Sunteți pe pagina 1din 131

SCOPUL UNITĂŢII DE CURS

Scopul general al cursului este de a îmbunătăţi deprinderile de limbă engleză ale cursanţilor şi de a-i pregăti în perspectiva folosirii limbii engleze în viitoarea lor profesie.

OBIECTIVELE CURSULUI:

consolidarea, perfecţionarea şi dezvoltarea deprinderilor generale de limbă engleză;

dezvoltarea deprinderilor cursanţilor de a-şi evalua şi ameliora performanţa lingvistică.

EVALUAREA CURSANŢILOR:

Stabilirea notei finale (procentaje)

- răspunsurile la colocviu

70

%

- teme de control (prezentate la tutoriale)

30

%

Lista materialelor didactice necesare

Manual

 
STIMAŢI CURSANŢI, Acest manual a fost conceput special pentru dumneavoastră în urma unui proces de
STIMAŢI CURSANŢI,
Acest manual a fost conceput special pentru dumneavoastră în urma unui proces de selectare şi adaptare
a unor materiale existente, pentru a răspunde cerinţelor dumneavoastră specifice. El este mai mult decât o
colecţie de texte şi de activităţi destinate exersării deprinderilor de comunicare în limba engleză, deoarece el
poate fi folosit ca un instrument de lucru. Dat fiind specificul învăţământului deschis şi la distanţă, manualul
urmăreşte îndeosebi dezvoltarea deprinderilor de citire şi scriere în paralel cu dezvoltarea competenţei de folosire
corectă şi adecvată a limbii engleze.
Temele au fost selectate în concordanţă cu specialitatea pe care o studiaţi. În acest sens, exerciţiile de
vocabular tratează fondul lexical specific disciplinei psihologie. Exerciţiile de gramatică vă dau posibilitatea de a
recapitula şi consolida principalele probleme gramaticale ale limbii engleze. Evaluarea modului în care aţi
efectuat exerciţiile o puteţi face prin consultarea cheii prezentate la sfârşitul manualului.
Complexitatea materialului selectat vă pregăteşte pentru cerinţele examenului de licenţă, care se situează
în parametrii examenului internaţional Cambridge First Certificate.
Temele de la secţiunile 2, 3, 5, 6 – semnalate prin simbolul , şi de către denumirea Tutor-Assessed
Tasks – trebuie trimise prin poştă la adresa tutorelui, în termenul anunţat la prima întâlnire tutorială. Prima dintre
aceste teme (din secţiunea 2) va fi expediată cu cel puţin 10 zile înainte de primul tutorial în aşa fel încât tutorele
să o poată citi şi discuta cu dumneavoastră la această întâlnire. Notele obţinute la cele 4 teme din semestrul I
constituie 30% din nota finală obţinută la colocviu.
VĂ DORIM SUCCES!

Autorii mulţumesc Nadinei Cehan pentru ajutorul primit la editarea acestui suport de curs.

LIMBA ENGLEZĂ

L IMBA ENGLEZ Ă READING DIGEST 1: TAKING A BREAK EXERCISE 1.1 Read the following articles:

READING DIGEST 1: TAKING A BREAK

L IMBA ENGLEZ Ă READING DIGEST 1: TAKING A BREAK EXERCISE 1.1 Read the following articles:

EXERCISE

1.1

Read the following articles:

I CAN'T TRAVEL WITHOUT… What are the things you can't do without when you go away?

A. Patrick Lichfield,

the photographer, never goes far without the Olympus Pearlcorder dictating machine which lets him catch up with his correspondence wherever he is. The tiny tapes are either posted to his secretary, Felicity, or he gives them to someone to bring back. The quality is very good but there are often some interesting background noises.

B. Mel Calman,

the cartoonist, jokes about filling his suitcase with tranquillisers and three different kinds of toothbrushes after recent, expensive dental treatment, but it is his diary and sketch-book that are always with him when he is on the move. ‘I don't keep a diary except when I'm away. I start a new one each trip now since I lost irreplaceable notes on two previous trips on a bus in the States.’

C. Richard Branson,

who launched Virgin Atlantic airways, believes in travelling light. ‘Suntan lotion for my nose and my notebooks which are my lifeline. But I will always sling in a pack of cards. I love a game of cards, particularly bridge, canasta or spades, but I'm not a gambler.’

D. Barry Norman,

the film critic, never travels anywhere without his credit card. ‘The days of anyone being stranded abroad are now over. I remember once, before credit cards were common, the Daily Mail sent me to Italy at a moment's notice. It was a bank holiday, I had no money and the banks were shut. There

I was in Milan on a beautiful sunny day sitting in my hotel because it was the only place I could eat or

drink because I could sign for it.’

E. Frank Muir,

the TV scriptwriter and humorist, never sets off on a journey without packing his Swiss army penknife. ‘It does everything,’ he says. ‘It has about 140 things that come out. It opens bottles, gets things out of horses’ hooves, it has scissors, screwdrivers, tweezers. I never go anywhere without it and

I have never used it.’

(from The Sunday Express Magazine)

397

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

EXERCISEA NCA C EHAN – Ş TEFAN C OLIBABA Choose from the five sections (A -

Choose from the five sections (A - E) to answer the first five questions and write the letters in the boxes. Then answer the last two questions freely, stating your own opinion.

Who likes to take as little luggage as possible? Who likes to keep a record of his travels? Who takes something he hasn't tested? Which two people seem to take their work with them when they travel? Which two people take something to avoid bad experiences they've had? Who takes the strangest thing, in your opinion?

1.2

1. 2. 3. 4. 6.
1.
2.
3.
4.
6.
5. 7.
5.
7.

Who takes the most useful thing, in your opinion?

6. 5. 7. Who takes the most useful thing, in your opinion? I NTRODUCTIONS G RAMMAR

INTRODUCTIONS

GRAMMAR DIGEST 1:

THE VERB BE: AFFIRMATIVE STATEMENTS; SUBJECT PRONOUNS

Read these introductions:

1. “Hello. My name is Monique. I'm French. I'm from Paris.”

2. “I'm Chen. I'm Chinese. I'm from Beijing.”

3. “I'm Fernando and this is Isabel. We are married. We are Colombian. We're from Bogotá.”

4. “Hi. I'm Rodica. I'm Romanian. I'm from Sibiu.”

Look at Monique's information card. Then complete the introduction card about yourself.

Information Card

Name: Monique Delande

Country: France

City: Paris

Nationality: French

Age: 28 years old

Married/Divorced/Single: Single

Information Card

 

Name:

My name is I am from

 

Country:

City:

 

Nationality:

I'm

Age:

I'm

years old.

Married/Divorced/Single:

I'm

398

LIMBA ENGLEZĂ

FOCUS 1: B E : AFFIRMATIVE STATEMENTS OCUS 1: BE: AFFIRMATIVE STATEMENTS

subject

verb be

   

Monique

 

single.

 

She

is

from Paris.

singular

Paris

in France.

Fernando and Isabel They

 

Colombian.

 

are

married.

plural

Examples:

Rodica is from Sibiu. Isabel is twenty-four years old. He is from the People’s Republic of China. They are married.

EXERCISEis from the People’s Republic of China. They are married. 1.1 Fill in the blanks with

1.1

Fill in the blanks with is or are.

Example:

The students are 19 years old.

1. Yumiko

Japanese.

2. Rosa

35 years old.

3.

The engineer

Japanese.

4. Yumiko and Rosa

35.

5. The teacher

Hispanic.

4. Yumiko and Rosa 35. 5. The teacher Hispanic. EXERCISE 1.2 Fill the blanks with the

EXERCISE

1.2

Fill the blanks with the verb be or a name.

from Romania.

twenty-four years old.

1. is

Rodica

2. Isabel

3.

is from the People's Republic of China.

4.

Monique

twenty-eight years old.

5.

are married.

6.

Chen

twenty-five years old.

7.

Rodica

divorced.

8.

Fernando and Isabel

Colombian.

9.

Monique

10. Sibiu

from France. in Romania.

399

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

EXERCISEA NCA C EHAN – Ş TEFAN C OLIBABA 1.3 Read this information: My name is

1.3

Read this information:

My name is Juan.

I'm from Mexico.I'm German.

I am 19. I'm single. I'm a student.

Now put these sentences in the correct order.

Example:

I'm Julia.

My name is Rosa. I'm Puerto Rican. I'm 35 years old.I'm 35. I'm divorced. I am a teacher.

I'm Yumiko. I'm from Japan.

I'm 19.

I'm single. I'm a student.

I'm married. I'm an engineer.

are/Juan and Rosa/Hispanic. Juan and Rosa are Hispanic.

1. divorced/is/Rosa

2. Yumiko/Japanese/is

3. are/single/Juan and Julia

4. 35/the engineer/is

5. is/the German/a student

6. from Puerto Rico/the teacher/is

7. Juan and Julia/19 years old/are

8. a student/is/the Mexican

9. Asian/Yumiko/is

10. are/single/the students

EXERCISEMexic an 9. Asian/Yumiko/is 10. are/single/the student s Fill in the blanks with is or are

Fill in the blanks with is or are and the continents or regions. Continents and Regions

1.4

 

Europe

 

Africa North America The Middle East

The Caribbean

Central America

 

South America

Asia

 

1.

Japan

is

in

Asia

2.

The Dominican Republic

 

in

3.

Senegal and Nigeria

 

in

4.

Honduras and El Salvador

 

in

5.

Peru and Ecuador

 

in

6.

Bangladesh

 

in

7.

Israel

in

8.

Canada

 

in

9.

Italy and Greece

 

in

Now write two sentences of your own.

 

10.

11.

400

LIMBA ENGLEZĂ

FOCUS 2: S UBJECT PRONOUNS WITH BE OCUS 2: SUBJECT PRONOUNS WITH BE

subject pronoun

verb be

 

I

am

single.

You

are

married.

He

 

She

is

Brazilian.

It

We

   

You

are

from Korea.

They

EXERCISEWe     You are from Korea. They 1.5 Replace the noun phrase with a subject

1.5

Replace the noun phrase with a subject pronoun.

Example:

Julia is German. She is a student.

1.

Julia is from

2. Juan and Julia are 19 years

3. Rosa is from Puerto

4. The student is 19 years

5. Japan is a

6. My name is

7. You and I are from

8. Mexico is a

9. Juan is from

10. Rosa is a

is German.

are single. is a teacher. is Mexican. is in Asia. am Japanese. are Asians. is in North America. is single. is divorced.

are Asians. is in North America. is single. is divorced. EXERCISE 1.6 The subject pronouns in

EXERCISE

1.6

The subject pronouns in the sentences below are not correct. Underline the incorrect pronouns and write the correct sentences in the blanks.

1. Miyuki and Seung are from Asia.

2. John is thirty years old.

3. You and Hamid are Algerian.

4. Port-au-Prince is in Haiti.

5. Clemente and I are from Rome .

6. Pedro and Miguel are from Puebla.

7. Ayelet and Amir are from Tel Aviv.

You are Asian. She is from Cyprus. They are from Algiers. She is the capital city. They are Italian. You are Mexican. We are Israeli.

They are Asian.

401

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

EXERCISEA NCA C EHAN – Ş TEFAN C OLIBABA 1.7 Read the dialogues. Fill in the

1.7

Read the dialogues. Fill in the blanks with a subject pronoun.

Example:

We are from the Dominican Republic.

1.

A:

are from Wellington.

B:

are from New Zealand. How interesting!

2.

A:

is Finnish.

B: Yes,

is from Helsinki.

3.

A:

are from Argentina.

B: I

are students in our class.

4.

A:

is from Berlin.

B: Oh,

is German.

5.

A:

are Nigerian.

B:

are far from home!

6

A:

am from Florence.

B: Oh,

are Italian.

FOCUS 3: C ONTRACTIONS WITH BE OCUS 3: CONTRACTIONS WITH BE

subject pronoun +

be

be contractions

I am

I’m

You are

You’re

He is

He’s

She is

She’s

It is

Romanian.

It’s

from Romania.

We are

We’re

You are

You’re

They are

They’re

We’re You are You’re They are They’re EXERCISE 1.8 Think about the people and places in

EXERCISE

1.8

Think about the people and places in this unit. Match the people and places on the left with a letter on the right. Use the name in the first statement and the subject pronoun and be contraction in the second statement.

Example: Rodica is Romanian. She is divorced.

402

LIMBA ENGLEZĂ

1. Rodica 2. Japan 3. Chen 4. Fernando and Isabel
1. Rodica
2. Japan
3. Chen
4. Fernando and Isabel

5. Monique

6. Moscow

7. Bogotá

8. Haiti

EXERCISEand Isabel 5. Monique 6. Moscow 7. Bogotá 8. Haiti a. in Colombia /the capital b.

a. in Colombia/the capital

b. Colombian/married

c. Romanian/divorced

d. an Island/in the Caribbean

e. Chinese/twenty-five years old

f. an island/in the Pacific Ocean

g. in Russia/the capital

h. French/from Paris

1.9

Rewrite the sentence using contractions (subject pronoun + be)

Example:

Juan is Hispanic. He’s Hispanic.

1. Julia and Juan are

2. Julia is a

3. Rosa is from Puerto

4. Yumiko is an engineer from

5. Mexico and The United States are in North

6. My name is Julia. I am

7. Julia and I are

8. Julia and Rosa are

9. Yumiko is 35 years

10. Juan is a student from

EXERCISERosa are 9. Yumiko is 35 year s 10. Juan is a student from Draw a

Draw a line from the famous people on the left to the country they come from on the right. Fill in the nationality column on the right.

1.10

Example:

Famous People

Madonna is from the United States. She’s American.

Country

Nationality

Madonna

2. Sophia Loren

1.

American. Country Nationality Madonna 2. Sophia Loren 1. 3. Arnold Schwarzenegger 4. The Rolling Stones 5.

3. Arnold Schwarzenegger

4. The Rolling Stones

5. Steffi Graf

6. Michael Jordan

7. Luciano Pavarotti

8. Catherine Deneuve

9. Pele

10. Nelson Mandela

France South Africa The United States Great Britain Austria Germany Brazil Italy

1.

American----

403

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

A NCA C EHAN – Ş TEFAN C OLIBABA I NTRODUCTIONS F OCUS 4: I NTRODUCTIONS

INTRODUCTIONS

FOCUS 4: INTRODUCTIONS AND GREETINGS

examples

explanations

Hello. My name’s Mario Ortiz. I’m from the Philippines. Hi! I’m Jennifer Brown. I’m from Florida. Please call me Jenny.

Introducing yourself.

Susan: Hello, John. This is Mario Ortiz. He’s from the Philippines. John: Hi, Mario. Nice to meet you. Mario: Nice to meet you too, John.

Introducing another person.

Jeff: Hi, my name is Jeff Jones. I’m from California. What is your name? Alicia: Alicia Torres. Jeff: Where are you from, Alicia? Alicia: I’m from Chile. Jeff: Oh, really? Nice to meet you.

Meeting someone for the first time.

GREETINGS

examples

explanations

Ms. Chen: Good morning, Mr. Brown. Mr. Brown: Good morning, Ms. Chen. How are you today? Ms. Chen: I’m fine, thank you. How are you?

Bill: Hello, John. How’s everything? John: Fine, thanks, Bill. And how are you?

Greetings can be formal or informal (very friendly). Formal

Informal

Jake: Hi, Yoshi. How are you doing? Yoshi: O.K., Jake. How about you? Jake: Not bad.

Hello, Ms. Smith.

Use a title (Mr., Ms., Ms., Dr., Professor) with a family name (last name), not with the full name, not with the first name.

NOT

*Hello, Ms. Susan Smith. *Hello, Ms. Susan.

404

LIMBA ENGLEZĂ

EXERCISEL IMBA ENGLEZ Ă 1.11 Fill in the blanks in the conversation. Example : Susan :

1.11

Fill in the blanks in the conversation.

Example:

Susan: I’m Susan Wilson from New York. My name is Jim. I’m from California.

1. Fred: Hello, I’m Fred. Phillippe:

,

Phillippe.

2. Lilik: Hi! I’m Demos: My name is Demos. Lilik:

?

?

Demos:

?

Lilik: I’m from Indonesia.

3. Michael: Hi,

Jane?

Gregg: Hello,

?

Jane: Fine,

?

Gregg: Great!

EXERCISEGregg: Hello, ? Jane: Fine, ? Gregg: Great! 1.12 Asking personal questions Here are some advertisements

1.12

Asking personal questions Here are some advertisements from the newspaper. Match the questions below to the correct advertisers (1 – 4)

A. Are you single? Are you lonely? Are you ready to meet someone? Call 1-800-555-LOVE

B. Is English hard for you? Are verbs difficult? Are you unhappy about your pronunciation? Enroll now! Call 555-4433

C. Are you sad? Are you nervous? Are you worried? Call 555-HELP

D. Are you overweight? Are you out of shape? Is your body weak? Call now! 555-SLIM

1. Dr. Friend, Psychiatrist

2. The Lonely Hearts Dating Service

3. New Body Health Club

4. The Cool School of English

405

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

FOCUS 5: B E : YES / NO QUESTIONS AND SHORT ANSWERS OCUS 5: BE: YES/NO QUESTIONS AND SHORT ANSWERS

yes/no questions

short answers

 

affirmative

negative contractions

Am I overweight?

 

you are.

 

you are not. you’re not.

Are you nervous?

I am.

I’m not.

Is he/she lonely?

he/she is.

he/she is not.

Is English difficult?

it is.

it isn’t.

Yes,

No,

it’s not.

Are we out of shape?

you are.

you aren’t.

   

you’re not.

Are you single?

we are.

we aren’t.

we’re not.

Are verbs difficult?

they are.

they aren’t.

they’re not.

EXERCISE 1.13

EXERCISE

1.13

Read the conversations. Fill in the blanks with yes/no questions or short answers.

1. Hello, this is the New Body Health Club.

A:

B:

you open on Sunday?

A:

Yes,

We’re open from seven in the morning until ten at night.

2. Mitch: Hello, my name is Mitch

you Karen Jones?

Karen: Yes, Mitch: I got your telephone number from the Lonely Hearts Dating Service. How are you, Karen? Karen: Fine, thanks. And you?

Mitch: Not bad, Karen: No, I’m sorry, Mitch: Great!

free tonight? How about tomorrow?

3. Hello, is this Dr. Friend’s office? Yes,

A:

B:

A:

B:

Dr. Friend busy? I need to speak to him. Just a minute, please.

406

LIMBA ENGLEZĂ

EXERCISEL IMBA ENGLEZ Ă 1.14 Fill in the blanks below. Then choose the correct answer to

1.14

Fill in the blanks below. Then choose the correct answer to the puzzle.

Guess the Place

Guess Who I Am

(1)

this place in Europe?

Am I female?

Yes, it (2) Is (3)

in Switzerland?

No, (12) Am (13)

aren’t. an actor?

Not, it (4)

(14)

,

you aren’t.

(5)

it in France?

(15)

I a singer?

(6)

,

it is.

No, you (16)

(7)

it a museum?

Am (17)

an athlete?

Yes, (8)

is.

(18)

you are.

Is it (9) Yes, it (10)

Paris?

Am I (19) Yes, you (20)

soccer player?

Is it (11)

?

(21)

I from Brazil?

 

Yes, you are. Am I (22)

?

(the Hermitage?, the Louvre?)

(Pele?, Shaq?)

Guess the Famous People

Are (23)

from the U.S?

No, (24)

not.

(25)

we from Great Britain?

Yes, (26)

are.

Are (27)

part of the royal family?

(28)

,

you are.

Are we (29)

(Charles and Diana?, Romeo and Juliet?)

F O C U S 6: B E + ADJECTIVE FOCUS 6: BE + ADJECTIVE

examples

explanations

Dr. Friend is busy. The health club is open. Verbs are difficult.

An adjective describes a person, place, or thing. Adjectives can come after the verb be.

They are excellent.

Do not put “s” and the adjective when the subject is plural (more than one).

NOT

*They are excellents.

The classes are very good.

Very makes the adjective stronger. Very comes before an adjective.

407

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

EXERCISEA NCA C EHAN – Ş TEFAN C OLIBABA Mark Heller is single and lonely. He

Mark Heller is single and lonely. He wants a girlfriend. He puts this advertisement in the newspaper. Fill in the blanks with am or are. Use contractions where possible.

1.15

(1)

I’m

28 years old. (2) I

1.78 tall. (3) I

single. (4) I

handsome and athletic. (5) I

romantic. (6) I

you under 30? (8)

you

tall? (9)

(negative) shy. (7) you outgoing? (10)

ready for marriage? Then call me:

(0720) 555-7954

 

EXERCISEfo r marriage? Then call me: (0720) 555-7954   1.16 Write five sentences describing yourself. Use

1.16

Write five sentences describing yourself. Use the list of adjectives to help you.

busy

excellent

sick

healthy

ugly

young

angry

energetic

funny

overweight

strong

tall

happy

beautiful

poor

serious

weak

sad

thin

messy

rich

intelligent

loud

noisy

athletic

frightened

shy

outgoing

quiet

tired

organized

interesting

short

talkative

neat

calm

nervous

homesick

handsome

friendly

lonely

old

Example:

I am outgoing.

1.

2.

3.

4.

5.

Using the same list, write five sentences about your family.

Example:

My parents are happy.

1.

2.

3.

4.

5.

Using the same list, write five sentences about someone else you know.

Example:

My room mate is athletic.

1.

2.

3.

4.

5.

408

LIMBA ENGLEZĂ

L IMBA ENGLEZ Ă EXERCISE 1.17 Write a complete sentence describing the following nouns. Use an

EXERCISE

1.17

Write a complete sentence describing the following nouns. Use an adjective before each noun.

Example:

your favorite sport: Soccer is an exciting sport.

1. your favorite sport:

2. your favorite type of music:

3. your favorite dessert:

4. your friend:

5. your favorite book:

6. your job:

7. your boss:

8. your country:

409

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

A NCA C EHAN – Ş TEFAN C OLIBABA READING DIGEST 2: IT’S ALL IN THE

READING DIGEST 2: IT’S ALL IN THE MIND

EXERCISEŞ TEFAN C OLIBABA READING DIGEST 2: IT’S ALL IN THE MIND 2.1 You are going

2.1

You are going to read an article about the brain and intelligence. Before you read, answer the following questions.

1. What is 'intelligence'?

2. Is an 'intelligent' person someone who:

is good at passing exams?

is imaginative?

gets what she/he wants in life?

understands new ideas quickly?

has a good memory?

EXERCISE• understands new ideas quickly? • has a good memory? 2.2 • deals with people well?

2.2

deals with people well?

is sensible?

reads a lot?

is good at crosswords?

The following words all appear in the article. Match each one with its correct definition on the

right.

1. brain

2. myth

3. IQ

4. skull

5. addicted

6. glucose

7. screwdriver

8. mental

9. recipe

410

a) a natural form of sugar found in fruit

b) the bone of your head which encloses your brain

c) a measure of how clever someone is

d) a tool with a narrow blade at one end, used to put screws into something or remove them

e) the organ in the top part of your head which controls thought, feeling and physical activity

f) instructions for cooking a particular dish

g) a false story which many people may believe

h) unable to stop taking or using something

i) concerned with the brain or thinking

LIMBA ENGLEZĂ

L IMBA ENGLEZ Ă EXERCISE 2.3 Read the article quickly and decide whic h one of

EXERCISE

2.3

Read the article quickly and decide which one of the following subjects it does not refer to:

a)

improving your brain power

b) men and women

c)

psychological illness

d) brain weight

e)

old age

f) the physical needs of the brain

THE MIND MACHINE

(0

E

)

Although intelligence has been studied, and the brain has been studied, there is little understanding of how the brain works to produce intelligence. This has something to do with the fact that the brain contains around 100 billion cells (about the number of stars in the Milky Way).

(1

)

One of the continuing myths about the relationship between intelligence and the brain is that the brains of very clever people are somehow physically different from those of ordinary people. At the beginning of the century an American scientist called E.A Spitzka produced a list of the weights of the brains of important, well-known men. The heaviest brain on the list was that of Turgenev, the Russian novelist, at 2000 grams. However, the brain of another great genius, Walt Whitman, weighed only 1282 grams.

(2

)

There are no significant differences between the intelligence levels of males and females. However, girls under seven score a little higher than boys in IQ tests and the highest IQ recorded is that of Marylin von Savant at 230. However, men and women do differ in the way they think. Generally, women are more skilled verbally and men do better on visual-spatial tasks.

Interestingly, the fibres which join the two halves of the brain have been found to be larger in women than in men. This supports the theory that women can change from ‘practical’ to ‘emotional’ thinking more quickly than men.

(3

)

People with mental problems have often been treated extremely badly. Two hundred years ago, the mentally ill were swung around in revolving chairs, or holes were drilled in their skulls to release evil spirits. From the 1930s, the mentally ill were subjected to electric shock therapy and lobotomy - the removal of part of their brain. In the 1960s and 70s, thousands of people were given drugs to cope with anxiety and then became addicted to them.

(4

)

The brain needs ten times as much blood as other organs of the body, as it can't store glucose for later use. This is different to muscles and other organs and although the adult brain makes up only

two per cent of the body weight, its oxygen consumption is twenty per cent of the body's total.

(5

)

There are similarities between brains and computers. Computers can do complicated calculations at incredible speeds. But they work in a fixed way, because they can't make memory associations. If we need a screwdriver and there isn't one, we will think laterally and use a knife or coin

instead. Computers can't do this. In fact, it is claimed that when it comes to seeing, moving and reacting to stimuli, no computer can compete with even the brain power of a fly.

411

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

(6

)

Most of our mental processes are deeply formed habits. Challenging your brain to do things differently helps it develop. Try changing routines as often as you can: take a bus instead of going by car, sit in a different chair. An extreme but useful exercise is to read something upside down - you can actually feel your brain at work. Exercise more. Good health and fitness levels give you overall improved energy which leads to better concentration. Cooking is a good all-round mental exercise. It needs mathematical, organisational and scientific skills as well as challenging memory and creative ability. Use recipes at first and then learn to guess amounts, combinations, reactions of ingredients and timing. Do puzzles and play games. Teach yourself to work out codes and expand your vocabulary at the same time.

EXERCISEwork out codes and expand your vocabulary at the same time. 2.4 Read the article again

2.4

Read the article again and choose the most suitable heading from the list below for each numbered part of the article. The first one has been done for you.

A.

A horrifying history

B. Bloodthirsty

C.

Is bigger better?

D. Make your brain work

E.

How much do we know?

F. The battle of the sexes

G.

The super computer

EXERCISEF. The battle of the sexes G. The super computer 2.5 Make a note of two

2.5

Make a note of two things you did not know before reading the article which you found interesting.

412

LIMBA ENGLEZĂ

L IMBA ENGLEZ Ă G RAMMAR D IGEST 2: B E : NEGATIVE STATEMENTS AND CONTRACTIONS

GRAMMAR DIGEST 2:

BE: NEGATIVE STATEMENTS AND CONTRACTIONS WH-QUESTIONS; IT

FOCUS 1: BE: NEGATIVE STATEMENTS AND CONTRACTIONS negative statement contraction of subject + be contraction
FOCUS 1: BE: NEGATIVE STATEMENTS AND CONTRACTIONS
negative statement
contraction of
subject + be
contraction of
be + not
I am not shy.
I’m not shy.
You are not old.
You’re not old.
You aren’t old.
He
He’s
He
She
is not ready.
She’s
not ready.
She
isn’t ready
It
It’s
It
We
We’re
We
You
are not nervous.
You’re
not nervous.
You
aren’t nervous.
They
They’re
They

Note: The contraction of be followed by not (he’s not) makes a negative statement stranger than a negative contraction (he isn’t).

EXERCISEstranger than a negative contraction ( he isn’t ). Complete each dialogue with an affirmative or

Complete each dialogue with an affirmative or a negative statement and an adjective from the list below.

2.1

Adjectives:

delicious

smart

ugly

beautiful

selfish

mean

1. Ann: I’m short. I (a) Marilyn: No, you (c)

 

fat. I (b) You (d)

 

ugly.

 

,

Ann!

2. Woman: This dinner is terrible! I’m sorry.

 

Guest: No, it (a)

It’s (b)

!

3. Mike: Sam, I (a) Sam: No, you (c) Mike: You (d)

 

nervous about this test. I (b)

 

stupid, Sam!

 

!

Your average is 98!

 

4. Sally: You know, Jill, I’m in love with Jack. He (a) Jill: Kind and generous??? No, he (b)

5. Salesperson: That dress is perfect is you. Customer: Perfect? Oh no, it (a)

He

It (b)

kind and generous.

413

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

A NCA C EHAN – Ş TEFAN C OLIBABA EXERCISE 2.2 Using the same list of

EXERCISE

2.2

Using the same list of adjectives as in exercise 1.15, write five negative statements about

yourself.

 

Example:

I’m not organized.

1.

2.

3.

4.

5.

EXERCISEI’m not organized . 1. 2. 3. 4. 5. 2.3 Using the same list of adjectives,

2.3

Using the same list of adjectives, write five negative statements about people you know. Two of these sentences should be about two or more people.

Example:

Maria and Paul aren’t talkative.

1.

2.

3.

4.

5.

Example : Maria and Paul aren’t talkative . 1. 2. 3. 4. 5. EXERCISE 2.4 Write

EXERCISE

2.4

Write your own personal advertisement for the newspaper or write one for a friend who is

single.

Example:

My name is

I’m (2) I’m (3) I’m (4) I’m (5) And I’m (6) Are you (7) Are you (8)

I’m (2) I’m (3) I’m (4) I’m (5) And I’m (6) Are you (7) Are you
I’m (2) I’m (3) I’m (4) I’m (5) And I’m (6) Are you (7) Are you
I’m (2) I’m (3) I’m (4) I’m (5) And I’m (6) Are you (7) Are you
I’m (2) I’m (3) I’m (4) I’m (5) And I’m (6) Are you (7) Are you
I’m (2) I’m (3) I’m (4) I’m (5) And I’m (6) Are you (7) Are you
I’m (2) I’m (3) I’m (4) I’m (5) And I’m (6) Are you (7) Are you

(nationality)

years old.

(adjective)

(adjective)

(adjective)

? (adjective)

? (adjective)

PLEASE CALL ME!

414

LIMBA ENGLEZĂ

EXERCISEL IMBA ENGLEZ Ă 2.5 Wh -questions words with be Test your world knowledge: Match the

2.5

Wh-questions words with be Test your world knowledge: Match the questions with the answers.

questions

1. What’s the Amazon?

2. Where is the Kremlin?

3. Who is the head of the Catholic Church?

4. How is the weather in Argentina in June?

5. Where are the Himalayas?

6. When is Thanksgiving in the United States?

7. It’s 9 a.m. in California. What time is it in New

York?

8. How old are the Pyramids in Egypt?

9. What are the names of the seven continents?

10. Why is July 4 th special in the United States?

FOCUS 2: W H - QUESTIONS WORDS WITH BE OCUS 2: WH-QUESTIONS WORDS WITH BE

answers

a. the Pope b. It’s a river. c. It’s 12:00 noon. d. About 4,700 years old e. In Moscow. f. It’s cold. g. North America, South America, Africa, Asia, Australia, Europe, and Antarctica. h. Because it is Independence Day. i. The last Thursday in November. j. In India, Nepal and Tibet.

Wh- question words are: what, where, who, when, how, what time, how old, and why. Use Wh- questions words to ask for specific information.

question word

be

subject

answer

meaning

What

is

the Amazon?

a river

THING

‘s

Where

are

the Himalayas?

in India, Nepal, or Tibet

PLACE

Who

is

the head of the Catholic Church?

the Pope

PEOPLE

‘s

How

is

the weather in Argentina in June?

It’s cold.

CONDITIONS

‘s

When

is

Thanksgiving in the United States?

the last Thursday in November

TIME

‘s

What time

is

it in New York?

It’s 12:00.

TIME ON A CLOCK

How old

are

the Pyramids in Egypt?

about 4,700 years old

AGE

Why

is

July 4 th special in the United States?

because it is Independence Day

REASON

‘s

415

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

A NCA C EHAN – Ş TEFAN C OLIBABA EXERCISE 2.6 Fill in the blanks with

EXERCISE

2.6

Fill in the blanks with one of these wh-question words: what, where, how, how old, what time, and why.

questions

answers

1.

How old is the Great Wall of China?

About 2,200 years old

2.

are the authors of this

Anca Cehan and Stefan Colibaba

coursebook?

3.

Morocco?

In Africa

4.

is the weather in the summer in Washington, D.C.?

It’s hot.

5.

is the capital of Belgium?

Brussels

6.

is the first day of summer?

June 21 st

7.

It’s 10 a.m. in Paris?

is it

It’s 4:00 p.m.

8.

is Independence Day in

July 14 th

France?

9.

are you in this class?

To learn English.

10.

are the Nile and the

Rivers

Mississippi?

EXERCISE10. are the Nile and the Rivers Mississippi? 2.7 Match the question in Column A to

2.7

Match the question in Column A to the answer in Column B. Write the letter in the blank on the

left.

 

A

B

d

1.

What’s your name?

a.

October 17 th .

2.

Where are you from?

b.

I’m Turkish.

3.

Where is Istanbul?

c.

To study English.

4.

What’s your nationality?

d.

Mehmet.

5.

How old are you?

e.

It’s in Turkey.

6.

When’s your birthday?

f.

Twenty-five.

7.

Why are you here?

g.

Fine, thanks.

8.

How are you?

h.

Istanbul.

Fine, thanks. 8. How are you? h. Istanbul. EXERCISE 2.8 Write questions with wh -question words

EXERCISE

2.8

Write questions with wh-question words for these answers.

1. What time is it?

It’s 10:15 right now.

416

LIMBA ENGLEZĂ

2.

 

It’s Monday.

3.

 

My name is Berta.

4.

 

I’m twenty-five years old.

5.

 

My birthday is on July 15 th .

6.

 

I’m Mexican.

7.

 

My hometown is Mexico City.

8.

 

My family is in Mexico City.

9.

 

The weather in Mexico City is hot.

10.

I am here to study English.

in Mexico City is hot. 10. I am here to study English. EXERCISE 2.9 Complete the

EXERCISE

2.9

Complete the story with the correct Wh-question word and the correct form of be. The first one has been done for you as an example.

Monte:

Welcome to The 64-Cent Question, the game show where we ask easy questions and the

Feliz:

contestants can win up to 64 cents. I’m your host, Monte Money, and our two contestants tonight are Feliz Happy and Sandy Beach. How are you tonight, Feliz? I’m just happy to be here, Monte.

Monte:

Great, and (1)

you, Sandy?

Sandy:

Fine, thank you, Monte.

Monte:

Great, now let’s begin tonight’s game. The first question is for you, Feliz. (2)

Feliz:

the capital of the United States?

Monte:

Washington, D.C. Right! Now, for you, Sandy, (3)

the director of the movie E.T.?

Sandy:

Steven Spielberg.

Monte:

Great! Now Feliz, (4)

plants green?

Feliz:

Because they contain chlorophyll.

Monte:

You’ve got it. Sandy, (5)

old

the Great Pyramids in

Sandy:

Egypt? About 4,700 years old.

Monte:

Correct! Feliz, (6)

the first day of spring?

417

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

Feliz:

March 21 st .

Monte:

Right again! Now, Sandy, (7)

Leonardo da Vinci’s painting, the Mona

Sandy:

Lisa? In the Louvre in Paris.

Monte:

Yes! For you, Feliz, (8)

7 x 8?

Feliz:

56.

Monte:

You’re right again. Sandy, (9)

the author of Tom Sawyer?

Sandy:

Mark Twain.

Monte:

Feliz, (10)

the statue of Liberty located?

Feliz:

In New York.

Thanksgiving celebrated in

Monte:

Finally, for you Sandy, the last question. (11)

Sandy:

the United States? On the third Thursday in November.

Monte:

Amazing, folks! We have a tie! Well, tune in next week for The 64-Cent Question.

FOCUS 3: U SING IT TO TALK ABOUT THE WEATHER OCUS 3: USING IT TO TALK ABOUT THE WEATHER

questions

answers

How’s the weather in New York?

It’s sunny

 

summer.

It’s hot

It’s cold

winter.

It’s snowy

in the

It’s cloudy

spring.

It’s rainy

 

It’s windy

fall.

It’s cool

What’s the temperature today?

It’s 25 degrees Celsius.

 

FOCUS 4: U SING IT TO TALK ABOUT TIME OCUS 4: USING IT TO TALK ABOUT TIME

What time is it?

3:00

It’s three o’clock. It’s three.

3:05

It’s five after three.

3:15

It’s three-fifteen. It’s a quarter past three. It’s a quarter after three.

3:30

It’s three-thirty. It’s half past three.

3:45

It’s three forty-five. It’s a quarter to four.

418

LIMBA ENGLEZĂ

3:50

It’s three-fifty. It’s ten to four.

12:00

It’s twelve o’clock. It’s noon. It’s midnight.

It’s twelve o’clock. It’s noon. It’s midnight. TUTOR-ASSESSED TASK Choose the one word or phrase that

TUTOR-ASSESSED TASK

Choose the one word or phrase that best completes the sentence.

1.

The students

from Mexico.

 

(A)

and

(B) be

(C)

are

(D) is

2.

When

?

 

(A)

time is it

(B) is your vacation

(C)

in Canada

(D) old are you

3.

is married.

 

(A)

They

(B) It

(C)

We

(D) She

4.

students in level 1.

 

(A)

She is

(B) It is

(C)

They are

(D) I am

5.

?

It means very big.

 

(A)

What means huge

(B) What is the spelling of huge

(C)

What is the meaning of huge

(D) What is the pronunciation of huge

6.

shy and athletic.

 

(A)

She’s

(B) It isn’t

(C)

Am

(D) It’s

7.

The student

Japanese.

 

(A)

is

(B) am

(C)

be

(D) she

8.

an English teacher.

 

(A)

They are

(B) I’m

(C)

They’re

(D) To be

9.

Montreal?

in Quebec.

 

(A)

Where is … It’s

(B) Where be… It is

(C)

Where is… Is

(D) Where is … It’s

419

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

10.

Dr. Martin is

 
 

(A)

opens

(B) busy

(C)

school

(D) yes

11.

You

short.

 

(A)

it’s

(B) am

(C)

no

(D) aren’t

12.

?

I’m 35.

 

(A)

How age are you

(B) How are you

(C)

How old you are

(D) How old are you

13.

am not short.

 

(A)

I

(B) We’re

(C)

She

(D) I’m

14.

A: Hi! I’m Anne Parker. B:

 
 

(A)

Nice to you meet, Ms. Parker

(B) Nice to meet you, Ms. Parker

(C)

Is nice, Anne

 

(D) Nice to meet you, Anne

Identify the one underlined word or phrase that must be changes in order for the sentence to be

grammatically correct.

15. Is it cold? What’s the temperature today? It has 30 degrees.

A B

C

D

16. Is Jose from China? No, Jose’s no from China.

A

B

C

D

17. Tense I am? Yes, you are; try to relax.

A

B

C

D

18. Who is your teacher? Ms. Betty is my teacher.

A B

C

D

19. How are those problems? He isn’t difficult.

A

B

C

D

20. Are you single? Yes, I’m.

A

B

C

D

21. Is it raining? No, is not. It’s sunny.

A

B

C

D

22. What time it is? It’s three o’clock Central time.

A B

C

D

23. How’s the weather today? Is cool and rainy.

A

B

C

D

24. When are you wet? I’m wet because of the rain.

420

A

B

C

D

LIMBA ENGLEZĂ

L IMBA ENGLEZ Ă READING DIGEST 3: THE PRICE OF FAME EXERCISE 3.1 Answer the following

READING DIGEST 3: THE PRICE OF FAME

EXERCISEL IMBA ENGLEZ Ă READING DIGEST 3: THE PRICE OF FAME 3.1 Answer the following questions:

3.1

Answer the following questions:

1. Who is your favourite actress/actor?

2. Why do you like her/him?

EXERCISEis your favourite actress/actor? 2. Why do you like her/him? 3.2 Read the following text and

3.2

Read the following text and make a note of one thing that you did not know which surprises you.

SUPER-BRATS

In the 1990s Macaulay Culkin was undisputed king of the Hollywood super-brats, the cute kids who were making a fortune at the box office. He played Nintendo games with Michael Jackson and dated a supermodel. 'Mack' as he is known to his friends, helped 20th Century Fox take an incredible $507 million for Home Alone, which went on to become one of the biggest grossing films of all time. Culkin played Kevin McCallister, the angelic child who's mistakenly left behind by his parents when they go off to Europe for Christmas. Both hands clapped to his cheeks, eyes and mouth wide with fright, Mack's signature 'Aaaaaaaaaahhhh!' scream face was copied by children across the world months after the movie had left town. Writer/producer John Hughes says, 'Kids really liked it because Kevin was like them. He didn't have superhuman powers. He foiled the burglars with plain old stuff from around the house.'

Macaulay's personal fortune is now valued at around $lm for every year he's spent on earth, but 'I'm just like every other kid,' claims Mack. 'When I'm not doing movies I go out with my friends and do things any normal kid would do: go to a video arcade or go get pizza. I don't get an allowance, but whenever I need money I go, "Mom, Mom, can I get ten bucks for pizza?" She goes, "Sure, sure, sure.", but it's not always "Sure, sure, sure." I have chores, I wake up every day at seven. Then I try to wake up for half an hour. Then I walk the dog for twenty minutes, that's my favourite. I miss my family when I'm away filming. My younger brothers and sisters love Home Alone, but I don't think they realise I'm in it.' However, as LA-based psychologist Dan Rosenthal points out, 'Showbiz children are under an incredible amount of pressure to achieve. First off there's the auditions. Parents push their kids into attending way too many of them, often when they should be in school or doing their homework or playing baseball or whatever.' Rosenthal claims he has often seen children pushed to nervous breakdowns by starstruck parents. 'The most disturbing aspect of all this is when parents make a child feet inadequate when they fail to get parts. Kids can't cope.' He also describes how plastic surgery is becoming increasingly common among pre-teens. 'Foolish parents or unscrupulous casting agents believe that if only little

421

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

Mary had a nose job, she could have any part she wanted. The long-term psychological effects show that it's simply not worth it. In fact, I often advise child clients to choose a nice risk-free career like insurance instead.'

choose a nice risk-free career like insurance instead.' EXERCISE 3.3 Now read the text again and

EXERCISE

3.3

Now read the text again and choose the correct alternative for each question.

1. In Home Alone Macaulay Culkin plays a child who

A. goes to Europe on holiday with his parents.

B. is deliberately deserted by his parents.

C. has nightmares.

D. finds himself on his own by chance.

2. John Hughes thinks children liked the film because the main character

A. was just a typical everyday kid.

B. wasn't very clever.

3. Macaulay Culkin

A. earns $1m a year.

B. has over $5m.

C. got on well with burglars. D. was very strong.

C. earns $1m a film. D. has under $5m.

4. When he needs money, Macaulay Culkin just asks his mother and

A. she gives him what he wants.

B. she gives him what he wants as long as it is for food.

C. she gives him what he wants if he does some work around the house.

D. she may or may not give him what he wants.

5. Psychologist Dan Rosenthal thinks

A. showbiz children are generally too ambitious.

B. the children's fame has a bad effect on their relationships with their parents.

C. the children's parents are often largely to blame for the children's problems.

D. parents feel inadequate if their children don't do well.

6. Rosenthal thinks plastic surgery

A. should be avoided by everyone.

B. can help children get parts, but that it's not worth the expense.

C. is a waste of time for showbiz children.

D. is not only a waste of time, but will also have a bad effect on the children in later life.

7. unscrupulous in the last paragraph means

A. not hard-working.

B. not caring about honesty or fairness.

C. not interested in financial gain.

D. not patient.

8. it in the last but one line of the text refers to

A.

B.

a nose job. a psychological effect.

VOCABULARY

ENTERTAINMENT

422

C. a part in a film. D. life in general.

LIMBA ENGLEZĂ

L IMBA ENGLEZ Ă EXERCISE 3.4 Fill in the gaps in the following sentences with any

EXERCISE

3.4

Fill in the gaps in the following sentences with any appropriate word. You have been given the first part of each word and the number of letters.

1. I like sitting in the front r - - in the cinema because I like to be really near the scr - - -.

2. The best sc - - - in the film is where she escapes.

3. He is a great dir - - - - -

4. In general the pl - - was quite original, but the en - - - - was terrible. Everyone got married and they

all lived happily ever after!

5. It's the first Shakespeare pl - - I have seen in the th - - - - -.

6. My aud - - - - -

exciting!

7. The first per - - - - - - - -

8. Some of the cri - - - - from the top newspapers were there. I hope the rev - - - - will be good. They

should be. The aud - - - - -

9. We went to a wonderful con - - - - last night. It was a new sym - - - - - by that Russian

com - - - - -. He actually con - - - - - -

10. They are my favourite pop gr - - -. I've got their last album on cass - - - -. I really like the lead sin - - -

and the bass guit - - - - - in particular.

and really inspires his act - - -.

went very well. They gave me the pa - -. Reh - - - - - - - start on Monday. It's all very

is in eight weeks' time.

app - - - - - -

for ages.

the orc - - - - - -

himself.

app - - - - - - for ages. the orc - - - - -

TUTOR-ASSESSED

TASK

Answer the following questions in writing:

1. What feelings do you have about Macaulay Culkin - envy/admiration/pity/irritation? Do you think he is 'just like every other kid'?

2. What problems do you think that being a child star can cause the individuals concerned?

3. Do you think it is right that individual film/pop/sports stars can earn so much money?

4. Describe the last film/concert/opera/play that you went to. What was it like? Did you enjoy it? Why?/Why not?

You will send this task to your tutor for assessment.

423

ANCA CEHAN ŞTEFAN COLIBABA

A NCA C EHAN – Ş TEFAN C OLIBABA G RAMMAR D IGEST 3: N OUNS

GRAMMAR DIGEST 3:

NOUNS; COUNT AND NONCOUNT NOUNS; BE + ADJECTIVE + NOUN

EXERCISE; C OUNT AND NONCOUNT NOUNS ; B E + ADJECTIVE + NOUN 3.1 Categories Write

3.1

Categories Write each word in the box in one of the three circles below.

milk dresses cash dollars bread a shoe a shirt cents an egg Category 1. Food
milk
dresses
cash
dollars
bread
a shoe
a shirt
cents
an egg
Category
1.
Food
2. Clothing
3. Money
EXERCISE
3.2
Look at the same words in different groups. What are the categories? Write a name for each
category.
Category
1.
a
shirt
dollars
milk
a
shoe
cents
bread
an egg
dresses
cash
dollars milk a shoe cents bread an egg dresses cash F OCUS 1: T HINGS WE

FOCUS 1: THINGS WE COUNT AND THINGS WE DON'T COUNT

We can see things as whole or as things we can count. We use noncount nouns like money or cash when we see a thing as whole. We use count noun like coins when we refer to things we can count.

424

LIMBA ENGLEZĂ

Examples

explanations

Count nouns

Things we can count Count nouns take a/an in the singular. They take –s or -es in the plural.

SINGULAR

PLURAL

a dress

dresses

an egg

eggs

Noncount nouns

Things we don’t count Noncount nouns have one form. They are not singular or plural.

money

cash

clothing

 

EXERCISEor plural. money cash clothing   3.3 Check ( ) count or noncount.   count noun

3.3

Check ( ) count or noncount.

 

count noun

noncount noun

food

 

milk

   

egg

   

bread