Sunteți pe pagina 1din 0

Stenoza mitral\

Etiologie
Stenoza mitral\ reprezint\ 60% din totalul cardiopatiilor valvulare, iar 50% din cazurile cu stenoz\
mitral\ recunosc n antecedente atacul de RAA. Considerat eminamente reumatic\, stenoza mitral mai
poate avea ca etiologie [i LES, poliartrita reumatoid\ sau poate fi congenital\. A fost descris i o
stenoz mitrala degenerativ-calcic (nonreumatismal) la persoane n vrst de peste 70 de ani. Atunci
cnd este congenital\, se asociaz\ cu o alt\ malforma]ie congenital\ (defectul de sept atrial) n cadrul
sindromului Lutembacher (stenoz\ mitral\ + DSA). S-a discutat etiologia viral\ a stenozei mitrale
(Burch).
Anatomia aparatului valvular mitral
Aparatul valvular mitral este alc\tuit din dou\ foie valvulare:
una antero-medial\, care este mai mobil\;
alta postero-lateral\, mai fix\.
Orificiul mitral este delimitat de un inel fibros, iar cordajele sunt sus]inute de mu[chii pilieri.
Suprafa]a orificiului mitral este de 4-6 cm
2
.
Descriere anatomo-patologic\
Datorit\ carditei reumatice are loc fibroza, ngro[area [i fuziunea comisurilor cu retrac]ia cordajelor [i
ulterior calcificarea acestora.
Exist\ dou\ tipuri de stenoz\ mitral\:
1. n plnie;
2. n diafragm.
Constituirea stenozei mitrale are loc dup\ minim 7 ani de la atacul de RAA. Ca urmare a valvulitei
reumatice, valvele devin scleroase, mobile o vreme (ca obloanele n b\taia vntului), dar cu
rigiditate. Ulterior are loc depunerea de calciu, de unde aspectul osifiant al aparatului valvular mitral.
Elemente de hemodinamic\
Manifest\rile de stenoz\ mitral\ apar atunci cnd suprafa]a orificiului mitral este mai mic\ de 2,5 cm
2
.
SM de grad I:
suprafa]a orificiului mitral este de 2-2,5 cm
2
;
presiunea din atriul stng este de 10-15 mm Hg;
simptomatologia apare la eforturi foarte mari.
SM de grad II:
suprafa]a orificiului mitral este de 1,5-2 cm
2
;
presiunea din atriul stng este de 15-20 mm Hg;
simptomatologia apare la eforturi moderate.
SM de grad III:
suprafa]a orificiului mitral este de aproximativ 1 cm
2
;
presiunea din atriul stng este de 20-25 mm Hg;
simptomatologia apare la eforturi minime.
SM de grad IV:
suprafa]a orificiului mitral este mai mic\ de 1 cm
2
;
presiunea din atriul stng este mai mare de 25 mm Hg;
apare dispneea de repaus.
Stenoza mitral\ aflat\ n faza n care nc\ nu a ap\rut hipertensiunea arterial\ pulmonar\ sau
insuficien]a cardiac\ dreapt\ este o boal\ edematoas\, dispneizant\ [i hemoptoizant\.
Exist\ anumite situa]ii care mimeaz\ SM:
mixomul atrial stng voluminos [i pediculat;
trombus n atriul stng;
cordul triatriatum;
colmatarea de protez\ mitral\;
calcificarea unei proteze mitrale biologice.
Suprafa]a orificiului mitral poate fi determinat\ prin tehnici invazive sau neinvazive.
Tehnicile invazive au la baz\ formula lui Gorlin:
SOM = debitul transmitral / 38 gradient transmitral
unde debitul transmitral = debitul cardiac / durata diastolei frecven]a cardiac\.
Tehnicile neinvazive de determinare a suprafe]ei orificiului mitral sunt reprezentate de examenele
ecocardiografice + Doppler.
Gradientul transmitral este diferen]a de presiune dintre atriul [i ventriculul stng n diastol\. Aceast\
diferen]\ de presiune ntre atriul [i ventriculul stng se datoreaz\ faptului c\ la nceputul diastolei se
produce umplerea ventricular\ rapid\.
Factorii care determin\ gradientul de presiune sunt reprezenta]i de:
m\rimea debitului cardiac;
durata diastolei.
Atunci cnd debitul cardiac cre[te, gradientul de presiune cre[te [i el.
Cnd durata diastolei scade, atunci cre[te gradientul de presiune dintre atriul [i ventriculul stng.
Condi]iile care determin\ modific\ri ale acestor parametri sunt:
tahicardia (cre[te debitul cardiac, deci cre[te [i gradientul de presiune);
efortul fizic;
febra;
sarcina (prin cre[terea volumului sangvin circulant, care determin\ o cre[tere a debitului
cardiac);
anemiile (datorit\ tahicardiei);
fibrila]ia atrial\ (prin scurtarea diastolei [i suprimarea sistolei atriale, care determin\ o sc\dere
a debitului cardiac cu 20%).
Consecin]a cre[terii gradientului de presiune dintre atriul [i ventriculul stng este cre[terea presiunii,
retrograd, n sistemul venos capilar pulmonar (atunci cnd presiunea din atriul stng este mai mare de
25 mm Hg, apare edemul pulmonar acut).
Dac\ la nceput hipertensiunea din sistemul veno-capilar pulmonar este func]ional\, cu timpul, cre[terea
gradientului presional atriu-ventricul stng determin\ apari]ia unei hipertensiuni arteriale pulmonare
fixe, cu ncrcarea i suprasolicitarea cordului drept
Astfel, ventriculul drept are n fa]\ dou\ baraje:
circula]ia pulmonar\;
stenoza mitral\.
Se produce decompensarea cordului drept. Cnd se instaleaz\ insuficien]a cardiac\ dreapt\, edemul
pulmonar acut se produce mult mai rar, ntruct ventriculul drept a devenit insuficient [i a ap\rut staza
venoas\ sistemic\ (ficat de staz\, edeme, ascit\).
Dispneea se amelioreaz\ atunci cnd apare hipertensiunea n circula]ia arterial pulmonar\ (este de fapt
o fals\ ameliorare).
Tablou clinic
Simptomatologie
1. Dispneea, care poate fi u[oar\, medie sau sever\:
se poate ntlni astmul cardiac datorit\ presiunii crescute veno-capilare pulmonare;
edemul pulmonar acut (forma edematoas\ a lui Gallavardin);
n momentul apari]iei hipertensiunii pulmonare permanente [i a insuficien]ei cardiace drepte,
dispneea se amelioreaz\.
2. Tusea:
apare la efort;
n astmul cardiac;
n bron[ita cardiac\ de staz\.
3. Palpita]iile: anun]\ instalarea aritmiilor (cea mai frecvent\ aritmie asociat\ este fibrila]ia
atrial\ cronic\).
4. Hemoptiziile. Pot fi datorate:
infarctului pulmonar, prin tromboz\ in situ (n general, spute hemoptoice cu snge nchegat);
rupturii vaselor bron[ice (microhemoptizii cu snge ro[u);
edemului pulmonar acut (expectora]ie hemoptoic\ aerat\, n [uvoi).
5. Durerile toracice: junghiul lui Vaquez n regiunea interscapulo-vertebral\ stng\.
6. Disfagie: prin compresiunea esofagului de c\tre atriul stng dilatat.
7. Disfonie (sindrom Ortner): datorit\ compresiunii atriului stng, dilatat, pe nervul recurent.
Inspec]ia poate releva:
faciesul mitral, faciesul clorotic sau cloro-anemic, faciesul de tip pseudotuberculos sau faciesul
Satuck (apare atunci cnd exist\ [i insuficien]\ cardiac\ dreapt\, cu insuficien]\ tricuspidian\ organo-
func]ional\, aspect rezultat dintr-o asociere de cianoz\ a buzelor [i a pome]ilor + paloarea restului fe]ei
+ icter datorit\ stazei hepatice, conferind o culoare m\slinie a fe]ei);
nanismul mitral descris de Gilbert (femei picnice, avnd o ndelungat\ suferin]\ datorat\
stenozei mitrale);
aspect perfect normal al fe]ei sau staturii pacientului, f\r\ a tr\da prin vreun semn fizic extern
prezen]a stenozei mitrale, compatibil\ cu un status normal, chiar obez.
Palparea:
palparea n decubit lateral stng eviden]iaz\ fream\tul diastolic;
n condi]iile apari]iei insuficien]ei cardiace drepte se poate palpa pulsa]ia epigastric\ a
ventriculului drept (semnul Harzer).
Asculta]ia:
se efectueaz\ n decubit lateral stng [i dup\ un mic efort;
se utilizeaz\ stetoscopul cu plnie pentru ascultarea uruiturii diastolice [i membrana acestuia
pentru a asculta pocnitura de deschidere a mitralei (PDM).
Elementele stetacustice ale stenozei mitrale sunt:
1. zgomotul I accentuat (pocnit), determinat de sistola ventricular\ [i nchiderea valvelor mitrale
(ventriculul stng are snge pu]in, valvele mitrale se nchid cu o pocnitur\ datorit\ excursiei ample). ~n
stenoza mitral\ pur\, sistola r\mne liber\, f\r\ alt element stetacustic.
2. pocnitura de deschidere a mitralei (sinonim cu opening snap engl. sau claquement
douverture franc., ori ffnungston germ., semnificnd c\ valvele mitrale nu se pot deschide
satisf\c\tor, ci lovit sau plesnit, sunet valvular de deschidere favorizat de coloana de snge care trece cu
dificultate din atriul stng n ventriculul stng, n diastol\); prin nregistrare fonocardiografic\, apare la
0,06-0,13 secunde fa]\ de nceputul zgomotului II;
3. uruitura diastolic\ sau rulmentul diastolic (sinonim cu rumble engl. sau roulement franc.,
semnificnd c\ dup\ pocnirea valvelor la deschiderea orificiului mitral n diastol\ are loc o trecere
diastolic\ turbulent\ a sngelui prin orificiul mitral stenozat); exist\ un mic interval ntre pocnitura de
deschidere a mitralei [i nceputul rulmentului, numit sacad\ ini]ial\;
4. suflul presistolic sau nt\rirea presistolic\ a uruiturii diastolice apare datorit\ atriului stng,
care se contract\ (dispare n fibrila]ia atrial\ asociat\ stenozei mitrale); aceste prime patru elemente
stetacustice formeaz\ celebra onomatopee a lui Duroziez. Un ultim semn stetacustic la apex este
5. suflul protomezosistolic de nso]ire, atunci cnd apare [i un grad de regurgitarea mitral\. ~n
acest caz, vorbim de stenoz\ mitral\ cu suflu sistolic de nso]ire; atunci cnd se ascult
6. suflul apexian holosistolic (+ zg. III), vorbim deja de boal\ mitral\, adic\ stenoz\ +
insuficien]\ mitral\.
Observa]ie: se poate constata c\ pn\ acum nu am folosit dou\ elemente de confuzie n perceperea [i
n]elegerea stenozei mitrale: no]iunea de suflu diastolic, termen utilizat n c\r]i scrise de autori f\r\ o
experien]\ proprie, clinic\ [i/sau didactic\, pentru a defini uruitura diastolic\ [i nici termenul nepotrivit
de dedublare a zgomotului II, care este cu totul altceva dect PDM, de[i senza]ia stetacustic\ de ritm n
trei timpi este aceea[i. ~n concluzie, ace[ti doi termeni vor fi sco[i din semiotica ascultatorie apexian\
a stenozei mitrale.
Toate elementele stetacustice de mai sus se ascult\ la apex [i endapex, pe suprafa]a unui sfert de
dolar (moned\); rareori, PDM se ascult\ ceva mai bine pe marginea stng\ a sternului; la apex se
ascult\ pocnitura de deschidere a mitralei; endapexian se ascult\ rulmentul diastolic.
Alte elemente stetacustice ce survin n evolu]ia unei stenoze mitrale [i locul/modul lor de eviden]iere:
sindromul infundibulo-pulmonar al lui Roger Froment se ascult\ la nivelul spa]iului II intercostal stng
(focarul de asculta]ie al arterei pulmonare) [i este format din urm\toarele elemente (7, 8 [i 9):
7. dedublarea zgomotului II prin ntrzierea componentei pulmonare a zgomotului II;
8. suflu sistolic de stenoz\ pulmonar\ relativ\ datorit\ debitului crescut n mica circula]ie;
9. suflu diastolic de insuficien]\ pulmonar\ Graham-Steel, prin dilatarea inelului arterei
pulmonare;
10. suflu sistolic de insuficien]\ tricuspidian\ organo-func]ional\ (se asociaz\ cu puls sistolic
hepatic), care se ascult\ la endapex [i se accentueaz\ n inspir profund.
Se sumeaz\ astfel 10 elemente stetacustice posibile ntr-o stenoz\ mitral\, elemente care apar succesiv
sau se asociaz\, conform cu starea hemodinamic\ [i evolutiv\ a celor dou\ baraje impuse de o
leziune stenozant\ mitral\: stenoza mitral\ propriu-zis\ (primul baraj) [i hipertensiunea pulmonar\ (cel
de al doilea baraj pentru travaliul inimii drepte).
Cazurile de stenoz\ mitral\, n care nu se ascult\ nici un suflu, dar ecocardiografic se eviden]iaz\ o
stenoz\ mitral\, se reg\sesc n urm\toarele situa]ii:
stenoz\ mitral\ foarte strns\ (stenoza mitral\ mut\);
fibrila]ie atrial\ cu frecven]\ rapid\;
obezitate marcat\;
emfizem.
Explorarea unei stenoze mitrale
1. Radiografia toracic\ marcheaz\ secven]ele hemodinamice consecutive instal\rii barajului mitral:
a) asupra cordului:
n fazele ini]iale ale dilat\rii atriului stng, radiografia toracic\ eviden]iaz\ umplerea golfului
arterei pulmonare prin umbra m\rit\ a atriului stng (urechiu[a stng\); aceast\ umplere, la care
contribuie [i dilatarea trunchiului arterei pulmonare, determin\ un aspect triunghiular al umbrei
cardiace, n totalitatea ei cordul mitral;
cre[terea graduat\ a atriului stng produce deplasarea conturului drept al atriului stng n
interiorul conturului atriului drept, determinnd un dublu contur concentric; ulterior, deplasarea
exagerat\ a conturului drept al atriului stng, mult dilatat [i n\l]at pe marginea dreapt\ a umbrei
cardiace, determin\ dublu contur feston [i dublu contur inversat, cnd atriul stng dep\[e[te arcul
inferior drept determinat de atriul drept;
examinarea radiologic\ a esofagului cu bariu (tranzit esofagian), n pozi]ie OAD, eviden]iaz\
amprenta esofagian\, determinat\ de dilatarea atriului stng.
b) asupra pulmonului:
nc\rcarea circula]iei venoase pulmonare, manifest\ prin apari]ia unui edem intersti]ial
corespunz\tor stazei venoase [i inversarea vasculariza]iei pulmonare venoase c\tre v^rfurile pulmonilor.
Aceast\ redistribu]ie a circula]iei venoase se traduce radiologic prin
apari]ia liniilor Kerley B [i a cordoanelor (liniilor) Sylla:
liniile Kerley B sunt linii foarte fine de 0,5-1 mm grosime, 5-6 mm lungime, situate la
periferia pulmonilor, n general la baze (sinusul costo-frenic), perpendiculare pe suprafa]a pleural\, pe
care pot s\ o ating\; aceste linii Kerley B se deosebesc de micile vase ale circula]iei pulmonare prin
lipsa ramurilor colaterale.
Ca mod de producere sunt provocate de un exces de lichid (reversibile) sau de o ngro[are
tisular\ a septurilor interlobulare pulmonare (permanente).
~n stenoza mitral\, liniile Kerley B se observ\ n condi]ii de edem pulmonar intersti]ial secundar
unei hipertensiuni pulmonare postcapilare (apar atunci cnd presiunea n capilarele pulmonare este mai
mare de 20 mm Hg, mult mai rar apar sub aceast\ valoare) [i atunci sunt reversibile, dar pot ap\rea [i
n condi]iile hipertensiunii pulmonare cronice precapilare, cnd se instaleaz\ fibroza [i hemosideroza
mitral\, [i atunci devin permanente.
cordoanele (liniile) Sylla sunt cordoane venoase subclaviculare, produse de staza n venele
lobilor superiori, av^nd sediu paramediastinal sau suprahilar, ca rezultat al redistribu]iei s^ngelui
dinspre baze spre v^rfurile pulmonilor.
Modific\ri ale circula]iei arteriale pulmonare secundare dezvolt\rii hipertensiunii arteriale
pulmonare:
ramul drept al arterei pulmonare dep\[e[te 15 mm; aceast\ supradimensionare a circula]iei
arteriale n hiluri contrasteaz\ cu s\r\cia desenului vascular arterial la periferie, amputat brusc.
modific\ri ale circula]iei limfatice pulmonare
liniile Kerley A [i liniile Kerley C
liniile Kerley A sunt opacit\]i rectilinii foarte fine, de intensitate apoas\, cu o grosime de 1 mm
[i o lungime de 2-4 cm, care ocup\ ariile mijlocii [i superioare ale pulmonilor, f\r\ rela]ie cu distribu]ia
traveelor bronho-vasculare; datele anatomice arat\ c\ este vorba de o acumulare de lichid sau de o
ngro[are tisular\ n condi]iile stazei limfatice prelungite; pot fi tranzitorii, ca [i edemul pulmonar
intersti]ial;
liniile Kerley C sunt opacit\]i lineare n re]ea [i corespund l\rgirii vaselor limfatice subpleurale.
hemosideroza pulmonar\ mitral\, consecin]a stazei prelungite [i a microemboliilor (apare
desenul reticulo-micronodular), reprezint\ modificarea pulmonar\ cea mai sever\ datorat\ progresiei
naturale a unei stenoze mitrale.
c) asupra traheei:
tomografia plan\, efectuat\ pe planul bifurca]iei traheale, eviden]iaz\ o m\rire a unghiului de
bifurcare a traheei (ajunge pn\ la valori ce dep\[esc 600, ct este normal) semnul Thomas;
2. Electrocardiograma:
existen]a unei stenoze mitrale este compatibil\ cu o electrocardiogram\ normal\;
apari]ia undei P mitrale, vizibil\ cnd pacientul se afl\ n ritm sinusal; este o und\ bifid\ cu
durat\ mai mare de 0,12 secunde (vizibil\ mai ales n DII, DIII, V5, V6) sau cu aspect bifazic n V1
(cu faza ini]ial\ rapid\ pozitiv\ [i faza ulterioar\ lent\ [i negativ\ P Cabrera); se coreleaz\ cu gradul
de dilatare a atriului stng;
devierea la dreapta a axei electrice a inimii;
axa electric\ cuprins\ ntre 0-60 grade `nseamn\ o suprafa]\ a orificiului mitral mai mare de 1,3
cm
2
;
axa electric\ cuprins\ ntre 60-90-110 grade indic\ o suprafa]\ a orificiului mitral mai mic\ de
1,3 cm
2
;
axa electric\ deviat\ la mai mult de 110 grade indic\ o rezisten]\ vascular\ pulmonar\ crescut\.
prezen]a semnelor de hipertrofie ventricular\ dreapt\.

3. Ecocardiografia
A devenit una din metodele diagnostice esen]iale (poate fi considerat\ ca av^nd aceea[i valoare pe care
a avut-o stetoscopul n diagnosticarea leziunii valvulare), furniznd elemente decisive att pentru
diagnosticul pozitiv, ct [i pentru aprecierea severit\]ii leziunii, ceea ce confer\ o implicare
cov^r[itoare n decizia interven]iilor chirurgicale de corectare a viciului valvular.
Examinarea ecocardiografic\ (2D, M-mod, Doppler continuu [i pulsat, Eco transesofagian\) trebuie s\
r\spund\ urm\toarelor obiective ce se vor constitui n elemente ale diagnosticului ecocardiografic:
a) aspectul morfologic al valvelor mitrale;
b) mobilitatea valvelor cuantificarea mobilit\]ii prin calculul velocit\]ii pantei EF (M-mod);
c) determinarea suprafe]ei orificiului mitral (planimetric 2D sau Doppler, prin metoda timpului de
njum\t\]ire a presiunii, PHT pressure half time);
d) determinarea dimensiunilor atriului stng, atriului drept [i a ventriculului drept [i ale trunchiului
arterei pulmonare, ori a ramului drept al arterei pulmonare;
e) precizarea existen]ei unei regurgit\ri asociate (mitrale sau tricuspidiene) Doppler pulsat [i
color;
f) precizarea existen]ei sau lipsei maselor intracardiace (trombusuri) 2D, Eco transesofagian\.
* PrAD- se estimeaz prin evaluarea Venei cave inferioare n timpul respiraiei

Obi[nuit, examinarea ecocardiografic\ ncepe prin aprecierea morfologiei aparatului valvular mitral,
precizndu-se aspectul caracteristic al stenozei mitrale prin descrierea unor valve ngro[ate, calcificate,
cu mobilitate diminuat\, rigide.
Se continu\ cu examinarea M-mod, care eviden]iaz\ o aplatizare a ecoului de deschidere a valvei
mitrale anterioare (anuleaz\ aspectul ecoului normal, fin, asem\n\tor literei M), cu pant\ EF unic\,
descresc\toare, lent\, a c\rei velocitate se determin\ electronic, fiind sub 35 mm/s (cu ct este mai
mic\, cu att velocitatea deschiderii valvei mitrale anterioare este mai redus\ [i stenoza mai strns\).
Valva mitral\ posterioar\ sufer\ o deplasare anterioar\ (deplasarea anterioar\ a VM posterioare, semn
caracteristic stenozei mitrale), devenind paralel\ (nu mai are aspectul ecoului fin desenat ca litera W) cu
ecourile multiple lineare ale VM anterioare, hipercogene.
~n continuare, se determin\ dimensiunile atriului stng (cel antero-posterior n M-mod, sec]iunea
longitudinal\ parasternal\ stng\, cele medio-lateral [i infero-superior cu eco 2 D, sec]iunea apical\ 4
camere). Examinarea atriului stng (dar [i a celui drept) se va face cu aten]ie, n toate sec]iunile 2D [i
transesofagian (inclusiv urechiu[a stng\), pentru a constata sau exclude prezen]a trombusurilor
intraatriali.
Determinarea suprafe]ei orificiului mitral se face planimetric, folosind o sec]iune transversal\ 2D,
existnd o bun\ corela]ie cu valorile determinate cu ajutorul formulei Gorlin, prin cateterism cardiac.
Cnd conturul planimetric al suprafe]ei orificiului mitral nu este bine delimitat anatomic [i exist\ riscul
unor erori de determinare, se practic\ metoda Doppler continuu, cu determinarea timpului de
njum\t\]ire a presiunii (HPT), care d\ valori remarcabil de precise, avnd [i o bun\ corela]ie cu
celelalte metode enun]ate pentru determinarea suprafe]ei orificiului mitral stenozat.
Examinarea ecocardiografic\ continu\, ncercnd s\ r\spund\ la ultimele 2 ntreb\ri:
2 D M-Mod Doppler
vizualizarea foi]elor valvei mitrale
calcificate
mi[care limitat\ a VMA
calcularea planimetric\ a SOM (< 2,5 cm
2
2
)
dimensiunile AS, VD, AD AP
prezen]a trombilor n AS
transesofagian\ n SM cu fibrila]ie atrial\)
Dg HT pulmonare (a PAS in AP)
ngro[area VMA, hipercogen\, cu
pant\ oblic\ linear\
m\surarea pantei EF (sub 35 mm/sec)
deplasarea anterioar\ a VMP

calcularea SOM prin
determinarea PHT (Doppler
continuu)
gradientul transvalvular
(Doppler pulsat)
prezen]a regurgit\rii mitrale
asociate
(Doppler color)
Valoarea HTAP
PSVD=PAP sis =
P (VD-AD)+ PrAD*
valoarea hipertensiunii pulmonare apreciat\ prin determinarea diametrului trunchiului arterei
pulmonare (normal sub 23 mm) n sec]iunea transversal\ (2D) la nivelul marilor vase i a PAPs cu
ajutorul examinrii Doppler a fluxului de snge transtricuspidian (P
(VD-AD)
i estimarea PrAD prin
evaluarea VCI n raport cu respiraia (vezi tabelul de mai sus);
aprecierea altor leziuni valvulare asociate (regurgitare mitral\, insuficien]\/stenoz\ aortic\,
gradul regurgit\rii tricuspidiene).
4. Cateterismul cardiac
se efectueaz\ naintea unei interven]ii chirurgicale;
m\soar\ presiunea din artera pulmonar\;
determin\ valoarea presiunii capilare pulmonare.
Toate aceste determin\ri vizeaz\ aprecierea severit\]ii stenozei mitrale [i caut\ o justificare ra]ional\ a
indica]iei chirurgicale.
Complica]ii
1. Aritmii cardiace: cea mai frecvent\ fibrila]ia atrial\.
2. Insuficien]a cardiac\.
3. Embolii sistemice sau pulmonare.
4. Endocardita, atunci cnd exist\ [i un grad de regurgitare.
5. Hemoptizii.
6. Tulbur\ri neuropsihice cu un comportament specific (iritabilitate, negativism).
Insuficien]a mitral\
Defini]ie: Insuficien]a mitral\ const\ n lipsa de nchidere etan[\, n sistol\, a valvei mitrale [i care are
ca efect regurgitarea sngelui din VS n AS n timpul sistolei (engl. mitral regurgitation, mitral
incompetence).

S-ar putea să vă placă și