Sunteți pe pagina 1din 6

Lirism obiectiv Lirism subiectivlirismTip de

Tipul de discurs
monolog liric, confesiune monolog adresat / invocaie poetic discurs dialogic discurs descriptiv de tip tablou discurs descriptiv de tip portret discurs obiectiv de tip reflexiv / gnomic

Indici textuali
discurs la persoana I singular pers. I sg. + pers. a II-a sg. (vocativ) pers. I sg. + pers. a II-a sg., alternativ, emitor / receptor persoana a III-a sin#ular $ plural

Exemple
Nu credeam s-nv a muri vreodat; Pururi tnr, nfurat n manta-mi Cnd deodat tu rsrii n cale-mi, Suferin tu, dureros de dulce Tu eti o noapte, eu sunt o stea Iu ita mea! Eu sunt un templu, tu eti un "eu Iu itul meu! Peste vrfuri trece lun, Codru-i bate frun"a lin %intre ramuri de arin, &elancolic cornul sun! Numai poetul, Ca psri ce " oar %easupra valurilor, Trece peste nemr#inirea timpului 'reme trece, vreme vine, (oate-s vec)i i nou toate

persoana a III-a sin#ular persoana a III-a singular / plural

Ipostaze ale eului liric

Indici textual i

Exemple

Nu credeam s nv a muri vreodat; persoa eul liric (eul poetic, eul Pururi tnr, nfurat n manta-mi, na I, rostitor) Ochii mei nlam vistori la steaua singular Singurtii. ereu cerim vieii ani muli, aa-n netire, eu impersonal, voce a persoa Ne r!vrtim, ne "lngem de "iericiunea noastr, colectivitii na I, plural #i nc nu-nelegem c fr de iu$ire Se veste%ete &im"ul n noi ca floarea-n glastr; Numai poetul, eu obiectivat, disimulat persoa Ca psri ce " oar %easupra valurilor, na a III-a sub masc/ rol/ obiecte (rece peste nemr#inirea timpului
Structura operei lirice planuri lirice:

exterior (al realitii obiective: al naturii) interior (universul luntric al eului liric) planul eului poetic (unicitate) planul altora (pluralitate)
terestru

planuri ale eului liric

un plan al trecutului un plan al pre entului


prof. Rodica Lungu

planul naturii

*Repere spaiale

ima#inar (oniric, "antastic, "abulos etc.) spaiu real natural (terestru: codrul, muntele, lunca, valea.../ astral) artificial (interiorul: castelul, locuina, odaia# "ereastra $ spaiu al desc!iderii) spaiu e-terior (al naturii / uman: satul, capitala, t%rgul provincial) interior (spaiul imaginarului)

desc!idere spre viitor cosmic real +terestru $ cosmic; spaiu auto)ton locali"at #eo#rafic $ real - indefinit,

al ordinii (cu o &geometrie sacr:a'is mundi, centru) // al de ordinii, labirintic) (nc!is, al limitelor (&cercul, bolta, odaia, lumea, &oc!iul de pdure, cavoul) (nc!is, al totalitii, al universului integrator/al increatului (vatra, sfera, oul) spaiu simbolic desc!is(&ceruri, astralul, oceanul, pustiul, "ereastra$ spaiu-prag , al visului) pro"an // sacru al degradrii (r%pa, groapa) // al e'istenei superioare (al crii, tr%mul iniiailor indici textuali: - substantive: codru, pe deal, &sub salc%m, lac, odaie, abis, cer)/ cerc, s"er) - adverbe: acas, aici, acolo, departe, pretutindeni, nicieri, sus, *os, (mpre*ur).. - verbe suger%nd mi+carea: ascensiv: a urca, a se (nla, a bura, a privi (n sus# descendent: a se prbu+i, a cobor(, a cdea))..

Repere temporale
real-obiectiv real-obiectiv (momente (momenteale ale ilei: ilei:nocturn nocturn// diurn, diurn, seara, seara, dimineaa# dimineaa# anotimpuri# anotimpuri# timp istoric# timp cronologic: trecut, pre ent, timp istoric# timp cronologic: trecut, pre ent, viitor viitor )) real-subiectiv, real-subiectiv, interior interior(durat (duratinterioar interioarrememorat: rememorat:timp timpmagic magical alcopilriei, copilriei, timp densi"icat al clipei (nve+nicite prin iubire / timp dilatat timp densi"icat al clipei (nve+nicite prin iubire / timp dilatat prin princunoa+tere) cunoa+tere) ireal / imaginar (simbolic, oniric, "antastic al aventurii imaginare).) ireal / imaginar (simbolic, oniric, "antastic al aventurii imaginare).)

timp

atemporalul (al (al increatului, increatului, al al divinitii# divinitii# supratemporalitatea supratemporalitatea eului eului creator) creator) Timp atemporalul mitic / ori#inar (timp mitic al gene ei / al etnogene ei# & iua dint%i mitic / ori#inar (timp mitic al gene ei / al etnogene ei# & iua dint%i // timpi timpi &eroici &eroici )) simbolic al nceputurilor (timp sacru, &veacul / v%rsta de aur, ori de i, primvara# copilria) Indici textuali

al nceputurilor (timp sacru, &veacul / v%rsta de aur, ori de i, primvara# copilria) al al sfritului sfritului (timp (timp pro"an, pro"an, &v%rsta &v%rsta de de "ier, "ier, amurg, amurg, toamn) toamn) timp timp limitat limitat (durat (durat trectoare: trectoare: clipa, clipa, ceasul, ceasul, iua, iua, anii# anii# timp ciclic , rotitor# &"ugit irreparabile tempus, &r%ul timp ciclic, rotitor# &"ugit irreparabile tempus, &r%ul !eraclitean !eraclitean al al timpului timpului ))

substantive: sear / diminea, mai / decembrie, ora, clipa, vecia, copilrie, tineree / btr%nee adverbe: devreme, t%r iu, niciodat, uneori, c%ndva, odat, pe-atunci, deodat) timpul verbelor: valorile trecutului: gerun iul (durativ), imper"ectul (evocativ), "orme de per"ect valorile pre entului: etern, gnomic, istoric# pre entul liric valorile viitorului: "orme populare / "orme literare# viitor apropiat / anterior Specii lirice: a) criteriul tematic: tema creaiei i a creatorului art poetic (poezie programatic) tema iubirii (n genul bucolic) idil [+ ec!ene dialogate eglog" tema naturii pastel [pa tel imboli t " teme e#i tenial$filozofice ( en ul !ieii% moartea% timpul% fericirea etc) meditaie (poezie refle#i!) psalm (raportul dintre om i di!initate)
prof. Rodica Lungu

b) criteriul formal: sonet c) criteriul afecti! laudati! od, imn, epitalam rondel tonalitatea dominant: tri tee% dor elegie, doin, roman, gazel &ale bocet glos ironie% di pre satir, pamflet, blestem haiku &o!ial$ludic parodie, pasti 1 !rincipii compo"iionale modaliti de organi are a te'tului (n secvene poetice, (n uniti logice# se concreti ea prin: te!nici discursive ((nlnuire, alternan, contrapunct etc.) conectori te'tuali speciali ai (con*uncii coordonatoare / subordonatoare, adverbe modale etc.) sc!imbarea tipului de discurs (monolog liric / monolog adresat / invocaie / discurs descriptiv ) sc!imbarea planului de re"erin (plan e'terior / plan interior# plan al eului / al tu-ului etc.) sc!imbarea registrului stilistic

Principiul
recuren

Definiie

Valori / efecte stilistice. Exemple

principiu compo iional prin care producerea te'tului pe ba a recurenei creea simetrie la nivelul sinta'ei poetice (.i dac...) discursul liric se organi ea pe generea o caden mu ical, con"erind stro"elor ba a unor reluri de tip ana"oric valoarea unei "ra ri mu icale (Plou, /ar) sau de tipul re"renului
prin te!nica re"renului relie"ea tema / laitmotivul (%ecor, /ondelul ro"elor de au#ust, /oman) con"er principiu compo iional care producerea te'tului pe ba a recurenei creea simetrie la nivelul sinta'ei poetice const (n structu-rarea generea o caden mu ical ( discursului liric pe ba a unor

simetrie sintactic

+iruri de "iguri analogice


producerea te'tului pe ba a recurenei creea simetrie la nivelul sinta'ei poetice generea o caden mu ical (

complement aritate

alternan

prof. Rodica Lungu

dialogism

producerea te'tului pe ba a recurenei creea simetrie la nivelul sinta'ei poetice generea o caden mu ical (

intertextualit paralelism ate

producerea te'tului pe ba a recurenei creea simetrie la nivelul sinta'ei poetice generea o caden mu ical (

antite"

prof. Rodica Lungu

recuren

principiu compo iional prin care discursul liric se organi ea pe ba a unor reluri de tip ana"oric producerea te'tului pe ba a recurenei generea simetrie la nivelul sinta'ei poetice. &.i dac0, 1%intre sute de catar#e1, 1/eplici0, 1Ctre 2alateea0 principiu compo iional prin care discursul liric se organi ea pe ba a unor +iruri de "iguri analogice &Plum 0, 13n dulcele stil clasic1

simetrie sintactic complementaritate


Principii compoziionale modaliti de organi are a discursului, (n secvene poetice, (n uniti &logice se concreti ea prin: tehnici discursive (nlnuire, alternan, contrapunct etc.) conectori textuali specializai schimbarea tipului de discurs a schimba planul de referin schimbarea registrului

dialogism

gradaie ascendent

gradaie descendent

paralelism alternan

intertextualitate
prof. Rodica Lungu

antitez

prof. Rodica Lungu