Sunteți pe pagina 1din 156
Traducerea s-a facut dupa textul grecesc, publicat in PG 48, col. 963-1054. © Editura Sophia, pentru prezenta editie Multumim doamnei Victoria D. Fecioru pentru permisiunea de a publica aceasta carte. Descrierea CIP a Bibliote IOAN GURA DE AUR, st. Despre preofie/ Sfantul Toan Gurl de Aur, Sf. Grigorie din Nazianz, Sf. Efrem Siru; trad. introd. si note de Pr. Dumitru Fecior ~ Bucuresti: Editura Sophia; Biserica Ontodoxa, 2004 ISBN 973-8207.98-3, ISBN 973-7957-14-8 tionale a Romaniet L Grigorie de Naziang, st, IL Ephrem Syrus. sanctus UL, Fecioru, Dumitru (trad.; pref.) 262.14 SFANTUL IOAN GURA DE AUR SFANTUL GRIGORIE DIN NAZIANZ SFANTUL EFREM SIRUL Despre preotie ‘Traducere, introducere gi note de Pr. Dumitru Fecioru Tiparitd cu binecuvantarea Prea Sfintitului Parinte GALACTION, Episcopul Alexandriei si Teleormanului Editura Biserica Ortodoxa Bucuresti, 2004 Redactori: Marinela Bojin, Irina Floarea Coperta: Omiliile Sfantului Grigorie din Nazianz, miniatura, sec. XI-XIL Introducere Despre preotie s-a scris si s-a vorbit mult. Au scris si au vorbit si sfinti, si teologi. S-a scris cu drag si cu dorinta de a ridica tot mai mult spre culmile sfinteniei pe slujitorii preotiei, pe preoti. Dar oricat s-ar scrie de- spre. preotie si oricat s-ar vorbi, niciodaté nu este de ajuns. Preotia are atitea inaltimi, alétea adancimi, ata- tea taine, incat cu foarte mult greutate poate fi cunos- cut si descrisi dupa cuviintd. Preotia este intocmai ca un munte mare, ce-si inalt cu maiestate varful spre ce~ ruri, cu mult dincolo de nori. Alpinistii il exploreaza, se catliri pe el. Unii ajung de cunosc vaile si adancimile de la poalele lui: altii ajung pana la jumatate; altii se catira pe indltimile care fac coroani piscului celui mai inalt; altii reusesc de a se urca pani unde fruntea mun- telui se ingeaména uneori cu norii; alti, rari, rari de tot, ating piscul cel mare. Dar nici unul dintre acesti alpi- nisti nu poate spune ci a strabatut toate cérarile munte- lui, c& i-a cunoscut toate frumusetile, c& i-a admirat inaltimile, c& a ascultat muzica tuturor izvoarelor lui, cA si-a dysfatat privirile cu tc ati dogatia florilo: lui, Toti spua.ci muntele e frumos, fiinded ¢ frumos chiar si in putinul ce I-au cunoscut; toti spun cdi muntele e gran- dios, c& maret, fiindcd e grandios, ¢ maret chiar si la inaltimea la care au ajuns. Dupa parerea mea si dup credinta mea, cunose un singur om, care a putut cunoaste muntele in intregime; iar acel om este un mare sfant, care, dupa mérturia altui sfant, slujeste acum chiar la treptele tronului Dumne- zeirii; iar acel om este autorul Sfintei Liturghii, al Sfin- 5 PR. D. FECIORU tei Liturghii care se sivarseste de cele mai multe ori pe an. Acest om este Sfantul Ioan Gur de Aur. El singu- rul, dup parerea mea si dupa credinta mea, urcdnd acest munte maiestuos al preotiei, I-a cunoscut in intre- gime. A fost un vultur, care, cu ajutorul aripilor lui, a explorat muntele in intregime, iar cu ochii lui vultu- resti, si din zbor, si de pe piscul cel mai inalt al munte- lui, a vazut toati frumusetea muntelui, toata maiestatea lui. A vazut celelalte piscuri ale muntelui, care-i fac coroani muntelui celui mare; a vazut cele de jur-impre- jurul lui; si-a scaildat privirile in lacrima izvoarelor lui. El singur, Sfantul Joan Gur de Aur, el singur a cunos- cut, dupi parerea mea si dup credinta mea, toate jnaltimile muntelui, toate adancimile lui, toate tainele Jui. A cunoscut toate frumusetile lui, dar i-a vazut si pripastiile, si stramtorile, si primejdiile. Din pricina asta, el singur a putut scrie, a putut si ne lase ghidul acestui munte frumos, grandios si maret. De acolo de sus, de la acea in<ime ametitoare a muntelui, a scris povatuitorul, indrumétorul acesta. minunat: ,,Despre preotie", care a ajutat pe multi si urce piscul muntelui. Multi, foarte multi, cu ajutorul celui intra sfinti parin- tele nostru Joan Gurk de Aur, au urcat pani in varful muntelui si si-au dat seama de frumusetea si de maies- tatea muntelui. Dar nici unul, de la el si pani astizi, n-a putut si ne descrie atat de frumos, atat de exact si atat de complet, nici toate tainele muntelui, nici toate inalti- mile lui, nici toate adancimile lui. Fiecare din cei care au incercat si descrie ascensiunea facuta de ei au de- scris numai cararea ascensiunii, numai cérarea urcusu- Jui lor. N-au putut imbratisa tot muntele; le-a lipsit per- spectiva, le-au lipsit aripile si ochii de vultur ai Sfan- tului Joan Gur de Aur. 6 RODUCERI Pentru ci a fost vultur, sfantul liturghiei noastre de fiecare zi a putut sa ne dea ghidul acesta complet, ghi- dul acesta desavarsit, numit Despre preotie™. Acest indrumator ne descrie grandiosul munte al preotiei in toata frumusetea lui. Sfantul loan Gurd de Aur ne ia de maa si ne duce spre piscul lui. Ne arati toate potecile care duc sus; ne indreapta privirile, in drumul spre inaltime, spre toate frumusetile lui. $i muntele acesta al preotiei are frumuseti chiar la poalele lui ! Ne arata fru- musetile, dar ne atrage luarea-aminte si asupra primej- diilor. Poteca urca, dar e alunecoasi ! Trebuie sa ne in- figem bine piciorul in pimant; si ne uitim si in dreapta si in tanga. in dreapta, si nu cidem in prapastie; in stanga, si nu ne vind cumva de sus o piatr sau o sténca desprinsi din munte. Si nu fim nici totdeauna cu ochii pe sus, dar nici numai cu ochii la picioare. Si asa, Sfantul Ioan Gur de Aur, de mani cu noi, ne arati toa- te tainele, toate indltimile, toate adancimile preotiei. Nici unul din noi, oricat de sfanta i-ar fi viata, oricat de consumat teolog ar fi, oricat de rugitor ar fi, de-ar in- cerca si scrie despre preotie, nu poate scrie niciodata coraplet si nici desAvarsit. Lipsesc aripile de vultur si ochii vulturesti cu care harul lui Dumnezeu a inzestrat numai pe unul singur dintre toti Sfintii Parinti, dintre to{i scriitorii bisericesti, pe Sfantul loan Gurd de Aur. ‘Au scris despre preotie si alti Sfinti Parinti, ca si amintesc de ei. A scris Sfantul Grigorie de Nazianz, a seris Sfantul Efrem Sirul, a scris Sfantul Ambrozie al Milanului, a scris Sfantul Grigorie Dialogul. Da, dar nici unul din ei nu se urca la indltimea la care s-a urcat Sfantul Ioan Gur de Aur, nici unul din ei nu priveste preotia in toatd indltimea ei, in toati intinderea ei, in toatd frumusetea ei. Fiecare priveste numai cite 0 7