Sunteți pe pagina 1din 24
ENCICLOPEDIE COMPLET. _Interiorul Wil ARSURILE SEVERE: Tratamentul de urgent pentru victimele arsurilor HISTERECTOML: Tratamentul chirurgical al unor probleme ginecologice CRANIOTOMIA DE URGENTA: Deschiderea craniului pentru a scidea presiunea provocata de un cheag de singe ‘MUSCHII FACIALL Descrierea completa a mecanismului zambetului ACNEEA: Informatii complete despre acest necaz, frecvent in rindul adolescentilor D©AGOSTINI Interiorul CORPULUI UMAN NUMARUL 11 - CUPRINS PROCEDURITN URGENTA. xreaarsurilor severe ira paclentor cy asurisevere \egeroa laptolai cb est oblgaorie limtareslaiuntoreistante si rzolvarea et mai porta cenluAcesst ose ernest in dalle procedure din UPUs\ etapele pe care le urmeaca tchipa medica in acest cazur.De Thee Welch Traumetisme craniene timer infetigiafectores snide spina ol doar cAtva din ble tratate do neurochruri Acestantroducere ex bol dari ato ale crelerulul si adel spina, De Steven Wate [NEUROCHIRURGIE: Craniotemia de urgent Preslunesprovecstdincrelr ds cheagurls de ge vanecesta craniotomie~o opealie de indepsrtare 2 Une! porns eras extrageres cheagul Aceste ou3 paar vd conduc arin pracedurachiruricals, asc pas. De Steven Whites Davia Peterson _ MEDICINA REPRODUCERIT ‘nTRERUPERI SI STERILIZARE: Hsterectomia Histerectomia~operaia ce indepSrtare = wera \or-aste practests in cazulunor bali malign eral sau Benign. der care prove singerare menstrual eeesiva, De Phare Gilibrand Commu cess pubs ate destinat exchisiy Informa genes nu este concoput pont ‘materislele ; iuzise de doouertare inocu ‘eles. Panta erie proba de anstato UVobule si va adrocalintldeauna modiewot RADIOLOGIE:Fracturite -arlizaratgrafilor cute in cat ce suspicune | deracturs sau fisurd asoas reprints o parte importants acest de radologe dn interpretarecorectaaradiograle va permite undiagrostic exact De Johnathan Spratt SATA COR MUSCHILFACIALL ‘Musehi fet’ ca mised nu numsi petra adeschid si inchide oon gure, dari pentrua ne perme cru estes nen verbal Mugen din jurul och sunt ramiafia ein etal Oe ackieRobine ([S=SSATASUECORPURET NERVIIFACIALL ‘Aceas pagina seocupa denericare contraleazs rmuschi fei sjoacé un ra senztvimparten Parteaadoua se ocupi de masticatiesiaspecte ale tbr care sun eaultatul ation mugehior care ised mavi.arul inferior in us, inj si eral. De-lacke Robins SAPTAMANILE 1-95 Pe macursice nasteres co aprope tal s2miscain poral si, teoretic poste sk Se nasch cue pans Feale 6 suprevjure. Copitl2dauga semnificatv in sreulote‘naceste spar jungand a aproximatv agin saptimanaa 35-0. De Ricki etrov (M@INDEXUL BOLILOR: ~ ACNEA VULGARIS. De Trevor Silver MECORPUL DE LA A LA Z~ De Derek Coffman COLABORATORI CONSTANT EO Fel Ostov cere gro ostcou RSUTATEDTON eos | ASececrsamnans Sauarata manent cats ee ates hag spats rams Seis e Gromrraog0 2 recs aires exe speciate | era modal wd cnt so de Spas Se May, cin Longa lines cnca mertwn Rian | Bee Oar Acris uu doc iparaoresciace neranin rare | Se cakbort laminate pues Jona D Spa MB Bei MA cosra Pogaruis teeta ce FCS (Eng) FCS (Clg) [german TES! | nero rand MD FRCOG Bropat ene un apemera keen S’Stberdonecamsivtoronn ponte saan se, SSimialenn cas, | Demtarmcbmessucter mete tren fae memmcerence, | enumeray Vegpi Foe mecais’ Hexcasiespor re icine aon | Remuae euents Secl Roin 85 PRD Scan Sven wate wa Opi Bet Dror os conor soca Irani ine alee Sod Trevor Sher B,BS,DA,FROGP ifn consutrtnazops- eMac aod Fes ete fais artnews Homie, _tycemani/ Sage opie gal aii Lond Ee psa eer) spree. Langa Asarsdeireeanetege sia Daud Petron Bsc FRCS (SN) reat despre aces ue ‘Diuterson ext reece cons anllCharng Cros Hoop, a eoor vee ne, 8s, FACS fone grace reese eich reg. pian chuie, ewan chrurgeal panty enibpsie iittnds Notiode te sichnugle canara conan i page ‘ocdertele pat Norwich Pay, Derek Cottman MBCH, FRCGP Ferow inpraetproai araomo”” De Cotman espmede grass 2 Cina i Camere, ser fore mulfpenty dese pula) rt PRIMULAJUTOR Primul ajutor ce 2 adminis treez8 (a locul accientulul in ‘ozulunor arsur gravaeste vital Si poate face diferenta dintre Via} si moarte. Echipa de para edie! va (vera alsturi de pom= Pieri pentru a scaate din pericol pacientul Proitile sunt Stingerea lle lr prin nf surares pacientuluitnieso pSturs Sauhans. Tnmuierea aineler fume ‘nde nap race siindepartares lor dacdinu sunt ite de pele 1 Aceperires arsurilor cu un pansament curat si asigurarea conforiului pe cat posi 'Nu se apliea creme si Loiuni la lecul accidentului, deoarece este dif aprecierea iniinde- si protunziniileziunloc Nuse Splick nicipungidegheal3, deca ‘rece exists riscul hipotermie PREGATIREA. ‘TRANSPORTULUL Echipa de paramediei va cont nua $8 exernineze pacientul si si TLevalusze, pentru a stabill gra vitates leziunilor si a informa Severistea asuror este clasf= ati pe grade, gradul unu, dois tre reife el mal over Ars Fle de eradul un atectozs ie {ul exten al pel epidermal), intimp oo asunio do gradu coi sfectonza epidermal stat de Gedesit (eermul). Arcurlo do tral tei dstug tegumentl In totaiate pot afeta gi osu le ce dedesubt pracum i frganele. Aceasta clesicare so plc ie arsurie chimice sau Sicioe URGENTE: Proceduri in urgenta Gestionarea arsurilor severe ‘ss Gestionarea arsurilor intinse, cauzate de foc sau c&ldura intens& implic& un tratament complex, care de obicei se face in unitati specializate, dar primul ajutor si masurile elementare de urgent sunt absolut vitale ey tall despre cazul ce urmeaz’ SE soseasce. Ei vor incerea 5B ilizeze pacientut inainto do transfer Priortstes o reprezints asigu rarea Ubertat calor resprato Til Acestfapt este important in special la pacienfi cere au inna: Ibe aes fierbinte sau fum. Sem= rele inhalari de fom si lezari cfilor respiratort includ arsur Plelea de euloare rez cu bige ‘ste spectia pons arse ‘Segradul do. Copia suteroarsurs. de graaul tint ana se va vindeca fara atric, dar paciontul rule {rata pent $0091 direre ale buzelor si limb, care ar putea <8 se uml, impiedicand Fespiratia. Daci este necesar, se intro= duce un tub in chile respirator (intubajo) sau se montoazé un Aispoztiy endotraheal. Pacien- tul poate avea nevoie de oxge care va fladministrat cu masca facials Imediat dupa o arsur’ severd, corpul incepe $8 piards fuide iplasml cin arsure; cu cat zona afectatd este maimare cuatava fimmai mare plerderea dolichide, mediate este posi cova ‘minis intavenos esol {aina pent miocures etal ‘rordve Unaeeu mbou arg poate ‘inerodus prin tegumental ars. ‘cosets arcurs degra ol {Yost provocetd de contactul eu sma nein mr Gepratuly= 3 nants de atrataroura ete ‘Sbunte mentinore respirate. ‘kr putenf novos de inroauceren tina tab n gat pentru aceasta fintobatio. Natura arsuritsidurata expu- neri la ealdurk sunt importante Trebuie stabilit momentul pro ducer accidentului, deoarece acesta va fi folasit ca punct de plecare pentru caleularea nace Sarului de lchide INLOCUIREA FLUIDELOR PIERDUTE inlocuirea se face prin adminis. {rare ntravenoasd, Cantitatea de lichid necesard este calculats in functie de greutatea pacientulu si procentul de suprafata corpo: Tali cu arsuri, Necesarul se cal- ‘culeaza din momantul produce Fit arsuri, aga edt s-ar putea sh existe un deficit de compen: fat dacé prozontaroa a sp irtarae Sunt necesare mai_multe lichide in parioad imediat urma- toare arsuri. Lchidul care se administreaza pentru a tnlocul pierderle de plasma cin orga- his variaza Ipoate ‘i solutie sain nlecuitoride plasms sau ‘singe, In proportivariatel, Arsu- File pe suprafalS mai mcd de 10 la suts din corp pot fitratate cu Uichide admin strate oral. Calcul necesarului de lichide jn arsurile severe trebuie facut ‘cu mare ater, Poate fi calcu {st conform unel formule accep- fate general, dar se au in cons darare i starea generalda pa entulu, pulsul, tensiunea arte- Fal, excreta de urns, O peri ad8 prelungits de deshidratare, ombinatS cu o tensiune sci 2ut8, pot duce la eziui irevers. bile ale rinichir.