Sunteți pe pagina 1din 54

CARACTERIZAREA GENERAL A ELEMENTELOR CU CARACTER METALIC

Proprieti fizice Stare de agregare: solid (excepie: Hg i Tl); Conductibilitatea termic i electric: datorit mobilitii electronilor din banda de valen; Luciu metalic; Opacitatea; Densitatea: a. metale uoare ( < g! cm") b. metale grele ( # g! cm" ) Temperatura de topire i fierbere: Hg $ p.t cel mai sc%ut (&"'o() ) & p.t. cel mai ridicat Proprieti mecanice: Maleabilitatea - tragerea *n +oi subiri (,u-,g-(u) Ductilitatea & tragerea *n +ire subiri (,u-,g-(u) Duritatea& re%istena la %g*riere (grade .o/s); Tenacitatea &re%istena la rupere a unui +ir; Proprieti ma netice: & diamagnetice & paramagnetice & +eromagnetice Proprieti c!imice 0. Caracter electropozitiv $ cedea% electroni 1 ioni po%itivi (cationi). 2 Caracter reductor 2eria reactivitii electroc/imice: 3-4a-2r-(a-5a-.g-,l-.n......H-2b-,s....(u-Hg-,g- 6t- ,u 7iecare metal reduce ionii metalelor a+late dup el *n serie. ". !eac"ia cu acizii. & .etalele a+late *naintea H reacionea% cu aci%ii neoxidani; & .etalele a+late dup H reacionea% numai cu aci%ii oxidani (reduc nemetalul din acid). 8. !eac"ia cu apa# & .etalele a+late *naintea .g& la rece; & .etalele a+late dup .g& la cald ; & .etalele de dup H $ nu reacionea% cu apa. .$asivizarea metalelor# 9nele metale sunt atacate de aci%i diluai dar nu sunt atacate de aci%i concentrai (strat protector de oxi%i). : Coroziunea: degradarea metalelor sub aciunea mediului exterior. (oro%iune $ c/imic & electroc/imic Coroziunea c%imic: oxidarea metalului la t # 0;;o(- *n absena apei lic/ide. &'. (oro%iunea 7e (ruginirea) 17e<=" (mediu uscat) i 7e=(=H) $ *n mediu umed. Coroziunea electroc%imic: se produce la contactul metalului cu soluii de electrolii (ia natere un curent electric) $rotec"ia (mpotriva coroziunii: cromare- nic/elare- vopsire etc
0

CROMUL "
& & putin stabili compusii & /idratati ( albastri) & an/idri (culori variabile)

#$%&'

$(

Cr

I) COMPU*II CROMULUI +II, +Cr -$ ,

I)') O.I/UL CROMO* " CrO Proprieti 6ulbere neagr $v*nt 8 (r= > =< 1 < (r<=" ( t?) (r= > H < 1 (r > H<= 2e di%olva *n H(l : "(r= >@H(l 1 < (r(l< > < (r(l" >"H<= > H< 5u reacionea% cu H<2=8 i cu (H"(==H diluat. I)$) 0I/RO.I/ CROMO* "Cr+O0,$ 6recipitat galben 2olubil *n aci%i concentrai I)1) CLORURA CROMOA*A " CrC2 $ O3inere < (r(l " > An 1 <(r(l < > An(l < ,re caracter reducator (r(l < > (u(l < 1 (r(l " > (u(l

II) COMPU*II CROMULUI +III, +Cr -1,


II)') O.I/ CROMIC " Cr$O1 Obinere 3<(r<=B > < ( 1 (r<=" > 3<(=" > (= (5H8)<(r<=B 1 (r<=" > 5< > 8 H<= Proprieti Cn stare amor+- este o pulbere verde; Cnsolubil *n ap- aci%i- /idroxi%i alcalini; (ristali%at- este negru cu re+lexe ver%ui; ,re punct de topire ridicat; Dste dur. II)$) 0I/RO.I/ CROMIC " Cr+O0,1 4a5 Cr$O1 ) n0$O " o6i7 cromic !i7ratat Obinere (r(l " > " 5a=H 1 (r(=H)" > " 5a(l Proprieti Eel voluminos- albastru $ver%ui- insolubil in ap ,re caracter am+oter: (r(=H)" > "H(l 1 (r(l " > " H<=
<

(r(=H)" > 3=H 1 3 F(r(=H)8G II. 1) CLORURA CROMICA " CrC2 1 Obtinere < (r > " (l<1 < (r(l " ( t?) (r<=" > " ( > " (l< 1< (r(l " > " (= Proprieti Cn stare an/idr $ cristale roii&violete; Cnsolubil *n ap; 6oate +orma complecsi /idratai: F(r(H<=): G. (l" & Hiolet F(r(H<=) (l G (l< . H<= $ Herde desc/is F(r(H<=)8 (l<G (l . <H<= & Herde inc/is C%omeri de /idratare ( di+er dup modul de legare a moleculelor de apa). II) () *UL8AT CROMIC " Cr$+*O(,1 Obinere < (r(=H)" > "H< 2=8 1 (r<(2=8)" > : H<= Proprieti Cn stare an/idr & ro% (ristali%at cu 0@ H<= & violet (ristali%at cu mai puin de 0@ H<= & verde ,re caracter o'idant# (r<(2=8)" > An 1 <(r2=8 > An2=8 II) #) NITRAT +AZOTAT, CROMIC " Cr+NO1,1 Obinere (r(=H)" > " H 5=" 1 (r(5=")" > : H<= Proprieti 2e /idratea%a cu un numar variabil de molecule de apa (r(5=")" . "H<= (r(5=")" . 8H<= (r(5=")" . BH<= (r(5=")" . 'H<= (r(5=")" . 0<H<= (ompuii (r>" au proprieti reductoare- oxidIndu&se la (r>:.

III) COMPU*II CROMULUI +9I, +Cr :-,


III) ') AN0I/RI/A CROMIC " CrO1 Obinere 3<(r<=B > H<2=8 1 <(r=" > 3<2=8 > H<= Proprieti 2ubstan solid- roie&viinie- cristali%at; =xidant puternic; 7oarte /igroscopic. III) $) ACI/UL CROMIC " 0$CrO( Cn +uncie de pH- se stabilete un ec/ilibru : <(r=8 <& > <H> J (r<=B <& > H<= (ion dicromat) (r<=B <& > < H=& J <(r=8 <& > H<= (ion cromat) 2rurile-numite cromai- sunt colorate *n :
"

Ealben ( cromaii alcalini i alcalino&pmIntoi i cei de 6b) Kou ( cromaii de ,g- Hg- 4i) III) 1) ACI/ /ICROMIC " 0$Cr$O; Dste un i%opoliacid H<(r=8 1 H<(r=" ((r=8 ) & se inlocuiete un atom de = din H<(r=8 cu anionul (r=8<& ; 7ormea% sruri & Licromai &sunt solubili in ap (excepie ,g<(r<=B); 2unt o'idan"i puternici- *n mediu acid =xidea%: ((==H) < 1 (=< 7e<> 1 7e"> M &1 M< ( M : (l- 4r- C) 5=<& 1 5=" $ (<H =H 1 (<H8= <& o 2 12 2= " <& 1 2=8 < & " (H" & (H< $ =H > 3<(r<=B > 8H<2=8 1 " (H"&(H N = > 3<2=8 > (r< (2=8)" > BH<= 6eroxidul de /idrogen reacionea% cu 3<(r<=B (sau cu orice alt compus de (r:>) *n mediu acid- neutru sau alcalin +ormInd combina"ii pero'idice a cror structur depinde de pH i de concentraia *n crom. Le exemplu: (r<=B<&> <H> > 8H<=< <(r=(=<)< > H<=

CCC.8.

Utilizri:

O ) * +, & ! & 3<( r CCC. <=B. > 85 , > <5 a <2 =8>
8

Cn +armacie- H<(r =8 este +olosit ca i cauteri%ant *n a+eciunile bucale; intern e toxicS (romul (metalic) este +olosit in industria metalurgica la obinerea oelurilor speciale si a unor aliaTe cu proprieti deosebite; =xidul de crom este utili%at la colorarea sticlei si a porelanului *n verde.

MANGAN "

$#

#(%<1

Mn

I) COMPU=II MANGANULUI +II, +Mn$-,


I)' O.I/UL MANGANO* MnO Proprieti Un aer i la cald trece *n .n<=" i .n"=8: .n= > =< 1 .n< =" > .n" =8 (.n=< . <.n=) (u apa 1 .n" =8 >H<

<> &<e 0> ><e 8> <>

(<>0).n= > H<= 1 .n=< . <.n= >H<; I)$) 0I/RO.I/UL /E MANGAN> Mn +O0,$ Obinere: .n 2=8 > <3 =H 1 .n (=H)< > 3< 2=8 Proprieti# & 6recipitat alb- gelatinos; & 2e oxidea% *n aer: .n (=H)< > V =<1 H< .n=" H< .n=" > .n (=H)<1 .n.n=" > <H<= W colorea% textilele *n brun Ali compui : .n(l<.8H<= 2ubstane solide.n2=8. H<= culoare ro%. .n2; .n(=" (ompuii manganului divalent au proprieti reductoare: .n<> & < e 1 .n8> .n<> & 8 e 1 .n:> .n<> & e 1 .nB> =xidarea la .n80 Oxidani: H<=< (mediu alcalin); 3.n=8 (mediu slab acid); (5H8)<2<=@- ,g5="(mediu alcalin) ; ".n2=8 > < 3.n=8 >B H<=1 H<.n=" ><3H2=8 > H<2=8 =xidarea la .n:> (*n topitur alcalin) .n2=8 > <35=" > <3<(=" 1 3<.n=8 > <35=< > 3<2=8 > <(=< =xidarea la .nB> O'idan"i# 6b=<(H5=") & reacia (rum Hol/ard 4r<(3=H) $ reacia Leniges ; (5H8)<2<=@ (H<=) & He%i O,4=K,T=K <.n2=8 > 3C=8 > "H<= 1 <H.n=8 > 3C=" > <H<2=8

II) COMPU*II MANGANULUI +I9, +Mn(- ,

II)') /IO.I/UL /E MANGAN > MnO$ Proprieti & 2olid- culoare negru&brun- insolubil *n ap; & 2tabil; se gsete *n natur ca atare (minereu); & Oa cald se descompune: <.n=< 1 .n<=" > V =< & Caracter puternic o'idant =xidea% : H<=< 1 =< ; HM 1 M< (M N (l- 4r- C) 2 1 2=< ; H<2="1 H<2=8 .n=< > (= 1 .n= > (=< II)$) ACI/UL MANGANO* > 0$MnO1 /io6i752 7e man an !i7ratat > MnO$) 0$O Obinere =xidarea .n2=8 cu (5H8)<2<=@ .n2=8>(5H8)<2<=@> "H<= 1 H<.n=">(5H8)<2=8 > <H<2=8 =xidarea .n2=8 cu H<=< *n mediu alcalin .n2=8>H<=<>8 3=H 1 3<.n=" > 3<2=8 > "H<= .n2=8>H<=<>< 5H8=H 1 H<.n=" > (5H8) <2=8 > < H<=

CC.". = M CL 9 O
III) COMPU*II MANGANULUI +9I, +Mn:- ,
III)') ACI/UL MANGANIC > 0$MnO( Sruri : .e<.n=8 Obinere: .n2=8 > <35=" > <3< (=" 1 3<.n=8><35=< > 3<2=8 > <(=< Proprieti: "3<.n=8>8 H(l1<3.n=8 > .n=< >83(l ><H <= Oxidanti energici .n =8<& 1 .n8> (mediu alcalin)

(. n

.n<> (mediu acid) H(==5a > 5a<.n=8 1 5a<(=" > .n=< >5a=H 3<.n=8>< H<2=" 1 .n2=8 > 3<2=8 > <H<=

I9) COMPU*II MANGANULUI +9II, +Mn;- ,


Mn 2O7 in tabil! I9) ') PERMANGANATUL /E POTA*IU " ?MnO( Obinere: 6rin disproporionarea 3<.n=8 *n mediu acid (H(l sau (=<) "3<.n=8 > <(=<1<3.n=8 > .n=<>3< (=" Proprieti " 2olid- culoare violet- solubil *n ap; & O'idant energic & prin F=G $ *n topitur & prin .nB> & *n soluie *n topitur: <3.n=8>"H<2=81<.n2=8>3<2=8 > "H< = > F=G <3.n=8 1 3<=><.n=< > "!<=< <3.n=8 ><3=H 1 <3<.n=8 > H< = >0!<=< *n solutie: o .nB> > e 1 .n<> (mediu acid) o .nB> > "e1 .n8>(mediu slab acid sau neutru) o .nB> > 0e 1 .n:> (mediu alcalin) Dxemple: o <3.n=8> 3<2=">"H<2=8 1 <.n2=8>:3<2=8>"H< = o <3.n=8>"3<2=">H<= 1 <.n=< > "3<2=8><3=H o <3.n=8 > 3<2=" > 3=H 1 < 3<.n=8>3<2=8>H<= Un mediu acid oxidea%: (==H R 1 (=< (==H H ",s=" 1 H ",s=8 H<=< 1 =< H<2 1 2 7e<>1 7e"> .n<> 1 .n8> HM 1 M< ( M N (l- 4r- C ) H"6 1 H"6=8

UTILIZRI ALE COMPU*ILOR MANGANULUI: ?MnO(


B

Le%in+ectant (sol.diluate 0: ;; sau 0:0;;;;) Hemostatic (icatri%ant Ca+MnO(,$ 2terili%area apelor potabile

8IER "
COMPU*II 8IERULUI (ompuii 7e <> & compui +eroi (ompuii 7e "> & compui +erici (ompuii 7e :> & +erai (ombinaii complexe

$:

##%@#

8e

I) COMPU=II 8e $- +feroAi,
& culoare alb (stare an/idr); & culoare verde desc/is (stare /idratat). Sruri solubile: /alogenurile (excepie 7e7<)- sul+at- nitrat. Sruri greu solubile# carbonat- +os+at- sul+ur. (aracter reductor: (l< 1 <(l &; H<=< 1 H<= ; 3.n=81 .n<> ; 3<(r<=B 1 (r "> (O,4=K,T=K) ,lte exemple: "7e2=8 > " ,g5=" 1 7e<(2=8)" > ,g > 7e(5=")" <7e2=8 > 6b=< > <H<2=8 1 7e<(2=8)" > 6b2=8 ><H<= I) ') O.I/UL 8ERO* $ 7e= 6ulbere de culoare neagr. <7e= > H<= 1 7e<=" > H< I)$) 0I/RO.I/UL 8ERO* $ 7e(=H)< 6recipitat alb; *n aer se oxidea%: <7e(=H)<> V =< > H<= 1 < 7e(=H)" (pp brun) I)1) CLORURA 8EROA* $ 7e(l< (incolor) & 7e(l<.8H<= (verde) & 2olubil *n ap; caracter reductor. I)() *UL8ATUL 8ERO* > 8e*O( ) ;0$O Calaican;cristale ver%i- uor solubile *n ap. (u sul+aii metalelor alcaline i cu (5H8)<2=81sruri duble.Dxemplu: (5H8)<2=8. 7e2=8J (5H8)<7e(2=8)< $ sare .o/r I)#) *UL8URA /E 8IER " 8e*
@

O3inere: 7e > 2 1 7e2 7e2=8 > (5H8)<2 1 7e2 > (5H8)<2=8 Proprieti: 2ubstan solid- culoare neagr- solubil *n aci%i. I):) /I*UL8URA /E 8IER +pirita, > 8e*$ ,rde *n aer 1 2=< 87e2< > 00 =< 1 <7e<=" > @ 2=< ALBI COMPU=I 5itratul +eros $ 7e(5=")" (arbonatul +eros $ 7e((=")< 7os+atul +eros $ 7e"(6=8)< ,cetatul +eros $ 7e((H"(==)<

II) COMPU*II 8e 1- +ferici,


mai stabili decIt compuii 7e <> & caracter oxidant slab; & oxidea%: An 1 An <> 2n(l<1 2n(l8 H<2 1 2 3C 1 C< Dx. <7e(l" > 2n(l< 1 < 7e(l< > 2n(l8
&

& & &


&

II)') O.I/UL 8ERIC: 8e$O1 /ematit (rou) limonit (galben) substan solid- solubil *n aci%i; poate +i redus la 7e= cu H< ; (; (=. II)$) 0I/RO.I/UL 8ERIC: 7e(=H)" J 7e<=".n H<= gel de culoare brun- cu caracter am+oter proaspt preparat adsoarbe uor ionii din soluie 1 antidot (n into'ica"iile cu /s II)1) O.I/UL 8ERO"8ERIC: 7e"=8 ( 7e<=".7e=& magnetit) cristale de culoare neagr- insolubil *n aci%i; +eromagnetic; bun conductor de electricitate. II)() CLORURA 8ERIC: 7e(l".:H<= substan /igroscopic; oxidant slab; proprieti %emostatice& coagulea% albumina.

&
&

&

& & &


&

'

""#$# SU%&A'U% &()"*: 7e<(2=8)" & cristale albe- delicvescente; & oxidant: 7e<(2=8)" > (u<= > H<2=81 <7e2=8 > <(u2=8 >H<= ( metoda 4ertrand de do%are a gluco%ei din lic/ide biologice) ALAUNII: 7e<(2=8)" . (5H8)<2=8 sau 7e 5H8(2=8)<

III) COMCINABII COMPLE.E ALE 8IERULUI


38 F 7e((5):G $ /exaciano+eratul (CC) de potasiu (+erocianura de potasiu) 3"F 7e((5):G $ /exaciano+eratul (CCC) de potasiu (+ericianura de potasiu) 5a<F7e((5) 5=G $ nitroprusiatul de 5a III)') 0E.ACIANO8ERATUL +II, /E POTA*IU"?(D 8e+CN,:E Obinere : 7e2=8 > < 3(5 1 7e((5)< > 3<2=8 7e((5)< > 83(5 1 38 F 7e((5):G Proprieti : " Conul F 7e((5):G8& este +oarte stabil; nu pre%int nici o reacie caracteristic pentru ionul 7e <> i (5& ; & 5u este toxic ; diamagnetic. & (u srurile metalelor grele +ormea% /exaciano+erai insolubili- colorai. "38F 7e((5):G >< 7e<(2=8) "1 7e8F 7e((5):G" > :3<2=8 & (u aci%ii concentrai eliberea% acidul +erocian/idric& pulbere de culoare alb: 38F 7e((5):G > 8H(l 1 H8F7e((5):G > 8 3(l & (aracter reductor: 38F 7e((5):G > 3.n=8 > 8 H<2=8 1 3"F 7e((5):G > .n2=8 > "3<2=8 > 8 H<= III)$) 0E.ACIANO8ERATUL +III, /E POTA*IU"?1D8e+CN,:E Obinere: 7e(l" > :3(5 1 3"F7e((5):G > "3(l Proprieti: & substan mai puin stabil; & cristale roii- solubile *n ap ; & reacionea% cu 7e <>1 /exaciano+erat (CCC) de +ier (CC) (+ericianura +eroas $ pp.albastru& albastru de Turnbull): <3"F7e((5):G > " 7e2=8 1 7e"F7e((5):G< > "3<2=8 & caracter oxidant : *n mediu acid: <3"F7e((5):G > 2n(l<> 8H(l 138F 7e((5):G > H8F7e((5):G > 2n(l8 > <3(l *n mediu alcalin 1 o'idant mai energic. =xidea%: H<=<1 =< ; ((==H)<1 (=< ; 3C1 C< ; H<2 1 2; An 1 An <> <3"F7e((5):G>H<=<><3=H1< 38F 7e((5):G>=<><H<=
0;

<3"F7e((5):G > H<2 > <3=H 1<38F7e((5):G > 2 ><H<=


& & & & & &

INTRECUINBRILE 8IERULUI =I ALE COMPU=ILOR *I aliaTe: +onta i oelul; i%otopii 7e i 7e ' $ radioactivi& utili%ai *n studiul metabolismului +ierului i la conservarea sIngelui pentru trans+u%ii; 7e(l< $ +orti+iant; 7e2=8.BH<= $ de%in+ectant; combaterea duntorilor; 7e<(2=8) " $ de%in+ectant i coagulant; "7e"=8 > @,l 1 '7e > 8,l<=" & reacia termitului- puternic exoterm (aluminotermie) CIOC0IMIA 8IERULUI

& &

7ierul este un element esenial atIt pentru viaa plantelor cIt i a animalelor; Un cantiti mari este toxic; & Lin punct de vedere bilogic- +ierul este cel mai important metal tranzi"ional Dste implicat *n di+erite procese ca : Transportor de oxigen *n sIngele mami+erelor- psrilor i petilor (/emoglobina); Dste implicat *n stocarea oxigenului *n esutul muscular (mioglobina); Transportor de electroni prin en%imele redox de tipul citocromului (7e<>) i a ferodo'inei (7e"> & *n plante i bacterii); Cntr *n compo%iia unor en%ime din bacteriile +ixatoare de a%ot; Cntr *n compo%iia altor en%ime: & alde/idoxida%a (implicat *n oxidarea alde/idelor) & catala%a- peroxida%a (oxidarea H<=<); & succinde/idrogena%a ( oxidarea aerob a /idrailor de carbon).

Co3a2t52

#@%<1 $;

Co

COMPU*II COCALTULTUI

(obaltul +ormea% compui la treapta de oxidare <> i "> (ombinaiile cobaltoase (<>) simple sunt +oarte stabile (ombinatiile cobaltice (">) sunt instabile- reducIndu$se cu uurin la (o<> (ombinaiile complexe cobaltice (">) sunt mult mai stabile ca cele cobaltoase (<>)

00

I) C
I)$) 0I/RO.I/UL COCALTO* > Co+O0,$ Preparare tratarea unei sri cobaltoase cu o soluie de /idroxid alcalin:
(o(5= " ) < + <5a=H (o(=H) < + <5a5= "

I)'

Proprietati precipitat albastru care apoi trece *n ro% pre%int dou modi+icaii: Y (o(=H)< metastabil de culoare albastr i Z (o(=H)< stabil- de culoare ro% modi+icaia al+a este stabil *n Tur de ;;(. ambele modi+icaii sunt insolubile *n ap se di%olv *n soluii concentrate i calde de /idroxi%i alcalini- *n aci%i minerali i *n cei mai muli aci%i organici la cald- *n absena oxigenului se des/idratea%- trecInd *n (o= ,re caracter am+oter (o(=H)< > <H(l 1 (o(l< > <H<= (o(=H)< > <5a=H 1 5a< F(o(=H)8G sau 5a8F(o (=H):G

Preparare (alcinare :

Proprietati 6ulbere
0<

/re caracter
<(o(=H)
<

+ 4r < + <5a=H (o <= " ."H < = + <5a4r

Preparare (o(=H)< > <H(l 1 (o(l< > <H<= Proprieti Hidratat:(o(l< . : H<= $ cristale ro% &roii ,n/idr: (o(l< & albastr Uti2izri: *n +armacie- *n preparate tonice si antianemice

"(o(=H)< > <3"


I)1) CLORURA COCALTOA*A > CoC2$ I)() NITRATUL COCALTO* > Co+NO1,$ ):0$O

Proprieti cristale rosii +oarte solubil *n ap cu 5a 5=< - *n mediu de acid acetic +ormea% /exanitrocobaltiatul de sodiu+olosit ca reactiv pentru recunoaterea potasiului. (o(5=")< > B5a 5=< > < (H"(==H 1 5a"F(o(5=<):G > 5= >< (H"(==5a > H<= 5a"F(o(5=<):G > <3(l 1 3< 5a F(o(5=<):G > <5a(l pp galben Uti2izri se +oloseste la identi+icarea pe cale uscat a ,l si An

> <38F7e((5):G

2e di%olv *n de amoniu- +orm


0"

I)#) *UL8URA COCALTOA* > Co* O3inere (o(l< > (5H8)<2 1 (o2 > <5H8(l Proprieti precipitat negru insolubil *n aci%i se di%olv *n ap regal " (o2 > < ( H5=" > "H(l ) 1 "(o(l< > <5= > "2 > 8H<= A2ti comp54i: 2ul+at de cobalt: (o2=8 . BH<= Tiocianat de cobalt: (o (2(5)< . "H<= (ianura de cobalt: (o ((5)< COMCINATII COMPLE.E ALE COCALTULUI Amine2e co3a2t525i ,minele (o CC sunt de tipul : 4Co 3,5627 8 92 - an%idre sau %idratate Sunt pu"in stabile ,minele (o CCC sunt de tipul : 4Co 3,5627 8 96 - galben 3 luteo-saruri2 ,56 poate +i inlocuit cu H<=- (l- 5=< &(=" &- cInd se obin compui divers colorai. Dxemple 4Co 3,562: 8 96 - rozeo-saruri 4Co 3,562: ,O2 8 92 - 'anto-sruri 3 galben-brun2

!eac"ia ;ogel

2rurile cobaltoase +ormea% cu tiocianatul de amoniu un complex solubiltetratiocianocobaltat (CC) de amoniu de culoare albastr. Comple'ul este mai solubil i mai stabil *ntr$un amestec de alcool i%oamilic $eter sau *n aceton:
(o(l < + <5H 82(5 <5H 8 (l + (o(2(5) (o(2(5)
< <

+ <5H 82(5 (5H 8 ) < F(o(2(5) 8 G

08

NIC0ELUL "
compui stabili la starea de oxidare <> srurile /idratate au culoarea verde srurile an/idre sunt galbene

@-B0 <@

5i

COMPU*II NIC0ELULUI

I)') O.I/UL NIC0ELO* > NiO Preparare calcinarea /idroxidului- nitratului sau a carbonatului de nic/el (CC):
t 5 i( = 5 i=+ ( =< " t 0 5 i(5 = 5 i=+ < 5 = " )< < + < =<
; ;

Proprietati pulbere verde$cenuie insolubil *n ap solubil *n aci%i reactionea%a cu carbonul: 5i= > ( 1 5i > (= I)$) 0I/RO.I/UL NIC0ELO* > Ni+O0,$ Preparare tratarea srurilor de nic/el (CC) cu soluii de /idroxi%i alcalini:
5i2= 8 + <5a=H 5i(=H) < + 5a <2= 8

Proprietati

precipitat voluminos de culoare verde pulbere verde$cenuie solubil *n aci%i solubil *n amoniac simplu sau *n pre%ena srurilor de amoniu- cu +ormare de soluii albastre ce conin ionul F5i(5H"):G<>
5i(=H) 5i(=H)
< <

+ :5H 8=H F5i(5H " ) : G(=H) < + :H < = + <5H 8(l + 85H 8=H F5i(5H " ) : G(l < + :H <=

reactionea%a cu ap de clor sau brom- re%ultInd oxi/idroxid de 5i (CCC) de culoare neagr


<5i(=H)
<

+ 4r< + <5a=H <5i=(=H) + <5a4r + <H < =

I)1) *UL8URA /E NIC0EL > Ni*


0

Preparare Tratarea unei soluii de sare de nic/el cu soluie de sul+ur de amoniu:


5i(l < + (5H 8 ) < 2 5i2 + <5H 8(l

Proprietati precipitat negru solubil numai *n acid nitric concentrat- la +ierbere- sau *n ap regal " 5i2 > < (H5=" > "H(l ) 1 "5i(l< > <5= > "2 > 8H<=

II) COMCINATII COMPLE.E ALE NIC0ELULUI


II)')AMINELE NIC0ELULUI F5i (5H")8 (H<=)<G M< F5i (5H"): G M< II) $) /IMETIL GLIO.IMA 7ormea% cu 5i <>- *n mediu slab amoniacal un complex intern (precipitat mtsoscristalin- de culoare ro%$roie $ reacia (iugaev):
H (H" < (H" (H" ( ( 5 5 =H =H >5 i(l< > <5 H" (H" = ( ( 5 5i 5 = H 5 = ( (H" = 5 ( (H" > <5 H8(l

!eac"ia este specific i servete la precipitarea total a ionului ,i20 din solu"ie.

Gr5pa I>C +'',

0:

CUPRUL:

:1%## $<

C5

COMPU=II CUPRULUI
cuprul +ormea% compui la treapta de oxidare 0> (combinaii cuproase) <> (combinaii cuprice) mai stabili sunt compusii (u<>
C.

COMPU=II C5- -*OM/"0A1"" *UP)OAS(.


I) ') O.I/UL /E C5 +I, > C5$O

Preparare reducerea ionului (u<> *n mediu ba%ic cu reductori ca /idra%ina- gluco%a+ormalde/ida- 2=< etc. !educerea %idro'idului cupric cu glucoz

se +olosete reactivul 7e/ling

Keactivul 7e/ling este +ormat din dou soluii: (7e/ling C i 7e/ling CC) Solu"ia <e%ling + : (u2=8. H<= i H<2=8 concentrat (H<2=8 are rolul de a retrograda /idroli%a srii). Solu"ia <e%ling ++: sare 2eignette (tartrat dublu de sodiu i potasiu)- soluie 5a=H sau 3=H ";[ 2area 2eignette are rolul de a di%olva precipitatul de (u(=H)< ce se +ormea% la amestecarea soluiei 7e/ling C cu soluia 7e/ling CC.
(u2= 8 + <5a=H (u(=H) < + 5a <2= 8

= <(u(=H)< > K ( <(u=H > K ( H


<(u=H (u <= + H < =

= =H > H<=

Proprieti

precipitat rou-crrmiziu insolubil (n ap= solubil (n solu"ia apoas de amoniac i (n acid clor%idric concentrat

(u<= > 8 5H" > H<= 1 < F (u (5H")< G =H


0B


&

caracter reductor : poate +i oxidat la (u<> de ionii 7e"> *n mediu de H<2=8

(u < = + 7e < (2= 8 )" + H <2= 8 <(u2= 8 + <7e2= 8 + H < =

7e2=8 se do%ea%a cu 3.n=8- metoda 4ertrand de do%are a gluco%ei)

I) $) IO/URA /E C5+I, > C5I Preparare Keacia (u2=8 cu 3C


<(u2= 8 + 83C <(uC + C < + <3 <2= 8

I)
I)1) TIOCIANATUL /E C5+I, > C5*CN Preparare

Keacia (u2=8 cu 32(5 *n mediu reductor (acid sul+uros)

<(u2= 8 + <32(5 + H <2= " + H <= <(u2(5 + H <2= 8 + <3H2=

II) COMPU=II C5 $- +COMPU=II CUPRICI,

Structura
pp alb
0@

compuii cuprici sunt mai stabili decIt cei cuproi *n stare /idratat au culoare albastr *n stare an/idr sunt incolori

II) ') O.I/UL /E C5+II, > C5O O3inere

des/idratarea la cald a (u(=H)< descompunerea termic a nitrailor

(u(=H)< 1 (u= > H<= (u(5=")< 1 (u= > <5=< > V =< Proprietati

pulbere neagr insolubil *n ap solubil *n aci%i are caracter oxidant (oxidea%a substantele organice la (=< si H<= ) II)$) 0I/RO.I/UL /E C5+II, > C5+O0,$

Preparare: (u2=8 > 5a=H 1 (u(=H)< > 5a<2=8 Proprieti

precipitat albastru voluminos se di%olv *n aci%i - 5H" (soluie) i 5a=H


< <

(u(=H) (u(=H)

+ H < 2= 8 (u2= + 85H " F(u(5H

8 "

+ <H < = ) 8 G(=H)


<

(reactiv 2c/\eit%er & di%olv celulo%a)

/idroxidul tetraamin o (u(CC)

(u(=H)< > <5a=H

1 5a<F(u(=H)8G tetra%idro'icuprit de ,a

II)1) CLORURA /E C5+II, > C5C2$)$0$O Proprieti & & & cristale aciculare- albastre&ver%ui in stare an/idr este de culoare brun se descompune la cald <(u(l< 1 <(u(l > (l< )romura si iodura cupric sunt instabile si se descompun in acelasi mod.

0'

II)( ) *UL8URA /E C5+II, > C5* Preparare: (u2=8 > H<2 1 (u2 > H<2=8 Proprieti

precipitat negru- insolubil in ap se di%olv *n H5=" diluat- la +ierbere " (u2 > (<>:) H5=" 1 "(u (5=")< > 5= > "2 > 8H<= II)#) *UL8AT /E C5+II, > C5*O( ) #0$O

Preparare (u > <H<2=8 1 (u 2=8 > 2=< > <H<= Proprietati

este denumit ]piatr vInt^ cristale de culoare albastr prin calcinare pierde treptat apa de cristali%are i trece *n (u 2=8 an/idru- de culoare alba. II):) PIROAR*ENITUL /E C5+II, > C5 $A4$ O#

Proprieti este o otrav puternic substanta de culoare verde $ ]verdele lui 2c/elle^

II);) ACETOAR*ENITUL /E C5+II, " C5+C01COO,$F1C5+A4O$,$ este denumit ]verde de 6aris^ este utili%at pentru combaterea daunatorilor

U'"%"2A)" A%( *UP)U%U" Lupa +ier este cel mai utili%at metal- +ie ca atare +ie *n aliaTe: ca atare: in electrote/nic- evi pentru instalaii- tabla pentru ca%ane aliaTe: tacImuri- clopote- instrumente mu%icale P)OP)"('A'" /"O*3"M"*( A%( *UP)U%U"
<;

*n procesele de oxidare din celulele organismului- cuprul are rol de catali%ator cuprul coloidal (electrocuprol) sau cuprin are actiune speci+ic contra cancerului complecsii cuprului au aciune: ,ntiin+lamatoare- analge%ic- antipiretic ,ntidiabetic ,nticanceroas ,ntiviral- antimicotic

ARGINTUL "

'&;)@; (;

COMPU=II ARGINTULUI
O.I/UL /E ARGINT > A $O Preparare

tratarea unei sri solubile de argint (,g5=") cu /idroxi%i alcalini (3=H- 5a=H). ,g5=" > 5a=H 1 ,g=H > 5a5=" pp alb1glbui Hidroxidul de argint care se +ormea% intermediar- este instabil i se des/idratea% aproape instantaneu la ,g<= <,g=H 1 ,g<= > H<= precipitat brun1negru Proprietati ,g<= este insolubil *n ap i /idroxi%i alcalini solubil *n 5H" cInd este *n stare proaspt solubil *n H5="

,g < = + 85H " + H < = <F,g(5H " ) < G=H ,g < = + <H5= " <,g5= " + H < =

are caracter oxidant ,g<= > H<=< 1 ,g > =< > H<=

se descompune la incal%ire

<0

,g<= 1 <,g > V =<

CLORURA /E ARGINT > A C2 Preparare


direct- din elemente:

<,g > (l< 1 <,g(l

tratarea unei soluii de ,g5=" cu soluii de cloruri sau H(l diluat:


,g5= " + 5a(l ,g(l + 5a5= " ,g5= " + H(l ,g(l + H5= "

Proprietati

precipitat alb- insolubil *n ap sub aciunea luminii- ,g(l se descompune- cu +ormare de ,g i (l<:

, g( /_ l , g+ 0< ( <l
,g(l se di%olv *n soluii de cianuri- tiosul+ai i amoniac cu +ormare de combinaii complexe:

,g(l + <3(5 3F,g((5 < )G + 3(l ,g(l + <5a <2< = " 5a " F,g(2 < =" ) < G + 5a(l ,g(l + <5H " F,g(5H " ) < G(l

,g(l > 5a(l 1 5aF,g(l< G CROMURA /E ARGINT > A Cr Proprietati precipitat alb$glbui sensibil la lumin

, g4 r/_ , g+ 0< 4 <r

solubil *n amoniac- tiosul+ai alcalini- cianuri i H<2=8 concentrat la cald:


,g4r + <5H 8 =H F,g(5H " ) < G4r + <H < = <,g4r + H <2= 8 ,g <2= 8 + <H4r ,g4r + <5a <2< = " 5a " F,g(2 < = " ) < G + 5a4r

IO/URA /E ARGINT > A I

<<

Proprietati precipitat galben *nc/is sensibil la lumin insolubil in amoniac NITRATUL /E ARGINT > A NO1 +Piatra ia7525i, Proprietati cristale incolore romboedrice solubil *n ap- alcool metilic (etilic) i *n aceton la cald (cca. ";;;() se descompune ast+el:
0 , g 5" = , g+ 5 = < + < =<

ALTI COMPU*I ,g<2=8 pp alb ,g2(5 pp alb ,g<2 pp negru ,g<(=" pp alb ,g<(r=8 pp rosu &brun ,g",s=" pp galben ,g"6=8 pp galben

(ompusi insolubili sau putin solubili in apa

,g(l=" ,g(l=8

(ompusi solubili in apa

P)OP)"('41"%( "O0U%U" Ag+ *aracterul Oxidant Conul ,g> este un bun o'idant- el reducIndu$se la argint metalic

o'ideaz ionii <e20= Mn20 (n mediu alcalin sau neutru


<,g5= " + .n(5= " ) < + 83=H .n= < + <,g + 835= " + <H < = ",g5= " + "7e2= 8 ",g + 7e < (2= 8 ) " + 7e(5= " )"

o'ideaz ionii >n20= O- din 52O2 (n mediu alcalin sau neutru


<"

<,g5= " + An <,g + An(5= " ) < <,g5= " + H <= < + <5a=H <,g + = < + <5a5= " + <H < =

o'ideaz (n mediu amoniacal (reactivul Tollens)- alde%ida formic la acid formic 3oglinda de argint2

<,g5= " + <5H 8=H <,g=H + <5H 8 5= " <,g=H ,g <= + H <= ,g < = + 85H 8=H <F,g(5H " ) < G=H + "H < = <F,g(5H " ) < G=H + H(H= <,g + H(==5H
&
8

+ "5H " + H <=

Oglinda de argint se poate ob"ine i (n prezen"a unei solu"ii de glucoz sau lactoz ?@A= drept reductor:
( : H0< = : + <F,g(5H " ) < G=H <,g + (: H0< = B + 85H " + H < =

U'"%"2A)"%( A)5"0'U%U" 6" *OMPU6"%O) S4"

,g *n aliaT cu (u & biTuterii - mone%i ,g coloidal & ((olargol- 6rotargol) antiseptic ,g5=" & *n medicin- ca antiseptic- bactericid (*n unguentele o+talmice) cauteri%ant Un te/nica dentar & $aliag 2terili%area apei potabile Un industria electrote/nic- electro%i- argintarea obiectelor ,g(l- ,g4r & *n +otogra+ie

AURUL >
Stare natural

;<

'<:%<:

A5
<8

5isip auri+er 4ulgri (pepite) Cn KomInia: .unii ,puseni (4rad- (avnic- 4aia 2prie- Koia .ontan)

Proprieti

.etal galben- strlucitor- +oarte maleabil i ductil; 4un conductor de cldur i electricitate; .etal moale (se +olosete *n aliaT cu ,g i (u). Caratele: pri de aur *n <8 pri de aliaT ,urul de 08 carate: 08 g ,u i 0; g (u sau ,g 2oluiile coloidale de ,u $ coloraie purpurie 2olubil *n Hg $ amalgama de aur (+olosit la acoperirea supra+eelor cu aur); (omplet inoxidabil; 5u este atacat de aci%i sau de ba%e (metal nobil);

,u > ("H(l > H5=") 1 ,u(l"> 5= > <H<= ,u(l" > H(l 1 H F,u(l8 G

Dste atacat de /alogeni i de 3(5.

COMPU*II AURULUI " +A5 - G A5 1- ,


C. & &

COMPU=II A5 +

6uin stabili *n soluie; Ereu solubili; 5a"F ,u(2<=")< G & combina"ie comple' folosit (n tratamentul tuberculozei II) COMPU=II A5 1-

&

,u<=; ,uM (M N (l- 4r- C); ,u(5 (cianura)


&

&

O'idul de aur: ,u<=" $ pulbere puin stabil- insolubil *n ap- solubil *n H(l; 5idro'idul de aur# ,u (=H)" $ caracter am+oter; 5alogenurile : ,uM" 2ubstane solide- colorate; (aracter oxidant:

6redomin caracterul acid &H",u="


H<2=" 1 H<2=8 2n(l< 1 2n(l8 An 1 An <>


<

H(==H 1 (=< <,u(l" > "H(==H 1 <,u > "(=< > :H(l Uti2izri2e a5r525i

2ub +orm de aliaTe $ biTuterii; ,urul coloidal $ *n tratamentul tuberculo%ei; Hidrosolul de aur ( purpura lui (asius) $ prepararea sticlei de rubin.

ZINCUL "
0.

:#%1; 1&

Zn

COMPU=II ZINCULUI
O.I/UL /E ZINC > ZnO Preparare

direct- din elemente: < An > =< 1 < An= calcinarea a%otatului sau carbonatului de %inc

A n ( 5" )= A n= + < 5 <=+ 0< = < <


An(=" An= + (= <

Proprietati

insolubil in apa- solubil in aci%i =xidul de %inc +ormea% cu nitratul de cobalt - la calcinare- o mas verde de %incat de cobalt (]verdele lui !inmann^)
0 ( o (5 = ( o =+ < 5 = " )< < + < =<

( o =+ A n = ( oAn= <
Keacia servete la identi+icarea ionului An<> 0I/RO.I/UL /E ZINC > Zn+O0,$

<.

Preparare tratarea unei sri solubile de %inc cu /idroxid alcalin sau de amoniu

<:

An(l < + <5H 8 =H An(=H) < + <5H 8 (l An2= 8 + <5a=H An(=H) < + 5a <2= 8

Proprietati

precipitat alb coloidal am+oter: solubil *n aci%i- exces de /idroxi%i alcalini i amoniac
An(=H) An(=H) An(=H)
< < <

+ <H(l An(l < + <H < = + <5a=H 5a < FAn(=H) 8 G + 85H " FAn(5H " ) 8 G(=H) <

".

CLORURA /E ZINC " ZnC2$

Preparare An > H(l 1 An(l< > H< Proprietati cristale albe- solubile in apa magne%iul reduce %incul din srurile lui

An(l < + .g An + .g(l <

se utili%ea% in industria textil- la obinerea esturii de tip ]crep^

8.

*UL8URA /E ZINC > Zn* (in naturNblenda)

Preparare

un amestec stoec/iometric de An i 2 *ncl%it pe o plac metalic- reacionea% violent: An > 2 1 An 2 tratarea unei sri solubile de %inc (An(l<- An2=8)- cu o sul+ur alcalin
An(l < + 5a < 2 An2 + <5a(l

Proprietati

precipitat alb amor+- solubil *n aci%i utili%at drept colorant alb pentru vopsele
.

*UL8ATUL /E ZINC " Zn *O( ) ; 0$O

Preparare An= > H<2=8 1 An 2=8 > H<= An > H<2=8 1 An 2=8 > H< Proprietati
<B

in reactie cu sul+ura de bariu +ormea%a Litoponul 1 un pigment alb pentru vopsele An2=8 > 4a2 1 An2 > 4a 2=8 utili%at in +armacie ca astringent
:.

8O*8ATUL /E ZINC > Zn1+PO(,$

Preparare: tratarea unei sri solubile de %inc cu o soluie de +os+at alcalin


"An2= 8 + <5a < H6= 8 An " (6= 8 ) < + <5a <2= 8 + H <2= 8

Proprietati: precipitat alb cristalin

NITRATUL /E ZINC " Zn+NO1,$ Preparare: tratarea %incului cu acid nitric diluat sau concentrat
B.

" An > @ H5=" 1 " An (5=") < > < 5= >8 H<= 8 An >0; H5=" 1 8 An (5=") < > 5H8 5=" >" H<=
@.

ACETATUL /E ZINC > Zn+C01 COO,$

Preparare Keacia %incului cu (H" (==H An > (H" (==H 1 An((H" (==)< > H< Proprieti: cristale incolore- solubile *n ap. Uti2izari imprimarea tesaturilor- in industria textila Enzime c5 Zinc Me7icamente c5 zinc *5p2imente a2imentare c5 zinc

CA/MIUL "

''$%( (@

C7

COMPU=II CA/MIULUI
0.

O.I/UL /E CA/MIU > C7O

Preparare
<@

calcinarea (d(=" sau (d(5=")<

(d(= ( d =+ ( =< "


0 ( d (5 = ( d =+ < 5 = " )< < + < =<

Proprietati pulbere de culoare ca+eniu *nc/is caracter ba%ic pronunat insolubil *n ap i uor solubil *n aci%i
(d= + <H(l (d(l < + H <=

<.

0I/RO.I/UL /E CA/MIU > C7+O0,$

Preparare tratarea unei sri solubile de cadmiu cu /idroxi%i alcalini


(d(l < + <3=H (d(=H) < + <3(l

Proprietati precipitat alb amor+ solubil *n acid clor/idric diluat i *n exces de amoniac insolubil *n exces de /idroxi%i alcalini
< <

(d(=H) (d(=H)

+ <H(l (d(l < + <H < = + 85H " F(d(5H " ) 8 G(=H) <

` nu are caracter am+oter *UL8URA /E CA/MIU > C7*

".

Preparare tratarea unei sri solubile de cadmiu cu un curent de H<2 sau ap de H<2
(d2= 8 + H <2 (d2 + H <2= 8

Proprietati

precipitat +in- de culoare galben solubilitate redus *n amoniac se di%olv *n H(l concentrat- *n H5=" diluat- *n H<2=8 diluat sau *n soluii de cianuri alcaline

<'

(d2 + 8H(l H < F(d(l 8 G + H <2 "(d2 + @H5= " "(d(5= " ) < + <5= + "2 + 8H < = (d2 + 83(5 3 < F(d((5) 8 G + 3 <2

Un soluii de (d2=8 cu concentraia ;-: 5 precipit un produs galben$portocaliu+ormat dintr$un amestec de (d2 i (d2=8- cu structura probabil:

(d (d

= =

= =

MERCURUL "
COMPU=II
trepta 7e o6i7are 'trepta 7e o6i7are $-

$&&%: @&

MERCURULUI

+merc5ro4i, +merc5rici,

C. COMPU=II MERCURO=I -7"M()*U)"*".

0 -> 0

+0

$+ $

I)') O.I/UL MERCURO* > 0 $O Preparare tratarea unei sri mercuroase cu /idroxi%i alcalini /idroxidul mercuros +ormat este instabil- se des/idratea% instantaneu- +ormand oxid mercuros pp negru

H= Hg Hg =H Hg < = + H < =

Hg<(5=")< > <5 a=H

Hg =H Hg =H

> <5 a5="

I)$) CLORURA MERCUROA* +ca2ome252, > 0 $C2$ Preparare


";

direct- din elemente: <Hg > (l< 1 Hg<(l< la cald: Hg(l< > Hg 1 Hg<(l< tratarea unei sri mercuroase solubile cu H(l pp alb

Hg < (5= " ) < + <H(l Hg < (l < + <H5= "

Proprietati pulbere alba +oarte greu solubila in apa sublimea%a de%in+ectant intestinal reactionea%a cu 5a(l- cu +ormarea Hg metalic
Hg < (l < + <5a(l 5a < FHg(l 8 G + Hg

I)1) IO/URA MERCUROA* > 0 $I$ Preparare tratarea nitratului mercuros cu o iodur alcalin
Hg < (5= " ) < + <3C Hg < C < + <35= "

precipitat galben1verzui Proprietati *n exces de reactiv- 5g2+= disproporionea%


Hg < C < + <3C 3 < FHgC 8 G + Hg

I)() TIOCIANATUL /E MERCUR +I, > 0 $+*CN,$ Preparare tratarea nitratului mercuros cu tiocianat de potasiu
Hg < (5= " ) < + <32(5 Hg < (2(5) < + <35= "

precipitat alb I)#) ACETATUL /E MERCUR +I, > 0 $+C01COO,$ Preparare tratarea unei soluii de nitrat mercuros cu acetat alcalin
Hg < (5= " ) < + <(H "(==5a Hg < ((H "(==) < + <5a5= "

precipitat alb I):) NITRATUL MERCURO* > 0 $+NO1,$)$0$O


"0

Preparare reactia acidului nitric diluat- la cald- asupra mercurului (*n exces) sau prin reacia dintre mercur i o soluie de nitrat mercuric
:Hg + @H5= " "Hg < (5= " ) < + <5= + 8H <= Hg(5= " ) < + Hg Hg < (5= " ) <

Proprietati

cristale incolore uor solubil *n ap /idroli%ea%a are caracter reductor- oxidIndu$se uor *n soluie i- de aceea- pentru conservare se adaug *n soluie puin mercur metalic CC. COMPU=II

$-

+M()*U)"*",

II)') O.I/UL MERCURIC > 0 O Prepararea o6i7525i ro u 7e merc5r

(,OD 92(,T,: calcinarea Hg(=" sau Hg(5=")<

H g( = H g =+ ( =< "
0 H g (5 = H g =+ < 5 = " )< < + < =<

Prepararea o6i7525i galben 7e merc5r (,OD 9.DLa: srurile mercurice solubile- tratate cu /idroxi%i alcalini
Hg(5= " ) < + <5a=H Hg= + <5a5= " + H < =

Proprietati +orma roie se deosebete de cea galben (%idrargirum o'idatum flavum) prin mrimea particulelor- care sunt ceva mai mari la +orma roie solubilitatea *n ap di+er puin la cele < +orme de oxi%i- +iind +oarte putin solubile. solubila in H5=" si H(l diluat are caracter o'idant

Hg= + H < = < Hg + H < = + = <

se descompune la cald si!sau sub actiunea luminii Hg= 1 Hg > V =<

se pastrea%a in borcane inc/ise la culoare

"<

Uti2izari =xidul galben de mercur se +oloseste ca antiseptic sub +orma de unguente: &unguent o+talmic contra conTunctivitei (ble+arita) &dermatologie& contra +urunculilor II)$) 0I/RO.I/ MERCURIC > 0 +O0,$ 5u se +ormea% /idroxid mercuric acesta +iind instabil- se des/idratea% instantaneu

II)1) CLORURA MERCURIC + ublimatul corozi8, 0 C2$ Preparare tratarea sul+atului mercuric cu clorur de sodiu
Hg2= 8 + <5a(l 5a <2= 8 + Hg(l <

tratarea oxidului de mercur cu acid clor/idric cristale rombice incolore


Hg= + <H(l Hg(l < + H <=

Proprietati cristale rombice incolore- solubile in apa clorura mercuric este o sare nedisociabil (lorura mercuric reactionea%a cu *n amoniacul- +ormand clorura amido& mercurica H"5 (l > <H <= Hg Hg(l< > <5 H8=H H"5 (l clorura amidomercuric & un precipitat alb infuzibil (Hg5H<)(l

(l Hg(l< > <5H8=H Hg > 5H8(l > <H <= 5H<

precipitat alb fuzibil- Hg(l<.<5H" reactionea%a cu %incul

Hg(l < + An Hg + An(l <

""

II)() IO/URA MERCURIC > 0 I$ Preparare tratarea nitratului mercuric cu iodur de potasiu
Hg(5= " ) < + <3C HgC < + <35= "

Proprietati precipitat rou in exces de 3C- precipitatul rou se di%olv complet- trecInd *n tetraiodomercuriatul de potasiu- complex incolor solubil
HgC < + <3C 3 < FHgC 8 G

soluia alcalin de 3<FHgC8G se numeste reactiv ,essler i servete la identi+icarea ionului de amoniu

II)# *UL8URA MERCURICA " 0 * +cina3r5, Preparare direct din elemente

<3<FHgC8G > 83=H > 5H8(l


Hg > 2 1 Hg2 tratarea Hg(5=")< cu H<2 Hg(5=")< > H<2 1 Hg2 > < H5="

Hg Hg

5H< C > B3C > 3(l > "H<=

Proprietati precipitat negru insolubil in apa solubil in acid a%otic " Hg2 > @ H5=" 1 "Hg(5=")< > <5= > "2 > 8H<= II):) NITRATUL MERCURIC" 0 +NO1,$ Preparare "Hg > @H5=" 1"Hg(5=")< > <5= > 8H<= Proprietati cristale incolore solubile in apa II);) TIOCIANATUL /E 0 +II, > 0 +*CN,$
"8

Preparare tratarea unei soluii de Hg(5=")< sau Hg(l< cu tiocianat alcalin


Hg(5= " ) < + <32(5 Hg(2(5) < + <35= "

Proprietati

precipitat alb$cristalin voluminos Uncl%it - se descompune rapid- mrindu$i enorm volumul- cptInd aspectul unui arpe de culoare galben$cenuie ]arpele lui <araon^ solubil *n exces de reactiv
<

Hg(2(5)

+ <32(5 3 < FHg(2(5) 8 G

este o substan +oarte puin disociat

UTILIZARI ALE MERCURULUI *I COMPU*ILOR *AI

termometre- barometre surse de radiatii 9H te/nica dentara(amalgame $(d- 2n- ,g) celule de electroli%a extragerea ,g si ,u din minereuri exploxivi ( +ulminate de Hg) Hg=: unguent o+talmic Hg<(l<: vermi+ug- vermicid

GRUPA 9 > A + '#,


" " " " "

"
"

*ti3i5 > *3 Ci4m5t > Ci structura electronic : ns< np" +ormea% ioni trivaleni i numai stibiul $ 2b > *n /idruri : 5.=. este & " (.eH" $ leg. covalent) cu oxigenul : .e<=" i .e<= cu /alogenii: /alogenuri de tipul .eM" i .eM ; /alogenurile /idroli%ea% *n soluie apoas. se di%olv numai *n H<2=8 concentrat; H5=" conc. i *n ap regal.

"

*TICIUL +Antimoni52, "

#'

'$'%;#

*3

2e gsete *n natur atIt *n stare liber cIt i sub +orm de combinaii ( principalul mineral $ 2b<2" & stibina).
C.

COMPU=II *TICIULUI TRI9ALENT +*3 1-,


I)') O.I/UL /E *TICIU " *3$O1

Preparare 8 2b > " =< 1 < 2b<=" < 2b(l" > " 3<(=" 1 2b<=" > " (= < > : 3(l Proprieti " caracter amfoter: 2b<=" > :H(l 1 <2b(l" > " H<= 2b<=" > < 5a=H 1 < 5a2b=< > H<= Stibit de sodiu & se di%olv *n H<2=8 i H5=" la cald: 2b<=" > " H<2=8 1 2b<(2=8)" > "H<= 2b<=" > : H5=" 1 < 2b(5=")" > " H<= & srurile de stibiu /idroli%ea% +.uor : 2b(5=")" > H<=1 2b=(5=") > < H5=" ,itrat de stibil

HF2b(=H)8G $ i%olat sub +orm coloidal 2e admite formal existena unui acid metaantimonios- care poate disocia i ca ba%: H"2b=" 1 H2b=< > H<= H2b=< 1 H> > 2b=<& H2b=< 1 H=& > 2b=> (ionul stibil) 2&au i%olat srurile acestui acid ipotetic & metaantimonii.

2b <=" reaci +ierbere 1tartratul stibic) & cu tendin


I)$) 0I/RO.I/UL *TICIO* " *3+O0,1 H 01*3O1 (acidul stibios sau antimonios $ nu s&a i%olat ca atare)

( = = H

":

I)1) CLORURA /E *TICIU " *3C21 Preparare: 2b<2" > : H(l 1 < 2b(l" > " H<2 Proprieti: mas moale - untoas $ unt de antimoniu Hidroli%ea%: 2b(l" > H<= 1 2b=(l > <H(l I)() O.ICLORURA /E *TICIU -clorura de tibil. > *3OC2 (ristale incolore- insolubile *n ap- solubile *n ben%en- cloro+orm etc. I)#) *UL8URA /E *TICIU > *3$*1 Preparare: < 2b > "2 1 2b<2" < 2b(l" > " H<2 1 2b<2" > : H(l Proprieti: & precipitat rou&portocaliu; & sul+ur acid- solubil *n /idroxi%i alcalini- 5a<2- (5H8)<2 i (5H8) <2<: 2b<2" > < (5H8)<2< > (5H8)<2 1 < (5H8)"2b28 2ul+ostibiat de amoniu PROPRIETBI 8IZIOLOGICE ALE *TICIULUI

(ompuii volatili ai stibiului sunt toxici; Cntrodui *n organism pe cale oral- *n cantitate mic- nu sunt toxici deoarece /idroli%ea% i +ormea% produi +oarte greu solubili.

CI*MUTUL "

$&@%<@

@1

Ci

2e gsete *n natur *n special sub +orm de minereuri

COMPU*II CI*MUTULUI
0.

O.I/UL /E CI*MUT > Ci$O1

Preparare < 4i(5=")" 1 4i<=" > : 5=< > "!< =< < 4i > "!< =< 1 4i<=" Proprieti: pulbere galben care la cald devine brun (trans+ormare reversibil).

"B

<.

0I/RO.I/UL /E CI*MUT > Ci+O0,1

Preparare 4i(l" > " 5a=H 1 4i(=H)"> "5a(l Proprieti: caracter oxidant & *n suspensie coloidal de stanii alcalini este redus la 4i: <4i(=H)" > "5a<2n=< 1 <4i > "5a<2n=" >"H<=
". CLORURA /E CI*MUT > CiC21 Preparare: <4i > "(l< 1 < 4i(l" 4i > (H5=" > "H(l) 1 4i(l" >5= ><H<= 4i<=" > :H(l 1 < 4i(l" >"H<= Proprieti: Hidroli%ea% 4i(l" > H<= 1 4i=(l > <H(l W clorura de bismutil 3pp alb= greu solubil2

8. *UL8URA /E CI*MUT : Ci$*1 Preparare: <4i > "2 1 4i<2" <4i(l" > "H<2 1 4i<2" > :H(l Proprietti: substan de culoare brun- insolubil *n ap- solubil *n H5=".

*UL8ATUL /E CI*MUT > Ci$+*O(,1

Preparare: <4i > :H<2=81 4i<(2=8)" > :H<= > " 2=<
:. NITRATUL /E CI*MUT : Ci+NO1,1) # 0$O 4i > 8 H5=" 1 4i(5=")" > 5= > < H<= (ristale incolore- /igroscopice. 2e descompune *n apa de cristali%are- +ormInd nitratul de bismutil.

& & &

*UCNITRATUL /E CI*MUT >CiO+NO1, /i mut9i ubnitra /ntiseptic i adsorbant $ tratamentul ulcerelor gastrice i duodenale; = suspensie cu: subnitrat de bismut- talc i An= *n glicerin & e'aminarea radioscopic a cilor digestive sub +orm de pudr $ (n tratamentul arsurilor i a plgilor infectate
B. @.

CARCONATUL CAZIC /E CI*MUT " +CiO,$CO1)&%#0$O )ismut%i subcarbonas $ 4i(=H)(=". 4i<=" antiseptic al tubului digestiv= antiparazitar= antiacid
"@

&
& &

<) GALATUL CAZIC /E CI*MUT /i mut9i ubgalla pulbere galben- inodorinsolubil *n ap i alcool. se folosete (n tratamentul arsurilor= a ulcerelor varicoase etc 3dermatol2
0;.

*ALICILATUL CAZIC /E CI*MUT /i mut9i ub alic:la

2e +olosete pentru: & tratarea ulcerului gastric; & antidiareic; & extern (pomad) $ tratarea plgilor in+ectate; ,li compui organici $ tratamentul si+ilisului - vermicid etc

Gr5pa I9>A +'(,

*TANIUL "

''@%; #&

*n

COMPU=II *TANIULUI
2taniul +ormea% compui la treapta de oxidare <> i 8>

I) COMPU=II *n$- +S'A0O6",


I)') O.I/UL *TANO* > *nO Preparare calcinarea carbonatului sau oxalatului stanos:
2n(=" 2n= + (= <

2n ((==) 1 2n= > (= > (=< Proprietati pulbere de culoare cenusie insolubil *n ap i *n soluii de /idroxi%i alcalini diluai se di%olv *n aci%i 2n= > H(l 1 2n(l< > H<= se oxidea% +oarte uor *n aer la cald i trece *n 2n=< <2n= >=< 1 <2n=< caracter reducator # 2=< 1 2 H5=" 1 H5=< (=<1(= 2n= > H5=" 1 2n=< > H<=
"'

caracter o'idant # 2n=> H< 1 2n > H<= I)$) 0I/RO.I/UL *TANO* > *n+O0,$ Preparare tratarea unei sri stanoase cu /idroxi%i alcalini
2n(l < + <5a=H 2n(=H) < + <5a(l

Proprietati precipitat alb solubil *n exces tetra/idroxostanit de sodiu- solubil:


2n(=H) < + <5a=H 5a < F2n(=H) 8 G

de

reactiv

cu

+ormarea

complexului

are caracter amfoter- se di%olv *n soluii de H(l i 5a=H- cu obtinerea 2n(l< i 5a<2n=<- produi cristali%ai de culoare alb 2n(=H)< > <H(l 1 2n(l< > < H<= 2n(=H)< > < 5a=H 1 5a< F2n(=H)8 G 1 5a<2n=< 2tanitii alcalini au caracter puternic reducator 5a<2n=< > <4i(=H)" 1 "5a<2n=" > < 4i > " H<=

I)1) CLORURA *TANOA* > *nC2$ Preparare di%olvarea staniului alb *n acid clor/idric: 2n ><H(l 1 2n(l< > H< Proprietati este un produs de culoare alb- uor solubil *n ap %incul- aluminiul i magne%iul- *n mediu slab acid- reduc 2n(l< la 2n metalic- sub +orm de cristale aciculare.

An + 2n(l < 2n + An(l <

(]ariciul de mare^) I)() *UL8URA *TANOA* > *n*

Preparare combinarea direct a elementelor la cald 2n > 2 1 2n2 pe cale umed- prin barbotarea unui curent de H<2 *ntr$o soluie de 2n(l<:
2n(l < + H <2 2n2 + <H(l

Proprietati precipitat de culoare brun insolubil *n aci%i diluai i sul+ur de amoniu.


8;

se di%olv *n polisul+uri de amoniu- +ormInd tiostanai:


2n2 + (5H 8 ) < 2 + 2 (5H 8 ) < 2n2 "

prin tratare cu aci%i- tiostanatul +ormea% 2n2< (precipitat galben) sul+ura stanic se separ prin +iltrare i apoi se di%olv *n /idroxi%i alcalini
"2n2 < + :5a=H <5a <2n2 " + 5a < F2n(=H) : G

(5H 8 ) < 2n2 " + <H(l 2n2 < + <5H 8 (l + H <2

ALTI COMPU*I

2n4r< & pp galben 2nC< & pp rosu 2n (5=")< & incolor 2n2=8 & incolor

Ion52 *n$- e4te 5n reductor puternic

Keduce : + g< &Hg la H i la Hg metalic <

<>

&7e"> la 7e<> < r <=B & .n= *n mediu acid la .n<> respectiv (r"> 8 i ( &4i"> la 4i metalic &nitroderivaii la amine
<Hg(l < + 2n(l < 2n(l 8 + Hg < (l < Hg < (l < + 2n(l < 2n(l 8 + <Hg <3.n= 8 + 2n(l < + 0:H(l 2n(l 8 + <.n(l < + <3(l + @H < = 3 < (r< = B + "2n(l < + 08H(l "2n(l 8 + <(r(l " + <3(l + BH < =

<4i(5= " )" + "2n(l < + 0@5a=H <4i + "5a < F2n(=H) : G + :5a(l + :5a5= "

CC.

COMPU=II *n(- +S'A0"*",


II)') O.I/UL *TANIC > *nO$

Preparare calcinarea *n aer a 2n=- sau a oxalatului de 2n (CC)

2n((==) 2n= + (= + (=< < 2n= + 0 < = < 2n=< 2n=< + <5a=H 5a<2n=" + H <= 5a<2n=" + "H=H 5a< F2n(=H) :G
Proprietati pulbere alba
80

insolubil *n ap- aci%i i soluii de /idroxi%i alcalini solubil in aci%i concentrati caracter am+oter 2n=< > 8 H(l 1 2n(l8 > <H<= 2n=< > 5a=H 1 5aH2n=" stanat acid de sodiu caracter oxidant 2n=<> <H< 1 2n > <H<=

II)$) 0I/RO.I/ *TANIC " *n+O0,(

Preparare tratarea 2n(l8 cu o cantitate limitat de 5a=H 2n(l8 > 85a=H 1 2n(=H)8 > 85a(l Proprietati precipitat alb voluminos Hidroxidul stanic numit i acid stanic Y este am+oter
2n(=H) 8 + <5a=H 5a < F2n(=H) : G 2n(=H) 8 + 8H(l 2n(l 8 + 8H < =

Lup *ncl%ire- acidul stanic Y trece *n acid stanic Z (metastanic)- insolubil *n aci%i. II)1) CLORURA *TANIC > *nC2(

Preparare tratarea pulberii de staniu cu un curent de clor uscat la cald 2n > <(l< 1 2n(l8 oxidarea 2n(l< cu (0<- 4r< sau H5=" 2n(l< > <H(l > 4r< 1 2n(l8 > <H4r Proprietati lic/id incolor care +umeg *n aer solubil *n ap i solveni organici di%olv +os+orul- iodul i sul+ul 2n(l8 /idroli%ea% +oarte uor- soluia avInd un caracter acid pronunat
2n(l 8 + <H < = 2n= < + 8H(l

+ormea% acidul /exaclorostanic- care este un acid tare:


2n(l 8 + <H(l H < F2n(l : G

8<

P25m352 "

$&;%$ @$

P3

COMPU=II PLUMCULUI

compui la treapta de oxidare <> i 8> sruri de 6b<> mai stabile ca cele ale 6b8>

I) COMPU=II

P3$-

I) ') O.I/UL /E PLUMC > P3O Preparare calcinarea carbonatului sau nitratului de plumb
6b(=" 6b= + (= <

direct- din elemente: 6b >=< 1 6b=

Proprietati Lou +orme de 6b=: culoare galben numit ]masicot^ rou$portocalie numit ]litarg^ aceste +orme se deosebesc dup mrimea particulelor solubil *n aci%ii ce dau sruri solubile (H5=" - (H"(==H) solubil *n soluii concentrate de /idroxi%i alcalini- +ormInd /idroxoplumbiisoluii limpe%i- incolore
6b= + <H5= " 6b(5= " ) < + H < = 6b= + <5a=H + H=H 5a < F6b(=H) 8 G sau 5aF6b(=H) " G

I)$) 0I/RO.I/UL /E PLUMC > P3+O0,$ Preparare tratarea unei sri solubile de plumb (acetat sau nitrat) cu soluii de /idroxi%i alcalini
6b(5= " ) < + <5a=H 6b(=H) < + <5a5= "

Proprietati

precipitat alb gelatinos de 6b(=H)< caracter amfoter # solubil *n exces de reactiv i *n H5=" sau (H"(==H

6b(=H) < + <(H "(==H 6b((H "(==) < + <H < = 6b(=H) < + <5a=H 5a < F6b(=H) 8 G

8"

I)1) CLORURA /E PLUMC > P3C2$ Preparare 6b(=H)< > <H(l 16b(l< > <H<= Proprietati precipitat alb- cristalin- solubil complet *n ap- la *ncl%ire se di%olv *n H5=" diluat- H(l concentrat i *n soluii concentrate de cloruri alcaline
6b(l < + <H5= " 6b(5= " ) < + <H(l 6b(l < + H(l HF6b(l " G sau H < F6b(l 8 G

I)() Preparare

*UL8URA /E PLUMC > P3*

barbotarea unui curent de H<2 *ntr$o soluie de acetat sau nitrat de plumb
6b(5= " ) < + H <2 6b2 + <H5= "

Proprietati

precipitat de culoare neagrinsolubil *n H(l diluat sau H<2=8 diluat 2olubil in H5=" diluat- la cald
"6b2 + @H5= " "6b(5= " ) < + "2 + <5= + 8H <=

I)#) AZOTAT /E PLUMC " P3+NO1,$ Preparare " 6b > @ H5=" 1 " 6b(5=")< > <5= > 8H<= Proprietati cristale solubile in apa la cald se descompune- cu +ormare de 6b= I);) ACETAT /E PLUMC " P3+C01COO,$ Preparare 6b > < (H"(==H 1 6b((H"(==)< > H< Proprietati solubil in apa gust dulce (%a/ar de plumb) +olosit in medicina- ca astringent +olosit in industria textila- la vopsitorie ALTI COMPU*I
88

Sulfat de plumb & 6b(2=8 ) & pp. alb +odura de plumb & 6bC & pp. galben Cromat de $lumb - 6b(r=8 $ pp. galben ( galben de plumb) Ceruza & 6b(=H)<. 6b(=" & pp alb- +olosit in pictura (alb de plumb) Cn timp- sub actiunea /irogenului sul+urat din aer- se innegreste. Tetra etil plumb & 6b((<H )8 & +oarte toxic- +olosit ca antidetonant in ben%ina.

COMPU=II P3(

+ormea% compui ce deriv de la acidul ortoplumbic- H86b=8 (cunoscui numai sub +orm de sruri) i metaplumbic- H<6b=" +ormea%a compleci de +orma .e < F6b(=H) : G /exa/idroxoplumbai- care deriv de la acidul /exa/idroxoplumbic- H<F6b(=H):Gnecunoscut *n stare liber I)@) /IO.I/UL /E PLUMC > P3O$ Preparare

oxidarea ionului 6b<> *n mediu alcalin cu un curent de clor ga%os


6b((H "(==) < + 5a < (= " + (l < + H < = 6b= < + <(H "(==H + <5a(l + (= <

oxidarea acetatului de plumb se poate +ace i cu /ipoclorit de sodiu sau clorur de var Tratarea 6b= cu (l<: 6b= > (l< 1 6b=< > 6b (l<

Proprietati este considerat an/idrida acidului ortoplumbic pre%int i caracter de oxid ba%ic este o pulbere brun insolubil *n ap i aci%i diluai caracter am+oter 6b=< > 8H(l 1 6b (l8 > <H<= 6b=< > <5a=H 1 5a<F6b(=H):G

la cald se descompune

" 6b=< 1 6b"=8 >=< agent o'idant puternic O'ideaz ionii (l$ la (l; 6b=< > (<><)H(l

6b(l< > (l< > <H<=

ionii C$ la C;
8

< 3C > 6b=< > < H<2=8 1 C< > 6b2=8 > 3<2=8 ><H<=

ionii .n<> la .n=

*n mediu de H5="

<.n2=8 > 6b=< > :H5=" 1 <H.n=8> " 6b(5=")< >< 6b2=8 > <H<= ionii 5>< la 5>" H5=< > 6b=< > H<2=81 H5=" > 6b2=8 > H<= PROPRIETATI 8IZIOLOGICE

6lumbul este to'ic i prin acumularea sa *n organism provoac boala denumit ]saturnism^- o intoxicaie speci+ic plumbului- mani+estata prin colicitremuraturi- parali%ie- degenerarea +icatului- ence+alopatie saturniana. 2arurile solubile ale 6b sunt to'ice= ataca sistemul nervos si sistemul muscular.

Gr5pa III>A +'1,

ALUMINIUL "

$:%<; '1

A2

COMPU=II ALUMINIULUI
0.

0I/RURA /E ALUMINIU " +A201,n

Proprieti

substana amor+- alb polimeri%ea% reacionea% cu apa ,lH" > "H<= 1 ,l(=H)" > "H< /idrura de litiu si aluminiu Oi,lH8 se +olosete ca reductor- *n c/imia organic
<.

O.I/UL /E ALUMINIU > A2$O1 +corin7on,

Preparare calcinarea /idroxidului de aluminiu


8:

<,l(=H)"1 ,l<=" > "H<= Proprieti pulbere alb insolubil *n ap caracter amfoter
,l < = " + "H=H + <5a=H <5aF,l(=H) 8 G

,l<=" >: H(l 1 <,l(l" > "H<=

cu nitratul de cobalt- la cald- +ormea% aluminatul de cobalt- o mas de culoare albastr- numit ]albastrul lui T%Bnard^ (o(5=")< 1 (o= > <5=< > V =<
((o=.,l < =" )

,l < =" + (o= (o(,l <= 8 );

Keactionea%a cu carbonul si a%otul1 nitrura de aluminiu ,l<=" > "( > 5< 1 <,l5 > " (=

,l<=" impuri+icat cu oxi%i de +ier $ smirg%elul $ +olosit la lustruirea obiectelor metalice- pietre de poli%or etc. component al pietrelor preioase si semipreioase: sa+ir- rubin- ametist- smaraldtopa%.

Uti2izri

cromatogra+ie (plci cromatogra+ice) pentru separarea vitaminelor- /ormonilor etc. 2tomatologie & prepararea cimentului pentru plombele dentare. ,l<=" obinut prin precipitare are o mare putere absorbant.
".

0I/RO.I/UL /E ALUMINIU > A2+O0,1

Preparare tratarea unei sri solubile cu soluii de 5H"- cu /idroxi%i alcalini sau cu carbonai alcalini
,l(l " + "5H 8 =H ,l(=H) " + "5H 8 (l

di%olvarea aluminiul *n ap- cu reducerea ionului H> la H<

<,l + :H < = <,l(=H) " + "H <

Proprietti precipitat alb- voluminos- translucid- gelatinos; uscat- se pre%int ca o pulbere alb- /igroscopic; des/idratant mai e+icient c/iar decIt acidul sul+uric concentrat sau clorura de calciu an/idr;

8B

are caracter amfoter

,l(=H) " + "H(l ,l(l " + "H < = ,l(=H) " + 5a=H 5aF,l(=H) 8 G

& /idroxidul de aluminiu este o baz slabC & poate +i scris ca un acid : H",l=" H",l=" /cid aluminic Uti2izri

H,l=< > H<= acid meta aluminic

este un bun adsorbant ( acetilena- etena- vaporii de iod- aci%i- sruri- colorani); datorit proprietilor sale adsorbante- /idroxidul de aluminiu coloidal se +olosete ca mordant *n vopsirea textilelor;

& *ncl%it la <;;& ;; ;( este un +oarte bun absorbant pentru apa si se +oloseste la uscarea ga%elor "n ;armacie

pentru uz e'tern& sub +orm de pudr- ca *nlocuitor al talcului; excipient pentru pome%i; ,l(=H)" coloidal& alucol $ +olosit pentru combaterea aciditatii gastrice (ulcer) .,,O=M

*RURILE ALUMINIULUI
srurile de aluminiu pre%int *n soluie- reacie acid; unele sruri /idroli%ea% +oarte uor *ncIt nu pot +i obinute din soluii (carbonatul i citratul de aluminiu) 0. *UL8URA /E ALUMINIU " A2$*1 Preparare direct din elemente: < ,l > "2 1 ,l<2" sul+ura de aluminiu- *n ap /idroli%ea% imediat separInd /idroxidul de aluminiu ,l<2" > : H<= 1 ,l( =H)" > "H<2
<.

*UL8AT /E ALUMINIU " A2$+ *O(,1

Preparare acidul sul+uric concentrat di%olv aluminiul- reducIndu$se la 2=<.


<,l + :H <2= 8 ,l < (2= 8 )" + "2= < + :H < =

Proprieti
8@

cristale albe solubile in apa 1) COMPU*II CU 0ALOGENII


,l7" ,l(l"

O3inere ,luminiul se di%olv *n aci%i diluai (H(l i H<2=8)- cu degaTare de /idrogen:


<,l+ :H+ <,l"+ + "H<

Proprieti legatura ,l & (l este covalent polar (parial ionic); +umeg *n aer; reacionea% violent cu apa : F,l(H<=):G>" ; are aciune catali%atoare;
8.

ALAUNUL /E POTA*IU (piatra acr) $ 3,l(2=8)<.0<H<=

,launii sunt sul+ai dubli coninInd *n molecula lor un metal trivalent (,0 ">- (r">7e">) i unul monovalent (3>- 5a>- (s>- 5H8> - Kb>)

Gr5pa I > A > METALE ALCALINE


Oitiu 2odiu 6otasiu Kubidiu (esiu 7ranciu

Oi 5a 3 Kb (s 7r CARACTERIZARE GENERAL

Li & mani+est unele propriet"i diferite de ale celorlalte elemente din grupapropiindu&se de metalele alcalino&pamantoase; ,u un singur electron pe ultimul strat pe care *l cedea% +oarte uor; (aracter puternic electropozitiv $ acest caracter crete *n grup de sus in Tos; (aracter puternic reducator: se a+l *n stInga H - avInd valorile cele mai ridicate ale potenialelor electroc/imice; 2unt metale usoare- primele trei avInd densitatea mai mica decIt a apei; 2unt metale moiC )une conducatoare de cldur i electricitate; 6re%int mai mul"i izotopi- unii +iind radioactivi;
8'

(olorea%a +lacra incolora a becului de ga% Li& crmi%iu ,a & galben D= !b= Cs $ violet 2unt +oarte reactive ( reactivitatea crete de la Li la Cs); 2unt uor oxidabile *n aer si de aceea se pstrea% sub petrol; 7ormea%a " +eluri de oxi%i: &=xi%i normali .e<= &6eroxi%i .e<=< &2uperoxi%i .e=<
O6izi " Me$O " 2ubstane solide ; & (uloarea se intensi+ica de la Oi<= la (s<= (portocaliu); & Keacionea% energic cu apa- +ormInd /idroxi%i ( cu exceptia Oi<=)

Pero6izi " Me$O$ + Me- " OIO" Me-, " ,u caracter puternic oxidant & Keacionea%a cu apa i +ormea% H<=< ; & 2e descompun : .e<=< 1 .e<= > V =< & Keactionea%a cu (=< 5a<=< > (=< 1 5a< (=" > V =<

*5pero6izi MeO$ + Me-O" > O, " (ei < atomi de = sunt legati printr&o legatura covalent i printr&un electron (cedat de .e) care oscilea% intre cei < atomi. & Conul superoxid are nr.impar de electroni; & 2uperoxi%ii sunt oxidani puternici. 0i7ro6izi " MeO0 " 2e obin prin reacia metalelor cu apa: .e > H=H 1 .e =H > V H< & 2ubstane solide- incolore- uor solubile *n ap cu degaTare de cldur; & 4a%e puternice- ba%icitatea crete de la Li la CsC Com3inatii2e c5 !i7ro en52 J 0i7r5ri ionice Me-0" " ,u stabilitate mic i pre%int caracter puternic reductor: OiH > 5H" 1 OiH< >H< 5aH > (=< 1 H(==5a 5aH > < (= 1 H(==5a > (

0a2o en5ri2e " se obtin prin reacia direct a metalelor alcaline cu /alogenii; & substane solide- albe - solubile in ap; & 5a(l este antidot i neutrali%ant *n intoxicaiile cu ,g5="; & ser +i%iologic : ' g 5a(l la 0;;;ml ap distilat & 5a4r& sedativ

Meta2e2e a2ca2ine nu reacionea% direct cu 5<- (- 2i- cu excepia litiului;


;

C5 452f52 $ +ormea%a sul+uri- uor solubile *n ap- care /idroli%ea% uor; C5 0$*O( $ sul+ai : .e<2=8 sau .eH2=8- uor solubili *n ap (ex. 5a<2=8 . 0; H<=) C5 0$*O1 $ sul+ii : .e<2=" sau .eH2="- substane incolore- uor solubile in ap. C5 0NO1 $ nitrai: .e 5="- substane incolore- solubile *n ap; Nitriii: MeNO$ 5a 5=" > 6b15a 5=< > 6b= Dste utili%at ca: & vasodilatator *n angina pectoral & antiasmatic & antidot *n intoxicaiile cu H<2- H(5- 5a(5 Car3onai 4i 3icar3onai: 5a<(=" i 5a H(=" $ neutrali%ani 8o4fai: 5a<H6=8 . 0< H<= & este purgativ slab i stimulent al sistemului nervos Meta2e2e a2ca2ine n5 formeaz comp2ecAi

PROPRIETBI 8IZIOLOGICE Cmportan biologic deosebit: ,a0= D0= Li0 ,a0 i D0 apar atIt *n regnul animal (,a) cIt i vegetal (D). Oa animale- *n celule- predomin ionii de D> i Mg20 iar *n plasm ionii de ,a0 i Ca20. Ion52 7e 0a+ are rol important *n: Keglarea presiunii osmotice .eninerea ec/ilibrului acido&ba%ic Dxcitabilitatea neuromuscular Linamica +enomenelor de polari%are i depolari%are a membranei celulare ,a este absorbit total *n tractul intestinal i se elimin prin urin i piele. Ion52 7e <+ are rol *n: meninerea ec/ilibrului /idromineral si acido&ba%ic i *n propagarea impulsului nervos. D0 este indispensabil *n activitatea metabolic a celulelor- +avori%Ind activitatea a numeroase en%ime. 6articip la +ormarea glicogenului din gluco% 6articip la sinte%a proteinelor 7avori%ea% secreia i stocarea insulinei Dste antagonistul ionilor de ,a0 i Ca20. Srurile de potasiu au aciune diuretic prin care se opun aciunii /idratante a srurilor de sodiu. Conii de ,a0= D0= Ca20 se a+l *n organism *ntr&un ec/ilibru strict necesar meninerii capacitii de contracie muscular i a excitabilitii inimii.

Ion52 %i+ este toxic pentru organismul animal. Un do%e mici- srurile de litiu au o aciune terapeutic care se ba%ea% pe proprietile lor diuretice i pe capacitatea de a di%olva acidul uric.
0

este utili%at *n tratamentul unor a+eciuni metabolice (gut- reumatism) sub +orm de sruri cu aci%ii organici ; calmant al sistemului nervos.

GRUPA II > A +$, " METALE ALCALINO"PMKNTOA*E


4e $ 4eriliu .g $.agne%iu (a $ (alciu 2r & 2troniu 4a & 4ariu Ka & Kadiu Halena : < 2tare de oxidare: > <

CARACTERIZARE GENERAL & (on+iguraia electronic : ns< & 7ormea% ioni po%itivi : .e <> & 4eriliul poate +orma i legturi covalente; & .agne%iul +ormea% legturi covalente *n compuii organici ( compuii organo& magne%ieni : (H".gC ) & (aracter puternic electropo%itiv ( 4e 1 4a) & (aracter puternic reductor; & 6roprietile +i%ice generale ale metalelor; & 2e combin cu toate nemetalele: H< : .eH< ( /idruri ) 2 : .e2 (sul+uri) =< : .e= ( oxi%i ) 5<: .e"5< (nitruri) M< : .eM< ( /alogenuri ) & 2e di%olv *n H<= (/idroxi%i)- *n aci%i diluai (sruri) i *n 5H" lic/id (amiduri): .e > <H<= 1 .e(=H)< > H< .e > <H(l 1 .e(l< > H< .e > < 5H" 1 .e(5H<) > H<

COMPU=II M

$-

"#*OMPU6"" *U O="5(0U%: M O Ai M O$ +pero6i7, I)') O.I/UL /E MAGNEZIU " M O 2e gsete *n natur *n stare cristalin (magnesia usta sau magnesia calcinata) Preparare: <.g > =< 1 < .g= .g(=" 1 .g= > (=< (calcinare) .g(=H)<1 .g= > H<= ] Proprieti: pulbere alb- amor+- in+u%ibil; reacionea% lent cu apa: .g=>H<1 .g(=H)< se di%olv *n aci%i minerali ;este insolubil *n ba%e; Uti2izri : & *n medicin : *n ca%ul intoxicaiilor cu aci%i;
<

&

& >

> & &

purgativ; .g= > (a= 1 intr *n compo%iia pra+urilor antiacide. I)$) PERO.I/UL /E MAGNEZIU " M O$)60$O

&

Preparare : .g(=H)< > H<=< 1 .g=< ><H<= re%ult un amestec de .g=< (";[) i .g= Uti2izri: medicin $ antiseptic; antidiareic. I)1) 0I/RO.I/UL /E MAGNEZIU " M +O0,$

Preparare: .g(l > <5a=H 1 .g(=H)< > <5a(l Proprieti: substan amor+- alb- extrem de puin solubil *n ap; & ba% de trie miTlocie; se des/idratea% la cald. *RURILE /E MAGNEZIU > solubile *n ap (excepie .g7< ) & *n soluie apoas : F .g(H<=):G<> & imprim soluiei gust amar. .g2=8 $ sare amar (purgativ)

&

PROPRIETBI 8IZIOLOGICE & consituent normal al organismului uman; & :; [ se gsete *n sc/elet; & alturi de (a<>- 5a>i 3> are rol +undamental *n: o conduc"ia electric a pulsa"iilor inimii o contractibilitatea celulelor cardiace & carena de ioni de .g> i 3> +avori%ea% apariia aritmiilor; & intervine *ntr&o serie de procese metabolice- nervoase- sanbuine- viscerale; & are aciune antialergic i antispasticC & intervine *n sinteza acizilor nucleici= a proteinelor i (n contrac"ia muscularC & acionea% ca sedativ central corticalC & menine concentraia potasiului *n celule (se opune ptrunderii sodiului); & stimulea% aciunea acetilcolinestera%ei; *n de+icit de .g- aceasta se produce *n cantitate insu+icient- apare un exces de acetilcolin (substan excitant- c/iar convulsivant); & raportul (a!.g $ important *n acidogene%a gastric; creterea acestui raport 1 creterea ne+i%iologic a cantitii de H(l i invers; & necesarul pentru un adult: <;;& ;; mg .g<>! %i & absorbia& la nivel intestinal.

COMPU=II Ca$COMPU=II CALCIULUI CU O.IGENUL: CaOG CaO$


') O.I/UL /E CALCIU > CaO +Lar ne4tin4, (a(=" 1 (a= > (=< (calcinare) 6ulbere alb- amor+- greu +u%ibil. (a= > H<= 1 (a(=H)< $ stingerea varului "

PERO.I/UL /E CALCIU " CaO$ (a(=H)< > H<=< 1 (a=< > <H<= 6ulbere alb- greu solubil *n ap. (a=<> < H(l 1 (a(l< > H<=< (aracter o'ido-reductor $ predomin caracterul o'idant
$) 1) 0I/RO.I/UL /E CALCIU > Ca+O0,$ & pulbere alb- puin solubil *n ap; & se des/idratea% 1 (a= ; & cu aci%ii 1 sruri ioni%ate; & sruri solubile : (a(l<- (a4r<- (aC<- (a(5=")<- ((H"(==)<(a & sruri greu solubile: (a7<- (a2=8- (a(="- (a"(6=8)<- ((==)<(a- (a(r=8.

PROPRIETBI 8IZIOLOGICE & constituent important al organismului $ <[ ( peste '@[ *n sc/elet); & calciul plasmatic se a+l sub +orm: o ionizat o neionizat 1 compleci c/elai solubili. Ion52 7e Ca$- particip la numeroase mecanisme vitale: meninerea integritii +uncionale a sistemului nervos central i peri+eric; meninerea integritii +uncionale a membranei celulare ( *n acest proces este *n antagonism cu 5a> i 3>); are rol *n coagularea sIngelui; 5ecesarul de calciu: & pentru aduli :8;; $ ;; mg!%i & pentru copii: ;; $ B;; mg!%i ,bsorbia: *n partea superioar a tractului intestinal- la nivelul intestinului subire i *n duoden; Eradul de absorbie varia% de la individ la individ i scade cu vIrsta.