Sunteți pe pagina 1din 36

PEOPLE

BUSINESS
Anul II Nr. 10 national I 5,9 lei I 1 iulie I Anul I Nr. 4 regiunea
R

CONSTANTA
www.business-people.ro

ERIK NORDLUND
a adus 50 de mii de turişti
pe litoralul românesc, dar a
renunŃat la afacerile din
România în 2007

Martin Roman:
C E Z Cehia va
invesŃii 1 miliard de
euro până în 2010 la
Cogealac şi Fântânele
NEW MEDIA:
PEOPLE MEDIA
A.N.A.F. ConstanŃa a lansat prima campanie
a declarat 4000 de indoor în hotelurile din
firme inactive staŃiunea Mamaia

RECEsiUNDE ANA YACHTING :


Criza economică a 20 de yachturi participă
devenit o scuză la Regata Mării Negre
BUSINESSpeople BUSINESSpeople BUSINESSpeople BUSINESSpeople BUSINESSpeople
octombrie 2008 noiembrie 2008 decembrie 2008 ianuarie 2009 februarie 2009

Revista BUSINESSpeople aduce în fiecare lună


oameni de succes, interviuri, analize. În această
ediŃie a lunii iulie vine domnul Erik Nordlund,
omul care a adus o altă perspectivă asupra
turismului românesc.
PEOPLE
R

BUSINESSpeople BUSINESSpeople BUSINESSpeople BUSINESSpeople BUSINESSpeople


martie 2009 aprilie 2009 mai 2009 iunie 2009 iulie 2009

Citeşte BUSINESSpeople!
Te poŃi abona prin SMS cu textul People la numărul:
7606 pentru abonament de 6 luni cu 5 euro
7575 pentru abonament de 1 an cu 10 euro.

www.business-people.ro
Sumar
CUPRINS

6 - InvestiŃii
CEZ - investiŃie de un miliard de euro
Cel mai mare parc eolian din Europa se construieşte la
Cogealac şi Fântânele.

6
8 - InvestiŃii
Rădăcini combate criza din vanzări cu creşteri în service
Rădăcini Motors încearcă să combată criza deschizând un
nou showroom la ConstanŃa pe când ceilalŃi dealeri auto cu

8
greu reuşesc să se menŃină în aceste vremuri.

10 - Banii şi Statul
Peste 4000 de firme constănŃene declarate inactive
Mii de societăŃi comerciale constănŃene au ajuns pe ”lista
neagră” a firmelor inactive mai repede decât credeau, pentru

10
că nu au respectat legislaŃia în vigoare.

12 - Interviu
Erik Nordlund şi turismul românesc
Erik Nordlund a adus peste 50000 de turişti pe litoralul
românesc, însp acesta renunŃând la afacerile din România în

12
2007.

16 - Financiar
RECEsiUNDE
Fie că este vorba de credite imobiliare, auto sau de nevoi
personale, clienŃii sistemului bancar românesc sunt induşi în

16
eroare de birocraŃia din spatele ofertelor avantajoase
promovate intens de creditori.

4 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


IULIE 2009

PEOPLE
BUSINESS
18 - Monden Visuri îndrazneŃe. Cariere de excepŃie.
Evenimente nautice RedacŃie
Regatta Mării Negre, eveniment
precedat de cea de-a doua ediŃie a

18
Redactor-şef - Valentin Ispas
Romanian Boat Show, la care au
Redactor-şef adjunct - Valentin
putut fi admirate unele din cele mai
Sava
scumpe bărci din Romania
Redactor - Cristian Anton
Redactor - Marian Acatrinei
Redactor - Radu Irimia
20 - Jucători hotelieri Redactor - Marius Nacu
Relaxează-te şi Străluceşte Redactor - Maria Bahu
Hotelul IAKI lansează o noua Redactor - Nicu Ivan
ofertă pentru cei ce vor să

20
Redactor - Ioana Tabacaru
petreacă un sejur minunat în Redactor - Silvia Zamfirescu
această perioadă. Reporter acreditat - Florin
Schimbeschi
Reporter acreditat - Mihai Bratu
Foto reporter - George Apostol
Foto reporter - Violeta Marcu
22 - New Media
HOTEL FLORA
LiToRaL MeDiA Agent Vânzări - Narcis Bari
Companiile People Media şi Brand Agent Vânzări - Marius Vechiu
Management au lansat prima Agent Vânzări - Amalia Manole

22
M
O
DE
R N
campanie în hotelurile de pe
litoralul românesc. Art director - Valeriu Popa
L
TE AL
HO IR
L AM
TE
HO
Marketing - Constantin Voicu
Marketing - Mircea Popescu
Marketing - George Camarasu

Preşedinte
26 - New Media Victor MAXIM
Tetatet - între profesionişti
Tetatet este o nouă comunitate de Preşedinte de onoare
socializare ce se adresează Erik NORDLUND

26
profesioniştilor din orice domeniu
de activitate ce caută oportunităŃi BUSINESSpeople este o publicaŃie
de colaborare sau de carieră.
PEOPLE R

MEDIA
I M A G I N E A C O N T E A Z A

Reproducerea oricărui material scris


sau ilustrativ din această publicaŃie,
28 - OrganizaŃii altfel decât sub forma de extrase
AIESEC - interacŃiunea dintre folosite în scop de prezentare
studenŃi şi companii critică, este categoric interzisă, fără
Colaborarea dintre AIESEC şi consimŃământul People Media

28
companii şi beneficiile colaborării S.R.L.
celor două părŃi - dezvoltarea pe Contact:
termen lung. redactie@business-people.ro
www.business-people.ro

34 34 - Monden
Agendă
Evenimentele lunare ce au loc în
Tipărit de POLIROM România.

judeŃul ConstanŃa.
ISSN 2066 - 1738

www.business-people.ro 5
InvestiŃii

CEZ - investiŃie de 1 miliard de euro


el mai mare parc eolian din Europa se construieşte în judeŃul Constanta. Prima
turbină din parcul eolian de la Fântânele - Cogealac va fi instalată în iulie, iar primul
Mwh se va livra în sistemul energetic la începutul anului viitor. Potrivit angajamentelor
asumate faŃă de Uniunea Europeană, Romania trebuie să încurajeze investiŃiile în surse
alternative de energie şi, până în 2019, mai mult de o treime din energia electrică produsă să
fie din resurse regenerabile. În cele ce urmează vă prezentăm conceptul, cifrele şi banii investiŃi
în această afacere ce vine în dezvoltarea pe termen lung a resurselor de energie electrică şi în
diversificarea obŃinerii acesteia.

Grupul CEZ din Cehia, unul dintre


cei mai mari producători, furnizori şi
distribuitori europeni de energie,
construieşte în judeŃul Constanta cel
mai mare parc eolian pe uscat din
Europa, cu o putere instalată de 600
MW.

Capacitatea instalată a Parcului


Eolian Fântânele şi Cogealac, care
se va întinde pe o suprafaŃă de 600
hectare, aceasta fiind echivalată cu
capacitatea unui reactor de la
Cernavodă sau a termocentralei
Turceni.

Puterea parcului eolian din judeŃul


ConstanŃa atinge triplul capacităŃii
instalate a celui mai mare parc
eolian operaŃional - Guadalajara,
Spania - de pe bătrânul continent.
Cînd proiectul va fi finalizat, CEZ va
avea în România o cotă de 10% din
piaŃa energiei regenerabile.

InvestiŃia, evaluată la 1,1 miliarde de


euro, a fost prezentată la ConstanŃa,
într-o conferinŃă de presă susŃinută
de reprezentanŃi ai CEZ România:
Martin Pacovsky - COO (Chief
Operational Officer), Ondrej Safar -
Project Manager şi Miklos Szilagyi -
site manager Parc Eolian Fântânele
& Cogealac.

Proiectul parcului situat la nord de


ConstanŃa, la aproape 17 km de
Ńărmul Mării Negre, va deveni
operaŃional în mai multe etape.

Prima etapă a construcŃiei va


genera 347,5 MW şi va cuprinde
139 de turbine General Electric, cu
o înaltime de 100 metri şi cu o
capacitate de 2,5 MW. A doua etapă
a construcŃiei va genera 252,5 MW
şi va cuprinde 101 turbine, fiind
operaŃională până la sfârşitul lui
2010, începutul lui 2011.

6 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


Capacitatea instalată a Parcului
Eolian Fântânele & Cogealac
depăseşte dublul celui mai mare declarat Ondrej Safar - Project
parc eolian aflat în constructie în Manager.
Europa şi atinge triplul capacităŃii
instalate a celui mai mare parc Lungimea totală a drumurilor
eolian operaŃional de pe batrânul construite în timpul realizării parcului
continent (Guadalajara, Spania). eolian (137 km) va atinge aproape
dublul lungimii litoralului maritim
românesc, între Capul Midia şi
Vama Veche. Pentru montarea
pieselor componente ale turbinelor
"Când acest proiect va fi finalizat, eoliene se utilizează macarale
CEZ va avea în România o cotă de gigant cu greutate între 500 şi 700 t
10% în energia regenerabilă. În iulie fiecare.
vom avea deja prima turbină
instalată din acest proiect. De
asemenea, la începutul anului viitor,
când prima etapă va fi gata, vom
avea primul MWh livrat în sistem",
a declarat Ondrej Safar - Project
Manager.

La construcŃia parcului eolian de pe


imensul şantier din Fântânele şi
Cogealac, demarată în octombrie
2008, participă efectiv, lucrând în Lungimea unei singure elice este de
fiecare zi, mai bine de 400 de 48 m, iar diametrul rotorului este de
persoane de naŃionalităŃi diferite 99 m. Greutatea unei nacele (piesă
(români - printre care numeroşi montată la înăltimea de 100 m) este
localnici, cehi, francezi, germani, de 82 t. Pentru transportarea şi
australieni, italieni, americani, etc). conectarea curentului electric
produs de turbinele eoliene numai
din prima parte a proiectului sunt
necesari 150 km de cabluri de
diferite voltaje (33kV, 100kV).

Investitorii spun că beneficiile


investiŃiei vor putea fi observate în
curând de către localnici. Ei promit
că drumurile şi canalizarea din
Cogealac şi Fântânele vor fi
reabilitate, iar iluminatul public va fi
Potrivit reprezentanŃilor CEZ gratuit, alimentat de noile instalaŃii.
România, într-o lună va fi desemnat
câştigătorul pentru furnizarea celor Potrivit reprezentanŃilor CEZ
101 turbine ce vor fi montate în a România, puterea va fi conectată la
doua etapă a proiectului. reŃeaua Transelectrica, iar energia
va fi vândută clienŃilor români şi
Capacitatea instalată a Parcului străini. Până în prezent, în România
Eolian Fântânele & Cogealac sunt instalate unităŃi cu o putere de
depaşeste dublul celui mai mare numai 8 MW în ceea ce priveşte
parc eolian aflat în construcŃie în producŃia de energie electrică din
Europa şi atinge triplul capacităŃii surse eoliene.
instalate a celui mai mare parc Grupul CEZ activează în 11 tari din
eolian operational de pe bătrânul Europa Centrală şi de Sud Est. În
continent (Guadalajara, Spania). România, grupul este prezent din
"Cînd acest proiect va fi finalizat, 2005, prin compania CEZ România.
CEZ va avea în România o cotă de Pe sectorul de distribuŃie, CEZ
10% în energia regenerabilă. În iulie deŃine în România o cotă de piaŃă
vom avea deja prima turbină de 17%. CEZ contribuie şi la
instalată din acest proiect. De parteneriatul pentru construirea
asemenea, la începutul anului viitor, Reactoarelor 3 şi 4 de la
când prima etapă va fi gata, vom Cernavodă, cu o participaŃiune de
avea primul MWh livrat în sistem", a 9,15%.

www.business-people.ro 7
InvestiŃii
Rădăcini combate criza din vânzări cu creşteri în service
dar şi prin deschiderea unui nou showroom la ConstanŃa

R
ădăcini Motors face
investiŃii pentru a
combate criza în
comparaŃie cu ceilalŃi
dealeri de maşini care
cu greu reuşeşc să se
menŃină în aceste vremuri.

Compania Rădăcini există încă din


1991 însă din 1994 începe să
comercializeze maşini. În 2005
Rădăcini Motors devine distribuitor
autorizat pentru marcile Opel -
Chevrolet, deŃinând până în prezent
5 locaŃii de tip 3S (showroom,
service, piese de schimb) în:
Bucureşti (2), Brăila, Braşov şi
ConstanŃa. În 2007 portofoliul de
mărci este completat cu brand-urile
premium: Cadillac, Corvette şi
Hummer, pentru care devin unic
importator autorizat. Rădăcini
comercializează la ora actuală mai
multe mărci de masini: Opel,
Chevrolet, Mazda, Suzuki, Cadillac,
Corvette şi Hummer. Suzuki este cea
mai nouă marcă pe care o reprezintă
din 2008 prin Rădăcini Auto Motor.

Autoturismele ieftine sunt cele


mai afectate de recesiune.
Compania va inaugura trei
showroomuri, ca urmare a unei
investiŃii de 2,8 milioane de euro, a
declarat Nicolae Sorescu, director de
vânzări al Rădăcini Motors. Acestea
vor fi amplasate în Braşov, Pipera şi
Otopeni. „Nu ne e frica de zvonuri,
pentru că, dacă dă General Motors
faliment, dă America faliment. E
drept că n-o duc pe roze, dar vor fi
susŃinuŃi”, a declarat Sorescu despre
compania din SUA. De asemenea, în
2009 Rădăcini Motors va inaugura
un showroom la ConstanŃa. ReŃeaua
Saab de pe piaŃa românească se va
extinde în acest an cu trei noi locaŃii,
ajungând la un total de şapte potrivit
importatorului mărcii suedeze. În
luna iunie va fi deschisă prima
locaŃie de către BDT Group în
capitală, sub marca BDT premium.
Cel de-al doilea centru va fi deschis
la ConstanŃa de către Rădăcini, cu o
investiŃie de 2,5 mil. euro, într-un
dealer care va comercializa şi
mărcile Opel şi Chevrolet, şi de
asemenea deschiderea unui
showroom Suzuki. „MulŃi stopează
investiŃiile, avantajul nostru este că

8 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


PiaŃa a ajuns la o scădere de până la
65% faŃă de aceeaşi perioadă a anului
2008, ea urmând să se stabilizeze în
cel de-al doilea semestru.

avem investiŃiile aproape de Se pun speranŃe în leasing pentru stau invers, deşi oamenii din
finalizare. În pofida recesiunii, ne această perioadă. Sorescu spune industrie credeau contrariul.
menŃinem investiŃiile. Am reuşit să că s-au înregistrat scăderi ale Cea mai mare rată a scăderii, de
scăpăm de credite, printr-un noroc, vânzărilor după apariŃia primelor 40%, a fost în cazul autoturismelor
înaintea crizei”, spune Sorescu. Deşi semne ale crizei economice, în Chevrolet. „Cel care avea 2-3.000 de
au concurenŃă puternică cu Kamsas, septembrie. euro în buzunar făcea un credit de
Expocar – parte a Kamsas, Rădăcini Oficialul companiei pune acest 4.000-5.000 şi ajungea la preŃul unui
Motors are curajul să facă investiŃii fenomen pe seama a două motive: Chevrolet. La ora actuală, îşi ia cu
chiar dacă pentru unele companii „sufocarea” pieŃei cu autoturisme cei 2-3.000 de euro o maşina veche
este destul de greu sa se menŃină în second-hand şi incertitudinile din de 10 ani”, afirmă Sorescu.
aceste vremuri. Rădăcini Motors are domeniul creditării. Majoritatea MenŃinerea vânzărilor la acelaşi nivel
o gamă variată de maşini ea problemelor le au persoanele fizice, este văzută ca un eşec, în condiŃiile
comercializând autoturisme ca Opel, ale căror dosare sunt reanalizate de în care compania lucrează acum cu
Chevrolet, Mazda, Hummer, Cadillac bănci, dupa ce dealerul a facut patru showroomuri, iar anul trecut a
şi Corvette. Nici Auto Grup nu se comanda pentru autoturism. lucrat doar cu două. Totuşi, Sorescu
lasă mai prejos, dealer pentru marca Lucrurile se miscă mai bine în zona estimează o creştere a cifrei de
Skoda a finalizat construcŃia celui de leasing, pentru că firmele au bani afaceri cu aproximativ 20%, la 120
de-al doilea centru integrat de la din urmă pe care nu i-au folosit, milioane de euro, datorată creşterilor
ConstanŃa, complexul cuprinzând pe crede Sorescu. Se observă că activităŃilor de service şi vânzării de
lânga un showroom, o unitate scăderile mai mari se înregistrează piese de schimb. „N-o ducem rău, ca
service şi un depozit de piese de în Bucuresti, pe când în celelalte alŃii, dar trebuia s-o ducem mai bine”,
schimb. zone precum ConstanŃa lucrurile argumentează oficialul.

www.business-people.ro 9
Banii şi Statul
Peste 4.000 de firme constănŃene, declarate inactive

R
eactivarea contribuabililor
va fi posibilă doar în cazul în
care contribuabilii îşi
îndeplinesc obligaŃiile
declarative sau dacă li se aprobă, la
cerere, trecerea în regimul
derogatoriu de declarare, precizează
directorul coordonator adjunct al
DirecŃiei Generale a FinanŃelor
Publice ConstanŃa, Adriana Damian.

Mii de societăŃi comerciale


constănŃene au ajuns pe „lista
neagră” a firmelor inactive mai
repede decât credeau, pentru că nu
au respectat legislaŃia în vigoare.
Conform listei contribuabililor
declaraŃi inactivi, publicată, ieri, pe
pagina de internet a Agentiei
NaŃionale de Administrare Fiscală
(ANAF), activitatea a 4.121 de firme
din ConstanŃa a fost suspendată
întrucât acestea nu au depus nicio
declaraŃie la două termene
consecutive. Potrivit Codului fiscal,
contribuabililor înscrişi în lista
contribuabililor declaraŃi inactivi li se
anulează, din oficiu, înregistrarea în
scopuri de TVA. În plus, în perioada
stării de inactivitate, toate procedurile
de avizare, autorizare, certificare,
licenŃiere sau alte proceduri similare,
cât şi orice operaŃiune şi procedura
vamală, precum şi oricare dintre
avizele, autorizaŃiile, licenŃele,
acordurile şi orice alte acte în baza
cărora contribuabilii inactivi sunt
autorizaŃi să funcŃioneze sau să
desfăşoare diverse activităŃi
economice se suspendă de drept.
SocietăŃile inactive nu mai au dreptul
să utilizeze facturi, alte documente
sau formulare tipizate cu regim
special. Potrivit afirmaŃiilor
directorului coordonator adjunct al
DirecŃiei Generale a FinanŃelor
Publice ConstanŃa, Adriana Damian,
reactivarea contribuabililor va fi
posibilă doar în cazul în care
contribuabilii îsi îndeplinesc
obligaŃiile declarative sau dacă li se
aprobă, la cerere, trecerea în regimul a Guvernului nr. 46/2009 privind Regimul derogatoriu, soluŃia
derogatoriu de declarare. În baza îmbunătăŃirea procedurilor fiscale şi pentru firmele inactive
cererii de reactivare, organele fiscale diminuarea evaziunii fiscale, nu sunt
vor efectua inspecŃia fiscală, iar după declaraŃi inactivi contribuabilii care se Contribuabilii nu vor mai depune
finalizarea acesteia, vor întocmi un află în stare de insolvenŃă sau anumite declaraŃii fiscale în caz de
referat cu propunerea de reactivare. dizolvare, aşa că aceştia au fost inactivitate temporară, pe o perioadă
Lista contribuabililor declaraŃi inactivi eliminaŃi din listă. cuprinsă între unu şi trei ani
contine 92.227 de agenŃi economici consecutivi, şi în cazul obtinerii de
din toată Ńara. Potrivit ANAF, iniŃial, scutiri de la plata impozitului, potrivit
lista a cuprins 125.448 de noii proceduri emise de AgenŃia
contribuabili, însă, potrivit NaŃionala de Administrare Fiscală
prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă (ANAF). Astfel, sunt supuse regimului

10 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


cumulativ mai multe conditii pentru a
beneficia de acest regim. Aceştia nu
trebuie să aibă, la data aprobării
cererii, restanŃe către bugetul
general consolidat, nu trebuie să
deruleze niciun fel de activitate, să
nu obŃina venituri, să nu aibă
personal angajat şi să nu plătească
venituri cu regim de reŃinere la sursa
impozitului. De asemenea, nu trebuie
să existe o cerere de rambursare
sau de restituire a impozitelor,
taxelor şi contribuŃiilor în curs de
soluŃionare şi nici nu trebuie să fie în
derulare un control fiscal la
contribuabilul care solicită acest
regim. „Regimul de declarare
derogatoriu se solicită de către
contribuabili prin depunerea unei
cereri la organul fiscal în a cărui
evidenŃa fiscală sunt înregistraŃi ca
plătitori de impozite, taxe şi
contribuŃii. În cerere, contribuabilul
declară pe propria răspundere că
îndeplineşte condiŃiile stabilite şi
menŃionează perioada pentru care
solicită regimul de declarare
derogatoriu”, a precizat DoiniŃa
Radu. În cazul societăŃilor
comerciale, odată cu cererea de
acordare a regimului de declarare
derogatoriu, se depune dovada
înscrierii inactivităŃii temporare la
Registrul ComerŃului, respectiv o
copie a extrasului de registru emis
de către Oficiul Registrului
Comertului privind starea societăŃilor
comerciale, referitoare la
suspendarea temporară a activităŃii
acestora. Cererea se soluŃionează
de organul fiscal în termen de 30 de
zile de la data depunerii, de
compartimentul cu atribuŃii în
gestionarea declaraŃiilor fiscale.
Regimul de declarare derogatoriu îşi
încetează valabilitatea la data
aprobată sau începând cu luna în
care nu mai sunt îndeplinite
condiŃiile. În cazul încetării regimului
de declarare derogatoriu,
contribuabilul va reintra din oficiu în
regimul normal de declarare.
Prelungirea perioadei de aplicare a
derogatoriu declaraŃia privind fi aprobată pentru perioade mai mari regimului de declarare derogatoriu
obligaŃiile de plată la bugetul general de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani este posibilă numai după aprobarea
consolidat, decontul de taxă pe consecutivi. Pe perioada aplicării unei noi cereri de acordare a
valoarea adaugată, declaraŃia privind regimului derogatoriu, contribuabilii regimului, cu respectarea procedurii
impozitul pe profit, declaraŃia privind nu mai au obligaŃia depunerii acestor şi a condiŃiilor prevzute în ordin.
distribuirea între asociaŃi a veniturilor declaraŃii pe zero”, a declarat şeful Potrivit afirmaŃiilor şefului
si cheltuielilor, decontul privind Biroului de Metodologie şi AsistenŃă Administratiei FinanŃelor Publice
accizele şi decontul privind impozitul Contribuabili din cadrul DirecŃiei ConstanŃa, IonuŃ Misa, de la 1 mai şi
la tiŃeiul şi la gazele naturale din Generale a FinanŃelor Publice pâna în prezent, pe vechea
producŃia internă. „Depunerea (DGFP) ConstanŃa, DoiniŃa Radu. Ea legislaŃie, din 18.000 de contribuabili
declaraŃiilor fiscale conform unui a mai declarat că plătitorii de taxe şi care depuneau declaraŃiile lunare,
regim de declarare derogatoriu poate impozite trebuie să îndeplinească 350 au solicitat regim derogatoriu.

www.business-people.ro 11
Interviu
Erik Nordlund şi turismul românesc

E
rik Nordlund este un
suedez ce are ca a
doua sa casă România.
Un străin ce iubeşte
România mai mult
decât multi concetăŃeni de ai
noştri. L-am întalnit pe domnul
Erik în staŃiunea Mamaia, la hotel
Pelican când încă mai avea
afaceri pe litoral. Acum dupa 3
ani dupa ce s-a retras din
România, stăm la cafeneaua
Filicori şi analizăm 26 de ani ai
firmei Reseledaren şi omul de
afaceri Erik Nordlund:

BUSINESSpeople: Cum aŃi ajuns în


România?

Erik Nordlund: În urmă cu 26 ani, în


1983 m-am întâlnit cu Håkan
Kjellander – un amic care a lucrat
câŃiva ani ca ghid în România pentru
tur-operatorul Trivselresor. Împreună
am hotărât să deschidem apoi
Reseledaren, iar în 1984 am început
cu primul sezon de turişti suedezi în
România, aduşi prin compania
noastră. Pentru că amicul meu era
căsătorit şi avea deja o familie, am
hotarât ca el să rămână la
Stockholm, iar eu (fiind singur şi fară
obligaŃii familiale) am venit în
România, unde am început să lucrez
pentru Reseledaren ca Destination
Manager. La începuturi, sezonul era
foarte lung, deoarece începeam încă
de primăvara, la Băile Felix cu turişti
pentru tratament balnear, apoi vara
pe litoralul românesc (pentru
agreement şi plajă), urmând ca
toamna să ne reîntoarcem în
staŃiunile balneare.

BUSINESSpeople: Cum a început


propriu-zis afacerea din România?

Erik Nordlund: Am făcut un prim


contract pe vremea aceea cu Tarom,
iar în primul an zburam cu un avion
Ilyusin-18 (un avion rusesc cu elice)
şi de fiecare dată când acesta
ateriza pe aeroportul din Stockholm
suedezii făceau ochii cât cepele
văzând un model atât de vechi care
încă mai zboară. Ulterior afacerea s-
a extins iar compania Tarom ne-a
pus la dispoziŃie încă 2 avioane, de
data aceasta mai moderne, marca
Tupolev-154, bineînŃeles la fel de
ruseşti.

12 BUSINESSpeople
Desigur nu aveam pretenŃii la un să mai zboare către România, iar
Boeing pentru că pe vremea aceea locurile rămase libere le-am vândut
singurul Boeing aparŃinea familiei în mai putin de 10 minute (chiar la
Ceauşescu. Însă, la 2 ani dupa ce aeroport) reprezentanŃilor presei
ne-am început afacerea, pe 11 iulie care voiau să ajungă în România
1986, unul din avioanele Tupolev pentru a-şi detalia reportajele. La
decola de la Stockholm cu 161 Bucureşti am fost trataŃi cu foarte
pasageri. După ce s-a înălŃat la multă atenŃie şi s-a căutat pe cât
peste 800 m de la sol, uşa avionului posibil uitarea incidentului. Chiar
s-a deschis, (s-a rupt cu totul din Ceauşescu a lăsat Boeing-ul pe
balamale) iar ghidul suedez (Karina) întreg sezonul 1986 să zboare către
care stătea pe scaunele Suedia şi nu ni s-au cerut niciun fel
stewardeselor efectiv a fost smulsă de costuri. Ceea ce trebuie reŃinut
pe jumatate afară. Norocul ei a fost însa din tot acest eveniment este
că stewardesele au Ńinut-o de faptul că la vremea aceea ni s-a
picioare şi în cele din urmă a fost acordat tot sprijinul necesar pentru
prinsă înapoi şi asezată pe scaun. ca turismul românesc să crească.
Geanta Karinei (plină de bani şi acte) Ceausescu chiar înŃelesese
nu a avut acelaşi noroc şi a fost importanŃa turismului pentru Ńara.
smulsă de curentul de aer, aşa au Cam aşa a început afacerea
ajuns bucăŃi de “confetti” deasupra Reseledaren în România.
Stockholm-ului. Îmi amintesc atunci
că pilotul a cerut turnului de control BUSINESSpeople: Cum era turismul
aterizare de urgenŃă, motivând o când aŃi venit în România? Cum
“mică” problemă la bord. Au ajuns la se desfăşura activitatea turistică?
sol cu bine toŃi pasagerii panicaŃi,
însă echipajul avionului a refuzat să Erik Nordlund: Din câte ştiu, în
coboare pe motive de imunitate “epoca de aur”, vârful de turişti
diplomatică. Desigur că poliŃia străini a fost în 1979. Când eu am
suedeză a intervenit imediat ajuns la dumneavoastră în Ńară
înconjurând avionul şi în scurt timp a (1984), România era o destinaŃie
fost adus pe aeroport inclusiv turistică destul de cunoscută pe piaŃa
ambasadorul României în Suedia. europeană. Chiar din acel an au
Acesta din urmă a luat legătura cu început, însă, să apară problemele.
Ńara, iar guvernul român din acea Ceauşescu inaugurase “programul
perioadă a hotarât ca turiştii să fie de economisire” la mijlocul lui ‘84,
cazaŃi în hotelul aeroportului până a astfel că toate localurile trebuiau să
doua zi când urma să vină un alt se închidă la ora 10 seara,
avion. BineînŃeles, familia electricitatea la fel, alimentele
Ceauşescu si-a trimis chiar Boeing- începuseră să dispară. M-am trezit
ul personal pentru a lua turiştii. Mai atunci în situatia de a comunica
târziu s-a aflat că a fost o eroare de turistilor noştri ca este foarte bine să
pilotaj (echipajul a uitat efectiv să aibe în bagaje săpunuri de lux, Kent
închidă uşa avionului), nicidecum o lung, ciorapi lycra, becuri, lumânari,
eroare de ordin tehnic. Tot echipajul cafea, hârtie igienica etc. Toate
avionului (de la comandant la ultimul acestea nu foloseau turiştilor, ci
steward) a fost condamnat la deveniseră un fel de substitut al
închisoare atunci. În următorul an bacşişului pentru personalul hotelier,
însă, în luna ianuarie Ceauşescu a un fel de “hard currency”, de vreme
semnat un ordin de eliberare pentru ce bacşişul, în valută era interzis iar
echipaj, cu ocazia zilei lui de cu banii nu aveau ce cumpăra. Asa a
naştere. Anul trecut m-am întalnit cu ajuns Kent-ul lung şi cafeaua
unul din stewarzi şi chiar am povestit “moneda substitut”. Există, însă, o
despre întâmplările din trecut. În infrastructură a turismului bine
seara incidentului, presa suedeză, întreŃinută de ONT care pe vremea
dar şi cea internaŃională m-a agasat aceea era singurul partener cu care
efectiv cu zeci de întrebări despre puteam contracta. O infrastructură
eveniment. Îmi amintesc că au imensă condusă şi controlată de
apărut articole pe prima pagină a stat. Hotelurile şi restaurantele
celui mai important cotidian suedez, pentru turiştii straini au continuat să
cu titlul “Sicriul Zburător”. A doua zi fie cât de cât aprovizionate, însă
am aflat că din cei 161pasageri pentru popor 1984 a fost anul în care
iniŃiali, desigur vreo 30 renunŃasera a început dezastrul. Turiştii însa nu

www.business-people.ro 13
Interviu

erau afectaŃi direct de aceste lucruri, (au apărut renovări, extinderi, sentimentele pe care noi le-am
cu atât mai mult cu cât totul era modernizări), însă în acelasi timp dezvoltat. Cu toate acestea în 2007
extrem de ieftin. Astfel că la vremea preŃurile au crescut enorm pentru ca ne-am retras şi noi pentru ca deja nu
aceea erau pe litoralul românesc patronii căutau să-şi recupereze mai era profitabil sub nicio formă.
mult mai mulŃi turişti străini decât în investiŃiile într-un timp cât mai scurt.
zilele de azi. Din păcate, noii proprietari de BUSINESSpeople: De ce veneau
Până în 1989 Reseledaren devenise hoteluri nu aveau nicio legătură cu turiştii străini prin Reseledaren, în
cel mai mare tour-operator străin afacerile din turism şi nu au înŃeles România?
care activa în România. După 1989 niciodată că profitul din turism nu
ne-am extins activitatea şi pe piaŃa vine a doua zi. Totodată şi politica Erik Nordlund: GândiŃi-vă că turiştii
norvegiană, care pe parcurs a Tarom-ului s-a schimbat: afacerile noştri veneau aproape de la polul
devenit mai profitabilă decât cea aeriene au început să se nord. Soarele şi plaja erau foarte
suedeză. Dupa ’90, privatizarea deja concentreze în special către cursele atractive pentru ei. Acesta a fost
începuse în domeniul hotelier, iar noi regulate, iar cele charter au devenit turismul de agreement. De
am resimŃit destul de dur schimbările din ce în ce mai rare. Mix-ul acesta asemenea, Reseledaren a încercat
respective pentru că trebuia de data de factori (scumpirea cazării, să facă şederea aici cât mai plăcută
aceasta să negociem contractele cu transporturile aeriene modificate, pentru turişti şi ofeream un pachet
fiecare hotelier în parte. Din păcate, scumpirea transportului) au condus cât se poate de larg de atracŃii:
forma de privatizare gen “locaŃie de încet dar sigur la decăderea degustare de vin la Murfatlar, o
gestiune” a fost foarte prost gândită, turismului în zonă. Deoarece pretul seară românească la “Nunta
astfel că reuşeam să ne înŃelegem şi calitatea serviciilor dictează piaŃa, Zamfirei” în Eforie, turul oraşului
destul de bine cu unii administratori, pot spune că Mamaia a devenit mai ConstanŃa, excursii prelungite către
însă mai putin bine cu alŃii. scumpă decat multe dintre locaŃiile Deltă, către capitală, 2 zile pe Valea
InvestiŃiile şi renovările pe care cu tradiŃie în turism din Grecia sau Prahovei, vizite la Bran, în Moldova
aceştia au înŃeles să le facă erau Turcia, mai nou şi Bulgaria, iar - la mănăstiri şi chiar am mers către
egale cu zero, în schimb preŃurile au serviciile nu s-au modificat direct deplasări externe, gen Istanbul,
început să urce. Cu toate acestea proporŃional cu preŃurile. Operatorii Cairo sau Kiev. Totodată tratamentul
am reuşit să ne adaptăm pietei în străini au început astfel să se retragă balnear a fost o opŃiune foarte bună.
continuă schimbare şi aşa ne-am din cauza faptului că România nu Turistul scandinav stătea în medie 2
extins şi pe piaŃa norvegiană. La un mai era o destinaŃie foarte atractivă săptămâni în concediu şi desigur
moment dat, în 2005, aveam 7 din punct de vedere al calităŃii trebuia să-i diversificăm programul
zboruri pe săptămână care aterizau turismului şi al preŃurilor. pentru că plaja 2 săptămâni nu este
pe aeroportul Kogălniceanu. După Reseledaren, condusă de Hakan si interesant pentru nimeni.
ce “locaŃiile de gestiune” au devenit de mine a rămas ultimul mohican pe Reseledaren se axa în principal pe
istorie şi marea privatizare a început, aceste meleaguri, pentru că nu doar turiştii care călătoreau cu familia, şi
hotelurile şi-au ridicat standardele business-ul a dictat aici, ci şi chiar ne-am construit un club de
copii condus de către o educatoare
din Scandinavia, cu un program de 5
- 6 ore pe zi unde aceştia îşi
petreceau timpul liber fără părinŃi.
Vizitau muzeele de aici, mergeau la
Delfinariu, se jucau pe plajă,
beneficiau de concursuri, programe
cât se poate de diversificate. Aveam
chiar şi un serviciu de baby-sitting iar
părinŃii îşi lăsau copii în grija noastră,
iar ei puteau merge liniştiŃi să se
bucure de programul pe care l-au
ales, până seara tarziu. Noi am
gândit că dacă nu se simt bine copii,
atunci nici parinŃii nu vor fi mulŃumiŃi.

BUSINESSpeople: Care sunt


motivele pentru care turismul de
pe litoral nu merge bine?

Erik Nordlund: Cred că motivul


principal pentru care turismul în
România începe să nu meargă este
combinaŃia de preŃuri ridicate,
standarde scăzute ale serviciilor şi
lipsa unei infrastructuri. Şi după cum
ştim, niciun produs nu poate fi

14 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


vândut dacă calitatea nu este statului, turismul a suferit din cauza persoană privată. Încă mai am
conformă cu preŃul. taxelor ridicate şi niciun suport adus apartamentul meu în ConstanŃa.
pentru alte investiŃii şi îmbunătăŃiri. La acest moment sunt prea ocupat
BUSINESSpeople: Ce oameni sunt ca “Chief Medical Advisor” la
de vină pentru decăderea BUSINESSpeople: Cu ce oameni aŃi Europeiska Insurance Company.
turismului? colaborat foarte bine? Dacă ar fi să revin în turism cu
siguranŃă ar fi în altă funcŃie,
Erik Nordlund: Nu cred ca este vreo Erik Nordlund: Am avut plăcerea să glumesc.
persoană care ar trebui acuzată. În lucrez cu un număr mare de oameni Astfel concluzionând, un business
principal este o greşeală politica ce a importanŃi din industria turismului de- care era un stil de viaŃă pentru
pornit încă din 1990. Forma de a lungul acestor ani. MulŃi dintre ei nordici, a devenit imposibil, datorită
privatizare a industriei turismului - “ sunt nişte oameni fantastici care se preŃurilor şi serviciilor proaste.
locaŃie de gestiune” - a întârziat dedică muncii lor. MulŃumesc tuturor! Hotelierii vor să câstige într-un an
dezvoltarea cu cel puŃin 10 ani. În Nu o sa menŃionez pe cineva anume cât câstigau aceleaşi hoteluri în 3
această perioadă alte destinaŃii au aici, dar cel mai probabil cei care au ani, înainte de a fi privatizate.
făcut investiŃii majore şi publicitate în respect şi admiraŃie din partea mea Hotelierii care sunt acum directorii şi
acelaşi timp, de exemplu Bulgaria, o ştiu. AlŃii, care nu au contribuit la administratorii hotelurilor, nu au
Turcia, CroaŃia. Încă din 1990 toate acestea şi care trebuia să fi habar de managementul şi
turismul nu a fost o prioritate pentru făcut altceva în viaŃă. administrarea unui astfel de
mediul politic. În unele perioade business. Majoritatea au fost simpli
există un ministru al turismului, în BUSINESSpeople: O să mai reveniŃi lucratori ai hotelului, receptioneri sau
alte perioade doar o autoritate în România cu o afacere a sefi de restaurant. Doar câŃiva dintre
naŃionala fără minister. Nu a existat dumneavoastră? cei care deŃin hoteluri pe litoral au
niciodată un interes politic de a studii în turism.
încuraja industria turismului. În afara Erik Nordlund: Încă mai îmi petrec Pe litoral la această ora se face
ajutorului financiar din partea câteva luni din an în România dar ca turism dupa ureche!

www.business-people.ro 15
Financiar
RECEsiUNDE

F
ie că este vorba de credite imobiliare, auto sau de nevoi personale, clienŃii sistemului bancar
românesc sunt induşi în eroare de birocraŃia din spatele ofertelor avantajoase promovate
intens de creditori. Ne confruntăm cu o situaŃie incertă, în care se resimt efectele puternice
ale crizei financiare. Suntem invadaŃi de sfaturi mai mult sau mai putin acreditate, de analişti
economici care nu oferă soluŃii, ci se rezumă la a ne arata care sunt problemele. Criza economică
a devenit o glumă, un clişeu pentru cei mai mulŃi români care rămân la stadiul de resemnare.

ULTIMA CASĂ marile corporaŃii se simŃeau însă, trebuie ca bancile să producă.


Programul Prima Casă ne-a oferit confortabil, tratând cu superficialitate Şi cum pot face mai bine băncile
speranŃa că lucrurile se vor îndrepta. ideea că pot fi afectate de recesiune, acest lucru daca nu prin marirea
Şi iată, se pare că ne-am înşelat. Din în 2009 lucrurile s-au schimbat comisioanelor?
nou. Valoarea maximă a unui credit radical. Întreprinderi mici şi mijlocii Este aşadar un cerc vicios, în care
de acest gen este de 60 000 de dispar zilnic, iar marile corporaŃii sunt se învart foarte mulŃi bani. Există
euro, din care 3000 de euro intens ameninŃate. pierderi şi de o parte si de cealaltă,
reprezintă avansul. Primele trei rate pentru că, pe timp de criza, rari sunt
trebuie depuse într-un cont, taxele SI TOTUŞI VINA CUI ESTE? cei care câştigă.
pentru notar reprezintă alŃi 1000 de Unii susŃin teoria următoare: Băncile A stagna este deja un câştig real
euro, iar salariul solicitanŃilor trebuie rămân fără lichidităŃi, iar în momentul pentru mulŃi, pe o piaŃă
sa se încadreze între limitele impuse acela banii se blochează. Banca nu contemporană nesigură.
de bănci, în raport direct proporŃional poate debloca banii, decât punând în
cu valoarea creditului. Urmează apoi execuŃie garanŃiile. Dar cine să IA D`AICI!
alte cheltuieli: taxa de evaluare a cumpere dacă banca nu acordă GuvernanŃii se pare că încearcă să
imobilului şi comisioanele de finanŃări din lipsă de capital? Se empatizeze cu masa de oameni care
gestiune şi garantare. Astfel, şirul încearcă varianta sistemului de simte cu adevarat efectele crizei
condiŃiilor ar putea continua la rezervă pentru deblocare, respectiv economice. Cu totul şi cu totul
nesfârşit. Clientii se simt ameninŃaŃi, atragerea de capital. Dar pentru ca întâmplător, fără vreo legatura
repoziŃionând oferta statului în acest lucru să fie posibil, băncile au directă cu alegerile prezidenŃiale din
categoria: PRIMA şi ULTIMA casă. nevoie de persoane cărora sa le toamnă, primul-ministru Emil Boc a
Nu scriu pentru dumneavoastră, ofere credibilitate pentru ca acestea decis ca miniştrii să cedeze 20% din
cititorii, din perspectiva analistului să-şi depoziteze economiile. SoluŃia salariu în urmatoarele 6 luni. O sumă
credibil ci din partea omului de rând, aleasă de creditori este atragerea simbolică însă, comparativ cu datoria
care încă se bucură de un loc de depozitelor prin mărirea dobânzilor. statului român la Fondul Monetar
muncă şi care se gândeşte cu Pentru a susŃine aceste dobânzi InternaŃional.
groază că va trebui să plătească rate
lunar, pentru un bun care va deveni Rata medie a dobânzii la ofertele de credite
al lui abia peste 30 de ani. Sună Credite imobiliare/ipotecare Mai 2009 Iunie 2009
înfiorător vestea că la peste 50 de RON 17.3 16.5
ani voi avea casa mea.
EUR 9.8 9.6
COMPANII PE CALE DE
Credite auto Mai 2009 Iunie 2009
DISPARIłIE
Cum pot miza companiile pe sprijinul RON 18.4 18.2
băncilor, în contextul în care sursele
EUR 12.0 11.8
de finanŃare sunt blocate? Aşa cum
s-a preconizat, multe companii din Credite de nevoi personale cu ipoteca Mai 2009 Iunie 2009
România au căzut pradă falimentului
din cauza neachitării datoriilor faŃă RON 17.9 17.3
de bănci. Această situaŃie era EUR 10.3 10.2
întâlnită, desigur, mai rar, şi înaintea
confruntarii cu recesiunea. În acea Credite de nevoi personale Mai 2009 Iunie 2009
perioadă însă, băncile erau de acord RON 19.4 19.2
cu amânarea deadline-ului pentru
debitori. În prezent, băncile pun o EUR 13.1 13.5
presiune foarte mare pe cei care nu- Carduri de credit Mai 2009 Iunie 2009
şi achita la termen datoriile.
Falimentarea anumitor companii RON 25.5 25.5
înseamnă şi creşterea numărului de
şomeri, consecinŃă socială extrem de Dobanzi 3 luni 6 luni 12 luni

gravă pentru nivelul forŃei de muncă Ratele dobânzilor pe ROBOR 10.23 10.59 10.59
al românilor. Criza economică nu piaŃa interbancară EURIBOR 1.10 1.31 1.50
cunoaşte limite. Dacă anul trecut

16 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


RU m
Practici pentru capitalizarea resursei umane
InteRUm găseşte soluŃia!

Agenda conferinŃei: InteRUm este primul seminar în domeniul resurselor


umane, axat pe practici în vederea loializării resursei
Joi - 20 august 2009: umane dintr-o organizaŃie.

8:00-8:30 - Wake up/Check in!


8:30-9:00 - Mic dejun
9:00-9:45 - Deschidere sesiuni Scop: Transmiterea unor practici pentru maximizarea
10:00-12:00 - "Trainingul outdoor: doar aportului resursei umane la succesul organizaŃiei.
investiŃie, nu cheltuială" - Serban
Ionescu, Active Training
12:00-14:00 - "Cum construim planul de
dezvoltare al angajatului astfel încât să Evenimentul va avea loc în perioada 20 - 21 august
aducem plus de valoare în beneficiul 2009 în staŃiunea Venus, la Hotel Dana şi se va
organizaŃiei" - Julide Petrescu, desfăşura sub forma unor ateliere interactive.
Professional Consulting
14:00-15:30 - Prânz
15:30-17:30 - "Construirea încrederii
angajaŃilor în organizaŃie" - Cristian
Tudoran, EU RO Coaching, coach
executiv asociat Academy of Executive
Coaching
17:30-18:00 - Recreere
18:00-19:00 - Închidere sesiuni
19:00-20:30 - Pauză
20:30-23:00 - Cină

Vineri - 21 august 2009

8:00-9:30 - Mic dejun


9:30-10:30 - Pool gym
10:30-11:00 - Pauză
11:00-14:00 - Studiu de caz
14:00-15:30 - Prânz
15:30-17:30 - Închidere
17:30-20:00 - Bye-bye

Pentru detalii accesaŃi site-ul www.inteRUm.ro


Monden

- Evenimente nautice -
Regatta Mării Negre precedată de Romanian Boat Show

ea de-a doua ediŃie a Romanian Boat Show, la care au putut fi admirate unele dintre cele mai
scumpe bărci din România, organizată între 17 - 21 iunie în Portul Tomis din ConstanŃa, la
expoziŃie participând peste 30 de expozanŃi. Este pentru prima dată când un astfel de
eveniment are loc pe apă. La expoziŃie au participat peste 30 de expozanŃi, care au adus
aproape 60 de modele de bărci. "Într-un an de criză, în care banii se mişcă greu, expozanŃii au
făcut un efort şi au venit la mare", a precizat IonuŃ Barbu, reprezentantul Power Marine, unul
dintre organizatori. Bogdan Craiciu, reprezentantul Set Marine, o altă firma organizatoare a evenimentului, a
declarat că cel mai scump model expus este un Azimuth 68S, un model al cărui preŃ este de 2.170.000 de
euro, fără taxe. Cele mai ieftine bărci au putut fi cumparate cu sume cuprinse între 4.000 şi 5.000 de euro.

Între 17 şi 21 iunie 2009, Set Events prezente oferte din domenii conexe: şansa de a câştiga 2500 de litri de
şi Power Marine au inaugurat o carburant ultra-performant Alto prin carburant Alto, prin tragere la sorŃi.
premieră în România: prima Rompetrol, asigurări de ambarcaŃiuni Alto este o gamă de carburanŃi
expoziŃie nautică pe apă, şi nu numai prin Certasig, cocktailuri premium care asigură o creştere a
reprezentând un nou pas către Metaxa şi Finlandia şi băuturi performanŃelor automobilului, a
alinierea evenimentelor de acest gen răcoritoare prin B.D.G. Import. Pe randamentului şi fiabilităŃii motorului.
la standardele pieŃelor internaŃionale. toată durata evenimentului s-au Alto este disponibil atât în varianta
La eveniment au participat 31 de înregistrat 4000 de vizitatori, dintre benzină (cifră octanica 101), cât şi
expozanŃi care au prezentat bărci cu care 2.800 pe bază de bilet şi 1200 motorină (cifră cetanica 55). Pe
motor de mici şi mari dimensiuni, pe bază de invitaŃie. În ceea ce ansamblu, evenimentul a fost unul
veliere, barci gonflabile, motoare de priveşte vânzările, pe primul loc s-au de succes, reuşind să atragă, în
ambarcaŃiuni şi accesorii. În cadrul clasat motoarele pentru ciuda perioadei dificile pe care o
evenimentului au fost expuse ambarcaŃiuni şi accesoriile. De traversăm, numeroşi vizitatori, fie ei
aproximativ 50 de ambarcatiuni, 60% asemenea, s-au achiziŃionat cunoscători sau doar pasionaŃi de
dintre acestea fiind de mari aproximativ 20 de ambarcaŃiuni cu o lumea fascinantă a ambarcaŃiunilor.
dimensiuni. “Vedeta” evenimentului a valoare medie de 25.000 Euro; a Pentru ediŃia viitoare, organizatorii îşi
fost un Azimut 68S, în valoare de existat un interes puternic şi pentru propun un număr mai mare de
2.170.000 Euro fără taxe, adus de ambarcaŃiunile de mari dimensiuni, expozanŃi pentru ca vizitatorii să
Neptun Yacht, însa au existat şi barci însa, în cazul acestora, contractele poată avea o privire de ansamblu
mai mici, pentru toate buzunarele. se vor concretiza în termen de asupra industriei nautice româneşti,
De asemenea, în cadrul Romanian câteva săptămâni de la finalizarea cu evoluŃiile şi progresele pe care le-
Boat Show Constanta au fost evenimentului. ToŃi vizitatorii au avut a înregistrat.

18 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


Regatta Marii Negre este un eveniment
organizat de Set Events pentru a
fructifica potentialul sportiv al Marii
Negre si a-l aduce la standardele
internationale ale domeniului.

Set Events este o companie din Turcia, Bulgaria, Ucraina, întoarcerea în port.
caracterizată de tinereŃe, creativitate, România, Rusia, Georgia, SUA,
exuberanŃă, deschidere către nou. FranŃa, Italia. Deşi evenimentul este unul cu circuit
Există de trei ani pe piaŃa şi au închis, accesul în marina fiind posibil
revoluŃionat industria nautică, Pasiunea şi eleganŃa unui sport numai pe bază de invitaŃie, regatta
principalul lor domeniu de activitate. nobil, yachtingul, se regăsesc în cea din larg poate fi urmarită de pe plaja
Au pus bazele Romanian Boat Show de-a patra ediŃie a Regattei Mării publică.
în 2006 şi acum vin cu ceva inedit: Negre, în Marina Ana Yacht Club,
Regatta Mării Negre. între 17 si 19 iulie. În zilele de vineri, 17 iulie şi
Anul acesta se asteaptă o participare sâmbătă, 28 Iulie, se vor organiza
Regatta Mării Negre este un concurs mai largă a velierelor din străinătate, petreceri tematice la malul mării.
internaŃional de veliere ce se va din Ńari precum Turcia, Bulgaria, Alături de evenimente precum
derula pe parcursul unui weekend, Ucraina, Rusia, Georgia, FranŃa şi expoziŃiile de yachturi şi
sâmbătă şi duminică având loc câte SUA. Probele de concurs vor fi tipice ambarcaŃiuni Romanian Boat Show
o etapă a concursului, precum şi regattelor, respectiv “in shore” din Bucureşti şi ConstanŃa, Regatta
petreceri tematice specifice. parcurgând distanŃa dintre Eforie şi Mării Negre face parte din iniŃiativa
Costineşti în cel mai scurt timp şi “off Set Events de a populariza sporturile
Evenimentul se află la a patra ediŃie shore” îndemanarea de a naviga nautice şi de a promova potenŃialul
şi va găzdui peste 20 de participanŃi până la un punct fix în larg şi maritim şi fluvial al Ńării noastre.

www.business-people.ro 19
Jucători hotelieri

“Relaxează-te şi Străluceşte”
- Hotel IAKI -

H
otelul IAKI din Mamaia (mic dejun şi prânz) şi cazare în acestor informaŃii.
lansează o nouă ofertă camere noi, elegante şi spaŃioase, Hotelul IAKI de 4 stele din Mamaia,
sub deviza „Relaxează- cu vedere la mare sau spre lac şi de al cărui proprietar este marele
te şi Străluceşte”, asemenea accesul gratuit: plajă, fotbalist Gica Hagi, este unul din cel
adresată celor ce vor să piscine, saune, sala de fitness şi mai bine cotate hoteluri de pe litoral,
petreacă un sejur jacuzzi, ore de aerobic în fiecare dispunând de servicii de calitate şi
minunat în această perioadă. dimineaŃă la piscină sub îndrumarea dotări de invidiat: cel mai modern şi
instructorilor profesionişti, cocktailuri dotat centru de sănatate şi relaxare
Această nouă ofertă se adresează de socializare în fiecare joi, petreceri de pe litoral, cel mai mare Centru de
clienŃilor ce doresc o vacanŃă pentru copii. ConferinŃe din Mamaia şi ConstanŃa
relaxantă într-un loc aparte şi în care (până la 450 de locuri).
să se bucure de servicii de calitate. Oferta este valabilă pentru minim 3 Indiferent de sezon, excelenta
Hotelul IAKI le oferă clienŃilor o nopŃi cazare, în perioada 28 iunie – reputaŃie, arhitectura deosebită şi
şedere cât mai plăcută cu ajutorul 28 august 2009. minunata deschidere către mare, îl
experienŃei personalului. recomandă ca destinaŃia ideală
Pentru a fi cât mai aprope de noile pentru a organiza congrese,
Pentru 790 LEI / noapte / camera oferte Hotelul IAKI pune la dispoziŃie conferinŃe, seminarii, training-uri,
dubla standard, oaspeŃii beneficiază site-ul hotelului (www.iaki.ro) şi recepŃii sau evenimente speciale sau
de diverse facilitaŃi: demipensiune pentru o mai uşoară accesare a pentru a petrece clipe de relaxare.

20 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


New media
Prima campanie New Media din hotelurile de pe litoral sub
proiectul LiToRaL MeDiA

ompaniile People Media şi Brand Management au lansat prima încă 34 de locatii, aparŃinând THR
campanie în hotelurile de pe litoralul românesc, campanie ce Marea Neagră, ajungând în prezent
presupune comunicarea agenŃiei Insignia Advertising pentru la un număr de 92 unităŃi hoteliere de
centrul comercial TOM din ConstanŃa. Campania a fost expusă în 12 două, trei şi patru stele,
reprezentând 11.133 de camere
hoteluri de 3 si 4 stele, din staŃiunea Mamaia.
duble şi apartamente.

Litoralul devine pentru 4 luni din an, direct mesajul către turiştii pentru People Media a fost înfiinŃată in
polul principal al investiŃiilor media, care sezonul estival înseamna mare, 2007, în ConstanŃa, odată cu
pentru sectorul FMCG. plajă, distracŃie şi cumpărături în zeci achiziŃia Advertising Indoor, o
Ca urmare asupra saturării spaŃiilor de magazine. companie locală cu acelaşi domeniu
outdoor, companiile People Media şi Campania care se derulează în de activitate. În prezent partenerii
Brand Management, au investit hotelurile IAKI, Modern, Amiral, companiei sunt Munich Re,
40.000 de euro pentru lansarea unei Comandor, Bulevard, Florida, Parc, companie de reasigurare de origine
reŃele de advertising indoor în Ambasador, Lido, Dorna, Tomis şi germană, şi People Inc, co-finanŃator
aproape 100 de hoteluri de pe întreg Flora, acoperă un număr de 1.851 al People Media România.
litoralul românesc. camere cu un trafic lunar estimat de Compania are 16 angajaŃi şi o cifra
37.000 de turişti unici” afirmă Victor de afaceri de 950.000 € în 2008.
Proiectul a fost lansat cu succes pe 1 Maxim, Manager, People Media.
iunie 2009, iar prima campanie ÎnfiinŃată în 2004, Brand
derulată a început cu data de 15 Litoral Media, un proiect derulat în Management activează în domeniul
iunie 2009. ,,Pentru sezonul estival parteneriat de către Brand publicităŃii indoor pe segmentele de
2010 ne propunem să începem din Management şi People Media, oferă centre de afaceri, lanŃuri de retail şi
1 mai până la 15 septembrie. Putem spaŃii de expunere în hotelurile din mall-uri în Româia, Bulgaria şi Cehia.
spune că suntem mulŃumiŃi de faptul ConstanŃa, Mamaia, Eforie, Neptun – Compania are un număr de 25
că oferim un suport media ce are un Olimp, Venus, Saturn şi Mangalia. angajaŃi şi o cifră de afaceri pe grup
număr foarte mare de vizitatori, ce De curând reŃeaua a fost extinsă cu de 1.500.000 € în 2008.
pot fi targetaŃi în funcŃie de criteriile
dorite de către clienŃii proiectului
LiToRaL MeDiA,, a afirmat Victor
Maxim general manager al People
Media.
Centrul Comercial Tom, unul din cele
mai importante proiecte de retail din
ConstanŃa, derulează în perioada 15
iunie – 15 august campania indoor
„O vară plină de reduceri şi surprize
la Tom” în cadrul reŃelei Litoral
Media. Expunerea indoor face parte
din campania de vară a Centrului
Comercial Tom, care presupune şi
comunicare outdoor, radio şi PR.
„Solicitarea Centrului Comercial Tom
pentru expunerea în hotelurile din
reŃeaua Litoral Media dovedeşte încă
o dată că segmentul indoor a devenit
o componentă principală în cadrul
campaniilor, fiind integrat alături de
celelalte segmente clasice – outdoor,
print, radio & TV”, a declarat Razvan
Marincoi, Marketing Manager, Brand
Management.
Parte a unuia dintre cele mai
importante poluri de retail din
ConstanŃa, alături de Carrefour,
Bricostore şi Media Galaxy, Centrul
Comercial Tom atrage zilnic prin
magazinele sale un trafic estimat de
7.500 vizitatori. „Centrul Comercial
Tom a dorit să îşi transmită în mod

22 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


Marketing de criză

În aceste vremuri companiile se folosesc de orice canal de promovare pentru Cosmote, Romtelecom; sectorul
a se face cunoscuŃi şi de a-şi face cunoscute produsele. Legat de acest financiar bancar şi al asiguratorilor
aspect Victor Maxim, manager People Media ne relatează câteva AIG, ING asigurări, ING Bank,
caracteristici şi cifre ale pieŃei constănŃene. Generali, Omniasig, BT, BCR, BRD
BUSINESSpeople: Domnule Maxim, Victor MAXIM: Conduc detaşat şi lista poate continua.
cum descrieŃi piaŃa New Media din companiile multinaŃionale, ce deŃin
regiunea ConstanŃa? birouri locale, cât şi anumiŃi clienŃi din BUSINESSpeople: CredeŃi că firmele
sectorul FMCG ce derulează diferite sunt reticente la anumite suporturi
Victor MAXIM: Deşi la început campanii naŃionale ce introduce în media sau doar că nu-şi permit să
majoritatea companiilor locale au fost mixul de media şi publicitatea investească în imagine?
sceptice cu privire la proiectele de neconventională.
comunicare din segmentul New Victor MAXIM: Cred că amândouă la
Media advertising indoor, ceea ce BUSINESSpeople: PuteŃi să care se adaugă şi putină prostie dar
m-a făcut să afirm că piaŃa enumeraŃi câŃiva clienŃi? Pentru a ne mai ales multă aroganŃă. Spre
constanŃeană este o piaŃa atipica face o perspectivă a investitorilor? exemplu biroul de marketing al
pentru dezvoltarea pieŃei de dealerului auto Tiriac Auto
advertising, la ora actuală pot să dau Victor MAXIM: Este de regretat că ConstanŃa, condus de o domnişorică,
câteva cifre: dacă în 2004 cand perspectiva o să pară centralizată pe ce nu ştie altceva decât bannere şi
primele rame din publicitatea indoor Bucureşti, deoarece firmele locale ce flayere. Imaginea brandului fiind vag
au fost montate în diferite locaŃii din deŃin un birou de marketing habar nu prezentă în medii de advertising bine
ConstanŃa, acestea ajungând la au cu ce se mănâncă publicitatea şi targetate care pot transmite un
aproape 50 de locaŃii, era aproape pot să afirm cu mâna pe inima din feedback pe suport publicitar.
imposibil să găseşti un client pentru proprie experienŃă că peste 80 % din Urmărim prin divizia
un ratecard de 30 de euro pe ramă, cei ce sunt în departamentele de PEOPLEresearch aproape toŃi
acum în 2009 după 5 ani de pionerat marketing la nivel regional nu sunt jucătorii din piaŃa de business ce au
în advertising indoor şi dezvoltarea competenŃi, aceştia neştiind ce activităŃi importante pe piaŃa locală.
publicităŃii indoor pe locaŃii bine înseamnă cu adevarat o campanie Vedem ce strategii urmăresc, ce
targetate, pot să afirm că piaŃa locală sau un buget de campanie. Printre campanii derulează şi facem câteva
ajunge la aproape 200.000 de euro. clientii acestui suport media se sondaje de opinie la care rămânem
numară sectorul FMCG, Skol, cruciŃi de rezultate. Am observat că
BUSINESSpeople: Care sunt Tuborg, Heineken, Peroni, Nivea, nu o să putem schimba mentalitatea
principalii investitori în piata de New Dove; sectorul serviciilor de unei pieŃe de advertising banale
Media din ConstanŃa? telecomunicaŃii Vodafone, Orange, bazată pe afişe, flayere şi bannere.

www.business-people.ro 23
New media

HOTEL FLORA

ERN
D
O
M
L
TE
HO

Proiect realizat de:


AL
PEOPLE R

MEDIA L AMI
R
I M A G I N E A C O N T E A Z A
OTE
H

B AND
MANAGEMENT

Tind totuşi să cred că problema dezbate problemele pieŃei. Să nu Afacerile înseamnă comunicare şi
acută este a oamenilor fără credeŃi că ei nu ştiu că în ConstanŃa imagine, “publicitatea este motorul
experienŃă reală în domeniul advertisingul este la pământ, dar se economiei, fără imagine
marketingului. Oameni ce nu au împacă cu ideea că nu se poate mai companiile ar intra în anonimat”
experienŃă în companii din afara mult, sunt comozi şi nu vor să se afirma Donald Trump.
regiunii constănŃene, cât despre implice. Dacă mai ceri şi o sumă de
experienŃa din afara României cred bani pentru anumite studii pentru BUSINESSpeople: Ce-i sfătuiŃi pe
că pot să număr persoanele pe găsirea soluŃiilor, întind frumos administratorii firmelor ce au
degetele de la o singură mână. cartea de vizită şi spun că o să Ńinem observat ineficienŃa biroului de
legătura. marketing?
BUSINESSpeople: Se pare că aveŃi SoluŃia ar începe din încrederea
probleme cu piaŃa locală. Ce soluŃii companiilor locale în agenŃii de Victor MAXIM: Poate sună cam dur,
propuneŃi pentru eficientizarea marketing special create pentru a eu aş închide frumos biroul,
personalului? Ce se poate face în suplini biroul de marketing, adică deoarece dacă este ineficient
acest sens ? externalizarea biroului. Cel mai bine reprezintă o gaură în sacul bugetului
cunoaşte piaŃa o firmă de marketing, companiei. Este rău să se ajungă la
Victor MAXIM: Comunicare şi schimb deoarece acesta este businessul ei, acest mod drastic dar dintre două
de experienŃă. Printr-un program ea este obligată să aducă rezultate, rele alegi ceea ce este cel mai puŃin
pilot ce va începe în luna octombrie ceea ce nu pot spune şi despre rău.
2009, PEOPLE MEDIA va propune biroul de marketing al fiecărei Eu le spun să pună mâna să mai
persoanelor ce sunt în birourile de companii care nu face altceva decât citească şi ei site-urile de afaceri şi
marketing al companiilor locale, să să respecte unele reglementari câteva site-uri specializate în
se întâlnească lunar pentru a interioare. marketing.

24 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


New media

entru că socializarea pe internet a devenit tot mai utilizată de BUSINESSpeople: În ce stadiu este

P către toate grupurile de persoane, tetatet vine cu o nouă


comunitate ce se adresează profesioniştilor din orice
domeniu de activitate care caută oportunităŃi de colaborare
sau de carieră. BUSINESSpeople aduce un interviu despre
aceasta comunitate chiar cu oamenii care administreaza tetatet.
BUSINESSpeople: Ce reprezinta o suporturi de comunicare online ?
proiectul?

Rareş Drăgan - chief technical officer:


Proiectul este în continuă
dezvoltare. Urmărind blogul tetatet
veŃi observa că mereu aducem
îmbunătăŃiri şi funcŃionalităŃi noi,
reŃea de comunicare online? încercând astfel să îmbogăŃim
Bogdan Colceriu: Văzută ca suport experienŃa oferită de această reŃea.
Dragoş Bîrlea - project coordinator: de comunicare, reŃeaua tetatet La aceasta oră sunt în lucru zeci de
La această oră o reŃea socială online necesită o atenŃie sporită. Nu este funcŃionalităŃi, iar pe masură ce le
reprezintă o fază a internetului: era un loc în care plasezi mesajul tău implementăm altele se aşează la
web 2.0. Internetul înseamnă acum sub forma unui banner şi aştepŃi coada listei. Este cu siguranŃa o
socializare, comunicare şi constituire rezultate. Este un loc în care trebuie munca continuă care nu va lua
de comunităŃi. ObservaŃi că tot mai să convingi implicându-te, sfârşit niciodată, continuă Rareş
multe site-uri care distribuie comunicând premanent, socializând Drăgan - chief technical officer.
informaŃie sub orice formă, fie ele cu alŃi profesionişti. Este o
video, audio sau text încearcă să comunitate. BUSINESSpeople: Care sunt
creeze o comunitate în jurul lor prin principiile de dezvoltare şi
sisteme de conturi personale, voturi, BUSINESSpeople: Care sunt comunicare în cadrul reŃelei?
comentarii. Deja şi companiile mari principalii concurenŃi ai acestei
au înŃeles necesitatea de a crea reŃele? Bogdan Colceriu: Modulul de bază al
comunităŃi în jurul brandurilor proprii. tetatet este reŃeaua de contacte. Vei
Bogdan Colceriu: Cel mai important putea comunica direct numai cu
BUSINESSpeople: Ce urmăreşte concurent este LinkedIn, care la ora persoanele cu care te-ai conectat
reŃeaua de comunicare tetatet ? lansării tetatet era reŃeaua socială într-o reŃea. De aceea, crearea unei
profesională cea mai utilizată de reŃele proprii de contacte este de
Dragoş Bîrlea: Tetatet este o reŃea către români, iar alternativele esenŃa acestui site. Desigur, site-ul
business şi ca atare urmăreşte autohtone inexistente. oferă şi alte posibilităŃi de
conectarea indivizilor în plan comunicare cum sunt întrebările şi
profesional. Scopul acestei reŃele BUSINESSpeople: Va incerca tetatet răspunsurile la care accesul e
este de a da şansă profesioniştilor o colaborare strânsă cu reŃeaua neîngrădit sau grupurile care
din orice domeniu de a colabora, de trilulilu? constituie forme de conectare în
a învăŃa unii de la alŃii, de a găsi şi a jurul unui interes comun.
oferi sprijin în munca lor de zi cu zi, Dragoş Bîrlea: DiferenŃa majoră O funcŃionalitate îndragită de
de a fi la curent cu ce se întâmplă în dintre tetatet şi trilulilu este publicul utilizatori, inexistenŃa în majoritatea
domeniul lor. Ńintă foarte diferit. Tetatet se reŃelelor profesionale, este
adresează mediului business iar posibilitatea de a uploada şi
BUSINESSpeople: Care sunt trilulilu publicului tânăr. Din acest downloada documente. Vei gasi pe
statisticile new media pe acest punct de vedere, posibilităŃile de a tetatet proceduri de lucru, articole
segment de comunicare? lansa proiecte comune sunt foarte interesante, exemple de bună
limitate. Asta nu exclude bineînŃeles practică sau alte documente foarte
Bogdan Colceriu - brand manager: o posibilă colaborare, însă doar pe utile mediului de afaceri.
Mă tem că încă e devreme să proiecte punctuale.
vorbim de statistici pe acest BUSINESSpeople: Ce trafic
segment de piaŃă, fiind unul foarte BUSINESSpeople: Ce număr de înregistrează reŃeaua?
nou in România. Până la începutul utilizatori are la ora actuală
acestui an, Ńara noastră nu avea o reŃeaua? Bogdan Colceriu: Traficul este de
reŃea profesională de acest nivel. câteva sute de vizitatori pe zi, un
Dragoş Bîrlea: Numărul utilizatorilor trafic care arată gradul destul de bun
BUSINESSpeople: Cu ce vine în tetatet se apropie acum de 2000 de de revenire al celor aproape 2000 de
plus reteaua tetatet fata de alte useri. useri.

26 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


Profesioniştii din
România te invită
în prima lor reŃea
socială
online.
www.tetatet.ro
OrganizaŃii

AIESEC - interacŃiunea dintre studenŃi şi companii


BUSINESSpeople: De ce companiile
au ales să fie parteneri cu AIESEC?

Marius Potolea: Într-un moment în


care tinerii nu au parte de mulă
practică, iar raportul cerere-ofertă nu
este echilibrat, AIESEC oferă acces
la o reŃea de tineri motivaŃi şi
pregătiŃi din întreaga lume, care vor
să înveŃe, să aplice ceea ce învaŃă
într-un mediu constructiv bazat pe
performanŃă şi pe unitate.
Crearea unui brand în ConstanŃa şi
în România bazat pe implicare în
viaŃa societăŃii civile, în dezvoltare
durabilă şi pe dezvoltarea tinerilor.
ActivităŃile noastre sunt puternic
promovate în toate mediile de
comunicare iar partenerii noştri sunt
la rândul lor promovaŃi. Pentru ca
activităŃile noastre sunt orientate în
general către tineri, companiile îşi
crează o imagine de angajator
preferat deoarece sunt deschise
către dezvoltarea tinerilor şi a

D
espre organizatia ce îşi doreşte să aducă interacŃiunea între studenŃi şi societăŃii. AIESEC dezvoltă lideri, iar
companii. Vorbim cu domnul Marius Potolea, Vicepreşedinte Vânzări companiile care se implică în acest
AIESEC ConstanŃa, despre companiile ce colaborează cu AIESEC şi proces se vor poziŃiona în faŃa
beneficiile colaborării dintre cele două părti. acestor lideri. Este important că
Ńinem legatura cu Alumni, membrii
BUSINESSpeople: De ce companiile personală şi profesională, pe crearea care au fost în organizaŃie, au avut
ar vrea să colaboreze cu AIESEC? unei reŃele de contacte, pe rezultate notabile şi care acum sunt
internaŃionalism şi nu în ultimul rând implicaŃi în piaŃa muncii. Membrii
Marius Potolea: Încercăm să pentru a avea un impact pozitiv în AIESEC care au contact cu anumite
schimbăm lumea, vorbim despre societate, pe diferite domenii, cum ar companii din piaŃă, care cunosc mai
asta zi de zi, dar eforturile noastre ar fi educaŃie, antreprenoriat, IT&C, etc. bine aceste companii, devin
fi inutile dacă nu ar fi oameni şi interesaŃi de proiectele lor şi de
entităŃi care să ne recunoască şi să BUSINESSpeople: Ce au de câstigat misiunile pe care le au. AIESEC este
ne sprijine activităŃile. O parte companiile din interacŃiunea cu un mediu de legatură, un canal de

“Mi-a plăcut acel cadru interactiv de învăŃare organizat de cei de la AIESEC cât şi capacitatea lor de implicare şi
organizarea. Am ales să fim Partener Strategic pentru AIESEC ConstanŃa, urmând să susŃinem şi să fim prezenŃi la
toate activităŃile pe care le organizează. De asemenea cei de la AIESEC sunt prezenŃi la evenimentele noastre şi
putem spune ca învăŃam unii de la alŃii, ceea ce este foarte important pentru o colaborare de lungă durată şi pentru
această experienŃă pe care ne-o oferim reciproc. BCR va fi alături de cei de la AIESEC ConstanŃa în continuare
pentru că este important să fim implicaŃi în societate şi alături de studenŃii care se implică în dezvoltarea celorlalŃi
putem crea o sinergie care va multiplica impactul eforturilor noastre.” - Senol Asan, Director Regional Retail BCR

integrantă a activităŃii noastre sunt această organizaŃie? comunicare între companii şi mediul
companiile care cred în viziunea studenŃesc iar asta ajută companiile
noastră şi fac parte din acest cadru Marius Potolea: Companiile cu care să transmită mesajele pe care le vor
unde se întâlnesc reprezentanŃi ai colaborăm au diverse profile, de la şi să se poziŃioneze conform
mediului business, tineri, elevi, IMM-uri la companii multinaŃionale. strategiei lor.
organizaŃii guvernamentale şi non- Fiecare dintre ele au o motivaŃie Noi ne dorim să colaborăm cu
guvernamentale şi nu în ultimul rând diferită dar suntem siguri că este o companiile din ConstanŃa la un nivel
tinerii internaŃionali care vin în motivaŃie pozitivă. bazat pe comunicare, feedback şi
ConstanŃa să se provoace, să aplice sprijin reciproc şi suntem siguri că pe
ceea ce ştiu şi să îsi dezvolte Dar într-un final dorim ca toate termen lung aceste colaborări se vor
cunostinŃele şi abilităŃile pe care le companiile să primească aceleaşi resimŃi puternic în piaŃa din
au. Aceşti participanŃi direcŃi la beneficii şi să vadă în AIESEC o ConstanŃa şi în mentalitatea care se
activităŃile noastre au parte de o investiŃie pe termen lung în societate va regăsi în rândul viitorilor oameni
experienŃă bazată pe dezvoltare şi în companie. de business din mediul local.

28 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


The international platform for young people to explore and develop their leadership potential

Ia atitudine. ExperienŃa ta contează.


AIESEC este cea mai mare organizaŃie internatională alcătuită din studenŃi interesaŃi de dezvoltare
personală şi profesională pentru a avea un impact pozitiv în societate.

AIESEC s-a înfiinŃat în 1948 existând în prezent în 107 Ńări cu 36000 de membri.

Companiile colaborează cu noi pentru:

PoziŃionarea ca o companie care


actionează responsabil social pentru
dezvoltarea tinerilor şi o dezvoltare
durabilă

PoziŃionare ca lider în dezvoltarea


tinerilor

Promovarea imaginii companiei în


mediul studentesc şi mediul business
din ConstanŃa

Interactiunea cu membrii organizatiei

Interactiunea cu partenerii noştri în


cadrul evenimentelor business pe care
le organizăm periodic

www.aiesecconstanta.ro

AIESEC ConstanŃa - Grupul Local de Parteneri


Parteneri strategici Parteneri Parteneri tipărire Parteneri dezvoltare Parteneri eXchange Parteneri media

www.tipografiadigitala.ro
PEOPLE

BUSINESS
Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.

PEOPLE R

MEDIA
I M A G I N E A C O N T E A Z A
Film

Coco Chanel

Titlul original Coco avant Chanel sau marile doamne ale societăŃii Da Vinci Code, reuşeşte să
mai bine spus despre Coco înainte franceze. Coco a „eliberat” femeile surprindă privirea intensă a lui Coco
să devină legenda Chanel. O de corsete şi a creat piese de Chanel şi frapează prin asemănarea
poveste despre Coco aşa cum era rezistenŃă care nu lipsesc din fizică. Probabil, cu intenŃia
ea, impunătoare, ambiŃioasă şi mai garderoba nici unei femei cu clasă: promovării filmului, Audrey i-a luat
ales înaintea timpurilor ei. O lecŃie de taiorul şi rochia neagră sau little locul actriŃei Nicole Kidman, ca
eleganŃa si rafinament, o lecŃie de black dress. Spre deosebire de alŃi imagine a celui mai vândut parfum,
perseverenŃă şi îndrăzneală, designeri, Coco Chanel a păstrat Chanel No.5.
determinare şi succes nemuritor. femeia în centrul creaŃilor ei „i-am Dacă aveŃi nevoie de o motivaŃie
Filmul spune povestea lui Gabrielle oferit femeii un simŃ al libertăŃii”, pentru a vedea acest film, atunci
Bonheur Chanel şi a surorii ei , creând Ńinute masculine ce insuflau este necesar să vă atrag atenŃia
Adrienne, pe care, dupa moartea femeii un aer de emancipare, atât de asupra costumelor incredibile create
mamei lor, tatăl le abandonează la
un orfelinat. Aici, Coco, învaŃă să Multe dintre replicile ei au devenit atât de celebre încât, uneori,
coasă şi să croiască. Pentru a-şi uităm că au fost spuse de însăşi Coco Chanel, de exemplu
câştiga existenŃa, o scurtă perioadă
de timp, este cântăreaŃă într-o
„Simplicitatea este cheia eleganŃei”.
cafenea din Paris (se pare că toate tipic creatoarei. Precum un savant, de Catherine Leterrier şi imaginile
femeile celebre din FranŃa au Coco a văzut mereu înaintea opulente. Coco nu a avut o viaŃă
început cântand în cafenele, vezi La timpurilor ei, astfel a devenit uşoară, dar a răzbit prin
vie en rose/La mome despre Edith imaginea clasică a determinare, nu s-a măritat
Piaf) în cele din urmă, ajunge nonconformismului şi a inovaŃiei. niciodată, continuând să creeze
croitoreasă în atelierul unui croitor de Actritei franceze, Audrey Tautou, îi până la vârsta de 87 de ani când a
provincie. Tânăra Gabrielle devine revine sarcina teribilă de a ne-o murit la Paris. Revista Time a
protejata bogatului Etienne Balsan şi înfaŃişa pe Coco Chanel. Tautou, inclus-o în lista celor mai influenŃi
prietena fostei iubite a acestuia, cunoscută din filmul cult printre oameni ai secolului 20, fiind singura
Emilienne d'Alencon. Chanel cinefili, Le fabuleux destin d’Amelie persoană din domeniul modei care
creează, la început, pălării pentru Poulain, sau din blockbuster-ul The figurează în top.

30 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


Flash News

Flash News
De ce vrem sa fii bogat?
Autori: Donald J.
Trump; Robert T.
Kiyosaki, Meredith
McIver, Sharon
Lechter
Editura: Curtea
Veche

Notorietatea
autorilor a reuşit să
faca din aceasta
carte un bestseller, care a devenit la
scurt timp de la apariŃia pe piaŃă, o reŃetă
universală de succes. Cartea oferă
consiliere financiară în domeniul
investiŃiilor şi încearcă să schimbe
mentalităŃi în lumea afacerilor. Autorii
pledează pentru ambiŃie, curaj şi investiŃii
active, care să îmbunătăŃească nivelul
de viaŃă al oricarui om de afaceri.
Aşadar, cum poŃi refuza o asemenea
carte, despre care Steve Forbes spunea
că subliniază nevoia presantă de
cunoştinŃe de specialitate în domeniul
financiar?!

Alpha Leadership
Autori: Robert Dilts;
Anne Deering;
Julian Russell.
Editura: Amaltea

ExperŃi în consilierea
managerială, autorii
şi-au propus să
includă în această
Hotelul Hilton lucrare caracteristicile
esenŃiale ale liderului
LanŃul hotelier Hilton se extinde potenŃialului de accesare al surselor de succes, precum şi modalităŃile de
ConstanŃa este unul dintre cele 4 de finanŃare. ParticipanŃii ar putea identificare şi dezvoltare a acestora.
oraşe, alături de Braşov, Cluj- primi la sfârştul stagiului, sprijin Anticiparea, alinierea şi acŃiunea sunt
considerate a fi dimensiunile esenŃiale
Napoca, şi respectiv Timişoara, care financiar, cu sau făra credit bancar,
ale unui lider, care trebuie să aibă
pot deveni noua locaŃie a hotelului pentru finanŃarea celor mai bune capacitatea de a rezolva orice situaŃie
Hilton. Vicepreşedintele de planuri de afaceri. conflictuală sau contradictorie şi de a
dezvoltare pentru Europa de Nord, găsi soluŃii pentru ca angajatii săi să se
Mike Collini, a declarat că România 44 de cafenele şi restaurante poata adapta cu uşurinŃă regimului de
este o zonă excelentă de investiŃii de RADIATE muncă impus de el. Mesajul carŃii poate
acest gen, deoarece concurenŃa In judeŃul Constanta au fost radiate la fi desprins din povestiri scurte, din care
companiilor de turism internaŃionale, începutul anului 44 de unităŃi, cititorul este liber să prelucreze
care deŃin aici proprietăŃi,este foarte conform bilanŃului anual al Registrului informaŃia singur, construindu-şi un
univers situaŃional propriu.
scăzută. ComerŃului. Comparativ cu anul
trecut, numărul radierilor este în
StarTraining! creştere cu 2,66%. Arta negocierii în afaceri
Autori: Roy Lewicki;
Programul START 2009 pentru Alexander Hiam
dezvoltarea abilităŃilor antreprenoriale 600 mil. de euro în infrastuctura Editura: Publica
în rândul tinerilor şi facilitarea rutieră a judeŃului ConstanŃa
acestora la FinanŃare se va Ministrul Transporturilor, Radu Cartea este o sinteză a
desfăşura la ConstanŃa în perioada Berceanu, a confirmat primirea strategiilor şi a ideilor
20-27 iulie. Cursurile vor fi susŃinute avizului Comisiei Europene pentru practice în gestionarea
de traineri Empretec, care vor dirija gestionarea fondurilor unei negocieri. Poate fi
dezvoltarea aptitudinilor nerambursabile în valoare de 4,7 considerată un ghid al
aptitudinilor şi tehnicilor de persuasiune
antreprenoriale bazate pe miliarde de euro. 125 de milioane de
pe care orice om de afaceri de succes
cunoaştere, în scopul implicării euro este suma pe care Uniunea trebuie să le deŃină. Arta negocierii în
tinerilor în structuri economice private Europeană o va investi în cele două afaceri presupune inŃelegerea "jocurilor",
şi stimularea înfiinŃării de noi proiecte de infrastuctură din judetul anticiparea dificultăŃilor întâmpinate în
microîntreprinderi prin creşterea ConstanŃa: autostrada procesul de negociere şi analiza omului.

32 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


Flash News
Cernavoda – ConstanŃa (pentru care privind accesarea fondurilor Banii altora
vor fi alocaŃi 71 de milioane de euro) structurale şi training. ClienŃii şi Autor: Michael Lechter
şi şoseaua de centură a ConstanŃei partenerii firmei sunt companii Editura: Curtea Veche
(53 de milioane de euro). Cele două prestigioase cu capital românesc şi
străin precum şi numeroase instituŃii Titlul neconvenŃional
proiecte ating însă suma de 600 de relevă un aspect real
milioane de euro. Majoritatea de 338 de stat. Mai multe informaŃii găsiŃi pe
din domeniul financiar,
milioane de euro provine de la BEI, site-ul nostru www.eurobestteam.ro. despre care se spune
restul de 261 de milioane vor fi că ar reprezenta cea
achitaŃi din banii de la Bugetul de In ultimele şase luni , exporturile mai profitabilă şi mai
stat şi Uniunea Europeană. au scăzut cu 20-25% veche modalitate de a
AsociaŃia NaŃională a Importatorilor reuşi: Banii altora.
1200 de constănŃeni şomeri şi Exportatorilor din România Nonconformismul cărŃii, al subiectului pe
JudeŃul ConstanŃa oferă cele mai (ANEIR) preconizează o scădere a care aceasta îl tratează repoziŃionează
exporturilor cu 20-30%, iar pe cititorul în sfera afacerilor prin noi
puŃine locuri de muncă dintre toate perspective direct sugerate: fie că este
judeŃele României. Astfel arată primele şase luni ale acestui an
vorba despre crearea de noi strategii ce
statistica AgenŃiei NaŃionale pentru scăderea este estimată la 20-25%. utilizează Banii altora, fie că este vorba
Ocuparea ForŃei de Muncă, care "În total în primele cinci luni, de atragerea investitorilor, Michael
stabileşte pentru judeŃul ConstanŃa exporturile, exprimate în euro, s-au Lechter este convins că Banii altora
doar 66 de posturi vacante, fiind redus cu 21,1%, iar în luna iunie reprezintă cheia succesului într-un
urmat îndeaproape de BistriŃa- scăderea s-a accentuat la 26,7%. În business în care lipseşte aportul de
Nasăud cu 80 de posturi şi Ilfov cu primele două decade din iulie capital necesar iniŃierii şi dezvoltării unei
82 de posturi. SituaŃia este exporturile s-au diminuat cu 22%. afaceri. Autorul nu exclude posibilitatea
Astfel că în primul semetru scăderea dezvoltării în timp a business-ului, până
alarmantă, deoarece numărul la atingerea pragului de desăvârşire a
şomerilor constănŃeni se ridică la va fi de 20-25%, iar semnalele
independenŃei financiare.
12000, iar posturile cele mai căutate pentru a doua jumătate a anului nu
în această perioadă sunt cele de sunt prea bune, de aceea estimăm Matsushita leadership
sezon: ospătar, bucătar, barman. pentru tot anul că exporturile se vor Autor: John P. Kotter,
diminua cu 20-30%", a declarat Editura: Trei
secretarul general al ANEIR, Mihai
Ionescu. Matsushita Leadership
"Exportul de medicamente a crescut este o carte ce tratează
cu 30%, avans a înregistrat şi în paralel biografia lui
industria cosmeticelor, alimentară şi Konosuke Matsushita şi
echipamente energetice. Merge bine parcursul acestui
personaj în plan
industria cauciucului - unde deşi financiar. Construit
exporturile au scăzut, nu au fost antitetic, subiectul carŃii pare comun la
reduceri catastrofale, echipamente prima vedere, însă cartea devine
de comunicaŃii", a mai precizat savuroasă şi captivantă în timpul lecturii.
secretarul general. Suspansul, momentele de conflict
Institutul NaŃional de Statistică a interior, saracia peste care Matsushita
anunŃat că în primele cinci luni ale reuşeşte să-şi construiască o cariera de
anului deficitul comercial al României succes, pierderea unicului fiu, cel de-al
a scăzut cu 54% faŃă de perioada Doilea Raboi Mondial sunt doar câteva
elemente care dau originalitate carŃii.
Curs Manager de proiect similară din 2008, la 15,35 miliarde Matsushita Leadership este o sursă de
Cursul Manager de proiect organizat de lei (3,63 miliarde euro), iar inspiraŃie pentru aspiranŃii unui business
de Euro Best Team, în perioada 28- exporturile şi importurile şi-au profitabil în secolul 21, dar şi o culegere
31 iulie, la ConstanŃa, la liceul Virgil accentuat declinul la 8,8% şi, de sfaturi pentru organizaŃii.
Madgearu, str. Melodiei , nr.3. respectiv, 26,6%.
Programul se adresează Epoca iratiunii
reprezentanŃilor instituŃiilor publice Depozitele în lei au crescut cu Autor: Charles Handy
locale şi centrale, IMM-urilor, atât 1,7%, în iunie Editura: Codecs
coordonatorilor, cât şi asistenŃilor de În timp ce creditarea scade, românii
devin din ce în ce mai interesaŃi să Autorul pleacă de la
proiecte, precum şi tuturor celor ce metafora lumii pe dos,
doresc să dezvolte proiecte prin facă economii. Astfel, depozitele în
încercând să
accesarea de Fonduri Structurale. lei şi valută ale populaŃiei şi firmelor transforme
Examenul pentru certificare va avea şi-au continuat creşterea în iunie, normalitatea în inedit.
loc în data de 8 august 2009. avansând cu 1,7% fata de mai, până Cartea propune o
Euro Best Team este o companie la 158,04 miliarde lei (37,6 miliarde nouă perspectivă
înfiinŃată de consultanŃi recunoscuŃi euro), potrivit datelor publicate ieri de asupra vieŃii, oferind
în domeniul managementului de Banca NaŃională a României (BNR). punctual variante eficiente pentru reuşita
proiect, formare profesională, În mai, depozitele bancare urcaseră în diverse domenii de activitate. Este o
cu 0,5% fata de aprilie, la 155,37 lectură placută, mai ales pentru oamenii
comunicare şi relaŃii publice, şi creativi, plini de imaginaŃie, care resimt
furnizează servicii de consultanŃă miliarde lei (37,18 miliarde euro).
din plin repercursiunile epocii iraŃiunii.

www.business-people.ro 33
Monden

Agendă

1 iulie - 30 august – Samba Carnaval – PiaŃeta Cazino 18 iulie – Funkagenda – Kristal Club din Mamaia
Mamaia (www.primaria-constanta.ro)
18 iulie – Liberty Parade – Plaja Venus-Saturn
10 iulie – Z.O.B. – terasa Hand din Vama Veche ora
(www.libertyparade.com)
22:00

10 - 12 iulie – Deasupra ochilor tăi! (acrobaŃie aviatică) 23 – 26 iulie – Summerjam 09 – Vama Veche
– Mamaia (www.primaria-constanta.ro)
24-26 iulie – Festivalul World Music Mamaia – PiaŃeta
10 – 12 iulie - Rock River Festival – Cernavodă Cazino Mamaia (www.primaria-constanta.ro)
(http://riverfest.wordpress.com)
25 iulie – E.M.I.L. – terasa Hand din Vama Veche
10, 17, 24, 31 iulie – DJ Optick - Club Imperio din
Costineşti
27-28 iulie – Orchestra Radiofuziunii din China – Scena
11 iulie-9 august – Fotbal pe plajă – Mamaia, Arena Casino Mamaia (www.primaria-constanta.ro)
Melody (www.primaria-constanta.ro)
31 iulie – 1 august – The Mission Dance Weekend
13 iulie – 31 august – Şcoala de Vară “De 2 X mai Edition 0.2 – Hanul PiraŃilor Beach din Năvodari
competent” – Mamaia şi Sinaia (www.mts.gov.ro)

17-19 iulie - Regatta Mării Negre - Marina Ana Yacht 31 iulie - 2 august – Mamaia Salsa Festival – PiaŃeta
Club (www.setevents.ro) Cazino Mamaia (www.primaria-constanta.ro)

17 iulie – 16 august – Târgul Estival de Cultură - Iunie - august – Croaziera ta! – Mamaia (www.primaria-
Complexul ExpoziŃional Mamaia, ConstanŃa constanta.ro)

18 iulie - Grupo Compay Segundo (jazz cubanez) – La Iunie - august – Teatrul de Copii şi Tineret ConstanŃa –
Cucaracha - Mamaia, ora 22:00 Scena Perla Mamaia (www.primaria-constanta.ro)

34 BUSINESSpeople Visuri îndrăzneŃe. Cariere de excepŃie.


TECADA
un stil aparte

Bulevardul Mamaia Nr. 214 parter Tel : 0733 05 20 68 email : office@tecada.ro web : www.tecada.ro