Sunteți pe pagina 1din 95

DUMITRU ALMAS

POVESTI RI ISTORICE
PENTRU COPII Sl SCOLARI -SOIMI Al PATRIEI Sl PIONIERI-

TTf

>fe

li

I
A.
W

v
tp://ca rtilecopilarieimele !or"pre## com
L's

&*
;**
..\

ESPRE NI$TE NUME %RUMOASE DIN PATRIA NOASTR& DRA'&


a(ei )i place m*lt #+ #p*(, c*-i(te .i (*me fr*moa#e De pil",/ )i place #,-.i #p*(a (*mele ei )(tre0: Oa(a-A"ria(a Dar mai ale# am o1#er-at c,-i #tr,l*ce#c oc2ii/ i #e l*mi(ea3, .i i #e r*me(e#c 1*3ele c)(" ro#te.te c*-)(t*l 45ar,6 Ori/ a.a c*m am )(-,5at-o e* #+ #p*(,: ara mea se cheam Romnia". De a#eme(ea/ #e 1*c*r, Oa(a c)(" poate ro#ti corect (*me ca: 4M*(5ii Carpa5i6 #a* 4%l*-i*l D*(,rea6 #i c2iar "e(*miri mai #c*rte/ c*m #)(t: 4M*re.6/ 4Olt6/ 47i#tri5a6/ 4Siret6/ 4Ar0e.6/ 4Some.6/ 4Pr*t6 E* )i #p*( c, a.a #e c2eam, r)*rile 5,rii .i ea #e 1*-c*r, .i #e )(trece c2iar c* priete(a ei Do-ri(a .i c* priete(*l ei A("rei/ )( ro#tirea lor )(-a5, .i (*me "e ora.e prec*m: 4Craio-a6/ 47*c*re.ti6/ 4Cl*8-Napoca6 4Al1a l*lia6/ 4la.i6/ 4'ala5i6/ 47ra.o-6/ 4Si1i*6/ 4S*-cea-a6/ 4Co(#ta(5a6/ 4Ploie.ti6 .i )(c, m*lte altele 7a *(eori c2iar #c 8oac+ 4"e-a r)*rile9: ori 4"e-a ora.ele6 $i (*mai ce-i a*": 4E* #)(t Ar0e./ t* 7*3,*/ iar el Some.6/ #a*: 4El e Pre"eaL t* Si(aia/ e* T*lcea:; .i a#a mai "eparte Ro#tirea ace#tor (*me le )(c)(t, *re-c2ea/ ie m,0*le.te mi(tea .i )i "epri("e c* -or1irea fr*moa#,/ "*lce/ rom+(ea#c, <i *ite a.a/ aproape f,r, #, 1a0e "e #eam,/ mai m*lt "i( 8oac,/ Oa(a/ A("rei .i Dori(a a* )(-,5at c)te ce-a "i( 0eo0rafia 5,rii (oa#-tre Dar ce/ parc+ #-a* m*l5*mit (*mai c* at)t= A"ic, "e ce #, .tie (*mai ei m*lte (*me fr*moa#e .i (*mai ei #, le #p*(, co-rect= A* pri(# )( 8oc*l lor .i pe Mi2ai .i pe Sa("* .i pe Mircea .i pe A(ca Actic, toat, 0r,"i(i5a 7a/ c2iar a* )(cep*t #, #e )(-treac, )(tre ")(.ii: 4Care #p*(e mai 1i(e/ "e pil"+ Cl*8-Napoca/ ori S*cea-a ori Piatra Neam5/ ori Ora"ea=6 Sa* alt 8oc: 4Care .tie mai m*lte (*me "e r)*ri= Care .tie mai m*lte (*me "e ora.e=6 U(ii o roa0, c2iar pe to-ar,.a e"*catoare #,-i a8*te Ei/ ce 3ice5i= N*-i a.a c,-i atr,0,tor .i i(tere#a(t ace#t 8oc= $i "ac, 8oc*l -, place "ra0i copii/ "ac+ (*mele #)(t fr*moa#e/ #, .ti5i c+ .i 5ara acea#ta care c*pri("e ace.ti m*(5i/ ace#te r)*ri .i ace#te ora.e .i care #e c2eam, Rom+(ia/ e#te fr*moa#, Ea e#te tara (oa#tr,> iar oame(ii/ a"ic, p,ri(5ii .i 1*(icii -o.tri/ a* f,c*t-o 1o0at, .i fr*-moa#, ? De ce #e c2eam, Rom+(ia= )(trea1+ Oa(a @$ti5i/ ea-i mere* c* )(tre1area: 4"e ce= "e ce=6A

? Pe(tr* c, e loc*it, "e (oi/ iar (oi (e (*mim rom+(i Deci 5ara rom+(ilor e Rom+-(ia E 5ara (oa#tr, .i o i*1im m*lt/ m*lt "e tot/ pe(tr* c, aici (e-am (,#c*t/ aici loc*im )mpre*(, c* p,ri(5ii .i priete(ii (o.tri/ 1*(i-cii .i #tr+1*(icii (o#tri O i*1im pe(tr* c, aici #e afl, ca#a .i 0r,"i(i5a (oa#tr,/ o0oa-rele care (e "a* p)i(ea .i *3i(ele care (e fac ma.i(ile Dar/ "*p, ce #e #at*r+ "e 8oac, Oa(a Dori(a .i A("rei )mi mai p*( .i alte )(tre-1,ri De pil"+: 4C*m tr,ia* oame(ii mai "em*lt=6 Sa* 3ic: 4Noi c*(oa.tem p+ri(5ii .i 1*(icii> "ar ci(e a* fo#t #tr,mo.ii .i #tr+-mo.ii #tr,mo.ilor (o.tri=6 Dori(a c2iar a ro#tit: 4#tr,#tr,mo.ii6 $i parc, po5i #, (* r,#p*(3i la at)5ia: 4De ce=6/ 4C*m=B9/ 4C)("=6/ 4Ci(e=6 pe care 5i le p*( 02i"*.ii a.tia "e copii= N* po5i $i a.a m-am tre3it c, tre1*ie #, le po-e#te#c (i.te )(t)mpl+ri -re"(ice "e .ti*t "i( i#torie A"ic, #, le #p*( c)te ce-a "e#pre -ia5a #tr,mo.ilor .i #tr+-#tr+mo.ilor (o.tri/ tr,itori mai "em*lt/ "em*lt )( Rom+(ia
C (

ORA DE LA %RUMU$ICA6

* 0)("*l "e a-i a8*ta pe micii mei priete(i pre.colari/ )(cep)(" c* Dori(a/ Oa(a .i A("rei/ #, afle c)te ce-a "i( cele ce a* fo#t alt,"at,/ am i(trat )( M*3e*l "e i#torie %oarte m*lte l*cr*ri am -,3*t (oi acolo Stat*i .i -a#e/ arme .i co#t*me/ #tea0*ri .i c,r5i/ c2ip*ri "e -oie-o3i .i "e oame(i "e #eam, Am -,3*t .i *( fel "e a.c2ii "e cre-me(e/ ca (i.te c*5ita.e Am -,3*t .i topoare "e piatr, .i -a#e "e l*t ar#: ro.ii/ 0ri #a* (e-0re/ c* fel "e fel "e #em(e .i )(florit*ri )(-cr*#tate .i "e#e(ate pe ele Am -,3*t #tat*-ete tot "i( l*t ar#/ repre3e(t)(" oame(i #a* a(imale Apoi am -,3*t *(elte .i arme "i( metal 7a am -,3*t .i po"oa1e/ ca "e pil", 1r,5,ri/ i(ele/ a0rafe <i #al1e "i( metal/ "i( ar0i(t .i c2iar "i( a*r Toate ace#te l*cr*ri #t,tea* fr*mo# a.e3ate/ )( -itri(e/ #*1 #ticl,/ c* etic2ete #cri#e cite5/ pe carto(a.e al1e To5i le-a* pri-it c* mare l*are ami(te $i iar m-a* )(tre1at: 4U("e-a* fo#t 0,#ite=6 4Ci(e le-a f,c*t=6 4De ce=6 4C)("=6 Le-am #p*#: A* fo#t 0,#ite )( p,m)(t .i #)(t -ec2i/ "e mii .i mii "e a(i S)(t "e at*(ci c)(" oame(ii tr,ia* c* tot*l )(tr-alt fel "e c*m tr,im (oi a3i A"ic, loc*ia* )( coli1e ori )( pe.teri/ a1ia )(-,5a* #, #eme(e 0r)*l .i #, )m1l)(3ea#c, a(imalele .i p,#,-rile: oaia/ -aca .i cal*l/ 0,i(a .i rata Se 2r,-(ea* c*le0)(" fr*cte "i( copaci/ pe#c*i(" pe.te "i( r)*ri ori lac*ri #a* -)()(" a(imale #,l1atice: c,prioare .i cer1i iep*ri .i porci #,l1atici La )(cep*t #e )m1r,ca* )( piei "e

# *V

a(imale> apoi a* )(-,tat #, toarc, l)(a .i ci-(epa/ #+ )mpletea#c, #i c2iar #, 5ea#, #tofe .i p)(3et*ri Acelor oame(i tr,itori foarte "e "em*lt/ "e mare a8*tor lea fo#t foc*l l-a* a8*tat #+-.i pre0,tea#c, mai 1i(e 2ra(a/ #, #e )(c,l3ea#c, at*(ci c)(" era fri0/ #, ar", l*t*l ca #, fac, -a#e ori c,r+mi3i/ #, to-pea#c, metalele .i #, fac, "i( ele *(elte/ arme #a* po"oa1e )(tr-*( "*l,pior "e #ticl,/ Oa(a a -,3*t o #tat*et, "i( l*t (e0r* repre3e(t)(" *( om*le5: )l -e"e5i= am )(tre1at e* A1ia-i "e o palm, "e )(alt St, pe *( #c,*(a. c* pa-tr* picior*.e/ a#eme(ea celor mo"elate "e -oi "i( pla#tili(, Di(e coatele pe 0e(*(c2i/ iar cap*l .i-l #pri8i(, )( palme/ Pri-e.te )( "ep,rtare/ ca om*l c)(" #e o"i2(e.te "*# pe 0)("*ri "*p, o 3i "e m*(c, De aceea cei care a* "e#coperit #tat*eta acea#ta i-a* 3i#: 4')("itor*r Ea arat, c)t era* "e me.teri )( mo"elarea l*t*l*i oame(ii care tr,ia* foarte "em*lt pe p,m)(t*l Rom+(iei Uita5i-, ac*m la acea#t, #trac2i(, "e l*t E fr*-moa#,/ (*= Pri-iti la -a#*l ace#ta .i *rm,ri-5i-i rotocoalele "e#e(ate c* al1 E, place/ (*-i a.a= Ei/ "ar ia pri-i5i -oi aici: c* ce #ea-m,(, o1iect*l ace#ta "e l*t ar#/ ro.cat= ? Parc,-# (i.te tr*p*ri ome(e.ti/ a 3i# Oa(a ? $i #e 5i( c* 1ra5ele pe "*p, 0)t/ a a",*0at A("rei ? A"e-+rat am eFplicat e*> "e.i (-a -r*t #, fac, "ec)t *( #*port pe(tr* *( -a#/ me.ter*l olar .i l-a )(c2ip*it ca *( 0r*p "e ci(ci fete/ care parc, 8oac, 2ora De aceea cei care a* "e#coperit-o i-a* 3i# 4Gora "e la %r*m*.ica6 $i a#ta pe(tr* c, a fo#t 0,#it, )( p,m)(t/ )(tr-*( loc "i( 5ara (oa#tr, (*mit %r*m*.ica ? 7*(ic*le/ 4Gora6 acea#ta a f,c*t-o *( me.ter ori o me.ter,= a -r*t #, .tie Oa(a

? S-ar p*tea #-o fi mo"elat .i o me.-ter,/ a"ic, o fat,/ am c,*tat e* #,-i 5i( partea/ -+3)(" c, A("rei #e )(02e#*ia #, #p*(, c, (*mai *( 1,iat p*tea face ce-a i(tere-#a(t Oric*m "e#e(ele a#tea a.a "e 0i(0a.e/ o m)(, "e femeie le-a "e#e(at Am t,c*t o clip, .i apoi am -or1it: ? Dar "e ce (* )(tre1a5i "i( ce (eam era* 1,r1a5ii .i femeile care a* f,*rit ace#te *(elte/ ace#te -a#e/ ace#te #tat*ete= ? 7a c2iar c, te )(tre1+m/ 1*(ic*le/ a 3i# Oa(a ? Oame(ii ace.tia "e "em*lt/ foarte "e "em*lt/ #e (*mea* "aci Ei a* fo#t #tr+mo.ii (o.tri> iar 5ara lor #e (*mea Dacia Dacia #-a aflat aici/ pe loc*l *("e e#te ac*m Rom+(ia (oa#tr+ D*p, ce am ie.it "i( m*3e*/ copiii p,-.ea* 5a(5o.i/ )(ai(tea mea/ #ca(")(": ? Da-ci-aH Da-ci-aH

^Sk

C0>UM L-A IN%RINT TRAIAN PE DECE7AL

ram tot i( M*3e*l "e i#torie .i (e-am oprit )( fa5a altei #tat*i/ a.e3at, (* "eparte "e cea a l*i Dece1al Am )(tre1at-o pe Oa(a: ? Ce 3ici t* "e#pre acea#t, #tat*ie= ? Iic c,-i a *(*i om -oi(ic ? E Traia(/ )mp,rat*l roma(ilor

? A"ic, potri-(ic*l l*i Dece1al= .i-a ami(tit (epo5ica moa "i( po-e#tirea troc*t, ? DaJ Oa(a Traia( a fo#t *( foarte pri-cep*t .i ")r3 co("*c,tor "e o.ti/ prec*m .i *( r,31oi(ic a"e-+rat El a -e(it c* m*l5i/ foarte m*lti #ol"ati/ #,-l )(fr)(0, pe Dece1al .i #, #*18*0e Dacia Dar ca #,-l )(fr)(0, a tre1*it #+ poarte "o*+ r,31oaie c* "acii Do*, r,31oaie 0rele/ )( care #-a -,r#at m*lt/ m*lt #)(0e Dacii #-a* ap+rat c* (e#p*#, )(-")r8ire .i -ite8ie Do-a", c,/ )(tr-o 1+t,lie/ "i( r)("*l o#ta.ilor roma(i a* c,3*t at)t "e m*l5i r+(i5i/ )(c)t #a(itarii (* mai a-ea* fe.e pe(tr* le0at r,(ile E,3)(" acea#ta/ )mp,ra-t*l Traia( .i-a "at c,ma.a #-o taie )( f).ii .i #, fac, 1a("a8e pe(tr* #ol"a5ii r,(iti Dece1al .i "acii l*i #-a* 1+t*t -ite8e.te .i pe c)mp*l "e l*pt, .i pri( p+"*ri .i la a#alt*l cet,5ilor A.a/ "e pil",/ c)(" roma(ii a* a#altat cetatea Sarmi3e0et*#a/ )(tr* ap+-rarea ei (-a* l*ptat (*mai 1,r1a5ii/ ci .i fe-meile: ar*(ca* a#*pra a#altatorilor (* (*-mai c* #+0e5i/ ci .i c* pietre/ c* ap, cloco-tit, .i c2iar c* f,clii "e r,.i(,/ apri(#e Dar #ol"atii roma(i era* r(ai (*mero.i iar ar-mele lor mai 1*(e A* #*rpat 3i"*rile Sarmi-3e0et*#ei c* (i.te ma.i(i "e ra31oi/ (*mite 1er1eci E,3)(" c+ (* mai poate re3i#ta/ De-ce1al a ie.it (oaptea "i( cetate .i #-a retra# )( m*(5i Dar #ol"a5ii l*i Traia( l-a* a8*(# "i( *rm, Ca #, (* ca", pri3o(ier/ m)("r*l Dece1al .i-a l*at #i(0*r 3ilele )(fi(0)("*-.i #a1ia )( 0)t A.a a m*rit *(*l "i( cei mai -ite8i co(-"*c+tori pe care i-aoa-*t #tr,mo.ii (o.tri "acii lar Traia( a alipit Dacia la imperi*l #a* Imperi*l roma(

BK

rf
&

i
4

X'

r
r^^
C -

I
LB

K3C
X&f
. :'-

Fc
OEESTEA PREA%RUMOASEI DOCGIA

i" (e-am )(t)l(it "i( (o* .i i-am a(*(5at pe mic*5ii mei priete(i c, -rea* #, mai )(.ir o m,r0ic, pe fir*l i#toriei/ Oa(a a 3i#/ c* oarecare "*rere: ? E* 5i( c* Dece1alH ? 7a e* c* Traia(H a #,rit A("rei El a fo#t 1ir*itor

? T* 1*(ic*le/ mi-a cer*t Oa(a a8*tor/ cam (e"*merit,/ t* c* care 5ii= ? C* am)("oi/ copiii mei Ttala( a fo#t cel mai i#c*#it .i mai 1*( "i(tre )r(p+ra5ii Romei ? Dar a fo#t "*.ma(*l l*i Dece1al ? Da/ a"e-,rat )(tre ei #-a* r,31oit 0ro3a- Dar acea#ta #-a )(t)mplat "em*tt/ "em*lt $i timp*t -i("ec, toate r,(ile Dacii #-a* )mp,cat c* roma(ii/ #-a* )(ffa5it .i (e-a* 3,mi#lit pe (oi/ *rma.ii lor Pe(tr* c, (oi (e tra0em "i( "o*, (eam*ri: "i( "aci .i "i( roma(i ? $i (e (*mim rom+(iH a #,ritJ m)("r*/ A("rei ? )(tocmai Dar -rea* #+ -, #p*( .i o po-e#te care arat, ce #-a )(t)mplat "*p, c*-cerirea Daciei A#c*lta5i= ? DaH #e 0r,1ir, to5i c* ra#p*(#*l ? Cic, Dece1al a-ea o #or+ (*mit+ Doc2ia Era a.a "e t)(,r+/ "e -itea3+ .i "e fr*moa#+ )(c)t/ at*(ci c)(" a -,3*t-o/ )m-p,rat*l Traia( a pri(# mare "ra0o#5e pe(tr* ")(#a l-a 3i#: 4Te-a(( -,3*t Doc2ia c* c)t c*ra8 5i-ai ap,rat cetatea "e la Sarmi3e0e-t*#a/ Ac*m/ c)(" e* l-am 1ir*it pe fratete t+* Dece1al .i am c*cerit Dacia/ iar r,31oi*i #-a #f)r.it/ -rea* #, -ii c* mi(e laRom a Eei tr,i acolo )( 1o0,5ie .i m,rire/ )( palat*l me* cel c* pere5i a*ri5i #i )mpcC (U Hm/ai c* l*cr*ri #c*mpe 4M*lt*me#c/ )rrip,rate/ a 3i# Doc2ia A"mir -ite8ia .i 1*(,tatea ta Dar e* la Roma (* pot mer0e6 /MAe ce=6 4Pe(-tr* c, #)(t #ora l*i Dece1al lar el .i-a c*rmat #i(0*r 3ileie ca #, (* a8*(0, pri3o-(ier*l t,* Oric)t "e fr*mo# ar fi palat*i t,*/ e* acolo tot o 1iat+ roa1, a. fi $i apoi #)(i m*lte fete "ace mai fr*r(oa#e ca mi(e> "ac, -rei/ )(#o5e.te-le c* roma(i "e ai t,i/ #, #e 3,mi#iea#c, *( (o* popor/ care #, ai1, )( firea l*i ")r3e(ia .i -ite8ia (oa#tr+ .i m,re5ia -oa#tr, E* )(#, "e aici (* plec/ -oie#c #, m, )(0rop aici/ )( p,m)(t*l #f)(t al Daciei6 Traia( )mp,rat*l i-a a#c*ltat po-a5a Dar c)(" a aflat c, Doc2ia a l*at o t*rm, "e mioare/ #-a f,c*t p,#tori5, .i a *rcat )( m*(5i/ "eparte/ #-a #*p,rat foc %ii(" el )m/: p+rat mare .i p*ter(ic/ a -r*t ca m,car #ora l*i Dece1al #,-i fie/ ca o po"oa1, )( car*l "e tri*mf $i-a l*at c)5i-a o#ta.i cre"i(cio.i .t a por(it )( *rm,rirea Doc2iei A mer# 3ile .i #,ptami(i/ pe#te "eal*ri .i -,i A 0,#it-o a1ia )( -)rf*i m*(tel*i Cea2l,*: p,.tea oile pe *( piai )(cli(at c,tre #oare/ c* iar1, "ea#+ .i flori m*lte al1e ro.ii .i al1a#tre 4Doc2ia/ a 3i# Traia(/ ac*m (* mai #capi: te ia* c* mi(eH6 4N*/ )mp,rateH mai 1t(e mor/ ca fratele me* Dece1al/ "ec)t #-a8*(0 roa1,:9 4)5i -rea* 1i(ele/ Doc2ta: ai #+ tr,ie.ti )( mare 1o0,5ieH6 ? 4Dac,-mi -rei 1i(ele la#,-m, )( 5ara mea/ aici/ )( DaciaB: ? 4Ne)("*plecatoH Te ia* c* "e-a #ila Te r,pe#cH6 <i a <i f,c*t #em( o#ta.ilor #-o pri("+

Speriat+/ Doc2ia a ri"icat m)i(ile #pre cer .i a .optit: 4Sta(, "e piatr, m, fac .i r,mr( aie)/ )( 5ara meaH6 i( a"e-,r/ c)t ai clipi "i( oc2i/ Doc2ia cea preafr*moa#,/ c* toate mioarele e> ra#p)("ite pe pa8i.te/ #-a* pref+c*t )( #t)(ci )(fipte )( piatra m*(tel*i Traia( a )(creme(it .i el "e *imire C)(c .i-a -e(it =( fire/ a 3i#: 4N-amCce face> "acii 1+r1a)i #i femei/ #)(t le0a5i "e 5ara lor ca rtt*(5ii .i #ti(cile lor N* pot "ec)t #+ a#c*lt #fa)*i Doc2)ei .i #, a"*c aici c)t mai m*l5i roma(i: Si 3ic8(" a.a/ Traia( #-a )(tor# la Roma lar pe m*(tele Cea2l+* #e -e"e .i a3i c #t)(c, )(alt,/ ca o p,#tori5,/ iar )( 8*r c)te 3eci "e #t)(ci r,#firate pe plai/ ca (i.te 1r*m,rii Di( #tr+1*(i rom+(ii 3ic acelor #t)(c 47a1a Doc2ia c* t*rma ei "e mioare6

CN PRIETEN AL DACILOR: APOLLODOR DIN DAMASC

0( mei/ -rea* #a -a #p*( ce-a "e#pre *( priete( al "acilor/ #tr,-mo.ii (o.tri ll c2ema Apollo"or .i pe(tr* c, #e (,#c*#e )( ora.*l Dama#c )i 3icem Apollo"or "i( Dama#c El era ar2itect .i #c*lptor A"ic, era mare me.ter la 3i"irea ca#elor/ a palatelor .i a po"*rilor Toto"at, .tia #, #c*lpte3e .i #tat*i m+rete Ca "e pil", #tat*ia l*i Traia( #a* Dece1al Pe ")(#*l/ pe Apollo"or "i( Dama#c/ )mp,rat*l Traia( l-a p*# #a fac+ *( l*cr* foarte importa(t/ "ar .i foarte 0re*: *( po" pe#te D*(,re/ )( loc*l (*mit Por5ile "e %ier Pe ace#t po"/ Traia( a trec*t o.tirile l*i pe#te D*(,re/ c)(" #-a l*ptat c* Dece-1al D*p, c*cerirea Daciei/ Traia( a por*(-cit l*i Apollo"or #, )(al5e *( mo(*me(t/ pe care #, #c*lpte3e )(t)mpl,ri "i( r,31oi*l ro-ma(ilor c* "acii Ace#t mo(*me(t #e (*-me.te Col*m(a Traia(, .i #e afl, .i a3i )( ora.*l ROma Pe acea#t, Col*m(,/ a #c*lp-tat/ )( marm*r, al1,/ pe Dece1al/ pe Traia( .i #*te "e c2ip*ri "e "aci .i "e roma(i/ )( (epotolita l*pt+ Pe ele #e -e"e .i -ite8ia roma(ilor .i eroi#m*i aaciior care-.i ap+ra* 5ara A #c*lptat-o/ cre"em/ .i pe Doc2ia/ "rept cea mai fr*moa#, femeie "e pe Co-l*m(, Dar .ti5i -oi "e ce Apollo"or i-a #c*lptat c* at)ta 0ri8, .i tale(t pe #tr,mo.ii (o.tri "aci= Pe(tr* c, i-a a"mirat .i c2iar i-a i*1it $i c*m #, (*-i a"mire .i #, (*-i i*1ea#c,/ "ac, i-a -,3*t c)t "e pretioa#e )(#*.iri a*= Se #p*(e c, Apollo"or "i( Dama#c a-ea .i *( moti- "eo#e1it #,-i )("r,0ea#c, pe copiii "aci C)(" l*cra la po"/ -al*rile D*(,rii/ f*rioa#e/ a* r,#t*r(at 1arca )( care #ta ar2itect*l c)(" #*pra-e02ea co(#tr*irea po"*l*i )(ot)(" pri( -al*ri/ c* mare 0re*-tate a a8*(# la mal Era a.a "e i#to-it )(c)t (* mai p*tea mer0e Doi copii "aci/ afla5i pe aproape/ l-a* *rcat pe *#cat/ pe *( t,p-.a( c* iar1, .i/ -e#ti("*-.i mamele/ ace#tea l-a* "*# )(tr-o ca#,/ i-a* "at #traie *#cate .i l-a* )(0ri8it p)(+ #-a )(3"r,-e(it $ti5i -oi/ co-pii/ ce "o-e"e.te a#ta= ? C, "acii era* oame(i 1*(i ? A.a: 1*(i .i ome(o.i/ c* toat, l*-mea

BN

SSlTEAIUL 'ELU ROMONUL


l*pt,/ .i i-a poftit la pace: #, #tea fiecare )( 5ara l*i .i #, #e a8*te la (e-oie/ ca 1*(i -e-ci(i .i priete(i Dar T*2*t*m (* #e )mp,ca "efel c* 0)("*l )(fr)(0erii S-a pre0,tit #tra.-(ic .i a (,-,lit iar, )( 5ara rom+(ilor/ c* m*l5i l*pt,tori/ i#c)(" cr*(t r,31oi C,"ea* l*pt,torii/ "e o parte .i "e alta/ ca 2ol"ele #*1 a#c*5i.*l coa#elor Dar mai m*l5i a* c,-3*t "i(tre rom+(i R,ma# aproape #i(0*r/ 'el* Rom+(*l -oia ca/ pe c,r,ri (*mai "e el .ti*te/ #, a8*(0, )( cetatea D,1)ca S, #e apere acolo/ la a"+po#t*l 3i"*rilor Dar i-a ie.it )( cale T*2*t*m/ c* *( p)lc mare "e l*pt,tori 'el* #-a 1,t*t #tra.(ic/ r,p*()(" pe m*l5i "i(tre potri-(ici Ci -,3)(-"*-#e cople.it "e m*l5imea lor/ a "at pi(te(i cal*l*i .i a 0o(it c* mare repe3ici*(e #, #e a",po#tea#c, )( cetatea l*i Urm,ritorii a* tra# c* arc*rile "*p, ")(#*l O #,0eat, #-a )(tipt i( tr*p*l l*i 'el* R+(it/ a c,3*t "e pe cal II *#t*ra ra(a> #im5ea c, moare> "ar (* #e -,ita Dimpotri-,: .i-a #m*l# #,0eata "i( piept/ a p*#-o pe coar"a arc*l*i .i a tra# a#*pra l*i T*2*t*m/ #,-f r,p*(+ c* propria l*i #,0eat, L-a lo-it/ "ar (* prea a")(c/ c,ci 'el* pier"*#e m*lt #)(0e .i )i #eca#er, p*terile Ca #, (* )(cap, )( m)(a 1ir*itor*-l*i/ 'el* a r*0at cal*l #, #ape/ c* copita/ o 0roap,/ #,-l pri(", c* "i(5ii/ #,-l ar*(ce )( ea .i #,-l acopere c* p,m)(t Ee"e5i .i -oi c, 'el* Rom+(*l a fo#t "i(tre acei -ite8i care a* pl+tit/ c* -ia5a lor/ li1ertatea 5,rii De aceea/ "ra0ii mei/ #e c*--i(e #,-i ci(#tim fapta .i (*mele

em*lt/ "em*lt "e tot/ )( par-tea 5,rii (oa#tre care #e (*me.te Tra(#il-a-(ia/ tr,ia *( -oie-o" -e#tit Se (*mea 'el* Eeci(ii )i #p*(ea* 'el* Rom+(*l Era )(alt/ #p,to#/ -oi(ic .i fr*mo# Eoie-o"at*l l*i #e )(ti("ea pe -alea r)*l*i Some.> iar 'el* \ co("*cea c* m*lt, pricepere De aceea ro-m+(ii )l i*1ea* ca pe *( frate mai mare .i ca pe *( p,ri(te $i to5i )l a8*ta* #, 0o#po-",rea#c, 1i(e -oie-o"at*l a"ic, tara l*i Era (e-oie "e a#eme(ea a8*tor/ c,ci/ -+ ro0 #+ m, cre"e5i/ era foarte m*lt "e m*(c+ D# ce= Apoi pe(tr* c,/ m*lte #*te "e a(i/ 5ara f*#e#e pr,"at, .i p)r8olit, c* foc "e o #am, "e popoare -e(ite "i( p*#tiet,5i 'el*/ c* rom+(ii l*i/ a* al*(0at pe acei (+-,litor S-a* ap*cat .i a* arat iar p,m)(t*l .i l-a* #em,(at/ la -reme/ c* 0r)* 1*( A* #,"it pomi c* roa", "*lce A* co(#tr*it iar ca#e PB ceta5i/ I( loc*l celor ar#e "e (,-+litor Cetatea "e piatr, *("e #ta 'el* #e )(,l5a pe mal*l Some.*l*i Aici tr,ia li(i.tit/ )mpre*(, c* #o5ia .i copiii/ c* #fet(icii .i o.te(ii #, Dar/ afl)(" -eci(ii c, -oie-o"at*l #a* 5ara l*i 'el* Rom+(*l a8*(#e#e a fi 1o0at+ )( roa"e/ a* -e(it a#*pra ei c* armele #-o c*pri("+ )i co("*cea *( 0e(eral "e-al

lor/ pe (*me T*2*t*m Om #tra.(ic/ r,31oi(ic i#c*#it .i -itea3 mare ace#t T*2*t*m/ "ar la-com "e 1o0,5iU c*m rar #e -e"e A8*tat "e ai #,i/ 'ei* #-a ap+rat c* m*lt c*ra8 .i )(")r8ire )mpotri-a (,-+litorilor Sa aliat .i c* -oie-o"*l Me(*mor*t/ care a-ea 5ara pe Cri.*ri De m*lte ori i-a 1ir*it/ )( QQ
/

/->

fm*
\

.....

I
m / "**

-W -

**

1
m '
I e.

.-^' u

ENUMORUT CEL RNDELEPT

, #p*( .i -o*,/ "ra0ii mei co-piit c, Oa(a .i priete(ii ei a* -r*t #+ .tie ce-a mai m*lt "e#pre -oie-o"*l Me(*mor*t/ co("*c,tor al -oie-o"at*l*i "e pe -alea Cri.*rilor #a* Cri.a(a Ca .i 'el*/ pe Me(*mor*t )l i*1ea* to5i rom+(ii $i-I i*1ea* mai ale# pe(tr* )(5elep-ci*(ea .i 1*(,tatea l*i Ca .i 'el* Rom+(*l .i el a )(t,rit/ c* 3i"*ri "e piatr,/ p,m)(t .i lem( cetatea (*mit, 7i2aria/ *("e #e a",-po#tea c* familia .i -ite8ii #,i )( afar, "e roa"ele p,m)(t*l*i/ )( Dara Cri.*rilor #e 0,-#ea .i m*lt ar0i(t .i a*r 7o0a5ia roa"elor/ "ar mai c* #eam, #tr,l*cirea a*r*l*i i#pi-tea* pe m*lti .i le a5)5a pofta "e c*cerire O 1*(, 1*cat+ "e -reme Me(*mor*t a oprit pe acei (epriete(i la 2otar Dar a*3i(" c, 'el* Rom+(*l a fo#t *ci# )( l*pt,/ ce a 3i# Me(*mor*t= 4E," c, #fa"a .i r,31oi*l c* -eci(ii (* #e mai c*rm, la #, cerc e* a mer0e pe calea )mp,c,rii6 )( a"e-,r/ c)(" re0ele -eci( l-a trimi# pe *( fi* al l*i/ (*mit Iolta(/ #,-i c*cerea#c+ tara/ Me(*mor*t l-a )(t)mpi(at la 2otar/ .i c* #pa"a .i c* -or1a 1*(, L)(0, ")(#*l #e afla fi*l Ela" .i fiica Iamfira Iolta( i-a 0r,it c* tr*fie: 4Re0ele/ tat,l me*/ )5i por*(ce.te #, te #*p*i .i #, (e "ai (o*, 5ara ta @ #-o #t,-p)(im6 Eoie-o"*l Me(*mor*t #-a *itat la ")(#*l .i i-a 0r,it/ c* 1l)("e5e/ "ar .) c* 2ot,r)re: 4Iolta(/ #p*(e re0el*i/ tat,l t,*/ c, #)(t 0ata #,-l a8*t c* p)i(e/ c* t*rme "e -ite/ c* a*r c2iar/ ca pe *( -eci( 1*( .i )(5elept> "ar "i( tara mea rom+(ea#c, (*-i "a* (ici o palm, "e p+m)(tH S, fim )(5ele.i Priete(i/ 1*c*ro#/ c* "ra0, i(im,> #*p*.i/ (ici"ec*mH6 E,3)(" .i a*3i(" ")r3e(ia "i( -or1a l*i Me(*mor*t/ ce #, fac, Iolta(= S-a S(tor# )( 5ara #a/ la tat,l #,*/ re0ele $i/ c* toat+ #fiala/ a #p*# -or1a r,#picat, a -oie-o"*l*i rom+( A*3i("/ )(t)i re0ele a por*(cit f*rio#: 4Sm*l0e-i 5ara/ pri( l*pt,H Ar"e .i p)r8ole.te

tot*ll6
Dar/ la a#eme(ea a#pr, por*(c+/ Iolta( #-a )(tri#tat Re0ele #-a r,#tit la el/ )(c, .i mai f*rio#: 4N-ai c*ra8 #, te 1a5i c* rom+(*l=6 7a am m,rite re0e .i p,ri(te al me*/ a r,#p*(# Iol-ta(/ "ar (* cre" c,-i 1i(e S-a -,r#at prea m*lt #)(0e )(tre (oi6 4At*(ci/ ce -rei #, fa-cem=6 #-a mai "omolit re0ele/ -,3)(" .o--,iala fecior*l*i 4Am -,3*t c+ -oie-o"*l Me(*mor*t are o fat, i#tea5, .i foarte fr*-moa#, M, "*c #-o cer "e #o5ie )(r*"i(-"*-(e/ o #, fie pace trai(ic, )(tre (oi6 ')("i(" mai 1i(e re0ele i-a 3i#: 4D*-te> "ar "ac, (* 5i-o ", "e #o5ie/ a ta #, fie r*.i-(ea6 A.a #-a "*# Iolta( iar la Me(*mor*t/ c* 0)(" "e )mp,care .i i-a cer*t fiica "e #o5ie Eoie-o"*l rom+( #tia c, pl,te.te foarte #c*mp acea#t, )mp+care Dar era *( 1,r1at )(5elept .i "oritor "e pace .i priete(ie $i "e.i Iamfira/ fiica l*i/ "or.a #o5 pe Mi2ai/ #-a #*p*# -oi(5ei p,ri(te.ti A pl)(# m*lt/ )( tai(+/ "ar l-a primit #ot pe Iolta( S-a 8ertfit pe(tr* li1ertatea .i pacea 5,rii/ a -oie-o"a-t*l*i "i(tre Cri.*ri/ Cri.a(a C,ci pri( c,#,-toria "i(tre Iamfira .i Iotta( #-a )(c2e0at priete(ia .i pacea )(tre -eci(i/ pe(tr* o -reme )("el*(0at, De at*(ci poate c)(t, "oi(a tri#t,/

i3-o"it, "e Mi2ai care ar fi "orit m*lt #, fie #o5*l Iamfirei:4Cri.*le/ Cri.*le/ / Ap, mer0,toare/ / D-ai fi -or1itoare/ / E* te-a. )(tre1a: / N-ai -,3*t c)("-a / Dal1, "e (e-a#t, / De pri( 5ara (oa#tr,=6

7a
> TT:
b-* mm^m.,

6Tf9C9C

UV

fci
lWPASARA7 EOIEEOD/
CCt*(ci/ "em*lt/ "em*lt/ c)(" rom+(ii a1ia ).i )(firipa* o 5ar,/ m*l5i "o-rea* #, le f*re p,m)(t*l .i #,-i )(ro1ea#c, Dar iat, c, #-a ri"icat *( alt -oie-o" )(-"r,3(e5 .i c2i13*it/ 1*( or)("*itor .i -itea3 Se (*mea 7a#ara1/ -oie-o" "e la C*rtea "e Ar0e. Ci(" *( re0e -eci(/ (*mit Carol Ro1ert/ i-a cer*t #, #e #*p*(a 7a#ara1 a 3i#/ ca .i Me(*mor*t: 4Eeci( 1*( .i priete( "a/ c* "ra0, i(im,> "ar #*p*#/ (*H6 A*3i(" -or1a a#ta/ re0ele Carol Ro1ert a #tri0at/ c* tr*fie: 4Am #, #cot "e 1ar1, pe ace#t *r#/ "i( 1)r-lo0*l l*iH6 C2ip*rile )l f,cea *r#/ a"ic, )(",-r,t(ic .i (etem,tor por*(cilor l*i $i/ a .i pre0,tit oa#te mare/ c* cai 0ra.i .i foco.i/ c* o.te(i )m1r,ca5i )( 3ale "e fier/ c* coif*ri l*citoare/ c* #pa"e a#c*5ite/ c* #*li5i l*(0i/ c* arc*ri tari .i #,0e5i c* -)rf "e o5el Le-a pre0,tit 1i(e .i a -e(it a#*pra ro-m+(ilor/ c* r,31oi maremare E,3)(" prime8"ia/ 7a#ara1 -oie-o" a #tr)(# #i el oame(ii #,i/ #,-.i apere 5ara Pe(tr* c+ a-ea m*lt mai p*5i(i o.te(i .i mai #la1 arma5i/ ce .i-a 3i#= Sa #+-l #l+1e#c e* pe "*#ma(/ )(fomet)("*-l .i o1o#i("*-l c* "r*m 0re* .i l*(06 $l .ti5i ce a f+c*t= A p)r8olit 2oiriele )( calea "*.ma(*l*i/ a #*rpat -a"*rile .i po"*-

EROUL DE LA POSADA
rile/ a ar# ca#ele/ a otr,-it f)(t)(ile Apoi #-a retra#/ c* 0ri8,/ "i( calea -ite3ei .i (*meroa-#ei o.tiri a l*i Carol Ro1ert S-a retra# )( m*(5i .i )( co"ri C+ "oar co"r*l e frate c* rom+(*l .i-l ap,r, Acolo l-a a#teptat/ la o #tr)mtoare c* pere5ii foarte )(al5i .i a.a "e )(0*#t,/ c, a1ia )(c,pea* 3ece-"oi#pre3ece c,l,re5i al,t*ri Acel*i loc i-a 3i# Po#a"a Eoie-o"*l a por*(cit o#ta.ilor l*i #, #e *rce pe m*(5i/

"ea#*pra acelei #tr)mtori/ .i #, p)("ea#c, apropierea "*.ma(*l*i %oarte "or(ic #,-l pri(", pe 7a#ara1/ ca pe *( *r# )( c*lc*.*l l*i/ prec*m 3i#e#e/ Carol Ro1ert a )(ai(tat #eme5 .i )(cre3,tor c, (ime(i (*-l poate 1ir*i A.a a -)r)t oa#tea )( #tr)mtoarea "e la Po#a"a Dar iat, c+/ tocmai c)(" (ici 0)("ea/ "e #*#/ "i( m*(te/ "i( pi#c*ri/ "i( -)rf*ri "e 1ra3i/ a* )(cep*t #+ ca",/ ca *( potop: #t)(ci/ 1*t*ci/ 1olo-a(i/ #*li5i .i #,0e5i $i toate/ )( cap*l m)("rilor o.te(i ai l*i Carol Ro1ert S+0e5ile )i r+(ea* S*li5ele )i #tr,-p*(0ea* 7*t*cii .i 1olo-a(ii )i t*rtea* St)(cile )i #tri-ea* P,rea c, toti m*(5ii #e pr,1*.e#c a#*pra lor/ potopi("*-i Arm*rile #*(a*/ c*m ai lo-i c* cioca(e *ria.e )( (i.te ti(0iri c)t toate 3ilele "e mari N-a-ea* c*m #, #e apere C*m #, *rce pe #t)(ca "reapt, ca *( perete .i )(alt, p)(, la cer= Nici )( l,-t*ri (* p*tea* f*0i Nici )(apoi (* #e mai p*tea* )(toarce A.a/ )( #tr)mtoarea "e la Po#a"a/ m*l5i ca-aleri )(3+*ati )( 3ale "e fier a* pierit Ca-rol Ro1ert )(#*.i (-ar mai fi #c+pat "e acolo/ "ac, (* #c2im1a #traiele c* *( #l*8i-tor al #,* S*"ec)(" "*p, )m1r,c,mi(te/ ro-m+(ii l-a* l*at pe acela pri3o(ier A#tfel re-0ele cel tr*fa. a1ia a #c,pat c* f*0a> iar tara -oie-o"*l*i 7a#ara1 a r,ma# li1er, Dar "ac+ acea foarte )(#em(at, 1ir*i(5+ "e la Po#a"a/ rom+(ii a* c).ti0at-o #*1 po--ata .i c* l*pta l*i 7a#ara1/ c*m cre"eti -oi/ Oa(a/ Dori(a .i A("rei/ c-ar fi 1i(e #,-i mai #p*(em (oi ace#t*i -oie-o" rom+(= Micii mei priete(i #-a* 0)("it *( mi(*t/ #-a* #f,t*it )(tre ")(.ii .i mi-a* #p*#: ? 47a#ara1 -oie-o"/ ero*l "e la Po-#a"a6 Le-am m*l5*mit .i am p*# po-e#tirii c2iar ace#t titl*

I
V >

i,
,x

:;-v

PNB
i; C

v*%
"v

Ns
i/ fl

^^v
RA'O$/ CEL MRNDRU CA SOARELE

im/ "ra0ii mei/ "*p, ce a5i a*3it po-e#tiri c* -reo trei -oie-o3i:'el* Ro-m+(*l "e pe Some./ Me(*mor*t "i( Cri-.a(a .i 7a#ara1 "e la Ar0e./ "i( Dara Rom+(ea#c,/ ce a5i 3ice "ac, --a. po-e#ti .i "e *( al patr*lea -oie-o"= Ere5i #a*3i5i= ? EremH EremH a* #tri0at Oa(a .i A(-"rei/ iar Dori(a/ mai c*rioa#, a .i )(tre1at: ? C*m )l c2ema .i ce i#pr,-i a f,c*t acel -oie-o"= ? Tocmai a#ta -oie#c a -, #p*(e: )l c2ema Dra0o./ .i tr,ia )( acea parte "i( Rom+(ia care #e (*me.te Maram*re. Era 1*( 0o#po"ar .i c)rm*itor "i1aci/ "ar .i me.ter -)(,tor )i pl,cea tare m*lt #, -)(e3e 3im1ri/ *r.i/ cer1i/ c,prioare/ mi#tre5i .i l*pi -i(e5i la p+r Po-e#tea #p*(e c,/ *m1l)(" el la -)(,-toare/ a a*3it c, fra5ii l*i/ rom+(ii "e la r+#,-rit "e m*(tii Carpati "e pe -alea r)*riior Si-ret .i Pr*t/ #*ferea* m*lt/ "i( prici(, c,-i 8e-f*ia* .i-i *ci"ea* t,tarii Ace.tia era*/ pe at*(ci/ *( (eam "e oame(i care tr,ia* (*-mai "i( r,31oaie .i "i( ceea ce l*a* "e la al5ii Se .tia c, (*-i )(trecea (ime(i la c,i,-rie N,-,lea* pe cai i*ti ca -)(5*l/ Lo-ea* c* (i.te #+1ii c*r1ate (*mite iata0a(e lar #,-0e5ile repe3ite "i( arc*rile lor @).(ea*/ ca 0)("*l/ .i (imerea* "rept )( 5i(t, Pe cap p*rta* c,ci*li mari/ "i( 1la(, "e oaie/ iar "e ap,rat #e ap,ra* c* #c*t*ri rot*("e/ "i( fier Co("*c,tor*l t,tarilor #e (*mea 2a( #a* 2a(-t,tar C* -ite8ii l*i "i( Maram*re. Dra0o. a trec*t m*(5ii/ la ra#arit/ ca #,-i a8*te )( l*pta c* t+tarii Pri( m*(5i/ )( calea l*i Dra0o. #i a -ite8ilor #,i/ a ie.it *( 1o*r #a* 3im1r*/ mai mare ca *( ta*r/ c* coar(e 5epoa#e/ ci>

0r*ma3 0ro#/ c* copite tari/ c* p,r l*(0 (e-0r*/ c* oc2i 2ol1a5i/ fioro.i/ c* (,ri lar0i )(t8i l-a #im5it c,5ela("ra l*i Dra0o./ (*-mit, Mol"a <i/ #im5i("*-l/ a aler0at "*p, el/ l,tr)(" a#c*5it Dar oric)t "e fioro# era acel 1o*r/ Dra0o. tot l-a oc2it c* #,0eata .i l-a )(5epat c* #*li5a R,(it,/ pli(+ "e #)(0e/ acea fiar+ a mai f*0it )(c, m*lt pri( p,"*-rea c* ar1ori )(al5i 7a/ a trec*t .i *( r)* c* ap, mare: Mol"a/ "*p, ")(#a/ 0o(ea/ 0o(ea "i( r,#p*teri/ #-o pri("+ Dar r)*l fii(" a")(c .i -al*rile l*i repe3i/ 1iata c,5ela("r, Mol"a #-a )(ecat C+l+ri/ Dra0o. c* -ite8ii l*i a* trec*t r)*l/ a* lo-it 3im1r*l "rept )(tre coar(e .i f )( #f)r.it/ l-a* "o1or)t %oarte m*lt #-a 1*c*rat Dra0o. "e acea#t, 1ir*i(5,/ "ar m*lt ia p,-r*t r,* "e pier"erea c,5ela("rei )( ami(ti-rea ei a (*m)t acel r)* Mol"o-a Apoi/ Dra0o. a trec*t )(c, mai "eparte .) a a8*tat pe rom+(ii "i( acea#t, parte a 5,-rii #,-i al*(0e pe t,tarii cei ra*f+catori C)(" #-a )(tor# ")( l*pt,/ 1ir*itor/ rom+(ii l-a* ale# -oie-o" .i l-a* poftit #, co("*c+ acea#t, parte "i( 5ar,/ pe care a* (*mit-o tot Mol"o-a/ "e la (*mele r)*l*i Pe(tr* c, i-a #c+pat "e prime8"ia t+tar,/ rom+(ii i-a* f,c*t acel*i -oie-o" *( c)(tec/ care )(cepe a.a: 4Dra0o./ m)("r* ca *( #oare A plecat la -)(,toare/ '2ioa0a .i #,0eata l*i %ac p*#ti*l co"r*l*i6 / Dra0i copii/ Oa(a/ A("rei .i Dori(a a* )(-,5at repe"e ace#te -er#*ri "i( c)(tec*l l*i Dra0o. -oie-o" Dac, -, plac %(-,5a5i-le #i -oi

fe

POEESTE CU UN STUP DE AL7INE


r C(c*5ii mei priete(i/ am 3i# e* )(tr-o 3i c,tre Oa(a/ A("rei .i Dori(a/ -re5i #+ mai a*3i5i po-e#tiri "e "em*lt/ "i( i#to-rie= ? De 1*(, #eam+ c+ -remH a r,#p*(# r,#picat A("rei ? D*p, acel Dra0o. -oie-o"/ care a *ci# 1o*r*l #i i-a al*(0at pe t,tarii cei pr,"al(ici/ la co("*cerea Mol"o-ei #-a ri"icat *( alt -oie-o" (*mit 7o0"a( El a-ea mare "ori(5, #, 3i"ea#c, )( 5ar, ca#e/ 2a(*ri .i alte cl,"iri mari .i fr*moa#e/ #, #porea#ca (*m,r*l #atelor .i al ora.elor Sf,t*ia oame-(ii #, c*lti-e c)t mai 1i(e o0oarele/ ca #, "ea roa", 1o0at, .i tot om*l #, tr,ia#c, )m-1el.*0at Dar iat, c, 2a(-t,tar*l a trimi# pe fra-tele #,* M)r3a/ )( #olie la 7o0"a( -o", Ace#ta #-a )(f,5i.at .i a 0r,it c* tr*fie: 4%ra-teie me*/ 2a(*l/ e#te #t+p)(*l l*mii S*p*-(e-i-te/ f,r, c)rtire/ .i ",-i tot ce-5i cere: 2a-ra1ale c* 0r)(e/ t*rme "e oi/ cire3i "e -ite/ #*te "e ro1i/ mii "e p*ti(i c* miere .i cear+6 7o0"a( -oie-o" l-a pri-it c* mirare .i m)2(ire .i a )(tre1at: 4C* ce "rept -rea 2a(t,tar*l #, (e ro1ea#c, .i #, (e f*re

2ra(a=6 4C* "rept*l cel*i mai tareH Dac, (* te #*p*i/ "ac, (* "ai/ te l*,m ro1 .i pe ti(e/ iar 5ara 5i-o p)r8olim c* tot*lB: 4N* te temi c, (oi (e -om )mpotri-i .i c, -, -om r,p*(e=:B 4Noi/ #t,p)(ii l*mii/ #, (e temem "e *( po-por mic/ ca al -o#tr*=6 4Gm a 3)m1it 7o0-"a( -oie-o" Ai cer*t #, -, "+m .i miere=6 4Da/ am cer*tH6 a r,c(it t,tar*l 4Dar-oi .ti5i ci(e a"*(, mierea "i( flori=6 4C*m #, (* .tim= Dar (o*, (* (e place #+ m*(cim/ #, )(0ri8im #t*pii> (e place (*mai mierea/ c,-i "*lce 6 7o0"a( -oie-o" #-a *itat l*(0 la acel t,tar )(0)mfat .i a 3i#/ c* 1l)("e5e/ "ar .i c* 2ot,r)re: 4A:1i(ele (* .ti* (*mai #a a"*(e miere "i( flori/ ci .ti* #,-.i apere .i #t*p*l "e tr)(tori .i "e pr,",tori6 4N* te cre"H6 #-a 0ro3,-it pri(5*l t,tar 4At*(ci 2ai )( pri#ac,/ #, te )(cre"i(5e3i6 A* mer# )( pri#aca "i( fa5a ca#ei -oie--o"*l*i M)r3a (* prea a-ea c2ef "e pil"e: "ar "eocam"at,/ #ol fii("/ tre1*ia #+ #e poarte c*m )i cerea 0a3"a )( pri#ac,/ 7o0-"a( -oie-o" a cer*t pri#+car*l*i #, ri"ice *( #t*p/ #*1 care #e afla *( #oarece mort/ )(-e-lit )( cear+/ ca )(tr-*( 0i*l0i*

4Ee3i/ 2a(*le= a 0r,it 7o0"a(/ .oare-cele ace#ta e "e o #*t, "e ori mai mare "ec)t o al1i(, A -e(it/ c* #eme5ie/ ca *( t)l-2ar/ #, .terpelea#c, miere "i( #t*p .i #, #e 02ift*ia#c, c* "*lcea5a ei Al1i(ele/ "e.i mi-c*5e/ (* #-a* )(frico.at S-a* *(it )(tre ele .i a* t,1,r)t a#*pra 2o5*l*i> l-a* )(5epat c* acele lor .i a* -)r)t )( el at)ta -e(i( )(c)t l-a* *ci# lar ac*m/ ca #, (* miroa#e a 2oit .i #, otr,-ea#c, #t*p*l/ la* acoperit c* *( #trat "e cear, Ee3i=6 4M"a -,"6/ a morm,it M)r3a t,tar*l 4Dac, -e3i/ afl, c, (oi am )(--,5at "e la al1i(e #+ (e ap,r,m 5ara "e 2o5i Sp*(e/ ro0*-te fratel*i t+*/ 2a(-t,tar*l/ pil"a acea#ta $i "ac, -a mai a-ea poft, #+ -i(, a#*pr,-(e/ #, -i(, )l -om )m1r,ca )( 0i*l0i*/ ca pe .oarecele "i( #t*p6 %ratele 2a(*l*i a plecat pri-irile )( 8o#/ a t,c*t .i a plecat ? $i 2a(*l a mai (a-,lit i( 5ar,= a -r*t #, .tie Oa(a ? C)t a "om(it 7o0"a( -oie-o"/ (*

CONDEIEL
Em 3)m1it c,tre micii mei priete(i/ Oa(a/ A("rei .i Dori(a .i le-am 3i#: laca/ "ra0ii mei/ iar -oie#c #, -, po-e#te#c ce-a "i( i#torie ? Ce-a a"e-+rat= ? Da/ A("rei Ce-a care #-a )(t)mplat "em*lt/ "em*lt/ c)(" 5ara era ame(i(tat, "e p*terea cea mare a #*lta(*l*i/ a"ic, a )m-p+rat*l*i t*rcilor El c*ceri#e m*lte 5,ri .i r)-(ea #, #*p*(, .i 5ara (oa#tr, ? C*m #e (*mea acel #*lta(= ? Se (*mea 7aia3i" $i pe(tr* ca (a--,lea ca o -i8elie/ l*mea l-a poreclit %*l0er*l )( -remea aceea/ -oie-o" )( Dara Rom+-(ea#c+ era Mircea/ c,r*ia (oi )i 3icem Mir-cea cel 7,tr)( C)(" a a*3it c, #*lta(*l 7aia3i" %*l0e-r*l #e apropie "e D*(,re/ 0ata #, (,-,lea#c, )( 5ar,/ Mircea -o", a "at por*(c,: 4To5i 1,r1a5ii #, #e 0,tea#c+ "e oa#teH %ie-care #, ai1, cal/ tol1, pli(, c* #,0e5i/ #*li5,/ 02ioa0, .i #c*t Care a* topoare .i #,1ii/ #, -i(, c* ele la loc*l "e a"*(are a o#tirii C, a#*pra 5,rii -i(e mare prime8"ie t*rcea#c,H6 Oame(ii/ ce #, fac,= A* l,#at toate ce-lelalte tre1*ri .i #-a* pre0,tit "e l*pt, %ierarii a* f,*rit #,1ii> lem(arii a* )(cor"at arc*ri .i a* #tr*8it #*liti "i( lem( tare> 1a/ le-a* .i p)rlit )( foc/ a(*me ca #, fie .i mai tari Dar "ac, #*li5i/ #,1ii/ #c*t*ri/ arc*ri/ to-poare ori #,1ii tre1*ia* c)te *(*l #a* c)te *(a "e fiecare o.tea(/ #,0e8i tre1*ia* m*lte/ "e "o*,-trei ori mai m*lte "ec)t #ol"ati a-ea 7aia3i" #*lta( De aceea to5i rom+(ii/ care a-ea* c)t "e c)t )("em)(are la cioplit/ #-a* ap*cat/ )( 0ra1,/ #, fac, #+0e5i 7,ie5ii .i fe-tele/ fl,c,ii .i 1,tr)(ii/ to5i cioplea* c* c*5i-tele/ mii .i mii "e #,0e5i Ac*/ Mircea -o"+ cel 7,tr)( *m1la pri( 5ar,/ #, -a", c*m )mpli(e#c oame(ii por*(ca .i c*m #e pre0,te#c #,-.i apere 5ara Ca #, (*-l c*(oa#c, l*mea/ )m1r,ca#e #trai 5+r+(e#c ca *( "r*met oarecare

A.a a8*(#e )(tr-*( #at/ 7oi.tea )( mi8lo-c*l l*i/ pe pa8i.te/ 3eci .i 3eci "e #,te(i/ ce f+cea*= S*ca* 2ora= N*: cioplea* #,0e5i .i/ "i( c)(" )( c)("/ ar*(ca* c)te o

0l*m,/ ca #, #e )(-e#elea#c, .i #+ li #e par, m*(ca mai *.oar, Mircea -o", #e 1*c*r, -,3)(" 2,r(icia .i -oia 1*(, a oame(ilor l*i )(tre1, pe *( 1,ie5a("r*: 4Ce faci aici/ fl+c,oa.*le=6 4P,i/ ce #, fac= Co("eieH6 4Co("eie= Parc, #eam,(, c* #,0e5ile6 4Noi le #p*(em co("eiele l*i -o"+6 4De ce le #p*(e5i a.a=6 4Pe(tr* c, la por*(ca l*i -o",/ c* ele -om #crie pe #patele "*.ma(ilor -rerea (oa#tr, "e li1ertate6 4%r*mo#/ fl,c,oa.*le6 l-a l,*-"at m,ria #a 4Dar cer(eal, a-e5i=6 7,ie-5a("r*l #-a 0)("it o clip, .i a 3i#/ r,#picat: A-er(: "ra0o#tea "e 5ar, care i3-or,.te )( C,iimara i(imii (oa#tre6 M*lt #-a 1*c*rat Mircea -o"+ "e a#eme-(ea -or1,> l-a #,r*tat pe acel fl,c,oa. .i l-a )(tre1at: 4C*m te c2eam,=6 4M, c2eam, Stroe Dar "om(ia ta ci(e e.ti .i "e *("e -ii=6 4Ai #, afli t*/ c)(" -om por(i l*pta6 a #*r)# -oie-o"*l/ c* 1*(+tate Apoi a l*at c*-5it*l "i( m)(a 1,ieta("r*l*i .i a )(cr*#tat pe 0 #,0eat, litera 4S6/ iar pe alta 4M6 I le-a p*# )( tol1, .i a 3i#: 4Pe a#tea #+ le folo#e.ti (*mai la mare prime8"ie6 L-a 5i(tit c* pri-i-rea pe Stroe/ a 3)m1it/ a *rat t*t*ror 4#por la trea1,6 .i a plecat )(5ele0e5i: (* -oia #+ .tie #at*l c, el/ -o", )(#*.i/ a -e(it )( cercetare R+ma# )(tre ai #,i@ Stroe a pri-it c* l*-are ami(te #,0e5ile )(cr*#tate c* litere .i lea a.e3at )( tol1,/ #, le folo#ea#c+ a#a c*m a 3i# acel "r*met tai(ic

stm

m '

-X- YY

A ROEIN
C9, mai a"*ce5i ami(te/ "ra0ii mei/ "e 1,ie5a("r*l care cioplea #,-0e5i .i ? $i le (*mea 4co("eiele l*i -o"+6= m-a )(trer*pt A("rei/ c* )(tre1area ? )(tocmai Dar c*m )l c2ema/ -, mai ami(ti5i= S-a f,c*t t,cere Spr)(ce(ele micilor mei priete(i #-a* c*r1at a mirare/ oc2ii li #a* m,rit/ o1ra8ii li #-a* )m1*8orat> (*-.i a"*cea* ami(te Sa* poate c, mi(5ile

.tia* acel (*me/ "ar lim1a (* p*tea #,-l ro#-tea#c, ? E 1i(e #, -i-l ami(ti5i/ pe(tr* c+/ "e (*mele l*i/ .i-a ami(tit .i Mircea -oie-o" cel 7+tr)( Am mai a.teptat c)te-a clipe/ p)(, c)("/ *m1l)(" pri( mi(tea ei/ Oa(a a tre#,rit/ 1*c*roa#,: ? StroeH ? A.a-iH Stroe #e (*mea C)(" a (,-,lit 7aia3i" #*lta( %*l0er*l )( tar,/ c* potop "e #ol",5ime/ c,l,ri .i pe"e.tri/ c* iata0a(e/ #*li5i/ arc*ri .i #,0e5i/ Mircea -o",/ c* oa#tea l*i/ l-a a.teptat la Ro-i(e/ )( cimpii/ )( prea8ma *(or mla.ti(i/ )(co(8*rate "e copaci 1,tr)(i .i #t*fo.i lar c)(" #-a apropiat armia "*.ma(,/ -oie-o"*l a #*(at "i( 1*ci*m At*(ci/ rom+(ii/ a"+po#ti5i "*p+ copaci/ a* #lo1o3it o 0ri("i(, "e #,0e5i S,0e5ile a* r,p*# m*lti "*.ma(L Pri(tre arca.ii rom+(i #e afla .i Stroe/ cel c* 4co("eiele l*i -o",6 Urcat )(tr-*( #te8ar #t*fo#/ tr,0ea #,0eat, "*p, #,0eat, Scria .i el pe tr*p*l (epriete(ilor "ori(5a "e li1ertate Dar 1,t,lia era (e#p*# "e 0rea D*.ma(ii/ "e 3ece ori mai m*l5i "ec)t rom+(ii M*t5i .i p*ter(ici .i -ite8i .i pricep*ti la r,31oi C, "oar a#ta le era me#eria: r,31oi*l .i pra"a S-a )(t*(ecat cer*l "e m*l5imea #,0e5ilor/ iar apa .i p,m)(t*l #-a* )(ro.it "e #)(0ele c*r# "i( r,(i

IN CRMPII
De.i c*m am #p*#/ rom+(ii tre1*ia* #, l*pte *(*l co(tra 3ece/ tot*.i (* #-a* l,#at A* pr,1*.it m*l5i "*.ma(i )( mla.ti(i/ #c*-f*(")("*-i c* cai c* tot Pe al5ii ia* p*# pe f*0,/ cople.i("*-i c* #,0e5ile/ #*li5ele/ #,1i-ile ori topoarele Stroe/ "e acolo/ "i( #te8a-r*l l*i/ a oc2it .i a "o1or)t (*mero.i potri--(ici De m*lte ori l-a -,3*t pe Mircea -o"+ )(#*.i ar*(c)("*-#e )( l*pt,/ )( loc*rile *("e era 0re*l mai 0re* Spre )(#erare/ Stroe mai r,m,#e#e "oar c* "o*+ #,0e5i: cea c* litera 4S6 .i cea c* li-tera 4M6/ )(cr*#tate "e "r*met*l (ec*(o#c*t care-i -i3ita#e/ )( #at N* i #-a p,r*t c, a fo#t *( cea# a#a "e prime8"io#/ )(c)t #, le folo#ea#c, Deci le p,#tra )( tol1,/ la loc*l lor C)(" pe c)mp*l "e 1,t,lie mai r,m,#e-#er, "oar c)te *( p)lc r,3le5 "e t*rci/ -oie-o-"*l .i-a oprit cal*l/ #, #e o"i2(ea#c,/ "rept #*1 #te8ar*l )( care #e afla Stroe 7,ie5a(-"r*l (* .tia ce #, fac,: #, co1oare ori #, mai a.tepte= Dar/ "eo"at,/ -,3* c*m *( t*rc/ aflat mai )(colo/ )(tr-*( 0r*p "e r,(i5i/ ap*c, o #*li5, .i #e pre0atea #-o )(ti0, )( #patele -oie-o"*l*i C* o repe3ici*(e "e3-(,",8"*it,/ Stroe tra#e o #,0eat, "i( tol1, .i o trimi#e )( piept*l cel*i care era 0a-ta-0ata #,-l *ci"+ pe -o"+ $i c*m )(c, *( "*.r(a( #e ri"ica#e )( 0e(*(c2i .i/ )(cor-")(" arc*l/ )l oc2ea tot pe Mircea -oie-o"/ Stroe i-o l*, )(ai(te .i-l "o1or) .i pe ace#ta/ c* cealalt, #,0eat, E)8)it*l a#c*5it al #+0e5ilor/ r,c(et*l celor "oi "*.ma(i r,p*.i )l f,c*ra pe Mircea

-o", #, cercete3e "e *("e i-a -e(it #al-area E,-3)("*-l pe Stroe )( #te8ar/ )i por*(ci #, co-1oare 4Parc, te c*(o#c/ ti(ere6/ a 3i# m,ria #a 4$i mie mi #e pare c,6 #e mi(*(, Stroe t/T* e.ti cel care a (*mit #,0etile c* (*me fr*mo#: VCo("eiele l*i -o",J N*-i a.a=6 4A.a-i/ m,ria ta 6 l-a c*(o#c*t ac*m PZ

i
*^f
A
I

--:C

r
I
9> T

<i o**c pc -*ic-** 4LB *e-ai lac*i c* ceie "o*, #,0e5i pe care am )(cr*#tat c)te o

#lo-+=6 4Le-am folo#it ac*m/ )mpotri-a ce-lor "oi "*.ma(i care -oia* #, te *ci",/ m,-ria ta6 I( a"e-,r/ #co5)(" #+0e5ile "i( tr*p*rile celor "oi "*.ma(i/ a* -,3*t c, pe *(a #e afla cre#tat, litera WM6/ "e la (*mele 4Mircea lar pe aita 41:/ ae la 4#troe6 *eci "o*, #,0e5i/ ca "o*, pece5i %oarte 1*c*ro# c, 5ara are ti(eri a.a "e -ite8i/ Mircea -oie-o"/ 1ir*itor*l "e la Ro-i(e )( c)mpii/ l-a l*at pe Stroe pe l)(0, #i(e/ ")("*-i ra(0 "e c,pita(/ cel mai

t)(+r c,pi-ta( "i( o#tirea rom+(, "i( -remea aceea

I
LEANA COSRNIEANA DIN DARA GADE'ULUI
C

( acea parte "i( tara (oa#tr, (*mit+ Ga5e0 #e )(,l5a/ p*ter(ic, .i m)("r,/ Cetatea Col5*l*i A co(#tr*it-o c(ea3*l C)(-"ea/ 1,r1at i*1it "e 5,ra(ii "e pe -alea Strei*l*i $i-I i*1ea* pe(tr* c,-i co("*cea c* pricepere .i-i a8*ta #, #e apere "e pri-me8"ii Dealtfel ace#ta .i era ro#t*l Cet,tii Col5*l*i: ap+rarea "e m*ltele prime8"ii/ prea "e# #t)r(ite pe acele -rem*ri C)("ea/ #t,p)-(*l cet,5ii/ era priete( c* Mircea cel 7,tr)(/ -oie-o"*l "i( Dara Rom+(ea#c, Se )(t)l-(ea* a"e#ea la -)(at *r.i .i cer1i/ pri( m*(5i Se #f,t*ia* c*m #+ 0o#po",rea#c+ mai 1i(e 5ara .i #, #e a8*te )( l*pta )mpo-tri-a (,-,litorilor t*rci So5ia l*i C)("ea/ 5,ra(c, "i( P,"*re(i/ #e (*mea llea(a T)(,r+/ mi(*(at "e fr*moa#, .i "e 2ar(ic,/ 1i(e #e pricepea la toate tre1*rile ca#ei Ea/ ca #o5ie/ a )mpo"o-1it )(c,perile ca#tel*l*i c* co-oare/ c* "ra-perii/ c* per"ele/ c* polica("re/ c* mo1il,/ c* ta1lo*ri .i c* fel "e fel "e c*#+t*ri me.-terite "e m)i(ile ei a0ere .i "i1ace Torcea fire "e 1ora(0ic .i "e a*r .i co#ea c* ele flori "e trar"afir .i "e cri(/ a.a "e fr*moa#e #i "e -ii/ c, parc, r,#pi("ea* c2iar mi-re#me Dar (* (*mai la tre1*rile "e mi0al, ale 0o#po",riei #e pricepea llea(a/ ci )(-,5a#e #, tra0, .i c* arc*l/ #, m)(*ia#c, pra.-tia .i c2iar la(cea Mer0ea a"e#ea la -)(,-toare )mpre*(, c* #o[*l ei .i p,lea/ c*ra-8oa#,/ fiarele #,l1atice: -*lpi/ r).i .i c2iar l*pi .i *r.i/ "o1or)("*-le Pe(tr* toate ace#-tea/ l*mea-i #p*(ea 4llea(a Co#)(3ea(a "i( Cetatea Col5*l*i/ "i( Dara Ga5e0*l*i:9 C)("ea/ #o5*l ei/ l-a a8*tat pe Mircea -oie-o" )( 1,t,lia "e la Ro-i(e/ "o-e"i(-"*#e -itea3 (e)(trec*t De a#eme(ea/ #-a 1,t*t .i c* al5i "*.ma(i care -oia* #,-l #*-p*(,/ #,-i pra"e cetatea ori #,-i r,pea#c, #o5ia/ pe llea(a cea (ec*-)(tat "e m)("r, )(tr-*(a "i( ace#te l*pte/ C)("ea a fo#C r,(it "e #,0eat, .i/ "i(tr-a#ta/ i #-a tra# .i moartea M*lt a pl)(# llea(a pier"erea #o5*l*i R,m)(ea #i(0*r,/ )( Cetatea Colt*l*i> #, )(0ri8ea#c, .i #, apere (* (*mai pe cei trei copila.i pe care-i a-ea/ ci #, oc)rm*ia#c, .i #atele "i( 8*r A*3i(" "e a#eme(ea (e(orocire/ Mircea -oie-o" i-a trimi# o ceat, "e "oi#pre3ece o#te(i #+ )(t+rea#c, #tra8a cet,5ii Ilea(a )(#, i-a r*0at #, #e )(toarc, la C*rtea "e Ar0e.: 4M*l5*me#c "i( i(ima m,riei #ale Mircea -oie-o" pe(tr* 0ri8a ce mi-o poart,/ a 3i# ea Dar mi-am p,#trat #tr,8ile pre0,tite "e ci(#tit*l me* #o5/ C)("ea $i c2iar le-am #porit C+ci oame(ii "i( Dara Gate0*l*i 5)( la mi(e .i/ "ac+-i co("*c 1i(c/ m, ap,r, c2iar c* pre5*l -ie5ii lor Eoi/ "eci/ pleca5i la m+ria #a/ "ra0i #tr,8eri/ c, are mare (e-oie "e -oi )( l*pta c* #*lta(*l 7aia3i"6

Ea3)(" o femeie a.a "e c*ra8oa#, #tr+-8erii #-a* 1*c*rat .i #-a* )(tor# la C*rtea "e Ar0e. Pe#te "oi a(i/ Mircea -o"+ a tre1*it #+ #ara iar c* oa#tea la 2otar/ c, (,-,lea* "i( (o* armatele #*lta(*l*i Prime8"ia era mare T*rcii p)r8olea* tot*l )( cale $i .ti5i -oi ci(e a -e(it #,-l #pri8i(e )( l*pt,= )(#,.i llea(a "i( Ga5e0/ c* o #*t, "e rom+(i $i a l,#at copiii )( #eama "oicii .i/ c+lare pe *( cal roi1/ #-a )(f+5i.at pe c)mp*l "e 1,taie/ ca *( o.tea( a"e-,rat Mircea -o", (-a l+#at-o #a i(tre )( toi*l l*ptei Dar c* arc*l .i c* pra.-tia ea tot a tra# a#*pra "*.ma(ilor/ a.a c*m tra0ea .i a#*pra fiarelor #,l1atice )(torc)("*-#e )( Cetatea Colt*l*i/ llea(a a tr,it p)(, la a")(ci 1+tr)(e5e/ cre#c)("*.i (epo5ii .i #tr+(epo5ii/ .i 5e#)(" ori co#)(" .er-ete .i per"ele c* fir "e 1ora(0ic .i "e a*r $i m+car c,/ "e la o -reme/ (-a mai fo#t a.a "e m)("r+ ca )( ti(erete/ l*mea tot )i #p*(ea: 4llea(a Co#m3ea(a "i( Cetatca Col5*l*i/ "i( Dara Ga5e0*l*i/ (e-a#t, i*1i-toaref 1*(ic, )(5eleapt,/ l*pt,toare (e)(fri-cat+6
->>>

ONDREA
C9*p+ 7o0"a( -o",/ "ra0ii mei/ a tr,it .i a oc)rm*it 5ara *( -oie-o" (*-mit AleFa("r* Ereme "e trei3eci .i "oi "e a(i/ el #-a )(0ri8it foarte m*lt ca Mol"o-a #, ai1, "e toate S, tr,ia#c, oame(ii 1i(e/ m*i5*mi5i/ )( li(i.te .i pace )(tre m*lte altele/ #e #tr+"*ia ca toate 8*"ec,5ile l*i #, fie f,r, 0re.: "repte .i 1l)("e Se ferea ca "e foc a o#)("i pe ci(e-a pe (e"rept lar c)(" #e )(t)mpla #+ 0re.ea#c,/ repe"e )("repta #tr)m1+tatea #i "a "reptate (*mai cel*i "rept De aceea popor*l )i #p*(ea: AleFa(-"r* -o", cel 7*( $i c* ace#t (*me a i(trat )( i#toria (oa#tr, Dar/ o"at, a -e(it la 8*"ecata "om(iei *( 5,ra( .i *( 1oier mare Pe t+ra( )l c2ema Nea0* Pe 1oier 7o0rea A.a c*m #e f,cea 8*"ecata pe at*(ci/ 7o0rea a )(f,5i.at )(ai(-tea l*i -o", -reo ci(ci martori/ ale.i (*mai "i(tre 1oieri/ $i/ c*m lea fo#t )(5ele0erea/ a* #*#5i(*t c, o0or*l 5+ra(*l*i ar fi loc 1oiere#c A#c*lt)(" pe cei ci(ci martori/ to5i )(tr-*( c*-)(t/ -o", a "at "reptate 1oier*l*i Mai ale# c, Nea0*/ .tii(" c, ap,r, "rept*l l*i )( fa5a *(*i -oie-o" )(5elept .i 1*(/ (* a-ea (ici *( martor lac, a.a #-a )(t)mplat/ c, -o", AleFa("r* a fo#t )(.elat "e (i.te martori mi(ci(o.i/ iar 1iet*l*i 5,ra( 1oier*l i-a l*at o0or*l De m)2(ire a c,3*t la pat 1ol(a- Se -,ita )(tr*(a: 4C*m #, m, (e-"rept,5ea#c+ maria #a tocmai pe mi(e= El care a 8*"ecat tot"ea*(a c* mil, .i "rep-tate=6 Dar Nea0* a-ea *( fecior/ fl,c,* "e "o-*,3eci "e a(i/ -oi(ic .i (e)(fricat El a #p*#: 4Tat,/ e* m+ "*c la m,ria #a/ #+-i cer "rep-tate O0or*l e al (o#tr* "i( mo.i-#tr+mo.i $i "ac, -o",-i om "rept .i 1*(/ c*m #e 3ice/ tre1*ie #, (i-l "ea )(",r,t6 4D*-te/ Co("rea @a#a )l c2ema pe fl,-c+*A arat+ m+riei #ale c, 1oier*l a a"*#

$l T&TARUL
martori mi(ci(o#i .i roa0+-l #+ mai 8*"ece o "at+ prici(a (oa#tr+ A*3i(" c, AleFa("r* -o", #e afla la -)-(,toare pri( p,"*rile "i( apropiere/ Co(-"rea #-a "*# acoio A a8*(# )( prea8ma cor-t*l*i m,riei #ale/ p,3it "e *( #tr,8er A 3i# )( #i(ea l*i: 4O #, a.tept p)(, #f)r.e.te -o"+ -)-(,toarea .i o #+-l ro0 6 S-a ferit "eci mai )(colo/ )(tr-o poia(,/ .i #-a a.e3at )(tr* a.-teptare l)(0, t*lpi(a *(*i #te8ar 1,tr)( A*3i 1o(c,l*it "e 1o*r lo-it "e #*li5+ .i m*0et "*rero# "e cer1 #tr,p*(# "e #,0eat,> apoi/ "eo"at,/ )( partea cealalt, a poie(ii #-a i-it )(#*.i -o", AleFa("r* Co("rea l-a c*(o#-c*t "*p, 1ar1a c,r*(t, .i "*p, #tat*ra )(alt, .i "reapt, N-a-ea la ")(#*l (ici arc (ici #pa", )l )(to-,r,.ea "oar *( c)i(e mare/ ro.cat ')("i(" #,-l )(t)mpi(e c* plec,ci*(i .i c* r*0a l*i pe(tr* "reptate/ Co("rea #e ri"ic+ )( picioare Dar/ )( clipa aceea/ "e "*p, t*lpi(a al-t*i #te8ar "e la mar0i(ea poie(ii/ 3,ri *( t,tar> )(cor"a arc*l #,-l 5i(tea#c, pe -oie-o" .i #,-l *ci", )(tr-o clipit,/ fl,c,*l (o#tr* a3-)rli c* o crac+ a#*pra t,tar*l*i/ lo-i("*-i arc*l .i #ili("*-l #, 0re.ea#c, 5i(ta: #,0eata a -)8)it pe la *rec2ea -oie-o"*l*i C)i(ele )(cep* #+ la-tre a #paim, .i a (e"*merire Ci/ -,3)(" c, t,tar*l tr,0ea "i( tol1, alt, #,0eat,/ iar m+-ria #a #ta *imit/ (e)(5ele0)(" ce #e petrece .i "e *("e -i(e prime8"ia/ Co("rea #e re-pe3i a#*pra t,tar*l*i .i/ c* o p*tere pe care )(#*.i (* .io 1,(*ia/ )i #m*l#e arc*l .i-l 1r)(ci )( poia(,/ mai la lar0 C*m (-a-ea (ici *( fel "e arm+ la el/ )l pri(#e la tr)(t+ cio1,(ea#c, Era (e#p*# "e -)(8o# t,tar*l> "ar (ici Co("rea (* #e "a 1,t*t De mai m*lte ori )l r,#t*r(, la p,m)(t pe rom+( .i "e tot at)tea ori a fo#t "o1or)t #i el/ t,tar*l/ c* cap*l )(

I*
M

XS

V!
C\

'

K^

Ii

iar1a "ea#, L*i -o"+ i #e p+rea ce-a "e po--e#te: l*pta l*i %+t-%r*mo# c* Ime*l I,",r)t "e l*pta celor "oi/ c)i(ele a l+-trat .i mai f*rio# )(5ele0)(" prime8"ia/ -)(+torii a* #*(at "i( cor( .i #-a* a"*(at/ 0ra1-(ic/ )( poia(, Pri-i(" l*pta/ #e mi(*(a* "e )("r,3(eala .i -)(8o.ia rom+(*l*i/ ca .i "e p*terea *rie.ea#c, .i "i1,cia la tr)(t, a t,ta-r*l*i: "rept %,t-%r*mo# )( l*pt+ c* Ime*l St,tea* 0ata #, i(ter-i(,> "ar/ pri(3)(" me.te.*0*l l*ptei Co("rea ).i a"*(, toate p*terile .i-l r,p*#e pe t,tar $i c)(" i-a p*# 0e(*(c2i*l )( piept/ acela #-a r*0at "e ier-tare )(tre1)("*-l t,lmaci*l/ a m,rt*ri#it: / M-a trimi# m,rit*l 2a(/ c* o ceat, mare/ a(*me ca #,-l pri("em pe AleFa("r* -o", .i #+ pra",m Mol"o-a6 Repe"e/ la por*(ca m,riei #ale/ #tr,8erii #i -)(,torii a* #cotocit p,"*rea .i a* pri(# toat, ceata t,tar, 4C* ce #+ te r,#pl+te#c fl,c+*le/ c, mi-ai #al-at -ia5a=6 a )(tre1at -oie-o"*l 4S+ "ai "reptate p,ri(tel*i me*/ Nea0*/ c,r*ia 1oier*l 7o0rea i-a l*at pe (e"rept o0or*PQ 4C*m pe (e"rept= 7o0rea a a"*# martori c, acel p,m)() e al l*i:Q #-a mirat -o", 4Martori mi(ci(o.ir m,ria ta:Q )(c2ei(" -)(,toarea/ AleFa("r* -o", a mer# la ca#a l*i Nea0* $i acolo/ )( o0ra"+/ a c2emat #fat*l .i a 8*"ecat "i( (o* prici(a Do-e"i(" a"e-,r*l/ a "at 5,ra(*l*i o0or*l l*i/ )(apoi> iar pe 7o0rea l-a )(c2i# trei a(i )(tr-o m,(,#tire/ )mpre*(, c* cei ci(ci mar-tori mi(ci(o.i: #, #e -i("ece "e (,ra-*l "e a-l mai mi(5i pe -o", N* l-a *itat (ici pe Co("rea: l-a l*at #l*8itor la C*rtea "om-(ea#c, "i( S*cea-a .i l-a p*# )(tr-o #l*81, "e mare cre"i(5,/ aceea "e a-l )(#o5)/ tot"ca*(a la -)(,toare .i "e a "a )( -ilea0 mar-torii mi(ci(o.i

KC

"E
C7:3i/ "ra0ii mei Oa(a/ A("rei .i Dori(a/ -rea* #+ -, i#tori#e#c o )(t)mplare care #eam,(, a po-e#te ? Sp*(e-or 1*(ic*leH Sp*(e-o/ te ro0 ? U( 1,r1at (*mit Eoic* a plecat "i( C*rtea "e Ar0e. pe#te m*(5i/ la G*(e"oara Mer0ea pe 8o#/ )mpre*(+ c* #o5ia #a Eoica .i c* copil*l lor ia(c*/ care #, tot fi a-*t -reo opt-(o*, a(i N* "*cea c* ")(#*l "ec)t arc/ tol1+ c* #,0e5i o #a1ie .i *( c*5it mare/ #, #e apere "e fiarele #,l1atice Eoica p*rta o trai#t, c* meri("e/ iar la(c* *( arc mic*5 ]i o tol1, pe p*terile l*i )(tr-o 3i/ "e-amia3+/ #-a* oprit )(tr-o poia(+/ #a #e o"i2(ea#c, %ii(" foarte cal"/ Eoic* #-a "e#ci(# .i .i-a l,#at c2imir*l pe iar1,/ "e.i )( el 5i(ea cel mai "e pre5 l*cr* ce-l a-ea: *( i(el c* (e#temate/ "at "e r*"a l*i/ -oie-o"*l "e la C*rtea "e Ar0e. B-B "a-r*i#e #+-i fie "e folo#: #,-l arate -oie-o"*l*i "i( Tra(#il-a(ia/ ca #em( c,-i om "e (eam mare Eoica a #co# meri("ea "i( trai#t,> p)i(e/ ca. #i pa#tram, "e 1er1ec la(c* a a"*#/ c* plo#ca ap, rece "t( i3-or*l "e la mar0i(ea poie(ii $i a* o#p,tat/ to5i trei D*p, ce .i-a* a#t)mp,rat foamea .i #etea/ #-a* )(ti(# la *m1r,/

pe iar1a moale/ pl,c*t miro#itoare a cim1ri.or/ a oc2i*l 1o*l*i .i a #)(3ia(, La fel a f,e*t .i la(c* Dar c)(" #, a5i-pea#c,/ a a*3it filf)it "e aripi: *( cor1 mare .i (e0r*/ (e0r* ca #moaia/ #-a rotit "e c)-te-a ori "ea#*pra poie(ii A cro(c+(it ra0*-.it .i a#pr*/ c*m cro(c,(e#c (*mai cor1ii cei mari .i 1,tr)(i Apoi #-a a.e3at pe o crac,@ )( fa0*l "e "ea#*pra "r*me5ilor L*i la(c* i-a f*0it #om(*l Se 0)("ea: 4N* c*m-a mama Eoica a l,#at pa#trama "e 1er1ec pe .er-et .i i-a miro#it p,#+rii a car(e=:9 Dar/ cercet)(" c* pri-irea/ a o1#er--at c, r,pitoarea #e *ita )( alt, parte )(co-

NUMIT COREIN=
tro= Spre c2imir*l l*i Eoic*/ r,#t*r(at pe iar1+ $i iar .i-a 3i#: 4C, (-o fi (e1*( cor1*l #, )(2a5e c2imir*lH Dar "ac-o fi *( cor1 (,3-"r+-a(=6 <i ri"ic)("*-#e )(tr*( cot/ #e *it+ mai 1i(e/ .i la cor1 .i la c2imir Deo"at, 3+ri/ pe o )r*(3+ mare "e patla0i(,/ c2iar l)(0, c2imir/ ce-a a.a "e #tr,l*citor c,-i l*a oc2ii )(#, (-ap*c, #, #tri0e: 4I(el*l6 c, pa#,rea #e .i repe3i/ ca *( f*l0er (e0r*/ )(-2a5a 0i*-aer*l )( cioc c*m ar fi pri(# *( ca-r+1*#/ #e roti "e c)te-a ori "ea#*pra poie(ii .i #e a.e3, )(tr-*( alt fa0/ mai )(colo C* #paim, .i )(0ri8orare mare/ la(c* #e *it+ )( 8*r P,ri(5ii "ormea* Se tem* c,/ p)-(a-i tre3e#te/ cor1*l 31oar,/ ci(e .tie *("e/ )(02ite i(el*l ori )l leap,", )( -re*( "e#i. "e p,"*re/ "e (*-l mai 0,#e#te (ime()/ (icio-"at, S*"ec)(" repe"e/ 1+iat*l )(.f,c, arc*l/ #e t)r) tiptil mai aproape "e copac/ oc2i c* calm cor1*l 2o5 .i #lo1o3i #,0eata Nimerit, "rept )( 0*.,/ pa#+rea c,3* 8o#/ f)lf)i(" "e c)te-a ori "i( aripi .it "e "*rere/ 5ip, cro(-c,(itor/ "e r,#*(+ poia(a So#/ )( iar1,/ #e 31,t* "e c)te-a ori> apoi m*ri/ far+ a l,#a #,-i ca", i(el*l "i( pli#c Dip+t*l cor1*l*i )i tre3i "i( #om( pe Eoic* .i Eoica Sm*l#er, i(el*l "i( cioc*l p+#,rii .i l+*"ar, m*lt i#pra-a 1,iat*l*i C)(" a a8*(# mare: c,pita( "e oa#te/ ca-aier/ -oie-o" al Tra(#il-a(iei .i apoi loc5iitor al re0el*i U(0ariei/ la(c* a p*# pe #tema l*i *( cor1 (e0r* c* *( i(el )( cioc .i .i-a 3i# la(c* Cor-i( "e G*(e"oara Acea#t, #tem, a mo.te(it-o .i fi*l #,* Matei care/ pe(tr* -re"(icia .i "e.tept,ci*(ea l*i/ a fo#t ale# re0e al U(0ariei 5ar, -eci(, c* a (oa#-tr, lar )( i#torie e c*(o#c*t c* (*mele "e Matei Cor-i( ? De ce (* #-a (*mit Cor1i(= a )(tre-1at A("rei ? Pe(tr* c, a l*at (*mele "e la Cor--*#/ c*m #e 3ice )( lim1a lati(, la cor1

RIIONIERII DIN CASTE

ra0( mei/ e* a. mai a-ea ce-a "e po-e#tit "e#pre la(c* Cor-i( "e G*(e"oara/ a.a c, -, pofte#c #, m, a#c*l-ta5i A8*(# -oie-o" al Tra(#il-a(iei .i fii(" el mare coma("a(t "e o.ti/ la(c* Cor-i( #-a f,c*t c*(o#c*t )( toat, l*mea/pe(tr* -ictori-ile c).ti0ate )mpotri-a t*rcilor/ care-l a-ea* at*(ci ca #*lta( pe Ma2ome" C*ceritor*l )( Tra(#il-a(ia/ la G*(e"oara/ Eoic* a co(#tr*it *( ca#tel/ #*#/ pe o #t)(c, la(c* l-a r(,rit/ l-a )(t,rit .i )(fr*m*#e5at Mare/ c* 3i"*ri 0roa#e/ acel ca#tel 0re* p*tea fi c*-cerit "e "*.ma(i A-ea )(#, *( mare (ea-8*(#: )(l,*(tr*l l*i (* eFi#ta ap, De m*lte ori f)(t)(arii a* )(cercat #, #ape o f)(t)(, Dar c*m #, #coat, apa "i( piatr, #eac,= )(tr-o 3i "e -ar,/ la(c* Cor-i( i-a 1ir*it pe t*rci )( 1,t,lia "e pe r)*l lalomi5a La #f)r.it*l l*ptei/ el a cercetat pri3o(ierii t*rci Era* m*l5i/ iar *(ii tare f*rio.i Si pe c)(" )i )mp,r5ea care .i *("e #, fie "*.i/ trei pri(.i #-a* (,p*#tit "eo"at,/ a#*pra l*i la(c*/ #,-l #*0r*me Noroc c, -oie-o"*l era -oi(ic .i

L DE LA GUNEDOARA
m)(*ia #pa"a mai 1i(e ca orici(e 7a i-a* -e(it )( a8*tor .i "oi #l*8itori 4D*ce5i-i )( ca#tel*l "e la G*(e"oara .i "a5i-i fiarelor/ #,-i #f).ieH6 a por*(cit el/ c* m)(ie mare )( ca#tel/ -,3)("*-i #otia l*i la(c*/ ce ti-(eri era* acei pri3o(ieri t*rci/ a c*pri(#-o mila Le-a 3i#: 4Dac, #,pa5i o f)(t)(+ aici/ )( c*rtea ca#tel*l*i/ o f)(t)(, c* ap, 1*(, "e 1,*t/ -, iert .i -, la# #lo1o3i6 Trei a(i a* #,pat cei trei pri3o(ieri )( #t)(c, O m*(c, mai 0rea ca aceea 0re* #e p*tea )(c2ip*i Dar ei/ c* (,"e8"ea c,-.i -or c).ti0a li1ertatea/ .i-a* )(3ecit p*terile .i a* #,pat a")(c/ a")(c p)(, a* "at "e ap, C)(" pri3o(ierii #-a* )(f,5i.at c* cel "i(-t)i pocal "e ap+ "i( acea f)(t)(,/ #-a (imerit #, fie )( ca#tel .i la(c* Cor-i( l-a pl,c*t m*lt apa: rece/ cri#tali(, Ami(ti("*:.i f,0,"*iala/ #otia -oie-o"*-l*i #-a r*0at: 4S,-i iert,m/ m,ria ta/ (e-a* "at ap, )( ca#tel6 la(c* )(#, (* #-a )("*plecat: 4Le m*l5*-me#c pe(tr* f)(t)(,/ "ar/ por*(ca-i por*(c,: )( 0roapa c* fiare #,l1atice .i fl,m)("e #, fie ar*(ca5i6 A*3i(" care le -a fi #f)r.it*l/ pri3o(ierii a* cer*t )(0,"*ial, trei 3ile/ p)(, -or #,pa (i.te #lo-e t*rce.ti pe 02i3"elele f)(t)(ii 4S, #crie/ "ac, a#ta -or6/ a )(0+"*it la(c* Pe#te trei 3ile/ a -e(it la f)(t)(, .i-a )(-tre1at: 4Ce a5i #cri# acolo=6 4Ap, ai/ i(im, rf-ai6/ a t,lm,cit/ c* )("r+3(eal,/ *(*l "i( pri3o(ieri 4Eoi )mi cere5i mie i(im,= le-a #tri0at la(c* )mi cotropi5i tara .i-mi *ci"et: -ite8ii/ -, (,p*#ti5i a#*pr,-mi #, m, *ci"e5i/ .i -reti #, mai am mil, pe(tr* -oi= C*m "e (* --a* #f).iat fiarele/ ac*m trei a(i=6 4So5ia ta/ -oie-oa"e/ (e-a f,0,"*it li1ertatea/ "ac, #,p,m f)(t)(, )( #t)(c, .i a"*cem ap, )( ca#tel6/ a l,r(*rit alt*l "i(tre pri3o(ierii t*rci 4Ai f,0,"*it

t* a#ta=6 .i-a )(tre1at -oie-o"*l #o5ia 4Da6/ a r,#p*(# "oam(a 4At*(ci #, fie #lo1o3iH %,0,"*iala "at, e "a-torie c*rat, $i/ acolo *("e -e5i mer0e #p*-(e5i c, #t,p)(*l Ca#tel*l*i G*(e"oara are .i ap, )( ca#tel .i mil+ ome(ea#c, )( i(im,6

RrCS

Cfe8

Y
Y

REPTATEA LUI VLAD VOD EPE

i iaca a.a/ "ra0ii mei/ tot po--e#ti(" )(t)mpl,ri "i( i#torie/ am a8*(# la -remea l*i Ela" -o",/ poreclit Depe. De ce i #-a 3i# a.a= Ei .i a#ta merit, a fi .ti*t, Depe. e *( (*me ori o porecl, c*m-plit,/ pe(tr* c, -i(e "e la c*-)(t*l 5eap, Ca #, )(5ele0e5i "e ce i #-a 3i# a.a/ -, #p*( c,/ "*p, "om(ia 1*(*l*i .i )(5elept*l*i Mircea cel 7+tr)(/ a* *rmat (i.te -oie-o3i mai #la1i ori r,*-oitori T*rcii lo-ea* tot mai c* p*-tere 2otar*l )( 5ar, #e )(c*i1a#e m*lt, (eo-r)("*ial, Se i-i#er, m*l5i r(i(ci(o.i/ m*l5i 2o5i/ tr,",tori/ *ci0a.i .i al5i r,*f,c,tori Era 0re* "e tr,it/ c+ ace.ti t)l2ari .i *ci0a.i (*-mai po3(e/ (eca3*ri .i rele #,-)r.ea*> iar 5ara #e p,r,0i(ea )("at, ce a a8*(# "om(/ Ela" -o", a l*at o 2ot,r)re #tra.(ic,: orice t)l2,rie/ orice (ere0*l, #a* (ele0i*ire #-o pe"ep#ea#c, pri( 5eap+ Afla c+ *(*l e le(e.= II poftea )( 5eap, Pri("ea *( 2o5= )( 5eap, c* elH Se i-ea -re*( tr,",tor= Deapa )i .tia "e (* Ce #, mai #p*( "e *ci0a.i= C, tot )( 5eap, ).i ","ea* "*2*l C2iar .i pe m*l5i t+tari .i t*rci/ pri(.i la pra",/ i-a tra# ifi 5eap+/ Se "*#e#e -e#tea )( l*mea iar0a "e o#)("ele l*i Ela" -o", $i a.a )-a* 3i#8epe# Ei #-a f,c*t team,/ "ra0i) r(ei a*3i(" '% "e *( c)rm*itor a.a "e a#pr*= N*= Si0*r c, (*: pe(tr* c, Ela" -o", era a#pr*/ foarte a#pr*/ "ar "rept )i *ra pe cei tic,lo.i .i i*- M: 1ea pe cei 1*(i .i ci(#ti5i/ pe cei 2ar(ic 0o#po"ari Di(ea partea celor care-.i aprt. 5ara c* -re"(icie )( -remea l*)/ ci(#tea .i 1*(a r)("*ial+ a* "om(it i( 5ar, C, "ac+ l+#ai o p*(0,/ pli(, c* 1a(i/ la r,#cr*ce " "r*m*ri/ (ime(i (* #-ati(0ea "e ea Dar #e #p*(e c,/ o"at,/ a -e(it la Ela -o", *( (e0*#tor .i #-a 8el*it> 4M,ria ta/ 2o5ii mi-a* f*rat p*(0a c* 1a(iH6 4Tot mai #)(t 2o5i=6 a )(tre1at -o"a c* m)(ie 4Se

-e"e c+ mai #)(t/ m,ria ta6 4$i c)5i 1a(i a-eai )( acea p*(0+=6 a )(tre1at Ela" -o", 4O #*t,

"e 0al1e(i "e a*r/ a m,rt*ri#it (e0*#tor*l O #*t,/ )( capH6 4)mi pare r,*/ (e0*#tor*le/ c, a* ap,r*t iar t)l2ari )( 5ara mea Dar iat, ce-5i por*(ce#c: te "*ci la 2a( .i a.tep5i trei 3ile Apoi -i(o iar la "om(ia mea C,/ )(tre timp/ oame(ii mei a* #, pri(",/ "e 1*(, #eam,/ 2o5*l Dac, (* l-or pri("e/ 5i-oi "a 0al1e(ii "i( -i#tieria 5,rii6 Ne0*#tor*l a plecat/ frec)("*-.i m)i(ile "e 1*c*rie c,-.i -a c+p+ta p*(0a c* 1a(i Dar l*i -o", (* i-a pl,c*t c*m ar,ta acel (e0*#tor: -or1a .i p*rtarea l*i cam miro#ea* a mi(ci*(, De aceea #-a 0)("it #,-l p*(, la )(cercare A treia 3i c)(" a -e(it #, )(tre1e "e 1a-(ii f*ra5i/ Ela" -o", a #co# "i( #ipet o p*(0+ <i i-a ar,tat-o: 4A#ta-i=6 /A a#ta-i/ maria taH6 a* #ticlit oc2ii (e0*t,tor*l*i/ ca la -*lpe/ c)(" p)("e.te p*ii "e 0+i(+ 4N*m,r,/ =Q/e3i/ "ac, to5i 0al1e(ii #)(t acolo6/ i-a po-r*acit -o",/ (e#l,1i("*-l "i( oc2i Ne0*#tor*l #e 0r,1i #+ (*mere C)(" rmi(,/ -o", )l )(tre1,: 4S)(t to5i=6 4To5i/ +ria taH6 4N* lip#e.te (ici *(*l=;: 4N*/ m+ta6 4Mai (*m,r,-i o"at,6 4N*/ m+rite/ ira(i (*m+rat 1i(e6 4N*-i (ici *(*l )( pl*#=6 4N*/ m,ria ta/ o #*t, )( capH6 4Da= >Caft8(ci ", p*(0a )(coace/ #,-i (*m+r .i e*6 4N*-i (e-oiet m+ria ta O #*t,-( capHM Dar -pc8+:ti* #e l,#,: .tia el ce .tia/ 4Po-r*(ce#c #,-mi "ai p*(0a/ #, (*m+r #i e* 0ai1e(ii6 Ne0*#tor*l o #fecli#e: #e f,c* -)(,t .8 h !"t <e #paim, Eo",-i l*, p*(0a .i (*m+r+ 0al1e(ii )( fa5a l*i/ f,c)(" 3ece 0r,m+-8oare "e c)te 3ece U( 0al1e( r,ma#e #ti(-02er/ / Ce-i c* +#ta=6 )(tre1,/ c* a#prime/ m,ria #a 4N* (* .ti* e* : B 4Ai a-*t o #litl "e 0al1e(i )( p*(0,/ "a=6 4Da/ o #*ta: 4$i c)(" i-ai (*m,rat ai 0,#it tot o #*t+/ (*:=6 4Tot o #*t+ 6 4$i #e$\ c,/ tot*.i/ e *(*l mai m*lt=6 / E," 6 / De ce ai m)(5it=

mi(ci(o# Am aflat c, (* 5i #-a f*rat (ici o p*(0+/ pe(tr* c, (ici (* e.ti (e0*5,tor .i (-ai a-*t (icio"at+ o #*t, "e 0al1e(i E.ti *( t)l2ar care a c*te3at #,-l pra"e c2iar pe -oie-o"6 m)5a-( #ac/ .tia ce-l a.teapt, Ce 3ice5i -oi: c*m l-a pe"ep#it -o"+ pe acel t)l2ar/ )m1r,cat ca (e0*5,tor= ? L-a tra# )( 5eap,H #tri0ar, )(tr-*( 0la# cei trei priete(i ai mei

NOAPTE
C

%rn -remea l*i Ela" Tepe./ ca .i )( timp*l l*i Mircea cel 7,tr)(/ a#*pra D,-rii Rom+(e.ti a -e(it c* armat, m*lt,/ p*2oi (* alta/ *( #*lta( -e#tit (*mit Ma2ome" C*ceritor*l ? De ce-i 3icea a.a= ? Pe(tr* c,/ "ra0, Oa(a/ c*ceri#e m*lte 5,ri .i )(ro1i#e (*meroa#e popoare

? )(#eam(, c, era foarte -itea3/ o1-#er-, A("rei ? Era $i a -e(it .i a#*pra l*i Ela" De-pe./ #,-l al*(0e .i #,-i ia 5ara ? De ce= #e mir, Dori(a ? A.a #)(t *(ii co("*c,tori: lacomi .i (e#,t*i "e p*tere S*lta(*l Ma2ome" era #*p,rat pe Ela" pe(tr* c+ tr+#e#e )( teap+ pe *( 0e(eral "e al l*i/ trimi# #+-i cear, 1ir .i #*p*(ere $i c*m a i(trat )( 5ar,/ c* mii .i mii "e #ol"a5i 0ro3a-i la )(f,5i.are/ .i 1i(e arma5i Ma2ome" a p*#tiit/ a pr,"at a-erile/ a l*at p)i(ea/ -itele/ a ro1it oame(ii .i mai ale# fe-tele .i copiii )(t)l(i5i )( cale Ela" -o"+ a-ea oa#te mic,/ "ar c*ra8oa#,: to5i o.te(ii l*i -oia* mai "e0ra1, #, moar,/ "ec)t #, la#e "*#ma(ii #, le f*re 5ara .i li1ertatea D*p, *( "r*m l*(0/ )( 3ile "e -ar, c,l-"*roa#,/ Ma2ome" #*lta( C*ceritor*l .i-a oprit oa#tea pe(tr* o"i2(, A f,c*t ta1,r, c* mii "e cort*ri "i( piele colorat,/ c* #t)lpi a*ri5i .i c* co-oare moi pe 8o# )( mi8loc*l ta1erei a* a.e3at cort*l #*lta(*l*i/ mai mare .i mai #tr,l*citor ca toate )( -)rf*H #t)lp*l*i "i( mi8loc*l l*i/ #tr,l*cea #em(*l p*terii #*l-ta(*l*i: o #emil*(, mare/ toat, "e a*r Ta-1,ra t*rcea#c, #e )(ti("ea pe \ilometri .i era p,3it,/ 3i #i (oapte/ "e m*lte .i (ea"or-mite #tr+8i/ c, (* #e p*tea apropia (ici pa#,-Cea f,r, a fi #im5it,

DE POMIN&
Afl)(" "e#pre (+-ala t*rcilor ce #-a 0)("it Ela" Depe.= Dac, #*lta(*l .i #ol"a5ii l*i #)(t a.a "e f,lo.i .i "e 0ro3a-i/ ia #, )(-cerc e* #, le fac "e petreca(ie Deci .i-a l*at o #*t, "e o#ta.i/ ale.i "i( cei mai (e)(-frica5i .i mai "i1aci )( l*pt, l-a )m1r,cat )( 2ai(e t*rce.ti Le-a "at #*li5e .i iata0a(e t*rce.ti l-a )(3e#trat c* f,clii *(#e c* p+-c*r, $i a.a/ pe la mie3*l *(ei (op5i )(t*(e-coa#e/ c* f*rt*(, 0ro3a-,/ c)(" toat, armia t*rcea#c, "ormea f,r, 0ri8i/ oame(ii l*i Ela" a* apri(# f,cliile .i #-a* (,p*#tit a#*pra ta-1erei #*lta(*l*i Ma2ome" A* (imicit #tr,8ile/ )(ai(te "e a "a "e -e#te A* "at foc la 3eci .i 3eci "e cort*ri A* r,#colit toat, ta1+ra A* r,p*# m*l5i t*rci/ care/ 1*im+ci5i "e #om(/ (* mai .tia* ce-i c* ei Ela" Depe. )(#*.i a 5i(tit "rept #pre cort*l #*lta(*l*i/ #,-l *ci",/ ca #, #cape 5ara "e cel mai c*m-plit "*.ma( A p,tr*(# )( cort .i a #tr,p*(# c* iata0a(*l pe to5i cei afla5i acolo Apoi/ f,-c)(" )(c, mai mare 30omot .i r,#colire pri( toat, ta1,ra/ a ie.it/ )mpre*(, c* to5i ai l*i/ )( cealalt, parte a ta1erei Se #p*(e c,/ 3,p,ci5i "e (,-ala rom+(i-lor/ )(#p,im)(ta5i "e c)t, moarte a ap,r*t/ pe (ea.teptate/ )(tre ")(.ii/ )( )(-,lm,.eal, .i )(t*(eric/ cre3)(" c, a* "e a face c* rom+-(ii/ t*rcii #-a* 1,t*t toat, (oaptea/ omor)(-"*-#e )(tre ei Acea#ta a fo#t i#pra-a l*i Ela" Depe. .i a celor o #*t, "e o#ta.i -ite8i ar l*i ? $i Ela" Depe. l-a *ci# pe #*lta(= a )(tre1at A("rei ? N*/ copii> la acel cea# #*lta(*l #e afla )( alt cort/ la #fat c* 0e(eralii l*i A a-*t (oroc .i a #c,pat

/96 C

V
99 V- 9

OEESTEA DESPRE RNTEMEIEREA 7UCURE$TIULUI


temelia )(cep*t*rilor m*ltor fapte mai "e #eam,/ a m*ltor cl,"iri mai mari/ a m*ltor #ate ori ora.e mai fr*moa#e #t+ o po-e#te A.a/ "e ptl",/ -re5i -oi #, .ti5i "e ce cel mai mare ora. al Rom+(iei/ capi-tala 5,rii #e (*me.te 7*c*re.ti= ? EremH a ri"icat Dori(a "i( #pr)(ce(e/ c*m face ea ori "e c)te ori #e mir, #a* "o-re.te ce-a ? At*(ci/ #+ -, #p*( am *rmat e* c* -or1a Cic,/ "em*lt/ "em*lt/ pe -remea aceea t*l1*re c)(" (,-+lea* fel*ri5i oame(i r,i .i pr,"al(ici/ c*m a* fo#t t,tarii/ pri( i*(cile D)m1o-i5ei/ pri( p,"*rile .i poie(ile "i( acea parte a 5+rii/ pe acolo pe *("e ac*m #e )(ti("e 7*c*re.ti*l/ )( -remea aceea *m1la *( cio1a( c* t*rma l*i )l c2ema 7*c*r A-ea oi m*lte: .i al1e/ .i (e-0re .i 1r*m,rii A-ea "e a#eme(ea c)i(i -oi-(ici/ care (* #e temea* (ici "e l*pi/ (ici "e *r.i/ (ici "e -*lt*rii cei mari care/ mai ale# prim,-ara/ #e repe3ea* "i( -+3"*2/ ca #,-0eata/ .i )(2,5a* )( 02eare mieii cei ti(eri .i 8*c+*.i/ .i le #f).ia* 1l,(i5a moale c* clo(5*l lor a#c*tit .i tare ca otel*l Mai a-ea cio1a-(*l 7*c*r .i -reo "oi#pre3ece m+0ari/ pe(-tr* p*rtat po-erile cio1a(ilor .i -reo 3ece cai 0ra.i .i fr*mo.i/ (*mai 1*(i "e aler0,t*r, la "r*m l*(0 Om c*m#eca"e era 7*c*r cio1a(*l> iar la t)rla l*i "e oi 5i(ea m*l5i *ce(ici .i cio1a(i/ to5i 3"ra-e(i .i me.teri la )(c2e0at ca.*l/ la t*(# oile .i la pre0,tit pieile pe(tr* 1*("i5e .i co8oace $i tre1*ia #, fie 3"ra-e(i/ pe(tr* c, (* (*mai "e fiare tre1*ia #a apere t*rma/ ci .i "e cete pr+"al(ice "e oame(i rai/ care/ c*m am #p*#/ mi.*(a* pret*ti("e(i/ )( acele -rem*ri t*l1*ri .i pli(e "e prime8"ie De m*lte ori t,tarii a* f*rat oi/ 1er1eci/ miei .i m+0ari "i( t*rma l*i 7*c*r De m*lte ori a* "at foc #ti(lior l*i 7a/ c2iar i-a* *ci# "oi cii(i/ "i( cei mai cre"i(cio.i> iar pe *(*l "i(tre cio1a(i/ *(*l mai ti(erel/ l-a* pri(# c* la5*l/ l-a* l*at ro1 .i l-a* "*# )( 5ara lor Se -e"e )(#, c, acei oame(i ai 8af*l*i #e )((,"i#er, la rele/ pe(tr* c,/ )( iar(,/ a* r,pit .i pe fata 1aci*i*i 7*c*r/ pe A(ca %r*moa#+ fat,H C* p,r ca 1ora(0ic*l/ c* oc2i ca floarea "e cicoare .i c* tr*p ml,-"io# "e c,prioar, Tot c* la5*l a* pri(#-o c)("/ #i(0*r, )( #t)(,/ torcea l)(, pe(tr* #*-ma(ele cio1a(ilor S-a 31,t*t ea/ c)t a p*t*t> "ar r,ii #-a* "o-e"it mai p*ter(ici Afl)(" "e a#eme(ea r,pire/ 7*c*r Cio-1a(*l #-a apri(# "e "*rere .i "e m)(ie A )(-c,lecat )( 0ra1a mare .i/ )mpre*(, c* )(c, "oi f)rta5i/ a 0alopat )( *rma t,tarilor $i a* 0alopat/ a* 0alopat/ 3ile .i (op5i )( .ir N* i-a* a8*(# "ec)t la o ap, mare/ (*mit, Ni#-tr* C*m era iar(,/ apa )(02e5a#e Sim5i("*-#e *rm+ri5i/ t+tarii #-a* a-)(tat #, treac, r)*l cel mare pe 02ea5,/ ca pe po" Dar #e -e"e c, 02ea5a (* era prea 0roa#, c+/ iaca/ a p)r)it/ #-a cr,pat.i acei t,-tari/ 2*.ti*l*cH )( 1*l1oa(a a")(c,/ a.a c*m #e afla*: c* cai .i c* pra", c* tot U(ii a* #c+pat pe(tr* c, arm+#arii lor .tia* #, )(oate> al5ii #-a* )(ecat ? Dar A(ca= m, )(trea1,/ c* )(0ri8o-rare Oa(a

? A(ca .tia #, )(oate/ iar p,ri(tele #+*/ 7*c*r/ .i f)rta5ii l*i a* #,rit #-o a8*te a ie.i "i(tre #loi*rile "e 02ea5,A.a #-a* )(tor#/ to5i patr* la #t)(a "e pe mal*l D)m1o-i5ei Aici/ pe *( ")m1/ .i-a* cl+"it o ca#+ mare .i a* )mpre8m*it-o c* 0ar" )(alt "i( 1*t*ci 0ro.i/ ca *( a"e-,rat 3i" "e cetate Apoi/ c)(" A(ca #-a m,ritat .i a a-*t copii/ "eci familia 1aci*l*i 7*c*r a #porit/ a* co(-#tr*it .i o 1i#eric*5+/ care #e -e"e .i a3i/ .i #e c2eam, c2iar 47i#erica l*i 7*c*r6 C* a(ii/ #-a* a"*(at aici tot mai m*l5i rom+(i laca a.a )( 8*r*l ca#ei l*i 7*c*r "*p+ #*te .i #*te "e a(i/ #-a format *( ora./ c,r*ia oame(ii i-a* 3i# 7*c*re.ti/ iar a3i e#te fr*moa#a capitai, a Rom+(iei
crQ

Z :TE%AN CEL MARE/ 7IRUITOR RN LUPTA DE LA EASLUI

tefa( -oie-o" a fo#t "om(*l Mol"o-ei "ar .i *(*l "i(tre cei mai -re"(ici -oie-o3i ai t*t*ror rom+(ilor )(5elept/ i*1i-tor "e popor .i "e fapte mari/ el .i-a )(c2i-(at toat, -ia5a li1ert,5ii popor*l*i #i )(fr*-m*#e5,rii 5,rii El a #*#5i(*t m*lte .i 0rele l*pte c* t*rcii/ c* t,tarii .i c* al5i "*.ma(i ai rom+(ilor U(a "i( cele mai mari 1+t,lii a "at-o $tefa( -o", la Ea#l*i Era -reme "e iar(,/ c)(" #*lta(*l t*rcilor a trimi# o mare armat+ a*pra 5,rii (oa#tre O co("*cea *( 0e(eral i#c*#it/ mare r,31oi(ic/ (*mit Solima( pa.a El cre"ea c,-i -a )(fr)(0e pe rom+(i .i tara lor o -a #*p*(e repe"e $tefa( -o"+ a-ea o o.tire "e trei ori mai mic+ Dar o.te(ii rom+(i i.i ap,ra* 5ara $i "e aceea #e 1,tea* p)(, la moarte lar -oie--o"*l $tefa( #-a "o-e"it foarte pricep*t la co("*cerea o.tirii .i foarte -itea3 )( l*pt, C*m am #p*#/ era iar(a A*3i(" c, -i(e mare prime8"ie "*.ma(+/ $tefa( .l-a a"*(at oa#tea )( mi8loc*l 5,rii la Ea#l*i Apoi/ )( ca-lea l*i Solima( a p*#tiit tot*l: #ate ora.e/ a #*rpat po"*(le/ a ar# claile "e fl(/ a a#c*(# 0r)(ele Oame(ii #-a* tra# #pre m*(te/ la a",po#t A#tfel armata l*i Solima( a )(ai(-tat foarte 0re* Sol"a5ii l*i a* #*ferit "e foame .i "e fri0 M*l5i cai a* m*rit "i( lip#, "e 2ra(, )( prea8ma Ea#l*i*l*i/ $tefa( -oie-o" .i-a a.e3at oa#tea pe mal*l *(*i r)* mocirlo#/ )( l*(0*l c,r*ia #e afla "r*m*l/ pe care a-ea* #, treac, "*.ma(ii A.a c*m a por*(-cit -oie-o"*l/ o.te(ii #-a* a#c*(# )( p,"*ri .i "*p+ "eal*ri De acolo/ a* p)("it apropie-rea (a-+2torilor )( 3i*a c)(" armata l*i Solima( pa.a a a8*(# )( "rept*l rom+(iior pe -alea r)*l*i #-a l,#at o cea5, "ea#+ $tefa( -o", a 3i# c,tre c,pita(ii #+i: 4P*(em 1*ci*ma.ii m*lt )(ai(te #, #*(e/ la por*(ca mea D*.ma(*l -a cre"e c, (oi #)(tem acolo #i -a )(ai(ta pe -alea a#ta c* mocirla i( "e302e5 lar (oi )l -om lo-i "i( "reapta .i "i( #t)(0a .i-l -om #tri-iB: 47i(e-ai c2i13*it m,ria ta: a* 3i# c,-pita(ii Solima( a i(trat c* toat, oa#tea )( -alea r)*l*i Dar/ "i( prici(a ce5ii/ a1ia -e"ea la c)5i-a pa.i )(ai(ta or1e#te

-- /

Y:

&'(
Y-

6U

99999
&

YY

i
^s *
Yi

^m

Ci/ *eoaaia/ D*ci*meie roma(ilor a* r,-#*(at prel*(0 T*(*rile a* )(cep*t #, 1*1*ie lar "i( a",po#t*riie lor/ rom+(ii a* t+-1,r)t a#*pra "*.ma(ilor Pe m*l5i i-a* *ci# Pe al5ii i-a* )mpotmolit )( mla.ti(a c* #loi*ri "e 02ea5, )( -)rte8*l l*ptei/ $tefa( -oie-o" i(#*.i #-a 1,t*t/ "rept ca *( %,t %r*mo# c* 3meii $i co("*cea 1,t,lia .i #e l*pta )( fr*(tea o#ta.ilor #,i M*l5i "*.ma(i fo#ta* 3"ro1i5i "e 1*3"*0a(*l l*i Dar t(ai(t)(" m*lt )( m*l5imea t*rcilor/ *(*l a repe3it #*-li5a a#*pra l*i S,ri(" c* cal*l/ a #c,pat (eati(# .i a co(ti(*at #, "ea c* #pa"a )( "reapta .i )( #t)(0a I,ri("*-I pri( ceat,/ mai m*lti t*rci #-a* (,p*#tit a#*pr+-i $tefa( i-a r,p*# Dart "eo"ata/ *( t*rc a )(fipt #*lita )( cal*l -oie-o"*l*i/ "rept )( piept A #,ltat c* "e3(+"e8"e 1iet*l arm,#ar .i re-pe"e # a pr,1*.it/ c* c,l,re5 c* tot Ereo 3ece t*rci #-a* repe3it at*(ci a#*pra -oie-o-"*l*i/ #,-l #tr+p*(0a c* #*li5ele/ ori iata0a-(ele Dar o.te(ii "i( #tra8a "om(ea#c, l-a* ap+rat c* toat, -ite8ia/ "o1or)(" -r,8ma.ii to5) Pri(tre cei care lo-ea* c* 02ioa0a )( t*rcime #-a aflat .i o.tea(*l $oima( al l*i 7*rcel El a fo#t cel care l-a a8*tat pe -o", #, )(calece pe *( alt cal a"*#/ )( 0ra1a mare/ "e *( #l*8itor Dar c)(" #e "ep,rta "e -oie-o"/ *( t*rc a ie.it c* iata0a(*l pe la #pate .i a t,iat 1ra-5*l "rept al l*i $oima( $i l-ar fi *ci# "ac, )( acel mome(t (-ar fi #o#it *( p)lc mare "e rom+(i care a* re#pi(# pe t*rci #i a* #al-at -ia5a l*i $oima( al l*i 7*rcel 7rat*l l*i "rept a r,ma# )(#, acolo/ pe loc*l 1,t+liei/ pri(tre ca"a-rele "*.ma(e/ )( 3,pa"a )(ro-.it, "e #)(0e 7,t,lia "e la Ea#l*i a fo#t o #tr,l*cit, 1ir*i(5+ rom+(ea#c, Solima( pa#a/ c* armata/ c)t, i-a mai r,ma#/ #-a )(tor#/ )( 5ara l*i A#eme(ea r*.i(oa#, )(fr)(0ere (* mai #*feri#e/ p)(, at*(ci/ (ici *( alt mare 0e(e-rai t*rc
C

OEILA LUI $OIMAN AL LUI 7URCEL

( alt, 3i/ afl)("*-m, iar la plim1are c* micii mei priete(i/ a -e(it -or1a "e#pre $tefa( cel Mare C*m i-am ro#tit (*-mele/ Oa(a m-a .i )(tre1at: ? De ce-i #p*(e 4cel Mare=6 ? Pe(tr* c, a fo#t cel mai -itea3/ mai "rept/ mai m,re5/ mai 1*( .i mai i*1it -oie-o" al ace#tei p+r5i "i( 5ara (oa#tr, care #e c2eam, Mol"o-a E-am po-e#tit "e#pre l*pta "e la Ea#l*i Ac*m #, -, po-e#te#c o alt, )(t)mplare c* $tefa( -o", cel Mare )(tr-o 3i "e #,r1,toare/ "om(*l $tefa( cel -e#tit/ "om(*l cel (e1ir*it/ *m1la pri( 5ar, #, -a", c*m tr,ie#c oame(ii Pe *( "eal a )(t)l(it *( om: ara/ c* *( pl*0 tra# "e *( #i(0*r 1o* Mirat/ -o", #-a apropiat "e ")(#*l .i l-a )(tre1at: 4C*m te c2eam,/ om*le=6 4$oima(/ m,ria ta/ $oima( al l*i 7*rcel6 4De ce ari )( 3i "e #,r1,toare/ c)(" toat, l*mea #e o"i2(e.te ori #e -e#ele.te/ c* c)(tece/ la 2or+=6 4S)(t om #,rac/ m,ria ta/ .i i(-ali"6 ltDa= #e mir, iar -oie-o"*l/ -,3)(" c,/ )( a"e-,r/ $oima( (* a-ea m)(a "reapt, U("e-ai pier"*t m)(a=6 4Ap,i/ )( foc*l l*ptei la Ea#l*i/ m,ria ta/ mi-a c,3*t 02ioa0a "i( m)(, "e o #a1ie p,0)(+> "ar (-a c,3*t (*mai ea/ a c+3*t .i m)(a mea c* t*r-c*-al+t*rea Ci*(0 fii(" (* pot m*(ci ca l*mea De aceea am a8*(# #,rac: (-am (ici 1oi/ (ici pl*0 M-am r*0at "e cei 1o0a5i/ "ar (-a* -r*t #,-mi )mpr*m*te *( pl*0 At*(ci/ a.a ci*(0 c*m m, -e3i m,ria ta/ am pri(# *( 1o* "i(tr-o cirea", f*rat, "e t,tari/ iar *( om 1*( la i(im, mi-a )mpr*m*tat pl*0*l Mi l-a "at )(#, (*mai pe(tr* 3i*a a#ta/ "e #,r1,toare/ c)(" el #e o"i2(e.te De aceea/ m,ria ta/ )mi ar o0ora.*l ac*m/ )( 3i "e #,r-1+toare6 $tefa( -o", a a#c*ltat po-e#tea l*i $oi-ma( .i/ c*m era om "rept #i i*1itor "e poporP a 0r,it: 4$oima(e ia p*(0a acea#ta .i c*mp,r,-5i pl*0 c* .a#e 1oi/ iar "eal*l ace#ta 5i-l US,r*ie#c 5re tot/ ca #,-l ai "e pl*-0,rie6 4M*l5*me#c/ m,ria ta #-a )(c2i(at $oima( )( fa5a Itil -o",/ p*()(" 0e(*(c2i*l la p,m)(t> e.ti 1*( .i "ar(ic M*l5*me#c .i m, 1*c*r c, -oi a-ea "e *("e #,-mi #cot p)i(ea cea "e toate 3ilele R+* )mi pare )(#, c, (* mai pot mer0e la r,31oi N*mai c* #t)(0a (* pot tra0e c* arc*l $i (ici 02ioa0a (-o mai pot m)(*i/ c* -)rt*te6 C)(" a ro#tit c*-)(t*l r,31oi/ -oie-o"*l $tefa( .i-a ami(tit c,-l c*(o.tea pe $oima( "i( 1,t,lia "e la Ea#l*i L-a )m1r,ti.at .i i-a 3i#: 4De folo# 5,rii tot po5i fi t $oima(e Pe(-tr* c, e* 5i-am "at )( #t,p)(ire ace#t "eal/ ca )( -)rf*-i #, te-a.e3i ca #te8ar #, prt-e-02e3i/ .i "*.ma(ii "e-i -e"ea/ c-a* i(trat )( 5ara mea/ t* #+ #tri0i c)t )i p*tea: S,i/ $te-fa(e/ la 2otar+/ c-a i(trat #a1ia-( 5ar,H At*(ci e* te-oi a*3i/ ca *( 3me* m-oi repe3i .i (ici *rm,-a r,m)(ea "e "*.ma( )( 5ara mea6 $i )( a"e-,r/ "e.i i(-ali"/ $oima( 71rcel a fo#t "e mare folo# 5,rii Pe at*(ci #em(a-lele "e prime8"ie #e ","ea* pri( foc*ri mari apri(#e pe -)rf*ri "e mo-ile .i "eal*ri lar $oima( a -e02eat c* #tr,.(icie/ )( -)rf*l "eal*l*i *("e-.i a-ea ac*m o0or*l De c)te ori a 3,rit foc*rile apri(#e pe "eal*rile "i(-#pre 2otare a apri(# .i el foc/ f,c)(" ca -e#-tea "e#pre prime8"ia "*.ma(, #+ a8*(0, re-pe"e la S*cea-a/ la c*rtea "om(ea#c+ S, afle $tefa( -o", .i #, #ar, c* oa#tea la 2otare/ #, apere 5ara

]^

H
OEE

( alt, 3i/ a -e(it iar -or1a "e#pre $tefa( cel Mare .i am 3i#: )( -ara aceea c*mplit,/ Mol"o-a f*#e#e pr,"at, .i ar#+ "e armia l*i Ma2ome" C*-ceritor*l $tefa( -o"+ pier"*#e floarea o.tirii )( 1,t,lia "e la R,31oie(i C* mare "*rere )( I(im,/ a por(it pri( 5ar+/ "e la Cetatea Neam5*l*i la a S*ce-ei/ "i( m*(te )( .e#/ #, a"*(e al5i o#ta.i: feciori "e 1oieri/ p,#tori/ or+#e(i/ 5,ra(i C* ei .i-a )(cropit oa#te (o*,/ ca #,-l al*(0e pe #*lta(*l Ma2ome" "i( 5ar, Deci/ *m1l)(" a#a pri( Mol"o-a/ <tefa( -oie-o" a a8*(# .i )( acea parte a 5,rii (*mit+ Era(cea Aici a )(t)l(it m*l5i fl,c,i "ori-tori #, ia arma #i #, #ar, la l*pt, )(tr* ap,-rarea 5,rii Pri(tre fl,c+i/ #-a )(f,5i.at )(#, .i o fe-meie mai )( -)r#t, Ea a -or1it a.a: 4M+ria ta/ pe mi(e m, c2eam, %loarea Oame(ii )mi #p*( Er)(cioaia/ pe(tr* c,/ "e c)(" m, #ti*/ c*treier c* t*rma "e oi ace#ti

DIN ERANCEA
m*(5i ai Era(cei N* mai am 1+r1at> a pierit/ #,rac*l/ )( l*pta c* t,tarii/ prec*m -ei fi aflat .i m,ria ta6 4Am aflat/ mat*.+ %loarea/ .i l-am ci(-#tit "*p, c*-ii(5,/ ca pe *( -itea36 4M*lt*me#c/ m,ria ta Dar (emaia-)(" 1+r1at m-am f,c*t e* 1,ci5,6 4)5i la*" -re"(lcia %loareo $i #p*(e ce "ori(5, ai/ ca #, te m)(0)i "e pier"erea #o5*l*i=6 4Dore#c/ m,ria ta/ #, iei la oa#te .i feciorii mei6 4C)5i ai=6 4$apte To5i cio1a(i -oi(ici: me3i(*l a )mpli-(it .apte#pre3ece a(i/ cel mai mare trei3eci )( )(t)l(irile c* fiarele care atac, t*rma/ to5i a* )(-,5at #, #e 1at+ la-i/ m,ria ta/ c, 5i-or fi "e folo# )( )(fr*(tarea c* Ma2ome" #*l-ta(6 4Dar *("e 5i-# fl,c,ii/ m,t*., %loare=6 4)( m*(te/ la #t)(, S*( "i( 1*ci*m .i po-0oar,/ )("at,6 47i(e/ m+t*.+: c2eam,-i6/ a #*r)#/ 1*c*ro# $tefa( -o", M+t*.a %loarea Er)(cioaia a "*# 1*ci*-m*l la 0*r, .i a #*flat tare/ #co5)(" #*(et )(alt .i t*r*it/ c)(" "*lce/ c)(" a#pr*/ c)("

le0,(at/ c)(" repe3it I("at+ i-a r,#p*(# *( 1*ci*m "e pe *( pi#c "e m*(te> i-a r,#p*(# c* alt 0la# .i c* alt fel "e t*r*it*ri/ )(5ele#e "e m,t*.a %loarea/ care a .i l+m*rit: 4El e me3i(*l Po0oar, )("at,6 $tefa( -o", a a.teptat p)(, a* #o#it )( #at cei .apte feciori -r)(ce(i A l,*"at -oi(i-cia/ fr*m*#e5ea lor 1,r1,tea#c,/ 1l)("e5ea .i mai ale# "ori(5a lor "e a l*pta pe(tr* li1er-tatea 5,rii <i pe c)(" m,t*.a %loarea *rca )( m*(te/ la #t)(,/ #, p,3ea#c, ea oile/ -oie-o-"*l/ c* cei .apte feciori/ a"+*0a5i la miile "e o.te(i -e(i5i "i( toate p+r5)le 5,rii/ .i-a *rmat calea )(tr* )(t)mpi(area l*i Ma2ome" #*l-ta( L-a a8*(# la D*(,re .i l-a lo-it c* toat, p*terea/ al*(0)("*-l "i( 5ar, %eciorii Er)(-cioaiei #-a* p*rtat -ite8e.te/ "o1ori(" )( l*pt, m*l5i "*.ma(i D*p, 1ir*i(5,/ $tefa( cel Mare a -e(it iar )( Era(cea/ .i a m*l5*mit )(c, o "at, m,t*.ii %loarea pe(tr* a8*tor*l "at Apoi i-a r,#pl,tit/ prec*m #e c*-e(ea/ pe cei .apte feciori> fiec,r*ia i-a "at c)te *( m*(te/ #+-l #t,p)(ea#c,/ #,-.i pa#c, t*rmele pri( po)e-(ile l*i .i #,-l apere )( cea# "e prime8"ie/ )mpre*(, c* )(trea0a 5ar,

pRA$OEENII $l $TE%AN CEL MARE

oi .ti5i/ "ra0ii mei/ c, )( 5ara (oa#tr, eFi#t, *( ora. (*mit 7ra.o- Da= ? Da/ "aH $tim/ a* r,#p*(# )( cor Oa(a/ Dori(a .i A("rei ? Mai "em*lt/ el a fo#t *( ora.-cetate/ )(co(8*rat c* 3i"*ri 0roa#e .i c* t*r(*ri )(alte/ "e ap+rare )( cetatea 7ra.o-*l*i tr+ia* pe at*(ci/ pe l)(0, rom+(i .i #a.i Ei era* me.teri "i1aci )( fel*rite me#erii A-ea* ateliere mari/ *("e f,*rea*/ c* m*lt, i#c*#i(t,/ *(elte/ arme/ mo1il, fr*moa#,/ )(-c,i5,mi(te/ .ei/ -2am*ri/ #tofe/ 1i8*terii #c*mpe Deci era*: fierari/ arm*rieri/ t)m-plari/ ci3mari/ croitori/ co8ocari/ 1i8*tieri M,rf*rile/ a"ic, o1iectele l*crate )( ateliere/ #a.ti le -i("ea*/ )mpre*(, c* (e0*#torii ro-r(+(i/ )( m*lte ora.e .i #ate "i( 5ara (oa#tr, P*tem #p*(e c, me.terii #a.i "i( 7ra.o-/ ca .i cei "i( alte cet,5i-ora.e ca Si1i*/ 7i#tri5a/ Si02i.oara/ Cl*8/ era* oame(i 1o0a5i Gar-(ici .i 1*(i 0o#po"ari/ 1ra.o-e(ii .i-a* )(t,-rit ora.*l c* 3i"*ri 0roa#e "e piatr, .i c* m*lte t*r(*ri )(alte/ (*mai 1*(e pe(tr* ap,-rarea )mpotri-a oric,ror prime8"ii )(a*(tr*l cet,5ii/ pe l)(0, ateliere .i pr,-,lii/ a* 3i"it ca#e #oli"e/ prim,ria .i o 1i#eric, mare .i foarte )(alt,/ (*mit, 7i#erica Nea0r, 7i(e-i #, .ti5i c, me.terii 1ra.o-e(i -)("*t m,rf*rile lor .i m*ltor -oie-o3i r m+(i Le-a* -)("*t mai ale# arme: #,1ii/ lo.e/ arc*ri/ 2ale1ar"e/ plato.e/ coif*ri/ li5e/ #c*t*ri A.a c,/ )( l*pta lor )moUC_f+` t*rcilor ori a t,tarilor/ -oie-o3ii (o.tri a* fo#t a8*ta5i .i "e me.terii #a.i De pil"+ $te-fa( cel Mare a a-*t m*l5i priete(i pri(tre 1ra.o-e(i Le trimitea 0r)* #a* t*rme "e-ite .i a"*cea "i( 7ra.o- arme/ 2ai(e fr* po"oa1e "e a*r .i ar0i(t C)(" a* a*3it c, a#*pra (,p*#tit #*lta(*l Ma2ome" C* *( p*2oi "e #ol"a5i/ trei ti(e Petr*/ Ga(# .i Germa(/ a* )(carcat a-Bri -;/

>ase

tH^
I"o

>ve

#pre3ece c+r*5e mari c* arme: arc*ri/ pa-lo.e/ #c*t*ri $i/ )( 0ra1,/ a* trec*t )( Mol-"o-a/ pe la Oit*3 Pe "r*m a* )(t)l(it o ceat, "e t*rci pr,"al(ici/ care a* #,rit #, le ia c,r*5ele c* arme Dar cei trei ti(eri #-a* 1,t*t #tra.(ic/ p)(, le-a -e(it )( a8*tor *( p)lc "e rom+(i .i i-a* al*(0at pe acei t*rci pr,"al(ici So#i(" )(ai(tea l*i $tefa( -o"a/ cei trei ti(eri a* )(0e(*(c2eat/ iar Ga(# a 0rait: 4Me.terii 1ra.o-e(i a* aflat "e (,-ala armatei t*rce.ti .i ei .ti* c, oa#tea m+riei tale are mare (e-oie "e arme6 4A"e-,rat6/ a #p*# -oie-o"*l 4De aceea (oi am 0r,1it la m,ria ta/ c* ace#te "o*,#pre3ece c,r*5e )(-c+rcate c* #c*le "e r,31oi6 a a",*0at Ga(# 4E, m*l5*mo#c/ me.tcrilorH a 3)m1it $tefa( -o", Dar/ )( cea#*l ace#ta 0re* c)(" 5ara (i-i p)r8olit,/ (* am c* ce -i le pl,ti6 4N*-i 1ai m,ria ta/ a 3i# Petr* Noi #ocotim c,/ l*pt)(" pe(tr* li1ertatea Mol"o-ei/ m,ria ta l*p5i .i pe(tr* ap+rarea Tra(#il-a(iei .i "eci .i pe(tr* ap,rarea (oa#tr,/ a 1ra.o-e(ilor Co("*c,torii (o.tri #p*( c+ mare (oroc am a-*t (oi/ cei "i( cetatea 7ra.o-*l*i/ c, pe ace#t p,m)(t rom+(e#c #-a* (,#c*t co("*-c,tori -ite8i ca m,ria ta E.ti *( a"e-,rat #c*t pe(tr* (oi to5i cei "oritori "e li1ertate e aceea )5i ",r*im ace#te arme $i "ac+ ai ai (e-oie/ mai a"*cem lar at*(ci c)(" fi pace .i 5ara #e -a )(trema/ (e -om #o-i (oi a#*pra pret*l*i6 9( a"e-,r/ $tefa( -o", a mai cer*t )(c, )tea c,r*5e c* fel*rite arme lar "*p+ rcii a* fo#t al*(0a5i .i pacea #-a a.e3at ,/ -oie-o"*l a trimi# me.terilor 1ra.o-t*rme "e -ite/ p*ti(i c* miere .i m*lte >55 88e cear, .a #e a8*ta* )(tre ")(.ii oame(ii "i( -reme/ ca #,-.i poat, ap,ra 5ara .i li1ertatea #, tr+ia#c, .i #, m*(cea#c, )( li-(i.te/ )( priete(ie

A
3 v

N;

UHSUT&LIA DIN
C]:ai/ c)te )(t)mpl,ri mi(*(ate #-a* petrec*t )( i#torieH o a*3ii )(tr-o 3i pe Oa(a C)(" o #, le afl* oare pe toate= C, e* pe toate -rea* #, le .ti* Dori(ta a#ta m-a )("em(at #, mai i#tori-#e#c )(c, o )(t)mplare "e pe -remea l*i $te-fa( -o", cel Mare $i am )(cep*t: ? M,i copii/ "*p, ce i-a c*mi(5it pe t+-tari/ pe t*rci .i pe alti "*.ma(i care c*te3a-#er, a lo-i 5ara/ $tefa( -o", a-ea li(i.te la 2otare To5i -eci(ii )i era* ac*m priete(i A.a c, #e o"i2(ea/ ti2(it/ )( ca#a l*i "om-(ea#c, "i( S*cea-a Se 1*c*ra "e 1el.*0*l 5,rii .i "e pace Dar iat, c, )(tr-o 3i/ #pre toam(,/ -i(e o -e#te rea: re0ele polo(ilor/ (*mit la( Al1ert/ trece 2otar*l "e la mia3,-(oapte/ c* oa#te mare $tefa( -o", repe"e trimite #ol/ )(ai(tea l*i/ pe lo0of,t*l T,*t* #,-l )(tre1e: 4U("e te "*ci c* oa#tea/ m,rite re0e=6 lar acel re0e la( Al1ert r,#p*("e/ c* 0la# miero# .i cam pref,c*t: 4S, m, 1at .i e* c* #*lta(*l t*rcilor Sp*(e-i l*i $tefa( -o", #,-mi "ea -oie a trece pri( tara l*i/

c, (imica (-o #,-i #tric .i (ici o pa0*1, (-o #,-i fac6 At*(ci/ lo0of,t*l T,*t* a 3i#/ c* "o8a(,: 4Era mai 1i(e/ m,rite re0e/ #, ceri -oie "e a trece 2otar*l C, aici (*-i 5ar, p*#tie/ ci 5ar, rom+(ea#c,/ ap,rat, "e -i-te8i6 A.a a -or1it #ol*l Dar acel re0e tr*fa. l-a pe"ep#it pe T,*t*/ p*()("*-l )( la(5*ri A*3i(" "e a#eme(ea p*rtare/ $tefa( -o", #-a #*p,rat foarte tare: 4Dac, (-ar fi )(0)mfat .i (e-ar fi #p*# c, -rea #, #e 1at, c* #*lta(*l/ )l a8*tam .i (oi/ 1*c*ro.i C, #*lta(*l are/ "e m*lt/ 0)(" r,* a#*pra (oa#-tr, lar "ac, (e-a are#tat #ol*l/ pe lo0of,t*l T,*t*/ )(#eam(, c, (* -i(e ca priete( a#*-pra (oa#tr, Deci "*-te .i t*/ -or(ice 7ol-"*r/ #ol la la( Al1ert .i )(trea1,-l: 4C*m )5i

II COSMINULUI
)(0,"*i #, treci pri( Mol"o-a a.a/ ca pri( tara (im,(*i= C*m "e c*te3i #,-mi are#te3i #ol*l/ c)(" #olia e *( l*cr* #f)(t= Te po-,-5*im #, te )(torci )( 5ara ta C, "ac, -ii c* 0)("*ri mi.ele/ 5i le-om #coate (oi "i( cap/ c* a#c*ti. "e #pa",6 7ol"*r #-a "*# #ol la la( Al1ert/ iar $te-fa( -o"+ a por*(cit o.te(ilor #, fie 0ata "e l*pt, Dar/ )( loc #, a#c*lte #fat*l .i #, #e )(-toarc, aca#, ori #, #e "*c, #pre )mp,r,5ia t*rc*l*i/ c*m #p*#e#e/ acel re0e tr*fa. a )(-co(8*rat cetatea S*ce-ei .i a )(cep*t #-o a#alte3e De ce= Pe(tr* c, -oia #,-l al*(0e pe $tefa( -o", .i #, p*(, #t,p)( )( Mol"o-a pe *( frate al l*i Tic,loa#, #ocoteal,H Dar rom+(ii/ )( fr*(te c* $tefa( -o",/ #-a* ap,rat 1i(e )( S*cea-a D*p, c)te-a #,pt,m)(i re0ele Al1ert a -,3*t c, pier"e prea m*l5i #ol"a5i )( l*pt, Dar/ mai ale# c)(" a )(5ele# c, oa#tea rom+(ilor )l )mpre-#oar,/ el #-a )(#p,im)(tat A trimi# -or1, l*i $tefa(/ 3ic)(": 4M+ )(torc )( tara mea/ "ac, (* m+ ataci pe "r*m6 4N* -ei fi atacat/ a 3i# $tefa(/ "ac, 8*ri c, te -ei )(toarce tot pe "r*m*l pe9 care ai -e(it S, (* te a1a5i (ici *( pa# S, (* mai p*#tie.ti #i alte p,rti ale 5,ril6 De -oie/ "e (e-oie/ re0ele la( Al1ert a 8*rat De 8*r,m)(t )(#, (* #-a 5i(*t A l*at-o pe alt "r*m 7a/ a "at -oie #ol"a5ilor #, fac, 8af*ri .i (ele0i*iri mari/ mari "e tot /A.a t)-i -or1a= a 3i# at*(ci $tefa( -o", Te-(-,5,m (oi mi(te/ )(0)mfat*le .i c,lc,tor*le "e 8*r,mi(teH Eor(ice 7ol"*r/ pe"ep#e.te-l c*m te pricepi mai a#pr*6 4La#,-I )( #ama mea/ m,rite -oie-oa"eH Ceea ce o p,ti c* (ime(i (-o )mp,r5i6 )( -remea acea#ta re0ele la( Al1ert #e 1*c*ra c, #e apropie "e 2otar teaf,r .i c* pra", m*lt,

)%

**'

m
9>

b9 Y-

#$

. *r ' I%

9 -V

fT
fe

w
*J

'&%+,
Q T9

l\
V
2i

Pci:
: 96/

dl u*"%

Y-

i
)(tr-o p+"*re/ (*mit, Co"r*l Co#mi(*l*i/ #te8arii/ fa0ii .i 1ra3ii cei )(al5i a* pri(# a #e pr,1*.i pe#te oa#tea l*i/ ca *( potop %ie-care ar1ore pr,1*.it #tri-ea 3eci "e o.te(i "e ai (,-,litor*l*i C*m #e )(t)mpla mi(*(ea a.a= De ce #e pr,1*.ea* copacii= P,i/ )(c, "i(ai(te "e apropierea o.tirii )(0)mfat*l*i re0e/ o#ta.ii rom+(i t,ia#er, t*lpi(ile copacilor> "ar (* "e tot )i l,#a#er, a.a/ (*mai )(5)5)(a5i $i c)(" -or(ic*l 7ol"*r a "at #em( "e 1*ci*m/ a* ie.it "i( fr*(3are .i a* pr,1*.it to5i copacii

pe#te acei "oritori "e a pr,"a .i c*ceri 5,ri #tr,i(e Eai/ -ai/ ce mai pr,p," a fo#t acoloH Mii "e o#ta.i .i "e c,pita(i "e cei mai mari a* fo#t (imici5i "e t*lpi(i .i ram*ri $i #-a f,c*t o -,lm,.eal, .i o 3,p,ceal,/ c, (ime(i (*-i mai ","ea "e cap M*l5i "i( cei #c,pa5i c* #ta\a "* OCU UI p(3*iiie( i( riiii((e roma(i-lor C* mare 0re*tate re0ele la( Al1ert a #c+pat c* f*0a/ %*0i(" ca *( frico# #e -e"e c, #-a t,m,"*it "e )(0)mfare 4Ce facem c* pri3o(ierii/ -or(ice 7ol-"*r=6 a )(tre1at *( c,pita( 4E* 3ic #,-i p*i la pl*0/ #, ari c* ei loc*l *("e a fo#t co"r*l/ #, #ame(i 02i(", ca #, crea#c, la loc ar1o-rii "o1or)5i "i( prici(a lor6 C,pita(*l a )mpli(it por*(ca -or(ic*l*i 7ol"*r Pe loc*l arat "e fo.tii o.te(i ai re0e-l*i la( Al1ert/ a cre#c*t *( #te8,ri. fal(ic/ c,r*ia oame(ii i-a* 3i# D*m1ra-a Ro.ie/ )( ami(tirea #)(0el*i -,r#at )( 1,t,lia "e la Co-"rii Co#mi(*l*i lac, a.a a .ti*t $tefa( -o", .i rom+(ii l*i #, pe"ep#ea#c, pe cei pr,"al(ici/ pe cei )(0)r(fa5i .i c,lc,tori c*-)(t*l*i "at

We -remea l*i $tefa( -o", cel Mare a* tr,it mai m*l5i rom+(i "e i#pra-, Ei a* #a-)r.it mari -ite8ii )( l*pta c* "*.ma(ii U(*l "i(tre ace.tia a fo#t Pa-el C(ea3*l El #-a (,#c*t .i a copil,rit )( acea parte a 5,rii (oa#tre care #e (*me.te 7a(at/ care/ pe at*(ci/ era #t,p)(it "e re0ele U(0ariei P,-ri(tele l*i Pa-el era c(ea3/ a"ic, *( fel "e 8*"ec,tor .i co("*c,tor al mai m*ltor #ate S-a 1,t*t "e m*lte ori c* t*rcii (,-,litori )( 5ara (oa#tr, T*rcii pr,"al(ici l-a* #,r,cit: i-a* ar# ca#a/ i-a* l*at -itele A.a c, Pa-el a copil,rit m*(ci(" "i( 0re* M*(ca l-a f,c*t .i mai -oi(ic A a8*(# *( fl,c,* )(alt .i -)(-8o#/ c* 1ra5e ca "e o5el/ mai p*ter(ic "ec)t 3ece 1,r1a5i "e r)(" Ca #, ai1, "i( ce tr,i/ #-a f,c*t morar l-a r,ma# )(#, (*mele "e c(ea3 Se #p*(ea: 4La moar, la Pa-el C(ea-3*l6 $i to5i "i( #at .i #atele "i( 8*r .tia* c, a-ea at)ta p*tere/ )(c)t ri"ica piatra "e moar, .i o p*rta ca pe o ta-, "e lem( O"at,/ #-a* oprit la moara l*i Pa-el C(ea3*l "oi c,pita(i "e ai l*i Matei Cor-i(/ re0ele U(0ariei Le-a pl,c*t c*m ar,ta moara: mare/ 1i(e or)("*it,/ c*rat,> iar m+-ci(i.*l/ m,r*(t .i pl,c*t miro#itor Dar/ mai ale#/ i-a 1*c*rat )(f,5i.area -oi(ic, a fl,c,*-l*i A* #p*#: 4Morar*le/ (o*, (i-i car( foame6 Pa-el le-a fr,m)(tat la repe3eal, p)i-(e "i( f,i(, al1, ca om,t*l <i p)(, #, #e coac,/ a ar*(cat cr)#(ic*l )( 0)rla morii/ a pri(# -reo "oi#pre3ece cr+pce(i/ i-a c*r,5at/ i-a pre#+rat c* #are .i i-a fript pe 8,ratec Apoi/ )mpre*(, c* p)i(ea cal", .i c* o #c,-fi5, "e m*8"ei/ i-a a"*# )( fata oa#pe5ilor/ pe ma#a "e #c)("*r, 0roa#, 47ra-o/ morar*le> e.ti 2ar(ic/ ome(o# .i "ar(ic Te l,*",m .i-5i m*l5*mim pe(tr* o#-pe5ie Te r*0,m )(#, #, (e "ai .i c)te o ca(, "e ap, rece6 4)("at,H6 a 3i# Pa-el $i-(tr-*( mi(*t a ci -/eJ(it r.. "((+ r ,(i (li(e /01 ao+

CEL URIA$
a.e3ate pe o piatr, "e moar,/ pe care o p*rta *.*rel/ ca pe o ta-, "e aram, E,3)(" at)ta p*tere/ cei "oi #-a* cr*cit: 4M,i/ m,i a.a ce-a (* #-a mai -,3*t6 Pe *rm+/ "*p, ce #-a* -or1it )(tre ei/ l-a* #f,-t*it: 4La#, moara )( #ama altc*i-a/ fl,c,*le/ .i 2ai c* (oi la o.tire> #, l*pt,m )mpotri-a t*rcilor C, "e -oi(ici ca ti(e are mare (e--oie o.tirea (oa#tr+6 D*p, ce a c2i13*it 1i(e/ Pa-el le-a *rmat #fat*l Mai c* #eam+ c, a-ea el o r,f*ial, -ec2e c* ace.ti "*.-ma(i pr,"al(ici )( o.tire #-a f,c*t repe"e c*(o#c*t pri( )("r,3(eala p*terea .i -ite8ia l*i De#pre

i#pr,-ile l*i )( l*pt, a a*3it .i re-0ele Matei Cor-i( L-a c2emat la ")(#*l S-a mi(*(at "e )(f,5i.area .i "e p*rt,rile l*i L-a f,c*t c,pita( "e oa#te lar el .i-a a"*(at o#-ta.i/ mai ale# "i(tre rom+(ii "i( 7a(at .i Tra(#il-a(ia C)(" a#*pra 5,rii a (,-,lit o mare ar-mat+ t*rcea#c+/ Pa-el C(ea3*l/ c* oa#tea l*i "e rom+(i/ i-a ie.it )(ai(te/ la loc*l (*mit C)mp*l P)i(ii De.i t*rcii era* "e ci(ci ori mai m*l5i/ Pa-el (-a "at )(apoi C* p*terea l*i *ria., l*pta .i c* "o*, #pa"e: )( fiecare m)(+ c)te *(a D*.ma(ii care #c,pa* "e #pa"a "i( "reapta/ c,"ea* r,p*.i "e cea "i( #t)(0a E,3)(" at)ta p*tere .i )("em)(are t*rcii #-a* )(0ro3it .i a* l*at-o la f*0,/ a#-c*(3)("*-#e care pe *("e p*tea La #f)r.it*l acelei 1,t,lii/ o#ta.ii l*i Pa--el C(ea3*l a* )(ci(# *( mare o#p,5 Se 3ice c,/ )( toi*l -e#eliei/ Pa-el ar fi 8*cat 1,-t*ta/ )mpo-,rat c* trei t*rci: pe *(*l )l 5i(ea la #*1#*oara #t)(0,/ pe alt*l #*1 cea "reapt,/ iar pe al treilea )( "i(5) %oarte 1*c*ro# c, are *( o.tea( at)t "e #tra.(ic/ re0ele Matei Cor-i( l-a f,c*t -oie--o" al 7a(at*l*i .i l-a #ocotit ca pe *(*l "i( cei mai -re"(ici .i mai apropia5i #fet(ici ai #,i

CSdN EOIEEOD C&RTURAR/ CTITOR LA CURTEA DE AR'E$


c* a*r %ere#trele le-a* )(ca"rat c* rame mi(*(at #c*lptate S*1 #trea.i(, a* p*# 3eci "e p,#,rele "e 1ro(3/ c* c)te *( clopo-5el )( cioc> iar c)(" a"ie -)(t*l acei clopo5ei #*(, "*lce c, parc+ p,#,relele ar fi -ii .i ar ciripi I( i(terior a* )(,l5at coloa(e "repte/ )(florate/ c* fr*(3e .i flori "e fel*rite c*lori Pe "i(,*(tr* a* 3*0r,-it-o c* c2ip*ri .i "e-#e(e m,ie#trite/ iar pe "i(afar, m*lte p,r5i le-a* poleit c* a*r E,3)("-o/ l*mea #e mi-(*(a "e at)ta 1o0,5ie .i #tr,l*cire C+ )( a"e-,r #tr,l*cea at)t "e tare )(c)t c*m #e 3ice )( po-e#te/ la #oare te p*teai *ita/ "ar la acea#t, 3i"ire/ 1a Dar ca #-o poat+ termi(a/ #e #p*(e c, Nea0oe 7a#ara1 .i-a c2elt*it to5i 1a(ii iar #o5ia #a/ "oam(a De#pi(a/ a tre1*it #,-.i -)("+ 0i*-aericalele/ a"ic, #al1ele/ i(elele cerceii/ 1r,5,rile pe care le p*rta ca "oam(, a 5,rii Ee"e5i -oi/ copiii mei/ c*m ace#t -oie--o" Nea0oe 7a#ara1 .i "oam(a De#pi(a a* f+c*t tot ce a* p*t*t ca #+ )(fr*m*#e5e3e 5ara Ei .tia* c+ at*(ci c)(" pri-e#c l*cr*ri fr*moa#e/ m,re5e/ oame(ii #imt mare pl,-cere/ li #e )(c+l3e.te i(ima .i #e fac ei )(#i#i mai -re"(ici/ mai 1*(i .i mai fr*mo.i

*l5i "i(tre cei care a* co("*# tara (oa#tr+ #-a* )(0ri8it/ "ra0ii mei/ ca me.-terii cei mari #+ co(#tr*ia#c, cet,ti/ ca#e .i alte 3i"iri m,re5e A"ic, #-a* )(0ri8it #+ )mpo"o1ea#c, 5ara .i #+ fac, -ia5a oame(ilor mai *.oar, .i mai pl,c*t, Ac*m -rea* #, -+ po-e#te#c "e#pre *( -oie-o" care a )(,l5at *(a "i( cele mai mi-(*(ate 3i"iri "i( 5ara (oa#tr, .i c2iar "i( alte 5,ri: m+(,#tirea "i( C*rtea "e Ar0e. Ace#t -oie-o" #-a (*mit Nea0oe 7a#a-ra1 El a fo#t *( -oie-o" 1*( .i *( mare )(-telept Po-e#tea #p*(e c, m,(+#tirea C*rtea "e Ar0e. a 3i"it-o me.ter*l Ma(ole .i c* priete(ii #,i cei (o*, me.teri mari/ calfe .i 3i"ari Eoie-o"*l a "orit ca acea#t, 3i"ire #+ (* ai1+ perec2e )( l*me A"ic, #, (-o )(-treac, (ici *(a )( m,re5ie/ 1o0,tie .i fr*m*-#e5e %ii(" foarte/ foarte tale(ta5i/ me.terii #-a* #tr,"*it "i(

r+#p*teri .i i-a* )mpli(it "ori(ta A* )(,l5at-o "i( c,r,mi", .i piatr, al1, mi(*(at #c*lptat, Sc*lptat+ c* fi0*ri #i flori/ ca o 1ro"erie l-a* f,c*t t*rle )(alte/ ele0a(te/ "i( care "o*a #)(t r,#*cite/ ca )(tr-*( fel "e "a(#/ c*m (* #e mai afl, (i-c,ieri A* )(ci(#-o c* *( 1r)* "e piatr, al1,/ )mpletit c* trei -i5e/ 1r)* pe care l-a* poleit

4. 'i*3fe*&f'

_9JX

VMGEU/
UA( IMINUL >: LUI rir\+&2& ---9iX//( */iX iXm r\t X/i-i/et `

)>

-E

(
[/

C6

fo#t "ra0ii mei/ *( -oie-o" care #e (*mea Ra"* "e la Af*ma5i So5ia l*i #-a (*mit R*Fa("ra .i era ftica l*i Nea0oe 7a#ara1/ "e#pre care am -or1it (oi Ace#t Ra"* -o", #-a ar,tat a fi mare -itea3/ i*1itor "e 5ar+ .i li1ertate De.i a co("*# 5ara (*mai -reo .a#e a(i/ a "at m*lte l*pte C* ci(e= C* Me2met 1e0/ *( t*rc foarte am1i5io#/ -itea3 .i el/ care -oia #, #t,p)(ea#c, Dara Rom+(ea#c, .i #-o t*rcea#c, U(a "i( ace#te l*pte a "at-o )( apro-piere "e #at*l 'r*ma3i D*.ma(*l a -e(it c* m*l5i #ol"a5i/ )(")r8i5i .i 2ot,r)5i #,-l 1ir*ie pe Ra"* -oie-o" De.i a-ea m*lt mai p*5i(i o#-ta.i/ -oie-o"*l rom+( a .ti*t #,-i )(#*fle-5ea#c+ )( 1+t+lie/ ca #, (* #e ia#e r,p*.i 7+t,lia a )(cep*t )( 3ori/ c* o ploaie "e #,0e5i/ tra#e "i(tr-o parte )( alta O.te(ii #-a* ap,rat c* #c*t*rile/ "ar "e#t*l "e m*l5i a* fo#t r,(i5i/ iar -reo #*t, a* pierit "e #,-0eat, t*rcea#c, Pri(tre cei r+(i5i #-a aflat .i c+pita(*l P)r-*/ om "e mare )(cre"ere al -oie-o"*i*i Lo-it "e #,0eat,/ a c,3*t "e pe ca@ .i (ep*-t)("*-#e ri"ica "e 8o#/ )(tr-*( i*re. -i8elio#/ t*rcii l-a* pri(# .i l-a* "*# )( fa5a l*i Me2-met 1e0/ "*.ma(*l l*i Ra"* -oi e- o" 4C,pi-ta(e/ i-a 3i# t*rc*l/ "ac, -rei #a #capi c* -iat,/ treci la le0ea t*rcea#c,6: C,pita(*l P)r-* #-a *itat l*(0 la "*.ma-(*l #,* .i al 5+rii/ apoi a )(tre1at: 4C* ce m, ale0 "ac, trec la le0ea -oa#tr,=B A 0r,it Me2met 1e0: 4Te fac pa.+/ a"ic+ 0e(eral )( oa#tea mea/ #, l*pt+m )mpre*(, impotri-a l*i Ra"* -oie-o" C,ci/ 1ir*i("*-l/ )i ia* .i tro(*l .i -ia5a6 C,pita(*l P)r-* l-a m,#*rat pe Me2met 1e0/ "i( cap p)(,-( picioare/ .i a 3i#: 4E* )mi i*1e#c -oie-o"*l .i 5ara mea/ rom+-(ea#c,/ iar )( c*-)(t*l "*.ma(ilor (* m, )(cre"6 At*(ci Me2met 1e0 a r)(8it .i a 3i#/ c* mare tr*fie: 4Erei #, .tii ce-a= $i e* am fo#t rom+(6 4C*m/ a"ic,=6 a )(tre1at P)r-* c* *imire 4Am fo#t fi* "e "om(/ -+r c* Ra"* -oie-o" M-a* r,pit oame(ii #*lta(*l*i/ "e c)(" eram mic/ .i m-a* f,c*t ie(icer Pe(tr* c, eram mai "e.tept ca al5ii/ am a8*(# re-pe"e c,pita( .i 1e0/ coma("a(t al cet,5ii Nicopole: lar ac*m/ "*p, ce-l 1ir*i/ c,ci am #,-l fac 1*c+5ele pe Ra"*/ )(5elept*l #*lta( Solima( M,ret*l m, p*(e pa.,/ a"ic+ #t,p)( pe#te Dara Rom+(ea#c, $i pa_, fii(" e*/ fac 5ara pa.al)c6 A#eme(ea -or1e c*mplite (* l-a* #pe-riat pe c,pita(*l P)r-* 4Me2met 1e0/ a 3i# el/ "e ce (e pri-e.ti c* at)ta *r,=6 4Pe(tr* c, a#a m-a* )(-+5at trei "a#c,li: cel "e reli-0ie/ cel "e c+l,rie .i cel "e l*pt, c* iata0a-(*l Ei mi-a* #+"it )( #*flet *ra )mpotri-a (eam*l*i me* .i patima p*terii Erea* #, a8*(0 #t+p)(*l Darii Rom+(e.ti Ai )(5ele#/ c+prta(e P)r-*=6 4Am )(5ele#/ Me2met 1e0/ "ar6r+* )mi pare ca 5i-i #*flet*l )((e0rit "e "r. Tot*.i te po-,5*ie#c #, a.tep5i #f)r.it*l ace#tei

1,t,lii C,/ *ite/ t* m, 8*"eciCe mi(e aici/ pe ace#t ")m1/ iar 8o#/ pe -ale/ Ra"* .i -ite8ii l*i #e 1at "e 3or6 Eor1a a#ta l-a cam )(c*rcat pe Me2met 1e0 Mai ale# c, rom+(ii )i i31ea* pe t*rci c* )(-er.*(at, p*tere )(0ri8orat/ t*rc*l a #,rit pe cal/ ca #, #e repea", )( l*pt, Dar/ )( clipa c)(" a "at pi(te(i cal*l*i/ c,pita(*l P)r-*/ "e.i #e afla 8o#/ r,(it .i pli( "e #)(0e/ a )(.f,cat o #*li5, .i a -)r)t-o )(tre picioarele cai*l*i Ace#ta #-a )mpie"icat/ #-a r,#t*r(at/ iar pe Me2met 1e0 l-a ar*(cat c)t colo/ )( (i.te m,r,ci(i P)(+ #, #e ri"ice "e 8o#/ #,-.i oprea#c, #)(0ele "i( 30)riet*rile "e pe fa5,/ p)(, #, i #e a"*c, alt calf Ra"* -o"+ c* oa#tea l*i a )(ai(tat m*lte #*te "e pa.i/ a r*pt #ir*rile "*.ma(e .i a a8*(# aproape "e mo-ila *("e #e afla P)r-* E,3)("*-#e )( pri-me8"ie/ Me2met a 31*02it-o la f*0,: 4Stai/ 1e0*le/ #, (e l*pt,mH U("e f*0i=6 Dar Me2met 0alopa "e #f)r)ia* po)coa--ele cal*l*i/ l,#)(" 1ir*i(5a )( m)(a l*i Ra"* -o", "e la Af*mati d;
&

SMP&CAREA DINTR
$l SULTANUL SOLI
Cm -rem*rile "e "em*lt 5ara (oa#tr, a fo#t co("*#+ .i "e *( -oie-o" (*-mit Petr* Rare. Tre1*ie #, .ti5i/ "ra0ii mei c, era fi*l l*i $tefa( cel Mare Mo.te(i#e "e la pari(t'ie #,* -ite8ia/ 1,r1,tia )( l*pt+ .i )(5elepci*(ea )( oc)rm*ire To5i #e mi(*(a* "e fr*m*#e5ea <i "e -or1a l*i i#c*#it, De a#er(e(ea/ i(ima l*i 1,tea c* mare "ra0o#te pe(tr* 5ar, A c)rm*it popor*l 1i(e .i c* "reptate )( r,31oaiele p*rtate c* "*.ma(ii/ a c).ti0at #tr,l*cite -ictorii Dar c)(" a#*pra 5,rii a -e(it/ c* armat, m*lt,/ #*lta(*l Soli-ma( cel M,re5/ 1oierii l-a* tr,"at pe -o", Rare# Ei a* "e#c2i# por5ile cet,5ii S*cea-a #i l-a* primit pe Solima( Ace#ta a p*# "om(itor pe#te 5ar, pe *(*l "i( 1oierii tr+-",tori/ c* #cop*l "e a-l pri("e pe Petr* Ra-re. .i a-l *ci"e Ce-a f,c*t Rare./ )( a#eme-(ea prime8"ie= S-a a",po#tit )(tr-o cetate "i( m*(5i/ (*mit, Cice* D*.ma(ii l-a* i8r-m+rit )("eaproape Dar el a )(c2i# por5ile cet,5ii .i/ c* #tra8a cre"i(cioa#, l*i .i "oam-(ei Ele(a/ #-a ap,rat acolo mai 1i(e "e *( a( )( aee#t timp a aflat c, "om(itor*l pe care #*lta(*l Solir(a( cel M,re5/ )( )(5ele-0ere c* tr,",torii/ )l l,#a#e )( S*cea-a/ 8e-f*ia .i 1at8ocorea tara .i #e p*rta foarte r,* c* popor*l $i at*(ci ce a f,c*t Petr* Ra-re.= S-a #f,t*it c* "oam(a Ele(a/ care i-a 3i#: 4Alt, #c,pare pe(tr* 5ar, (*-i/ m,ria ta/ "ec)t #, te )mpaci c* #*lta(*l6 /A.a 0)(-"e#c .i e*> "ar pe(tr* a#ta tre1*ie #, m, "*c la el/ )( palat*l l*i: 4E c* prime8"ie/ m,ria ta: ca .i c*m te-ai 1,0a/ "e 1*(, -oie/ )( 0*ra le*l*i $tii "oar c, #*lta(*l a 8*rat #, te #tri-ea#c, )( copitele cal*l*i6 N-am )(cotro/ "oam(, Tre1*ie #, m+ "*cH6 $i l,#)("-o pe Ele(a "oam(a #+ co(-"*c, ap,rarea Cice*l*i/ Rare. #-a )m1r+cat ca #l*8itor/ a l*at c* el m*lte p*(0i c* 0al-1e(i/ a ie.it pe a#c*(# "i( cetate .i/ c* (*me #c2im1at/ a c,l,torit p)(, la I#ta(1*l/ la palat*l #*lta(*l*i

E PETRU RARE$ MAN CEL M&RED


Pe "r*m a trec*t pri( m*lte peripe5ii $i "e m*lte ori era #+-.i piar", -ia5a Dar )("r,3(eala .i "i1,cia l-a* #co# la lima( C)(" a a8*(# la palat*l #*lta(*l*i/ #-a )m1r+cat )( #traie "om(e.ti .i #-a ar,tat *(*i #l*8itor/ 3ic)("> 4S)(t Petr* -o", Rare. "e la Mol"o-a .i "ore#c a -or1i c* m,rit*l #*lta(6

Sl*8itor*l*i t*rc (*-i -e(ea #+ crea",: 4De *("e -ii= Ai c,3*t "i( #e(i(= Te -)r la )(c2i#oare6 D*p, m*lt, t)r0*ial,/ "*p, ce a primit o p*(0+ c* 0al1e(i/ acel #l*8itor t*rc l-a )(f,-5i.at #*lta(*l*i pe -o"+ Rare. 4C*m ai a8*(# aici= #e arat, *imit .i f*-rio# #*lta(*l N-ai a*3it "e 8*r,m)(t*l me*=6 4Am a*3it/ a #p*# Petr* Rare. Dar mai .ti* c, m,ria ta e.ti (* (*mai -itea3/ ci .i foarte )(5elept N* cre" c+ ai #, ma #tri-e.ti )( co-pitele arm,#ar*l*i/ )(ai(te "e a-mi a#c*lta p,#*l/ pe(tr* care am -e(it la m,ria ta9: )( a"e-,r/ -,3)("*-i )(f+5i.area pl+c*t+ fr*moa#,/ 5i(*ta "em(,/ 1,r1,tea#c,/ a*3i(-"*-i -or1a me.te.*0it,/ )(5eleapt,/ Solima( #*lta( #i-a )(fr)(t f*ria .i l-a a#c*ltat Petr* -o", a -or1it "e#pre (e-re"(icia "om(itor*l*i p*# )( S*cea-a/ "e#pre mi#eli-ile l*i cele m*lte .i p,0*1itoare (oro"*l*i/ "e#pre #*feri(5ele 5,rii $i a )(c2eiat -or1i-rea cam a.a: 4Mai m*lte foloa#e ai a-ea m,rite #*lta(/ "i( priete(ia .i pacea c* 5ara mea/ "ec)t "i( *ci"erea mea .i "i( 8ef*irea (oro"*l*i rom+( E* m, ",r*i ace#tei )mp+-c,ri .i priete(ii> )(0+"*ie-mi #a m, )(torc )( 5ara mea/ #-o co("*c #pre folo#*l (oro"*l*i .i al l*mi(,tiei tale6 C*cerit "e p*terea .i a"e-,r*l -or1elor l*i -o", Rare./ Solima( #*lta( a #im5it c, i #e )(moaie i(ima .i-i "+ "reptate/ )( #i(ea l*i/ Dar/ "eo"at,/ .i-a ami(tit c+ a 8*rat #+-l calce )( copitele arm+#ar*l*i 4)mi pare r,*/ "ar tre1*ie #+-mi 5i( 8*r,m)(t*lH6/ a 3i# el c*

ifiiffci
oarecare p,rere "e r+* )l tii m,ria ta:6/ l-a )(cre"i(tat Petr* Rare. 4Dar c*m cre3i ca mai #capi c* -ia5, "e #*1 copitele arm,#a-r*l*i me*=6 a )(tre1at #*lta(*l/ c* )("*re-rare 4Scap/ m,rite/ "ac, faci c*m te po-,-t!e#c e*H6 4C*m=6 / E* i(tr* #*1 po"*l cel "e marm*r, "i( c*rtea palat*l*i> m,ria ta )(caleci arm,#ar*l cel foco# c* care mer0i la r,31oaie .i treci/ )( trap .i-( 0alop/ "e .apte ori )(colo .i(coace pe po" E* a*" copitele cal*l*i "ea#*pra mea .i-mi tem 3i-lele A.a #e c2eam, c, m,ria ta )mpli(e.ti 8*r,m)(t*l/ iar e* (*-pier #tri-it )( copite "e arm,#ar )mp,r,te#c: m, ap,r, po"*l6 Tare #-a mi(*(at #*lta(*l "e i#te5imea -oie-o"*l*i rom+( S-a 1*c*rat a r)# a )(c,lecat arm,#ar*l .i a trec*t "e .apte orit )( 0alop/ pe po"*l #*1 care i(tra#e Rare. Apoi/ "e#c,lec)("/ i-a 3i#: 4E.ti teaf,r .i #lo1o" D*-te la S*cea-a .i #t,p)(e.te 5ara c* )(5elepci*(e> iar mie priete( #,-mi fii6 A#tfel/ #pre marea *imire a tr,",torilor/ Petr* Rare. a -e(it iar "om(itor )( Mol"o-a Aici a #,-)r.it m*lte l*cr*ri 1*(e .i "e la*", Ca .i p,ri(tele #,*/ $tefa( cel Mare a )(,l5at 3i"iri fr*moa#e care #e p,#trea3, p)(, )( 3i*a "e a3i

CURASUL $l PUTEREA LUI ION EODO

iate (-a. fi po-e#tit (imic "e#pre lo( -o",/ "ac, A("rei/ priete(*l Oa-(ei .i al Dori(ei/ (* m-ar fi )(tre1at:

? 7*(ic*le/ to5i -oie-o3ii (o.tri a* fo#t oame(i -oi(ici .i -ite8i= ? N*/ A("rei/ am r,#p*(# e* Cei mai m*lti/ la )(f,5i.are/ a* ar,tat ca (oi to5i/ "oar poate mi(tea le era mai a0er, U(ii )(#+ a* fo#t .i foarte -oi(ici De pil"+ io( -o",/ "om( )( Mol"o-a Se #p*(e ca a-ea at)ta p*tere/ )(c)t fri(0ea potcoa-a )( m)i(i Pe(-tr* c, a pe"ep#it c* moartea c)5i-a 1oieri tr,",tori/ *(ii i-a* 3i# lo( -o", cel C*mplit Dar i#toria )l la*", .i-i 3ice Eitea3/ pe(tr* c, a )(cercat/ i(c, o "at,/ #+ #cape \ara "e #*1 #t,p)(irea #*lta(*l*i C* p*5i(i o.te(i/ "ar )("r,3(e5i ca .i ")(#*l/ a c*ceCit "o*, -icto-rii )mpotri-a *(or armate t*r"e.ti/ trimi#e "e #*lta( )( Mol"o-a/ #+-l r,p*(, .i #,-l al*(0e "e la c)rma 5,rii )( 1,t,lia "e la Sili.te/ *( o.tea( a #p*#: 4Ne 1atem c* "*.ma(ii f,r, c)rtire/ m,ria ta/ "ar am -rea #, .tim c)t #)(t "e m*l5i6 4)i -om (*m,ra )( l*pt,H6 i-a r,#p*(# -oie-o-"*l )( toi*l 1,t,liei/ *(*l "i( cele ci(ci t*-(*ri "i( o.t)rea l*i era 0ata #, ca", )( m)i(ile "*.ma(ilor T*(*l era a.a "e 0re*/ c, (ici 3ece o.te(i (*-l p*tea* *r(i "i( loc Dar )(c+ #a-l mai *rce la "eal/ acolo *("e era por*(c, E,3)(" a.a/ lo( -o", a )(.f,cat f*(iile ce le0a* t*(*l .i l-a t)r)t/ #i(0*r/ p)(, #*#/ pe *( "eal/ *("e t*(arii l-a* .i a.e3at )( 1,taie/ a* tra# 1om1+ "*p, 1om1, .i a* f,c*t mare pr,p," )( r)("*rile "*.ma(ilor )( alt, 1,t+lie armata t*rcea#c,/ foarte (*meroa#,/ a )(co(8*rat c* tot*l oa#tea l*i lo( -o", E,3)(" a.a/ rom+(ii a* #,pat .a(-5*ri #i #-a* ap,rat )( ele m*lte 3ile/ (imici(" (*mero.i "*.ma(i Dar/ fii(" -ar, .i #ecet, mare/ (-a* mai a-*t (ici 2ra(, (ici ap, <i "ac, "e foame mai p*tea* r,1"a/ #etea )i i#-to-ea A8*(#e#er, a.a N, )(ti("ea* c,m+.ile (oaptea pe p,m)(t #, le *r(e3ea#c, ro*a/ iar "tmi(ea5a o #or1ea* c* 1*3ele ar#e "e #ete C)(" a )(5ele# c, (* mai e#te (ici o #c,-pare/ lo( -o", #-a pre"at A cer*t "oar ca el #, fie "*# )( fa5a #*ita(*l*i/ iar -ite8ii l*i o.-te(i #, fie l+#a5i #lo1o3i #, mear0+ fiecare la ca#a l*i Dori(" #, )(c2eie c)t mai repe"e o 1,t,lie care-i #ecera .i l*i m*l5i ie(iceri/ pa.a t*rc a 8*rat c, -a face a.a c*m a cer*t -oie-o"*l rom+( Dar c)(" l-a* -,3*t c)t "e m)("r* .i -oi(ic ar,ta/ t*rcii #-a* cam )(fio-rat "e frica/ iar pa.a .i-a c,lcat 8*r,m)(t*l A f,c*t a(*me #em( *(or #l*8itori/ care l-a* pri(# .i ia* le0at m)i(ile #i picioarele "e co3ile a patr* c+mile Lo-ite c* 1ici*l/ ace#te a(imale p*ter(ice a* tra# )( patr* "i-rec5ii/ #f).ii("*-l pe lo( -o", "e -i*/ )( pa-tr* 1*c,5i N* #e p*tea )(c2ip*i o pe"eap#, mai c*mplit, .i mai (e"reapt, Pe(tr* c, a l*ptat/ )("r,3(e5/ c* *( "*.ma( care a#*prea 5ara/ .i (* #-a tem*t (ici "e moarte/ i#toria )i #p*(e lo( -o", cel Eitea3 .i-l ci(#te.te ca pe *(*l "i( cei mai #tr,l*ci5i eroi ai popor*l*i (o#tr* d^

!' fe.

1t& "

%w

Y-:-/

i
4 ris
Hr*
rf :M C:

UPRINS
Sc*rt, l,m*rire P De#pre (i.te (*me fr*moa#e "i( patria (oa#tr, "ra0, ] 4Gora "e la %r*m*.ica6 N Str,1*(*l #tr,1*(ilor ? 7*re1i#ta ^ :Dece1al/ ero*l "acilor BZ C*m l-a )(fr)(t Traia( pe Dece1al/ BK Po-e#tea preafr*moa#ei Doc2ia B; U( priete( al "acilor: Apollo"or "i( Dama#c BN Eitea3*l 'el* Rom+(*l B^ Me(*mor*t cel )(5elept KZ

7a#ara1 -oie-o"/ ero*l "e la Po#a"a KK Dra0o./ cel m)("r* ca #oarele K; O po-e#te c* *( #t*p "e al1i(e KN Co("eiele l*i Eo", K^ La Ro-i(e/ )( c)mpii PZ llea(a Co#)(3ea(a "i( Dara Ga5e0*l*i P] Co("rea .i t,tar*l Pd De ce #-a (*mit Cor-i(= ;Z Pri3o(ierii "i( Ca#tel*l "e l+ G*(e"oara / ;K Dreptateal*i Ela" -o", Depe. ;; O (oapte "e pomi(, ;d Po-e#tea "e#pre )(temeierea 7*c*re.ti*l*i ]Z $tefa( cel Mare/ 1ir*itor )( l*pta "e la Ea#l*i ]K Mo-ila l*i $oima( a l*i 7*rcel ]d Po-e#tea m,t*.ii %loarea "i( Era(cea ]L 7ra.o-e(ii .i $tefa( cel Mare NP 7,t,lia "i( Co"rii Co#mi(*l*i N] Pa-el C(ea3*l cel Uria. NL U( -oie-o" c,rt*rar/ ctitor la C*rtea "e Ar0e. dB P)r-*/ c,pita(*l l*i Ra"* -o", "e la Af*ma5i dP )mp,carea "i(tre Petr* Rare. .i #*lta(*l Solima( cel M,re5 d] C*ra8*l .i p*terea l*i lo( -o", dd

r! c"#$l"r d% t$&'r r () *u+ d% t$&'r , ((.)-,(./01 2"3. cr. () 4-565((( Com i!a"u# &"$$7r'$$c 82ASA S29 :;II" *ucur%t$ $.%.$.

E)IT*RA )I)ACTIC+ ,- PE)A.O.ICA /&&"!001ar&i-e12"i-ariei3e-e.42r5"re66.123

9 JY

*fn***m