigent: ea va cere de la Gros tablouri de isto rie , iar prin istorie el nelegea mitologie i antichiti. A east scrisoare, e adevrat, este din .u iunie 18ao, dar prerile lui David i limbajul su fa de elev nau variat. Mai tirziu, la 1 aprilie 18.u, sfatul lui David devine inc mai precis: Sint mulumit c ai ieit din hainele brodate, din cizme etc. Gericault nu e incurcat de scrupulele lui Gros. In el, vibraiile i ecoul la problemele contemp oraneitii sint mai tari. Cum nar li, de vreme ce ele exprim in acelai timp entuziasmu l pictorului pentru tot ce e grandios, acea latur ardent a imaginaiei sale i a ntregi i sale fiine, sentimentele de dragoste profund pentru Frana i pentru Napoleon, dou nu me care se confund n inima multor oameni din acea generaie l Dar a prefera anume su biecte, a se lsa nflcrat de ele, nu nseamn oare, in domeniul facturii i al meteugulu dopi un anume colorit, o tehnic, o execuie determinat, o manier de a te prezenta, sli nterzici un numr de procedee i, din contra, s recurg la altelel Este cauza pentru ca re, incercind s ne dm seama de moti vele de inspiraie ale pictorului i de tehnica sa, ne este greu s le separm. Intro oper sincer totul se ine. Ardoarea i focul primelor t blouri ale lui Geri cault near supra dac nar .6. susinute de acea gam cald, cu rsune fanfar, de acea pensul violent i inspirat, atingnd pinza cu o plcere i cu o putere, e o fcea s tremure. Cltoria in Italia, cum am spuso, va avea o mare inB.uen asupra for aiei lui Gericault. Nu vreau s 138 AVC 2012

spun c simplul contact cu solul italian lar fi schimbat complet. Inainte chiar de a sorbi sucul mbttor al artei italiene, el !fi pusese multe probleme, rezolvase cit eva din ele, i soluiile la care ajunsese, adesea, nu erau contrazise de lecia maetri lor din peninsul. Dar acest om voluntar i dotat, nerbdtor si ntreac secolul i mereu tat de nevoia perfeciunii, nu poseda nc toat tiina necesar; n Italia numai putea el s bndeasc. Peste tot, acolo, n contact cu acei artiti care practicau fiecare mai multe arte, cu acei pictori, in acelai P sculptori, gravori i lucrtori in metale preioase, el ajunge la convingerea necesitii de a avea la dispoziie mai multe mijloace de ex presie, fiecare fiind, prin insfi natura sa, limitat. Cu toat acea latur de inspira t, prezent in Gericault, acel dar rar pe carel numim vocaie, cu tot tempera mentul l ui dintro bucat i exploziv, el mediteaz totdeauna mult inainte de a se pune pe lucru i inainte de a trece de la ebo la o pagin definitiv. Italia ii va oferi posibiliti de control, formule eficace i pre cise, pe care nici chiar Luvrul, cu toat bogia sa de a tunci, nu era in stare s i le procure. Nu n cadrul rece al unui muzeu din acel tim p, ci la locul chiar pentru care au fost create, capOdoperele pot vorbi limbajul lor convingtor. Gericault e obligat si arunce ochii asupra a tot ce tie, s ncerce a a moniza prefe, rinele sale intime, predispoziiile i avnturile naturii sale, cu lecia m agnific a maetrilor. Va vedea c nu e obligat s renune la darurile sale eseniale, s rez ste la atracia misterioas a forei, chiar niel greoaie, chiar niel masiv, unit cu frumu eea, principiu permanent al gustului su. Civa artiti, printre cei mai mari, artaser, ntea lui, preferine analoage. Mai mult, ei tiuser s le nvluie n forma nemuritoare a ar ei: Michelangelo, Caravaggio, Guercino, alii nc, se mbtaser n faa acelorai aspecte a eii, apelaser, n operele lor, la aceleai tipuri de umanitate i, fr s se neliniteasc a ce se zicea n jurul lor, de rivali sau de dumani, ori de amatori nepricepui, impu seser, cu toat autoritatea geniului lor, noi tipare artei vremii lor. Ei acoperise r cu maiestatea stilului acele fee arse de soare i rocovane, acele capete brboase 139 dar adesea chele, acele cefe brzdate de cute adinci, AVC 2012

acele membre puternice, cioplite ntr'o materie duri, parcurse de vine ieind n relie

f ca nifte sfori. Mir colul a fost c ei au dat acestor .. bdirani i necioplii, cobori e pe schelele zidarilor, venii din curile caselor de sat sau de la debarcaderul Ti brului, locul inut pin atunci de eroii secolului al XVMea, .i acest miracol a putut fi posibil prin simpatia .de care ncepuse s se bucure atunci . poporul, .la intel ectualii naintai ai vremii i la artiftii sus'a111-inii, . prin dragostea de mefteug a pictorului, prin cunoafterea temeinici a musculaturilor, a ncheieturilor, a membr elor i a feelor, prin darul de a crea n jurul acestor fiine o atmo, sfer de grandoare , de mndrie chiar, rezervat mai inainte eroilor istoriei vechi sau ai mitologiei. Geei, cault este ntrit prin exemplul lor n ideea maiestiii vieii oricui. Nu mai are n evoie s1i ascund admira, iile sale pentru popor, pentru fora masivi, pentru argaii zdr aveni, de grajd i de trguri de cai. Michelan, gelo umpluse cu ei Judecatatk apoi, Caravaggio i Guercino tablourile lor religioase. Il intereseazA. numai sli glisea scli, ntrebnd acefti . maeftri, arta de a face personaje eJoc, vente din oamenii d in popor. Este epoca ezitrilor i a ncercirilor de tot felul, a copiilor i a crochiur ilor, a studiilor n creion, n cerneal sau n culoare. El, care se artase atit de dispr euitor de mitologie i de istorie veche, iat,} atras de toate subiectele devenite cl asice, intorcindu,Je i rlisucindu,Je, cerndu,Je regulile unei compoziii expresive, ale unei micri juste, ale unui efect dramatic, reguli ce vor fi utilizate mai tirz iu in tablourile mari, de o inspiraie atit de. diferiti. Este vremea cnd Gericault i formeaz mina. i cum pictorul este o natur sensibili, nu,i refuz, alturi de o expun ampl de for muscular!, n realismul su direct, subiecte pline de o voluptate intensli . Viseaz la Lede seduse de .lebda mitologic, la satiri frmntnd n brae nimfe, la corte bachice demne de Rubens, dar desenate ca n secolul al XVIII,lea (rancez, n sflrit la personaje n care curge un snge tnr, n care pasiunea i imaginaia snt calde. Alteori eionul sliu se potolefte, patima se rcefte i el reg,. sefte ca prin . farmec linia mingioas a maetrilor seco, lului precedent, cu ceva mai . mult accent, voluptatea l or mai decent, o senzualitate nuanat de intelectua, 140 AVC 2012

lism, in care spiritul i imaginaia joac un rol. egal cu cel al simurilor. Gericault c ultiv inainte, cu mare dragoste, subiectele de actualitate. El continu s cear acesto r subiecte s1i susin inspiraia, iar Cursa cailor herheri, R.,ug4ciuru:a c4treMadona, Trgul de hoi,M4celarii din R..oma nu sint altceva. Pentru nevoile stilului tot e l ifi d din ce in ce mai mult osteneala, intr,un subiect, s pun in valoare latura l ui nedeterminat in timp, cea etern, s lase s dispar ceea ce e accesoriu, ceea ce,l pr ecizeaz poate, dar il i vulgarizeaz. Reduce ornamentele i decorul, pune scena intr,u n peisaj ideal i prezint cel mai des figuri goale sau abia drapate. De fapt, lsindu ,se dus de inclinrile sale naturale, Gericault e cu totul convins acum, dup contac tul su cu italienii, c nu e necesar s,i schimbe inspiraia. Maetrii pe care i'i alege, ora le cere sfat, il indeamn s persiste in aceeai direcie, il inva numai cum s fac ma ogate i mai elocvente operele sale, mai pline de o umanitate mai cuprinztoare i mai expre' siv. Artistul continu. s se intereseze de scenele ale, tice, de con8ictele f orei fizice. Realitii imediate, luat din viaa militar i din istoria imperiului, repre' zentrii calului singur, el adaug scene luate din pito' rescul popular, tot sub asp ectul forei, redate insi mai pure i simplificate prin nevoia stilului, in sflrit, p entru un oarecare timp, mitologia i istoria legendar .. i mai inainte de contactul cu Italia el nu incetase de a .6 preocupat de compoziie, din contra. Acest impuls iv, care arat in alegerea subiectelor, in culoare, in desen, in tehnic, un curaj m ergind pin la temeritate i la bravad, este cel mai rezonabil pictor, cel mai lucid, mai contient i mai circumspect, indat ce e vorba de compoziie. Nu improvizeaz i nu la s nimic la intimplare. Totul procede din calcul i voit, atit in paginile din prima tineree, ct i in cele mai tardive. Carnetul de la Luvru ne arat inceputul preocuprilo r sale in acest domeniu. Dup ce i1a dat osteneala s prezinte dramatic-i pitoresc o f igur, dup ce ia dat gesturi i atitudini conforme. sentimentelor ce trebuie s detepte i n privitor, el trece la compoziie. Pe mai multe pagini, intrmn lung ir de crochiur i minuscule, cu o linie abil i concis, cu abreviaii ce 141 denot o siguran uimitoare,

l ne preziQt subiecte AVC 2012

cu dou, trei sau mai multe penonaje, in atitudinile cele mai variate, cele mai de osebite ca expresie. Se incipiineazi si giseasc soluii la anumite probleme i le gsete. Are reputaia, printre cei carel vorbeau de riu, a unui inconsecvent, a unui cap f iri judecat, a unui tinr uurel, preocupat numai de petreceri. ln realitate el este un om care caut, care nui urmeaz numai instinc tul i care merge dincolo de ardoarea sa pasionat. Ultimele pagini ale acestei pri a carnetului sint in intregime consacrat e studiilor de compoziie. Privind aceste crochiuri ne tntrebim daci nar fi bine si se studieze mai de aproape aceste note pline de interes pentru debutul unui mar e pictor, s se ia una cite una ti s se examineze la lumina ptnzelor care populau a tunci Luvrul. s,ar fti astfel dac crochiurile care umplu paginile sint originale sau nu, daci sint un fel de tipuri penonale de compoziie, de expresie i de ecleraj , sau numai un simplu aide.memoire cuprinznd gindurile maeftrilor pe carei admira. Este sigur ns ci preocuprile de atunci ale lui Gericault nau nimic revoluionar i ci e le ar mulumi pe cei mai ferveni partizani ai colii clasice. Un observator atent ar des coperi desigur un accent mai violent, o mai dramatici repartiie a luminii, o p asiune greu coninut in ati tudinile totui respectuoase de tradiie, indiciile unui foc interior mai intens ca in ceilali contemporani. Rafael i emulii si par s fie mai de s luai de model decit artiftii la care Gericault va face apel mai trziu, dar aceas ta nu contrazice tradiiile colii. Cele dou mari tablouri, Cuirasinul i O.finul de vtt ul tori, marcaser, am spuso, ruptura de invitura ofi, dal. ln apareni pictorul urma ex mplul lui David n tabloulNapoleon pe muntele SaintBemarJ i pe al lui Gros n multe po rtrete de personaje izolate sau repre zentate in mijlocul unor tablouri de btlii. l n realitate insi, el se deprta de ei printrun sentiment mai mo dem i prin intrebuinar ea, constant i intenionati, a unor procedee de care ceilali, mai ales Gros se servis e oarecum firi voia lui. Pentru autorul Cuira sierului, este sigur, un tablou est e altceva decit un desen colorat. Din punctul de vedere al compoziiei totui aceste dou tablouri sint mai puin deprtate de tradi 142, AVC 2012

ie, decit am fi dispui s*o credem. Gericault pune tot interesul tn arabescul linie i: ea se arunc tn toate. prile in Ofiter, e ca o flacr, tn acord cu instinctele omulu i ti ale animalului cind tarjeaz, ea inscrie Cuirasierul intr,un triunghi zebrat de liniile paralele ale picioarelor calului i ale clreului, i ale sbiei acestuia. Gu&i n, care preuia mai ales o compoziie echilibrat ti care nu ura independena, avea mult e motive s nwi displac aceste dou lucrri. Ar fi putut face obiecii cu privire la dese nul larg i sintetic, atit de deosebit de desenul mrunt, in onoare in atelierele ti mpului, cu privire la coloritul viu, bogat tn tonuri pure, cu privire la tehnica pasionat i brutal, dar el nu putea s nu laude compoziia piramidal, atit ctt o permite a subiectul, ti conform cu invtura maet' trilor clasici. Pentru scenele mitologice, afecionate de Gericault in timpul ederii in Italia, i, in general, pentru tot ce in treprinde in aceast cltorie, artistul, ca un elev docil, nu se deprteaz de leciile tra diionale. Stnt compoziii vzute i dispuse ca nifte basoreliefuri. Numai tn citeva stu dii pentru Caii herheri -versiunea de la inceput -exist o oarecare confuzie, o ez itare care se justific, la rigoare, prin faptul c pictorul nu e inc stpin pe subiect . Gencault, in tin:lpul acestei scurte perioade, e mai aproape ca oricind de tra diia clasic, atit prin compoziie, cit i prin inspiraie. Nimic nu amintefte in el cele dou pinze prezentate Salonului din 1812 i 1814. Autorizat de exemplul lui Michela ngelo el se las dus de instinctul su iubitor de forma viril, dar concepe aproape to ate compoziiile ca grupuri sculpturale. Le d un relief uimitor, accentueaz volumul

lor, le izoleazl i le tnconjur de aer din toare pcile. i cind linia sa sigur ti putern ic, binecunoa cut de toi cei care iau studiat desenele, nui mai ajunge pentru a im.br suficient formele, pentru a le face mai masive, el apeleaz la guatl ti transform s tu diul in camaieu. Multe ar putea fi transpuse in mar mur i ne-ar da statui admirab ile. Schia pentru Caii herheri, care este acum la Luvru, proiect pe care la desena t mai cu drag decit pe celelalte i pe care,} consi der capabilsi reprezinte gindul in intregime, dup con 143 tactul cu Italia, ne arat indeajuns ctt de mult ideea AVC 2012

sculpturii l stpnea tn acea perioad: compoziie iri basorelief, cu grupuri importante n primul plan, direct inspirate de unele statui celebre; o preocupare de volum i d e relief, dus ct mai departe posibil; un mare zid alb la spate, dreptunghiular, in tr'o singur culoare, pe care se profileaz intreaga scen. Dup ce,i asimilase tot ce er a necesar unui pictor tradiional, dup ce'i temperase ardoarea nativ i impusese lucrril or sale regula ansamblurilor armonice, Gericault adaug, dup cltoria in Italia, un el ement nou inspiraiei din trecut. Nu fusese indiferent la poli' tic. El mprtea cu unii dintre compatrioii si un entuziasm generos, cultul demnitii umane, dragostea de drep tate i de libertate, credina in egalitatea tuturor oamenilor i a tuturor raselor. El ne declar astfel, n manuscrisul cruia ti ncredineaz gindurile sale cele mai intime as pra picturii, c arta nu poate pros, pera dect acolo unde libertatea inHorete i c laur ii antici ai Greciei favorizat de soartl nu vor mai nverzi intr,un pmnt batjocorit d e sclavie. Aceast stare de spirit nu'i este cu totul personal. El o imprteten aceast u ciiva foti ofieri in armata lui Napoleon des demi,soldes>, cu o parte din prieten ii lui Horace Vernet, cu ciiva literai i inte' lectuali. La cei mai muli dintre ei a cest fel de a simi venea. mai degrab dintr,un regret confuz pentru epoca imperi.;t l, decit din idei politice clare i bine definite i lua o form. de bravad, dac nu de sn obism, indicii, ziceau i, ale independenei lor fa de regimul Restau' raiei. La Gericau lt, chiar de atunci, .aceste convingeri au ceva mai adnc, mai dezinteresat, mai s ever. Prerilor rezu), tate din lecturi i din rdlecie, el adaug un acord energic, ins tinctiv, cu sensibilitatea popular. R,eac' ioneaz ca mulimile Parisului. Se indigneaz ori se bucur de c:e citete in ziare. De aici -s'a nscut Meduz.a, adic dintr,un senti ment de revolt in faa sacrifi.ciilor inutile ale unor viei omeneti. Dup contemporani care probabil nu se inal, aceast pinz ia, n inteniile artistului, nfiarea i propor satisfacii date opiniei publice. Aceast larg simpatie uman -constituie o trstur import nt in caracterul lui Geric:ault. Dei totdeauna sensibil la spectacolele vieii, setos de 1441 AVC 2012

for i de micare, atent la subiectele epice i la scenele in care calul este eroul, in fundul sufletului su artistul nu viseaz decit la subiecte capabile s satisfac incli nr ile sale de lupttor pentru libertate: Deschiderea porilor inchiziiei, Trgul sclavilo r negri, R...z.hoiul pentru independena Greciei, planele umanitare din suita englez. Aceste sentimente, acest interes plin de emoie nul ndeprteaz de regulile cei fixase. u creionul in min, el caut i se informeaz pe lng cei carei par conductorii siguri: Mi langelo, Caravaggio, Guercino. n cele din urm, pentru Meduz, el se hotrte s adopte o d spoziie in diagonal, cu micarea caracte ristic dea curmeziul pinzei, nsoit de acel do impresionant al gesturilor personajelor. li rmne din contactul cu Italia dragos tea pentru expresiile elocvente, chiar puin exagerate, gestul violent, efectul pr in lumin mai degrab decit prin culoare. Renun astfel la se ducia unui colorit viu, str ucitor, inutil in acest subiect, credea el, i poate periculos intro scen care trebu ie s impresioneze numai prin desen i drama tismul eclerajului. Prin aceasta el se d istinge de Dela croix, el aparine unei epoci mai vechi a romantismului. Intre o as

tfel de compoziie i Caii berberi constatm mai multe deosebiri. Cu tot grupul izolat in Meduz, in jurul catargului, exist in acest tablou mai mult unitate veritabil i vi a real. Personajele nus divi' zate. nlnuirea atit de natural i de expresiv a figu zint o unitate indiscutabil, pe cind cele care compun Caii berber# sint, in realit ate, o juxtapunere de grupuri statuare. Oricit de cu grij a fost Gericault cind e xecuta Me duza s nu contrazic nvtura maetrilor, exist in aceast pnz, mai mult dec care au precedato, principiul esenial al dramaturgiei romantice in pictur: antiteza dintre lumin i umbr. Compoziia in diagonal ar fi dominat ea oare i in ta blourile sale posterioarel E greu de spus. n afar de Trgul sclavilor negri, pentru care avem un desen dus destul de departe, pentru celelalte navem decit cro chiuri sumare. Este puin ca s ne dm seama despre ideea definitiv, este ns destul ca s vedem c pictorul r a la o compoziie divizat in grupuri, dar 145 care pierduse caracterul de basorelie f, mai cursiv ca AVC 2012

in lucrrile anterioare i mai bine nlnuit. i atcl el arat aceeai preferin .caracter ru forme, le masive i membrele puternice, pentru fora omului matur, ceva cam greoi , mai degrab dect pentru fora agil i tinereasc. Ce este sigur, este c in aceste lu cr eroul il constituie mulimea. Ea formeaz sw biectul tabloului i, trebuie s recunoatem, aceasta reprezint un fenomen nou i semnificativ. Este acesta tot Gericaultl Na mai incercat el i alte temel Da, dsigur, i arta sa se mbogete pe msur ce tehnica sa se fic, i el se simte maturizat de experien i reflecie. Este astfel atras de viaa fiarelo slbatice. li nchipuie bucuros lupte intre animalele de prad i victimele lor. Uneori el ncredineaz de, senului acest invlmag admirabil ca micare, ca si bticie fi ca spi observaie, alteori le d o via mai intens prin culoare. A pictat leul i tigrul, a pic' tat ins i prada acestora, ca in acel Courbet anticipat, Capul de cprioar, din muzeul din Rouen. Ctre sfir, itul vieii, la atitea motive de inspiraie el adaug frumuseea se ver a unui peisaj elocvent. n sflrit, printre reproduciile in litografie a ctorva des ene, alese tn carnetele de crochiuri ale lui Gericault 1, se gsesc i caricaturi, d e un aspect foarte daumieresc. Acest suflet bogat i complex este solicitat din to ate prile. Totui, reflectind mai mult asupra lui se vede c unele teme il domin il insp r de preferin. Fie, care dintre acestea rspunde la o trstur a caracte, rului artistulu . Gericault, am spuso, este un pasionat i un realist. Iubete viaa, o cuprinde cu dra goste i se las impregnat de ea. Este desigur unul din oamenii pentru care lumea ex terioar exist. O cucerete cu violen, i msoar fora proprie cu cea pe care o vede dez ul lui. Prin aceasta aparine celor din categoria lui Michelangelo. Dar maestrul R enaterii se limiteaz la om; Gericault trece dincolo de aceast barier, are interes ma jor i pentru animal. Ca i Mi, 1 F ac:simile de desene alese din crile de crochiuri a le lui Gericault fi litografiate de mai muli artiti. <Biaisot, PalaisRoyal, I81J.l Printre peisajele aprute n ultimul timp se pot cita dou, inspirate de Italia, expus e de Metropolitan Museum <cf Burlington Magazine din aug. '9J8, p. 19(5> ti alte dou, din colecia << Walter Chl')'5ler Junior <cf. Art. Newa , Summer, '9J6, p. 47> 1 46 AVC 2012

chelangelo i Caravaggio, el cere morii s1i lmureasc viaa. Se apleac asupra cadavrului asupra bolna' vului. Natura, ea nsi, este n ochii si saturat de via; el este i picto peisaj. Este n Gericault o a doua trstur, ceea ce am numit, dup Focillon, omul de la 48 . Sufletul su cald se umple de dragoste pentru umanitatea ntreag, se revolt la asp ectul relelor, al abuzurilor, al erorii, i propune s indrepte nedreptile. Poporul int reg l atrage i,l inspir. Prin gusturile sale, prin instinct, prin obiceiuri, Gerica ult se simte popor el nsui. Practic acest aspect nu contrazice inclinarea realist.

Deschizind larg ochii n faa vieii, el este izbit de cali' tile celor umili, de mizeri a lor nedreapt, se simte nclinat s le fac un loc de onoare n opera sa. Prin el mulimil e devin materie i . subiect de tablouri. In sfirit, mai este nc n Gericault un intele ctual, care a nvat multe, care tie multe, care i'a nutrit spi' ritul la toate colile i care, n concluzie, ar dori s poat ajunge s reuneasc toate calitile pentru a atinge eciunea. Dar, s nu ne nelm. Nu crede c trebuie s urmeze indiferent ce lecie, cu condi a ea s vin de la un maestru. Nu. Gericault e prea artist i prea sincer pentru a inti la un eclectism ori' cum. El tie c fora unei opere nu poate rezulta din suma calitil or n sine. E nevoie ca aceste caliti s nu se con' trazic intre ele, ci, din contra, s se armonizeze. Numai cu acest pre mpreuna.rea lor devine o for vie. Un eclec' tism d e asemenea natur n'are nimic difuz, din contra. El exalteaz i amplific, el nu reduce i mai ales nu n' bue nici una din frumoasele porniri ale artistului. Dup cum una sau alta din trsturile ce compun temperamen.tul lui Gericault domin, operele ne izbesc prin unele caliti ce decurg din ele, sau prin altele. Acor' dul va fi cam acelai, n umai nota dominant se va schimba. Admiraia pentru maetri leag pe Gericault de trecut , face din el o puternic verig n tradiia francez; pasiunea, ardoarea sa umanitar, drag ostea i nelegerea pentru natur, dorina sa de a o cunoate l plaseaz la originea celor mai puternice curente din secolul al XIX lea: romantismul de tendin de, mocratic i re alismul. Ca o imagine a lui Ianus Bu 147 frons, el privete in acelai timp trecutul i viitorul. AVC 2012

Este n Gericault o for care face ca oricare din idei. le sale fecunde i originale s,i conduc oarecum mna, s,l inspire i s,l ajute s gseasc procedeul cel mai potrivit ca s xprime. lntr,un fel, orice idee puter nic se confund cu tehnica care i,a dat natere i nu e exagerat a spune c marii novatori n materie de art se recunosc mai degrab dup f elul n care s'au servit de instrumentele lor, dect dup chiar concepiile lor. Departe de a .6. instrumente inerte, creioanele, dlile, pensulele, culorile, toate aceste auxiliare ale maetrilor snt tot atia ucenici i calfe , pline de via, agile, mld rnd altceva decit s se supun, ori de cite ori au ntlnit creierul i mna eapabile s le asc. Ca orice mare artist, Gericault i are paleta pro prie, tonurile sale preferate, pensulele i un fel parti cular de a se servi de ele. i place o anumit trstur n desen anume procedee n acuarel i n pictura n ulei. Prin preocuprile de meteug ca i prin co le sale, prin temele de inspiraie, procedeele de compo ziie, el merit locul eminent pe care toi snt de acord si il confere n pictura secolului al XIX,lea. Am in. sistat de ajuns asupra manierei largi i puternice de care face dovad n desenele sale. Voi a s defineasc solid formele, s le mrgineasc de un contur clar ti precis, s le nchid d toate prile i s le fixeze. Inainte de orice, el iubete limita ce nu se mai poate schi mba, linia asemenea unui fir de srm care creeaz volumele, le definete, i le individu lizeaz n spaiu. Desenul este nceputul i sflritul artei sale. Chiar de a modela cu no , zicea el adesea, n'are impor, tan. V a fi totdeauna desenat. Ca i n pictur, se obse rv n desenele sale acel compromis ntre avntul pasionat i calmul contient. Dus de focul tempera, mentului, el se las trt uneori, prea rareori dup p rerea noastr, n regiunil nde temperamentul i ima ginaia domnesc fr rival. Crochiurile se nasc atunci sub conde iul su, ies ca nite focuri de artificii, vibreaz ntr,un ritm ndrcit. De apte, de opt o i acelai subiect apare, se repet cu variante, cnd clar, prins n contururile sale pre cise, cnd reduse la cteva linii, 148 AVC 2012

evocat i deformat ca intr,un vis. Cind una din aceste viziuni ii place, artistul o reia i o izoleaz. Revine asupra ei, o completeaz, grmdete trsturi dup trsturi, a t desenul devine o incurctur de linii, confuze pentru orice alt ochi dedt al su. Pe

hrtie de calc el reia forma care'i convine i reincepe de douzeci, de treizeci de o ri acelai lucru, pin ce a gsit cu adevrat gestul i atitudinea la care aspir. Numai atu ci el fixeaz contururile, le subliniaz, ingroae trstura i introduce haurile i umbrele utem s'o spunem l Cu toat frumuseea calm a coffif poziiilor in peni, cu toat tiina d e d dovad, cu tot aspectul sculptura! i nobil al trupurilor admu rabile, pline de f or i de sntate i scldate de lu' min, personal prefer micile crochiuri vii, cu formele r la ntmplare, dar att de expresive, crochiuri n care totul e sugerat i nimic nu e sp us definitiv, ieite ca un vrtej din creionul artistului, calde nc din contactul cu s ufletul su. Gericault se servete de acuarel cu o mare indeminare. i place i o practic des, fie singur, fie insoit de gua mai ales n studiile n vederea litografiei. Arat n ai mult capriciu i mai mult fantezie ca in desene. Spontaneitatea sa natural se sime a mai li, ber n aceast tehnic, n care revenirile, aa,numu tele rzgndiri , snt apr sibile. T ua pic torului rmine uoar i liber, fr a pierde nimic din preciziunea ei. U snt pete largi, puse ndrz, ne, lsnd s joace albul hrtiei, ca nite indicaii asw pr insist; alteori aceste pete snt ca nite trsturi fine, strngnd de aproape forma, in gu . Prin aceste trsturi el face s strluceasc prul caii lor, pune ici o pat vie de lumi u ajutorul unor hauri paralele, arunc dincolo o mare pat de umbr, ca in Ieirea din gr ajd, de la Luvru. Citeodat acuarela este numai un element de farmec ntr,un desen d es 1 E de remarcat, cam tot ap proceda Degas, 100 de ani mai tirziu. i .6indci vor binl de Degas, nu e inutil si amintinl o Insemnare a acestuia din carnetul siu c u lnsemniri, din 186)-1867 ccarnetul JZ7, publicat de Burlington Magazine, iul. 1 918, p. Z4)l. Ce mare artist nerealizat, acest G ric:awt! Simea ci nu putea a ee real ;.. zeze, ti aceasta cu toate ci avea avere, o mini tare ti celelalte. Este 149 ceva din Bandinelli In acest nenorocit gal. AVC 2012

tul de complet, care nar mai avea nevoie de nimic. Aceste tonuri clare i transpare nte devin un fel de surdin peste accentele violente; adesea brutale, ale scenelor tumultuoase. Asemenea efecte contradictorii snt cu att mai plcute, ca, de eild, n ac uarela de la Luvru: Cai legai de un ru. In astfel de acuarele, ca i n Cal i ofieri, d Muzeul din Bayonne, se vede ct de mult calul lui Delacroix, n Sardanapal, este apr oape de cel al lui Gericault 1. El a practicat pictura n ulei cu o mare libertate . Me teugul lui este in perpetu evoluie, i nimic nu arat mai bine ca analiza pnzelor a curiozitate fertil, acea latur novatoare i inventiv, acel aliaj fericit de tradiie i de inovaie, trsturile eseniale ale ge niului lui. Pornete de la secolul al XVIII,Jea; iubete pasta roz i alb, consistent, gras, a pictorilor acelei epoci. Nu dispreuiete iturile de pensul ndrz nee, spirituale i pline de verv. Te face sl crezi foarte nde fiindc e curajos i plin de cldur. Admiraia sa pentru Rubens e de acord cu aceast pictu r fericit i facil, care se poate dispensa de tiina pe care no putea poseda atunci Geri ault, dar nu de foc interior. La Guerin el nwi modific metoda. Detest lumina egal, f actura mngiioas i in straturi egale, culoarea inert, fr strlucire, adic ceea ce const ie idealul atelierelor. Are nevoie de mai mult accent, de pasiune, de un meteug, p oate nc imper fect ns personal, de tonuri vii, de tue largi, de o past bogat i abund care pensula s se poat mica i lsa o urm decisiv. Nu vrea cu nici un pre picteze su c, i nici s se serveasc de un 1 Dar nu numai calul: ntregul tablou mi pare ieit dintro sugestie a lui Gericault. Snt cel puin patru opere n care amintirea priete nului, att de admirat, mi se pare sigur: Sardanapal, apoi Educaia lui Achi/ , inspirat fr ndoial tabloul, azi n colecia mea, cu Tt!z.eu i cu cmtaurul, tablou necunoscut biogra61or mai vechi, rtcit la jumtatea secolului trecut, ntro familie boiereasc romSn, care la us la Bucureti, fi Tasso n casa tk nt!buni, n care tipurile expresive ale demenilor nu sar explica fr portretele de nebuni ale lui Gericault. Dar Barca lui Danlt!, n ca re nenorociii care se aga de barc, ca s nu mai rtceasc n afara infernului, unii 6xn nii de marginile bccii, nws oare din aceeai familie cu cei ntrebuinnd aceleai mijloace de a se fixa de ceva solid, din Pluta Mt!duui? Un prieten mi arat c aceeati remarc fusese fcut de Lionello Venturi. 150

AVC 2012

desen corect, insi Elir vlagi. Pune in relief i efecte, arunc lumini puternice, asc unde alte plri tn umbr deas, urte pictura lins i cu aspect lucios de por' elan. Pensu sa, incrcat cu o materie generoasA, este aplicati cu putere, construiete formele, l as o dtri rezistenti in urma ei. Artistul !i permite abun, den de materie, nu numai in lumini, dar i in umbre. Cum ii prepari pinza cu ulei i nu cu clei, nu se poate m ulumi cu un frotiu \!fOC, sub care uleiul s'ar inne' gri cu timpul i ar transpare. El impsteazi puternic i astfel intrerupe comunicaia cu ceea ce e dedesubt, dup expr esia lui Ch. Blanc. Aa picteazA in primele sale pinze i reuete s dea acea impresie de vigoare, care e una din calitiile lor fundamentale. lntreag aceast tehnic este admi rabil potrivit pen' tru operele care vor s vorbeasc mulimilor, i de departe. Desen, c uloare, factur, totul este armonios n aceste imense pinze, dramatice i fastuoase. l n ele se poate vedea dt de mult Gericault era un elev al lui Rubens i al lui Gros . Ca i la marele maestru din Anvers, capul ti este cald, mna linitit i reB.ectati. Mo ntfort, admis in intimitatea lui pe cind picta M , duz.a, ne'a mrturisit uimirea n f aa calmului exterior al pictorului, comparat cu energia concepiei. Flacira ardea i n interior. Paleta sa era tot atit de curati seara, ca dimineaa, inainte de a se f i pus la lucru 1. Dar dac efectul este analog celui la care aspir Rubens i Gros, Ge ricault nu procedeaz exact in acelai chip pentru al obine. .Sintem precis infocmai, c el puin in ce privete M duz.a, asupra tuturor fazelor prin care a trecut tabloul i a modului cum a fost pictat. Gros nu nceta s,i sftuiasc elevii: Lucrai simultan fiecare parte, in aa mod incit, dac lucrul vostru ar trebui s fie ntrerupt, si existe omogen itate n fiecare parte, oricare ar fi gradul la care ai dUSfo . Sau inci: Trebuie pro cedat prin ansambluri; ansamblu de micare, de lungimi, de lumini i de umbre, ansam blu 1 Clement ne di o listi a culorilor intrebuintate de preferinl de Qricault ti ordinea in care ele figurau pe paleti: vecmion, alb, galben de Napoli, ocrilgal beni, pmnt de Italia, ocr de Brie, pmnt de Sienna, bruOICOfU, pmnt de Sienna an, lac o dinar, albastru de Prusia, negru de pienici, negru de ivoriu, pimint de 151 Cass el, bitum. AVC 2012

de efect. . . Nu trebuie s v ocupai de o parte, fr a privi ntregul. Facei capul7 privi picioarele i aa tot restul t. Gericault e de alt prere. li amintete de lecia lui Dav ea i ajunge. Trecutul i tradiia nu snt niciodat nbuite n aceast natur, att de or rznea n alte privine. Peste un fond abia indicat, ba adesea chiar pe pnza alb, fr ebo sau preparaie oarecare n afar de trisl tura bine indicat, el termin fiecare buca ingur zi, fr a se preocupa de rest. Nu renun nicio dat la model, dar el prefer poza u prieten, celei, mai epene, mai nenaturale, a unui model de profe. sie. Privete nde lung nainte de a atinge pnza, dar o dat tonul gsit, tua plasat, nu mai revine. ln tim e o parte a pnzei este complet terminat, restul nu exist nici mcar n stare de ebo. Est obli, gat la acest procedeu, ne spune Montfort, i am relevat aceasta, din pricin a unui ulei foarte sicativ, care nwi permitea s revin asupra bucii din ajun. E posib il, ns un ulei neplcut se nlocuiete. La Gericault aceast metod decurgea dintr-un ntre istem de lucru, pe care lam analizat vorbind despre M duz. ln momentul n care se pune s dea forma definitiv tabloului, el are totul gata prin studii pregtitoare. Libert atea sa este ntro oarecare msur limitat i nwi mai rmne si manifeste verva i avnt e. Satisface aceast dispoziie nativ pictnd fiecare bucat dintro dat, ii interzice r le. Totui, aceast tehnic nu este tiranic. Schiele pentru Caii baberi, ca i Nebuna din Lyon, nainte i dup M duz, snt altfel pictate. Frumosul studiu din Rouen este caracteris tic din acest punct de vedere. Culoarea e subire, comparat cu cea a operelor prece dente. T ua este ptrat i plat n peisaj, fiecare urm de pensul crend un plan sau un o . De aproape, e un mozaic cam ncurcat; de departe, un lucru pu ternic n sobrietatea

lui, solid construit, asemenea, n efectul lui sintetic, dac amintirile mele snt ex acte, fondului din admirabilul portret al lui Granet, pictat de lngres, n muzeul din Aix. Prin direcia pensulei, 1 I. B. D ks : Gros et ses ouvrages, p. 48}. Tot Bfa lucra ti lngres: Facei s inainteze in acel &fi timp toate detaliile formei, cu cea mai mare atenie <Th. Silvestre, voi. 1, p. Zj). 152 AVC 2012

Gericault d impresia coamei i a prului din pielea calului. Trstura sa devine atunci d elicat, asemenea celei prin care artiftii din Extremul Orient execut unele detalii preioase din tablourile lor. Voluntar redus prin contactul cu italienii, gama lui Gericault se mbogefte dup cltoria la Londra, ca i meft ugul su. Revenit in Frana, in posesia tuturor mijloacelor. Niciodat pictura sa na fost mai plin, mina sa mai s igur, paleta mai bogat, imaginaia mai plin de proiecte. Am spus ce gindim despre Neb una din Lyon. Cine era capabil s o execute avea tot ce era necesar pentru a da na ftere la opere nemuritoare. Opiniile lui Gericault, cum se vede, departe de a ex . clude autoritatea i tradiia in art, sint adesea cu totul in favoarea lor. El nu v ine ca s distrug, ci pentru a construi i a readuce la via. Mai mult nc, el res pect a la unii din contemporanii si, atunci cnd crede c a regsitfo in ei. Pronun numele lui Rafael, cnd vorbefte de desenele lui lngres, compar Incoronarea lui Napoleon cu R ubens i pune pe Gros n rndul celor mai mari pictori ai umanitii. Dar dac maeftrii se b ucur de toat stima sa, Academia de arte frumose, cu alte cuvinte organizarea invf mntu lui oficial al artei in Frana, i pare dezastruoas prin program, prin admiterea prea uoar a elevilor. Principiul acestui nvmnt, ca' i esena lui, totul graviteaz n jur oncurs pe care Gericault tl detest, ca pe t<?t ce niveleaz i distruge personali tate a. Artistul ia exprimat gindurUe in dou impr jurri. Ele nau variat. O dat, ntrun doc scris, compus dup toate posibilitile in timpul cltoriei la Roma, inceputul i schia un i tratat asupra pic turii, pe care avea intenia sl publice, el care obif' nuia s spun c i pictorii ar trebui si explice ideii le: 1 Din cnd in cnd, un condei in minile v e s nlocuiasc pensula . A doua oar, in timpul unei plimbri, puin vreme nainte de a s ca in patul su de bolnav, pentru a nu se mai scula. Lebrun, prie tenul su intim, vo rbefte de tonul solemn cu care Gb ricault le fcuse atunci asemenea declaraii. 1 E de remarcat el ideea unui tratat sau a unui dicionar al picturii preocupi ti ulti mii ani ai lui Delacroix. Materialul, care ar fi intrat 153 in acest dicionar, fo arte interesant, eate rspindit in vol.lll al jurnalului. AVC 2012

Invmntul oficial, dupl Gencault -e vorba, bine neles de cel de atunci, din Frana -pc n modul cum elevii sint recrutai, dar i prin metodele sale. Nar trebui s se admit la Academie tineri care nu stpnesc o cultur general suficient, adiel na inte de a avea 16 ani. Numai la aceast virst ei pot avea o bun educaie, adiel cunotinele generale indis sabile oricrui artist. Mai mult: cu excepia citorva temperamente precoce, nu vedem ca gustul s se pronune nainte de aceast vrst. Un om prea tnlr nu este capabil s d c avantajele i deza vantajele unei cariere. Acest fel de recrutare ar mic ora desigur numlrul celor care se inscriu n coall, dar ar mlri sensibil nivelul intelectual a l art lor. Gencault ar fi dorit s suprime concursurile, momeala Premiului Romei , i a cest nvmnt uniform care se pred. la Academie, al crui rezultat este distrugerea calit elei mai utile artistului, originalitatea lui . Chiar dacl toi tinerii care se grmde sc spre pictur ar fi dotai cu toate calitile care trebuie sl formeze un artist, nu oare periculos si vedem studiind impreunA timp de ani de zile, sub acele i inB.uene i urmind oarecum acel i drum? Rezultatul este el n numeroasele concursuri i in prea f recventele expo ziii toi se aseamn, cci, chiar cei care dldeau probe de dispoziii rema cabile, leau pierdut, ca i tot ce constituia adevrata lor personalitate. coala, nell

. snd naturii singure rolul sl dezvolte facultile ar titilor, nconjurndui de griji tenii superflue i mai totdeauna vtmtoare, i voind sl produci fructe precoce, se lipse de cele pe care o lent matw raie lear fi fcut savuroase. Este o greeal s credem el stul trebuie s se simt susinut din toate pr ile pentru a se realiza. Dacl obstacolele dificultile descurajeaz pe cei mediocri, ele snt, din contra, nece sare geniului, oa recum ceea ce alimenteaz acest geniu, t1 hrnesc il inspir, ceva flr de care acesta ar rl mne rece, pe un drum uor de parcurs. Artistul veritabil -i aceast definiie romantic erit sl fie reinut - este lava unui vulcan care trebuie nea. plrat sl izbucneasc, fii ndc prin organizarea sa el trebuie n mod absolut s strlluceascl, s lumineze, sl uime ascA lumea . ... omul cu adevrat chemat nu 154 AVC 2012

se teme de obstacole, pentru c simte c poate si le inving; ele sint adesea chiar un ajutor in plus; febra pe care o produc in sufletul lui nu e pierdut; ea de vine c hiar cauza celor mai uimitoare producii. Ctre astfel de oameni se cuvine s se indre pte toate ateniile unui guvern luminat; incurajindwi, preuindui, fcnd caz de facultile lor, se va asigura gloria na iunii; ei vor face s triasc din nou secolul care a tiut s descopere i si pun la locul ce li se cuvine. 1 coala pretinde, procedind cum procede z, c ur meaz invmintul lui David. Totui, ea uit c acest mare pictor ia datorat su ai marelui su geniu i c prima sa lecie a fost s smulg pe artiti de la invmntul ofi pocii sale, de a reforma invmntul absurd i monstruos al lui V an Loo, Boucher, Restou t . A te reclama de la invtura lui David, in aceste condiii, este s confunzi litera cu spiritul. Dar influena funest a invmintului oficial francez din vremea lui Gericault nu se oprete aici. Ea merge mai departe, cci coala din Roma il prelungete inc cinci ani, in care timp o buctrie burghez .. ingrae trupurile pensionarilor i le anihileaz iritul . Elevii se obinuiesc astfel s triasc pe banii statw lui i petrec in repaus i guran cei mai buni i cei mai frumoi ani ai vieii lor a. ' Atitudinile, micrile, comp ile, in onoare la coalA, dezgust pe Gericault. Merge chiar atit de departe in dori na de a se deprta de tot ce se fcea acolo, c el recomand ca pictorii s se fereasc ct de mode, lele profesionale, cci acetia fac grimase totdeauna i falsific natura. O dat mai mult Gericault vrea si pun de acord tra. diia i progresul in libertate. 1 Citaii le aint Ekute dupi Clement, p. 1JJ 155 Climml, pp. 1o8, uo. AVC 2012

CONCLUZIE 1'"' n marea familie a al'tiftilor disprui tineri, sint unii cu un tempe ra ment plin de obsesiuni, care se hotirisc greu, care eziti din pri cina unor scr upule, care au un suHet plin de foc, complex fi oarecum intimidat. Ei se cauti m ult vreme, rlticesc adesea, revin asupra drumului parcurs, bjbie uneori ti nu devin cu adevrat ei lnfifi decit la o epoci drzie. Daci moartea ii surprinde inaintea maturi" tiii artistice, opera lor, format din vaste resturi, din fragmente ti ebOf e, din impulsiuni ti din nelinifti, ne emoioneazi ca naufragiul ti in acelafi tim p ca promisiunea unei Intregi lumi. O tineree strlluciti, o vitalitate bogati, da ruri excepionale, in sflrtit, acea fori pentru un artist, o avere personali, nimic nu lipseJte lui Gericault. Totul la el favorizeazi sperana ti lasi si se lntreva di o certitudine. Solicitat in acelafi timp de o fire impetuoasi fi de necesiJ t iile unui spirit reflectat, el cauti si puni de acord aceste contrv dicii, cici pr evederile sale de viitor sint respectuoase ti inelegitoare de trecut. fn momentul in care e CODftient de aspiraiile sale, el se allturi bucuros doctrinei neoclasi ce, ineleasi mai cu putere ti mai adevirat. tn curind el fti di seama ci epopeea nu este in chip necesar mirginiti numai la legendi. Ea ii apare ridicindu.se une ori din viaa de toate zilele a Europei moderne, incepind cu cimpiile unde se dau btiliile ti terminind cu tirgul de cai. G ricault concepe atunci ca Gros, lfi condu

ce execuia ca David, dar cu paleta ti cu tuta lui Rubens. Ceva mai drziu el merge silfi completeze cunottinele profesionale inci fragede, la contactul unei arte m ai solidi ti mai dramatici decit cea a contemporanilor din ara lui, la acei picto ri ai secolului al XVI.lea italian, admiratori, ca ti el, ai forei robuste ti scu lpturale. Cei vechi inceteazi atunci de a fi pentru el nifte idoli, iar admiraia ce ei detteaptl -un cult, pentru a deveni exemple, motive de e u. laie. La fCOala l or, G ricault fti potolqte dezordinea ti focul, pune 156 AVC 2012

157 surdin gamei sale prea strlucitoare, aprinde, din contra, lumini vii ti, deven it mai savant, fti forti.6ci compoziiile, le conferi noblee ti stil. Nu renuni la n ici una din preferinele sale; iti di numai osteneala si le pun pe toate n armonie. Face si vorbeasc, rtnd pe rnd sau in acelap timp, pictorul erudit ti scrupulos car e dorea si .6e, omul pasionat ti violent care fusese tntotdeauna, executantul su btil ti ndemnatic pe cale de a deveni. n sf"qit, Anglia ii face un dar imens: tonul proaspt, viu, bogat, hrinit. S.ar putea crede ci a ajuns la o maturitate de aur, capabili si produc fructe nemuritoare. Le presimim, le vedem. Gericault e pe punc tul de a ne ncredina gtndurile sale cele mai adinci ti mai scumpe, de a le exprima cu metteugul elocvent pe care ti dobindise. O not, cu totul nou, plini de umanitat e ti de via, iqiti ti din dragostea fa de popor apare in arta secolului al Xrx.lea. Dar, in acelati mo ment, moartea se abate asupri<i ti nimicqte, cu o singuri lovi turi, atta speran ti atta experieni. Ca in faa fragmentelor impritiate dintro marmur crei pri semnificative ar .6 pierdute, sintem cuprinfi de admiraie ti de regret in faa lucrrilor pictorului. Oricit ar .6 de mari ti de nsemnate, ele nu sint decit un inceput. Dar fntreg secolul tila luat sarcina si co111 tinue aceast art mare, lip siti de fncoronare. Alte miini prind pensula pe care o lasi si cadi muribundul. Existi cariere ripuse de moarte mai bogate ti mai patetice decit cele complet du se la cap. Gericault 01a vzut toate consecinele naatiilor ce pusese in circUl laie. El dezlnuie, dup el, revoluia, in pictura francezi a secolului al XIX.Iea, dar acest erou al romantismului este, in picturi, un tra diional. El stabilqte continuitate a fntre dou epoci ale artei. n momentul in care dispare, partizanii dasicismului i novatorii se pregteau de lupti. Gericault singur ar .6 putut sili impace. Ori in ce parte sar .6 .fixat, el ar .6 adus un sentiment larg : la roman tiei, inteligena lui David, asociati cu binefacerile lui Prud'hon ti Gros; la clasici, sentiment ul valorilor picturale ti fora epopeii cotidiene, din care se alimentau i grecii, acei mblnzitori de cai. Gericault nar .6 ales. Ar .6 rmas .fidel magistralelor sale n ehotirtri, dominate de o stranie fori de via. Aceasta este trisitura cel caracterize az. Prin aceasta el nu e nici clasic, nici romantic, el e modem, un precursor al timpurilor noastre, cci Elri el nici realii mul lui Coubet nu 11ar nelege. AVC 2012

CRONOLOGIE 1191 -Nscut c:a-fiu al unui jurist in Rouen, la 26 septembrie. Oiva ani mai tirziu, intreaga familie ae instaleaz in Paris. 18o6-Educarea in Pension Cas tel, mai tirziu in colegiul Louia le Grand. 18o8-Elev al lui Carle Vernet. 1810Intrarea in atelierul lui G rin. Studii ti c:opii in Luvru, dupl tablouri de maqtr i fi sarc:ofage antic:e, reprezentind mai ales c:ai. 1811-Studii de c:ai in Vena illes, in grajdurile imperiale. 1812-Primul tablou expus la Salon, Oji rul tk vin4 tori cl!MT. 181}-Mutarea in atdierul din Rue des Martyrs. Sc:hie intrun c:aiet, du pl opere vizute mai ales la Luvru sau imaginate. 1814-Militar in regimentul mutc :hetarilor regelui. CuirtUinu/ rtinit. 181j'-Horac:e Vernet ii devine vec:in ti prieten. n c:aaa acestuia c:unoa:tte pe c:olonelul Bro, poetul Beranger, Eugene L ami fi ali partizani ai opoziiei. 1816-Legtura c:u o femeie mritat, c:eea c:e il obli

g la cltoria in Italia. ntilneftc: pe lngres. Sc:hie de desen c:lasic:e ti toat grupa in legturi c:u c:una c:ailor berberi. 1817-ntoarcere in Frana, prietenia c:u Delac: roix. Studii de animale, mai ales dupl c:ele din Jardin des Plantes, primele lit ografii. 1818-Studii pentru tabloul M . n atelierul lingi spitalul Beaujon. 1819-Ta bloul M fi llloria lui Flllllln.. 1810-Cltorie in Anglia, pentru expunerea itineran t a M uui. n noiembrie, vizit lui David, la Bruxelles. 1811-Suita englezi de litograf ii. D""yul tk la EJ'IO"' <Cuna tk cai tk la Epsom>. 18:u-ntoarcerea in Frana. mbolnv irea. Ac:c:idente de c:ilirie. Portretele de nebuni. Peisajul c:u fabrica de var . 182 J-Bolnav in pat. Sc:hie pentru tablourUe proiectate, reprezeru tind ComUJui tk 1cliwi ti Likr a lliclirMior lnchiz.ipd. 1824-n 26 ianuarie, moare la Paris, in vint de H de ani. nlllCX' mintat la Pere Lac:haise. 158 AVC 2012

GJ:RICAULT (Resume) Theodore Gericault etai.t Normand. C'est peutetre pour cela q u'il reunit dans son genie la logique severe, le sens juste des concordances et l'instinct de ce qui est grand d'un Poussin, avec l'ardeur, la fougue et l'attra it pour ce qui eleve l'homme et le depasse d'un Corneille. Il est voue, des sa n aissance, au r8le rare et ingrat de concilier les contraires. Car, en effet, d' education classique et admirateur enthousi.aste de David, il est a juste titre c onsidere comme le pere du romantisme. Epris de jeunesse et de force, aimant la v ie violente et pleine, il est constamment hante par la maladie et la mort. lmpul sif lorsqu'il con oit, il est lucide et methodique lorsqu'il execute. Beau, elegan t, dandy et se plaisant en societe, il se mele aux jockeys et aux paie' freniers , et choisit ses sujets dans les ecuries et les casernes. Ne en 1791, il entra e n 1801 au college Louwle.Grand, ou il fut un eleve mediocre. Mais, des cette epo que, il dessine et observe le cheval. L 'amour de ce bel animal remplit deja tou te son enfance. Il r etudie dans les ecuries et les marches, il le retrouve le s oir au Cirque Olympique. Franconi, l'illustre ecuyer, devient son idole. Pendant les vacances, a Rouen et a Mortain, il cherche le cheval encore, ainsi que les hommes de metier qui s' en occupent, y compris un marechal ferrant. Il se souvie ndra de tout cela dans les belles lithographies qu'il publiera plus tard. Rompu aux exercices physiques, il devient aussi beau et aussi fort, lui qui devait mou rir miserablement et epuise a trente.trois ans, que le jeune athlete place 159 a u milieu de la Course des chevatu: barbes. AVC 2012

En 18o8, il quitta le college. Il ne pouvait penser, bien sftr, qu'a une seule c arriere: celle de peintre. Mais son pere s'y opposa. Grce aux subterfuges d'un on cle, il put, cependant, travailler en cachette, un certain temps, dans l'atelier de Carle Vernet, le peintre des amazones mondaines. Le jeune gars normand se re ndit compte, pourtant, du c8te factice de cet art debile. Il quitte alors V erne t pour Guerin. Son vrai appren, tissage commen ait. Bien qu' eleve de Regnault et produit de 1' ancienne Academie, Guerin se rattache au courant 'issu de David. I l partage avec Gros la faveur publique, parmi les disciples du terrible chef du classicisme. Moins emporte et moins doue que son rival, Guerin est plus patient, possede une vue plus large et laisse plus de liberte a ses eleves. Il est, en d 'autres mots, un ex.cellent educateur. L'apparition du jeune Gericault a l'ateli er de l'illustre professeur fit sensation. Il jouit de cet effet, il en sait gre a ses camarades et se plah a les aimer. Nature ge, nereuse et vidle, il ne conn at ni la jalousie, ni 1' envie. Le matre lui,m&ne le prend en affection. Il se ren d compte que son nouvel eleve est d'une autre trempe que les autres, qu'il y _a en lui 1' etoffe de trois ou quatre peintres , bien que, quelquefois, il blme ses

academies ressemblant a la nature comme une boite de violon ressemble a un violo n . Remarque subtile, ou 1' on saisit la difference des deux natures: Guerin cher che le-contour, Gericault le volume. Pendant ce temps, le jeune peintre s'instru it et se for, me. La lecture des poetes romantiques etrangers, le dessin d'apres l'antique, l'anatomie, la musique, l'ita' lien, la composition, plHe,mele, remp lissent ses journees et ses nuits. Il est impatient de tout savoir. La mort meme , dans ce qu'elle a de rigide et de sinistre, le captive, comme une puissance d' expression nouvelle. M' occuper uniquement du style des matres , avait,il ecrit d ans une de ses notes. Aussi passe't'il des heures innombrables au Louvre a copie r les chefs,d' reuvre. Tous les grands l'interessent. Mais, des cette epoque, il parah s' arreter plus volontiers devant ses sembla, bles: le Caravage, Rubens, Rembrandt, Spada et meme Carei Fabricius. 160 AVC 2012

Apres des exercices sans importance, son premier grand tableau, l'Officier de ch asseurs a cheval, est de I8Il, Rarement debut fut plus sensationnel que celui de ce jeune homme. T out ce que Gericault etait parvenu a savoir a force de volont e, de travail et d' adresse, ainsi que son temperament indomptable, eclatait dan s cette toile. La t te du cheval surtout est une merveille d'expression sauvage. L 'artiste n'en peindra pas de plus belle. Deux ans apres, il expose le Cuirassier blesse. Le talent du peintre avait mllri dans !'intervalle. Moins etudiee que l a premiere, d'une facture plus expeditive, cette seconde reuvre est incontestabl ement la plus personnelle. La puissance expressive, ce trait d'un art nouveau, y est deja tres sensible. Gericault en cher che !'accent, ici comme dans nombre de ses tableaux, non pas dans la t te seule, mais dans le mouvemegt du corps tout en tier, dans la position qu'il lui donne et 1' arabesque qui l' encadre. Il est tr es probable qu'a la meme epoque il commence a s'interesser aux fauves. Apres lui , d' autres artistes, plus grands peutetre, donneront a ce theme une expres sion lus eloquente. C' est a Gericault pourtant que revient l'honneur d' avoir ouvert cette nouvelle voie. Apres deux annees, pendant lesquelles il produit peu, dego llte peutetre de l' etat de la F rance sous la Res tauration et tourmente par un mour malheureux, il prend le chemin de !'Italie. Il s'arrete d'abord a Florence. C' est dans cette viile que MicheiAnge, inventeur de !'ideal chez les modernes omme l' appelle Baudelaire, lui apparat pour la premiere fois. Apres un sejour d' un mois en T oscane, il part brus quement pour Rome. Ebloui par le tombeau de Med icis il va tout droit a la chapelle Sixtine. Le pla fond de celled, le }ugement nier surtout, mettent une marque ineffa<;able sur sa production. Pour un certain temps, il vivra entierement sous ce signe. Par un effet etrange cependant, ce n ' est pas a Rome que le souvenir du colosse italien fut le plus tyran nique, mais bien plus tard et, a la reflexion, a l' epoque de la Meduse. A Rome, il est han te plutot par !'idee de style. C' etait, il en convient, ce qui manquait a 161 s a production passee. L'inHuence de !'Italie se traduit AVC 2012

p a c der

donc par une maniere plus pure, par presque un retour au classicisme. Cela se pe ut suivre dans les differentes phases de la Course des chevam: barbes, jusqu'a l a: splen' dide variante, sa derniere forme, du Musee de Rouen. Devant tous ces l taliens, Gericault se retrouve Fran' ais, ultime heritier de Poussin. Le Marche a m: ba!Ufi qui passe par les memes aspects que les Chevam: barbes, depuis le spec tacle sauvage d' une melee qui mettait aux prises des bouviers brutaux et des br eufs, jusqu'a la scene plus claire, sinon plus calme, transposee dans un monde i maginaire ou des Titans nus s' emparent de taureaux en liberte, appartient aux m

emes preoccu pations. Un desastre maritime accompagne de scenes epouvan tables ava it eu lieu en 1816. L'opposition, a laquelle Gericault appartenait de creur, s'e mpara de l'evene ment et attaqua violemment le gouvernement. D'autre part, l'imag e de ces hommes agonisants, de leurs mp plices, de scenes affreuses allant jusqu' au cannibalisme qui ont d(l se passer sur le radeau, frappe vivement la. fantais ie du peintre. C' est alors que se presente a sa. memoire le souvenir du ]ugemen t dernier et, apres de"'nombreux essais dont l'un se trouve dans un musee de' Buca rest, il s'arrete a la composition desormais fameuse, gloire de la salle fran aise du Louvre. T out le monde a vu les etudes etranges sur des sup plicies et des ca davres que l'artiste entreprit, avant de se decider a entamer le travail qui dev ait remplir la surface de l'immense toile. Gros avec ses Pestijeres, Rubens, le Caravage le soutiennent de leurs le ons dans cette immense tche. Comment se faitil d onc que, malgre ces diverses inBuences, la Meduse soit l'une des reuvres les plu s significatives et les plus originales du xrxe siecle et son auteur un novateur incontestable? Un mot de Delacroix nous le fait comprendre: T out ce qu'il touc he, il le releve et le fait vivre d'une vie nouvelle . Gericault lanceainsi Michel .Ange et le Caravage dans la peinture fran aise et rappelle a ses compatriotes les beautes de Rubens. Il aplanit la route aussi bien au romantisme qu' au realisme fran ais naissant. Dela croix, qui avait vu )a toile pendant que Gericault 1' exe 1 62 AVC 2012

cutait, en revint, toujours courant et comme fou, nous dit un confident du peint re, jusqu'a son atelier. Quels temoignages de la valeur exceptionnelle de cette ceuvre auront plus de poids que celuicil Mais le tableau ne fut pas vendu. C' est pour l' exposer en Angleterre que son auteur entreprit son voyage, qui aura de gran des consequences pendant la courte periode qui lui reste a vivre. La vie a L ondres l'interesse et l'amuse. Le spectacle de la rue, certes, est different de celui de Paris et de Rome. Les types populaires, les excentriques y sont nombreu x et 1' attirent. Il les introduit dans une serie de lithographies qui passent p armi les plus belles dans ce geJ; .re. Il frequente aussi les expositions. <<Ici s eulement, ditil dans une de ses lettres, l'on connat et l'on sent la cou leur et l' effet. Il se rappelle justement que la Meduse avait ete blmee pour son manque de couleur. Son art severe et dramatique, depourvu de tout agrement, lui semble ju rer avec les tons fleuris de peintres anglais. Cette le(on ne sera pas perdue. Le Derby d'Epsom, auquel Gericault assiste, sera peint de cette maniere. Le souci du metier et de la matiere, eminent au XVIIIe siecle, avait disparu a l'avenemen t des davidiens. Ge ricault -et c' est la un de ses incontestables meritesrenoue a vec le passe et legue a ses contemporains et a la generation suivante une tradit ion picturale. En 1822, au printemps, il venait de quitter Londres, triste et de courage, parce que malade. Ce sont les premiers symptomes du mal qui compliquera plus tard et qui l'emportera deux ans apres. Il nourrit cepen dant de vastes pro jets: une Traite des Noirs, une Ouver ture des portes de l' l nquisition, une autr e composition, qu'il veut enorme, peuplee de chevaux et de femmes nues, dans le genre de celle que Delacroix. realisera peu de temps apres dans Sardanapale. Mal heureusement, rien de tout cela ne verra le jour, bien qu'il ne cesse de travail ler. Mais ce sont des petites choses, charman tes pour la plupart. C' est alors q ue furent dessinees un grand nombre de ses belles aquarelles ou le cheval tient la place d'honneur 163 et, ce qui est bien plus important, ses portraits de fous AVC 2012

et de folles. Avec le Four a pltre-morne et sinistre par sa couleur, aride comme un paysage lunairela romantique Epave de Bruxelles, point de depart des mers dech atnees, des rochers battus par les vagues, chers aux jeunes peintres de la gener ation suivante -ces portraits qui vous glacent, peints a la Salpetriere pour un medecin ami, pages inoubliables et patheti ques de ce grand peintre, et le portra it du peintre par luimeme, sont la derniere contribution de Gericault a l'art de son temps. Grande et belle contribution, et vraiment d'un peintre. Le portrait d e Rouen, la derniere de ses toiles, doit etre de I8lJ. Elle aurait rempli d'aise Cezanne. Ce visage vieilli et presque meconnaissable est celui d'un homme de tr entedeux ans. Le 26 janvier, a six heures du matin, Gericault mourait d'une tuber culose de la colonne vertebrale. Delacroix apprend la nouvelle dans son atelier, en train de peindre k Massacre de Scio. J'ai re u ce matin la lettre qui m'annonc e la mort de mon pauvre Gericault. Je ne peux m'accoutumer a cette idee. . . Que lle destinee differente semblait promettre tant de force de corps et tant de feu et d'ima, gination ... ce malheur me perce le coeur. Pauvre Ge ricault, je pense rai souvent a toi! Je me .6.gure que ton me viendra quelquefois voltiger autour d e mon tra vail. Et sans doute il a pense alors a son ami, car sans lui on ne comp rendrait pas 1' oeuvre de Delacroix de cette epoque. AVC 2012

LISTA ILUSTRAIILOR 1. Autoportret, ulei pe pnz, Colecie particular, Paris. z. Ofiter de vlntori arjtnd, ulei pe pnz, Muzeul Luvru, Paris. J. Omagiu celor patru sergenJi de la Rochelk revoltai contra guver nului, desen. 4. Foaie din albumul de crochiur i de pe mea stw/ji/or, desen, Mw zeul Luvru, Paris. f Studii, desen. 6. Soldai la a saltul unei baricade, desen n lUf, Muzeul din Bayonne. 7 Brbat dobortnd un taur, de sen n peni, Muzeul Luvru, Paris. 8. Cuirasier rnit ieind din lupt, ulei pe pnz, Muzeu uvru, Paris. 9 Cai englezi la cruf, desen in creion i peni. 10. Cai de ferm, litografi . 11. Mturtori de strad, litografie. 12. Potcovar .flamand, litografie. 1 J. 1 ntoa rcerea din Rusia, litografie. 14. Lupta l12 strad, desen in creion, Colecia G. Opr escu, Bucur ti. 1). Cursa cailor berberi, studiu, ulei pe pnz, Muzeul Luvru, Paris. 16. Pluta !vfeduui, schi, desen in peni. 17. Pluta Meduzri, schi, ulei pe pnz, Muzeul vru, Paris. 18. Pluta' Meduzri, schi pictat pe pnz, Muzeul Luvru, Paris. 19. Cadavru, studiu, ulei pe pnz, Muzeul de art ti istorie, Geneva. zo. Ceretor cintind din dmpo i, litografie. 11. Cal din regiunea Caen, litografie, Muzeul de art al Academiei, donaia G. Oprescu. 11. Cal arab, litografie, Muzeul de art al Academiei, donaia G. Oprescu. l). Leu tkvorlnd un cal, litografie, Muzeul de art al Academiei, donaia G. Oprescu. AVC 2012

:14-Frontispiciu, litografie, Muzeul de art al Academiei, donaia G. Opracu. 2J. He rg He tk cai, litografie. 26. Ttrg tk vi , achii, desen. 27. Nehunul, ulei pe pnzi, Mu zeul din Gand. 28. Nehuna <La Hyene>, ulei pe pnzi, Muzeul din Lyon. AVC 2012

CUPRINSUL PREFA LA EDffiA A DOUA CuvtNT NAINTE 1 1. Copiliria fi adolescenta 9 Il. Anii de ucenicie 11 Ul. Primele contribuii la salon 27 IV. Clitoria tn ltalla 41 V . ntoarcerea la Paris. ncercri diverse 61 VI. Pluta Med.uzei 68 VII. Cltor.la tn Angl ia 9J VIII. Ultimii ani u o IX. Gericault sculptor ti litograf 1 u X. Lecia lui G

ericault, estetica ti mettefugul. Gen ca uit fi invmntul oficial 1 J 2 CONCLUZIE 1$6 CRONOLOGIE 118 GERICAULT <rezumat tn limba francez> 119 Lista ilustraiilor 1 6 r AVC 2012

Redactor responsabil: ILEANA OLDEA Tehnoredactor: MIHAELA BUTAN Dat la cules 11.0 9.1967, Bun de tipar 7.04.1968. Aprut 1968. Tiraj 14.500+ 140 ex. bro14te. Hirtie o/fset A de 80 gfm. Ft. 24/600X900. Coli ed. 10,04. Coli de tipar 7. Comand" 4199 , Plane tipo 12. A. nr. 11191. C. Z. pentru bibliotecile mari 7, C. z. pentru bib liotecile mici 7,74/76 Intreprinderea PoligraficA ,,Arta Grafic". Calea erban Vodi 133. Bucureti. Republica Socialisti Romnia. Comanda nr. 385 AVC 2012

Biblioteca de art 6 Biografii. Memorii. Eseuri AVC 2012