Sunteți pe pagina 1din 207

VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR

VICTOR CRAUS
MANUAL A1UTTOR PENTRU
NELEGEREA TEXTELOR LITERARE
DESTINAT ELEVILOR DIN
TOATE TREPTELE DE NVMANT
1
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Un cuvnt de ncurajare pentru cititorii acestei cr(i
Devenise o prob de foc redactarea coentarii!or
!iterare "n cadr#! e$aene!or de !iba %i !iterat#ra ro&n din
cadr#! e$aene!or de !a fina!#! %co!ii 'ina(ia!e) !icea!e sa# !a
e$aene!e de aditere "n #ne!e fac#!t*i+ Apoi) proba a fost
"n!oc#it c# a!te fore de ana!i( a te$te!or !iterare)
c,estionare) interpretri a!e #nor str#ct#ri poetice sa# "n
pro() e$erci*ii de descoperire a!e #nor va!ori estetice "n
conte$te !iterare sa# non!iterare %+a+
-ncerc) prin aceast carte) s oferi ce!or interesa*i
#n od de a aborda te$t#! !iterar ca entitate dar %i ca o s#
de coponente) a%a c# a fost creat de a#tor fr a #ita c
dinco!o de te$t sa# "ncorporat "n acesta se af! e$priarea
#nei sensibi!it*i artistice partic#!are) #nice) irepetabi!e "n
aceea%i str#ct#r artistic+
E$ist ai #!te ci de acces spre te$t#! !iterar.
/eiterea opiniei ipresioniste d#p !ect#ra "ntre'#!#i te$t
prin e$priarea ca!ificativ#!#i estetic sa# a strii
provocate de parc#r'erea prod#s#!#i !iterar
/descoperirea e!eente!or specifice te$t#!#i) a
ecanise!or de crea*ie 0fore e$presive1 coponente
sti!istice a!e acest#ia) pentr# identificarea ca!it*i!or care
individ#a!i(ea( crea*ia !iterar fa* de a!te!e din aceea%i
specie) 'en !iterar sa# (on teatic
/e$ainarea s#b aspect teatic) sti!istic) copo(i*iona! a
#n#i fra'ent pentr# deterinarea specificit*ii #nei
"ntre'i opere !iterare
/st#dierea prin ana!o'ie c# o a!t oper !iterar a #nei
crea*ii pentr# stabi!irea ace!or trst#ri copo(i*iona!e
sa# sti!istice care individ#a!i(ea( opera) a#tor#!) epoca "n
care a fost creat+
2i a!te oda!it*i de abordare pot repre(enta ci de acces
ctre opera !iterar !a fe! de eficiente sa#) poate) %i ai
2
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
eficiente+ 3iecare profesionist de*ine e$perien*a %i abi!itatea de
a ob*ine prin fore!e de investi'are a te$t#!#i ace!e infora*ii
despre crea*ie %i creator care pot ad#ce ai aproape de te$t
t&nr#! cititor %i faci!itea( "n*e!e'erea #nei opere ca pe #n
evenient "n via*a artist#!#i dar %i a fiecr#i cititor+
Te/ai "ntrebat) poate .4De ce profesor#! vede "n fiecare
oper !iterar o crea*ie e$ep!ar54) 6Este profesor#! #n
critic obiectiv54
A ai afirat fapt#! c n# e$ist preisa eiterii #nei
sin'#re opinii privind intiitatea operei !iterare+ 3iecare
oper se #!tip!ic prin cititorii ei+ De aceea te$te!e dictate de
#nii profesori ca fiind prototip#!) ode!#! sa# sin'#ra
oda!itate de "n*e!e'ere a #n#i te$t !iterar repre(int o cri
as#pra inte'rit*ii inte!ect#a!e a e!evi!or+ Oferind #n aseenea
ode!) e!ev#! are sentient#! c sin'#r#! de*intor a!
"n*e!e'erii operei este profesor#! c t#) n# va avea niciodat
posibi!itatea crerii #nei ana!i(e copetente+ De aici) teaa ta
fa* de te$t#! !iterar) ne"ncrederea "n capacitatea de a te
identifica "n crea*ia pe care o !ect#re(i+
Pri#! pas spre oper este "ncrederea c opera !iterar i
se adresea( %i c se va descoperi pe sine "n cartea spre care
accede+ Urtorii pa%i #rea(+
Te,nici!e de abordare) etape!e ana!i(ei) eiterea opinii!or)
terino!o'ia care e$pri opinii!e ta!e as#pra con*in#t#ri!or
%i fore!or !iterare se "nva*+ A av#t in vedere toate acestea
pentr# ca t#) !a orice nive! de st#di# te/ai af!a) sa poti aborda
c# s#cces orice te$t vei avea in fata fara a fi nevoit sa inveti pe
de rost o cop#nere si sa repeti idei!e a!tora+ Pas c# pas vei
vedea ca esti in stare sa/ti depasesti teaa si sa disc#ti de !a
e'a! !a e'a! c# eva!#atorii tai+
Cartea de fa te ajut s parcurgi paii spre
independena n analiza oricrei opere literare.
Victor Craus
3
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
PASUL I : Cteva no(iuni de stilistic
A. LIMBA LITERAR, LIMBA POPULAR,
LIMBA STANDARD
Este foarte important sa intelegi, mai intai, diferentele
dintre conceptele care definesc diferitele aspecte ale limbii:
limba literara, limba populara, limba standard si limba
nationala ca realitati ale codului de comunicare intre vorbitorii
acestei limbi.
Liba se definete ca un ansamblu de mijloace fonetice,
lexicale i gramaticale care servete ca instrument de
comunicare ntr-o comunitate lingvistic. Ea exist n mod
concret ca variant literar, ca variant teritorial i istoric
! grai, dialect", social ! argou", de grup restr#ns !jargon" etc.
$aptele de limb pot fi judecate i prin apartenen%a la un
stil func%ional. &in acest punct de vedere, putem distinge dou
sectoare : unul care cuprinde fapte de limb care au
aproximativ aceeai frecven% i aceleai semnifica%ii n toate
stilurile, form#nd fondul neutru stilistic, i altul, cuprin'#nd
fapte de limb caracteristice unui stil func%ional.
Liba !iterar este aspectul elaborat i cel mai ngrijit
al limbii ( repre'int sinte'a posibilit%ilor expresive ale limbii
unui popor.
Trsturile limbii literare
!1 1caracter#! norat ) obligativitatea respectrii de ctre
utili'atorii limbii literare a normelor fonetice, morfematice,
lexico-semantice, gramaticale. *a nivel fonetic i morfologic,
normele se grupea' n norme ortoepice! de pronun%are a
cuvintelor" i norme ortografice !privitoare la repre'entarea
grafic a structurii fonetice a cuvintelor"( la nivel gramatical
exist norme morfologice ! care se refer la flexiune"( norme
sintactice! referitoare la organi'area enun%urilor", norme privind
+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
regulile de punctua%ie, la nivel lexico-sintactic ! reglementea'
caracterul literar sau neliterar al unui text".
!21 caracter#! #nitar %i stabi! ) existen%a normelor i acceptarea
lor de ctre to%i vorbitorii comunit%ii lingvistice repre'int
premisa stabilit%ii i unit%ii limbii literare ( aspectul scris
asigur, prin calitatea de a rm#ne nregistrat, garan%ia acestei
unit%i i stabilit%i n timp ce varianta oral asigur ameliorarea
formelor literare prin ac,i'i%ia de cuvinte, forme expresive din
vorbirea oral.
!3 1e$isten*a "ntre'#!#i re'istr# f#nc*iona! ) este posibil prin
cuprinderea tuturor stilurilor func%ionale : artistic, tiin%ific,
publicistic, oficial, colocvial .a
!+1 ro!#! director a! variantei !iterare ) re'ult din influen%a
variantei literare asupra tuturor celorlalte variante, asupra
vorbirii regionale, dialectale, a limbii populare care preiau
forme ale limbii literare.
Liba pop#!ar este aspectul spontan, neelaborat al limbii
care se manifest cu prioritate oral i se caracteri'ea' prin :
- diferen%ieri de ordin fonetic de la o 'on la alta
- existen%a unui numr de unit%i lexicale specifice unei 'one
- folosirea cuvintelor ndeosebi cu sens concret
- simplitatea i uniformitate n sintax
Liba co#n : limba ntregii comunt%i lingvistice,
indiferent de apartenen%a dialectal a vorbitorilor. Este o
variant virtual supradialectal a limbii rom#ne contemporane
i include fapte de limb specifice tuturor vorbitorilor limbii
indiferent de apartenen%a lor regional, social etc.
Liba na*iona! : limba folosit de vorbitorii limbii
rom#ne care apar%in spa%iului na%ional ! mijlocul de comunicare,
codul"
Liba standard : varianta limbii rom#ne neinfluen%at
de elemente dialectale, n care limba este folosit cu sens
denotativ. Ea servete drept model neutru cu care sunt
comparate eantioanele lingvistice cu trsturi regionale,
expresive, afective .a.
-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Principalele momente ale evolu(iei limbii romne literare
Evolu%ia limbii rom#ne literare s-a reali'at n str#ns
legtur cu evolu%ia istoric, social, economic a civili'a%iei i
culturii rom#neti :
a. Perioada "ncep#t#ri!or !ibii !iterare ! sec. al ./0-lea" :
scrisori particulare i oficiale, traduceri din manuscrise
! mnstirea 1eri, 2aramure", tipriturile diaconului
3oresi i a urmailor acestuia ( se creea' premisele limbii
unitare prin eliminarea regionalismelor i a fonetismelor
care diferen%ia' graiurile, vorbirea regional i se
reali'ea' modele de limb unitar prin tiprituri. 4e
remarca efortul de a introduce limba ca instrument de
comunicare in biserica !4imion 4tefan, /arlaam, &osoftei,
5ntim 0vireanul s.a."
b. Perioada variante!or provincia!e ! sec. al ./0-lea - al
./000-lea " : manifestarea primele stiluri ! artistic, tiin%ific,
oficial " 5par mprumuturi din limbile : greac, latin,
turc, slavon. 4e creea' premisa impunerii unor norme
unitare de util6i'are a limbii, supradialectale.
c. Perioada de tran(i*ie spre epoca odern ! sec. al ./000-
lea - sec. al .0.-lea": *imba rom#n devine treptat un
instrument al g#ndirii i sensibilit%ii moderne. Elementele
limbii vec,i coexist cu forme noi at#t lexicale c#t i morfo-
sintactice ( se produce o uniformi'are a fonetismelor cel
pu%in la nivelul limbii scrise. &up 1789 se impune norma
supradialectal unic. 4e formea' stilul publicistic i se
moderni'ea' alte stiluri ! artistic, tiin%ific, oficial "
d. Perioada odern ! a doua jumtate a secolului al .0.-lea
i p#n ast'i " : limba literar devine un instrument
desv#rit exprim#nd cele mai nuan%ate forme ale sim%irii i
g#ndirii umane. :mprumuturile acoper necesarul de
termeni care exprim realit%i materiale i spirituale noi.
;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
B. SILUL. DEFINIIE
4tilul individuali'ea' o persoan, un grup sau o
na%iune, caracteri'ea' sintetic un sumum de atitudini, de
comportamente, de obiceiuri care determin modul de a fi
receptat de indivi'i, grupuri sau popoare. 4tilul te include ntr-
o comunitate i te separ de < ceilal%i =
>uffon definea stilul :? *e st@le cAest lA,omme mBme ?
4tilul poate fi definit ca totalitatea nsuirilor
individuale : temperament, talent, nivel cultural, profesiune,
experien% de via%, deprinderi, obinuin%e, capacitatea de a
folosi sistemele limbii care particulari'ea' o persoan.
Etimologic : fr.st@los : instrument de scris
5ccep%iuni !cu referire la exprimarea unei comunicri literare" :
- felul personal de a se exprima n scris sau oral
- mod particular de folosire a resurselor limbii n diverse
situa%ii sau domenii
- ansamblul te,nicilor i mijloacelor utili'ate de
vorbitorul unei limbi pentru a ob%ine reac%ii estetice ale
altor persoane
4tilul individual !personal" la cere face referire
>uffon, este opus stilului func%ional folosit nediferentiat de o
categorie larga de utili'atori, diferen%iind o persoan de alta.
1articularit%ile stilului individual se eviden%ia' cel mai
bine n ca'ul scriitorilor, identificarea acestei particularit%i
fiind obiectivul esen%ial al anali'ei literare. 4tilul individual se
identific prin originalitate, factor determinant al valorii unei
opere literare. 4e cunosc numeroase situatii in care stilul unui
scriitor este imitat voit sau nu de alti creatori ai aceluiasi gen
sau specie literara. 0mitarea stilului nu poate afecta in mod
decisiv calitatea operei literare a unui epigon, asa cum se poate
constata si din anali'a creatiei unor poeti care descind stilistic
din maniera eminesciana sau a unor pro'atori care urmea'a
stilistic pro'atorii din perioada interbelica.
8
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Trsturi generale ale stilului :
(1) Claritatea - formularea i exprimarea limpede a g#ndurilor
i sentimentelor n aa fel nc#t receptorul s n%eleag uor
mesajul emis. >oileau : ? 3e Cue lAon conDoit bien sAEnonce
clairement ?
Fpuse clarit%ii sunt :
a. Obsc#ritatea: comunicare confu' datorit textului ili'ibil,
pronun%iei incorecte,
folosirii unor cuvinte ! neologisme, ar,aisme, argou"
necunoscute receptorului, a unor valori semantice necunoscute
acestuia .a.
? $arfuridi !emo%ionat i transpirat" : 5tunci, iat ce
'ic eu, i mpreun cu mine ! ncepe s se nece" trebuie s se
!sicG" 'ic asemenea to%i aceia care nu vor s ca' la extremitate
! se neac mereu", adic vreau s 'ic, da, ca s fie modera%iH
adic nu exagera%iuni G ? ! 0. *. 3aragiale"
b. 7onsens#! : const dintr-o contradic%ie logic ntre
formulare i con%inut
? 3otadi este scurt i p#ntecos, cu musculatura
proeminent, cu picioarele ndoite de dou ori n afar i o dat
nuntruH? ! Irmu'"
c. Parado$#! : exprim o idee contrar celei general acceptat
sau evident
? 3ine-ar fi putut s spun J 3#%i secoli au trecut J &e-
o lun J &e c#nd nu te-am v'ut K ?
!L. Mop#rceanu"
d. Ec,ivoc#! : urmarea unei exprimri care poate fi n%eleas n
mod diferit de diferi%i receptori ( este utili'at adeseori n
calambururi.
? 3a%avencu : /reau ce mi se cuvine NHO n oraul
acesta de gogomani unde eu sunt cel dint#i NHO ntre fruntaii
politici.? ! 0.*.3aragiale"
e. 8ana!itatea : informa%ia considerat a fi foarte important
este un fapt comun
? 3#nd este soare, e cald, c#nd nu, nu G?
7
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
!0. 5l. >rtescu /oineti"
f. Tr#is#! : poate fi o banalitate considerat a fi un adevr
fundamental
? In popor care nu merge nainte st pe loc ?
! 0. *. 3aragiale"
g. Ta#to!o'ia : repetarea aceleiai idei prin dou cuvinte aflate
n raport de coordonare, de asociere sau repetarea aceluiai
cuv#nt cu valori sintactice diferite:
? intrigi proaste?, ? mn#nc curec,i cu var'?, ? femeia-i
tot femeie?
,. P!eonas#! : repetarea aceleiai idei prin dou cuvinte
diferite aflate n raport de subordonare :? primele nceputuri?, ?
scurt alocu%iune?
(2) Proprietatea const n folosirea celor mai eficiente mijloace
lingvistice n exprimarea unor idei sau sentimente
*ipsa propriet%ii se poate manifesta prin :
a. modificarea sensului unui cuv#nt ! ?ne-am rcit mpreun?"
b. folosirea unui cuv#nt sau expresii cu un sens sau o valoare
gramatical eronat, a unei construc%ii greite etc. !? curat
murdar?"
c. amestecul unor stiluri !? famelie mare, renumera%ie dup
buget mic"
(3) Precizia exprimrii este dat de folosirea riguroas a
mijloacelor lingvistice
! cuvinte, sensuri, forme, structuri", organi'area clar a
comunicrii pentru a fi receptat conform inten%iei emi%torului.
Fpuse preci'iei sunt :
a. Pro!i$itatea : o comunicare ncrcat de cuvinte de prisos,
de'organi'at
? Eu, care familia mea de la patru'sopt n 3amer, i eu ca
rum#nul impar%ial, care va s 'icH cum se 'i%eH n sf#rit
s triasc G? ! 0.*.3aragiale"
b. &igresiunea : abaterea de la ideea ini%ial a comunicrii care
influen%ea' negativ cursivitatea i preci'ia acesteia.
P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
? 2 recomand Marsi%a 1opeasca, vduva luA priotu
4ava de la 3aimata, care a dr#mat-o 1ac,e, c#nd a fcut
bulivardul l nou, i fiu-meu, *ae 1opescu?
! 0. *. 3aragiale"
(4) Corectitudinea este urmare a respectrii normelor limbii
literare, av#nd ca efect exprimarea clar, logic, coerent, a
g#ndurilor, strilor, sentimentelor, ideilor ( se reali'ea' prin
folosirea sensurilor consacrate ale cuvintelor, evitarea
termenilor de specialitate, a neologismelor rare, construc%iilor
pleonastice, c,ivoce etc." 5baterile de la aceast caracteristic a
stilului cultivat sunt :
a. So!ecis#! : este o greeal de natur sintactic care const
n lipsa acordului, folosirea greit a locu%iunilor
conjunc%ionale
? 5ceast stare precare nu se poate exista ntr-o %ar
civili'at? !0.*.3aragiale"
b. 5nacolutul : In de'acord provenind din ntreruperea unei
comunicri i formularea alteia : ? :mpratului ale crui fiice
nu-i spuseser nimic de aceasta, nu-i mai ncpea n piele de
bucurie? ! 1. 0spirescu"
!-) Puritatea este pentru comunicarea oral u'ul curent, iar
pentru cea scris, tradi%ia literar.
3ontrare purit%ii sunt : folosirea unor c#vinte %i
constr#c*ii ar,aice, utili'area modificrilor metaplastice :
prote(a ! alm#ie", epente(a !intinerar", para'o'a ! speciment",
afere(a ! st#mpr-te", sincopa ! propiu", apocopa !unAte duci"
fo!osirea fore!or dia!ecta!e n locul formelor literare. Ineori
folosirea acestor mijloace este impus de opera literar : ?$lori
albastre tremur ude n v'du,ul tm#iet? ! 2. Eminescu" ( ?
$, Minco, f G papucii de mtase J 2rgelele, cerceii nu %i i-a
dat Qstase-J Ri-n fiecare deti c#te-un inel J Qu %i l-a str#ns cu
m#inile lui,el. JJ 3ine %i-a frm#ntat carnea de abanosJ Ri %i-a
but oftatul mincinos KJ 3ui i-ai dat, f, s %i-o cunoasc J
$ptura ta mprteasc K? ! M. 5rg,e'i"
19
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
$olosirea modificrilor metaplastice n scop expresiv
perceput uneori ca greeal lexical, morfologic, sintactic
sau stilistic se numete !icen* poetic.
Calit(ile particulare ale stilului
/orbirea cultivat are o serie de caracteristici prin care
se distinge stilul individual : naturale%ea, simplitatea, armonia,
demnitatea, fine%ea, retorismul, umorul, ironia, oralitatea.
!a" Qaturale%ea : exprimarea fireasc, lipsit de constr#ngere,
re'ultat al stp#nirii perfecte a resurselor expresive ale
limbii i a artei comunicrii.
Fpus naturale%ei este
S afectarea : folosirea unor cuvinte pre%ioase, cutate
spre a arta o presupus superioritate a unui vorbitor
S efa(a : folosirea unor termeni meni%i s epate'e pe
receptor ! stilul bombastic"
? 3a%avencu : 2i s-a fcut imputarea c sunt foarte,
c sunt prea, c sunt ultraprogresistH c sunt liber-
sc,imbistH c voi progresul cu orice pre%HT
!0.*.3aragiale"
!b" 4implitatea : reliefarea valorii sugestive a cuvintelor ,
ntrebuin%area celor mai simple structuri lexicale i morfo-
sintactice prin care s fie repre'entat o idee
Fpusul simplit%ii este Ssip!is#! ca expresie a
superficialit%ii.
? 1este-a nop%ii feerie
L#ndul 'boar-ncetinel
3ompun#nd o poe'ie
L#ndul meu 'boar ctre el?
! L. Mop#rceanu"
!c" 5rmonia : ec,ilibrul ntre mesaj i forma de comunicare a
acestuia (
Fpusul armoniei este S cacofonia : alturarea unor
sunete neplcute au'ului
? $uge ca g#ndul? !folclor"
11
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
!d" &emnitatea : folosirea acelor cuvinte i expresii admise de
sim%ul cultivat al limbii ( evitarea a ceea ce este trivial n
vorbire.
Fpusul demnit%ii este v#!'aritatea !uneori folosit
pentru a ilustra situa%ii de via% condamnate de poet : ? Hfonfii
i flecarii, ggu%ii i gua%ii J >#lb#i%i cu gura str#mb sunt st
! 2. Eminescu"
!e" Uetorismul : este o calitate care ar putea deveni un defect n
ca'ul folosirii sale abu'ive i nepotrivite : exprimarea
patetic, av#ntat a unei idei
!f" $ine%ea : subtilitatea n exprimare( receptorul avi'at
descoper astfel sensuri profunde ale textului literar
!g" Imorul : reliefarea unor aspecte ,ilare ale existen%ei (
reflect o atitudine jovial a naratorului ( uneori poate
mbrca o atitudine sever, c,iar tragic
? 3a%avencu : 0ndustria rom#n e admirabil, e sublim,
putem 'ice, dar lipsete cu desv#rsireT ! 0.*.3aragiale"
!," 0ronia : se identific cu disimularea ! exprimarea
contrariului a ceea ce cre'i"(
exist multiple forme de exprimare a ironiei : persiflarea,
'eflemeaua, mali%ia, autoironia, sarcasmul
! i" 3onci'ia : utili'area strict a elementelor lexicale, stilistice
necesare pentru exprimarea unor idei, stri, sentimente
!j " Fralitatea : imitarea particularit%ilor vorbirii, a comunicrii
orale( crearea sen'a%iei adresrii directe : ?Ei,ei G 3e-i de fcut,
0oane K? ! 0. 3reang"
Limbajul poetic
Este un element caracteristic al stilului
artistic, present, n special, n textile literare(
limba folosit cu inten%ie estetic:
declanarea emo%iei estetice cu ajutorul unor
particulari%%i ale limbii, a tropilor i
figurilor de stil
12
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
1. $0LIU0*E &E 4M0*
S la nivel lingvistic, figurile de stil se clasific n :
!a" $iguri de stil fonologice :
- a!itera*ie !repetarea unui fonem sau grup de foneme
pentru crearea unei sen'a%ii auditive dominante" : ?5le
turnurilor umbre peste unde stau culcate ? ! Lr.
5lexandrescu"
- para'o'a !adugarea unui fonem sau silabe la sf#ritul
cuv#ntului, cu efect auditiv i valoare stilistic " :
?4trigte de-5la, G 5la,u G se aud pe sus prin nori ?
! 2. Eminescu"
- diere(a ! trecerea de la situa%ia de diftong la cea de
,iat, cu inten%ii expresive " : ?2ai suna-vei, duce corn J
1entru mine vreodat K?
- afere( ! cderea unui fonem sau grup de foneme n
po'i%ie ini%ial" :
? 3onvins ca voi c el este nl%imea solitar?
! 2. Eminescu"
-sincop !cderea unui fonem sau grup de foneme n
interiorul cuv#ntului
? $rumse%ea-%i e de cear? ! 2. Eminescu"
- apocopa !cderea unui fonem sau grup de foneme n
finalul cuv#ntului"
? Lrija noastr n-aib-o nime ?
! 2. Eminescu"
- sinere( !fu'iunea vocalelor n ,iat ntr-un diftong sau
triftong" :
? 5dormi-vom, troieni-va J Meiul floarea-i peste noiH? !
2. Eminescu"
!b" figuri lexical-semantice :
- perifra(a ! asocierea de cuvinte care nlocuiesc un
termen propriu " :? 5l vie%ii vis de aur ca fulgu-i ca
o clip ?
13
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
- etafora ! o compara%ie din care lipsete termenul de
comparat( exprimarea unei realit%i printr-alta
comparabil" :
? Moat floarea cea vestit a ntregului 5pus?
! 2. Eminescu"
- personificare ! atribuirea unor trsturi umane
lucrurilor, plantelor, fenomenelor naturii sau
fiin%elor necuv#nttoare" : ? 5u'i m#ndra glsuire a
pdurii de argint? ! 2. Eminescu"
- a!e'orie ! niruire de figuri de stil av#nd n%eles
unitar i alctuind o imagine plastic a unei stri,
sentiment, idee" : ? 1r#nd pe veci a rsri J &in
urm moartea-i pate J 3ci to%i se nasc spre a muri J
Ri mor spre a se nate.?
! 2. Eminescu"
- etoniie ! nlocuirea unui termen prin altul cu care
se afl n rela%ie de descenden%" :
? 3odrul clocoti de 'gomot i de arme i de bucium?
! 2.Eminescu"
- sinecdoc ! nlocuirea unui termen cu altul cu care se
afl n rela%ie de contiguitate" ? 2ii de coifuri
lucitoare ies din umbra-ntunecoas?
- e#feis ! nlocuirea unui termen virulent, lipsit de
delicate%e sau de pudoare cu altul considerat de
vorbitor ca acceptabil" :
? 4-a stins ca o lumin de palid felinar?
- !itot ! exprimarea unei idei prin negarea contariului
ei " :
- ?5rde-n candel-o lumin c#t un s#mbure de mac? ! 2.
Eminescu"
!c" figuri reali'ate la nivel morfologic :
- antietate( ! repetarea componentelor unui segment
sintactic n ordine invers" : ?3um via%a pre% s aib
i cum moartea s-aib pre%?
1+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
- c,ias ! repetarea unor segmente cu aceeai func%ie
sintactic" :
? Ri s scap din m#n c#rma i lope%ile s-mi scape?
! 2.Eminescu"
- en#era*ie !acumulare prin coordonare a mai multor
segmente sintactice" : ?/ede Eufratul, Migris, Qilul,
&unrea btr#n? !2.Eminescu"
- efa( !enun% cruia i se acord importan% deosebit
marcat prin intona%ie" : ? :nsui 2ircea m#n-n
lupt vijelia-ngro'itoare?
- e!ipsa !suprimarea unui segment sintactic uor de
dedus" :? 0ute capul ntr-o parte i te ui%i n jos
smerit?
- bra,i!o'ie ! eliminarea unor termeni care pot fi
subn%elei" : ?0ar noiK Qoi epi'onii5 Si*iri reci)
,arfe (drobite9:
- copara*ie ! alturarea a doi termeni cu inten%ia de a
scoate n eviden% trsturi asemntoare" : ?
4oarele rotund i palid se prevede pintre nori J 3a un
vis de tinere%e pintre anii trectori?
!/.5lecsandri"
- o$ioron ! alturarea a doi termeni contradictorii din
care poate re'ulta ironia autorului" : ? 0ar n lumea
sta mare, noi copii ai lumii mici,J $acem pe
pm#ntul nostru muunoaie de furnici?
! 2. Eminescu"
- inversi#ne ! rsturnarea topicii normale pentru a
eviden%ia un anumit termen" : :n vaduri ape repe'i
curg J Ri vuiet dau n cale J 0ar plopi n umedul
amurg J &oinesc eterna jale? ! L. 3obuc"
- dis!ocare ! i'olare prin topic afectiv a unui segment
sintactic": ? Qu voi prul s mi-l taie J 3e-mi ajunge
la clc#ie? ! 2. Eminescu"
- epitet ! determinant sintactic cu valoare plastic" : ? Ri
sufletul nviforat mi spuneJ 3 ftul stA al patimii
1-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
amareJ Ri-al dorului ce moare-n ateptareJ E solul
sf#ntH nfricoatul crainic,J 0'bvitor durerilor
strbune? !F. Loga "
!d" figuri logice i de compo'i%ie reali'ate prin :
- epifra( ! enun% sau segment de enun% care se adaug
pentru a stabili o restric%ie la enun%ul anterior" :
?Usp#ndindu-se n roiuri ntind corturile mari J
Quma-n 'area deprtat sun codrul de stejari?
! 2. Eminescu"
- e$c!aa*ie retoric ! enun% exclamativ care sugerea'
o stare emotiv puternic" :? F, Me-admir
progenitur de origine roman?
- ipreca*ie 0 b!este1 : ? Isca-s-ar i'voarele toate i
mareaJ Ri stinge-s-ar soarele ca lum#narea,J
Mopeasc-se jalea ca scrumul,J $uningini, cenu, s-
acopere drumul.? ! M. 5rg,e'i"
- ,iperbo! !mrirea sau micorarea imaginii sau
ac%iunii peste limitele posibile" : ? 4lbatecul vod
e-n 'ale i fierJ Ri 'alele-i 'uruie crunte,J Ligantic
poart-o cupol pe frunte,J Ri vorba-i e tunet
rsufletul ger,J 0ar barda-i din st#nga ajunge la cer,J
Ri vod-i un munte.? !L.3obuc"
- antite( !asocierea unor idei, imagini, ac%iuni cu sens
contrar" : ?3#nd voi murind n s#nge, ei pot s fie
mari? ! 2.Eminescu"
- parado$ ! enun%area unei idei aparent contrar
adevrului unanim acceptat" : ?*a-nceput pe c#nd
fiin% nu era, nici nefiin% J 1e c#nd totul era lips de
via% i voin%J 3#nd nu s-ascundea nimica, dei tot
era ascuns? ! 2. Eminescu"
- intero'a*ie retoric ! ntrebare care nu ateapt
rspuns, fiind folosit de autor pentru reali'area unei
construc%ii epice:?Lorunule din margine de codru J
&e ce m-nvinge cu aripi moi at#ta paceHK?
! *.>laga"
1;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
- invoca*ie retoric !adresare mu'ei sau unui personaj
legendar etc. n scopul re'olvrii unei dorin%e
puternice, ilu'orii sau atemporal ca n
blesteme ":?3um nu vii tu, Vepe &oamne, ca
pun#nd m#na pe ei J 4-i mpar%i n dou cete : n
sminti%i i n miei? ! 2. Eminescu"
- repeti*ie ! folosirea de mai multe ori a aceluiai cuv#nt
sau a mai multor cuvinte pentru a mri efectul,
impresia ideea" :? 3are vine, vine, vine calc totul
n picioare?
2. /EU40$035V05
/ersifica%ia se ocup cu te,nica alctuirii versurilor i
folosirea regulilor pro'odice. Ea are n vedere : versul,
strofa, ritmul, rima i msura.
/EU4I* : este unitatea de ba' a textului poetic i este
alctuit dintr-un cuv#nt sau mai multe cuvinte organi'ate n
unit%i ritmice !picioare"
4MUF$5 : repre'int o unitate de con%inut format din
dou sau mai multe versuri ( strofele pot fi organi'ate
astfel :
disti, : ? F lupt-i via%a deci te lupt
3u dragoste de ea, cu dor? ! L. 3obuc"
ter*in :? 4rmanul suflet cearc i nu tie
3e ton s prind, ce cuv#nt s-aleag
3ci toate-l c,eam-l strig i-l mbie?
! Rt.F.0osif"
catren :? Ri dac ramuri bat n geam
Ri se cutremur plopii,
E ca n minte s te am
Ri-ncet s te apropii.?
! 2. Eminescu"
cvintet: ? 1ustie i alb e camera moartH
Ri focul sub vatr se stinge scrumitH-
1oetul, alturi, trsnit st de soart,
18
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
3u nici o sc#nteie n oc,iu-adormit
0ar geniu-i mare e-aproape un mitH?
!5l. 2acedons6i"
se$tin : strofa format din ; versuri ( etc.
U0M2I* : succesiunea regulat a silabelor accentuate i
neaccentuate ( silabele se grupea' n unit%i pro'odice
numite picioare.
S tro,eu : picior bisilabic, prima fiind accentuat
! WA W"
? $lori albastre tremur ude n v'du,ul tm#iet"
S iamb : picior bisilabic, a doua silab fiind accentuat ! WA
W "
? 2ai am un singur dor?
S dactil : picior trisilabic, prima accentuat ! WA W W "
S amfibra, : picior trisilabic, a doua silab accentuat ! W WA
W "
S anapest : picior trisilabic, a treia silab accentuat !W W
WA "
S coriamb :picior din patru silabe, prima i ultima
accentuate! WA W W WA"
S peon : picior format din patru silabe, una din ele fiind
accentuat:
? 4omnoroase psrele J 1e la cuiburi se adun?
! 2. Eminescu"
2X4IU5 : repre'inta totalitatea silabelor unui vers
grupate n unit%i pro'odice (
3ele mai interesante msuri sunt :
- ,exametrul : alctuit din ; dactili, ultimul catalectic
- endecasilabul : alctuit din 11 silabe, folosit cu
precdere n sonete
- alexandrinul : din 13 silabe, c#nd rima este masculin,
din 1+ c#nd este feminin( versul este despr%it n
dou emisti,uri prin ce'ur
? 3#ndJ voiJ muJriJ iuJbiJto // laJ creJtetJ sJ nu-miJ
pl#ngiJ?
17
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
U025 : este creata de consonan%a sunetelor finale din
silabele ultimelor cuvinte din dou sau mai multe versuri ( se au
n vedere ultimele vocale accentuate.
&up calitatea lor, rimele se clasific n:
a.rime masculine : c#nd accentul cade pe ultima silab :
? 4pre mun%i s merg J :n 'bor alerg?
! 5l. 2acedons6i"
b. rime feminine : c#nd accentul cade pe penultima
silab :? 1este v#rf de rmurele J Mrec n stoluri
r#ndunele? ! 2. Eminescu"
&up alternan%a rimei n strof, rimele pot fi :
a.rim mperec,eat ! rimea' versurile : 1-2(3-+"
b. rim mbr%iat ! rimea' versurile 1-+(2-3"
c.rim ncruciat ! rimea' versurile 1-3( 2-+"
d. monorim ! rimea' 1-2-3-+"
POEZIA CU FORM FIX :
a. sonet#! : poe'ii alctuite din dou catrene i dou ter%ine,
endecasilabi iambici cu +-- rime ( strofa 0 : a-b-b-a, strofa a
00-a : b-a-a-b, strofa a 000-a: c-d-e, strofa a 0/-a : c-d-e
! sonetul italian"
b. 'a(e!#! : alctuit din disti,uri, rima primului disti, revenind
la fiecare al doilea vers al urmtoarelor disti,uri
c. '!osa : ncepe cu o strof tem, fiecare strof urmtoare
fiind comentariul a c#te unui vers din strofa-tem, versul
respect#nd afl#ndu-se n finalul strofei respective( n final
se reia prima strof n ordine invers
d. ronde!#! : alctuit din dou catrene i un cvintet, av#nd
numai dou rime ( primele dou versuri revin n finalul
celui de al doilea catren iar primul vers revine ca versul al
cincilea n strofa a treia.
1P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Exerciii aplicative :
1. 0dentifica%i n textul de mai jos figurile de stil i
explica%i valoarea lor expresiv n context :
? 0ar n m#ndrul ntuneric al pdurii de argint
/e'i i'voare 'drumicate peste pietre licurind (
Ele trec cu ,arnici unde i suspin-n flori molatic,
3#nd coboar-n dulce ropot din tpanul prvlatic,
Ele sar n bulgri flui'i peste prundul din rstoace,
:n cuibar rotind de ape, peste care luna 'ace.?
! 2. Eminescu"
2. 5nali'a%i n textele de mai jos rima, ritmul, msura
i mijloacele de reali'are a expresivit%ii :
a.? &e-at#tea nop%i aud plou#nd
5ud materia pl#ng#nd
4unt singur i m duce-un g#nd
4pre locuin%ele lacustreT ! L. >acovia"
b. ? 4ara pe deal buciumul sun cu jale
Murmele-l urc - stele le scapr-n cale
5pele pl#ng clar i'vor#nd n f#nt#ne
4ub un salc#m, drag, m-atep%i tu pe mine.? !2.
Eminescu "
c.?&espre tine i otrav,
E mai vie nscocirea
despre slav i albine,
c#nd iubirea o mbie,
scriu n rune o poveste
scriu n rune ani de fiere
cci ce este nu se spune.
Ri de miere. Yic din strune.?
! M. 5rg,e'i"
Exerci%iul 3:
3omenta%i rolul stilistic al pluralului substantivelor
subliniate din textele de mai jos
29
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
a.? 3odrul cu prpstiile i sin'#rt*i!e lui rmsese
stp#n peste noi./ei fi singur, cu fantomele i
vei n%elege c ai intrat n epoca ren#n*ri!or+
1entru v#ntorii tineri cartea, profesorii i 'ilele
lungi de clas sunt de multe ori nite
incomensurabile (drnicii.?
!2. 4adoveanu"
b. ? 3u vreascuri uscate, a%#%ai un foc uria i
"nt#necii!e ngro'ite fugir s-i adposteasc
frica lor n marginile cele mai deprtate ale
pm#ntului? ! 3. Zoga"
D. ANALIZA STILISTIC
5nali'a stilistic are ca scop eviden%ierea
valorilor expresive ale limbajului av#nd n
vedere un text
literar!fic%ional",neliterar! nonfic%ional" sau
un context.
S contextul ! situa%ia care reliefea' un fapt sau un grup de
fapte stilistice" poate avea diferite mrimi, n raport cu faptele
de limb pe care le urmrim. 5cest context se numete conte$t
s#ficient."
5nali'a stilistic are n vedere urmtoarele etode %i
procedee de investigare a unui context suficient
!a" citirea , care ne pune n contact cu contextul de anali'at.
*ectura trebuie fcut de at#tea ori nc#t s asigure
n%elegerea mesajului, receptarea formei, sesi'area
subtextului prin intuirea strilor i sentimentelor cuprinse
n formula literar anali'at (
!b" observarea contextului duce la desprinderea faptelor de
limb cu importan% stilistic, distan%area de text i
ptrunderea n construc%ia intim a acestuia(
!c" statistica este opera%ia de culegere a datelor : frecven%a
unor construc%ii, a unor figuri de stil, nivelurile limbii .a.(
21
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
se asigur astfel sesi'area individualit%ii textului ! prin
compara%ia cu alte texte"
!d" i(o!area !separarea faptelor semnificative", identificarea
!stabilirea apartenen%ei la un nivel de limb", se!ectarea
!opera%ia de distingere a esen%ialului de nt#mpltor" i
cata!o'area !clasificarea faptelor stilistice i ierar,i'area
lor pentru determinarea specificului contextului"
!e" ode!area ! reducerea unei structuri !fapt stilistic" la un
sistem analog n scopul studierii caracteristicilor i
expresivit%ii acelei structuri ; copararea modelului cu
structura dat identific specificitatea structurii anali'ate(
!f" sinte(a cercetrii re'ult din cone$area %i core!area
faptelor specifice contextului i este semnificativ pentru
anali'a stilistic a contextului.
5nali'a stilistic poate fi :
!1" par*ia! ! vi'ea' un nivel lingvistic" urmrind :
/ ana!i(a !e$ica! ! gruparea ,iponimic a cuvintelor,
diferen%ierea lor sinonimic, func%ional, diferen%ierea
semantic-expresiv, mijloace de figurare, mijloace de
exprimare a umorului, oralit%ii .a."
/ ana!i(a orfo!o'ic ! predominarea unei anumite pr%i de
vorbire i efect#! acesteia) fo!osirea n#itor c!ase sa# cate'orii
orfo!o'ice 1
/ ana!i(a sintactic !topica, coordonarea i subordonarea sub
aspectul determinrii caracterului elaborat al textului
/ ana!i(a fonetic !adaptarea fluxului sonor la idee, mesaj,
expresivitatea formelor pro'odice, accentul, intona%ia"
!2" coparativ !reliefarea aspectelor stilistice ale unor opere
literare ale aceluiai scriitor sau ale unor scriitori din
acelai curent literar sau epoc etc."
!3" inte'ra! ! cercetarea aspectelor esen%iale, definitorii ale
stilului unei opere sau ale unui scriitor
!+" secven*iona! !observarea pe un eantion repre'entativ de
text, a operei"
22
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
STILURILE FUNCIONALE
S sunt variante ale limbii literare folosite ntr-o
activitate de comunicare specific, ntr-un domeniu determinat,
caracteri'ate prin trsturi lingvistice distincte.
Sfera de utilizare a stilurilor func(ionale :
a. stil colocvial : rela%ii interpersonale sau neprotocolare,
n activitatea sau via%a cotidian
b. stil publicistic : utili'at n mass-media sau n publicitate
c. stil administrativ - juridic !oficial" : folosit n materiale
specifice, documente sau alte tipuri de lucrri specifice
institu%iilor, administra%iei sau n raporturilor
persoanelor fi'ice cu persoanele juridice
d. stil tiin%ific : valorificat n studii, cercetri tiin%ifice,
materiale cu caracter te,nic i tiin%ific
Identificarea stilurilor func(ionale
a. pri#! reper care trebuie s-%i atrag aten%ia este
adnotarea din josul textului !dac i se ofer un text spre
anali'". /ei observa c, ntre parante'e sau ntre
g,ilimele se afl titlul lucrrii literare sau nonliterare
din care este extras fragmentul, textul din care a fost
extras, eventual 'iarul, revista sau volumul cruia i
apar%ine. 5ceste indica%ii bibliografice %i dau o op%iune
privind stilul n care se poate ncadra textul propus.
b+ C!asificarea te$t#!#i
- conform specificului discursului :
* disc#rs fic*iona! !compunere literar !poetic sau n pro'",
epistolar sau care utili'ea' propriet%ile expresive ale
limbajului"
* disc#rs nonfic*iona! ! text destinat mass-mediei, tiin%ific sau
care folosete valorile proprii ale limbajului : articole tiin%ifice,
cercetri de specialitate, lucrri cu func%ie cognitiv"
- conform sferei culturale
23
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
S domeniul estetic
S domeniul tiin%ific
S domeniul juridic
S domeniul administrativ
- conform situa%iei de comunicare
S de tip colocvial J stil colocvial : coresponden% privat,
scrisori, cr%i potale, conversa%ie u'ual, relatriH"
S de tip literar J stil beletristic !artistic" : poe'ie, pro' texte
dramatice
S de tip publicisticJ stil publicistic : materiale destinate mass-
media scris sau vorbit ! articole publicitare, de'bateri,
interviuri, mese rotunde, portrete nonliterare, tiri cultural-
sportive, reportaje nonliterare"
S de tip tiin%ific J stil tiin%ific : studii, articole, referate din
domeniul cercetrii, cu caracter te,nic cuprin'#nd informa%ii,
reguli, legi cu caracter tiin%ific, manuale colare, comunicri
elaborate de oameni de tiin% etc."
S de tip oficial J stil juridic-administrativ : 3./.-uri,
autobiografii, cereri, memorii, legi, referate cu caracter
administrativ, recomandri, referin%eH"
c. E!eente!e sit#a*iei de co#nicare
S av&nd "n vedere raport#! ei*tor/receptor !E-U" :
ei*tor#! poate fi speciali'at ! profesionist n domeniul n care
practic tipul de discurs : scriitor, cercettor, jurist, om de
tiin%, sociolog, func%ionar administrativ" sau nespeciali'at
!autor oca'ional de scrisori, crea%ii cu caracter literar,
administrativ, juridic-administrativ .a." iar receptor#!, poate fi,
la r#ndul su, speciali'at sau nespeciali'at n sensul exemplelor
date mai sus.
* av&nd "n vedere efect#! esa<#!#i, acesta poate s exprime :
acordul cu punctul de vedere exprimat prin mesaj, identificarea
cu acesta sau internali'area !influen%a prin modelul de
comportament cuprins n mesaj p#n la sc,imbarea esen%ial a
unui mod de receptare al celui care l percepe, integrarea n
2+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
atitudinea persoanei a unui alt sistem de valori" ex. renun%area
la consumul de alcool.
S av#nd n vedere func%ia mesajului, acesta poate avea caracter
de :
- inforare ! ntrebrile mesajului informativ sunt : cine K ce K
mde ce K c#nd K unde K" ( are func%ie pragmatic i se poate
referi la evenimente na%ionale i interna%ionale, legisla%ie,
economie etc.
-p#b!icitate= propa'and mesajul este formulat din perspectiva
capacit%ii de influen%are, de convingere n legtur cu o
atitudine politic, economic, social, moral, religioas etc.
/divertisent : scopul este de a crea o atmosfer de destindere
pentru atragerea unei anumite categorii de receptori
-ed#cativ= estetic promovea' formarea ntr-un anumit domeniu
de larg interes sau n domeniul cultural-artistic, sportiv, estetic
S av#ndu-se n vedere ncrctura emo%ional a textului,
mesajul generat poate fi : eo*iona!) pers#asiv) anip#!ant)
pro,ibitiv) critic) po!eic) ne#tr#
5cum avem la ndem#n principalele instrumente de
cercetare a textelor literare !fic%ionale i nonfic%ionale". Qe sunt
necesare cuvintele cu care s definim. 1asul urmtor va fi, deci,
asimilarea principalelor instrumente de verbali'are a ceea ce
observm n text : conceptele opera%ionale
5m ales, din multimea acestora cateva care sunt
utili'ate frecvent in anali'ele literare, comentariile stilistice sau
alte tipuri de investigare a textelor literare sau nonliterare.
&esigur, micul glosar oferit de noi poate fi imbogatit si iti
recomand sa o faci cu ajutorul manualului recomandat de
profesorul tau de limba si literatura romana sau din proprie
initiativa.
2-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
PASUL AL II-LEA : Concepte opera(ionale
ACCENT
4coaterea n relief a sunetelor dintr-un cuv#nt sau a unui
cuv#nt ntr-o propo'i%ie prin pronun%area mai apsat a
acestora. &e regul, fiecare cuv#nt con%ine o silaba accentuat.
Excep%ie fac cuvintele formate din silabe atone !ex. pronume
personale form neaccentuat, verbe auxiliare" care pot forma
unit%i fonetice cu prima sau ultima silab de care sunt legate
prin cratim : /a% duce, va'ut-ai. 3uvintele polisilabice pot
avea un accent principal i unul sau mai multe accente
secundare: inA- e- ga- laA- bil( reparti'area accentelor n
cuvintele unui text poetic d una din cele mai importante
calit%i ale poe'iei: ritmul !ve'i, cap. ritmul"
5ccentul poate fi: dinaic !care d specificul
cuv#ntului i limbii( n limba roman accentul cade, de cele
mai multe ori, pe ultima sau penultima silab", tonic !alungirea
unei vocale dintr-o unitate pro'odica", afectiv !care se
manifest la nivelul unei comunicri de tip propo'i%ional
sco%#nd n relief un cuv#nt dintr-o propo'i%ie pentru a sublinia
importan%a acestuia n comunicare".
Ex. [ 1e umeri p!ete!e/i curg r#u? !L. 3obuc" : aten%ia
cititorului se polari'ea' asupra cuv#ntului plete?, podoab care
singulari'ea' personajul din perspectiva ndrgostitului fiind
unul din motivele ideali'rii fiin%ei dragi, a op%iunii sale pentru
aceasta. 2otivul [pletelorT apare frecvent n crea%ia popular:
0leana 3os#n'eana are plete de aur, feciorii poart plete de aur
etc. [pleteleT fiind un nsemn al angelicului ceea ce explic
aten%ia acordat acestuia de poet atunci c#nd dorete s cree'e o
imagine a fiin%ei spre care aspir un ndrgostit.
2;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
5ccentul poate avea i rol semantic n ca'ul omografelor
!cuvinte care au acelai nveli sonor dar valori semantice
diferite : veAsel J veseAl, aAcele J ace\le, tor\-turi J tor-turi\ etc.
ALEGORIE
$igur de stil alctuit dintr-o niruire de metafore,
personificri, compara%ii form#nd o imagine unitar prin care
poetul sugerea' no%iuni abstracte prin intermediul unor fapte i
nt#mplri cu substrat morali'ator sau educativ.
Exemplu: [alegoria moarte ] nuntT din balada ^2iori%aT:
Iar tu de omor Soarele i luna
S nu le spui lor, Mi-au inut cununa;
Sa le spui curat Brazi i pltinai
C m-am nsurat I-am avut nuntayi
Cu-o mndr crias, Preoi, munii mari,
lumii mireas; Paseri! "utari,
C la nunta mea Psrele mii
czut o stea; #i stele $clii %&
5legoria este i modalitatea de repre'entare a unor
moravuri i comportamente umane sub forma unor ac%iuni ale
cror eroi sunt animale sau psri !n fabule". 3ei mai cunoscu%i
fabuliti romani au fost: &imitrie Vic,indeal, Lrigore
5lexandrescu, 5lecu &onici. &imitrie 3antemir a folosit
alegoria pentru repre'entarea situa%iei politice a epocii sale
dup moartea tatlui su, 3onstantin 3antemir, n romanul
alegoric: ^0storia ieroglific?.
5legoria poate fi definit i ca o metod de crea%ie: n
poemul [*uceafrul? al lui 2. Eminescu, personajele au
ncrctur alegoric repre'ent#nd o#! co#n !fata de
mprat, 3tlina, 3tlin", sau 'eni#! !Z@perion, &emiurgos" a
cror antite'a generea' mesajul poemului( emirul din [Qoapte
de decembrieT a lui 2acedons6i repre'int poetul .a.
L,icitorile au i ele la ba' o alegorie.
28
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ALITERATIE
1rocedeu literar folosit n construc%ia poetic: const n
repetarea aceluiai sunet sau a unui grup de sunete ntr-un
context poetic pentru a sugera o stare, o emo%ie, micarea.
Este o form superioar a armoniei imitative care
sugerea' 'gomote din natur, dar alitera%ia propriu-'is este un
procedeu mult mai subtil de natur fonetic, apel#nd la
capacitatea anumitor sunete de a sugera triri umane, emo%ii.
Efectul polifonic al sunetelor aflate ntr-o anumit organi'are
sonor creea', n aceast mprejurare o impresie puternic
asupra cititorului de poe'ie care, de obicei, asocia' armonia
sonor cu sen'a%ii subtile datorate inten%iei reflexive a
limbajului.
E$ep!#. "n poe(ia !#i >+ Einesc#. :Sara pe dea!:)
repeti*ia voca!ei 6a: "n pri#! seivers %i doina*ia voca!ei
6#: "n a! doi!ea seivers) prec# %i or'ani(area fonetic din
vers#! #rtor) s#'erea( atosfera roantic) pastora! .
6Sara pe dea! b#ci##! s#n c# <a!e= T#re!e/! #rc) ste!e !e
scapr/n ca!e:+ "n acest fe!) Einesc# transite dinco!o de
sens#! c#vinte!or) eo*ia care/! doina pe "ndr'ostit "n
oente!e preer'toare "nt&!nirii c# i#bita sa+ Acest
procede# face ca s#'estia te$t#!#i sa dep%easc va!oarea
tran(itiv a c#vinte!or %i p#te vorbi) "n vers#! #rtor de
doinan*a inten*iei ref!e$ive a !iba<#!#i. 6Ape!e p!&n' c!ar
i(vor&nd din f&nt&ne4 0ve(i) T#dor Vian#) 6D#b!a inten*ie a
!iba<#!#i %i prob!ea sti!#!#i:1
1rocedeul se nt#lnete la /ergilius n ^Leorgicele? ca
i n poe'ia anglo-saxon din sec. al 0.-lea. :n literatura
rom#n alitera%ia se nt#lnete cu predilec%ie la romantici av#nd
rolul de a sugera atmosfera specific a crea%iei acestora
ANACOLUT
3onstruc%ie sintactic considerat a fi greit datorit faptului
c are la ba' un de'acord gramatical. 5cest de'acord este
specific stilului oral fiind pre'ent i n [F sam de cuvinteT a
27
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
lui Qeculce sau n [5mintirileT sau povetile lui 0on 3reang:
[7# %ti# a!*ii c# s#nt) dar e#+ c&nd '&ndesc !a
!oc#! na%terii e!e) !a casa printeasc) !a st&!p#! ,orn#!#i
#nde !e'a aa o %far c# otocei !a capt de crpa# &*e!e
<#c&nd#/se c# ei) !a pric,ici#! vetrei ce! ,##it) de care
*inea c&nd "ncep#se a er'e copce!) !a c#ptior#! pe care
asc#ndea) c&nd ne <#ca noi bie*ii de/a i<oarca) %i !a
a!te <oc#ri %i <#crii p!ine de ,a(#! %i farec#! copi!resc)
parc/i sa!t %i ac# inia de b#c#rie?: 0Aintiri din
copi!rie1+
5nacolutul apare i ca procedeu al stilului direct
repre'ent#nd tendin%a vorbitorului de a exprima c#t mai repede
un mesaj. /orbitorul ncepe o construc%ie fr a ti cum o va
nc,eia i, din graba de a comunica mesajul, sc,imb
construc%ia ini%ial:
6Cine strica dra'osti!e
>&nce/i 'r&#! psri!e 6 sau :
:Cine tot vorbe%te) !#cr#! n#/i spore%te:
0fo!c!or1
Constr#c*ia ini*ia! poate fi prsit) de ce!e ai #!te
ori) c&nd se interca!ea( o propo(i*ie s#bordonata.
62oneagu!) c&nd a v(#t/o) i s/a# #p!#t oc,ii de !acrii:
!0on 3reang"
@raatica!) fora de noinativ a s#bstantiv#!#i
6o%nea'#!: se e$p!ica prin fapt#! c acesta este at&t s#biect
'raatica! c&t %i !o'ic+ Anaco!#t#!) ca 're%ea! 'raatica! "%i
are ori'inea "n dific#!tatea vorbitor#!#i ai p#*in c#!tivat de a
#rri o fra( de(vo!tat+
ANTIFRAZA
$olosirea unui cuv#nt sau a unei expresii cu sens contrar
celui real !acceptat de vorbitori", av#nd de cele mai multe ori
un substrat ironic. 5cest procedeu este cunoscut nc din
antic,itate, :n cultura greac i latin. :n literatura rom#n este
pre'ent n crea%ia oral dar i n cea cult: la 0on 3reanga, 0. *.
2P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
3aragiale, 0. 5. >assarabescu .a.
[ n a!ta (i ne tre(i c iar vine printe!e !a %coa!) c#
o% 3otea) co<ocar#! sat#!#i) care ne ad#ce dar de %coa!
no#) #n dr'#* de bici#%or de c#re!e) "p!etit fr#os %i
printe!e "i p#ne n#e 6Sf&nt#! 7ico!ai:) d#p c# este %i
,ra#! bisericei din A##!e%ti:
!0on 3reanga, 5mintiri din copilrie"
[- i#bite %i stiabi!e d/!e Ca*avenc#) n# "n*e!e' pentr#
ce "ntre doi brba*i) c# oarecare preten*ie de serio(itate) s
ai "ncap astfe! de e%te%#'#ri %i rafinrii de aniere+++ :
!0. *. 3aragiale, 9 scrisoare pierdut"
&enumirea [drgu% de biciuor? i formula de adresare:
?lubite i stimabile?, au, desigur, n cete dou texte sens ironic
acoperind o cu totul alt realitate dec#t o exprima sensul
propriu al cuvintelor respective.
5ntifra'a este o modalitate de a reali'a, n plan literar, o
transpunere a ironiei. Esen%a antifra'ei, ca procedeu, se afl n
literatura popular fiind exprimat plastic prin formula ?,a' de
neca'? care acoper o trstur specific a spiritului ironic i
bonomia poporului roman.
$olosirea antifra'ei este legat de inten%ia ironic a
autorului care sugerea' printr-o afirma%ie contrariul ei ls#nd
pe cititor s perceap sensul subtil, satiric al exprimrii. :n
esen%, prin extensie, antifra'a este o modalitate de a sugera o
stare prin alt stare, o disimulare a inten%iei de a exprima
de'acordul n mod agreabil.
ANTITEZA
1rocedeu stilistic prin care sunt situate n opo'i%ie dou
cuvinte sau dou texte care pre'int literar fapte, personaje,
idei, situa%ii, fenomene pentru a scoate n relief con%inutul
acestora.
$iind pre'ent cu predilec%ie n crea%ia romantic, se
folosete i sintagma [antite'a romantic?. 5ntite'a apare, ns,
i n crea%ia popular:
39
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
[ Vree vine) vree trece
7/a c# cine petrece
%i c# cine a av#t
Vai de ine) I/a pierd#t
*-a m#ncat negrul pm#nt
*a besearec-n morm#nt ?:
! folclor"
Mermenul de antite'a se folosete i n reliefarea, n opere
literare, a unor personaje opuse moral sau fi'ic: >ircea i
8aia(id !n 4crisoarea 000 de 2. Eminescu", >i,ai %i Aassan !n
1aa Zassan a lui L. 3obuc" sau a unora care repre'int
[angelicul? i [demonicul?: domnitorul A!e$andr# Lp#%nean#
i so%ia acestuia, &oamna R#$anda) personajele R(van i
Vidra din drama lui >. 1etriceicu Zadeu sau Dionis i >aria
din [4rmanul &ionis? a lui 2. Eminescu.
6Era #n contrast p!c#t. fa*a !#i tras %i fin) din care
n# se p#t#se "nc %ter'e arci#nea #nei tinere*i apstoare
ci) rsese "nc o trst#r de nesp#s naivitate "n <#r#!
'#rei) !&n' fi(ionoia ova!) rot#n(it %i a!ba a ei+++ c,ip#!
#n#i t&nr deon !&n' c,ip#! #n#i "n'er) ce n/a c#nosc#t
niciodat "ndoia!a+++ :
! 2. Eminescu, 4rmanul &ionis"
5ntite'a romantic apare ca o trstura caracterologic a
crea%iei eminesciene.
APOLINIC
3oncept estetic pre'ent#nd teoriile despre art a
filosofilor germani 4c,elling i Qiet'sc,e privind atitudinea n
art i cultur semnific#nd atitudinea lucid, ra%ional, orientat
spre ordine, msura i armonie( ptruns de spiritul unei
contemplri detaate, senine.
Mermenul a fost creat n limba german av#nd ca
rdcina numele 'eului 5pollo v'ut ca imagine a ec,ilibrului
i perfec%iunii antice aa cum este imaginat de statuile care 00
31
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
repre'int.
5titudinea apolinic caracteri'ea' crea%ia parnasienilor
a cror contemplare rece, impersonal este re'ultatul cultului
pentru perfec%iunea formelor, a limbajului, punerea accentului
pe miestria literara. 5cestei atitudini i se opune cea degajata,
de frond a simbolitilor care neag fundamentele esteticii
parnasiene cultiv#nd o poe'ie a emo%iilor subiective i a
nt#mplrii, a mu'icalit%ii i corespondentelor ntre sen'a%ii, o
poe'ie lipsit de disciplina i rigiditatea parnasian.
3onceptul opus apolonicului este dionisiacul !ve'i p.
dionisiac", expresie a exta'ului, a libert%ii creatoare i bucuriei
estetice. :n textele literare se vorbete despre atitudinea
apolonic ca manifestare ce arte n vedere comportamentul
ra%ional, detaat fa% de subiect, obiectivat ex. n [Uiga 3r@pto
i lapona Enigel?, 0on >arbu imaginea' un astfel de personaj
n lapona Enigel, o t#nr venit din Qord n cutarea luminii
i cldurii soarelui i care, poposind ntr-o poian visea' o
idil cu [mireleT poenii, 3r@pto, repre'entare a ume'elii i
ntunericului( ea i urmea' drumul n ciuda pasiunii ira%ionale
a regelui ciupercilor care, n aspira%ia sa pentru o lume
superioar, cea a laponei, o c,ema, incontient, asemenea lui
Z@perion, spre moarte.
ARMONIE IMITATIVA
1rocedeu poetic pre'ent n poe'ia antic latin, anglo-
saxon i nord-germanic !&as Qiebelungenlied" dar i n
crea%ia poe%ilor romantici din perioada de la 17+7 dar i de mai
t#r'iu: &. >olintineanu, 3#rlova, 5lecsandri, 2. Eminescu i
care const n repetarea n acelai context poetic a unor grupuri
de sunete pentru a sugera 'gomote din natur, micarea etc.
5rmenia imitativ se poate clasifica dup for%a de
sugestie i complexitate :
simpl : [3are vine, vine, vine calc totul n
picioare...? !2. Eminescu"
expresiv imitativ : [1rin vulturi v#ntui viu vuia?
32
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
! L. 3obuc"
vocalic : [1ustie i alba e camera moarta? !5l.
2acedons6i"
expresiv simbolic : [3#nd sorii se sting i c#nd
stelele pic...? ! 2. Eminescu"
1rima situa%ie repre'int o repeti%ie progresiv, care
sugerea' prin sonoritatea verbului repetat atmosfera specific
atacului descris de Eminescu n timp ce urmtoarele dou
exprim un sunet din natur i, respectiv, o stare reflectat ntr-
o imagine vi'ual.
Iltima, cea mai complex, apar%in#nd lui 2. Eminescu,
reflect o micare cosmic cu efect n plan uman.
4imbolitii instrumentaliti au creat o poe'ie care
valorific for%a sugestiv a cuvintelor: Rtefan 1etic, 5l.
2acedons6i, &. 5ng,el, loan M,eo, repre'entan%i ai etapei
tatonrilor simboliste de la revista [*iteratorul? a lui 5l.
2acedons6i care enun% ideea unei [ poe'ii a viitoruluiT
atrg#nd astfel aten%ia asupra unei trsturi caracteristice a
limbii, sugestia prin sonoritatea sunetelor care construiesc
cuv#ntul.
ARTA POETICA
*ucrare cu caracter teoretic sau artistic n care sunt
pre'entate principiile poetice ale unui curent, coal, orientare,
epoc literar sau ale crea%iei unui poet, pro'ator sau dramaturg.
$iecare mare epoc literar se regsete ntr-o art poetic. 3ele
mai cunoscute opere din aceasta categorie sunt: 1oetica lui
5ristotel, 5rs poetica a lui Zoratiu, *Aart poetiCue a lui >oileau,
prefa%a la drama 3rom_ell a lui /. Zugo .a.
:n crea%ia rom#neasc sunt remarcabile artele poetice ale
lui 2. Eminescu, ![Epigonii?", 9. Loga ![Uugciune?", *.
>laga ![Eu nu strivesc corola de minuni a lumii?", M. 5rg,e'i
![MestamentT", 0. >arbu ![`oc secund?", Qic,ita 4tnescu ![:n
dulcele stil clasic?", Rtefan 5ugustin &oina ![2istre%ul cu
co0%i de argint?", 2arin 4orescu ![0ona?".
33
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Inele arte poetice transpun poetic idei estetice
recunoscute n epoc. 5stfel, principiul maiorescian c [poe'ia
trebuie s detepte imagini sensibile :n fante'ia auditoriului?
apare n textul poetic eminescian :
[ Ce e poe(ia 5 "n'er pa!id c# priviri c#rate
Vo!#pt#os <oc c# icoane %i c# '!as#ri tre#rate
Strai de p#rp#ra %i/a#r peste tarana cea 'rea+
!2. Eminescu, Epigonii"
T+ Ar',e(i "%i e$pri cre(#! poetic adi*&nd c poe(ia
este rod#! ,ar#!#i divin %i a! #ncii as#pra c#v&nt#!#i.
[ S!ova de foc %i s!ova f#rita
-prec,eate/n carte se rita
Ca fier#! ca!d "br*i%at "n c!e%te
Rob#! a scris/o) don#! o cite%te
3r/a c#no%te c/n ad&nc#! ei
Bace &nia b#ni!or ei:
!M. 5rg,e'i, Mestament"
Motodat, el i afirm prin poe'ia [MestamentT op%iunea pentru
[estetica ur#tuluiT, concept pus n practic de 3,arles
>audelaire n *es fleurs du ma,lT, drapel al simbolismului
france' i al poe'iei moderne europene.
AUTOR
1ersoana care creea' o opera literar, artistic,
publicistic, te,nico-tiin%ific sau din alt domeniu de activitate
uman. :n tiin%a literaturii, autorii sunt numi%i dup genul
literar pe care l abordea': poet, romancier, nuvelist,
dramaturg, eseist.
Ueferitor la crea%ia popular, termenul de autor poate
cuprinde totalitatea creatorilor anonimi care au contribuit la
elaborarea crea%iei literare !ex. balada 62iori%a?"( se folosete
i termenul 6a#tor co!ectiv4 sau 6a#tor anoni4+
1entru lucrrile de arta sau tiin%ifice reali'ate de
colective de autori, se folosete termenul de coa#tor pentru
fiecare membru al colectivului( de regul, un colectiv este
3+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
condus de un coordonator care poate sau nu s fie semnatarul
operei, ca' n care se men%ionea' i colectivul coautor. Ex.
Lramatica limbii rom#ne editat de 5cademia Uom#niei, este
reali'at de un colectiv condus de acad. 5l. Lraur, fapt
consemnat pe coperta interioar a lucrrii.
5utorul poate fi considerat, n ca'ul traducerilor, cel
care a reali'at traducerea deoarece lui i se datorea' edi%ia
respectiv. 5semenea, edi%iile ngrijite de personalit%i
culturale. Ex. Edi%ia 2urrau a poe'iilor lui Eminescu.
5utor este numit i creatorul unei teorii: teoria
re!ativit*ii a lui Einstein sau principiu: principi#! !aser#!#i a
lui Z. 3oand.
:n crea%ia mu'ical, exist termenul de cant-autor,
denumind persoana care creea' mu'ica i o interpretea'
totodat. 2icarea mu'ical inaugurat de >ob &@len a avut n
perioada deceniului 8-7 o mare re'onan% n mu'ica
rom#neasc fiind reverberat prin 2ircea /intil, 2ircea
>aniciu, Qicu 5lifantis, 1aul 1risada, Rtefan Zruc, actorul
$lorian 1iti .a.
BALADA
4pecie a genului epic n versuri, crea%ie popular sau
cult n care se narea' nt#mplri i fapte eroice puse pe seama
unor personaje puternice, de multe ori repre'ent#nd modele
etice sau descin'#nd din mitologie. 5c%iunea este linear,
intriga este simpl i se desfoar ntr-un singur plan. Qumrul
personajelor este redus.
Mermenul de [balad? provine din lat. ballare !a dansa"
sau fr. ballade i denumea, ini%ial, poe'ia cu form fix format
din trei strofe simetrice i dintr-un mic cuplet, fiecare secven%
nc,eindu-se cu un refren. :n 5nglia i Lermania balada era un
c#ntec popular cu caracter eroic i avea, de cele mai multe ori
caracter fantastic, n folclorul rom#nesc, balada a aprut sub
denumirea de [c#ntec btr#nesc?, aa cum apare i n culegerea
de folclor a lui /asile 5lecsandri. Mematic, baladele rom#neti
3-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
se pot clasifica n:
ba!ade ,aid#ce%ti !Moma 5limo",
pastora!e !2iori%a",
istorice !Qovac i corbul",
istice !4oarele i luna",
fantastice !0orgu lorgovan".
:n literatura cult, baladele sunt preponderent istorice
!L. 3obuc, 1aa Zassan( /. 5lecsandri, 1ene 3urcanul",
fantastice !/. 5lecsandri, >aba 3loan%a", tradifiona!e !L.
3obuc, Qunta Yamfirei" etc.
BASM
4pecie a genului epic folcloric - preluata i de crea%ia
cult - n care se narea' nt#mplri fantastice ale unor
personaje imaginare repre'ent#nd lupta binelui mpotriva
rului. &e'nodm#ntul consfin%ete, de regul, victoria binelui.
Moate elementele fantastice din basme au ca surs realitatea
tradi%ional fiind o form de repre'entare a psi,ologiei i vie%ii
sociale i culturale a poporului. :n cea mai important lucrare
teoretic despre basm, [Estetica basmului?, Leorge 3linescu
sesi'ea' pre'en%a stereotipiilor !ini%ial: ?a fost odat?,
median: ?nainte n poveste, c de-aicea mult mai este? i
final: [i nclecai pe-o a...?" precum i pre'en%a cifrelor
fatidice 3,8.
3el mai important culegtor de basme este 1etre
0spirescu cu [*egendele sau >asmele rom#nilor? !1782". 5u
prelucrat sau au creat basme culte 0on 3reang, 2i,ai
Eminescu, 4t. 9. losif, 0. 4lavici, /ictor Effimiu .a.
1ersonaje ca $t-$rumos, 0leana 3os#n'eana, 4f#nta
/ineri, :mparatul /erde, caii n'drvani simboli'ea'
aspira%iile nobile ale poporului n timp ce 'meii, balaurii,
2uma 1durii, dracii repre'int rul mpotriva cruia oamenii
au dorit ntotdeauna s fie biruitori. 5rta povestirii, ironia
specific i plasticitatea limbajului dau basmelor o specificitate
inconfundabil.
3;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
2iraculosul este una dintre cele mai importante
trsturi ale basmului care d farmec i i d nota distinctiv
fa% de alte specii populare.
BELETRISTIC
Motalitatea crea%iilor cu caracter literar artistic. 1rovine
din fr. be!!es !ettres) france'ii inclu'#nd n aceast no%iune:
gramatica, elocin%a, istoria, poe'ia, literatura !cf. [Lrand
&ictionnaire Zac,ette, p.1-+".
:n teoria literaturii, cei mai mul%i specialiti rom#ni
suprapun conceptul de be!etristic) cu termenul !iterat#ra
artistic n care se cuprinde produc%iile literare lirice, epice i
dramatice de la nceputul culturii rom#neti p#n ast'i.
1re'en%a termenului de literatur beletristic poate fi opus celui
de literatur tiin%ific sau te,nic evit#nd o posibil confu'ie
terminologica. *. >laga observ c n timp ce beletristica
determin cunoaterea prin [contempla%ie?, tiin%a militea'
pentru cunoaterea prin [introspec%ie?.
>eletristica cuprinde, pe l#ng literatura cult i
literatura popular, av#nd n vedere at#t literatura na%ional c#t
i universal.
*iteratura beletristic ca art a c#v&nt#!#i) folosete
valorile expresive ale limbii aa cum pictura folosete culoarea,
mu'ica - sunetul, coregrafia - micarea etc. >eletristica este o
form de cunoatere care reflect realitatea prin imagini
artistice !verbale".
Uepre'entarea literara a unor fapte, imagini, idei, stri i
sentimente are n vedere !e'i!e crea*iei literare a cror
materiali'are se gsete n tiin%a numit estetica !de la gr.
aist,eti6os ) capacitatea de a sim%i".
CARACTERIZARE (de personaj)
&in punctul de vedere al creatorului, caracteri'area
personajului este una din laturile actului de crea%ie i este o
latur a compo'i%iei operei epice. 3aracteri'area poate fi
38
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
direct, prin pre'entarea de ctre autor a trasaturilor morale,
fi'ice etc. ale unui personaj, fie indirect : prin
comportamentul, vorbirea, atitudinile personajului sau prin
modul n care se reflecta personajul n opiniile altor personaje.
&in punctul de vedere al investigatorului unei opere
literare, caracteri'area este un act de critic literar care
eviden%ia' modul n care un scriitor ne nf%iea' unui sau
mai multe personaje ntr-o oper literar. :n acest ca',
investigatorii va urmri at#t caracteri'area direct c#t i
indirect a personajului argument#nd validitatea opiniilor sale
prin textul literar, fie cit#nd pasaje din oper, fie re'um#nd
pasaje n care personajul ni se de'vluie ntr-o trstura
caracterologic remarcat de noi. 3aracteri'area poate fi fcuta
i prin compara%ie cu alte personaje sau prin integrarea
personajului ntr-o galerie tipologic din crea%ia aceluiai autor,
dintr-o epoc literar, o literatur sau din literatura universal.
3a form a anali'ei literare, caracteri'area personajelor
este definitorie pentru ncadrarea unui scriitor ntr-o epoc sau
curent literar !ex. personajul romantic se opune prin
caracteristici personajului literaturii clasice etc."
CARACTER NAIONAL
5nsamblul trsturilor na%ionale care se regsesc n
opera literar: tradi%ii, obiceiuri, limb, descrierea %inuturilor
romaneti, a problematicii specifice na%iunii, valorificarea
folclorului na%ional. 3aracterul na%ional este una din trsturile
fundamentale ale unei opere literare pentru a accede n
universalitate+
3rea%ia marilor clasici sau a marilor scriitori interbelici
i contemporani este ancorat n problematica na%ional i este
purttoare a specificului na%ional. 3,iar dac poe'ia
eminescian reflect stri i sentimente specifice poetului
romantic, acestea sunt transfigurate artistic prin prisma sim%irii
romaneti. 2otivele romantice eminesciene ca: !lacul, codrul,
visul, luna" sunt str#ns legate de un spa%iu rom#nesc, cel al
37
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
copilriei ipotetene a poetului( Eminescu este, prin crea%ia sa,
un poet na%ional ca i 0on 3reanga, 0. *. 3aragiale sau loan
4lavici.
1ro'a lui 2. 4adoveanu poart nsemnele %inuturilor,
g#ndirii, tradi%iilor na%ionale deoarece toat pro'a acestuia
surprinde conflicte ce i'vorsc din tradi%ia i obiceiurile
poporului rom#n. Uomanele sale istorice reconstituie atmosfera
din timpul domniilor moldovene i muntene iar pro'a de
v#ntoare i aventur deteapt sentimente de admira%ie pentru
%inuturile natale.
3aracterul na%ional al operelor literare d identitate
crea%iei literare a celor mai importan%i scriitori romani din toate
timpurile.
CATHARSIS
1rincipiu fundamental care sttea la ba'a crea%iei
tragedienilor greci, conform cruia, spectatorul era supus unei
experien%e tragice al crui rol era de a avea asupra acestuia un
efect purificator: [purificarea prin durere?. 1rin cat,arsis, se
crea, una din treptele ce aveau ca %int [6alo6agat,on?,
mbinarea binelui cu frumosul, idealul antic: omul desv#rit
fi'ic i spiritual. 5a se explic faptul c tragedia era
component a probelor olimpice alturi de at!etis %i poe(ie+ C
a!t for de p#rificare este cea 6prin r&s: op#s
cat,arsis#!#i ca anier dar n# %i ca fina!itate+
E$ep!#+ Tra'edia !#i Oedip) s#biect a! tri!o'iei !#i
Sofoc!e) "nf*i%ea( "ncercarea de det#rnare a destin#!#i de
ctre Laios) re'e!e Tebei cr#ia i s/a pre(is de ctre oraco!#!
din De!p,i ca va fi oor&t de fi#! s# care se va cstori c#
propria a+ Re'e!e "%i d copi!#! abia nsc#t #n#i cioban
spre a/ oor" dar acesta "! cre%te fr s/i sp#n care "i este
ori'inea+ T&nr#! "nt&!ne%te pe Laios "n ca!e %i) "n #ra #nei
confr#ntri) "! #cide+ La por*i!e Tebei) rsp#nde ce!ebrei
eni'e a Sfin$#!#i ceea ce va provoca oartea acest#ia+ Este
priit -n Teba #nde este "nsc#nat re'e %i i se ofer &na
3P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Iocastei) proprie a+ Af!&nd adevr#!) Oedip "%i scoate oc,ii
%i p!eac "n e$i! "nso*it de fiica !#i) Anti'ona+
Mragedia pledea' pentru respectarea legilor divine i
acceptarea destinului implacabil.
CATREN
4trofa alctuit din patru versuri. Este cel mai frecvent
tip de strofa folosita n poe'ia clasic.
[ Pribea' "n %es) "n #nte %i pe ape)
7# %ti# s f#' din are!e oco!+
Pe c&t nainte !oc#! i/e ai 'o!)
Pe/at&t ,otar#! !#i i/i ai aproape+:
! M. 5rg,e'i, 1salm"
5cest tip de strof intr i n componen%a sonetului dou
catrene i dou ter%ine:
6Afr/i toan) fr#n(/pr%tiat
Iar v&nt#! (v&r!e/n 'ea#ri 're!e pic#ri
2i t# cite%ti+ scrisori din roase p!ic#ri
2i "ntr/#n ceas '&nde%ti !a via*a toat+
Pier(&nd#/*i tip#! t# c# d#!ci niic#ri
7/ai vrea ca nie/n #%a ta s bat
Dar %i ai bine/i c&nd afr/i (!oat
S stai vis&nd !a foc) de son s pic#ri+
2i e# astfe! #it din <e* pe '&nd#ri
Vise( !a bas#! vec,i a! (&nei Doc,ii
-n <#r#/i cea*a cre%te r&nd#ri/r&nd#ri
Deodat/a#d fo%nirea #nei roc,ii
Un oa!e pas abia atins pe sc&nd#ri+++
Iar &ini s#b*iri %i reci i/acopr oc,ii+:
!2. Eminescu, 4onet"
3atrenul este specific i epigramei :
6De c&nd via*a ea te %tie)
+9
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
C s#ferin* port ere# .
3r##se*ea ta/i o poe(ie)
Pe care n/a fc#t/o e#: !*. >laga, 3atren"
CEZUR
1au'a ce se impune la mijlocul unui vers lung sau dup
o secven%a de text poetic dup care se simte nevoia unei
ntreruperi pentru respira%ie sau din motive impuse de structura
versului.
6Sara pe dea!== b#ci#rn#! s#n c# <a!e:
!2. Eminescu, 4ara pe deal"
:n ca'ul n care ce'ura mparte versul n dou par%i
egale, acestea se numesc ,emisti,uri.
6A!e va!#ri!or #nde== peste #nde sta# c#!cate:
!Lr. 5lexandrescu, Imbra lui 2ircea. *a 3o'ia"
3e'ura poate fi i o modalitate de a rupe monotonia
unui vers alexandrin.
6Pe dr##! de costi%== Ce d#ce !a Vas!#i:
!/. 5tecsandri, 4ergentul"
:n poe'ia clasic greac existau mai multe tipuri de
ce'ur:
ce'ura trimimer !dup trei jumt%i de picioare
metrice sau un picior i jumtate n ,exametri"
ce'ura pentemimerp !dup cinci jumt%i de picior sau
doua picioare i jumtate"
ce'ura ,eptemimer !dup apte jumt%i de picioare
sau trei picioare i jumtate"
ce'ura tro,aica !dup piciorul trei"
ce'ura bucolica !dup al patrulea picior"
1rimele trei tipuri de ce'ur apar i n poe'ia latin. 3e'ura nu
poate apare n versurile de p#n la 7 silabe, ea fiind impus mai
ales n versurile care necesit o do'are a respira%iei c#nd sunt
recitate.
CLASICISM
+1
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
(1) 3urent literar aprut n $ran%a n sec. al ./00-lea
opun#ndu-se barocului iar n varianta neoclasicismului,
romantismului. 5ctul programatic este considerat [*Aart
poetiCue? a lui >oileau !1;8+" care enun% principiile
curentului. Masaturile fundamentale sunt:
urmarea modelului antic,it%ii greco-romane
primatul ra%iunii !ra%iunea nvinge pasiunea"
idealul mbinrii frumosului cu binele i adevrul
mbinarea utilului cu plcutul
interesul pentru natura uman
ec,ilibru, msur, armonie
norme rigide pentru compo'i%ie !regula celor trei
unit%i, alegerea personajelor din lumea nobiliar,
caracterul imuabil al personajelor"
obiectivitatea creatorului
separarea neta ntre genuri i specii
Uepre'entan%i : 1. 3omeille, Q. >oileau, `. Uacine,
2oliere, *a $ontaine, *a >ru@ere.
-n !iterat#ra ro&n) e!eente c!asiciste se "nt&!nesc "n
opera !#i C+ 7e'r#((i) @r+ A!e$andresc# interfer&nd c#
e!eente roantice+
(2) &enumirea de mari clasici se atribuie unor scriitori de
mare valoare, modele pentru de'voltarea literaturii n epocile
urmtoare : 2. Eminescu, 0. 3reang, 0. *. 3aragiale, 0. 4lavici,
care au format [Epoca marillor clasici de la sf#rtul secolului al
..-leaT sau a altor poe%i i scriitori de mare valoare dintre cele
dou r'boaie mondiale !Mudor 5rg,e'i, 2.. 4adoveanu,
*ucian >laga"
COMEDIE
4pecie a genului dramatic n pro' sau n versuri
apruta n Lrecia antic cu prilejul serbrilor dionisiace.
3omediile erau spectacole n care erau criticate obiceiuri,
moravuri, atitudini aflate n contradic%ie cu cele considerate
+2
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
morale. 3onflictul comediei privete mai mult aparen%a dec#t
esen%a i are o evolu%ie cu un de'nodm#nt este vesel i
morali'ator.
3ei mai cunoscu%i autori de comedie din literatura
universal sunt : 5ristofan ![1asrile?, [Qorii?", 1lautus
![5ulularia?", a. 4,a6espeare ![/isul unei nop%i de vara?, [5
douspre'ecea noapte?", *ope de /ega ![3#inele
grdinarului?", 2oliere ![5varul?,?>olnavul nc,ipuit?",
>eaumarc,ais ![Qunta lui $igaro?, [>rbierul din 4evilla?",
3arlo Loldoni ![>dranii?", Q. Logol ![Uevi'orul?", L.>.
4,a_ ![1@gmalion?". :n literatura rom#n, cei mai importan%i
autori de comedie sunt : /. 5lecsandri ![3,iri%a n provincie?",
0. *. 3aragiale ![9 noapte furtunoasa?, [9 scrisoare pierduta?,
[&Aale carnavalului?", 2. 4ebastian !`ocul de-a vacan%a?",
Mudor 2uatescu ![Mitanic vals?", L. 3iprian ![9mul cu
m#r%oaga?", M. 2a'ilu ![1rotii sub clar de luna?".
4ursele comicului sunt: comicul de limbaj, comicul
situa%ilor, comicul inten%iilor, comicul caracterelor. Exista i un
comic al numelor proprii valorificat de /. 5lecsandri i 0. *.
3aragiale din folclorul na%ional !poreclele".
COMPARAIE
$igura de stil reali'at prin alturarea a doi termeni care
denumesc nume de persoane, lucruri, fenomene, ac%iuni pentru
a reliefa trsturi comune acestora. 1entru ca o compara%ie s
cree'e emo%ia estetic ntr-un text literar, aceasta trebuie s
valorifice trsturi neateptate ale obiectelor comparate.
4pre exemplu, n compara%ia:
[4oarele rotund i palid se prevede printre nori
3a un vis de tinere%e printre anii trectori?
1oetul /. 5lecsandri d dimensiuni umane unui
moment al iernii i reliefea', totodat, un element meditativ:
evocarea n plin iarn a soarelui, ca simbol al plenitudinii
vie%ii, asemn#ndu-l cu imaginea tinere%ii n amurgul propriei
existente.
+3
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
F compara%ie extins, compune :n poe'ia lui L.
3obuc, [7#nta Bafirei: un portret celebru :
[Un trandafir "n vi prea
>!di#! tr#p i/! "ncin'ea
Un br&# de/ar'int) dar toat/n tot
3r#oas c&t e# nici n# pot
C ai fr#oas s/i socot
C# intea ea+:
n care poetul suprapune imaginea trandafirului slbatic,
neatins, pur !?din vi?" c,ipului angelic al fecioarei. 5proape c
nu tim dac admira%ia se limitea' la portretul fetei nenumite
sau natura pur se ntruc,ipea' n c,ipul ei. 1un#nd n rela%ie
atitudinea poetului care exclama :
[3#t de frumoasa te-ai gtit
Qatur, tu...G?,
n%elegem ca nu orice alturare de imagini nseamn
compara%ie.
COMPOZIIE
Frgani'area operei literare corel#nd elementele de
con%inut cu modalit%ile de repre'entare artistic astfel nc#t s
existe o consonan% perfect ntre mesaj i emo%ia estetic
adecvat acestuia.
:n crea%ia epic elementele compo'i%iei constau n
organi'area subiectului !momentele subiectului", gradarea
ac%iunii pentru reliefarea unui mesaj, reali'area personajelor
!tipologii, personaje principale, secundare i episodice",
mbinarea te,nicilor de crea%ie ! nara%iunea, dialogul,
descrierea", limbajul.
:n crea%ia liric, compo'i%ia rspunde nevoilor estetice
specifice: transpunerea liric a strilor i sentimentelor
subiective ale creatorului, alegerea celor mai potrivite te,nici
poetice, mijloace artistice, tropi i figuri de stil, organi'area
versurilor n strofe, ritmul, rima, limbajul poetic. Uigorile
pro'odice din poe'ia clasic sunt mai pu%in importante pentru
++
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
poe'ia modern, accentul pun#ndu-se aici pe calitatea
mesajului i profun'imea imaginii poetice. :n poe'ia lui *.
>laga, [Eu nu strivesc corola de minuni a lumii?, spre exemplu,
textul poetic trebuie pus n rela%ie cu conceptele filosofice de
cunoatere luciferic i cunoatere paradisiac pentru a n%elege
pledoaria poetului pentru ideea de contempla%ie care este o
modalitate de cunoatere dar i o categorie estetic deoarece
repre'int cea mai seductoare form de accedere poetic spre
miracolul existentei umane.
CONFLICT
3onflictul este un proces esen%ial pentru existen%a unei
crea%ii literare. El nu trebuie confundat cu intriga !un moment
al subiectului", conflictul determin#nd ac%iunea i
av#nd ca re'ultanta ntreaga micare epic sau liric din textul
literar.
3onflictul este ciocnirea de interese, idei, fapte,
caractere din opera literar i repre'int esen%a crea%iei. El se
manifest n opera epic i dramatic pe plan exterior prin
ciocnirea dintre personaje, fapte, idei, interese. 4pre exemplu,
n romanul [Qeamul Roimretilor? al lui 2. 4adoveanu exista
un conflict ntre Mudor ca repre'entant al r'eilor din
oimreti i 4troie Fr,eianu, ca repre'entant al clasei opuse.
5cestui conflict i se adaug altele, la fel de importante dar
crora scriitorul le aloca un spa%iu secundar : conflictul dintre
ra%iune i pasiune !dragostea lui Mudor pentru fiica boierului
Fr,eianu", conflictui dintre Rtefan Moma i familia
2oviletilor etc.
:n crea%ia liric exist un conflict interior( spre exemplu,
n elegia [2ai am un singur dor? a lui 2. Eminescu, conflictul
interior este generat de dorin%a poetului de a se nsingura i
dincolo de moarte, [dorul? su fiind de a se integra n natur,
departe de lumea care i-a pricinuit numai de'amgire i
suferin%. 5stfel, moartea este o binecuv#ntare, atitudinea
poetului fiind identic cu cea a ciobanului mioritic.
+-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
CONTINUT
Element fundamental constituind, alturi de form cu
care formea' un tot unitar, crea%ia literar. 5ceast latur a
operei literare cuprinde, n ca'ul crea%iei epice i dramatice
materialul faptic cuprins n opera, organi'at sub forma unui
subiect literar. :n absen%a unei forme literare adecvate,
materialul epic sau dramatic nu capt ncrctura estetic
necesar unei crea%ii literare.
:n critica i istoria literar au existat opinii conform
crora mesajul ar fi trebuit s repre'inte principala preocupare a
scriitorilor. 3. &obrogeanu L,erea impune princpiul
[tenden%ionismului? n art ca element principal al crea%iei
literare ceea ce desc,ide polemica sa cu Mitu 2aiorescu,
desc,i'torul de drum al criticii literare estetice. n studiile sale:
?9 cercetare critic asupra poe'iei romane de la 17;8?,
[3omediile d-lui 3aragiale?, [Eminescu i poe'iile lui?,
2aiorescu statuea' principiile estetice consfin%ind unitatea
dintre form i fond. El enun% principiul [artei pentru arta?
prin afirma%ia c: [ideea sau obiectul exprimat prin poe'ie este
totdeauna un sim%m#nt sau o pasiune...?. 1rin urmare,
preceptele morale, politica etc. sunt excluse din domeniul
poe'iei i, prin extensie, al literaturii, n general.
Initatea dintre con%inut i form prin care o
comunicare devine literatur este ast'i recunoscut ca factor
indispensabil al existentei unei crea%ii literare c,iar dac, din
ra%iuni didactice, analitice cele dou aspecte se anali'ea'
distinct.
CORESPONDENTE (cu referire la simbolism)
1rincipiu enun%at de poe%ii simboliti care consider ca
poe'ia trebuie sa aib la ba' coresponden%a dintre sen'a%ii:
auditiv, vi'ual etc. 1oe%ii moderniti au extins acest principiu
afirm#nd c fiecare sunet este ec,ivalentul unei culori !audi%ia
+;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
colorata", aa cum sugera i 5. Uimbaud n poe'ia [/ocalele?
n poe'ia simbolist romaneasc, sonetul lui 2. &emetriade are
n vedere acelai principiu al corespondentei dintre vocale i
culori.
5lb 5 ; E gri( l rou, un cer n asfin%ire,
A!bastr#! C) iens#! "n !ac#ri o'!indit)
U #'et#! f#rt#nii %i/a! criei co!* vdit)
A!cov#! criptei ne're) !#'#bra pro,ibire+++ :
!2. &emetriade, 4onuri i culori"
1rincipiul coresponden%elor este enun%at n sonetui lui
3,. >audelaire, ?3orrespondances?:
[ 7at#ra e #n tep!# ai crei st&!pi triesc
2i scot adesea t#!b#ri c#vinte) ca/ntr/o cea*;
Prin codri de sibo!#ri petrece o#/n via*
2i toate/! cercetea( c#/n oc,i prietenesc+
Ca ni%te !#n'i eco#ri #nite/n deprtare)
-ntr/#n acord "n care ari taine se asc#nd
Ca noaptea sa# !#ina) ad&nc) fr ,otare)
Parf#) c#!oare) s#net se/n'&n %i/%i rsp#nd
S#nt proaspete parf##ri ca tr#p#ri de copii)
D#!ci ca #n ton de f!a#t) ver(i ca ni%te c&pii)
Iar a!te!e bo'ate) tr#fa%e) pri,nite)

P#rt&nd "n e!e/av&nt#ri de !#cr#ri infinite)
Ca osc#!) abra) ia) t&ia care c&nt
Tot ce vr<e%te intea %i si*#ri!e/nc&nt
!traducere 5l. 5. 1,ilippide"
DESCRIERE
1rocedeu de transpunere literar specific genului epic
const#nd n surprinderea trsturilor esen%iale caracteristice
+8
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
unei fiin%e, unui lucru sau aspect din natura, a unei stri
sufleteti sau comportamentului unei persoane. &escrierea
poate sa aib ca obiect i elemente particulare, detalii ale
lucrurilor sau fiin%elor. :n romanul lui L. 3linescu, [Enigma
Ftiliei?, scriitorul descrie n stil bal'acian nf%iarea casei n
care locuia 3ostac,e Liurgiuveanu: 6Casa avea #n sin'#r cat)
a%e(at pe #n sc#nd parter/soc!#) a!e car#i 'ea#ri ptrate
era# acoperite c# ,&rtie trans!#cid) iit&nd #n vitra!i# de
catedra!+ Partea de s#s privea spre strad c# patr# ferestre de
o "n!*ie abs#rd) for&nd "n v&rf#! !or c&te o ro(et 'otic)
de%i deas#pra !or (idria scotea tot at&tea frontoane c!asice)
spri<inite pe c&te do#a conso!e+++: !Enigma Ftiliei".
&escrierea romantic din [4rmanul &ionis? a lui 2.
Eminescu se remarc prin imaginea fantastic a lunii, un spa%iu
imaginat de poet n str#ns asemnare cu %inutul natal. 6+++
2ir#ri de cire%i sc#t#r 'rei ot#! trandafiri# a "nf!orirei !or
bo'ate) pe care v&nt#! "! 'rde%te "n troiene; f!ori c&nta# "n
aer c# fr#n(e "n're#iate de '&ndaci ca pietre sc#pe %i
#r#r#! !or "p!ea !#ea de #n c#tre#r vo!#pt#os+ @reieri
r'#%i*i c&nta# ca oro!o'ii ar#ncate "n iarb) iar pian<eni de
sara!d a# *es#t de pe/o ins#! p&n !a a!#! op#s #n pod de
p&n( diaantic ce stec!e%te viori# %i transparent "nc&t a
!#ne!or ra(e ptr#n(&nd prin e! -nver(e%te r&#! c# ii!e !#i
#nde+++:!4rmanul &ionis".
&escrierea literar poate fi reali'at ca o descriere
obiectiv sau subiectiv a unei realit%i imediate sau a unei
imagini fic%ionale n raport cu categoria operei literare.
DEZNODMANT
2oment final al subiectului unei opere epice sau
dramatice n care, dup ce ac%iunea a ajuns la apogeu, conflictul
ini%ial se re'olv n mod fericit sau nefericit. &e'nodm#ntul
trebuie s fie surprin'tor pentru ca opera literar s tre'easc
cititorului emo%ia estetic ateptata. Motodat acesta trebuie s
apar ca firesc dup evolu%ia de p#n n acest moment al
+7
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
faptelor, ideilor i evolu%iei conflictului.
3aracterul surprin'tor al de'nodm#ntului i
naturale%ea sunt atribute ale unei opere epice sau dramatice
valoroase.
:n nuvele [*a /ulturi: a lui Lala Lalaction,
de'nodm#ntul urmea' efortului suprauman al 5gripinei de a
se salva i de a salva copiii din calea nvlitorilor. 2oartea
neateptata a lui 1una este surprin'toare i st#rnete
implorarea divinit%ii de ctre mo &nil spre a opri [jaful? i
distrugerile de care a fost urmrit toata viata, simbol al vie%ii
'buciumate a romanilor din toate timpurile.
:n comedia [9 scrisoare pierduta?, 0.*. 3aragiale
proiectea' un de'nodm#nt care st#rnete '#mbetul amar al
spectatorului: cele dou tabere politice cad la un acord care
demonstrea' ca singurul [%el politic? al acestora era [binele
personal?. 5stfel, [inamicul 3atavencu? devine protejatul
victimei sale de la nceputul ac%iunii. $inalul este surprin'tor
pentru cei care nu cunosc adevrata viat politic a societ%ii
romaneti dar natural pentru cei care o cunosc.
DIALOG
2odalitate de reali'are specific crea%iilor dramatice i
epice, const#nd n repre'entarea prin stilul direct a g#ndurilor,
ideilor, atitudinilor unor personaje n timpul desfurrii
ac%iunii. 5pare rar i n crea%ia liric n situa%ia n care autorul,
pentru a-i manifesta tririle, dialog,ea' cu sine sau cu un
element personificat ce repre'int o iposta' a sinelui.
1entru genul dramatic este singura modalitate deoarece
teatrul pune fa% n fa personaje ale cror idei, ac%iuni etc. se
relev prin adresare direct fie ntre ele, fie spre spectatori sau
spre personaje ce nu se afla n scen:
6Tra,anac,e 0foarte po!iticos1. Pofti) pofti stiabi!e ?
Tiptesc# . Cine sa fie 5
Boe . Un strain 5
Tra,anac,e . Da/i voie) Doi*ico) s/*i recoand pe d+
+P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
A'ai* Dandanac,e?:
!0. *. 3aragiate, 9 scrisoare pierdut"
:n crea%iile epice, dialogul apare n cadrul nara%iunii, ca
modalitate de caracteri'are a personajelor i de creare a
imaginii realiste, de viat autentic:
62oiar# stt# "n !oc (&bind+ Apoi (ise ctre vataan .
/ Ai s "nte!e'i "ndat ce ca#t "n sat !a d#neavoastr) c&nd *i/
oi sp#ne c# c,ea+++ D#nea!or s#nt n#ai prieteni ai
ei+
/ Dar d#neata cine e%ti 5
3eei!e %i brba*ii se opriser c#rio%i %i a%tepta#+
/ Pe ine c,ea T#dor 2oiar#? (ise %oiar# privind "n
<#r: !2. 4adoveanu, Qearnul Roimretilor".
&ialogul este i o modalitate de caracteri'are a
personajelor.
DIONISIAC
Mermen folosit de Qiet'sc,e n opo'i%ie cu apolinic,
semnific#nd atitudinea exuberant, entu'iasmul, inspira%ia
nestvilit, bucuria de a tri, atitudinea energic n fa%a unor
dificult%i.
Teren#! treb#ie p#s "n re!a*ie c# srbtori!e
dionisiace) dedicate (e#!#i DEonissos 0care se identific c#
8acc,#s din ito!o'ia roan1) ere# t&nr) e$pri&nd
b#c#ria de a tri) '#st#! pentr# petrecere; este considerat %i
protector#! arte!or %i poe(iei+
:n poe'ia romaneasc, atitudinea dionisiac poate fi
nt#lnit n poe'ia lui L. 3obuc poetul exprim#ndu-i bucuria
exuberant n fa%a naturii bucolice.
6Priviri!e de farec bete
>i !e/a "ntors ctre p&nt /
Iar spice!e <#ca# "n v&nt)
Ca/n ,or d#p/#n vese!e c&nt
Copi!e!e c# b!onde p!ete)
-9
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
C&nd sa!t !ar'#! !or ve%&nt
-n !an era# feciori %i fete)
2i ei c&nta# o doin/n cor
D#ca via*a/n oc,ii !or
2i v&nt#! !e <#ca "n p!ete 0@+ Co%b#c) Vara1
1oetul triete o adevrat be%ie a naturii plin de via%,
pur ca o virgin.
6C&t de fr#oas te/ai 'tit)
7at#ro) t#? Ca o vir'in
C# #b!et dra') c# c,ip i#bit?
A% vrea s p!&n' de fericit)
C sit s#f!area ta divin:
Urare a ent#(ias#!#i dionisiac) oartea "ns%i este
o adevrat srbtoare.
67at#r) "n or&nt#! e#
E tot#! ca!d) c e !#ina ?:
DOINA
4pecie a liricii populare, specific culturii rom#neti,
exprim#nd puternice sentimente de dor, iubire, ur, nstrinare
etc. 3a urmare a diversit%ii sentimentelor, exprimate, doina se
nf%iea' sub forma mai multor subspecii: doina de dor, de
jale, de dragoste, de ,aiducie, de nstrinare, de ctnie, de
ciobnie .a. 4pecificul pro'odic al doinei este: rima
mperec,eat, msura de 8-7 silabe, ritmul tro,aic, bog%ie
metaforic, melodicitate.
&enumirea de c#ntec de frun' se datorea' nceputului
acestuia cu [frun' verde?, [foaie verde? %i frecventa pre'ent a
imaginii codrului precum i a speciilor de ierburi i flori.
63r#n( verde de o,or
2i/a%a/i vine #neori
S s#i pe #n*i c# f!ori
S/i v( fra*i) s/i v( s#rori+
3r#n(a verde/a soc#!#i
-1
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
D/i/! doane foc#!#i
Dor#! e# pentr# feeie
S/I !e'e c# trei c#reie+ : !folctor"
:n practica folcloric, doina se c#nt ceea ce impune
textului poetic o structur de c#ntec. Ea este numit n unele
'one folclorice [c#ntec? sau [,or?.
2ul%i poe%i au reali'at poe'ii sub form de doin sau i-
au numit poe'iile [doin?: /. 5lecsandri, 2i,ai Eminescu, Rt.
9. losif, Mudor 5rg,e'i, *ucian >laga.
Leorge Enescu scria: 6Un popor care c&nt doina at&t
de d#ios treb#ie s fie nobi! %i b#n !a ini+:0FGHH1
DRAM
4pecie a genului dramatic cu con%inut complex, n care
episoade triste pot alterna cu scene vesele fiind o expresie a
vie%ii reale. 1rincipala component este conflictul.
5 aprut n cadrul curentului preromantic [4turm und
&rang? fiind pre'ent n crea%ia lui 4c,iller ![Zo%ii? i [&on
3arlos?" precum i Loet,e ![EgmondT" apoi la /. Zugo
![ZernaniT, [Uu@ >ias?", Z. 0bsen ![4t#lpii societatii?, [Qora?,
[Uosmers,olm?", *. Molstoi ![3adavrul viu?", 5. 4trindberg
![&omnioara lulia?", E. FAQeiZ ![&in jale se-ntrupea'
Electra?", 4.>ec6ett ![5tept#ndu-l pe Lodot?".
-n !iterat#ra ro&n) draa este cea ai bine
repre(entat specie draatic. 8+ Pdriceic# Aa%de# 06R(van
%i Vidra:1) V+ A!ecsandri 06Despot Vod:1) I+ L+ Cara'ia!e
067pasta:1) Cai! Petresc# 06S#f!ete tari:) Doc#! !e!e!or:1) L+
8!a'a 06>e%ter#! >ano!e:) T#!b#rarea ape!or:1) A+ LoEinesc#
06>oartea #n#i artistI1) D+ R+ Popesc# 0Ace%ti "n'eri tri%ti:)
6>#ntete:1+
Principa!e!e caracteristici a!e draei s#nt. constr#c*ia
ri'#roas) aestec de ton#ri) #nitate de ac*i#ne) varietate de
repre(entri scenice+
4pre deosebire de tragedie unde personajele sunt
-2
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
consecvente cu ele nsele de la nceputul p#n la sf#ritul
operei, personajele dramei se pot transforma sub impulsul unor
puternice triri sau a unor experien%e n care cre'ul lor de la
nceput este 'druncinat, aa cum se nt#mpla uneori i n via%.
ELEGIE
4pecie a genului liric, exprim sentimente de triste%e i
regret pentru un timp care trece iremediabil, melancolie sau
durere.
Mermenul de elegie numea la vec,ii greci poe'ia scrisa
n disti, !strofe de c#te dou versuri" care exprim durerea dup
cineva disprut !disti, elegiac". 5poi elegia a cuprins motivul
erotic, filosofic, religios, patriotic. Inul din cei mai cunoscu%i
autori de elegii a fost poetul romantic 0talian 1etrarca. :n
literatura universal au mai excelat n elegie: *enau, *amartine,
5. de 2usset, 1u6in, >@ron, in literatura rom#n au scris
elegii: Lrigore 5lexandrescu, &. >olintineanu, /asile
5lecsandri, 4tefan F. losif, 2i,ai Eminescu.
:n [2ai am un singur dor?, 2. Eminescu exprim
sentimentul de linite n fa%a mor%ii pe care i-o dorete ca
liman al durerilor i suferin%elor sale din timpul unei existen%e
'buciumate i nefericite. 1rin folosirea verbelor la modul
conjunctiv : [s m lsa%i, s mor?, [s-mi fie somnul lin?, [s
am un cer senin? poetul imprim un sens testamentar textului.
El desenea' scenariul nmorm#ntrii a crei simplitate i
modestie sugerea' marea dragoste a poetului : natura.
Iltima strof amintete testamentul ciobanului mioritic
care consider moartea o reintegrare fireasc n univers,
eterni'area prin moarte, modalitate de mpcare a omului cu
sine i cu cei din jurul su. 4entimentul linitii eterne
guvernea' ultimul g#nd al poetului obosit de lupta cu via%a :
[*uceferi ce rsar
&in umbr de cetini)
3iind#/i prieteni
C sa/i (&beasc iar+++
-3
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Va 'ee de patei
A! rii aspr# c&nt
Ci e# voi fi p&nt
-n sin'#rtat/i+ :
0 >+ Einesc#) >ai a #n sin'#r dor1
EQI2EU5V0E
$igur de stil reali'at prin niruirea unor termeni de
acelai fel cu scopul de a da intensitate unei imagini sau de a
atrage aten%ia asupra unui fapt sau ac%iuni.
Enumera%ia poate s fie componenta esen%ial descrierii:
6Astfe!) Asia) E#ropa) Africa c#/a ei p#sti#ri
2i corbii!e ne're !e'n&nd#/se pe r&#ri)
>ari!e *r#itoare %i cet*i !&n' !ian#ri)
Toate se "ntind nainte/i+++ ca pe/#n #ria% covor)
Vede *ar !&n' *ar %i popor !&n' popor+++
0>+ Einesc#) Scrisoarea III1
3a n [4crisoarea 000?, Eminescu imagin#nd visul de
cucerire al sultanului >aia'id 0lderim.
:n acelai poem, prin enumera%ie, poetul reali'ea' o
dinamic scen de btlie:
62i abia p!ec btr&n#!+++ Ce ai freat) ce ai
(b#ci#
Codr#! c!ocoti de ('oot %i de are %i de b#ci#)
Iar !a poa!a !#i cea verde ii de capete p!etoase
>ii de coif#ri !#citoare ies din #bra/nt#necoas;
C!re*ii #p!# c&p#! %i roiesc d#p #n sen
2i "n caii !or s!bateci bat c# scri!e de !en+
3ele doua texte ilustrea' capacitatea de sugestie a
enumera%iei care poate s exprime imagini statice sau imagini
dinamice, dup cum sunt reparti'ate verbele precum i celelalte
elemente lexicale care formea' enumera%iile respective. :n
poe'ia lui 3obuc, enumera%ia numelor proprii sugerea'
mul%imea invita%ilor
[Sosit era btr&n#! @r#i
-+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
C# Sanda! %i R#sanda !#i)
2i Jinte%) ce! c# trainic rost
C# Lia !#i sosit a fost)
2i 8arde%HT
! L. 3obuc, Qunta Yamfirei"
EPIGRAM
4pecie a genului liric de dimensiuni mici !de regula, un
catren", prin care autorul i exprim un g#nd, un sentiment, o
stare fa% de o trstura a unui individ !mai rar a unei
comunit%i".
Monul textului poetic este ironic, rareori sarcastic.
/aloarea epigramei const n asocierea neateptata a ideilor, n
poanta din final i subtilitatea satirei. &e cele mai multe ori,
epigrama are aspectul unei [arje? amicale. :n antic,itatea
greac, epigrama era o scurta inscrip%ie pe o piatr funerar, pe
monumente sau vase.
5utorii cei mai cunoscu%i de epigrame - n sens modern
- sunt: 2ar%ial, /oltaire, 3l. 2arot, *essing, 1u6in, 5.
3antemir. :n literatura rom#n, cei mai cunoscu%i sunt: 5nton
1ann, 3. Qegru''i, 0. *. 3aragiale, L. Mop#rceanu, &. 5ng,el,
3incinat 1avelescu, Leorge Uanetti, 5l. 9. Meodoreanu, M,.
2ainescu.
Epigrama este format din dou enun%uri: primul care
indic o situa%ie aparent fireasc, a doua, notific#nd contrariul
ei sau coment#nd in mod ironic prima afirma%ie:
[A&ndoi ave o boa!
2i/a c(#t victia ei .
E#) c,e!ia natura!(
T#) c,e!ia de idei ?:
!3incinat 1avelescu, Inui confrate indiscret"
[@sesc c prea se/n'&f e!
C# pr#/i ar,iab#ndent+
A!ecsandri era ai c,e!
2i parc/avea ai #!t ta!ent: !M,. 2ainescu"
--
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
EPILOG
4ecven% a operei care urmea' de'nodm#ntului
explic#nd sau coment#nd finalul operei prin pre'entarea urmrii
de'nodm#ntului sau nregistrarea faptelor, a evolutei
personajelor etc. dup nc,eierea ac%iunii propriu-'ise.
:n nuvela lui 0. 4lavici, [2oara cu noroc?, ac%iunea
propriu-'is se nc,eie cu moartea 5nei, a lui L,i% i aQ a lui
*ic 4amdul. Quvela s-ar fi putut nc,eia aa, dar autorul
simte nevoia s ilustre'e principiul cretin anun%at n prologul
operei, printr-o atitudine moral a celui care l enun%ase: mama
5nei. Epilogul este un comentariu al nt#mplrilor relatate n
nuvel i cuprinde [moralaT:
6L#ni pe !a pr&n( foc#! era stins c# desv&r%ire %i
(id#ri!e af#ate stetea# prsite) privind c# triste*e !a (<#a
senin %i "nvese!itoare+
Din toate ce!e!a!te n# se a!esese dec&t praf#! %i cen#%a.
'rin(i) acoper&nt) d#%#e!e) b#toaie din pivni*) toate era#
cen#%) %i n#ai pe ici pe aco!o se ai vedea c&te #n crb#ne
stins) iar "n f#nd#! 'ropii care f#sese odinioar pivni* n# se
ai vedea# dec&t oase!e a!be ie%ind pe ici pe aco!o din cen#%a
'roas+
8tr&na %edea c# copiii pe o piatr de !&n' ce!e cinci
cr#cii %i p!&n'ea c# !acrii a!intoare+
/ Se vede c/a# !sat ferestre!e desc,ise) (ise ea "ntr/#n
t&r(i#+ Si*ea e# c n# are s ias bine dar a%a !e/a fost
dat?
Apoi ea !# copii %i p!ec ai departe+ :
!0. 4lavici, 2oara cu noroc"
Epilogul romanului [Enigma Ftiliei? de @+ 3linescu
nregistrea' destinul Ftiliei dar i al lui $elix i 1ascalopol
dup derularea evenimentelor narate n roman.
EPISOD
4ecven% a unei opere literare cu n%eles de sine stttor
sau care se poate decupa dintr-o oper literar pentru a ilustra o
-;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
situa%ie, un fenomen sau trsturile unui personaj( episodul se
poate re'uma sau povesti av#nd o oarecare independen% fa% de
textul din care a fost extras.
Este celebru episodul luptei de la Uovine a armatei lui
2ircea cel >tr#n mpotriva armatei lui >aia'id 0lderim, din
4crisoarea 000 a lui 2. Eminescu at#t prin dinamismul imaginii
poetice pe care l degaj sau episodul n care este portreti'at
Yamfira, n [Qunta Yamfirei? de L. 3obuc.
[2i/at#nci de peste !ar' pridvor
Din !ar' iatac de foi%or
Ie%i Bafira/n ers iste*)
3r#oas ca #n '&nd r(!e*)
C# tr#p#! na!t) c# pr#! cre*)
C# pas #%or+
Un trandafir "n va! prea)
>!di#! tr#p i/! "ncin'ea
Un br&# de/ar'int) dar toat/n tot
3r#oas c&t e# nici n# pot
C ai fr#oas s/i socot
C# intea ea+:
5cest episod se individuali'ea' at#t stilistic c#t i
tematic n cuprinsul poemului. El poate fi identificat cu un titlu:
[portretul Yamfirei?.
In episod remarcabil este i [lupta de la /aslui? din
romanul lui 2i,ail 4adoveanu, [$ra%ii `deri? n care Rtefan cel
2are apare ca imagine dominant pe fundalul ncletrii dintre
armatele moldoveneti i otomane.
EPITET
$igur de stil format dintr-un adjectiv sau un adverb
care determin un substantiv sau un substitut al acestuia,
respectiv un verb pentru a sugera o trstura neateptat a
obiectului, fenomenului, ac%iunii etc.
3#nc*ia de epitet poate fi "ndep!init %i de #n s#bstantiv
c# f#nc*ie de atrib#t s#bstantiva!) #n verb !a od ipersona!)
-8
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
adverb provenit din a!t parte de vorbire+ Devenind epitete)
aceste pr*i de vorbire dep%esc sip!a f#nc*ie sintactic
devenind o sinta' c# ca!itate e$presiv+
$or%a expresiv a epitetului const n noutatea asocierii
cuvintelor i for%a noii sintagme de a exprima sentimente,
sen'a%ii puternice.
:n textul poetic:
6L#na pe cer trece/a%a sf&nt %i c!ar
Oc,ii ti ari ca#t/n fr#n(a cea rar)
Ste!e!e nasc #e(i pe bo!ta senin)
Piept#! de dor) fr#ntea de '&nd#ri *i/e p!in+:
!2. Eminescu, 4ara pe deal"
epitetele nsumate sugerea' emo%ia ndrgostitului care
recompune din imaginile terestre i astrale c,ipul iubitei(
trecerea lunii: [sf#nt i clar?, identific puritatea lunii dar i a
iubitei, iar naterea stelelor marc,ea' naterea iubirii, a
descoperirii unui sentiment ce nu poate fi definit dec#t prin
asociere cu imaginea imensit%ii universului.
$unc%ia epitetului nu trebuie identificat n sensul
primar al cuvintelor ci n 'ona valorii reflexive a acestora(
astfel vom sim%i inefabilul poe'iei i vom identifica emo%ia
estetic a poetului.
EPOPEE
4pecie a genului epic n versuri, de mare ntindere,
cuprin'#nd un mare numr de personaje, o intrig complex i
mai multe planuri ale ac%iunii n care sunt narate nt#mplri
eroice, legendare sau istorice n care sunt integrate i personaje
supranaturale.
Inele epopei celebre valorific i mituri universale cum
sunt: mitul crea%iei, mitul eroului civili'ator .a.
2arile epopei sunt:[lliada?, [9diseea? !Zomer"
Uama@ana, 2a,ab,arata !literatura vedic", [&as
Qiebelungenlied? !literatura german", [3,anson du Uoland?
!literatura france'", [Eneida? !/ergiliu", [&ivina commedia?
-7
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
!&ante" [lerusalimul eliberat? !M. Masso", [1aradisul pierdut?
!2ilton" .a.
4pecific epopeii este invoca*ia) o form de implorare a
mu'ei spre a ajuta poetul n ncercarea sa de a renvia personaje
istorice i legendare n opera sa. :n literatura rom#n, mai
cunoscut este epopeea eroi-comic satiric [Viganiada? de 0.
>udai &eleanu a crei invoca%ie pstrea' tonul [comic?:
6>#s? ce !#i Oir odinioar
C&nta%i Vatra,oioa,ia)
C&nt %i ie) fii b#ni%oar
Toate c&te fc# *i'nia)
C&nd V!ad Vod "i dete s!obo(ie
Are %i/o!at#ri de o%ie+++:
5c%iunea epopeii se caracteri'ea' prin mre%ie, eroism.
&in punct de vedere pro'odic se remarca ,exametrul.
ESTETICA
Rtiin% !ramur a filosofiei" al crui obiect este frumosul
natural i cel creat de om, legile de'voltrii artei, problemele
privitoare la esen%a artei, la raportul dintre arta i realitate, la
metodele de crea%ie artistic, la genurile artei. *a originile sale,
frumosul este legat de util, de [bine? ca atitudine moral. :n
domeniul artei, esteticul se manifest prin reflectarea realit%ii
n imagini concret-sen'oriale, precum i n aprecierea acestuia
prin prisma unor principii estetice.
1reocupri estetice se nt#lnesc din cele mai vec,i
timpuri, n cultura 0ndian, c,ine', greac i latin, la 1laton,
Moma &A5Cuino, 5ugustin.
3onstituirea esteticii ca tiin% este legat de numele
filosofului german 5. >aumgarten care folosete termenul de
[estetic? din gr. [aisteti6os?. Exist teorii care consider arta
ca o forma de desprindere de realitatea imediat, arta ca joc, ca
nobil inutilitate, precum i teorii prin care arta este o reflectare
a socialului. Moate teoriile sunt de acord, ns, c arta este o
form de transpunere estetic corespun'#nd specificului de
-P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
receptare artistic a artistului i c arta este o forma de
cunoatere.
:n cultura rom#neasc sunt cunoscute lucrrile de
estetica ale lui L. 3linescu ![1rincipii de estetic?", L.
0brileanu, !4piritul critic n cultura rom#neasc" M. /ianu
![Estetica?", 2. Ualea ![4crieri din trecut?", *. >laga ![Mrilogia
culturii?", 1. 3omrnescu !balo6agat,on?", 4. losifescu
![1relegeri de estetica?" .a.
EUFEMISM
1rocedeu stilistic folosit din dorin%a de a atenua efectul
folosirii unui cuv#nt care ar putea jigni sau ar da operei literare
o %inut obscen, inestetica prin nlocuirea cuv#ntului sau
expresiei printr-un cuv#nt sau o sintagma mai bl#nd.
Eufemismul poate avea i o nuan% ironic, satiric, c,iar
sarcastic.
:nainte de a-i numi prin cuvinte dure pe cei care, prin
politica lor fac de ruine %ara, 2. Eminescu i numete ironic
prin eufemisme:
6A# pre(ent#! n# ni/i are5 7/o s/i dea ce o s/i cer 5
7/o s af!# "ntre/ai no%tri vre#n fa!nic 'i#vaer5
A# !a SEbaris n# s#nte !&n' capi%tea spoie!ii
7# se nasc '!orii pe strad %i !a #%a cafene!ii)
7/ave oaeni ce se !#pt c# retorice!e s#!i*i
-n ap!a#(e!e 're!e a cana!iei de #!i*i)
Pan'!icari "n a!e *rii) care <oac ca pe f#nii)
>%ti c# toate de ren#e din coedia inci#nii 5:
!2. Eminescu, 4crisoarea 000"
5stfel, poetul creea' antite'a pun#nd eufemismul n
contrast cu termenul dur, obscen i ob%in#nd o micare
emo%ional puternic, ilustrare a revoltei poetului:
6Patrio*ii? Virt#o%i) ctitori de a%e(inte
Unde sp#e' desfr&#! i%cri %i "n c#vinte)
C# ev!avie de v#!pe) ca n strane %ed pe !oc#ri
2i ap!a#d frenetic sc,ie) c&ntece %i <oc#ri+++ :
;9
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
0>+ Einesc#) Scrisoarea III1
Eufemismul apare i n poe'ia lui M. 5rg,e'i,
surprin'#nd imaginea unui c#ine aa cum este receptat de un
copil( poetul se substituie copilului, utili'#nd limbajul
eufemistic al acestuia. &e ast data, efectul folosirii procedeului
este de a repre'enta poetic g#ndirea concret a copilului care
umani'ea' trsturile i comportamentul uman aa cum i-l
repre'int el. :
68os#f!at %i #i!it = -nc n# s/a !#rit
A v(#t "nt&ia oar = C ce se n&nc (boar:
!M. 5rg,e'i, [YmeuT"
EXPOZIIE
4ecven% a creatii epice, aflat la nceputul ei, prin care
autorul introduce cititorul n subiect pre'ent#nd locul,
momentul i mprejurrile de desfurare a ac%iunii, personaje,
detalii care vor face mai facila n%elegerea textului literar.
:n poemul [&an, cpitan de plai?, /. 5lecsandri
reali'ea' n expo'i%iune portretul btr#nului &an, rmas de
straj la ,otare, din vremea lui Rtefan cel 2are:
68tr&n#! Dan trie%te ca %oi#! sin'#ratic
-n pe%ter de stanc) pe/#n #nte pd#ratic+
Privind c# vese!ie c# soare!e rsare)
D&nd viat !#inoas c#/o ca!d sr#tare)
Privind c# <a!e !#n' c# soare!e ap#ne+++
A%a %i e! ap#s/a# din (i!e ari %i b#ne ?:
! /. 5lecsandri, &an, cpitan de plai"
:n romanul [Enigma Ftiliei?, a lui L. 3linescu,
caracterul bal'acian al romanului impune o pre'entare ampl a
locului de desfurare i a personajelor. Expo'i%iunea urmrete
pe $elix 4imna descoperind strada 5ntim, casa lui 3ostac,e
Liurgluveanu etc.( starea t#nrului i atmosfera din casa n care
intra este anticipat aici cu lux de amnunte:
6-ntr/o seara pe !a "ncep#t#! !#nii i#!ie FGCG) c# p#*in
"nainte de ore!e (ece) #n t&nr de vreo optspre(ece ani)
-brcat "n #nifora de !icean) intra pe strada Anti) venind
;1
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
dinspre strada Sfin*ii Aposto!i c# #n soi de va!i( "n &n) n#
prea are) dar desi'#r foarte 'rea) fiindc) obosit) o trecea
des dintr/o &n "ntr/a!ta+ Strada era p#stie %i "nt#necat %i) "n
ci#da verii) "n #ra #nor p!oi 'enera!e) rcoroas %i fo%nitoare
ca o pd#re4 !L. 3linescu, Enigma Ftiliei"
FABULA
Specie a 'en#!#i epic) de re'#!) "n vers#ri) nar&nd
"nt&p!ri c# caracter ora!ist %i av&nd "n centr#! !or
persona<e a!e'orice 0ania!e) p!ante) !#cr#ri c# trasat#ri
'enera! #ane1 a!e cror ac*i#ni iea( pe ce!e oene%ti+
Rareori) apar ca persona<e a!e fab#!e!or c,iar oaeni+
3a specie literar, fabula este pre'ent nc din
antic,itate !Esop, $edru". :n literatura european, cei mai
cunoscu%i sunt: *a $ontaine, bralov, iar n literatura rom#n :
&. Vic,indeal, L,. 5sac,i, 0. Zeliade Udulescu, Lr.
5lexandrescu, 5* &onici, 0. *. 3aragiale, 5. 1ann, L. Uanetti,
L.Moparceanu, 2. >reslau.
3ab#!a are) de re'#!) do# pr*i. partea narativ care
c#prinde povestirea a!e'oric a fapte!or %i partea ora!ist
care c#prinde "nv*t#ra) conc!#(ia ora!a ce re(#!ta din
fapte!e re!atate+7#e!e persona<e!or c#prind #neori %i s#'estia
trst#ri!or !or. c&ine!e Sason din fab#!a C&ine!e %i c*e!#!:
de @r+ A!e$andresc# s#'erea( #ria%#! bib!ic pe c&nd
Sa#rac,e op#s#! fi(ic a! acest#ia+ D#p ce Sason proc!a
e'a!itatea "ntre c&ini) at#nci c&nd Sa#rac,e "! n#e%te
6frate:) d#!#! "! adonestea(.
67oi) fra*ii tai) potaie 5
C s/ti d o btaie care s/o poene%ti ?:
ceea ce produce [morala? fabulei :
6Aceasta "ntre noi adesea o vede
%i n#ai c# cei ari e'a!itate vre+:
FABULAIE
Mermen literar folosit pentru a denumi totalitatea
;2
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
faptelor i nt#mplrilor dintr-o oper literar fic%ional.
$abula%ia este ceea ce individuali'ea' opera literar fa% de
scrierile din domeniul te,nic, tiin%ific, publicistic etc. i o
caracteri'ea' ca rod al imagina%iei, al puterii creatoare a
scriitorului. $abula%ia nu rupe opera literar de realitate ci,
dimpotriv, o situea' ntre formele de cunoatere deoarece
de'volt ntotdeauna o tem real, pre'ent n via%a uman.
3,iar i basmele populare sau culte pornesc de la realit%i
imediate. L. lbrileanu preci'a c povetile lui 3reang sunt
adevrate nuvele %rneti i descoperea n [1ovestea lui Zarap
5lb? personaje i nt#mplri pe care scriitorul le-a nregistrat n
[5mintiri din copilrie? i se verific a fi reale: n'drvniile
copilului i neascultarea acestuia se regsete n atitudinea
feciorului de mprat care pleac n lume i uit sfaturile
printeti, imaginea mamei se regsete n portretul 4fintei care
l protejea' pe erou, prietenii din Zumuleti i de la $lticeni
se identific n personajele n'drvane din poveste, certurile
[cati,e%iior? seamn i'bitor cu cearta din casa nroita n foc
de :mpratul Uou etc.
lorgu lordan observa: 6Tot a%a %i "n ce!e!a!te base) #nde "ntre
"pra*i) sfin*i etc+ %i *rani n# 'si abso!#t nici o deosebire
"n c,ip#! c# vd ei !#ea "ncon<#rtoare %i c# "%i e$pri
preri!e despre ea+ !0. lordan, 3reanga, scriitor na%ional?"
FANTASTIC
3ategorie estetic c prin care se n%elege produsul
imagina%iei artistice constituind esen%a unei opere literare. 1rin
fantastic trebuie n%eles un produs artistic [ireal? sau ceea ce n#
are tan'en* c# rea!itatea+4 :n sensul propriu al cuv#ntului,
este fantastic tot ceea ce nu reproduce cu exactitate realul i
cum opera literar este un rod al fante'iei, autorul, pornind de
la realitate, fanta'ea' pentru a crea o lume proprie vi'iunii sale
artistice, deci opera literara este o produc%ie fantastic. 1a de
alt parte, n opera literar, cititorul discerne ntre nt#mplrile,
faptele, personajele care se aseamn cu cele din lumea real
;3
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
numindu-le rea!iste i personaje, nt#mplri care nu pot fi
nt#lnite n lumea real, pe care le numete fantastice+ *uptele
eroilor din basme cu 'meii sau cu diverse for%e supranaturale
sunt, prin aceast prism, fantastice n timp ce [moartea
cprioarei? din povestirea lui 4adoveanu [:n pdurea
1eriorului? este realist deoarece este posibil ca o cprioar s
moar ntocmai ca n opera literar citat. :n aceast situa%ia se
poate vorbi despre mpletirea realului cu fantasticul n epopee
unde adevruri istorice i apari%ia 'eilor alturi de oameni este
frecvent. >asmele, n sc,imb, sunt exclusiv fantastice
deoarece operea' exclusiv cu simboluri. *a fel, povestirile
science fiction) o variant modern a basmului tradi%ional, care
nu vorbete despre trecut ci despre un viitor ipotetic.
FOLCLOR
Motalitatea produc%iilor artistice care apar%in unor
creatori anonimi din cele mai vec,i timpuri pan ast'i, av#nd
un caracter tradi%ional i repre'ent#nd spiritualitatea unui
popor. $ormele de manifestare ale folclorului sunt diverse i
repre'int te'aurul cultural tradi%ional din care deriv arta i
literatura cult a na%iuni respective. 5stfel, se poate vorbi
despre componentele folclorului: literatura popular, coregrafia
popular, mu'ica popular, teatrul popular, ar,itectura
popular, custurile, olritul, etc.
Mermenul a fost folosit prima oar de ar,eologul engle'
ailliam M,omas. 3a tiin%, folcloristica are tangen%e str#nse
cu antropologia, etnografia, etnologia.
*iteratura popular se caracteri'ea' prin: ora!itate
!forma de manifestare i ve,iculare a folclorului literar prin viu
grai ", caracter anoni !circul#nd oral, n numeroase variante,
autorul nu poate fi cunoscut", caracter co!ectiv !to%i
participan%ii la ve,icularea crea%iei orale contribuie la ci'elarea
artistica a crea%iei respective", caracter tradi%ional !cele mai
multe crea%ii orale sunt legate de o manifestare tradi%ional",
caracter sincretic !produc%iile literare se produc mpreun sau
;+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
pe fondul altor manifestri populare: mu'ic !doina, balada",
coregrafie !strigaturi", custuri sau alte manifestri specifice
gospodriei rurale !basm" ritualuri !bocet, ora%ia de nunta,
teatrul popular"
FORMA !operei literare"
3ategorie fundamental, alturi de cea de [fond? sau
[con%inut? n alctuirea i organi'area operei literare. :n
practic, cele dou elemente sunt inseparabile form#nd un tot,
condi%ie fr de care opera literar nu poate exista.
Mudor /ianu( :Con*in#t#! operei !iterare n# apare
dec&t "n #nitatea ei fora! %i aceasta n# se "ntre'e%te dec&t
fo!osind con*in#t#!:
![Estetica?"
$orma este materiali'area artistic a unui con%inut literar
cu care formea' o structur unitar. Qu ne putem imagina o
alt form a elegiei lui 2. Eminescu, [1e lang plopii fr so%?,
sau un alt [nveli literar? al [*uceafrului?
sau [2iori%ei?. 4tudiul acestora impune, ns, o decelare a
formei pentru a n%elege mecanismele estetice care produc
emo%ia estetic at#t cat poate cineva s ptrund n intimitatea
acestui act. /om observa, deci, c poemul lui Eminescu este
conceput n patru secven%e compo'i%ionale, fiecare con%inut
av#nd un specific al formei prin care poetul favori'ea'
ve,icularea unor idei filosofice. &in punct de vedere formal,
vom observa structura de basm i elementele folclorice
pre'ente n prima parte, dialogul i o alt dinamica n partea a
doua, spa%ialitatea i limbajul adecvat n partea a treia precum i
[vocile? din ultima parte. Fbserva%iile nu distrug unitatea
form-con%inut a poemului, ci, dimpotriv, dovedete unitatea
celor patru par%i constitutive.
GAZEL
1oe'ie cu form fixa alctuita din disti,uri n care rima
primului disti, se reia n fiecare al doilea vers al disti,urilor
;-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
urmtoare( primul vers al disti,urilor 2.... d. nu au rim.
Mermenul provine din arab: g,a'el desemn#nd o poe'ie
erotic. :n ga'elul modern, poe'ia are un aspect de medita%ie
filosofic, fiecare disti, constituindu-se ntr-o veritabil
sentin%. 3el mai important autor de ga'eluri este considerat
poetul persan Zafi' iar n literatura rom#n, L. 3obuc.
6Copiii n#/n*e!e' ce vor.
A p!&n'e/i c#in*ia !or+
Dar !#cr#! ce! ai !a% din !#e
E #n brbat t&n'#itor+
7iic n#/i ai de r&s ca p!&ns#!
-n oc,ii #n#i !#pttor+
C !#pt/i via*a) deci te !#pt
C# dra'oste de ea) c# dor+
Pe seaa c#i5 E%ti #n neernic
C&nd n/ai #n *e! ,otr&tor
T# ai pe/ai ti? Da n/ai pe nieni)
Te !#p*i pe seaa t#t#ror)
E tra'edie n!*toare
C&nd) bir#i*i) o%tenii or
Dar s#nt eroi de epopee
C&nd bra*#! !i/e bir#itor
Coediant e ce! ce p!&n'e
2i/i #n neo) c/i de(ertor
Oricare/ar fi sf&r%it#! !#ptei
S stai !#pt&nd+ Cci e%ti dator
Triesc acei ce vor sa !#pte
Iar cei frico%i se p!&n' %i or
De/i ve(i #rind sa/i !a%i s oar
Cci oartea e enirea !or:
!L. 3osbuc, *upta vie%ii "
GEN LITERAR
3ategorie estetic ce cuprinde opere literare cu trsturi
comune n ce privete raportul dintre autor i opera literar,
;;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
procedee artistice, modalit%i de repre'entare literar i pre'en%a
autorului n spa%iul operei.
Mermenul 'en provine din lat. 'en#s K neam, familie,
origine.
Lenurile au aprut nc din literatura antic,it%ii greceti
dar teoria genurilor literare apar%ine epocii Uenaterii. Meoria
clasica a genurilor trebuie interpretat ca un act normativ,
operand deosebirile nete dintre genuri i impun#ndu-le prin
reguli. Meoria modern a genurilor are un caracter orientativ i
descriptiv. 5ceasta atac [puritatea? genurilor pronun%#ndu-se
pentru interferen%a ntre genuri, nu limitea' numrul lor i nu
pretinde scriitorilor respectarea anumitor norme. 5pari%ia unor
forme de expresie noi care pledea' pentru interferen%a ntre
genuri, nu face ns inoportun teoria genurilor. &in punct de
vedere didactic, clasificarea n genuri ofer o vi'iune sistemic
asupra literaturii.
4e identific:
genul epic, un gen obiectiv , scriitorul narea'
nt#mplri n centrul crora sunt personaje(
genul liric, subiectiv, repre'entarea artistic se
reali'ea' prin sugerarea de ctre autor a propriilor
triri(
genul dramatic, n care scriitorul aduce n prim plan
personajul care se autodefinete prin ac%iunile i
faptele sale.
GENUL DRAMATIC
3uprinde opere destinate a fi transpuse scenic. 5utorul
aduce n prim plan personajele care se definesc direct prin
ac%iunile lor, prin confruntarea direct, n fa%a spectatorilor.
4trile sufleteti, caracterele, calitatea lor umana se de'vluie
treptat prin evolu%ia n fa%a publicului. 5dresarea personajelor
se produce ntre ele dar i spre spectator care este atras n mod
direct sau indirect n aprecierea problematicii nf%iate de
;8
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
opera dramatic. 5utorul nsui se afl n spatele personajelor
sale de'vluindu-i personalitatea prin intermediul lor. :n felul
acesta, opera dramatic mpletete atitudinea obiectiv a
genului epic cu cea subiectiva a genului liric.
Lenul dramatic exista nc din perioada antic,it%ii
greceti i latine prin speciile: tra'edia i coedia dar a evoluat
at#t sub raportul angajrii personajelor n ac%iuni tot mai
complexe cat i al repre'entrii scenice. Uomanticii creea'
draa ca specie literar mult mai aproape de via%a real mai
divers ca form de exprimare a unor atitudini umane.
4ub raportul repre'entrii scenice, teatrul a cunoscut o
[revolu%ie? n perioada interbelic prin reducerea numrului de
personaje i stili'area decorului ceea ce a dat posibilitatea
crerii unor forme de teatru n care replica este mai important
dec#t [ac%iunea scenica?, a aprut teatrul experiment i teatrul
de idei accentul pun#ndu-se pe [micarea ideilor? care
substituie multe din atributele teatrului clasic.
GENUL EPIC
:nsumea' crea%ii reali'ate prin nararea unor fapte i
nt#mplri n centrul crora se afl personaje. 4criitorul se
exprim prin intermediul personajelor ceea ce d ca trstura
esen%ial a operelor epice, obiectivarea fa% de cele relatate.
2odalit%ile narative sunt multiple inclu'#nd i dialogul,
descrierea, portretul cu ajutorul crora, opera literar poate
nf%ia cititorului o imagine c#t mai complexa a repre'entrilor
artistice. 9 trstura important este marea mobilitate a operelor
epice n timp i n spa%iu. 5ristotel remarca nc din sec. 0/
cele dou trsturi ale epicului: [este o povestire? i [nu este
limitat n timp? note distincte ale genului.
Mudor /ianu remarc n [Estetica? pre'en%a nara%iunii
ca element definitoriu al epicului observ#nd c [intui%ia epic
rsfr#nge lumea drept succesiune de evenimente? iar Zegel
atrgea aten%ia asupra caracterului obiectiv al genului: ?3eea ce
;7
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
povestete el !scriitorul" trebuie sa apar ca o realitate ca atare
nc,eiat i ndeprtat de el ca subiect at#t n ceea ce privete
con%inutul, c#t i n ceea ce privete repre'entarea ei, realitate
cu care el nu are voie s se uneasc subiectiv complet - nici cu
privire la nsui obiectul, i nici la relatarea acestuia.?
5mploarea ac%iunii este criteriul principal al mpr%irii
genului epic n specii.
Lenul epic cuprinde at#t crea%ii folclorice c#t i opere
literare culte.
GENUL LIRIC
3uprinde crea%ii n versuri sau pro' cu caracter
subiectiv, surprin'#nd triri, stri i sentimente ale creatorului,
exprimate n mod nemijlocit.
Expresie artistic a unor sentimente trite cu intensitate
de poet, liricul este domeniul confesiunii, poetul comunic#ndu-
se pe sine. &e aici, capacitatea poe'iei lirice de a detepta triri
estetice puternice i de a fi receptat emo%ional, n primul r#nd.
3reatorul liric poate exprima triri proprii sau ale unei
colectivit%i din care face parte !ex, [&oina? lui Eminescu"
identific#ndu-i strile i sentimentele cu grupul pe care l
repre'int.
*imbajul poe'iei lirice difer de cel al epicului printr-o
mai mare reflexivitate, prin folosirea tropilor i figurilor de stil
care ajut la procesul de sugestie al unor triri intense. 3u
ajutorul limbajului metaforic, poetul liric antrenea' imagina%ia
cititorului conferindu-i puterea de a-i repre'enta universul liric
c#t mai aproape de cel al creatorului. L. lbrileanu observ ca:
[poe'ia de mare valoare artistica mai con%ine i ceva ce nu se
poate nv%a din tratatele de art poetic i stilistic, anume
inefabi!#!+
5cesta nu-i n vers, ci pe deasupra versului i printre
versuri i eman, nu tiu cum din ntreaga fiin% a artistului aa
cum eman lumina din corpul licuriciului.?
;P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
3rea%ia liric se manifest at#t n planul literaturii
populare, prin specii literare specifice !cantec, doina" c#t i a
celei culte av#nd specii literare distincte! meditatia, pastelul,
idila, elegie, speciile cu forma fixa: sonet, madrigal, glossa s.a."
GLOSSA
4pecie a genului liric, poe'ie cu form fix alctuit din
tot at#tea strofe c#te versuri are strofa ini%ial !strofa-tema" la
care se adaug prima strofa cu versurile inversate.
3aracteristica glossei este de'voltarea n strofele ce
urmea' strofei-tema a fiecrui vers din strofa in%ial, vers care
apare n finalul strofei respective. Monul este senten%ios, glossa
av#nd caracter gnomic, filosofic.
[/reme trece, vreme vine
Moate-s vec,i i nou toate(
3e e ru i ce e bine
Mu te-ntreab i socoate(
Qu spera i nu ai team,
3e e val ca valul trece(
&e te-ndeamn, de te c,eam
Mu rm#i la toate rece.
2ulte trec pe dinainte,
:n au' ne sun multe,
3ine %ine toate minte
Ri ar sta s le asculte K...
Mu aa'-te deoparte
Uegsindu-te pe tine,
3#nd cu 'gomote dearte
/reme trece, vreme vine.
HHHHHHHHHHH.
Mu rm#i la toate rece
&e te-ndeamn, de te c,eam
3e e val ca valul trece
Qu spera i nu ai teama
Mu te-ntreab i socoate
89
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
3e e ru i ce e bine
Moate-s vec,i i nou toate
/reme trece, vreme vine?
!2. Eminescu, Llossa"
GROTESC
3ategorie estetic exprim#nd un comic exagerat,
extravagant, ridicol, ciudat. Mermenul provine din fr. grotesCue
) bi'ar, extravagant semnific#nd o form comic exagerat, un
comportament care depete normalul devenind ridicol.
Lrotescul este, n comediile lui 3aragiale, un mod de a
releva atitudini care fri'ea' absurdul, acesta cre#nd un umor
straniu aduc#nd foarte aproape comicul i tragicul. 1ersonajele
sale ne induc ntr-o lume pe care prefectul Miptescu o
caracteri'ea' prin repica: ?3e lume, ce lume G? exprim#nd
stupoarea fa% de lumea din care face parte.
Mitu 2aiorescu observ: [1rintre aceste figuri, cu
straniul lor vem#nt de aparen%a unei culturi superioare, se agita
pornirile i pasiunile omeneti, deertciunea, iubirea, goana
dup c#tig i mai ales exploatarea celor mrgini%i cu ajutorul
fra'elor declamatorii nen%elese ] unul dintre semnele
caracteristice ale epocii noastre.? !3omediile d.-lui 0. *.
3aragiale".
Lrotescul devine, n ca'ul comediilor lui 3aragiale o
metod de crea%ie care se extinde i n pro'a lui scurt. Loe este
un personaj grotesc ca i lonel din [/i'it? deoarece am#ndou
provoac un umor involuntar prin comportamentul lor grosier i
prin etalarea unei false inteligen%e i culturi. 3derea n exta' n
fata micilor [genii?, face din doamna 1opescu, din mamAmare i
celelalte cucoane, personaje groteti.
HIPERBOLA
$igura de stil prin care se supradimensionea' un
obiect, fenomen, fiin%, nt#mplare pentru a mari expresivitatea
i a determina creterea emo%iei estetice.
81
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
:n [2oartea lui $ulger?, se folosete ,iperbola pentru a
sugera imensa durere a mamei n fa%a pierderii fiului:
[5, 2am, tu G 3e slab eti [
Q-ai glas de vifor s jeleti(
Q-ai m#ini de fier, ca fier s fr#ngi(
Q-ai mri de lacrimi, mari sa pl#ngi...?
1oe'ia 1aa [Zassan? cuprinde un portret celebru al
domnitorului 2i,ai /itea'ul care apare n imagina%ia celui
urmrit ca un [munte? ce se prvlete asupra lui :
[4lbaticul vod e-n 'ale i-n fier,
Ri 'alele-i 'uruie crunte,
Ligantic poart-o cupol pe frunte,
Ri vorba-i e tunet, rsufletul ger,
0ar barda-i din st#nga-i ajunge la cer
Ri vod-i un munte.?
Ri n pro', efectul ,iperbolei creea' imagini
impresionante ale unei naturi de'ln%uite !3. Zoga. L. >og'a"
fc#nd din reportaj sau note de cltorie, adevrate poeme n
pro'a:
[Enormi i nfuria%i, cuirasate trg#nd cu toate tunurile,
balauri mproc#nd cu groa'nice veninuri electrice, norii
asaltea' muntele. &#r', 'burlit, nenduplecat, el re'ist cu
ntreaga-i fiin% de cremene. :ntr-o rapid alternan% de
ntunecimi de iad i lumini orbitoare, trsnetele curg pe st#nci,
nverun#ndu-se s le ciuruiasc. 5rmsari de foc, ,erg,elii
apocaliptice, galopea' din creast n creast, scpr#ndu-i
fantasticele potcoave. &e nendurat, cerul i pm#ntul se
nfrunt, dovedindu-i, fiecare, nprsnicia.?
!L. >og'a, 3artea Fltului"
IDILA
4pecie a liricii pastorale n care se reali'ea' imagini ale
vie%ii fericite i pure din lumea satului, av#nd inser%i de epic ca
urmare a surprinderii unor imagini de natura i din via%a
tradi%ional rural. 4e numete i b#co!ic+ 5 fost cultivat n
82
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
!grecia, repre'entantul cel mai cunoscut al nceputurilor speciei
fiind Meocrit, care d i numele. *a romani, singurul poet care
cultiva idila !numit de el eglog" este /ergiliu,
4e aseamn cu pastelul prin pre'en%a unor imagini din
natur dar, spre deosebire de pastel care pune accent pe
imagine, idila pune accentul pe pre'en%a uman, a pstorului, n
special. $aptul c n idil sunt evocate scene ale vie%i pastorale,
determin pre'en%a elementelor narative care situea' aceast
specie la interferen%a dintre liric i epic.
1o%i moderni, n special, insist asupra momentelor de
micare uman, demonstr#nd prin scenele pre'ente
superioritatea vie%ii rurale fa% de viata 'buciumat a oraului.
5a se explic pre'enta speciei ntre crea%iile semntoritilor
L. 3obuc, Rt. 9. 0osif dei idila este pre'ent i la /.
5lecsandri i &. >olintineanu.
[Imbre mari rsar pe cale
Yiua moare dup culmi,
&e pe coast, de sub ulmi
4e coboar mieii-n vale.
Fbosit i bl#nd poporG
Ri c#nt#nd pete-agale
9 copil-n urma tor. ?
!L. !3obuc. 1storita"
ILUMINISM
2icare ideologic, filosofic, tiin%ific, estetic i
social-politic, ia natere n 5nglia i $ran%a n a doua jumtate
a sec, al ./000-lea cunoscut i sub numele de luminism sau
epoca luminilor. 5ctul de constituire este considerat
[&eclara%ia drepturilor? !1;77", aprobat n parlamentul engle'
ca expresie a Uevolu%iei burg,e'e din 5nglia. 0luminismul se
cristali'ea' n $ran%a av#nd ca promotori filosofi i oameni de
litere ca: /oltaire, `.`. Uousseau, &iderot, 2ontesCuieu,
dAZolbac,, Zelvetius care vor elabora [Enciclopedia? sinte' a
ideilor filosofice a iluminismului.
83
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Mrsturile definitorii ale iluminismului sunt:
ra%ionalism, toleran%a religioas, emancipare i a fiin%ei umane
prin educa%ie i cultur. 1rincipala form de manifestare a
iluminismului n tara noastr este coala 5rdelean, n a doua
jumtate a secolului al ./000-lea urmrind afirmarea
drepturilor na%iunii romane negate de tratatul [Inio Mrium
Qationum?. Uepre'entan%ii colii 5rdelene militea' pentru
demonstrarea originii, unit%ii i continuit%i poporului i limbii
romane pe vec,iul teritoriu dacic. Ei reali'ea' lucrari politice:
[4upplex *ibellus /alac,orum Mransilvaniae?, istorice: [0storia
i lucrurile i nt#mplrile rom#nilor? !4. 2icu", [Zronica
rom#nilor i a mai multor neamuri? !L,. Rincai", [0storia pentru
nceputul romanilor n &ac,ia? !1. 2ajor", filologice:
[Elementa linguae daco-romanae sive valac,icaeT !4. 2icu i
L,. incai", [&iserta%ie pentru nceputul limbii rom#neT !1.
2aior", [*exiconul de la >udaT !4. 2icu, L,. Rincai, 1. 2aior"
literare: [Miganiada? !0. >udai &eleanu"
IMAGINEA ARTISTIC
$orm de repre'entare artistic a realit%ii prin
transpunerea generalului n particular i acordarea unor valen%e
estetice unor lucruri sau fapte aparent banale. 0maginea artistica
este o forma de cunoatere a realit%ii tot aa cum imaginile
abstracte sunt forme de cunoatere ale tiin%ei. &ac imaginea
abstract a tiin%ei este rodul cercetrii i elaborrii unor legi
sau principii, imaginea artistic este rodul fante'iei creatoare a
scriitorilor care transform generalul n particular !personaje,
subiecte literare, crea%ii lirice etc.". 0maginile artistice duc la
reali'area unei alte realit%i dec#t cea real numit realitate
artistic. 5ceast realitate nu este [adevrat? dar este
[verosimil?.
M. 2aiorescu numea imaginea artistic, [imagine
sensibil? consider#nd-o a fi condi%iunea material a poe'iei:
8+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
[1rima condi%iune N...O pentru ca s existe o poe'ie in
genere, fie epic, fie liric fie dramatic este: ca s detepte prin
cuvintele ei imagini sensibile n fante'ia auditoriului?.
0maginile pot fi vi'uale sau auditive ca n poe'ia lui 2.
Eminescu unde evoc imaginea satului asupra cruia se las
seara:
[ Qourii curg, ra'e-a lor iruri despic,
4treine vec,i casele-n lun ridic.
4c#r%#ie-n v#nt cumpna de la f#nt#n
/alea-i n fum, fluiere murmur-n st#n
R0 osteni%i oameni cu coasa-n spinare
/in de la c#mp, toaca rsun mai tare.
3lopotul vec,i mple cu glasul lui sara
4ufletul meu arde-n iubire ca para.?
!2. Eminescu,4ara pe deal"
INTEROGAIA RETORIC
$igur de stil care const n formularea uneia sau mai
multor ntrebri la care nu se ateapt rspuns av#nd rolul
provocrii unor argumenta%ii sau explorrii retorice a unui
subiect. 5 fost folosit ca procedeu retoric n [ln 3atilinam? de
ctre 3icero: [3at timp vei mai abu'a de rbdarea noastr,
3atilina G?, adresat n lipsa acestuia, senatorilor.
$olosit n epica poetic, acest procedeu se numete i
interoga%ie poetic i provoac o intensificare a interesului i
emo%iei estetice.
Eminescu folosete acest procedeu pentru a exprima
indignarea sa fa% de abu'urile politicienilor contemporani,
c,em#nd ca executor al sanc%iunii pe /lad Mepe:
[3um nu vii tu, Mepe &oamne, ca pun#nd mana pe ei
4a-i mpar%i n dou cete: n sminti%i i n miei,
Ri n dou temni%i large cu de-a sila sa-i aduni,
4a dai foc la pucrie i la casa de nebuni.?
!2. Eminescu, 4crisoarea 000"
8-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
*. >laga folosete interoga%ia retoric n elegia
[Lorunul?, ntrebarea adresata gorunului ajut#ndu-l s
construiasc imaginea comuniunii cu natura n care se va
integra dup moarte:
[Lorunule din margine de codru,
de ce m-nvinge
cu aripi moi, at#ta pace,
c#nd 'ac n umbra ta
i m de'mier'i cu frun'a-%i jucuK
9, cine tieK 1oate c
din trupul tu mi vor ciopli
nu peste mult sicriul,
i linitea ce voi gusta-o ntre sc#ndurile lui
o simt pesemne de acum...?
!* >laga, Lorunul"
INTRIG
2oment al subiectului care marc,ea' producerea
incidentului, a faptului care de'ln%uie ac%iunea unei opere
literare epice sau dramatice.
0ntriga nuvelei [4obies6i i rom#nii? apare n momentul
c#nd regele polone', la ndemnul cpitanilor si, ,otrte s
asedie'e 3etatea Qeam%ului. &ei de dimensiuni reduse, acest
moment al subiectului declanea' o ac%iune de mare
dramatism, bine sus%inut literar.
:n romanul [0on? a lui Uebreanu, intriga se afl expusa
n mai multe capitole n care sunt expuse motivele pentru care
0on renun% la dragostea pentru $lorica i ,otrte s se
cstoreasca cu fata lui /asile >aciu, 5na.
:n comedia [9 scrisoare pierdut?, intriga apare prin
implica%iile ei: pierderea scrisorii de ctre Yoe Mra,anac,e au
ca urmare demersurile lui 3atavencu pentru a fi ales deputat.
5cestea atrag toate subiect [ncurcaturile? care repre'int
ac%iunea operei.
8;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
4pa%iul literar n care este expus intriga depinde,
aadar, de amploarea operei epice sau dramatice, de
complexitatea problematicii operei literare i nu n ultimul r#nd
de capacitatea autorului de a crea un c#mp de re'onant c#t mai
larg unei intrigi. Exist posibilitatea ca ntr-o oper literar sa
existe o intrig principala i mai multe secundare, a cror
de'voltare s fie urmrita n diverse planuri. :n romanul [0on?
exist o intrig a pm#ntului, una a problematicii
intelectualit%ii rurale etc.
INVERSIUNEA
1rocedeu stilistic de natur sintactic const#nd n
sc,imbarea topicii standard, acceptat n comunicare, pentru a
ob%ine un efect artistic de scoatere n relief a unei sintagme sau
cuv#nt.
3ea mai frecvent este sc,imbarea locului unui
determinant i a determinatului: adjectivul cu substantivul,
adverbul cu verbul .a. :n acest fel, cititorul sesi'ea' cu
intensitate valoarea semantic a cuv#ntului ae'at n prima
po'i%ie, acesta fiind un fapt sintactic neobinuit, surprin'tor.
[Ri dac ramuri bat n geam
Ri se cutremur plopii
E ca n minte s te am... ?
!2. Emi,escu, Ri dacH"
0nversiunea decupea' stilistic complementul
circumstan%ial de loc [in minteT ae'#ndu-l n fa%a verbului i
acord#ndu-i astfel un rol principal n comunicare. 1oetul
amplifica imaginea iubitei ca element singular, perceput de
minte si intrat astfel in memoria afectiva a sa.
[$umuri albe se ridic n v'du,ul sc#nteios
3a naltele coloane unui templu maiestos
Ri pe ele se aea' bolta cerului senin
Inde luna i aprinde farul tainic de lumin.?
!/. 5lecsandri, larna"
88
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
5e'area adjectivului naintea substantivului, n versul
al doilea i intercalarea substantivului [cer? n sintagma: [bolta
cerului senin? produc, din punct de vedere stilistic,
amplificarea imaginii vi'uale prin care peisajul terestru capt
un aspect aproape ireal, cosmic,devenind mai mult un
sentiment al neantului. &emateriali'area unei perceptii
determina crearea unei imagini inefabile.
INVOCAIA
3unoscut i sub numele de invoca%ie retorica, este o
form de adresare direct a poetului ctre un interlocutor care
nu este pre'ent sau ctre mu'a care este c,emat s ajute la
sv#rirea unei crea%ii literare.
&e regul, invoca%ia este un element introductiv ntr-o
opera ca epopeea : [lliada? i [9diseea? lui Zomer, [Eneida? lui
/ergiliu .a.
[3#nt-ne, mu', pe mult iscusitul brbat Fd@sseus,
3are amar rtci dup-a sfintei cet%i prbuire.
2ulte cet%i cunoscute i sufletul multor popoare(
0nima-i fu b#ntuit de mari suferin%e pe mare,
/r#nd ca sa scape...i el i tovarii si mpreun
ns oric#t a dorit-o el n-a fost n stare s scape.?
!Zomer, Fd@ssea"
5dresarea direct este, la L. 3obuc, o formul de
creare a unei puternice emo%ii:
[3opilo, tu eti gata
&e-a pururea s pl#ngi
Ri c#nd eti trist, &oino,
Mu inima ne-o fr#ngi,
&ar nu tiu cum, e bine
3#nd pl#ngi, c-n urma ta
Qoi pl#ngem to%i, i-amarul
2ai dulce ni-e aa.?
!L. 3obuc, &oina"
1rocedeul se nt#lnete i n crea%ia popular:
87
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
[&oin, doin, c#ntec dulce
3#nd te-aud nu m-a mai duce
&oin, doin, viers cu foc
3#nd rsuni, eu stau n loc.?
Eminescu, se adresea' [copilriei? :
[Inde eti copilrie
3u pdurea ta cu tot K?
!2. Eminescu, [9, rm#i G?"
LICENA POETIC
Me,nic literar poetic const#nd n nclcarea voit a
unor reguli gramaticale ca urmare a unor necesit%i de rim i
ritm. *icen%ele poetice se pot manifesta n plan:
ortografic: suprimarea unei litere.
[lar te-ai cufundat n stele,
Ri n nouri i-n ceruri nalte K
&e nu mai uita ncalte
4ufletul voetii mele.? !2. Eminescu, $loare albastra"
gramatical: de'acord ntre subiect i predicat
[2eterii grbea,
4forile-ntindea
*ocul msura,
Ran%uri largi spa,
Ri mereu lucra,
Yidul ridica,? !2onastirea 5rgeului"
topic: inversarea termenilor prin punerea
complementului naintea verbului determinat sau a
subiectului
[5le turnurilor umbre peste unde stau culcate
3tre %rmul dimpotriv se ntind, se prelungesc
R-ale valurilor m#ndre genera%ii spumegate
Yidul vec,i al m#nstirei n caden%a l i'besc.?
!Lr. 5lexandrescu, Imbra lui 2ircea. *a 3o'ia"
*icen%a poetic - ndeosebi de'acordul dintre subiect i
predicat - nu este un produs specific literaturii culte, aceast
8P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
te,nic fiind frecvent nt#lnit n textele poetice din cadrul
literaturii populare i preluat de literatura cult pentru a
exprima oralitatea.
LEGENDA
4pecie a genului epic n versuri sau n pro' de esen%
folcloric i mitologic n care se d o explicate empiric
originii unei fiin%e sau unui lucru, a unui monument cu valoare
istoric i religioas sau se evoc faptele unui personaj eroic.
:n Evul 2ediu, termenul denumea crea%ii ,agiografice
!vie%ile sfin%ilor" pentru ca apoi s numeasc orice nara%iune n
care domina fantasticul i miraculosul. Uomanticii redescoper
legenda care este o surs de inspira%ie pentru crea%ii despre eroi
i mistere.
*egendele se pot clasifica n:
etiologice: care explica originea pasrilor, plantelor,
animalelor ![*egenda lcrmioarei?, [*egenda
cioc#rliei? de /. 5lecsandri, [*egenda r#ndunelei? de
L. 3obuc"
istorice !&. >olintineanu ?*egende istorice?"
religioase !?2onastirea 5rgeului?"
:n cele mai multe legende care au ca motiv de inspira%ie
mitologia, faptele narate nu sunt situate n spa%iu i sunt
atemporale. 4e remarc motive comune basmelor romaneti:
[&e c#nd erau ca iarba anticii codri, dei,
Ri mici ca muuroaiele 3arpa%ii uriei,
Ri vile profunde i latele v#lcele,
3a pe o ap lin uoar valurele(
&e c#nd n lume lupii erau pstori la oi
Ri urii cu cimpoaie m#nau cire'i de boi(
Ri c#nd purta-n cosi%e lleana 3os#n'eana
9 floare c#nttoare, o floare n'drvan,
Q-au fost copil-n via% mai dulce, mai aleas
&ec#t frumoasa *ie, fecioar-mprteasa.?
!/. 5lecsandri, *egenda cioc#rliei"
79
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
MEDITAIA
4pecie a genului liric nrudit cu filosofia n care poetul
i exprim strile i sentimentele cuget#nd asupra sensului
vie%ii i a rela%iei omului cu universul. 2edit#nd asupra unor
probleme grave cum ar fi destinul uman, lupta cu via%a i
neputin%a omului de a-i depi condi%ia, prioritar este
imaginea poetic i nu cugetarea filosofic.
[&e pe tavane-ntunecate
Mcute lacrimi cad mereu,
Ri parc tot sporesc din greu,
&in mari i'voare deprtate.
Ruvi%e tainice de ap
4pre peteri drum de ani strbat -
:ntruna se preling i sap
Mavanul ubred i-nnoptat
&ar dup ani de picurare
4-au nc,egat coloane pline(
Eterna boltii lcrmare
:n loc s-o surpe, o sus%ine.
Mot astfel lacrimi nesecate
:n suflete ne-au picurat,
Ri de furtuni nenumrate
/ia%a noastr-a tremurat
&ar a'i, c#nd stau v#rtejuri grele
4 ne rpun-orice av#nt
Qoi trecem fr pas prin ele
Ri-aproape i'bucnim n c#nt
In suflet t#nr ne strbate
Ri ne ndeamn ctre cer -
&in suferin%i abia-ndurate
Qe-am furit armuri de fier.?
!1. 3ema, :n peter"
1rocedeul paralelismului, frecvent n medita%ii,
sugerea' aici puterea pe care ne-o dau ncercrile vie%ii.
71
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
METAFORA
$igur de stil prin care se denumete un obiect sau o
nsuire printr-o compara%ie din care lipsete termenul de
comparat( se nlocuiete un termen propriu printr-unul
impropriu. :n acest fel, expresia metaforic are un n%eles clar
exprimat i unul subtil, sugerat:
[4 dea piept cu uraganul ridicat de semilun.?
!2. Eminescu, 4crisoarea 000"
*ucrri fundamentale despre metafor sunt: *. >laga,
Lene'a metaforei i sensul culturii M. /ianu, 1roblemele
metaforei i alte studii de stilistic.
&up *. >laga, metaforele sunt: plastici'ante !care
urmresc s dea concrete%e faptului fr a-i mbog%i con%inutul
i revelatorii !care caut s releve un mister esen%ial pentru
nsui con%inutul faptului"
:n poe'ia sa cu caracter programatic :?Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii?, *.>laga relev printr-un ir de
metafore opo'i%ia dintre cunoaterea luciferic i cea
paradisiac:
6L#ina a!tora
sugrum vraja neptr#ns#!#i asc#ns
"n ad&ncii de "nt#neric
dar eu,
eu cu !#ina ea sporesc a !#ii tain /
i-ntocmai cum cu ra'ele ei albe de luna
nu micorea', a tremurtoare
re%te i mai tare taina nop*ii)
aa mbog%esc i eu "nt#necata (are
cu !ar'i fiori de sf&nt ister+++:
2etafora este considerat elementul fundamental al
poe'iei dac nu, c,iar poe'ia nsi.
METONIMIE
72
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
$igur de stil care exprim un nume prin altul: cau'a
prin efect sau invers, con%inutul prin obiectul care-0 con%ine,
abstractul prin concret, autorul n locul operei, obiectul posedat
n locul posesorului, numele locului n care se produce ceva
prin produs .a.
[3odrul clocoti de 'gomot i de are %i de b#ci#A
!2. Eminescu, 4crisoarea 000"
[:i fonea uscat pe frun'e poala lung-a albei roc,ii
3a*a/i ro%ie ca r#!) de noroc i-s ume'i oc,ii.?
!2. Eminescu, 3lin, file de poveste"
[5poi cofi*a/ntreag o beau?
!/. 5lecsandri, Uodica"
[Mu te lau'i c Ap#s#! nainte %i s-a pus?(
!2. Eminescu( 4crisoarea 000"
[In g#nd m-ateapt-n Einesc#
9 otie se 'bate-n DoniciA
!Z. $urtun, 1oetul"
[>inci#na st cu regele la mas
&ar asta e de mult poveste?
!5l. /la,u%, 1P98".
[5 tcut sub neaua vremii ale patimilor goarne,
Ri-ateptm sa se prefac mustul fr pre% n vin
Ri cotnar#! amintirii n pa,are sa se toarne...?
!0.1illat, 3rama"
:nlocuirea cuv#ntului n ca'ul metonimiei nu urmea'
principiul asemnrii dintre temeni ci a unei anumite rela%ii
func%ionale ntre termeni: cau'a-efect, abstract-concret, autor-
opera, loc al producerii-produs etc.
2etonimia se confund de multe ori cu metafora
datorita capacit%ii sale de sugestie i asocierii ei cu termeni
concre%i ca i n ca'ul acesteia.
MIT
73
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
3redin% sau idee fantastic strvec,e privind probleme
esen%iale ale vie%ii umane sau a rela%iei omului cu elementele
universului, originea unor vie%uitoare etc. care au stat la ba'a
unor crea%ii populare sau culte.
2iturile au o tipologie variat i o sfer tematica foarte
larg:
mituri teogonice: apari%ia 'eilor i atributele lor
!Zesiod, Meogonfa, balldassa, 4a6unt,ala"
mituri cosmogonice: originea universului
!Ipaniasede, >iblia, vedele"
mituri etiologice: originea unor fenomene, ritualuri
!mitul 1andorel"
mitul eroului civili'ator !mitul lui 1rometeu"
:n mitologia rom#neasc sunt identificate:
mitul etnogene'ei: naterea poporului rom#n transpus
n [Mraian i &oc,ia? de L,. 5sac,i
mitul pastoral: ocupa%ia pastoral a rom#nilor,
transpus in balada [2iori%aT
mitul !erotic: explicarea apari%iei sentimentului iubirii
!transpus n [Yburtorul? lui 0. Zeliade Udulescu"
mitul estetic, sau al construc%iei, care explic apari%ia
unor monumente istorice i religioase !transpus n
[2onastirea 5rgeulul?"
mitul marii cltorii !3#ntecul bradului"
4-au inspirat din mituri ns%ionsle sau universale poe%i i
pro'atori din toate epocile literare: 2. Eminescu,
![*uceafrul?, [2emento mori? [UevedereT, *. >laga
![2eterul 2anole?", M. 5rg,e'i ![3#ntare omului?", 5l.
1,ilippide ![1rometeu nln%uit?" Zoria *ovinescu ![2oartea
unui artistT", 2. 4orescu ![0ona?"
MODERNISM
7+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Mendin% literar aprut n literatura interbelic
rom#neasc n opo'i%ie cu tradi%ionalismul semntorist i
poporanist de la nceputul sec. aG ..-lea.
5 fost teoreti'at de Eugen *ovinescu, critic literar i
director, al revistei [4burtorul? !1P1P-1P22, 1P2;-1P28".
2odernis-mul lovinescian, ba'at pe principiul sincronismului i
pe teoria imita%iei, aplic#nd criteriul estetic n judecata operei
de art, promov#nd ideea integrrii tradi%iei, a specificului
na%ional ntr-o formul estetic aflat la nivelul de de'voltare al
sensibilit%ii europene, poate fi considerat un moment crucial al
de'voltrii literaturii rom#neti.
:n esen%, modernismul lovinescian pornete de la ideea
existen%ei unui spirit al veacului care imprim un proces de
omogeni'are a civili'a%iilor, de integrare ntr-un ritm de
de'voltare sincron. :n condi%iile existen%ei unul decalaj ntre
civili'a%ii, sincroni'area se produce n doi timpi : mai nt#i, se
adopta, prin imitate forme ale civili'a%iei avansate, apoi se
stimulea' crearea unui fond cultural propriu.
Meoria imita%iei, preluat dup france'ul L. Marde,
argumentea' fenomenul [formelor fr fond? !idee preluat de
la M. 2aiorescu", considerat a fi singura posibilitate de
eliminare a decalajelor fa% de cultura european. 1rincipul
sincronismului nseamn acceptarea sc,imbului de valori i
integrarea literaturii ntr-o formul estetica viabil, depirea
spiritului provincial.
Uepre'entan%i: 0on >arbu, 3amil 1etrescu, 3amil
>alta'ar, llarie /oronca, 5nton Zolban, L,. >raescu,
L.3alinescu, 1ompiliu 3onstantinescu, /ladimir 4treinu.
NARAIUNE
2odalitate de expunere a unui subiect literar n cadrul
speciilor genului epic, const#nd n pre'entarea unor fapte ntr-o
succesiune de momente. Evenimentele narate se desfoar
ntr-un timp dat, n anumite locuri av#nd n centrul lor
personaje literare.
7-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Qara%iunea poate fi expus n versuri !fabul, balad(
legend, poem, epopee" sau n pro' !basm, roman, poveste,
povestire, reportaj literar, nuvel, sc,i%, anecdot, strigtur,
g,icitoare".
Qara%iunea se poate reali'a prin relatarea unor fapte
trite de autor i expuse la persoana 0: autobiografia, amintirea
sau fapte apar%in#nd unor personaje reale sau create de scriitor:
romanul, nuvela, sc,i%a.
Qara%iunea poate fi transpus n stil direct sau indirect(
n cele mai multe ca'uri, ntr-o oper literar narativ se
alternea' stilul direct i indirect pentru a dinami'a ac%iunea
expus i pentru a da un contur viu personajelor. :n nara%iune se
pot integra i descrierea i portretul precum i alternan%a
planurilor, integrarea unor opinii personale ale autorului despre
un personaj sau mai multe, despre o ac%iune sau alta.
Ineori povestirea este numit nara%iune ca urmare a
faptului c aceasta se reali'ea' prin acest procedeu, te,nica de
redactare confund#ndu-se cu nsi specia literar respectiv.
NARATOR
Mermen care denumete povestitorul. 5cesta poate fi
autorul crea%iei epice sau un personaj din aceasta crea%ie. 3#nd
autorul este i povestitor, opera este, de regul, autobiografic
sau mimea' aceast situa%ie. 3#nd naratorul este i personaj,
autorul men%ionea' acest lucru pentru a averti'a cititorul
asupra identit%ii de fapt a naratorului.
:n romanul [Zanu 5ncu%ei?, 2. 4adoveanu se nscrie el
nsui n ritmul nara%iunii, ca martor la nt#mp0rile care vor
urma, apoi numete participan%ii la nt#mplarea de la ,an i las
pe fiecare dintre acetia s nare'e n stil direct. El face intrarea
n scena a fiecruia d#ndu-se la o parte pentru a-i permite
trecerea n postura de narator. $iind o povestire n ram,
nt#lnim aici naratorul principal, autorul operei i naratorii
personaje, deci dou tipuri de nara%iune: una care formea'
rama i altele care formea' cuprinsul, imaginea de epoc.
7;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Qaratorii creea' o nara%iune unitara n jurul unui loc numit
Zanul 5ncu%ei. &e fapt, comisul lon%, clugrul L,erasim,
*eonte Yodierul, Qicolai 0sac, &amian 3ristior i ceilal%i sunt
iposta'e ale scriitorului care povestete prin intermediul lor
nt#mplri ce dau contur personajului principal: Zanul 5ncu%ei.
Qu este aceeai situa%ie ca n ca'ul nara%iunii lui 0on
3reang unde autorul rm#ne el nsui n iposta'a copilului
Qic al lui Rtefan a 1etrii 3iubotarul. Ri aici se produce o
transla%ie n timp: autorul devine copil pstr#ndu-i v#rsta.
NUVELA
4pecie a genului epic n pro', mai ntins dec#t sc,i%a
dar mai redus dec#t romanul, av#nd un singur conflict, un
personaj principal i mai multe personaje secundare i
episodice i intrig riguros construit. $aptele pre'entate sunt
verosimile i relatate cu obiectivitate.
Quvelele pot fi:
istorice: 3. Qegru''i, [5lexandru *puneanu?
fantastice: l. *. 3aragiale, [5bu Zassan?
filo'ofice: 2. Eminescu, [4rmanul &ionisT
psi,ologige: l. *. 3aragiate, [9 fclie de 1ate?
moraliste: l. 4lavici, [2oara cu noroc?
umoristice: 0. *. 3aragiale, [&ou loturi?
5ccentul n nuvel se pune pe personaj cruia autorul i
circumscrie ac%iunea. :ntreaga art a compo'i%iei servete la
caracteri'area personajului i la eviden%ierea situa%iilor. 4pre
deosebire de povestire, n care personajul este naratorul, nuvela
este nara%iunea eroului ei. :n [5lexandru *puneanu?, spre
exemplu, dou dintre tablouri au ca moto cuvintele personajului
principal, iar celelalte dou se refer indirect tot la acesta.
1ersonajele sunt, n cele mai multe ca'uri, tipuri umane:
*puneanu este titanul, demonicul, doamna este angelicul,
2otoc, boierul ,rpre%, 4pancioc i 4troici, boierimea nou,
mai inteligent i mai prudent, masa de oameni veni%i la poarta
78
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
palatului este personajul colectiv, poporul. 4criitorul este
obiectiv, reali'#nd un portret realist al domnitorului.
ODA
4pecie a genului liric care exprim sentimente de
admira%ie pentru eroi, pentru fapte, evenimente, fa% de patrie.
Fda a fost pre'ent n operele poe%ilor antici fiind
c#ntece de slav nc,inate 'eilor. :n forma antic, oda era
poe'ie cu form fix fiind interpretat cu acompaniament
instrumental. :n forma contemporan, oda este pre'ent n
poe'ia france' prin: 5. Uonsard i /. Zugo iar n poe'ia
german prin $r. 4c,iller.
Fda cuprinde o invoca%ie retoric urmat de enumerarea
motivelor de admira%ie ale poetului fa% de subiectul poe'iei i
finalul apoteotic sau ndemnul la urmarea modelului ilustru, a
faptelor eroice etc.
Fdele pot fi clasificate tematic:
eroic: [Imbra lui 2ircea. *a 3o'ia? de Lr.
5lexandrescu
religioas sau sacr : 1salmii lui &avid
filosofic: ?3uv#ntul? de 5l. /la,u%
personal: [9d la 4c,iller?, 0.Z. Udulescu
patriotic: ?Fd limbii romane?, /. Eftimiu
*imbajul specific odei este mobili'ator, nflcrat iar
stilul apoteotic, solemn.
[*as-m, n patria de cuvinte,
acum s c#nt
n patria de c#nturi, de oapte, de murmure...
:ntr-o rostire de g#nd
3erul i pm#ntul
3u br#u de aur s le cuprind.
:n%elesuri de veac,
Ri-de-acum
1e crestele-albite ale timpului,
Qeostenite, s drumure
77
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
!1. L,elme', *aud limbii romane"
OXIMORON
$igur de stil const#nd n alturarea a dol termeni
contradictorii din care re'ult o ironie puternica sau un
sentiment de de'aprobare, de negare a unui fenomen sau situa%ii
reprobabile.
[0ar noiK Qoi epigonii K... 4im%iri reci, ,arfe 'drobite
2ici de 'ile, mari de patimi, inimi btr#ne, ur#te...?
!2. Eminescu, Epigonii"
[0ar n lumea asta mare, noi copii ai lumii mici
$acem pe pm#ntul nostru muuroaie de furnici...?
!2. Eminescu, 4crisoarea 0"
[&ei trepte osebite le-au ieit din urna sor%ii
&eopotriv-i stp#nete ra'a ta i geniul mor%ii(
*a acelai ir de patimi deopotriv fiind robi
$ie slabi, fie puternici, fie genii ori neg,iobiG?
!2. Eminescu, 4crisoarea 0"
[9ric#t ai drege-n lume - atunci te obosete
Eterna alergare... i-un g#nd te-ademenete
3 vis ai mor%ii-eterne e viata lumii-ntregi.?
!2. Eminescu, :mprat i proletar"
[3e-un secol ne 'ice, ceilal%i o de'ic...
&ec#t un vis searbd, mai bine nimic.?
!2. Eminescu, 2ortua est"
0maginile exprimate prin oximoron sunt foarte puternice
relev#nd o trire intens din partea poetului( oximoronul apare
cu precdere n poe'ia romantic. 1re'ent n poe'ia
eminescian dar i la 3aragiale, 50. /la,u%, L. 3obuc. :n
poe'ia lui 3obuc, [&oina?, oximoronul exprim conflictul
ndejde - de'ndejde, dulce-amar ai vie%ii:
[&ar nu tiu cum, e bine
3#nd pl#ngi c-n urma ta
7P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Qoi pl#ngem to%i i-amarul
2ai dulce ni-e aa.?
PARNASIANISM
Rcoala literar aprut ca reac%ie fa% de romantismul
desuet !17-9-1789". Mermenul este creat n limba france'
provenind de la numele muntelui 1arnas considerat n mitologia
greac lcaul lui 5pollo.
5pare prima dat ca denumire a grupului de poe%i care
au publicat volumul [1arnasse contemporaine?. Reful colii
parnasiene france'e este *econte de *isle, opera lui fiind
cuprins n volumul din 17-2 [1oeme antiCue?.
3aracteristicile poe'iei parnasiene:
poe'ie pictural, impersonal, pictural(
tendin%a spre obiectivare(
preferin%a pentru forme expresive, frumoase,
cultul perfec%iunii formale(
corectitudinea versului clasic: rima ritmul(
sonorit%i strlucitoare ale cuvintelor !ve'i
2acedons6i",
preferin%a pentru poe'ia cu form fix !sonet, rondel,
triolet"
5u cultivat poe'ie parnasian: Rtefan 1etic, 5l.
2acedons6i, 0on >arbu, 5l. 1,ilippide
[Ri el e emirul i are-n te'aur,
2ovile nalte de-argint i de aur,
Ri jaruri de pietre cu flcri de sori(
Zangiare-n tot locul, oteluri cumplite -
:n grajduri cai repe'i cu foc n copite
Ri-oc,i mprejuru-i - ori spu', ori flori.
>agdadulG cer galben i ro' ce palpit,
Uai de-aur de vise i rai de grdini,
5rgint de i'voare, i 'are-aurit -
>agdadul, poiana de ro'e i crini -
&jamii- minarete- i cer ce palpit
P9
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
!5l. 2acedons6i, Qoapte de decembrie"
PASTEL
4pecie a genului liric n care poetul i exprim strile,
sentimentele, tririle fa% de un colt de natur, un moment al
unui anotimp, aspecte din lumea plantelor, animalelor etc.
Mermenul de pastel este preluat din artele plastice unde
definete un procedeu de pictur ba'at pe efecte de culoare ale
unor creioane moi. 5cest termen este folosit prima dat n
literatura rom#n de /asile 5lecsandri care i numete astfel
ciclul de poe'ii publicat ntre 17;7-17;P n [3onvorbiri
literare?, av#nd ca tem imaginea 2ircetilor aa cum o
receptea' poetul n ciclul anotimpurilor.
:n pastel, sentimentul poetului iri'ea' din imaginile
naturii descrise. :n pastelul [2ie'ul iernei?, sentimentul
poetului evoluea' de la spaim i triste%e la reverie i speran%.
&up o imagine de sf#rit de lume n care dominant este visul
sugerat prin verbul [a prea?, poetul creea' contururile astrale
ale propriului ec,ilibru n manier parnasian:
[:n pduri trosnesc stejariiG E un ger amar, cumplitG
4telele par ng,e%ate, cerul pare o%elit,
0ar 'pada cristalin pe c#mpii strlucitoare
1are-un lan de diamanturi ce sc#r%#e sub picioare.
$umuri albe se ridica prin v'du,ul sc#nteios
3a naltele coloane unui templu maiestos
Ri pe ele se aea' bolta cerului senin,
Inde luna i aprinde farul tainic de lumin.
9G Mablou mre%, fantastic G...2ii de stele argintii
:n nemrginitul templu ard ca vecinice fclii.
2un%ii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare
Inde criv%ul ptrunde sco%#nd note-ngro'itoare
!/. 5lecsandri, 2ie'ul iernei"
PERSONA1
P1
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Uepre'entare literar a unei persoane reale, a unui grup
de persoane sau a unui tip literar care se afl n centrul unei
opere epice sau dramatice. 1ersonajele pot fi principale,
secundare sau episodice dup locul acestora n oper. Ele pot fi
individuale sau colective. &up apartenen%a la curentul literar
pot fi clasice, romantice sau realiste.
1ersonajul principal !erou" este acel erou literar care
ocup locul central n oper. 4criitorul Irmrete, de regul,
aspecte ale vie%ii acestuia n timp ce celelalte personaje
ntregesc imaginea lui. :n nuvela [:n vreme de r'boi de 0. *.
3aragiale, ,angiul 4tavrac,e este urmrit n ntreaga sa evolu%ie
de la un comportament [normal? la pierderea ec,ilibrului psi,ic
ca urmare a nesiguran%ei legate de motenirea averii fratelui su
plecat pe front pentru a nu fi gsit de politie.
1ersonajele secundare au o apari%ie mai pu%in sus%inut,
acestea nefiind pre'ente cu aceiai intensitate n oper. &ei
apar n multe episoade ale romanului, 2agda i 4troie,
Fr,eiarui ca i mo 2i,u sunt personaje secundare. :n acelai
roman apar i numeroase personaje episodice: %rani, boieri sau
ostai.
1ersonajele pot fi plate !cu o singur dominant" sau
complexe -[rotundeT!"( exist i personaje-narator, care emit n
mod direct o istorie !fabul" i personaj-reflector care i
introduce propriul punct de vedere ca un
observator al faptelor narate.
PERSONIFICARE
$igur de stil prin care se atribuie manifestri i nsuiri
omeneti, obiectelor animalelor, psrilor, fenomenelor naturii.
2ai este numit i pro'opopee. Mermenul provine din france':
[personifier? ) a personifica. 4e reali'ea', de cele mai multe
ori cu ajutorul verbului sau cu alte cuvinte care pot atribui
trsturi umane unui cuv#nt din clasa obiectelor( verbul nsui
are, n acest ca', aspectul unei metafore iar substantivul la care
P2
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
se refer este nso%it de epitet. 1rin personificare, obiectul se
individuali'ea' n clasa de obiecte din care face parte.
$unc%ia cea mai importanta a personificrii este aceea
de a dinami'a imaginea i de a face ca receptarea ei s fie
nso%it de declanarea emo%iei estetice puternice.
[*un tu, stp#na mrii pe a lumii bolt luneci
Ri g#ndirilor d#nd via%, suferin%ele ntuneci(
2ii pustiuri sc#nteia' sub lumina ta fecioar,
Ri c#%i codri-ascund n umbra strlucire de i'voarG
1este c#te mii de valuri stp#nirea ta strbate,
3#nd pluteti pe mictoarea mrilor singurtateG
3#te %rmuri nflorite, ce palate i cet%i,
4trbtute de-al tu farmec %ie singura-ti ar%iG
Ri n cate mii de case lin ptruns-ai prin fereti
3#te frun%i pline de g#nduri, g#nditoare le privetiGA
! 2. Eminescu, 4crisoarea 0"
1ersonificarea transfer o parte din sim%irile poetului
asupra lucrului sau fiin%ei necuv#nttoare la care se refer.
Imani'#nd elementele din jurul su, poetul amplific emo%ia, o
amplific i lrgete ori'ontul estetic. $igura de stil este
nt#lnit n basm, fabul, balad i ntreaga crea%ie liric.
POVESTIRE
4pecie a genului epic n pro' de dimensiuni
comparabile cu ale nuvelei dar care pune accentul pe situa%ie i
nu pe personaj. Qaratorul este i personaj al ac%iunii ceea ce are
ca urmarea nararea la persoana 0. Este narat un singur episod
din via%a personajului povestitor. 3onstruc%ia este mai pu%in
riguroas dec#t a nuvelei iar ac%iunea mai pu%in dramatic, mai
destins.
3ei mai cunoscu%i autori de povestiri sunt, n literatura
universal: Edgar 5Zan 1oe, Lustav $laubert, Emile Yola,
5lfonse &audet, Qicolai Logol, iar n literatura roman : 0on
3reang, 2i,ail 4adovenu, /asile /oiculescu.
P3
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Uomanul [Zanu 5ncu%ei? este format din mai multe
povestiri !ca i [&ecameronul? lui >occaccio", folosind te,nica
[povestirii n ram?. 4criitorul desc,ide calea spre povestitor
portreti'#ndu-l, dup care acesta ncepe el nsui s povesteasc
asum#ndu-i nara%iunea:
[Mrebuie s ti%i dumneavoastr c ,anul acela al
5ncu%ei nu era un ,an - era cetate.N...O 4ttea st#lp acolo, n
acele 'ile grase i vesele, un r'e strin care mie mi era drag
foarte. :nc,ina oala ctre toate obra'ele, asculta cu oc,ii dui
c#ntecele lutarilor i se lua la ntrecere pan i cu mo *eonte
la t#lcuirea tuturor lucrurilor... Era un om nalt, crunt cu fa%a
uscat i ad#nc br'dat. N...O :0 c,ema loni% comisul.
&umnealui loni% comisul avea o pung destul de grea la c,imir
sub straiele de iac sur. Ri venise calare pe un cal vrednic de
mirare. Era calul din poveste nainte de a m#nca tipsia cu jar...
[Eu aici s trector... cuv#nta cu oala n m#n dumnealui loni%
comisul, eu ncalic i pornesc n lumea mea......?
!2. 4adoveanu, 0apa lui /od"
POEM
4pecie a genului epic n versuri n care autorul evoca
evenimente dramatice din via%a unor eroi nsufle%ite de
sentimente nobile. $iind o nara%iune, acesta cuprinde mai multe
episoade, personaje numeroase i mai multe planuri de
desfurare a ac%iunii.
Mermenul provine din gr. poiema !crea%ie" i a intrat n
limba rom#n prin filier france'.
5pare nc n antic,itate: Zesiod, [2unci i 'ile?,
*ucretius,? &espre natura lucrurilor?, /ergiliu, [Leorgicele?.
4e clasific dup con%inut n:
poem eroic: 3. Qegru''i, [5produl 1urice?
poem istoric: /. 5lecsandri, [&umbrava roie?
poem didactic: >oiteau,? *Aart poetiCue?
poem filosofic: 2. Eminescu, [2emento mori?
poem sociogonic: /. Zugo, [*egenda secolelorT
P+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
poeme mitologice: 5l. 1,ilippide, [l'gonirea lui
1rometeu?
3#nd este redactat n pro', poemul are un accentuat
caracter liric: 5l. Uusso, [3#ntarea Uom#niei?.
:n literatura universal, sunt remarcabile poemele lui:
Zesiod, [Meogonia?, >@ron [2anfred?, Loet,e, [$aust?,
1u6in, [3lre%ul de aram?, [1oltava?, *ermontov,
[&emonul?.
:n secolul .0., termenul de poem desemnea' o poe'ie
reflexiv, care mpletete liricul cu epicul !*econte de Isie,
[1oeme barbare? sau /. Zugo, [1oeme antice i modeme?"
PROLOG
Mermen care desemnea' o secven% a textului literar
epic sau dramatic care precede expo'i%iunea i introduce
cititorul n ac%iunea ce urmea' a fi expus n opera literar.
Ineori, prologul motivea' sau expune un element esen%ial
pentru n%elegerea conflictului.
Mermenul provine din gr. pro !nainte" c logos !cuv#nt".
:n tragedia antic, prologul era repre'entat de dialogul dintre
unele personaje !naintea corului", n care se re'uma con%inutul
operei dramatice. :n nuvela lui 0. 4lavici, [2oara cu noroc?,
nainte de a se produce drama familiei lui L,i%, mama 5nei
expune un precept biblic pre'ent i n g#ndirea popular care
explic cele petrecute n cuprinsul operei.
5cest prolog creea' necesitatea epilogului care
confirma faptul c cele afirmate n prolog se verific ceea ce
face din nuvela o parabol:
[9mul s fie mul%umit cu srcia sa, cci dac e vorba,
nu bog%ia, ci linitea colibei tale te face fericit. &ar voi s
face%i cum v trage inima i &umne'eu s v ajute i s v
acopere cu aripa bunt%ilor sale. Eu sunt acum btr#n i
fiindc am avut i am at#t de multe bucurii n via%, nu n%eleg
nemul%umirile celor tineri i m tem ca nu cumva, cut#nd
acum la btr#ne%e un noroc nou, s pierd pe acela de care am
P-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
avut parte p#n n 'iua de ast'i i s dau la sf#ritul vie%i mele
de amrciunea pe care n-o cunosc dec#t din fric. /oi ti%i, voi
face%i: de mine nu asculta%i...2i-e greu sa-mi prsesc coliba n
care mi-am petrecut via%a i mi-am crescut copiii i m
cuprinde un fel de spaim c#nd m g#ndesc s rm#n singur
ntr-nsa: de aceea, poate c mai ales de aceea, 5na mi pare
prea t#nr, prea ae'at, oarecum prea bl#nd la fire i-mi vine
s r#d
c#nd mi-o nc,ipuiesc c#rciumri%.?
!0.4lavici, 2oara cu noroc"
1rologul este, de cele mai multe ori, provocat de
inten%ia scriitorului de a crea un ec,ilibru n nara%iune sau de a
emite opre'um%ie moral asupra mesajului unei comunicri
literare.
REALISM
3urent literar aprut n secolul al .0.-lea in $ran%a ca
reac%ie mpotriva romantismului, vi'ea' o literatura care s
reflecte o imagine veridic a realit%ii prin reflectarea
personajelor tipice n mprejurri tipice. &intre principiile
realismului amintim:
observarea social i psi,ologic a realit%ii
reali'area unei imagini obiective
surprinderea lumii ?n esen%ialitatea sa !tipi'area"
urmrirea personajului n evolu%ie
caracter critic n repre'entarea artistic a realit%ii.
Uealismul este precedat de naturalism i verism !curente
care promovau ideea unei imagini fotografice a realit%ii i
eviden%ierea laturii [dure? a existentei umane".
1ersonajul crea%iei epice sau dramatice realiste este un
[tip literar? !o repre'entare sintetic a unei categorii sociale".
1ristanda din comedia [9 scrisoare pierdutT a lui 0. *.
3aragiale repre'int categoria poli%ailor din epoca respectiv,
/itoria *ipan din [>altagul? lui 2. 4adoveanu ntruc,ipea'
fi'ic i moral, munteanca epocii, sotie si mama care urmea'a cu
P;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
sfintenie traditiile populare si militea'a pentru acestea pe care o
surprinde scriitorul intr-o iposta'a caracteristica , 4tefan
L,eorg,idiu este un [tipT de intelectual conform vi'iunii
moderniste camil-petreciene etc.
4criitori repre'entativi n literatura universal: >al'ac.
4tend,al, &ic6ens, Logol, Molstoi, 2. M_ain, E, Zeming_e@,
U. 2. Uil6e .a. n literatura rom#n, repre'entan%i ai
realismului sunt: 0. 3reang, 0. *. 3aragiale, 0. 4lavici, L.
3obuc, 2, 4adoveanu, Lala Lalaction, 2. 4ebastian, M.
2uatescu .a.
REFREN
Mext poetic !vers sau grup de versuri" repetate la
anumite intervale !de obicei dup o strof" pentru efect artistic,
pentru a accentua o anumit idee sau mesaj poetic.
Este nt#lnit n poe'ia antic greac i latin av#nd rolul
de a insista asupra unei idei purttoare de mesaj poetic.
Uefrenul este pre'ent i n poe'ia modern, n special cea
simbolist pentru puternica impresie de mu'icalitate pe care o
imprim unui text poetic.
[&intr-un bolovan coboar
pasul tu de domnioar
&intr-o frun' verde pal,
1asul tu de domnioar
&intr-o niserare-n sear
1asul tu de domnioar
&intr-o pasre amar,
1asul tu de domnioar?
!Q. 4tnescu, 0n dulcele stil clasic"
3eea ce n poe'ia clasic i c,iar modernist apare ca
refren, la Qic,ita 4tnescu formea' un laitmotiv: ?pasul tu de
domnioar? care unete ntr-un tot poetic rela%ia dintre
elementele apar%in#nd cosmicului. ?>olovan? i [frun' verde?
apar%in terestrului, [nserare-n sear? i [pasrea amar?
exprim#nd supraterestrul. Uolul refrenului devenit laitmotiv
P8
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
depete aici rolul refrenului clasic intervenind n definirea
poetic a rela%iei dintre simboluri. Uefrenul apare n poe'ia lui
2. Eminescu, 5l. 2acedons6i, L. >acovia, 0. 2inulescu .a.
ROMAN
4pecie a genului epic de mare dimensiune, cu ac%iune
complex care se desfoar pe mai multe planuri dar are o
ac%iune unitar, personaje numeroase i
nf%iea' aspecte multiple din via%a unuia sau a mai multor
personaje, din viata unei societ%i sau a unei epoci.
&up complexitate, romanele pot fi:
biografice !clasice", urmrind via%a unui personaj
principal i aspecte din via%a mai multor personaje
secundare !2. 4adoveanu, [Qunta domnitei
Uuxandta?, *. Uebreanu, [lon?"
romane-ciclu, urmrind via%a unei familii pe mai
multe genera%ii !&. Yamfirescu, 3iclul
3omnetenilor: [/ia%a la %ar?, [Mnase 4catiu, [ln
r'boi?, [:ndreptri?, [5nna?"
romane-fluviu, de cea mai mare ntindere, urmrind
via%a unor familii, via%a unei epoci, destinul unor
ramifica%ii genealogice !Z.de >al'ac, [*a commedie
,umaine?".
&up curentul literar n care se ncadrea', romanele pot
fi romantice !romanele de mistere: Eugen 4ue, 2isterele
1arisului" sau romane realiste !majoritatea romanelor care apar
dup a doua jumtate a sec. al .0.-lea i p#n ast'i.
3ei mai cunoscu%i autori de romane n literatura
rom#neasc sunt: Q. $ilimon, &. Yamfirescu, 2. 4adoveanu, *.
Uebreanu, 3amil 1etrescu, 3e'ar 1etrescu, L.2 .Yamfirescu, 0.
5garbiceanu, Z. 1apadat >engescu, 2. 1reda, 5. >u'ura, 4.
Mitel, &.U.1opescu .a.
ROMANTISM
P7
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
3urent literar aprut n primele decenii ale secolului al
.0.-lea ca reac%ie fa% de clasicismul rigid. Ueflect n plan
social apari%ia burg,e'iei i ascensiunea social i politic a
acesteia. Este precedat de curente preromantice ca: [4turm und
&rang? n Lermania !`. a. Loet,e, $r. 4c,iller, $r. Zolderlin,
Z. /on bleist", de E. doung, `. M,omson, M. Lra@ n 5nglia,
doamna de 4tael, $r. U. 3,ateaubriand, n $ran%a, /. 3#rlova,
Lr. 5lexandrescu. 0. Z. Udulescu, n Uom#nia.
1rin toate trsturile romantismul, se opune
programului clasicismului:
cultiv sensibilitatea i fante'ia creatoare
reabilitea' personalitatea uman
prefer evadarea n trecut, istorie, tradi%ie
cultiv contemplarea naturii, culoarea local
interes pentru folclor
personajele sunt luate din toate mediile
creea' eroi excep%ionali n mprejurri excep%ionale
propag libertatea total n crea%ie
militea' pentru mbog%irea limbii literare pornind
de la limba popular
1rogramul romantismului este considerat prefa%a la
drama [3rom_ell? de /ictor Zugo.
:n literatura universal, cei mai cunoscu%i romantici sunt:
Qovalis, E.M.5. Zoffmann, Z.Zeine, a. 4cott, L.L. >@ron, 1.
>. 4,elle@, 5. de *amartine, 5. de 2usset, /. Zugo, E.5.1oe.
:n literatura rom#n: 3.Qegru''i, /.50ecsandri, 2.
Eminescu, >. 1etriceicu Zasdeu.
RIMA
3alitate a versurilor de a se nc,eia cu pr%i de vorbire
ale cror silabe finale sunt identice sau foarte asemntoare
fonetic. Uima poate fi: masculin, !accentul pe ultima silab"
sau feminina !accentul pe penultima silab":
[*a mijloc de codru des - rima masculin
PP
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Moate pasrile ies...?
!2. Eminescu, *a mijloc de codru"
[0ar te-ai cufundat n stele - rima feminin
Ri n nori i-n ceruri nalte
&e nu m-ai uita ncalte
4ufletul vie%ii mele.?
!2. Eminescu, $loare albastr"
Ineori, rima se reali'ea' prin asonant:
[0ubind n tain am pstrat tcere,
L#ndind ca astfel o s-%i plac %ie,
3ci n priviri citeam o vecinicie
&e-nc#nttoare visuri de plcere.
!2. Eminescu, 0ubind n tain"
&up succesiunea rimei, nt#lnim:
mperec,eat:
[5m v'ut frumoasa %ar
3u eterna primvar...?
!5l 2acedons6i, :ntr-un album"
ncruciat: [/reme trece, vreme vine
Moate-s vec,i i nou toate
3e e ru i ce e bine
Mu te-ntreab i socoate? !2. Eminescu, Llossa"
- mbrtiat: [1rintre valuri care pl#ng
Ri sub bol%i ntunecate
iruri de-astre nce%ate,
$elinare se rsfr#ng?
!5l. 2acedons6i, Uondelul paradisului "
monorim: [4oarele se cobora
*a sora lui se oprea
2#ndra nunt pregtea...? !folclor"
RITM
4uccesiunea regulat a silabelor accentuate i
neaccentuate ntr-un vers, organi'at n picioare !unitati"
199
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
metrice. 3ele mai-multe texte poetice cuprind versuri n care
nt#lnim ritmuri bisilabice sau trisilabice:
ritmurile bisilabice se caracteri'ea' prin picioare
metrice ce cuprind c#te dou silabe ntre care una
accentuat
- ritmul tro,aic !prima silab accentuat":
[0ar pdurea 0in suspin i prin frun'ele uscate
U#nduri, r#nduri trece-un freamt ce le
scutur pe toate? !2. Eminescu, 3lin"
- ritm iambic: !a doua silab accentuate":
[5t#t de fraged te-asemeni
3u floarea alb de cire?!2. Eminescu, 5t#t de fraged"
ritmurile trisilabice:
- ritmul dactil !prima silabe accentuat"
4cump 2oldovG Var de jaleG
5, n ce stare tu ai ajuns.?!/, 5lecsandri,
2oldova n 17-8"
- ritm amfibra,:
[2ai sunt nc ro'e mai sunt
Ri tot parfumate i ele?50. 2acedons6i, Uondelul
ro'elor de august"
- ritm anapest
[5le turnurilor umbre peste unde stau culcate
3tre %rmul dimpotriv se ntind, se prelungesc?
!Lr. 5lexandrescu, Imbra lui 2ircea. *a 3o'ia
ritm cu patru picioare metrice:
- coriamb: prima i ultima accentuate
[4ara pe deal JJ buciumul sun cu jale?
! 2. Eminescu, sara pe deal"
- peon: una din silabe accentuate:
[4omnoroase psrele J1e la cuiburi se adun?
!2. Eminescu, 4omnoroase psrele"
RONDEL
191
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
4pecie a genului liric, poe'ie cu form fix alctuit din
treispre'ece versuri organi'ate n trei catrene i un vers liber.
1rimele dou versuri se repet n partea a doua a celui de al
doilea catren iar primul vers este identic cu cel de al
treispre'ecelea, conform sc,emei:
1 - 8 1
2 ; 7
3 1 P
+ 2 19
Uondelul se caracteri'ea' prin folosirea a numai doua
rime.
4pecia a aprut n poe'ia medieval france' fiind
redescoperit de poe'ia modern. 3el mai cunoscut autor de
rondeluri din literatura rom#n a fost 5l. 2acedons6i cu
volumul ?1oema rondelurilor? !1P28"
[E vremea ro'elor ce mor
2or n grdini mor i-n mine -
Ri-au fost at#t de via% pline,
Ri a'i se sting aa uor.
:n tot se simte un fior,
9 jale e n oriicine.
E vremea ro'elor ce mor
2or n grdini i mor i-n mine.
1e sub amurgu-ntristtor
3urg vlmaguri de suspine
Ri-n marea noapte care vine
&uioase-i pleac fruntea lor
E vremea ro'elor ce mor.?
!5l. 2acedons6i, Uondelul ro'elor ce mor"
192
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
SEMNTORISM
Frientarea literar tradi%ionalist care i are punctul de
plecare n 1rogramul revistei [4emntorul? aprut la >ucureti
!1P91" ca expresie a ostilit%ii fa% de modernism i a dorin%ei
de pstrare intact a tradi%iei rurale.
Uevista este nfiin%ata de L. 3obuc i 5l. /la,u%
!1P91-1P92" i condusa apoi de Qicolae lorga !1P92-1P9;"
1rincipalele trsturi ale semntorismului sunt:
paseismul: tendin%a ntoarcerii spre trecut i
condamnarea pre'entului
idilismul: nfrumuse%area n mod conven%ional i
nerealist a satului considerat singurul depo'itar al
purit%ii sufletului romanesc
sentimentul de'rdcinrii: decderea %ranului plecat
la ora, loc de pier'anie, opus satului prin
cosmopolitismul su capitalist
predilec%ia pentru scene dure, violente care angajea'
fondul primar, instinctul personajelor
Uepre'entan%i: 5. /la,u%, L. 3obuc, &uiliu
Yamfirescu, Rt 9. losif, Fctavian Loga, Emil L#rleanu, 2.
4adoveanu !n prima etap de crea%ie", >. Rtefanescu
&elavrancea, Q. lorga.
Elementul valoros al semntorismului este valorificarea
folclorului i pledoaria pentru valorile morale i culturale
rom#neti.
1rogramul revistei a influen%at apari%ia publica%ilor:
[*uceafrul? !>udapesta", [Uamuri? !3raiova", ?$t $rumos?
!>#rlad", [lleana 3ostin'earra?, [L#ndirea? !3luj"
SIMBOLISM
3urent literar aprut n $ran%a n jurul anului 1779 ca
reac%ie fa% de retorismul romantic i a impersonalit%ii
parnasiene. 3el care a dat numele curentului a fost `ean 2oreas
!de la gr. s@mbolon)semn" ntr-un manifest numit :?*e
193
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
s@mbolisme? !177;". Qu este un curent unitar, exist#nd mai
multe coli simboliste n jurul marilor poe%i simboliti: 1aul
/erlaine, 4tep,ane 2allarmee, 5rtur Uimbaud, 3,. >audelaire,
Uene L,il, `ules *aforgue .a.
5rta poetic simbolist se caracteri'ea' prin :
respingerea pro'aismului, poe'ia fiind definit ca art
a sim%irii
cultivarea simbolului !imaginea expresiv"
folosirea sugestiei pentru exprimarea
coresponden%elor !cultivarea sen'a%iilor coloristice,
mu'icale, olfactive"
mu'icalitatea interioar !poe'ia, mu'ica prin
excelen%"
sugestia strilor nedefinite reveria, diafanul
preferin%a pentru motivele: iubirii, nevro'elor,
i'olrii, vie%ii periferiei, exotismului.
2anifestul simbolismului romanesc este [1oe'ia
viitorului? semnat de 5. 2acedons6i.
Etapele simbolismului romanesc:
etapa tatonrilor simboliste !2acedons6i i poe%ii de
la [*iteratorul? i [*iga ortodox?
pseudosimbolismul de la revista [/ia%a nou?
condus de Fv. &ensuianu
simbolismul exterior repre'entat de 0. 2inulescu
simbolismul autentic L. >acovia
SINECDOCA
$igur de stil cunoscut i sub numele de
compre,ensiune care exprim ntregul prin parte sau a par%ii
prin ntreg, pluralul prin singular sau invers, particularul prin
general sau invers, materia prin care este confec%ionat obiectul
prin obiect sau invers, genul n locul speciei etc. 1rin folosirea
acestei figuri de stil expresivitatea textului poetic este
amplificat:
19+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
[>olliac c#nta iobagul i-a lui lan%uri de aram
*-ale %rii flamuri negre 3#rlova otirea c,eam?
!2. Eminescu, Epigonii"
4ingularul exprim#nd cu mai multa for% mesajul poetic
at#t referindu-se la [clcaii? lui 3e'ar >olliac c#t i la
[otirileT lui 3#rlova.
5celai efect se nt#lnete i n poe'ia lui 3obuc:
[Ri luni trecut-au dup luni
Ri-a fost de veste plin lumea
3 steagul turculuise-nc,in(
Ri m#ndrii codrului puni,
Uom#nii-au isprvit r'boiul,
3 s-au btut nebuni.?
!L. 3obuc, Mrei doamne i to%i trei"
:n poe'ia [9ltul? a lui 9. Loga, materialul [arama?
numete obiectul confec%ionat din aceasta:
[Ydrobit-n praf murea arama
Ri codrul c,iotea, vitea'ul(
0ar tu, btr#ne, mare meter,
>iruitor fr#ngeai 'ga'ul.?
!9. Loga, Fltul"
4inecdoca este o figur de stil de mare fine%e din familia
metaforei i metonimiei.
SONET
4pecie a genului liric, poe'ie cu form fix aprut n
secolul al .000-lea n poe'ia trubadurilor france'i i de'voltat n
poe'ia Uenaterii italiene. Este format din 1+ versuri organi'ate
n dou catrene i dou ter%ine, ultimul vers repre'ent#nd o
conclu'ie a ideilor ntregii poe'ii. Uima catrenelor este
mbr%iat iar a ter%inelor este liber. 3unoate mai multe tipuri
dup numrul de silabe !msura" versului:
sonetul engle': 19 silabe !decasilab"
sonetul italian: 11 silabe ! endecasilab"
sonetul france': 12 silabe ! alexandrin"
19-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
4tructura sonetului engle' !4,a6espeare" are trei ter%ine i
un disti,, rima fiind ncruciat.
Uepre'entan%i n literatura universal: &ante 5lig,ieri,
1etrarca, 1ierre Uonsard, Loet,e, >audelaire, Uimbaud .a.( n
literatura rom#n: L,. 5sac,i, lancu /4caresai, 0. Zeliade
Udulescu, 2. Eminescu, 9. Loga, L. 3obuc, 2. 3odreanu
,/. /oiculescu, /. Eftimiu .a.
4unt ani la mijloc i-nc mul%i vor trece
&in oceanul sf#nt n care ne-nt#lnim
&ar tot mereu g#ndesc cum ne iubim
2inune cu oc,i mari i m#n rece.
9, vino iarG 3uvinte dulci inspir-mi,
1rivirea ta asupra mea se plece,
4ub ra'a ei mi las a petrece
Ri c#nturi nou smulge tu din lira-mi
Mu nici nu tii a ta apropiere
3um inima-mi de-ad#nc o linitete
3a rsrirea stelei n tcere
0ar c#nd te vd '#mbind copilreste
4e stinge-atunci o viat de durere
1rivirea-mi arde, sufletul m crete.T
!2. Eminescu"
STIL
Motalitatea, nsuirilor individuale: temperament, talent,
nivel cultural, profesiune, experien% de via%, deprinderi,
obinuin%e, capacitatea de a folosi sistemele limbii care
particulari'ea' o persoan.
>uffon l definea: [le st@le est l\,omme mBme?. 4tilul
individual este opus stilului func%ional diferen%iind o persoan
de alta. 1articularit%ile stilului individual se eviden%ia' cel
mai bine n ca'ul scriitorilor. 4tilul individual se identific prin
originalitate, factor determinant al operei literare.
Mrsturile generale ale stilului sunt : claritatea,
proprietatea, preci'ia, corectitudinea, puritatea. Fpuse acestora
19;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
sunt: obscuritatea, nonsensul, paradoxul, ec,ivocul, banalitatea,
truismul, tautologia, prolixitatea, digresiunea, solecismul,
anacolutul, modificrile metaplastice !prote'a, epente'a,
paragoga, afere'a, sincopa, apocopa .a" acestea put#nd fi, n
acelai timp, licen%e poetice.
3alit%ile particulare ale stilului sunt: naturale%ea,
simplitatea, armonia, demnitatea, fine%ea, retorismul, umorul,
ironia, oralitatea.
Fpuse acestor calit%i sunt: afectarea. emfa'a,
simplismul, cacofonia, vulgaritatea .a.
Ineori, scriitorii folosesc n mod voit formele opuse
calit%ilor enun%ate pentru a-i exprima indignarea fa% de
anumite aspecte sociale etc.
[:nc#t fonfii i flecarii, ggu%ii i gua%ii
>#lb#i%i cu gura str#mb sunt stp#nii astei na%ii?
!2. Eminescu, 4crisoarea 000"
STIL FUNCIONAL
5nsamblul particularit%ilor de exprimare specifice
diverselor domenii de activitate umana. 5v#nd n vedere
emi%torul, calitatea mesajului i a receptorului, stilurile
func%ionale pot fi clasificate astfel:
stil artistic !beletristic": operea' n redactarea
operelor literare n pro' sau n versuri precum si n
substilul epistolar( se caracteri'ea' prin valorificarea
valorii reflexive a limbajului !folosete mijloace de
declanare a emo%iei estetice: tropic figuri de stil"
precum i toate categoriile de limb: literar,
tiin%ific, neologisme, ar,aisme, regionalisme,
elemente de argou i jargon n limitele impuse de
categoria tematic, genul i specia operei.
stilul te,nico-tiin%ific se utili'ea' n redactarea
lucrrilor cu caracter te,nic i tiin%ific, a legilor,
teoremelor, axiomelor, descrierea anumitor procese i
198
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
aparate te,nice. Este un stil caracteri'at prin
sobrietate, exactitate, preci'ie, claritate i
corectitudine. $olosete valoarea tran'itiv a
limbajului.
4tilul administrativ este caracteristic redactrii unor
acte i documente care regtementea' relative ntre
persoane fi'ice i institu%ii, societ%i comerciale etc.
sau ntre institu%ii, societ%i etc. 4e caracteri'ea' prin
folosirea unor stereotipii de limbaj .a.
4tilul publicistic se adresea' mediei i folosete
limbajele necesare transmiterii informa%iei i atitudinii
redactorilor.
Exist stiluri intermediare, substiluri sau peristiluri( n
cadrul stilului beletristic !stilul epistolar, spre
exemplu.
STIL ORAL
1articularitate de exprimare literar specific unor
scriitori care reali'ea' n crea%iile lor sen'a%ia [relatrii
directe?, nengrdite a autorului ctre cititor d#nd sen'a%ia
exprimrii nengrijite specific vorbirii neconven%ionale
practicat n mediile necultivate. 5cest stil se caracteri'ea'
prin spontaneitate, vioiciune, ironie, plus afectiv.
3el mai important scriitor care valorific acest stil este
0on 3reang av#nd ca nainta pe 0on Qeculce i ca urma pe
2. 4adoveanu.
4pecifice stilului oral la 3reang sunt:
folosirea unor expresii, cuvinte, fonetisme populare:
[-apoi?, [vorba ceea?,? de voie, de nevoie?, scurt i
cuprin'tor?
utili'area onomatopeelor pentru a sugera triri
intense: ['vrr?, [teleap-teleap?, [,#rtiG?, ,utiulucG?,
[,ai-,aiG?
text de pro' ritmat i c,iar rimat: ?3#nd sunt 'ile i
noroc, treci prin ap i prin focG?
197
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
folosirea poreclelor sau apelativelor ironice :?>u'il?,
[%apul cel ro?, [mangositi?
ironia i 'eflemeaua : [-Mare-mi eti dragG... Me-a
v#r n s#n dar nu ncapi de urec,i?
vorbe de du,: [&-i cu cinstea sa piar ruineaG?,
[*as-te pe seama lor daca vrei s ramai frAde cap?
exprimare mucalit: [Leril se ntindea de cldur,
de-i treceau genunc,ele de gur.?
caracteri'ri pitoreti: fata 0rinuci era [balc#' i
ll#ie de-ti era fric s nnopte'i cu dansa n cas?
SUBIECT LITERAR
:nln%uirea de fapte legate ntr-un tot unitar prin care ni
se de'vluie caractere omeneti i rela%iile dintre ele. *ogica
faptelor cuprinse ntr-o oper literar conduce spre construirea
unui mesaj conform cu inten%iile autorului. 5cest mesaj
transpare din fiecare moment al subiectului, n mod gradat:
expo'i%iunea: partea introductiv a operei epice
pre'ent#nd cadrul, momentul i, eventual, personajele
operei(
intriga: momentul de de'ln%uire a ac%iunii sus%inute
de personaje printr-o confruntare direct a ideilor,
intereselor, inten%iile acestora(
desfurarea ac%iunii con%ine toate aspectele legate de
manifestrile personajelor n legatur cu atitudinea
manifestat n momentul intrigii: aceasta de'vluie
cititorului rela%iile dintre personaje, trasaturile
caracterologice i evolu%ia lor(
punctul culminant marc,ea' momentul de maxim
intensitate a ac%iunii
de'nodm#ntul ofer cititorului modul de re'olvare a
conflictului i eviden%ia' mesajul operei literare.
4ubiectul este o trstura distinctiv ale genurilor epic i
dramatic fa% de genul liric i repre'int [mie'ul literar? al
19P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
acestor crea%ii. 5ceast component a compunerii literare are ca
modalit%i de repre'entare artistica: nara%iunea, dialogul,
descrierea, portretul, evocarea.
SUBLIM
3ategorie estetic opus grotescului exprim nsuirea
unor obiecte sau procese de amploare neobinuit sau a unor
acte umane de o nl%toare noble%e de a provoca un sentiment
de admira%ie fa% de mre%ia lor( un nalt grad de perfec%iune, de
frumuse%e moral( absolutul categoriei estetice de frumos.
Mermenul provine din lat. [sublimis? ) nalt, mre%. Este
folosit prima oar n [Mratatul despre sublim? atribuit lui
*ongin. Meoria sublimului este reluat de >oileau, E. >ur6e,
4c,iller, bant iar n estetica rom#neasc apare la M. 2aiorescu,
2. Ualea, 1. 3omarnescu.
1rin sublim poate fi caracteri'at inten%ia *uceafarului
din poemul lui Eminescu de a se sacrifica pier'#ndu-i
nemurirea ca dovad a iubirii sale pentru o muritoare. Lestul
lui Z@perion depete n%elegerea uman i st#rnete admira%ia
unui muritor pentru care nemurirea este un vis absurd. Lestul
romantic al personajului eminescian de'ln%uie n cititor team
i admira%ie ceea ce face ca acesta s fie definit ca sublim.
3a atitudine filosofic, sublimul se relev i n vi'iunea
lui *ucian >laga pentru care lumea de%ine o [corol de minuni?
ca urmare a valorilor ei sublime condamn#nd cunoaterea
paradisiac, o cunoatere care are menirea de a [ucide tainele?.
1ledoaria poetului pentru cunoaterea luciferic, o cunoatere a
crui scop nu este clarificarea ci poten%area misterului,
argumentea' aspira%ia spre sublim.
TRADIIONALISM
2icare cultural i literar care i propune pstrarea i
valorificarea tradi%iilor na%ionale prin ncurajarea tematicii
legate de via%a satului i protejarea obiceiurilor, datinilor,
cutumelor religioase strvec,i.
119
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
In prim val tradi%ionalist apare la nceputul secolului al
..-lea odat cu apari%ia revistei i micrii semntoriste cu
rdcini n revistele de la sf#ritul secolului precedent: [/ia%a?
i [/atra? conduse de 5l. /la,u% i L. 3obuc. &ei opus
micrii semntoriste, poporanismul este tot o form de
manifestare traditionalist. &iferen%a dintre acestea
repre'ent#nd vi'iunea asupra satului i rolul intelectualit%ii fa%
de tradi%ie. 5mbele micri se afl n opo'i%ie cu micarea
modernist de [4burtorul?.
&up primul r'boi mondial, tradi%ionalismul este
repre'entat de [g#ndirism?, micare aprut n jurul revistei
[L#ndirea? !3luj,1P21" n al crui program se preci'ea' c va
apra [rom#nismul? i [sufletul na%ional?, :nfiin%at de 3e'ar
1etrescu i &. 0. 3ucu, revista se mut n 1P22 la >ucureti iar
sub conducerea lui Qic,ifor 3rainic va cpta un accentuat
caracter ortodoxist. 3olaboratori: *ucian >laga, 5drian 2aniu,
0on 1illat, /asile /oiculescu, Mudoir /ianu, 2ateiu 0.
3aragiate, Lib 2i,aescu .a. 1e linie tradi%ionalist se nscrie i
[Uevista $unda%iilor regaleT !1P3+-1P+-( 1P+--1P+8" care, prin
1aul Yarifopol anun% orientarea maiorescian a publica%iei.
3olaborea': M. 5rg,e'i, L. Lalaction, 0. >arbu, *. >laga .a.
UMANISM
3urent cultural aprut n epoca Uenaterii care a
proclamat libertatea personalit%ii umane, interes pentru valorile
antic,it%ii i militea' pentru situarea omului n centrul
crea%iei( umanismul se manifest i n domeniile socialului i
politicului.
1rincipiul antic al primordialit%ii omului creea'
idealul [omului universal?: armonios fi'ic i cultivat ca intelect,
om de cultur i de ac%iune, un [abis de tiin%? cum l numea
Uabelais sau [doctor n toate tiin%ele i alte c#teva pe
deasupra? cum l numea 1ico della 2irandola. Uenaterea pune
accent pe ra%iune, libertatea i demnitatea omului, c#t i pe
caracterul sau perfectibil. in [&iscurs despre demnitatea
111
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
omuluiT, 1ico della 2irandola expunea principiul
umanismului: [Qimic nu este mai presus pe pm#nt dec#t omul,
nimic nu este mai presus n om dec#t mintea i sufletul. ?Fmul
Uenaterii tinde s reali'e'e o armonie ntre el i natur
promov#nd ra%iunea, cunoaterea naturii i omului, opo'i%ia fa%
de dogmatism i fanatism.
Imanismul rom#nesc se manifest n atitudinea
cronicarilor fa% de istorie, vi'iunea acestora fa% de raporturile
sociale ale epocii i pledoaria lor pentru cunoaterea istoriei.
Imanismul se asocia' cu numele lui Qicolaus Fla,us,
1etru 3ercel, Lrigore Irec,e, 2iron 3ostin, 0on Qeculce,
3onstantin 3antacu'ino, Idrite Qasturel, &osoftei, /arlaam,
Qicolae 2ilescu, 5ntim 0vireanul .a.
VEROSIMIL
Mermen prin care se definete calitatea unei opere
literare de a fi acceptat de cititor ca adevrat, demn de a fi
cre'ut. /erosimilitatea trebuie pus nu numai n legtur cu
crea%iile epice, lirice sau dramatice inspirate din via%a real ci
cu orice categorie a crea%ilor literare sau nonliterare, aceasta
fiind o trstur fr de care crea%ia nu este acceptat de cititor.
1oate fi verosimil at#t o povestire a lui 2. 4adoveanu care
relatea' despre o nt#mplare petrecut !sau nu" la ,anul
5ncu%ei c#t i un basm cu 'mei i balauri care au fost rpui de
$t $rumos. 3eea ce face ca aceste crea%ii sa fie verosimile este
acceptarea ideii c literatura este o conven%ie iar personajele
simboluri ale unor sentimente etern umane pe care cititorul le
confrunt cu propriile stri i sentimente. Uegsindu-se n opera
literar, cititorul o consider sau nu verosimil n msura n
care strile general umane l pot identifica.
&ac scena din casa nroit n foc a :mpratului Uou
n care se ceart Leril, 4etil, 1sri-*%i-*ungil .cl. se
regsete n paginile [5mintirilor din copilrie? fiind la fel de
verosimil, iar cititorul le [gust? n aceeai msur, acest fapt
112
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
probea' faptul ca 0on 3reang reuete s cree'e imagini
verosimile dei speciile din care fac parte acestea presupun
grade de fabula%ie diferite.
/erosimilitatea este o component a artei literare care
face ca opera literar s fie resim%it de cititor ca o realitate
asimil#nd-o propriei-i realit%i.
VIZIUNE ARTISTIC
2odalitate specific de a recepta realitatea
nconjurtoare de ctre un creator i de a o nf%ia n opera
literar, pictur, mu'ic, coregrafie etc. /i'iunea artistica
depinde de temperamentul, de apartenen%a la un curent,
orientare sau coal, de tradi%ia artistic a unei na%iuni, de
momentul receptrii i de talentul artistului.
:n literatur, receptarea obiectului artistic poate fi
diferit c,iar la acelai scriitor n momente diferite ale
receptrii dar tipul repre'entrii este determinat, mai ales, de
trsturi temperamentale ale acestuia. &espre /asile 5lecsandri
se spune c este [solar?, el recept#nd lumino'it%ile naturale dar
av#nd i o structur temperamental [luminoas?. >acovia se
caracteri'ea' printr-o vi'iune mai sumbr. 1oe'ia bacovian
se caracteri'ea' printr-o tu mai ntunecat care corespunde
curentului simbolist dar i cu temperamentul sau maladiv.
5celai fenomen : ploaia, este v'ut de 5lecsandri ca o
binecuv#ntare, tunetul c,iar fiind [un semnal de via%?, n timp
ce pentru L. >acovia este un element al descompunerii :
[&e-at#tea nop%i aud plou#nd
5ud materia pl#ng#nd
4unt singur i m duce-un g#nd
4pre locuin%ele lacustre.? !L. >acovia, *acustr"
/i'iunea artistic este una din trsturile prin care
putem individuali'a crea%ia scriitorului. 5celai fapt de via%,
aceleai imagini, aceleai adevruri pot astfel cpta o inf%iare
distinct d#nd specificul vi@iunii unui artist. 0maginea &eltei
&unrii apare ca o pre'en% literarmirific la Mraian 3oovei,
113
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ca o lume a vie%uitoarelor acvatice la 4adoveanu, ca o lume
terefiant la Rtefan >nulescu. 3onfruntarea cltoruluicu
realitatea nu are nici o legtur cu repre'entrile scriitorilor
aminti%i, el nsui cre#ndu-i propria repre'entare adecvat
momentului receptrii, trsturilor sale psi,ice i de
personalitate.
PASUL AL III-LEA : Cunosterea continuturilor
'iziunea modern asupra studiului literaturii
(n ciclul )imnazial i liceal urmrete apropierea
ele*ilor de te+tul literar, (nele)erea te,nicilor care
implic emoia estetic! Se creeaz ast$el premisa
$ormrii uni cititor a*izat, instruit, care are putina
de a descoperi su-tilitile creaiei literare,
imposi-il de intuit $r a deine instrumentele
teoriei i practicii studiului pe te+t!
Capitolul de $a *ine (n a.utorul celor care,
dorind s studieze te+tele propuse dez-aterii
didactice prin manualele alternati*e, nu au acces
imediat la oper (n inte)ralitatea ei! Prin rezumate
e+trem de meticuloase $r a $i $oarte (ntinse, dar
marcnd esenialul operelor la care se re$er, iti
o$er un instrument de lucru util pentru a putea
inte)ra sec*ena propus spre studiu (n opera
literar din care a $ost e+tras! /u a*em intenia
ca rezumatele din cartea de $a s su-stituie
lectura operelor ci, mai de)ra-, s $ie o in*itaie
la lectur, $apt care ne-a determinat s nu
insistm asupra unor momente de mare
(ncrctur estetic, s realizm o lucrare
pra)matic!
Pentru cei care (nele) aa cum am (neles
noi sensul acestei apariii, cartea *a $i, cu
si)uran, un real a.utor (n realizarea demersului
estetic!
11+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Consultnd curriculum ela-orat de M!0!C! i
manualele alternati*e apro-ate pentru
(n*mntul )imnazial i liceal, am sta-ilit o
-i-lio)ra$ie optim pe care cei interesai tre-uie
s o parcur) pentru a a*ea o ima)ine a literaturii
romne de la perioada modern pn astzi! m
inclus, la propunerea cole)ilor i a ele*ilor mei,
alturi de epica (n proz i te+tele literare
aparinnd dramatur)iei! ceasta este cartea!
m parcurs, pentru a a.un)e aici, cca!
12!333 de pa)ini de romane, nu*ele, sc,ie, opere
dramatice ale scriitorilor din perioada literaturii
paoptiste pn la literatura actual cu oc,ii
cititorului care le cunoate pentru (ntia oar
pentru a asi)ura celui care *a consulta cartea de
$a starea primului contact cu opera respecti*!
M-am $erit de preioziti care ar pro*oca
di$iculti de lectur spre a $i ct mai uor
receptat! 4mi cer scuze $a de cole)ii care
ateptau ce*a doct dar am credina c o astfel
de carte ateptau cititorii mei.

3ostac,e Qegru''i [5lexandru *puneanuT
1. [Dac voi n# vre*i) e# v vre#94
&up ce fusese v#ndut de boieri n prima domnie,
*puneanu se ntoarce n 2oldova cu apte mii de spa,ii i
vreo trei mii de [oaste de str#nsurT, pentru a-i relua tronul i
a-i pedepsi pe boierii trdtori. /ornicul >ogdan care-l
nso%ete, i spune c %ara este asuprit de Moma i poporul l
ateapt cu bucurie. 5proape de Mecuci, o delega%ie de boieri
format din vornicul 2o%oc, postelnicul /everi% i sptarii
4pancioc i 4troici i cer s se ntoarc de unde a venit fiindc
%ara nu-l vrea i nu-l iubete. *puneanu le rspunde c cei
care nu-l vor sunt boierii i c va ,rni armatele de lefegii cu
11-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
averile lor. 2o%oc ncearc s intre n gra%iile domnului iar
acesta i promite c nu-i va m#nji sabia cu s#ngele lui. >oierul
i cere s-l nso%easc pentru a nu da oc,ii cu Moma care-i
ncredin%ase sarcina s-l ntoarc din drumul spre cetatea de
scaun pe *puneanu.
2. [Ai s dai saa) doan?94
Moma nu mai ateapt sosirea lui *puneanu i fuge n
/ala,ia iar norodul nt#mpin noul domn cu bucurie. 5cesta
ajunge n capital fr nici o dificultate. :n sc,imb, boierii sunt
foarte ngrijora%i tiind c trebuie s se atepte la ostilitatea
domnitorului. *puneanu d foc tuturor cet%ilor cu excep%ia
Zotinului, confisc averile boieri care i se opun. 1e cei
ndr'ne%i i decapitea' iar capetele le at#rn pe 'idurile
cet%ii. :ntr-o 'i, doamnei Uuxandra, fiica lui 1etru Uare, so%ia
domnitorului, i se nf%iea' o boieroaic, mama a cinci copii
care i se pl#nge de omorurile i sc,ingiuirile lui *puneanu i
o amenin% c va da seama de faptele lui. &omnul promite so%ie
sale c-i va da un leac de fric.
3+ 6Cap#! !#i >o*oc) vre94
&omnul cere boierilor c n 'iua urmtoare, fiind
srbtoare, s se adune la 2itropolie. *puneanu vine
mbrcat cu toat pompa domneasc iar la sf#ritul slujbei se
nc,in la icoane, srut moatele sf#ntului 0oan cel Qou i
exprim n fa%a boierilor cin% pentru vrsarea de s#nge
promi%#nd c din acel moment vor tri n pace. El poftete
boierii la palat pentru un osp% al mpcrii. 4pancioc i 4troici
nu cred n pocin%a domnului i fug n *e,ia. *a palat se fac
mari pregtiri. 4e adun +8 de boieri iar n capul mesei se
aea' *puneanu av#ndu-i alturi pe 2o%oc i logoftul
Mrotuan. >oierii beau i mn#nc, fiecare fiind servit de c#te
un arma. /everi% se ridic s nc,ine pentru domn ur#ndu-i s
nu mai [striceT boierii i s nu mai [b#ntuieT norodul. *a un
semn al lui *puneanu, armaul care-l slujea l lovete cu
bu'duganul, ceilal%i slujitori urm#nd acelai ndemn i lovindu-i
pe boierii afla%i la mese. *upta se extinde i n curte unde sunt
11;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
atacate slugile, multe srind 'idul i fugind. &omnul trage
l#ng sine pe 2o%oc l#ng o fereastr s priveasc mcelul iar
boierul i laud n%elepciunea de a fi omor#t boierii
necredincioi. In arma ntreab norodul adunat la por%ile
palatului de ce a venit i afl c acesta cere capul lui 2o%oc.
:nspim#ntat boierul cere domnului s trag n mul%ime, dar
*puneanu l d norodului care aclam gestul su.
3u s#nge rece, *puneanu pune s rete'e capetele
boierilor pe care le aea' sub form de piramid n mijlocul
mesei, dedesubt afl#ndu-se capetele boierilor mici iar n v#rf
capul unui logoft mare. 5poi se spal pe m#ini i intr n
apartamentul doamnei Uuxandra. &oamna, ngrijorat de
'gomotele de afar, se nc,in la icoane. 4o%ul o invit s-i
ofere [leacul de fricT iar la vederea piramidei , doamna lein.
+. [De voi sc#!a) pre #!*i a s popesc %i e#94
&up patru ani, bolnav de friguri, ngrijorat de faptul c
4pancioc i 4troici p#ndeau la 3ameni%a momentul r'bunrii,
*puneanu cere mitropolitului Meofan ca atunci c#nd i se va
apropia sf#ritul s fie clugrit. 5cesta i urmea' porunca dar,
tre'it din lein, afl#nd c se numete 1aisie i este clugr,
domnul arunc potcapul n clugri i i amenin% jur#nd c-i va
ucide pe ei, doamna i pe fiul su. 4pancioc i 4troici, veni%i la
mnstire, dau doamnei pa,arul cu ap cerut de *puneanu
pun#ndu-i otrav. 2itropolitul o ndeamn s-l duc i so%ul
bea. >oierii l silesc s bea ultimele picturi de otrav,
contienti'#ndu-i moartea.
Vasile Alecsandri, BALTA ALB
In t#nr pictor france' povestete cum, la ndemnul
cpitanului de vas cu care cltorete de la /iena, pe &unre, se
,otrte s vi'ite'e /ala,ia, apoi, sftuit de consulul france' la
>rila s cunoasc >alta-5lb. 3u ajutorul acestuia, un arnut i
pregtete o trsur care se dovedete a fi o cutie plin cu f#n,
tras de patru cai mici. 3#nd cru%a pornete, cltorul cade
fc#nd o tumb n aer spre veselia celor din jur. *a a doua
118
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ncercare, france'ul, prevenit, se aga% cu putere de cru% i
re'ist p#n c#nd cru%a se rstoarn peste acesta. &up o
sumar repara%ie a trsurii, reuete s ajung la >alta-5lb. :n
sat este g'duit n bordeiul strjerului, o camer ntunecoas cu
un singur pat acoperit cu o cerg. &iminea%, se tre'ete ntr-o
,rmlaie ngro'itoare datorat trecerii a vreo trei'eci de trsuri
pline de tineri veseli. 1ornete i el dup acele trsuri i ajunge
pe malul unei bl%i unde se aflau csu%e de sc#ndur, corturi
care contrastea' cu luxul ec,ipajelor. El este contrariat de
faptul c fceau baie acolo brba%i i femei cu o nepsare
vrednic de nceputurile omenirii. 3ltorul aude trei tineri
vorbind n limba france' despre minunile provocate de balt i
care i pre'int societatea din sat. &up ce mn#nc n casa
acestora bor i alte bucate rom#neti, lutarii nveselesc
atmosfera. 4pre sear pornesc pe malul bl%ii i fac o plimbare
cu vaporul ] o plut de grin'i av#nd un cort mare ca acoperi i
dou ro%i de moar ca mijloc de locomo%ie. 3ei trei'eci de
pasageri, brba%i i femei, acompania%i de o band de lutari,
petrec c#teva ore care produc nc#ntare france'ului. 5poi, peste
dou sute de persoane se adun la 3a'inou ] o sal mare de bal
] ntr-o societate [evropeneascT autentic, cu maniere alese,
n care nt#lnete tinere rom#nce vorbind fran%u'ete ntocmai
ca nite pari'ience. Moate acestea l fac pe t#nr ca la sf#ritul
balului s recunoasc c se afl ntr-o %ar plin de minuni.
&up vreo dou ceasuri, t#nrul prsete satul plec#nd spre
Lala%i, apoi i suind ntr-un vapor spre Varigrad.
CHIRIA N PROVINIE
Vranii se pl#ng 3,iri%ei, stp#na moiei >#r'oieni ieit
la plimbare clare, de faptele t#nrului Luli% care %ine calea
fetelor i mpuc animalele oamenilor. 3,iri%a i alung i
c,eam oamenii de curte s o ajute s descalece, 4e ofer s o
ajute musiu Rarl, profesorul de france' a lui Luli%. $iind
ntrebat de progresele bietului la limba france', profesorul
117
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ironi'ea' inteligen%a acestuia ale crui rspunsuri l
nemul%umesc pe profesor. 3er#ndu-i s-i cumpere cal, mama i
promite c-l va avea c#nd va deveni >#r'oi ispravnic. 3,iri%a se
bucur c a scpat de cele dou fete: 3alipsi%a i 5risti%a
mrit#ndu-le cu boierii >rustur i 3ociurl dup ce era c#t pe ce
s fie tras pe sfoar de doi aventurieri de la 0ai.. /isul ei este
acum s fie isprvniceas cci brbatul ei are merite de la \+7
c#nd n apucase o groa' pe >#r'oi de striga prin somn c-a
venit 'avera, pe ea dur#nd-o o msea. :mpreun cu 4afta,
3,iri%a face planuri de cstorie a *ulu%ei, o nepoat orfan de
1- ani, rmas cu o avere bunicic de la mama ei, Qastasiica
5finoaie, cu biatul ei Luli%, mai mic doar cu un an. 3,iri%a i
examinea' fiul pentru a vedea ce progrese a fcut la limba
france', folosind un limbaj franco-moldav, iar musiu Rarl
conclude asupra aptitudinilor acestuia cu un cuv#nt
[gogomanitionT. &e la 0ai vine vestea c >#r'oi este numit
ispravnic trimi%#nd o scrisoare n care cere 3,iri%ei s
pregteasc mutarea i s aduc cu d#nsa i curcanul cel btr#n
pe care vrea s-l pun n slujb. *ulu%a, tracasat de avansurile
naive ale lui Luli% i de falsa iubire a 3,iri%ei, este singura care
nu se bucur de sc,imbarea produs de ob%inerea isprvniciei
lui Lrigore >#r'oi, deoarece t#njete dup *eona pentru care
are o dragoste nemrturisit. :n timp ce Luli%, nclecat pe
calul 3,iri%ei, strig dup ajutor, apare *eona care-i promite
*ulu%ei c o va salva de cstoria cu Luli%. 5fl#nd cine este
noul venit, 3,iri%a l alung pe *eona din curtea ei. *a 0ai,
3,iri%a i face planuri pentru plecarea la 1aris. >#r'oi o anun%
c au ca musafir un ofi%er. *eona mbrcat n uniform de
ofi%er i face curte 3,iri%ei care i ofer un portret. F nt#lnete
apoi pe *ulu%a creia i mrturisete inten%ia de a o scoate din
casa lui >#r'oi. Luli% i 0on l surprinde pe *eona
mbr%i#nd-o pe *ulu%a i-i spune aceasta 3,iri%oaiei. *eona,
care-i anulase mac,iajul, i amintete 3,iri%ei inten%ia
aventuroas, ei art#ndu-i portretul oferit falsului, apoi pleac.
>oieroaica i cere lui >#r'oi s grbeasc nunta fetei pentru a
11P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
gsit-o srut#ndu-se cu ofi%erul. *ulu%a, rmas singur cu
Luli% se preface a se bucura de proiectata lor logodn i-i
promite c dac se vor cstori l va 'g#ria i-l va muca dup
bunul ei plac ceea ce l face s fug. 5pare *eona mbrcat n
bricar, cer#nd s intre la ispravnic pentru a face o pl#ngere. 0on
i ofer, n sc,imbul unei carboave, curcanul cel btr#n pentru
a-l da ca pec,e ispravnicului. 1eti%ionarul d curcanul
ispravnicului iar acesta l d lui 0on primind de la acesta banii.
$alsul bricar se pl#nge c o actri% pe care a dus-o la teatru, nu
a vrut s-i plteasc pentru motivul c a rsturnat-o cu brica de
c#teva ori., iar >#r'oi, incitat de imaginea actri%ei vrea s o
vad . /rea s plece imediat dar afl c totul a fost o fars,
3,iri%a recunosc#nd n reclamant pe *eona pe care l alung.
:ntre timp apar musafirii c,ema%i pentru a srbtori logodna lui
Luli% cu nepoata 3,iri%ei, *ulu%a. 5fl#nd cu aceast oca'ie
despre proiectul 3,iri%ei de a cltori la 1aris. 2usiu Rarl i
aduce, pe o tipsie, conform preten%iei boieroaicei, paaportul pe
numele baroanei 3,iri%a >#r'oi ot >#r'oieni. *eona, travestit
n actri%, asist la logodna lui Luli% cu *ulu%a. 5ceasta joac,
la un moment dat scena nebuniei i cere s se cstoreasc cu
actri%a. Rarl propune s se fac voia fetei i 3,iri%a accept,
rug#nd [actri%aT s intre n jocT de dragul copilei. 3ei doi tineri
se bucur de re'ultatul farsei, *eona renun% la travesti,
pre'ent#nd lui >#r'oi demiterea din func%ia de ispravnic i
numirea ca dregtor a sa. 5menin%a%i cu darea n vileag a
afacerii cu curcanul i a aventurii cu ofi%erul, cei doi >#r'oi
accept cstoria lui *eona cu *ulu%a. 3,iri%a laud talentul de
comediant a lui *eona i-i invit pe logodnici la mas.
3#nt#nd pe motivul [via%a-i o comedieT, toate personajele se
ndreapt spre masa festiv.
i!ai Eminescu, "RAN#L $IONI"
&ionis strbate noaptea, pe ploaie, str'ile pustii ale
>ucuretiului trec#nd prin dreptul c#rciumilor nc desc,ise.
3,ipul su reflecta inocen%a dar mintea i este dominat de
129
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
g#ndiri metafi'ice. 0ntr ntr-o cafenea s se usuce i se aea'
la o mas din lemn lustruit pe care scrie nite calcule
matematice. &ionis este un t#nr vistor, cu fruntea nalt,
boltit i neted, cu prul lung, negru, fa%a alb, copilroas.
Era iubitor de singurtate neav#nd pe nimeni care s-l iubeasc
dar visa o t#nr cu pr de aur creia s-i ofere dragostea.
M#nrul prsete cafeneaua i ajunge la locuin%a sa
aflat ntr-o grdin prginit. 3amera i era pustie, cu pere%ii
negri de timp i de ploaie, cu pianjeni la col%uri.. 1e un perete
se afla ns, un portret nf%i#nd mrime natural pe tatl su la
aceiai v#rst cu fiul, av#nd o asemnarea frapant cu acesta.
&ionis i revrsa iubirea asupra acestei imagini cu care vorbea
seara amintindu-i de mama sa, fiica unui preot btr#n, moart
i ea la pu%in timp dup moartea tatlui ntr-un spital de aliena%i.
&ionis desc,ide o carte vec,e de 'odii pe care o
rsfoiete la lumina lunii. El aude din casa aflat n fa%a
locuin%ei sale sunetele unui clavir i un glas ngeresc. :nc,ide
oc,ii i se visea' ntr-un pustiu uscat deasupra cruia licrete
luna.
:n jurul su se afl acum domni n ,aine de samur. 4e
afl n timpul lui 5lexandru cel >un, ntr-o ras i iac, cu un
comanac negru av#nd n m#n cartea astrologic. Este clugrul
&an care se visase mirean, cu numele de &ionis. :i spune c
vinovat de toate acestea este maestrul Uuben cel care i dduse
cartea. &an se scoal din iarb i privete n deprtare turnurile
bisericilor din 0ai. 0ntr n ora pe o uli% str#mt i ajung#nd la
casa maestrului Uuben , un evreu nv%at adus din 1olonia ca
dascl la 5cademia din 4ocola care-i descifrea' n%elesul cr%ii
de astrologie confirm#ndu-i posibilitatea ca timpul i spa%iul s
devin relative i el s poat tri simultan dou vie%i. 5juns
acas, ntr-o c,ilie din casele uni boier mare, visea', la lumina
unei lmpi fumeg#nde, la 2aria, fiica sptarului 2esteacn, o
t#nr blond, cu oc,ii albatri. &an citete n cartea lui
Yoroastru i vede cum fiin%a lui se desparte ntr-una etern i
una trectoare. :ntoarce apte foi i umbra sare de pe perete i i
121
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
propune s transforme pm#ntul ntr-un mrgritar pe care s-l
anine n salba iubitei sale. &esprins de umbr care devine om,
&an pleac la 2aria, o eliberea' de umbra ei i, mbr%ia%i, se
ridic printre roiuri de stele p#n ce ajung n lun. $ericirea i
starea de gra%ie pe care o triete l face s uite c este muritor
i se crede c,iar &umne'eu. 5cest g#nd rupe vraja i &an se
prbuete spre pm#nt.
&ionis se tre'ete i privete fereastra cldirii de vis-a-
vis unde o 'rete pe t#nra al crui glas l au'ise nainte de a
adormi. Mriete o emo%ie puternic i o c,eam n tain cu
numele 2aria, nume i'vor#t dintr-o necunoscut tain, tiind
acum c o iubete i c trebuie s-i scrie o scrisoare n care s-i
mrturiseasc dragostea . :i trimite scrisoarea i ateapt s
vad reac%ia fetei. &isperat, cre'#nd c iubire i este refu'at, el
lein . 2aria alearg la tatl ei spre a-i povesti ceea ce v'use
pe fereastr dup ce primise minunata scrisoare. Matl 2ariei
afl c acesta a leinat i, la insisten%a fetei, merge n locuin%a
t#nrului. >tr#nul l gsete n camera lui pe &ionis i
identific n acesta pe motenitorul averii al crui procurator era
i pe care l cuta de mult timp.
Uevenit acas, &an i gsete umbra dormind. 3itete n cartea
lui Yoroastru aa cum l sftuise maestrul su, i revine n
propriul trup. Uuben, clugrul nv%at al crui ucenic este &an
se identific nsui cu anticarul Uiven. :n agonie, obosit i fr
speran%, &an are vi'iunea mor%ii
&ionis se tre'ete av#nd-o alturi pe 2aria care-i
druiete dragostea visat. 3ei doi tineri, unul demonic, cu
plete negre i privirea ptrun'toare, cealalt blond, angelic
ca o '#n triesc o iubire romantic dup un 'bucium sufletesc
i o cutare cosmic.
5utorul se ntreab dac personajele reale sunt &an sau
&ionis, Uuben sau Uiven.
FATA DIN GRDINA DE AUR `
122
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
5v#nd o fat de o frumuse%e nemaiv'ut, un mprat
,otrte s o nc,id ntr-un palat de marmur acoperit de
argint , cu o grdin cu pomi de aur i flori de pietre scumpe.
:nainte de a pleca, mpratul ncuie uile cu apte c,ei i pune
un balaur de straj. In fecior de mprat aude despre
frumuse%ea fetei i spune tatlui su c fr ea nu mai poate tri.
:n ciuda strdaniei tatlui, fiul pleac. :n drumul su o ntreab
pe 4f#nta 2iercuri despre drumul spre /alea Lalben unde se
afla palatul 5ceasta i spune c va trebui s treac prin /alea
5mintirii unde nu se va opri cci se va ci. $eciorul pleac
fericit dar, ajung#nd n acel loc se oprete, i amintete de
printele su i se ntoarce acas. 3#nd amintirea fetei l
rpune, t#nrul pleac din nou. 4e oprete la 4f#nta /ineri care
l ceart c s-a oprit n /alea 5mintirii dar i druiete o floare
pe care i cere s o arunce pe fereastra ce o va gsi desc,is la
palat. :i inter'ice, ns, s strbat /alea &e'ndejdii.
&escalec n valea inter'is i se ntoarce din nou la mpr%ia
tatlui su. 1leac pentru a treia oar i trece pe la 4f#nta
&uminic. Ri aceasta l ceart pentru greelile fcute i i
druiete o pasre cer#ndu-i s o lase s 'boare dac va vedea
c fata din palat va lcrima. 5juns n /alea Lalben, unde
strjuia balaurul, feciorul de mprat i nfige sabia n coad i-l
%intuiete de o st#nc, apoi car bolovani cu care nbu
di,ania. $ata, dup ce se bucur n primul an de bog%iile
oferite de tatl ei, n al doilea an se ntristea' iar slujitoarele,
de team ca fata s nu se mbolnveasc de dor, i desc,id
fereastra palatului pentru a o bucura la au'ul psrilor i la
vederea cerului albastru. 4t#nd la fereastr, trece un 'meu
tritor n peterile mun%ilor. 5cesta se preface n v#nt i adie
peste fa%a i umerii fetei de care se ndrgostete jur#nd c va fi
a lui. Qoaptea el se preface n stea
-----------------------------------------
S dei basmul [$ata din grdina de aurT nu apar%ine lui 2i,ai Eminescu
fiind o crea%ie popular culeas de germanul bunis,, l pre'entm n
re'umat deoarece a nsemnat punctul de plecare al poemului [*uceafrulT
fiind, c,iar, versificat de poet.
123
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Ri ptrunde n camera fecioarei. 5poi intr#nd n visul ei i cere
s-l urme'e. $ata l respinge cci crede c dac l-ar urma ar orbi
iar vecintatea soarelui ar arde-o. Ymeul se ntristea' i se
ntoarce pe cer sub form de stea. :n noaptea urmtoare e
preface n ploaie revenind n odaia fetei sub nf%iarea unui
t#nr cu oc,ii ca marea i cu prul lucios ca sol'ii petilor. F
c,eam n fundul mrii pentru a-i drui castele de corali. $ata l
respinge de teama frigului din ad#ncuri. Ea i cere, pentru a-l
urma, s renun%e la nemurire i s devin om pentru a-l
mbr%ia fr team. Ymeul ,otrte s se supun voin%ei fetei
i s plece la 4caunul &omnului pentru a cere s-l transforme
ntr-un om slab i muritor.
3#nd apare feciorul de mprat, vede o fereastr nalt i
arunc floarea dat de 4f#nta /ineri. $loarea cade n poala fetei
care scoate un strigt de bucurie i arunc florile din pietre
scumpe care i se par ur#te. /enind la fereastr, l vede pe t#nr
care i spune c a trecut prin /alea 5mintirii i a &e'ndejdii
ca s ajung la ea s o duc acas drept so%ie. $ata ncepe s
pl#ng i feciorul d drumul psrii druit de 4f#nta
&uminic. 1asrea o ia n spinare i o las jos, l#ng t#nr care
o urc pe cal i pornete spre mpr%ia tatlui su. Mocmai
atunci, mpratul sosete s-i vad fata i afl c aceasta a fugit
cu un t#nr. Irmrindu-i, clre%ii mpratului nu reuesc s-i
ajung.
1e c#nd feciorul i fata de mprat fugeau de urmritori,
'meul ajunge la 4caunul lui &umne'eu i-i mrturisete
dragostea pentru o muritoare cer#ndu-i s-l fac slab i muritor
ca ea. Yiditorul i spune c oamenii sunt ca spuma mrii i
iubirea lor este ca o stea c'toare i-i cere 'meului s
priveasc n jos. 5cesta vede fata care fugea n bra%ele unui
muritor, din oc,i i cade o lacrim care cade n fundul mrii
prefc#ndu-se n mrgritar. 5poi ia o br%ar de pre% i o
arunc n ramurile unui copac. $ata vede br%ara i cere
t#nrului s i-o dea. 3#nd fata rm#ne singur, 'meul arunc o
st#nc asupra fetei. $lcul vede sf#ritul fetei i, dup trei 'ile
12+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
i trei nop%i de incontien%, pleac n /alea 5mintirii, se
aea' sub un copac i ascult c#ntecele psrilor p#n moare.
Ion Creanga, AMINTIRI DIN COPILRIE
1. 1rin contribu%ia printelui 0oan, se nfiin%ea' ntr-o
c,ilie a bisericii prima coal din Zumuleti. :nv%tor este
bdi%a /asile, dasclul bisericii, care ndeamn copiii s vin la
nv%tur. 1rima colri% este c,iar fiica preotului,
4mrndi%a, o ['g#tie de fatT. 1rintele 0oan aduce la coal
un scaun lung pe care l numete [3alul blanT iar mo $otea,
cojocarul satului, druiete un [biciuorT numit de printe
[4f#ntul QicolaeT pentru a rsplti colarii neasculttori i
lenei. 1rima pedepsit este 4mrndi%a popii. :ntr-una din
'ile, fiind ascultat de Qic-a lui 3ostac,e, care-l dumnete pe
Qic ] eroul romanului ] din cau'a 4mrndi%ei, acesta
urmea' a fi pedepsit pe 3alul blan. Qic fuge din clas
urmrit de doi bie%i mai mari dar reuete s ajung acas unde
jur c nu va mai merge la coal. 2ama, apoi printele 0oan l
convinge s revin iar Qic se dovedete a fi un elev silitor i
cuminte, Rcoala se nc,ide, din pcate, prin luarea la oaste cu
arcanul ] dup obiceiul vremii ] a dasclului. :n 'adar umbl
printele s gseasc alt dascl cci nu reuete. 2ama era n
stare de orice efort pentru ca biatul s ajung pop dei tatl
su nu punea pre% pe nv%tur. :ntr-o duminic, venind
bunicul &avid 3reang din 1ipirig, ,otrte s-l ia pe biat la
d#nsul i s-l dea la coal la >roteni mpreun cu vrul su,
&umitru, la profesorul Qanu de la coala lui >alo unde
nv%aser i bie%ii lui. 2ar%i diminea%a, Qic pleac mpreun
cu bunicul la 1ipirig, apoi prin >orca, la >roteni. 5ici este
ae'at n ga'd la 0rinuca, ntr-o cocioab vec,e, din b#rne, care
se afl pe malul st#ng al >istri%ei. 1rofesorul pune s le tund
pletele i i aea' n r#nd cu ceilal%i elevi. 1e la jumtatea
postului 1atelui, Qic i &umitru se umplu de r#ie i fac baie
'ilnic n >istri%a s scape. :ntr-o 'i, mic din joac o st#nc,
aceasta se prvlete peste gardul i casa 0rinuci, omoar
12-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
caprele acesteia dup care se rostogolete n >istri%a. 4peria%i,
copiii i str#ng cele c#teva lucruri cu care veniser de acas i
fug cu o plut p#n la 1ipirig de unde pleac acas, la
Zumuleti. &e 1ati, c#nt alturi de popa 0oan, n biseric,
spre bucuria prin%ilor i admira%ia stenilor.
2. 3opiii se joac de-a mijoarca sau ncalec pe un b%
imagin#ndu-i c se afl pe un cal p#n c#nd mama i linitete
amenin%#ndu-i. /enirea tatlui ncurajea', de obicei, dorin%a
lor de joac. 0arna c#nd taie porcul, tatl i d lui Qic beica s
o umple cu grun%e. :n ajunul 3rciunului, Qic, mpreun cu
prietenii lui, pleac la urat n sat folosind asemenea instrumente
] beica, o coas rupt, un vtrar cu belciug- la popa Flobanu,
apoi la al%i gospodari dar sunt alunga%i nvinui%i c-i bat joc de
datin. 4m#nt#nitul oalelor sau alungarea de ctre mo
3,iorpec din atelierul lui de ciubotrie sunt amintiri ,a'lii ale
copilului. Fdat, vara, aproape de 2oi, Qic se ,otrte s
fure nite ciree din grdina mtuii 2rioara. 2tua, ns, l
prinde i, dup ce arunc vreo c#%iva bulgri n el, l face s
coboare din cire i l alearg prin c#nep p#n i pune la
pm#nt ntreaga cultur. 4pre sear, vornicul vine s plteasc
paguba pricinuit de aventura biatului. :ntr-o alt diminea%,
mama l tre'ete n 'ori pentru a duce m#ncare lingurarilor
angaja%i la c#mp cu 'iua. Qic, suprat c cea care l tre'ete
este pup'a, se ,otrte s treac, n drum spre c#mp, pe la
teiul n care i avea aceasta cuibul, o caut i, neput#nd-o
prinde, pune la gura scorburii o lespede pentru a o gsi mai
uor, la ntoarcere. &up ce ajunge cu m#ncarea sleit la
lingurari, revine la scorbur, ia pup'a, o leag de picior i o
las c#teva 'ile n pod. 5 doua 'i, vine mtua 2riuca lui mo
5ndrei i-i spune mamei c 0on a furat pup'a, ceasornicul
satului. >iatul cum aude aceasta, suie n pod, ia pup'a i fuge
n t#rg s o v#nd. In btr#n ,#tru i ia pup'a, o c#ntrete n
m#n i-i d drumul prefc#ndu-se c o scap. $iindc Qic
ncepe s proteste'e c btr#nul i-a pierdut pasrea, acesta l
amenin% c-l spune lui taic-su i biatul renun% la pup' de
12;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
teama pedepsei. 5jung#nd acas, afl c prin%ii erau la t#rg aa
cum i spusese btr#nul i n%elege c a trecut prin mare
primejdie. 5tept#nd venirea acestora, aude pup'a c#nt#nd. :n
'iua urmtoare, spre bucuria mamei i a lui Qic, mtua
2rioara, mpcat c pup'a se afl la locul ei, vine la prin%ii
biatului s de'mint vestea rea dus cu o 'i nainte.
:ntr-o 'i de var, mama l roag pe Qic s stea acas, s
o ajute la treburile gospodriei i s legene copilul c-l va
rsplti pentru ajutorul dat. Qic, cunoscut pentru priceperea lui
la tors, numit c,iar 0on Morclu, poart o dragoste
nemrturisit 2riuci cu care se ntrece la treburile
gospodreti dat, c#nd aude de legnat, prefer orice altceva.
2i mult, este o 'i torid nc#t, uit#nd repede de promisiunea
fcut mamei, pleac la scldat unde se joac arunc#nd pietrele
n ap i blcindu-se n voie n apa r#ului. 2ama, negsindu-l
acas, vine las r#u, i ia de pe mal ,ainele i-l ateapt acas
unde, ntr-un t#r'iu, biatul ajunge flm#nd i gol dup ce
traversase satul prin grdini. El cere iertare mamei jur#nd c
nu-i va mai iei din vorb niciodat.
3. :n 17-2, c#nd se desc,ide Rcoala domneasc de la M#rgu
Qeam% n pre'en%a lui L,ica vod, Qic a lui Rtefan a 1etrii
3iubotarul i al%i bie%i din sat sau de aiurea intr n coala
printelui &u,u care-i nva% nu numai 1saltirea dar i pu%in
aritmetic, gramatic, geografie. 1rintele intr n conflict cu
preotul Qicolai Flobanu, tatl lui Qic Flobanu a crui mite
greoaie ca i trupul l face pe dascl s-i spun c va iei preot
c#nd s-or pustnici to%i bivolii din 2nstirea Qeam%ului.
Flobanu se mut la Rcoala cati,etic din $lticeni unde se afl
i 0on 2ogorogea, L#tlan, Mrsnea nc#t Qic cere prin%ilor s-
l mute i pe el acolo. 1entru dou mer%e de or' i dou de ov',
este primit la coala din $lticeni unde st n ga'd, mpreun
cu tovarii si, la 1avl 3iubotarul din uli%a Udenii de la
marginea t#rgului. *a aceiai ga'd locuia i mo >odr#ng, un
btr#n care pentru pu%in tutun fcea toate serviciile casei iar
seara le c#nta din fluier. :n iarn, rm#n#nd fr lemne,
128
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Flobanu reuete s ia fr bani un car de lemne pun#nd
rmag cu proprietarul acestuia c va cra toate lemnele ntr-
un bra%. El leag cu o curea carul pe dedesubt i slt#ndu-l,
spre uimirea gospodarului, l duce p#n n curtea ga'dei.
3ati,e%ii duc o via% plin de veselie n casa lui 1avl
3iubotarul unde petrecerile se %ineau lan%, dar c#nd e vorba de
nv%tur, fiecare se descurc cum poate : unii c#nt de
rguesc, L#tlan vorbete i prin somn cu personajele biblice,
&avidic din $rcaa spune pe de rost istoriile, c#t ar tipri o
mmlig, /ec,iul Mestament i pronumele conjunctive din
gramatica lui 2crescu iar Mrsnea nu reuete nicicum s
n%eleag ce este cu gramatica. &oar 2iru% i Qic nu-i prea
fac probleme cu nv%tura, primul pentru c era cel mai
detept, cellalt pentru c se g#ndea mai degrab la fete dec#t la
carte.
Ineori, seara, c#nd c#nt mo >odr#ng, vine la 1avl
3iubotarul i popa >ulig, 'is 3iuclu, care se ncinge la joc
cu bie%ii i mn#nc i bea alturi de ei. 5poi pleac mpreun
la o c#rcium din marginea t#rgului unde sunt atepta%i de o
cr#mri%, fata vornicului din Udeni, o fat t#nr cstorit
cu un [vduvoiT. M#r'iu, dup mie'ul nop%ii, cati,e%ii se ntorc
acas. L#tlan i Qic se sftuiesc s scape de c#%iva [m#nciT i
pun [poteT lui Flobanu i Qic-a 3o'mei care se las de coal
i se ntorc la Zumuleti. &up ce vin din vacan%a de 3rciun,
cati,e%ii i continu petrecerile i farsele ale cror victime sunt
acum 2ogorogea i 1avl 3iubotarul care, suprat, i alung
din cas. &up postul cel mare, se anun% desfiin%area colii de
la $lticeni, cati,e%ii care doresc s continue, trebuind s se
mute la 4eminarul de la 4ocola, din 0ai.
+. :n toamna anului 17--, n ciuda argumentelor biatului care
nu s-ar mai fi dat dus din sat de care este legat prin toate tririle
i sentimentele sale, la insisten%ele mamei pleac la 4ocola s-i
continue studiile. 5mintirea ,orelor, e'torilor, frumuse%ilor
satului, a c#ntecelor lui 2i,ai *utarul fac despr%irea i mai
grea. *a rsritul soarelui, *uca 2oneagul l ateapt pe el i
127
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
pe Ya,aria lui L#tlan cu cru%a tras de cele dou m#r%oage de
cai numite de mama ['meiT. $iind srbtoare, fetele i flcii
ies la por%i mbrca%i de srbtoare, ferici%i, contrast#nd cu
fe%ele triste ale celor doi care urmau s prseasc pentru
totdeauna satul natal. /'#nd cum rm#ne satul n urma lor,
bie%ii suspin de durere pentru fiecare v#lcea, f#nt#n sau
p#r#u.
&up un popas la Mimieti, pe 2oldova, pornesc spre
2o%ca i intr n codrul 1acanilor. *a >lgeti, rm#n o noapte
s se odi,neasc i ei i caii lui *uca. &iminea% pleac n 'ori
i trec pe la Uuginoasa, apoi prin M#rgu $rumos i, dup ce
mn#nc c#%iva pepeni, pornesc spre 1odul *eloaie mai mult pe
jos dec#t n cru% fiindc ['meiiT lui mo *uca obosiser de
at#ta drum.
1e la asfin%itul soarelui, intr n ma,alaua 1curarilor, n
0ai, unde sunt lua%i n r#s de un flcu pentru m#r%oagele
moului. Qoaptea, t#r'iu, ajung la 4ocola unde cru%aul trage
cru%a sub un plop mare unde se afl o mul%ime de dsclime
venit din toate jude%ele 2oldovei.
POVE"TEA L#I HARAP ALB
In crai cu trei feciori primete veste de la fratele su ,
care are trei fete c, fiind bolnav i n v#rst, c,eam unul din
feciorii craiului mai mic pentru a moteni mpr%ia.
3raiul i c,eam feciorii i le d vestea iar cel mai
mare cere voie s plece nent#r'iat. 3raiul vrea s ncerce
curajul fiului mai mare, mbrac o blan de urs i iese de sub un
pod naintea feciorului. 5cesta se sperie i se ntoarce la curte
jur#nd c nu mai pleac de acas. 5celai lucru se nt#mpl i
cu fratele mijlociu nc#t vine r#ndul celui mai mic s ncerce.
4ftuit de o btr#n care era ns%i 4f#nta &uminic pe care o
miluiete, me'inul cere tatlui su calul, armele i ,ainele
tatlui su din tinere%e. 3obor#nd n grajd, el umple o tav cu
jratic pentru a gsi calul cel n'drvan al craiului. &e tav se
12P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
apropie o gloab pe care feciorul de mprat o lovete cu
cpstrul n cap. Lloaba se apropie i a doua oar, apoi a treia
oar ncepe a m#nca din jratic spre uimirea biatului. 5poi,
dup ce-i pune cpstrul n cap, calul se scutur de trei ori i
devine un armsar nemaipomenit. :l poart, apoi, pe me'in de
trei ori p#n n naltul cerului. &up ce i ia rmas bun de la
tatl su, me'inul este gata s-i omoare tatl la pod unde
acesta l atepta mbrcat n pielea de urs. Matl i atrage aten%ia
s se fereasc de omul ro i omul sp#n. 3ltorind, fiul
craiului nt#lnete un sp#n pe care l ia ca slug. 4p#nul l
neal i, la un popas, l face s intre ntr-o f#nt#n i-l pune
s-i jure supunere lu#ndu-i ,ainele, armele i cr%ile ctre
:mpratul /erde. 5jung#nd la curte, se d drept fiul craiului iar
pe adevratul stp#n l pre'int ca fiind sluga lui pe nume
Zarap 5lb. $iind servit la mas o salat foarte gustoas adus
din grdina ursului unde foarte pu%ini cutea' s ajung, sp#nul
i cere lui Zarap 5lb s mearg imediat s aduc o asemenea
salat. 3u ajutorul 4fintei &uminica. Zarap 5lb pclete ursul
i mplinete porunca primit. /'#nd o piatr nestemat adus
din pdurea cerbului fermecat, sp#nul i poruncete lui Zarap
5lb s-i aduc pielea cerbului cu toate nestematele pe ea. 5jutat
de cal i de 4f#nt, acesta reuete din nou. /r#nd cu orice pre%
s piard pe Zarap 5lb, sp#nul l trimite s o aduc pe fata
:mpratului Uo despre care aude c este fermecat. :n drumul
su, Zarap 5lb nt#lnete o nunt de furnici i, ca s nu le
omoare, trece prin ap i primete, pentru aceasta, n dar o arip
de furnic pentru ca atunci c#nd se va afla n primejdie s o
c,eme cu ajutorul acesteia, apoi ajut un roi de albine i este
rspltit de regina albinelor cu o arip pe care s o foloseasc n
ca' de nevoie. :nt#lnete apoi i-i ia tovari de drum pe Leril,
$lm#n'il, 4etil, Fc,il i 1sri-*%i-*ungil. 5jung#nd la
curtea :mpratului Uo i cer#ndu-i fata, acesta i invit s
rm#n peste noapte la mpr%ie i-i culc ntr-o cas de aram
nroit n foc pe care Leril o rcete dintr-o suflare.
&iminea%, mpratul i aea' la mas cu condi%ia s mn#nce
139
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
i s bea tot ce li se va da. $lm#n'il i 4etil termin bucatele
i butura mpratului. 4periat, mpratul l pune pe Zarap 5lb
la alte ncercri : s aleag macul de nisip dintr-o mer% de mac
i una de nisip, s-i p'easc fata timp de o noapte i s o
aleag pe aceasta dintre dou aproape identice. 3u ajutorul
furnicilor, a reginei albinelor i a nso%itorilor si, Zarap 5lb
trece probele i o ia pe fat. 5juni la mpr%ie, fata d pe fa%
adevrul despre sp#n care retea' capul lui Zarap 5lb. 3alul
omoar pe sp#n n timp ce fata readuce la via% pe t#nr cu trei
smicele de mr dulce, ap moart i ap vie. 5poi, :mpratul
/erde i binecuv#ntea'.
0on *uca 3aragiale, O SCRISOARE PIERDUT

Aciunea comediei se petrece n capita!a
unui "ude de munte, n prea"ma a!egeri!or#
Miptescu, prefectul jude%ului, i exprim revolta fa%
de atacurile opo'i%iei din [Ucnetul 3arpa%ilorT n timp ce
1ristanda, poli%aiul oraului, l aprob slugarnic. 1oli%aiul, a
crui afacere cu steagurile care trebuiau puse de 19 mai sunt
este de'vluit de prefect cu n%elegere, povestete lui Miptescu
despre faptul c eful opo'i%iei, 3a%avencu de%ine o scrisoare
compromi%toare. Mra,anac,e, preedintele comitetului
permanent al partidului de guvernm#nt din jude%, relatea' lui
Miptescu despre o nt#lnire a sa cu 3a%avencu la redac%ia
'iarului unde acesta i-a pre'entat o scrisoare de amor a
prefectului ctre Yoe, so%ia preedintelui, scrisoare pe care
[venerabilulT o consider o [plastografieT. Yoe care aude din
camera de alturi discu%ia dintre so%ul i amantul ei i
recunoate fa% de Miptescu vina de a fi pierdut scrisoarea
anun%#ndu-l c l-a anun%at pe 1ristanda s [cumpereT scrisoarea
de la 3a%avencu. $arfuridi i >r#n'ovenescu, membri marcan%i
ai partidului bnuiesc c se pune la cale o trdare a intereselor
de partid i reclam acest fapt lui Miptescu. 5pare 3et%eanul
131
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
turmentat care i povestete Yoei cum a gsit scrisoarea
pierdut de ea i cum i-a fost furat de 3a%avencu.
Mra,anac,e, $arfuridi i >r#n'ovenescu numr
voturile pre'umtive la alegerile ce vor avea loc ceea ce nu
linitete pe cei doi membri ,otr#%i s trimit o depe la
centru pentru a anun%a trdarea i pe care s o semne'e
anonim.
&in ordinul lui Miptescu, 3a%avencu este arestat. Yoe l
trimite pe L,i% s-l elibere'e i s-l aduc pentru a negocia
returnarea scrisorii. Miptescu i ofer un loc n 3omitetul
permanent, postul de avocat al statului, postul de primar i
epitrop efor la 4f#ntul Qicolae, o moie n marginea oraului
dar 3a%avencu refu'. Yoe intervine promi%#ndu-i sprijinul
pentru a fi ales deputat. 5pare 3et%eanul turmentat pentru a
afla pentru cine trebuie s vote'e. Miptescu primete o depe
de la guvern n care i se cere s fie ales cu orice pre% d.
5gamemnon &andanac,e. 4ub preedin%ia lui Mra,anac,e, are
loc adunarea n care candida%ii i sus%in programele electorale.
&up discursul lui $arfuridi urmea' 3a%avencu sus%inut de
grupul su. 0ntrat n panic dup depea primit de Miptescu
de la guvern, Yoe i caut so%ul dar acesta i spune c a gsit o
poli% plastografiat de 3a%avencu. El anun% numele
candidatului : 5gamemnon &andanac,e. 3a%avencu protestea'
dar este dat afar din sal de oamenii lui 1ristanda.
Yoe este ngrijorat c, dup ntrunire, 3a%avencu a disprut i
se ateapt ca scrisoarea s fie publicat. 4osete candidatul de
la centru care mrturisete c a ajuns s candide'e folosindu-se
de o scrisoare compromi%toare a unui [amicT pe care ar fi
urmat s o publice la [U'boiulT dac nu ar fi fost ales dar el va
pstra scrisoarea c,iar n aceast situa%ie pentru c i-ar mai
putea fi de folos c#ndva. 3a%avencu apare umil cer#nd iertare
Yoei declar#nd c a pierdut scrisoarea n ncierarea de la
ntrunire. 3et%eanul turmentat o aduce a gsind-o n cptueala
plriei pierdut de 3a%avencu pe care Yoe l iart i-i promite
c-l va sprijini la urmtoarele alegeri cu condi%ia s conduc
132
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
manifestarea de srbtorire a victoriei adversarului su de
acum.
N VREE $E R%BOI
3eata de t#l,ari care b#ntuie de mai mult vreme satele,
este prins la captul pdurii &obrenilor. 1opa 0ancu, rmas
vduv, cunoscut pentru averea sa, este i el clcat de ,o%i ntr-o
noapte c#nd rm#ne singur acas. :i rm#ne doar buiestraul
su stranic cu care, ntr-o sear vine la fratele su, ,angiul
4tavrac,e. 4pre surprinderea acestuia, 0ancu i mrturisete c
banda de ,o%i care fusese prins e banda sa i c potera l
caut .acum pe el. *a ,an poposete un grup de vreo dou'eci
de voluntari condui de un ofi%er i doi sergen%i. Zangiul le cere
s ia cu ei pe t#nrul 0ancu Leorgescu, un t#nr care dorete i
el s fie voluntar fc#ndu-l astfel scpat de justi%ie pe fratele
su. &up vreo dou sptm#ni primete scrisoare de la 0ancu i
afl c acesta luptase la 1levna, primise /irtutea militar i
fusese naintat sergent. :n sufletul ,angiului apare speran%a c
fratele su va muri pe front i-i va rm#ne motenirea ntreaga
sa avere. F scrisoare semnat de camara'ii si, l anun% c
0ancu a murit pe c#mpul de onoare. &up ce pl#nge la aflarea
vetii, merge cu birja la ora i afl de la un avocat c este
motenitorul averii fratelui mort, acesta neav#nd al%i urmai.
&up cinci ani de la terminarea r'boiului, 4tavrac,e nu este
tulburat de nimeni dec#t de vise n care apare fratele su,
mbrcat n ,aine de ocna, cer#ndu-i s-i dea o brdac cu ap.
&ar, n momentul n care ,angiul i d ap, ocnaul se aga% de
g#tul i bra%ul lui 4tavrac,e ncerc#nd s-l sugrume, apoi
r#'#nd n ,o,ote l amenin%. 5cest comar l ngro'ete pe
,angiu care aprinde lum#nri la biseric i se roag la icoane
sper#nd c visul nu se va mai repeta.
Zangiul nu desc,ide prvlia un timp din cau'a
timpului nefavorabil. :ntr-o sear, el aude bti n u. F feti%
vine s cumpere pe datorie ga' i %uic i, v'#nd pe tejg,ea un
133
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
covrig, ncearc s-l fure dar 4tavrac,e o vede i-i trage o
palm. &up un timp, alte bti se aud n ua prvliei. &oi
oameni intr, cer m#ncare, de but i g'duire pentru acea
noapte nemaiput#nd s cltoreasc din cau'a vremii. &up un
timp, ,angiul n%elege c cei doi cltori l cunosc. Inul dintre
ei, obosit de drum, se ridic din pat i i se adresea' pe nume.
Zangiul i d seama c este fratele mai mic pe care-l tia mort.
5cesta i spune c scrisoarea n care i se vestea moartea a fost o
glum a camara'ilor si, c nu a vrut s-l mai deranje'e, dar
acum are nevoie de cincispre'ece mii de lei deoarece a folosit
banii regimentului care trebuie napoia%i p#n poim#ine.
4tavrac,e nc mai crede c triete un comar, se nc,in i se
culc dar 0ancu l tre'ete. 4tavrec,e, speriat, sare i-l doboar
la pm#nt pe fratele mai mic dar, ajutat de nso%itorul su, 0ancu
l imobili'ea' pe ,angiu care ncepe s c#nte popete i s
r#d. $ratele mai mic, de'amgit, n%elege c nu are noroc s
recupere'e banii necesari i-l privete neputincios pe 4tavrac,e.
O &CLIE $E PA'TE
*ui *eiba Yibal, ,angiu n 1odeni, i se face mil de un
t#nr, L,eorg,e, pe care l angajea' ca slug la ,an dar acesta
se dovedete a fi un om brutal, lene i agresiv nc#t dup pu%in
timp i face socoteala i l alung. *eiba este. amenin%at de
acesta c va veni n noaptea de 1ati i se va r'buna. Zangiul
reclam la primrie pe agresor i cere s fie aprat de jandarmi
p#n ce L,eorg,e va fi gsit i arestat, dar oamenii legii nu-l
mai gsesc. &in acel moment, ,angiul triete tot mai intens
groa'a apropierii 'ilei n care s-ar putea s apar cel ce-l
amenin%ase. :n s#mbta 1atelui, ,angiul care nu a uitat
amenin%area slugii, este i mai nelinitit. El iese n fa%a dug,enii
i privete lung spre uli% sper#nd c potera l va prinde pe
t#l,ar nainte ca acesta s-i pun n aplicare planul uciga.
`andarmii arestea', ns, un nebun i, n%eleg#nd c sete
inofensiv, i d drumul. &oi tineri studen%i care poposesc la ,an
13+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ntr-o scurt escal, discut despre crime i cau'ele lor
reconstituind un portret al criminalului tipic, asemntor cu cel
al lui L,eorg,e. 5ceasta sporete panica ,angiului care nu
poate dormi la g#ndul iminentei apari%ii a criminalului. *a
mie'ul nop%ii el aude la poart voci amenin%toare. Lura i este
uscat, i este sete, dar nu poate bea. 0a lampa i o pune pe
firida ferestrei. 5ude din nou voci, 'gomotul unui sfredel care
gurete poarta i a ferstrului. 5teapt ncordat i, c#nd
m#na lui L,eorg,e ptrunde s trag 'vorul, *eiba o prinde cu
un la%, ia lampa, d foc m#inii ncordate ca un arc i ncepe s
r#d de'ln%uit, eliberat de fric. 4ura, nevasta ,angiului,
desc,ide n 'ori fereastra, aude gemete, coboar pe scar i
vede gangul luminat de bra%ul care ardea ca o fclie sub
privirile fascinate ale so%ului ei. 4ura trage b#rna por%ii i vede,
t#r#t de poarta care se desc,idea, trupul lui L,eorg,e sp#n'urat
de bra%ul su drept. 2ul%imea care vine de la :nviere se adun
n fa%a por%ii n%eleg#nd ceea ce se petrecuse acolo. *eiba Yibal
se declar a fi 'oi deoarece a aprins o fclie de 1ati. El pleac
linitit s-i spun rabinului ceea ce trise n acea noapte.
$IR IAN%LEA
&ardarot, mpratul iadului, d porunc lui 5g,iu% s ia
c,ip de muritor, s se cstoreasc i s triasc cu nevasta
timp de 'ece ani dup care s se ntoarc n iad s povesteasc
toate cele nt#mplate n acest timp. 5juns la >ucureti se
pre'int ca fiind un negustor pe nume 6ir 0anulea. El povestete
6erei 2arg,ioala c este orfan, prin%ii murind n mprejurri
tragice iar aceasta amplific povestea cur#nd n ciuda
jurmintelor sale c totul va rm#ne o tain. 3ur#nd, 0anulea se
cstorete cu o fat foarte frumoas dar fr 'estre, 5crivi%a,
fata unui ,agiu. &up nunt, nevasta preia conducerea casei i
cu c#t brbatul i arat c o iubete mai mult, cu at#t ea l
umilete i-i cere tot mai multe. 5crivi%a ncepe s aib
pasiunea jocurilor de noroc i c#nd 0anulea i atrage aten%ia
asupra pierderilor mari, ea i amenin% c-l prsete. :ntr-o 'i,
13-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
vorbind de ru despre so%ia unui prieten al su, 5crivi%a atrage
m#nia lui 0anulea care este gata s o bat de fa% cu invita%ii la
mas. &ei se mpac repede, 5crivi%a e ,otr#t s pun
deoparte bani. *e n'estrea' pe surorile ei, le face c#te un
capital fra%ilor s se apuce de negu%torie p#n ce ajunge la
captul averii. 5menin%at de creditori, fuge i ajunge la o vie
unde este salvat de un t#nr numit Qegoi%. 3a s-l rsplteasc
pe t#nr, 0anulea , care i spune c, de fapt, el este un drac, i
cere ca, atunci c#nd va au'i c a intrat dracul ntr-o femeie, s
tie c el este acela i s o scape de diavol cci va primi de
fiecare dat, rsplata cuvenit. Qegoi% scap de diavol pe fata
caimacamului din 3raiova pentru care capt o rsplat mare.
&up aceasta, 0anulea i cere s fie mul%umit de plat i s nu-l
mai caute. &up trei ani, este c,emat la vod s o scape de
diavol pe fata acestuia. $iindc el bnuiete c 0anulea se afl
ascuns n aceasta i este batjocorit i alungat , cere s fie
c,emat 0anuloaia. &e frica ei, 0anulea a prsit-o pe fata lui
/od. 5poi, o caut pe nevasta lui 0anulea, i ddu bani i via
i-i spune c, dac va au'i c s-a ascuns dracul ntr-o femeie, ea
va reui s-l alunge. 5g,iu% ajunge astfel din nou n iad i cere
s fie lsat acolo s se odi,neasc.
PA"TRA TR#&AN$A
In negustora, 0usuf, urc de cu seara pe vaporul ce
pleac din portul bavala spre 0erusalim. 3,iar c#nd s plece
vaporul, de pe mal strig prietenul su, ovreiul 5ron care i cere
s-i duc i lui la 0erusalim un sac cu ,aine pe care s i le
predea fratelui su, Rumen. 4eara, 0usuf se culc cu capul pe
sacul primit de la 5ron i simte miros de srtur. 3rede c este
mirosul mrii dar i d seama, cur#nd c mirosul vine din sac.
:l desface i gsete pastram trufanda. Lust i i se pare foarte
gustoas. &eoarece cltoria cu vaporul durea', din cau'a
furtunii, mai bine de o lun, 0usuf golete ncetul cu ncetul
sacul, o parte m#nc#nd-o, alta v#n'#nd-o sau d#nd celor cu care
merge pe vapor sau pe cat#ri p#n la 0erusalim. *a Rumen nu se
13;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
mai duce nemaiav#nd ce s-i duc, ,otr#t ca atunci c#nd se va
ntoarce la bavala s-i plteasc lui 5ron, valoarea mrfii.
3#nd ajunge la bavala, pe c,ei este ateptat de 5ron cruia i
spune c i-a m#ncat toat pastrama i e gata s-i plteasc
cinstit pre%ul pastramei. Fvreiul ncepe s se tvleasc pe jos i
s urle n ciuda protestelor lui 0usuf, l ia de piept i-l t#rte n
fa%a cadiului, la judecat. 0usuf i povestete cadiului tot ce s-a
nt#mplat i l asigur c va plti paguba dup preten%iile
ovreiului dar 5ron spune c nu-l poate plti pe tatl su cci
0usuf l m#ncase pe tatl su, *eiba Lrosu. 0usuf nu n%elege
cum l putea m#nca pe tatl lui 5ron care nu fusese cu el pe
corabie dar afl, n sf#rit c, de fapt, pastrama pe care o
m#ncase era fcut din carnea lui *eiba Lrosu. :nainte de a
muri, *eiba i ceruse fiului su s-l ngroape n pm#ntul sf#nt
i, cum oasele nu putre'esc, 5ron l face pe tatl su pastram
i-l trimite lui Rumen prin intermediul lui 0usuf. 3#nd aude
aceasta, 0usuf reclam c a fost spurcat de 5ron i ncepe i el
s se jeleasc. 3adiul, c,ib'uiete o vreme i ,otrte ca turcul
s plteasc ovreiului cele dou'eci de ocale de pastram pe
care le m#ncase, iar ovreiul s plteasc turcului dou'eci de
lire pentru c l nelase pe 0usuf d#ndu-i nu ,aine ci pastram
de ovrei. 5poi, cu o vorb turceasc, i d afar.
Ioan Slavici, MARA
Umas vduv, preupeata 2ara cumpra i vinde
marf la *ipova, Uadna i 5rad pentru a-i crete copiii. Ea
adun banii n trei ciorapi: unul pentru btr#ne%e i
nmorm#ntare, unul pentru 1arsida i unul pentru Mric. F
convinge pe maica 5egidia, econoama mnstirii minori%ilor, s
o primeasc pe 1ersida la mnstire. Mric, rmas fr sora lui,
este btut la coal ceea ce produce m#nia 1ersidei i a mamei
sale i a maicii 5egidia. $iind dat afar din coal, Mric este
dus la cojocarul >ocioag, apoi la s#rbul 3laici din 5rad pentru
a nv%a meserie. :ntr-o 'i, 1ersida se vede pe fereastra
mnstirii cu Qa%l Zubr, fiul mcelarului, i ntre ei se nate
138
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
un sentiment de dragoste. :n 'iua de $lorii, Mric vine s o ia
acas de la mnstire pe sora lui i aceasta provoac o nt#lnire
cu Qa%l n fa%a mcelriei. 5poi ei se revd n fa%a podului
plutitor al 2arei c#nd Qa%l i ridic plria n fa%a copiilor ei
ceea ce produce un sentiment de m#ndrie mamei acestora. Qa%l
pleac n cltoria de doi ani necesar pentru a deveni patron.
2ara plnuiete ca 1ersida s se cstoreasc cu preotul
3odreanu care i face o curte insistent dar g#ndul fetei este la
Qa%l. >iatul lui Zubr ntrerupe cltoria pentru a se ntoarce
la 1ersida i a-i mrturisi dragostea pentru ea dar 2ara, care
bnuiete c ntre fiica ei i [neam%T se nfiripea' o rela%ie, se
opune cu ve,emen%. Mric se bate cu acesta surprin'#ndu-l cu
sora lui dar aceasta jur c se va cstori cu Qa%l indiferent de
opo'i%ia celorlal%i. Mric l roag pe preotul de la 4#n-2iclu
s-i cstoreasc dar , afl#nd c prin%ii se opun, acesta refu'.
:n cele din urm sunt cununa%i de preotul 3odreanu, fostul
pretendent la m#na 1ersidei. 5fla%i la /iena, Qa%l i 1ersida
desc,id o mcelrie dar, birui%i de dorul de %ar, revin la
*ipova. 0au n arend o c#rcium n 4rrie i Qa%l i face
prieteni care aduc al%i prieteni nc#t c#rciuma va deveni cur#nd
foarte populat cu at#t mai mult cu c#t aici se mn#nc i se bea
bine i ieftin. 1ersida ia fr#iele afacerii deoarece Qa%l este mai
mult oaspete dec#t patron. 3ur#nd ia patima jocului de cr%i i
veniturile c#rciumii scad vi'ibil.1ersida ncearc s-i spun c
vor avea un copil dar Qa%l i reproea' o posibil rela%ie cu
3odreanu, fapt pentru care 1ersida l plmuiete iar Qa%l o bate
i o prsete.
1e 2ara, copiii n-o mai vi'itea'. Ineori, Malia,
servitoarea 1ersidei i mai d veti despre fat. 5stfel afl c
Qa%l a btut-o i se afl la ea moaa. 2ara trece pe la >ocioac
s-l ia pe Mric dar acesta refu' s mearg. 1ersida pierde
copilul dar se mpac cu 2ara i cu so%ul ei. >andi, biatul de
pripas crescut pe la curtea lui Zubr, revine dup o lung
absen% la 1ersida i Qa%l. 5fl#nd c ncep recrutrile, 1ersida
vorbete cu 2arta, nevasta lui >ocioac s plteasc
137
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
rscumprarea lui Mric de la armat. :ntre 2arta i Mric are
loc o scurt rela%ie amoroas dar afl#nd c >ocioac i-a pltit o
parte din rscumprare iar 2ara nu vrea s-i napoie'e banii,
Mric se nrolea'. 1lanurile 2arei i ale lui >ocioac de a-l
nsura pe Mric cu 4ultana, fiica patronului, par deocamdat,
ratat. Qa%l recunoate n >andi i i spune so%iei sale care i
exprim ngrijorarea pentru acesta. Qa%l o bate din ce n ce mai
des i 1ersida, dei rm#ne din nou gravid, nu-i spune. Qate o
feti% iar Qa%l, nduioat i cere iertare pentru comportarea sa.
Zubroaia i 2ara ,otrsc ca ajutate de maica 5egidia,
viitoarea na a fetei s ajute mpcarea dintre Qa%l i tatl su.
5fl#nd c cei doi sunt cstori%i legitim, Zubr promite c a
doua 'i c a doua 'i diminea%a va veni. Zubr binecuv#ntea'
nepoata i cere iertare 1ersidei pentru suferin%a ndurat i i
d copilului dou'eci i cinci de galbeni iar 1ersidei argintria.
2ara promite c-i va da i ea ase mii de florini dar 1ersida,
tiind c mama ei nu se poate despr%i de bani i cere s-i
pstre'e la ea fiindc deocamdat nu are nevoie de bani. Mric
se ntoarce din armat i este numit miestru n aceeai 'i cu
Qa%l i decide s rm#n n casa lui >ocioac unde se va
cstori cu 4ultana, fiica patronului su. Qa%l ,otrte s-i lase
c#rciuma lui >andi iar ei s se mute n *ipova dar Zubr
consider drept s-l ia n grija lui pe biat i s plece la /iena
mpreun. >andi afl c Zubr este tatl lui i, consider#ndu-l
vinovat de moartea mamei lui, l omoar.
OARA C# NOROC
&ei soacra lui se ndoiete c ,otr#rea lui L,i% de a-i
prsi meseria de ci'mar i satul pentru a lua n arend
c#rciuma i ,anul [2oara cu norocT este o greeal, acesta,
mpreun cu so%ia lui, 5na, se mut la ,an. :n scurt timp,
cltorii afl c aici a venit un ,angiu cinstit i c la ,an se
poate m#nca i bea bine i ieftin. 3ei doi so%i i copiii sunt
ferici%i iar mama 5nei uit suprarea pricinuit de prsirea
satului c#nd seara se adun i numr banii c#tiga%i n timpul
13P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
'ilei. :ntr-o 'i au venit trei ini care au ntrebat dac nu a trecut
pe la ,an *ic 4mdul, au m#ncat, au but i au plecat. 1este
pu%in timp a venit i *ic, a ntrebat de c#rciumar i,
cunosc#ndu-l i cere s-i spun numai lui cine trece pe la ,an i
cu ce treab. &up aceasta, L,i% se duce la 5rad s cumpere
dou pistoale i s ia o a doua slug, pe 2ar%i, apoi cumpr
doi c#ini pe care-i nva% s atace la comanda lui. L,i% devine
tot mai aspru i mai nc,is n sine. :ntr-o alt 'i, *ic i trimite
cinci grsuni drept plat pentru ceea ce au m#ncat oamenii lui,
dar L,i% nu-i primete. :ntr-o duminic, i mrturisete 5nei
teama de a mai rm#ne la ,an dar i dorin%a de a nu pleca. *ic
vine la ,an i-i d lui L,i% nsemnele turmelor sale, apoi i cere
c,eile de la l'ile cu bani i ia bani fr s numere promi%#nd
c-i va napoia cu camete.
:ntr-o 'i de luni, *ic vine la ,an i ntreab c#nd vine
jidovul dup arend. 5poi petrece cu >u' Uupt, 4il >oarul
i Uu%, c,eam lutari i o joac i pe 5na, dei la nceput se
opune. *ic i propune s-i ia o slujnic. 4mdul rm#ne
peste noapte la ,an, iar ceilal%i pleac. :n timpul nop%ii, L,i% l
vede pe fereastr pe Uu% care vine i apoi pleac de la ,an
nso%it de o femeie. &up mie'ul nop%ii, 5na l vede pe *ic
venind dinspre $undureni. &iminea%, vine cprarul 1intea,
despre care afl c fusese c#ndva tovar de ,o%ie cu *ic, cu
doi jandarmi i-l ntreab ce oameni mai nsemna%i au venit la
,an n 'iua precedent. L,i% afl c n noaptea trecut fusese
clcat arendaul. L,i% i slugile pleac cu 1intea la 0neu n
timp ce jandarmii rm#n la ,an. :n lipsa lui, la ,an poposete o
doamn mbrcat n negru, cu un copil. 5na afl de la fecior
c femeia este vduv, brbatul ei mpuc#ndu-se cu trei
sptm#ni n urm. 4tp#na ,otrte s plece n aceiai sear
de la ,an i-i pltete 5nei, d#ndu-i mai nt#i o bancnot
nsemnat . L,i% nu se ndoiete c oamenii care umblaser
noaptea la ,an sunt >u' Uupt i 4il >oarul dar nu-i
mrturisi acest lucru judectorului care decide s i se dea
drumul lui L,i% doar pe c,e'ie. *a recomandarea lui 1intea,
1+9
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
o ia pe I%a slujnic la ,an. :n drum spre 2oara cu noroc, 1intea
observ o trsur boiereasc l#ng care era un copil mort. 5poi
gsi i femeia mbrcat n negru. Ea avea m#inile legate cu un
bici. *a casa lui 4il, jandarmii gsesc o parte din argintria
arendaului. 1intea l duce pe *ic naintea judectorului dar
acesta este scos de groful /Erme@ frpad. >u' Uupt i 4il
sunt condamna%i pe via%. &up judecat, *ic :i aduce lui
L,i% un erpar plin cu bani pentru a-i plti datoria mrturisind
c banii erau de la jafurile pentru care fusese judecata. El i
reproea' slbiciunea pentru 5na care-l face slab n fa%a
primejdiilor. 5na descoper ntre bancnote, pe cea primit de la
femeia n negru i refu'at de ea. L,i% pleac n mie'ul nop%ii
la 0neu i-i spune lui 1intea cele observate de nevasta lui. 5fl
de la 1intea c 2ar%i este omul lui *ic. L,i% i promite
cprarului c i-l va da pe 4mdul c#nd acesta va avea asupra
lui bani fura%i. &e 1ati, L,i% ,otrte s-i trimit familia la
0neu pentru a-l prinde pe *ic la ,an, cu bani. 5na, au'ind c
L,i% urmea' s se nt#lneasc cu *ic, refu' s plece. L,i%
o las la ,an s petreac cu *ic n timp ce el fuge s-l anun%e
pe 1intea c 4mdul poate fi prins cu c,imirul plin cu bani.
5na cedea' dorin%elor lui *ic, apoi este lsat singur. 3#nd
L,i% revine la ,an, n%eleg#nd ce s-a petrecut ntre cei doi, o
omoar pe 5na n timp ce Uu% l mpuc pe ,angiu iar *ic,
ntors la ,an s-i ia erparul cu bani, d foc ,anului. 1intea l
'rete pe *ic dar acesta fuge spre pdure. 4igur c nu mai
poate scpa, *ic se arunc spre un strejar sfr#m#ndu-i capul.
2ama 5nei, venit cu copiii pe locul unde a fost ,anul,
privete cu resemnare cele cinci cruci spun#ndu-i c aa le-a
fost dat.
Qicolae $ilimon, CIOCOII VECHI $I NOI
&A% CE NA'TE DIN PI&IC 'OARECI MN(NC
:ntr-o diminea% din luna octombrie a anului 171+, un
t#nr de 22 de ani, &inu 1turic, fiul treti-logoftului L,inea
1+1
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
1turic, se nf%iea' la curtea postelnicului 5ndronac,e
Mu'luc cu o scrisoare de recomandare din partea tatlui su
pentru a ob%ine o slujb. Mu'luc, un fanariot mbog%it prin
vicleug dorete s se cstoreasc cu fiica banului 3H, care,
dei uimit de cute'an%a postelnicului, nu-l refu' tiind c
acesta are mare influen% asupra domnitorului 3aragea. 3#nd
domnul face propunerea, banul i vorbete despre toate
nedrept%ile fcute de postelnic oamenilor i ura pe care acetia
i-o poart. 3a urmare, postelnicul cade n di'gra%ie i via%a lui
capt un alt curs. Mu'luc o cunoate pe curte'ana 3,era
&uduca. $anariotul i ofer o locuin% i cele mai scumpe
giuvaieruri. 3u toate acestea, 3,era &uduca ncuraja amorul
unui t#nr calemgiu care o vi'itea' n fiecare noapte spre
disperarea lui Mu'luc.
1ostelnicul ,otrte s-l ajute pe &inu 1turic s
nve%e pregtindu-l s-i fie om de ncredere. 4tp#nul i va cere
lui &inu s se mute la 3,era &uduca pentru a o sluji i a-l
informa dac i este infidel. Qiculi%, vtaful de curte al
armaului, i d informa%ii despre amantul 3,erei &uduca dar l
sftuiete s ascund adevrul fa% de postelnic. 1turic l
prinde pe calemgiul care iubea pe &uduca i o determin pe s
renun%e la aventur devenind el nsui amantul ei. El nc,eie o
n%elegere cu aceasta ca mpreun s jefuiasc ntreaga avere a
lui Mu'luc. L,eorg,e, vtaful de curte al postelnicului, atrage
aten%ia boierului asupra uneltirilor lui &inu 1turic i al
amantei sale dar grecul l alung de la curte socotindu-l
uneltitor. 3onform planului stabilit, 3,era &uduca i cere lui
Mu'luc s-l ia din casa ei pe 1turic iar postelnicul l numete
vtaf n locul lui L,eorg,e. 0nstalat n aceast func%ie, &inu
anun% slugile c va pune capt risipei de la curte, ceea ce l
nc#nt pe boier. /i'it#nd moiile, noul vtaf ia de la %rani
plocoane promi%#nd c le va re'olva pl#ngerile i ncasea'
cinci'eci de pungi de la arendaul 3ristodor, apoi pleac i la
alte moii ale postelnicului. 1ostelnicul este admonestat de
domnul 3aragea pentru nelegiuirile fcute i i cere s-i implore
1+2
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
iertarea banului 3H c l-a suprat cer#ndu-i fiica de so%ie.
Mu'luc ob%ine de la banul 3H o scrisoare de iertare. 1e 39
noiembrie 1718, fanariotul face o petrecere n casele sale n
onoarea sf#ntului 5ndrei, patronul su. >ei'adeaua, fiul lui
3aragea, c#tig la jocul de cr%i, apoi mn#nc i bea mpreun
cu al%i boieri tineri dup care mul%umi%i de primirea fcut de
postelnic pleac ls#nd pe srbtorit s petreac cu amanta lui.
1turic coboar n casele de jos pentru a continua petrecerea
cu prietenii si. El expune n fa%a acestora planul su de
mbog%ire prin u'urparea vec,ilor averi. $ostul vtaf al lui
Mu'luc, L,eorg,e, este luat grmtic de ctre banul 3H, i,
dovedind cinste i iste%ime, ajunge la rangul de srdar.
:ndrgostindu-se de 2aria, fiica acestuia, L,eorg,e prsete
curtea binefctorului su. &inu 1turic str#nge averi tot mai
mari cu ajutorul lui 3ostea 3,iorul, iar &uduca cere i ob%ine
tot mai des lucruri scumpe ruin#nd ncetul cu ncetul pe
postelnic. *a spectacolul cu piesa [0taliana n 5lgirT,
bei'adeaua i boierul 3rbu comentea' cderea lui Mu'luc i
ridicarea noului ciocoi, &inu 1turic. 3ostea i d lui 1turic
banii pentru bijuteriile i materialele scumpe v#ndute &uduci
i ac,itate de amantul ei, l ajut pe 1turic s cumpere moiile
lui Mu'luc i nlesnete afacerile care l pun n posesia ntregii
averi a protectorului su. &uduca l ntiin%ea' c domnitorul
3aragea a fugit din %ar. *ui Mu'luc i se aduce la cunotin% c i
s-au v#ndut moiile care nu acoper datoriile pe care le are la
bogasierul 3ostea i, afl#nd c &inu a plecat de la curte, se
duce la 3,era &uduca dar i se spune c aceasta urmea' s se
cstoreasc cu $ostul su slujba. :i gsete la biserica *ucaci
n timp ce se cstoresc i i blestem. Mu'luc nnebunete. :n
timpul unui osp% dat noilor si prieteni, tatl lui &inu vine s-l
vad dar t#nrul poruncete s fie alungat. Matl i blestem
fiul. 0'bucnind revolu%ia lui Mudor /ladimirescu, 1turic are
oca'ia s-i arate duplicitatea. &up ce se arat a fi un adept al
principiilor lui /ladimirescu, la intrarea lui 0psilanti n %ar, i
sc,imb politica : l trdea' pe Mudor /ladimirescu plnuind
1+3
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
uciderea lui i primete promisiunea lui 0psilanti c, pentru
serviciile lui, va primi isprvnicia a dou jude%e. L,eorg,e,
dup plecarea de la curtea banului 3H, l gsete pe Mu'luc,
bolnav i neajutorat i-l salvea' oferindu-i adpost i protec%ie.
1turic mpreun cu cpitanul 3aravia i c#%iva arnu%i, prin
pe Mudor i-l omoar, arunc#ndu-i trupul ntr-o f#nt#n.
0psilanti i %ine angajamentul fc#ndu-l ispravnic de 1ar,ova i
4cuieni i promi%#ndu-i c-i va oferi cimcmia 3raiovei.
1turic instituie un regim de teroare, aplic pedepse aspre
pentru str#ngerea birurilor i ob%ine sume de patru ori mai mari
dec#t cele str#nse p#n atunci dar se arat mereu nemul%umit. El
cere lui Qegru Uupe-1iele s foloseasc pedepse i mai grele
pentru a plti lui 0psilanti i pentru a ob%ine i pentru el sume
tot mai mari. Uidic#ndu-se n tron Lrigore L,ica vod, %ranii
ies naintea lui cu rogojini fcute sul, puse n cap i aprinse n
partea de sus pentru a atrage aten%ia lui /od iar jalba era pus
n v#rful rogojinii pentru a fi v'ut de acesta. L,ica vod afl
astfel de silniciile lui 1turic i trimite patru'eci de arnu%i la
>ucov unde se afla 1turic pentru a despgubi pe protestatari.
&inu 1turic este aruncat, drept pedeaps, n Fcna prsit.
5ici primete dou scrisori : una prin care este anun%at c
&uduca a luat tot din cas i a fugit cu un turc peste &unre
ls#nd copilaii pe drumuri iar moiile i casele i-au fost
v#ndute la me'at i cealalt n care i se vestete c n ciuda
rugmin%ilor, vod a rmas nenduplecat i a ,otr#t s-l lase s
putre'easc n Fcna prsit pentru a fi pild i altor
,o%omani.1turic nnebunete i moare. 5 doua 'i, c,ir 3ostea
3,iorul declarat falit este %intuit de st#lpul din pia%a oraului.
&ou procesiuni mortuare trec n acelai timp prin pia% : una
este a lui 1turic, cealalt a lui Mu'luc. 3,era &uduca vr#nd s
o fac pe coc,eta i n casa noului ei brbat, este dus n fa%a
cadiului care ,otrte s fie cusut ntr-un sac i aruncat n
&unre conform legilor musulmane. L,eorg,e este numit
caimacam al 3raiovei.
1++
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Ale(andru Od)*escu, IHNEA VO$
CEL R#
1. 2neti. [ 4 n-aibi milT
:ntr-o 'i noroas de primvar, 2i,nea i fiul su,
2ircea 3iobanul organi'ea' o v#ntoare n preajma castelului
su de la 2neti. 4pre sf#ritul v#ntorii, 2i,nea este c,emat
la castel fiindc socrul su, armaul, se afl pe moarte. 3u
ultimele puteri, acesta i cere lui 2i,nea s nu aib mil fa% de
neamul >asarabetilor. 5poi se aude tropot de cai i 4toica, om
vec,i al casei desc,ide oblonul prin care ptrunde glasuri de
oteni care anun% c 2i,nea a fost ales domn. >oierii veni%i l
anun% c Uadu /od a murit, srut m#na noului domn i
2i,nea /od, mpreun cu fiul su i cu 4toica pleac spre
cetatea de scaun, jup#ni%a 4maranda, acestuia, rm#n#nd s-l
ngroape pe arma.
2. 3urtea de 5rge [Qu-i aa c-avu%iile sunt
amgitoareKT
2i,nea, mbrcat n straie domneti, coboar cu alai
spre biserica construit de Uadu Qegru /od fiind nt#mpinat
de mitropolitul 2axim cu mai mul%i ar,ierei cu crucea i
Evang,elia pentru a fi srutat de domn. 2itropolitul i
citete rugciunile de ncoronare iar 2i,nea srut icoanele,
apoi ncalec i pornete napoi spre palatul domnesc. 5flat pe
tron, i srut m#na mitropolitul, apoi postelnicul >asarab i fiii
acestuia crora le promite protec%ie i ranguri. *a fel i
celorlal%i boieri. &up pu%in timp are loc nunta fiului mai mare
al postelnicului, 0lie, cu frumoasa 0linca, fata sptarului Uadu
din 5lbeti. M#nrul boier st la dreapta domnului iar petrecerea
este strlucit. :n noaptea nun%ii, 0lie este sugrumat iar fecioara,
rpit. :n 'iua urmtoare, vod i invit pe boieri la mas i
depl#nge soarta celui mort i faptul c averile i tinere%ea, toate
sunt trectoare. :i invit pe boieri s guste pilaful aburind dar,
abia apuc s ia n gur c scuip din%ii mpreun cu boabe de
1+-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
mrgritar. 5stfel >asarabetii sunt averti'a%i a se teme de
/od i de slujitorul su, 4toica, ajuns logoft. /od l c,eam
n tain pe 4toica cer#ndu-i s gseasc o cale de a-i aduna pe
to%i >asarabetii la un loc i s-i distrug. &ragomir, copilul lui
1#rvu, ascuns ntre butoaiele din fundul cramei, aude planul lui
2i,nea i alearg la tatl su nspim#ntat. 5fl#nd, 1#rvu
anun% tot neamul i acetia pleac n pribegie. 2i,nea d foc
caselor, bisericilor i locurilor care apar%in >asarabetilor,
omoar pe mitropolitul 2axim care i este potrivnic, siluiete
nevestele i fetele boierilor. 4#rbul &umitru 0acg, fratele
nepoatei mitropolitului fuge n 5rdeal n ateptarea ceasului
r'bunrii. :n acest timp, so%ia lui /od, 4maranda %ine posturi
i duce o via% cucernic. :n aceast perioad se cstorete fiul
lui 2i,nea, 2ircea cu domni%a 3,iajna, fiica lui Uare din
2oldova.
3. 3otmeana [$uga e ruinoasH dar e sntoasHT
:n urma pl#ngerilor boierilor pribegi, n toamna anului
1-9P, trei p#lcuri de oaste turceasc, ntre care unul condus de
Qeagoe >asarab, trec n Fltenia. 2i,nea l trimite pe fiul su,
2ircea, n cercetare, peste Flt. 2ircea poposete la mnstirea
3otmeana, dar, afl#nd aceasta, Qeagoe trimite oteni s-l
capture'e. :ncol%it, 2ircea fuge mpreun cu 4toica, n mie' de
noapte, pe fereastra c,iliei. Ei fug toat noaptea p#n ajung la
cetatea de scaun unde, mpreun cu 2i,nea, doamna 4maranda,
domni%a 3,iajna i c#%iva credincioi, pleac n bejenie peste
mun%i, n 5rdeal.
+. 4ibii [4 tie tot omul c l-am omor#t pe 2i,nea /odT
5juns n 5rdeal, 2i,nea ncearc s-i alctuiasc o
armat de lefegii dar este nfr#nt nc#t el ,otrte s se
stabileasc cu familia la 4ibiu. Qempcat cu g#ndul
nfr#ngerii, el trimite pe 4toica cu daruri la craiul /ladislav al
Ingariei aflat la 5lba 0ulia s-i cear sprijin. 3raiul i promite
ajutor n primvara urmtoare cu condi%ia de a trece la
catolicism i de a uni prin lege i tratat de supunere Vara
Uom#neasc cu 3ria Ingariei. El cere ca 2i,nea s fie ocrotit
1+;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
de cetate. :n acest timp, ntr-o cas din 4ibiu, trei oameni, ntre
care i Uadu, sptarul din 5lbeti a crui fiic fusese siluit n
noaptea nun%ii de 2i,nea, uneltesc moartea acestuia. 3#nd
2i,nea iese din biseric, 0acg i strpunge cu ,angerul i
strig din clopotni%a bisericii c el l-a omor#t pe 2i,nea. 3ei
trei uneltitori sunt identifica%i i omor#%i de 4toica. $amilia
domnului rm#ne n cetate, sub protec%ia locuitorilor ei.
$OANA CHIA+NA
1. 2orm#ntul
*a sf#ritul lunii februarie, n 1-;9 este adus din 5rdeal,
trupul lui 2ircea /od, la >ucureti dup ce fusese de patru ori
suit de turci pe tronul Vrii Uom#neti. 3atafalcul su este
urmat de doamna 3,iajna, de cei doi fii ai si i de fetele
acoperite cu maram neagr. 4pre sf#ritul slujbei din biserica
'idit de 2ircea ciobanul, c#%iva boieri tineri se aea' n fa%a
sicriului i scuip sicriul domnitorului, batjocorindu-l. &oamna,
indignat i d sabia aflat n cociug fiului ei beteag, 1tru,
amenin%#nd boierii c, alturi de el, va r'buna memoria celui
mort. 4trjile intr i alung din biseric grupul de boieri
protestatari. :n timpul acesta, un t#nr plcut la c,ip se
desprinde din umbra unei strane. Uadu, cel ieit din stran, este
primit cu gratitudine de domni%a c'ut pe morm#ntul lui
2ircea la vederea boierilor care-l p#ngriser. Uadu este fiul
vornicului 4ocol, aruncat n mare din porunca 4ultanului dup
ncercarea de a-l nfrunta pe 2i,nea. $amilia acestuia i pierde
averile lsate n custodia ungurului $rancisc bendi. 5fl#nd c
fiul lui 4ocol vine cu oaste s-i revendice averile pierdute,
3,iajna l urc pe fiu ei 1etru Rc,iopul pe tron i trimite armat
mpotriva rebelilor dar este nfr#nt. &oamna trece &unrea i
cere ajutor de la paa din Uusciuc. :n fruntea otirii, 3,iajna
reuete s-i alunge pe otenii boierilor venetici care fug n
pribegie. Uadu, ascuns mult timp n cet%uia 4ocoleti vine
acum s-i revad iubirea tinuit pentru domni%a 5ncu%a, fiica
3,iajnei.
1+8
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
2. Qunta
1entru a-i ntri puterea, 3,iajna cere patriar,ului
0oasaf s-i caute doi tineri din $anar pentru cele dou fete ale
sale. 5cesta alege pe unul din nepo%ii si, 4tamatie, nv%at i
m#ndru, i pe 5ndronic, fratele lui 2i,ail 3antacu'enul, numit
de turci Raitan Fgli ! $iul &racului". Ir#tul i btr#nul
5ndronic pleac mpreun cu 4tamatie s pe%easc n Vara
Uom#neasc pe cele dou domni%e. 5fl#nd aceasta, Uadu se
decide s vorbeasc domni%ei 5ncu%a despre dragostea sa.
/'#nd-o c#teva clipe singur, Uadu vrea s-i napoie'e
marama pstrat de la nt#lnirea din fa%a morm#ntului tatlui ei
dar fecioara i cere s o pstre'e at#t timp c#t va avea aceleai
sentimente pentru ea. 3,iajna i anun% fetele c le vor sosi
pe%itorii iar ele vor trebui s accepte ,otr#rea ei ca fiica mai
mare s se cstoreasc cu frumosul 4tamatie iar 5ncu%a cu
bogatul dar btr#nul 5ndronic. :n timpul cununiei, Uadu d foc
maramei n v'ul mul%imii iar 5ncu%a lein. Qimeni nu
n%elege motivul leinului domni%ei.
3. $uga
&omni%a 5ncu%a, nerefcut dup leinul din biseric,
pleac cu 5ndronic la Uusciuc. 4eara, ea aude de pe &unre
c#ntecul unui t#nr n care l recunoate pe Uadu. El o rpete
pe fat i o duce p#n la cetatea s#n Liorgiu unde este ateptat
de slujitorul su, >nic. &up mai multe 'ile de mers clare,
ajung pe malul 2otrului unde duc o via% plin de iubire. :n
acest timp, 5ndronic se pl#nge fratelui su de ruine suferit iar
acesta cere ma'ilirea neamului domnesc din Vara Uom#neasc.
4ultanul d firman de ma'ilire a lui 1etru c,iopul dar
mputernicete domn pe fratele su, 5lexandru. &up modelul
lui 5lexandru *puneanu din 2oldova ea invit boierii la
osp% i le taie capetele i d ordin de prindere a boierilor
potrivnici ntre care i pe Uadu, fiul lui 4ocol. :ntr-o sear
linitit de iarn, >nic %i anun% stp#nul c o ceat a
nconjurat curtea. :n scurt timp, Uadu este ucis iar c,ilia este
incendiat.
1+7
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
+. 1ustnica
&us la Varigrad, 1tru este rscumprat de 3,aijna.
5poi ea ntreprinde o cltorie n Fltenia pentru a-i nt#mpina
fiul. Mrec#nd pe l#n locul unde arsese c,ilia lui Uadu, oamenii
vorbesc de o nluc ivit la trei 'ile dup incendiu, fapt ce
nspim#nt oamenii de atunci nainte.:ntr-o sear, pe malul
apei apare umbra unei fiin%e albe, cu trup despuiat, cu plete
rsfirate. 3,iajna oprete alaiul iar pustnica istovit cade la
picioarele ei implor#nd iertarea. 3,iajna comand nso%itorilor
ei s continue drumul fr a da ascultare 5ncu%ei. 5ceasta este
gsit dup c#%iva ani n scorbura unui copac. :ntr-o tabr
militar din 2oldova, 3,iajna este omor#t de vornicul
&umbrav.
B),dan Petriceicu Hasdeu, R%VAN 'I
VI$RA
3#ntul 0 [Un rob pentr# #n 'a!bnT
:ntr-o pia% din 0ai, U'van, %igan de'robit, miluiete pe
ceretorul Mnase oferindu-i o pung cu galbeni pierdut de
boierul 4bierea. Mnase refu' banii, apoi, afl#nd c mama lui
U'van este moldoveanc, accept doar un galben i-i cere
acestuia s fac poman i altor sraci. :ndeprt#ndu-se de
ceretor, U'van lipete o ,#rtie pe un st#lp. &asclul bisericii
citete n timp ce mul%imea se adun n jurul lui. M#rgove%ii
ascult pamfletul citit de dascl, r#de i comentea' n timp ce
se apropie de ei marele vtaf >aot care-l nvinuiete pe cel
care citete c este autorul versurilor. U'van se declar a fi
autorul textului dar >aot nu-l crede deoarece %iganii nu tiu
carte. 5ccept#nd c el este autorul, l amenin% cu
sp#n'urtoarea dac nu se va gsi o fat care s-l ia de brbat.
&ou fete din mul%ime se ofer, dar afl#nd c e %igan, i retrag
oferta. 5pare boierul 4bierea care-i recunoate punga ieit din
cmaa lui U'van. Qumr#ndu-i banii gsete un galben mai
pu%in. :l cere pe U'van rob drept plat pentru galbenul lips.
1+P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
>aot l revendic el ca rob dar dup o ceart sanc%ionat de
poporul adunat, %iganul revine pgubaului pungii.
3#ntul 00 R(b#narea
:ntr-un cr#ng din codrul Fr,eiului, n >asarabia, un
grup de ,aiduci condui de U'van care fuge din robie, ascult
c#ntecul lui U'aul. 5pare Lanea, fiu de boier cminar, care l
roag s o salve'e pe /idra, nepoata lui 2o%oc, rmas orfan
dar posesoarea unei averi nsemnate din m#inile celor care o
duc din porunca unc,iului ei la mnstire pentru a-i nsui
averea acesteia. U'van accept plata i-i trimite oamenii s
fac ceea ce a cerut boierul. 3eretorul Mnase vine n fa%a
cpitanului, l roag s-l primeasc n ceata lui i-i spune c la
0ai, o %iganc, a prevestit c U'van va ajunge domn. Zaiducul
/ulpoi aduce n fa%a cpitanului pe boierul 4bierea pe care-l
prinsese n codru. U'van cere ,aiducilor s-i dea drumul n
pdure spun#nd c r'bunarea cea mai crud este c#nd
dumanul tu e silit a recunoate c eti bun i d#nsu-i ru.
Zaiducii se revolt i sunt gata s nu-l mai recunoasc pe
U'van drept cpitan. 5mintindu-le c ,aiducii se afl prin
jurm#nt sub conducerea lui, ,aiducii renun% l aclam pe
cpitan. /idra care asist la aceast scen, admir noble%ea
%iganului spre disperarea lui Lanea cruia cpitanul i napoia'
punga dat drept plat pentru eliberarea /idrei. U'van i
Lanea se bat n duel.
3#ntul 000 7epoata !#i >o*oc
:n tabra leeasc, cpitanii 2ins6i i 1ietro_sc6i
comentea' cu invidie faptul c moldoveanul U'van, nso%it de
o frumoas femeie despre care se spune c-i este sor, s-a
remarcat pe c#mpul de lupt. *a apropierea lui /ulpoi i
U'aul, cei doi declar cu f%rnicie c-l pre%uiesc pe U'van
i ncearc s afle ce slujb avea acesta nainte de a veni n
armata leeasc. 3ei doi foti ,aiduci remarc faptul c /idra
conduce acum destinul lui U'van. F iscoad a ruilor i
1-9
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
promite din partea %arului trei sate i titlul de cpitan dac va
prsi oastea leeasc i va veni n tabra lor. /idra ncurajea'
propunerea dar U'van nu vrea s-i calce jurm#ntul fa% de
lei. Zatmanul leesc, necunosc#nd propunerea iscoadei, i
propune lui U'van gradul de cpitan al armatei leeti dar
/idra i reproea' c se mul%umete cu pu%in i c ar merita
averi i onoruri mai mari. 5fl#nd c 2ins6i o iubete pe /idra,
U'van vrea s-l provoace la duel, dar acesta refu' cer#ndu-i
iertare. In osta i-l aduce pe 4bierea, luat de lei de la muscali
care-l luaser de la ttari. >oierul i reproea' lui U'van c
oamenii lui, n codru i-au luat sacul cu bani i-i cere acum cu
dob#nd. /idra admir atitudinea boierului i-l amenin% de
brbatul ei c-l va prsi fiindc are ambi%ii mrunte.
3#ntul 0/ -nc #n pas
U'aul i /ulpoi se pl#ng de dor de %ar iar U'van,
dei polcovnic, accept c acelai dor l macin i pe el. /ine
iari 4bierea care o anun% pe /idra c unc,iul ei a murit i ea
este, n sf#rit, motenitoarea averii printeti, pe care i
propune s i-o v#nd pe bani pu%ini fiindc %ara e srac iar ei,
aceast avere nu-i este de folos. &ei U'van ar dori s mearg
la moia din %ar i s se stabileasc definitiv acolo, /idrei i
repugn ideea de a locui la %ar i de a renun%a la mrirea visat
pentru ea i U'van. . 4o%ul ei i mrturisete c ar dori s plece
din armata leeasc deoarece ,atmanul plnuiete r'boi
mpotriva 2oldovei iar el nu poate accepta s lupte mpotriva
rom#nilor. Qu-i spune, ns, c acesta dorete, pentru a-l lega
pe U'van de lei, ca /idra s devin so%ia nepotului su,
1itro_s6i, i s i-o dea lui U'van ca so%ie pe fiica lui.
1olcovnicul i spune ,atmanului c n 2oldova el era, nainte
de a intra n oastea leeasc, ,o% i c este %igan. >aot vine n
tabra leeasc pentru a-i oferi, gradul de ,atman n armata
moldoveneasc
3#ntul / >rirea
1-1
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
:n palatul lui U'van, la 0ai, cpitanii /ulpoi i U'aul
sunt anun%a%i de cpitanul Mnase c >aot a ob%inut pacea cu
leii iar 5ron-vod a semnat n%elegerea. U'van nu este
mul%umit de nc,eierea acestei pci care ntrete autoritatea lui
5ron-vod i simpatia poporului pentru el dar ndeprtea' de
tronul visat de ,atman. El instig pe cpitani mpotriva
domnitorului iar oamenii lui pregtesc arestarea lui 5ron i
ridicarea poporului pentru a-l ae'a pe tronul 2oldovei pe
U'van. /idra, care-i insuflase aceast dorin%, sus%ine moralul
viitorului domn al 2oldovei. $ocul de pistol al lui /ulpoi
anun% cderea lui 5ron, mul%imea aclam pe noul domn i
/idra, fericit c este doamna %rii, l anun% pe so%ul ei c
poart n p#ntec copilul su. :n timp ce slujitorii i /idra i
urea' o domnie fericit, >aot desc,ide poarta cea mare
leilor care umplu cetatea. U'van se av#nt n lupt iar /idra
i amintete de comarul n care mama lui U'van i cere
socoteal pentru c l-a trimis la moarte pe fiul ei. U'van, greu
rnit, este adus de /ulpoi i U'aul. $otii ,aiduci o nvinuiesc
pe /idra pentru moartea lui U'van dar aceasta, cu o aparent
indiferen%, i d afar.
Barbu Stefanescu Delavrancea, APUS DE SOARE
Actul I Yi de toamn, la 3urtea domneasc, domni%ele %es
p#n' i spun poveti. 0ntr Rtefan cel 2are %in#nd cu o m#n
pe &oamna 2aria i cu cealalt sabia dreapt cu m#nerul cruce.
El st de vorb cu Fana n timp ce &oamna observ c#t de bine
seamn fata cu &omnul. 2aria i cere lui Rtefan s nu mai
plece la r'boi, s ngrijeasc de %ar ngrijind de sntatea sa
dar acesta sus%ine nevoia de a cuceri 1ocu%ia care este pm#nt
moldovenesc. 0ntr p#rclabii care-i pre'int un raport al strii
cet%ilor de la grani%. Rtefan face planuri pentru r'boiul din
1ocu%ia dar pa,arnicul Ilea i exprim ndoiala c Rtefan va
putea lupta fiind bolnav.
Actul II. &oamna 2aria i exprim ngrijorarea pentru faptul
c de o lun Rtefan nu mai d nici un semn de via% din 1ocu%ia
1-2
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
unde este plecat n r'boi. 3lucerul 2og,il vine i povestete
doamnei faptele de vitejie vestind c, din cau'a unei ploi, calul
/oiti a alunecat i a c'ut prin'#nd sub el piciorul rni al lui
Rtefan sub el. 3#nd apare doctorul 3esena sprijinind pe Rtefan,
Uare nc,in pentru gloria domnului iar 2aria ncearc s
aline durerea fi'ic a so%ului ei. Rtefan se arat preocupat nu de
rana sa ci de pricinile judecate de fiul su, >ogdan i rmase
fr pecete domneasc. 1a,arnicul Ilea, stolnicul &rgan i
jitnicerul 4tavr uneltesc mpotriva domnului plnuind s-l
pun domn dup moartea lui Rtefan pe Rtefni% pentru a
alctuimo epitropie format din ,atmanul 5rbore, p#rclabul
Lruma' i Ilea. 1etru Uare i mrturisete dragostea Fanei
dar aceasta i spune c ea l iubete ca o sor. &octorul 3esena
l anun% pe Rtefan c vor veni la curte s-l ngrijeasc un
doctor din Qgrembreg i altul de la 2engli-L,irai, un evreu.
&up ce termin judec%ile, Rtefan o primete pe Fana care i
povestete despre uneltirea celo trei boieri. Rtefan l anun% pe
clucerul 2og,il c n 'iua urmtoare l va sui pe tron pe
>ogdan.
Actul III. :n sala tronului, doctorii 3esena, blingensporn i
Rmil vorbesc despre rana lui Rtefan care trebuie ars cu fierul
rou. Rtefan apare nso%it de 2aria vorbind cu detaare despre
rana sa. Rmil l previne pe Rtefan c este necesar arderea rnii
i aceasta presupune o mare durere. 1etru Uare i mrturisete
lui Rtefan c o iubete pe Fana i domnul i cere s ia cel mai
iute cal, s mearg la Ureoaia i s-i spun c iubete pe Fana
de la curtea lui Rtefan iar ,otr#rea pe care o va lua va primi
aprobarea sa.
&rgan i 4tavr comentea' politica lui Rtefan care face din
supui, r'ei iar din r'ei, boieri n timp ce pe boierii vec,i i
[scurtea'T. Ei vd semne ale sf#ritului lui Rtefan : bufni%a
care %ip noaptea, m#%a care mn#nc bu,a, vulturul care cade
asupra ei, curteanul care o sgeat dar cade n prpastie nainte
de a o ajunge, luna cu cearcn rou, femeia care nate un copil
cu picioare de iedH>oierii se adun la c,emarea domnitorului.
1-3
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Rtefan intr la bra%ul doamnei 2aria, n %inut de gal, nso%it
de cei trei doctori. Fbserv lipsa pa,arnicului Ilea i trimite
dup el. 5cesta vine pl#ng#ndu-se de durerea picioarelor. &up
ce %ine un discurs fulminant, aea' coroana de domn pe capul
lui >ogdan nscun#ndu-l ca domn al 2oldovei.
Actul IV :ntr-o camer din castel, 2aria, 0rina Ri Ueveca
supraveg,ea' somnul lui Rtefan. 1refc#ndu-se c doarme,
Rtefan i mrturisete c i este fiic. 1etru, ntors de la mama
sa, afl c este fratele Fanei i cere fetei s-l iubeasc ca pe un
frate. &omnul c,eam un pietrar cruia i poruncete cum
trebuie s fie spata piatra de pe morm#ntul su. Zatmanul
5rbore este prevenit s aib n grij pe Ilea, &rgan Ri 4tavr
care uneltesc mpotriva voin%ei sale de c#nd era domn. &octorii
Rmil, blingensporn i 3esena ard rana lui Rtefan. 5cesta aude
oamenii lui Ilea strig#nd numele lui Rtefni% pe care l cer ca
domn. 4e ridic din pat, ia sabia i iese s pedepseasc pe
boierul uneltitor n ciuda avertismentului doctorului Rmil. 3u
paloul plin de s#ngele trdtorului, Rtefan consfin%ete
alegerea lui >ogdan n fruntea %rii i, cu ultimele puteri, moare
cu numele 2oldovei pe bu'e, c'#nd cu capul pe pieptul Fanei,
n timp ce din curtea palatului se aude [4 triasc vod
>ogdanT iar curtenii cad n genunc,i. &in mul%ime se aude un
geamt lung ca semn al durerii celor rmai fr [soarele
2oldoveiT
HAGI TUDOSE
`up#n Zagiul fuge din biseric au'ind cum cititorul
vorbete despre cei care i adun comori n ceruri. 3ititorul
povestete c Zagiul nu d un bnu% n cutia bisericii dei acas
ngroap ca'ane cu aur dei nu are dec#t o nepoat pripit pe
l#ng el s-i p'easc cocioaba n timpul plecrii sale la
,agial#c. Zagiul se ,rnete cu pu%in gust#nd o mslin din
pia% sau terpelind nite icre sau o feliu% de pastram spun#nd
de fiecare dat [scump, scump, vremuri greleGT 4curteica
,agiului s-a scurtat tot tind din poale sau din turul pantalonilor
1-+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ca s c#rpeasc pe unde e rupt. 3a s-i bat joc de el,
paracliserul las o firfiric pe jos dar, de team s nu i se vad
turul renun% cu lacrimi n oc,i la aceasta. 0arna ,agiul tremur
de frig, nu taie porc spun#nd c-i face ru i nici nu vopsete
ou de 1ati spun#nd c se stric fiind prea multe, miel nu taie
pentru c miroase a oaie. 3opil fiind, el adun ban cu ban
renun%#nd la simit iar apoi, devenind calf, mn#nc p#ine cu
brag i ajunge parte cu stp#nul care, observ#nd c la 39 de ani
Mudose pare a fi mult mai btr#n, l ia la mas la el i-i propune
s-l nsoare. Mudose respinge ideea cci copiii cer m#ncare iar
nevasta roc,ii, fuste, plimbare. Um#n#nd singur stp#n al
prvliei, Mudose admir 'idurile, acoperiul acesteia ca pe un
copil. Yvorte uile i obloanele, admir prvlia i pleac
obosit dar fericit spre cas. 3asa este n mijlocul unei grdini
stufoase. 0ntr i ncuie ua grabnic, aprinde o lum#nare dar o
stinge repede s nu se consume cci poate g#ndi i pe ntuneric.
El g#ndete la risipa fcut de fostul stp#n al prvliei iert#nd
calfele sau ucenicii i d#nd de poman ceretorilor. L#ndul la
un posibil jefuitor l face s sar din pat. 5prinde candela care
arde pocnind av#nd prea pu%in ulei. 5a i petrece via%a ,agiul
p#n ajunge la btr#ne%e: fr foc, fr fiertur, neiubind pe
nimeni. *a v#rsta c#nd btr#ne%ea nu-i mai permite s c#tige,
vinde gitnria cci n%elege c afacerea nu mai merge. 1leac
la ,agial#c g#ndind c va ob%ine prin aceasta un c#tig i se
ntoarce ,agiu. /inde btr#nelor i celor care ascult uimi%i
despre minunile v'ute la 4f#ntul morm#nt, lemn sf#nt ca s-i
recupere'e c,eltuiala cltoriei. 4eara, deseori se ceart cu sine
socotind banii aduna%i i nereuind s evalue'e cam c#%i bani a
adunat, dar i nfr#nea' tenta%ia de a-i numra sau de a
pronun%a cifra cert care corespunde averii sale, de fric s nu-i
aud cineva g#ndurile. 1e la opt'eci de ani, dup ce nu-l
duruse nici mcar un dinte, ntr-o iarn grea, gsindu-l aproape
ng,e%at pe ,agiu, nepoata, *eana, primete de la acesta un
bnu% de aur cu care cumpr lemne. $ace un foc 'dravn la
cere se ncl'ete, n sf#rit, i fata dar ,agiul transpir i o
1--
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ceart pe *eana spun#nd c va da foc casei. >olnav, btr#nul nu
accept propunerea fetei de a aduce un doctor sus%in#nd c at#t
c#t cere un doctor nu plteti muncind toat via%a. &up trei 'ile
de friguri, Zagiul cere o ciorb de gin cer#ndu-i s cumpere o
gin care s fie mic i grea. *eana pregtete masa i ,agiul o
privete cu lcomie. 4upa, cu bulgri de grsime galben l face
pe btr#n s simt o bucurie de copil flm#nd. :ncepe s
mn#nce cu poft dar, sim%ind gustul coclit al lingurii de
cositor, i cere fetei o lingur de lemn, apoi simte c acest gust
este al banilor i o alung pe fat cer#ndu-i s sting focul i s
arunce ciorba, s dea buc%elele napoi i s aduc mcar
jumtate din banii c,eltui%i. El cere s taie coada cotoiului cci,
fiind prea lung, p#n intr n cas se rcete odaia. *eana fuge
din cas de teama ,agiului dar pe la mie'ul nop%ii i se pare c n
camer se t#rte cineva de-a builea, dibuie pe ntuneric i
desc,ide ncet ua uimit de banii pe care i vede. 5 doua 'i,
intr#nd n odaie, l gsete pe ,agiu n cma, tr#ntit cu fa%a n
jos pe aur, ngropat n galbeni, cu oc,ii nc,ii. *eana ncepe s
pl#ng dar muribundul aude i trupul btr#nului se cutremur i
reuete s cear fetei s nu priveasc banii cci oc,ii fur.
5poi, capul i cade ntr-o parte, m#inile i se nfig n bani i
adoarme pe veci. *a scldtoare, de pe frunte i de pe piept, i
sunt cu greu de'lipi%i banii rm#n#nd rotocoalele lsate de
acetia. *eana l ngroap cu alai i mare bog%ie nc#t lumea,
socotind c#t cost o asemenea nmorm#ntare spune c ,agiul ar
muri v'#nd c,eltuiala fcut.
Liviu Rebreanu, ION
:n 'iua de duminic, n bttura casei Meodosiei, vduva
lui 2axim Fprior, se desfoar ,ora. *utarii >riceag i
Zolbea c#nt ardeleana, pe margine stau fetele, apoi mamele i
babele iar brba%ii stau la poart discuit#nd. 4avista, vara
$lorici lui 2axim, [proasta satuluiT umbl i ea pe l#ng ,or.
0on, care o joac pe 5na, cere lutarilor s mai c#nte
amenin%#ndu-i. 5na mbujorat se trage l#ng fete fericit, apoi
1-;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
se ndreapt spre locul unde trebuie s se nt#lneasc pe 0on.
M#nrul o vrea pe 5na dei este cu g#ndul la $lorica, fat
frumoas dar mai srac dec#t el, pe c#nd 5na este fiica
bogatului /asile >aciu. 3ei doi sunt v'u%i de 0lie, fratele de
cruce al lui Leorge al Momii, un flcu bogat cu care >aciu vrea
s o mrite pe 5na. Leorge afl de la 0lie c 5na i 0on sunt n
livad, sub un nuc i, drept r'bunare, 5na fiind logodnica lui,
o ia la joc pe $lorica, fosta iubit a lui 0on. :n uli% apare /asile
>aciu, beat. :l ia la rost pe Leorge c nu este cu 5na iar acesta
i spune c fiica lui este cu 0on. /'#ndu-i fata care vine pe
crarea dinspre livad, vrea s o loveasc dar 0on se opune i
oamenii l potolesc cu greu oprind ncierarea lui >aciu cu 0on.
3ur#nd, dup spartul ,orei, flcii se adun n c#rciuma lui
5vrum. 0on caut s se r'bune pe Leorge pentru vorbele grele
aruncate de tatl 5nei, la ,or. &up mie'ul nop%ii, %iganii cer
banii care trebuia aduna%i de Leorge de la flci dar Leorge i
alung. 0on intervine, l bate pe Leorge cu un par din gardul
c#rciumaruluiH.
CATASTROFA
&avid 1op iubete via%a ti,nit. El nu seamn cu tatl
su, om ncp%#nat i struitor. &ei la nceput i place cartea,
nu reuete s finali'e'e nimic. :n sf#rit, d examen i, n mod
surprin'tor, ajunge ofi%er. *a trei'eci de ani el mbrac de
srbtori uniforma spre admira%ia concet%enilor din orel. El
se cstorete cu fata unui protopop de pe M#rnave cu 'estre
frumuic dar tatl, btr#nul 1op nu apuc s-i mai vad
nepo%elul, murind la un an dup nunta feciorului. &avid 1op se
simte fericit c se plimb cu so%ia pe str'ile Qsudului i tria
n ti,n cu so%ia i biatul lui, Miti. 3#nd ncepe r'boiul, el
regret c s-a fcut ofi%er dar se pregtete pentru nrolare fiind
sigur c va fi c,emat pentru front. 3itete cu spaim i
ngrijorare telegrama prin care este c,emat s se pre'inte n
dou'eci i patru de ore la regiment i se grbete s plece spre
1-8
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
nemul%umirea so%iei care ncearc s-l liniteasc. *a plecare, i
cere so%iei s aib grij de biat, dac va muri i se nc,in
cucernic la crucea din marginea orelului. :n ca'arm, dup
scrie Elvirei, i face testamentul i-l coase n bu'unarul vestei.
>atalionul su pleac primul la atac. 5fl c urmea' s se bat
cu s#rbii i este ,otr#t s-i fac datoria. /ia%a de la Qsud i
se pare un vis ndeprtat. 4pre deosebire de al%i ofi%eri, &avid
1op este calm, are '#mbetul pe bu'e i depune jurm#ntul de
credin% din tot sufletul. &ei primele bubuituri de tun l sperie,
cderea primului soldat din plutonul su i provoac g#ndul c
datoria este moartea dar acest g#nd nu-l nspim#nt. &up
prima 'i, merge la atac ca i cum s-ar plimba pe str'ile
Qsudului coc,et#nd cu ideea mor%ii. &in sublocotenent
ajunge locotenent i trece la un pluton de mitraliere. &in 4erbia
trece n Lali%ia i din Lali%ia iar n 4erbia, apoi n 1olonia. 4crie
regulat Elvirei i i trimite srutri lui Miti, feciorul su. &up
doi ani, el se teme de momentul c#nd va umbla ca mai nainte
prin oraul su linitit. 5cum el se afl ntr-un regiment
unguresc i se simte sting,er deoarece vorbete prost ungurete
i se n%elege greu cu camara'ii. 4olda%ii lui se ntreab tot mai
des care este rostul s#ngelui vrsat pe pm#nt strin i t#njesc
dup linitea de acas. Qelmurit, l cuprinde tot mai mult
ngrijorarea i victoriile ob%inute nu-l mai nc#nt ca la nceput.
In vec,i prieten de Iniversitate, 5lexe 3andale ncearc s-l
readuc cu picioarele pe pm#nt, dar a doua 'i, &avid 1op i
reia preocuprile ca i cum nimic nu s-ar fi nt#mplat. In
locotenent secui aduce vestea c armata austro-ungar se afl
pe frontul din 5rdeal dar 1op reac%ionea' contrar tuturor
ateptrilor declar#nd c el i face datoria. El ncearc s se
i'ole'e de discu%iile camara'ilor dar rm#ne trea' toat noaptea
amintindu-i de Elvira i de Miti de care-l cuprind un dor
groa'nic. :i revin n minte discu%iile cu 3andale i vorbele
secuiului i-i d seama deodat c nu tie ce-ar face dac ar fi
pus s lupte mpotriva rom#nilor. 4e tre'ete asudat dar repet
struitor c-i va face datoria p#n la capt. 1leac ntr-o
1-7
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
misiune periculoas i-i dorete din toat inima s moar dar
moartea l ocolete. L#ndul c at#ta timp c#t i face datoria,
moartea l ocolete i aduce linitea. 1este c#teva 'ile primete
ordin ca regimentul su s plece cu vagoanele pe frontul din
Mransilvania. 3andale i declar c el va trece la rom#ni imediat
ce va ajunge pe frontul rom#nesc i-l ntreab pe &avid 1op ce
g#nduri are. &avid i rspunde c-i va face datoria i fostul su
coleg l prsete. Mo%i ofi%erii rom#ni l privesc cu dispre i-l
ocolesc dar 1op st nemicat ntr-un col% al vagonului. In alt
ofi%er, Fprior, ncearc s-i clarifice g#ndurile n fa%a
evenimentelor care iau o direc%ie tragic. 4ingura reac%ie a lui
1op este c n fiecare sear se roag cu disperare sper#nd c
ceva l va salva din aceast situa%ie fr ieire. &up c#teva 'ile
trec Fltul i-i sap locaurile de lupt. F scrisoare de la Elvira
i produce dorul de cas. &up primele lupte afl c Emil
Fprior a c'ut n m#inile inamicului, apoi c fostul su coleg,
3andale a murit. 0ntrat n lupt, 1op este obsedat de ideea
datoriei i urmrete cu nfrigurare naintarea rom#nilor. El
dorete s moar dar d ordine i ac%ionea' produc#nd un
adevrat mcel n r#ndul rom#nilor. 4e simte singur i, nainte
de a n%elege ce se nt#mpl n jurul su, este imobili'at de un
plutonier din armata advers, lovit i mpucat n ciuda
protestului s fraternal.
RFUIALA
Moma *otru i iubete nevasta dei ea a pl#ns mult c#nd
a luat-o. Era srac i orfan, slujea pe unde putea i era iubit
de to%i flcii i mai ales de Mnase Irsu un flcu srac ca i
ea. *a nunt, Uafila a pl#ns tot timpul iar dup aceea, cu toate
c brbatul i face toate voile, ea ncepe s se ofileasc. 5
nceput s p#ndeasc i s bnuiasc pe Mnase tiind c acesta
continu s o iubeasc tot aa cum i Uafilei nu-i este
indiferent. 1rimind invita%ie la o nunt a unui prieten din sat, el
accept tiind c acolo va fi i Mnase. &up o noapte de
1-P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
comar, n 'iua urmtoare, Moma se mbrac cu ,aine de
srbtoare iar Uafila ateapt cu nerbdare momentul plecrii.
3#nd Moma se ntoarce n cas ca s ia un b% de cire ncrustat,
Uafila simte un fior de nelinite. *a nunt, Moma este bine
primit i ludat pentru frumuse%ea nevestei lui. 3#nd veselia
ajunge n toi, apare i Mnase care se aea' fa% n fa% cu
Moma. >rbatul i urmrete nevasta i o vede roind. Mnase o
invit la joc iar Moma o urmrete cum se lipete de el cu
dragoste i vede pe fe%ele lor cum strlucete o bucurie
ptima. 2ai mul%i meseni l observ pe Moma, i intuiesc
drama i-l incit ntrind ,otr#rea brbatului de a distruge
fericirea celor doi. Lavril >oroiu l sftuiete s nu se mai uite
la ei cci femeile aduc tot rul de pe lume. El mrturisete c a
stat un an n temni% fiindc i-a sugrumat nevasta pentru c-l
nela. Moma sus%ine, ns, c vinovat este brbatul. 4pre
amia', c#nd frigul ncepe s se de'mor%easc, Moma ,otrte
s plece acas i Mnase le propune s mearg mpreun. Moma
pleac nainte sprijinit de parul su iar n urm veneau Mnase
i Uafila povestind ceva cu voce joas. 3u c#t se apropie de
cas, Moma se deprtea' p#n ce glasurile celor doi nu se mai
aud. &eodat Moma se oprete i se ntoarce spre cei rmai n
urm: i vede merg#nd de m#n, '#mbind . 4are spre Mnase i-l
prinde de g#t. Uafila se arunc ntre ei s-i despart dar este
aruncat n lturi i Moma continu s-l sugrume pe adversarul
su p#n ce acesta , cu un geamt dureros, i oprete suflarea.
IIC STRUL, DEZERTOR
0%ic merge n urma cprarului, clc#nd pe urmele
ng,e%ate ale patrulei de ieri. 3prarul se oprete la marginea
pdurii netiind unde s-o ia i 0%ic se lovete de el ca o umbr
credincioas. 3prarul i propune s se odi,neasc i soldatul se
supune fr o vorb observ#nd c,ipul posomor#t al cprarului.
4udoarea curge pe trupul soldatului care simte n atmosfer o
primejdie. 3prarul se ridic i pornesc, soldatul ncerc#nd s
1;9
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
n%eleag de ce cprarul 0on L,ioag pe care-l cunoate at#t de
bine i n care are ncredere este at#t de tcut i ncr#ncenat.
L,ioag este un om glume% i merge ntotdeauna la atac
c,iuind i apoi 0%ic l cunoate bine de acas, de la $lticeni,
unde avea un mic ,an. :%ic l-a ajutat cu toat srcia lui c#nd i-
a cumprat boii i nu i-a napoiat datoria nici p#n acum.
3prarul se oprete i-i amintete soldatului c nu i-a dat
datoria. :ngrijorarea lui L,ioag pentru datoria nepltit i
strecoar n inim o durere neateptat. &e c#nd este pe front, s-
a obinuit cu ideea mor%ii dei de fiecare dat c#nd pleac la
atac simte cum l cuprinde frica. 1rimind scrisoarea de la so%ie
n care i spune s se potoleasc cu vitejia cci l ateapt copiii
acas, el este mai m#ndru de sine. 4c,imbarea comandantului
care l lovete fr motiv i-l njur, l fr#nge ncrederea. 5cum
bnuiete c noul locotenent vrea s-l piard i c L,ioag,
cprarul tie i nu-i spune. Qelinitit, soldatul l ntreab unde
merg. 3prarul i rspunde ceva neclar i 0%ic tie acum c nu-l
ateapt nimic bun. :ncepe s rcneasc cu disperare p#n se
mpiedec de o rdcin moart i se rostogolete ntr-o groap
de 'pad. 3prarul l ateapt i :%ic l ajunge din urm.
3prarul ncepe s povesteasc ca n 'ilele bune i 0%ic, la fel.
1durea se rrete i amurgul se las peste cei doi. :%ic l ntreb
pe cprar dac are ordin s-l omoare. L,ioag nu-i rspunde ci-
i cere numai s tac. :i continu mersul p#n ajung aproape de
companie. 3prarul i cere soldatului s plece art#ndu-i linia
inamic, altfel trebuind s-l omoare. 0%ic se mpotrivete.
L,ioag l las n pdure i n 'iua urmtoare, 0%ic at#rna de
creanga unui copac.
1;1
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
i!ail "ad)-eanu, BALTA.#L
/itoria *ipan i amintete legenda spus de so%ul ei,
Qec,ifor *ipan despre munteni care, nf%i#ndu-se lui
&umne'eu primesc ca dar o inim uoar i s se bucure de
ceea ce au, s aib femei frumoase i iube%e. &e acestea, /itoria
i amintete atept#ndu-l pe brbatul ei plecat la &orna s
v#nd i s cumpere oi i nc nentors. :n minte i se derulea'
nt#mplri din tinere%e : btile primite pentru a i se scoate
demonii, dragostea lui pentru fata lor, 2inodora i pentru
feciorul, L,eorg,i% care poart numele de bote' a lui *ipan,
prsit de copil, ca s scape de o boal grea. L,eorg,i% este
plecat cu oile i cu asinii la iernat ntr-o balt a `ijiei, nu departe
de 0ai i i ateapt tatl cu bani s plteasc oamenii i pe
stp#nul bl%ii. >aciul 5lexa i scrie /itoriei anun%#nd-o c
stp#nul, pe care l ateapt, nu a venit. 2inodora, biatul popii,
care-i face curte 2inodorei, i scrie fetei din militrie, fapt
pentru care munteanca o ceart pentru c i se spune
[domnioarT i renun% la ie i catrin% pentru fust i blu' i
prefer [val%ulT nem%esc. 2itrea, omul de curte cere to,oarc,
opinci i cciul vestind venirea iernii. $emeia merge la
printele &nil cruia i se pl#nge de nt#r'ierea brbatului ei
i-l roag s-i scrie scrisoare lui L,eorg,i%. 5poi merge la
baba 2aranda care-i spune c Qec,ifor a ajuns cu bine la
&orna dar dup aceea a gsit o femeie cu oc,ii ver'i i cu
spr#ncene mbinate care nu l-a mai lsat s plece. 3tre
srbtorile de iarn, L,eorg,i% vine acas i afl c tatl su
tot nu s-a ntors. &e >obotea', c#nd printele &aniil a
binecuv#ntat f#nt#nile, /itoria a ,otr#t s fac un drum la
mnstirea >istri%a. 5jung la mnstire la slujba de sear c#nd
slujete stare%ul /isarion. /itoria se roag 4fintei 5na i-i
povestete ar,imandritului /isarion neca'ul pentru care
venise, acesta sftuind-o s depun o jalb la stp#nire, la
1iatra. 5 doua 'i merge la 1iatra, vorbete cu prefectul care-i
spune c bnuiete c l-au prdat ,o%ii i l-au omor#t. :i spune
1;2
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
femeii s fac o pl#ngere i s i-o aduc lui. 4e adresea' dar n
cele din urm pleac spre cas cu inten%ia de a-i cere printelui
&aniil s scrie jalba. 5poi ,otrte s plece ea nsi la &orna
cu L,eorg,i% iar pe 2inodora s o trimit la mnstirea
/ratic. `oi, P martie, printele &aniil face o slujb pentru
patru'eci de mucenici i d sf#nta mprtanie /itoriei. 4pre
sear, vine n casa /itoriei preotul, cr#marul 0ordan i
negustorul &avid care vine s ia marf de la munteanc urm#nd
s plece apoi la 3lugreni unde %ine ,an. 5 doua 'i pleac
mpreun cu &avid, dup ce L,eorg,i% i ascute baltagul i-l
ia cu sine. Mrec peste podul de g,ea% de pe >istri%a, au poposit
la ,anul lui &onea, la >ica' unde ,angiul vorbete cu respect
despre Qec,ifor, apoi se opresc la 3lugreni, n apropiere de
1iatra teiului, unde avea &avid c#rcium. Qevasta lui &avid le
spune c ast toamn, c#nd a plecat spre &orna era singur i a
stat foarte pu%in. &iminea%a, &uminic, au plecat spre $arcaa.
5ici nt#lnesc pe subprefectul 5nastase >alme' . 4tau de vorb
cu el spun#ndu-i cine este i unde merge. 1oposesc la mo
1ricop, potcovarul care i amintete c-l cunoate pe Qec,ifor
i-l descrie ntocmai. *a >orca le ies n cale oameni care petrec
la o cumtrie. 0ntr la lu', pun rodie sub perna copilului i
bani pe fruntea acestuia, nc,in un pa,ar de butur i spune
oamenilor c merge la &orna unde are un neca'. *a 3ruci dau
peste o nunt, face urare miresii i se interesea' dac nu l-a
v'ut cineva pe so%ul ei. 0ntr#nd n /atra &ornei, ntreab un
negustor unde este uli%a iarmarocului. 5jung la un ,an, merg la
o can%elarie i afl c *ipan a v#ndut lui L,eorg,e 5damac,i i
/asile Irsac,i trei sute de oi dup care au but aldmaul dar
au venit doi gospodar care au dorit s cumpere c#te o sut de oi
de la *ipan i acesta a c'ut de acord i au plecat to%i trei cu
turmele spre Qeagra. 3#nd ies din &orne poposesc la o
c#rcium dar nu afl nimic despre cei trei ciobani. *a ,anul
urmtor, afl c au trecut turmele aproape de 4fin%ii 2i,ail i
Lavril, au fcut un popas mai la vale, au cinstit rac,iu i au
rugat pe popa /asile care era acolo s le fac o cetanie i o
1;3
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ag,ia'm. 5fl c cel cu cciula brumrie, nainte de a pleca i-
a ,rnit c#inele. :i ia rmas bun de la c#rciumarul 2acovei i
pleac spre 1ltini p#n la >roteni. *a >orca afl c ciobanii
erau tot mpreun ca i la 4abasa. &e la 4abasa p#n la 4u,a i
conduc fiul c#rciumarului Moma din 4abasa. $ac un popas la
3rucea Malienilor, n pisc, apoi se opresc la ,anul lui 0orgu
/asiliu. /itoria afl c aici poposesc doar doi ciobani, nu trei i
c unul este 0lie 3u%ui, poreclit 0epure, iar pe cellalt l c,eam
3alistrat >og'a iar nevestele lor se poart ca i cum le-ar fi
c'ut averea din cer. 3ei doi oieri sunt c,ema%i la 1rimrie i
spun c ei n-au de pltit nici o datorie lui *ipan art#ndu-se
mira%i de faptul c munteanul nu se ntorsese acas. Qevasta lui
0orgu /asiliu o ndeamn pe /itoria s-i continue cercetarea
i-i propune s o ajute vi'it#nd femeile celor doi brba%i. :n
'ilele urmtoare, /itoria i L,eorg,i% coboar din nou spre
4abasa unde se sftuiete cu nevasta lui Moma, 3atrina. :n
curtea unui gospodar, /itoria este recunoscut de c#inele lui
*ipan, *upu. /itoria i pltete gospodarului pentru ngrijirea
c#inelui, apoi pleac cu acesta. $emeia n%elege c Qec,ifor a
disprut ntre 4abasa i 4u,a. 0mediat ce timpul permite,
/itoria i L,eorg,i% trec muntele. *a un moment dat, c#inele
scoate un sc#ncet, apoi coboar c,ellind la vale. $emeia
gsete acolo oasele brbatului ei: avea capul spart de un
baltag.:l las l#ng oseminte pe fiul su i, t#r'iu, n noapte,
/itoria revine l#ng mort cu Moma, jude%ul satului i un strjer.
Ei ,otrsc s-l lase pe cel mort la locul lui p#n vin autorit%ile
. Moma c,eam pe subprefectului >alme' 1reotul citete
mortul. Qec,ifor este nmorm#ntat cu toate datinile. *a masa de
pomenire, /itoria l provoac pe >og'a s recunoasc fapta
comis reconstituind nt#mplarea de la 3rucea Malienilor.
>og'a se nfurie iar 3u%ui, care i se aea' n fa%, este lovit de
acesta. L,eorg,i% l lovete, la strigtul mamei sale, pe >og'a
cu baltagul iar c#inele i se repede la beregat. 2uribundul i
cere iertare femeii dar aceasta i replic s-l ierte &umne'eu..
3u%ui confirm cele recunoscute de >og'a i se pred
1;+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
autorit%ilor pre'ente. /itoria ,otrte ca acum s plece dar s
se ntoarc pentru a face pra'nicul de nou 'ile, apoi pe cel de
patru'eci de 'ile, dup datin. Ea este ,otr#t ca, ajung#nd
acas, la Marcu, s nu permit 2inodorei s se mrite cu
biatul dscli%ei lui Mopor.
HAN# ANC#EI
Iapa lui Vod
:ntr-o toamn aurie, autorul aude multe poveti la
Zanul 5ncu%ei, de mult, pe c#nd mo *eonte 'odierul a vestit
r'boaiele ntre mpra%i i belugul la vi%a de vie.
Zanul 5ncu%ei este cunoscut ca o cetate n care
poposesc drume%ii fr a se teme de ,o%i. 5ici se opresc i
nc,in oale de lut i ascult c#ntecele lutarilor oameni de
toate condi%iile care i povestesc nt#mplri trite sau au'ite.
0oni%, comisul, vine cu un cal pe care l laud ca fiind dintr-o
vi% aleas. 3omisul povestete cum , cu mul%i ani n urm, pe
timpul celeilalte 5ncu%e , 0oni% sta gata de duc, c#nd vine o
droc cu patru cai din care coboar un boier. 5cesta i arat
bucuria c se bucur v'#nd n %ara 2oldovei c,ef i voie bun.
0oni% povestete noului venit c el este r'e din &rgneti i
merge la vod fiind nedrept%it pentru nite moii pentru care
are drept de proprietate iar dac vod nu-i face dreptate atunci i
va cere s-i pupe iapa nu departe de coad. 5ncu%a, ruinat, i
pune m#na la gur privind n 'are iar drume%ul prinde a r#de
m#ng#indu-i barba i juc#ndu-se cu lan%ul de aur. 5juns la
0ai, comisul i las iapa peste drum de 3urtea &omneasc i
intr la /od. &up ce cade n genunc,i n fa%a domnului,
acesta i cere s se ridice i comisul recunoate n cel din fa%a
lui pe cltorul de la ,an. &up ce i cercetea' documentele i
ascult argumentele r'eului i promite c va trimite omul su
s fac r#nduial la &rgneti unde se aflau moiile solicitate.
5poi, ntreb#ndu-l pe 0oni% ce ar fi fcut dac nu-i fcea
dreptate, acesta i rspunde c nu-i ia vorba napoi cci iapa
1;-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
este peste drum. 5u'ind rspunsul, /od se veselete de
cute'an%a r'eului i, m#ng#ie barba i face scrisoare pe care
o trimite cu un slujba apoi l urmrete pe r'e pe fereastra
palatului. 0oni% i pre'int calul din fa%a ,anului ca fiind
descendent din 0apa lui /od care-i amintete de tinere%ile sale.
5poi se pregtete s istoriseasc o alt nt#mplare.
&/nt/na dintre 0l)0i
3omisul 0oni% recunoate ntr-un drume% venit la ,an pe
cpitanul de ma'ili Qeculai 0sac. :n timp ce prietenul comisului
i duce calul la adpost, 5ncu%a ntreab pe 0oni% dac acesta
este vestitul 0sac de la >lbneti, din %inutul Mupila%i despre
care vorbea mama ei c era s-l omoare nite %igani. >#nd
ulcica cu vin, cpitanul povestete cum, ntr-o 'i de var,
plec#nd de la ,an, nt#lnete o %iganc ntr-un grup de copii i
un %igan btr#n. $ata i atrage aten%ia prin prospe%imea i
slbticia ei dar btr#nul o alung. 0sac d btr#nului i fetei
c#te un ban de argint i pleac din nou la ,an. 1oposete l#ng
o f#nt#n i are impresia c este urmrit de %igncu. 5 doua
'i, c#nd e gata de plecare, apare l#ng cal 2arga, %iganca care i
spune c a cumprat cu banul primit, ciubo%ele. >oierul i cere o
nt#lnire la f#nt#na dintre plopi, n noaptea urmtoare i, dup
ce-i srut m#na, fata fuge. 0sac pleac cu carele cu vin, ajunge
la 1acani i, dup ce mn#nc, scoate calul pe furi i pleac
spre Zanul 5ncu%ei. *a f#nt#n era ateptat de %igncu.
2arga i transmite fiorul iubirii i t#nrul i promite c o va
revedea n noaptea urmtoare c#nd se va ntoarce de la 1acani.
:n seara urmtoare, 2arga i mrturisete c-l iubete i, dei
tie c trdarea ei o va costa via%a, l averti'ea' c urmea' n
scurt timp ca unc,eul Zasanac,e i cu fra%ii ei, &imac,e i
Murcu s-l atace i s-l ucid pentru a-i lua calul i banii
primi%i pe vin. Qu termin bine mrturia, c 0sac aude c#inele
i sare pe cal, trage cu pistoalele spre Zasanac,e pe care l
'rete dar nu-l atinge, apoi este lovit cu ciomege i se
prbuete F lovitur de fier l lovete n oc,i i reuete s-l
1;;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
mpute pe cel ce-l atacase, *upei, c#inele, sugrum#nd
atacatorul. &up ce scap de agresori, 0sac merge spre f#nt#n
i n%elege c fata fusese tiat i aruncat n ad#nc. &e atunci,
cpitanul nu mai vede cu oc,iul lovit. Viganii dispar, se ascund
n codru iar f#nt#na nu mai este, s-a dr#mat ca toate cele ale
lumii. &up terminarea povetii, 0sac o ia de m#n pe 5ncu% i
i cere vin pentru sine i pentru to%i cei ce se afl de fa%.
Cealalt Ancu1
Emo%ionat de povestea cpitanului 0sac, meterul
0enac,e coropcarul i amintete de vremurile de odinioar i de
iernile cele aspre i verile bogate de pe aceste meleaguri. :ntr-o
'i, afl#ndu-se la 0ai, vede un grup de arnu%i %in#nd un om nalt
i voinic, cu capul gol cu teama de a nu fi birui%i. :ntre arnu%i
se afl i unul, 3ostea 3runtu, slujitor la agie care-i spune c
cel prins se numete Moderi% 3atan, un r'e din %inutul
/asluiului care a avut neobr'area s ridice oc,ii asupra surorii
vornicului >obeic, duduca /arvara iar acum l duc s-l nc,id
n turnul Loliei.. 1e duduca urmea' s o duc la mnstirea
5gapia s-i pl#ng greeala. 3#nd 0enac,e trece prin dreptul
Loliei, vede pe Moderi% ieind pe un cal pe por%ile cet%ii iar n
urma lui arnu%ii urmrindu-l. 0eind din 0ai, negustorul
ateapt l#ng o f#nt#n s apar o cru% care s-l ia o bucat
de drum. /ine i l duce p#n la M#rgu-$rumos. 5poi ateapt
la alt f#nt#n p#n apare alt cru%. :n cru%a care l ia mai
departe l recunoate pe Moderi% 3atan. 0enac,e este
nspim#ntat de aceast nt#mplare i accept s-i spun lui
3ostea c#nd va veni la ,an c fugarul a luat-o spre Mimieti.
5jung#nd la ,anul 5ncu%ei, Moderi% bate la por%i iar ,angi%a i
desc,ide i afl de la acesta c dorete s o rpeasc pe /arvara
din m#inile celor care o duc la mnstire. &up ce ,angi%a i
Moderi% vorbesc n tain, fugarul pleac i sosesc arnu%ii
condui de 3ostea 3runtu. 0enac,e i spune conform
n%elegerii cu t#nrul care-l adusese la ,an cu cru%a c acesta se
ndreapt spre Mimieti dar 5ncu%a l sftuiete s plece pe la
1;8
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Mupila%i unde poate trece cu un pod umbltor fiindc prin vadul
de la Mimieeti nu se poate trece, apa fiind mare n urma
ploilor. 1odarul este tre'it din somn i 3ostea trece primul
mpreun cu cru%a n care se afla /arvara, urm#nd ca apoi s
treac i ceilal%i. Famenii din Mupila%i i aduc pe podar i pe
3ostea lega%i. 5rnutul era mai mult mort i nu a vrut s
vorbeasc despre ceea ce i s-a nt#mplat. &e la 5ncu%, 0enac,e
afl c Moderi% 3atan care atepta la captul cellalt al
podului i a luat-o pe domni%a /arvara plec#nd cu ea n %ara
ungureasc.
ZODIA CANCERULUI sau VREMEA DUCI VOD
*a sf#ritul lunii septembrie, n preajma anului 1;8P, un
clugr france', 1aul, abate de 2arenne, trece ,otarul, n
2oldova. El vine cu o misiune tainic fiind nso%it de doi vale%i
de credin% de la 1aris i doi clugri ucraineni din *iov,
vorbitori ai limbii moldoveneti, turce i ttare. 3lu'a lor, 0lie
Murcule%, osta moldovean aflat n slujba leilor urmea' s
medie'e o nt#lnire cu bei'adeaua 5lecu Uue% care-i aduce
vestea c &uca /od i acord drum liber p#n la 0ai unde este
ateptat. 5batele afl totodat c satul 4boani este nconjurat
de nem%i care dau o btlie mpotriva localnicilor. 1rimind prin
abate o scrisoare de la fostul su coleg de nv%tur de la
3racovia, pan aladislau, castelan de bato_ice, 5lecu Uue%,
ncredin%at c abatele nu este spion, l g'duiete pe
proprietatea sa de l#ng Z#rlu, aproape de 3otnari. 1lec#nd
spre 0ai, ei trebuie s treac 4iretul dar abatele este trist c
fusese jefuit i i se furaser caii nc#t acum cltorea pe o
m#r%oag cumprat n drum. Fmul lui Uue%, >#rldeanu i d
calul su. 5batele se mir c nu sunt poduri de piatr peste 4iret
i c >#rldeanu clrete mult mai iute pe calul pe care i-l
dduse. El vede cu uimire frumuse%ea locurilor dar i srcia
%ranilor care, prdui%i de t#l,ari, se apr de acetia cu
ciomege. 4atul Qstureni, aproape prsit din cau'a t#l,arilor,
st#rnete comentariul abatelui uimit c nu exist poli%ie care s-
1;7
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
i apere i sigurul lor protector este pdurea. 3u toate acestea,
strinul consider %inutul un paradis n timp ce t#nrului boier
moldovean, un paradis devastat. 3ltorii i gsesc adpost
ntr-o moar prsit, pe jumtate ars de devastatori.
1roprietarul morii, *a'r Lriga gsete aici oaspe%i, se nc,in
n fa%a boierului Uue% i i invit la el. Lriga i conduce pe un
drum tainic, prin pdure unde nt#lnesc 'imbri. 5batele
descopere c, de fapt, clu'a lor nu este trarul Lriga ci calul
su pentru c acesta, rpus de butur adoarme cu capul n
coama calului. *a marginea pdurii, printr-un strigt, trarul
anun% venirea lui mpreun cu oaspe%ii. 4o%ia acestuia i
nt#mpin i srut m#na bei'adelei. 5poi invit oaspe%ii la
masa acoperit cu tergar de in pe care aea' p#ine, br#n' de
burduf,ceap i vin. Irmea' 'eama de gin i sarmale.
1rintele Qicoar binecuv#ntea' vinul vec,i i abatele gust
din bucate la ndemnul lui 5lecu Uue%. La'da aduce lutarii.
$emeia vine cu plcintele i strinul cere re%etele. /inul ncepe
a-i face efectul i abatele se mbr%iea' cu bei'adeaua i
filosofea' pe seama buturii. >oierul povestete via%a lui i a
familiei. :i vorbete despre tatl lui, 5ntonie Uue% care este
ma'il la Varigrad din cau'a lui &uca /od. 5batele l
ncurajea' s vorbeasc despre iubita pentru care sufer.
M#nrul i vorbete despre domni%a pe care cunosc#nd-o la
srbtoarea :nl%rii, la mnstirea Qem%ului, o conduce p#n la
mama ei timp suficient pentru ca n inima lui s ncol%easc
iubirea. &isct#nd cu ea, afl c este logodit fr voie cu fiul lui
Uadu /od i a doamnei Qastasia. El mrturisete sentimentele
sale doamnei Uuxandra, mtua lui, nefericita so%ie a lui Mimu
Zmelni%6i, ,atmanul ca'acilor, fiica lui /asile *upu. &e
2arenne i spune, nainte de a adormi din cau'a vinului, c tie
de la 3racovia despre frumuse%ea doamnei Uuxandra al crei
portret este acolo. :n timp ce abatele doarme, bei'adeaua trimite
pe >#rldeanu la Z#rlu s-i aduc rva de la domni%a 3atrina
dac o poate nt#lni. Mre'indu-se, abatele vrea s plece, dar
Uue% i cere s mai nt#r'ie pentru a gusta, dup tradi%ie, 'eama
1;P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
de potroace. 4im%indu-se fericit de cele petrecute, abatele i ia
rmas bun de la printele Qicoar i de la ga'd i pornete
alturi de nso%itori spre 0ai. 3ltorii trec prin valea
>a,luiului, cotesc spre M#rgu frumos i 1odul 0loaoei. 1e drum,
bei'adeaua i vorbete despre tatl, ma'ilit srac, cderea lui
5ntonie /od dator#ndu-se numai lui &uca /od care a
organi'at trdarea tatlui s, sc,ingiuit de turci ca s spun
unde sunt comorile lui. 5ntonie-/od, i spune t#nrul boier,
triete srac n Varigrad atept#nd ajutorul fiului su. 5batele
i promite c, ajuns la 3onstantinopol, i va mijloci nt#lnirea cu
domni%a 3atrina i-l va vedea pe 5ntonie-/od. *a 0ai, n fa%a
palatului domnesc, ateapt mul%imea celor care ateapt
dreptate n diferite procese din partea domnitorului sau a
doamnei 5nastasia. :ntre boierii care descalec la poarta
palatului se afl i marele ,atman >u,u venit cu veti ntre
care i sosirea abatelui de 2arenne nso%it de fiul lui 5ntonie-
/od. &uca-/od afl i faptul c or,eenii i lpunenii vor s
se rscoale. :n 'iua de 27 septembrie, ntr-o mar%i, la vremea
amie'ii, abatele sosit la 0ai este nt#mpinat la cimeaua
1curarului de armaul Mudor $liondor cu un grpu de oteni i
cu feciorul marelui logoft 2iron 3ostin ludat pentru tiin%a sa
dei avea numai optspre'ece ani. 5batele 1aul este surprins de
escort i de discursul savant rostit de t#nr. El este nso%it la
ga'da misiunii france'e iar a dou 'i este invitat la curtea lui
&uca-/od. &up ntrevederea cu /od, de'amgit c nu afl
nimic despre misiunea abatelui la turci, este condus la lcaul
sf#nt al lui 1ater Luido cu care st la taifas despre frumuse%ile
%rii, lcaurile cretine i csnicia lui &uca-/od. &up ce se
desparte de abatele france', 5lecu Uue% este condus la &uca-
/od care este ncredin%at de bei'adea asupra bunelor sale
inten%ii n ciuda dumniei dintre el i tatl acestuia nc#t,
apr#nd la osp%ul dat n cinstea oaspetelui, boierii se mir c
t#nrul fiu de domn este teafr. Uetras n casa mic unde
doamna 5nastasia i ofer m#ncruri alese i o atmosfer
ti,nit, domnul este anun%at de ,atmanul >u,u c doi oameni
189
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
de credin% ai lui >alaban l ateapt cu un rva. &ei citete
rvaul, domnul cere lmuriri liovenilor asupra con%inutului
acestuia. 5cetia i spun c au misiunea de a-l prda pe abatele
france' i, dac are asupra sa scrisori s le aduc 2riei 4ale.
&up plecarea lor, &uca i cere ,atmanului s o urmreasc pe
copila lui, 3atrina i pe 5lecu Uue% pe care-l bnuiete c vrea
s-i de'onore'e fiica. 5lecu Uue% sosete la prietenul tatlui
su, clucerul 5b'a pentru a-l g'dui trei 'ile c#t timp va sta la
0ai abatele france'. >nuind c bei'adeaua s-a mpcat cu
&uca-/od, clucerul este linitit c nu va avea neplceri cu
domnitorul i-l g'duiete linitit. M#r'iu, spre noapte, ddaca
domni%ei 3atrina, o %iganc btr#n, l vestete pe Uue% c
aceasta vrea s-l vad. :n acest timp, domnitorul este tre'it din
somn cci fusese prins de gr'i boierul *upu care-i
mrturisete, dup ce fusese sc,ingiuit de g#dele >uga 4#rbu,
c fusese trimis cu cr%i mincinoase la Fr,ei de ctre un grup
de boieri [de credin%T ai domnului, L,enea >ogdan i 0on
2ilescu. :n 'iua urmtoare are loc osp%ul n cinstea abatelui
france' nso%it de printele Luido i 5lecu Uue%. &omnitorul i
nt#mpin alturi de mitropolitul &osoftei i logoftul 2iron
3ostin. &up mas, oaspe%ii i beau cafeaua la doamna
Qastasia alturi de care se afl domni%a 3atrina. :n dup amia'a
aceleiai 'ile, 5lecu Uue% nso%it de /#lcu >#rldeanu l
vi'itea' pe abate la locuin%a lui de la printele Luido unde
pune la cale nt#lnirea cu domni%a. Ei se nt#lnesc n casa unei
nepoate a %igncii 2gdlina, unde 3atrina este dus de ddac
s o desc#nte de spaima produs de nt#lnirea ei cu ursul unui
ursar de l#ng vii. 5colo este ateptat de ndrgostitul
mbrcat n straie de om de r#nd. 3ei patru vinova%i de trdare
sunt adui n fa%a divanului pentru a fi judeca%i. Ei sunt dec'u%i
din rangurile boiereti. Este numit vistiernic, Modira
3antacu'in i sptar, Mudose &u,u. 5batele i ia rmas bun
de la vod i acesta i d ca nso%itori un grup de clre%i care-l
conduc, mpreun cu 5lecu Uue%, p#n la Lala%i de unde de
2arenne urmea' s plece cu vaporul. &up plecarea abatelui,
181
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
vod l c,eam pe sptarul 2ilescu cruia i iart trdarea n
timp ce pe ceilal%i boieri i condamn la decapitare.
:n drum spre Lala%i, o ploaie toren%ial i fac s abandone'e
trsura i caii i s se adposteasc ntr-un ,an al lui Yeida unde
nnoptea'. *iovenii i fur abatelui sub amenin%area armelor
scrisorile pe care le purta asupra lui dar sunt prini de /#lcu
>#rldeanu i trimii s fie judeca%i de vod care poruncete s
fie omor#%i. &daca domni%ei 3atrina pregtete o nou
nt#lnire a bei'adelei cu aceasta propun#ndu-i tinerei s mearg
la mnstirea Miofitelor de srbtoarea sfintei 1arasc,iva unde
ar fi trebuit s vin i 5lecu Uue%. $amilia domnului &uca
merge la mnstire. &oamnei i se face ru din cau'a oboselii i
a mirosului i fumului de lum#nri i iese afar unde st p#n la
terminarea slujbei nso%it de fiica ei. &daca o sftuiete pe
3atrina s intre n biseric. Ea intr i-l ncredin%ea' din priviri
pe tatl ei c totul e bine cu doamna iar domnul spune fetei c
poate pleca la curte. *a ieirea din biseric, ddac o conduce
la un din c,ilii unde este ateptat de 5lecu Uue%. $ata i se
pl#nge de iminenta sa cstorie cu bei'ade Rtefan pe care-l
urte de moarte. 2ai multe semne rele cutremur via%a
oamenilor: n noapte de 13spre 1+ noiembrie are loc un
cutremur, la trei 'ile dup acesta se de'ln%uie un vifor cu pietre
de g,ea% iar dup 'ece 'ile se arat pe cer o comet, starostele
mnstirii 1utna este luat noaptea i omor#t de aga Uoca,
locuitorii Fr,eiului sunt ,itui%i dup ce se rsculaser
mpotriva domniei iar la mnstirea Lolia, clopotul a btut
singur dup ce un btr#n, dup ce s-a mprtit a vestit
cobor#rea anti,ristului pe pm#nt. 5lexa >alaban, boier grec,
se nf%iea' n odaia de tain a domnului cu o scrisoare de la
*iov prin care aducea veti despre popa papista venit din
$ran%a pentru a duce scrisori lui 3ara 2ustafa. 5cesta i
vorbete despre nite cr%i semnate de /od ca se afl la lei i
care, ajung#nd la turci i pot pune domnia n pericol. /od l
scoate de la nc,isoare pe 0on 2ilescu i-i cere s ntocmeasc
alte scrisori, cu semntura lui Uue% pentru a avea dove'i
182
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
incontestabile ale nevinov%iei domnului. 5poi i d drumul
falsificatorului s plece la casele lui.
5fl#ndu-se n camera mamei sale unde lucrea' la g,erg,ef,
3atrina le ceart pe fetele cu care lucrea' pentru s r#d, ea
av#nd n g#nd nefericirea ei legat de neputin%a de a-i tri
iubirea. 2ama i reproea' tonul aspru i refu'ul fetei de a se
plimba printre oamenii simpli spun#ndu-i c prin pre'en%a ei i
poate determina pe oameni s plteasc biruri din care s
trimit por%ii sumele cerute pentru a se putea feri de dumani i
a construi mnstiri spre mul%umirea lui &umne'eu. /od le d
vestea c Uue% este prins de oteni fiindc se laud c va fi
ginerele lui /od dei e cunoscut ca un desfr#nat pentru
rpirea i siluirea multor fete. &daca de'minte afirma%iile lui
/od i pleac, la porunca domni%ei, s-l pun n gard pe
Uue% asupra primejdiei n care se afl. Viganca l gsete i-i
aduce veste domni%ei c bei'adeaua o ateapt pe 3atrina la
4tambul unde urmea' ca aceasta s soseasc mpreun cu tatl
ei. :n drum spre 4tambul, Uue% poposete la unc,iul su,
stare%ul mnstirii 3ain, Meofil, care-l vestete c bei'adea ar
fi nvinuit de vicleuguri pusse la cale mpotriva lui /od.
2iercuri, acesta, mpreun cu doi clre%i pornesc ctre &unre
i , apoi, cu vaporul, spre 3etatea :mpr%iei. Lsindu-l pe
abatele de 2arenne, i spune c &uca-/od vrea s-i ia via%a
din cau'a iubirii sale pentru duduca 3atrina. 5batele este
nelinitit pentru consecin%ele acestei iubiri socotind c, at#t
timp c#t se afl la el, nici o uneltire a domnului nu-l poate
atinge. &up nou 'ile de ateptare, abatele este primit de
2arele /i'ir. &up ce discut probleme politice, abatele i
vorbete despre beiul din 2oldova i afl despre nvinuirile ce i
se aduc bei'adelei. $iind condus la sultanul 2e,met. `uc#nd o
partid de a, cu sultanul, abatele i povestete o parabol
pentru a sugera starea prietenului su, 5lecu Uue%. 1ierde, n
mod deliberat, partida dar c#tig bunvoin%a sultanului.
>#rldeanu, mbrcat n straie de clugr, st de straj i afl de
la ddaca domni%ei 3atrina c aceasta, mpreun cu tatl ei, se
183
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
afl la >ogdan-serai i ateapt nt#lnirea de la i'vorul
ag,easmei. 5batele i cere lui Uue% s fie prudent i c, n
privin%a fetei lui &uca, nu are nici o ans. &daca vine cu
vestea c domni%a, refu'#nd cstoria cu Rtefan, este nc,is la
mnstirea sfintei 2arii din ma,alaua greceasc. >ei'adeaua
face un plan de scoatere a domni%ei din mnstire. :l trimite pe
/#lcu s tocmeasc o corabie pentru acea noapte i arunc
scara s intre n mnstire. &in nefericire, ase oameni i prind,
le ia sbiile i sacul pregtit pentru cltorie dar cei doi
temerari scap i fug la casa abatelui. 5fl aici c domni%a nu
mai este n mnstire pentru c a acceptat porunca tatlui ei i a
plecat n %ar. Uue% pleac spre %ar, fr a mai anun%a pe abate
m#,nit de ,otr#rea domni%ei aceasta cere am#narea nun%ii dar
pregtirile ncep spre disperarea ei. &daca o m#ng#ie dar
3atrina i exprim dorin%a de a-i mai vedea o dat iubitul.
Uue% l rpete pe Rtefan din casa boierului Viflescu dar
fptaii sunt prini i adui la curte. &omnul l lovete cu
bu'duganul n frunte pe Uue% care cade pe dalele de piatr.
3#nd doamna 5nastasia, mireasa i drutele trec pe acolo, vd
trupul neacoperit al lui bei'ade 5lecu, pentru ultima oar.
CREANGA DE AUR
:n 1P2P, profesorul 4tamatin organi'ea' o caravan pe
Fb#rii pentru a aduna pietre pentru colec%iile sale. :ntr-o dup-
amia', poposind l#ng o cascad, le spune oamenilor si c va
invoca spiritul btr#nului preot pg#n care a trit pe aceste
locuri. :n anul urmtor, dup moartea profesorului, n timpul
altei expedi%ii, se gsete ntre ,#rtiile lui un manuscris adresat
povestitorului. 1ovestea ncepe n al cincilea ciclu de la fericitul
Yamolxe, c#nd lumea i ntoarce fa%a ctre o nou lege, cea a
i'bvitorului Zristos. 1rimind nc,inarea c#torva mona,i ai lui
Yamolxis, 2agul &eceneu ,otrte ca nv%celul su,
besarion >reb, s plece n Egipt, ntr-o cltorie de ini%iere. :l
sftuiete s nu mearg mai departe de 1ropantida i s coboare
la >i'an%, s intre printre oamenii de acolo pentru a cunoate
18+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
mpr%ia greceasc i or#nduielile lui Zristos. >reb este
ndemnat s ia at#ta aur c#t i trebuie, s coboare n vale s-i ia
un tovar dintre daci, i s plece ctre 0stru p#n la 3alatis
unde va gsi un grec s-l duc peste mare. :n mai, 878 de la
Zristos, besarion >reb ajunge n >i'an%, n 5rg,iropatria i
poposete n casa unor egipteni. /i'itea' templele lui
&umne'eu, st de vorb cu jidovii i asiaticii, o vede pe
binecredincioasa mprteas 0rina, lupttoarea pentru
Frtodoxie care iese din 1alatul sf#nt purtat n litier,
nconjurat de popor. :n preajma ei se afl 4tavri6ie n care
besarion recunoate semnul vulpii iar ntre poporeni vede
priviri str#mbe i r#njete. Fbinuit s citeasc pe c,ipurile
oamenilor, recunoate n mprteas o putere aspr i
flm#nd. 3#nd se ntoarce din drum, n fa%a mnstirii
1antelimon vede un alai fr strlucire care ateapt la ua
bisericii. M#nrul, mpreun cu nso%itorul su dac, ajut pe
printele episcop 1laton s desc,id poarta mnstirii.
Episcopul l invit pe t#nr s aib o nt#lnire de prietenie cu el.
*a palatul Elefterion, mprteasa 0rina luase sub ocrotite toate
icoanele preacuratei fecioare i ale sfin%ilor i cere mona,ilor s
acopere cu aur i argint sfintele c,ipuri. 3onstantin, t#nrul fiu
al 0rinei, o nso%ete fr prea mult entu'iasm pe mama sa la
slujb. &up sf#nta anafur, mprteasa se retrage iar >reb tie
c printele 1laton nu va mai putea vedea pe vasilis dec#t la
,ipodrom. >reb i slujitorul au pleac la ,ipodrom unde, n
tribun, mprteasa i primete dregtorii i pe episcopul
1laton, cruia i cere sfatul n legtur cu logodna fiului ei cu
domni%a Uotruda. :l roag s implore sf#nta $ecioar s-i arate
calea de a gsi cea mai potrivit fat pentru fiul ei. 0nvit pe
preot s participe la 5dunarea ecumenic de la Qi6eea.
Episcopul l nt#lnete pe >reb, aa cum i promisese i
cltorul i pre'int %ara din care vine, inten%ia sa de a ajunge n
Egipt mpreun cu nso%itorul su i dorin%a de a afla totul
despre noua credin%. 1laton este impresionat de faptul c l
vede pe slujitorul dac fc#nd semnul crucii la trecerea prin
18-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
dreptul unui sf#nt loca i este fericit afl#nd c legea nou a
ptruns dincolo de 0stru. $c#nd o analogie a numelui
slujitorului dac cu cel al fiului mprtesei care este un
desfr#nat, 1laton g#ndete c fiul vasilisei care era mai degrab
atras de lupanare i orgii dec#t de credin% nc#t cu greu ar
putea mprteasa s-l aduc pe calea ortodoxiei. :n timp ce
navig,ea' pe %rmurile >it@niei mpreun cu cltorul &ac,
1laton l sftuiete d o cunoasc pe logodnica lui 3onstantin
pentru care primise semn de la preacurata. 3pitanul i
povestete lui >reb despre povestea g,icitorii nede'legate i
obiceiul existent ntre locuitorii oraelor 1anag,ia i befalu.
>reb gsete rspunsul g,icitorii dar l roag pe cpitan s nu
v#nd secretul celor din 1anag,ia. 3pitanul a crui inten%ie
nemrturisit este tocmai de a vinde secretul se minunea' de
intui%ia lui >reb i cade n genunc,i spre a fi iertat. 5jung#nd la
4a66andion, 1laton i sc,imb ,ainele i intr n biserica
mprteasc spre a se nc,ina dar besarion rm#ne l#ng
i'vorul cu ap binecuv#ntat. &eoarece besarion g,icete c
aductorul unei scrisori ctre 1laton este Meofan 3,irul, acesta
se minunea' netiind c el fusese unul din personajele
g,icitorii cpitanului de pe vas. Evenimentele prin care trece l
fac pe t#nrul dac s fie considerat a avea puteri demonice.
2erg#nd spre preafericitul $ilaret, prietenul lui 1laton,
besarion i nso%itorul su sunt ataca%i i prda%i dar, fiind
de'arma%i de victimele lor, acetia se pl#ng c oamenii fac
pomeni pentru sfin%i i mona,i dar nu se g#ndesc la oamenii
srmani ca ei care sunt nevoi%i s fure ca s poat tri.
5jung#nd la casa lui bir 5gatocle, >reb i spune pe nume ceea
ce l mir stp#nul casei. :i osptea' pe oaspe%i i le vorbete
despre oamenii locului i credin%a lor. 5fl despre $ilaret,
considerat unul dintre cei mai boga%i oameni ai %inutului c i-a
druit ntreaga avere motenit de la prin%i i druit de so%ia
lui, pentru acte de milostenie. 5jung#nd la casa lui $ilaret, >reb
i d scrisoarea de la episcopul 1laton. :i spune c vine din
&acia, cci acesta n%elesese din scrisoare c este egiptean i el
18;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
nu cunoscuse p#n acum egiptean cu pielea alb i cu oc,ii
ver'i. F cunoate pe nepoata lui $ilaret, 2aria, creia i d
condurul rou promi%#ndu-i c n cur#nd va primi i perec,ea
lui. 1entru a alege mireas pentru 3onstantin, viitorul mprat,
fuseser trimii asemenea conduri prin dregtori care-i
probaser mai multor fete. 5dun#nd toate pretendentele, marele
logoft 4tavri6ie o alege pe 2aria. &e la un ceretor, >reb afl
amnunte despre via%a patriar,ului 5lexie i faptul c 2aria,
aleasa lui 3onstantin nu este fericit. 1laton spune mprtesei
0rina despre de'm%ul fiului su i aceasta ,otrte c acesta
trebuie biciuit. 3onstantin promite s se r'bune pe mprteas
i pe eunucul care l-a trdat. 1reacinstitul $ilaret refu' s
poarte straie bogate ca rud apropiat a mpratului i declar
c el a rmas tot cel de la 5mnia. :n urma unei rscoale,
3onstantin este declarat mprat dar rm#ne acelai desfr#nat i
se r'bun pe sfetnicii credincioi fostei mprtese. 4o%ia lui
$ilaret moare dar t#nra mprteas, 2aria, fiica lui, nu poate
veni la priveg,i nefiind lsat de so%ul ei care pleac la r'boi.
:nvins de durere dup so%ia sa, moare i $ilaret. /enit s-i
vad pentru ultima oar printele, 2aria l nt#lnete pe
besarion care i declar dragostea pe care i-o poart de la prima
lor nt#lnire. 3onstantin se desparte de so%ia sa, 2aria, i o
aduce la palat pe Meodora, iubita lui secret pe care o numete
mprteas. :ntors n &acia, besarion particip la ultima
nt#lnire cu &eceneu care moare ls#ndu-l urma. Este ultimul
dintre slujitorii muntelui ascuns.
Dumbrava minunat
2ia /asilian, mama vitreg a *i'uci, are musafiri : pe
cucoana Emilia i madam Qeicu. :n ateptarea cafelei,
doamnele discut. 2ia /asilian mrturisete c este fericit
dei se afl la a doua cstorie i so%ul ei este mai n v#rst
dec#t ea cu cincispre'ece ani fiindc acesta i satisface toate
capriciile. 4osete i locotenentul 2icu *a'r. :n timp ce
ga'da primete musafirul, se strecoar n salon *i'uca vr#nd s
188
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
mn#nce erbet. 4ervitoarea o d afar din porunca mamei
vitrege. >tut i certat, feti%a merge la prietenul ei, c#inele
1atrocle cruia i se pl#nge ,otr#nd s plece la bunici. Este
amia' c#nd feti%a i c#inele prsesc casa printeasc i
orelul. :n drumul ei, *i'uca st de vorb cu 4ora 4oarelui i
cu 4f#nta 2iercuri fiindu-i ntrit dorin%a de a prsi pentru
totdeauna casa printeasc i de a rm#ne la bunici. 5sfin%itul
soarelui face posibil ptrunderea *i'uci n lumea mirific a
povetilor unde este nt#mpinat cu dragoste de vie%uitoarele
pdurii. $iindc se nnoptea' i luna devine stp#na lumii,
feti%a i gsete culcu mpreun cu 1atrocle, n scorbura unei
rc,ite btr#ne. 1atrocle este averti'at s caute fantoma cu
coarne lungi, de care ea are team. :n dumbrava >uciumenilor,
plin de farmec, se petrec lucruri minunate. Motul se transform
ntr-o lume de basm i apar: &omni%a cea blaie, pric,indeii,
btr#neii, furarii, diferite animale ieite din peretele unei
st#nci. *i'uca afl astfel povestea Y#nei nc,ipuirii. 3onstat#nd
absen%a *i'uci, doamna /asilian trimte pe Elena s o caute la
bunici dar n-o gsete acolo. >unicii afl c feti%a a plecat de
acas i o caut n dumbrav unde tiu c ea fuge uneori. F
gsesc i o aduc acas. 3#nd se tre'ete, a doua 'i, *i'iuca
regsete c,ilioara cea alb de la casa bunicilor n care s-a
nscut i a trit cu micu%a ei bun. *initea este spart de
vocea mamei vitrege i a slujnicei care cer s li se dea feti%a s
o duc acas. >unicul le spune c *i'uca va rm#ne la el.
Lesticul#nd, femeile atrag spre ele albinele care le alung din
livad, feti%a rm#n#nd la bunici, nconjurat de dragostea
acestora.
Gib Mihaescu, DONNA ALBA
2i,ail 5spru este fiu de doctor n Yreni. 0nfluen%at de
lecturile din autorii rui Lor6i i Logol, n clasa a patra fuge de
acas prindu-se la >rile unde muncete ca ,amal i face tot
posibilul s se mbarce pe un vapor.. 5junge pe un vas de
comer% n 3onstan%a i cltorete n Lrecia, 5sia 2ic, Egipt,
187
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
la 5msterdam. &ei fugar de la coal, citete mult i nva%
limbile i obiceiurile marinarilor strini. *a nceputul primului
r'boi mondial, este depistat ca av#nd acte false. Este trimis n
%ar sub pa' dar fuge i rtcete o vreme prin %ar p#n ajunge
acas. Mermin gimna'iul particular i ob%ine diploma ceea ce i
permite s urme'e coala militar i s ajung plutonier. Matl,
nrolat ca medic, moare. *a demobili'are, ntors acas, anun%
mamei moartea tatlui su iar aceasta se mbolnvete i, dup
trei sptm#ni, moare. El vinde averea prin%ilor i pleac la
>ucureti. In timp duce o via% de petreceri, apoi se ,otrte
s termine liceul i se nscrie la facultate. :n 'iua absolvirii o
vede pentru prima oar pa doamna 5lba i este puternic
impresionat de frumuse%ea ei scp#nd, se uimire, dic%ionarele
din m#ini, ceea ce produce amu'amentul femeii. F observ,
dup un examen, intr#nd ntr-o main. F ateapt 'ile n ir pe
aceiai strad, o caut prin ,olurile cinematografelor i teatrelor
fr succes. :i ia licen%a n drept i pierde speran%a revederii
necunoscutei. :n sala de tribunal unde pledea' l cunoate pe
Leorges Uadu Rerban, un avocat strlucit, un descendent al
unei familii domneti care i pierde treptat moiile i intr n
avocatur. &up un an i jumtate, 2i,ai 5spru revede maina
frumoasei necunoscute, ieind din curtea lui Rerban. $emeia nu
d nici un semn de recunoatere a acestuia i brbatul
supraveg,ea' c#teva 'ile casa. 3ontiin%a inferiorit%ii sale
sociale fa% de Rerban de a crui so%ie este ndrgostit l face pe
2i,ai s se nscrie n barou pentru a fi coleg cu Uadu Rerban.
Irmrindu-l pe adversarul su, n%elege diferen%a uria dintre
ei. 5fl, totodat, c Rerban ucisese cu trei ani n urm un
bogta, Mudor >u'escu, un duman de familie, n duel. 2i,ai
5spru se ,otrte s cear o n audien%, n casa acestuia. :l
roag s-i accepte serviciile ca secretar dei acesta avea deja
doi secretari iar dup c#teva 'ile de g#ndire, este acceptat. :n
noua slujb, 2i,ai d dovad de 'el dar so%ia avocatului apare
extrem de rar. 5fl c unul din secretari, Uaoul 0psilanti este
vrul so%iei avocatului i faptul c doamna 5lba acceptase
18P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
cstoria cu Uadu Rerban, mult mai n v#rst dec#t ea, pentru c
familia ei rmas fr moii, este amenin%at cu srcia. &orind
s se apropie de Uaoul, 2i,ai petrece cu acesta multe nop%i prin
taverne. 3um prin%ul este pasionat de femeile cu prul lung, o
cocot pe gustul lui i fur banii i inelele i dispare. 1rin%ul i
face cunotin% mtuii lui cu 2i,ai pre'ent#ndu-l ca un
strlucit avocat. 0ndiferen%a &onnei 5lba fa% de 2i,ai l
determin pe acesta s fac un gest care s atrag aten%ia asupra
lui: desc,ide procesul 0psilan%ilor pentru rec#tigarea averii lor.
El studia' n secret legisla%ia i dosarele clasate g#ndind la
rsplata iubirii &onnei 5lba. :ntr-o sear de octombrie, pe
c#nd studia casa avocatului, el observ ieind la plimbare pe
femeia iubit i pe mama ei. Irmrindu-le, el vede cum aceasta
se nt#lnete cu un domn distins, cu fa%a br'dat de ani. &up
despr%irea lor, l urmrete p#n la locuin%a lui. :ntr-o 'i, 2i,ai
se cunoate cu /oicu%a, sora celuilalt secretar al lui Rerban
care-l simpati'ea'. 1rietenia ei i solicitrile acesteia i rpesc
timp de care 2i,ai 5spru are nevoie pentru cercetarea
dosarelor familiei 0psilanti. :n grpul de tineri n care-l introduce
/oicu%a, cunoate pe *ilica 2avrog,eni care i cere nt#lniri n
locuri nefrecventate de grupul lor ajung#nd n garsoniera ei.
5ventura lor continu o vreme fr ca cei din grup s observe.
*ilica l abandonea', ns, n favoarea altuia. :n sc,im, l
solicit /oicu%a pe care el o evit politicos. :ntr-un local rusesc,
o cunoate pe superba dansatoarea Flga 1etrovna care i se pare
a se asemna uluitor cu &onna 5lba. 4timula%i de arta
dansatoarei, tinerii ,otrsc s nfiin%e'e un grup teatral care s
dea spectacole pentru nalta societate iar c#tigurile s fie
donate fetelor orfane i srace. 5 doua 'i, Uaoul i comunic lui
2i,ai c la mas, avocatul a desc,is discu%ia despre noul su
asistent-secretar iar so%ia acestuia l-a ascultat cu interes. 5fl
totodat de dorin%a &onnei 5lba de a cltori n strintate.
:nt#lnind nt#mpltor pe brbatul nt#lnit de so%ia avocatului n
grdina public, l urmrete din nou p#n la locuin%a sa i afl
cu acesta este 1reda >u'escu, fratele celui ucis n duel de Uadu
179
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Rerban. 2i,ai solicit serviciile unei cocote care locuia n
vecintatea lui 1reda >u'escu i afl c brbatul iubete o
femeie foarte frumoas a crei fotografie, mpreun cu
fotografia unei copile, probabil fiica ei, se afla n camera sa.
1rin intermediul aceleiai femei, 2i,ai vede fotografiile i
descoper imaginea c,iar a &onnei 5lba. 1entru a afla i mai
multe lucruri despre acest om, nc,iria' o camer n apropiere
folosind un nume fals. F victorie ntr-un proces care atrage
aten%ia avocatului Rerban, 2i,ai se aea' serios pe studiul
dosarului 0psilanti dar i d seama c nu poate ob%ine nimic din
ceea ce se atepta. 1ier#nd speran%a cuceririi femeii iubite prin
rec#tigarea averii ei pierdute, ncearc o investiga%ie a
persoanei lui 1reda >u'escu, presupusul amant al acesteia. 0ntr
n gra%iile unguroaicei 0rma care-i devine amant care-i d
informa%ia c >u'escu avea scrisori i fotografii i c primete
uneori bani de la ea. 3#tig#nd prietenia lui 1reda >u'escu, el
afl c 0rma este i amanta lui. :n mansarda n care locuia o
descoper i pe 5urica, femeia care-i furase banii i inelele lui
Uaoul. /oicu%a, prietena care nu uit refu'ul lui 2i,ai, n%elege
c acesta o iubete pe &onna 5lba. &up aproape o lun de
ateptare, /oicu%a accept totui s-l revad i s ias n ora. F
nt#lnete pe *ilica 2avrog,eni, impresionat de presta%ia lui
din procesul c#tigat nu cu mult nainte i merg n garsoniera
lui. /oicu%a vine i ea, bate insistent dar 2i,ai nu rspunde.
5poi sun la u Rerban sub motivul c trebuia s-i aminteasc
despre un dosar i 2i,ai n%elege c acesta venise n urma unui
telefon anonim, dat probabil de /oicu%a care-i sugerase
avocatului c so%ia lui s-ar putea afla n garsoniera secretarului.
El gsete, ns, alt femeie i pleac fericit. *a pu%in timp, n
urma deselor escapade cu 1reda >u'escu, afl c femeia din
fotografie fusese subreta fratelui su i, dup moartea lui, el a
intrat n posesia unei casete n care erau scrisorile i fotografia
femeii. 1rin%ul apelea' la solu%ia antajrii &onnei 5lba pentru
c are o fat la pension pe care, altfel nu o mai poate ntre%ine.
3itind scrisorile, 2i,ai afl istoria aventurii dintre &onna 5lba
171
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
i fratele prin%ului. Uadu Rerban pleac pentru o lun la Zaga i
procesul verioarei &onnei 5lba, 5nioara rm#ne s fie
judecat n lipsa maestrului.
&onna 5lba cere ajutorul secretarului Uadu, proaspt ntors de
la 1aris cu titlul de doctor. 5cesta pierde procesul i 5nioara
cere ajutorul lui 2i,ai 5spru care c#tig procesul. &up ce i
sugerea' lui 1reda >u'escu s napoie'e scrisorile nevestei
avocatului, 2i,ai regret i le sustrage, neoberv#nd lipsa a
dou dintre cele mai importante scrisori. *a una din
repre'enta%iile societ%ii teatrale, 2i,ai 5spru discut cu &onna
5lba pe tema repre'enta%iei suger#ndu-i dragostea ce i-o poart.
El recunoate pe 5urica, femeia cu prul blond care-l
obsedea' pe Uaoul i afl de la acesta c, dup ce-l
deposedea' de alt inel aceasta dispare, ca i prima oar,
ls#ndu-i acum peruca cu pr blond drept amintire. 1rin%ul
>u'escu i cere, n 1alatul de justi%ie, lui 2i,ai 5spru o
consulta%ie n legtur cu recuperarea scrisorilor dar acesta i
explic imposibilitatea drii n judecat deoarece scrisorile sunt
de%inute ilegal. 1reda i comunic faptul c el are cele dou
scrisori i, cu ajutorul 0rmei, le recuperea'. &onna 5lba afl c
2i,ai de%ine scrisorile i este dispus s i le cumpere nefiind
dispus s asculte explica%iile brbatului. 1reda sus%ine c mai
de%ine o scrisoare i, n ciuda asigurrii lui 2i,ai c totul este o
minciun, &onna 5lba l asigur pe prin% c va continua s-i
trimit bani pentru pensionul fiicei lui. *a avocatul Uadul
Rerban vine fostul so% al dansatoarei Flga 1etrovna care vrea s
recupere'e o cas druit acesteia la nceputul cstoriei lor.
2i,ai 5spru l anun% pe avocat c vrea s-l prseasc dorind
s-i continue cariera pe cont propriu. *a masa de despr%ire,
2i,ai discut cu so%ia avocatului banalit%i, apoi se lansea'
ntr-o disput pe tema procesului domnului 1etrov mpotriva
so%iei sale. Rerban povestete despre prietenia din tinere%e cu
Mudor >u'escu omor#t de el n duel din cau'a unei femei. *a
despr%ire i las avocatului adresa, astfel nc#t s fie au'it i de
so%ia acestuia. &up c#teva 'ile, primete un telefon prin care
172
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
&onna 5lba i anun% vi'ita ei. El i d acum scrisorile fapt
pentru care primete mul%umirile femeii nc#ntat de numele
dat de ndrgostit: [&onna 5lbaT. Irmea' o invita%ie la mas
acas la avocat, cu prilejul discutrii unor dosare, apoi &onna
5lba l vi'itea' mrturisind 'buciumul datorat vie%ii sale
alturi de Rerban. :i cere s predea scrisorile so%ului ei i s-i
scoat un paaport cu vi'e pentru c#teva %ri enumerate de ea.
2i,ai i ndeplinete rugmintea de'amgit de inten%ia ei de a
prsi %ara. El i propune nscenarea plecrii i g'duirea n
apartamentul liber din vila sa. Ea mrturisete c are depo'ite n
strintate i un codicil secret al testamentului lsat notarului
su din 1aris n ajunul duelului de ctre Mudor >u'escu i c
poate dispune oric#nd de acestea ea sau mama ei. Uecunoate
c l-a remarcat pe 2i,ai de c#nd a scpat cr%ile, n fa%a
Iniversit%ii i a urmrit evolu%ia lui dar i s-a prut monstruos
gestul lui de a o antaja cu scrisorile sustrase de la preda
>u'escu. . &up lunga convorbire cu 2i,ai 5spru, femeia
,otrte s rm#n i s-i nm#ne'e personal scrisorile so%ului
ei pentru a-i exprima sentimentele i motivele despr%irii
inevitabile de acesta. 2i,ai o mbr%iea' ptima i femeia
iubit cedea' dorin%ei acestuia. Ei retriesc i n 'iua
urmtoare clipe de fericire i, dup venirea lui Uadu Rerban, a
patra 'i, 2i,ai afl c acesta se sinucide cu mpuc#ndu-se cu
revolverul. 1rin testament, avocatul las una din moii doamnei
4maranda, soacra lui, cu rugmintea de a avea grij de
pomenirea lui cretineasc, prin%ului Uaoul i las cinci sute de
mii de lei iar lui 2i,ai 5spru, toat biblioteca lui juridic.
Uestul averii i revine so%iei sale pe care o binecuv#ntea'
ur#ndu-i s rm#n venic frumoas. &in acest moment, &onna
5lba evit s mai stea n aceeai ncpere cu 2i,ai. :n timpul
verii, 2i,ai pleac la mare n timp ce femeia merge la moie.
Ea organi'ea' un doliu prelungit stabilind ca, n camera
sinuciderii s ard 'i i noapte, timp de un an dou lum#nri
mari iar n salon, o lum#nare timp de ase luni. :ntr-o scrisoare
adresat lui 2i,ai, ea i povestete cum s-a desfurat
173
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ntrevederea care a precedat sinuciderea. Uev'#ndu-se n casa
decedatului, cei doi ,otrsc s reia rela%ia la sf#ritul doliului.
George Calinescu, ENIGMA OTILIEI
:ntr-o sear de iulie a anului 1P9P, un t#nr mbrcat n
uniform de licean caut, pe strada 5ntim, casa unc,iului su.
M#nrul scrutea' la lumina felinarelor numrul caselor i se
oprete n fa%a unei cldiri cu ferestre nalte, cu un singur cat
ae'at pe un scund parter-soclu. M#nrul $elix 4ima este fiul
decedatului doctor 4ima de la 0ai care lsase un depo'it de
bani rudei sale din >ucureti pentru a asigura posibilitatea
fiului su de a studia medicina n capital. 0ntr n curte i sun
de c#teva ori p#n apare un om sub%ire, ncovoiat care , la
ntrebarea dac locuiete acolo 3ostac,e Liurgiuveanu,
rspunde c nu st nimeni acolo i se retrage speriat. :i
amintete c v'use imaginea acelui btr#n ntr-o fotografie de
acas i, sun#nd din nou, apare Ftilia, vara lui, care-l conduce
ntr-o camer foarte nalt n care este foarte mult fum de %igri
i-l pre'int celor afla%i n fa%a unei mese la care se juca table:
1ascalopol, un domn n v#rst, corpolent i elegant, 5glae, sora
lui mo 3ostac,e i 5urica, fiica acesteia. 3ostac,e se ntoarce
la mas iar Ftilia se altur grupului re'em#ndu-se de scaunul
lui 1ascalopol i uit#nd parc de musafir. M#nrul, retras spre
fundul camerei, observ co alturi mai este o ncpere i o alt
persoan, un brbat care brodea' la un mic g,erg,ef.. /enirea
lui $elix provoac nemul%umirea 5glaei care vede n acesta un
nou pretendent la averea fratelui ei. &orind s provoace reac%ia
lui 1ascalopol care o iubete n tain pe Ftilia, 5glae
insinuea' c de acum $elix va fi cel care o va distra pe fat.
&ei pare netulburat, 1ascalopol se sc,imb la fa%. Ftilia
observ un mic inel pe degetul mic al moierului i-l admir iar
acesta, galant i-l ofer scu'#ndu-se c a uitat s i-l dea dei era
adus special pentru a-l drui. 3um gestul este nso%it de un srut
depus n apropiere de cotul fetei, 5glae, iritat l trimite pe
17+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
4imion, so%ul ei care cosea la g,erg,ef, la culcare. $elix
privete cu oarecare invidie familiaritate Ftiliei fa% de
1ascalopol i-i amintete c mama lui fusese ultima care-l
atinsese cu duioia cu care-l prinsese de bra% n aceast sear
Ftilia, conduc#ndu-l pe scri, n camer. `uctorii nc,eie jocul
de table i ncep s joace cr%i dar 5urelia i amintete Ftiliei
de $elix care trebuie s fie flm#nd i obosit. Ftilia i d dou
prjituri i-l conduce n dormitorul ei pentru c urmea' ca a
doua 'i s fie pregtit un dormitor al lui. Umas singur, nainte
de a adormi, $elix rm#ne cu g#ndul la Ftilia. 5 doua 'i este
tre'it de acordurile pianului. 1rivind pe fereastr, el descoper o
curte i o cldire vec,e dar solid i n%elege c acolo locuiete
familia 5glaei. &up c#teva momente de e'itare, $elix iese din
camer i-l nt#lnete pe mo 3ostac,e i pe 2arina, o rud
ndeprtat care face menajul casei Liurgiuveanu. M#nrul se
instalea' n noua camer i, cobor#nd n salon, Ftilia i c#nt
[Uapsodia ungarT a lui *ist, probea' o roc,ie nou i-l
averti'ea' s aib grij s nu cad n mrejele 5urici. 5poi i
arat vec,i fotografii de familie dintr-un album. &up masa de
pr#n', Ftilia pleac n ora mpreun cu 1ascalopol n timp ce
$elix rm#ne s citeasc o carte din biblioteca fetei mir#ndu-se
c toate cr%ile ei sunt semnate Ftilia 2rculescu, aa cum este
scris i pe plicul pe care-l primete prin pota ceva mai t#r'iu.
5glae neag talentul mu'ical al fetei, care nu c#nt la fel de
frumos ca &idina, mama ei, iar 5urica i propune lui $elix s-l
medite'e pe Miti, fratele ei. 5urica l invit pe $elix acas la ei
i-i pre'int broderiile lui 4imion i picturile lui Miti de la care
afl c nu-i place lectura i prefer s desene'e dup ilustrate.
$elix afl de la Ftilia c mo 3ostac,e nu-i este tat ci doar
protector, administr#ndu-i banii investi%i de mama ei n
afacerile btr#nului nainte de a muri. 1e 5urica o obsedea'
$elix cruia i face avansuri tot mai insistente, apoi se pl#nge
lui mo 3ostac,e c t#nrul a compromis-o. $elix i cere bani
lui mo 3ostac,e pentru a-i cumpra cr%i dar acesta l refu'.
:i ofer Ftilia 399 de lei cu rugmintea de a nu vorbi nimnui
17-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
despre aceasta. 1ascalopol i invit pe cei doi acas la el i $elix
este impresionat de biblioteca bogat i ordonat a acestuia c#t
i interiorul rafinat al casei. 2oierul i vorbete lui $elix
despre faptul c l-a cunoscut pe tatl su. Uos de gelo'ie, $elix
o urmrete ntr-una din 'ile pe Ftilia, pe 3alea /ictoriei,
cre'#nd c aceasta l vi'itea' pe 1ascalopol atunci c#nd pleac
n ora. :i d seama de nedreptatea fcut i-i promite s-i
supraveg,e'e reac%iile.
*a nceputul lui august, Flimpia, fata mai mare a 5glaei, i
vi'itea' familia mpreun cu concubinul ei n dorin%a ca
4imion s-i ierte i s-i dea o parte din motenire. Ei locuiesc
mpreun de un an i au un copil. 4imion, ns, afirm c
Flimpia nu este fata lui i-i respinge. 4imion face o cri' de
nervi, Ftilia l conduce acas i, la ntoarcere, 4tnic, so%ul
Flimpiei i cere bani Ftiliei. Ea i d banii dar refu' s-i dea
adresa lui 1ascalopol cruia 4tnic Ua%iu dorete s-i
mul%umeasc pentru ncercarea de a intermedia mpcare lui cu
socrii. 1ascalopol primete, ns, o scrisoare de la 4tnic n
care i cere bani spun#nd c, n ca' contrar, se sinucide.
1ascalopol i trimite banii printr-un comisionar dar ascunde
gestul su fa% de ceilal%i. 1entru a c#tiga simpatia lui 4imion,
4tnic se preface a fi bolnav de inim i i admir cu ipocri'ie
broderiile nc#t acesta ncepe s devin sus%intorul cstoriei
Flimpiei cu avocatul fr procese Ua%iu. 0nvita%i de 1ascalopol,
$elix i Ftilia vi'itea' moia lui 1ascalopol de la 3iulni%a.
4#nt nt#mpina%i de moier i, pe parcursul drumului p#n la
moie cei doi vd pm#nturile i vitele acestuia. 5poi admir
casa construit cu bun gust i interioarele la fel de rafinate ca
ale locuin%ei de la >ucureti n ciuda aspectului su rustic.
Ftilia i exprim dorin%a de a pleca n strintate i 1ascalopol
se arat nc#ntat consider#nd c singurul obstacol ar fi acceptul
lui mo 3ostac,e. 1ascalopol pleac la >ucureti pentru afaceri
i-i las pe cei doi s simt bucuria ederii la %ar. 3#nd vine,
aduce vestea c Flimpia i 4tnic au pierdut pe Uelior, unicul
lor copil. *a sf#ritul verii, tinerii se ntorc la >ucureti dup
17;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
admir discre%ia i genero'itatea moierului. 4pre toamn,
4tnic aduce vestea c 1ascalopol se logodete cu Ftilia, ceea
ce provoac stupefac%ia lui $elix i protestul fetei. /i'it#ndu-l
acas, 4tnic i aduce argumente lui 1ascalopol despre
neserio'itatea Ftiliei. $ata insist fa% de mo 3ostac,e s se
mute n casa de pe Rtirbei vod dar btr#nul, de'aprobat de
5glaie, ovie. $elix intr la Iniversitate spre indignarea
5glaei care comptimete ipocrit via%a medicilor i sus%ine c
nu peste mult timp, Miti va urma >elle-arte. $elix afl c
unc,iul su are mai multe imobile cu c,irie, un debit de tutun i
un restaurant. 4tnic aduce un doctor care-l consult cu for%a
pe mo 3ostac,e cut#nd s demonstre'e c acesta este
iresponsabil pentru a-l pune sub interdic%ie i a scoate pe Ftilia
din cas. $elix are tot mai puternic sentimente de dragoste fa%
de Ftilia n timp ce aceasta i arat doar camaraderie. El i cere
s rup rela%iile cu 1ascalopol dar fata refu' s-l mai
primeasc dac nu accept ca am#ndoi s-i fie doar prieteni.
2oierul are o discu%ie cu $elix n care i explic faptul c el
rm#ne prietenul am#ndurora i t#nrul convine cu Ftilia s
revin la vec,ile rela%ii. Miti se cstorete cu 5na 4o,a%c,i
pentru a opri scandalul provocat de afirma%ia fra%ilor ei c fata
este de'onorat de acesta. 5glae afl i se opune tardiv
cstoriei cer#ndu-i s divor%e'e. 4tnic se ofer s re'olve
situa%ia dar 5na i mbl#n'ete soacra mim#nd grija fa% de
brbatul ei. 1entru c Miti refu' s ias din cas, 4tnic o
nso%ete pe 5na la teatru sau la plimbrile prin ora ceea ce l
supr pe so%ul ei care pleac la 5glae. 3ur#nd, 5na este v'ut
i n compania altor brba%i i Miti ,otrte s desc,id
divor%ul. 1rimete, ns, ,ainele acas i astfel mariajul celor
doi se nc,eie. $elix este tot mai str#mtorat financiar av#nd
nevoie de cr%i i ,aine dar mo 3ostac,e refu' s-i elibere'e
sumele cerute. &up mai multe discu%ii, el i propune s
gseasc pe cineva care s-l mprumute cu suma de o mie de
lei. 5 doua 'i i ofer suma pun#ndu-l s semne'e un bilet de
ordin de scaden% n alb. Qelmurit, $elix consult un prieten,
178
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
student la drept i afl c banii primi%i sunt c,iar din venitul
su. &ei $elix o visea' pe Ftilia i-i declar, de c#te ori are
prilejul, dragostea, ea insist ca rela%ia lor s rm#n platonic.
4tnic ncearc cu ajutorul unui medic mituit s-l declare pe
mo 3ostac,e bolnav mintal pentru a-i putea ataca, atunci c#nd
va muri, eventualul testament. 1ascalopol, care sesi'ea'
manevrele lui 4tnic, i propune lui 3ostac,e s o nfie'e pe
Ftilia pentru ca aceasta s-i moteneasc averea. 4tnic se
ofer s se ocupe de actele pentru nfiere dar 1ascalopol neag
faptul c ar fi avut loc o astfel de discu%ie i-i propune Ftiliei s
se cstoreasc cu el, atras de posibilitatea de a intra astfel n
posesia averii lui Liugiuveanu. Uespins cu fermitate de Ftilia,
el duce n casa 5glaei vestea adop%iei de ctre 3ostac,e a
protejatei sale, veste care incendia' familia Mulcea cu excep%ia
lui 4imion, absent la toate manevrele nevestei sale. 3ostac,e
primete o scrisoare nesemnat n care este sftuit s nu o
nfie'e pe Ftilia. $elix este tulburat de plecarea iubitei sale cu
1ascalopol i, ca s-i aline durerea, 4tnic l duce la
restaurantul lui mo 3ostac,e i i-o pre'int pe Leorgeta. $elix
afl de la 2arina c 4imion este foarte bolnav. 4tnic aduce
un medic care l consult i diagnostic,ea' diabet. $elix este
remarcat de profesorul de psi,iatrie care-i permite s studie'e
pe ca'urile din spital.4tudiul t#nrului student apare n
[5rc,ives de neurologieT, i, dei 5glae i 5urica l
descurajea' spun#ndu-i c nu are rost s se oboseasc iar
colegii privesc cu indiferen% apari%ia, $elix este ,otr#t s se
dedice cercetrii. 1rimind o vedere de la 1aris din partea
Ftiliei, $elix trece printr-o cri' depresiv. Miti se ndrgostete
de Leorgeta i o cere de nevast, dar aceasta refu'. $amilia
Mulea l acu' pe $elix care, av#nd o aventur cu ea, ar fi
mpiedecat mariajul lui Miti. $elix intermedia' o nt#lnire
dintre patronul restaurantului, 0orgu, i mo 3ostac,e pentru
v#n'area cldirii. 4tnic i propune Flimpiei o despr%ire
fictiv. El expune familiei Mulea teoria c 1ascalopol se
cstorete cu Ftilia iar 3ostac,e va fi bucuros s nu-i mai dea
177
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
nimic fetei ceea ce nseamn c, la moartea btr#nului, 5glae
va fi unica lui motenitoare. $elix surprinde pe 3ostac,e
ascun'#nd sub duumea o caset cu bani. 4tnic l ntreab
dac tie unde are ascuni btr#nul banii i, la masa oferit de
0orgu, relatea' mesenilor ca'uri n care banii ascuni n cas
au ars n incendii sau au fost fura%i, ceea ce l indispune pe
btr#nul avar. Ftilia sosete de la 1aris i $elix l interog,ea'
pe 1ascalopol asupra rela%iilor lor i afl c, la 1aris, au locuit
separat. 3ostac,e Liurgiuveanu cumpr materiale de
construc%ie de oca'ie cu g#ndul s fac o cas pentru Ftilia.
4tnic vrea s-l cstoreasc pe $elix cu una din nepoatele
sale dar $elix refu'. :n sc,imb, Miti dorete s se cstoreasc
cu *ili. *a sf#ritul lui septembrie, mo 3ostac,e are un atac de
cord i 2arina o anun% pe 5glae, apoi aceasta pe 4tnic
pentru a-l aduce pe prietenul su, doctorul /asiliad. 3ostac,e l
trimite pe $elix s-i aduc din ifonier casta cu bani i t#nrul
gsete acolo un caiet cu socotelile c,eltuielilor fcute pentru
minorul $elix 4ima. 3onstat, cu acest prilej, pl%i fictive i
exagerat de mari. 4tnic gsete vin i m#ncare i-i ndeamn
pe cei pre'en%i la mas n timp ce $elix ncearc s-l ajute pe
bolnav. *a ndemnul Ftiliei, $elix l c,eam pe 1ascalopol.
5ceata vine cu un medic i constat un accident banal, bine
suportat. >tr#nul se face bine, ncuie uile tuturor ncperilor.
:i arat lui 1ascalopol un teanc de bancnote provenite din
v#n'area restaurantului dar e'it s-i dea moierului pentru a-i
depune n banc. :ngrijorat de viitorul fetei, 1ascalopol i face
un cont n banc de o sut de mii de lei. In medic recomandat
de $elix l consult pe btr#n i constat o u'ur a organismului
care poate readuce infarctul. 5juns la majorat, $elix i poate
retrage acum singur banii de la banc. $elix i Ftilia se plimb
cu sania prin ora i la ntoarcere afl despre un nou infarct.
/ine 1ascalopol i btr#nul i d o sut de mii de lei pentru
Ftilia. &octorul i spune la plecare c acum este n afara
oricrui pericol ceea ce nemul%umete familia Mulea i pe
4tnic Ua%iu. 5cetia ,otrsc s duc lucrurile mai de pre% n
17P
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
casa de alturi pentru a nu fi furate. :n absen%a Ftiliei, 4tnic
intr n camera bolnavului, gsete pac,etul cu bani sub saltea
i-l smulge ceea ce st#rnete un ultim infarct btr#nului care
ncearc s-i apere averea. &up nmorm#ntare, 5glaie ia tot
ce mai rmsese n cas, 4tnic se nsoar cu Leorgeta, Ftilia
se ofer lui $elix care refu' o rela%ie fr viitor i aceasta se
cstorete cu 1ascalopol. U'boiul i ofer lui $elix afirmarea
n plan profesional, se cstorete i intr ntr-un cerc de
persoane influente. 4tnic ajunge cu ajutorul banilor i a
Leorgetei politician i patron al unui bloc-,aus. :nt#lnindu-l pe
$elix, 1ascalopol i povestete c Ftilia este acum nevasta unui
conte n 4pania sau n 5merica, el ls#nd-o s-i triasc
tinere%ea dup voia ei.
Mircea E!iade, MAITRE)I
5llan, un engle' de 2+ de ani aflat la nceputul carierei
n 0ndia locuiete n aceiai camer cu Zarold 3arr. >olnav de
friguri, 5llan aflat n sanatoriu este invitat de inginerul Qarenda
4en, eful su, n casa lui din cartierul >,o_anipore 1rietenul
su, *ucian 2et' , un ga'etar france' i mrturisete lui 5llan
c ar dori s scrie o carte despre 0ndia. :n casa lui 4en, 5llan o
cunoate pe 2aitre@i, fiica de 1; ani a inginerului, pe 4rimati
&evi 0ndira, so%ia acestuia, pe fiica mai mic 3,abu i rudele
acestuia.
5flat pe antierul din Mambule, 5llan primete o
telegram din 3alcutta prin care i se ofer un post de inspector
al liniilor *umding ] 4adi@a n 5ssam. 4rbtorete acest
eveniment la [3,ina Mo_nT unde este v'ut de 2aitre@i i de
tatl ei mbr%i#nd o fat.
1P9
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
*a 4,illong, unde se afl noul su sediu, 5llan se
mbolnvete de malarie i este internat la spitalul de medicin
tropical din 3alcutta. Uevenindu-i, l gsete l#ng patul su
pe Zarold i pe inginerul Qarenda 4en care-l invit s locuiasc
la el at#t timp c#t va mai rm#ne n 0ndia. :n casa lui Qarenda
4en, 5llan se simte sting,er, fapt sesi'at de 2aitre@i care
devine tot mai apropiat cer#ndu-i s o nve%e limba france' n
timp ce el ar nv%a bengale'a. $ascinat de lumea pe care o
descopr, t#nrul scrie n jurnal unde relatea' i povestea lui
3,abu despre pomul ei pe care l ,rnete n fiecare 'i. 4eara,
c#nd lucrea' cu inginerul 4en, 5llan afl c fiica lui scrie
poe'ii filosofice. M#nrul are impresia c uneltete o cstorie
cu 2aitre@i fiind lsat n ncpere cu fata fr a fi
supraveg,eat. 1rimete timide mrturisiri de la aceasta iar c#nd
revine de la o conferin% cu tatl ei, fata i druiete una din cele
dou cr%i primite de la *ucien. 5llan este tot mai atras
2aitre@i i notea' n jurnal sentimentele contradictorii pe care
le triete.
5llan asist la nunta unui vr al inginerului, 2antu i
g#ndete la o posibil nunt cu 2aitre@i. 3ei doi triesc o iubire
ptima. b,o6la, servitoarea familiei, afl nt#mpltor de idila
celor doi tineri. 1e teras, *ilu i b,o6la poart o discu%ie
despre prietenie i dragoste iar 2aitre@i l roag pe 5llan s o
ajute finali'e'e lucrul la catalogul bibliotecii lui 4en. :n
diminea%a urmtoare, cei doi se nt#lnesc n bibliotec iar fata i
mrturisete iubirea pentru gurul ei Uobi M,a66ur dar i ofer o
coroni% de iasomie, semn al logodnei. 3ei doi triesc o poveste
de dragoste n ciuda temerilor provocate de posibilitatea ca
prin%ii 2aitre@ei s afle toate acestea. M#nrul engle' triete
cu intensitate dragostea pentru fat suprapun#nd-o iubirii
pentru 0ndia i ,otrte c,iar s treac la ,induism. 1rimete
din partea fetei inelul de logodn ntruc,ip#nd doi erpi
ncolci%i. :nt#lnirile devin tot mai dese iar fata merge adesea ,
noaptea, n camera lui 5llan..
1P1
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
b,o66a protejea' cum poate rela%ia tot mai imprudent a celor
doi. 3,abu i 4en se mbolnvesc familia fiind preocupat de
cei doi bolnavi. &e 'iua 2aitree@i, c#nd mplinete 18 ani, n
casa inginerului vine elita artelor din 3alcutta. $r s-i dea
seama, 3,abu mrturisete prin%ilor o scen de dragoste dintre
cei doi ndrgodti%i petrecut n pdure iar familia 4en ntrerupe
brutal orice legtur a celor doi.. &omnul 4en vrea s o mrite
pe 2aitre@i cu un profesor din Zoogli i aceasta, de'ndjduit,
i trimite lui 5llan un plic cu o creang de oleandru nflorit.
3,abu moare iar 2aitre@i, ntr-o ultim scrisoare, l implor pe
5llan s o uite pentru a o nt#lni ntr-o via% viitoare. :ncerc#nd
s uite dragostea pentru 2aitre@i, 5llan are o aventur cu `enia
0saac, o evreic finlande' dar se simte de'gustat, apoi cu o
nem%oaic, Leurtie, la care, rmas fr bani, se mut un timp.
Qimic nu l poate face s uite dragostea pentru 2aitre@i nc#t
are mai multe tentative de a se apropia de aceasta. &isperat, ea
se druiete unui v#n'tor de fructe pentru a provoca alungarea
ei din cas i a reveni l#ng 5llan, dar rm#n#nd nsrcinat,
pleac la 2iduapur s nasc.
5llan triete disperarea de a nu o mai putea vedea pe
2aitre@i n ciuda tuturor eforturilor sale.
LA IGNCI
1rofesorul de mu'ic Lavrilescu cltorete cu
tramvaiul venind de la o lec%ie de pian de la eleva sa, Ftilia
/oitinovici. 3#%iva tineri povestesc despre cltoria lui
*a_rance n 5rabia i despre cldurile ndurate de acesta.
1rofesorul i amintete c i-a uitat partiturile la Eleva sa i
coboar din tramvai. &up ce ratea' dou tramvaie, se retrage
la umbra din fa%a grdinii %igncilor. F fat oac,e l invit
nuntru lu#ndu-l uor de bra% i Lavrilescu este nt#mpinat de
1P2
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
rcoare i linite. 3ondus la bordei, o bab care pare a-l atepta,
i propune s aleag ntre trei fete: o nem%oaic, o evreic si o
%iganc. >rbatul respinge ideea de a alege nem%oaica i
pltete trei sute de lei pentru %iganc, evreic i grecoaic. :i
socotete n minte c#te lec%ii de pian ar trebui s fac pentru a
recupera aceast sum. :i explic babei c el este un artist i,
numai pentru pcatele sale a ajuns un biet profesor de pian.
0ntr intr-o camer ncrcat cu paravane, fotolii, covoare ntr-
un amestec ciudat. 5juns acolo este averti'at s nu bea prea
mult cafea dar, clc#nd pe covoarele moi, n semioscuritate, se
simte fericit i t#nr amintindu-i imaginea femeii iubit n
tinere%e. :ncearc s identifice cele trei fete dar o sete
c,inuitoare l mpiedic >ea apa proaspt adus de una din
fete i-i revine n memorie imaginea colonelului *a_rence
asociind setea sa c,inului colonelului care a traversat pustiul.
$etele i imput c evit identificarea lor. &up ratarea primului
rspuns, este prins ntr-o ,or a ielelor i cade ntr-un somn
profund. &etept#ndu-se, el are sen'a%ia c se afl ntr-un alt
spa%iu, lucrurile cunoscute anterior afl#ndu-se ae'ate n alt
ordine. Lrecoaica, fata identificat ca %iganc se afl la
picioarele lui i-i redeteapt dorin%a din tinere%e de a vi'ita
Lrecia mpreun cu iubita sa, Zildegard. :i exprim dorin%a de
a c#nta la pian i este condus printre mobile, paravane i
ncperi stranii ntr-o alt camer n care se afl un pian. *#ng
acesta stau sprijinite dou fete. :ncerc#nd s c#nte la pian, i
revine n minte tragedia vie%ii sale, povestea studen%iei c#nd a
cunoscut pe Elsa, scurta sa aventur erotic, lipsa banilor
duc#nd la o despr%ire neprev'ut i la ratarea cstoriei cu
frumoasa nem%oaic. Lavrilescu simte nevoia s retriasc
aceste momente ale tinere%ii povestind tinerelor din fa%a lui
clipele trite atunci dar acestea i spun c nu mai are timp, c
trebuie s le g,iceasc aceasta intr#nd n ritualul casei. Ele l
supun la alte probe n urma crora profesorul ar trebui s simt
bucuria momentului trit dar acesta ratea' fiecare ncercare. El
se vede nfurat ntr-un giulgiu i cade ntr-o stare de letargie,
1P3
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
apoi se tre'ete mbrcat n alvari i o tunic galben-aurie.
5v#nd tot mai acut sen'a%ia ratrii, el vrea s evade'e din
camer i parcurge labirintul orbecind printre lucruri. 5ude
deodat 'gomotul tramvaiului i o vede pe bab ae'at la
msu%a cu picioare scurte b#ndu-i cafeaua. 4e vede n strad,
revenit la via%a de dinaintea intrrii n curtea %igncilor. 5flat n
tramvai aude iar discu%ia despre aventura colonelului n 5rabia,
scoate o bancnot taxatorului dar i este refu'at deoarece
bancnota este retras din circula%ie de mai mult timp. 5junge n
strada 1reoteselor n care o caut pe doamna /oitinovici i afl
c aceasta nu mai locuiete la aceast adres. 5juns la propriul
domiciliu, afl c so%ia lui, Elsa, l-a ateptat mai mul%i ani dup
care a plecat n Lermania. 3onstat c ederea sa la %ignci a
durat doispre'ece ani i revine la acestea. 5ici lucrurile sunt
nesc,imbate. >aba se afl n acelai loc, cu cafeaua n fa% i-i
recomand s caute ua cu numrul 8 deoarece este t#r'iu i
toate fetele s-au culcat, singura care nu doarme niciodat fiind
nem%oaica. 1arcurge ,olul cu multe ui, uit numrul cutat,
bate apoi la una,, la nt#mplare i desc,ide ua unei camere slab
luminate. F gsete acolo pe Zildegard care i declar c-l
ateapt de mult, iar el i declar c a fost la berrie. >rbatul
retriete momentul despr%irii de fat. F ia de m#n,
traversea' curtea i urc ntr-o birj cu care pornesc fr grab
spre pdure spre admira%ia birjarului care fluier uor calului.
Zildegard i prinde m#na n m#na ei n timp ce Lavrilescu o
privete ncordat. El i mrturisete c se nt#mpl cu el ceva
ciudat, c are sen'a%ia c triete un vis dar fata l linitete
spun#ndu-i c to%i vism i sf#ritul ncepe ca o cufundare n
vis.
2arin 1reda, MOROMEII
*o!umu! I

1P+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
2oromete se ntoarce cu familia de la c#mp, copiii
mprtiindu-se s se odi,neasc sau s fac baie n g#rl. 1#n
ce 3atrina pregtete pr#n'ul, 0lie st pe stnoaga poditei din
fa%a cur%ii i fumea' atept#nd parc s vin cineva. 5pare
Mudor >losu, vecinul lui 2oromete, care i amintete c
dorete s cumpere salc#mul cel mare din grdina lui
amintindu-i c `upuitu, agentul funciar urmea' s vin n 'iua
urmtoare s fac ncasrile iar cui nu are cu ce plti i va lua
ceea ce va gsi n curte. Qiculae, fiul cel mic al lui 2oromete i
al 3atrinei sosete cu oile de la pscut blestem#nd oaia >isisica,
cea care i ddea mult de furc fiind cea mai neasculttoare.
2ama mulge oile, apoi pune laptele la fiert n timp ce Qiculae o
roag s-i spun lui 0lie s-l lase n 'iua urmtoare s mearg la
coal.
$amilia se adun n jurul mesei rotunde ae'at n tind. 1e
mas sunt ae'ate bucatele: mmliga, o strac,in larg care se
umple de mai multe ori cu ciorb din ierburi i lapte fiert.
:mprejurul mesei se afl 0lie i 3atrina 2oromete, 1arasc,iv,
Qil i 5c,im copiii din prima cstorie a lui 0lie, Mi%a, 0linca i
Qiculae, copiii re'ulta%i din a doua cstorie. Qicolae este
suprat pentru c prin%ii nu-l las s mearg la coal iar
5c,im insist pe l#ng tatl su s-l lase s plece cu oile la
>ucureti argument#nd c ar putea ob%ine astfel un c#tig
nsemnat c,iar dac familia ar fi lipsit pentru un timp de lapte
iar fetele n-ar mai avea l#n pentru 'estre. 2orome%ii aud
c#ntecul lui >iric venit s o c,eme astfel la poart pe 1olina,
fata iubit, a vecinului >losu.
Mudor >losu asmute c#inele gonindu-l cu njurturi pe >iric,
un biat prea srac ca s poat aspira la m#na fetei unuia dintre
boga%ii satului. 2#nia lui >iric se manifest prin cuvinte aspre
la adresa tatlui fetei i a bogtanilor. :n aceiai sear, 0lie
2oromete discut cu 5c,im despre plecarea la >ucureti.
Qiculae se bucur c va scpa de >isisica i va putea merge la
coal. :nc#nta%i c l-au lmurit pe tatl lor s dea voie lui
5c,im s plece cu oile, cei trei bie%i pleac la mtua lor,
1P-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
2aria 2oromete poreclit Luica, s o ntiin%e'e. Luica este
suprat pe fratele ei, 0lie, pentru c o scosese din casa lor, i
cumprase un loc i-i fcuse un bordei lu#ndu-i lotul motenit
n sc,imbul noii ei locuin%e. La 2aria i sftuiete pe bie%i s-l
lase pe tatl lor fr animale i fr sprijinul lor. &up o 'i
istovitoare, noaptea, to%i dorm pe prisp fiecare cu g#ndurile
lui. >ie%ii visea' la plecarea lor n lume, 2oromete plnuiete
cum s se descurce cu fonciirea, 3atrina g#ndete c 0lie nu a
trecut nc pe numele Mitei pogonul de pm#nt v#ndut n timpul
foametei iar Qiculae cum s-i conving tatl s-l lase la coal.
3atrina, femeie credincioas, merge la biseric de c#te ori crede
c poate ndrepta un lucru ru dar 0lie nu n%elege nici
,abotnicia ei dar nici nu ia drumul c#rciumii, ca al%i brba%i. El
prefer s discute n serile lungi politic cu 3ocoil sau s-l
asculte pe Qiculae care i citete poveti. 2uncit de g#ndul
datoriilor, se tre'ete diminea% l ia pe Qil i taie uriaul
salc#m pentru a-l vinde lui >losu, spre mirarea stenilor i
indignarea familiei dar mai ales a Luici pe motivul c a fcut
acest lucru fr a-i cere consim%m#ntul. &uminic diminea%,
Qil pleac la premilitar unde se instruiesc flcii nainte de a
pleca la armat. 0nstructorul Moderici i ceart pe cei care
lipsesc i-l nfrunt i pe Qil reclam#ndu-l efului de post care-
l trimite acas fr a-l pedepsi cum i cere instructorul. 3atrina
pleac la biseric iar 0lie l ajut pe >losu s cure%e salc#mul
de crengi. 5c,im l nt#lnete pe >iric i duc caii n ov' pe
moia de peste patru sute de pogoane a cucoanei 2arica. /ine
i Qiculae cu oile dar apari%ia pa'nicului determin fuga lui
>iric i 5c,im. Qiculae este prins i btut de pa'nic dar
5c,im revine i-l salvea' pe me'in. 2oromete pleac la
fierria lui 0ocan sub pretextul c trebuie s repare dou seceri
stricate, dar, de fapt pentru a discuta politic. 1#n a ajunge
acolo, el discut despre ploaia care tocmai a c'ut i despre
viitoarea recolt, povestete lui &umitru lui Qae despre /ictor
>losu, fiul vecinului su, despre 2i'dra, o fat din sat i
Qstase a lui >eseneac. :n poiana fierriei, 0lie este nt#mpinat
1P;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
cu bucurie. Mo%i discut deodat dar 2oromete i 3ocoil,
prieteni i adversari politici, se confrunt cu pruden%.
2oromete citete un articol din 'iar despre pasiunea pentru
agricultur a regelui exprim#ndu-i nedumerirea c primul
agricultor al %rii nu iese la arat. 3itind despe luptele din
4pania, apoi despre de'baterile din 1arlament, %ranii din
poian acu' c#nd pe %rnitii lui 3ocoil, c#nd pe liberalii lui
2oromete. 4e amestec n discu%ie i Vugurlan acu'#nd pe cei
care au primit pm#nt dup r'boi c sunt vinova%i c al%ii nu
au primit iar acum el sau 0on al lui 2iai sunt %inu%i deoparte.
Vugurlan mai are doar un singur copil din cei apte, restul
murind din cau'a bolilor. 2oromete este c,emat acas de 0linca
pentru c este cutat de agentul de urmrire i un nso%itor
pentru a plti fonciirea. 5juns acas, se face c nu-i observ i,
dup ce-i taie c,itan%a cu suma datorat, el le declar c nu le
poate plti ceea ce st#rnete nervo'itatea lui `upuitu i a
nso%itorului su care ncearc s ia din cas obiecte din lada de
'estre a fetelor, apoi caii i cru%a. :n final le d o parte din
sum promi%#nd c le va da restul mai t#r'iu. >losu i propune
lui 2oromete s-i v#nd lotul din spatele casei dar 0lie i spune
c lotul nu e al lui i nu-l poate vinde. >losu st de vorb
despre pm#nt i cu >o%og,in al crui lot vrea s-l cumpere
tiind c acesta are nevoie de bani s-i trate'e boala de
plm#ni. >iric plnuiete s o fure pe 1olina tiind c familia
ei nu-i va permite s se cstoreasc cu ea. 3#nd vin cluarii n
curtea lui >losu, 1olina este anun%at de Mita i, dup o
discu%ie aprins cu iubitul ei, aceasta accept s plece cu el.
Matl ei observ dispari%ia fetei i pleac n cutarea ei dar cei
doi se ascund acas la &umitru lui Qae. 5c,im se pregtete s
plece cu oile la >ucureti. Qiculae are accese de friguri dar este
bucuros c scap de grija oilor. &up plecarea lui 5c,im, eful
de post vine s-l ia la sec%ie pentru c-l btuse pe pa'nicul de pe
moia 2arici. 2oromete se ,otrte s mearg la primarul
5ristide s mprumute bani pentru plata fonciirei i acesta
accept cu condi%ia de a-l sprijini politic. 3storia cu >iric
1P8
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
sc,imb via%a 1olinei care d de greut%i. Ea l ia pe >iric i
pleac la ai ei &up o violent confruntare verbal i fi'ic,
>losu i alung i le refu' orice ajutor. Zotr#%i s-i
construiasc o cas, ei sap lut pentru crmi'i, >iric fiind
,otr#t s v#nd pu%inul pm#nt pentru a ]i construi casa
visat. 1olina are ns alte planuri. &up ce ia bani de la
5ristide, 2oromete pltete o parte din fonciire i cumpr
lemn pentru a-i repara poarta i gardul de la grdin. :n timp
ce repar poarta, se adun mai mul%i steni s asculte vorbria
gospodarului. :ntre timp, Vugurlan vine la 0lie s-i cear
mprumut un sac de porumb dar acsta i d gr#u pentru c
terminase i el porumbul. Vugurlan afl de la cumnatul lui,
Lrigore 5rmeanca cum fur morarul fin de la oameni.
1arasc,iv ia caii i, sub pretextul c-i duce la c#mp, pleac
dup 5c,im la >ucureti. 1e drum, Qil se r'g#ndete i cei
doi fra%i revin acas spre m#nia Luici. >o%og,in pleac la
spital pentru o lun, dou sper#nd s se vindece cu banii lua%i
pe pm#ntul v#ndut lui >losu. Qiculae, mbrcat cu ,aine ale
tatlui su, merge la serbarea de sf#rit de an dar, c#nd i vine
r#ndul s recite poe'ia pregtir pentru eveniment, are un acces
de friguri. Emo%ionat i surprins c fiul su a ob%inut premiul 0,
0lie i ia fiul n bra%e i-l duce acas. /enind vremea
seceriului, familia 2oromete se bucur de bog%ia recoltei.
5lturi de ei secer familia >o%og,in, fr brbatul plecat la
spital. Qicolae i fiica lui >o%og,in, 0rina, premian%i la sf#ritul
anului colar, visea' s plece la coal, la ora. *a ndemnul
1olinei, >iric intr n ogorul tatlui ei s secere dar >losu l
alung. /ictor >losu, fratele 1olinei se ncaier cu intrusul dar
>iric i 1olina continu s secere fr a-i bga n seam.
Famenii lui 5ristide ies cu mainile de treierat. &up ce treier,
stenii merg la moar unde sunt atepta%i de Mac,e, nepotul lui
5ristide, i de Qstase. 0on al lui 2iei i spune lui Vugurlan c
Mac,e l-a btut fiindc a cerul s i se c#ntreasc fina. 5cesta
i cere socoteal lui Mac,e dar este njurat i lovit. `andarmul
anun%at de Qstase l arestea' pe Vugurlan care strig vorbe de
1P7
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ocar primarului 5ristide. Vugurlan i smulge puca
jandarmului i dup multe insisten%e, acesta i-o napoia'.
3atrina l roag pe preot s-l conving pe 2oromete s-l dea pe
Qiculae la coal la ora dar 0lie e ngrijorat pentru c 5c,im
nu-i trimite banii promii de la >ucureti ba, mai mult, aude c
se plimb cu o fat prin capital i nu mai are de g#nd s revin
n 4ilitea Lumeti. /rea s v#nd gr#u dar pre%ul gr#ului este
mai mic n acest an datorit recoltei bogate. 1leac la munte
mpreun cu Mudor >losu i, impresionat de nevoile unei
muntence vinde sub pre%ul ateptat ceea ce aduce reprourile
familiei. 1leac cu Qiculae la 3#mpulung unde biatul d
examen i reuete printre primii dintre c#teva sute de
candida%i. 5ng,elina lui >o%og,in, nevasta lui Vugurlan,
primete scrisoare de la spital c brbatul ei se simte mai bine i
va veni cur#nd acas. Ri nevasta lui Vugurlan afl despre so%ul
ei, de la nc,isoare, c dorete ca aceasta s vin s-l vad.
>iric i 1olina primesc cita%ie de la `udectorie s se pre'inte
la procesul intentat pentru furt de Mudor >losu pentru c
luaser gr#ul de pe cinci pogoane ridic#ndu-i casa cu
materialele luate n sc,imbul gr#ului. 1este pu%in timp, casa lui
>losu ia foc dar nu exist probe c >iric sau 1olina ar fi fost
vinova%i. 2oromete se confrunt cu greut%i tot mai mari: plata
fonciirii, rata la banc venit mai devreme, plata datoriei la
5ristide, apropiata plecare la coal a lui Qiculae. 1e l#ng
acestea, afl c 1arasc,iv i Qil vor s fug de acas, cu caii.
&isperat, nt#lnind o opo'i%ie vi'ibil din partea celor doi
bie%i, 2oromete i ia la btaie cu parul repro#ndu-le lipsa de
respect i recunotin%. 5fl seara, t#r'iu, c#nd se ntoarce acas
c bie%ii au fugit de acas lu#nd cu ei i banii din lad.
2oromete vinde lui Mudor >losu lotul din spatele casei i
pltete datoriile i taxele colare pentru Qiculae i cumpr doi
cai. 4e retrage apoi din via%a satului, renun%#nd la obiceiurile de
p#n atunci i la nt#lnirile din 1oiana lui 0ocan. 1e policioara
din fierrie rm#ne doar c,ipul din lut al lui 2oromete, singura
dovad a pre'en%ei sale la confruntrile politice din poian.
1PP
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
Vo!##! a! II/!ea
&up patru ani de coal, 2oromete l anun% pe
Qiculae c nu-l mai poate ntre%ine iar biatul nu mai insist ca
la nceput. 2oromete face acum dese drumuri la munte, vinde
porumb i cumpr purcei pe care-i vinde n sat. 1rimete o
scrisoare i o fotografie de la cei trei bie%i de la >ucureti, l ia
pe biatul lui 1ari'ianu i pleac s-i vad fiii. :l gsete pe
Qil care este portar la un bloc. 5cesta i c,eam fra%ii care vin
cu pac,ete cu salam, fran'el i sticle cu vin. Matl i c,eam
copiii acas spun#ndu-le c a fcut pm#ntul la loc iar lor le d
casa, el urm#nd s-i construiasc alta. 3ei trei refu', Qil,
cstorit i cu un copil, fiind concentrat iar 1arasc,iv vr#nd s-
i fac o cas n 3olentina. 3atrina afl c 0lie i-a c,emat
bie%ii acas i nu poate accepta ideea revenirii acestora. :ncepe
r'boiul i, n sat, ncep s soseasc scrisori despre cei mor%i
sau dispru%i. 0lie afl despre moartea fiului su, Qil. 4o%ia
acestuia vine la socri s-i fac parastasul, apoi pleac la
>ucureti. >o%og,in, cre'#ndu-se vindecat, se apuc iar de
munc i, n scurt timp, moare. 3atrina a crei fiic din prima
cstorie se mrit cu dulg,erul 5lbei, nu accept aceast
cstorie, apoi se mpac cu 2ari%a i cu so%ul ei vi'it#ndu-se
des i amenin%#ndu-l pe 2oromete c-l va prsi i se va muta
la fiica ei. Qiculae se ndeprtea' i el de tatl su i
2oromete ncearc s fie mai ngduitor. >iatul este
ndrgostit de 0leana, fiica lui 3ostic Uou pe care o nt#lnete
de Uusalii cu oca'ia obiceiului splatului pe picioare. 4e
iubete cu ea pe c#mp iar dup ce 0leana se mrit cu un preot
din >alaci, povestete n sat cum, dup ce au fcut dragoste,el a
rmas tcut parc ar fi fost bolnav.
4e mrit i Mita iar Qiculae se apropie foarte mult de cumnatul
su, 4andu &ogaru care, ntors din r'boi, este, la trei'eci de
ani, crunt i cu o gaur n coaste. 3atrina 2oromete presimte
c se va nt#mpla ceva ru pentru vede trec#nd peste o glug de
coceni un c#rd de ciori. 1este pu%in timp, 4andu &ogaru,
299
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
brbatul Mitei moare clcat de roata unei cru%e. &up parastas,
la care Qiculae se mbat i face scandal alung#nd preo%ii i pe
cei pre'en%i n curte, acesta se mbolnvete. Mot mai
nsingurat, Qiculae citete foarte mult i, ntrebat de tatl su ce
caut, i rspunde c i caut eul. 0lie i propune biatului s
intre nv%tor, dar acesta refu' spun#nd c vrea s triasc n
singurtate i c nu-i poart pic pentru c nu l-a lsat s-i
termine coala. :n sat se formea' prima organi'a%ie de partid
din care fac parte 5dam $#nt#n, Fubei, 2rin al lui Uadu
*ungu, Logonaru, 2antaroie. Qoul notar, l invit pe Qiculae
la c#rciuma lui /alac,e pentru a-l cunoate. Qiculae vorbete
despre preo%ii de la parastas, pe care-i alungase pentru c
urmreau doar s se mbog%easc i despre faptul c oamenii
au nevoie de o nou religie. Qotarul i propune s intre n
organi'a%ie i-l trimite la coala de partid. 5ristide convoac o
ntrunire la el acas la care particip ginerele su, inginerul
agronom, fratele su, Qstase cu fiii : &an i Rtefan, un nepot
de sor, /asile al 2oaei, Qae 3i'maru i 0sosic al lui 0lie
Mb#rcel care stabilesc un plan prin care s mpiedice numirea
ca primar al lui Fubei sau 2antaroie. &up o mas foarte
bogat, ei fac o list cu oamenii care ar trebui atrai pentru a
candida la primrie: >adea 3#rc#da%, Qeagu 1ostu, Qicu 3anel,
2arin >#'nac, 0lie al 2ariei lui Isturoi. 3atrina l acu' pe
2oromete pentru drumul pe care a apucat Qiculae. /enit n sat,
Qiculae propune oamenilor ca produsele pe care le au n plus,
s le predea la centrul de colectare pentru a ajuta pe cei care nu
au, adic pe moldoveni pentru c la ei a fost secet. 4e produce
o alterca%ie i Qiculae, lovit, este cu greu scos din mul%ime de
notar. 3#nd afl, 2oromete se duce la primrie suprat c
biatul nu a trecut mai nt#i pe acas, dar nu-l mai gsete.
3atrina l prsete pe 0lie dar se ntoarce la amenin%area 0linci
c se mrit i pleac la 1loieti dar i pentru c are impresia c
brbatul ei a intrat n anul mor%ii. 2oromete o alung fugrind-
o cu un par i 3atrina se ntoarce la 5lboaica. 0linca merge la
Qiculae, la raion, i i povestete despre ce se nt#mpl cu tatl
291
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
lor i i cere s vin acas dar el i spune c nu poate veni dec#t
la toamn. 1entru campania de secerat este, ns, reparti'at n
4ilitea Lumeti. 4osind n sat, este ateptat de 2arioara lui
$#nt#n lipoveanul cea care l iubea de c#%iva ani fr ca el s-i
fi dat speran%e. $#nt#n primete vestea c 0sosic, >il,
Ydrocan i 1lotoag vin s-l dea afar de la moar pe el i pe
cantaragiul 2antaroie. 2oromete mprumut bani de la
Qiculae.El nu mai are voie s-i v#nd recolta la munte ci este
obligat s o dea la stat pe un pre% mult mai mic. :n curtea lui
2oromete se adun mai mul%i steni s discute politic i
Qiculae le d informa%ii despre ceea ce este comunismul. Mo%i
se pl#ng c cei de la 4fat se duc i le ia porumbul din pod, le ia
banii pentru c drile trebuie pltite. Qiculae i sftuiete s
fac i ei ca n alte sate, gospodrie colectiv ca s le fie mai
bine. $#nt#n scrie o scrisoare la raion dar aceasta cade n m#na
3iulci, nevasta lui 0sosic i, dup ce o desc,ide la abur, i-o
arat brbatului ei. &in scrisore n%elege c autorul ei este la
curent cu ac%iunea [3otigeoaiaT prin care trebuia s i se
nscene'e lui $#nt#n o ,o%ie la moar pentru a fi dat afar .
0sosic i averti'ea' pe 1lotoag i Ydrocan. Qiculae ncearc
s-i mpace prin%ii rug#nd pe 0lie s trac o parte din
pm#nturi i casa pe numele 3atrinei, dar aceasta refu' orice
negociere cu brbatul ei i 0lie ,otrte s treac deocamdat
casa pe numele 0linci. 4erara, 2rioara, fata lipoveanului
$#nt#n, l c,eam la ea pe Qicolae dat acesta se nt#lnete n
sat cu fata lui 3ostic Uou, mritat de c#tva vreme cu un
preot din satul vecin. &up ce stau de vorb toat noaptea la o
prieten a acesteia, diminea%, c#nd ajunge acas, 0linca l
ceart pentru c nu s-a dus la 2rioara. :n 'iua urmtoare
ncepe seceriul. 3atrina l trimite pe 4ande, fiul 5lboaicei s-l
tre'easc pe 2oromete s plece la c#mp. 1e drum spre lotul
su, 0lie l ntreab pe Qicolae cum e cu socialismul c ia de la
bogat dar nu-i d sracului. Qiculae i spune c pm#nturile vor
fi luate de la %rani i vor trece n prprietatea statului dar
2oromete nu crede. &up ce-l ajut pu%in la secerat, Qiculae
292
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
pleac i se nt#lnete cu o fat de la I.M.2. care-i povestete
despre nite intrigi de la raion i-l sftuiete s stea de vorb cu
/asile al 2oaei. 2arioara lui $#nt#n l nt#lnete i-i
reproea' c nu a venit la ea i o prefer pe 0leana lui Uou
care este mritat i are i doi copii. Qoaptea nu poate s
doarm, pleac la 2rioara i o c,eam la poart ca s-i spun
c nu are rost s-l mai caute i s-i caute pe altcineva.
5ctivitii de partid supraveg,ea' seceriul i predarea cotelor
dar mul%i %rani pun gr#ul pe jos n arie sub motiv c nu au
cru%e i s scape fr s predea cotele. Qiculae ceart pe
0sosic i 1lotoag i le cere s dea gr#ul la trior pentru a-l
preda fr neg,in. 1e aria 3otigeoaia i'bucnete o revolt,
%ranii ncrc#ndu-i gr#ul n cru%e dar sunt c,ema%i mili%ienii.
Qae 2arinescu, cel de la care a pornit revolta s-a dus la casa lui
>il i a lui 1lotoag s le dea foc. $uge apoi n pdure. $ocul
se ntinde spre arie. &e la raion vine o not telefonic s se
predea gr#ul aa cum este: cu sau fr neg,in i %ranii se
ntorc la arie. *a nceputul toamnei, dup nceperea ploilor, 0lie
i trece 3atrinei trei pogoane de pm#nt i jumtate din cas.
5ceasta i c,eam fetele, pe Mi%a, 0linca i 2ari%a dar 0lina
spune c ea are de gnd s se mrite i nu o interesea'
pm#ntul ls#ndu-le pe surorile ei s ,otrasc dac accept
oferta lui 0lie. 0lie este m#,nit de lipsa de n%elegere a 3atrinei
i a fetelor dar nu regret gestul fcut. &up nc,eierea
campaniei, are loc o edin% la care vin i repre'entan%i de la
raion. /asile al 2oaei povestete cum a vrut s se nscrie n
gospodria colectiv dar 1lotoag a sabotat cooperativi'area
fiindc este omul c,iaburilor i c acesta a intrat n partid ca
5ristide i grupul acestuia s aib omul lor n partid i n felul
acesta s-i ndeplineasc planurile lor m#rave. /asile este
numit preedinte n locul lui 1lotoag iar >il este exclus
pentru nendeplinirea sarcinilor. Qiculae formea' dou comisii
care pleac n sat s adune cotele de la cei care au fugit de pe
arie i de la c,iaburi. *a unul din %rani gsete n pivni%
muni%ie i acesta fuge i se neac n r#u vr#nd s-l treac fr a
293
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ti s noate. 2ai t#r'iu, Qiculae este nvinuit de moartea lui
L,eorg,e i scos din comitet. &up ce este numit preedinte,
/asile al 2oaei pune s fie arestate neamurile av#nd nite
poli%e mai vec,i de pltit fa% de acestea. :i trimite vorb lui
2oromete s nu mai organi'e'e adunri n care s instige
oamenii c-l arestea' i pe el. 2oromete vorbete cu Vugurlan
care lucrea' acum la silo', la gar, s se ntoarc n sat ca s-l
aleag preedinte n locul lui /asile. Vugurlan se ntoarce n
sat, intr la moar dar nu reuete s]l nlocuiasc pe /asile al
2oaei. :ncepe colectivi'area i 0lie 2oromete se nscrie n
ciuda e'itrilor i a g#ndului c ntreaga sa munc de o via%
este 'adarnic, ca s nu-i fac vreun ru fiului, Qiculae.
2oromete o nt#lnete pe $ica, sora fostei lui so%ii, Udi%a,
rm#ne peste noapte n casa ei, mn#nc i cinstete o sticl cu
vin imagin#ndu-i c este cu fosta nevast iar a doua 'i, 3atrina
l nt#mpin cu ur bnuind ce s-a nt#mplat. Qiculae pleac la
raion i nu i se mai tie de urm c#%iva ani. :n sat se aude c a
ajuns inginer agronom. 5pare n sat la moartea tatlui su.
0linca i povestete cum s-a mbolnvit 0lie 2oromete i-i
amintete ultimele lui 'ile c#nd nu mai putea s mearg i nu
mai era contient. 5fl#nd c Qiculae triete cu 2rioara cu
care are i un copil, 3atrina l ceart c triete ca pg#nii, fr
cununie i-l sftuiete s legifere'e legtura lui. 5bia dup un
an de la moartea tatlui su, Qiculae n%elege c el este un om
fr tat. :i amintete multe episoade din trecut, cum cstoria
cu 2arioara, momentele grele provocate de vestea dat de
L,impe%eanu, eful comitetului raional, c a fost eliberat din
func%ia de membru n comitet, g#ndurile i nefericirile din acele
clipe. Mre'indu-se diminea% cu g#ndul la tatl su, Qiculae
simte eliberarea de triste%e i mpcarea la g#ndul ultimei
revederi cu 0lie 2oromete nainte de a muri.

29+
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
"te2an Banulescu, istre1ii erau *l/n3i
3ondrat naintea' cu barca prin pdure lovind buc%i de
g,ea%, ocolind stejarul btr#n prbuit n ap. :n barc se afl
diaconul 0c,im, $enia, so%ia lui 3ondrat i copilul n sicriul n
care va fi ngropat. 0c,im, diaconul p#ntecos, strig pentru a
acoperi 'gomotul apelor i a furtunii, povestind despre sine i
despre faptul c, n sat, nu are cu cine vorbi. *a un moment dat,
propune lui 3ondrat s ntoarc barca spre sat, spre dunele de
nisip, fiindc nu vor gsi nici un petic de pm#nt neinundat.
&ei i cere prerea $eniei, adoarme n fundul brcii fr s
atepte rspunsul femeii. &up un timp, $enia i rspunde
povestind, la r#ndul ei, despre cumnatul /lase a crui curte este
mai nalt i ar putea adposti morm#ntul copilului. /lase i
promite bani pentru nmorm#ntarea copilului la ora, la Mulcea
dar nu o face tiind c nu se poate ajunge la Mulcea, pe &unre
din cau'a g,e%urilor i, la insisten%a so%iei sale, 3arpena, nfige
ca'maua n pm#nt d#nd de ap ceea ce l face s ,otrasc s
fac n acel loc o f#nt#n. El i atrage aten%ia asupra /ici,
stricata satului, care i d t#rcoale lui 3ondrat. 0eind din
pdurea de stejari, 3ondrat 'rete barca lutarilor *aliu i
&ac,e care ateptau un semn pentru a c#nta la nmorm#ntarea
copilului. $enia o 'rete venind cu barca pe /ica alungat din
sat. $emeia, alerghnd cu picioarele goale prin dune, l roag pe
3ondrat s o primeasc l#ng el pentru a o proteja de m#nia
stenilor. >rbatul este, ns, preocupat s gseasc un loc n
nisip n care s-i poat ngropa copilul i /ica o implor pe
$enia s o ierte i s o accepte l#ng ei dar aceasta o respinge.
3ondrat ncepe s sape groapa dar nisipul lunec mereu fc#nd
inutil efortul brbatului. &iaconul cere brbatului s c#nte un
c#ntec depre pm#nt i iarb n timp ce /ica i stoarce ,ainele
pe marginea dunelor de nisip iar $enia i 3ondrat ntresc
marginile gropii cu o mpletitur de crengi. &intr-o dat apa,
venit cu furie, lovete barca lui 3ondrat. 0c,im fuge spre sat
cu barca lutarilor iar /ica sare n barca cu sicriul copilului,
29-
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
ajunge n sat i o roag pe nv%toare s-l ngropa pe copil sub
duumeaua cancelariei de la coal. 3ondrat i $enia prsesc
groapa dintre dune afl#nd c nv%toarea i /ica au fcut loc
de nmorm#ntare n cancelarie. 3ondrat vede pe /asile,
mistre%ul cel btr#n v'#ndu-l cum se 'bate ntre ape i ncepe
s r#d eliberat de ncr#ncenarea cu care spase groapa din
dunele de nisip. $enia privete nedumerit oamenii care r#d,
urmrind mistre%ii m#na%i de ape.
+anus Neagu, DINCOLO DE NI&IP%RI
:n 1P+; este o secet cumplit. Mre'indu-se din somn,
Ruteru constat c to%i ai lui lipsesc de acas fiind pleca%i n
sat, dup m#ncare. :ng#ndurat, el trage din %igara fcut din
frun' de ieder. 0ese n drum unde l nt#lnete pe dacsl
despre care oamenii spun c i-a pierdut min%ile din pricina
foamei( el mestec mcri i ng#n ntruna nite versete din
cartea de rugciuni. 4atul pare de'olant. F femeie adun balig
s-i lipeasc prispa casei, salc#mul pare dat cu var iar la
fierrie se rsp#ndete mirosul de copit ars. Ran%urile
inundate altdat cu ap sunt acum uscate, fundul lor fiind
crpat. &eodat, de departe, de pe v#rful unei movile i face
apari%ia un clre% care se apropie n goan i anun% c la
munte plou i apa >u'ului vine nvolburat. /este i uluiete
pe to%i: Ruteru i aduce luntrea la ap, ncepe s cure%e
an%urile iar clopotele bisericii ncep a bate. 4atul ntreg iese la
malul apei i ncep pregtirile pentru nt#mpinarea apei:
brba%ii desfund an%urile, femeile i apr copiii de viitur,
un btr#n i aduce uneltele de pescuit iar unii i suflec
pantalonii ca i c#nd, din clip n clip va ncepe inunda%ia.
Famenii sunt tot mai nerbdtori iar c#nd Ruteru spune c se
aude g#rla, c#%iva pun urec,ea la pm#nt. Zotrsc s mearg
n susul apei s vad unde este oprit apa i s-i dea drumul,
convini c morarii o opresc n ia'urile lor. F ceat de vreo
29;
VICTOR CRAUS * DESCOPERIREA TEXTULUI LITERAR
dou'eci de clre%i, n frunte cu Ruteru, pornesc n cutarea
apei. &rumul anevoios, prin terenul desfundat ntre satele
r'le%e, deprtate unul de altul, face ca unii dintre clre%i s se
opreasc. 3eata se micorea' nc#t la prima moar rm#n cu
trei mai pu%in. 5ici constat c ia'ul este gol i-i continu
drumul sper#nd c apa este mai sus, la urmtoarea moar.
5junge la aceasta spre mie'ul nop%ii i observ an%urile pline
cu %r#n ( ceata se njumt%ete. 0mediat, cei rmai ,otrsc
s mearg la urmtoarea moar dar n%eleg c efortul lor este
'adarnic. U#nd pe r#nd clre%ii l prsesc pe Ruteru care nu
vrea s se ntoarc i i continu drumul sim%ind n fa%
rcoarea valurilor.
298

S-ar putea să vă placă și